Sunteți pe pagina 1din 8

STAIA 110KV NEHOIASU

Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 1!8
A"#o$at%
Di#&'to# T&()i'
I)* Vio#&+ P#&,a'
INSTRUCIUNE TEHNIC- INTERN-
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
Edi.ia/ 4
Do'u0&)tu+ i)t#1 2)
3ioa#& +a data/
04*05*6011
Ediia:4
E+a$o#at
/
7i(ai Io)
V&#i8'at
/
La'atu9u :o#;
A3izat
7o)i'a <HIULA
Co9ta)ti) POPA
7a#ia)a BILBIIE
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 2!8
CUPRINS
Pagna fronta
Cuprns
1 Descrere.Caracterstc tehnce 3
2 Supraveghere. Manevre. 5
3 Deran|amente. Mod de prevenre s
remedere.
5
4 Cernte de medu 6
5 Cernte de SSM 7
6 Mod de actune n stuat de urgenta 8
7 Documente de refern[a 8
8 Anexe (scheme, tabee, etc.) 8
1*DESCRIERE* CARACTERISTICI TEHNICE
Sta[a de 110 kv dn C.H.E. Nehoau este consttut dn opt ceue
de 110 kv ,dn care una este de rezerv .Acestea sunt conectate a un
sstem de dou bare de 110 kv |umeate .n nteroru sta[e se a patru
transformatoare dntre care dou de 10 MVA 110/20 de kv dou de 40
de MVA 10,5/110 kv
Toate ceuee au separatoare de bare dspuse n ne cu baree .
n sta[a de 110 kv exst o ceu de cup transversa B1-B2 -110
kv care asgur urmtoaree func[un :
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 3!8
- permte trecerea de pe o bar coectoare pe ceaat fr
ntreruperea crcutuu respectv
- servete pentru controu ntegrt[ sstemuu de bare dup
revza acestora
- se poate substtu orcru ntreruptor dn nstaa[e care este
defect sau urmeaz s e scos pentru revze .
Ceuee sta[e sunt prevzute cu :
-ntreruptor de tp I.O.-110 kv ;In = 1600 A ;Sr = 6000 MVA
-ntreruptor de tp SF 6-110 kv ;In = 1600 A ;Sr = 6000 MVA
-separatoare de bare cu Un =110 kv ; In =1600 A ,de tp STEP a B2
-110 kv de tp STEn a B1 -110kv , excep[e fcnd CT B1-B2 -
110kv care are ambee separatoare prevzute cu C.L.P. n ambee
pr[ ,adc spre ceu spre bar .
-T.C. de tp C.E.S.U. -110kv .
Ceuee 1 3 adc trafo 5 trafo 6 de 110/20 kv au n pus
descrctor pe 110 kv pe faz de tp V.A.-108/10,2 , C.L.P. borne
Trafo pe 110 kv S.E.P.cu ac[onare manua stea C.L.P.stea Trafo
110 kv ar caracterstca T.C .este de 2x57/5/5/5A.
Rega|u sub sarcn se face pe partea de 110 kv .
Cupa transversa (ceua 4) B1 -B2 are caracterstce T.C.
400/5/5/5A
Ceuee 5 8 adc L.E.A. 110 kv Vernet L.E.A. 110 kv
Ptragee au:descrctor pe ne de tpVA 108/10,2 ;separator tp
STEP -110 kv 1400 A de ceu cu CLP spre ne ,caracterstca
TC400/5/5/5 A;transformator de tensune de tp TECU
3
1 . 0
/
3
1 . 0
/
3
110
kv .
Ceuee 6 7 adc TH 1 TH 2 au aceea echpamente
prmare ca ceuee trafo 110/20 kv cu excep[a TC 400/5/5/5 A
;descrctoru de pe stea este untat (neutru stee este egat
drect a pmnt ).
Baree sunt prevzute cu TT detp TECU 110kv
3
1 . 0
/
3
1 . 0
/
3
110
kv.
Trafo - boc 10,5/110 ; Sn =40 MVA de tp TTU - OFAF
Trafo 110 / 20 kv ; Sn = 10 MVA de tp TTUS-NS rega| 9 x
1,78 % Un .
SUPRAVEGHEREA INSTALA|IEI
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 4!8
Supravagherea sta[e de 110 kv de ctre personau operatv
se face vercnd urmtoaee :
-gradu de nczre temperatur ;
-tensune pe bare n ;
-sarcne actve reactve ae generatoareor ,precum
frecven[a dn sstem ;
-vercarea poz[e reeeor de semnazare protec[ ;
-ctrea nstrumenteor de msur ;
-examnarea vzua a str cuveor (dac sunt perder de
ue );
-starea scageuu dn tru de aer a trafo ;
-starea aparateor de comuta[e ;
-starea zoatoareor (dac nu se produc euv ,dac au urme
de conturnr ,murdre ,sur e.t.c. );
-starea eementeor de egtur (bare ,cabur) -nczr
ocae ,cuptur provocate de arcu eectrc (se observ pe tmp de
noapte cu umne dn sta[e stnse)
-zgomote produse n func[onarea echpamenteor caracteru
acestora ;
-buna func[onare a sstemeor de rcre (a transformatoaree
de putere )
-starea egturor a pmnt (de protec[e sau de expoatare )-
se face vzua de personau operatv ;perodc se msoar de ctre
compartmentu PRAM ;
-grosmea deponeror de chcur .
Controaee se execut dn n dou ore ,n oree mpare .
Controaee neperodce se efectueaz cu ocaza unor
evenmente deosebte cum sunt:
-ncdente sstematce sau avar n nstaa[
-manevre n nstaa[
-fenomene naturae deosebte n zona sta[e (furtun cu
descrcr atmosferce ,nzpezr,nunda[ ,e.t.c.).
Se vor ct ndexee M.O.P. a oree9
00
21
00
.Contoaree se
ctesc
a ora 24
00
.
Se nterzce predarea preuarea servcuu n cazu n care :
-nu exst cur[ene n sta[e
-n tmpu chdr avaror
-n tmpu executr de manevre
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 5!8
6*SUPRAVE<HERE* 7ANEVRE*
Pentru eventuaee manevre personau operatvva respecta
prevedere P.E. 118 n vgoare ,cu caracterstce specce sta[e .
Func[onarea C.H.E. Nehoau n cazu amentr radae se
face cu R.A.R.-T.pe na respectv anuat (cu acordu dspeceruu )
Schema norma de func[onare a grupuror este :
-H.G. 1 a B 1 -110 kv
-H.G. 2 a B 2 -110 kv
Schema norma de func[onare a transformatoareor de putere :
-trafo 5 110/20 kv a B 1 -110 kv
-trafo 6 110/20 kv a B 2 -110 kv
n cond[ normae un transformator este n func[une ceat n
rezerv cad .
Trecerea amentr sta[e de 20 kv de pe un transformator pe
ceat se face prn punerea n parae a ceor dou transformatoare
.
Schema norma de func[onare pentru n este urmtoarea :
-LEA 110 kv Ptragee a B 1-110 kv cu R.A.R.-T. n func[une
-LEA 110 kv Vernet a B 2 - 110 kv cu R.A.R.-T . n func[une
-Cupa transversa B 1 - B 2-110 kv n func[une
Dspoztvu D.R.R.I. exstent pentru sta[a de110 kv asgur
decanarea grupuu H.G. 1 sau H.G. 2 n cazu n care I.O. aferent
grupuu refuz s decaneze .
3*D&#a);a0&)t&* 7od d& "#&3&)i#& 9i #&0&di&#&*
Defec[une care apar sunt specce ecru aparat n parte .
Dntre defec[une care pot s apar amntm :
-nczrea cor de curent care conduce a creterea puteror
de scurtcrcut dec trebue modcate ce de curent .
-nczrea mbnror sau egturor a aparate
-ntreruperea egturor a pmnt a eementeor de sus[nere
-ruperea ,surarea ,conturnarea, strpungerea zoatoareor ;
se va scoate de sub tensune
-ruperea conductoruu bare ,desfacerea reor ,cuptur
,erodr
-deterorarea eementeor de sus[nere
-scutrcrcute puner a pmnt ;se scoate de sub tensune
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 6!8
-temperatur crescute a transformatoaree de putere
-perder de ue (a transformatoare I.O. M.O.P. ),refuz de
ntreruptor a comanda de a dstan[ (n caz de urgen[ se face de
a fa[a ocuu )
-refuz a comanda de comutare pe at pot de a dstan[ as
trafo 10 M.V.A.; se face de a fa[a ocuu evtndu-se func[onarea pe
poz[ ntermedare as comutatoruu de potur
n toate cazure se anun[ treapta superoar operatv
,conducerea tehnc a ntreprnder , echpa specazat
.Repunerea n func[une se face numa dup termnarea probeor
,eberarea buetneor de ncercare dac este cazu efectuarea
comuncr (n caetu de comuncr ) de ctre echpa
specazat ,dn care s reas c nstaa[a respectv poate
repus n func[une .
4*CERINTE DE 7EDIU
4.1.Toate operate efectuate n tmpu expoatar se vor face cu
respectarea egsate de protecte a meduu n vgoare.
4.2. Aspectu de medu ce poate generat este perdere de ue tp
TR 30 .
4.3. Stuate de urgenta cu mpact negatv asupra meduu care pot
apare n expoatare sunt pouare cu ue a souu, ncendu s expoze
s se va actona conform panuror de ntervente(pan de ntervente
n caz de ncendu, nstructune tp poster Actonarea n caz de
pouare cu ue a souu, sa tehnca de securtate a ueuu).
4.4.In cazu perderor punctuae de ue se vor ampasa materae
absorbante pana a remederea stuate.
4.5.Materaee absorbante devente deseu vor coectate n sac de
pastc nscrptonat (codu s tpu deseuu) s vor depoztate
temporar n ocur corespunzatoare.
4.6. Se va tne evdenta unara a stocuu de materae absorbante
exstent n centraa s a deseuror de matera absorbant generate.
4.7. Stocu de materae absorbante va competat n functe de
necesar.
4.8. La nocurea echpamenteor eectrce/eectronce se va respecta
procedura PO-HE-BZ-037 ,Gestonarea deseuror". Deseure de
echpamente eectrce s eectronce( reee, contactor, sgurante,
ntrerupator etc) se supun Hot. 1037/2010.
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 7!8
=* C&#i)t& d& SS7
Sta[a de 110 kV trebue sa ab un umnat corespunztor, sa e
dotata cu m|oace de protec[e eectrozoante (covor eectrozoant,
pode[ eectrozoant, detectoare de nata tensune);
Executarea de actvt[ n sta[a 110kV este permsa numa dup
asgurarea tuturor masuror organzatorce s tehnce corespunztoare.
Lucrre de ntre[nere se executa cu uarea tuturor masuror de
sguran[a pentru a mpedca orce accdent, foosnd aparate de msur
s unete de ucru vercate s omoogate, precum s echpament
ndvdua de protec[e pentru ucru s eectrozoant.
Lucrre n nstaa[e sta[e se vor efectua numa n baza
autorza[or de ucru sau a ITI-PM. Admterea a ucru se face numa
dup crearea zone de ucru.
Manevree pentru crearea zone de ucru se vor efectua dup o foae
de manevra de execu[e. Lchdarea ncdenteor se executa fara foae de
manevra.
Montarea sau demontarea scurtcrcutoareor mobe se executa de
ctre doua persoane dntre care una poate sefu de ucrare a forma[e
de ntre[nere pentru care se executa manevra. In acest caz
scurtcrcutoru va montat de ctre persoana de deservre operatva
care va supravegheata de sefu de ucrare; Montarea
scurtcrcutoareor mobe se va face prn prnderea ma nt a ceme de
egare a pmnt dup care, cu vercarea pse tensun, se vor prnde
cemee pe cee tre faze. La demontare se vor desface ma nt cemee
de pe pr[e actve s apo pe cea de a pmnt.
La broarea ntreruptoareor se va verca obgatoru bocarea
acestora.
In ncnta sta[e trebue sa exste permanent panour de securtate
cu con[nut adecvat, banda pentru demtarea zone de ucru. Pardoseaa
sta[e trebue sa e acoperta cu caucuc eectrozoant.
Controu de rond se va face respectndu-se ngrdre s dstantee
fata de eementee aate sub tensune.
Este nterzsa depoztarea de materae sau ate corpur strne n
ncperea sta[e de 110 kV
Ediia:4
STAIA 110KV NEHOIASU
Cod ITI-BzN-03
SC HIDROELECTRICA SA
SH Buzau
Editia 4
Pa 8!8
Se vor foos urmtoaree m|oace de protec[e:
- a vercarea pse de tensune: mnu, ndcator de tensune,
czme, vzera de protec[e.
- a schmbarea sguran[eor de |oas tensune: mnu, manon de
manevr a sguran[eor MPR., vzera de protec[e, casc de
protec[e,
- a montarea demontarea scurtcrcutoareor mobe : mnu,
czme, casc de protec[e, pra|na zoant.
- a nocure becuror: vzera de protec[e mnu eectrozoante.
5* 7OD DE ACIUNE >N SITUAII DE UR<EN-
Zona va dotat cu stngtoare cu CO2.
Se va scota de sub tensune stata.
se va nterven cu stngtoare cu CO
2
.
se vor anun[a pomper,nr.teefon 112
se va nterven pentru stngerea ncenduu pn a sosrea
acestora cu m|oacee dn dotare.

?* DOCU7ENTE DE RE@ERIN-
Documentate de proectare s execute
Scheme eectrce
A*ANEBE
Schema monoara state 110 kV.
Ediia:4