Sunteți pe pagina 1din 9

STAIA 20KV CHE NEHOIASU

Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 1/9
APROBAT,
Director Tehic
I!" #iore$ Pre%ac
INSTRUCIUNE TEHNIC INTERN
STAIA 20 KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
Ediia: 4

Documenu! in"# $n %i&oa"e !a daa: 2'(0)(20**
Ediia:4
E$a&orat
'
(ihai Io
#eri)cat
'
Lacatu*u +or,
A-izat
(oica .HI/LA
Co*tati POPA
(ariaa BILBIIE
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 2/9
C/PRINS
Pagna fronta
Cuprns
1 Descrere.Caracterstc tehnce 3
2 Supraveghere. Manevre. 6
3 Deran|amente. Mod de prevenre s
remedere.
6
4 Cernte de medu 6
5 Cernte de SSM 7
6 Mod de actune n stuat de urgenta 8
7 Documente de refern[a 8
8 Anexe (scheme, tabee, etc.) 8
0"DESCRIERE" CARACTERISTICI TEHNICE
1- Sta[a de 20 kv dn C.H.E. Nehoau este prevzut cu dou bare
de 20 de kv -bara 1- 20 kv sec[onat (bara- 1A bara-1B) prn
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 3/9
ntermedu cupe ongtudnae 1A - 1B (ceuee 14 15 ) bara 2-
20 kv .Sta[a are n compunere 27 ceue .Prn ceuee cu numeree
13 17 care sunt ceue de cupe transversae se pot nterconecta
baree 1A cu 2 respectv 1B cu 2 .Prncpaee func[un ae
cupeor transversae dn sta[a de 20 kv :
-permt trecerea crcuteor de pe o bar pe ata fr
ntreruperea crcutuu respectv ,
-servesc pentru controu ntegrt[ sstemuu de bare
coectoare dup revza acestora ,
-se poate substtu (una numa una ) orcru ntreruptor dn
sta[e care este defect sau urmeaz a scos n revze .
Sta[a de 20 kv poate amentat dn S.E.N. prn cee dou
transformatoare de putere cobortoare exstente n sta[a de 110 kv
anume Trafo 5 110/20 kv ,respecv Trafo 6 110/20 kv .Acestea n
func[e de tensunea exstent pe partea de 20 kv , pot face
rega|u sub sarcn pe aceast parte ,ob[nnd pe partea de 20 kv
tensunea nomna dort .
n gfunc[onarea norma de ung durat ,sta[a de 20 kv este
amentat de un sngur transformator .Amentarea de pe un
transformator pe atu se face n func[e de schema norma de
func[onare de a momentu respectv sau n func[e de dspoy[a
trepte operatve superoare .
PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
1 .Ceuee care nu au fost puse n func[une :
-ceuee de rezerv G 1 G 27
-bobna de reactan[ G 2
-bobna de stngere G 26
-L.E. 20 kv Sru -Surduc G 3
-L.E. 20 kv Nod presune
-L.E. 20 kv Surduc 1 G 13
-L.E. 20 kv Surduc 2 G 21
-L.E. 20 kv Fabrca de mob G 24
2 .Ceuee care au fost puse n func[une :
-ceu msur bara 2 -G 4
-ceu msur bara 1A -G 9
-ceu msur bara 1B -G 33 ;echpate cu :
- sguran[e fuzbe : 3 x S.F.I.T. 17,5
-transformator de tensune 3 x TIRMO 20 kv
3
1 . 0
/
3
1 . 0
/
3
20
kv
-separator tp STI -20 kv
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 4/9
-descrctor tp DRVL -24 KV /5KA
-ceu Trafo 5 110/20 kv -G 11
-ceu Trafo 6 110/20 kv -G 18 ; echpate cu TC tp CIRS 2x
150/5/5 A
-ceu TSP 5 20/0,4 kv G 6
-ceu TSP 6 20/0,4 kv G 20 ;echpate cu TC GS 24 C 50/5/5A
-ceu 20 kv Gura -Tegh G 5
-ceu 20 kv Bocur Nehou G 8
-ceu 20 kv Ptragee G 25 ; echpate cu TC GS 24 C
150/5/5 A
-ceu 20 kv Bara| Sru (1) G 16
-ceu 20 kv Bara| Surduc (2) G 19
-ceu 20 kv Sru G 10 ;echpate cu TC tp GS 24 C 200/5/5 A
Toate aceste ceue sunt prevzute cu cu[te de egare a
pmnt ,ac[onate cu prgh .
De asemenea n sta[a de 20 kv ma exst urmtoaree ceue
de cupe :
-ceu cup transversa B1A-B2 G13
-ceu cup ongtudna B1A-B1B G14-G15
-ceu cup transversa B1B-B2 G17 ;echpate cu TC tp
CIRS 2x150/5/5A
Cu excep[a ceueor de msur toate ceeate ceuee sunt
echpate cu IO 20 kv ;In=630 A; Sr =500 MVA cu separatoare STI
20 kv In =630 A.
2.SUPRAVEGHEREA INSTALA|IEI
Suparvegherea sta[e de 20 kv este asgurat de personau
operatv const n :
-ctrea nstrumenteor de msur (curentu pe n trafo )
-urmrrea reeeor de protec[e semnazare
-urmrrea nveeor de ue dn cameree de stngere a IO
(perodc)
-urmrrea str aparateor de comuta[e (dac sunt bne
nchse )
-urmrrea str zoatoareor (dac se produc pe ee
euv ,dac au urme de conturnr ,murdre, sur ,etc.)
-urmrrea zgomoteor produse n func[onarea
echpamenteor caracteru acestora
-urmrrea str eementeor de
egtur(bare,cabur),nczr ocae ,scurger de matera zoant a
capu termna a cabuu ,cuptur provocate de arcu eectrc
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 5/9
-men[nerea ncper n stare foarte bun a ncper (u
,ferestre ,ncuetor,umnat ,cur[ene )
-urmrrea str egturor a pmnt de protec[e de
expoatare
-urmrrea func[onr egturor teefonce dntre camera de
comand sta[a de 20 kv.
La preuarea schmbuu vor vercate obgatoru
modcre aprute n nstaa[ n tmpu schmbuu precedent .
Controu n nstaa[ se efectueaz dn dou n dou ore ( a
oree mpare ) ar contoaree se ctesc a ora 22
00
.
Controaee neperodce se efectueaz cu ocaza unor
evenmente deosebte ,cum sunt :
-ncdente sstematce sau avar n nstaa[
-manevre n nstaa[
Obga[e personauu operatv specce sta[e de 20 kv
sunt :
-s cunoasc caracterstce constructve func[onae ae
nstaa[e
-s verce buna func[onare a dspoztveor de sguran[ ,a
aparatur de msur contro
-s aduc de ndat a cunotn[a efuu de tur orce
defec[une sau anomae constatat n
-s a msur urgente de chdare a avaror accdenteor
-s comunce personauu care prea servcu toate
modcre survente s atrag aten[a asupra nstaa[or
echpamenteor care necesto supraveghere deosebt.
-s verce sguran[eede amentare a mecansmuu cu
resoarte de ac[onare a I.O. ,ct cee dn crcutu de comand a
I.O.
-personau operatv are obga[a s men[n regmu ce ma
sgur ma economc n func[onare , n conformtate cu gracee
de regm dspoz[e personauu erarhc superor pe ne
operatv sau tehnco-admnstratv.
Se nterzce predarea preuarea schmbuu n cazu n care :
-nu exst ordne cur[ene n sta[e
-n tmpu chdr avaror
-n tmpu executr manevreor
-se constat c evden[ee tehnco -operatve ae ture precedente
sunt ncompete sau necorespunztoare
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 6/9
1"Su2ra-e!here" (ae-re"
Manevree n sta[a de 20 kv se execut conform prevederor
reguamenteor n vgoare ,respectndu-se urmtoaree cond[:
-manevrarea I.O. se face de regu prn comand de a dstan[
-func[onarea sgur a prma comand prmt ,fr frecr
nepermse sau zgomote suspecte a dspoztveor de ac[onare a
separatoareor ,cu[teor de egare a pmnt a I.O.;
-efectuarea manevreor n mod corespunztor ;
-exsten[a permanent a corea[e dntre poz[a I.O.,a
dspoztvuude ac[onare M.R.4 semnazre de poz[e
aferente ,att a fa[a ocuu ct a dstan[ .
Se nterzce cu desvrre manevrarea separatoareor n
urmtoaree stua[:
-nchderea-deschderea crcutuu se reazeaz prn manevrarea
separatoareor (ntreruptoru este nchs)
-n crcutu respectv exst o punere a pmnt sau un scurtcrcut
-cnd cu[tu de egare a pmnt este nchs .
3"Dera,a4ete" (od de 2re-eire *i
re4ediere"
ntreruptoaree I.O. dn sta[a de 20 kv pot prezenta urmtoaree
anoma :
-zgomote anormae n nteroru ceue -se va verca de ctre
personau operatv prn vzonare se va ocazadefectu, dup
care se retrage dn expoatare eementu defect se remedaz de
ctre echpa de repara[ eectrce sau P.R.A.M..Se repune n
func[une numa dup eberarea buetneor comuncarea c
aceasta poate repus sub tensune .
-deterorarea pcor eectrozoante dntre contactee debroabe
superoare nferoare ae I.O. -se deconecteaz debroeaz
I.O. ;se remedaz de ctre schpa de repara[ eectrce ; se emt
buetne se fac comuncr .
-arderea sguran[eor sau mpor a nstaa[a de umnat ; se
emn defectu de ctre personau operatv prn nocurea
sguran[eor sau a becuror ,
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 7/9
-a broarea I.O. contactee xe sau mobe nu se mbn
corespunztor-se debroeaz I.O.;echpa de repara[ eectrce
regeaz contactee debroabe.

4"CERINTE DE (EDI/
4.1.Toate operate efectuate n tmpu expoatar se vor face cu
respectarea egsate de protecte a meduu n vgoare.
4.2. Aspectu de medu ce poate generat este perdere de
ue tp TR 30 .
4.3. Stuate de urgenta cu mpact negatv asupra meduu
care pot apare n expoatare sunt pouare cu ue a souu,
ncendu s expoze s se va actona conform panuror de
ntervente(pan de ntervente n caz de ncendu, nstructune tp
poster Actonarea n caz de pouare cu ue a souu, sa
tehnca de securtate a ueuu).
4.4.In cazu perderor punctuae de ue se vor ampasa
materae absorbante pana a remederea stuate.
4.5.Materaee absorbante devente deseu vor coectate n
sac de pastc nscrptonat (codu s tpu deseuu) s vor
depoztate temporar n ocur corespunzatoare.
4.6. Se va tne evdenta unara a stocuu de materae
absorbante exstent n centraa s a deseuror de matera
absorbant generate.
4.7. Stocu de materae absorbante va competat n functe de
necesar.
4.8. La nocurea echpamenteor eectrce/eectronce se va
respecta procedura PO-HE-BZ-037 ,Gestonarea deseuror".
Deseure de echpamente eectrce s eectronce( reee,
contactor, sgurante, ntrerupator etc) se supun Hot.
1037/2010.
5" Cerite de SS(
Sta[a de 20 kV trebue sa ab un umnat corespunztor, sa
e dotata cu m|oace de protec[e eectrozoante (covor
eectrozoant, pode[ eectrozoant, detectoare de nata tensune);
Executarea de actvt[ n sta[a 110kV este permsa numa
dup asgurarea tuturor masuror organzatorce s tehnce
corespunztoare. Lucrre de ntre[nere se executa cu uarea
tuturor masuror de sguran[a pentru a mpedca orce accdent,
foosnd aparate de msur s unete de ucru vercate s
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 8/9
omoogate, precum s echpament ndvdua de protec[e pentru
ucru s eectrozoant.
Lucrre n nstaa[e sta[e se vor efectua numa n baza
autorza[or de ucru sau a ITI-PM. Admterea a ucru se face numa
dup crearea zone de ucru.
Manevree pentru crearea zone de ucru se vor efectua dup o
foae de manevra de execu[e. Lchdarea ncdenteor se executa
fara foae de manevra.
Montarea sau demontarea scurtcrcutoareor mobe se
executa de ctre doua persoane dntre care una poate sefu de
ucrare a forma[e de ntre[nere pentru care se executa manevra.
In acest caz scurtcrcutoru va montat de ctre persoana de
deservre operatva care va supravegheata de sefu de ucrare;
Montarea scurtcrcutoareor mobe se va face prn prnderea ma
nt a ceme de egare a pmnt dup care, cu vercarea pse
tensun, se vor prnde cemee pe cee tre faze. La demontare se
vor desface ma nt cemee de pe pr[e actve s apo pe cea de
a pmnt.
La broarea ntreruptoareor se va verca obgatoru
bocarea acestora.
In ncnta sta[e trebue sa exste permanent panour de
securtate cu con[nut adecvat, banda pentru demtarea zone de
ucru. Pardoseaa sta[e trebue sa e acoperta cu caucuc
eectrozoant.
Controu de rond se va face respectndu-se ngrdre s
dstantee fata de eementee aate sub tensune.
Este nterzsa depoztarea de materae sau ate corpur strne
n ncperea sta[e de 20 kV
Se vor foos urmtoaree m|oace de protec[e:
- a vercarea pse de tensune: mnu, ndcator de tensune,
czme, vzera de protec[e.
- a schmbarea sguran[eor de |oas tensune: mnu, manon
de manevr a sguran[eor MPR., vzera de protec[e, casc de
protec[e,
- a montarea demontarea scurtcrcutoareor mobe : mnu,
czme, casc de protec[e, pra|na zoant.
Ediia:4
STAIA 20KV CHE NEHOIASU
Cod ITI-BzN-07
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pag 9/9
- a nocure becuror: vzera de protec[e mnu
eectrozoante.
6" (OD DE AC7I/NE 8N SIT/A7II DE /R.EN79
Zona va dotat cu stngtoare cu CO2.
Se va scota de sub tensune stata prn deconectarea
ntrerupatoareor,
se va nterven cu stngtoare cu CO
2
.
se vor anun[a pomper,nr.teefon 112
se va nterven pentru stngerea ncenduu pn a sosrea
acestora cu m|oacee dn dotare.
7" DOC/(ENTE DE RE:ERIN79
Documentata de execute state.
Scheme eectrce
;"ANE<E
Schema monoara state 20 kV
Ediia:4