Sunteți pe pagina 1din 7

Limbajul Java

I. Tipuri de date des utilizate:


1. tip de date intregi : int ex : 5
2. tip de date reale : double ex : 5.5
3. tip de date sir de caractere : String ex : 5
Instructiunile scrise cu caractere Bold sunt necesare pentru a realiza
citirea de la tastatura.
II. Pentru citirea de la tastatura a unei variabile (analizati
Exeplul 2!:
1. se iporta in aplicatie pac"etul de clase #ava necesar pentru
citirea de la tastatura
iport $ava.io.%&
2. se copleteaza etoda ain cu t"ro's I(Exception pentru captarea
exceptiilor ce pot aparea la citire
public static void main(String [] args) t"ro's I(Exception
). se desc"ide *luxul de citire care realizeaza legatura dintre
aplicatie si tastatura
Datele de tip String sunt incadrate de ghilimele
Bu**ered+eader in,ne' Bu**ered+eader(ne' InputStrea+eader(S-ste.in!!&
.. se a*iseaza pe ecran un esa$ pentru preluarea variabilei
Exemplu: System.out.println(ntroduceti a: )!
5. se realizeaza citirea variabilei
a. pentru tipul de date int (variabile intregi!
int a,Integer.parseInt(in.read/ine(!!&
(bs: Integer.parseInt 0 realizeaza conversia unei date de tip
String intr1o data de tip int (intreg!. Ex: sirul 2534 este
convertit in nr intreg 53.
b. pentru tipul de date double (variabile reale!
double a,5ouble.parse5ouble(in.read/ine(!!&
(bs: 5ouble.parse5ouble 0 realizeaza conversia unei date de
tip String intr1o data de tip real. Ex: sirul 2534 este
convertit in nr real 53.3.
c. pentru tipul de date sir de caractere :
String a,in.read/ine(! &
(bs : nu se *ace conversie6 deoarece datele citite prin etoda
read/ine(! a obiectului in de tip Bu**ered+eader sunt de tip
String
Obiectul in de tip flux de citire BufferedReader
III. 7etode ale clasei 7at" des utilizate
1. +adical 0 s8rt(!: 7at".s8rt(a! 0 rezultatul (valoarea
intoarsa de etoda! este de tip double
2. Putere: po'(!: 7at".po'(b6exp! 1
exp
b
1 rezultatul este de
tip double
). 7odul: abs(!: 7at".abs(a! 0 rezultatul este de acelasi tip
cu cel al variabilei a
I9. Instructiuni
a. i*
iport $ava.io.%&
class "est#Else$
public static void main (String args[]) t"ro's I(Exception$
Bu**ered+eader in,ne' Bu**ered+eader(ne' InputStrea+eader(S-ste.in!!&
System.out.println(ntroduceti n: )!
int n,Integer.parseInt(in.read/ine(!!&
i# (n % & '' n()&) $
System.out.println(*n este po+itiv,)!
-
else $
System.out.println(*n este negativ*)!
-
-
-
b. *or
class "est.or $
public static void main (String args[]) $
#or (int i / &! i ( 3&! i0/1) $
System.out.println(*i / *0 i)!
-
-
c. '"ile
public class "est23ile$
public static void main (String args[])$
int contor/&!
43ile (contor()&)$
System.out.println(5ontor / 0 contor)!
contor00! 66incrementea+a contorul
-
-
d. do...'"ile
public class "est7o23ile$
public static void main (String args[])$
int contor/&!
do$
System.out.println(5ontor / 0 contor)!
contor00! 66incrementea+a contorul
- 43ile (contor()&)!
-
Exercitiu
a) Realizati schema logica
b) Dezvoltati aplicatia Java,
a si b fiind numere
naturale citite de la
tastatura.
c) Ce va afisa algoritmul
pentru a=1! si
b=1"#$%
citeste a8 b $nr naturale-

=
=
=
<>

<
=
=
b scrie
b mod a r
r b
b a
executa & r cat9timp
b mod a r
r b
b a
a r
atunci b a daca
alt#el
&* c.m.m.d.c * scrie
atunci & b : a daca
a) Realizati schema logica
b) Dezvoltati aplicatia Java, citind n
de la tastatura.
c) Ce va afisa algoritmul pentru
n=$&'%

<>
+ =

<>

=
+ =
=

) n cat9timp
) i i
#m * puterea la * i scrie
atunci & #m daca
n6i n
) #m #m
& i mod n 9timp cat
& #m
repeta
1 i
natural- $nr n citeste
Tablouri Java
Declarare
(nitializare
(nstantiere
Exemplul 1- Calcularea elementului maxim al unui vector citit de la tastatura
import ;ava.io.:!
class <aximul$
public static void main (String args[]) t3ro4s =Exception$

>u##ered?eader in/ne4 >u##ered?eader(ne4
nputStream?eader(System.in))!
System.out.println(*ntroduceti nr. de elemente:*)!

int n/nteger.parsent(in.read@ine())! 66se citeste numarul de
elemente
int max/&!
::citirea ele. de la tastatura
int [] vector/ne4 int[n]!
#or (int i/&!i(n!i00)$
System.out.println(*v[*0i0*]/*)!
vector[i]/nteger.parsent(in.read@ine())!
-
::a*isarea eleentelor vectorului
System.out.println(*Elementele vectorului:*)!
#or (int i/&!i(n!i00)$
System.out.print(vector[i]0* *)!
-
::deterinarea axiului
System.out.println()!
max/vector[&]!
#or (int i/)!i(n!i00) 66compara #iecare element cu maximul
i# (vector[i]%max)
max/vector[i]! 66maximul
System.out.println(*<aximul este * 0 max)!
-
-
Exemplul 2 - Realizati un program care citeste elementele unei matrici de la tastatura si
le afiseaza. Dimensiunea si elementele matricii vor fi citite de la tastatura.
import ;ava.io.:!
class Ex3$
public static void main(String[] args) t3ro4s =Exception$
>u##ered?eader in/ne4 >u##ered?eader(ne4
nputStream?eader(System.in))!
System.out.println(*ntroduceti nr de linii: *)!
int n/nteger.parsent(in.read@ine())!
System.out.println(*ntroduceti nr de coloane: *)!
int m/nteger.parsent(in.read@ine())!
int a[][]/ne4 int[n][m]!
::citire atrice
System.out.println(*ntroduceti elementele matricii:
*)!
#or (int i/&!i(n!i00)
#or (int ;/&!;(m!;00)
$
System.out.println(*a[*0i0*][*0;0*]/ *)!
a[i][;]/nteger.parsent(in.read@ine())!
-
::a*isare atrice
#or (int i/&!i(n!i00)$
#or (int ;/&!;(m!;00)
System.out.print(a[i][;]0 * *)!
System.out.println()!
-
int max/a[&]&]!
#or (int i/&!i(n!i00)
#or (int ;/&!;(m!;00)
i# (a[i][;]%max)
max/a[i][;]!
System.out.println(max)!
-
-