Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul Familiei

20 febr., 2014

Mara Ioan

test final: 17 aprilie

Bibliografie: Lupascu si Craciunescu, ed. Univ. Juridic, Dreptul Familiei
Examen/testare: 10 grila (3 raspunsuri) si 3 sinteza


Notiuni introductive

1. Notiunea dr. familiei
2. Obiectuk de reglementare
3. Metoda de regl.
4. Principiile generale
5. Izvoare, exemple si clasificare
6. Corelatiile dr. fam. cu alte ramuri de drept
7. Def. si functiile familiei
9. Uniunea consensuala
10. Logodna
-
notiune

-
natura juridica

-
caractere jur.

-
conditii de fond si de forma

-
efecte

-
nulitate

-
incetare


Dr. fam. este acea ramura a sistemului de dr. romanesc, alcatuita din totalitatea n.j. care
reglememteaza raporturile pm si nepm. izvorate din casatorie, rudenie, adoptie, precum si din
unele relatii asimilate de lege sub anumite aspcete relatiilor de familie.

Obiectul de reglem. consta in raporturile izvorate din casatorie, de rudenie fireasca, raportuirle
asimilate sub anumite aspecte celor de familie.

Regimul juridic al
-
nulitatii absolute

-
nul. relative


Metoda de reglementare
-
majorit. n. de dr. fam. sunt imperative


Principiile generale
-
ocrotirea casatoriei si familiei

-
casatoria liber consimtita intre soti

-
egalitatea intre soti

-
monogamia

-
interzicerea casatoriei intre persoanele de acelasi sex

-
acordarii sprijinului reciproc

-
alegerii regimului matrimonial

-
ocrotirea interesului superior al minorului-
egalitatea in drepturi a copiilor

-
dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor

curs
27 febr., 2014

Subiecte - numai persoane fizice

Izvoare:

concubinaj:

logodna:

curs

13 martie, 2014

Formalitati:
1. prealabile: cominicarea starii sanatatii de catre soti, se asigura conditia de liber, neviciat si dat
in cunostinta de cauza a consimtamantului.

Efectele casatoriei:
-
structura

-
notiune si clasificare

-
efecte rel. personale intre soti

-
efectelele rel. pm intre soti (regimu) juridic general, regimurile matrimoniale: conventia
matrimoniala, regimul comunitatii legale, regimul separatiei de bunuri, retgimul comunitatii
conventionale, modificarea, incetarea si lichidarea regimurilor matraimoniale),

-
efectee cu privire la cap. de exeercitiu a sotului munorr.


LUPASCU

81-85
126-182

Cciv 258, 260-265, 307-372


Relatiile pm:
-
regim jur. primar - acele reguli imperative aplivabile raporturilor pm dintre soti, indiferent de
regimul matrimonial ales

1. in perioadele normale ale Casatoriei:
-
reprezentarea intre soti

-
oricare dintre soti il poate mandata pe celalat cu privire la bunurile proprii sau comune

-
locuinta de familie

-

TEST
-
casatoria, incetare si desfacere inclusiv

-
grile din cursul dnei Ioan


curs
-
conventia matrimoniala


curstest final:
1. nulitatea casatoriei: cazuri de nulitate absoluta enumerare si sit. in care nulit. este acoperita,
cazuri de nulitate relativa enumerare, regim juridic nulitate - absolut vs. relativ particularitati
(inclusiv particularitatile de la def.), efecte nulitate (3 variante), def. si conditiile casatoriei
putative, 293-306 din cod, lupascu: 185-200
2. incetarea casatoriei- notiune, cauze, efecte, sotul declarat mort este in viata, 259, 293 cciv si
925 ncpc, lupascu 201-202
3. desfacerea casatoriei: notiune, forme,
1. divortul pe cale judiciara prin acordul sotilor - conditii, din vina unuia dintre soti si din
culpa - conditii si culpa in sine, separarea in fapt,
2. div. pe cale adm,: conditii (cine si cum depune cererea, unde, comsimtamantul)
3. div. pe cale notariala: ibidem
4. efectele desfacerii casatoriei: numele fostilor soti, obligatia de intretienere intre fostii soti
373-404 cciv., 914-934 ncpc, lupascu 203, 216-254 fara proceduri
5. data desfacerii casatoriei (cu exceptia de la 925)
4. delimitarea dr. fam. de alte ramuri de dr. privat
5. definitia si obiectul de reglementare
6. incetarea regimului matrimonial: momentul la care inceteaza, care este regimul jur. al bunurilor
comune pana la lichidare
7. acceptiunile notiunii de casatorie
8. caractere jur. ale casatoriei ca act juridic
9. conditii de fond: varsta matrimoniala, rudenia, lipsa discernamantului (atat lipsa vremelnica cat
si alienatia si debilitatea mintala)
10. consimtamant la casatorie (conditii si vicii, in special eroare)
11. logodna- conditii de fond (numai enumerare), ruperea logodnei (efectele)
12. declaratia de casatorie
13. opozitia la casatorie
14. momentul si locul incheierii casatoriei
15. solemnitatea casatoriei
16. numele sotilor
17. conventia matrimoniala: notiune, conditii de fond, forma si publicitate, modificarea conventiei
matrimoniale
18. clauza de preciput
19. ineficacitatea conv. matrimoniale
20. regim matrimonial general: extinderea si restrangerea mandatului sotilor
21. locuinta de familie: notiune, natura juridica, limitele actelor juridice cu privire la aceasta
si sanctiunea nerespectarii acestor limite
22. regimul comunitatii legale: bunurile comune, bunurile proprii, ce acte jur. pot fi incheiate
de catre un sot cu priv. la bunurile comune, care sunt actele juridice ptr. care e necesar
consimtamantul expres al ambilor soti, raspunderea sotilor ptr. datoriile comune
23. regimul comunitatii conventionale: obiectul (ce bunuri intra, care ies, cotele, mod de
exercitare, partaj)
24. obligatia de intretinere (doar ptr. examen) - capitol distinct: notiune, caractere juridice,
persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere, ordinea acordarii intretinerii,
pluralitatea de debitori sau creditori, conditii cu privire la creditor, conditii cu privire la
debitor, particularitatile obligatiei legale de intretinere ale parintilor, intre fostii soti.