Sunteți pe pagina 1din 118

MODULUL 2

OPERAII DE INTERVENII I REPARAII


Obiective:
4 .........................................................................................3
OPERAII DE INTERVENII................................................3
LA SONDELE DE PRODUCIE...................................................3
4.1. Clasificarea operaiilor de intervenie......................................................3
4.2. Instalaii, utilaje i scule de manevr utili!ate .........................................4
la operaiile de intervenii................................................................................4
4.3. Omor"rea sondelor...................................................................................#
4.3.1. $specte %enerale...................................................................#
4.3.2. &rocedee de omor"re a sondelor...................................................'
4.4. (eparafinarea ec)ipamentului sondelor de e*tracie............................12
4.4.1. $specte %enerale.........................................................................12
4.4.2. &revenirea depunerii parafinei....................................................13
4.4.3. +etode de curire a parafinei depuse ,n ec)ipamentele
sondelor de e*tracie....................................................................14
4.4.4. (eparafinarea instalaiei de la %ura sondei ................................3-
4.#. Curirea depunerilor de nisip din sonde................................................32
4.#.1. $specte %enerale.........................................................................32
4.#.2. &rocedee de prevenire a defeciunilor produse de nisip ..........32
,n procesul de e*ploatare a sondelor.....................................................32
4.#.3. +etode de curire a nisipului din sonde....................................33
4.#.4. .lemente de calcul pentru splarea dopurilor ............................44
de nisip.......................................................................................44
1
4.#.#. &rocedee speciale de curire a nisipului ...................................4/
din sondele de producie.............................................................4/
OPERAII DE REPARAII .....................................................51
LA SONDELE DE PRODUCIE
...........................................................................................................................51
#.1. .pui!area stratelor productive................................................................#1
#.2. Inundarea stratelor productive................................................................#1
#.2.1. Inundarea stratelor cu ap...........................................................#1
#.2.2. Inundarea cu %a!e.......................................................................#4
#.2.3. +suri de remediere aplicate stratelor inundate.........................#'
#.3. Operaii de cimentare la sondele de producie.......................................#0
#.3.1. Cimentarea cu lin%ura.................................................................#0
#.3.2. Cimentarea prin evile de e*tracie.............................................'1
#.4. 1epararea coloanelor de e*ploatare.......................................................21
#.4.1. 1epararea coloanelor deformate fr prinderea ..............................22
evilor de e*tracie. .......................................................................................22
#.4.2. 1epararea coloanelor cu defeciuni sub form de sprturi.........2#
#.4.3. 1epararea coloanelor smulse sau rupte.......................................22
#.4.4. 1epararea coloanelor turtite cu evile de e*tracie prinse ..........2/
#.4.#. +anonarea coloanelor reparate.................................................20
#.4.'. 3ntre%irea coloanei pierdute ......................................................./-
'. /#
6. INSTRUMENTAII...................................................................................85
'.1. $specte %enerale............................................................................/#
'.2. Instrumentaii dup materialul tubular.........................................../'
'.3. Instrumentaii dup prjini de pompare.......................................1-4
'.4. Instrumentaii dup cabluri..........................................................1-2
'.#. Instrumentaii dup scule sau obiecte mrunte ...........................111
scpate ,n %aura de sond...................................................................111
'.'. 1espri de sonde.................................................................................113
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................116
2
4
OPERAII DE INTERVENII
LA SONDELE DE PRODUCIE
4.1. Cla!"!#a$%a &'%$a(!!l&$ )% !*+%$,%*(!%
Operaiile de intervenii la sondele de producie sunt lucrrile de scurt
durat, care au drept scop ,nlturarea anumitor defeciuni care conduc la
oprirea din producie a sondei, sau la micorarea capacitii de producie a
stratului productiv.
4ituaiile care pot constitui puncte de plecare pentru iniierea unor
operaii de intervenii la sonde se pre!int ,ntr5o %am variat:
5 defeciuni ale ec)ipamentului de ad"ncime cu care este utilat sonda6
5 sc)imbarea unor componente u!ate ale instalaiei de suprafa6
5 modificri ,n pro%ramul de e*ploatare al sondei prin:
7 sc)imbarea metodei de e*tracie a sondei6
7 modificarea unor parametrii ai re%imului de lucru6
5 pre!ena ,n coloana de e*ploatare sau ,n coloana de e*tracie a unor
elemente care ,mpiedic deplasarea normal a fluidelor spre suprafa
8parafin, nisip9.
3n !ona de strat din jurul sondei poate avea loc o micorare a
permeabilitii absolute a rocilor stratului sau o blocare parial sau total a
cur%erii )idrocarburilor din strat spre %aura de sond provocat de cau!e
8naturale sau te)nice9 ce au fost menionate ,n capitolul 1,.
&entru remedierea tuturor acestor neajunsuri, ,n practica de antier, se
aplic o varietate de procedee de lucru.
Operaiile de intervenie pot fi clasificate dup sistemul de e*ploatare al
sondelor i dup specificul operaiei astfel:
a9 Intervenii specifice pentru sondele ,n erupie natural i artificial:
7 deparafinarea evilor de e*tracie6
7 curirea dopurilor de nisip din evile de e*traciei sau din coloan6
7 instrumentaii pentru cuite de deparafinare, cabluri, manometre i
termometre de ad"ncime scpate accidental ,n sond.
b9 Intervenii specifice sondelor ,n pompaj cu prjini:
7 deparafinarea evilor de e*tracie6
7 deparafinarea prjinilor de pompare6
7 sc)imbarea pompelor u!ate sau a pistoanelor u!ate6
7 manevrarea pompei de e*tracie sau a pistonului pentru control6
7 introducerea separatoarelor de %a!e i nisip de ad"ncime6
7 instrumentaii dup prjini de pompare, evi de e*tracie rupte sau
smulse din filet, sau dup alte dispo!itive de curire.
c9 Operaii speciale:
3
7 introduceri i fi*ri de pac)ere6
7 operaii de intensificare a aflu*ului de fluide din strat spre %aura de
sond: tratamente c)imice, fisurri )idraulice, tratamente termice6
7 reperforri sau perforri adiionale de strate.
+ajoritatea interveniilor se re!um la manevre de evi de e*tracie, de
prjini de pompare, operaii cu cablu 8pistonat, curarea cu lin%ura, lcrit,
deparafinri mecanice9.
:ucrrile de intervenii presupun oprirea din producie a sondelor. .le
conduc la imobili!area unor utilaje i fore de munc necesare re!olvrii
cau!elor care le5au %enerat i acest lucru duce la c)eltuieli ,nsemnate, care
influenea! costul tonei de iei.
4.2. I*+ala(!!- .+!la/% 0! #.l% )% 1a*%,$2 .+!l!3a+%
la &'%$a(!!l% )% !*+%$,%*(!!

Operaiile de intervenii se deosebesc de operaiile de reparaii capitale,
,n afar de durata lor mult mai scurt i prin faptul c utili!ea! de obicei
ec)ipamentul normal al sondelor. .le se e*ecut cu trolii mobile sau trolii fi*e
de tip uor.
&entru manevrarea evilor de e*tracie i a prjinilor de pompare se
folosesc ca instalaii de ridicare turlele de producie sau masturile cu sistemul
%eamblac ; macara ; c"rli% i troliile de intervenii.
Instalaiile de intervenii pot fi fi*e, semitransportabile i transportabile.
<endina permanent pentru ,mbuntirea constructiv i funcional a
instalaiilor, impus de necesitatea obinerii unei eficiene te)nico ; economice,
respectiv sporirea debitului efectiv al sondei prin intervenii i reparaii rapide
i de calitate, a condus la construirea troliilor i instalaiilor de intervenii i
reparaii transportabile pe pneuri.
&entru efectuarea lucrrilor de intervenii i reparaii i punere ,n
producie a sondelor, e*ist ,n pre!ent o %am lar% de instalaii de intervenii
de capaciti corespun!toare unui mare interval de ad"ncimi de lucru 8tabelul
4.19.
<abelul 4.1. Instalaii de intervenii
<ip & 5 /- < ; #-= & 5 32 & 5 2- IC ; #+1'
4arcina ma*im la c"rli%
8 t9
/- #- 32 2- 1'
$d"ncimea de lucru
evi de e*tracie 2 2>/ in
'3-- 4#-- 2'-- 2--- 12--
?umrul de fire
la sistemul manevr
' ' ' ' '
?umrul tobelor 2 2 2 2 2
<ransmisia pentru:
masa rotativ
(a (a ?u ?u ?u
&omp (a ?u (a (a ?u
Cap )idraulic
cu antrenare )idraulic
?u ?u (a (a ?u
3nlimea liber
33,4
22,# 2#,2 2#,2 1#,4
4
a mastului 8m9
&uterea motorului
de antrenare 8C&9
4/-
motor
separat
3#-
motor
separat
21#
motor
camion
21#
motor
camion
212
motor
camion
&entru manevrarea ,n sonde a %arniturilor de evi de e*tracie i a
prjinilor de pompare i pentru e*ecutarea operaiilor de curire, pistonare se
folosesc ,mpreun cu instalaiile de ridicare 8turle, masturi, trolii de intervenii9
o serie de scule de manevr cum ar fi:
7 elevatoarele pentru evi de e*tracie i prjini de foraj sunt scule care
se lea% de macara prin intermediul c"rli%ului i c)iolbailor i au rolul
de a prinde evile de e*tracie sau prjinile de foraj pentru manevr6
7 chiolbaii numii i brae sunt dou piese identice confecionate din oel
dintr5o sin%ur bucat prin matriare, care fac le%tura ,ntre c"rli% i
elevator6
7 broasca cu pene pentru evi de extracie are rolul de a susine evile de
e*tracie prin!"ndu5le de corp cu ajutorul unor pene6
pene pentru prjini de foraj i evi de extracie servesc pentru prinderea
i suspendarea %arniturii ,n masa rotativ6
7 cleti pentru evi de extracie ; se folosesc pentru ,nurubarea i deuru5
barea evilor de e*tracie i din punct de vedere constructiv e*ist:
5 cleti cu dou articulaii pentru corp i pentru mufe6
5 cleti cu bac continuu6
7 clete mecanizat pentru evi de extracie i prjini de foraj cu %rup de
acionare )idraulic6
7 elevatoare pentru prjini de pompare6
agtoare pentru prjini de pompare au rolul de a suspenda prjinile
de pompare ,n turl, pentru a le ine ,ntinse i a le feri de murdrie. 4unt
construite ,n dou variante:
5 tip A cu travers dreapt6
5 tip B cu travers circular 8policandru9.
chei pentru prjini de pompare folosite la ,nurubarea i deurubarea
prjinilor de pompare, construite pentru a prinde de ptratul prjinii sau
de muf. 4e construiesc ,n dou variante:
5 chei fixe fabricate dintr5o sin%ur bucat prin forjare6
5 chei cu articulaie, care au capul i coada articulate.
4.3. O1&$4$%a &*)%l&$
4.3.1. A'%#+% 5%*%$al%
Operaia de omor"re a unei sonde se e*ecut cu scopul de a asi%ura la
nivelul stratului productiv condiiile de inere ,n respect a acestuia, prin
,ntreruperea aflu*ului de fluid pentru o perioad de timp.
$ceast operaie se reali!ea! prin introducerea ,n %aura de sond a unui
fluid cu o anumit densitate, astfel ,nc"t presiunea p
fo
e*ercitat de aceast
coloan de fluid asupra stratului productiv s fie mai mare dec"t presiunea
fluidelor coninute ,n strat p
strat
:
strat fo f
p g H p
84.19
#
unde: H este ad"ncimea stratului productiv6

fo
; densitatea fluidului de omor"re.
&rin aplicarea operaiei de omor"re se poate evita pericolul scprii
erupiei de sub control, respectiv se poate opri o manifestare eruptiv liber a
sondei, c"nd este necesar e*tra%erea coloanei de evi de e*tracie i nu se
recur%e la folosirea unui dispo!itiv de e*tra%ere a acesteia sub presiune, sau
este necesar s se demonte!e unele elemente ale instalaiei de la %ura sondei.
$le%erea fluidului de omor"re are o deosebit importan. 3n funcie de
condiiile e*istente ,n sond i de caracterul operaiei ce trebuie e*ecutat se
poate folosi ca fluid de omor"re iei, ap sau noroi.
3n %eneral, apa trebuie evitat ,n operaiile de omor"re, atunci c"nd stratul
omor"t trebuie s fie repus ,n producie i c"nd presiunea este relativ mic.
$pa dulce, care ptrunde ,n porii stratului productiv la contactul su cu
ieiul produce fenomene molecular ; superficiale, care provoac o reducere
important a permeabilitii efective fa de iei. 3n acest ca! nisipurile cu
permeabilitate absolut mic, ,mpiedic ieirea apei spre sond i ,n%reunea!
foarte mult operaiile de punere ,n producie, fc"nd necesar crearea unei
diferene de presiune foarte mare ,ntre strat i sond.
Apa se recomand ca fluid de omor!re la strate ce se cimenteaz sub
presiune "n vederea abandonrii i la sondele de gaze cu presiune mare#
deoarece nu se gazeific uor$
(e asemenea apa srat se folosete sub form de dop de separare ,ntre
fluidul din sond i noroi pentru a ,mpiedica %a!eificarea noroiului.
%ieiul curat este cel mai bun agent pentru omor!rea sondelor de
producie cu presiuni mici de strat.
(ac cerinele de contrapresiune asupra stratului impun un fluid cu
densitate mare se va folosi un fluid de foraj.
Condiiile pe care trebuie s le ,ndeplineasc acest fluid de omor"re
pentru a se evita efectele ne%ative asupra stratului sunt urmtoarele:
5 v"sco!itate mic pentru a fi mai uor pompat6
5 filtraie mic ,nc"t ,n stratul productiv s ptrund c"t mai puin ap6
5 turta c"t mai redus, dar compact, pentru a micora filtrarea apei.
&resiunea e*ercitat de coloana de fluid de omor"re p
fo
se recomand a fi
cu 2- ; #- bari 82- ; #-9@1-
#
&a9 mai mare dec"t presiunea static a stratului i
astfel se poate determina densitatea fluidului de omor"re A
fo
cu relaia 4.2.

Hg
p
fo
fo

, 84.29
,n care: .
( ) &a p p
strat fo
#
1- #- 2- +
B
&entru formaiunile ale cror presiuni statice nu sunt cunoscute se
recomand a se lucra cu noroi cu aceeai densitate ca a celui folosit ,n timpul
traversrii prin foraj a formaiunii respective, fr ca sonda s fi pre!entat
fenomene de manifestare.
4.3.2. P$&#%)%% )% &1&$4$% a &*)%l&$.
3n funcie de condiiile e*istente i de construcia sondei se pot folosi mai
multe sisteme de omor"re a sondelor:
'
a9 omor"rea normal a sondelor prin evile de e*tracie6
b9 omor"rea sondelor prin coloan6
c9 omor"rea sondelor prin lubricare6
d9 omor"rea prin evile de e*tracie perforate.
a. Omorrea sondelor prin evile de extracie$
:a majoritatea sondelor, fluidul de omor"re este introdus prin interiorul
coloanei de evi de e*tracie, iar evacuarea fluidului din sond se face prin
spaiul inelar, p"n c"nd sonda se umple cu fluid de omor"re.
&entru operaiile de omor"re se utili!ea! a%re%ate de pompare mobile,
care pot reali!a presiuni p"n la 1-#- bar.
3n fi%ura 4.1. se poate urmri sc)ema instalaiei de omor"re a sondelor
prin evile de e*tracie, pentru ca!ul ec)iprii sondei cu un cap de erupie cu
dou brae sau cu un bra.
Ca!ele operaiei de omor"re a sondelor prin evile de e*tracie se succed
,n modul urmtor:
7 4e reali!ea! o presiune la a%re%at cu # ; 1- bari mai mare dec"t cea
din capul de erupie. In aceast fa! ventilele de pe traseul )aba cu fluidul de
omor"re ; evile de e*tracie sunt desc)ise i ventilele ce fac le%tura cu
coloana sunt ,nc)ise.
7 4e desc)ide ventilul de la coloan dup ce presiunea din coloan crete
cu 1# ; 2- bari i se ,ncepe scur%erea fluidului din spaiul inelar, prin du!a
re%labil de la capul de erupie, spre parcul de separatoare. +anevrarea du!ei
re%labile se va face ,n concordan cu debitul de fluid care se introduce ,n
sond i cu presiunea din coloan.
7 4e continu introducerea fluidului de omor"re, urmrind scderea
presiunii ,n coloan i c"nd se consider c stratul nu mai produce, se desc)ide
complet du!a pentru evacuarea ieiului din sond i pentru reali!area
circulaiei cu fluidul de omor"re.

2

Ci%. 4.1.'chema instalaiei de omor!re a unei sonde prin evile de extracie
7 Cluidul de omor"re este dirijat spre batal c"nd apare la robinetul de
scur%ere de la port ; du! i continu s se fac circulaie ,n sond o perioad
de timp 8cca. 3- ; '- minute9.
3n timpul omor"rii sondei, presiunea ,n evile de e*tracie ajun%e la !ero,
se menine c"tva timp i apoi ,ncepe s creasc uor datorit frecrilor i
contrapresiunii din coloan.
Operaia este reuit, dac oprind pomparea, sonda este linitit i fluidul
nu mai iese din sond pentru c stratul nu mai produce.
(up ce se constat acest lucru, se poate trece la efectuarea celorlalte
operaii pro%ramate la sond.
Omor"rea sondelor prin evile de e*tracie pre!int urmtoarele avantaje:
5 durat mai mic a operaiei deoarece evile de e*tracie au un volum
interior mai mic dec"t spaiul inelar i se umplu mai repede cu fluid de
omor"re6
5 necesit presiuni de lucru mai mici i deci se pot reali!a debite mai
mari6
5 posibilitatea de contaminare cu %a!e este mai mic, datorit suprafeei
mici ,n seciunea transversal a evilor de e*tracie, c"nd vite!a de
deplasare a fluidului prin interiorul acestora este mai mare.
b. Omorrea sondelor prin coloan
$ceast metod este recomandat la sondele cu presiuni foarte mari,
peste 2#- ; 3-- bari 83--@1-
#
&a9 c"nd coloana de e*ploatare este solicitat
aproape de limita ei de re!isten.
Ca!ele necesare pentru operaia de omor"re a sondelor prin coloan sunt
urmtoarele:
7 4e montea! le%turile de la a%re%atul de pompare la coloan, av"nd
demontat supapa ventilului de reinere.
7 4e ,ncepe pomparea fluidului de omor"re prin spaiul inelar cu o
presiune ,n linia de pompare mai mare dec"t cea din coloan.
7 4e desc)ide du!a re%labil de la capul de erupie, pentru evacuarea
fluidului din evile de e*tracie.
7 4e urmrete presiunea ,n evile de e*tracie pentru stabilirea ritmului
de scur%ere a fluidului de omor"re. (up o cretere a presiunii ,n evi ,n
domeniul de 2- ; #- bari, ,ncepe scur%erea fluidului de omor"re prin du!a
re%labil ,ntr5un ritm din ce ,n ce mai mare.
Cu c"t se menine o presiune mai mare ,n evile de e*tracie, cu at"t
e*ist mai mult si%uran c stratul nu va debita i fluidul de omor"re se va
contamina ,n proporie mai mic.
:a omor"rea sondei prin coloan, c"nd noroiul ajun%e la captul superior
al evilor de e*tracie, presiunea ,n evi este ,nc mare din cau!a contaminrii
cu %a!e a noroiului. &e msur ce se circul noroi presiunea scade . C"nd
noroiul nu mai este contaminat cu %a!e presiunea este mai mic.
(ac, la oprirea circulaiei, sonda nu mai debitea! ,nseamn c operaia
de omor"re este reuit.
3n %eneral, pentru omor"rea complet a unei sonde, trebuie s se circule
un volum de fluid e%al cu 1,# ; 2 ori volumul %urii de sond. O parte din
/
noroi 8apro*imativ un volum ec)ivalent cu volumul evilor de e*tracie9 se
pierde din cau!a contaminrii cu %a!e i trebuie eliminat din circuit.
c. Omorrea sondelor prin lubricare
+etoda const ,n introducerea lic)idului de omor"re ,n sond cu ajutorul
unui lubricator montat deasupra capului de erupie 8fi%. 4.29 sau direct peste
ventilul principal de si%uran 8fi%. 4.39. $cest procedeu se aplic ,n ca!ul c"nd
nu se poate obine circulaie ,n sond, deoarece evile de e*tracie sau coloana
sunt blocate, fie pentru c evile de e*tracie nu sunt introduse ,n sond, cum ar
fi ,n timpul operaiei de perforare, c"nd sonda ,ncepe s manifeste.

Ci%. 4.2. 'chema omor!rii sondei c!nd evile sunt blocate
=locarea poate fi reali!at de dopuri de nisip, depuneri de parafin,
instrumente scpate ,n sond sau c)iar turtirea coloanei.
:ubricatorul este un burlan cu lun%ime de cca. 1- ; 12 m i cu diametrul
,ntre / ; 1- in.
Operaia de omor"re a unei sonde cu un lubricator montat deasupra
capului de erupie, c"nd evile de e*tracie sunt blocate 8fi%. 4.29 se e*ecut
astfel:
7 4e pompea! ap srat sau noroi ,n lubricator prin ventilul 2, p"n c"nd
acesta se umple. Cluidul de omor"re deversea! la batal prin ventilul 1.
0
7 4e ,nc)ide ventilul 2 i apoi ventilul 1, se face comunicaie cu coloana de
e*ploatare prin desc)iderea ventilului 2, dar i a ventilelor 3, 4, # i '. $pa
srat ptrunde ,n coloan, iar ,n locul ei vine fluidul din sond 8iei i %a!e9.
7 4e desc)ide ventilului / de la lubricator pentru a verifica umplerea
lubricatorului cu fluidul din coloan .
7 4e ,nc)ide comunicaia cu coloana, se desc)ide ventilul 1 i ventilul 2
pentru pomparea apei srate ,n lubricator. $ceasta elimin ieiul i %a!ele din
lubricator.
7 4e va ,ntrerupe pomparea apei ,n lubricator, c"nd aceasta apare la batal
prin ventilul 1.
Operaia se repet p"n la umplerea coloanei cu ap srat.
Ci%. 4.3. 'chema omor!rii sondei c!nd spaiul inelar este blocat
(ac spaiul inelar este blocat, se vor umple evile de e*tracie prin
lubricare conform sc)emei 4.3. proced"nd astfel:
5 4e pompea! ap srat ,n lubricator prin ventilul 1, p"n c"nd acesta se
umple. Dentilul 2 este ,nc)is ,n acest timp, iar ventilele 3 i 4 sunt desc)ise,
prin ele trec"nd ap srat.
1-
5 4e ,nc)id ventilele 1 i 4, apoi se desc)ide ventilul 2 prin care apa srat
din lubricator cur%e prin evi spre talpa sondei, iar ieiul i %a!ele din sond
fiind mai uoare,se ridic ,n lubricator.
5 4e ,nc)ide ventilul 2 c"nd lubricatorul s5a umplut cu lic)id din sond.
5 4e scur%e presiunea din lubricator.
(up ,nc)iderea ventilului de scur%ere a presiunii, etapele de pompare a
apei srate ,n sond se reiau ,n succesiunea pre!entat, pentru evacuarea
ieiului din sond.
Operaia se e*ecut p"n c"nd %aura de sond se umple cu ap srat,
cre"nd contrapresiunea necesar pe strat.
d. Omorrea prin evile de extracie perforate
+etoda se folosete ,n ca!urile c"nd evile de e*tracie sunt ,nfundate la
partea inferioar cu nisip i alte obiecte sau instrumente scpate accidental.
(ac evile de e*tracie sunt blocate numai cu nisip, fr alte corpuri sau
obiecte metalice, se poate proceda la o splare a nisipului cu ajutorul unei
%arnituri de evi de e*tracie cu diametru mic de 1 1>4 in, utili!"nd noroi ca
lic)id de splare cu densitatea cerut de ad"ncimea dopului i de presiunea
stratului.
3n ca!ul c"nd blocarea este datorit nu numai nisipului, ci i unui obiect
metalic ,nfundat ,n nisip, se utili!ea! direct metoda de perforare a evilor de
e*tracie i omor"rea ,n continuare a sondei cu noroi cu caracteristici adecvate.
4e va proceda ,n felul urmtor:
7 4e msoar ad"ncimea dopului de nisip ,n evile de e*tracie.
7 4e va introduce prin coloana de evi e*istent ,n sond o coloan de evi
de diametru 1 1>4 in pentru ,nlocuirea fluidului din evile de e*tracie cu noroi
cu densitatea corespun!toare. 3n timpul manevrelor cu aceast %arnitur de
evi, sonda va fi asi%urat cu un prevenitor cu bacuri pentru %arnitura de evi de
diametru mic.
7 4e e*tra% evile de e*tracie de diametru mic 81 1>4 in9 dup aducerea
fluidului de omor"re adecvat ,n evile e*istente iniial ,n sond.
7 4e va introduce un perforator special cu evile de 1 1>4 in. $cest
perforator se armea! la ad"ncimea dorit ,n evile de e*tracie 8e*istente iniial
in sond9 printr5o micare la st"n%a a %arniturii de introducere.
7 4e perforea! peretele evii de e*tracie pe o lun%ime de 2 ; # m
deasupra dopului cu ajutorul unei ro!ete perforatoare, prin traciuni repetate ale
corpului perforatorului,
(up perforarea evilor de e*tracie, dac fluidul din evi este mai %reu
dec"t cel din spaiul inelar, se va observa o uoar cretere a presiunii la
manometrul de la coloan.
7 4e pompea! ,ncet fluidul de omor"re prin evi cu spaiul inelar ,nc)is.
$cest fluid trece prin perforaturile din evi ,n spaiul inelar al sondei.
7 4e desc)ide ,ncet du!a re%labil, c"nd presiunea ,n coloan crete cu
cca. 1- bari 81-@1-
#
&a9.
&e msur ce fluidul de omor"re se ridic ,n spaiul inelar, presiunea ,n
coloan scade.
7 4e circul ,n continuare, cu presiunea - la coloan, p"n se constat c
fluidul care iese din sond este omo%en i cu caracteristici identice cu ale
fluidului care se pompea! prin evi. 3n acest moment sonda este omor"t.
7 4e ,ncepe e*tra%erea evilor de e*tracie.
11
<oate manevrele cu evile de e*tracie se fac cu o instalaie de prevenire
complet pentru asi%urarea sondei contra eventualelor manifestri accidentale.
3n timpul e*tra%erii evilor de e*tracie, sonda va trebui s rm"n plin cu
fluid de omor"re i ,n acest scop se va pompa fluid de omor"re la fiecare 2 ; 4
dubli e*trai, pentru a completa volumul dislocuit de evile de e*tracie.
4.4. D%'a$a"!*a$%a %#6!'a1%*+.l.! &*)%l&$ )% %7+$a#(!%
4.4.1. A'%#+% 5%*%$al%
3n cursul e*ploatrii unui !cm"nt de )idrocarburi, din fluidele care se
deplasea! 8din strat ,n sond, prin evi i prin instalaiile de suprafa9 se
separ, ,n anumite condiii de presiune i temperatur, o mare cantitate de
particule sub form solid, care se depun ,n diferite puncte ale acestui traseu.
&arafina sau ceara de petrol repre!int fa!a solid de formula C
n
E
2nF2
,ncep"nd de la C
1'
E
34
p"n la C
'4
E
13-
. &arafina ca fa! solid aa cum este
cunoscut ,n antier repre!int un amestec de componeni lic)i!i, de produse
solide 8parafin, cere!ine9 sub form de cristale fine, la care se adau%
substane asfaltoase, rini, nisip, marn, ar%il.
(up coninutul ,n %reutate al parafinei, ieiurile din ara noastr se
,mpart ,n trei cate%orii:
5 ieiuri parafinoase cu un coninut mai mare de 2 G parafin6
5 ieiuri semiparafinoase cu un coninut de 1 ; 2 G parafin6
5 ieiuri neparafinoase cu un coninut mai mic de 1 G parafin.
4epararea i depunerea parafinei din iei este mult influenat de
temperatur i de presiune.
&rin scderea temperaturii se atin%e o temperatur de ,nceput de
cristali!are a parafinei, iar prin scderea presiunii o parte din )idrocarburi ies
din soluie, astfel ,nc"t capacitatea de di!olvare a particulelor solide scade.
<emperatura de ,nceput de cristali!are este cuprins ,ntre 3#
H
; 3/
H
C, ceea ce ar
corespunde unei ad"ncimi de depunere a parafinei ,ntre '-- i 1--- m.
conform %radientului %eotermic i ,n funcie de calitatea ieiului.
&arafina se separ din iei ,n cristale mici, care, din cau!a micrii
fluidului, vin ,n contact unele cu altele, a%lomer"ndu5se ,n jurul unui nucleu,
care poate fi un corp strin cum ar fi particule de nisip, marn sau c)iar
particule fine metalice provenite ca urmare a fenomenelor de coro!iune $ceste
a%lomerri de cristale de parafin se depun pe pereii evilor de e*tracie,
fenomenul fiind accentuat de ru%o!itatea evilor de e*tracie.
(epunerea de parafin este accentuat la sondele care produc cu
intermiten, datorit scur%erilor repetate ale ieiului pe pereii interiori ai
evilor de e*tracie.
Ionele ,n care are loc depunerea de parafin conform condiiilor
menionate sunt:
5 ,n porii stratului ; ,n !ona din imediata apropiere a %urii de sond6
5 la ieirea din strat pe coloana de e*ploatare la sondele de ad"ncimi mici
5 ,n interiorul coloanei de evi de e*tracie. pe prjinile de pompare la
sondele care produc ,n pompaj de ad"ncime6
5 ,n interiorul instalaiei de suprafa i al conductelor de amestec.
12
(epunerile de parafin produc micorarea capacitii de producie a
sondelor, datorit ,nfundrii porilor la ieirea din strat i pe de alt parte prin
micorarea seciunii de cur%ere a fluidelor prin evile de e*tracie.
+etode pentru diminuarea i combaterea depunerilor de parafin sunt:
5 metode de prevenire prin care se evit sau se ,nt"r!ie precipitarea i
depunerea parafinei6
5 metode de curire i ,ndeprtare a parafinei depuse ,n ec)ipamentul
prin care circul ieiul parafinos de la talp la separator.
4.4.2. P$%,%*!$%a )%'.*%$!! 'a$a"!*%!.
+eninerea parafinei ,n suspensie i antrenarea ei sub form de cristale
sau a%lomeraii de cristale la suprafa i solubilitatea parafinei ,n iei depinde
de re%imul de cur%ere a amestecului i de re%imul termodinamic al sondei..
(in aceste considerente re!ult urmtoarele mijloace pentru prevenirea
depunerii parafinei:
a9 +eninerea %a!elor ,n soluie prin ale%erea unui ritm de e*ploatare
corespun!tor unei presiuni superioare presiunii de saturaie i prin asi%urarea
unor pierderi de presiune c"t mai mici ,n evile de e*tracie.
b9 .vitarea sc)imbrii brute de presiune prin urmtoarele msuri:
5 evitarea folosirii du!elor de fund6
5 evitarea utili!rii coloanelor de evi de e*tracie telescopice6
5 evitarea pe c"t posibil a utili!rii supapelor de pornire ,n !ona de pa5
rafinare a evilor de e*tracie6
5 controlarea atent a etaneitii mufelor i a corpului evilor de
e*tracie.
c9 Influenarea condiiilor de temperatur prin:
5 prevenirea pierderilor de cldur pe traseul parcurs de iei6
5 ,ncl!irea ieiului ,nainte de a se ridica din talpa sondei cu o
temperatur favorabil depunerii parafinei.
d9 .vitarea intermitenelor i a pulsaiilor ,n funcionarea sondei.
e9 Jtili!area unor a%eni cu activitate de suprafa cum ar fi in)ibatorii de
parafin, care lucrea! ,n sensul pre,nt"mpinrii acumulrii de cristale
de parafin prin meninerea ,n suspensie a unei mari cantiti de
cristale fine.
f9 $si%urarea unei suprafee netede de circulaie, prin acoperirea la
interior a evilor de e*tracie cu lacuri speciale sau materiale plastice,
pentru a ,mpiedica aderarea cristalelor de parafin. 3n ca!ul acestor
acoperiri cu lacuri sau materiale plastice, c)iar dac nu se reali!ea!
prevenirea total a depunerii parafinei, procesul de depunere a
parafinei ,n interiorul evilor de e*tracie este mult ,nt"r!iat i
curirea acesteia se face relativ uor, datorit ade!iunii slabe a
parafinei la pelicula de material plastic.
%9 Jtili!area unui %enerator cu ultrasunete cu impulsuri, cu efect de
acumulri de bule de %a!e pe pereii interiori ai evilor, care vor
modifica structura moleculei de parafin cu influen asupra
micorrii temperaturii de formare a cristalelor.
13
4.4.3. M%+&)% )% #.$2(!$% a 'a$a"!*%! )%'.% 8* %#6!'a1%*+%l%
&*)%l&$ )% %7+$a#(!%
+etodele de ,ndeprtare a parafinei depuse pe pereii interiori ai coloanei
de evi de e*tracie din sond, pe prjinile de pompare sau pe pereii interiori ai
conductelor de amestec, constau ,n:
7 curirea pe cale mecanic6
7 curirea termic6
7 curirea c)imic.
Ciecare din aceste metode difer ,n funcie de sistemul de e*ploatare al
sondelor i de modul de ec)ipare al acestora.
Instalaii pentru deparafinare mecanic.
+etodele mecanice de deparafinare constau ,n r!uirea parafinei, care se
depune ,n timpul procesului de e*ploatare a )idrocarburilor parafinoase pe
suprafeele metalice prin care acestea circul, cu ajutorul unor dispo!itive
speciale numite cuite.
Cuitele pentru curirea mecanic a parafinei se introduc periodic ,n
evile de e*tracie la sondele e*ploatate ,n erupie natural i erupie artificial
care sunt prev!ute cu instalaie special de deparafinare.
$nsamblul de deparafinare se compune din urmtoarele elemente:
7 cuitul de deparafinare6
7 o prjin %rea 8sau tij9 montat deasupra cuitului pentru a asi%ura
cobor"rea acestuia ,n sond6
7 un racord special pentru cablu sau s"rm6
7 cablul sau s"rma de lansare i manevr a cuitului6
7 un burlan de deparafinare 8cap de pistonare sau cap de deparafinare96
7 o rol de %)idare a cablului sau s"rmei6
7 un troliu.
(up dimensiunile i construcia elementelor componente se deosebesc
trei tipuri de instalaii de deparafinare:
5 tip %reu6
5 tip mediu6
5 tip uor.
1.Instalaia de tip greu 8fi%. 4.49 const din:curitor tubular tip $ sau
lamelar %reu tip =, prjin %rea, racord fi*, cablu cu diametru de 12 ; 1' mm,
cap de coloan pentru pistonat i un troliu de intervenie. K)idarea cablului se
face peste %eamblacul turlei de producie.
2. Instalaia de tip mediu 8fi%. 4.#9 const din: curitor de parafin
lamelar uor tip C sau curitor cu cuite tip (, prjin %rea, racord demontabil,
cablu cu diametru de 2 ; / mm, cap de lansare tip $ pentru deparafinare i
troliu mobil de deparafinare. K)idarea cablului se face peste %eamblacul
montat pe mastul de producie.
3.Instalaia de tip uor const din: curitor lamelar uor tip C, prjin
%rea, racord demontabil, s"rm cu diametru de 1,0 ; 2,2 mm, cap de lansare
pentru s"rm tip =, peste a crui rol se face %)idarea s"rmei i un troliu
manual de tipul IaLovlev sau Ealliburton, care de obicei sunt folosite la diferite
msurtori ,n sond.
14
(eparafinarea mecanic a evilor de e*tracie la sondele eruptive se
reali!ea! folosind curitoare de parafin standardi!ate ce sunt sc)emati!ate
,n fi%urile 4.2. i 4./.
<oate aceste cuite au la partea superioar un cep cu filet cu ajutorul
cruia sunt ,nfiletate la o prjin %rea.
&rjina grea este o bar de oel cilindric, prev!ut la un capt cu cep i
la cellalt cu muf cu filet de prjin de pompare.
1olul acesteia este de a asi%ura %reutatea necesar pentru cobor"rea
cuitului, mai ales la sondele ,n erupie natural cu presiuni mari, respectiv la
sondele ce produc cu debite mari sau ,n rafale.

Ci%. 4.4. Instalaie de deparafinare de tip greu
1#
Keamblac
<url
Cablu 12 ; 1' mm
Cap de pistonare
Cablu
1acord fi*
Curitor tip =
&rjin %rea
Ci%. 4.#. Instalaie de deparafinare de tip mediu
1'
$ncor
Cap de deparafinare
Cablu de manevr
25/ mm
+ast
Curitor tip C sau tip (

a$ b$

Ci%.4.'.(uritoare de parafin pentru sondele "n erupie
a$ curitor tubular tip $6 b$ curitor lamelar greu tip =$
M (uritorul tubular )teac* + tip $ 8fi%. 4.'.a.9 const dintr5un corp
tubular cu o tietur lon%itudinal, av"nd diametrul mai mare la partea
inferioar 8cu c"iva mm mai mic dec"t diametrul interior al evilor prin care se
introduce9. &artea terminal a corpului este tiat la 4#
-
, pentru a asi%ura o
avansare mai uoar, dar i o r!uire mai bun a parafinei de pe pereii evilor
de e*tracie. :a partea superioar este sudat o reducie pentru le%tura cu
prjina %rea.
M (uritorul lamelar greu tip= 8fi%. 4.'$b.9 este format dintr5o lam de
oel de 1# mm %rosime, i lun%ime de 12-- mm rsucit ,ntr5un sens ,n partea
12
superioar i ,n sens contrar ,n partea inferioar, evit"nd posibilitatea de rotire
a curitorului ,n evi.
a$ b$
Ci%. 4.2. (uritoare de parafin pentru sondele "n erupie
a$ curitor lamela uor tip C6 b$ curitor cu cuite tip (.

M (uritorul lamelar uor tip ( 8fi%. 4.2.a9 este format dintr5o lam de
oel cu %rosimea de 2 mm i lun%imea de #-- mm.
&e suprafaa corpului curitorului, care este rsucit sus i jos ,n sensuri
contrarii, sunt prev!ute nite ferestre prin care poate trece uor ieiul din
evile de e*tracie.
M (uritorul cu cuite tip , )fluture* din fi%ura 4.2.b. este format dintr5o
tij de oel pe care sunt sudate trei etaje de c"te patru cuitecu o form special.
(e la un etaj la altul ae!area cuitelor se face decalat cu un un%)i de 3-
-
, astfel
,nc"t cuitele s asi%ure ,ntrea%a circumferin, fapt care asi%ur o curire
complet a pereilor coloanei de e*tracie.
1/
K)idarea curitorului este asi%urat de patru lame arcuite, sudate de
corpul tijei la partea de jos.
Ci%. 4./$ -acorduri pentru cabluri i s!rme
a$ racord fix pentru cablu. b$ racord demontabil pentru cablu. c$ racord demontabil
pentru s!rme$
-acorduri pentru cabluri. (in punct de vedere al modului de fi*are al
cablului sau s"rmei se deosebesc urmtoarele tipuri de racorduri:
a9 -acordul fix pentru cabluri cu diametrul de 12 ; 1/ mm 8fi%. 4./.a9. .l
este construit dintr5o bucat de eav de oel care are la partea inferioar filet
pentru ,nurubarea la prjina %rea, iar la partea superioar are diametrul mai
redus i prev!ut la e*terior cu anuri circulare pentru a putea fi prins cu
corunca ,n ca!ul rm"nerii ,n sond. 3n interior racordul are o %aur care este
cilindric jumtate din lun%ime, iar cealalt jumtate este conic. (in acest tip
de racord cablul nu se poate scoate dec"t prin tiere6
b9 -acordul demontabil pentru cabluri cu diametrul de 2 ; / mm
pre!entat ,n fi%ura 4./.b nu necesit tierea cablului pentru demontare. 3n
a. b$ c$
10
interiorul corpului de oel se fi*ea! o pan din oel compus din dou buci
i o teac din tabl %alvani!at, care se asamblea! peste nodul cablului.
c* -acordul demontabil pentru s!rme de 1,2 ; 2,2 mm este repre!entat ,n
fi%ura 4./.c. :a acest tip de racord, capul s"rmei se ,ndoaie ,n jurul unui cui cu
diametrul de / mm i cu lun%imea de 2- mm. .*tremitatea liber a capului de
s"rm se rsucete de c"teva ori ,n jurul s"rmei. $cest nod cu cuiul sunt
reinute de o pan care intr ,n corpul racordului.
Burlanul pentru pistonare i deparafinare 8fi%.4.09 se montea! la capul
de erupie al sondei pentru introducerea curitorului de parafin. $cest burlan
are diametrul de 31>2 ; 4 in i lun%imea de 12 m. =urlanul, la partea
superioar, are o muf ,n care se ,nurubea! un cap special pentru etanare, iar
la partea inferioar, are un filet ,n care se ,nurubea! o flan de le%tur la
ventilul superior al capului de erupie. &e corpul burlanului, la partea inferioar
se sudea! un tu de 23>/ in la care se montea! conducta care servete pentru
scur%erea ,n beciul sondei a ieiului care scap din evile de e*tracie, prin
bacuri, ,n dispo!itivul din capul burlanului.
Capul special de etanare de la partea superioar a burlanului este numit
i ter%tor de iei. $cesta se compune dintr5un corp inferior, un corp
intermediar si un capac .3n interiorul corpurilor se afl %arnituri de cauciuc
pentru etanarea cablului i inele de presare 8din dou buc9 confecionate din
bron!.
4tr"n%erea %arniturilor pentru etanarea pe cablu se face prin rotirea
capacului cu ajutorul m"nerelor cu care este prev!ut.
Capac
2-


Ci%.4.0.Burlan pentru deparafinare
a
1
. Deparafinarea mecanic a evilor de extracie la sondele n erupie
Operaia de deparafinare se e*ecut cu ajutorul troliului mobil i const
,n urmtoarele fa!e:
7 4e trece peste %eamblac captul liber al cablului 8care este ,nfurat
,ntins pe tob9 cu ajutorul unei sfori de montaj.
7 4e introduc pe cablu pres%arnitura i racordul fi* i se face apoi nodul
pentru fi*area ,n racord.
7 4e ,nurubea! la racord prjina %rea 8la care se poate ataa o %eal9 i
curitorul de parafin tip $ sau tip =.
7 4e introduce ,n burlan ansamblul de deparafinare.
4e montea! inelele de presare din bron! i %arniturile de cauciuc,
7 4e ,nurubea! pres%arnitura la burlanul de deparafinare, care este
montat la capul de erupie deasupra ultimului ventil.
7 4e str"n%e bine capacul pres%arniturii pentru asi%urarea etanrii
%arniturilor de cauciuc pe cablu.
7 4e ancorea! burlanul cu ancore de s"rm ,n cele patru coluri ale turlei.
7 4e face le%tura la conducta de scur%ere a burlanului.
7 (up ce instalaia a fost montat i controlat, se desc)ide ,ncet ventilul
superior de la capul de erupie, observ"nd dac burlanul nu are scpri.
7 4e coboar curitorul ,n evile de e*tracie p"n la ad"ncimea de
depunere a parafinei.
(istanier
Karnituri
de cauciuc
Corp
intermediar
Corp inferior
Inele de presare
Corpul
burlanului
Ntu 2 3>/ in
21
(ac ,n timpul deparafinrii erupia devine violent i se produc pulsaii
puternice, se impune micorarea du!ei la capul de erupie.
(up terminarea curirii evilor de e*tracie, se tra%e curitorul ,n
burlan, se ,nc)ide ventilul superior de la capul de erupie, se scur%e presiunea
din interiorul burlanului, se demontea! pres%arnitura i se e*tra%e curitorul.

&entru curirea parafinei de pe pereii evilor de e*tracie sau a
coloanelor de e*ploatare, se utili!ea! pe scar mai redus i alte tipuri de
curitoare nestandardi!ate cum ar fi: curitor tip banan 8fi%. 4.1-9, c"rli% de
deparafinare pentru coloan de e*ploatare 8fi%. 4.119, curitor cu diametru
variabil i lam mobil 8fi%. 4.129, curitor cu lam mobil i tifturi de
%)idare, curitor cu lame spirale.

a
2
. Deparafinarea mecanic a evilor de extracie la sondele n erupie
artificial
&entru deparafinarea coloanei de evi de e*tracie la sondele care
funcionea! ,n erupie artificial se pot folosi aceleai instalaii de
deparafinare utili!ate la sondele ,n erupie natural, dar se poate utili!a i un
curitor special acionat cu %a!e comprimate care necesit montarea unui
dispo!itiv special la capul de erupie.
Curitorul de parafin acionat cu %a!e comprimate 8fi%. 4.139 este
confecionat din dou plci metalice sudate ,n cruce, pe care se sudea! o serie
de aripioare ae!ate ,nclinat.
:a partea superioar curitorul are o reducie prev!ut la e*terior cu
crestturi radiale pentru a putea fi prins i e*tras cu o corunc ,n ca!ul
rm"nerii ,n sond.
Ci%. 4.1-. (!rlig
de deparafinare
Ci%.4.11. (uritor
tip banan
Ci%.4.12.(uritor
cu diametrul variabil
i lam mobil
1educie
cu crestturi
Oc)i pentru
fi*are
Corp
:am
mobil
22

Ci%. 4.13. (uritor acionat cu gaze comprimate
Instalaia necesar pentru utili!area curitorului cu %a!e comprimate,
sc)emati!at ,n fi%. 4.14, const dintr5un dispo!itiv de lansare format dintr5o
eav de 3 1>2 in prev!ut la partea superioar cu un capac cu amorti!or. :a5
teral acest dispo!itiv are un tu de 2 in, apoi o muf cu clap de oprire i la
partea de jos ,nc un tu lateral de 1>2 in pentru scur%erea presiunii.

$ripi sudate
$rc
$morti!or
4uport
opritor
Capac
cu amorti!or
23
Ci%. 4.14. 'chema instalaiei de deparafinare
cu curitor acionat cu gaze comprimate

3n coloana de evi de e*tracie, sub ad"ncimea de parafinare, se montea!
o reducie scaun, prev!ut cu amorti!or pentru oprirea curitorului.
Operaia de deparafinare cu acest curitor decur%e astfel:
7 4e montea! dispo!itivul de lansare pe ventilul superior al capului de
erupie. 4e demontea! capacul acestuia i se introduce curitorul care se
aea! pe clapa de oprire.
7 4e va opri injecia de %a!e prin spaiul inelar al sondei ,nc)i!"nd
ventilul 1, apoi se ,nc)ide i ventilul 2, prin care trecea amestecul de fluid din
sond. 4e desc)ide apoi ventilul 3 de la partea superioar a capului de erupie
i se acionea! asupra clapetei opritoare, permi"nd curitorului s coboare ,n
sond prin evile de e*tracie sub propria %reutate.
7 (up lansarea curitorului ,n evi se ,ncepe injecia de %a!e
comprimate prin desc)iderea ventilului 4 de la baston pentru ,mpin%erea
curitorului p"n la reducia scaun. 3n acest timp curitorul a r!uit parafina
depus pe peretele evilor de e*tracie.
+uf cu clap
de oprire
4eparator
Ka!e
comprimate
3 #
4
2
1
Curitor
$morti!or
24
7 4e va opri injecia de %a!e prin evile de e*tracie, c"nd curitorul a
ajuns ,n punctul terminal, prin ,nc)iderea ventilului 4 i se va trece la injecia
normal a %a!elor prin spaiul inelar prin desc)iderea ventiluluui1.
7 .vacuarea din sond a amestecului de iei i %a!e i dirijarea acestuia
spre separator se reali!ea! prin dispo!itivul de lansare, desc)i!"nd ventilul #.
7 1idicarea curitorului ,n dispo!itivul de lansare de fluidul din sond.
Curitorul trece de clapa de oprire lovind amorti!orul capacului, dar nu poate
reveni ,n sond, deoarece clapa revine imediat ,n po!iia ,nc)is sub aciunea
unui arc.
7 4e desc)ide ventilul 2 pentru revenirea ieiului la traseul normal prin
braul capului de erupie i se ,nc)id ventilele 3 i #.
&entru e*tra%erea curitorului de deparafinare din capul de lansare se vor
scur%e %a!ele prin tuul inferior de 1>2 in i apoi se demontea! capacul
dispo!itivului de lansare.

a
3
. Deparafinarea mecanic a evilor de extracie i a prjinilor
de pompare la sondele n pompaj cu prjini
,eparafinarea evilor de extracie la sondele ,n pompaj cu prjini se
reali!ea! cu ajutorul unor curitoare elicoidale numite screpere 8fi%. 4.1#9.
Jn screper are corpul de form cilindric din oel cu un diametru mai mic
cu 4 ; # mm dec"t diametrul interior al evilor de e*tracie prin care se
introduc. &e suprafaa corpului sunt prelucrate trei cuite tietoare ,nfurate
dup o elice st"n%a. :a capete are mufe cu filet corespun!tor diametrului
prjinilor cu care se introduc.

Ci%. 4.1#. (uritor elicoidal
Curitoarele se introduc ,n locul mufei ,ntre dou prjini de pompare pe
toat lun%imea !onei de depunere a parafinei.
Curirea parafinei de pe coloana de evi de e*tracie, ,n acest ca!, se face
,n mod continuu prin micarea sus jos a %arniturii de prjini de pompare pe o
lun%ime e%al cu lun%imea cursei de pompare ,n timpul funcionrii normale,
sau ,n mod periodic pe toat !ona de depunere a parafinei prin e*ecutarea unei
manevre a %arniturii de prjini de pompare pe o distan mai mare dec"t
distana dintre dou curitoare.
:a sondele ec)ipate cu pompe care se introduc cu prjinile de pompare,
pentru a nu slta pompa din locul de fi*are ,n timpul acestor manevre se
utili!ea! un dispo!itiv de cuplare 5 decuplare numit baionet (onov 8fi%.
4.1'9, intercalat ,n %arnitura de prjini la o ad"ncime mai mare dec"t cea la
care se depune parafina.
(ispo!itivul se compune din dou pri :
2#
5 eava sau teaca baionetei prev!ut ,n interior cu dou canale paralele
de form special 8fi%.4.1' b96
5 tija de a%are care intr ,n teaca baionetei i se fi*ea! ,n aceasta cu
ajutorul a dou aripioare, ce se an%ajea! ,n canalele practicate ,n
corpul baionetei.8fi%.4.1' c9.

a . b$ c.

Ci% 4.1'.Baioneta ,onov
a $dispozitivul baionet cuplat. b$ teaca baionetei.
c$ tija agtoare cu aripioare.
&entru decuplarea baionetei se las o parte din %reutatea %arniturii de
prjini asupra dispo!itivului, se rotete %arnitura la dreapta i apoi se tra%e ,n
sus. &entru cuplare se las baioneta ,n jos i, automat, aripioarele tijei de
a%are alunec pe canalele ,nclinate i se opresc ,n poriunea ,nfundat a
acestora.
:a sondele ,n pompaj ec)ipate cu pompe care se introduc cu evile de
e*tracie nu este necesar acest dispo!itiv, deoarece pistonul poate fi ridicat din
pomp prin intermediul prjinilor de pompare fr a se scur%e lic)idul din evi.
O curire mai bun a evilor de e*tracie de parafin, concomitent cu
curirea tijelor de pompare de parafin, se reali!ea! la e*tra%erea %arniturii
de prjini de pompare pentru sc)imbarea pompelor tip &819 sau sc)imbarea
pistoanelor la pompele tip <.
,eparafinarea prjinilor de pompare se face prin r!uirea direct ,n
timpul e*tra%erii acestora din sond.
<ije
de!%are
$ripioare
<eaca
baionetei
2'
&entru r!uire, de obicei, se folosete o s"rm care se ,nfoar ,n jurul
prjinii i se ine ,ntins cu dou inele 8m"nere9 de un sondor, ,n timp ce se
e*tra%e din sond %arnitura de prjini de pompare. $cest procedeu este
de!avantajos, pre!ent"nd pericol de incendiere i o parte din parafin cur%e ,n
sond.
3n loc de s"rm se folosesc foarfece de deparafinare, care au dou lame
prev!ute fiecare cu o scobitur semicircular. C"nd sunt str"nse lamele
formea! o desc)idere e%al cu seciunea prjinii.
45au construit i se utili!ea! sporadic ,n antier unele ter%toare
speciale pentru curirea parafinei de pe prjinile de pompare.Ci%.4.12.(uritor pentru prjini Ci%.4.1/.,ispozitiv de curire
de pompare cu tergtoare a prjinilor de pompare
de cauciuc. cu cuit metalic$
3n fi%ura 4.12 este sc)emati!at un dispo!itiv de curire cu ter%toare de
cauciuc care se montea! ,n locul cutiei de etanare pe prjina lustruit. $cest
dispo!itiv este prev!ut cu dou plci de cauciuc semicirculare sau elicoidale,
care freac pe prjinile de pompare ,n timpul e*tra%erii din sond. &arafina
r!uit se scur%e prin dou brae laterale. ?ite aripioare presate de un arc
,mpiedic ptrunderea parafinei r!uite ,n evile de e*tracie.
3n fi%ura 4.1/ este sc)emati!at dispo!itivul de curire a parafinei de pe
prjinile de pompare cu un cuit metalic.
9. .Metode termice de deparafinare a evilor de extracie din sonde
$ceste metode se reali!ea! prin ridicarea temperaturii ,n !ona de
depunere a parafinei, ,nc"t aceasta s se di!olve i s fie antrenat ,n curentul
ascendent de fluid din sond.
Cldura necesar topirii parafinei se obine prin:
5 circularea unui a%ent termic ,n sond6
5 folosirea unui sistem de ,ncl!ire electric a evilor de e*tracie.
b
1
.Deparafinarea evilor de extracie prin circularea unui agent termic.
&rjin
de pompare
=rae
laterale
Oevi
de e*tracie
$ripioare
&lci de
cauciuc
Cuit
&rjin
de pompare
$rc
Oevi
de e*tracie
22
4e poate utili!a aburul ca a%ent termic, care se introduce ,n spaiul inelar
i iese prin evile de e*tracie ,mpreun cu ieiul ,ncl!it.
/a sondele "n erupie artificial# aburul se introduce odat cu %a!ele ce se
injectea! ,n sond pentru ascensiune.
/a sondele "n pompaj se scur%e presiunea din coloan i apoi se
racordea! %eneratorul de abur la coloan.
(eparafinarea evilor din aceste sonde se desfoar ,n patru etape:
19 se injectea! aburul ,n coloan, menin"nd pompa ,n funciune
apro*imativ 1# minute6
29 se continu injecia de abur, dar sonda se oprete din funciune timp de
1# minute, pentru a reali!a ,ncl!irea ieiului ,n repaus i topirea parafinei de
pe pereii evilor6
39 se repune sonda ,n funciune 1# minute, paralel cu injecia de abur6
49 se oprete din nou sonda cca. 1# minute pentru ,ncl!irea ieiului ,n
repaus. 4e oprete injecia de abur i sonda este trecut ,n funcionare continu.
4e mai poate introduce ,n sond un alt fluid ,ncl!it prin circulaie direct
sau invers.
Colosirea fluidelor calde are avantajul c nu5i sc)imb volumul, prin
cedarea cldurii ,nma%a!inate, pe c"nd aburul, prin condensare, ,i micorea!
mult volumul de circulaie. Cel mai utili!at a%ent termic este ieiul neparafinos
sau semiparafinos ,ncl!it la '- ; /-
-
C.
$pa cu toate c are o capacitate termic mai bun nu se recomand,
deoarece poate avea o influen duntoare asupra productivitii stratului
e*ploatat.
b

. Deparafinarea evilor de extracie cu ncl!itoare electrice


(up modul cum se face transformarea ener%iei electrice ,n ener%ie
caloric se deosebesc dou tipuri de ,ncl!itoare:
5 ,ncl!itor electric cu re!isten6
5 ,ncl!itor electric cu inducie.
0nclzitorul electric cu rezisten 8fi%. 4.109 const din doi conductori
le%ai ,n serie, cu re!istene diferite. $ceti conductori sunt coloana de evi de
e*tracie ec)ipat cu mufe i!olate i coloana de e*ploatare.
Cldura de%ajat de evile de e*tracie la trecerea curentului electric va fi
mai mare dec"t cea din coloana de e*ploatare, datorit diferenei de seciune
8A
evi
P A
coloan
Q deci -
t
P -
c
9 i pe ba!a le%ii Roule ; :en! re!ult 1
t
P 1
c

sau:
t - I 1 t - I 1
c c t t
2 2
/'4 , - /'4 , -
84.39
unde: 1 este cantitatea de cldura ce se de%aj 8,n evi 1
t
, ,n coloan 1
c
96
I ; intensitatea curentului electric6
-
t
; re!istena electric a coloanei de evi de e*tracie6
-
c
; re!istena electric a coloanei de e*ploatare6
t ; durata de trecere a curentului electric prin cei doi conductori.
3n ca!ul utili!rii unui astfel de ,ncl!itor electric pentru deparafinare
trebuie s se asi%ure elementele necesare de i!olare a evilor de e*tracie fa
de coloana de e*ploatare prin mufe i!olatoare i un dispo!itiv de contact la
captul inferior al evilor pentru ,nc)iderea circuitului electric ,ntre evi i
coloan.
2/
:a sondele e*ploatate ,n pompaj circuitul este format din prjini i evi de
e*tracie, punctul de contact fiind pistonul pompei pentru sonde de mic ad"n5cime sau un dispo!itiv de contact cu arcuri montat pe prjini sub ad"ncimea de
depunere a parafinei.
0nclzitorul cu inducie 8fi%. 4.2-9 const dintr5un corp cilindric de metal
8eav de e*tracie9, ,mbrcat cu material i!olant peste care se ,nfoar o
bobin cu s"rm de cupru, acoperit la r"ndul su cu material i!olant i ,ntre%ul
ansamblul este ,nc)is ,ntr5o manta.
Captul inferior al bobinei se sudea! la corpul metalic, iar cel superior se
lea% la dispo!itivul de contact cu coloana de e*ploatare. 3ncl!itorul fiind
montat ,n coloana de evi la o anumit ad"ncime, alimentarea se face prin
intermediul evilor de e*tracie i al coloanei de e*ploatare le%ate la sursa de
curent. 3ncl!irea este provocat de curentul alternativ indus.
#. Metode c"imice de deparafinare a evilor de extracie
$ceste metode constau ,n introducerea ,n evile de e*tracie a unui
solvent, fie ,n stare pur, fie di!olvat ,ntr5un lic)id.
<ipul de solvent necesar la fiecare sond, cantitatea necesar pentru
tratare, proporia fa de a%entul de transport,durata tratrii i frecvena
operaiilor de se stabilesc pe cale e*perimental, prin luarea de probe de
parafin brut curat de pe pereii evilor de e*tracie i e*aminarea %radului
de solubilitate corespun!tor diferiilor solveni ,n aceleai condiii de lucru.
&entru di!olvarea parafinei se pot utili!a: sulfura de carbon, tetraclorura
de carbon, clorura de metilen, cloroform, butan, fie sub forma unui sin%ur
component, fie sub forma unui amestec de mai muli solveni.
&entru transportul solventului ,n %aura de sond se poate folosi: ben!in,
petrol lampant, motorin, iei neparafinos.
&entru deparafinarea evilor din sondele eruptive se procedea! astfel:

J
J
Ci%.4.10 .'chema deparafinrii
evilor de extracie
cu "nclzitor electric
Ci%.4.2- $'chema deparafinrii
evilor de extracie
cu "nclzitor prin inducie
20
5 4e introduce solventul prin evile de e*tracie, unde este lsat timp de
3 ; 4 ore menin"nd sonda ,nc)is pentru di!olvarea parafinei.
5 4e desc)ide sonda pentru un timp scurt pentru curire.
5 4e ,nc)ide din nou sonda i se introduce solvent.
Operaia se repet de c"teva ori ,n succesiunea menionat, apoi se
repune sonda ,n funcionare normal.
Introducerea solventului cu o densitate mai mare dec"t a fluidului din
sond se face prin lubricare.
/a sondele "n pompaj este indicat aplicarea circulaiei solventului.
4e mrete debitul sondei cresc"nd elementele de pompare, astfel ,nc"t
se reduce submer%ena.
4e introduce solventul ,n spaiul inelar coloan de e*ploatare ; evi de
e*tracie apoi este aspirat de pomp ,mpreun cu fluidul din sond i refulat ,n
evile de e*tracie.
C"nd solventul ajun%e la capul de pompare se dirijea! ,n spaiul inelar
i se face circulaia amestecului iei ; solvent p"n se obine curirea
depunerilor de parafin din evile de e*tracie.
3nainte de a reintroduce ,n circuit amestecul de iei ; solvent care a fost
e*tras din sond se va face o separare a parafinei antrenate din sond.
4.4.4. D%'a$a"!*a$%a !*+ala(!%! )% la 5.$a &*)%!
4ondele care produc iei parafinos vor avea probleme de depunere a
parafinei i ,n instalaia de suprafa: cap de erupie i conducta de amestec.
a Deparafinarea capului de erupie se reali!ea!:
5 pe cale mecanic6
5 pe cale termic.
&entru deparafinarea mecanic este indicat a se folosi un ansamblu de
curire numit dispo!itivul de curire tip Ntefnescu 8fi%.4.219.

&iston
Curitor
<ij
Cilindru $morti!or
1acord
Conduct
cu ventil
de scur%ere
a presiunii
Conduct
1>2in
3-

Ci%.4.21. ,ispozitiv mecanic de curire a braului capului de erupie
$cest dispo!itiv const dintr5o tij metalic, av"nd la un capt un
curitor rsucit ,n dublu sens i la cellalt capt un piston. (ispo!itivul se
racordea! cu e*tremitatea unde este curitorul spre ventilul de la crucea
capului de erupie, iar cealalt e*tremitate se pune ,n le%tur cu spaiul inelar,
unde presiunea este superioar celei din evile de e*tracie i aceasta va aciona
asupra pistonului ,mpin%"nd curitorul p"n la captul braului de erupie. 4e
va ,nc)ide le%tura dispo!itivului cu coloana i se scur%e presiunea care a
acionat asupra pistonului i astfel curitorul va ajun%e ,n po!iia iniial.
,eparafinarea pe cale termic a braelor capului de erupie se reali!ea!
cu ajutorul %eneratorului de abur racordat la capul de erupie.
b$Deparafinarea conductei de amestec se poate reali!a pe cale
5 mecanic,
5 termic
5 c)imic.
,eparafinarea mecanic a conductei de amestec se face cu ajutorul unor
curitoare speciale numite %odevile.
2odevilul 8fi%. 4.229 este un dispo!itiv compus dintr5o tij central, cu
una sau mai multe articulaii, pe care se fi*ea! un %rup de aripi r!uitoare,
nite p"r%)ii, care au la capete rotie dinate pentru %)idare i nite supori
pentru montarea unor %arnituri de etanare. $rticulaiile permit %odevilului s
treac cu uurin prin curbele conductei. Karniturile de etanare confecionate
din piele sau cauciuc sintetic au rolul de a pune ,n micare %odevilul sub
aciunea fluidului i de a ,mpin%e parafina r!uit de pe peretele interior al
conductei.
$ripile r!uitoare sunt nite lamele de oel cu rol de curire a parafinei.
1oile dinate, e*ecutate din oel %)idea! curitorul i ,mpiedic rotirea lui.
&entru lansarea i primirea %odevilelor, se reali!ea! nite le%turi
speciale la conductele de amestec, numite conducte de ocol, prev!ute cu
ventile pentru dirijarea fluidelor o perioad scurt necesar introducerii i
e*tra%erii acestor curitoare.
$nsamblul de conducte i ventile necesare introducerii i e*tra%erii
%odevilului se numesc staii sau %ri de lansare i primire a %odevilelor.
<ij
central
$rc
$rc
Karnituri
din piele
&"r%)ii 1oi
directoare
4uport &"r%)ii 1oi
directoare
Cuite
curbate
$rticulaie
31
Ci%. 4.22. 2odevil
,eparafinarea pe cale termic a conductelor se face prin injectarea de
abur supra,ncl!it sau iei fierbinte.
,eparafinarea chimic a conductelor se reali!ea! cu solveni, ce se
stabilesc cantitativ i calitativ pe cale e*perimental.
&revenirea depunerii parafinei pe conducta curat se face prin
introducerea periodic ,n curentul de lic)id a unor dopuri de solvent pur.
4.5. C.$2(!$%a )%'.*%$!l&$ )% *!!' )!* &*)%
4.5.1. A'%#+% 5%*%$al%
Cele mai frecvente dificulti ,nt"mpinate ,n sc)elele petroliere la
punerea ,n producie i pe parcursul e*ploatrii sondelor de iei sunt cau!ate de
viiturile de nisip din formaiunile productive.
&rincipalele dificulti create de viiturile de nisip sunt :
5 formarea unor dopuri ,n interiorul coloanei de e*ploatare ,n evile de
e*tracie sau ,n capul de erupie al sondei, ceea ce creea! reducerea
aflu*ului de fluide din formaiune6
5 aciunea abra!iv asupra utilajelor de e*tracie, care se avaria!
prematur, impun"nd e*ecutarea unui volum mare de lucrri de
intervenie pentru ,nlocuirea lor6
5 crearea unor caverne ,n strat datorit e*tra%eri unei cantiti mari de
nisip, care poate duce la surparea stratelor superioare, fapt care
provoac ppuarea coloanei de e*ploatare sau punerea ,n comunicaie
a unor strate acvifere sau %a!eifere cu cele aflate ,n e*ploatare.
?isipul antrenat de fluidul din strat provine mai mult din vecintatea
%urii de sond, deoarece aici vite!a de cur%ere prin mediul poros este mai
mare.
?isipul ptruns ,n sond poate fi antrenat direct de fluid ,n ascensiunea sa
la suprafa, sau se poate depune la talpa sondei i astup perforaturile.
3n ca!ul opririi sondei ,n vederea efecturii unor operaii sunt create
condiii prielnice de depunere a nisipului.
4.5.2. P$&#%)%% )% '$%,%*!$% a )%"%#(!.*!l&$ '$&).% )% *!!'
8* '$&#%.l )% %7'l&a+a$% a &*)%l&$
&entru asi%urarea unui proces normal de e*ploatare a sondelor care
produc din strate neconsolidate, trebuie aplicate msuri corespun!toare pentru
reinerea unei cantiti c"t mai mari de nisip ,n strat, iar pentru nisipul ptruns
,n %aura de sond trebuie asi%urate condiii de ascensiune a acestuia la
suprafa ,mpreun cu fluidele produse.
&rocedee de prevenire a trecerii nisipului din strat ,n %aura de sond:
5 aplicarea unui ritm sc!ut de e*tracie a fluidelor, prin re%larea
parametrilor de funcionare a sondei, ,nc"t vite!a de deplasare ,n strat a
fluidelor s fie mai mic dec"t vite!a critic de antrenare a nisipului6
5 introducerea ,n %aura de sond de filtre:
7 metalice6
32
7 cu pietri6
5 consolidarea nisipului ,n !ona de strat din jurul %urii de sond prin:
7 injecie de nisip cuaros6
7 injecie de rini epo*idice sau alte materiale plastice.
.*tra%erea normal a nisipului din sond, atunci c"nd aceasta iese din
strat odat cu fluidul necesit folosirea unor ec)ipamente speciale de e*tracie
cum ar fi: pompe speciale cu cilindrul mobil, pompe telescopice, pompe
acionate cu prjini tubulare sau e*tracia prin circulaie de %a!e ; iei,
4.5.3. M%+&)% )% #.$2(!$% a *!!'.l.! )!* &*)%
Cu toat %ama de procedee de care se dispune ,n pre!ent pentru prevenirea
,nnisiprii sondelor i, mai ales, datorit aplicrii adesea necorespun!toare a
acestor procedee e*ist ,nc un numr de ca!uri ,n care ,nnisiparea se produce
i de aceea este necesar de a recur%e la efectuarea unor operaii de curire
Curirea dopurilor de nisip din sonde se poate reali!a:
7 cu lin%uri 5 cu clap6
5 cu piston6
5 )idropneumatice.
7 prin circulaie cu fluide de splare6
7 cu dispo!itive speciale.
a. #urirea nisipului cu lingura
$ceast metod de curire a nisipului acumulat pe talpa sondei se aplic
la sondele cu presiuni de strat mici, unde nu se poate reali!a circulaia fluidelor
i pentru curirea dopurilor de nisip de ,nlime mic 8sub 1- m9.
a.
1.
/ingura de curat cu clap 8fi%.4.249 este alctuit dintr5un burlan cu
diametrul puin mai mic dec"t diametrul coloanei de e*ploatare, cu o lun%ime
de ' ; 2 m. :a partea inferioar are o clap care se desc)ide de jos ,n sus, iar la
partea superioar o reducie,,n care se montea! o %eal de producie.
(up forma burlanului de la partea inferioar de sub clapet 8iu9 se
distin% dou tipuri de lin%uri cu clap:
5 tip $ cu iul cilindric 8fi%.4.23 a96
5 tip = cu iul ascuit 8fi%.4.23.b9.
33
.
a $ b.
Ci%.4.23. /inguri cu clap
:in%ura tip = se utili!ea! la curirea dopurilor compacte datorit iului
sub form de baionrt ce asi%ur o desprindere mai uoar a nisipului din dop.
Operaia de curire a nisipului se face prin introducerea ,n sond a
lin%urii cu clap ,mpreun cu o %eal cu un cablu de diametru de 1# ; 1/ mm
d"nd bti ,n podul de nisip prin ridicarea i cobor"rea repetat a lin%urii pe o
,nlime de # ; 1- m.
?isipul desprins din dopul de nisip ptrunde ,n lin%ur i este reinut de
clapet ,n timpul e*tra%erii lin%urii din sond.
:in%ura se descarc la suprafa prin ae!area pe un bol aflat ,n )aba de
descrcare care ,mpin%e clapeta spre interior.
&entru a verifica dac lin%ura avansea! se marc)ea! pe cablu un semn
cu sfoar, ,n momentul c"nd lin%ura se ridic de pe podul de nisip. $cest semn
servete ca reper pentru msurtorile ulterioare a podului de nisip.
a
2
. /ingur de curit cu piston 8fi%.4.249 asi%ur o curire mai eficient
i mai rapid a dopurilor compacte din sondele cu nivel mic 8sub 1-- m9 dec"t
lin%urile obinuite cu clap.
34

Ci%.4.24 . /ingur de curit cu piston

O astfel de lin%ur folosit ,n antierele noastre const dintr5un corp
cilindric de oel ,n interiorul cruia se afl un piston, acionat de cablu cu care
se face lansarea lin%urii ,n sond.
&istonul are o form tubular i este prev!ut la partea superioar cu o
supap ,n form de disc. C"nd lin%ura ajun%e la talp, se tra%e de cablu,
pistonul se ridic ,n lin%ur cre"nd un efect de aspiraie ,n spaiul de sub el.Ca
urmare a acestui efect, spaiul eliberai de piston se va umple cu nisip din !ona
de
talp, care va fi reinut ,n corpul lin%urii de supapa de la captul de jos al
lin%urii i adus la suprafa.
:un%imea acestor lin%uri este de 2,# ; 0 m, iar diametrul de 2 1>2 5 2 in.
(easupra lin%urii se montea! o tij %rea.
a
3:
/inguri cu camer de aspiraie.
:in%ura pre!entat sc)ematic ,n fi%ura 4.2# a i b este alctuit dintr5un
corp cilindric de oel prev!ut la partea inferioar cu o supap cu clap i la
partea superioar cu o %eal.
(ispo!itivul de declanare asi%ur etanarea, respectiv punerea ,n
comunicaie a camerei de aspiraie i a camerei de ,ncrcare prin comanda
unei supape cu bil.
Cablu
de lansare
4upap disc
&iston
Corpul lin%urii
4upap
cu clap
3#

Keal

Corp

&ies
special
4upap
cu clap
(ispo!itiv
de declanare
Camer
de aspiraie
Camer
de ,ncrcare
4upap cu bil
&ies cu an
Opritor
&ra%
1esort
(e%et mobil
+anon
3'
a$ b.
Ci%. 4.2#. /inguri cu camer de aspiraie
(ispo!itivul de declanare se compune dintr5o pies special cu an care
se poate deplasa pe o anumit curs limitat de un opritor din peretele lin%urii.
&e partea opus opritorului, fi*at tot ,n peretele lin%urii se afl un pra% pe
care poate culisa un de%et mobil ,mpins ,n locaul piesei speciale i un resort.
Introducerea lin%urii ,n sond se face cu un cablu, la care se ataea! o
%eal prin intermediul unei reducii.
3n timpul introducerii ,n sond, supapa cu bil este ,nc)is, ,n spaiul de
deasupra acesteia fiind o presiune e%al cu presiunea atmosferic.
C"nd se ajun%e cu lin%ura pe talp, %eala continu s se deplase!e ,n jos
ptrun!"nd ,n corpul lin%urii. :a un moment dat atin%e piesa special pe care o
deplasea! brusc ,n jos, provoc"nd astfel i desc)iderea supapei cu bil deci
punerea ,n comunicaie a celor dou camere.
(iferena de presiune dintre cele dou camere permite ptrunderea
lic)idului din camera inferioar cu vite! ,n camera superioar. 3n locul su
ptrunde lic)idul din sond, care antrenea! o anumit cantitate de nisip din
talpa sondei, care este reinut ,n lin%ur de supapa cu clap.
32
4upapa cu bil rm"ne desc)is p"n ce lin%ura este adus la suprafa i
c"nd este armat din nou, prin ,mpin%erea de%etului mobil deasupra pra%ului
opritor cu ajutorul unui cui prin orificiul practicat ,n corpul lin%urii.
Kolirea lin%urii la suprafa se reali!ea! ,nv"rtind manonul de la
captul de jos al lin%urii, pentru a descoperi fereastra prev!ut ,n corpul
lin%urii la partea inferioar.
&e corpul lin%urii este montat un dispo!itiv de re%lare, care are rolul de a
asi%ura scur%erea e*cesului de presiune i de a menine lin%ura, dup ,ncrcare,
la o presiune de 1S 2 bari 8necesar pentru %olire la suprafa9.
9. #urirea prin splare a dopurilor de nisip din talpa sondei
sau din evile de extracie
Operaia de curire a dopurilor de nisip de ,nlime mare, sau situate la
ad"ncimi mai mari i ,n coloane cu diametre mari, se e*ecut prin splare. (e
asemenea operaia de splare se aplic la sondele cu caracter semieruptiv sau la
sondele care necesit luarea unor msuri speciale de si%uran.
Circulaia pentru splare se e*ecut cu a%re%ate de pompare mobile i
mai rar cu pompe de intervenie fi*e.
&entru splarea dopurilor de nisip din sondele de producie se folosete
de obicei iei i,numai ,n anumite ca!uri, apa sau noroiul.
'plarea cu ap ar fi cea mai ieftin metod, dar pre!int de!avantajul c
poate colmata stratul.
4plarea prin circulaie cu ap se utili!ea!:
5 la sondele de %a!e6
5 la sondele de iei cu ap mult6
5 la sondele la care stratul urmea! s fie cimentat, pentru a desc)ide alte
ori!onturi productive.
'plarea cu noroi se aplic la sondele eruptive cu presiuni mari, la care
operaia de omor"re s5a fcut cu noroi.
(up modul cum se e*ecut circulaia fluidelor ,n strat se distin% trei
sisteme de splare:
7 splare prin circulaie direct, c"nd lic)idul de splare este pompat prin
evi i iese prin spaiul inelar dintre coloana de e*ploatare i evile de
e*tracie6
7 splare prin circulaie indirect, c"nd lic)idul de splare este pompat
prin spaiul inelar dintre coloana de e*ploatare i evile de e*tracie i
iese ,mpreun cu nisipul prin evile de e*tracie6
7 splarea prin circulaie combinat, c"nd se lucrea! alternativ cu
circulaie direct i indirect.
b
1
. 'plarea dopurilor de nisip prin circulaie direct
Instalaia utili!at pentru splarea direct este sc)emati!at ,n fi%ura 4.2'
i cuprinde la suprafa o pomp de splare i un cap de injecie 8cap )idraulic
de tip uor9. :e%tura ,ntre ele se reali!ea! prin intermediul unui ,ncrctor i
al unui furtun elastic
3n sond se afl coloana de evi de e*tracie introdus p"n deasupra
dopului de nisip, ataat la capul de injecie i suspendat ,n c"rli%.
&ompa circul fluidul de splare din )aba E
1
prin furtun, cap )idraulic,
evi de e*tracie i fluidul se ridic ,mpreun cu nisipul antrenat din talpa
sondei prin spaiul inelar, fiind adus la suprafa ,n )aba E
2
.
3/
(up ce s5a ,naintat cu o bucat de eav sau un pas, se oprete circulaia,
se las evile ,n pene sau ,n elevator, se d la o parte capul )idraulic i se
adau% o alt bucat de eav de e*tracie la care se montea! din nou capul
)idraulic i se continu splarea.
Ci%.4.2'$ 'chema instalaiei pentru splare
prin circulaie direct$
3n timpul c"t este oprit circulaia, pentru adu%area bucii de avansare,
nisipul care se afl ,n suspensie ,n lic)idul din spaiul inelar se poate depune i
poate prinde evile de e*tracie. (e aceea, ,nainte de adu%area unei buci,
trebuie fcut circulaie timp de 1# ; 2- minute pentru a asi%ura evacuarea
unui volum de fluid cu nisip ec)ivalent cu volumul spaiului inelar.
1eali!area unei circulaii directe continue, deci evitarea pau!elor de
circulaie din timpul adu%rii bucii de avansare, se poate asi%ura folosind
mufele speciale cu supap de tipul celei pre!entate ,n fi%ura 4.22.
E
2
E
1
&
30

Ci% 4.22. 3uf cu supap
Oeava de refulare a pompei sau a a%re%atului de pompare este prev!ut
cu dou furtunuri, av"nd fiecare c"te un ventil 81 i 29. $ceste ventile sunt
racordare la eava de refulare 8fi%. 4.2/9.

Ci%. 4.2/. 'chema legturilor
pentru circulaie direct continu
C"nd s5a avansat cu o bucat de eav i c"nd mufa special a acelei
buci a ajuns pe elevator 8sau deasupra broatei cu pene9 se racordea! cel de5
al doilea furtun la mufa cu supap ,n locul dopului de la mufa special, care se
,ndeprtea! i se ,ncepe pomparea prin aceast muf, desc)i!"nd ventilul 2 i
,nc)i!"nd ventilul 1 de la refularea pompei 8fi%. 4.2/9.
Clapeta mufei speciale este deplasat de curentul de fluid i se aea! pe
scaunul ei obtur"nd trecerea fluidului ,n sus. 3n acel moment se poate deuruba
capul )idraulic i se ,nurubea! o alt bucat de eav de e*tracie pentru
avansare, prev!ut i ea cu muf special. C"nd le%tura la capul )idraulic 8de
splare9 este terminat, circulaia fluidului prin mufa special se oprete prin
,nc)iderea ventilului 2 de la acest furtun i desc)iderea ventilului 1 de la furtu5
Corpul
mufei
Clapet
retractabil
(op
4caunul
clapetei
4-
nul ce face le%tura cu capul )idraulic. 3n acest ca! clapeta obturea! ieirea
lateral a mufei speciale i ,n locul furtunului se poate monta un dop.
$vantajul splrii directe const ,n faptul c e*ist posibilitatea montrii
unor ajutaje la captul inferior al evilor de e*tracie, reali!"nd astfel un jet
puternic de splare.
(e!avantajele acestei metode de circulaie sunt urmtoarele:
5 vite! mic de ascensiune a lic)idului cu nisip, datorit seciunii mari
pe care o pre!int spaiul inelar. 1eali!area unor vite!e corespun!toare
de deplasare a nisipului ,n curentul ascendent necesit folosirea unor
pompe cu debit mare6
5 u!ura coloanei de e*ploatare datorit frecventelor curiri prin
deplasarea nisipului ,n spaiul inelar al sondei6
5 necesitatea circulaiei suplimentare, fr avansare, ,nainte de adu%area
unei noi buci de manevr, dac nu se utili!ea! mufele speciale cu
supap.
b
2.
'plarea dopurilor de nisip prin circulaie indirect
&entru a ,nltura de!avantajele pre!ente la splarea prin circulaie direct
se folosete splarea indirect.
Instalaia pentru splare indirect 8fi%. 4.209 se compune din acelai utilaj
ca i la splarea direct, av"nd ,n plus la %ura sondei un dispo!itiv de etanare
a spaiului inelar 8coloana de e*ploatare ; evi9. 3n acest scop se poate utili!a
un prevenitor de erupie cu bacuri, care ,n timpul splrii este ,nc)is pe evi.
.tanarea spaiului inelar se poate reali!a i cu un dispo!itiv de splare cu
%arnituri deformabile 8fi%.4.3-9.

E
2
E
1
&
41
Ci%.4.20$ 'chema instalaiei pentru splare
prin circulaie indirect$

Ci%.4.3-$ ,ispozitiv de splare cu garnituri deformabile$
$cest dispo!itiv se compune dintr5un corp, prev!ut cu o flan la partea
inferioar pentru fi*area pe coloan, cu o le%tur lateral pentru introducerea
lic)idului de splare i un capac cu patru brae. &rin ,nurubarea capacului ,n
corpul dispo!itivului se str"n%e o %arnitur de cauciuc ae!at pe un conus cu
scopul de a reali!a etanarea spaiului dintre evi i coloan.
Cu ajutorul pompei, fluidul de splare este tras dintr5o )ab i introdus ,n
spaiul inelar prin le%tura lateral de la dispo!itivul de splare i iese ,mpreun
cu nisipul prin evile de e*tracie.
4e reali!ea! circulaia i avansarea p"n c"nd bucata de manevr ajun%e
cu mufa superioar la nivelul dispo!itivului de splare.
Coloana de evi se suspend cu elevatorul pe capacul dispo!itivului i se
eliberea! c)iolbaii, timp ,n care continu circulaia fluidului de splare.
?oua bucat de manevr prins ,n alt elevator este adus cu captul
inferior l"n% dispo!itiv, av"nd montat la captul superior o lulea pentru
dirijarea fluidului evacuat din sond spre batal.
&omparea lic)idului se ,ntrerupe c"teva minute pentru a demonta luleaua
de la evile de splare, apoi se ,nurubea! ,n mufa acestora noua bucat de
manevr. (up ce s5au an%ajat 3 ; 4 spire se pornete din nou circulaia, se
termin de ,nurubat bucata de manevr, se d la o parte elevatorul de pe
capacul dispo!itivului i se continu pomparea.
$vantajul acestei metode const ,n faptul c vite!a ascendent a fluidului
ce antrenea! nisipul este mare, c)iar ,n ca!ul unui debit de circulaie mic, din
cau!a seciunii mici a evilor de e*tracie i, deci, timpul de curire a nisipului
este mai mic dec"t la splarea direct. 3n timpul adu%rii unei noi buci de
manevr nu mai e*ist pericol de prindere a evilor de splare.
b3. 'plarea dopurilor de nisip prin circulaie combinat.
Corp
Clane
:e%tur
de alimentare
Capac
Karnitur
de cauciuc
Conus
42
&rin utili!area acestui sistem de splare se combin avantajele celor dou
metode i anume: splarea direct este folosit pentru af"narea dopului de
nisip, fiind folosit jetul de fluid care iese prin dispo!itivul ataat la partea
inferioar a coloanei de evi de e*tracie, iar splarea invers este folosit
pentru aducerea lic)idului cu nisip la suprafa, beneficiind de o vite! de
ascensiune mai mare i deci un timp mai scurt de curire a dopului de nisip.
4c)ema le%turilor pentru reali!area splrii nisipului prin circulaie
combinat se poate reali!a conform fi%urii 4.31 sau 4.32.
Ci%. 4.31. 'chema legturilor pentru splarea combinat
3n sc)ema din fi%. 4.31 pentru reali!area circulaiei directe, robinetele 1 i
4 sunt desc)ise, 2 i 3 sunt ,nc)ise.
?isipul evacuat din talp ,mpreun cu fluidul de splare trece prin spaiul
inelar prin ventilul 4 la )aba de decantare E
2
.
:a circulaia invers robinetele 3 i 2 sunt desc)ise,1i 4 sunt ,nc)ise.
Cluidul cu nisip trece prin evi, prin ventilul 2 i ajun%e la )aba E
2
.
:a splarea mi*t, ,n afar de prevenitor, la %ura sondei este necesar o
claviatur mai comple*.
&entru a reali!a splarea combinat ,n sc)ela de producie =icoi s5a
folosit un dispo!itiv special 8fi%. 4.349 sub forma unui ptrat cu c"te un ventil
pe fiecare latur care se lea% la coloana sondei i la furtunul de la capul
)idraulic.
1
2
3
4
&
E
1
E
2
43
Ci%.4.32$ 'chema legturilor la dispozitivul special
cu patru ventile pentru splarea combinat.
&entru reali!area circulaiei directe, ventilele 1 i 3 sunt desc)ise, iar
ventilele 2 i 4 sunt ,nc)ise. &entru circulaia indirect ventilele 2 i 4 sunt
desc)ise i ventilele 1 i 3 sunt ,nc)ise.
b
4
. 'plarea dopurilor de nisip din interiorul evilor de extracie
:a sondele eruptive ,n ca!ul ,nfundrii cu nisip a evilor de e*tracie se
recur%e la splarea nisipului din evi mont"nd deasupra capului de erupie un
prevenitor.
&entru a reali!a splarea se utili!ea! o %arnitur de evi de e*tracie cu
diametru mic de 1 1>2 in sau 1 1>4 in, dup cum evile de e*tracie ,nnisipate
sunt de 3 1>2 in sau 2 2>/ in. :a partea inferioar a evilor de e*tracie cu care
se face splarea, se fi*ea! o muf prev!ut cu dini ca o fre! sau o sap
mic ascuit.
Ca fluid de circulaie se utili!ea! de obicei noroi.
4ensul circulaiei fluidului va fi cel direct, adic se introduce fluidul prin
evile de splare centrale, iar evacuarea acestuia ,mpreun cu nisipul antrenat
din dop se reali!ea! prin spaiul inelar dintre evile cu diametru mic i cele
normale 8de 2 2>/ in sau 3 1>2 in9. 4plarea se face ,naint"nd bucat cu bucat
i rotind evile de splare 8de 1 1>2 in sau 1 1>4 in9 cu petaca.
3n momentul ,n care splarea s5a reali!at p"n la sabot, dac spaiul inelar
este liber, se observ o cretere a presiunii ,n coloan, datorit ptrunderii
noroiului ,n ea. 4e ,nc)ide conducta de refulare a noroiului din spaiul inelar al
evilor de e*tracie i se procedea! la omor"rea sondei.
(ac evile de e*tracie sunt prinse ,n nisip i acesta s5a ridicat i ,n
spaiul inelar evi ; coloan de e*ploatare, se recur%e la perforarea evilor sau
la tierea %arniturii de evi. (up tiere se ,nc)ide prevenitorul pe %arnitura de
introducere a cuitului i se pompea! noroi prin evile de e*tracie ,n coloan.
4.5.4. El%1%*+% )% #al#.l '%*+$. '2la$%a )&'.$!l&$
)% *!!'.
E
2
E
1
&
1
2
3
4
44
&entru ridicarea nisipului de la talpa sondei la suprafa este necesar ca
vite!a ascendent a lic)idului de splare s fie mai mare dec"t vite!a de cdere
a particulelor de nisip.
v
a
P 4
v
r
5 v
a
+ T 84.49
unde: v
r
este vite!a de ridicare a nisipului din dop6
v
a
; vite!a curentului ascendent al fluidului de splare6
4 + vite!a de cdere a particulelor de nisip ,n fluidul de splare aflat ,n
stare de repaus.
$ceast vite! este ,n funcie de diametrul i densitatea particulelor de
nisip i de v"sco!itatea i densitatea lic)idului utili!at la splare.
Cormula 4toLes pentru cur%ere ,n re%im laminar:
g
d g
d
n
1
1 n
2
1 n
2
n
UA 1/
9 A A 8
V 1/
9 A A 8 d
T

84.#9
Cormula 1ittin%er pentru re%im de cur%ere turbulent:

1
1 n
A
9 A A 8
14 , #1

n
d
4
84.'9
,n care:
4 este vite!a de cdere a particulelor de nisip, cm>s6
d
n
; diametrul particulei de nisip, cm6
A
n
; densitatea nisipului, %>cm
3
6
A
1
; densitatea lic)idului de splare, %>cm
3
6
V ; v"sco!itatea dinamic a lic)idului de splare, &6
U ; v"sco!itatea cinematic a lic)idului de splare, 4t6
% ; acceleraia %ravitaional, cm>s.
&entru particule sferice coeficientul dinaintea radicalului din relaia 4.' se
evaluea! la 3- ; 4-.
O serie de e*periene efectuate de mai muli cercettori au determinat
valorile practice ale vite!elor de cdere ale particulelor de cuar ,n ap.
Dalorile medii ale vite!elor de cdere ,n ap ale %ranulelor de nisip de
anumite dimensiuni sunt trecute ,n tabela 4.2.
<abelul 4.2. 6iteza de cdere a particulelor de nisip "n ap
(iametrul %ranulelor
de nisip 8mm9
-,3 -,2# -,2 -,1 -,-1
T8cm>s9 3,12 2,#3 1,0# -,'# -,--2
<impul de ridicare a nisipului splat de la talp la suprafa:

r
v
H
t
84.29
4#
unde: E este ad"ncimea la care se afl dopul de nisip.
?umrul de manevre n necesare pentru curirea dopului de nisip din
sond 8numrul de buci de avansare9:

pas
dop
l
h
n
, . 84./9
unde: h
dop
este ,nlimea dopului de nisip din coloana de e*ploatare6
l
pas
; lun%imea unui pas sau a unei buci de manevr.
(urata curirii dopului de nisip:
nt 7 . 84.09
:a splarea dopurilor de nisip se produc o serie de pierderi )idraulice,
care depind de ad"ncimea sondei, de diametrul coloanei de e*ploatare, de
dimensiunile evilor de splare, de valoarea debitului de splare, de
proprietile fluidului de splare i de cantitatea de nisip ,n curentul ascendent.
$ierderile "idraulice produse la splarea dopurilor de nisip
a. 'plarea prin circulaie direct.
a
1.
&ierderile de presiune prin frecare ,n evile de splare:

( ) O E W
2
m
8gd
H v
h
i
8
d
9

84.1-9
,n care: W este coeficient de frecare stabilit %rafic sau analitic funcie de re%imul
de cur%ere a fluidului de splare
81e9 f
6
d
i
; diametrul interior al evilor de e*tracie6
v
d
; vite!a curentului descendent al lic)idului de splare ,n evi6
g ; acceleraia %ravitaional.

8
i
inj
t
inj
d
d
:;
A
;
v
X

84.119
unde: ;
inj
este debitul pentru pomparea lic)idului de splare6
a
2
.&ierderile de presiune prin frecare ,n spaiul inelar.

g
v
d ,
H
h
8
a
e
8
2
W


8m E
2
O9 84.129
unde: Y este coeficientul de pierderi de presiune prin frecare, c"nd ,n curentul
ascendent de lic)id este pre!ent nisip6
Y Z 1,12 ; 1,2 c"nd se deplasea! lic)id de splare i nisip6
Y Z 1 c"nd se deplasea! numai lic)id de splare6
, ; diametrul interior al coloanei de e*ploatare6
d
e
; diametrul e*terior al evilor de splare6
v
a
; vite!a curentului ascendent de lic)id de splare ,n spaiul inelar.
4'

9 8 X
4
2
e
2
d ,
;
v
inj
a

84.139
a
3
. &ierderea de presiune necesar pentru a compensa diferena de
presiune static, 8e*istent la ba!a coloanelor de lic)id din cele dou spaii
din sond, datorit pre!enei nisipului ,n curentul ascendent de lic)id9 se
determin cu relaia lui $presov:

( )
1
]
1

,
_

1 1
A
A $l 1
l
n
3
a
v
4
a
m
h
84.149
,n care: m este coeficientul de poro!itate al dopului de nisip6
A ; suprafaa seciunii transversale a coloanei ,n care se afl dopul de
nisip6
l ; ,nlimea dopului de nisip curit ,n timpul ,naintrii cu o bucat
de manevr sau un pas de evi6
a ; suprafaa seciunii transversale a spaiului prin care se deplasea!
amestecul de lic)id i nisip ,n curentul ascendent 8,n ca!ul splrii
prin circulaie direct a repre!int seciunea spaiului inelar96
A
n
; densitatea nisipului6
A
l
; densitatea lic)idului de splare6
4 ; vite!a de cdere a particulelor de nisip ,n lic)idul de splare6
v
a
; vite!a de deplasare a lic)idului ,n curentul ascendent.
a
4
. &resiunea minim e*ercitat asupra dopului de nisip ,n timpul
operaiei de splare direct.

( ) g h h H p
l < 8
A + +
$ 84.1#9
,n care: H ; ad"ncimea la care se face splarea dopului6
h
8
; pierderea de presiune prin frecare ,n spaiul inelar, m E
2
O6
h
<
; pierderea de presiune pentru compensarea diferenei de presiune
static, m coloan de E
2
O.
b$ 'plarea prin circulaie invers.
b
1
. &ierderile de presiune prin frecare ,n spaiul inelar 8coloana de
e*ploatare ; evi de splare9:

e
8
=
d =
9
d ,
H
8g
v
h

W , 84.1'9

unde:
( )
8
e
8
inj =
d
d ,
;
v

X
4
. 84.129
b
2
. &ierderile de presiune prin frecare ,n evile de splare:
42

i
a
d
H
g
v
h
2
AW
2
[
2

, 84.1/9
unde:
8
i
inj
=
a
d
;
v
X
4

. 84.109
b
3
. &ierderea de presiune pentru compensarea diferenei de presiune
static din cele dou spaii din sond datorit pre!enei nisipului:
1
]
1

,
_

1 1
A
A 9 81
l
n
= v
4
a=
Al m
h
a
=
<
, 84.2-9
,n care: a> este suprafaa seciunii interioar a evilor de e*tracie prin care are
loc deplasarea fluidului de splare i a nisipului 8 a> Z A
t
96
Celelalte mrimi au aceeai semnificaie ca la splarea direct.
(e remarcat faptul c vite!a ascendent de la splarea direct are aceeai
valoare cu vite!a descendent de la splarea indirect v
a
Z v
d
= i v
d
Z v=
a
$
b
4
. &resiunea minim e*ercitat asupra dopului de nisip ,n timpul
operaiei de splare indirect:

g * h h )H p=
=
<
=
8 l
A + +
84.219
:a splarea indirect, c"nd evacuarea lic)idului cu nisip se face prin
evile de e*tracie, presiunea pe talp p= este mai mare dec"t la splarea direct
8p\ P p9, deoarece pierderile de presiune prin frecare ,n evile de e*tracie h\
2
sunt mai mari dec"t cele din spaiul inelar h
2
8de la splarea direct9.
Daloarea presiunii obinut cu relaiile 84.1#9 i 84.219 d indicaii asupra
diferenei care e*ist ,ntre presiunea e*ercitat de coloana de fluid ,n sond ,n
timpul splrii la nivelul stratului productiv i presiunea fluidelor care
saturea! acest strat. &e aceast ba! pot fi luate msuri pentru a evita
inundarea stratului cu lic)id de splare sau reintroducerea temporar a nisipului
,n strat.
4.5.5. P$&#%)%% '%#!al% )% #.$2(!$% a *!!'.l.!
)!* &*)%l% )% '$&).#(!%
:a sondele care pre!int un %rad mare de receptivitate, curirea nisipului
nu se poate reali!a prin circulaie datorit pierderii lic)idului de splare ,n strat.
3n aceste ca!uri se utili!ea! pentru curirea nisipului fie fluide de
splare cu densitate mic, fie dispo!itive construite pe principiul ejectorului.
&rocedeele din prima cate%orie folosesc ca fluid de splare un lic)id
%a!eificat cu o valoare a raiei %a!e ; lic)id corespun!toare sau spume, care s
permit reali!area unei presiuni pe talp corespun!toare condiiilor impuse de
caracteristicile stratului.
&rocedeele din cate%oria a doua se ba!ea! pe utili!area dispo!itivului de
curire de tipul unui ejector. $cest dispo!itiv se introduce ,n sond p"n la
ad"ncimea la care se afl dopul de nisip cu ajutorul a dou coloane de evi
concentrice. :ic)idul de splare pompat cu presiune prin spaiul inelar dintre
4/
cele dou coloane de evi ajun%e la ejector, trece prin ajutajul acestuia i intr
cu vite! mare sub forma unui jet ,n camera de amestecare, produc"nd un efect
puternic de aspiraie. $stfel este aspirat ,n camera de amestec prin ferestrele
laterale fluid din sond ,mpreun cu nisip. (in camera de amestec, ,n care se
unesc cele dou jeturi, intr ,n difu!orul ejectorului i de aici amestecul format
din lic)idul motor, lic)idul din sond i nisipul antrenat se ridic la suprafa
prin interiorul coloanei centrale de evi.
3n ca!ul folosirii procedeelor de splare se poate produce o inundare a
stratului productiv de ctre fluidul de splare sau c)iar ,mpin%erea unei
cantiti de nisip din sond ,n strat, care va reveni ,n sond ,n momentul
repunerii acesteia ,n funciune.
&entru a evita aceste neajunsuri i a asi%ura o curire normal a sondelor
cu ad"ncime mare se folosesc dispo!itive speciale cu aciune direct de curire
i colectare a nisipului sub form de dop la o anumit ad"ncime ,n sond.
Jn dispo!itiv care poate cura dopurile de nisip din sonde la ad"ncimi
de 3--- ; 4#-- m denumit hidroelectrobur acionea! asupra dopului de nisip
cu un jet de splare trimis de o pomp centrifu%. ?isipul antrenat de ctre
lic)id este adus ,n colectorul dispo!itivului dup umplerea cruia se face
manevra de e*tra%ere i descrcarea de nisip la suprafa..
Introducerea dispo!itivului ,n sond se face cu ajutorul unui cablu
electric, care servete i la alimentarea motorului de acionare a pompei
centrifu%e.
%ntrebri
4.1$ ,efinii operaiile de intervenii la sondele de producie.
4.2. (are sunt operaiile de intervenii specifice sondelor "n erupie
natural i artificial?
4.3$ (are sunt operaiile de intervenii specifice sondelor "n pompaj cu
prjini]
4.4. (are sunt principalele scule de manevr utilizate "n operaiile de
intervenii ale sondelor de producie i precizai rolul fiecreia.
4.#. ,efinii operaia de omor!re a unei sonde .
4.'. 'e recomand apa ca fluid de omor!re@
a$ la strate ce se cimenteaz sub presiune "n vederea abandonrii6
b. c"nd stratul omor"t trebuie s fie repus ,n producie i c"nd
presiunea este relativ mic6
c$ la sondele de gaze cu presiune mare# deoarece nu se gazeific
uor
4.2$ (!nd se recomand un fluid de foraj pentru omor!rea unei sonde]
4./. (are sunt proprietile unui fluid de foraj folosit pentru omor!rea
unei sonde]
4.0. (are sunt avantajele omor!rii unei sonde prin evile de extracie]
4.1-. (!nd se recomand omor!rea unei sonde prin coloan]
4.11. Operaia de omor"re prin lubricare se recomand ,n %eneral:
a. c"nd nu se poate obine circulaie ,n sond, deoarece evile de
e*tracie sau coloana sunt blocate6
b. evile de e*tracie nu sunt introduse ,n sond i aceasta ,ncepe s
manifeste6
c. la sondele cu presiuni foarte mari, peste 2#- ; 3-- bari.
40
4.12. (!nd se aplic omor!rea prin perforarea evilor de extracie]
4.13. .*plicai influena principalilor parametrii care conduc la separarea
i depunerea parafinei ,n ec)ipamentul de ad"ncime al unei sonde.
4.14$ (are sunt mijloacele de prevenire a depunerii parafinei "n sondele
de extracie]
4.1#. (are sunt elementele componente ale unei instalaii de
deparafinare folosit la o sond de producie]
4.1'. (um se procedeaz la deparafinarea evilor de extracie din
sondele "n erupie natural c!nd se utilizeaz o instalaie de tip
uor]
4.12. (um se realizeaz deparafinarea
4.1/. Curitorul elicoidal se utili!ea! pentru curirea parafiei
a. din evile de e*tracie din sondele ,n erupie natural
b. din evile de e*tracie din sondele ,n erupie artificial
c. din evile de e*tracie din sondele ,n pompaj de ad"ncime
d. de pe prjinile de pompare.
4.10. (um se cur parafina de pe prjinile de pompare]
4.8A$ (um se deparafineaz evile de extracie aflate "n sond. cu ageni
termic?

4.21. 2odevilul este un dispozitiv special pentru curirea parafinei din@
a, braele capului de erupie6
b$ evile de extracie din sondele "n erupie artificial6
c. conductele de amestec care transport ieiul de la sond la parB
cul de separatoare]
4.22. Curirea nisipului cu lingura se aplic@
a. la sondele cu presiuni de strat mici6
b. pentru dopuri de ,nlime mic 8sub 1- m9.
c. pentru dopuri de nisip de ,nlime mare,
d. pentru dopuri situate la ad"ncimi mai mari i ,n coloane cu
diametre mari.
4.23. (um se realizeaz curirea nisipului prin splare cu circulaie
direct i care sunt avantajele i dezavantajele acestei metode de
circulaie a fluidului de splare "n sond]
4.24. (um se realizeaz curirea nisipului prin splare cu circulaie
indirect i care sunt avantajele i dezavantajele acestei metode de
circulaie a fluidului de splare "n sond]
4.2#. ' se expliciteze presiunea pe talpa sondei "n timpul operaiei de
splare prin circulaie direct]
4.2'. ' se expliciteze presiunea pe talpa sondei "n timpul operaiei de
splare prin circulaie indirect.
4.22. (um se realizeaz curirea dopurilor de nisip din sonde prin
splare combinat]
4.2/. (um se realizeaz curirea dopurilor de nisip din interiorul
evilor de extracie]
#-
5
OPERAII DE REPARAII
LA SONDELE DE PRODUCIE
Cau!ele care conduc la operaiile de reparaii a sondelor de producie pot
fi %rupate ,n dou cate%orii:
$. Cau!e %enerate de !cm"nt
=. Cau!e te)nice propriu ; !ise 8defeciuni ,n %aura de sond9.
.*ploatarea stratului productiv pune problema efecturii unei reparaii la
sonde fie ,n ca!ul epui!rii, fie ,n ca!ul inundrii stratului.
5.1. E'.!3a$%a +$a+%l&$ '$&).#+!,%
.pui!area unui strat ca re!ultat firesc al e*ploatrii poate apare mai t"r!iu
sau mai devreme, dup cum e*ploatarea s5a desfurat raional 8cu folosirea
optim a ener%iei de !cm"nt9 sau nu i limita economic admisibil s5a atins
fie fr, fie cu aplicarea unor metode secundare de e*ploatare. 3n acest ca!,
e*ploatarea din stratul respectiv nemaifiind rentabil, sonda poate fi utili!at ,n
continuare prin retra%erea la un alt strat productiv ,n ipote!a e*istenei unui
astfel de strat nee*ploatat.
&entru aceasta, stratul la a crui e*ploatare s5a renunat se cimentea!,
umpl"nd cu ciment coloana perforat situat ,n dreptul su. (up pau!a de
cimentare i controlul ei se reali!ea! perforarea stratului superior, care
urmea! a fi pus ,n e*ploatare.
5.2. I*.*)a$%a +$a+%l&$ '$&).#+!,%
:ipsa unui aflu* normal de iei din formaiunea productiv ,n sond 8,n
afara cau!ei contaminrii formaiunii9 se atribuie frecvent inundrii stratelor de
iei cu ap sau %a!e. $cestea provin fie din apa de talp ca urmare a avansrii
normale sau a ,naintrii neuniforme ,n ca!ul unui re%im de lucru forat al
sondei, fie din alte strate situate mai sus sau mai jos de stratul productiv, sub
forma unor intercalaii e*istente ,n comple*ul productiv.
5.2.1. I*.*)a$%a +$a+%l&$ #. a'2
3n ca!ul unui !cm"nt sub form de bolt anticlinal sondele plasate mai
jos pe structur se pot inunda cele dint"i, iar ritmul de inundare varia! ,n
raport direct cu re%imul de e*ploatare. 3ntr5un re%im normal de e*ploatare apa
srat de sinclinal ,naintea! pe un front lar% apr"nd la ,nceput ,n procente
mici ,n sond, ca apoi s creasc treptat.
:a o sond cu re%im de e*ploatare forat, apa ,naintea! spre sond sub
form de un%)i ascuit 8con sau apofi!9 i avansarea crete p"n la inundarea
complet a sondei.
#1
O sond de e*tracie poate pre!enta o raie mare ap ; iei datorit mai
multor cau!e. Dor fi pre!entate ,n continuare cele mai caracteristice.
a& #onuri de ap 'i apofi!e
3n ca!ul adoptrii unor ritmuri mari de e*tracie a ieiului din sonde,
apare tendina de a se crea o !on cu presiune anormal de sc!ut ,n jurul
%urii de sond. (ac astfel de sonde sunt situate ,n apropierea contactului ap
; iei, apa va tinde s avanse!e rapid prin !ona de iei i va ptrunde ,n sond.
Ci%. #.1$ Cormarea conului Ci%.#.2. Avansarea apei
de ap la strate orizontale la stratele "nclinate
:a o sond care e*ploatea! strate de %rosimi mari i aproape ori!ontale,
apa srat ,naintea! la ba!a stratului pe o !on ,ntins i apare ,n procente
mici ,n iei ridic"ndu5se treptat, pe msur ce ,nlocuiete ieiul e*ploatat. :a o
e*ploatare intensiv, apa srat va urca ,n !ona de iei, strpun%"nd planele de
stratificaie dup direcia a*ului sondei i va forma un con de ap 8fi%.#.19.
3nlimea la care se ridic v"rful conului este cu at"t mai mare, cu c"t crete
debitul sondei, iar dac acesta depete o anumit limit 81
critic
*# atunci conul
de ap se ridic brusc p"n la capul stratului, bar"nd intrarea ieiului ,n sond.
&entru a preveni inundarea sondei cu ap, se menine debitul sondei sub
limita critic sau se face un dop de ciment ,n talp.
:a stratele ,nclinate 8fi%.#.29 avansarea apei se poate produce de5a lun%ul
planelor de stratificaie ale formaiunii sub forma unor limbi de ap numite
apofi!e. &rin aceste canale cu saturaie mare ,n ap, adiacente la sond, se
produce treptat inundarea cu ap a sondei.
b& Drenarea inegal a stratelor din complex
3n mod frecvent !cmintele de )idrocarburi sunt formate din strate
productive cu permeabiliti diferite, separate de intercalaii impermeabile,
astfel ,nc"t procesul de drenare a ieiului se face independent i neuniform de
la un strat la altul 8fi%. #.39.
4tratul productiv cu permeabilitatea mai mare se %olete mai repede de
iei dec"t celelalte, permi"nd ptrunderea apei, respectiv inundarea stratului.
3n acest ca! se impune o anali! de ordin economic, pentru a stabili dac este
ca!ul s se e*ecute o operaie de reparaie pentru i!olarea apei sau se admite s
se lucre!e cu plusul de c)eltuieli corespun!toare ridicrii la suprafa a apei
Contactul iniial
ap 5 iei
$pofi!
Ion de ap
Ion
de iei
#2

Ci%. #.3..Avansarea apei "ntrBun complex productiv
"n funcie de permeabilitate
.(renarea ine%al se poate preveni fie prin ,nc)iderea temporar a
stratelor cu permeabilitate mare, fie prin adoptarea sistemului de e*ploatare
simultan, dac situaia din sond permite instalarea ec)ipamentului de
separare a stratelor pentru ritmuri diferite de e*tracie.
c& #imentri nereu'ite 'i sprturi n coloan
4unt ca!uri ,n care inundarea unui strat nu este cau!at de apa de
sinclinal, ci provine dintr5un alt strat inundat sau acvifer. $ceasta se ,nt"mpl
atunci c"nd cimentarea stratelor productive nu a fost fcut ,n bune condiii,
c"nd cimentarea coloanei ,n teren a cedat i apa dintr5un strat vecin a ptruns ,n
stratul productiv sau c"nd coloana s5a spart ,n dreptul unui strat inundat.
&rin stabilirea comunicaiei ,ntre stratul de iei i de ap, ieiul se poate
pierde ,n stratul de ap, c"nd presiunea stratului de ap este mult mai mic
dec"t presiunea stratului de iei, Oieiul din stratul productiv poate trece ,n
stratul de ap printr5o fisur din inelul de ciment8fi%. #.4 a,9 sau o parte din
ieiul din %aura de sond poate trece ,n stratul de ap printr5o sprtur din
coloan cum este sc)emati!at ,n fi%ura #.4.b.
.
Ci%. #.4. &trunderea ieiului "n stratul de ap
cu presiune mai mic
^
mic
^
mare
^
mediu
^
mic
$vansarea apei
4trat
de ap
4trat
de iei
$p
Oiei
#3
Ci%. #.#$ &trunderea apei "n stratul de iei
cu presiune mai mic$$
4tratul de iei este invadat treptat de ctre apa din stratul acvifer, c"nd
acesta din urm are o presiune mai mare 8fi%. #.#9 p"n la inundarea total.
3n ca!urile menionate, operaia de reparaie trebuie s asi%ure ,nc)iderea
accesului apei ,n stratul productiv prin recimentarea stratelor desc)ise sau prin
repararea coloanei avariate.
5.2.2. I*.*)a$%a #. 5a3%
3n fa!a iniial de producie, o sond se poate inunda cu %a!e sau poate
produce de la ,nceput cu o raie mare, dac ea este plasat sus pe structur i
desc)ide !ona de %a!e libere a !cm"ntului. $ceast sond trebuie oprit din
e*ploatare sau e*ploatat intermitent, pentru a reduce raia de %a!e i a evita
astfel scderea neraional a ener%iei !cm"ntului, scdere care ar putea afecta
e*ploatarea sondelor amplasate mai jos pe structur.
4ondele plasate mai jos pe structur pot i ele s ajun% s produc cu o
raie mare %a!e S iei, dac sunt e*ploatate ,ntr5un re%im forat.
(ac ,ncercrile de reducere a raiei %a!e ; iei prin diminuarea ritmului
de e*ploatare 8micorarea du!ei9 sau prin producerea intermitent nu dau
re!ultatele ateptate, atunci sonda respectiv trebuie ,nc)is.
Obiectul unor reparaii la sond ,l poate constitui apariia %a!elor ,n
sond ,n cantitate mare fie din capul de %a!e, fie dintr5un alt strat de %a!e cu
presiunea mare, care comunic cu stratul de iei prin inelul de ciment neetan
sau printr5o sprtur a coloanei de e*ploatare ,n dreptul stratului de %a!e.
a. #onuri 'i canali!ri de ga!e
3n !onele apropiate de capul de %a!e, la o mrire a ritmului e*traciei
fluidelor din sonde, are loc o avansare intens a %a!elor din capul de %a!e fie ,n
direcia normal planelor de stratificaie form"nd un con de %a!e 8fi%. #.'9, fie
de5a lun%ul planelor de stratificaie, canali!"ndu5se prin !ona de iei spre
sond sub forma unei apofi!e 8fi%. #.29.
Dite!a cu care se produc aceste fenomene depinde de mrimea i variaia
permeabilitii rocii ma%a!in.
Oiei
$p
p
ap
P p
iei
#4
Ci%. #.'.(on de gaze Ci%.#.2$ Apofiz de gaze
b. (trate cu permeabiliti diferite
3n ca!ul unui comple* productiv care cuprinde mai multe strate cu
permeabiliti diferite, e*ploatate ,n acelai timp, se poate ,nt"mpla ca prin
e*pansiune, %a!ele s ajun% mult mai repede ,n sond prin stratele cu
permeabilitate mai mare, reali!"nd la sond o raie %a!e ; iei mare cu mult
,nainte ca stratele s fie drenate complet. 8fi%. #./9.

Ci%. #./. Avansarea gazelor la strate "nclinate "n funcie de permeabilitate
c. )flux mare de ga!e.
$flu* mare de %a!e ,ntr5o sond de iei poate avea loc c"nd ,ntre stratul
de %a!e cu presiune mare i cel de iei cu presiune mic se reali!ea! o
comunicaie datorit unei cimentri nereuite, ceea ce permite ptrunderea
%a!elor ,n stratul de iei i de aici ,n sond 8fi%. #.0. a9.
Oiei
Cap de %a!e
Oiei
Ka!e
D
mic
D
mare
D
mediu
Contactul iniial
%a!e 5 iei
##
a$
b$
Ci%.#.0. (omunicarea gazelor cu stratul de iei

&rin inelul de ciment neetan ,n ca!ul e*istenei unei sprturi ,n coloan
,n dreptul stratului de %a!e cu presiune mare, %a!ele vor avea acces ,n %aura de
sond. Jrmrind producia sondei la suprafa se constat o cretere a raiei
%a!e ; iei i o scdere treptat a debitului de iei. $ceste %a!e pot conduce
c)iar la ,ntreruperea aflu*ului de iei 8fi%.#.0.b9.
5.2.3. M2.$! )% $%1%)!%$% a'l!#a+% +$a+%l&$ !*.*)a+%
3nainte de a trece la ,nlturarea defectelor menionate, este necesar de a
determina sursa de unde provine fluidul nedorit 8ap sau %a!e9 i ad"ncimea la
care are loc fenomenul. $cest lucru se reali!ea! prin ,nre%istrrile efectuate
prin termometrie, dia%rafii de producie sau cu aparatele de luat probe sub
presiune ,n %aura de sond.
(epistarea stratelor inundate prin termometrie se ba!ea! pe variaia
temperaturii. $stfel se observ o cretere a temperaturii ,n ca!ul unei viituri de
ap i o scdere a temperaturii ,n ca!ul unei viituri de %a!e.
:a stabilirea sursei unei viituri de ap pentru a vedea dac apa vine din
!cm"ntul e*ploatat sau din alt surs, se face comparaia ,ntre coninutul de
cloruri din apa produs de sond i acela al apei din formaiunea productiv
cunoscut. (ac se constat c sursa de ap se afl ,n comple*ul productiv,
poriunea de unde provine apa se poate stabili prin producerea ,n mod separat a
fiecrui interval perforat, dac e*ist condiii pentru fi*area pac)erelor.
&entru a efectua probarea selectiv a mai multor strate se poate folosi un
ansamblu format dintr5un dop de coloan =aLer tip C, fi*at sub stratul ce
urmea! a fi probat i un pac)er mecanic fi*at deasupra stratului respectiv.
Ciecare strat i!olat ,n acest mod se testea! prin pistonare.
(ac se dispune numai de un pac)er 8de obicei de tip )idraulic prev!ut
cu valv de circulaie9 se procedea! la testarea stratelor pornind de jos ,n sus:
5 4e fi*ea! pac)erul deasupra stratului inferior i se pune stratul ,n
producie prin pistonare.
5 4e determin calitile fluidului produs de stratul inferior.
5 4e de!armea! pac)erul i se fi*ea! deasupra stratului urmtor, dup
care se face punerea ,n producie prin pistonare a ambelor strate.
4trat
de iei
Inel de
ciment

neetan
4prtur
,n coloan
4trat de iei
4trat de
%a!e
Ka!e
#'
&rin difereniere se determin calitile celui de al doilea strat.
4e procedea! astfel ,n continuare p"n la stratul superior.
:imitarea acionrii fluidelor nedorite, ca elemente de inundare, impune
luarea unor msuri de ,nc)idere a eventualelor sprturi din coloan, msuri de
blocare a canali!rii fluidelor prin inelul de ciment prin repararea cimentrii
sau crearea unor bariere.
a. %nlturarea defeciunilor de etan'are a inelului de ciment.
&entru blocarea trecerii fluidelor de la un interval la altul datorit
neetaneitii inelului de ciment provenit fie dintr5o cimentare iniial
nereuit, fie ca urmare a unei deteriorri ulterioare ,n urma unor operaii de
tratare a stratului, se procedea! la injectarea ,n poriunea defect a unui
material de consolidare i anume ciment, material plastic sau amestecuri
speciale iei ; ciment.
3n ca!ul refacerii cimentrii primare este necesar s se determine volumul
din interiorul i din spatele coloanei de e*ploatare care trebuie s fie umplut cu
past de ciment conform fi%urii #.1-


Ci%.#.1-. Elemente necesare pentru determinarea
volumului pastei de ciment

Dolumul pastei de ciment 8amestec ap ; ciment9 care trebuie introdus ,n
sond pentru cimentare se calculea! cu relaia:

( ) h , H , F, 6
8
i 9
8
e
8
s am
4
X
4
X
+
8#.19
,n care: ,
s
este diametrul interior al coloanei e*terioare sau al %urii de sond6
,
e
; diametrul e*terior al coloanei de e*ploatare 6
,
i
; diametru interior al coloanei de e*ploatare6
F ; coeficient care ine seama de neuniformitatea diametrului %urii
de sond:
7 ,n ca!ul recimentrii ,n teren, F Z 1,1 ; 1,36
7 ,n ca!ul cimentrii ,ntre coloane F Z 16
H
1
; ,nlimea pastei de ciment ,n spatele coloanei de e*ploatare6
,
e
,
s
H
1
h
#2
h + ,nlimea dopului de ciment ,n interiorul coloanei de e*ploatare.
9. *locarea trecerii fluidelor de inundare prin desc"iderile din coloan
$cest procedeu const ,n reali!area unor bariere instalate ,n %aura de
sond sau bariere reali!ate ,n stratul productiv.
4e poate reali!a o barier ,n %aura de sond prin:
b
1
. Instalarea unui dop solid "n coloana de exploatare.
&entru a reali!a un dop ,n coloan se procedea! la o simpl operaie de
cimentare ,n talp pentru ,nc)iderea apei de talp sau a apei din !ona inferioar
a intervalului perforat. (opurile mai pot fi alctuite din pietri cu un capac de
ciment sau material plastic.
b
2
. Instalarea unor pachere de izolare d re!ultatele bune ,n ca!ul
combaterii inundrii, dac ,n coloan e*ist condiii de etanare a pac)erelor la
ad,nc!mea dorit.
#. *arier reali!at n stratul productiv
:a acele formaiuni ,n care ,ntre stratul productiv i apa de talp se afl o
intercalaie impermeabil, aa numita barier natural, nu se mai formea!
conuri de ap. $cest lucru a condus la ideea reali!rii unor ecrane
impermeabile ,n mod artificial.
.cranele artificiale se reali!ea! sub contactul %a!e ; iei 8fi%.#.11 a i b9
sau deasupra contactului ap ; iei 8fi%. #.129 prin injecta rea unor substane
cu caracter i!olant cum ar fi: iei cu v"sco!itate mare, ciment,sau rini.
a$ b$

Ci%. #.11. Izolarea conului de gaze prin injecie de iei v!scos .
a. prin spaiul inelar6 b. prin evile de extracie.
4e recomand ca ,naintea injectrii substanei i!olante s se efectue!e o
fisurare )idraulic, astfel ,nc"t fisura ori!ontal creat ,n jurul sondei va devini
locaul ,n care va ptrunde substana i!olatoare form"nd un ecran impermeabil.
&entru injectarea materialului de blocare ,n strat, la sond se va utili!a un
pac)er, care etanea! ,n coloan la o ad"ncime ce este funcie de ad"ncimea la
care dorim reali!area ecranului impermeabil.
3n fi%ura #.11. este sc)emati!at procedeul de i!olare a conului de %a!e.
Injecia ieiului v"scos ,n strat se poate face prin spaiul inelar prin perfo5
raturile e*istente ,n coloan i rmase libere dup fi*area pacLerului sau prin
perforaturi special reali!ate ,n acest scop. 4e poate reali!a injecia materialului
=arier
artificial
Oiei Oiei
#/
de blocare i prin evile de e*tracie, dac utili!m un dop de coloan i un
pacLer dup cum se observ ,n sc)ema de ec)ipare a sondei din fi%ura #.11.b..
&rocedeul formrii unui blocaj la contactul ap ; iei poate fi urmrit
sc)ematic ,n fi%ura #.12. 4e fi*ea! un pac)er la nivelul contactului ap ; iei
i se pompea! simultan ,n strat un a%ent de blocare prin interiorul evilor i
iei prin spaiul inelar ,n !ona de iei pentru a preveni ,naintarea a%entului de
blocare ,n sus spre !ona saturat cu iei.
Jn procedeu asemntor folosete dou soluii care reacionea! c"nd vin
,n contact i formea! un blocaj al porilor ,n strat ,n !ona ,n care se ,nt"lnesc.
Ci%.#.12. (rearea unui blocaj
la contactul ap + iei
d. &rocedeul realizrii unui blocaj selectiv.
$cest procedeu se ba!ea! pe injectarea ,n intervalul productiv desc)is a
unor substane care au proprietatea de a sc)imba caracteristica de umectare a
pereilor porilor aflai ,n !ona inundat astfel ,nc"t acetia s nu mai fie
umectai de ap ci de ctre iei. 3n acest scop se folosesc substane
tensioactive, care prin compo!iia lor determin sc)imbarea caracteristicii de
udare a rocii, fc"nd5o ume!itoare fa de iei i favori!ea!, de asemenea,
divi!area apei ,n particule mici.
5.3. O'%$a(!! )% #!1%*+a$% la &*)%l% )% '$&).#(!%.
&rincipalele operaii de cimentare la sondele de producie se fac pentru:
5 i!olarea total sau parial a unui strat productiv, pentru reducerea
raiei ap ; iei sau a raiei %a!e ; iei6
5 i!olarea unui strat inferior ,n scopul ,ncercrii altor strate superioare6
5 recimentarea spaiului inelar, ,n ca!ul cimentrilor primare, nereuite.
Cimectarea este reali!at prin aducerea laptelui de ciment la nivelul !onei
care trebuie consolidat, cu ajutorul lin%urii sau prin evile de e*tracie.
5.3.1. C!1%*+a$%a #. l!*5.$a
Ion de ap
Oiei
Ion de iei
#0
:a sondele cu ad"ncime mic 8p"n la 1#-- m9, care desc)id strate foarte
permeabile, ceea ce face imposibil circulaia i meninerea sondei plin, se
aplic pentru i!olarea stratului productiv cimentarea cu ajutorul lin%urii.
3n unele ca!uri, c"nd intervalul perforat este mare, pentru a nu folosi prea
mult lapte de ciment, fiind nevoie de mai multe maruri cu lin%ura de
cimentare i e*ist"nd pericolul prinderii lin%urii, se va umple coloana sondei ,n
dreptul perforaturilor cu nisip. &este acest nisip se face un dop de )um pentru
i!olare i apoi un alt dop de piatr pentru desc)iderea supapei lin%urii.

a. b$

Ci%. #.13. /ingur de cimentare
Cel mai simplu model de lin%ur utili!at pentru cimentare este
sc)emati!at ,n fi%ura #.13.a.
Operaia de cimentare se desfoar astfel:
5 4e umple lin%ura cu lapte de ciment la suprafa6
5 4e introduce lin%ura ,n sond cu cablu de manevr6
5 4e reali!ea! descrcarea laptelui de ciment din lin%ur prin ferestrele
practicate ,n partea inferioar. c"nd se ajun%e cu lin%ura pe podul de
piatr de la talpa sondei.
5 4e las sonda ,n pau! 24 ore6
5 4e controlea! o%linda de ciment cu o lin%ur de curat i o %eal6
5 4e verific etaneitatea cimentului.
3n momentul c"nd placa de rea!em se afl pe podul de piatr prin
construcie supapa rm"ne desc)is datorit unui sistem de blocare cu arc, care
este pre!entat ,n detaliu ,n sc)ema #.13.b. $cest sistem de blocare este necesar
pentru a permite descrcarea complet a lin%urii de lapte de ciment, c"nd se va
ridica de pe talpa sondei.
(ac o%linda de ciment este tare, se umple sonda cu lic)id i dac aceasta
se menine plin, cimentarea a reuit.
&lac
de rea!em
Canal
circular
Corpul supapei
lin%urii
Cep
de blocare
<ija
supapei
'-
&entru a verifica etaneitatea dopului de ciment se poate face o prob de
%olire: se e*tra%e lic)id din sond pe o anumit ad"ncime i dac nivelul nu
crete, ,nseamn c cimentarea este bun. 3n ca! contrar se repet operaia.
5.3.2. C!1%*+a$%a '$!* (%,!l% )% %7+$a#(!%
$ducerea laptelui de ciment, la nivelul perforaturilor care urmea! a fi
cimentate, prin evile de e*tracie se face dup cum este ca!ul, fie prin cdere
sub %reutatea proprie 8cimentare liber9, fie prin ,mpin%ere cu pompa
a%re%atului de cimentare.
(ensitatea laptelui de ciment se ale%e in funcie de ad"ncimea sondei.
a. #imentarea liber
$cest mod de cimentare ,nseamn reali!area unui dop de ciment la talpa
sondei fr a utili!a a%re%atele de cimentare.
4ondele la care se aplic aceast cimentare au ad"ncimi sub 1--- m, iar
necesarul de lapte de ciment nu depete ,n %eneral #-- litri. .ste posibil
cimentarea liber numai dac %aura de sond se menine plin.
C"nd este nevoie de mai mult ciment, ,n sond se va reali!a un dop de
nisip pentru astuparea perforaturilor, apoi se cimentea!.
&entru reali!area operaiei de cimentare liber se procedea! astfel:
5 4e prepar laptele de ciment ,ntr5o )ab.
5 4e toarn laptele de ciment printr5o p"lnie montat ,n capul evilor de
e*tracie i acesta va cur%e prin evi sub propria %reutate. Oevile de e*tracie
trec printr5un prevenitor, av"nd captul superior cu 3 ; # m mai sus dec"t
conducta de evacuare de la coloan, iar captul inferior 8sabotul9, c"t mai
aproape de talp.
5 4e ,nc)ide parial ventilul de la conducta de evacuare de la coloan,
pentru ca p"lnia s se menin plin ,n timpul turnrii laptelui de ciment ,n ea i
pentru avansarea uniform a acestuia sub forma unui dop compact.
5 4e introduce ap ,n cantitate suficient ,n urma laptelui de ciment, astfel
c atunci c"nd laptele de ciment a ajuns la talp, coloanele de lic)id s se
situe!e la acelai nivel at"t ,n evi, c"t i ,n spaiul inelar.
5 4e retra% evile de e*tracie cu sabotul la ad"ncimea la care trebuie s
fie o%linda, urm"nd ca e*cesul de lapte de ciment s fie splat cu ap.
4plarea se reali!ea! le%"nd evile de e*tracie sau coloana la o surs de
ap ; un )idrant. (ac presiunea la )idrant este mic i evacuarea laptelui de
ciment prin coloan pre!int riscuri, se renun la splare, iar dopul de ciment
se fre!ea! ulterior.
5 4e las sonda ,n pau! cca. 24 ore pentru pri!area cimentului,
5 4e ,ncearc re!istena o%lin!ii de ciment, aps"nd cu evile de e*tracie
cu o %reutate de cca. 3 tone.
5 4e face proba de etaneitate a cimentrii prin %olirea %urii de sond
sub nivelul static prin pistonare. (ac nivelul de lic)id se menine constant ,n
sond ,nseamn c cimentarea a reuit.
b. #imentarea la nivel
$ceast cimentare se aplic la sondele la care stratul productiv care
urmea! s fie cimentat este la o ad"ncime peste 1#-- m i este foarte
'1
permeabil. (eci cimentarea la nivel se aplic atunci c"nd %aura de sond nu se
poate menine plin din cau!a permeabilitii mari i nu este posibil circulaia.
&entru a obine o circulaie ,n sond se ,ncearc o colmatare utili!"nd un
noroi tratat ,n mod adecvat ca s fie foarte v"scos. Cluidul se preparat cu
bentonit, %eluri sau cu var stins ,n cantitate de 2--- ; 3--- l ,
5 4e introduce ,n sond fluidul preparat prin evile de e*tracie cu ajutorul
pompelor.
5 4e ateapt cca. 1- ore pentru colmatare.
5 4e ridic evile p"n ajun% cu sabotul deasupra pac)etului de noroi i se
,ncearc circulaia. (ac nu se va obine circulaie, operaia se repet de 2 ; 3
ori, ,ncerc"ndu5se colmatarea cu diverse materiale fibroase.
4e aplic cimentarea la nivel dac ,ncercrile de colmatare a stratului nu
dau re!ultate,.
Operaia de cimentare ,n acest ca! decur%e astfel:
7 4e pompea! lapte de ciment cu o densitate de 1/-- ; 1/#- L%>m
3
prin
evile de e*tracie care au sabotul aproape de talp. Cantitatea de lapte de
ciment este cu 2- ; 3-G mai mare dec"t cea necesar pentru formarea o%lin!ii
la punctul dorit.
7 4e introduce o cantitate de ap care s asi%ure aducerea laptelui de
ciment la talp i meninerea lui ,n aceast !on. &entru ec)ilibrul presiunilor
se ine seama de nivelul de lic)id iniial al sondei.
7 4e retra% evile de e*tracie cu apro*imativ 1-- m deasupra dopului de
ciment.
7 4e ,nc)ide sonda pentru pri!area cimentului.
7 4e controlea! o%linda i se fre!ea! dac este prea sus, sau se reface
cimentarea dac este necesar.
7 (up ce o%linda este la nivelul dorit, se face proba de etaneitate a
cimentrii.
c. #imentarea cu oglind fix
$cest tip de cimentare se aplic la sondele la care nu e*ist dificulti ,n
le%tur cu reali!area circulaiei de fluide.
.ste indicat ca volumul minim al laptelui de ciment s nu fie mai mic de
1,2# ; 1,# m
3
, iar densitatea laptelui de ciment s fie de 1/#- ; 10#- L%>m
3
.
4uccesiunea fa!elor unei operaii de cimentare cu o%lind fi* este
urmtoarea:
7 4e introduce un dop de ap de 2-- ; 3-- l cu rolul de a ,mpiedica
contaminarea laptelui de ciment cu noroiul e*istent ,n sond.
7 :aptele de ciment preparat ,ntr5o )ab este tras cu pompa a%re%atului de
cimentare i ,mpins ,n sond prin evile de e*tracie.
7 4e introduce din nou un dop de ap pentru separaie.
7 4e pompea! o cantitate de noroi ,nc"t s reali!e!e ,mpin%erea
cimentului la talp la nivelul corespun!tor.
7 4e retra% evile de e*tracie p"n deasupra punctului unde se dorete s
fie o%linda.
7 4e ,nc)ide prevenitorul de erupie pe evile de e*tracie.
7 4e ,ncepe circulaia invers 8coloana de e*ploatare ; evi de e*tracie9
pentru curirea e*cesului de lapte de ciment din sond.(up evacuarea
surplusului de lapte de ciment se recomand continuarea circulaiei.
7 4e retra% evile de e*tracie cu cca. 1-- m deasupra o%lin!ii dorite.
'2
7 4e ,nc)ide sonda pentru pau!a de pri! a cimentului.
7 4e coboar evile de e*tracie pentru a controla po!iia o%lin!ii.
7 4e verific re!istena o%lin!ii de ciment, ls"nd o %reutate de 3 ; # tone
prin intermediul evilor de e*tracie.
7 4e reali!ea! proba de etaneitate prin presiune sau prin %olire.
3n timpul pomprii laptelui de ciment ,n sond i apoi ,n timpul
circulaiei pentru eliminarea surplusului de lapte de ciment din sond,
presiunea la pomp pre!int o variaie destul de mare.
$stfel, la pomparea prin evi a laptelui de ciment, cu o densitate mai
mare dec"t a fluidului de circulaie, presiunea scade. &"n c"nd laptele de
ciment se ridic ,n spaiul inelar la un nivel corespun!tor este necesar s se
pompe!e fluid de circulaie ,ntr5un ritm mai rapid. $poi presiunea se
normali!ea!.
3n timpul circulaiei inverse, datorit pre!enei laptelui de ciment ,n
curentul ascendent i datorit densitii mai mari fa de a fluidului de
circulaie, presiunea la pomp crete uneori peste cea normal, fapt de care se
ine seama la ale%erea a%re%atului pentru operaia de cimentare.
:a sondele ad"nci i cu coloana de e*ploatare de diametru mic pentru
eliminarea surplusului de lapte de ciment este necesar un timp mare de
pompare. C"nd suprafaa spaiului inelar este mic, noroiul %reu i v"scos va
,nainta ,ncet necesit"nd presiuni mari i deci debite mici de pompare. 3n acest
timp s5ar putea ca cimentul s fac pri! i deci s prind evile de e*tracie ,n
coloan.
3n aceste condiii se recomand retra%erea evilor de e*tracie deasupra
nivelului de ciment din sond i dup pri!area cimentului se fre!ea! surplusul
de ciment p"n la o%linda dorit. (urata operaiei de cimentare ,n acest ca! va
fi mai mare, dar se previne un accident cu urmri %rave asupra sondei.
d
1
. #imentarea sub presiune fr reintor
&rincipiul metodei se ba!ea! pe ,nc)iderea cilor de acces a apei 8din
!onele adiacente ,n %aura de sond9 , a fisurilor din inelul de ciment, prin
injectarea sub presiune a laptelui de ciment ,n strat, care formea! cu
cimentarea primar o le%tur intim.
1euita acestui mod de cimentare este condiionat de fisurarea
formaiunii cu ap sau soluii apoase speciale ,naintea injectrii laptelui de
ciment.
Cimentarea sub presiune are aplicabilitate multipl:
7 la operaii de retra%ere la strate superioare 8fi%. #.1496
7 ,n ca!ul inundrii stratelor cu ap sau %a!e 8fi%. #.1#96
7 la operaiile de recimentare a coloanelor.
:a %ura sondei se montea! un prevenitor dublu cu bacuri pentru corpul
evilor de e*tracie i le%turile necesare circulaiei directe i indirecte.
Operaia de cimentare sub presiune fr reintor decur%e astfel:
5 4e controlea! talpa sondei cu evile de e*tracie.
5 4e retra% evile de e*tracie cu 1 ; 2 m deasupra tlpii se stabilete
circulaia pentru uniformi!area fluidului din sond.
5 4e injectea!, prin evile de e*tracie situate deasupra perforaturilor, un
volum de ap ec)ivalent cu volumul evilor.
'3
5 4e ,nc)ide ventilul la coloan i se ,mpin%e apa ,n formaiune, p"n ce
presiunea de injectare a apei scade la o valoare minim constant.
5 4e pompea! lapte de ciment prin evile de e*tracie ce au sabotul
aproape de talp.
Dolumul laptelui de ciment este variabil de la o operaie de cimentare la
alta, fiind e%al cu volumul interior al coloanei de e*ploatare pe intervalul
perforat plus un volum suplimentar, ce repre!int 2 ; 4 volume de coloan pe
lun%imea perforat ,n funcie de receptivitatea stratului:
5 4e pompea! ,n urma laptelui de ciment un fluid cu aceeai densitate ca
a fluidului din spatele evilor de e*tracie, ,nc"t laptele de ciment s fie adus la
ec)ilibru.
5 4e retra% evile de e*tracie cu cca. #- m deasupra nivelului laptelui de
ciment.
5 4e ,nc)ide prevenitorul pe evi .
5 4e pompea! fluid, ,nc"t nivelul laptelui de ciment s rm"n cu 1 ; 2
m deasupra perforaturilor.
5 4e ,nc)ide sonda i se las ,n pau! pentru pri!area cimentulu.
5 4e controlea! o%linda i dac este ca!ul se fre!ea! surplusul de ci5
ment p"n la ad"ncimea dorit pentru o%lind.

Ci%.#.14. (imentarea sub presiune Ci%.#.1#. (imentarea sub presiune
a unui strat epuizat a unui strat inundat

3n ca!ul stratelor epui!ate, pentru retra%erea la un strat superior care
pre!int perspective de e*ploatare, se va aplica o cimentare sub presiune
conform sc)emei din fi%ura #.14.
3n ca!ul e*ploatrii a dou sau mai multe strate productive i!olate ,ntre
ele prin intercalaii neproductive, prin inundarea unuia dintre ele, se procedea!
la i!olare printr5o cimentare sub presiune.
3n fi%ura #.1# este ilustrat un strat productiv superior care a fost inundat
i pentru i!olarea acestuia prin cimentare se procedea! astfel:
5 4e introduce ,n sond un dop de nisip de la talp p"n deasupra stratului
productiv inferior.
5 4e reali!ea! un capac de ciment deasupra nisipului i dup aceea se
aplic cimentarea sub presiune a stratului superior.
5 4e face o pau! de 4/ ore.
(op de
ciment
4trat ce urmea!
a fi perforat
4trat
impermeabil
4trat
epui!at
(op
de nisip
'4
5 4e fre!ea! cimentul din dreptul stratului inundat 8superior9.
5 4e face verificarea cimentrii prin proba de %olire.
5 (ac stratul nu mai debitea! se fre!ea! capacul de ciment i dopul de
nisip de sub el.
5 4e repune sonda ,n producie din stratul inferior.
.*ist i alte procedee de reali!are a operaiei de cimentare sub presiune
fr reintor, care se pot aplica funcie de caracteristicile stratului productiv ce
urmea! a fi i!olat, de ad"ncimea acestuia.
Ci%.#.1'. Cazele unei variante de cimentare sub presiune
3n fi%ura #.1' sunt redate sc)ematic fa!ele unui procedeu de cimentare
sub presiune.
5 &rin interiorul evilor de e*tracie, care au iul ,n ba!a perforaturilor se
pompea! cantitatea de lapte de ciment calculat.
5 4e pompea! ap pentru ec)ilibrarea laptelui de ciment la 8fi%.#.1'.a9.
5 4e retra% evile cu iul ,n dreptul o%lin!ii dorite 8fi%. #.1'.b9.
5 4e ,nc)id evile de e*tracie i prin coloan se pompea! ap cu
presiune, ,nc"t laptele de ciment aflat ,n surplus fa de nivelul o%lin!ii dorite
8,nlimea _)9 s fie ,mpins ,n strat.
$p 8noroi9
:apte
de ciment
:apte
de ciment
Ciment
_)
'#
(up pomparea cantitii necesare de ap se va desc)ide ventilul de la
evile de e*tracie i se ,ncepe circulaia invers 8coloan ; evi9 pentru a se
elimina surplusul de lapte de ciment din evi 8fi%. #.1'.c9.
5 4e oprete circulaia c"nd la )ab apare ap curat.
5 4e e*tra% c"teva buci de evi, pentru a rm"ne coloana de evi cu iul
la #- ; 1-- m deasupra nivelului o%lin!ii de ciment.
(up 24 ore se controlea! tria cimentului aps"nd cu o %reutate de cca.
1 ton, apoi se face proba de etaneitate a cimentrii.
a b
c
d
Ci%.#.12. Cazele cimentrii sub presiune cu oglind fix
3n fi%ura #.12 se pot urmri fa!ele unui alt procedeu de injectare sub
presiune a laptelui de ciment pentru obinerea o%lin!ii la ad"ncimea dorit:
5 4e pompea! laptele de ciment prin interiorul evilor de e*tracie, care
au sabotul la ba!a perforaturilor, p"n c"nd nivelul laptelui de ciment
urc ,n coloan p"n la nivelul o%lin!ii dorite 8fi%. #.12 a9.
5 4e ,nc)ide ventilul la coloan i se pompea! sub presiune restul
laptelui de ciment i apoi un fluid pentru ,mpin%erea unei cantiti de
lapte de ciment ,n strat 8fi%. #.12. b9.
5 4e ridic evile cu iul ,n dreptul o%lin!ii dorite i se ,ncepe circulaia
invers pentru eliminarea surplusului de lapte de ciment 8fi%. #.12 c9.
5 4e ridic evile de e*tracie cu iul la #- ; 1-- m deasupra nivelului de
ciment i se ateapt pri!area cimentului cu sonda ,nc)is8 fi%. #.12d9.
''
5 (up 24 ore se ,ncearc tria cimentului i apoi urmea! proba de
%olire pentru verificarea etaneitii cimentrii.
d
2
. #imentarea sub presiune cu reintor
&enru a proteja coloanele de e*ploatare a sondelor, la care sunt necesare
presiuni mari pentru pomparea laptelui de ciment ,n strat 8peste 2-- bari9.se pot
utili!a nite dispo!itive speciale numite reintoare de ciment.
-eintorul de ciment nerecuperabil cu declanare hidraulic este
pre!entat ,n fi%ura #.1/.
$cest tip de reintor de ciment se compune dintr5un corp metalic din
font sau aluminiu, pentru a permite fre!area lui dup terminarea operaiei. :a
partea superioar este ataat o %eal pentru circulaia, prin intermediul unei
reducii cu filet ptrat st"n%a.
:a e*teriorul corpului se afl simetric dispuse manoanele conice i ,ntre
ele o %arnitura de cauciuc. Conusurile sunt fi*ate de corp cu uruburi cu o
re!isten de forfecare corespun!toare. &e suprafaa acestor conusuri pot
culisa penele superioare i penele inferioare. $ceste pene sunt fi*ate de corpul
reintorului i de conusuri cu uruburi care la un anumit efort se pot forfeca.
&enele superioare prind de jos ,n sus, iar cele inferioare de sus ,n jos,
astfel c atunci c"nd dinii acestor pene prind ,n coloan, reintorul nu mai
poate fi e*tras. &e corpul metalic ,n dreptul %arniturii de cauciuc se afl nite
orificii.
:a partea inferioar a corpului cilindric se afl o carcas cu o bila de
reinere din bac)elit. =ila este ,ndeprtat de scaunul ei de un bra, care este
solidar cu un manon. $cest manon este fi*at la partea inferioar a carcasei cu
un tift de forfecare i la partea superioar are un scaun de etanare pentru o
bila confecionat din bron!.
'2

Ci% #.1/. -eintor de ciment nerecuperabil cu declanare hidraulic
&entru fi*area reintorului ,n sond se procedea! astfel:
5 4e ablonea! coloana de e*ploatare cu un ablon cu diametrul cu 4 ; #
mm mai mic dec"t al coloanei.
5 4e introduce reintorul cu evile de e*tracie sau prjinile de foraj p"n
la ad"ncimea dorit.
5 4e face circulaie de control, apoi se ,ntrerupe pomparea.
5 4e lansea! prin evi o bila de etanare, ce se va ae!a pe scaunul
manonului , apoi se reia pomparea ,nc"t presiunea s creasc foarte
,ncet.
5 &rin creterea presiunii ,n reintor, fluidul va trece prin orificiile din
copul reimtorului i presea! asupra %arniturii de cauciuc.
5 &rin e*pandare, %arnitura de cauciuc ,mpin%e ,n sus manonul conic
superior i produce forfecarea uruburilor care fi*ea! at"t conusul c"t
i penele superioare.
5 &rin creterea presiunii, penele se opresc la pra%ul superior i conusul
superior continu s ,nainte!e i intr sub pene, ,mpin%"ndu5le cu dinii
,nspre coloan.
5 Cluidul din reintor aflat sub presiune cresc"nd va forfeca urubul
care ine manonul fi*at de caset.
1educie
Nuruburi de forfecare
&ene superioare
Nuruburi de forfecare
+anon conic
Corp metalic
Karnitur de cauciuc
Orificii
+anon conic
Nuruburi de forfecare
&ene inferioare
Nuruburi de forfecare
=il de reinere
Carcas
=ra
=il de bron!
+anon
Nurub de forfecare
'/
5 +anonul ,mpreun cu bila de reinere i cu p"r%)ia cad ,n %aura de
sond6 se eliberea! bila de reinere din bac)elit care intr ,n po!iia
de funcionare oprind trecerea lic)idului ,n reintor de jos ,n sus.
5 4e va ridica %arnitura de evi i ,mpreun cu ea i corpul reintorului,
ceea ce conduce la forfecarea uruburilor manonului conic inferior i
ale penelor inferioare.
5 &ra%urile inferioare ale corpului reintorului apas asupra penelor
inferioar, care culisea! pe conusurile inferioare i prind ,n coloan.
(up ce aceste operaii au fost terminate, se trece la cimentarea propriu5
!is, care decur%e astfel:
5 &rin intermediul %ealei se circul fluid ,n sond pentru uniformi!are.
5 4e pompea! ap prin evi, p"n ce aceasta ajun%e ,n dreptul %ealei.
5 4e ,nc)ide %eala printr5o scurt manevr ,n sus a evilor de e*tracie.
5 4e injectea! ap sub presiune ,n stratul ce va fi cimentat pentru a se
reali!a fisurarea acestuia.
5 (up pomparea apei ,n strat, cu aceiai presiune se ,ncepe pomparea
laptelui de ciment.
5 4e introduce un volum de noroi prin evi pentru ,mpin%erea laptelui de
ciment ,n strat.
5 4e lansea! prin evi o bila care sub presiunea fluidului din evi se
aea! pe scaunul e*istent la partea superioar a reintorului. $e!area
bilei pe scaun este marcat de creterea brusc a presiunii la pomp.
5 =ila de reinere din bac)elit care ,nc)ide orificiul carcasei ,mpiedic
revenirea laptelui de ciment din strat sau de sub reintor.
5 4e desc)ide din nou %eala de circulaie prin lsarea ,n jos a evilor de
e*tracie i printr5o circulaie invers se evacuea! e*cesul de lapte de
ciment din evile de e*tracie.
5 4e deurubea! %eala cu reducia cu filet st"n%a din corpul reintorului
i se e*tra% evile de e*tracie.
5 (up pau!a de pri! se va fre!a reintorul cu o fre! cu tiere frontal
pentru a nu de%rada coloana de e*ploatare.
5 4e spal talpa i se face proba cimentrii.
Jn alt tip de reintor este reintorul nerecuperabil cu declanare
mecanic 8fi%. #.109. (eclanarea sistemelor de fi*are i de etanare se e*ecut
la acest tip de reintor printr5un dispo!itiv au*iliar separat, cu acionare
mecanic denumit lansator mecanic. 1eintorul de ciment ,mpreun cu
lansatorul se introduc ,n sond cu %arnitura de evi de e*tracie sau de prjini
de foraj.
$cest tip de reintor este alctuit dint5un corp metalic, la care se
,nurubea! la partea inferioar un %)idaj. &e e*teriorul corpului se montea!
%arniturile de etanare sprijinite de inelele e*tensibile, conul superior i conul
inferior fi*ate fiecare pe corpul reintorului cu c"te un tift de forfecare. 3n
interiorul conului superior se afl lansatorul, care se ancorea! prin dinii
orientai ,n jos e*isteni pe partea superioar a corpului. 3n acest mod se
menine %arnitura ,n po!iie comprimat. 4ub conusul inferior e*ist o pan,
care ,mpiedic rotirea acestuia fa de corp. &e conusul inferior i superior se
montea! bacurile formate din patru sectoare independente, care au la interior
patru arcuri lamelare. =acurile superioare sunt meninute ,n po!iia str"ns
printr5o brar, care se elimin dup asamblarea la sond a reintorului cu
lansatorul.
'0
:a partea superioar a corpului e*ist un tift de forfecare, care se ,mbin
cu mufa de comand la cuplarea cu lansatorul. :a partea inferioar a
reintorului este ,nurubat un curitor, care are rolul de a cura coloana de
eventuale impuriti sau ac)ii metalice.

Ci%.#.10.-eintor de ciment nerecuperabil
cu declanare mecanic
3n interiorul corpului se afl o supapa ,n buca elastic etanat cu o
%arnitur str"ns ,ntre dou inel.
(eoarece declanarea se face prin rotire la dreapta, ,n timpul introducerii
trebuie avut %rij s nu se efectue!e rotaii la dreapta. &entru si%uran se
recomand ca la fiecare al cincilea pas introdus s se fac o rotaie complet la
st"n%a a %arniturii evilor de e*tracie. (up ce s5a atins ad"ncimea de fi*are,
se ridic reintorul cu '- cm pentru a permite rotirea liber a piuliei de
comand de la lansator
4e efectuea! !ece rotaii la dreapta pentru a deuruba piulia de comand
i pentru a elibera de corpul lansatorului manonul de comand i buca de
fi*are a bacului lansatorului se tra%e de pe %ulerul bacului.
&entru fi*area definitiv a reintorului se tra%e de %arnitura de evi de
e*tracie i se deplasea! ,n ordine conul superior i bacul ce este presat ,n
peretele coloanei6 se foarfec tiftul conului i ,ncepe comprimarea %arniturii
=acuri
Ntift de forfecare
Con superior
Ntift de forfecare
:ansator
Inele e*tensibile
Karnituri de etanare
Corp
Ntift de forfecare
Con inferior
&an
=acuri
=uc elastic
Inele
Karnitur
K)idaj
=rar
2-
de etanare. 4e foarfec i tiftul conusului inferior, %arnitura se comprim
definitiv i bacul inferior este ,mpins ,n peretele coloanei.
B. Ca.3% +%6*!#% )% &'$!$% a &*)%l&$ )!* '$&).#(!%
3n cate%oria cau!elor te)nice ce conduc la oprirea sondelor din producie
se ,ncadrea! toate defeciunile coloanelor de e*ploatare i accidentele care
produc ,nfundarea coloanei sau a spaiului inelar dintre coloan i evile de
e*tracie.
(efeciunile se pot %rupa dup cau!ele care le provoac astfel:
a9 <urtirea sau ppuarea coloanei de burlane, sub diferite forme i
lun%imi este cau!at ,n %eneral de re!istena necorespun!toare a burlanelor cu
o %rosime prea mic, de neomo%enitatea materialului, alunecrilor de teren,
presiuni e*terioare mari.
3n ca!ul ,n care s5a forat cu noroi cu filtraie mare ,n marne care se umfl
,n contact cu apa din noroi, se pot reali!a presiuni e*terioare mari. $ccidente
de acest fel se produc destul de des ,n stratele din ba!a ponianului, unde uneori
c)iar coloanele cele mai %roase sunt turtite.
b9 4cur%eri din coloan prin sprturi cau!ate de: coro!iune, frecri cu
evile de e*tracie , presiuni interioare mari, perforri %reite.
&erforarea cu %loane de diametru mare poate produce sprturi i
crpturi lon%itudinale, care slbesc mult re!istena coloanei.
4par%erea coloanei se poate produce i ,n urma scprii unor prjini, evi
de e*tracie sau burlane i prin e*plodarea unei torpile ,n coloan ,n mod
accidental.
c9 4mul%erea din filet a coloanei de burlane se poate datora unei
,nurubri slabe la tubare sau a unei ,nurubri %reite a coloanei la etanarea
prin niplu de ,ntre%ire, unui filet %reit e*ecutat, unui strat alctuit din roci
neconsolidate care poate devia coloana p"n la smul%erea ei, sau unor variaii
mari de temperatur.
d9 3nfundarea coloanei de e*ploatare se poate produce prin scparea ,n
aceasta a unor elemente de ec)ipament cum ar fi evi de e*tracie, pompe de
e*tracie cu prjini de pompare care ,n cdere provoac smul%erea din filet a
evilor de e*tracie i cderea lor ,mpreun cu separatorul de %a!e ,n talpa
sondei. (e asemenea pot fi scpate lin%uri de lcrit sau curit care se
,nepenesc ,n coloan sau se formea! un %)em de s"rm sau cablu ,n ca!ul
ruperii acestora ,n %aura sondei. 3n timpul lucrului la sond pot fi scpate i
diferite scule sau instrumente care rm"n ,nepenite ,n coloan.
e9 3nfundarea spaiului inelar dintre coloan i evile de e*tracie se poate
produce prin blocarea cu parafin, sruri calcaroase, nisip sau prin scparea de
obiecte mici.
1e!olvarea acestor defeciuni necesit o serie de operaii de remediere,
care se %rupea! de obicei astfel:
5 reparaii ale coloanei de e*ploatare6
5 instrumentaii dup evile de e*tracie, prjini de pompare, cablu de
manevr. scule, instrumente, obiecte rmase ,n sond6
5 respri pariale de sond.
5.4. R%'a$a$%a #&l&a*%l&$ )% %7'l&a+a$%
21
O defeciune a coloanei se bnuiete dac manevrarea evilor de e*tracie
sau a altor scule prin interiorul ei se face %reu, cu tendine de ,nepenire.
Kradul de deformare al unei coloane de e*ploatare se poate aprecia ,n
urma unei ablonri at"t dup modificarea profilului acesteia ,n seciune
transversal, c"t i dup forma i lun%imea afectat de deformare ,n direcia
a*ei. :a o turtire mai mare ,n seciune transversal se poate produce c)iar
prinderea coloanei de evi de e*tracie, ceea ce a%ravea! defeciunea, sau se
produce o sprtur ,n coloana de e*ploatare, care complic modul de
remediere.
:a o turtire ,n direcie lon%itudinal, pe o lun%ime mai mare de 1 m p"n
la 1- m, crete %radul de dificultate al re!olvrii.
4ituaia se complic i mai mult c"nd coloana turtit este i deviat.
5.4.1. R%'a$a$%a #&l&a*%l&$ )%"&$1a+% "2$2 '$!*)%$%a
(%,!l&$ )% %7+$a#(!%.
4unt ca!uri c"nd la o sond ,n producie, ,n timpul manevrelor cu evile
de e*tracie, indicatorul de %reutate arat o traciune anormal la intervalele
corespun!toare trecerii fiecrei mufe printr5o !on deformat a coloanei de
e*ploatare.
&rima operaie care se e*ecut ,n
astfel de situaii este controlul
interiorului coloanei cu un ablon.
$cesta este
confecionat dintr5un burlan subiat la
partea interioar 8fi%. #.23.9, al crui
diametru e*terior este cu 3 ; 4 mm mai
mic dec"t diametrul interior al coloanei.
4e las o %reutate de 3@1-
4
?
asupra ablonului introdus ,n sond ,n
!ona deformat, ceea ce permite ca
ablonul s ia forma spaiului rmas
liber ,n !ona turtirii coloanei.
3n unele ca!uri, pentru
determinri mai precise, se introduc mai multe abloane, de diametre
descresctoare.
Ci%.#.2-.Gablon
a. +epararea coloanelor de exploatare turtite 'i ppu'ate
(ac turtirea coloanei nu este prea mare, repararea se face cu birna sau
cu valul cu role.
*irna 8fi%. #.219 este un instrument din oel masiv av"nd o form de
par, cu c"teva anuri lon%itudinale pe suprafaa sa, care permit circulaia
lic)idului. 4e introduce ,n sond cu prjinile de foraj sau cu evile de e*tracie,
,mpreun cu o %eal, care are o curs de 4- ; /- cm.
1epararea coloanei cu birna cu seciune circular se face prin bti
succesive ,n jos, folosind birne cu diametre din ce ,n ce mai mari, p"n la
diametrul interior al coloanei.
=irna cu seciune eliptic lucrea! prin tra%ere de jos ,n sus, mai ales ,n
coloanele ,n care s5a i!olat o viitur de ap i ,n care nu se poate lucra prin
22
btaie pentru a nu strica cimentarea. (atorit formei sale teite, birna elicoidal
poate fi introdus sub poriunea turtit,apoi se rotete ,ncet i prin tra%ere ,n sus
va ,ndrepta coloana.
1epararea coloanei cu birna nu necesit un ec)ipament deosebit , pe
c"nd repararea cu valul necesit o mas rotativ, o prjin ptrat i prjini de
foraj re!istente.
Cig#H$89$ Birna Cig$H$88$ 6al cu role

,alul 8fi%. #.229 este o pies de form cilindro ; conic, ce pre!int o
serie de role dispuse lon%itudinal i ieite puin din profilul corpului su.
1"ndul inferior de role se afl pe o poriune conic av"nd diametrul mai mic
dec"t r"ndul superior. Dalul se introduce ,n sond cu prjinile de foraj i se
rotete ,n poriunea turtit a coloanei prin intermediul mesei rotative cu o for
de apsare de 2@1-
4
; 2@1-
#
?, p"n se constat c acesta nu mai lucrea!. 4e
folosesc ,n mod succesiv valuri cu diametre din ce ,n ce mai mari p"n se
apropie de diametrul interior al coloanei.
b. +epararea coloanelor de exploatare
cu diametrul mi - turtite 'i necimentate
&entru coloanele de e*ploatare cu diametrul mai mic de # 3>4in i
necimentate, dac turtirea acestora este mult mai avansat i nu se mai pot
repara. cu birna sau cu valul, se prefer e*tra%erea
coloanei din !ona turtit i ,nlocuirea bucii turtite.
.*tra%erea poriunii de coloan turtit se poate
face prin deurubare sau tiere deasupra poriunii
turtite.
&entru deurubare se folosete un rac st"n%a.
(up aceast operaie se ,ntre%ete din nou a
coloana prin ,nurubare. 3n acest scop se folosete la
captul de jos al primului burlan un dop de lemn
Nanuri
Corp
masiv
Ion
ptrat
Cep
23
%urit ,n interior cu o form o%ival, dup cum se vede ,n fi%ura.#.23, care
servete drept %)idaj.
(up ,ntre%ire se face proba de etaneitate. (ac aceast prob nu d
re!ultate bune, se face ci5
mentarea unei poriuni din spaiul inelar.

c .+epararea coloanelor concentrice turtite
C"nd turtirea coloanei de e*ploatare este o consecin a turtirii coloanei
e*terioare cimentat ,n teren, repararea este mai complicat. 3n primul r"nd
trebuie s se stabileasc %radul de turtire i dac nu este accentuat se ,ncearc
,ndreptarea prin birnuire sau vluire.
(ac turtirea este mai avansat i repararea cu birna sau cu valul nu dau
re!ultate se recur%e la fre!area poriunii de coloan turtite i apoi manonarea
coloanei.
Cre!ele utili!ate ,n astfel de operaii sunt de tipul fre!e burlan 8fi%.#.249 i
de tipul fre!e masive ,ntr5o %am variat de forme i dimensiuni 8fi%.#.2#9.
Cre!a care d cele mai bune re!ultate este fre!a burlan cu dini frontali
8fi%. #.24.a9. 4e utili!ea! burlane lun%i, pentru un %)idaj mai bun i cu
diametrul c"t mai apropiat de diametrul coloanei. Cre!area se face cu o turaie
mic a mesei rotative 81# ; 2# rot>min9 i cu o apsare redus 8-,# ; 1 tf ` 1-
4
?9.
:a ,nceputul fre!rii, p"n c"nd fre!a ,i formea! un pra% ,n burlanul
turtit, se lucrea! cu o turaie redus 81- ; 1# rotaii>min9 i cu o apsare foarte
mic, artat de indicatorul de %reutate.
Ci%.#.24. Creza tip burlan
C"nd fre!a i5a format un pra%, avansarea ,ncepe s se produc, ,ns nu
cu mai mult de 3- ; #- cm>!i.
C"nd fre!a nu mai avansea!, ea este e*tras i ,nlocuit. J!ura fre!ei
repre!int o indicaie asupra mersului operaiei.
Cre!area cu un burlan simplu, fr dini d uneori re!ultate mai bune, mai
ales c"nd partea interioar a capului burlanului se ,ncarc cu material dur, pe o
,nlime de 1- cm micor"ndu5se astfel posibilitatea de ,n%rdire.
(up fre!area poriunii turtite din coloan cu fre!a tip burlan, atunci c"nd
acesta ajun%e ,n partea inferioar a poriunii turtite a coloanei, urmea!
operaia de rectificare i lr%ire a prii fre!ate cu o fre! tronconic c"t mai
apropiat de diametrul coloanei. (up aceast operaie se consolidea! coloana
cu un manon.
Ci%.#.23. ,op
de ghidaj
Nper
a. c.

b.
.&inten
24
. Cre!ele masive, cele mai utili!ate, pot fi urmrite ,n fi%ura #.2#. .le sunt
confecionate din oel special, au dinii cementai i sunt prev!ute cu orificii
a*iale sau laterale pentru circulaie.
Caracteristica fre!elor pentru fre!at ,n oel const ,n faptul c au dinii
mruni i numeroi. &entru fre!area coloanelor turtite nu sunt indicate fre!ele
cu dini laterali, pentru c acestea pot intra uor ,n partea opus turtirii i pot
spar%e coloana.
Cre!area a dou coloane concentrice turtite d rareori re!ultate po!itive6
de cele mai multe ori fre!ele se an%ajea! ,n burlanul turtit sub un un%)i prea
mare i ptrund ,n teren. 3n acest ca! sin%ura soluie este resparea sondei, dac
este rentabil i condiiile te)nice o permit.
Cre!rile se e*ecut aproape ,ntotdeauna cu noroi ,n %aura de sond,
menin"ndu5se o circulaie activ pentru a antrena la suprafa pilitura de oel
re!ultat din fre!area coloanei.
5.4.2. R%'a$a$%a #&l&a*%l&$ #. )%"%#(!.*! .9 "&$12 )% '2$+.$!
&re!ena unei sprturi, crpturi ,n pereii coloanei de e*ploatare
provoac mari neajunsuri pentru e*ploatarea sondei. &rin aceste desc)ideri
accidentale se strecoar ,n sond o serie de fluide nedorite: ap, %a!e sau alte
materiale din strat care ,mpiedic funcionarea normal a sondei.
(up ce po!iia lor a fost determinat prin ablonri se trece la
remedierea acestor defeciuni prin umplerea cu ciment, material plastic sau un
amestec iei ; ciment. +aterialul de etanare este plasat prin desc)iderea
respectiv ,n e*teriorul coloanei printr5un procedeu de presare la presiune mai
mic dec"t presiunea ma*im admisibil impus de re!istena coloanei.
4e face o pau! pentru a se reali!a pri!a materialului de etanare, apoi se
cur surplusul de material din interiorul coloanei prin fre!are i se face proba
de etaneitate pentru a verifica eficacitatea operaiei de reparaie.
3n ca!ul sondelor cu presiune mare, reparaia se va face prin instalarea ,n
interiorul coloanei, ,n dreptul sprturii sau crpturii, a unui manon metalic
fi*at i etanat ,n po!iia respectiv prin cimentare.
C"nd defeciunea se afl la o ad"ncime relativ mic i deci coloana nu
este cimentat, se poate recur%e la tierea coloanei de sub sprtur cu un cuit
burlan i ,nlocuirea burlanelor deteriorate. 3n acest scop, burlanul introdus ,n
sond se ec)ipea! la captul inferior cu un dispo!itiv special de etanare de tip
corunc, astfel ,nc"t conectarea cu seciunea coloanei aflat ,n sond s ofere o
etaneitate corespun!toare.
2#
a$ b$

c.
Ci%. #.2#. Creze masive cu dini laterali i frontali
a$ freze conice. b$ freze cilindroBtronconice. c$ freze cilindrice
2'
<urtirea coloanelor de e*ploatare ,n dreptul perforaturilor, respectiv
spar%erea lor ,n aceast !on sau a coloanelor pierdute se ,nt"mpl frecvent, ,n
special ,n stratele cu nisipuri neconsolidate. 4par%erea unei coloane ,n
poriunea perforat este constatat prin apariia viiturilor de nisip, a unor
bucile de roc i ciment ,n %aura de sond, care pot opri e*ploatarea sondei.
&rocedeul de reparare al coloanelor perforate este ,n funcie de diametrul
coloanei i de posibilitatea viitoare de e*ploatare.
(ac turtirea provocat de o sprtur nu este prea pronunat i permite
s se introduc deasupra fre!ei o prjin %rea, turtirea se rectific prin fre!are
cu fre!e masive. 4e utili!ea! fre!e ascuite cu diametru mic, cu dini pe partea
conic 8fi%.#. 2#. a* ,nurubate la prjina %rea.
4e corectea! coloana turtit p"n c"nd fre!a trece dedesuptul !onei
turtite, mrindu5se apoi treptat dimensiunea fre!ei. (up rectificarea coloanei
la un diametru e%al sau cu c"iva milimetri mai mic dec"t diametrul ei iniial se
introduce un manon de dimensiune adecvat, perforat ,n dreptul stratului, fi*at
la partea superioar cu un pacLer cu plumb.
:a coloanele unice ,n %eneral cu diametru mai mare la care sprtura este
pronunat se poate utili!a i o fre! burlan sau un burlan simplu cu diametrul
c"t mai apropiat de al coloanei. (up ce coloana a fost ptruns de fre!, se
rectific fereastra cu fre!e masive potrivite i se sap ,n teren cu o sap dreapt
p"n la ba!a stratului, dup care se face tubarea cu o coloan pierdut perforat
,n dreptul stratului i etanat la partea superioar cu un pac)er cu plumb.cum
se poate urmri ,n fi%ura #.3- a.
(ac coloana pierdut are diametrul mic i prin fre!are s5a ptruns ,n
teren, sau dac s5a intrat ,n teren sub un un%)i mai mare, tubarea altei coloane
perforate nu mai este posibil, fiind preferabil resparea sondei cu ajutorul
unei pene speciale, printr5o fereastr practicat imediat deasupra stratului.
5.4.3. R%'a$a$%a #&l&a*%l&$ 1.l% a. $.'+%

4mul%erea sau ruperea coloanelor fi*ate ,n teren se poate produce uneori,
atunci c"nd ,ntinderea lor, ,n timpul tubrii, a fost prea mare, sau ,nfiletarea a
fost slab, dar de multe ori este provocat de ,mpin%erea terenului ,n poriuni
mai slabe sau care nu au fost cimentate.
&rima operaie care se e*ecut ,n asemenea ca!uri este introducerea unui
model cu plumb 8fi%. #.329, cu diametrul c"t mai apropiat de diametrul
coloanei, pentru a determina po!iia capului de jos al coloanei smulse sau rupte
i eventuala ei de!a*are.
(ac de!a*area este mic, se poate introduce la ,nceput un manon,
prev!ut la partea inferioar cu un dop de form o%ival pentru %)idare, care se
cimentea! la ad"ncimea la care s5a produs smul%erea
. +anonul se sprijin pe o o%lind de ciment, reali!at ,n partea
inferioar a coloanei.
(up cimentarea manonului i pri!area cimentului se fre!ea! cimentul
din interior i dopul manonului i se face proba de etaneitate a cimentrii.
(ac de!a*area ,ntre cele dou capete de coloan este mare, operaia
devine mai %rea. (istana dintre cele dou capete de coloan se poate
determina prin carotaj electric, sau cu un instrument constituit din dou lame,
denumit c"rli% 8fi%.#.2'9. $cest instrument se introduce cu evile de e*tracie,
p"n deasupra capului de burlan de jos 8determinat precis cu un model9.
22

:a e*tra%ere, lamele ,ndoite se prind de partea rupt superioar a burlanului. 3n
acel moment, acul indicatorului de %reutate arat o cretere a %reutii i se
notea! ad"ncimea la care s5a produs.
:amele se ,ndreapt printr5o traciune
mai mare, apoi se e*tra%e instrumentul.
(ac distana dintre capetele coloane5
lor este mic, ,ndreptarea coloanei de jos se
poate ace cu o sap ascuit prelun% i cu
mar%inile rotunjite sau cu o birn lun% i cu o
conicitate redus.
(up ,ndreptarea coloanei se introdu
ce manonul cu dop de %)idaj o%ival la
partea inferioar i se cimentea!. 3n ca!ul ,n
care capul de jos al coloanei rupte sau
smulse nu se mai %sete, sonda nu mai
poate fi reparat. Ci%.#.2'.

5.4.4. R%'a$a$%a #&l&a*%l&$ +.$+!+% #. (%,!l% )% %7+$a#(!% '$!*%
3n timpul e*ploatrii sondelor. coloanele se turtesc mai mult i prind
evile de e*tracie.
&rima operaie care se e*ecut este manevra coloanei de evi de e*tracie
prinse. &rin manevr se ,nele%e traciunea %arniturii de evi de e*tracie p"n
aproape de limita re!istenei admisibile a materialului i slbirea acestei
traciuni p"n la # ; 1- tf 8#@1-
4
; 1@1-
#
?9 sub sarcina normal.
4unt ca!uri ,n care evile de e*tracie pot fi manevrate pe lun%imea unei
buci, ceea ce ,nseamn c deformarea coloanei de e*ploatare pre!int o
desc)idere ceva mai mic dec"t diametrul mufei, fr a prinde corpul evilor. 3n
astfel de situaii de%a!area se poate obine printr5o rotire a evilor de e*tracie
cu masa rotativ, tr%"nd ,n acelai timp cu 2 ; 3 tf 82@1-
4
; 3@1-
4
?9 p"n c"nd
mufa ,i face loc prin poriunea turtit.
(ac %arnitura se alun%ete i se scurtea!, adic punctul de prindere nu
cedea!, se poate slbi traciunea mai mult.
3n coloanele cu diametre mici 8# 3>4 in9 i la ad"ncimi mici se poate
lucra cu %reutatea ma*im. (ac nici astfel nu se poate de%aja %arnitura,
trebuie determinat punctul de prindere. $d"ncimea de prindere se .determin
prin calcule, pe ba!a datelor obinute prin ,ntinderea %arniturii la anumite
sarcini, sau prin ablonarea evilor de e*tracie.
Nablonarea evilor de e*tracie se face cu un ablon de tabl subire,
introdus cu cablu i o prjin %rea. (ac evile au suferit o deformaie, ca
urmare a turtirii coloanei, ablonul se oprete ,n acel punct i se deformea!,
indic"nd ad"ncimea la care sunt prinse evile.
(ac evile de e*tracie sunt complet blocate, dup determinarea
ad"ncimii la care au fost prinse, ele se taie imediat deasupra punctului de
prindere, dup care se e*tra% i se ,ncepe reparaia propriu S !is a coloanei.
&entru a obine indicaii asupra situaiei la nivelul captului de eav
tiat 8po!iia sa ,n sond i diferena de ad"ncime ,ntre captul de eav i
!ona de blocaj9, se e*ecut operaii de recunoatere, respectiv modelare i
ablonare.
2/
3n ca!ul e*istenei unei blocri cu nisip, pentru a efectua splarea
nisipului din jurul evilor, se folosete un burlan de splare, care se introduce ,n
sond cu o %arnitur de prjini de foraj de 2 2>/ in sau 3 1>2 in, care ,mbrac
evile de e*tracie, put"nd efectua fie o splare simpl 8circulaie i avansare9,
fie o splare combinat cu fre!are.
3n funcie de %radul de compactitate al nisipului, burlanul de splare va fi
ec)ipat la partea de jos cu o fre! corespun!toare 8fi%. #.24 a9.
(ac evile de e*tracie sunt lipite de peretele coloanei de e*ploatare,
fc"nd dificil ,mbrcarea lor de ctre burlanul de splare, acesta se ec)ipea!
la partea de jos cu un pinten 8fi%. #.24 c9, care permite aducerea captului
evilor spre centrul coloanei.
(ac evile sunt lipite de peretele coloanei i nisipul este compact, se
recomand s se foloseasc un burlan tiat la partea de jos sub un un%)i ascuit
8per9 care se poate urmri ,n fi%ura #.24 b9. (up ce se avansea! prin splare
pe toat lun%imea burlanului de splare, acesta se e*tra%e i se e*ecut o
operaie de deurubare a poriunii de evi de e*tracie de%ajate de nisip,
folosind o %arnitur de instrumentaie alctuit din prjini st"n%a i un
dispo!itiv de prindere i deurubare.
3n ca!ul prinderii evilor de e*tracie ,n coloana de e*ploatare, ,n !ona
unde s5a deformat, se procedea! la fre!area coloanei ,n poriunea defect, fie
,n jurul captului de eav tiat, utili!"nd o frez burlan, fie fre!"nd simultan i
evile utili!"nd o frez cilindric cu dini frontali. :a un moment dat, ,n timpul
fre!rii, evile de e*tracie se desprind din punctul de prindere i cad la talpa
sondei. Operaia se continu p"n la fre!area complet a coloanei.
(up rectificarea coloanei fre!ate cu fre!e tronconice de diametru mai
mare6 se instrumentea! pentru e*tra%erea evilor de e*tracie c!ute, apoi se
manonea! coloana ,n dreptul poriunii fre!ate.
(ac evile au fost prinse prin turtirea numai a coloanei ,ntre%ite sau a
coloanei de e*ploatare ,n !ona necimentat, iar coloana e*terioar cimentat
este bun, pentru remediere se recur%e la o simpl instrumentaie.:
5 se taie evile de e*tracie imediat deasupra nivelului la care sunt prinse,
5 se deurubea! coloana i se e*tra%e o dat cu evile de e*tracie6
5 se ,ntre%ete coloana
5.4.5. Ma*0&*a$%a #&l&a*%l&$ $%'a$a+%
Coloanele turtite, care au fost reparate, ,n majoritatea ca!urilor necesit o
consolidare a poriunii ,n care s5a lucrat. $ceasta se reali!ea! printr5un
manon de burlane, av"nd diametrul c"t mai apropiat de al coloanei reparate.
+anonul este alctuit din mai multe burlane cu mufe din corp, lun%imea
sa depind poriune de coloan reparat cu 1# ; 2- m at"t deasupra c"t i
dedesupt. :a partea inferioar manonul este prelucrat sub form de iu, cu un
mic pinten care ,l ,mpiedic s se roteasc ,n timpul fi*rii. :a partea
superioar este prev!ut cu filet pentru le%tura cu capul de lansare, care la
r"ndul su se ataea! la %arnitura de manevr prin intermediul unei %eale de
fi*are.
3nainte de introducerea manonului ,n sond se face un dop de ciment ,n
coloan, pe care s se sprijine manonul.
Operaia de fi*are a manonului se desfoar ,n urmtoarea succesiune:
20
5 4e introduce manonul p"n la dopul de ciment cu %arnitura de evi de
e*tracie.


Ci%.#.22.3anunarea unei coloane reparate
5 4e verific o%linda dopului de ciment.
5 4e ridic manonul apro*imativ 1 m i se ,ncepe cimentarea sa.
5 4e pompea! o cantitate de noroi, calculat astfel ,nc"t laptele de
ciment s ajun% ,n spaiul inelar i ,n evile de e*tracie la acelai nivel, dar s
depeasc cu 1# ; 2- m capul special al manonului.
5 4e las manonul pe o%linda de ciment,urmrind indicatorul de %reutate
&entru a avea si%urana de funcionare a %ealei, se ridic din nou
manonul, p"n c"nd se constat la indicatorul de %reutate o crete, apoi se
coboar 2- ; 2# cm, pentru desc)iderea %ealei.
5 4e deurubea! %eala, prin rotire la dreapta cu ajutorul masei rotative.
5 (up pau!a de pri! se fre!ea! cimentul p"n la ba!a manonului cu o
sap cu v"rf ascuit.
5 4e face proba de presiune a coloanei.
Operaia de reparare a coloanei se consider terminat dup fre!area
dopului de ciment reali!at iniial ,n sond, curind coloana la interior.
5.4.6. :*+$%5!$%a #&l&a*%! '!%$).+%
Jneori, la sondele care au coloane pierdute, se avaria! coloana
superioar. (up repararea acesteia urmea! s se consolide!e coloana. (ac
din motive te)nice i de e*ploatare nu este posibil manonarea coloanei, se va
face ,ntre%irea p"n la suprafa a coloanei pierdute 8fi%. #.2/9. .tanarea ,n
punctul de le%tur se face fie prin pacLerul cu plumb 8fi%. #.2/.a9, fie prin
cimentare 8fi%. #.2/.b9, ,n funcie de %radul de etanare necesar.
Oevi de e*tracie
Cap de lansare
+anon
Coloana reparat
&inten
(op de ciment
/-
(ac presiunea ,n coloan sau presiunea de lucru nu este mare, se
utili!ea! pacLerul cu plumb 8fi%. #.209.

a. b.
Ci%.#.2/, 0ntregirea coloanelor pierdute
a$ cu pacDer cu plumb. b$ prin cimentare$
&acherul cu plumb se ,nfiletea! la primul burlan al coloanei care se
tubea! i se coboar ,ncet p"n ce coloana de ,ntre%ire intr ,n capul coloanei

Coloan
de ,ntre%ire
&ac)er
cu plumb
Coloan pierdut
Ciment
2- ; 3-m
/1
pierdute. K)idarea este reali!at de
dopul din captul inferior al pac)eru5
lui. C"nd inelul de sprijin ajun%e pe
conicitatea capului coloanei pierdute
se foarfec uruburile de cupru i
ls"nd o parte din %reutatea coloanei
introduse 8circa 4 ; # tf ` 4@1-
4
5 #@1-
4
?9 asupra inelului superior se
comprim %arniturile. &roba de
etaneitate se face prin presiune ,n
spaiul inelar.
:a sondele la care e*ist
presiuni mari sau la care coloana
reparat trebuie bine consolidat, se
face ,ntre%irea prin cimentarea
spaiului inelar.
Coloana de ,ntre%ire se introduce
cu o pies special conic care intr ,n
capul coloanei pierdute 8fi%.#.2/. b9
Coloana de ,ntre%ire se ridic cu
-,# ; 1 m , se cimentea! cu o
cantitate de lapte de ciment calculat
astfel ,nc"t o parte s ajun% ,n spaiul
inelar la ,nlimea stabilit, iar ,n
coloan s rm"n 2- ; 3- m ciment
peste punctul de ,ntre%ire.
Ci%.#.20. &acDer pentru coloana de "ntregire
coloana ,n capul coloanei pierdute i se etanea! la suprafa.
(up pau!a de pri! a cimentului se fre!ea! cimentul, se face proba de
presiune i se repune sonda ,n producie.
Ci*area i etanarea coloanei pierdute ,n teren sau ,ntr5o alt coloan se
face ,n mod diferit, dup cum aceasta este introdus perforat sau neperforat,
pentru e*ploatarea unuia sau mai multor strate simultan.
(up repararea unei coloane perforate ; coloan unic 8fi%. #.3- a9 sau
coloana pierdut 8fi%. #.3-. b9, pentru a o consolida se introduce ,n interiorul ei
o coloan pierdut perforat. &artea de jos i cea de deasupra poriunii
perforate se completea! cu burlane neperforate. $ceast coloan pierdut se
sprijin ,n partea inferioar pe o%linda vec)e de ciment, iar la partea superioar
i se ataea! un pac)er cu plumb cu acionare mecanic.
3n e*ploatarea sondelor prin coloan pierdut, sunt ca!uri ,n care coloana
prin care urmea! s produc ulterior i alte strate superioare se defectea! ,n
dreptul stratului perforat din care produce sonda
+ufa de burlan
Corp
Inel superior
Inel de etanare
Inele de distanare
Inel inferior
Nurub de forfecare
Inel de sprijin
Inel de etanare
din cauciuc 8plumb9
Nurub cap ,necat
K)idaj de lemn
Inele de distanare
Coloana pierdut
/2

. a. b.

Ci%. #.3- 7ubarea de coloane pierdute# perforate
(up repararea coloanei turtite, urmea! s se tube!e o nou coloan
pierdut perforat, ,ns etanarea acesteia nu se poate face ,n interiorul primei
coloane pierdute, pentru a nu acoperi stratele ,nc nee*ploatate.
Coloan
unic
perforat
4trat productiv
&ac)er
cu plumb
Coloan
defect
&ac)er
cu plumb
Coloan
perforat
reparat
/3
Ci%,#.31 7ubarea i etanarea unei coloane pierdute "ntrBo coloan
pierdut i reparat$
3n acest ca! sunt dou variante:
a9 (ac stratele superioare nu permit, din anumite considerente %eolo%ice
i te)nolo%ice, e*ploatarea simultan a stratelor superioare cu cele inferioare,
se tubea! o coloan pierdut, perforat numai ,n dreptul stratului de jos i
etan deasupra capului primei coloane pierdute, ,n coloana precedent cum se
poate urmri ,n fi%ura #.31. a.
29 (ac stratele pot fi e*ploatate simultan, se perforea! mai ,nt"i stratele
superioare din coloana pierdut e*istent ,n sond, apoi se introduce o coloan
pierdut, perforat ,n dreptul stratelor productive i se etanat cu un pac)er cu
plumb ,n coloana precedent 8fi%. #.31 b9.
3n prima alternativ e*ist posibilitatea de a e*tra%e coloana pierdut
prin deurubare, dup ce stratul inferior a fost epui!at i trebuie cimentat.
&roced"nd astfel se evit perforarea prin dou coloane la punerea ,n e*ploatare
a stratelor superioare, perforate ce nu reuete totdeauna ,n coloane mici.3n
ca!ul sondelor ad"ncite sau respate, unde au fost strbtute mai multe strate, a
cror e*ploatare trebuie s se fac separat, se face i!olarea acestora precum i
etanarea ,n coloana precedent a coloanei pierdute prin cimentarea ei pe toat
lun%imea.
Ci*area unei coloane pierdute se reali!ea! dup lun%imea ei astfel:
7 coloan pierdut scurt 8sub 1-- m9 se va sprijini pe talpa sondei6
7 coloan pierdut mai lun% de 1-- m se fi*ea! ,n coloana precedent
cu un a%tor de coloan, pentru a evita flambarea i ,n%enunc)erea
sub %reutatea proprie.
Coloan
pierdut
4trat e*ploatat
cu coloan
defect
(op
de ciment
&acLer
cu plumb
Coloan
pierdut perforat
4trate
perforate
/4
6.
6. INSTRUMENTAII
6.1. A'%#+% 5%*%$al%
:ucrrile de instrumentaii sunt operaiile care se e*ecut pentru
re!olvarea unor accidente te)nice ,n urma crora au rmas ,n %aura de sond
anumite ec)ipamente, scule, dispo!itive.
$ceste accidente se datoresc unor defecte de fabricaie a ec)ipamentelor
i dispo!itivelor utili!ate la sonde, folosirii unor scule necorespun!toare i mai
ales neateniei sau lipsei de pre%tire a personalului operator ,n timpul
lucrrilor de intervenii sau reparaii.
$ccidentele te)nice se pot produce la sondele de producie, av"nd drept
urmare ,ncetarea e*ploatrii acestora, c"t i la sondele ,n intervenie sau ,n
reparaie.
Cele mai frecvente accidente te)nice se produc la materialul tubular din
sond i anume:
7 scparea ,n %aura de sond a unor prjini de foraj sau evi de e*tracie
datorit unor elevatoare sau broate cu pene defecte sau manipulate %reit, a
ruperii sau a defectrii fr"nei de la troliu6
7 smul%erea din filet a evilor de e*tracie sau a prjinilor de foraj, din
cau!a ,nurubrilor incomplete6
7 ruperea %arniturii de evi de e*tracie ,n ca!ul solicitrilor mari la
traciune ,n ca!ul prinderii ,n %aura de sond, sau solicitrilor mari la torsiune,
,n ca!ul fre!rii cimentului sau depunerilor de nisip6
7 prinderea prjinilor de foraj sau a evilor de e*tracie ,n coloan,
datorit unei cimentri %reite, viiturilor de nisip sau a unor materiale c!ute i
,nepenite ,n spaiul inelar.
:a aceste accidente se mai pot adu%a: scparea ,n %aura de sond a
prjinilor de pompare, scparea sau ,nepenirea ,n %aura de sond a lin%urilor
de curat sau de lcrit, ruperea cablului de lcrit sau de manevr, rm"nerea
,n %aura sondei a unor sape, fre!e sau alte instrumente din cau!a ruperii
racordurilor sau a u!urii filetelor.
&rima operaie care se e*ecut la aproape toate instrumentaiile este
modelarea, care const ,n determinarea sau imprimarea formei capului
materialului scpat i a po!iiei pe care o ocup ,n coloan. 3n acest scop se
folosesc modele cu plumb 8fi%. #.3# a i c9 sau cu parafin 8fi%. '.1 b9.
+odelul cu plumb se introduce ,n sond cu evi sau cu prjini,
imprimarea fc"ndu5se printr5o apsare de 4 ; ' tf. +odelul trebuie s aib un
diametru cu # ; 1- mm mai mic dec"t diametrul coloanei. 3n ceea ce privete
po!iia de imprimare, modelul poate fi cu imprimare frontal, c"nd interesea!
situaia ,n seciune transversal 8fi%. '.1 a9 sau cu imprimare lateral 8fi%. '.1 c9
c"nd sunt necesare detalii asupra strii laterale a coloanei pe o anumit
ad"ncime.
/#
:a ad"ncimi mici se utili!ea! modelul cu parafin 8fi%. '.1 b9 care
imprim mai ad"nc forma capului materialului tubular rmas ,n %aura sondei.
$cesta se introduce cu cablul av"nd deasupra o %eal i o prjin %rea, cu
care se d o sin%ur btaie asupra modelului.
&entru reuita operaiei de instrumentaie va trebui ca ,nainte de a fi
introdus ,n sond dispo!itivul de prindere cu care se face instrumentaia s fie

Ci%.'.1. 3odele cu plumb i parafin
supus la suprafa la o prob de prindere, folosind pentru aceasta o pies
asemntoare ca form i dimensiune cu cea dup care se instrumentea!.
3n %eneral %arnitura de instrumentare trebuie s fie mai re!istent dec"t
%arnitura dup care se instrumentea!, pentru a se putea reali!a ,n punctul de
prindere cu instrumentul respectiv traciunea ma*im admisibil asupra
%arniturii rmase ,n %aura de sond.
&ractic se poate atin%e circa 2# ; /-G din efortul corespun!tor limitei
de cur%ere a materialului.
6.2. I*+$.1%*+a(!! ).'2 1a+%$!al.l +.9.la$
&entru recuperarea materialul tubular rupt, deurubat sau smuls, rmas ,n
%aura de sond, av"nd capul nedeformat i spaiul inelar suficient de mare, se
utili!ea! corunci.
#oruncile sunt scule de instrumentaie care prind la e*teriorul
materialului tubular din sond prin intermediul unor bacuri dinate ce se
,mpnea! pe suprafaa materialului tubular prin alunecarea lor pe suprafee
,nclinate sub aciunea forei a*iale de ,ntindere.
Coruncile se e*ecut ,n diferite %ame constructive pentru toate
dimensiunile nominale ale materialelor tubulare ce se utili!ea! ,n %aura de
sond. (up e*aminarea amprentei pe suprafaa frontal a modelului utili!at se
stabilete tipul coruncii i ane*ele ce pot fi folosite. (intre ane*e se pot
&lumb
4eciunea $5=
&arafina
Cui de fier
&lumb
$ =

a$

b$
c.
/'
enumera %arnituri de etanare, care asi%ur circulaia dup instrumentaie,
si%urana contra rotirii, dispo!itive de %)idare i corectare a capului rupt.
4unt pre!entate sc)eme i c"teva detalii constructive i de manevrare a
tipurilor de corunci cu aplicabilitate frecvent ,n operaiile de instrumentaie.
#orunca normal + tip ? 8fi%. '.29 pentru prins prjini de foraj i evi de
e*tracie nu este de tip declanabil, dar se poate totui de%aja prin rotire.


Ci%. '.2. (orunc cu bacuri normale
.a este alctuit dintr5un tub de oel prev!ut cu un loca conic ,n care
se fi*ea! bacurile acionate de un arc.
=acurile au dinii de prindere sub forma unui filet st"n%a sau dreapta.
+icarea de rotaie ,n interiorul corpului este blocat de o pan
lon%itudinal. Corunca este prev!ut cu o %arnitur de cauciuc, care etanea!
pe prjini sau evi i permite efectuarea circulaiei.
$cest tip de corunc se introduce ,n sond cu prjinile de foraj sau evile
de e*tracie. C"nd ajun%e deasupra capului rupturii, se manevrea! manual sau
cu masa rotativ, ,nc"t s se centre!e capul materialului tubular rupt. 4e
coboar apoi %arnitura de instrumentaie cu corunca.
=acurile coruncii sunt ridicate ,n poriunea mai lar% de ctre bucata
rupt, care ptrunde apoi sub bacuri. $rcul ,mpin%e bacurile ,n jos i astfel la
ridicarea %arniturii de instrumentaie materialul tubular rupt este prins ,n
bacurile coruncii ce se afl ,n locaul conic.
1acord
Corp de oel
$rcuri
=acuri
Karnitur
de cauciuc
&lrie de
%)idare
/2
&entru de%ajare, dac %arnitura rmas ,n sond nu se poate e*tra%e, se
va roti corunca ,n sensul filetrii prjinilor de instrumentaie. (eoarece dinii
bacurilor formea! un filet ,n sens invers, bacurile e*ecut o micare de
deurubare pe bucata de material tubular prins p"n se eliberea! de aceasta.
#orunca tip MI Ivnescu
3n fi%ura #.34 este ilustrat o corunc cu declanare automat prin simpl
manevr ,n jos. .a se compune dintr5un corp cilindric care are la partea
superioar un racord 2, pentru le%tura cu %arnitura de instrumentaie.
3n interiorul corpului corunca are un declanator cu anuri ,n !i%!a%,
unul lun% i unul scurt.
&rintr5o uoar presare a manonului pentru %)idarea bacurilor pe capul
superior al materialului tubular din sond i apoi prin tra%ere ,n sus, tifturile
de %)idare intr ,ntr5un an lun%. =acurile alunec pe partea conic a corpului
i prind captul evii de e*tracie sau al prjinii de foraj.
C"nd trebuie de!%at corunca este suficient o apsare a %arniturii de
instrumentaie pe corunc i apoi o ridicare a acesteia, pentru ca tifturile de
%)idare cu manonul de %)idare a bacurilor s rm"n suspendate ,ntr5un an
scurt ,n declanator.


1acord
(eclanator
cu %arnituri
+anon
Corp cilindric
=acuri
//
Cig$I$<$ (orunc Ivnescu 8tip +I9
(imensiunile principale ale coruncilor normale 8tip ?9 i a coruncilor tip
+.I sunt redate ,n tabelul #.1.
<abelul '.1$ (orunci tip ? i tip +I pentru evi de extracie:
(iametru
e*terior
mm
Coloana
prin care
trece
in
&rinde 4arcina
Corp
eav
Cap
,n%roat
+ufa pentru corp tf
ne,n%roat ,n%roat
02
4 1>2 1,'' 1,'' 1,''
1,0- 1,0- 1,0- 1,0- 2-
2 3>/ 5 5 5
11#
1,0- 1,0- 1,0- 1,0-
# #>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 3-
2 2>/ 2 2>/ 5 5
12'
2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/
' #>/ 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ 4-
3 1>2 5 5 5
14-
2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/
2 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ #-
3 1>2 3 1>2 3 1>2 5
1#2
2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/
2 #>/ 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ 2 2>/ #-
4 4 5 5
1/-
3 1>2 3 1>2 3 1>2 3 1>2
0 #>/ 4 4 4 4 2#
4 1>2 4 1>2 4 1>2 4 1>2
<abelul '.2. (orunci de tipul B3 pentru evi de extracie
(imensiu
nea
nominal
in
Cilet de
le%tur
in
+aterialul prins 8in9
Oevi de e*tracie
Corp 3n%roare
+uf
ne,n%roat
+uf
,n%roat
3 #>/ 1,0 1,-# ; 2,-'3 1,-# ; 1,0 1,-# ; 1,0 1,-# ; 1,'
4 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 2 3>/ 5
4 1>2 2 2>/ ? 2 2>/ 2 2>/ 2 3>/ 2 3>/
# 3 1>2 : 3 1>2 3 1>2 2 2>/ 2 2>/
# 1>2 3 1>2 : 4 4 3 1>2 : 2 2>/
' 3 1>2 : 4 1>2 5 5 3 1>2
' 3>4 4 1>2 : 5 4 1>2 4 4
2 1>2 4 1>2 : 5 5 4 1>2 4 1>2
/ 1>1' 4 1>2 : 5 5 5 4 1>2
#orunca cu bacuri multiple
3n fi%ura #.3# este pre!entat o corunc pentru prinderea materialului
tubular prev!ut cu dou r"nduri de bacuri pentru prinderea corpului evilor
de e*tracie i a mufelor de le%tur.
/0
3n corpul cilindric al coruncii
sunt str"nse bucele tronconice prin
,nfiletarea corpului cu %arnituri de
etanare la reducia de le%tur .
=acurile e*pandabil sunt
ridicate la contactul cu capul rupt al
materialului tubular din sond i apoi
sunt presate pe acesta de buca de
%)idare i arcul elicoidal.
Corunca este prev!ut cu pene
de si%uran de %)idare a bacurilor
,n sus i ,n jos i contra rotirii, cu
fre! de corectare i o plrie de
%)idare.
#orunca cu bacuri spirale 8fi%.
#.3'9 este o corunc fr declanare.
=acul spiral este o band metalic
elastic rsucit ,n elice cu suprafaa
e*terioar ,nclinat. .l se montea!
,n locaul spiral din corpul coruncii.
$n%ajarea coruncii pe corpul
evii sau prjinii se face prin rotire i
lsare ,n jos, c"nd bacul este ,mpins
,n sus pe suprafaa elicoidal i se
desc)ide. &entru prindere se oprete
rotirea i se tra%e ,n sus. 3n acest
moment bacurile sub aciunea
frecrii ,i ,nfi% dinii ,n peretele
materia5lului tubular.


Ci%.'.4. (orunc cu bacuri multiple
1educie
$rc
=uc de %)idare
Corp cilindric
=acuri
e*pandabile
=uce tronconice
&ene de si%uran
Karnitur
de etanare
Cre!
&lrie
de %)idare
1acord
Corp
'
Inel superior
$rc
Inel inferior
0-
Ci%.'.# $(orunc cu bacuri spirale
#orunca cu lame 'i corunca cu clap
3n ca!ul evilor de e*tracie rupte, care au fost atacate de coro!iune nu se
poate reali!a prinderea cu corunca cu bacuri i se va utili!a corunca cu lame
sau corunca cu clap.
(orunca cu lame este construit dintr5un burlan cu perete %ros prev!ut
la partea inferioar cu mai multe lame ,n ,ndoite spre centrul burlanului.
Corunca se introduce pe evile de e*tracie p"n c"nd lamele ajun% sub prima
muf i apoi se tra%e de corunc cu %arnitura de instrumentaie.
.

a$ b$
Ci%.'.' .(orunci cu clap
(orunca cu clap 8fi%. '.'9. $re la partea inferioar ,n locul lamelor una
sau dou clape, meninute ,n po!iie de prindere de ctre un arc.
+ecanismul de prindere este format din clapa ce este apsat ,n jos de
ctre un arc i un scaun montat ,n faa clapei, ,nc"t la prindere, tiul clapei i
partea de sus a scaunului sunt ,n acelai plan cum se observ ,n fi%ura '.'.
&rjina sau eava prins ,n corunc se sprijin cu mufa ei ,ntr5o parte pe
tiul clapei i ,n partea opus pe scaun.
Cu aceast corunc se poate reali!a i deurubarea c"nd materialul
tubular nu este prins ,n coloan.
3n coloana de diametru mic, cu un spaiu inelar mic ,ntre coloan i evile
de e*tracie, corunca nu poate fi utili!at, neput"ndu5se prinde materialul
tubular scpat sau rupt rmas ,n %aura de sond. 3n astfel de ca!uri se utili!ea!
alte instrumente pentru prinderea pe faa interioar a materialului tubular i
anume racul c"nd captul este liber la interior i nu este deformat sau dornul ,n
ca!ul e*istenei unor deformaii ale acestui capt i a unor depuneri de nisip,
ciment la interior.
+acii sunt scule de instrumentaie care servesc pentru prinderea la
interior a materialului tubular rupt, deurubat, smuls rmas ,n %aura de sond,
&rjin cu filet
Corpul coruncii
1esort
Clap
&rjin
4caun
&lnie
+uf
1educie din corp
Corpul coruncii
1esort
Clap
&lrie
:in%ur de lcrit
01
permi"nd manevrarea cu sau fr circulaie, pentru a fi de%ajat sau e*tras la
suprafa. 1acii se pot folosi i pentru deurubarea materialului tubular.$ceste
scule se introduc ,n sond cu evi de e*tracie sau prjini de foraj.
4istemul de armare, fi*are i eliberare ,n i din capul de instrumentat
varia! dup construcia racului.
-acul declanabil 8fi%. '.29 este o scul pentru instrumentat pe interiorul
evilor de e*tracie rmase ,n sond cu posibiliti de declanare ,n ca!ul c"nd
acestea nu se de%ajea!. .l se compune din corpul 2, prev!ut cu trei anuri
drepte i trei pra%uri conice, pe care lucrea! flcile cu bacuri de prindere 4. :a
partea superioar se ,nurubase mufa de le%tur 1, iar la partea inferioar se
montea! un cap de %)idaj '.
:a partea inferioar corpul racului este prev!ut cu arcurile lamelare #,
care freac pe interiorul evilor.
3naintea introducerii racului se modelea! capul evilor rmase ,n sond
i se ablonea! interiorul lor pentru a verifica dac se poate lucra cu racul.
4e introduce racul cu %arnitura i c"nd se ajun%e ,n dreptul evilor se las
uor pe interiorul acestora p"n c"nd mufa superioar a racului se aea! pe
capul lor. 4e ridic apoi 2# ; 3# cm i se rotete o jumtate de tur la dreapta
8sau la st"n%a9.
Ci%. './. -ac declanabil Ci%. '.0. -ac nedeclanabil
pentru evile de extracie 8mort9 pentru evile de extracie
+uf
de le%tur
Corp
3
=acuri
de prindere
$rcuri
lamelare
Cap
de %)idare
Cep
&iiedic
Corp
Oeav
de e*tracie
=acuri
Calot
sferic
02
&rin frecarea lamelor de interiorul evii, colivia cu bacurile rm"ne pe
loc, iar rotaia corpului aduce feele de prindere ale bacurilor ,n dreptul
acestora i le ,mpin%e la e*terior ,mpn"ndu5le pe evi. (ac evile nu se
de%ajea! i racul este adreaptab, se des%a, ls"nd %arnitura ,n jos i rotind o
jumtate de tur la st"n%a.
.ste important ca la an%ajarea racului s se lase un spaiu de 2# ; 3# cm
din lun%imea lui afar din eav de la sond, deoarece ,n ca! contrar el nu se
mai poate deforma i rm"ne blocat ,n sond.
-acul nedeclanabil 8mort9 ; fi%. '.0 ; se utili!ea! pentru instrumentat
material tubular, rmas ,n sond, c"nd e*ist si%urana c acesta nu este prins.
Cu acest rac se operea! prin simpla cobor"re a racului pe interiorul
evilor din sond i apoi ridicarea %arniturii, moment ,n care bacul alunec pe
corpul racului i se ,mpnea! ,n eav. (ac %arnitura cu care s5a introdus este
st"n%a, dup an%ajare se e*ecut deurubarea.
(imensiunile principale ale racului pentru evile de e*tracie sunt date ,n
tabela '.4.
<abelul '.4
(imensiunea
nominal a
racului
Ciletul de le%tur
(iametrul
e*terior al
corpului racului
:un%imea racului
in in mm +m
1,0 2 3>/ 1.K
dr. sau st%.
3/,2 12--
2 3>/- 4# 14-#
2 2>/
2 2>/ 1.K
dr. sau st%.
#' 134-
3 1>2 3 1>2 1.K
dr. sau st%.
'2 1'0-
4 /- 123-
4 1>2
4 1>2 1.K
dr sau st%.
0' 2---
Dornurile 8fi%. '.1-9 sunt scule de instrumentaie care servesc pentru
prinderea prin tiere de filet ,n interiorul materialului tubular rmas ,n sond
atunci c"nd:
5 captul superior al %arniturii rmase ,n sond este deformat i nu
permite intrarea unui rac6
5 spaiul inelar dintre materialul tubular dup care se operea! i coloana
nu permite instrumentarea cu o scul la e*terior6
(ornurile se utili!ea! pentru prinderea ,n prjinile de foraj i ,n
racordurile speciale ale acestora, ,n evile de e*tracie i ,n mufele lor, ,n
prjinile %rele, ,n prjinile de foraj pentru sonde!e i ,n niplurile lor de
le%tur.
Jn dorn are o form tronconic alun%it i este filetat la dreapta sau la
st"n%a pe ,ntrea%a suprafa, pasul fiind de 3 mm. $re pe suprafaa sa anuri
lon%itudinale care uurea! inerea filetului. (e obicei aceste anuri se umplu
cu plumb pentru a reali!a etanarea ,ntre dorn i materialul tubular din sond
c"nd este necesar circulaia de noroi.
(iametrul, lun%imea i conicitatea dornului varia! dup %arnitura care
urmea! a fi prins.
03
3n fi%ura '.1- a$ este repre!entat un dorn normal de prindere ,n corpul
materialului tubular ; prjin de foraj, prjin %rea sau eav de e*tracie.
3n fi%ura. '.1- b$ este repre!entat un dorn de prindere ,n corpul
materialului tubular c"nd ,n capul rupt e*ist racordul special al prjinilor de
foraj, mufa sau niplul. 3n coloanele de diametru mare, pentru a se evita
ptrunderea dornului alturi de evile de e*tracie din sond se ataea! la
acesta o plrie cu pinten pentru %)idare 8fi%. '.1- c$9.
(ornurile se introduc ,n %aura de sond cu prjina dreapt c"nd este
necesar de a e*tra%e o %arnitur rmas ,n %aura sondei sau cu prjini st"n%a
c"nd urmea! s se e*tra% prjinile de foraj sau evile prin deurubare.
Instrumentarea cu dornul const din introducerea acestuia cu prjinile
corespun!toare, circularea fluidului deasupra capului rupt, eventual centrarea
acestuia cu plria de %)idare. 4e oprete circulaia i dup introducerea
v"rfului dornului de capul rupt se apas cu apro*imativ 2- ; 3- ^? simultan
cu rotirea lent a %arniturii de foraj. (up tierea filetului se pornete circulaia
i se ,ntinde de %arnitura de prjini p"n la fora admis de aceasta.
(up evile de e*tracie scpate sau rupte ,n %aura de sond se
instrumentea! cu dorn dreapta numai ,n coloanele cu diametru mic, unde nu
se poate instrumenta cu corunca sau cu racul i unde e*ist certitudinea c
materialul tubular din %aura de sond poate fi e*tras uor. C"nd se lucrea! cu
acest dorn se interpune ,ntre acesta i %arnitura de prjini cu care se
instrumentea! un racord de si%uran.
(ornul are de!avantajul c nu este o scul declanabil .(in cau! c se
lucrea! cu apsare, cu el se deurubea! ,n %eneral numai c"te o bucat sau
dou buci din %arnitur. (in acest motiv este indicat s se utili!e!e dornul
numai pentru e*tra%erea primei buci deformate i apoi s se ,ncerce
continuarea operaiilor cu racul declanabil.
Ci%. '.1-.,ornui
04
a$ dorn normal. b$ dorn de prindere prin racorduri.
c $dorn cu manon i plrie de ghidare$
(imensiunile principale ale dornurilor pentru evile de e*tracie sunt date
,n tabelele #.3 i #.4.
<abela '.# Caracteristicile te)nice ale dornurilor pentru evi de e*tracie.
(imensiunea nominal a
dornului i prinderea
capului racord d
1
* d
2
(imensiunile &rinderea
corpului
evii de
e*tracie
(iametrul
plriei d l
in mm mm mm in mm
1,'' 5 3- * 4/ ##,0 1,''- 2'
1,0- 5 '3,# ##- 1,0-- /3
2 3>/ 1.K 20,4
2 3>/ 1.K 34 * #0 22,/ 1,0-- 0#
2 3>/ 1.K 34 * #0 20,4 2-- 2,-'3
2 2>/ 1.K 34 * #0 03,2 2 3>/ 1-2
2 2>/ 1.K 34 * #0
2 2>/ 1.K 4- * 2- 03,2 2 3>/ 114
2 2>/ 1.K 4- * 2- 0#,2 /--
3 1>2 1.K 4- * 2- 114,3 2 2>/ 12'
3 1>2 1.K 4- * 2- 1-/
3 1>2 1.K #4 * /# 114,3 2 2>/ 12'
2 1>2 1.K #4 * /# 1-/ //- 3 1>2 13/
3 1>2 CE #4 * /# 112,#
<abela '.'. Caracteristicile te)nice ale dornurilor pentru prinderea mufei
(imensiunea nominal a
dornurilor pentru prinderea mufei
(imensiuni
principale
&rinde mufa ; eava de
e*tracie
d l
in mm mm mm mm in
2 3>/ 1.K st% dr 41 * 40 20,4 42,2 1,''-
2 3>/ 1.K st% dr 4# * #3 20,4 42,2 1,''-
2 3>/ 1.K st% dr 42 * ## 20,4 42,3 1,0--
2 3>/ 1.K st% dr #2 * '- 20,4
4--
4/,3 1,0--
2 3>/ 1.K st% dr #0 * '2 20,4 '-,3 2 3>/
2 3>/ 1.K st% dr '4 * 22 20,4 '-,3 2 3>/
2 2>/ 1.K st% dr 21 * 20 0#,2 23,- 2 2>/
2 2>/ 1.K st% dr 2' * /4 0#,2 23,- 2 2>/
3 1>2 1.K st% dr /' * 04
1-/ //,0 3 1>2
3 1>2 1.K st% dr 02 * 1--,#
0#
.utele 8fi%.'.119 sunt scule de instrumentaie nedeclanabile care servesc
pentru prinderea prin tiere de filet pe e*teriorul materialului tubular rmas ,n
%aura de sond.
O tut este construit dintr5un corp cilindric, care are la partea superioar
o mufa pentru prinderea la %arnitura de instrumentaie. :a interior este
prev!ut cu filet st"n%a sau dreapta tiat lon%itudinal prin patru sau ase
canale. $ceste canale uurea! tierea filetului i ajut la de%ajarea panului.
&entru asi%urarea circulaiei fluidului de foraj, aceste canale sunt umplute cu
plumb, cum se vede ,n fi%ura #.41 b# ce repre!int o seciune transversal prin
tut.
:a partea inferioar tutele pot fi prev!ute cu dini pentru fre!are ca ,n
fi%ura #.41 a sau cu filet cilindric e*terior, ,n care se ,mbin un iu. dinat 8fi%.
'.11 c9 ,n scopul str"n%erii ac)iilor sau cu o plrie cu pinten pentru %)idare
8fi%. '.11 d9.
Ciletul tutelor ca i al dornurilor este triun%)iular, ,n conformitate cu
standardele I4O, iar pentru prjinile de foraj i prjini %rele sunt reali!ate i
filete de tipul =uttress.
<utele de diferite lun%imi i coniciti se utili!ea! mai ales ,n ca!urile ,n
care la partea superioar materialul tubular rmas ,n sond este deformat, astfel
,nc"t nu se poate prinde cu alt instrument sau este corodat i nu poate suporta
eforturi mari la locul de prindere.
&entru instrumentaie tuta se introduce pe capul materialului tubular din
sond p"n ,n punctul unde seciunea interioar a corpului ei are un diametru

a.
0'

Ci%. '.11. 7ut
a$ seciune longitudinal. b$ seciune transversal.
c$ frez. d$ pinten de ghidare$
e%al cu diametrul captului materialului tubular. $poi se rotesc prjinile cu
care s5a introdus tuta ,n sensul ,n care sunt tiate filetele pe corpul tutei. 3n
acest ca! tuta va tia un filet pe peretele e*terior al materialului tubular din
sond. Continu"nd rotirea prjinilor cu filet st"n%a, prjinile sau evile din
%aura de sond se vor deuruba acolo unde ,nurubarea a fost mai slab.
=ucile deurubate 8prjini sau evi9 rm"n suspendate ,n tut i sunt e*trase
,mpreun cu aceasta.
(up ce s5a e*tras prin deurubare cu tuta o parte din %arnitura rmas ,n
sond, se utili!ea! alte scule de instrumentaie care se pot fi*a i de%aja din
materialul prins i anume corunca sau racul.
<abela '.2. #aracteristicile te"nice ale tutelor pentru evile de extracie.
(imensiunea
nominal tut
racord cap 5 fund
(iametr
u
e*terior
+aterialul prins
Corp
3n%ro
are
+uf
C.?. C.I. +.C.
in
1,'' 1.K
1,0 1.K
2 3>/ 1.K
2 3>/ 1.K
2 3>/ 1.K
2 2>/ 1.K
3 1>2 CE81.K9
4 1>2 CE81.K9
4 1>2 CE81.K9
4 1>2 CE81.K9
4 1>2 CE81.K9
mm in in in in in
#/ 1,'' 5 5 5 5
'2 1,0 5 5 5 5
/- 5 1,0 5 5 5
/- 2 1>1' 1,0 1,0 1,'' 1,0
0- 2 3>/ 5 5 1,0 2 1>1'
1-- 2 2>/ 2 3>/ 5 2 3>/ 2 3>/
123 3 1>2 3 1>2 3 1>2 2 2>/ 2 2>/
14' 4 4 3 1>2 2 2>/ 2 2>/
14/ 4 1>2 4 1>2 4 1>2 4 3 1>2
1'2 5 5 4 1>2 4 5
122 5 5 4 1>2 5
+acordurile de siguran sunt scule care asi%ur protecia %arniturilor de
foraj sau evi de e*tracie ,n timpul operaiilor de instrumentaii.
C"nd se lucrea! cu scule nedeclanabile 8tut, dorn, rac mort9, pentru
evitarea blocrii %arniturilor cu care se instrumentea! ,n ca! de nereuit a
operaiilor, se intercalea! ,ntre acestea i scula respectiv un racord de
si%uran.
3n principiu, racordurile de si%uran constau din dou piese etanate
,ntre ele.care se ,mbin printr5un filet cu pasul mare Cuplul este asi%urat prin
forma suprafeelor de contact ale celor dou piese.
3n fi%ura '.12 sunt pre!entate dou tipuri de racorduri de si%uran:
1. 1acord cu !vor i arc elicoidal 8fi%. '.12 a96
2. 1acord cu suprafee de blocare 8fi%. '.12 b*.
$mbele racorduri constau dintr5un corp, o mufa, i %arniturile de etanare
. Ciletul racordului cu !vor are profil trape!oidal, iar cel al racordului cu
suprafee de blocare are forma dinilor de fierstru.
:a racordul cu zvor se ,nfiletea! ,nt"i mufa de le%tur la corpul
prev!ut cu %arniturile de etanare, apoi se introduc arcul i mufa !vor.
$nsamblul se ,nfiletea! complet ,ntr5o mufa. Ctre partea final a acestei
02
,nurubri, arcul i mufa !vor sunt comprimate. :a eliberare arcul ,mpin%e
mufa !vor reali!"nd blocarea celor dou piese principale 8corp i
muf9.Ivorul este de fapt o cupl cu bacuri frontale care prin forma
suprafeelor ,n contact asi%ur cuplarea, respectiv blocarea numai ,n sensul
filetului.

a. c.
Ci%. '.12$ -acorduri de siguran
a $ cu zvor i arc elicoidal. b$ cu suprafee de blocare. c$ filet$
:a racordul de si%uran cu suprafee de blocare cepul se ,nurubea! ,n
muf reali!"ndu5se o dubl blocare pe suprafeele profilate 8fr"nte sau ondulate
i pe flancurile filetului. &rin ,nfiletare piesele sunt ,mpinse una ctre cealalt.
(iametrul e*terior este e%al cu diametrul racordului special al prjinilor
de foraj sau al mufei evilor de e*tracie cu care se introduce ,n sond, iar
diametrul interior este e%al cu diametrul interior al acestora.
(ac materialul tubular prins ,n %aura sondei, dup care s5a instrumentat
cu dornul, tuta sau alt instrument nu se poate de%aja, se deurubea! racordul
de si%uran, ,n sensul invers al filetului %arniturii cu care este introdus,
rm"n"nd ,n sond numai partea inferioar a racordului de si%uran.
.liberarea racordului de si%uran ,n sond, ,n special a celui cu dublu
blocaj, se face prin rotire cu una la trei turaii la st"n%a, 8funcie de ad"ncimea
sondei9 ls"nd o %reutate pe racord de 1- ; 2- L?.
.*tra%erea evilor de e*tracie, prinse ,n coloan ,ntr5un timp mai scurt i
fr pericolele de complicare a instrumentaiei, posibile la o deurubare
+uf
!vor
$rc
Corp
+uf
Karnitur
de etanare
Corp
Karnitur
de etanare
+uf
0/
8deurubarea din mai multe locuri, smul%erea %arniturii ,n timpul e*tra%erii din
filete deurubate parial9 se poate reali!a prin tierea acestora deasupra locului
de prindere. $ceast operaie se poate reali!a prin interior sau din e*terior cu
cuite pentru tiat material tubular.
#uitul pentru tiat prin interior lucrea! prin apsare i fora de apsare
este meninut constant printr5o %eal i o anumit lun%ime de prjin %rele, iar
ale%erea seciunii de tiere se face printr5un detector de mufe.
.lementele caracteristice ale unui cuit pentru tiat din interior sunt
dispo!itivul de armare i centrare, dispo!itivul de fi*are i dispo!itivul de
tiere.
(ispo!itivul de armare i centrare este acelai ca la raci sau la pac)ere
fiind format din centrori cu lame sau patine i arcuri elicoidale.
(ispo!itivul de fi*are este format din bacuri care %lisea! pe planuri
,nclinate asi%ur"nd ,mpnarea prin manevrare ,n sus.
(ispo!itivul de tiere este compus din trei lame tietoare decalate la
12-
-
, asi%ur"ndu5se astfel ec)ilibrarea forelor de apsare pe peretele de tiat.
3n fi%ura '.13 este repre!entat ,n seciune lon%itudinal un cuit pentru
tiat prin interior.

Ci%,'.13. (uitul pentru tiat prin interior

1acord special
Corp
$rc
+anon lamelar
+anon de %)idare
Inel de frecare
Inele
=acuri
=rar
Inel cu urec)i
Corp de acionare
:amelele centrorului
Cap de acionare
&iese de %)idare
=oluri
:amele tietoare
Inele
Nurub
00
:a racordul special se asamblea! prjinile %rele la partea
superioar, iar la partea inferioar se ,nfiletea! corpul prev!ut cu trei pene
lon%itudinale. &e acest corp sunt montate ,n ordine arcul, manonul lamelar ,
manonul de %)idare , lamele tietoare articulate cu nite boluri ,n piese de
%lisare i inelul de frecare. :a captul inferior al corpului este ,nfiletat capul de
acionare asi%urat cu un urub. <oate aceste piese se rotesc ,n timpul operaiei
de tiere.
(ispo!itivul de fi*are este alctuit dintr5un ansamblu de inele, bacuri,
brri i inelul cu urec)i. 4istemul de armare este compus din corpul de
acionare ,mpreun cu lamelele de arc ale centrorului. Capul de acionare este
,nfiletat la corpul de acionare printr5un filet cu pasul mare.
Karnitura, compus ,n ordine din cuit, detectorul de mufe, prjinile %rele
i %eal, se introduce cu %arnitura de prjini de foraj sau evi de e*tracie p"n
la ad"ncimea unde se intenionea! tierea %arniturii prinse ,n sond.
:amele detectorului de mufe i lamele centrorului freac de pereii
interiori ai %arniturii prinse.
4e ridic uor cuitul p"n ce se observ la indicatorul de %reutate o
mrire brusc a %reutii. 3n aceast po!iie detectorul are lamele blocate ,n
spaiul mrit din racordurile speciale sau mufa de le%tur, iar %eala este
desc)is complet.
Karnitura se rotete lent cu # ; / rotaii la dreapta, simultan cu cobor"rea.
3n aceast situaie lamele centrorului sunt blocate din cau!a frecrii6 manonul
de acionare i bacurile nu se rotesc. Capul de acionare , fi*at printr5un urub
se deurubea! din corpul de acionare , separ"nd partea rotitoare de cea fi*.
=acurile iau contact cu pereii %arniturii prinse. Karnitura de instrumentaie ,n
cobor"re ,mpin%e suportul bacurilor sub bacuri, pres"ndu5le puternic ,n perei.
1otirea dintre cele dou pri se face pe cele dou inele de friciune.
(up ,mpnarea i imobili!area bacurilor se oprete cobor"rea. Corpul
interior al cuitului avansea! numai sub %reutatea constant a prjinilor %rele,
desc)i!"nd puin %eala i ,mpin%"nd ,n jos lamele tietoare care %lisea! pe
penele lon%itudinale i pe planurile ,nclinate ale manonului de %)idare.
:amele tietoare sunt ,mpinse pe perei.
+eninerea seciunii de tiere ,n acelai plan, simultan cu avansarea
cuitului ,n perete este asi%urat de forele radiale provocate de fora a*ial a
prjinilor %rele combinate cu fora a*ial constant a arcului ce acionea!
asupra manonului lamelar.
Circulaia fluidului, necesar rcirii i evacurii panului, se reali!ea!
prin spaiul inelar cuprins ,ntre cuit i interiorul %arniturii prinse ,n teren.
3n tot timpul operaiei de tiere, %arnitura prins ,n teren se menine sub
tensiune. <erminarea tierii se semnalea! prin micorarea brusc a %reutii
%arniturii prinse.
.*tra%erea cuitului din sond se efectuea! prin ridicarea %arniturii,
operaie care conduce la sltarea suportului de sub bacuri i eliberarea
bacurilor.
(ac este necesar o nou tiere ,ntr5o seciune inferioar, se coboar
%arnitura ,n dreptul acesteia, repet"ndu5se aceleai fa!e de detectare a mufei,
anclanarea bacurilor i tiere.
#uitul pentru tiat din exterior, fi%. '.14 se compune dintr5un racord
de le%tur cu burlanul de ,mbrcare a captului materialului tubular de tiat,
un corp i plria de %)idare . 3n interior sunt montate ,n ordine distanierul,
1--
%)idajul cu arcurile lamelare nituite pe %)idaj, inele, arcul , %)idajul cu
lamele care oscilea! ,n bolurile 13 ,n pastilele 14. K)idajul este fi*at cu
tifturi de forfecare i blocat ,nainte de introducerea ,n sond cu un urub de
fi*are.
Cuitul se introduce ,n sond cu %arnitura de prjini de foraj sau evi de
e*tracie i burlane de lun%ime cel puin e%al cu lun%imea materialului de
tiat. &rin rotire i cobor"re lent, plria %)idea! cuitul pe captul
materialului tubular ce trebuie tiat.
3n %eneral, lun%imea materialului de tiat nu depete 1-- ; 2-- m.
Ci%.'.14. (uitul pentru tiat din exterior
3n apropierea seciunii de tiere se ridic cuitul p"n ce arcurile lamelare
se opresc sub o muf a materialului tubular din sond. Oprirea se semnalea! la
suprafa la indicatorului de %reutate.
1acord
(istaniere
$rcuri lamelare
?ituri
K)idaj
Corp
Inele
Inele
$rc
K)idaj
Ntifturi de forfecare
:amele
=oluri
&"lnie de %)idare
Nurub de fi*are
1-1
4e ridic puin %arnitura de prjini, moment ,n care se foarfec tifturile ,
iar arcul ,mpin%e %)idajul pe capetele lamelor, care vor lua contact cu peretele
materialului tubular de tiat.
Cu o sarcin suplimentar p"n la %reutatea proprie a %arniturii de prjini,
meninut c"t mai constant i cu turaie de 1- ; 1# rot>min se ,ncepe operaia
de tiere.
3n cursul operaiilor de %)idare, fi*are i tiere, fluidul de foraj este ,n
circulaie, ,n scopul evacurii panului i a rcirii lamelor tietoare.
<erminarea tierii se semnalea! prin unele trepidaii i prin micorarea
forei de ,ntindere a %arniturii de prjini sau evi de e*tracie. <ronsonul tiat
rm"ne prins ,n cuit
/eala
Keala este o scul de instrumentaie folosit la diferite operaii cum ar fi:
tierea materialului tubular cu cuite prin interior, filetri cu dornul sau tute sau
la deurubri cu racul. .a se intercalea! ,ntre %arnitura de prjini sau evi de
e*tracie i scula de instrumentaie.
3n ca!ul operaiei de tiere a materialului tubular, %eala trebuie s asi%ure
avansarea, rotirea i circulaia necesare acestei operaii. &entru aceasta ea este
alctuit din dou piese tubulare telescopice prev!ute de5a lun%ul cursei de
%lisare cu canale i %)idaje sau caneluri etane.
3n fi%ura #.4# este repre!entat o geal mecanic liber utili!at la
operaii de instrumentaie i la lansarea coloanelor pierdute. &artea superioar
este alctuit dintr5o reducia 1 prev!ut cu mufa special 84 1>2 J9 pentru
,mbinarea cu prjinile %rele i este ,nfiletat la mantaua 2. :a partea de jos a
mantalei se ,nfiletea! piulia din dou jumti 3. +andrina 4 are la un capt
cepul special 4 1>2 in, iar la cellalt capt un piston prev!ut cu %arnituri de
etanare # pentru ambele sensuri.
1-2

Ci%.'.1#. 2eal
<elescoparea prii superioare, ,n partea inferioar se reali!ea! prin %lisa5
rea piuliei pe corpul mandrinei cuprins ,ntre piston i umrul capului special.
&entru funcionarea liber la operaiile de instrumentare cu avansare a
sculei 8dorn, tut, rac, cuit9, %eala se desc)ide parial. &entru aceasta se
suspend ,n c"rli% numai %reutatea %arniturii de instrumentaie p"n la %eal i
apoi se coboar lent pe scula de instrumentaie, urmrind indicatorul de
%reutate. 3n momentul c"nd cobor"rea continu ,ns acul indicatorului a rmas
imobili!at, se fr"nea! troliul. 4e continu cobor"rea p"n aproape de
,nc)iderea %ealei.
Cu aceast %eal se pot da lovituri de sus ,n jos reali!"nd o manevr
corespun!toare a %arniturii de prjini sau evi de e*tracie din sond pe o curs
limitat i acion"nd brusc fr"na troliului.
2eala hidraulic utili!at la instrumentri cu %arnitura de prjini de
foraj, la operaiile de carotaj, probri strate, devieri de %aur de sond, splri
d lovituri numai de jos ,n sus.
Detectoarele de mufe se asamblea! deasupra cuitului de tiat prin
interior ,n scopul locali!rii !onelor de ,mbinare ale materialului tubular de
tiat evit"nd astfel !onele ,n%roate ale capetelor sau mufele de le%tur.
(etectarea const ,n frecarea unor lame de arc sau lame opritor, ,n
contact permanent cu suprafaa interioar a materialului tubular de tiat. 3n
!ona de tiere prin ridicarea %arniturii de instrumentaie, lamele sunt oprite ,n
spaiul liber din dreptul primei mufe ,nt"lnite, semnal"nd aceasta la indicatorul
de %reutate.
1educie
'
2
&iston cu %arnitur de etanare
'
&iuli
+andrin
1-3


Ci%. '.1'.(etector de mufe cu lame
3n fi%ura #.4' este repre!entat sc)ematic detectorul de mufe cu lame.
$cesta este compus dintr5un corp pe care culisea! un manon prev!ut cu
patru lamele din oel de arc. Corpul este prev!ut la capete cu racorduri
speciale tip cep. (e manon este fi*at o cma e*terioar prin tifturi de
forfecare.
Jn capt al lamelor este liber i arcuit spre e*terior, iar cellalt capt este
nituit ,n interiorul manonului.
&rin tra%erea %arniturii de lansare a cuitului, tifturile se foarfec, iar
prin ridicarea cmii, lamele sunt retrase ,n interiorul ei, permi"nd e*tra%erea
%arniturii i cuitului.
6.3. I*+$.1%*+a(!! ).'2 '$2/!*! )% '&1'a$%
3n ca!ul ruperii prjinilor de pompare sau deurubrii acestora, sonda nu
mai produce, dar evile de e*tracie rm"n pline cu lic)id i unitatea de
pompare de!ec)ilibrea! sau se oprete.
4e va trece la intervenia propriu ; !is pentru re!olvarea ruperii.
(up ce se fac operaiile de pre%tire a sondei pentru manevre se las
%arnitura de prjini ,n jos. (ac se constat o deurubare se va efectua o prob
de ,nurubare. (ac se constat ,ntre%irea %arniturii de prjini, atunci trebuie
,ntrit ,nurubarea in"ndu5se seama c odat cu str"n%erea cepului respectiv
se mai pot str"n%e i alte ,mbinri din %arnitur.
&entru ca operaia s nu provoace accidente din cau!a torsionrii
%arniturii ,n timpul str"n%erii, este indicat s se foloseasc pentru str"n%erea de
si%uran o c)eia circular ca ea pre!entat ,n fi%ura '.129.
1acord special tip cep
:amele de arc
+anon
Ntifturi de forfecare
Cma e*terioar
Corp
1acord special tip cep
1-4

Ci%. '.12. C)eie circular
#"eia circular se folosete la operaiile de deurubare a prjinilor de
pompare, c"nd %arnitura de prjini este prins ,n nisip ,n evile de e*tracie, sau
c"nd se e*tra% concomitent prjinile de pompare i evile de e*tracie.
&rin construcia sa, c)eia se poate folosi la toate dimensiunile de prjini
de pompare.
(ac nu se obine un re!ultat favorabil, la testarea de ,nurubare a
%arniturii de prjini de pompare, se e*tra% prjinile de pompare p"n la ruptur
pentru a se constata locul unde s5a produs.
&rinderea captului liber de prjini de pompare rmas ,n %aura de sond
se face cu ajutorul unei corunci corespun!toare 8fi%. #.4/ a# b# c9, ale cror
bacuri pot prinde file pe corpul prjinii fie sub mufa acesteia. $ceste tipuri de
corunci sunt de tipul declanabil, deci ele se e*tra% ,ntotdeauna dup
instrumentaie, pentru ,nlocuirea bucii rupte.
#orunca declan'abil universal (.J. 8fi%. #.4/ c9 are un %rad ,nalt de
operativitate i reali!ea! o prindere si%ur fie pe corpul, fie pe mufa prjinii de
pompare. $ceast corunc cuprinde bacuri cu dini 3, pentru prinderea
prjinilor de corp i bacuri de friciune ', pentru prinderea sub mufa prjinii.
Corunca poate fi introdus cu ambele bacuri sau numai cu unul sin%ur.
4e construiesc i corunci cu trei r"nduri de bacuri, pentru prinderea mai
multor dimensiuni de prjini de pompare, spre e*emplu 3>4, 2>/, 1 in. $ceste
tipuri de corunci 8cu bacuri multiple =+9 au bacurile e*pandabile, tronconice
la e*terior, care alunec pe buce tronconice introduse ,n corpul coruncii.
1-#
interior bacurile sunt prev!ute
cu dini elicoidali cu trei ,nceputuri,
ceea ce asi%ur o de%ajare rapid de
pe corpul prjinii de pompare.
(e%ajarea se reali!ea! prin
rotirea la dreapta a %arniturii de
instrumentaie.
(ac ruperea se produce ,n !ona
ptratului pentru c)eie se va
instrumenta fie cu o corunc cu un
sin%ur bac, fie cu o corunc cu
clap8fi%.'.'a a9 cu diametru
corespun!tor. Introducerea ,n sond a
coruncii se face cu o %arnitur de
prjini de pompare.
3n ca!ul unei sonde cu debit
mare de iei, pentru a micora timpul
neproductiv pe care ,l repre!int
operaia de e*tra%ere a prjinilor din
sond, se recur%e uneori la folosirea
unei corunci speciale nedeclanabile,
cu care se reali!ea! prinderea
captului

Ci%.'.1/.Corunc de prindere
pe corpul prjinii de pompare
Ci%.'.10. Corunc de prindere
pe mufa prjinii de pompare
Ci%.'.2-. Corunc
universal de prindere
pe corp i pe muf
1-'

rupt, respectiv ,ntre%irea %arniturii de prjini fr ,nlocuirea bucii rupte de
prjin.
$n%ajarea coruncii de ,ntre%ire pe corpul prjinii rupte se face astfel: se
las %reutatea pe corunc, capul prjinii rupte ,ncerc"nd s intre ,n corunc
ridic puin bacurile, care comprim un arc, p"n c"nd prjina intr ,n interiorul
lor. (up intrarea corpului prjinii ,n bacuri se ,ntinde %arnitura, arcul se va
destinde i ,mpin%e bacurile ,n locaul conic din partea inferioar a coruncii.
$cestea sunt astfel forate s se str"n% pe prjin i s solidari!e!e corunca cu
restul %arniturii rmase ,n sond. (up ,ntre%ire se continu funcionarea
sondei ,n mod normal.
Coruncile de ,ntre%ire nu sunt indicate la sondele ad"nci, ,n care se
aprecia! c ,n urma ocului produs ,n momentul ruperii s5au slbit le%turile
la mufe, e*ist"nd pericolul deurubrii lor ulterioare i nici la sondele care
produc iei parafinos.
6.4. I*+$.1%*+a(!! ).'2 #a9l.$!
4unt frecvente ca!urile c"nd ,n urma unor manevre cu ajutorul cablului,
acesta ,mpreun cu instrumentul respectiv s rm"n ,n %aura sondei, din cau!a
ruperii cablului sau a smul%erii lui din racordul de le%tur.
$tunci c"nd se constat c un instrument introdus cu cablu nu mai poate
fi e*tras din sond, fiind prins ,n coloan sau ,n nisip, trebuie mai ,nt"i s se
,ncerce de%ajarea acestuia prin simple traciuni repetate i sporite p"n la limita
admisibil a cablului respectiv, in"ndu5se seama i de starea acestuia.
(ac nu se reuete de%ajarea ,n acest fel, se e*ercit cu ajutorul
macaralei o traciune mai puternic, ,ns inferioar celei corespun!toare
re!istenei la rupere a cablului.
Cablul trebuie bine prins de macara, astfel ,nc"t s nu se rup din punctul
de le%tur cu acesta. (e asemenea, ,n timpul traciunii cablul nu trebuie s fie
curbat, deoarece s5ar produce tensiuni ine%ale ,n viele cablului. 3n acest scop
se utili!ea! arniere speciale pentru cablu.
0arnierele 8fi%. #.409 sunt constituite din dou plci de oel, cu %rosime
de 3- ; 3# mm fiecare, care se str"n% cu ' ; 1- uruburi dup ca!. 3n lun%ul
acestor plci se e*ecut spre interior un an lon%itudinal, cu seciunea
semicirculare, cu un diametru 8d9 mai mic cu circa 1 mm dec"t diametrul
cablului de prins.
1-2
Ci%5 '.40. Garniare pentru cablu
(up ce sunt str"nse cele dou plci pe cablu prin intermediul
uruburilor, pe ele se montea! c)iolbaii sau un %"nj din cablu %ros ,n
locaurile speciale, fc"ndu5se astfel le%tura cu macaraua. 3n acest mod,
efortul de traciune asupra cablului este perfect a*ial.
3n ca!ul ,n care nu se poate de%aja ,n acest fel, trebuie evitat ruperea lui
prin traciune, ,ntruc"t aceasta conduce la cderea lui ,n sond, la de%radarea sa
i pentru e*tra%ere necesit o instrumentaie dificil.
(e aceea, este preferabil tierea cablului c"t mai aproape de
instrumentul prins i dac se poate c)iar de la racordul cablului cu acest
instrument. 3n acest scop se folosesc cuite speciale pentru tiat cablu
pre!entate ,n fi%. #.#3 i fi%. #.#4, care se introduc ,n sond cu evi de e*tracie
sau prjini de pompare.
#uitul pentru tiat cablul prin lovire 8fi%. '. 9
$cest cuit este alctuit dintr5un corp cilindric, care are la partea
superioar o tij cu cep de le%tur, o muf special prev!ut cu o desc)idere
lateral prin care se introduce cablul de tiat. :a partea inferioar este un
ciocan tubular sub forma unei tije de %)idare, care face le%tura cu nicovala
tubular . 3n interiorul acesteia lucrea! pistonul de la cutia cuitelor . ?icovala
tubular este prev!ut cu un canal. lon%itudinal
de 4- ; #- mm, ,n care se plimb un
urub care este prins de pistonul cutiei
i ,i permite s se deplase!e ,n
lun%imea canalului
:a partea inferioar se afl un
canal ,n form de cerc cu dou
uruburi cu cap ascuns, pentru
meninerea cuitelor la po!iia de
desc)idere, ca s nu taie cablul ,n
timpul introducerii. &istonul cutiei
cuitelor este prins de nicovala
tubular, ,n po!iia de desc)idere, cu
un urub de cupru /. Capacul 13
protejea! cuitele i este prins de
cutia cuitelor cu dou uruburi.
&entru a reali!a tierea cablului
se trece captul cablului de la tob
prin %aura mufei cuitului, dup care
acesta se introduce ,n sond cu prjini
de pompare sau cu evi de e*tracie
alunec"nd pe cablu p"n deasupra
dispo!itivului rmas ,n sond.
Cu ajutorul unei %eale, montate
deasupra cuitului se dau c"teva
lovituri care se transmit ciocanului
tubular i nicovalei tubulare. &rin
forfecarea urubului de cupru, fora se
va transmite mai departe asupra

Cep
2
+uf special
Corp
Ciocan tubular
Canal lon%itudinal
&iston
Nurub
?icoval tubular
Canal circular
Cutia cuitelor
Nurub cu cap ascuns
Capac
1-/
cuitelor. $ceste cuite sunt ,mpinse
spre interior i taie cablul.
Ci%.#. #-.
#uitul pentru tiat cablul prin
traciune
$cest cuit se compune dintr5un
corp cilindric, prev!ut cu orificiu
e*teriore 2:a partea inferioar este
practicat o fereastr ,n care se
montea! cuitul 3 ce se poate roti ,n
bolul 4. Cuitul este meninut ,nc)is
de un bol # i un resort '. =olul i
resortul sunt ,nc)ise ,n locaul lor de
capacul 2. :a partea superioar a
corpului cuitului se ,nurubea!
reducia /, terminat cu un cep de
prjin de pompare de 3>4 in i care
are o %aur lateral 0 prin care trece
cablu. Cu acest cuit introdus de
asemenea cu prjini de pompare sau
cu evi de e*tracie se lucrea! prin
traciune.
(up tiere cablul se e*tra%e din
sond, urm"nd s se instrumente!e
dup dispo!itivul rmas ,n sond
8%arnitura de deparafinare, sau
pistonare, lin%ur de curit etc.9,
utili!"nd de obicei o corunc pentru
prinderea pe racordul de la partea
superioar a %arniturii respecti
Ci%.#. #1. (uitul pentru tiat cablul
prin traciune
1urca cu pan este o scul folosit pentru suspendarea cablului la %ura
sondei ,n timpul operaiilor de lcrit, curat, pistonat sau cu oca!ia unei
instrumentaii, c"nd este nevoie s se introduc pe cablu un cuit, o corunc.
Curca cu pan 8fi%. #.#29 se compune dintr5o plac masiv ,n corpul
creia este practicat un canal conic, cu o ieire lateral pentru cablu. 3mpnarea
cablului ,n furc se face cu ajutorul unei pene.
4unt situaii c"nd cablul de manevr a unui dispo!itive se rupe ,n urma
unei traciuni pentru de%ajarea dispo!itivului prins.
1educie
Cablu
Canal
pentru cablu
&an
Corp
Capac
1esort
=ol
=ol
Cereastr
Cuit
1-0
Ci%.#.#2. Curca cu pan
&entru instrumentaia pentru cablul rmas ,n sond se utili!ea! c"rli%ul
sau %)imparul.
#rligul are forma din fi%ura #.#3 i este prev!ut cu un taler care evit
ptrunderea unei poriuni mari de cablu deasupra c"rli%ului i ,nepenirea
acestuia ,n sond.

Ci%.#.#3.(!rlig pentru cablu Ci%, # #4$ 2himpare
a$ cu dou brae. b$ cu ghimpi i taler$

/"imparul cu un bra 8fi%. #.#4 a9 este alctuit dintr5un corp masiv de
oel care are la partea superioar un racord la care se ,nfiletea! %arnitura de
instrumentaie 8evi de e*tracie sau prjini de foraj9. .l are de5a lun%ul
corpului mai muli %)impi tiai din corp sau sudai i ,ndreptai cu v"rful ,n
sus. K)impii sunt astfel ae!ai, ,nc"t ,n desc)i!turile dintre v"rful lor i
corpul %)imparului s poat intra cablul dup care se instrumentea!.
K)imparul este prev!ut la partea superioar cu un taler ; un disc de oel ; cu
%rosimea de ' ; 1# mm, sudat sau ,nurubat, al crui diametru este astfel ales,
,nc"t s nu permit trecerea cablului din sond printre el i coloan.
/"imparul cu dou brae este repre!entat ,n fi%. #.#4 b i are corpul
desfcut ,n dou brae, tiate conic la partea inferioar i prev!ute ,n interior
cu %)impi de oel cu v"rful ,n sus.
(ac operaia de instrumentaie cu c"rli% sau %)impar nu d re!ultat,
cablul fiind ,n%)emuit ,n coloan, se va instrumenta cu tirbuonul ..
T!$9.0&*.l, se introduce numai cu evile de e*tracie, sau cu prjinile de
foraj pentru c necesit un cuplu de rsucire.
11-
.ste indicat s nu se fac operaii de instrumentaie dup cablu cu scule
introduse tot cu cablu, deoarece e*ist riscuri foarte mari de complicare a
lucrrilor.
6.5. I*+$.1%*+a(!! ).'2 #.l% a. &9!%#+% 12$.*+%
#2'a+% 8* 5a.$a )% &*)2
3n cursul operaiilor de intervenii sau de reparaii la sonde sunt frecvente
ca!urile c"nd se rup sau se deurubea! i rm"n ,n %aura sondei diferite
instrumente sau scule.
3n cursul operaiilor de intervenii sau de reparaii la sonde sunt frecvente
ca!urile c"nd se rup sau se deurubea! i rm"n ,n %aura sondei diferite
instrumente sau scule.
$stfel pot rm"ne ,n sond lin%uri de lcrit sau de curat, sape, fre!e,
bacuri de corunci, role, aparate de msurat presiune sau temperatura de fund.
(e asemenea, sunt ca!uri c"nd de la suprafa cad ,n %aura sondei diferite
obiecte mici cum ar fi: c)ei, ciocane, dli, bacuri de cleti, pene pentru
broate, care vor ,mpiedica desfurarea normal a operaiilor la sond.
3n ca!ul ,n care se cunoate obiectul rmas ,n %aura sondei se va
introduce instrumentul adecvat pentru prins. C"nd nu se tie ce obiect a c!ut
,n sond, trebuie s se fac o modelare cu modelul cu plumb sau parafin
pentru a determina obiectul i po!iia lui.
&entru a e*tra%e sape sau fre!e rmase ,n %aura de sond se va folosi tuta
sau dornul.
Ci%.#.##. &ianjeni
(ac fre!ele sau sapele sunt mici i sunt culcate ,n coloan se va folosi
un instrument de construcie simpl numit pianjen pre!entat ,n fi%ura #.#'
Cep cu filet
=urlan
=rae
111
este constituit dintr5un burlan, care are la partea inferioar pe o distan
de 3- ; '- cm tiate ,n corpul su o serie de ferestre ,n form de triun%)i
ascuit care formea! braele pianjenului.
4e introduce burlanul pianjen p"n deasupra piesei din sond i se
,mbrac aceast pies prin rotaie. C"nd braele ajun% la o%linda de ciment sau
pe un pod tare, se las o %reutate de 1- ; 2- ^? continu"ndu5se rotaia. =raele
se ,ndoaie i se apropie ctre centru, ,nc)i!"nd piesa respectiv ,n burlan.
(ac talpa nu este suficient de tare, instrumentaia cu pianjenul nu d
re!ultatele ateptate. 3n acest ca! se poate utili!a un burlan conic 8fi%. #.'-9, un
burlan spintecat 8fi%. #.'19, un burlan cu %)impi 8fi%. #.'29, sau un burlan cu
anuri de friciune 8fi%. #.'39.

Ci%.#.#'. =urlan conic Ci%.#.#2 =urlan spintecat

Ci%.#.#/ =urlan cu %)impi Ci%.#.#0. =urlancu anuri de friciune
3n ca!ul instrumentaiilor dup obiecte mici se obin re!ultate bune prin
utili!area fre!elor ma%netice.
112
Cre!a ma%netic 8fi%. #.'49 are la partea superioar o reducie 1 de care
se prinde corpul cilindric 2. 3n interiorul corpului se %sete ma%netul
permanent 3, care etanea! prin %arniturile 2. +a%netul este strbtut de o
eav de circulaie #, fi*at ,n reducie i prev!ut la e*terior cu o %arnitur.
:a e*tremitatea inferioar a ma%netului este montat o plac de protecie '.
Corpul cilindric este prev!ut pentru protecie la partea inferioar cu o buc
din material i!olant 4. C"nd se va introduce ,n sond, se scoate i!olatorul i se
,nurubea! ,n locul lui %)idajul /, fre!a 0 sau reintorul cu clic)ei 1-.
Cre!a ma%netic se introduce ,n sond cu o %arnitur de evi de e*tracie
sau prjini de foraj i se operea! de obicei cu circulaie invers.
Ci%.#.'1..Cre!e ma%netice
3n unele ca!uri se folosete un ma%net permanent puternic sau un
electroma%net, prev!ut cu baterie local de alimentare.
Jn nou tip de fre! ma%netic de construcie mai recent este
sc)emati!at ,n fi%. #.'#. $cest tip de fre! ma%netic este compus din
reducie, corpul feroma%netic cu coroana de fre!, un element inelar ma%netic
i consecutiv plasai ,n corp ma%nei i elemente polari!ate cu poli de acelai
semn, slturai. .ste ec)ipat cu o tij ma%netic tubular care crete
eficacitatea utili!rii fre!ei datorit majoritii forei de ridicare i ,mbuntirii
efectului de curire a tlpii sondei de obiectele metalice.
+a%neii i elementele polari!ate sunt amplasai pe aceast tij form"nd
cu corpul un spaiu inelar, iar corpul ,n partea superioar are orificii radiale.
6.6. R%2'2$! )% &*)%
1educie
Corp
+a%net permanent
=uc
&lac de protecie
Karnituri
Oeav
de circulaie
K)idaj
1eintor cu clic)ei
Cre!
113
1esparea unei sonde se reali!ea! atunci c"nd toate ,ncercrile efectuate
,n vederea reparrii coloanei sau a re!olvrii accidentului din %aura de sond
nu au reuit.
$ceast operaie datorit c)eltuielilor mari pe care le implic se va face
pe ba!a unei anali!e temeinice din punct de vedere te)nic i a unui calcul de
rentabilitate.
Jneori, coloana fiind avariat la suprafa, av"nd ,n vedere riscurile
destul de mari pe care le pre!int resparea la o ad"ncime mare, se renun la
aceasta ,n favoarea sprii unei sonde noi.
$le%erea uneia din variante este ,n funcie i de diametrul coloanei
avariate. O respare se face mai uor i cu mai multe anse de reuit, ,ntr5o
coloan cu diametru mai mare de 2 in i este foarte problematic i uneori c)iar
imposibil ,n coloane de # 3>4 in.
Operaia de respare se ,ncepe deasupra punctului unde s5a produs
turtirea, ruperea, smul%erea sau ,nfundarea coloanei, e*ecut"ndu5se cu ajutorul
penelor de deviere fi*ate ,n coloan fie prin cimentare fie cu bacuri de oel.
O pan de deviere cu fi*are prin cimentare 8fi%. #.''9 este construit din
burlane de foraj foarte %roase sau dintr5un bloc masiv de oel, care are o pant
cu un un%)i ,ntre 2
-
3-[ i 3
-
3-[, cu o seciune de semilun la partea superioar
ajun%"nd la o seciune de semilun la partea superioar ajun%"nd la o seciune
circular la partea inferioar unde se termin suprafaa ,nclinat.
#.1. Carer sunt cau!ele inundrii cu ap]
#.2. +suri de remediere aplicate stratelor inundate:
#.3. 1epararea coloanelor de e*ploatare turtite i ppuate
#.4. 1epararea coloanelor cu defeciuni sub form de sprturi
#.3. Cimentarea liber se aplic la sondele
a. cu ad"ncimi sub 1--- m,
b. la care necesarul de lapte de ciment nu depete ,n %eneral #-- litri.
c. c"nd intervalul perforat este mare,
d. la care stratul productiv este foarte permeabil
H$:$ (imentarea la nivel se aplic:
a. la sondele la care stratul productiv este foarte permeabil
b. la ad"ncimi sub 1--- m,
c. la o ad"ncime peste 1#-- m
H$H$ (imentarea cu oglind fix se aplic:
a. la sondele la care nu e*ist dificulti ,n le%tur cu reali!area
circulaiei de fluide.
b. la care necesarul de lapte de ciment nu depete ,n %eneral #-- litri.
c. la sondele necesarul de lapte de ciment s nu fie mai mic de 12--51#--
litri
114

11#
BIBLIOGRAFIE
1. Cristescu, +.: 'timularea productivitii sondelor# Aplicaii# .ditura
Jniversitii &etrol ; Ka!e din &loieti, 2--2.

2. Cristescu, +., <eodorescu, C.C.: 'timularea productivitii
sondelor prin acidiBzare # .ditura Jniversitii din &loieti, 2--4.

3. Cristescu, +.: 7ehnologia extraciei petrolului#
Jniversitatea &loieti, 1003.
4. Cristescu, +.6 $specte ale coro!iunii ec)ipamentului
metalic ,n e*tracia petrolului, vol.2, =uletin de informare ;
documentare 1>10/0
#. Cristian, +., 4ocol, 4., Constantinescu, $.: (reterea
productivitii i receptivitii sondelor# .ditura <e)nic,
=ucureti, 10/2.
'. CroTe, C. c.: -esevoir 'timulaion# (hapter9J#
&rinciples of Acid Cracturing#1003.
2. (umitrescu, D., (ima, $., Cristescu, C., &roorocu, ..: Agenda
I$C$C$K$'$&$# &loieti, .diia III, 10//.
11'
/. .conomides, +., ?olte, ^. K., -esevoir 'timulaion (hapter 99#
&ostB 7reatment Evaluation and Cractured Lell &erformance#
1003.
0$ .lbel R., :.@ -esevoir 'timulaion (hapter M# (onsiderations in
Cracture ,esign# 1003
1-. KdansLi, 1.(.: Cluosilicate 'olubilities Affect HC Acid
(ompositions# 4&. &roduction Cacilities, ?ovember, 1004.
11. KdansLi, 1.(., 4)uc)art, C.: Cluids 7echnologN + Hf Acid
Blends Based Kn Cormation (onditions Eliminate &recipitation
&roblems# Eart\s &etroleum .n%ineer International, +arc) 1002.
12. ?icolescu ,?.: Intervenii#reparaii i probe de producie la
sonde, .ditura <e)nic, =ucureti, 100/1.
13$ ?olte, K., .conomides, +@ -esevoir 'timulaion# (hapter J
Cracturing ,iagnosi Osing &ressure AnalNsis# 1003
14. &iot, =.+., &ert)uis, E.K.:-esevoir 'timulaion (hapter 9: +
3atrix Acidizing of 'andstones# (oTell ; 4c)lumber%er, 1003
1#. &iot, =.+.,:ietard, O., +.: -esevoir 'timulaion (hapter 98
BPature of Cormation ,amage# 1003
1'. &rouvost, :.&., (oerler, ?.: -eservoir 'timulation (hapter 9H +
Cluid &lacement and ,iversion in 'andstone Acidizing# 1003
12. &opescu, C.: Echipament de extracie i operaii de intervetii si
reparaii la sonde, =ucureti, 1023
1/. &opescu, C., Coloja, +., &.: Extracia ieiului i a gazelor
asociate# .ditura <e)nic# =ucureti, 1003.
10. 4deanu, ..I.:Aplicarea i urmrirea proceselor de cretere a
factorului de recuperare a petrolului din zcminte# .ditura
(idactic i &eda%o%ic , =ucureti, 1001.
2-. dion%, E.:&rediction of Effective Acid &enetration and Acid
6olume for 3atrix Acidizing 7reatments in PaturallN Cractured
(arbonates#
4&. &roduction Cacilities, $u%ust, 1004.
21 BBB (olecii de 4<$45uri pentru utilaj petrolier
21. BBB &roppant selection guide, (oTell 4c)lumber%er.
112
11/