Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR l TURISMULUI

ORDINUL Nr. 642


din 23.10.2003
pn!r" #pr$%#r# r&l'n!(rii !)ni*
+,)id pn!r" di'n-i$n#r# pr#&"ril$r d ."nd
p *"r-"ril d #p(/, indi*#!i0 ,P 014203
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea n construcii cu modific!rile ulterioare ale art. 2 pct. "5
#i ale art. 5 alin. $"% din &ot!r'rea (uvernului nr. )"0/2003 privind
organi*area #i funcionarea +inisterului ,ransporturilor -onstruciilor #i
,urismului
.v'nd n vedere avi*ul nr. 1)/20.05.2003 al -omitetului
,e/nic de 0pecialitate
+inistrul transporturilor construciilor #i turismului emite urm!torul
ORDIN:
.rt. 1. 10e apro2! reglementarea te/nic! +,)id pn!r"
di'n-i$n#r# pr#&"ril$r d ."nd p *"r-"ril d #p(/, indicativ
(3 08"103 ela2orat! de 0.-. 4.3.,...5... 0... 1 6ucure#ti #i prev!*ut!
n ane7a
1
care face parte integrant! din pre*entul ordin.
.rt. 2. 1 3re*entul ordin va fi pu2licat n Monitorul Oficial al
Romniei, 3artea l.
.rt. 3. 1 8irecia (eneral! ,e/nic! va aduce la ndeplinire
prevederile pre*entului ordin.
MINISTRU, MIRON
TUDOR MITREA
' Anexa se public n Buletinul Construciilor editat de Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR


l TURISMULUI
,3ID PENTRU DIMENSIONAREA PRA,URILOR
DE 4UND PE CURSURILE DE AP5
INDICATI6 ,P 014203
Elaborat de:
0.-. 4.3.,...5... 0.16ucure#ti
Dir*!$r &nr#l7 dr. ing -orne9 +.:;95-<
Dir*!$r &nr#, #d8"n*!7 prof. dr. ing. :omeo -4=:,.5
C$l*!i0 d l#%$r#r7 ing. +atilda ,4-&4>
ing. -onstantin 04+>0-<
ing. (a2riela =3:>.5<
Avizat de:
84:>-;4. (>5>:.L? ,>&54-?
Dir*!$r &nr#l7 ing. 4on 0,?5>0-<
R-p$n-#%il d !'(7 ing (eorgeta @.04L.-&>
"
CUPRINS
Cap. 1. Prevederi generale.............................................................. 7
!"!" #biectul $%idului """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &
l "'" Domeniul de aplicare al $%idului """""""""""""""""""""""""""""""""""" (
!"" )tilizatorii $%idului""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (
l "*" Alinierea la norme europene"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +
Cap. 2. Date i studii necesare proiectrii.................................... 1!
2.1. Cadrul $eneral"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !,
2.2. -tudii topo%idro$ra.ice """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !!
2.3. -tudii %idrolo$ice""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !
2.4. -tudii %idraulice""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !
2.5. -tudii $eote%nice i %idro$eolo$ice""""""""""""""""""""""""""""""" !*
2.6. Date despre sursele locale de materiale de construcii """" !/
2.7. -tudiul pedolo$ie"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !/
2.8. -tudiu ecolo$ic""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !/
Cap. ". #lctuirea constructiv a pragurilor de $und
deasupra talvegului .......................................................... 1%
3.1. 0ra$ul deversor """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !&
3.2. 1azinul disipator""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !+
3.3. 0ra$ul disipator"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
3.4. 2isberma """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ''
5
3.5. Aprrile de mal""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ''
3.6. Adaptri la condiiile existente """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" '
Cap. &. Prescrip'ii de proiectare ale pragului de $und................. 2&
4.1. Clasi.icarea pra$urilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '*
4.2. Criterii privind amplasarea pra$urilor de .und """"""""""""""" '/
4.3. Condiii de .undare a pra$urilor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '3
4.4. Controlul in.iltraiilor""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '&
*"/" Accidente posibile pe parcursul execuiei exploatrii
i msurile de remediere"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '&
*"3" )rmrirea comportrii n timp a pra$urilor de .und """"""" '+
Cap. (. Proiectarea pragurilor de $und ....................................... "!
5.1. Dimensionarea %idraulic """"""""""""""""""""""""""""""""""............ ,
5.2. Calculul %idraulic al cderilor cu mai multe trepte"""""""""" *3
5.3. Indicaii privind determinarea aproximativ a
ad4ncimii de a.uiere a albiei n bie.ul aval """"""""""""""""""""" *3
5.4. Calcule privind in.iltraiile apei la pra$urile de .und""""""" /,
5.5. Calculul de stabilitate a pra$ului de .und"""""""""""""""""""""""" /
Cap. %. )eri$icarea construc'iilor din *on+ ce sunt in$luen'ate
de pragurile de $und.......................................................... (,
Cap. 7. Solu'ii constructive aplicate ............................................. (,
Cap. , - #ne.e
5ista principalelor standarde6 $%iduri i re$lementri
te%nice n vi$oare6 care se aplic la proiectarea lucrrilor
de aprare a drumurilor6 cilor .erate i podurilor rutiere""""""" 3(
Cap. /. 0i1liogra$ie ...................................................................... 71
%
23ID P4N5RU DI64NSION#R4#
PR#2URI7OR D4 8UND P4 Indicativ 2P !,&-!"
CURSURI D4 #P9
Cap. 1. - PR4)4D4RI 24N4R#74
1.1. O1iectul g:idului
#biectul $%idului este de a prezenta prescripiile $enerale de
proiectare 7alctuirea6 amplasarea i calculul %idraulic8 a pra$urilor de
.und" 9%idul urmrete i armonizarea cu normele europene existente
n domeniu"
0ra$ul de .und este o lucrare de re$ularizare a albiei care
se execut transversal pe toat limea albiei6 n scopul meninerii
talve$ului la o cot necesar6 n amonte de lucrare6 prin reducerea
vitezei curentului i limit4nd a.uierile n ad4ncime"
0ra$ul de .und prote:eaz patul i malurile albiei mpotriva
eroziunilor i prin amplasarea sa n avalul unor construcii contribuie
la meninerea stabilitii acestora"
0roiectarea pra$urilor de .und se va .ace n con.ormitate cu
prevederile 5e$ii !,;!++/ urmrindu-se realizarea i meninerea pe
ntrea$a durat de existen a construciei6 a cerinelor de calitate
obli$atorii< rezistena si stabilitatea6 si$urana n exploatare i i$iena6
sntatea oamenilor6 re.acerea i protecia mediului"
0ra$urile de .und se vor proiecta cu respectarea =Normativului
privind proiectarea lucrrilor de aprare a drumurilor6 cilor .erate
i podurilor mpotriva aciunii apelor cur$toare i lacurilor>
-N0 ,3&;',,'"
Aprobat de< ?INI-@2)5
Elaborat de- @2AN-0#2@)2I5#26
-"C" I"0"@"A"N"A" -"A"-1ucureti C#N-@2)CAII5#2
@)2I-?)5)I6 cu ordinul
nr" 3*' din '"!,"',,
&
Con.orm le$ii nr" !,;!++/6 documentaia i caietul de sarcini cu
cerinele de calitate obli$atorii a materialelor de execuie vor .i
veri.icate de veri.icator atestat de or$anele abilitate prin le$e"
0roiectantul va stabili .azele determinante de control a execuiei6 i
bene.iciarul le va prezenta inspeciei n construcii spre avizare"
Execuia pra$urilor va .i realizat de personal cali.icat i instruit
pentru acest $en de lucrri6 condus de responsabili cu calitatea6 atestai
te%nic"
1.2. Do;eniul de aplicare al g:idului
9%idul se aplic n toate situaiile n care este necesar oprirea
eroziunii .undului albiei6 prin ridicarea cotei acestuia n zona unor
lucrri6 ameninate de acest .enomen"
0ra$ul de .und are drept scop micorarea vitezei apei i colma-
tarea local6 n amonte de pra$6 a .undului albiei" Ast.el se re.ace
talve$ul la cote iniiale sau impuse de condiiile de exploatare a unor
obiective din zon"
9%idul se aplic la proiectarea lucrrilor de aprare a reelelor
de transporturi rutiere sau cale .erat ce traverseaz cursurile de ap
sau sunt n lun$ul malului r4ului6 precum i pentru conductele
amplasate n situaii similare" De asemenea6 se poate aplica la lucrrile
de re$ularizare a r4urilor6 n zonele n care sunt necesare micorri ale
vitezei apei"
1.". Utili*atorii g:idului
)tilizatorii poteniali ai $%idului sunt toi cei interesai de lucrri
n albie< proiectanii care elaboreaz proiecte6 veri.icatorii de proiecte6
experii te%nici6 responsabilii te%nici de execuie i exploatare6
bene.iciarii lucrrilor6 or$anele administraiei publice centrale i
locale cu atribuii n domeniu 7ministere6 consilii :udeene i locale86
CN Apele 2om4ne"
9%idul pune la dispoziie elemente teoretice i constructive
privind aceste lucrri"
8
1.&. #linierea la nor;e europene
Nu exist Eurocoduri care se re.er la pra$urile de .und" 0entru
proiectarea unor elemente ale pra$urilor de .und se pot .olosi Normele
europene"
Bn vederea armonizrii prescripiilor i alinierea la normele
europene6 standardele i re$lementrile te%nice n vi$oare n 2om4nia6
se vor aplica i respecta n concordan cu Eurocodurile urmtoare<
C EN !++, < ',,' 4urocode - 1azele proiectrii structurilorD
C EN !++! < ',,' 4urocode 1 - Aciuni asupra structurilor
7densitiD $reuti propriiD solicitri exterioare6
aciuni pe durata execuiei i accidentaleD
aciuni ale utila:elor de exploatare8D
C ENE !++' < !++( 4urocode ' - 0roiectarea structurilor din
beton 7re$uli $eneraleD elemente pre.abricate
i structuriD a$re$ate utilizateD .undaii8D
C ENE !++& < !+++ 4urocode & - Elemente $eote%nice 7re$uli
$eneraleD teste de laboratorD determinri;studii
n teren8D
C ENE !++( < !++* 4urocode ( - 0roiectarea structurilor rezis-
tente la cutremur 7re$uli $eneraleD aciuni i
solicitri seismiceD re$uli speci.ice pentru
diverse materiale i structuriD consolidri i
reparaii ale structurilorD .undaii i elemente
de susinere;spri:inire8"
)n extras al standardelor de specialitate speci.ice6 aplicate n
2om4nia6 este prezentat n anexe 7cap" (8"
0roiectarea construciilor trebuie s .ie n con.ormitate i cu
Directiva Consiliului nr" (+;!,3;CEE cu privire la armonizarea le$ilor6
re$lementrilor i prevederilor le$islative ale -tatelor ?embre
re.eritoare la produsele de construcii6 modi.icat prin Directiva +;3("
0rodusele trebuie s .ie adecvate pentru lucrrile de construcii
potrivit scopului6 lu4ndu-se n considerare cerinele eseniale6 care
trebuie satis.cute pentru o perioad rezonabil din punct de vedere
economic6 i anume de stabilitate6 rezisten mecanic i de si$uran
n exploatare"
+
Cap. 2. - D#54 <I S5UDII N4C4S#R4
PROI4C59RII
2.1. Cadru general
Bn vederea proiectrii pra$urilor de .und sunt necesare urm-
toarele date sau studii<
- topo%idro$ra.iceD
- %idrolo$iceD
- %idrauliceD
- $eote%nice i %idro$eolo$iceD
- surse locale de materiale de construciiD
- ecolo$ice i pedolo$ice"
Bn .uncie de amploarea lucrrilor i a condiiilor naturale sunt
necesare date sau studii le$ate de analiza evoluiei .ormei albiei n
condiiile de amena:are actual i de perspectiv"
0entru elaborarea temelor necesare ntocmirii acestor date sau
studii este necesar recunoaterea terenului"
5a recunoaterea terenului se urmresc urmtoarele<
- stabilirea scopului lucrrilor %idrote%nice i lun$imea
sectorului de aplicareD
- e.ectuarea releveului i stabilirea strii lucrrilor de
aprare existente n zona studiatD
- delimitarea zonei pe care urmeaz s se execute studiile
topo%idro$ra.ice i stabilirea poziiei pro.ilelor transversaleD
- identi.icarea construciilor6 amena:rilor i proprietilorD
- examinarea naturii acoperirilor n albie6 n vederea
aprecierii coe.icientului de ru$ozitate corespunztor6 di.ereniat
pentru albia minor i albia ma:orD
- identi.icarea naturii terenului la supra.a i stabilirea
studiilor $eote%nice necesareD
- examinarea comportrii n timp a lucrrilor de aprare
existente i e.ectele acestoraD
- identi.icarea nivelurilor maxime istorice6 nre$istrate pe
cursul de ap i e.ectele asupra zoneiD
!,
- cule$erea de in.ormaii privind modi.icrile de traseu ale
albiei n timpD
- stabilirea surselor de materiale locale6 a posibilitilor de
exploatare i distanele de transportD
- stabilirea amplasamentului pentru or$anizarea antieruluiD
- stabilirea posibilitilor de acces n albie pentru execuia
lucrrilorD
- cule$erea de date re.eritoare la elementele de mediu6
privind situaia .aunei i .lorei speci.ice n amplasamentul lu-
crrii i aprecierea e.ectelor de poluare a mediului ncon:urtor6
cauzate de execuia lucrrilor 7ex"<existena unor lucrri de
captare a apei i posibile consecine asupra stabilitii acestora-
te%nolo$ic i constructiv8"
2.2. Studii topo:idrogra$ice
2idicrile topo%idro$ra.ice se vor raporta la nivelmentul $ene-
ral al rii" C4nd se adopt un nivel de comparaie convenional6 acesta
se va materializa pe teren cu '- borne" 0e planul de situaie se vor
meniona bornele cu cotele lor i eventual se va ntocmi i o sc%i de
repera: a bornelor dac este necesar"
Planul de situaie se va ntocmi la scara l < /,, sau l < !,,,
n .uncie de supra.aa de raportat i importana construciei ce se
proiecteaz" 0lanul va cuprinde<
- cote sau curbe de nivel pentru redarea relie.uluiD
- limitele albiei minore6 identi.icate pe teren i din in.ormaiiD
- limitele albiei ma:ore la nivelul maxim al apelor6 identi.i-
cate din in.ormaiiD
- linia o$linzii apei la data e.ecturii msurtorilorD
- contururile ostroavelor6 $rindurilor sau denivelrilor
mari6 pentru nivelul minim i maxim cunoscutD
- contururile tuturor accidentelor de teren 7st4nci6 $ropi etc"8D
- construcii existente 7cldiri6 di$uri6 conducte6 canale6
pra$uri etc"8D
- detalierea cotelor n zonele de de$radare sau eroziuneD
!!
- baza de msurtori6 care va .i utilizat i pentru trasarea
lucrrilor proiectateD
- delimitarea proprietilor i proprietarii respectiviD
- natura terenului din albie"
-upra.aa - care se raporteaz trebuie s se realizeze p4n la
limita de in.luen a remuului noii amena:ri proiectate"
Profilele transversale se vor ridica la scara l < !,, sau l < ',,6
un numr su.icient de mare pentru a modela c4t mai .idel zona" -e vor
executa din mal n mal i vor depi cu ' m nivelul maxim cunoscut
7con.orm -@A- (/+ art" '" l "(8" -e va executa obli$atoriu un pro.il n
seciunea postului %idrometric 7dac este n zon86 reper4ndu-se =,>
mir .a de sistemul de re.erin al ridicrii topo$ra.ice" 0ro.ilele
transversale se vor .ace n dreptul podurilor6 ostroavelor6 $rindurilor
sau denivelrilor mari6 accidentelor de teren etc"
5a pra$urile de .und proiectate pentru stabilizarea in.rastructurii
podurilor se vor ridica<
- minim un pro.il transversal nc%is amonte de podD
- un pro.il transversal nc%is n axul podului6 care va
meniona cota intrados pod6 cota rostului .undaie-elevaie pile
pod6 cota rostului .undaie-elevaie culeiD
- minim trei pro.ile transversale aval de pod"
Bn cazul a dou poduri apropiate analiza se va .ace pentru
am4ndou"
0e pro.ilele transversale se vor speci.ica natura terenului i tipul
de ve$etaie6 nivelul apei la data ridicrii6 lucrrile existente pe maluri
i n albie i starea acestora"
#bli$atoriu pe pro.ilul transversal se va poziiona axul bazei de
msurtori"
Profilul longitudinal prin talve$ul albiei va cuprinde i cotele
malurilor6 supra.aa apei la data ridicrii6 lucrrile existente n albia
minor i ma:or"
!'
2.". Studii :idrologice
0rincipalele caracteristici %idrolo$ice care intervin direct n
proiectare sunt<
- debitele maxime cu asi$urarea de calcul n re$im natural
sau n re$im amena:at6 dup caz6 con.orm -@A- *,3(;'D
- inundabilitatea terenurilor la debite maxime de calcul6 n
situaia existent i n re$im amena:atD
- nivelul maxim nre$istrat 7nivelul maxim istoric8D
- coe.icienii de ru$ozitate6 at4t n albia minor c4t i n
cea ma:orD
- pantele supra.eei libere a apei6 eventual ale talve$uluiD
- evoluia mor.olo$ic a albiei minore6 re$imul de depuneri
i a.uieri n albieD
- re$imul de iarn al cursului de ap6 cu zonele de .ormare
a zpoarelor6 .recvenei acestora6 $rosimii podului de $%ea6
cur$erii $%eurilor n sectorul studiatD
- debitele medii i minime necesare calculului de nivel al
apei6 pentru proiectarea lucrrilor provizorii"
Datele %idrolo$ice pentru r4uri vor .i obinute de la unitile
abilitate 7C"N" Apele 2om4ne6 l"N"?"F" sau de la unitile teritoriale
de $ospodrire a apelor8"
2.&. Studii :idraulice
-tudiul %idraulic se .ace pe zona de in.luen a lucrrii proiec-
tate" 0entru nceput se .ace studiul %idraulic n re$im natural" Dup
stabilirea soluiei proiectate se .ace din nou studiu %idraulic n re$im
amena:at6 compar4nd vitezele i nivelurile apei cu cele din re$im
natural" 2ezultatele vor .i utilizate la proiectare"
Bn cazul n care urmeaz a se proiecta lucrri complexe sau de
importan ma:or6 a cror in.luen asupra cursului de ap este di.icil
de apreciat prin calcule6 se vor e.ectua studii de laborator pe modele
.izice"
!
2.(. Studii geote:nice i :idrogeologice
-tudiile $eote%nice i %idro$eolo$ice se vor ntocmi pe baza
temei emis de proiectant6 pentru a .urniza date cu privire la stabilirea
caracteristicilor necesare dimensionrii lucrrilor 7con.orm -@A-
!'*';!8"
-tudiile vor cuprinde n principal6 urmtoarele date<
- $eomor.olo$ia zonei 7descrierea principalelor .orme de
relie.6 eventual direcia i modalitatea de evoluie a acestora n
viitor8D
- structura $eolo$ic 7strati.icaia terenului8D
- ncadrarea seismic dup 0!,,-+'D
- caracteristicile .izico-mecanice ale pm4ntului din .ie-
care strat 7$ranulozitatea6 parametri de rezisten la .or.ecare -
un$%iul de .recare interioar6 coeziunea - limitele de plastici-
tate6 $radul de ndesare6 $reutatea volumic a pm4ntului6
modulul de de.ormaie liniar6 umiditatea8D
- presiunea admisibil pe terenul de .undare i propuneri
de soluii de .undareD
- condiii de spareD
- condiii de compactareD
- caracteristicile %idro$eolo$ice 7coe.icientul de .iltraie6
nivelul apei .reatice nt4lnit n .ora:e6 c%imismul apei subterane8"
Bn .uncie de importana i caracteristicile lucrrii6 precum i de
.aza de proiectare6 se va preciza amploarea studiului $eote%nic i
%idro$eolo$ic"
Amplasamentele pro.ilelor transversale i ale .ora:elor se vor
marca pe planul de situaie"
Gora:ele vor .i cotate n sistemul de re.erin al ridicrilor
topo$ra.ice"
Ad4ncimea .ora:elor se va stabili dup natura terenului i
importana lucrrii6 n situaia c4nd studiile $eote%nice premer$ ridic-
rilor topo$ra.ice6 .ora:ele se vor raporta la puncte .ixe cu caracter
permanent6 care se vor repera i cota cu ocazia ridicrilor topo$ra.ice"
1"
Bn zone cu material $ranular ad4ncimea de .orare va .i de cel
puin dou ori ad4ncimea de a.uiere"
2.%. Date despre sursele locale de ;ateriale
de construc'ii
Aceste studii stabilesc rezervele de materiale locale cu carac-
teristicile lor6 in.luena lor asupra sntii oamenilor i mediului6
condiiile de exploatare6 distanele i mi:loacele de transport6 punerea
lor n oper" In .uncie i de acest studiu se de.initiveaz soluia
constructiv a amena:rii de pra$"
2.7. Studiul pedologie
-tudiul pedolo$ie trebuie s stabileasc tipurile de sol6 caracte-
risticile lor i condiiile n care se poate dezvolta ve$etaia utilizat la
protecia malurilor"
2.,. Studiu ecologic
-tudiul ecolo$ic trebuie s dea indicaii privind prote:area .lorei
i .aunei existente"
0entru reducerea impactului asupra ecosistemelor6 c4nd apa
cur$toare este populat cu peti6 iar nlimea deversorului depete
posibilitatea acestora de a trece din bie.ul aval n bie.ul amonte6
se recomand prevederea scrii de peti" Ast.el se d posibilitatea
mi$rrii petilor din aval spre amonte de pra$"
!/
Cap. 3. - ALCTUIREA CONSTRUCTIV A
PRAGURILOR DE FUND DEASUPRA
TALVEGULUI
Amena:area unui pra$ de .und implic realizarea unui ansamblu
de construcii care s conduc la< reducerea vitezelor6 reducerea pantei
apei i colmatarea albiei n amonte de pra$ul de .und6 revenirea n
aval la vitezele iniiale"
Amena:area este alctuit din<
C pra$ deversorD
C lucrri de disipare< - bazin disipatorD
- pra$ disipator 7pra$ aval8D
C risbermD
C lucrri de aprare a malurilor"
0ierderile de sarcin corespunztoare .iecrui element al ame-
na:rii sunt indicate n .i$ura urmtoare 7.i$" l"8"
".1. Pragul deversor
Este componenta determinant cu care se realizeaz ruperea de
pant"
Cota coronamentului pra$ului se stabilete .uncie de cerinele
pro.ilului lon$itudinal necesar n amonte"
Aceast cot determin di.erena de nivel ntre amonte i aval"
Dac di.erena de nivel este mai mic dec4t 6,, m6 amena:area
pra$ului se poate .ace cu o treapt de cdere" Dac di.erena de nivel
este mai mare dec4t ",, m6 amena:area pra$ului se recomand s se
proiecteze cu mai multe trepte de cdere"
Clasi.icarea pra$ului deversor poate .i<
a) dup .orma pro.ilului transversal6 pra$urile deversoare
se clasi.ic n<
C pra$uri deversoare cu pro.il practic 7dreptun$%iular6
trapezoidal8D
0ra$urile poli$onale au ca scop mrirea lun$imii crestei de
deversare" C4nd albia este n$ust pentru a putea evacua debitul maxim
cu o $rosime de lam de ap mai mic6 ceea ce este bene.ic n cazul
albiilor cu maluri :oase"
c8 dup materialul sau elementele de construcie .olosite
pra$urile sunt realizate din<
C anrocamenteD
C $abioaneD
C beton monolitD
C pre.abricate de beton simplu sau beton armatD
C saci de $eosintetic umplui cu material local"
Ale$erea materialului i a tipului de construcie se va .ace
.uncie de viteza de cur$ere din albie" @oate materialele vor .i
rezistente la n$%e-dez$%e"
".2. 0a*inul disipator
Este amplasat la piciorul aval al pra$ului deversor6 pe o lun$ime
n care s se produc disiparea celei mai mari pri a ener$iei apei6
prin dezvoltarea saltului %idraulic n apropierea lucrrii 7salt necat8"
0entru .ormarea saltului %idraulic necat bazinul disipator poate
.i realizat n .uncie de condiiile de racordare cu bie.ul aval6 n
urmtoarele variante<
a8 ad4ncire .a de talve$D
b8 pra$ disipator n aval deasupra talve$uluiD
c8 ad4ncire parial de talve$ i pra$ disipator"
1azinele disipatoare6 n .uncie de materialul .olosit6 pot .i<
a8 din saltea de $abioane placate cu betonD
b8 realizate din pre.abricate umplute parial cu betonD
c8 realizate din beton monolit"
!+
".". Pragul disipator
Este amplasat la captul aval al bazinului disipator i are rolul
de a in.luena .ormarea saltului necat prin elementele stabilite la
proiectare"
0ra$ul disipator se studiaz<
C din punctul de vedere al materialului .olosit sau al elementelor
de construcie6 din<
- $abioaneD
- beton monolitD
- pre.abricateD
C din punct de vedere al continuitii coronamentului<
- continuuD
- dinat"
'!
".&. Ris1er;a
-e realizeaz o albie cu o ru$ozitate mare care asi$ur protecia
.undului albiei n aval de pra$ul disipator prin reducerea macro-
pulsaiilor de presiune i vitez provocate de saltul %idraulic" Ea are
rolul de a mpiedica avansarea eroziunilor dinspre aval spre amonte6
.iind un element elastic care se muleaz pe pro.ilul creat de eroziune6
prote:4ndu-l"
2isberma se poate realiza din<
- pre.abricate de betonD
- anrocamente av4nd dimensiunile n .uncie de viteza apei
n aval de bazinul de disipareD
- saci din $eotextil umplui cu material localD
- saltea din $abioane"
5un$imea risbermei va .i aa de mare nc4t s se realizeze n
seciunea .inal o valoare a vitezei apei e$al cu viteza n re$im
natural6 la debitul maxim de calcul"
".(. #prrile de ;al
Aprrile de mal au rolul de a asi$ura stabilitatea malurilor i de
a mpiedica erodarea acestora n zonele de ncastrare a umerilor
pra$ului6 precum i n zonele de viteze mari ce se dezvolt n bazinul
disipator i n zona ei"
Bn amonte de pra$ul deversor viteza apei este mai mic .a de
situaia din re$im natural6 n timp ce n aval i n special pe lun$imea
saltului %idraulic viteza crete" In acest sens aprarea de mal amonte
de pra$ul de .und are rol preponderent de diri:are a apei6 iar n aval6
rolul principal este de meninere a stabilitii malurilor"
Aprrile de mal vor .i elastice 7din $abioane8 pentru a elimina
inconvenientele lsrilor neuni.orme n albie i se vor ncastra n
maluri stabile" In cazul malurilor instabile ele au i rol de susinere i
consolidare"
0entru o situaie mor.o$eolo$ic concret n albie6 n .uncie
de materialele de construcie disponibile n zon i posibilitile de
22
execuie le$ate de modul de deviere a apelor6 amena:area unui pra$ de
.und poate s .ie orice combinaie ntre orice tip de pra$ deversor cu
orice tip de bazin de disipare a ener$iei i orice tip de pra$ disipator"
".%. #daptri la condi'iile e.istente
".%.1. Bn situaia n care ntre bie.ul amonte i bie.ul aval este o
di.eren mare de nivel6 realizarea cderii printr-o unic treapt
necesit o structur de mari dimensiuni cu probleme deosebite le$ate
de asi$urarea stabilitii i a proteciei construciei la vitezele mari ale
curentului de ap din zon"
Bn acest caz amena:area se poate realiza cu mai multe trepte cu
nlimi mai mici 7.i$" +"8"
0ra$urile de .und n trepte se aplic i la re$ularizarea r4urilor6
unde este necesar realizarea unor viteze mici pe un anumit sector"
Elementele de alctuire principial ale pra$ului de .und rm4n
aceleai6 repet4ndu-se pentru .iecare treapt ast.el<
- pra$ul disipator al primei trepte devine pra$ deversor
pentru treapta a doua i n mod similar pentru urmtoareleD
- ntrea$a amena:are se va nc%eia n aval cu risberma"
".%.2. Bn .uncie de condiiile de teren6 de cerinele de nivel ale
pra$ului i respectiv ale nlimii cderii i al debitului ce trebuie
tranzitat pot lipsi unele pri enunate mai sus6 ast.el<
- bazinul disipator de ener$ie6 c4nd nlimea pra$ului
deversor este mic i vitezele apei nu provoac antrenri ale
materialului din albieD
23
- pra$ul disipator6 dac nu este necesar din calculul
%idraulicD
- zidurile de diri:are i protecie6 n cazul n care malurile6
alctuite din material care o.er posibilitatea unei ncastrri
corespunztoare a umerilor pra$ului6 .r riscul de a .i a.uiai i
ocolii de curentul apei prin prile lateraleD
- c4nd este vorba de cderi mici i calculul %idraulic arat
c vitezele apei nu vor provoca eroziuni ale materialului n aval
de lucrare"
Cap. &. PR4SCRIP=II D4 PROI4C5#R4 #74
PR#2U7UI D4 8UND
&.1. Clasi$icarea pragurilor
0ra$urile de .und sunt construcii cu a:utorul crora se reali-
zeaz un anumit pro.il lon$itudinal al albiei6 la cote impuse6 prin
limitarea a.uierilor n ad4ncime"
0ra$urile de .und pot .i<
C praguri de fund ngropate! care au cota superioar la nivelul
talve$ului6 urmrindu-se meninerea pro.ilului lon$itudinal
existent al albiei6 mpiedic4nd cobor4rea patului albiei 7vezi
$%id N0 ,3&;',,'8" Aceste lucrri se prevd n $eneral
pentru meninerea talve$ului albiei n zona unor lucrri
de aprare6 a unor construcii pe maluri6 a unor conducte
n$ropate n albie etc"D
C praguri de fund deasupra talvegului! care urmresc s re.ac
sau s realizeze un nou pro.il lon$itudinal al albiei ntr-o
zon unde este necesar acest lucru" Ele se execut n $eneral
cu nlimi mici 7,6! - ,6'8 "! unde " este ad4ncimea albiei
minore" Acestea pot avea nlime mai mare dac r4urile
transport un debit solid t4r4t mare" 0entru proiectarea
acestor lucrri sunt necesare calcule %idraulice i de stabi-
litate mai complexe"
2"
&.2. Criterii privind a;plasarea pragurilor de
$und
Amplasarea pra$urilor trebuie s satis.ac urmtoarele condiii<
- n aval de zona pe care se urmrete realizarea unui nou
pro.il lon$itudinal al albiei" Distana la care se amplaseaz
pra$ul de .und n aval de lucrarea existent sau zona de interes6
rezult dintr-un calcul te%nico-economicD
- s asi$ure condiii pentru o .undare c4t mai simpl i
economicD
- se ale$e o seciune de cur$ere c4t mai n$ust pentru a se
realiza o construcie scurtD
- n amonte de lucrare albia s prezinte o lr$ire 7raz
%idraulic mic8 care s permit reducerea vitezei de acces i
depunerea materialului solid antrenatD
- traseul amonte i aval al albiei s .ie rectiliniu pe o
lun$ime de c4iva zeci de metri pentru ca la viitur6 pra$ul de
.und aezat normal pe curent6 s aib capacitatea de cur$ere
ma7im!9
- malurile s .ie stabile pentru evitarea unor prbuiri
ulterioareD
- s nu produc ampli.icarea .enomenelor de iarnaD
- s nu produc inundaii la ape mari"
Bn aliniament6 pra$urile de .und se realizeaz perpendicular pe
direcia de cur$ere" In curbe6 pra$urile de .und sunt uor nclinate
pentru a diri:a curentul de ap spre malul convex"
Bn cazul pra$ului de .und n avalul podurilor construite pentru
ridicarea cotei talve$ului n albie la cota rost .undaie - elevaie pil6
construcia se va amplasa la ',-*, m distan de pod ast.el nc4t
e.ectul pra$ului n amonte s se resimt c4t mai repede"
-tabilitatea in.rastructurii podurilor este in.luenat ne$ativ de
eroziunea talve$ului albiei" Acest .enomen se ampli.ic n situaiile n
care lucrrile din albie mresc puterea de eroziune a curentului" De
exemplu6 exploatrile balastiere n albie mresc panta %idraulic i
accelereaz procesul de eroziune cu tendin de evoluie spre amonte"
De aceea6 se impune ca exploatarea balastierei s se poziioneze la
o distan minim .a de lucrarea din albie" #rdinul ?inistrului
@ransportului nr" *(;!++( cap" "' precizeaz amplasarea unei balas-
tiere noi la minim l Hm amonte de pod i minim ' Hm n aval de pod"
Bn cazuri de complexitate deosebit amplasamentul i dimensiu-
nile pra$urilor de .und se vor stabili pe baz de ncercri %idraulice de
laborator"
&.". Condi'ii de $undare a pragurilor
Gundarea pra$ului se va .ace n mod corespunztor cerinelor
.iecruia dintre principalele lui elemente6 ast.el nc4t<
- cota de .undare s se a.le ntr-un strat al terenului n care
s se asi$ure stabilitatea construciei cu tasri n limita admisi-
bil" @asrile admisibile vor .i n .uncie de .elul structurii<
ri$id sau elasticD
- s .ie asi$urat cota de n$%e6 n cazul .undrii
structurilor ri$ide6 pe roci impermeabileD
- s se elimine sau s se limiteze .enomenul de eroziune
intern n terenul de .undare i n maluri"
Bn cazul c4nd terenul nu permite .undarea direct6 poate .i
utilizat i .undarea prin intermediul coloanelor6 piloilor6 baretelor"
'3
@rebuiesc .olosite pe c4t posibil situaiile .avorabile ale
terenului< pra$uri naturale6 zone cu teren de .undare mai bun6 contur
.avorabil al seciunii albiei etc"
&.&. Controlul in$iltra'iilor
Cu pra$urile de .und nu se urmrete retenia apei n amonte6 ci
modi.icarea pantei de cur$ere6 accept4ndu-se eroziunea intern n
terenul de .undare i n maluri6 ast.el nc4t s nu se produc a.uierea
materialului de sub .undaie i destabilizarea construciei"
Controlul in.iltraiilor pe sub lucrare sau prin prile laterale se
va realiza prin<
- lun$imea drumului pe care apa l parcur$e din amonte
spre aval6 pe sub lucrare sau prin :urul acesteia" 5un$imea de
in.iltraie a apei va putea .i mrit cu pinteni sau dia.ra$meD
- ecrane din palplane6 perei mulai6 voaluri6 sau nlocuire
de material" Acestea se vor realiza p4n la stratul impermeabil6
sau de o ad4ncime care s reduc convenabil $radientul vitezeiD
- saltele impermeabile n amonte i;sau n avalD
- .iltre din material $ranular sau din materiale $eosintetice"
-e vor adopta6 dup caz6 combinaii ale acestor metode" -e va da o
atenie deosebit soluiilor de .undare n cazul terenurilor
nisipoase .ine sau pra.urilor ar$iloase"
&.(. #ccidente posi1ile pe parcursul e.ecu'iei+
e.ploatrii i ;surile de re;ediere
&.(.1. #;ena>area pragurilor de $und se e.ecut de o1icei
prin devierea r?ului.
-e recomand ca execuia lucrrilor s se .ac n perioadele cu
ape sczute6 la adpostul unor batardouri"
Cota coronamentului di$ului este stabilit pentru un debit
mediu multianual estimat pentru perioada din an n care se execut
'&
lucrarea" 5a calcul se ine seama de seciunea real de cur$ere a r4ului
pe perioada execuiei" -unt situaii n care6 n special din lipsa
.ondurilor6 se ntrerup lucrrile ntr-o anumit .az de execuie" Acest
lucru poate duna at4t lucrrii executate c4t i lucrrilor existente n
zon" Dac acest lucru se nt4mpl6 este absolut necesar conservarea
lucrrilor executate6 asi$ur4ndu-se .onduri pentru conservarea i
reluarea lucrrilor"
)neori execuia lucrrilor se prelun$ete n timp din di.erite
motive" Dac pe perioada de execuie lucrrile din albie sunt surprinse
de o viitur6 consecinele sunt $rave ntruc4t albia este obturat parial
de lucrare6 n .uncie de mrimea viiturii apar direct proporional i
aspecte ne$ative<
- eroziuni n seciunea micorat cu lucrarea n execuieD
- depuneri n incinta de execuie ndi$uit"
Dac eroziunile sunt mari pot produce deplasri ale tronsonului
executat" In acest caz se consolideaz tronsonul cu o plombare cu
beton sub .undaia respectiv i o supralr$ire pentru asi$urarea
stabilitii" Dac deplasarea este mare se dispune demolarea pra$ului
cu pstrarea .undaiei care se va consolida i re.acerea elevaiei cu
racordarea la tronsonul adiacent nea.ectat de viitur"
Depunerile n incint nu creeaz probleme de stabilitate" Ele se
vor elimina din amplasament dup care se poate continua lucrarea"
Alt soluie de diri:are a r4ului pe perioada de execuie6 dup
executarea pra$ului de .und pe :umtate de albie6 este realizarea unei
$alerii n corpul pra$ului la cota talve$ului r4ului" 0rin aceast $alerie
tranziteaz debitul din bazinul respectiv pe perioada execuiei pra$ului
de .und pe restul albiei"
5a terminarea lucrrilor6 aceast $alerie obli$atoriu se va
nc%ide" Aceast metoda are avanta:ul c lucrrile provizorii nu sunt
lucrri de amploare6 neridic4nd nivelul apei n amonte de pra$ pe
timpul execuiei"
De asemenea se pot .olosi te%nolo$ii de deviere ca< di$uri
.uzibile6 executarea pe trepte de nlime etc"
'(
&.(.2. Bn cazul unor viituri se pot produce deteriorri ale
pra$urilor de .und" n ast.el de situaii se studiaz de la caz la caz
re.acerea acestuia" -eciunea vec%e a pra$ului se include ntr-o
seciune nou care s redea .uncionalitatea pra$ului6 sau se proiec-
teaz un nou pra$ de .und6 imediat aval de cel avariat 7care va .i
acoperit de materialul de colmatare amonte de noul pra$8"
&.%. Ur;rirea co;portrii @n ti;p a
pragurilor de $und
0entru a interveni ntr-un stadiu uor de reparat se recomand
ur#$rirea co#port$rii n ti#p a pragurilor de fund.
Bn acest scop6 pe coronament6 se poziioneaz reperi spre .iecare
mal i n desc%iderea central6 care la recepia lucrrii se vor raporta
cu cote .a de un reper vizibil6 stabil6 existent pe mal"
1ene.iciarul va ntocmi o sc%i de repera: cu aceti reperi"
0eriodic i obli$atoriu dup .iecare viitur se vor citi cotele pe reperii
de pe coronamentul pra$ului" Aceste citiri dau ima$inea deplasrilor
eventuale ale tronsoanelor pra$ului din amplasament" 5a deplasri mai
mari de '- cm se va ntiina proiectantul $eneral"
De asemenea6 se va urmri ca bazinul de disipare a ener$iei s .ie
decolmatat periodic"
Bn $eneral6 bazinele disipatoare se colmateaz" Eiiturile aduc
plutitori care pot .i reinui n bazinele disipatoare de ener$ie" -e
recomand curarea bazinelor disipatoare n cazul n care sistemul
constructiv nu permite autocurarea" Bntreinerea bazinelor disipa-
toare de ener$ie intr n sarcina bene.iciarului"
Bn cazul unor viituri6 exist pericolul antrenrii materialului"
Aceasta trebuie completat6 rolul ei .iind .oarte important pentru
meninerea stabilitii pra$ului"
'+
Cap. 5. PROIECTAREA PRAGURILOR DE FUND
Asi$urarea de calcul i de veri.icare stabilite con.orm -@A-
*'&6 -@A- *,3(-'6 F92 &33;!++& Anexa i 2e$ulamentul privind
stabilirea cate$oriei de importan a construciilor6 determin elementele de
calcul privind dimensionarea %idraulic a pra$urilor de .und"
2elaiile pentru calculele %idraulice care sunt prezentate n $%id
nu sunt limitative" -e recomand s se aplice i alte relaii din
literatura de specialitate pentru veri.icarea corectitudinii rezultatelor i
mbuntirea soluiilor constructive"
(.1. Di;ensionarea :idraulic
Dimensionarea %idraulic a pra$urilor de .und se e.ectueaz
dup principiile de calcul ale bara:elor deversoare"
0roblemele %idraulice care se pun n cazul pra$urilor de .und
sunt le$ate de disiparea ener$iei la racordarea cu bie.ul aval" Giind
vorba de trecerea de la un re$im de cur$ere rapid la unul lent6 soluia
economic pentru pra$ul de .und este aceea de a se .avoriza prin
alctuirea acestuia6 .ormarea saltului %idraulic necat"
Din punct de vedere al cotei pra$urilor .a de nivelul apei din aval6
acestea pot .i<
- nenecate 7c4nd nivelul apei n aval nu in.lueneaz
cur$erea8D
- necate 7c4nd nivelul apei n aval este situat deasupra
cotei pra$ului i in.lueneaz mrimea debitului deversat8"
Calculul %idraulic al pra$urilor de .und presupune urmtoarele
etape de analiz<
- racordarea bie.urilor6 dimensionarea bazinului disipatorD
- calcule de a.uiereD
- veri.icarea la in.iltraiiD
- veri.icarea inundabilitii la ape mari"
30
(.1.2. Coe$icientul de de1it m
Coe.icientul # poart numele de coe.icientul de debit al
deversorului i varia%$ n limite lar$i6 n .uncie de caracteristicile
$eometrice i %idraulice ale deversorului"
Coe.icientul de debit pentru calculul pra$urilor de .und depinde
substanial de .orma pro.ilului pra$ului deversor &#' I ,6, ,6/,8
dup cum urmeaz<
C Pragul deversor cu profil poligonal 7cu perete $ros8
Bn aceast cate$orie se nscriu pra$urile la care c ( 2) *i sunt n
$eneral6 de dou tipuri<
- cu pro.il dreptun$%iularD
- cu pro.il trapezoidal"
3"
(.1.". Di;ensionarea 1a*inului disipator
Dac racordarea se .ace .r salt %idraulic6 nu este necesar bazin
disipator6 ci numai o risberm6 care s preia e.ectele vitezelor sporite
n aval de pra$"
Bn cazul racordrii cu salt %idraulic6 este necesar prevederea
unui bazin disipator i experiena a artat c6 dintre .ormele de
racordare cu bie.ul aval6 cea cu salt %idraulic apropiat6 cu un $rad de
necare de l 6,/ sau puin mai mare6 este cea care realizeaz un control
e.icient al poziiei saltului i cea mai intens disipare a ener$iei"
0entru realizarea racordrii cu salt apropiat6 este nevoie s
se construiasc un bazin6 cu o saltea de ap de $rosime "av +"c
c
6
denumit bazin disipator"
Gormele de realizare ale bazinului sunt<
- prin ad4ncireD
- prin pra$ disipatorD
- mixt6 prin combinarea .ormelor anterioare"
0entru aprecierea oportunitii soluiei cu bazin disipator simplu
7.r alte dispozitive de disipare a ener$iei86 se analizeaz valoarea
numrului Groude<
Bn ceea ce privete disiparea ener$iei6 bazinul simplu nu se
comport bine la numere Groude mici 7 ,-r J ',8 deoarece disiparea
este slab6 iar .ormele saltului sunt neconvenionale"
5a numere Groude mari &,-r+ (,-!,,8 saltul nu are o poziie
stabil6 ci se deplaseaz oscil4nd n :urul unei poziii medii"
0entru numere Groude ', J ,-r ( (, se recomand .olosirea
bazinului6 iar pentru ,-r ( ', i ,-r + (, se recomand .olosirea
bazinelor complexe"
Bn concluzie6 din punct de vedere al disiprii ener$iei6 bazinul
simplu se comport bine dac< ', J ,-r ( (,"
"0
/"1.3. l. Calculul .a%inului de disipare
Calculul bazinului6 n sensul controlului saltului6 se poate .ace
prin metoda debitului .ictiv6 .ormulat pentru bazinul mixt6 aplicabil
la limit i celorlalte dou sc%eme"
0entru un debit de calcul /! trebuie s se determine ad0ncirea
.a%inului d i n$li#ea pragului p! precum i lungi#ea .a%inufui l ..
Ast.el<
- -e ale$e o ad4ncime de bazin d si apoi p daca este cazul"
- -e calculeaz ad4ncimea contractat"
Cu "2 obinut se calculeaz debitul .ictiv6 care deverseaz peste
pra$ul cu nlimea p! pentru care se dau di.erite valori" Acest debit
trebuie s .ie e$al cu debitul de calcul i se va calcula in4nd seama de
.orma pra$ului i de nivelul din aval6 ast.el nc4t s se obin controlul
racordrii cu coe.icientul de necare a saltului C s pentru o sarcin
FI %'-d-p"
Este necesar veri.icarea mai multor combinaii ale ad4ncimii
bazinului i nlimii pra$ului6 pentru obinerea variantei optime
economice" De aceea6 in cazul lucrrilor mari unde investiiile sunt
*!
(.2. Calculul :idraulic al cderilor cu ;ai ;ulte
trepte
Bn amena:area %idraulic a unui pra$ de .und cu mai multe trepte
de cdere6 se impune realizarea disiprii ener$iei lamei deversante
printr-o racordare cu salt necat n seciunea aval a .iecrei trepte"
Important este determinarea nlimii pra$ului disipator necesar pentru
a asi$ura necarea saltului" Deci6 ad4ncimea con:u$at ad4ncimii
contractate trebuie s se racordeze cu ad4ncimea lamei pe pra$"
Calculul poate .i realizat n una din urmtoarele dou soluii
constructive<
!" trepte de nlime e$alD
'" cderi e$ale pe .iecare treapt"
)rmrind condiiile impuse6 mai sus menionate6 calculul se
reduce la calculul cderii ntr-o treapt6 con.orm capitolului *"!"*" De
exemplu<
- se ale$e numrul de trepte i se stabilete n prealabil
ad4ncimea bazinelorD
- se calculeaz ad4ncimea contractat i ad4ncimea
con:u$at n primul bazin care trebuie s .ie mai mare dec4t
ad4ncimea apei pe primul pra$D
- urmtoarele trepte se calculeaz la .elD
- la ultimul bazin de disipare "c
c
va .i mai mic dec4t cota
sarcinii pe pra$ul de disipare din aval sau6 la ieirea din bazin
cu ad4ncire "c
c
va .i mai mic dec4t ad4ncimea din aval a r4ului
plus cderea de sarcina la ieirea din bazin6 respect4ndu-se
coe.icientul de si$uran menionat la capitolul *"!"
- (.". Indica'ii privind deter;inarea
apro.i;ativ a ad?nci;ii de a$uiere a al1iei @n
1ie$ul aval
Bn ipoteza racordrii bie.urilor cu salt necat ntr-un bazin
disipator .r elemente suplimentare de disipare 7dini6 icane etc"8 i a
*3
5un$imea l, se msoar de la seciunea contractat i mai poate
.i determinat i cu a:utorul $ra.icului din .i$" !3"
5un$imea de consolidare a albiei n aval de bazinul disipator se
recomand s .ie de cel puin %av"
Cu aceste elemente putem estima ad4ncimea a.uierilor care s-ar
produce n cazul neprote:rii albiei"
Admi4nd o anumit valoare a ad4ncimii de a.uiere6 se poate
evalua distana .a de seciunea contractat a apei la care ea se
produce i6 deci6 se poate aproxima lun$imea necesar a ei"
0entru calculul vitezelor pe zona ei unde a.uierile nu vor mai
avea loc6 s-a introdus noiunea coe.icientului capacitii de erodare a
curentului 1! similar lui 123
(.&. Calcule privind in$iltra'iile apei la pragurile de
$und
0rin realizarea unui pra$ de rund se creeaz o sarcin %idraulic
ntre bie.ul amonte i bie.ul aval &) 4 )15 )2) sub aciunea creia are
loc<
(.&.1. In$iltra'ia apei pe su1 construc'ie
Bn cazul pra$urilor de .und6 analizarea acestui .enomen este
necesar pentru stabilirea dia$ramei de presiune pe talpa construciei6
n vederea dimensionrii la stabilitate a acestuia6 dar n mod special
pentru a lua msurile pentru evitarea pericolului de antrenare a
materialului din .undaie6 sub aciunea curentului de in.iltraie"
/,
Bn literatura de specialitate sunt date urmtoarele metode de
rezolvare a problemei in.iltraiei plane sub presiune<
C metode bazate pe spectrul %idrodinamic
- metode numerice - di.erene .inite i elemente .initeD
- cele mai utilizate n prezent sunt metodele analiticeD
- metoda analo$iei electro-%idrodinamice etc"D
C metode care nu presupun trasarea spectrului %idrodinamic
- metoda .ra$mentelorD
- metoda conturului subteran des.urat etc"
C pentru si$urana construciei6 sub aspectul evitrii pericolului
de antrenare a materialului de sub construcie6 din experien
s-a stabilit c lun$imea conturului subteran al acesteia va
trebui s aib o mrime ce poate .i stabilit6 n .uncie de
caracteristicile pm4ntului6 ast.el nc4t acesta s reziste la
antrenare i a.uiere"
0entru calculele preliminare sau pentru condiii n care sarcina
%idraulic este redus i nu sunt prevzute ecrane de palplane6
datorit simplitii6 s-a impus metoda conturului subteran de calcul al
in.iltraiei acceptabile6 care poate .i utilizat atunci c4nd nu sunt
.olosite metode mai exacte de calcul"
5un$imea redus minim necesar a conturului subteran al
construciei6 va .i con.orm acestei metode6 are expresia<
Aceast veri.icare este obli$atorie pentru toate cazurile" In
cazuri speciale6 c4nd lun$imea conturului rezult .oarte mare din
cauza unei sarcini %idraulice mari i a unui material .in din terenul de
.undaie6 se vor .ace calcule cu metode mai exacte i se vor lua
msurile necesare de diminuare a in.iltraiilor"
/'
(.(. Calculul de sta1ilitate a pragului de $und
Eeri.icrile la stabilitate se vor e.ectua pe baza metodei starea
limit ultim6 $ruparea aciunilor i coe.icienii pariali de si$uran
lu4ndu-se con.orm -@A- !,!,!;,A =Aciuni n construcii" Clasi.icarea
i $ruparea aciunilor pentru construcii civile i industriale> i a -@A-
,,;' =@eren de .undare" Calculul terenului de .undare n cazul .undrii
directe>6 precum i a principiilor Eurocode 7EN !++, din ',,'8 - bazele
proiectrii6 Eurocode l part !-! 7EN !++!-!-! din ',,'8 - aciuni in
construcii si Eurocode ' part 7ENE !++' - din !++(8- betoane n
.undaii"
(.(.1. #c'iunile
0rincipalele aciuni ce trebuie luate n considerare la verificarea
sta.ilit$ii pragurilor de fund sunt urmtoarele<
53
i6valuarea aciunilor se va .ace con.orm normativelor i standar-
delor n vi$oare sau n lipsa acestora a literaturii de specialitate6 ast.el<
C $reutatea proprie va .i evaluat pe baza -@A- !,!,!;! -
=Aciuni n construcii" 9reuti te%nice i ncrcri perma-
nente>D
C mpin$erea pm4ntului sau umpluturii6 precum i rezistena
pasiv a acestuia6 se va calcula prin metodele din $eote%nic6
av4nd ca elemente de baz studiul $eote%nic pentru amplasa-
mentul respectivD
C presiunea %idrostatic a apei se va determina corespunztor
nivelurilor rezultate din calculele %idrauliceD
C subpresiunea apei va .i calculat corespunztor di.erenei de
nivel a apei din .aa i din spatele construciei6 put4nd .i
luat acoperitor cu o variaie liniar ntre aceste puncte6 sau
va .i determinat pe baza calculelor de in.iltraie prin metode
din literaturD
C aciunea seismic va .i evaluat in4nd seama de<
- 90-,!*-+& - 9%id de proiectare" Calculul terenului de
.undare la aciuni seismice n cazul .undrii directeD
- 0D !+&-(, - Normativ pentru proiectarea antiseismic
a construciilor din domeniul transporturilor i teleco-
municaiilorD
- -2 !!!,,;! - Konarea seismic" ?acrozonarea terito-
riului 2om4nieiD
- se vor calcula<
- mpin$erea pm4ntului sub aciunea seismicD
- .ora de inerie a maselor construcieiD
- .orele %idrodinamice determinate de seism"
/"/"'" 2ruparea ac'iunilor
Con.orm -@A- !,!,!;, aciunile se $rupeaz n dou $rupri
de calcul<
- $rupare .undamentalD
- $rupare special"
7ruparea funda#ental$ va cuprinde aciunile permanente i pe
cele variabile n timp6 dar cu o .recven mare"
7ruparea special$ va cuprinde n a.ara aciunilor din $ruparea
.undamental6 pe cele excepionale6 cu o .recven unic6 cum ar .i<
seismul6 solicitrile din perioada de execuie6 sau datorate de$radrii
unor pri ale construciei 7a.uierea patului6 dislocri datorate
curenilor etc"8"
5a evaluarea aciunilor pentru diversele $rupri6 se va ine
seama de nivelurile posibile ale apei6 care s conduc la situaiile cele
mai de.ormabile de ncrcare"
(.(.". )eri$icarea siguran'ei construc'iei
Calculul se .ace cu metoda de calcul la stare limit ultima"
Ealorile sarcinilor de calcul se determin prin nmulirea valorilor
normate stabilite n -@A- !,!,!;, cu coe.icieni de ncrcare 7ni8
con.orm -@A- !,!,!;,A care au rolul de a spori intensitile
//
lucrrilor i -@A- *,3( ce stabilete probabilitatea anual de depire
ncrcarea variabil din $rupa .undamental acioneaz o perioad
scurt de timp6 perioada viiturii" 8e aceea se admite o dia$ram<
triun$%iular a e.ortului pe talpa pra$ului"
Cap. %. - )4RI8IC#R4# CONS5RUC=II7OR DIN
AON9+ C4 SUN5 IN87U4N=#54 D4
PR#2URI74 D4 8UND
0ra$urile de .und deasupra talve$ului au rolul de a ridica talve-
$ul albiei prin colmatare amonte de pra$" 2idicarea talve$ului duce la
ridicarea nivelului apei n albie i implicit la ridicarea nivelului .reatic
n maluri"
5a malurile :oase6 nivelul .reatic ridicat in.lueneaz ve$etaia
existent n zon" -e vor dezvolta plantele iubitoare de umezeal"
De asemenea6 se va veri.ica dac la debitele maxime de calcul n
amonte de pra$ este necesar ridicarea malului pentru a scoate de sub
inundaie construciile existente pe mal"
Cap. 7. - SO7U=II CONS5RUC5I)4 #P7IC#54
Dup cum s-a detaliat n cap" '6 pra$ul de .und este o amena:are
a albiei r4ului capabil s preia ener$ia r4ului la debitul de calcul"
-oluiile sunt variate6 ele .iind o combinaie posibil ntre prile
componente descrise n cap" '" n continuare sunt prezentate dou
amena:ri pe r4ul Cerna 7.i$" !+6 ',8 i r4ul -o%odol 7.i$" '!6 ''8"
0e r4ul Cerna6 amena:area a avut ca scop6 re.acerea talve$ului la
cote iniiale execuiei podului n seciune" @erenul de .undare este un
depozit aluvionar $rosier stabilizat"
0ra$ul deversor s-a executat din pre.abricate umplute cu beton
slab6 i o plac de beton rezistent cu parament aval ;'6 racordat cu arc
de cerc la cota coronamentului i a bazinului de disipare"
58
-eciunea de pra$ s-a ncastrat n mal" Aceast ncastrare .ormeaz
un umr n care se reazem aprrile de mal n amonte i aval de pra$ pe
toat limea seciunii de aprare de mal"
0ra$ul deversor are rosturi de lucru la 3",, m" -e recomand
rosturi de lucru la 36,, - !,6,, m distan ntre ele"
1azinul disipator s-a realizat din saltea de $abion de ,6/, m
placat cu beton rezistent" 0entru micorarea subpresiunii dup viitur6
bazinul de disipare este prevzut cu barbacane"
-e recomand ca aceast descrcare s se .ac cu l - ' buc";mp
/ cm la bazinele .undate pe terenuri necoezive cu particule .ine" Bn
acest caz salteaua de $abion se va aeza pe un $eotextil care va pstra
calitatea pm4ntului de .undare" 9eotextilul va opri mi$rarea particu-
lelor .ine din .undaie n $olurile saltelei din $abioane i n bazin"
0ra$ul disipator s-a executat din $abioane placate cu beton
rezistent care a nc%is bazinul de disipare spre aval i prin ad4ncirea
lui sub cota bazinului a micorat viteza curentului sub lucrare6 la ieire
n aval"
a s5a reali%at din p. .rut$ de 5'515' 9g:.uc *i disipea%$ ce
a #ai r$#as din energia r0ului.
Aprarea de mal s-a proiectat din ziduri de $abioane placate cu
beton de !, cm $rosime6 racord4ndu-se n amonte la culea podului" In
aval zidul s-a ncastrat n mal pe '6/, m" -e recomand ncastrarea n
mal s .ie de '6,, m - 6,, m"
0e r4ul @ismana s-a executat un pra$ de .und6 cu respectarea
acelorai prescripii" 2e$imul de cur$ere al r4ului6 cu debit subteran n
timpul secetos 7r4ul izvor4nd practic n aval la cea" !6/ Hm8 d
posibilitatea execuiei pra$ului deversor i a bazinului disipator din
beton turnat monolit"
Bn continuare sunt prezentate dou pra$uri de .und amena:ate cu
dou pra$uri de cdere pe r4ul Eisa 7.i$" '6 '*8 i pe r4ul 1uneti
7.i$" '/6 '38"
/+
Cap" (" - ANELE
5ista principalelor standarde6 $%iduri i re$lementri te%nice n
vi$oare6 care se aplic la proiectarea lucrrilor de aprare a
drumurilor6 cilor .erate i podurilor rutiere
,.1. 7ista principalelor standarde
,.1.1. 5er;inologie
<. 0" 0,.0 30A11)" &idr aulic!. ,er minologie s im2olur i unit!i de m!sur!
.. )0 0,.0 39"9/11 )1 (eologia te/nic !. ,er minologie
&. 11 0,.0 50891 )1 3r oduse din piatr! natural! pentr u construcii.
,erminologie
(. A 1 0,.0 5 A2 A1 92 3odur i. ,er mi nolo gi e
(. 53 0: 828"198 .menaBarea 2a*inelor /idr ogr af ice ale tor enilor
,.1.2. Studii pentru proiectare
(. 51 0,.0 :. A8231 )1 &idr ometrie. +iBloac e pentru m!sur area de2it elor de
ap!. -ondiii de folosire
(. 53 0,.0 8593188 Lucr!r i de regular i*ar e a al2iei r'urilor. 0tudii de teren #i
cercet!ri de la2orator
,.1.". Proiectare
(. )1 0,.0 291"18" Lucr!ri de drumuri. ,erasamente. -ondi ii t e/nice
gener ale de calitate
(. )0 0,.0 291A18) Lucr!ri de drumuri #i c!i ferate. 3roteBarea talu*urilor
#i #anur ilor. 3rescripii generale de proiectare
(. 21 0,.0 3300/2185 ,eren de f undare. -alc ulul terenului de fundare n
ca*ul fund!rii directe
(. 52 0,.0 "0A8/11 82 8e2ite #i volume ma7ime de ap!. 8eter minarea
de2itelor #i volumelor ma7ime ale cursurilor de ap!
3(
(. 52 0,.0 "0A8/21 8) 8e2ite # i volume ma7ime de ap!. 3ro2a2ilit !ile
anuale ale de2itelor #i volumelor ma7ime n condiii
normale #i speciale de e7ploatare
(. 52 0,.0 "2)3183 -onstrucii /idrote/nice ncadrarea n clase de
importan!
(. 20 0,.0 A05"1)) ,eren de fundare. .d'ncimi ma7ime de ng/e.
Conarea teritoriului :.0.:.
(. 5A 0,.0 )883190 -onstrucii /idrote/nice. 0upraveg/erea comport!rii
n timp. 3rescripii generale
(. 51 0,.0 :. 89)2/11)1 &idrometrie. 8eterminarea de2itului de ap! n
sistemele de curgere cu niv el li2er. +etoda
geometric!
(. 51 0,.0 89)2/31 81 &idrometrie. 8eterminarea de2it ului de ap! prin metoda
diluiei. 3rocedeul de inBectare cu de2it
constant
(. 51 0,.0 89)2/"182 &idrometr ie. 8et erminarea de2itului de ap! n sist em de
curgere cu nivel li2er. +etoda rela iei nivel1 de2it $c/eia
limnimetric!%
(. 53 0,.0 92A9189 Lucr!ri de regulari*are a al2iei r'urilor. 3rescripii
generale de proiectare
,.2. 7egi+ nor;e+ nor;ative+ proiecte tip+ cataloage
,.2.1. 7egi
D D D Legea privind calitatea n construcii nr. 10/1995
D D D Legea apelor nr. 10)/199A
D D D Legea proteciei mediului nr. 13)/1995
D D D Legea proteciei muncii nr. 90/199A
D D D Legea privind autori*area n construcii nr. 50/1991
D D D :egimul drumurilor 1 =rdonana de (uvern nr. "3/199)
D D D 3rocedura reglementar! a activit!ilor economice #i sociale cu
impact asupra mediului nr. 125/199A
A9
("'"'"Norme
MMM
5orme de protecia muncii specifice activit!ii de construcii1 montaB
pentru transporturi feroviare rutiere #i navale ela2orate de +,,c
4-3,,c 1982
D D D
5orme te/nice privind utili*area geote7tilelor #i geomem2ranelor la
lucr!r ile de construcii 1 - 22)188
,.2.". Nor;ative i instruc'iuni te:nice
43,.5. 5ormativ departamental pr ivind proiec tar ea lucr!rilor de
ap!rare a drumurilor c!ilor ferate #i podurilor 4ndicativ 38 1A11 8A 6ucur e# ti
pu2lic at n Buletinul Constr uc iilor nr. "/198A
43,.5. 5ormativ departamental privind proiectarea /idraulic! a podurilor
#i podeelor 4ndicativ 38 9512002 6ucure#ti pu2licat n Buletinul Tehnic Rutier
nr 13/ ian. 2002
: > 5 > L 4 0 3 & 5ormativ departamental pentr u clasificarea grupar ea #i
evaluarea aciunilor pentru construcii /idr ote/nice 1 indicat iv
3> )29189 pu2licat n Buletinul Construc iilor nr. 3/1989
$revi*uit n 199"%
I-0IG 4nstruciuni te/nice departamentale pentru proiectarea digur ilor de
ap!rare mpotriva inundaiilor 4ndicativ 38 51)2 6ucure#ti 19)3
45->:-
-od de practic! pentru e7ecutarea lucr!rilor din 2eton 2eton
armat #i 2eton precomprimat 5> 012199 6ucure#ti 2000
+.33+ 4nstruciuni pentru calculul de2itelor ma7ime n 2a*ine mici 1 =rdi nul
nr . 98 di n fe 2r. 199)
+,,- =rdinul +inistrului ,ransporturilor nr. "8/98 pentru apro2area
E5or melor privind amplasar ea #i e7ploatarea 2alastier elor din
*ona drumurilor #i a podurilorF
) 0
,.2.&. Proiecte tip+ cataloage
4-3(. 3roiecte tip #i module pentru lucr!ri de gospod!r ir ea apelor
6ucure#ti1980
43,.5. -atalog de elemente #i detalii tip pentru ap!r!ri de maluri
6ucure#ti19)8
43,.5. Lucr!r i de sus inere a teras amentelor n t er enur i sta2ile.
3roiect t ip 0, 80 *iduri de spriBin pentr u drumuri pu2lic e
6ucure#ti 1980
Cap. /. 0I07IO2R#8I4
N!O1P5#I)E"
- ;#ena<area .a%inelor "idrografice *i a cursurilor de ap$!
1ucureti6 Editura Ceres6 !+(,
N'O 1#E2) -" i ?BND2) @"
5=ndiguiri! 1ucureti6 Editura Ceres6 !+&,
NO 9E2@#)-#E ?" D"
- )idraulic$ 7traducere din limba rus86 1ucureti6 Editura
@e%nic6 !+33
N*O CI#C D"
5)idraulic$! 1ucureti6 Editura Didactic i 0eda$o$ic6 !+(
N/O MMM ICF
- >i#po%ionul utili%area geote2tilelor n "idrote"nic$!
transporturi *i n alte do#enii ale te"nicii construciilor.
Cule$ere de articole6 1ucureti6 !+(,
N3O QE55NE2 5" i 9PKDA2) A"
- 7eosinteticele n construcii voi. ?! 1ucureti6 Editura Inedit6
!++*
&!
N&O 5A@ER ?" i KAFA2E-C) E"
;p$rarea #alurilor *i prote<area talu%urilor! 1ucureti6
Editura Ceres6 !+&'
N(O 5A@ER ?" i KAFA2E-C) E"
- >ta.ilitatea #alurilor *i talu%urilor! 1ucureti6 Editura
Ceres6 !+33
"N+O 5EF2 F"
- ,undaii! Exemple de calcul6 1ucureti6 Editura @e%nic6
!+3&
N !,O ?AI#2 N" i 0P)NE-C) ?"
- 7eote"nic$ *i fundaii! 1ucureti6 Editura Didactic i
0eda$o$ic6 !+3&
N !! O ?ANEA -" i 9PKDA2) A"
- 7eosinteticele n construcii. Propriet$i! utili%$ri! ele#ente
de calcul! 1ucureti6 Editura Academiei 2om4ne !+++
N!'O ?AN#5I) I"
- ,undaii *i procedee de fundare! 1ucureti6 Editura
Didactic i 0eda$o$ic6 !+&& i !+(
N!O ?AN#5I) I"
- @egulari%$ri de r0uri *i c$i de co#unicaie pe ap$!
1ucureti6 Editura Didactic i 0eda$o$ic6 !+&
G
1"HDDD
- Aanualul inginerului "idrote"nician! 1ucureti6 Editura
@e%nic6 !+3+-!+&,
N!/O?A@EE-C)C"
- )idraulic$! 1ucureti6 Editura Didactic i 0eda$o$ic6
!+3'
)2
N!3O?A@)-EEICIE"
- @egulari%area r0urilor *i de.itelor 7traducere din limba
rus86 1ucureti6 Editura @e%nic6 !+/!
N!&O 2SI5EAN) 0"6 A@FANA-I) C"6 92EC) E"6 ?)RA@ E"6
-@ANCI) A6 1#AI N i CFI2ICP A"
- 7eote"nic$ *i fundaii! Exemple de calcul6 1ucureti6
Editura Didactic i 0eda$o$ic6 !+(
N!(O 2)-) 9"6 -@A@FI E i 0)-@E5NIAC ?"
5;p$r$ri de #aluri! 1ucureti6 Editura te%nic6 !+3/
N!+O-CF#Q5I@-CFA"
5)and.uc"des Basserlanes! I T II6 Uien -prin$ Eerla$6
!+3*
N',O -@2)N9P E"
- 6le#ente de calcul pentru proiectarea lucr$rilor cu
geote2tile! 1ucureti6 2evista @ransporturilor i
@elecomunicaiilor nr" '6 !+(*6 p" !/-'&
N'!O E5ADI?I2E-C) I"
- )idrologie! 1ucureti6 Editura Didactic i 0eda$o$ic6
!+&(
N''O RE5A2E-C) ?"6 0#DANI ?"
5;p$rarea #potriva inundaiilor. 1ucureti6 Editura
@e%nic6 !++
N'O MMM
- @egulari%$ri de r0uri. Note de curs6 Institutul de
Construcii6 1ucureti6 !+++
N'*O MMM
- @egulari%$ri! ndru#$tor de proiectare! Institutul de
Construcii6 1ucureti6 !++"
) 3
N'/O MMM
- ?nstruciuni pentru calculul scurgerii #a2i#e n .a%ine
#ici -I"N"?"F" -!++&"
N'3O MMM
- =ndreptar pentru calcule "idraulice 5 traducere din li#.a
rusa su. coordonarea prof. dr. doc. >i#ion )ancu 5 1C8C
N'&O E5ENA @2#GIN
- )idraulic$ *i "idrologie 5 Editura Didactic i 0eda$o$ic6
1ucureti6 !+&*"
N'(O ?I2CEA ?PNE-C)
- )idraulica podurilor *i podeelor 5 Editura #rizonturi
)niversitare6 @imioara6 ',,'"
&*