Sunteți pe pagina 1din 4

Prof. Dr.

Radu Moga Mânzat

BOLI VIROTICE ŞI PRIONICE


ALE ANIMALELOR

Lucrare distinsă cu premiul “Paul Riegler” pe anul 2005


de către Academia de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice
SecŃia Medicină Veterinară
Prof. dr. RADU MOGA MÂNZAT

BOLI VIROTICE ŞI PRIONICE


ALE ANIMALELOR
PROF. DR. RADU MOGA MÂNZAT

BOLI VIROTICE ŞI PRIONICE


ALE ANIMALELOR

iv