Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZARE EVENIMENT-PROMOVARE SOCIETATE

S.C. HVAC SYSTEMS S.R.L.


Locaie : Restaurat S.C. AGATHA !OR YO" S.R.L.
#ata e$ei%et: &'.&(.)&** ore+e *&:&&-*(:&&
Sco,: ,ro%o$are societate- ,re.etare ,roiecte rea+i.ate
LIST/ PARTICIPAN0I LA EVENIMENT
Nr
crt.
Nu%e - ,reu%e !uia-ocu,aia Societatea Se%atur1
,artici,are
* V2+cu Ga3rie+ Octa$ia I4ier ,roiectare
ista+aii
SC H$ac
S5ste%s SRL
) So6icu #aie+ #u%itru I4ier ,roiectare
ista+aii
SC H$ac
Pro7ects SRL
8 Me+eciuc A9rei I4ier Proiectare
ista+aii
-
: Go,;a Ge+u Ar<itect SC Gt
Ar<itect SRL
= A+ia SC Gt
Ar<itect SRL
> Geor4e SC Gt
Ar<itect SRL
' Rusu #ra4os Ar<itect SC
Asi%,totic
SRL
( Rusu Oaa Ar<itect SC
Asi%,totic
SRL
? A9rei Ste6a Ar<itect SC Artca
SRL
*&
**
*)
*8
*:
*=
*>
*'
*(
*?
)&
)*
))
)8
):
)=
)>
)'
)(
)?
8&
8*
8)