Sunteți pe pagina 1din 247

CURS MANAGEMENTUL DESEURILOR

Autor: Consuela Tudose

UGIR-aprilie 2014 _CLUJ

CURS MANAGEMENTUL DESEURILOR Autor: Consuela Tudose UGIR-aprilie 2014 _CLUJ aprilie 2014 1
CURS MANAGEMENTUL DESEURILOR Autor: Consuela Tudose UGIR-aprilie 2014 _CLUJ aprilie 2014 1
CURS MANAGEMENTUL DESEURILOR Autor: Consuela Tudose UGIR-aprilie 2014 _CLUJ aprilie 2014 1

Europa produce anual 1,8 miliarde tone de deşeuri = 3,5 tone/ persoană

Acestea provin, în principal :

de la gospodării activităţi comerciale (de ex. magazine, restaurante, spitale)

industrie (companii farmaceutice, producători de textile)

agricultură(nămolul de epurare) proiecte de construcţii şi demolare minerit producţia de energie

deşeurile urbane se ridică, în medie, la 530 kg/persoană, o valoare medie care variază considerabil de la ţară la ţară

în 2005

49% din deşeurile urbane au fost depozitate în rampe de depozitare

18% au fost incinerate doar 27% au fost reciclate

au fost depozitate în rampe de depozitare  18% au fost incinerate  doar 27% au
au fost depozitate în rampe de depozitare  18% au fost incinerate  doar 27% au
au fost depozitate în rampe de depozitare  18% au fost incinerate  doar 27% au
au fost depozitate în rampe de depozitare  18% au fost incinerate  doar 27% au
 ( 3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii au obligaţia să desemneze o

(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane

juridice, comercianţii

au obligaţia să

desemneze o persoană din rândul angajaţilor

proprii care să urmărească şi să asigure

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe

persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca

urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Legea 211/2011 art.22 alin.3 , 4

periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.  Legea 211/2011 art.22 alin.3 , 4
periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.  Legea 211/2011 art.22 alin.3 , 4
periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.  Legea 211/2011 art.22 alin.3 , 4
periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.  Legea 211/2011 art.22 alin.3 , 4
 Legea 211/2011  Categorii de deseuri si cerinte legale specifice ( colectare): Cuprins 

Legea 211/2011 Categorii de deseuri si cerinte legale specifice ( colectare):

Cuprins

deseuri din institutii publice

deseuri din sectorul militar-explozibili

deseuri din constructii si demolari (C&D)

deseuri radioactive

deseuri fitosanitare

deseuri din alimentatia publica

deseuri de origine animala

deseuri medicale

azbest

materiale si echipamente cu PCB/PCT

vehicule scoase din uz -VSU

ambalaje si deseuri de ambalaje

baterii si acumulatori

uleiuri uzate

DEEE

anvelope uzate

deseuri industria extractiva

deseuri navale

deseuri periculoase (substante,

amestecuri si articole)

Tipuri de deseuri

3. Reguli de buna practica:  prevenire  pregatire pentru reutilizare  reciclare 

3. Reguli de buna practica:

prevenire

pregatire pentru reutilizare

reciclare

valorificare energetica

eliminare

4. Stocare intermediara temporara

5. Obligatii de identificare-etichetare

6. Evidenta gestiunii deseurilor

7. Raportari

8. AUDITUL DE DESEURI

9. Planul de prevenire a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase

10. Studii de caz

a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase  10. Studii de caz  aprilie
a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase  10. Studii de caz  aprilie
a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase  10. Studii de caz  aprilie
a generarii deseurilor si de minimizare a deseurilor periculoase  10. Studii de caz  aprilie
aprilie 2014 6
aprilie 2014 6
aprilie 2014 6
aprilie 2014 6
aprilie 2014 7
aprilie 2014 7
aprilie 2014 7
aprilie 2014 7
aprilie 2014 7
aprilie 2014 7
aprilie 2014 8
aprilie 2014 8
aprilie 2014 8
aprilie 2014 8
aprilie 2014 8
aprilie 2014 9
aprilie 2014 9
aprilie 2014 9
aprilie 2014 9

Lege nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor

Abroga OUG 78/2000 privind regimul deseurilor,

Legea 426/2001

OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 426/2001 Abroga OUG 16/2001- deseurile industriale reciclabile
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 426/2001 Abroga OUG 16/2001- deseurile industriale reciclabile
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 426/2001 Abroga OUG 16/2001- deseurile industriale reciclabile
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea 426/2001 Abroga OUG 16/2001- deseurile industriale reciclabile

Abroga OUG 16/2001-

deseurile industriale

reciclabile

 efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi dioxidul de carbon captat şi transportat în scopul

efluenţii gazoşi emişi în atmosferă şi

dioxidul de carbon

captat şi transportat în

scopul stocării geologice şi stocat geologic

1

solurile (in situ), inclusiv solurile

contaminate

neexcavate şi clădiri

legate permanent de sol

2

 solurile necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităţilor de construcţie ,

solurile necontaminate şi alte materiale geologice

naturale excavate în

timpul activităţilor de construcţie, în cazul în care este cert că

respectivul material va fi

utilizat pentru construcţii în starea sa naturală şi pe locul de unde a fost

excavat

3

deşeurile radioactive

explozibilii declasaţi

materiile fecale, paiele şi

alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultură sau

silvicultură şi care sunt

folosite în agricultură ori silvicultură sau pentru producerea de energie

din biomasă

4,5,6,

 apele uzate  subprodusele de origine animală  carcasele de la animalele care au

apele uzate

subprodusele de

origine animală

carcasele de la animalele care au

decedat în orice alt

mod decât prin sacrificare

7,8,9

deşeurile rezultate în urma activităţilor de

prospectare, extracţie,

tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării

carierelor care intră sub

incidenţa HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile

extractive.

10

 sedimentele depuse în apele de suprafaţă în scopul gestionării apelor şi a căilor navigabile

sedimentele depuse în apele de suprafaţă în

scopul gestionării

apelor şi a căilor navigabile sau al prevenirii inundaţiilor,

daca se face dovada că respectivele sedimente sunt nepericuloase.

11

SUBPRODUSE (scrap)

Cele pentru care a incetat

statutul de deseu cf. art 6

-ambalaje

-VSU

-DEEE -baterii si acumulatori

-pot fi si altele (regulamentele de scoatere de sub statutul

de deseu)

12

 = o substanţă sau un obiect care rezultă în urma unui proces de producţieşi

= o substanţă sau un obiect care rezultă în urma unui proces

de producţieşi al cărui obiectiv principal nu este producerea

acestuia si care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) utilizarea ulterioară este cunoscuta;

b) poate fi utilizat direct, fără a fi supus unei alte prelucrări

suplimentare;

al cărui obiectiv principal nu este

c) substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a

producerea acestuia

unui proces de producţie;

d) utilizarea ulterioară este legală, în sensul că substanţa sau

obiectul îndeplineşte toate cerinţele relevante referitoare la produs, la protecţia mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va produce efecte globale nocive

asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.

 încetează să mai fie considerate deşeuri -Cf. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambal a

încetează să mai fie considerate deşeuri -Cf. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,

- Cf. HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz(VSU)

- Cf. Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 DEE

- Cf. HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor.

- Regulamentul 333/2011-deseuri de fier, otel, aluminiu si aliaje de aluminiu

- Regulamentul 1179/2012-cioburi de sticla

- Ex: rumegus utilizat ca bricheti sau in placi PAL

- Regulamentul 1179/2012 -cioburi de sticla - Ex: rumegus utilizat ca bricheti sau in placi PAL
- Regulamentul 1179/2012 -cioburi de sticla - Ex: rumegus utilizat ca bricheti sau in placi PAL
- Regulamentul 1179/2012 -cioburi de sticla - Ex: rumegus utilizat ca bricheti sau in placi PAL
- Regulamentul 1179/2012 -cioburi de sticla - Ex: rumegus utilizat ca bricheti sau in placi PAL
 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri
 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri

de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri

metalice (fier, otel , aluminiu si aliaje de aluminiu) nu mai constituie deșeuri în temeiul

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului

European și a Consiliului

 Se aplica din 09.10.2011
Se aplica din 09.10.2011
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  Se aplica din 09.10.2011 aprilie 2014
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  Se aplica din 09.10.2011 aprilie 2014
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  Se aplica din 09.10.2011 aprilie 2014
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului  Se aplica din 09.10.2011 aprilie 2014
 fier, oțel și aluminiu inclusiv deșeurile de aliaje de aluminiu - materie primă în
 fier, oțel și aluminiu inclusiv deșeurile de aliaje de aluminiu - materie primă în

fier, oțel și aluminiu inclusiv deșeurile de aliaje de aluminiu - materie primă în oțelării, topitorii,

rafinării de aluminiu și unități de retopire pentru

producția de metale.  CONDITII :  suficient de pure  să respecte standardele relevante
producția de metale.
CONDITII :
 suficient de pure
 să respecte standardele relevante sau
specificațiile formulate de industria metalurgică.
 nu genereze un impact global negativ asupra
mediului și sănătății umane.
metalurgică.  nu genereze un impact global negativ asupra mediului și sănătății umane. aprilie 2014 18
metalurgică.  nu genereze un impact global negativ asupra mediului și sănătății umane. aprilie 2014 18
metalurgică.  nu genereze un impact global negativ asupra mediului și sănătății umane. aprilie 2014 18
metalurgică.  nu genereze un impact global negativ asupra mediului și sănătății umane. aprilie 2014 18
 cioburi de sticlă = cioburi rezultate din recuperarea deșeurilor de sticlă  1. cioburile
 cioburi de sticlă = cioburi rezultate din recuperarea deșeurilor de sticlă  1. cioburile


cioburi de sticlă =cioburi rezultate din recuperarea deșeurilor de sticlă

1. cioburile care rezultă din operațiunea de recuperare respectă criteriile stabilite în anexa I secțiunea 1;

2. deșeurile folosite ca materie primă pentru operațiunea de recuperare

respectă criteriile stabilite în anexa I secțiunea 2;

3. deșeurile folosite ca materie primă pentru operațiunea de recuperare au fost tratate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa I secțiunea 3;

4. producătorul îndeplinește cerințele stabilite la articolele 4 și 5;

5. cioburile de sticlă sunt destinate producției de substanțe sau articole din

sticlă în procese de retopire

substanțe sau articole din sticlă în procese de retopire   SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe


SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe EMAS .

sau articole din sticlă în procese de retopire   SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe EMAS
sau articole din sticlă în procese de retopire   SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe EMAS
sau articole din sticlă în procese de retopire   SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe EMAS
sau articole din sticlă în procese de retopire   SISTEMUL DE GESTIONARE bazat pe EMAS

deșeuri de cupru” înseamnă deșeuri metalice care constau în principal din

cupru și aliaje de cupru

Criterii pentru deșeurile de cupru

Deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri dacă, la transferul de la producător către alt deținător, sunt îndeplinite toate condițiile

următoare:

1. deșeurile de cupru rezultate din operația de recuperare respectă criteriile stabilite în secțiunea 1 din anexa I;

2. deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare respectă criteriile stabilite în secțiunea 2 din anexa I;

3. deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operația de recuperare au

fost tratate conform criteriilor stabilite în secțiunea 3 din anexa I;

4. producătorul a îndeplinit cerințele prevăzute la articolele 4 si 5

în secțiunea 3 din anexa I; 4. producătorul a îndeplinit cerințele prevăzute la articolele 4 si

aprilie 2014

20

 audit de deşeuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului
 audit de deşeuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului

audit de deşeuri - o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a

proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de

a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a

evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv

realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa

întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii

deşeurilor;

propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor; aprilie 2014 21
propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor; aprilie 2014 21
propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor; aprilie 2014 21
propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor; aprilie 2014 21
 biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite


biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul,

compatibile cu deşeurile provenite din unităţile de

prelucrare a produselor alimentare;

din unităţile de prelucrare a produselor alimentare;  broker - orice întreprindere/operator economic care se


broker - orice întreprindere/operator economic care se

ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele

altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în

posesia deşeurilor;



cele mai bune tehnici disponibile - cele mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind

prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare

cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprilie 2014 22
cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprilie 2014 22
cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprilie 2014 22
cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprilie 2014 22


colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

în vederea transportării la o instalaţie de tratare;  colectare separată - colectarea în cadrul căreia

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;



deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;



deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;



deşeuri periculoase - orice deşeuri care prezintă una sau

mai multe din proprietăţile periculoase prevăzute în anexa

nr. 4 la lege;

periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la lege ;  eliminare - orice operaţiune care nu


eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre

consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de

substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 ;

consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 ;
consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 ;
consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 ;
consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 ;


gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea

ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv

acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker ;  pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de


pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin

care produsele ori componentele produselor care au

devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare;



prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un

material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra

mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

 producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de
producător de deşeuri - orice persoană ale cărei
activităţi generează deşeuri, producător de

deşeuri sau orice persoană care efectuează

operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a

compoziţiei acestor deşeuri;

la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;  reciclare - orice operaţiune de valorificare prin


reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse,

materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini

funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în

vederea folosirii materialelor drept combustibil

sau pentru operaţiunile de umplere;

 valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui
valorificare - orice operaţiune care are drept
rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui

scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi

fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în

economie în general. Anexa 3  tratare- operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă
economie în general. Anexa 3
tratare- operaţiunile de valorificare sau
eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă

valorificării sau eliminării;

pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;  reutilizare - orice operaţiune prin care produsele
pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;  reutilizare - orice operaţiune prin care produsele

reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care

au fost concepute;

care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost
care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost
care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost
care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să :  încadreze fiecare tip

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să :

încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor

să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria

activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate

periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor
periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în
scopul determinării posibilităţilor de amestecare,
a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.
deocamdata, cf. HG 856/2002.
Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM
a acestora.  deocamdata, cf. HG 856/2002.  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM aprilie 2014
a acestora.  deocamdata, cf. HG 856/2002.  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM aprilie 2014
a acestora.  deocamdata, cf. HG 856/2002.  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM aprilie 2014
a acestora.  deocamdata, cf. HG 856/2002.  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM aprilie 2014
 Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea

Reclasificarea deşeurilor periculoase ca

deşeuri nepericuloase nu se poate realiza prin

diluarea sau amestecarea acestora în scopul

de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase până la un nivel mai

mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu

să fie definit ca fiind periculos

la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca
la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca
la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca
la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca

Producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu

profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de
profesional, proiectează, produce,
prelucrează, tratează, vinde ori importă
produse este supus unui regim de răspundere
extinsă a producătorului, prin cerinte "cu

caracter legislativ ori nelegislativ “(art 12. alin (1) impuse de Autoritatea de mediu

"cu caracter legislativ ori nelegislativ “(art 12. alin (1) impuse de Autoritatea de mediu aprilie 2014
"cu caracter legislativ ori nelegislativ “(art 12. alin (1) impuse de Autoritatea de mediu aprilie 2014
"cu caracter legislativ ori nelegislativ “(art 12. alin (1) impuse de Autoritatea de mediu aprilie 2014
"cu caracter legislativ ori nelegislativ “(art 12. alin (1) impuse de Autoritatea de mediu aprilie 2014

Aceasta consta in :

Aceasta consta in :  încurajarea adoptării, încă din faza de proiectare a produselor, a unor

încurajarea adoptării, încă din faza de proiectare a produselor, a unor soluţii care să reducă impactul asupra mediului şi generarea de deşeuri;

încurajarea producţiei şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic
încurajarea producţiei şi comercializării de produse cu
utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi
care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi a căror

eliminare este compatibilă cu principiile de protecţie a mediului;



acceptarea produselor returnate şi a deşeurilor rezultate după ce produsele nu mai sunt folosite şi asigurarea

gestionării ulterioare a acestora fără a crea prejudicii

asupra mediului sau sănătăţii populaţiei, precum şi asumarea răspunderii financiare;

 punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor disponibile
 punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor disponibile

cu privire la caracterul reutilizabil şi reciclabil al

produselor.

a informaţiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil şi reciclabil al produselor. aprilie 2014 30
 a) prevenirea;  b) pregătirea pentru reutilizare;  c) reciclarea;  d) alte operaţiuni
 a) prevenirea;  b) pregătirea pentru reutilizare;  c) reciclarea;  d) alte operaţiuni
 a) prevenirea;
 b) pregătirea pentru reutilizare;
 c) reciclarea;
 d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu
valorificarea energetică;
 e) eliminarea.
de exemplu valorificarea energetică;  e) eliminarea.  SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR
 SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR
SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A
DEŞEURILOR
energetică;  e) eliminarea.  SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR aprilie 2014 31
energetică;  e) eliminarea.  SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR aprilie 2014 31
energetică;  e) eliminarea.  SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR aprilie 2014 31
energetică;  e) eliminarea.  SCOP : GESTIONAREA EFICIENTA ŞI EFICACE A DEŞEURILOR aprilie 2014 31
Eficacitate =măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi obţinute rezultatele planificate ISO 9000
Eficacitate =măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi obţinute rezultatele planificate ISO 9000
Eficacitate =măsura în care activităţile planificate sunt
realizate şi obţinute rezultatele planificate
ISO 9000
 A. Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeu (
 A. Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeu (

 A. Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeu ( planificare,

A. Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de deşeu (planificare,

promovarea cercetarii , dezvoltarea unor indicatori eficienţi şi semnificativi ai presiunilor de mediu asociate
promovarea cercetarii , dezvoltarea unor indicatori eficienţi şi
semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generării de
deşeuri, )
 B. Măsuri care pot afecta faza de proiectare,
producţie şi distribuţie (ecodesign, cursuri, certificari,
campanii de sensibilizare
)

C. Măsuri care pot afecta faza de consum şi de

) C. Măsuri care pot afecta faza de consum şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii

) C. Măsuri care pot afecta faza de consum şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii

utilizare (stimulente pentru achizitii curate, ecoetichete,

)

repararea produselor defecte

şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii curate, ecoetichete, ) repararea produselor defecte aprilie 2014 33
şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii curate, ecoetichete, ) repararea produselor defecte aprilie 2014 33
şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii curate, ecoetichete, ) repararea produselor defecte aprilie 2014 33
şi de  utilizare (stimulente pentru achizitii curate, ecoetichete, ) repararea produselor defecte aprilie 2014 33
Autoritatile - promovarea reutilizării produselor şi activităţilor de pregătire a acestora pentru reutilizare prin:
Autoritatile - promovarea reutilizării produselor şi activităţilor de pregătire a acestora pentru reutilizare prin:

Autoritatile- promovarea reutilizării produselor şi activităţilor de pregătire a acestora pentru reutilizare prin:

stimularea realizării unor reţele pentru repararea şi

stimularea realizării unor reţele pentru repararea şi reutilizarea produselor;  utilizarea instrumentelor

reutilizarea produselor;

utilizarea instrumentelor economice;

introducerea unor criterii referitoare la achiziţiile publice;

stabilirea de obiective cantitative sau alte măsuri.

Reciclarea de înaltă calitate prin aplicarea colectării separate a deşeurilor! Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca

începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru

cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. aprilie 2014 34
separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. aprilie 2014 34
separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. aprilie 2014 34
separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. aprilie 2014 34
 Producatorii &Autoritatile- să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare
 Producatorii &Autoritatile- să atingă, până în anul
 Producatorii &Autoritatile- să atingă, până în anul

2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum

ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile

hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse,
hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse,
menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de
menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în
care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care
provin din deşeurile menajere;
să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum
70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite
din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 aprilie 2014
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 aprilie 2014
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 aprilie 2014
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 aprilie 2014
 - prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia deşeurilor (prevenirea;

- prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu

ierarhia deşeurilor (prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea energetică; eliminarea);

- dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;

- creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate,

lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile;

- promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte categorii de deşeuri;

- reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;

- încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;

- organizarea bazei de date la nivel naţional şi eficientizarea procesului de

monitorizare;

- implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viaţă" în politica de gestionare a deşeurilor

 este de a îndrepta România către o "societate a reciclării" prin:  - prioritizarea

este de a îndrepta România către o "societate a reciclării" prin:

- prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor în conformitate cu ierarhia deşeurilor;

- încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea pentru o

mai mare eficienţă a resurselor;

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalaţiilor de reciclare şi/sau valorificarea cu randament ridicat de extragere şi utilizare a materiei prime din deşeuri;

- susţinerea recuperării energiei din deşeuri, după caz, pentru deşeurile care nu pot fi reciclate;

- reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare.

care nu pot fi reciclate;  - reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. aprilie 2014
care nu pot fi reciclate;  - reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. aprilie 2014
care nu pot fi reciclate;  - reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. aprilie 2014
care nu pot fi reciclate;  - reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. aprilie 2014
 Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea
 Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea
 Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea
Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării
acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.

Art. 4. - (1) Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în

cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de

gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

(2) Aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionată la alin. (1) are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

(3) În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de

viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri.



şi gestionării acestor deşeuri.       Art. 20. - Gestionarea deşeurilor trebuie

Art. 20. - Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri
 Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri

Pentru asigurarea unui grad înalt de

valorificare, producătorii de deşeuri şi

deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să

colecteze separat cel puţin următoarele

categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi

sticlă

Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor) au obligaţia de a

asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri
asigura colectarea separată a deşeurilor şi de
a nu amesteca aceste deşeuri
au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri
au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri
au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri
au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste deşeuri
 Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor au obligaţia :  Sa detina
 Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor au obligaţia :  Sa detina

Operatorii economici care asigură colectarea şi transportul deşeurilor au obligaţia :

Sa detina spatii Sa evite formarea de stocuri de deseuri Sa adopte BAT in domeniul valorificarii

Se inscriu la Ministerul Mediului , printr-o procedura care va fi elaborata

domeniul valorificarii  Se inscriu la Ministerul Mediului , printr-o procedura care va fi elaborata aprilie
domeniul valorificarii  Se inscriu la Ministerul Mediului , printr-o procedura care va fi elaborata aprilie
domeniul valorificarii  Se inscriu la Ministerul Mediului , printr-o procedura care va fi elaborata aprilie
domeniul valorificarii  Se inscriu la Ministerul Mediului , printr-o procedura care va fi elaborata aprilie
 R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie
 R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie

R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie

R 2 - valorificarea/regenerarea solvenţilor;

R 3 - reciclarea/valorificarea altor substanţe organice

R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice

R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;

R 7 - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;

R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;

R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;

R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură

R 11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile de la R 1- R 10;

R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile

numerotate de la R 1 la R 11(operaţiuni preliminare înainte de valorificare, inclusiv

preprocesarea, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile de la R1 la R11;

R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul).

(Stocare temporară = stocare preliminară, cf. Pct.6 _anexa 1legea 211/2011)

fost generat deşeul). (Stocare temporară = stocare preliminară, cf. Pct.6 _anexa 1legea 211/2011)  aprilie 2014
fost generat deşeul). (Stocare temporară = stocare preliminară, cf. Pct.6 _anexa 1legea 211/2011)  aprilie 2014
Pentru deseurile care nu au fost valorificate . Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de eliminare
Pentru deseurile care nu au fost valorificate . Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de eliminare

Pentru deseurile care nu au fost valorificate. Operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele OBLIGAŢII:

eliminare a deşeurilor au următoarele OBLIGAŢII:  să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care
eliminare a deşeurilor au următoarele OBLIGAŢII:  să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care

să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;  să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi

să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică

costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;   să amplaseze şi să amenajeze instalaţia de

să amplaseze şi să amenajeze instalaţia de eliminare a deşeurilor într-un spaţiu şi în condiţii stabilite de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului competente;

să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile

menţionate în autorizaţia emisă de autorităţile competente şi să

respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea. ABANDONAREA DEŞEURILOR ESTE INTERZISĂ.

de acestea. ABANDONAREA DEŞEURILOR ESTE INTERZISĂ. ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN
ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ.
ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN
ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ.
ESTE INTERZISĂ. ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ. aprilie 2014 42
ESTE INTERZISĂ. ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ. aprilie 2014 42
ESTE INTERZISĂ. ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ. aprilie 2014 42
ESTE INTERZISĂ. ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE ÎN ACEST SCOP ESTE INTERZISĂ. aprilie 2014 42
  D 1 - depozitarea în sau pe sol : depozite de deşeuri şi
  D 1 - depozitarea în sau pe sol : depozite de deşeuri şi
 
  D 1 - depozitarea în sau pe sol : depozite de deşeuri şi altele

D 1 - depozitarea în sau pe sol: depozite de deşeuri şi altele asemenea;

D 2 - tratarea solului: biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea;

lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea; D 3 - injectarea în adâncime :

D 3 - injectarea în adâncime : injectarea deşeurilor care pot fi pompate în puţuri, saline sau

depozite geologice naturale şi altele asemenea; D 4 - acumulare la suprafaţă : depunerea de deşeuri lichide sau a nămolurilor în bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea;

în bazine, iazuri sau lagune şi altele asemenea; D 5 - depozite special construite : depunerea

D 5 - depozite special construite : depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

 D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;  D 7
D 6 - evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor;
D 7 - evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin;

D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12; D 9 - tratarea fizico-

D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12: evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

 D 10 - incinerarea pe sol; 
D 10 - incinerarea pe sol;

D 11 - incinerarea pe mare. Această operaţiune este interzisă de legislaţia UE şi de convenţii

internaţionale;

 

D 12 - stocarea permanentă : plasarea de recipiente într-o mină şi altele asemenea;

D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la

oricare dintre operaţiunile numerotate de la D1 la D12;

 

D 14 - reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 13;

D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

 se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori
 se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori

se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori

anterior al deşeurilor (poluatorul plateste)

În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este

necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi

refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare,

eliminare sunt suportate de către autoritatea

administraţiei publice locale

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale aprilie 2014 44
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale aprilie 2014 44
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale aprilie 2014 44
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale aprilie 2014 44
Autonomie =permite României să acţioneze individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de
Autonomie =permite României să acţioneze individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de

Autonomie =permite României să acţioneze

individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite

tipuri de deşeuri

instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri Proximitate = eliminarea şi valorificarea deşeurilor -

Proximitate = eliminarea şi valorificarea deşeurilor - în cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele mai potrivite metode şi tehnici, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie pentru mediu şi pentru sănătatea

publică.



Nota : Aplicarea principiilor autonomiei şi proximităţii nu semnifică obligaţia de a deţine la nivel naţional

toate tipurile de instalaţii pentru valorificarea şi

eliminarea deşeurilor


la nivel naţional toate tipurile de instalaţii pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor  aprilie 2014 45
la nivel naţional toate tipurile de instalaţii pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor  aprilie 2014 45
 Art. 22. - (1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri
 Art. 22. - (1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri

Art. 22. - (1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor

(2) Operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport au obligaţia să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru

efectuarea operaţiunilor de tratare.

(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice,

comercianţii, precum şi operatorii economici

să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să

urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de

prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

au obligaţia

(4) Persoanele desemnate,

trebuie

să fie instruite în

domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

 Art. 23. - (1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri nu este scutit de
 Art. 23. - (1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri nu este scutit de

Art. 23. - (1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri

nu

este scutit de

în

vederea efectuării unor operaţiuni de tratare

responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

(2) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului,

se

stabilesc condiţiile cu privire la responsabilitatea gestionării

deşeurilor şi cazurile în care producătorului iniţial de deşeuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lanţ al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului de

deşeuri se poate împărţi ori delega între factorii implicaţi în lanţul procesului de tratare.

(3) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

, se stabileşte dacă organizarea activităţilor de gestionare a

deşeurilor revine parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deşeul respectiv şi măsura în care distribuitorul produsului

respectiv participă la această responsabilitate.

se aplică în măsura în care studiile de evaluare efectuate la

solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor

(4)

stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor  (4) aprilie 2014 47
stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor  (4) aprilie 2014 47
stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor  (4) aprilie 2014 47
stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor  (4) aprilie 2014 47
 Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare
 Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare

Producătorii/Deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport,

stocare, tratare sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi

să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, ÎN FUNCŢIE DE :

categorii de deşeuri periculoase, ÎN FUNCŢIE DE :  proprietăţile fizico -chimice, de compatibilităţi

proprietăţile fizico-chimice,

de compatibilităţi

proprietăţile fizico -chimice, de compatibilităţi   de natura substanţelor de stingere care pot fi

de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei , incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală

de la locul de generare la destinaţia finală  Controlul privind generarea, colectarea, operaţiunile

Controlul privind generarea, colectarea, operaţiunile de transport,

stocarea temporară şi tratarea în cazul deşeurilor periculoase se efectuează de către instituţiile abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea, destinaţia, precum şi măsurile luate de producătorul de deşeuri pentru ambalarea şi etichetarea unor astfel de deşeuri.

Transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României este

reglementat prin Hotărâre a Guvernului

deşeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin Hotărâre a Guvernului aprilie 2014 48
deşeurilor periculoase pe teritoriul României este reglementat prin Hotărâre a Guvernului aprilie 2014 48
 să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase

să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori

materiale.

deasemenea, diluarea substanţelor periculoase este interzisa

In situaţiile în care deşeurile periculoase sunt

deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere

tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru

respectarea protectiei sanatatii si mediului

vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea protectiei sanatatii si mediului aprilie 2014
vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea protectiei sanatatii si mediului aprilie 2014
vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea protectiei sanatatii si mediului aprilie 2014
vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea protectiei sanatatii si mediului aprilie 2014
Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare,
Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare,

Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.

1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale HG nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

intr oducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.   Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul
intr oducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.   Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul


Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional

trebuie să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006

fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 aprilie
fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 aprilie
fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 aprilie
fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 aprilie
 H 1 - "Explozive":  H 2 - "Oxidante":  H 3-A - "Foarte
 H 1 - "Explozive":  H 2 - "Oxidante":  H 3-A - "Foarte

H 1 - "Explozive":

H 2 - "Oxidante":

H 3-A - "Foarte inflamabile":

H 3-B - "Inflamabile

H 4 - "Iritante“:

H 5 - "Nocive“:;

H 6 - "Toxice“:;

H 7 - "Cancerigene“:

H 8 - "Corozive“:;

H 9 - "Infecţioase“:

H 10 - "Toxice pentru reproducere“:

H 11 - "Mutagene“:;

H 12 - deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid;

H 13 - "Sensibilizante“:;

H 14 - "Ecotoxice;

H 15 - deşeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanţă, de exemplu, levigat

capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanţă, de exemplu, levigat aprilie 2014 51
Caracteristici de pericol :  toxic" (şi "foarte toxic"),  "nociv",  "coroziv",
Caracteristici de pericol :  toxic" (şi "foarte toxic"),  "nociv",  "coroziv",

Caracteristici de pericol :

toxic" (şi "foarte toxic"),

"nociv",

"coroziv",

"iritant",

"cancerigen",

"toxic pentru reproducere",

"mutagen" şi

"ecotoxic" se bazează pe criteriile formulate în anexa nr. 1 la HG nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

DSD, DPD Directiva Consiliului 67/548/CEE (Directiva privind substanţele periculoase, DSD) şi Directiva 1999/45/CE
DSD, DPD Directiva Consiliului 67/548/CEE (Directiva privind substanţele periculoase, DSD) şi Directiva 1999/45/CE

DSD, DPD

Directiva Consiliului 67/548/CEE (Directiva privind substanţele periculoase, DSD) şi Directiva 1999/45/CE (Directiva privind preparatele periculoase, DPD)

CLP Regulamentul CLP =Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

 ECHA-Agentia Europeana pentru produse Chimice: http//:echa.europa.eu  Regulamentul CLP  Regulamentul REACH

ECHA-Agentia Europeana pentru

produse Chimice:

http//:echa.europa.eu

Regulamentul CLP

Regulamentul REACH

 Regulamentul CLP  Regulamentul REACH  Protectia lucratorilor contra agentilor chimici:

Protectia lucratorilor contra agentilor

chimici:

sa

Sanatatea si siguranta la locul de munca

 Sanatatea si siguranta la locul de munca  http://ec.europa.eu/social/hea lthand sa f ety aprilie 2014
 nu se aplică deşeurilor municipale amestecate, provenite din gospodăriile populaţiei.  nu se aplică

nu se aplică deşeurilor municipale

amestecate, provenite din gospodăriile

populaţiei.

nu se aplică nici fracţiunilor separate de deşeuri periculoase provenind din

gospodăriile populaţiei până când acestea nu

sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau

valorificare de către o unitate ori

întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau

a fost înregistrată

de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată aprilie
de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată aprilie
de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată aprilie
de către o unitate ori întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată aprilie
Ce efecte au ele asupra noastr ă ?  Otravesc solul si panza freatica. Ne

Ce efecte au ele asupra noastră?

Otravesc solul si panza freatica. Ne daunează şi nouă, pentru că se pot infiltra în apa de la fântână sau de la robinet.

Copiii pot intra în contact cu deşeurile periculoase aruncate aiurea

(sprayuri cu resturi de insecticide, medicamente expirate).

Un litru de ulei de motor uzat, aruncat în natură, contamineaza un milion de litri de apa.Uleiul de motor aruncat in natura afecteaza panza freatica mai multe zeci de ani. Arderea uleiului uzat in soba produce particule cancerigene, care iti pot afecta sanatatea.

Vopsirea gardurilor din lemn cu ulei uzat este daunatoare. Dupa

ploaie, substantele nocive din ulei ajung in sol si contamineaza panza freatica.

Metalele grele (cum ar fi plumbul), aflate în bateriile auto uzate, pot afecta sanatatea mentală a copiilor.

O baterie de telefon mobil de tip vechi poate polua

600 000 de litri

Produsele chimice corozive pot strica ţevile de scurgere sau canalele colectoare.

de apa cu metale grele.

chimice corozive pot strica ţevile de scurgere sau canalele colectoare. de apa cu metale grele. aprilie
chimice corozive pot strica ţevile de scurgere sau canalele colectoare. de apa cu metale grele. aprilie
 Limiteaza utilizarea produselor periculoase, inlocuind o parte din ele cu unele mai putin daunatoare.

Limiteaza utilizarea produselor periculoase, inlocuind o

parte din ele cu unele mai putin daunatoare.

Încearca sa eviti folosirea produselor care au pe etichete

urmatoarele simboluri si nu le arunca niciodata la gunoi:

 Încearca sa eviti folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca
 Încearca sa eviti folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca
 Încearca sa eviti folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca
 Încearca sa eviti folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca
folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca niciodata la gunoi: aprilie
folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca niciodata la gunoi: aprilie
folosirea produselor care au pe etichete urmatoarele simboluri si nu le arunca niciodata la gunoi: aprilie
 Încearca alternative ecologice la detergenţii obişnuiţi. Se găsesc acum şi la noi în magazine.

Încearca alternative ecologice la detergenţii obişnuiţi. Se găsesc acum şi la noi în magazine.

În loc de naftalină, foloseşte bucaţele de lemn de cedru. În loc de agenţi de curăţare pe baza de substanţe chimice, încearcă

bicarbonatul de sodiu. S-ar putea să ieşi şi mai ieftin.

În loc de baterii portabile obişnuite, cumpară baterii reîncărcabile sau acumulatori.

Du înapoi la farmacie medicamentele expirate sau care nu-ţi mai

sunt necesare.

Foloseşte vopsea pe baza de apă, nu de solvenţi. Cumpară produse doar in cantitatea de care ai nevoie. Daruieşte

unui vecin sau unui prieten vopseaua care-ti prisoseste.

Cere primăriei să infiinţeze puncte de colectare pentru aceste deşeuri.

prisoseste.  Cere prim ă riei s ă infiin ţ eze puncte de colectare pentru aceste
prisoseste.  Cere prim ă riei s ă infiin ţ eze puncte de colectare pentru aceste
 Cf. Anexa 2 HG 856/2002- cod din 6 cifre  Cf. Regulament 1272/2008 (HG

Cf. Anexa 2 HG 856/2002- cod din 6 cifre

Cf. Regulament 1272/2008 (HG 937/2010 si

Directiva 1907/2006 REACH (Hg 1408/2008)

Pentru deseu periculos- cf Anexa 4 Legea

211/2011

Fisa de caracterizare deseu periculos FCDP

etichete de pericol- simboluri

Legea 211/2011  Fisa de caracterizare deseu periculos FCDP  etichete de pericol- simboluri aprilie 2014
Legea 211/2011  Fisa de caracterizare deseu periculos FCDP  etichete de pericol- simboluri aprilie 2014
Legea 211/2011  Fisa de caracterizare deseu periculos FCDP  etichete de pericol- simboluri aprilie 2014
Legea 211/2011  Fisa de caracterizare deseu periculos FCDP  etichete de pericol- simboluri aprilie 2014
 Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute

Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 27 şi 28, producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase trebuie să

respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 20 în

gestionarea uleiurilor uzate.

DECI:
DECI:


1 Vor respecta neamestecare uleiuri uzateart 27

2. Vor respecta etichetare uleiuri uzate-art 28

3. Vor respecta ierarhia deseurilor- art 4

4. Nu vor pune in pericol sanatatea umana si nu vor dauna mediului-art 20

(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează

prin hotărâre a Guvernului. ⇒CE SE VA INTAMPLA?

prin hotărâre a Guvernului. ⇒ CE SE VA INTAMPLA?  (3) Pentru a acorda prioritate regenerării

(3) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalaţii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.

de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.   aprilie
de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.   aprilie
Autorităţile au următoarele responsabilităţi:  să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi
Autorităţile au următoarele responsabilităţi:  să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi

Autorităţile au următoarele responsabilităţi:

să colecteze separat biodeşeurile, în vederea compostării şi fermentării acestora;

să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;

să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;

să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

Deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini

trebuie să fie colectate separat şi transportate la staţiile de

compostare sau pe platforme individuale de compostare. În cazul în care biodeşeurile colectate separat conţin

substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în

staţii de compostare.

separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare. aprilie 2014 61
separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare. aprilie 2014 61
separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare. aprilie 2014 61
separat conţin substanţe periculoase, se interzice tratarea acestora în staţii de compostare. aprilie 2014 61
ACTIVITĂŢI DE TRATARE A DEŞEURILOR = autorizaţie/ autorizaţie integrată de mediu. Autorizaţia/Autorizaţia
ACTIVITĂŢI DE TRATARE A DEŞEURILOR = autorizaţie/ autorizaţie integrată de mediu. Autorizaţia/Autorizaţia

ACTIVITĂŢI DE TRATARE A DEŞEURILOR = autorizaţie/ autorizaţie integrată de mediu. Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină cel puţin următoarele:

de mediu trebuie să conţină cel puţin următoarele:  tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot

tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;

cerinţele tehnice şi de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operaţiune autorizată;

măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;

măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după

caz.

operaţiunilor, după caz;  măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz. aprilie 2014 62
operaţiunilor, după caz;  măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz. aprilie 2014 62
operaţiunilor, după caz;  măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz. aprilie 2014 62
operaţiunilor, după caz;  măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz. aprilie 2014 62
 (1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, precum şi operatorii
 (1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, precum şi operatorii

(1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a

deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii

deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia

mediului.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care

caracterizează deşeurile periculoase generate din

propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului . aprilie 2014 63
activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului . aprilie 2014 63
activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului . aprilie 2014 63
activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului . aprilie 2014 63
 (3) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidenţele.
 (3) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidenţele.

(3) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidenţele. 4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum şi producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul

deşeurilor periculoase sau care acţionează în

calitate de comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a

mijlocului de transport, a metodei de tratare,

precum şi a operaţiunilor de valorificare si eliminare.

de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de valorificare si eliminare. aprilie 2014
de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de valorificare si eliminare. aprilie 2014
de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de valorificare si eliminare. aprilie 2014
de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de valorificare si eliminare. aprilie 2014
 (5) Operatorii economici detinatori de deseuri sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel
 (5) Operatorii economici detinatori de deseuri sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel

(5) Operatorii economici detinatori de deseuri sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(6) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora

operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

(8) ANPM centralizează informaţiile

cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.  (8) ANPM centralizează informaţiile aprilie 2014 65
cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.  (8) ANPM centralizează informaţiile aprilie 2014 65
cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.  (8) ANPM centralizează informaţiile aprilie 2014 65
cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.  (8) ANPM centralizează informaţiile aprilie 2014 65
 Ministerul Mediului şi Pădurilor  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
 Ministerul Mediului şi Pădurilor  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, instituţiile de ordine publică şi siguranţă naţională şi autorităţile

administraţiei publice locale.

şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.  Art 50-art.59 aprilie 2014 66
şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.  Art 50-art.59 aprilie 2014 66
şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.  Art 50-art.59 aprilie 2014 66
şi siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale.  Art 50-art.59 aprilie 2014 66

Art 50-art.59

 Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor se
 Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor se

Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi transportul deşeurilor se efectuează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu şi au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea şi destinaţia acestora.

Autorităţile competente pot ţine seama de

înregistrările efectuate în baza Schemei comunitare de management de mediu şi audit

(EMAS), în special în ceea ce priveşte

frecvenţa şi intensitatea controalelor.

de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor. aprilie
de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor. aprilie
de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor. aprilie
de mediu şi audit (EMAS), în special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor. aprilie
CONCLUZII: Producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati : 1. sa incadreze fiecare tip de

CONCLUZII:

Producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati : 1. sa incadreze fiecare tip de deseu
Producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati :
1. sa incadreze fiecare tip de deseu generat din
propria activitate, astfel

Incadrarea se face cf. HG 856/02 Anexa 2 - Lipsa incadrarii- amenda 20 000-40 000 lei

Daca un deseu se poate incadra si ca periculos si

ca nepericulos, incadrarea lui ca nepericulos se va face pe baza incercarilor fizico-chimice Rapoarte de incercare - Altfel- amenda 20 000-40 000 lei

face pe baza incercarilor fizico-chimice – Rapoarte de incercare - Altfel- amenda 20 000-40 000 lei
face pe baza incercarilor fizico-chimice – Rapoarte de incercare - Altfel- amenda 20 000-40 000 lei
2. sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate

2. sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii si compozitiei

fi considerate periculoase din cauza originii si compozitiei Deseurile periculoase-Fisa de caracterizare a deseului

Deseurile periculoase-Fisa de caracterizare a deseului periculos=FCDPdin SDS a le produselor -Lipsa FCDP- amenda 20 000-40 000 lei


a deseului periculos=FCDP – din SDS a le produselor -Lipsa FCDP- amenda 20 000-40 000 lei
a deseului periculos=FCDP – din SDS a le produselor -Lipsa FCDP- amenda 20 000-40 000 lei
3. sa valorifice deseurile , respectand : 3.1.ierarhia deseurilor 3.2. fara a pune in pericol

3. sa valorifice deseurile, respectand :

3.1.ierarhia deseurilor

3.2. fara a pune in pericol sanatatea umane sau

daune aduse mediului (risc pentru factorii de

mediu, disconfortprin zgomot sau mirosuri, impact vizual negativ)

 MASURI : Altfel- amenda 20 000-40 000 lei
 MASURI :
Altfel- amenda 20 000-40 000 lei

Solutii de limitarea generarii deseurilor Utilizarea ca materie prima in alte activitati Reciclabilele nu se vor amesteca cu menajere sau periculoase si se vor preda NUMAI catre preluatori autorizati Utilizarea ca si combustibil alternativ - se vor preda in scopul incinerarii cu recuperare de energie, NU LA GROAPA! Colectare, stocare si transport- cu echipamente adecvate

scopul incinerarii cu recuperare de energie, NU LA GROAPA!  Colectare, stocare si transport- cu echipamente
cu recuperare de energie, NU LA GROAPA!  Colectare, stocare si transport- cu echipamente adecvate aprilie
cu recuperare de energie, NU LA GROAPA!  Colectare, stocare si transport- cu echipamente adecvate aprilie
4. sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri : Hartie Metal Plastic 

4. sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de

deseuri:

Hartie Metal Plastic sticla Lipsa colectarii selective- amenda 20 000-40 000 lei

Scop (comun cu Autoritatile Publice)
Scop (comun cu Autoritatile Publice)
000 lei    Scop (comun cu Autoritatile Publice)   să atingă, până în

lei    Scop (comun cu Autoritatile Publice)   să atingă, până în anul

să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru

reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;

similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere; să atingă, până în anul 2020, un nivel de
să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru
să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru

reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din

activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea

Guvernului nr. 856/2002

cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002
cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002
ESENTA : Noua lege vizeaza reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii

ESENTA :

Noua lege vizeaza reducerea efectelor generale

ale folosirii resurselor si cresterea eficientei

folosirii acesteia prin MASURI:

Stabilirea Programelor de Prevenire a generarii

deseurilor pe baza indicatorilor adoptati de UE

Aplicarea sanctiunilor in cazul neconformarii

Clarificarea reponsabilitatii factorilor implicati

Aplicarea sanctiunilor in cazul neconformarii  Clarificarea reponsabilitatii factorilor implicati aprilie 2014 72
Aplicarea sanctiunilor in cazul neconformarii  Clarificarea reponsabilitatii factorilor implicati aprilie 2014 72
aprilie 2014 73
aprilie 2014
aprilie 2014

73

AMENDA de la 20.000 lei la 40.000 lei  Nu a incadrat fiecare tip de
AMENDA de la 20.000 lei la 40.000 lei
AMENDA de la 20.000 lei la 40.000 lei

Nu a incadrat fiecare tip de deseu, a incadrat deseu nepericulos fara sa pastreze dovezi (RI) si nu a caracterizat deseul periculos din activitatea proprie

Nu s-a orientat spre valorificare

Nu a colectat separat cel putin hartie, metal ,plastic si sticla

Unitatile care valorifica nu detin spatiu si detin stocuri

Nu ating, pana in 2020, 50% din cantitate ca reutilizare si reciclare

Unitatile care elimina nu elimina in totalitate, nu detin spatiu, introduc in

instalatie deseu neautorizat, abandoneaza deseuri sau le elimina in afara

spatiilor autorizate

deseuri sau le elimina in afara spatiilor autorizate  Nu ierarhizeza deseurile si le elimina fara

Nu ierarhizeza deseurile si le elimina fara grija pentru om si mediu

Colecteaza , transporta si stocheaza separat , functie de proprietati fizico- chimice, incompatibilitati si substante de stingere

Amestecarea deseurilor periculoase intre ele, cu alte deseuri nepericuloase sau alte materiale si substante

Neetichetarea deseurilor periculoase

Lipsa autorizatiei;

sau alte materiale si substante  Neetichetarea deseurilor periculoase  Lipsa autorizatiei; aprilie 2014 74
sau alte materiale si substante  Neetichetarea deseurilor periculoase  Lipsa autorizatiei; aprilie 2014 74
sau alte materiale si substante  Neetichetarea deseurilor periculoase  Lipsa autorizatiei; aprilie 2014 74
sau alte materiale si substante  Neetichetarea deseurilor periculoase  Lipsa autorizatiei; aprilie 2014 74
AMENDA - de la 15.000 lei la 30.000 lei  desemnarea unei persoane ca Resp.Deseuri
AMENDA - de la 15.000 lei la 30.000 lei
AMENDA - de la 15.000 lei la 30.000 lei
AMENDA - de la 15.000 lei la 30.000 lei  desemnarea unei persoane ca Resp.Deseuri 

desemnarea unei persoane ca Resp.Deseuri Neasigurarea evidentei deseurilor pentru fiecare tip de deseu, cf. HG 856/2002

Nepastrarea Rapoartelor de incercare care

caracterizeaza deseurile periculoase generate

din propria activitate

Pastrarea evidentei cronologice a deseurilor,

timp de 3 ani (producatori) si 12 luni

(transportatori)

Pastrarea evidentei cronologice a deseurilor, timp de 3 ani (producatori) si 12 luni (transportatori) aprilie 2014
Pastrarea evidentei cronologice a deseurilor, timp de 3 ani (producatori) si 12 luni (transportatori) aprilie 2014
Pastrarea evidentei cronologice a deseurilor, timp de 3 ani (producatori) si 12 luni (transportatori) aprilie 2014
Pastrarea evidentei cronologice a deseurilor, timp de 3 ani (producatori) si 12 luni (transportatori) aprilie 2014
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte: importul de aparate, instalaţii,
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte: importul de aparate, instalaţii,
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte: importul de aparate, instalaţii,

cu închisoare de la 6 luni la 5 ani următoarele fapte:

importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import; comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României; refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă; introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse; acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, precum şi de către orice persoană fizică sau juridică a deşeurilor introduse ilegal în ţară, în vederea eliminării, şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. Tentativa se pedepseşte.

putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. Tentativa se pedepseşte.   
putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. Tentativa se pedepseşte.   
putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. Tentativa se pedepseşte.   
 deseuri din institutii publice, inclusiv sectorul militar, inclusiv alimentatia publica  deseuri din constructii
 deseuri din institutii publice, inclusiv sectorul militar, inclusiv alimentatia publica  deseuri din constructii

deseuri din institutii publice, inclusiv sectorul militar, inclusiv alimentatia publica

deseuri din constructii si demolari

deseuri radioactive

deseuri municipale, inclusiv deseuri compostabile

baterii si acumulatori

uleiuri uzate

anvelope uzate

materiale si echipamente cu PCB

azbest

namoluri

deseuri de origine animala

DEEE

vehicule scoase din uz VSU

deseuri industriale

deseuri industria extractiva

ambalaje si deseuri de ambalaje

deseuri periculoase:

medicale si fitosanitare

 Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în institutiile publice: Scop : a) cre
 Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în institutiile publice:
 Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a
deşeurilor în institutiile publice:
selectivă a deşeurilor în institutiile publice: Scop : a) cre ş terea gradului de reciclare si

Scop :

a) creşterea gradului de reciclare si de valorificare a deşeurilor

colectate selectiv generate

b) creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi

educarea personalului şi a cetatenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.

Se aplică următoarelor categorii de deşeuri:

a) deşeuri de hartie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri de
a) deşeuri de hartie şi carton;
b) deşeuri de metal şi plastic;
c) deşeuri de sticlă.
ş euri: a) deşeuri de hartie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri
ş euri: a) deşeuri de hartie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri
ş euri: a) deşeuri de hartie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri
ş euri: a) deşeuri de hartie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri
Colectarea selectiv ă se poate realiza : - direct , de c ă tre reprezentan
Colectarea selectiv ă se poate realiza : - direct , de c ă tre reprezentan

Colectarea selectivă se poate realiza:

- direct, de către reprezentanţii instituţiei publice, sau

- prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv

societăţi comerciale şi/sau organizaţii neguvernamentale

nonprofit

Implică:

a) organizarea colectării selective a deşeurilor în interiorul

instituţiei publice;

b) încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate

selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzatoare

Stabilirea persoanei responsabile - prin act al conducătorului instituţiei publice

Stabilirea persoanei responsabile - prin act al conduc ă torului institu ţ iei publice aprilie 2014
Stabilirea persoanei responsabile - prin act al conduc ă torului institu ţ iei publice aprilie 2014
Stabilirea persoanei responsabile - prin act al conduc ă torului institu ţ iei publice aprilie 2014
Stabilirea persoanei responsabile - prin act al conduc ă torului institu ţ iei publice aprilie 2014
Elaborarea un plan de m ă suri privind colectarea selectiv ă a propriilor de ş
Elaborarea un plan de m ă suri privind colectarea selectiv ă a propriilor de ş

Elaborarea un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, care cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu

organizarea colectarii selective la nivelul instituţiei;

b) descrierea organizării colectarii selective (scop, tipuri de containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor);

c) obligatiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul

nerespectării îndatoririlor;

d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate;

e) programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectiva a deşeurilor;

f) programul de raportare a rezultatelor;

g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice;

h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv.

institutiei publice; h) detaliile contractului de predare a de ş eurilor colectate selectiv. aprilie 2014 80
institutiei publice; h) detaliile contractului de predare a de ş eurilor colectate selectiv. aprilie 2014 80
institutiei publice; h) detaliile contractului de predare a de ş eurilor colectate selectiv. aprilie 2014 80
institutiei publice; h) detaliile contractului de predare a de ş eurilor colectate selectiv. aprilie 2014 80
Conditii minime : - containere ş i recipiente inscrip ţ ionate cu denumirea materialului/ materialelor
Conditii minime : - containere ş i recipiente inscrip ţ ionate cu denumirea materialului/ materialelor

Conditii minime :

- containere şi recipiente inscripţionate cu denumirea

materialului/ materialelor pentru care sunt destinate şi

cu marcaj colorat pe minimum 20% din supraţata totală vizibilă - durabile şi vizibile;

- culori : albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde

pentru sticla alba/colorata;

- câte 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor în fiecare birou/incintă.

- amplasare pe fiecare etaj/nivel al institutiei într-un loc

uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător;

- la intrarea in instituţie să fie

amenajat un punct de

colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora in acest scop, prin

exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzatoare

fiecarui container;

acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de de ş euri corespunzatoare fiecarui container; aprilie 2014
acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de de ş euri corespunzatoare fiecarui container; aprilie 2014
acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de de ş euri corespunzatoare fiecarui container; aprilie 2014
acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de de ş euri corespunzatoare fiecarui container; aprilie 2014
Deşeuri de hârtie:  deşeuri de ambalaj de hârtie şi carton:cutii de carton provenite de
Deşeuri de hârtie:  deşeuri de ambalaj de hârtie şi carton:cutii de carton provenite de

Deşeuri de hârtie:

deşeuri de ambalaj de hârtie şi carton:cutii de carton provenite de la diverse materiale şi produse (de la mobilier, rechizite,produse alimentare etc), cutii carton de băuturi, hârtie de împachetat.15 01 01

deşeuri de hârtie, tip maculatură: documente,ziare, reviste. 20 01 01

de împachetat. 15 01 01  deşeuri de hârtie, tip maculatură: documente, ziare, reviste. 20 01
de împachetat. 15 01 01  deşeuri de hârtie, tip maculatură: documente, ziare, reviste. 20 01
de împachetat. 15 01 01  deşeuri de hârtie, tip maculatură: documente, ziare, reviste. 20 01
Deşeuri de plastic:  deşeuri de ambalaj provenite de la diverse produse, consumabile, de tip
Deşeuri de plastic:  deşeuri de ambalaj provenite de la diverse produse, consumabile, de tip

Deşeuri de plastic:

deşeuri de ambalaj provenite de la diverse produse, consumabile, de tip folie, PET, alţi recipient de plastic.

Deşeuri de metal:

deşeuri de ambalaj pentru băuturi şi produse alimentare.

recipient de plastic. Deşeuri de metal: deşeuri de ambalaj pentru băuturi şi produse alimentare. aprilie 2014
recipient de plastic. Deşeuri de metal: deşeuri de ambalaj pentru băuturi şi produse alimentare. aprilie 2014
recipient de plastic. Deşeuri de metal: deşeuri de ambalaj pentru băuturi şi produse alimentare. aprilie 2014
 Deşeuri de sticlă: deşeuri de ambalaj de la recipienţii pentru băuturi. Nu cad sub
 Deşeuri de sticlă: deşeuri de ambalaj de la recipienţii pentru băuturi. Nu cad sub

Deşeuri de sticlă:

deşeuri de ambalaj de la recipienţii pentru băuturi.

Nu cad sub incidenţa acestei legislaţii deşeurile de plastic, sticlă, metal provenite de la produse consumabile de tip bibliorafturi,dosare de plastic etc, sau cele provenite de la

deşeurile de mobilier sau renovări de tip geamuri, oglinzi,

lustre,cabluri, rafturi, coşuri, ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente.

ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente. aprilie 2014 84
ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente. aprilie 2014 84
ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente. aprilie 2014 84
ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente. aprilie 2014 84
ghivece etc. Toate aceste deşeuri sunt colectate şi predateseparat, conform legislaţiilor aferente. aprilie 2014 84
INSTRUIREA:  angajatilor  personalului externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces
INSTRUIREA:  angajatilor  personalului externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces

INSTRUIREA:

angajatilor

personalului externalizat :firme de curatenie, paza,etc.

INFORMAREA

Zona de acces a publicului/vizitatorilor

externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces a publicului/vizitatorilor aprilie 2014 85
externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces a publicului/vizitatorilor aprilie 2014 85
externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces a publicului/vizitatorilor aprilie 2014 85
externalizat :firme de curatenie, paza,etc. INFORMAREA  Zona de acces a publicului/vizitatorilor aprilie 2014 85
Obligatoriu s ă tina eviden ţ a cantit ăţ ilor de deşeuri colectate selectiv într-un
Obligatoriu s ă tina eviden ţ a cantit ăţ ilor de deşeuri colectate selectiv într-un

Obligatoriu să tina evidenţa cantităţilor de

deşeuri colectate selectiv într-un registru de evidenţa a deşeurilor colectate selectiv,
deşeuri colectate selectiv într-un registru de
evidenţa a deşeurilor colectate selectiv,

conform modelului prevazut în anexă.

Datele din registru vor fi raportate lunar către

Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului.

din registru vor fi raportate lunar c ă tre Agen ţ ia National ă pentru Protec
din registru vor fi raportate lunar c ă tre Agen ţ ia National ă pentru Protec
din registru vor fi raportate lunar c ă tre Agen ţ ia National ă pentru Protec
din registru vor fi raportate lunar c ă tre Agen ţ ia National ă pentru Protec
 Pentru implementarea planificarii masurilor de protectie a mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si instructiei
 Pentru implementarea planificarii masurilor de protectie a mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si instructiei

Pentru implementarea planificarii masurilor de protectie a mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si instructiei a fost elaborat standardardul SMO

si instructiei a fost elaborat standardardul SMO 50067 , un standard cu caracter de generalitate care

50067, un standard cu caracter de generalitate care

SMO 50067 , un standard cu caracter de generalitate care asigura cadrul normativ necesar desfasurarii pregatirii

asigura cadrul normativ necesar desfasurarii pregatirii activitatilor în domeniul protectiei mediului

si contribuie la realizarea interoperabilitatii cu

structurile NATO; mai concret, standardul stabileste doctrina privind protectia mediului pe timpul desfasurarii operatiilor si exercitiilor si furnizeaza

proceduri de planificare a protectiei mediului.

desfasurarii operatiilor si exercitiilor si furnizeaza proceduri de planificare a protectiei mediului. aprilie 2014 87
desfasurarii operatiilor si exercitiilor si furnizeaza proceduri de planificare a protectiei mediului. aprilie 2014 87
desfasurarii operatiilor si exercitiilor si furnizeaza proceduri de planificare a protectiei mediului. aprilie 2014 87
desfasurarii operatiilor si exercitiilor si furnizeaza proceduri de planificare a protectiei mediului. aprilie 2014 87
 Dispozi ţ ia Inspectorului General nr. 1331/06.06.2003 pentru aplicarea în Ministerul Apararii Nationale a
 Dispozi ţ ia Inspectorului General nr. 1331/06.06.2003 pentru aplicarea în Ministerul Apararii Nationale a

Dispoziţia Inspectorului General nr. 1331/06.06.2003 pentru aplicarea în Ministerul Apararii Nationale a Hotarârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Ordinul 14/2008, Ministerul Aparării pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României Aplicarea măsurilor specifice este în responsabilitatea Corpului de control si inspecţie :

elaboreaza strategia şi programul de gestionare a deşeurilor provenite din domeniul militar şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

elaborează reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autoritatii publice centrale

pentru protectia mediului;

supraveghează şi controlează respectarea de către unităţile/formaţiunile militare a reglementărilor privind gestiunea deşeurilor.

de c ă tre unit ăţ ile/forma ţ iunile militare a reglement ă rilor privind gestiunea
de c ă tre unit ăţ ile/forma ţ iunile militare a reglement ă rilor privind gestiunea
Art. 51. - In Armata Romaniei se regasesc urmatoarele categorii de deseuri: a) b) c)
Art. 51. - In Armata Romaniei se regasesc urmatoarele categorii de deseuri: a) b) c)

Art. 51. - In Armata Romaniei se regasesc urmatoarele categorii de deseuri:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Q1 Reziduuri de productie sau de consum, nespecificate in continuare;

Q2 Produse in afara standardelor;

Q3 Produse cu valabilitate expirata;

Q4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente,

inclusiv orice material, echipament contaminat ca rezultat al unui incident;

Q5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei actiuni voluntare:

reziduuri de la operatiile de curatare, materiale de ambalare, containere si altele asemenea;

Q6 Elemente neutilizabile: baterii consumate, catalizatori epuizati - terminati si altele asemenea;

Q7 Substante devenite improprii utilizarii: acizi contaminati, solventi contaminati,

saruri de amestec epuizate;

Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii: namol de la instalatii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate si altele asemenea;

Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare: span provenit de la operatiile de strunjire sau frezare si altele asemenea;

Q12 Materiale contaminate: uleiuri contaminate cu PCB - bifenili policlorurati - si altele asemenea;

Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a caror utilizare este interzisa de lege;

Q14 Produse de care detinatorul nu mai are trebuinta: reziduuri inlaturate/indepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial si altele asemenea;

m) Q15 Materiale, substante sau produse contaminate ce rezulta din actiunea de

refacere a solului;

n) Q16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse in categoriile de mai sus.

 Dintre toate formele de contaminare a mediului prin activităţi militare, cea cu izotopi radioactivi
 Dintre toate formele de contaminare a mediului prin activităţi militare, cea cu izotopi radioactivi

Dintre toate formele de contaminare a mediului prin activităţi militare, cea cu izotopi radioactivi este cea mai periculoasă, urmată de cea cu agenţi chimici

Genurile de activităţi care au ca efect poluarea radioactivă sunt:

- fabricarea de arme nucleare şi cu hidrogen; - experienţ ele cu aceste tipuri de arme, - emisia radioactivă obişnuită a navelor cu propulsie nucleară,

- introducerea de material radioactiv în apele marine,

- distrugerea intenţionată sau accidentală a navelor sau sateliţilor militari cu propulsie nucleară

-agenţii de război chimic deversaţi atât accidental, dar mai ales

intenţionat, pentru a lichida stocurile de arme depăşite din punct de

vedere militar (ex.:fosgen, sarin etc)

deşeuri de substanţe explozive