Sunteți pe pagina 1din 114

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR l LOCUINEI

ORDIN Nr. 1625


din: 2.11.21
pentru aprobarea reglementrii tehnice "Soluii cadru pentru reabilitarea l
modernizarea instalaiilor de nclzire din cldiri de locuit"
Avnd n vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare General nr !"
#$%#&##% i avizul Consiliului Tehnico'(tiini)ic nr *+"#!#,&##%-
n con)ormitate cu prevederile art !$ alin & din .egea nr %#"%//, privind
calitatea n construcii-
n temeiul prevederilor art & pct 0, i ale art 0 alin 1!2 din 3otrrea
Guvernului nr !"&##% privind organizarea i )uncionarea 4inisterului .ucrrilor
5ublice- Transporturilor i .ocuinei-
4inistrul lucrrilor publice- transporturilor i locuinei- emite urmtorul
ORDIN
Art % ' Se aprob reglementarea tehnic6 !S"l#$ii %&dr# '(n)r#
r(&*ili)&r(& +i ,"d(rni-&r(& in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( din %l0diri d(
l"%#i)!, indi%&)i1 SC2621, elaborat de 75CT'SA i prevzut n
ane8a care )ace parte integrant din prezentul ordin
Art & ' 9eglementarea tehnic prevzut la art % se public n
:uletinul Construciilor prin gri;a <ireciei Generale Tehnice n
Construcii i n broura tiprit de 75CT'SA
Art ! ' 5rezentul ordin intr n vigoare la data publicrii lui n :uletinul
Construciilor
Art 0 ' <irecia General Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin
MINISTRU MIRON TUDOR MITREA
MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR l LOCUINTEI
A1i-&) d(:
DIRECIA 3ENERAL TE4NIC 5N CONSTRUCII
DIRECTOR 3ENERAL: In6.l"n S)0n(.%#
RESPONSABIL: In6.Li6i& 7"r.(&
C""rd"n&) d(:
8 A.I.I.R. PREE
Pr"9.dr.in6.Li1i# D#,i)r(.%#
S=.>?77 CA<9> 5@AT9>
9@A:7.7TA9@A (l 4=<@9A7BA9@A
7ASTA.A?77.=9 <@ CACD.B79@ <7A
C.D<797 <@ .=C>7T 7A<7CAT7E6 SC'
##+'#%
DIRECTOR3ENERAL:
DIRECTOR 3ENERAL AD:UNCT:
DIRECTOR INSTALAII:
E7 PROIECT:
COLECTI; ELABORARE:
IPCT S.A.
Dr.in6.D&n C0'0$/n0
In6.(r*&n S)0n(.%# In6.D&n
B(r*(%&r# In6.C"n.)&n$&
C&l#i&n# In6. C"n.)&n$&
C&l#i&n# In6.D&n B(r*(%&r#
In6.O%)&1i&n An6<(l#$0
In6.R&l#%& C0-0n(.%#
In6.3&*ri(l I10n(.%#
In6.Eli.&*()& P0)r#)
CUPRINS
PIESE SCRISE
Cap% =biect <omeniu de aplicare$
Cap& Condiii generale pentru aplicarea soluiilor de reabilitare-
modernizare a instalaiilor de nclzire%#
Cap! <e)iciene ale instalaiilor de nclzire din cldirile de locuit i msuri
de mbuntirea per)ormanelor%$
Cap0 Soluii de reabilitare a instalaiilor din cldirile de locuit !+
Cap, Soluii i scheme de modernizare a instalaiilor de nclzire ,#
Cap+ Soluii de contorizare a consumatorilor de energie pentru nclzire la
cldiri de locuit e8istente,+
Fia % ' Tratamente de curire chimic i protecie anticorosiv a
instalaiilor de nclzire la cldiri de locuit alimentate de la o surs de
cldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2 ' )ig%- &- !- !G+0
Fia %G ' Tratamente de curire chimic i protecie anticorosiv a
instalaiilor e8istente de nclzire la cldiri de locuit individuale sau
niruite dotate cu surs proprie de cldur ')ig0- ,*0
Fia & ' 9obinete cu termostat ' )ig+$,
Fia ! ' 9epartitoare de cldur ' )ig*- $ $/
@chilibrarea hidraulic i termic a instalaiilor de nclzire
central')ig/- %#- %%- %&- %!- %0/$
Contorizarea energiei termice la nivel de bloc la cldiri de locuit
e8istente ' pl%G', %#$
Scheme de instalaii interioare cu individualizarea nclzirii
colective ' utiliznd surse proprii de producere a agentului termic'
pl+'*%%+
Scheme de alimentare cu agent termic pentru nclzire cu
contorizare de apartament ' pl$'%%%&#
Surse locale de producere a agentului termic ' pl%&'&#%&$
PIESE DESENATE
5lana % ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n subsol ' Earianta
% %%%
5lana & ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n subsol 'Earianta
&%%&
5lana ! ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n ni la
parter %%!
5lana 0 ' Contorizare energie termic ' 4onta; de contor n
cmin
%%0
5lana , ' <etaliu contor energie termic pentru contorizare
nclzire%%,
5lana + ' Schema de distribuie bitubular cu coloane amplasate n casa
scrii i distribuii orizontale de apartament- cu regla; prin
amestec la nivel de coloan %%$
,
Fia 0
'Fia ,
'Fia + '
Fia *
'Fia $ '
5lana * ' Schema de distribuie bitubular cu coloane amplasate n casa
scrii i distribuii orizontale de apartament cu regla; prin
amestec la nivel de apartament%%/
5lana $ ' Contorizare de apartament a energiei termice din instalaia de
nclzire ' sistem monotubular '@8empli)icare
P+4.................................................................................... %&0
5lana / ' Contorizare de apartament a energiei termice din instalaia de
nclzire ' sistem monotubular @8empli)icare
5H%# %&,
5lana l=' Contorizare pe apartament a energiei termice din instalaia de
nclzire ' sistem bitubular ' @8empli)icare
5H0 %&+
5lana %% ' Contorizarea pe apartament a energiei termice din instalaia de
nclzire ' sistem bitubular ' @8empli)icare
'5H%# %&*
5lana%&' Schema % ' Central termic cu % cazan pentru nclzire- cu
regla;ul prin acionarea asupra
arztorului
%!&
5lana%!' Schema & ' Central termic cu % cazan pentru nclzire i
prepararea apei calde de consum- cu circuite separate de
nclzire %!!
5lana %0 ' Schema ! ' Central termic cu % cazan pentru nclzire i ap
cald de consum cu regla;ul sarcinii termice prin amestec cu
robinet cu ! ci %!0
5lana%,' Schema 0 ' Central termic cu & cazane pentru nclzire i ap
cald de consum cu pompe de circulaie pe cazan- butelie de
egalizare a presiunilor i pompe de circulaie pe )iecare coloan
%!,
5lana %+ ' Schema % ' 5unct termic pentru nclzire i prepararea apei
calde de consum ntr'o treapt cu schimbtor de cldur n
paralel cu instalaia de nclzire %!+
5lana%*' Schema & ' 5unct termic de bloc pentru nclzire i preparare ap
cald de consum n regim instantaneu- cu racordare la centrala
termic de cvartal %!*
5lana%$' Schema ! ' 5unct termic de preparare agent termic pentru
nclzire cu schimbtor n contracurent i cu boiler pentru
prepararea apei calde de consum racordat n paralel cu
instalaia de nclzire %!$
5lana%/' Schema 0 ' 5unct termic de bloc sau scar pentru nclzire i
preparare ap cald de consum cu schimbtoare de cldur
racordate n paralel cu reeaua de
termo)icare%!/
5lana &# ' 5unct termic de bloc cu modul pentru prepararea agent termic
nclzire i ap cald de consum %0#
SOLUII CADRU PENTRU
REABILITAREA +i
MODERNI=AREA
INSTALAIILOR DE
INCL21RE DIN CL>DIRI DE
LOCUIT
1. OBIECT DOMENIU DE APLICARE
=biectul prezentei reglementri este stabilirea soluiilor de
reabilitare i modernizare a instalaiilor de nclzire la
cldirile de locuit e8istente n scopul reducerii
consumurilor energetice
.ucrarea de )a se adreseaz proiectanilor-
e8ecutanilor- asociaiilor de locatari i proprietari-
e8perilor tehnici i )urnizorilor de echipamente necesare
n realizarea soluiilor de reabilitare"modernizare a
cldirilor de locuit
5revederile prezentei reglementri se aplic la6
cldiri de locuit colective alimentate de la o surs de
cldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2I
cldiri de locuit individuale sau niruite dotate cu
surs proprie de cldur 1nclzire central i nclzire
cu sobe2
=biectivele prezentei reglementri sunt6
reducerea consumurilor de energie termic pentru
satis)acerea necesarului de cldur pentru nclzire i
ap cald de consum la cldirile de locuit e8istente prin
eliminarea risipei de energieI
El&*"r&) d(:
INSTITUTUL DE PROIECTARE,
CERCETARE l TE4NIC> DE CALCUL
5N CONSTRUCII IPCT2SA
Aprobat de:
MINISTRUL
LUCRRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR l
LOCUINEI C# Ordin#l
nr. 1625?2.11.21
INDICATI;
SC2621
creterea con)ortului termic al locatarilorI
identi)icarea msurilor de la simplu la comple8 pentru reducerea
consumurilor energetice pentru nclzire i ap cald mena;er
)uncie de gradul de uzur al instalaiilorI
creterea randamentului i optimizarea e8ploatrii sistemelor
de nclzireI
reducerea cheltuielilor de ntreinere ale instalaiilor de ctre
locatariI
msurarea i controlul consumurilor energetice
.a proiectarea i e8ecutarea reabilitrii i modernizrii instalaiilor de
nclzire din cldirile de locuit se vor avea n vedere- prevederile
cuprinse n6
J%K ' .egea %#"%//, ' privind calitatea n construcii
J&K' =G &/"!##%&### privind reabilitarea termic a
)ondului construit e8istent i stimularea economisirii
energiei termice ' 4=) nr0%"!% ianuarie &###
J!K ' .egea %//"&### privind utilizarea e)icient a energiei
J0K ' Aormativul pentru proiectarea i e8ecutarea instalaiilor
de nclzlre central '%%!
J,K ' Aormativul pentru proiectarea i e8ecutarea instalaiilor
sanitare ' l /
J+K ' Aormativ pentru realizarea auditului energetic al
cldirilor e8istente i al instalaiilor de nclzire i
preparare a apei calde de consum a)erente acestora '
A5 #0*'&###
J*K ' Aormativ pentru e8pertizarea tehnic i energetic a
cldirilor e8istente i a instalaiilor de nclzire i
preparare a apei calde de consum a)erente acestora '
A5 #0$'&###
$K ' Aormativ pentru elaborarea i acordarea certi)icatului
energetic al cldirilor e8istente ' A5 #0/'&###
J/K ' Soluii i detalii de monta; pentru contoare de ap cald
i energie termic ' SC ##%'%//+
J%#K ' Ghid de proiectare- e8ecuie i e8ploatare a
centralelor termice mici ' G5 #,%'&###
J%%K ' Soluii cadru pentru instalaii interioare de
nclzire utiliznd noi sisteme de producere a
agentului termic 'SC ##,"&###
J%&K ' Soluii cadru de contorizare a consumurilor de
ap- gaze naturale i energie termic a)erente
instalaiilor din blocurile de locuine' SC ##&'%//$
J%!K ' Ghidul de per)orman pentru nclzire i
ventilare
'Contract 75CT'4.5AT nr %%,/"%//* J%0K
' <otarea cu instalaii a cldirilor de locuit pentru
mbuntirea condiiilor de con)ort al ocupanilor
ordin 4.5AT'nr&,"A"%#%%%//!
J%,K ' 7nstalaii de nclzire Aecesarul de cldur de
calcul 5rescripii de calcul ' S9 %/#*"%'%//*
J%+K ' 7nstalaii de nclzire Aecesarul de cldur de
calcul Temperaturi interioare convenionale de calcul
' S9 %/#*"&'%//*
J%*K ' 7nstalaii de nclzire Aumrul anual de grade'
zile ' S9 0$!/'%//*
J%$K ' Ghid pentru calculul necesarului anual de
cldur al cldirilor de locuit ' G5 #!/'%//*
2. CONDIII 3ENERALE PENTRU APLICAREA SOLUIILOR DE
REABILITARE, MODERNI=ARE A INSTALAIILOR DE
5NCL=IRE
5entru alegerea i aplicarea soluiilor de reabilitare i
modernizare a instalaiilor la cldirile de locuit trebuie
respectate urmtoarele principii6
' s se urmreasc prin soluiile de reabilitare termic-
obinerea de economii de energie pe ansamblul cldirii-
asigurndu'se condiiile de con)ort necesareI
' ncadrarea soluiilor n prevederile auditului energetic al
cldiriiI
%#
' tratarea n ansamblu a cldirii6 construcie i instalaieI
' msurile simple de reabilitare vor avea prioritate6
' obligativitatea reabilitrii termice cu ocazia altor lucrri
1consolidarea structurii de rezisten- schimbarea destinaiei-
etc2I
' soluiile de reabilitare s se realizeze pe ct posibil )r
a)ectarea spaiului locuitI
' soluia optim s )ie validat de disponibilitile )inanciare
C(rin$( d( %&li)&)(
5roiectarea i e8ecutarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a
instalaiilor de nclzire din cldirile de locuit se )ace cu scopul ca
acestea s corespund calitativ cel puin nivelurilor minime de
per)orman- con)orm cerinelor eseniale de)inite de .egea
nr%#"%//, privind calitatea n construcii i n special urmtoarelor
cerine6
' igiena- sntatea oamenilor- re)acerea i protecia mediuluiI
' izolarea termic- hidro)ug i economia de energieI
' protecia mpotriva zgomotuluiI
' sigurana n e8ploatare
C&dr#l l(6&l +i d( r(6l(,(n)&r(
Cadrul legal pentru reabilitarea i modernizarea instalaiilor a)erente
cldirilor de locuit e8istente l reprezint =rdonana Guvernamental
nr&/"!##%&### privind reabilitarea termic a )ondului construit
e8istent i stimularea economisirii energiei termice
Soluiile cadru pentru reabilitarea i modernizarea instalaiilor a)erente
constituie una din msurile pentru )undamentarea programelor de
reabilitare i modernizare termic a cldirilor ce se vor realiza anual
de ctre Guvernul 9omniei n baza 5oliticii @nergetice a statului
%%
Con)orm =G nr&/ pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit
e8istente- proprietarii sau administratorii acestora dup caz- vor
proceda la6
a2 ' evaluarea strii tehnice a cldirii asupra creia se intervine prin6
' contactarea unui birou de consultant sau a unei companii de
servicii energetice pentru e)ectuarea &#di)#l#i (n(r6()i%, stabilirea
procedurii de intervenie i a asistenei tehnice de specialitate
necesar i pentru elaborarea %(r)i9i%&)#l#i (n(r6()i% al cldiriiI
' contractarea elaborrii (@'(r)i-0rii )(<ni%( privind starea cldirii i
instalaiilor a)erente i elaborarea- )ormularea i analizarea
variantelor de reabilitare i modernizare
b2 ' acceptarea soluiei de reabilitare i modernizare termic i a
sistemului de )inanare propus prin e8pertiza tehnicI
c2 ' obinerea autorizaiei de construcieI
d2 ' contractarea elaborrii proiectului tehnic i a detaliilor de e8ecuie
pentru soluia stabilit- a gra)icului de ealonare n timp a
e8ecuiei lucrrilorI
e2 ' stabilirea modalitilor de decontare a lucrrilor6
)2 ' stabilirea e8ecutantului lucrrilor de reabilitare i modernizare
termic a cldirilor con)orm legislaiei n vigoare
Con)orm =G nr&/"&### la cldirile e8istente la care se e)ectueaz
lucrri de reducere a riscului seismic- se vor realiza i lucrri de
reabilitare i modernizare termic a cldirilor i instalaiilor a)erente
Con)orm =G nr&/"&### e8ploatarea cldirilor i a instalaiilor
reabilitate se )ace n con)ormitate cu caietul de sarcini sau
instruciunile de e8ploatare elaborate de proiectant
C",'()(n$( /n &%)i1i)&)(& d( r(&*ili)&r(
Activitatea de reabilitare i modernizare termic a cldirilor e8istente i
a instalaiilor a)erente va )i asigurat de6
' 4.5T. pentru6
' coordonarea activitii de elaborare a reglementrilor tehnice
din domeniul construciilorI
' asigurarea elaborrii proiectelor directoare i soluii cadru
pentru reabilitarea i modernizarea cldirilor i instalaiilor
a)erenteI
' propune spre aprobarea Guvernului programele naionale
anuale de reabilitare i modernizare termic a cldirilor i
instalaiitor a)erente 1mpreun cu A9C@2I
' stabilirea procedurii de atestare- autorizare sau certi)icare a
)irmelor i persoanelor )izice sau ;uridice implicate n activitatea
de consultan- e8pertizare- proiectare- e8ecuie i e8ploatare
con)orm .egii %#"%//, privind calitatea n construcii i =G
&/"&###
' 4.5T.- A9C@ i )ilialele acesteia din ar pentru6
' elaborarea de studii de )undamentare a reabilitrii termice a
cldirilor i ncadrarea n 5olitica @nergetic a statuluiI
monitorizarea per)ormanelor cldirilor reabilitate termic n
scopul stabilirii direciilor de acionare i a politicilor de
)inanareI
' iniierea de aciuni promoionale pentru educarea populaiei
pe plan local
' <ireciile i"sau serviciile de >rbanism i Amena;area Teritoriului
din cadrul consiliilor ;udeene i al 4unicipiului :ucureti-
municipiilor- oraelor i sectoarelor municipiului :ucureti pentru6
' eliberarea certi)icatului energetic al cldirii6
1A
' veri)icarea i avizarea documentaiei de reabilitare termic a
cldirilor- )inanate prin bugetul local
' Administraia public local pentru )ormarea unui curent de opinie
)avorabil economisirii energiei utilizate pentru nclzirea cldirilor
S#r.( d( 9in&n$&r( +i 9&%ili)0$i 9i.%&l(
Fondurile necesare pentru evaluarea strii termice a cldirii asupra
creia se intervine i pentru realizarea msurilor de reabilitare termice se
vor asigura- dup cum urmeaz- prin6
' alocaii din bugetele locale n limita prevederilor aprobate de
consiliile locale- consiliile ;udeene i Consiliul general al municipiului
:ucureti- n condiiile legiiI
' )onduri proprii ale proprietarilor cldirilor care se reabiliteazI
' atragerea de )onduri de la )irmele sau companiile pentru servicii
energetice 1@SC=2I
' atragerea de )onduri de la regiile i societile de alimentare cu
cldur i ap cald de consum pentru reabilitarea reelelor din
subsolul cldirilor de locuit pentru reabilitarea reelelor din subsolul
cldirilor de locuit i pentru montarea de contoare
@liberarea certi)icatului energetic al cldirii este scutit de ta8e con)orm
=G nr&/"&###
Cn con)ormitate cu =G nr&%,"&/%&%/// privind modi)icarea i completarea unor
reglementri re)eritoare la ta8a pe valoarea adugat 1TEA2 lucrrile de
reabilitare a locuinelor e8istente sunt scutite de TEA
E@'(r)i-&r(& +i &#di)#l (n(r6()i% /n 1(d(r(&
r(&*ili)0rii?,"d(rni-0rii (n(r6()i%( & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(
@8pertizarea energetic a cldirilor de locuit ce urmeaz s )ie
reabilitate termic se realizeaz de ctre consultani energetici
1persoane )izice sau birouri de consultan2 atestai n con)ormitate cu
=G &/"&### i pe baza prevederilor normativelor n vigoare A5 #0* i
A5 #0$
@tapele necesare obinerii certi)icatului energetic sunt6
Solicitantul certi)icatului energetic se adreseaz <ireciei sau
Serviciului de >rbanism i Amena;area Teritoriului 1<"S>AT2 din
5rimria localitii sau sectorului n raza cruia se a)l situat cldirea-
printr'o cerere
' Cererea este trimis de ctre <"S>AT unui consultant energetic '
primirea cererii de ctre consultantul energetic constituie momentul
deschiderii dosarului de e8pertiz energetic a cldirii
' Consultantul energetic elaboreaz e8pertiza energetic ' i
ntocmete raportul de e8pertiz energetic a cldirii
' Acordarea certi)icatului energetic pe baza veri)icrii dosarului de
e8pertiz energetic de ctre <"S>AT n termen de ma8%, zile de
la depunerea dosarului de e8pertiz ntocmit de ctre consultant
Pr"i(%)&r(& +i (@(%#)&r(& l#%r0ril"r d( r(&*ili)&r( +i ,"d(rni-&r(
& in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(
5roiectarea lucrrilor de reabititare i modernizare a instalaiilor de
nclzire poate )i realizat pe baz de proiect numai de ctre societi
1ageni economici2 care au primit certi)icarea pro)esional din partea
organismelor abilitate de 4.5T.
%,
5roiectul se elaboreaz de ctre proiectani cu competene n
domeniu
5roiectul se veri)ic de ctre veri)icatori de proiecte atestai
4.5T.
5roiectul de reabilitare a instalaiei de nclzire central se va
ntocmi pe )aze de proiectare 1Studiu de Fezabilitate ' SF- 5roiect
Tehnic ' 5T- <etalii de @8ecuie ' <@2 n cazuri speciale sau la
lucrri de mic anvergur proiectul de reabilitare a instalaiei de
nclzire central poate )inaliza n )az unic
Fazele de proiectare i coninutul acestora- m con)ormitate cu legile
i reglementrile tehnice n vigoare i cu speci)icul lucrrilor de
instalaii de nclzire sunt urmtoarele6
S)#di# d( 9(-&*ili)&)(
.a baza studiului de )ezabilitate st tema de proiectare ntocmit de
ctre bene)iciar
Studiul de )ezabilitate privind reabilitarea instalaiilor de nclzire
central are rolul de a stabili indicatorii tehnico'economici i
soluiile principale ale lucrrii .a )aza Studiu de )ezabilitate se obin
toate avizele i acordurile
Pr"i(%)#l )(<ni%
5roiectul tehnic se elaboreaz pe baza studiului de )ezabilitate
aprobat sau pe baza temei de proiectare ntocmite de ctre bene)iciar
n cazul n care nu se )ace studiu de )ezabilitate 5roiectul tehnic
pentru reabilitarea instalaiilor de nclzire trebuie s conin pri
scrise i pri desenate
D()&lii d( (@(%#$i(
<etaliile de e8ecuie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat
de bene)iciar- dup stabilirea e8ecutantului i a )urnizorului
1productorilor2 echipamentelor i materialelor de instalaii n urma
licitaiei de e8ecuie
<etaliile de e8ecuie trebuie s cuprind toate elementele necesare
pentru buna e8ecuie a instalaiei detaliind in)ormaiile )urnizate prin
proiectul tehnic
<etaliile de e8ecuie pentru reabilitarea instalaiilor de nclzire trebuie
s cuprind pri scrise i desenate
5roiectul de e8ecuie al lucrrilor de reabilitare a instalaiei de nclzire
1proiectul tehnic- detaliile de e8ecuie- dispoziiile de antier2 va )i
cuprins n Cartea tehnic a construciei deinut de proprietarul
imobilului
Cnceperea e8ecutrii lucrrilor de reabilitare a instalaiilor de nclzire
este permis numai dup ce e8ecutantul a primit6
' proiectul instalaiei- la )azele <etalii de e8ecuie i 5roiect tehnicI
' avizele i acordurile necesareI
' autorizaia de construire
@8ecutarea lucrrilor de reabilitare termic a instalaiilor de nclzire
poate )i realizat numai de ctre societi 1ageni economici2 care au
primit certi)icarea pro)esional din partea organismelor abilitate de
4.5T. i agreerea tehnic din partea bene)iciarului sau distribuitorului
de energie termic dup caz
@8ecutarea lucrrilor de reabllitare termic a instalaiilor de nclzire
se realizeaz cu materiale i echipamente omologate i agrementate
de ctre organismele abilitate n 9omnia- nsoite de certi)icate de
calitate i care corespund
%*
prevederilor din proiect: beneficiarul are obligaia s cear
aceste documente firmelor furnizoare.
Se va asigura controlul e8ecuiei lucrrilor de reabilitare
termic a instalaiilor de nclzire central pe antier de ctre
bene)iciar 1proprietarul sau administratorul imobilului2 i
e8ecutant prin persoane specializate i atestate6 dirigini de
antier atestai 4.5T.- responsabili cu e8ecuia lucrrilor
atestai 4.5T. i dup caz- consultani tehnici ' e8peri
Competenele instalatorilor autorlzai pentru proiectarea i
e8ecutarea lucrrilor de reabilitare a instalaiilor de nclzire
central )uncie de domeniul de activitate i destinaia
lucrrilor sunt con)orm Aormativului l %! ' 9evizuit
A. DE7ICIENE ALE INSTALAIILOR DE 5NC>L=IRE DIN
CLDIRILE DE LOCUIT +i M>SURI DE 5MBUNT>IRE A
PER7ORMANELOR
Starea actual a instalaiilor de nclzire la cldirile de
locuit existente
Se constat n prezent scderea drastic a per)ormanelor
instalaiilor de nclzire la cldirile de locuit datorit urmtorilor
)actori6
A.1. D(9(%$i#nil( in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( l& %l0diril( d(
l"%#i) (@i.)(n)(
Cldirile de locuit e8istente colective alimentate de la o surs de
cldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2- realizeaz
temperaturi interioare in)erioare celor prevzute n STAS %/#*-
e8istnd di)erene care pot a;unge la pn la 0'$LC 9educerea
temperaturii interioare se datoreaz unor cauze care trebuie
evideniate la diagnosticarea instalaiei ca de e8emplu6
' )uncionarea corpului de nclzireI
' corespondena dintre temperatura de ducere a
agentului termic i temperatura e8terioarI
' regimul de livrare al clduriiI
' deteriorarea proteciei termice a cldiriiI
' respectarea proiectului i calitatea e8ecuiei6
' regimul hidraulic al reelei de distribuie i"sau al instalaiei
interioare
D(9(%$i#nil( l& r($(&#& d( %"nd#%)( in)(ri"&r(
9eeaua de conducte interioare de nclzire prezint de)eciuni
cauzate de greeli de monta; precum i de de)ecte de )abricaie ale
materialelor 1evi- )itinguri- etc2 i anume6
' Scurgeri de ap din conducte datorate urmtoarelor cauze6
' e8ecutarea de)ectuoas a mbinrilor cu )ilet- cu )lane sau cu
sudurI
' apariia i accentuarea )enomenului de coroziune6
' nghearea apei n conducte la ntreruperea nclzirii
pe timp de iarn
' Aeetaneitatea mbinrilor cu )ilet datorate unei e8ecuii
necorespunztoare a mbinrilor- )ie )olosirii unor )itinguri de)ecte
1cu )isuri2 )ie datorit tierii adnci a )iletului
' :locarea circulaiei apei datorit )ormrii sacilor de aer
1contrapante2
' Cn)undarea conductelor cauzat de negli;ene de monta;
1mbinri necorespunztoare- montarea unor conducte de;a
n)undate parial sau total2 )ie ca urmare a acumulm pietrei sau
impuritilor n unele puncte ale conductei sau n armturile de
nchidere i regla;
' <eteriorarea izolaiei termice a conductelor6 conduce la ma;orri
inutile de consumuri de combustibil
%/
Cauzele cele mai )recvente care au produs deteriorarea izolaiei
termice sunt6
M lovituri mecanice aprute cu ocazia unor lucrri de reparaii la
perei sau la conducte apropiateI
M )i8area insu)icient de rigid a conductei a determinat vibrarea i
deplasarea acesteia datorit variaiei de temperatur iar
izolaia termic s crape6
M umezirea izolaiei termice datorit scurgerilor din conducta
izolat- din conductele vechi sau n in)iltraie
D(9(%$i#ni l& %"r'#ril( d( /n%0l-ir(
S'au constatat urmtoarele de)eciuni la corpurile de nclzire i anume6
2 R&di&)"&r( d( 9"n)0
<e)eciunile ntlnite )recvent la radiatoarele de )ont sunt6
neetaneitatea i blocarea circulaiei agentului termic n corpurile de
nclzire
' Scurgerile de ap de la radiatoare se datoreaz6
M strngerii necorespunztoare a niplurilor dintre elementele de
radiatorI lipsa garniturilor de etanare sau degradarea acestuia
ca urmare a unei )uncionri ndelungate a radiatorului la
di)erene mari de temperaturI
M )isuri la elementele radiatorului datorate unor lovituri mecanice-
monta; de)ectuos- coroziune avansatI
M scurgeri pe lng a8ul robinetului cu dublu regla; care are drept
cauz degradarea presgarniturii din azbest datorit manevrelor
repetate Aceasta este un de)ect )oarte des ntlnit att datorit
strngerii insu)iciente a piuliei de strngere a presgarniturii sau
degradrii acesteia- ct i sistemului de)ectuos de etanare care
nu permite manevre repetateI
' :locarea circulaiei agentului termic n radiator care se
poate producere ca urmare a urmtoarelor cauze6
M mbinarea de)ectuoas a legturii de la
radiator la coloana 1ptrunderea captului de
legtur prea mult n coloan2 ceea ce conduce la
mrirea pierderilor de sarcin i )aciliteaz
acumularea unor depuneri de piatrI
M dimensiunea prea mic 1!"$"2 a evii de
racordare a radiatoruluiI aceasta se )ace c
datorit depunerilor progresive de piatr sau
de alte impuritti s se obtureze eava de
legtur i deci circulaia apei n radiator este
blocat sau ngreunatI
M n)undarea robinetului de dublu regla; ca
urmare a acumulrii unor impuriti n
robinet sau depuneri de piatrI
M e8istena aerului la partea superioar a
radiatorului ca urmare a montrii de)ectuoase
1cu contrapant2 Aceast de)eciune este
important n special la instalaiile cu
circulaie prin gravitaieI la circulaia )orat sacul de
aer este diminuat prin antrenarea aerului n
conduct ca urmare a vitezei mari a apeiI
M depunerea impuritilor 1ml2 la partea
in)erioar a radiatoarelor
2 R(6i.)r(, %"n1(%)"r&di&)"&r(, .(r'(n)in( din $(&10 +i
%"n1(%)"&r(
<e)ectele la registrele i serpentinele din eav de oel sunt
similare cu cele de la radiatoarele din )ont i anume6
M scurgeri de agent termicI blocarea circulaiei agentului
termic n corpul de nclzire
&%
5rivind cauzele scurgerilor la registre i serpentine se mai pot
aduga unele de)eciuni care apar la mbinrile prin sudur
1cordoane de sudur insu)icient de compacte2
Defectele care apar la convectoare sunt:
M scurgerea de agent termicI blocarea circulaiei agentului termic
n elementul nclzitor ca urmare a unor cauze similare cu cele
prezentate la radiatoare i registre din eviI
M diminuarea cedrii de cldur datorit depunerilor de pra) pe
aripioarele elementelor de nclzire
8
3.2. Aspecte privind vrsta instalaiilor de nclzire central
din cldirile de locuit
Cn marea ma;oritate a situaiilor elementele principale ale instalaiilor
de nclzire din cldirile de locuit colective e8istente au rmas
neschimbate de la darea n )olosin a cldirii- ast)el instalaiile de
nclzire ' radiatoare i conducte au o vechime de peste !# de ani
care n mod normal sunt uzate )izic i moral
5e lng uzura avansat a instalaiilor de nclzire datorat vechimii
lor se adaug i )aptului c de'a lungul anilor nu s'au e)ectuat lucrri
de reparaii curente legi)erate prin acte normative
5rin modul n care sunt concepute i e8ecutate instalaiile de
nclzire interioare din cldirile de locuit e8istente n# .#n) '".i*il(:
M realizarea lucrrilor normale de ntreinere i modernizare acolo
unde amplasarea conductelor de distribuie se a)l sub
pardoseala parterului n canale nevizitabile- etcI
M individualizarea regimului de nclzire al apartamentelorI
M individualizarea regimului de )acturare 1pe apartament2I
M intervenii punctuale asupra corpurilor de nclzire 1lipsa robinetelor
pe retur2
4enionm c prescripiile tehnice din domeniu elaborate pn anul
trecut nu prevedeau n mod e8plicit pentru instalaiile de nclzire din
locuine durata ma8im de vrst pentru elementele componente
Ast)el con)orm 3otrrii Guvernamentale nr/+0"!#%&%//$ pentru
aprobarea clasi)icaiei i a duratelor normale de )uncionare a
mi;loacelor )i8e se prevd duratele de serviciu normate cu care se
calculeaz norma de amortizare pentru construcii- ast)el duratele de
serviciu normate pentru cldirile de locuine i conducte sunt6
M cldirile de locuit din crmid beton sau beton armat ,# aniI
M conductele din oel n mediu normal &, ani
Con)orm Ghidului de per)orman pentru instalaii de nclzire i
ventilare elaborat la 75CT'SA se consider- n condiiile vieii moderne
i ale progresului tehnic actual- ca durat de via pentru o instalaie
de nclzire nu trebuie s depeasc %,'&,ani
A.A. A.'(%)( 'ri1ind r(6i,#l d( 9#n%$i"n&r( /n (@'l"&)&r( &
in.)&l&$i(i d( /n%0l-ir(
Pr"*l(,& d( in%"n9"r) &%#.)i% +i 1i-#&l
.a proiectarea i e8ecutarea instalaiilor de nclzire la cldirile
de locuit e8istente de con)ortul tactil i acustic au )ost
negli;ate
Forma i amplasarea corpurilor de nclzire montate n
ncperi- aspectul i culoarea supra)eelor de nclzire nu
contribuie n ma;oritatea situaiilor la mbuntirea estetic a
ncperilor
2A
Pr"*l(,& 'ri1ind %",&nd& +i r(6l&r(& r(6i,#l#i )(r,i%
Cn prezent- instalaiile de nclzire din cldirile de locuit e8istente
nu dispun de mi;loace de reglare a regimului termic
Cn cldirile de locuit e8istente racordate de regul la termo)icare-
posibilitatea utilizatorului 1locatarului2 de a comanda regimul de
nclzire al ncperii locuite din interiorul acestora este e8trem de
redus 5ractic- ea se rezum la acionarea asupra robinetului de
nchidere cu dublu reglaj al radiatorului- care n cazul n care nu
este blocat- poate realiza o reducere a debitului de cldur cedat
n ncperi
Au e8ist posibilitatea de a comanda pornirea nclzirii sau
creterea debitului de cldur- ntruct sursa termic 1punct
termic sau central termic de termo)icare sau de cvartal2 care nu
este m e8ploatarea locatarilor- livreaz cldura m acelai regim
pentru toi consumatorii n general cu debite di)erite de
necesitile de nclzire
9egla;ul calitativ al livrrii cldurii care se practic la surs este
necorespunztor ntruct temperaturile agentului termic sunt mai
reduse dect cele reclamate de temperatura e8terioar a aerului
D(9(%$i#ni d( 9#n%$i"n&r( & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( l& %l0diril(
d( l"%#i)
# categorie important de de)ecte o constituie de)ectele de
)uncionare ale ntregii instalaii care depinde de con)iguraia
instalaiei- de modul in care a )ost proiectat i e8ecutat precum
i modul2 n care este e8ploatat
<e)ectele de )uncionare a instalaiilor interioare de nclzire
constatate de'a lungul anilor prin e8ploatarea acestora sunt
urmtoarele6
% @cart prea mic ntre temperatura apei din conducta de tur i
retur i deci debit de cldur insu)icient- cedat n ncperi are
urmtoarele cauze6
M debitul masic )oarte mare6
M scurtcircuitarea unor consumatori i circulaii6
M e8istena unor zone din instalaiile care nu se nclzesc
1coloane n)undate sau incorect echilibrate- legturi
necorespunztoare la corpurile de nclzire- la robinetele de
nchidere26
M sistem de regla; ine)icient nee8istnd corelare ntre parametrii
agentului termic i sarcina de nclzire 1temperatura
e8terioar2
& Funcionarea necorespunztoare a corpurilor de nclzire de la
eta;ele superioare
Cauzele care determin )uncionarea precar a corpurilor de nclzire
de la ultimul eta; sunt6
M lipsa apei din instalaie 1n partea superioar a instalaiei26
M poziia incorect a vasului de e8pansiune6
M )ormarea sacilor de aer la partea superioar a coloanelor 1numai la
distribuia superioar26
M dimensionarea de)ectuoas a conductelor sau"i echilibrarea
hidraulic corect a circuitelor6
M poziia incorect a pompei de circulaie n schema instalaiei
! Funcionarea neuni)orm a corpurilor de nclzire situate pe
aceeai coloan
Acest )enomen este cauzat )ie de o dimensionare necorespunztoare
a coloanei 1)r a se lua n considerare e)ectul perturbator al
gravitaiei2- )ie o legare de)ectuoas a corpurilor de nclzire de pe
coloan i se mani)est ast)el6
&,
M la )uncionarea cu temperaturi ridicate ale agentului termic se
nclzesc mai mult la corpurile de la eta;ele superioare- iar cele de
la eta;ele in)erioare mai puin6
M la )uncionarea cu temperaturi moderate )enomenul se produce
inversI se nclzesc mai mult corpurile de nclzire de la nivelele
in)erioare i mai puin de la nivelele superioare
4. nclzirea incomplet a unor coloane
Acest defect poate apare datorit:
M unei racordri de)ectuoase a coloanei la conducta de distribuie
1captul coloanei intr prea mult n conducta de distribuie2I
M n)undrii coloanei cu impuriti transportate de apI
M dimensionrii i echilibrrii indirecte
5. Funcionarea intermitent a unor corpuri de nclzire
>nele corpuri de nclzire )uncioneaz normal sau uneori i ntrerup
)uncionarea datorit acumulrii unor dopuri de aer m acestea sau pe
conductele de legtur prin montarea de)ectuoas i lipsa
dispozitivelor de dezaerisire la aceste corpuri
A.B. A.'(%)( .'(%i9i%( &l( in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( din
.#*."l#ril( %l0diril"r d( l"%#i)
Aspecte generale
Se disting n principal pentru cldirile de locuine realizate- dou
situaii dup cum sursa termic este amplasat n subsol 1central
termic proprie2 sau n e8teriorul cldirii 1central termic de zon
sau termo)icare2
.a cldirile de locuit vechi construite nainte de %/0# s'a practicat
soluia cu centrala termic proprie amplasat ntr'o ncpere la
subsol .a aceste blocuri au aprut probleme legate de siguran n
e8ploatare- sigurana la )oc- pericolul de poluare protecia
mpotriva accesului persoanelor neautorizate
5entru a se asigura o e8ploatare normal este necesar s se ia
msuri pentru ndeplinirea condiiilor de iluminat- ventilare i protecie
)onic precum i asigurarea de condiii igienico'sanitare
corespunztoare pentru personalul de e8ploatare
Traseele conductelor de distribuie din subsol trec n unele cazuri prin
ncperi n care accesul personalului nu este liber- e8istnd ast)el
di)iculti de intervenie n caz de avarie pe unele ramuri sau coloane
:locurile de locuine construite dup %/*# s'au prevzut cu subsol
tehnic n care sunt montate conductele de distribuie ale instalaiei de
nclzire precum i conductele de ap i canalizare
# soluie necorespunztoare care a )ost practicat este cea n care
reelele de distribuie de distan traverseaz subsolurile blocurilor
pentru alimentarea att a blocurilor respective ct i a celor
nvecinate
Cn acest mod nu a e8istat posibilitatea delimitrii instalaiilor l
consumurilor pentru )iecare bloc n parte <e asemenea au )ost
inundate subsolurile de acest tip prin de)ectele aprute la conducte i
armturi
Cntr'o etap ulterioar de proiectare s'au realizat distribuii
independente pentru )iecare bloc i racordare prin racord unic
Subsolurile tehnice la aceste blocuri sunt circulabile dar n unele
situaii nlimea liber este nesu)icient pentru o e8ploatare normal
iar accesul in subsol este di)icil- instalaia de iluminat nu asigur toate
condiiile necesare pentru o bun supraveghere a instalaiilor 1nivel de
iluminat posibiliti de acionare etc2
&*
Defeciuni ale instalaiilor de nclzire din subsoluri
n subsolurile blocurilor construite dup !"# se constat
urmtoarele deficiente:
$ conductele de nclzire care vin de la punctul termic sau centrala
termic de zon nu sunt prevzute la intrarea n subsol cu aparatura
de msur %i control: termometre. manometre& debitmetre. contoare
de cldur:
$ nu e'ist posibilitatea reglrii debitelor pe ramurile care pleac
de la distribuitorul din subsol (n eventualitatea c s)a prevzut un
astfel de punct de distribuie*.
$ termoizolarea conductelor realizat din vat mineral
prote+at cu carton asfaltat este n ma+oritatea situaiilor
deteriorat:
$ robinetele de nc,idere de la baza coloanelor nu se pot
utiliza datorit monta+ului defectuos al acestora (apropiate
de elementele de construcie* precum %i datorat blocrii
lor
3.5. ntreinerea siste!elor de nclzire la cldirile de locuit
-entru funcionarea corespunztoare a oricrui sistem de nclzire la
cldirile de locuit. pe l.ng lucrrile de reparaii sunt necesare %i
unele lucrri curente de ntreinere care au drept scop buna
funcionare a sistemelor %i prevenirea apariiei defectelor.
/'ecutarea cu regularitate a lucrrilor de ntreinere are ca efect:
$ prelungirea duratei de funcionare a sistemelor de nclzire:
$ ma+orarea perioadei de timp ntre reparaii.
Cn )inal se reduc corespunztor cheltuieli de e8ploatare ale instalaiilor
A.5.1. /n)r($in(r(& in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( %(n)r&l0 %# &'0 %&ld0
=rict de bine ar )i proiectat i e8ecutat un sistem de nclzire
central el nu poate )unciona )r nici o intervenie asupra lui
=peraiile de ntreinere au rolul de a menine aceste sisteme n
permanent stare de )uncionare i de a preveni apariia unor
de)eciuni
"peraiile de ntreinere la corpurile de nclzire
=peraiile de ntreinere ce trebuie e)ectuate la diversele tipuri de
corpuri de nclzire utilizate la locuinele tip bloc urmresc meninerea
acestora n permanent stare de )uncionare i realizarea unui aspect
plcut care s integreze corpul de nclzire n ambiana ncperii n
care este montat .ucrrile se re)er la urmtoarele operaiuni mai
importante6
M meninerea corpurilor de nclzire permanent n stare de curenie
prin ndeprtarea pra)ului care se depune pe ele6
M eliminarea imediat a eventualelor scurgeri de ap care apar la
dopuri- la mbinri demontabile sau robinete cu dublu regla;6
M revopsirea periodic a corpurilor de nclzlre sau a mtilor
acestora 1cel mult la 0 ani26
M remedierea de)eciunilor care cauzeaz scurgeri prin elementele
corpului de nclzire 1)isuri strpungeri datorit )enomenului de
coroziune etc26
M splarea radiatoarelor- ndeprtarea depunerilor de ml
&/
0surile de ntreinere prezentate mai sus se completeaz cu
indicaiile de e'ploatare ale fabricantului corpurilor de nclzire.
1peraiile de ntreinere la reeaua de conducte
2eeaua de conducte a instalaiilor de nclzire central& constituie
partea care poate da na%tere la cele mai multe defeciuni& dac nu se
iau msuri de verificare %i ntreinere permanent.
1peraiile curente de ntreinere la reeaua de conducte se refer n
special la:
$ verificarea permanent a conductelor principale de distribuie %i a
coloanelor pentru a identifica imediat eventualele scurgeri nainte de
a degrada finisa+ele construciei (zugrveli. pardoseli& etc.*3
$ verificarea armturilor montate pe conducte (dac e'ist scurgeri
pe la presgarnituri sau pe la mbinrile cu flan%e sau filet ntre
armtur %i eav*:
$ se va verifica periodic (cel puin naintea perioadei de nclzire*
dac armturile se nc,id normal: dac nu se nc,id etan% se
sc,imb garniturile sau se %lefuiesc suprafeele de etan%are la
robinetele cu sertar:
$ se verific periodic starea izolaiei termice& n special a
conductelor montate n subsoluri sau n canale termice pentru a
identifica la timp eventualele degradri ale acesteia:
$ conductele care nu sunt izolate termic s se stabileasc necesitatea
izolrii lor:
$ la apariia petelor de rugin care ies de sub vopsea. se iau
imediat msuri pentru curenia acestora sau revopsire pentru a
stopa procesul de coroziune care poate ptrunde n peretele evii:
$ periodic se manevreaz armturile de nc,idere sau de
dezaerisire& c,iar dac nu este nevoie. pentru a evita
blocarea acestora datorit depunerilor de piatr impuriti etcI
M de regul naintea unei revopsiri totale a reelei de conducte se va
)ace o veri)icare general a etaneitii instalaiei 1conductelor
armturilor )itingurilor- etc2
Cn cursul e8ploatrii instalaiilor interioare cu toate msurile de
prevenire de'a lungul e8ploatrii lor apar depuneri Aceste depuneri
mpreun cu suspensiile )ormate din produsele de coroziune i
eroziune- creeaz de multe ori greuti n e8ploatare <e aceea se
utilizeaz metode de splare a instalaiei prin utilizarea unor produi
chimici dezincrustani
A.5.2. /n)r($in(r(& in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( %# ."*(
4eninerea n permanent stare de )uncionare a sobelor depinde n
mare msur la e8ecutarea unor operaii periodice care s asigure
realizarea condiiilor normale de e8ploatare @8ecutarea
corespunztoare a lucrrilor periodice de ntreinere duce la evitarea
apariiei de)ectelor i deci la ntreruperile prelungite n )uncionarea
nclzirii
O'(r&$i#ni d( /n)r($in(r( l& ."*(
>tilizarea )r riscuri a sobelor care )uncioneaz cu diverse categorii
de combustibil se poate realiza numai respectnd unele reguli de
e8ploatare i e8ecutnd la timp cteva operaii simple pentru
ntreinere
@8ecutarea operaiilor periodice de ntreinere la sobe nu necesit o
cali)icare speci)ic ast)el nct se pot e)ectua chiar de ctre
persoanele care )olosesc aceste aparate de nclzire
5rincipalele operaii de ntreinere care au aplicabilitate la toate
tipurile de sobe sunt6
M meninerea pemanent a sobelor n stare de curire6
!%
M controlul permanent al )uncionrii arztoarelor i a strii
)ocarului precum i remedierea imediat micilor de)ecte care'i
)ac apariia6
M veri)icarea permanent n cazul sobelor cu gaze sau cu
combustibil lichid a conductelor i armturilor din instalaia de
alimentare cu combustibil pentru a evita scurgeri prin neetaneiti6
M controlul periodic al modului de )i8are a elementelor
componente ale sobei precum i a burlanelor de legtur
la coul de )um6
M realizarea continu a unui regla; corespunztor al arderii
)r a lsa ca soba s )uncioneze cu ardere
necorespunztoare a combustibilului
O'(r&$i#ni d( /n)r($in(r( & %"+#ril"r d( 9#, %&r( d(.(r1(.%
."*(l(
Au se recomand montarea de dispozitive de protecie la gurile de
evacuare a courilor
@ste total contraindicat prelungirea courilor de zidrie prin couri de
tabl neizolate aceasta provocnd o zon rece care mpiedic tira;ul
Cntreinerea corespunztoare a costurilor de )um are tot atta
importan ca i ntreinerea sobei ntruct dac coul de )um nu
)uncioneaz bine soba nu d randamentul corespunztor =peraiile
periodice de ntreinere la courile de )um se re)er n special la6
M curirea periodic a coului de )um cel puin de dou ori pe an i
ori de cte ori este nevoie6 pentru curire este bine s se )ac
apel la lucrtori cali)icai6
M remedierea imediat a unor de)ecte care apar n cursul )uncionriiI
cderea dispozitivelor de protecie de la gura de evacuare a
coului crpturi din zidria coului etc6
M meninerea unei etaneiti corespunztoare la punctul de
racordare al burlanelor din tabl 1sau ceramic2 cu coul de )um
pentru a evita ptrunderea aerului )als n co6
M veri)icarea nlimii coului de )um la tira; precum i re)acerea
nlimii iniiale a coului n urma prbuirii acestuia din diverse
cauze 1calamiti- )urtuni- etc2
9ealizarea tuturor operaiunilor de ntreinere la sobe i la courile de
)um reclam un minim de e)ort i de cheltuieli- de aceea este bine ca
ele s )ie e8ecutate cu regularitate
A.5.A. 5,*#n0)0$ir(& '(r9"r,&n$(l"r in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(
Cn scopul realizrii condiiilor de con)ort n cldirile de locuit e8istente
este necesar mbuntirea per)ormanelor instalaiilor de
nclzire prin reabilitarea sau modernizarea acestora
Con)orm Aormativului % %! instalaiile de nclzire trebuie s
corespund nivelelor minime de per)orman re)eritoare la e8igenele
eseniale de)inite de .egea %#"%//, privind calitatea n construcii
Con)orm Aormativului l %! ' materialele 1conductele- armturile2 i
echipamentele 1corpurile de nclzire- caznele- etc2 utilizate la
e8ecutarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a instalaiilor de
nclzire la cldirile de locuit e8istente vor avea caracteristicile i
toleranele prevzute n standarde i prescripiile tehnice ale
productorilor ' interni i e8terni ' i vor satis)ace condiiile tehnice
cerute n proiectul instalaiei de nclzire
Cmbuntirea per)ormanelor instalaiilor de nclzire la cldirile de
locuit e8istente se realizeaz prin6
U)ili-&r(& %"r'#ril"r .)&)i%( '(r9"r,&n)(
Con)orm l %! n cazul reabilitrii instalaiilor de nclzire se
recomand6
!!
M utilizarea n aceeai instalaie a unor corpuri de nclzire cu
curbe caracteristice de variaie a cedrii de cldur ct mai
apropiate6
M utilizarea corpurilor de nclzire cu indice ridicat de ncrcare
termic al metalului- pentru durata de via 1N"Og2 8 ani durat
de via
.a alegerea corpului de nclzire se vor avea n vedere parametrii
ma8imali de presiune i temperatur ai agentului termic la care
acesta va )unciona precum i de condiiile locale de monta; n
ncpere
=dat cu nlocuirea corpurilor de nclzire se vor nlocui i robinetele
de regla; i anume se vor utiliza robinete cu dublu regla;
n cazul instalaiilor de nclzire individualizate 1la nivel de scar de
apartamente2 sau n cazul contorizrii la nivel de bloc i montrii
repartitoarelor se pot )olosi robinete de reglare cu termostat
.a alegerea tipului de corp de nclzire vor )i avute n vedere
urmtoarele6
R&di&)"&r( d( 9"n)0 au drept avanta;6
M puteri termice speci)ice mari pe metru ptrat de radiator6
M rezisten bun la coroziuneI
M posibiliti diverse de monta; i amplasareI
M posibiliti de curire de pra)I
M durata )oarte mare de via
<intre dezavanta;e enumerm6
M aspect mai puin prezentabilI
M greutate )oarte mare6
M monta; greoi necesit vopsire i probare pe antier
R&di&)"&r( din "$(l ' au n principal avanta;ele urmtoare6
M aspect plcut )inisa; de calitate al supra)eelor prin culori
atractive6
M pre speci)ic mic sau mediu6
M greutate redusI
M rezisten bun la presiuni i temperaturi ma8ime 1la 0 sau
+ bar i respectiv la %## sau %0#LC2I
M se monteaz uorI
M posibiliti diverse de monta; i amplasareI
M se cur uor de pra)
<ezavanta;ul const n6
M durata de via redus 1uneori sub %# ani- din cauza
coroziunii2I necesita tratarea apei din instalaie
R&di&)"&r(l( din &l#,ini# .&# din &l#,ini# +i "$(l .(
caracterizeaz prin6
M aspect estetic cu design adecvat )olosirii n apartamente de lu8I se
livreaz vopsite n culori variate i atractiveI
M puteri termice mari pe metru liniarI
M spaiu redus ocupat n ncperiI
M greutate micI
M rezisten bun la presiuni i temperaturi ma8imeI
M coroziune electrostatic Al'oel cu transport de ioni de Al
<ezavanta;ele principale sunt6
M durata de via medie 1%#'&# ani2I
M n timpul utilizrii se )ormeaz hidrogen la contactul dintre aluminiu
i ap 1cazul radiatoarelor construite e8clusiv din aluminiu2I
M coroziune electrochimic la instalaii alctuite din mai multe
materiale 1Al Cu- Bn etc2
!,
Ar,0)#ril( )olosite n reabilitarea instalaiilor de nclzire se vor alege
n raport cu )uncionarea lor i cu parametrii agentului termic
Armturile de reglare vor )i nsoite de certi)icarea caracteristicilor
1debit- presiune2 )uncie de gradul de nchidere
Armturile cu funcionare automat alese n raport cu )unciunile lor-
vor )i nsoite de ntregul echipament au8iliar de automatizare 1sau cu
indicaii precise privind elementele care se completeaz2 i de
certi)icrile prevzute n normativul 7 %!
Armturile de reglare ale corpurilor de nclzire se aleg in
con)ormitate cu soluia de reglare a sistemului de nclzire recomandat
de Aormativul l %! cap0%!
SOLUII DE REABIUTARE A INSTALAIILOR DIN CL>DIRILE DE
LOCUIT
9eabilitarea instalaiilor din cldirile de locuit colective alimentate de la o
surs de cldur e8terioar 1termo)icare- CT de cvartal2 i cldirile de
locuit individuale sau niruite cu surs proprie de cldur const n
e)ectuarea lucrrilor de reparaii completri sau nlocuiri de echipamente
pentru readucerea instalaiilor la parametrii iniiali din proiect
5rincipiile care trebuie s stea la baza soluiilor de reabilitare i care
trebuie avute n vedere la selectarea msurilor ce vor )i aplicate sunt
con)cap&
=biectivele propuse prin aplicarea soluiilor de reabilitare a instalaiilor
e8istente la cldirile de locuit avnd la baz evaluarea strii e8istente a
instalaiei sunt urmtoarele6
' identi)icarea msurilor de reabilitare de la simplu la
comple86
' creterea con)ortului termic al locatarilor6
' reducerea consumului de energie termic a cldirilor i implicit
reducerea cheltuielilor6
' mrirea gradului de gestionare individual 1reglare
contorizare2
Soluiile'cadru de reabilitare a instalaiilor de nclzire la cldirile de
locuit colective alimentate de la o surs de cldur e8terioar
1termo)icare CT de cvartal2 i la cldirile de locuit individuale sau
niruite dotate cu surs proprie de cldur au caracter de
recomandare
CLDIRI DE LOCUIT ECISTENTE COLECTI;E ALIMENTATE
DE LA SURS DE CLDUR ECTERIOAR DTERMO7ICARE,
CT DE C;ARTALE
Soluiile de reabilitare a instalaiilor de nclzire la cldiri de locuit
colective alimentate de la o surs de cldur e8terioar 1termo)icare-
CT de cvartal2 sunt prezentate n continuare i sunt clasi)icate dup
gradul de comple8itate a instalaiei i amploarea lucrrilor i anume
1tabelul %26
A.SOLUII SIMPLE
A1 2 5nl"%#ir(& /n .#*."l#l )(<ni% & 1&n(l"r d(9(%)( n(9#n%$i"n&l( '(
%"nd#%)(l( d( di.)ri*#$i( &l( &6(n)#l#i )(r,i% %&r( 'r(-in)0
'i(rd(ri d( &6(n) )(r,i%.
Scopul soluiei const n6
' eliminarea pierderilor de agent termicI
' asigurarea bunei )uncionri a instalaieiI
' evitarea inundrii subsolurilor
!*
A2 # $e!edierea ter!oizolaiei conductelor de distribuie din
subsol
4copul soluiei const n:
) reducerea flu'ului termic disipat prin conductele de distribuie ale
agentului termic.
A3 # nlocuirea vanelor defecte # nefuncionale de la baza coloanelor
de distribuie.
4copul soluiei const n:
asigurarea unei bune circulaii a agentului i eliminarea pierderilor
de agent termic din instalaia interioar
A% # nlocuirea conductelor de distribuie a&ent ter!ic fisurate din
subsol
Scopul soluiei const n6
) eliminarea pierderilor de agent termic3
) asigurarea bunei funcionri a instalaiei:
) eliminarea inundrii subsolurilor.
A5 # 'ontarea robinetelor de &olire la baza coloanelor
4copul soluiei const n:
) posibilitatea efecturii golirii coloanelor n cazul apariiei unor
defecte (fisurarea elementelor de nclzire& conductelor %i
armturilor*:
) posibilitatea efecturii golirii coloanelor n cazul realizrii unor
lucrri de reabilitare.
A + ' Splarea corpurilor statice 1prin demontarea de pe poziie2
cu ;et de ap sub presiune- eliminarea depunerilor de
nisip i nmol de la partea in)erioar a corpurilor de nclzire i
apoi remontarea pe poziie
4copul soluiei const n:
' creterea e)icienei )uncionrii corpurilor staticeI
' creterea e)icienei instalaiei de nclzire
A* ' Curirea chimic i protecia anticorosiv a instalaiei
Scopul soluiei const n6
' creterea e)icienei instalaiei de nclzire prin asigurarea
unei bune circulaii a agentului termic i implicit reducerea
consumurilor energetice
=peraiile de curire a instalaiei trebuie )cute numai dup
e)ectuarea modi)icrilor aduse instalaiei pentru repunerea sa n
)unciune- cu ocazia reabilitrii sau modernizrii naintea
e)ecturii tratamentului de curire chimic- splare- cldire i
protecia anticorosiv a instalaiei de nclzire la cldirile de locuit
racordate la termi)icare trebuie realizat urmtoarele6
' controlul strii generale a instalaiei de nclzire centralI
' controlul calitii apei din instalaieI
' veri)icarea etaneitii instalaiei
<escrierea aciunii de curire chimic i protecie anticorosiv
este detaliat n )ia nr%
!/
AF 2 5nl"%#ir(& r"*in()(l"r %"r'#ril"r .)&)i%( (@i.)(n)( +i
n(9#n%$i"n&l(
4copul soluiei const n:
' utilizarea corect de ctre consumator a robinetelor de radiator
determin obinerea unor economii importante de energie i
implicit economii m bugetul )amiliei
Corpurile de nclzire sunt echipate cu robinete cu dublu regla;
>tilizate pe scar larg n strintate- n 9omnia robinetele termostatice
nu sunt n prezent utilizate la echiparea instalaiilor de nclzire la cldiri
de locuit racordate la termi)icare 1blocuri de locuit2I cauza principal o
constituie )aptul c temperatura agentului termic livrat este sub nivelul
cerut de condiiile climatice e8terioare
9obinetele cu termostat montate pe corpurile de nclzire servesc la
reglarea individual a temperaturii interioare la cldirile de locuit
ndeplinind urmtoarele )unciuni6
' msoar mrimea de reglat 1temperatura interioar2I
' compar i regleaz direct admisia )luidului m corpul de nclzire
7ntroducerea robinetelor cu termostat la corpurile de nclzire impune6
' echilibrarea termic i hidraulic a instalaiei 1soluia A%#2
' contorizare la nivel de bloc 1A%%2 i"sau de apartament
5entru domeniul de utilizare principiul de )uncionare i e8ecuia
robinetelor cu termostat se va consulta )ia nr&
Se menioneaz c msura de nlocuire a robinetelor cu dublu regla; cu
robinete cu termostat se adopt doar n situaiile n
care sursa termic poate )urniza un debit de cldur mai mare dect
sarclna termic a consumatorului
AG 2 D")&r(& %"r'#ril"r .)&)i%( (@i.)(n)( %# r('&r)i)"&r( d( %0ld#r0
Scopul soluiei const6
' n asigurarea controlului asupra livrrii cldurii la consumator6
' reducerea consumurilor de energie termica pentru nclzire
9epartitorul de cldur este un instrument modern care permite
de)alcarea pe )iecare corp de nclzire n parte a consumului total de
cldur a cldirii con)orm unei proceduri speci)ice asigurnd ast)el
baza tehnic a sistemului de repartizare a costurilor nclzirii pe
apartamente
4enionm c pentru utilizarea repartitoarelor de cldur este
necesar prevederea obligatorie a corpurilor de nclzire cu robinet cu
cap termostat
4etod e8act i economic n domeniul nregistrrii consumurilor
individuale- utilizarea repartitoarelor este )oarte e)icient n instalaiile
de nclzire central racordate la termo)icare Aparatele sunt citite de
ctre personalul de serviciu al )irmelor )urnizoare n cazul
repartitoarelor cu evaporare sau datele msurate pot )i transmise la
distan ' n cazul repartitoarelor electronice ' la o unitate de stocare a
datelor
<escrierea principiului de )uncionare al repartitoarelor de cldur
modul de utilizare i modul de prelucrarea datelor nregistrate pe
aparat sunt detaliate n )ia nr!
Contorizarea cldurii combinat cu un sistem de )acturare prin
repartiie parial a sarcinii la nclzire utiliznd repartitoarele de
cldur conduce la6
0%
) incit locatarii s fie ateni la temperatura realizat
n ncpere:
) incit locatarii la economie&
A12 E%<ili*r&r(& <idr&#li%0 +i )(r,i%0 & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir(
Scopul soluiei6
' repartizarea corect a debitelor de agent termic n instalaieI
' reducerea risipei de energie termic pentru nclzire
@chilibrarea termic i hidraulic a instalaiilor de nclzire
central din cldirile de locuit m cadrul aciunii de reabilitare a
acestora este indispensabil deoarece nu se poate imagina o
reabilitare termic cu trans)ormarea reelei )r reechilibrare
@chilibrarea integral a instalaiilor de nclzire central
reprezint un proces prealabil contorizrii
Cauzele care provoac dezechilibrarea termic a instalaiilor de
nclzire6
1. C&#-( '(r,&n(n)(: 2 dezechilibrul hidraulic ntre debitele
necesare ale corpurilor de nclzire i debitele reale reprezint
cauza cea mai )recvent i important a dezechilibrrii termice
i este produs de de)ectele instalatiilor termice i anume6
' evi parial obturate cu nmol sau tartru6
' reea de distribuie i corpuri de nnclzire prost
dimensionate6
' consecina unei reabilitri termice 1pe partea de construcie26
' consecina montrii robinetelor cu termostat pe corpurile de
nclzire
2. C&#-( n('(r,&n(n)( 1pasagere2 ' ecarturi de temperatur
1ducere ' ntoarcere2 necon)orme provocate de6
' aporturi gratuite prin nclzire suplimentar a spaiilor cu aparate
electrice sau datorit prezenei ocupanilor radiaie solar etc6
' pierderi gratuite ' prin rcirea unor ncperi datorate ventilrii
naturale a ncperilor
Cn prezent aceste dis)uncionaliti sunt combtute prin reglarea
temperaturii i nu prin echilibrarea reelei Avanta;ele echilibrrii
termice printr'o bun echilibrare hidraulic a instalaiilor de nclzire
sunt6
M con)ort ' dispariia apartamentelor insu)icient nclzite sau prea
nclzite ' antrennd robinetele cu termostat care trebuie
montate pe corpurile de nclzire6
M echitate n repartiia costurilor de nclzire prin temperaturi
nedi)ereniale prin diverse apartamenteI
M economii de energie termic i de cheltuieli a)erente
@chilibrarea se poate realiza ast)el6
a2 echilibrarea integral ' cu msurarea debitului de agent termic al
corpului de nclzire6
b2 echilibrarea coloanelor ' cu msurarea debitului de agent termic
pe coloane
a2 @chilibrarea integral realizeaz6
' un regla; cu control simultan al corpurilor de nclzire6
' echilibrare ntre coloanele instalaiei
Avanta;ele echilibrrii integrale6
' reglare rapid i precis6
' diagnostic prealabil )ocalizat asupra reelei i asupra
)iecrui corp de nclzire
0!
*E E%<ili*r&r(& %"l"&n(l"r r(&li-(&-0:
reglarea cu msurarea debitului de agent termic la
nivelul coloanelor6
nu se e)ectueaz msurarea debitului de agent termic la
nivelul corpurilor de nclzire
Avanta;e6
acces uor la un regla; pe zon6
debitele de agent termic pe coloane corecte6
posibilitatea urmririi instalaiilor pe zone
<ezavanta;ele6
echilibrarea coloanelor ntre ele nu elimin de)ectele de
echilibrare ntre corpurile de nclzire ale aceleiai
coloane chiar dac au )ost )cute preregla;e eventual
asupra lor6
' retuurile de regla; ale corpurilor de nclzire perturb
corpurile de nclzire ale aceleiai coloane6
' di)icultatea de a interveni simplu cu cost mic la locatarii
nemulumiiI
' regla;e neprote;ate sau mult prea uor accesibile i n
consecin riscul ca echilibra;ul s se strice rapid
<ispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare i condiiile de
monta; ale acestora sunt prezentate n )ia 0
Se menioneaz c e)ectele ma8ime se obin printr'o echilibrare
integral a instalaiei
A11 2 C"n)"ri-&r(& (n(r6i(i )(r,i%( l& ni1(l d( *l"% D.%&r0E D1(-i
%&'.6E
Scopul soluiei const n6
' cunoaterea consumurilor reale de cldur pentru nclzire
i asigurarea unei )acturri corecte a cldurii
Contorizarea la nivel de bloc 1scar2 a energiei termice se
completeaz cu utilizarea repartitoarelor de cldur pe )iecare
corp de nclzire 1soluia A/2 i nlocuirea robinetelor e8istente cu
robinete cu termostat 1soluia A$2
Soluiile de contorizare a consumurilor de energie termic la nivel
de bloc 1scar2 sunt prezentate n cap+ iar in )ia nr, sunt
prezentate amena;rile constructive necesare amplasrii
acestora
B. SOLUII COMPLECE
B1 2 5nl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"r'#ril"r d( /n%0l-ir( +i %"r(l&r(&
n#,0r#l#i d( (l(,(n)( %# ."l#$iil( d( r(&*ili)&r( &l(
%"n.)r#%$i(i.
S%"'#l ."l#$i(i %"n.)0 /n:
creterea e)icienei corpurilor de nclzire6
asigurarea unei bune circulaii a agentului termic6
asigurarea con)ortului n locuine
B2 2 inl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"nd#%)(l"r d( di.)ri*#$i( din .#*."l +i
i-"l&r(& l"r.
Scopul soluiei const n6
asigurarea bunei )uncionri a instalaiei6
reducerea )lu8ului termic disipat prin conductele de
distribuie ale agentului termic
BA 2 5nl"%#ir(& '&r$i&l0 & %"l"&n(l"r d( /n%0l-ir(
0,
:B ' 5nl"%#ir(& )#)#r"r r"*in()(l"r d( l& %"r'#ril( d( /n%0l-ir( %#
r"*in() %# )(r,".)&) .( r(&li-(&-0 %"n9"r, ."l#$i(i AF.
C. SOLUII DE 5NLOCUIRE TOTAL> A INSTALAIEI DE 5NC>L=IRE
Soluia se aplic la cldiri de locuit cu vechime de peste !# ani i se
realizeaz prin6
Cnlocuirea total a instalaiei de nclzire cu pstrarea soluiei iniiale
1conducte H armturi H corpuri statice2 i contorizarea energiei termice la
nivel de cldire sau tronson de cldire
CL>DIRI DE LOCUIT INDI;IDUALE SAU 5NIRUITE DOTATE CU
SURS PROPRIE DE C>LDUR>
A. Cl0diri d( l"%#i) indi1id#&l( .&# /n+ir#i)( d")&)( %# .#r.0 'r"'ri(
d( %0ld#r0 %(n)r&l0 )(r,i%0 +i /n%0l-ir( %(n)r&l0
Soluiile de reabilitare pentru instalaiile interioare de nclzire central
1corpuri de nclzire conducte i armturi2 sunt similare cu cele pentru
cldirile colective alimentate de la sursa de cldur e8terioar
1termo)icare CT de cvartal2 Soluiile de reabilitare speci)ice pentru
cldirile de locuit dotate cu surs proprie ' central termic con)orm
prevederilor % %!"% sunt6
A1. R(1i-i& %(n)r&l(i )(r,i%( care const n veri)icarea6
' )uncionrii i a strii cazanelor precum i circuitul de evacuare a
gazelor de ardere i anume6
etaneitatea cazanelor 1partea metalic i cea amotat26
etaneitatea canalelor i a coului de )um6
)uncionrii i a strii instalaiei de depozitare alimentare
i ardere a combustibilului6
etaneitatea elementelor6
pompelor6
agregatele de ardere6
)uncionrii i a strii echipamentelor cu piese n micare6
pompe ventilataoare compresoare ' inclusiv
electromotoarelor acestora i anume6
asigurarea parametrilor necesari6
etaneitateI
)uncionarea silenioas6
)uncionrii i a strii schimbtoarelor de cldur i
anume6
asigurarea parametrilor necesari6
etaneitatea6
controlul depunerilor de piatr n interior6
conductelor i armturilor i anume6
etaneitatea mbinrilor 1)ilet garnituri2 i pe
traseul conductelor6
)uncionarea armturilor ' manevra uoar i
e)icacitatea nchiderii )uncionarea armturilor de
siguran la presiunea de evacuare6
starea conductelor ' uzura lorI
)uncionrii i a strii instalaiei de tratare a apei i anume6
starea utila;elor instalaiei6
calitatea apei tratateI
strii izolaiei termice i a proteciei acesteia la aparate i
conducteI
instalaiei de automatizare i control 1)uncionare i
concepie2
A2 2 ;(ri9i%&r(& r(%i'i(n)(l"r .#* 'r(.i#n( +i & &r,0)#ril"r d(
.i6#r&n$0 /n %"n9"r,i)&)( %# 'r(1(d(ril( ISCIR '(n)r#
(%<i'&,(n)(l( %&r( in)r0 .#* &%(.) %"n)r"l.
AA 2 C",'l()&r(& %(n)r&l(i )(r,i%( %# &'&r&)#r0 AMC +i in.)&l&$i(
d( &#)",&)i-&r(.
0*
AB 2 5n)r($in(r(& +i r(,(di(r(& &'&r&)(l"r d( ,0.#r0 %"n9"r,
in.)r#%$i#nil"r 'r"d#%0)"r#l#i.
5n)r($in(r(&, 1(ri9i%&r(& +i r(1i-#ir(& in.)&l&$i(i d(
&#)",&)i-&r( 2 d( .i6#r&n$0 +i r(6l&r( & '&r&,()ril"r %"n9"r,
'r(1(d(ril"r 'r"d#%0)"r#l#i.
R('&r&$iil( (9(%)#&)( /n %(n)r&l& )(r,i%0 D"'(r&$i& d( r(,(di(r(
'rin %&r( .( &.i6#r0 9#n%$i"n&r(& %(n)r&l(i )(r,i%( l& '&r&,()rii
'r(10-#$i /n 'r"i(%)E .#n):
reparaii curente e)ectuate6
pe baza constatrilor )cute la revizii6
preventive ' pentru elementele care se ntrevede c vor putea
apare dis)unciuni dup o perioad de timpI
accidentale n urma unor dis)unciuni deteriorri avarii6
reparaii curente insoite uneori de reparaii capitale
AH 2 R('&r&$iil( %&'i)&l( /n %(n)r&l0 .( (9(%)#(&-0 l& #r,0)"&r(l(
in)(r1&l( d( )i,' %&r( '") 9i r(d#.( /n 9#n%$i( d( %"ndi$iil( .'(%i9i%(
l"%&l( &.)9(l:
M cazane6
Con)orm indicaiilor productorilor sau n lips6
' nlocuirea elementelor- repararea sau nlocuirea mantalei i izolaiei '
la + ani6
' curirea interioar prin ndeprtarea depunerilor- repararea prii
metalice prin nlocuire sau sudare nlocuirea garniturilor la 0 ani6
boilere6
Con)orm indicaiilor productorului sau n lips6
- schimbarea garniturilor- re)acerea izolaiei vopsirea ' la & ani
A52
A62
M armturi de nchidere i regla;e6
- nlocuirea garniturilor- curirea depunerilor-
eventuala nlocuire ' la ! aniI
M conducte i izolaii6
- curirea de depuneri- re)acerea izolaiei- vopsirea '
la + ani6
M pompe- ventilatoare- compresoare- rezervoare6
- golire- splare- re)acerea proteciei anticorosive
'anual
A.F. C#r0$ir(& '(ri"di%0 & in.)&l&$i(i d( /n%0l-ir( +i & %&-&n#l#i d(
'r"d#%(r( & &6(n)#l#i )(r,i%
Scopul soluiei const n6
- creterea e)icienei energetice a instalaiei prin creterea
randamentului de producere a agentului termic
<escrierea aciunii de curire a instalaiei i a cazanului este detaliat
n )ia %G
B. S"l#$ii d( r(&*ili)&r( & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( '(n)r# %l0diri d(
l"%#i) d")&)( %# /n%0l-ir( l"%&l0 %# ."*(
B.1. C#r0$ir(& '(ri"di%0 & ."*(l"r, & %&n&l#l#i d( 9#, +i & %"+#l#i d(
9#, +i 1(ri9i%&r(& )ir&I#l#i
Scopul msurii const n6
- creterea randamentului de producere a clduriiI
- mrirea siguranei n e8ploatare
0/
B.2. D")&r(& ."*(l"r %# (l(,(n)( d( "*)#r&r( & %"+#l#i d( 9#,
'( d#r&)& n(9#n%$i"n0rii ."*(i
Scopul msurii const n6
- creterea randamentului de producere a cldurii
5. SOLUII l SC4EME DE MODERNI=ARE A INSTALAIILOR DE
5NCL=IRE
4odernizarea instalaiilor de nclzire const
n retehnologizare prin utilizarea de noi soluii-
scheme i echipamente per)ormante- prin
e8tinderea contorizrii pn la nivel de apartament-
precum i n automatizarea )uncionrii instalaiilor
S"l#$iil( d( ,"d(rni-&r( & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( l&
%l0diril( d( l"%#i) %"l(%)i1( &li,(n)&)( d( l& " .#r.0 d(
%0ld#r0 (@)(ri"&r0 D)(r,"9i%&r(, CT d( %1&r)&lE
Soluii de modernizare 1nlocuire total a instalaiei de nclzire cu
aplicarea soluiilor noi i retehnologizare2 sunt prezentate m tabel %
prin6
1. S"l#$ii d( 'r"d#%(r( +i di.)ri*#$i( & (n(r6i(i )(r,i%( l&
%"n.#,&)"r:
- centrale termice de bloc- scar sau apartamentI
- punct termic de imobil
2. Indi1id#&li-&r(& /n%0l-irii %"l(%)i1( 'rin r(&li-&r(& #n"r .%<(,(
d( in.)&l&$ii %# #r,0)"&r(l( %&r&%)(ri.)i%i:
- distribuie Cn subsolI
- coloane de distribuie pe casa scriiI
- distribuie orizontal de apartamentI
- contorizare la nivel de apartament
>tilizarea acestor soluii de producere i distribuie a energiei termice
la cldiri de locuit e8istente asigur6
- eliminarea pierderilor de cldur n distribuie prin
dispariaia reelelor termice e8terioareI
- satis)acerea n mai mare msur a e8igenelor de
con)ort termic i )inanciar ale consumatorilorI
- creterea e)icienei termoenergetice a instalaiilorI
- reducerea consumurilor de combustibil prin utilizarea
unor echipamente moderne- per)ormante cu
randamente ridicate
1. S"l#$ii d( 'r"d#%(r( +i di.)ri*#$i( & &6(n)#l#i )(r,i%
Condiii de utilizare6
a2 pentru centrale termice de bloc sau scar6
- e8istena unui spaiu adecvat pentru amplasarea centralei n
parterul sau subsolul blocului n con)ormitate cu prevederile
normativului l %! i G5'#,%I
- posibilitatea realizrii unui co de )um pentru evacuarea
corespunztoare n atmos)er a gazelor arse- pe ct posibil prin
tira; naturalI
- necesitatea e8istenei golurilor pentru accesul de combustieI
pentru supra)aa i amplasarea acestora se vor respecta
prevederile normativelor l %! i l /- asigurarea unor supra)ee
vitrate corespunztoare )uncie de tipul de combustibil utilizatI
- asigurarea racordurilor de ap- energie electric i combustibil
necesare )uncionrii centralei termice6
- per)ormanele tehnice ale echipamentelor de ardere 1cazane H
arztoare2 trebuie s )ie n concordan cu =rdinul 4A554
nr0+&"%//! i =rdinul 4A554 *,+"%//*
,%
"Condiii tehnice privind protecia atmos)erei" care indic valorile
limit de emisie pentru poluanii emii de centralele termice pn la
%# 4N- n special6 pulberi- C=- S#8- A#86
- centralele termice de bloc sau scar vor )i dotate cu automatizare
minim- care s nu )ac necesar supravegherea continu de
ctre )ochistI
- se vor utiliza echipamente omologate i agrementate de ctre
organismele abilitate din 9omnia- bene)iciarul trebuie s cear
celui ce livreaz echipamentele aceste documente6
- combaterea zgomotului i vibraiilor
b2 pentru microcentrale de apartament
- e8istena unui spaiu disponibil pentru amplasarea
echipamentului ntr'una din ncperile apartamentului n care s
se realizeze prevederile Aormativelor l %!- %+- G5'#,% i SC ##,
privind volumul- supra)aa vitrat- distanele )a de elementele
de construcie- etcI
- posibilitatea racordrii la instalaiile interioare de gaze naturale6
- posibilitatea evacurii gazelor arse rezultate prin arderea
combustibilului )r a strbate spaii cu pericol de incendiu sau
e8plozie sau a a;unge n contact cu elementele combustibileI
- s nu e8iste implicaii asupra apartamentelor nvecinate 1din
punct de vedere al distribuiei instalaiilor de nclzire e8istente '
coloane- aerisiri- goliri- alimentri apartamente2 sau s se
soluioneze situaiile aprute- ast)el s nu )ie a)ectate instalaiile
celor conectai la sistemul centralizat- de instalarea
microcentralei de apartamentI
- combaterea zgomotului i vibraiilor
c pentru puncte termice de imobil6
- e8istena unui spaiu adecvat pentru amplasarea punctului termic
la parterul sau subsolul imobilului n con)ormitate cu prevederile
Aormativului l %!6
5roiectarea i e8ecuia centralelor de bloc sau scar i punctelor
termice de imobil sau a microcentralelor termice de apartament se
)ace de ctre personal autorizat con)orm prevederilor Aormativului l
%! i 5 %%$ con)orm "Ghid de proiectare- e8ecuie i e8ploatare a
centralelor termice mici 'G5 #,%" i con)orm "Soluii'cadru pentru
instalaii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de producere a
agentului termic"
Cn )ia * ' sunt descrise soluiile proprii de producere ale agentului
termic cu particularitile i avanta;ele )iecreia
2. Indi1id#&li-&r(& /n%0l-irii %"l(%)i1(
9ealizarea con)ortului termic n apartamente depinde att de natura i
elementele componente ale cldirii ct i de instalaia de nclzire i
componentele ei 1conducte- corpuri de nclzire- organe de reglare2
Concomitent- probleme legate de costuri- energie i individualizarea
consumurilor generate de tendina de descentralizare din economia
de pia au impus necesitatea promovrii contorizrii la )iecare
consumator 1apartament2 n paralel cu posibilitile de regla;
individual
Schemele de instalaii interioare utiliznd surse proprii de producere a
agentului termic se pot realiza n urmtoarele soluii6
- schem de distribuie a instalaiei de nclzire la nivel de bloc sau
scarI
- schem de distribuie a instalaiei de nclzire la nivel de
apartament i surs termic de bloc6
- schem de distribuie cu microcentral de apartament
,!
' asigurarea racordurilor de ap i necesare )uncionrii
punctului termicI
' combaterea zgomotului i vibraiilor
energie electric
Cn )ia + sunt descrise schemele de distribuie a instalaiilor de
nclzire utiliznd surse proprii de producere a agentului termic
con)orm lucrrii "Soluii cadru pentru instalaii interioare de nclzire
utiliznd noi sisteme de producere a agentului termic"
S"l#$ii d( ,"d(rni-&r( & in.)&l&$iil"r d( /n%0l-ir( '(n)r# %l0diri d(
l"%#i) indi1id#&l( .&# /n+ir#i)( d")&)( %# /n%0l-ir( %(n)r&l0 %#
.#r.0 'r"'ri( d( %0ld#r0
1. 5nl"%#ir(& r"*in()(l"r %"r'#ril"r .)&)i%( (@i.)(n)( %# r"*in() %#
)(r,".)&)
Scopul soluiei const n6
- asigurarea regla;ului termic local
5entru domeniul de utilizare- principiul de )uncionare i e8ecuia
robinetelor cu termostat se va consulta )ia &
2. I-"l&r(& %"nd#%)(l"r d( di.)ri*#$i( din .#*."l#ril( n(/n%0l-i)(
Scopul soluiei const n6
- reducerea )lu8ului termic
A. D")&r(& in.)&l&$i(i d( /n%0l-ir( %# (%<i'&,(n) d( r(6l&r( %#
%(&. 'r"6r&,&*il
Scopul soluiei const n6
' asigurarea reducerii temperaturii spaiilor nclzite pe durata nopii
sau n perioadele de neocupare ale acestora
B. D")&r(& %ir%#i)(l"r d( /n%0l-ir( %&r( &li,(n)(&-0-"n( di.)in%)
/n%0l-i)( %# di.'"-i)i1( d( r(6l&r(:
Scopul soluiei const n6
- asigurarea regla;ului termic pe zone nclzite
5. 5nl"%#ir(& &r-0)"r#l#i %# %&r( (.)( (%<i'&) %&-&n#l %# #n
&r-0)"r '(r9"r,&n)
Scopul soluiei const n6
- creterea randamentului anual de producere a cldurii
6. 5nl"%#ir(& %&-&n#l#i d( 'r"d#%(r( & &6(n)#l#i )(r,i% '(n)r#
/n%0l-ir( %# #n %&-&n ,"d(rn '(r9"r,&n)
Scopul soluiei const n6
- creterea randamentului anual de producere a clduriiI
- reducerea consumului de combustibil
S"l#$ii d( ,"d(rni-&r( & in.)&l&$iil"r in)(ri"&r( '(n)r# %l0diri d(
l"%#i) indi1id#&l( .&# /n+ir#i)( d")&)( %# ."*(
1. S%<i,*&r(& %",*#.)i*il#l#i li%<id .&# ."lid #)ili-&) '(n)r#
."*( %# %",*#.)i*il 6&-".
Scopul soluiei const n6
- e8ploatarea mai uoar a sobei
2. D")&r(& ."*(l"r %# (%<i'&,(n)( d( r(6l&I )(r,".)&)i% &
&%(.)"r& 9#n%$i( d( )(,'(r&)#r& in)(ri"&r0
Scopul soluiei const n6
- creterea randamentului de reglare prin evitarea
supranclzirii ncperilor
55
A. 5nl"%#ir(& ."*(l"r %# in.)&l&$i( d( /n%0l-ir( %(n)r&l0
Scopul soluiei const n6
- creterea randamentului sistemului de
nclzireI
- creterea con)ortului n apartamente
6. SOLUII DE CONTORI=ARE A CONSUMURILOR DE ENER3IE
PENTRU 5NC>L=IRE LA CLDIRILE DE LOCUIT
ECISTENTE
.a cldirile de locuit e8istente- contorizarea consumurilor
de energie termic se poate )ace prin urmtoarele soluii6
% contor de energie termic de bloc i cu repartizarea
costurilor con)orm prevederilor din reglementrile
tehnice n curs de elaborare la 7AC@9C6
contor de energie termic pe ntregul bloc sau scar i
repartitoare de cldur pe )iecare corp de nclzire i
nlocuirea robinetelor e8istente cu robinete cu dublu regla;I
contor de energie termic de apartament ' impune aplicarea
soluiei de nlocuire total a reelei de distribuie a cldurii prin
realizarea distribuiei orizontale de apartament i coloane verticale
pe casa scrii
Soluiile de contorizare a consumurilor de energie termic i
detalii de monta; pentru contoarele de energie termic i
ap cald vor )i n concordan cu prevederile urmtoarelor
reglementri tehnice6
- SC ##% ' Soluii cadru pentru montarea contoarelor de
instalaii sanitare i nclzire din cldiri e8istenteI
- SC ##& ' Soluii cadru de contorizare a consumurilor
de ap- gaze naturale i energie termic- a)erente
instalaiilor din blocurile de locuine
&
!
CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DE BLOC SAU
SCAR
Contorizarea energiei termice cu contor de bloc sau scar se
realizeaz prin montarea unui contor de energie termic ntr'un
spaiu disponibil de comun acord cu Asociaia de locatari a blocului
Amplasarea contoarelor de bloc se )ace innd seama de modurile
de racordare ale cldirilor la reeaua e8terioar de nclzire- de
poziia punctului de racord 1n a)ara sau n interiorul cldirii2 de
e8istena sau de lipsa subsolurilor tehnice i de posibilitatea
amena;rii unui spaiu necesar i corespunztor- ast)el6
a ' contoare amplasate n subsolul cldirii sau la nivelul
parteruluiI
b ' contoarele se amplaseaz n e8teriorul cldirii n nie
special amena;ateI
c ' contoarele se amplaseaz n cmine special amena;ate
Amena;rile constructive necesare pentru montarea
contoarelor de energie termic la nivel de bloc- detaliile i condiiile
de monta; ale contoarelor sunt prezente n )ia ,
CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DE
APARTAMENT
Contorizarea energiei termice la nivel de apartament n cldirile de
locuit e8istente se realizeaz con)SC ##&'%//$ "Soluii cadru de
contorizare a consumurilor de ap- gaze naturale i energie termic
a)erente instalaiilor din blocurilor de locuine" n condiiile nlocuirii
reelei de distribuie e8istente i realizrii distribuiei orizontale de
apartament i coloane pe casa scrii con)orm soluiilor de distribuie
de apartament detaliate n lucrarea "Soluii cadru pentru
,*
instalaii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de producere a
agentului termic"
C"ndi$iil( d( &,'l&.&r( +i ,"n)&I n(%(.&r( in.)&l&$iil"r d(
%"n)"ri-&r(
<in racordul blocului de energie termic se realizeaz o reea de
distribuie pentru alimentarea coloanelor amplasate n casa scrii
Se recomand pentru coloanele de alimentare principale evi negre
de oel iar pentru conductele de legtur evi din mase plastice-
rezistente la temperatur 1de tipul polipropilen sau polietilen de
nalt densitate2
5e )iecare coloan de energie termic se vor monta robinete de
nchidere
5entru conductele care se monteaz aparent 1n plint2 se va avea n
vedere aspectul estetic- precum i protecia )a de lovituri
.a trecerea conductelor prin perei sau elemente de construcii
conductele se vor monta n tuburi de protecie 1manoane2
Ghenele de instalaii necesare montrii coloanelor se vor amplasa pe
casa scriiI contoarele se amplaseaz n ni- cu acces din casa scrii
individual pe apartament
Contoarele de energie termic )olosite pentru contorizarea energiei
nglobate n agentul termic de nclzire n apartament sunt alctuite
din6
- contor de debit ' care msoar debitul i volumul de ap care
trece prin instalaieI
Se va evita montarea conductelor
temperatura poate scdea sub #LC
m spaii n care
- doi senzori de temperatur care msoar
temperatura agentului termic din instalaie pe
conducta tur i returI
- un integrator electronic care calculeaz-
corecteaz automat i nregistreaz n timp
consumul de energie termic
4odelele noi- comple8e de contoare de energie termic
au un integrator dotat cu microprocesor electronic
care calculeaz suplimentar i a)ieaz debitul-
di)erena de temperatur-puterea termic- etc
@lementele componente ale contoarelor trebuie
s permit demontarea i nlocuirea acestora n
caz de de)eciune
.a alegerea tipului de contor de energie
termic de apartament trebuie ndeplinite
aceleai condiii ca i contoarele de bloc
Cn )ia $ prezentm scheme de alimentare cu
agent termic
pentru nclzire cu contorizare de apartament
CLDIRI DE LOCUIT ECISTENTE COLECTI;E ALIMENTATE DE
LA O SURS DE CLDUR ECTERIOAR DTERMO7ICARE, CT
DE C;ARTALE
T&*(l nr. 1
7IA nr.1
TRATAMENTE DE CURIRE C4IMIC l PROTECIE
ANTICOROSI; A INSTALAIILOR ECISTENTE DE
5NCL=IRE
LA CLDIRI DE LOCUIT ALIMENTATE DE LA O SURS
DE
CLDUR ECTERIOAR DTERMO7ICARE, CT d( %1&r)&lE
Tratamentul de curire chimic i protecie
anticorosiv a instalaiilor de nclzire central implic n mod
obligatoriu ! aciuni6
- aciune chimic ' operaie de curire avnd
drept scop obinerea unor instalaii curate )r
depuneri nainte de cltire i protecieI
- aciune mecanic hidraulic ' splarea i cltirea au
drept scop eliminarea nmolului i a altor resturi
aprute dup aciunea chimicI
- aciune preventiv de protecie ' adugarea unui
protector 1inhibator2 de coroziune n adaosul de ap
de umplere )inal pentru prote;area instalaiei contra
aciunilor ne)aste ale coroziunii i depunerilor de
calcar n scopul economisirii energiei i creterii
randamentului corpurilor de nclzire
Cnaintea e)ecturii tratamentelor de curire i protecie
a instalaiei de nclzire trebuie realizat6
M Controlul strii generale a instalaiei de nclzire central
- 7nstalaia trebuie s )ie )uncional
- @stimarea calitii generale a instalaiei pentru a
estima gradul depunerilor de calcar
M Controlul apei din instalaie
Se ia un eantion de ap din instalaie i se
analizeaz valoarea 53- mirosul apei- culoarea apei-
abundena de ml-
+0
conductivitatea- coninutul n ioni de cloruri- sul)at i eventual de
nitrai ast)el6
- 53'ul apei sczut P $ ' $, arat c apa este
coroziv pentru conductele de =.6
- mirosul de mucegai- de putred este semnul c
instalaia este poluat biologicI
- culoare roiatic a apei sau a mlului este
semnul coroziunii prin o8igenareI
- procentul de cloruri Q ,# mg"l ' duneaz conductelor
de oel- alamei i aluminiuluiI
- coninutul de sul)ai- ioni de nitrai i amoniac R
sunt duntori conductelor din cupru i alamI
- sul)aii sunt duntori oelului i )ontei- n sensul c
acetia permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice
sul)asto reductoare care produc un gaz 3&S ce
antreneaz o coroziune puternicI
- concentrare de sruri solubile cu coninut de clor i
sul) poate )i cauzat de ctre adaosurile repetate de
ap
M Eeri)icarea etaneitii instalaiei
4odi)icrile aduse instalaiei pentru repunerea sa n
)unciune- renovare sau modi)icare se vor e)ectua naintea operaiilor
de curire
Se va veri)ica6
- starea garniturilor de etanare ale vanelorI
- starea )izic i accesul la robineii lor de la
baza coloanelor 1dac e8ist2I
- starea robinetelor de aerisire6
- dac e8ist o surs de alimentare cu ap n apropiere
cu un debit i presiune su)iciente- pentru branarea
)urtunelor suple i pentru realizarea alimentrii6
- dac e8ist unul sau mai multe cmine de
canalizare capabile s absoarb volumul apelor
provenite din golirea i cltirea instalaiei
+,
1. A%$i#n(& d( %#r0$ir( %<i,i%0 2 '(n)r# (li,in&r(& ,Jl#l#i /n
in.)&l&$iil( (@i.)(n)(
Se pregtete instalaia con))ig%
- Se estimeaz volumul apei din instalaie
- Se introduce cantitatea de substan detartrant 1e8lC '&#2
pentru a obine doza;ul ales 1%'&S2 n )uncie de starea
instalaiei i dup umplere se las s )uncioneze instalaia n
mod normal timp de &'! sptmni 1se poate lsa produsul n
instalaie peste o lun de zile- )r nici un risc2
- <ac instalaia este )oarte murdar- se va proceda n dou
etape6 se introduce %S soluia detartrant 1e8lC '&#2 i se las
s )uncioneze instalaia una sau dou sptmni Apoi se
golete instalaia ' se introduce %'&S substan i se las din nou
s )uncioneze instalaia timp de & sau ! sptmni
- Controlul concentraiei
Cnainte de golire se msoar concentraia real a produsului detartrant
cu aparatur de msur
4surarea se e)ectueaz n diverse pri ale instalaiei- se va veri)ica
repartizarea produsului n ntreaga instalaie i se va putea determina volum
e8act de ap pe care l conine instalaia
2. A%$i#n(& ,(%&n"<idr&#li%0 2 .'0l&r(& <idr&#li%0 +i %l0dir(&
in.)&l&$i(i d( /n%0l-ir( %(n)r&l0
C&-#l A 2 In.)&l&$ii d( /n%0l-ir( .i,'l( #+"r &%%(.i*il(
Con))ig% ' se izoleaz instalaia i se deschid robinetele de golire
C%- C&
Faza %6
- se nchid robineii tuturor radiatoarelor- n a)ar de
radiatorul cel mai ndeprtat6
- se deschide robinetul de alimentare cu ap rece i se
racordeaz la instalaie con))ig% i se las s curg pn ce
apa iese cu un debit constant- curat i cu un p3 neutru
sau o conductivitate egal cu cea a orauluiI
- se nchide robinetul radiatorului cel mai ndeprtat i se
- deschide robinetul radiatorului urmtorI
- se procedeaz ast)el- radiator dup radiator pn la
ultimul radiator

++
+*
Faza &6
Se inverseaz branarea )urtunelor )le8ibile pentru a alimenta
radiatoarele prin retur i se spal procednd con)orm )aza %
Faza !6
Se repet operaiile de la )aza %
Cazul : ' 7nstalaie de nclzire comple8 cu probleme 1greu
accesibil2
Cn cazul unor instalaii de nclzire comple8e e8istente di)icil de splat
sau n care unele radiatoare n'au )uncionat operaia de splare hidraulic i
cltire se )ace con))ig& prin montarea n derivaie pe colectorul de retur
general a unui "modul de )iltrare" con))ig& avnd drept scop absorbirea
impuritilor care ar putea e8ista dup splare i datorit acestui )apt s )ie
antrenate n circulaie
4odulul de )iltrare este echipat cu un sac al crui grad de )iltrare
poate varia ntre ,',# um i o bar magnetic 1)ig! i !G2
4odulul de )iltrare )uncioneaz ca "un rinichi" terminnd progresiv
curirea instalaiei )r pierderi de ap
A=TD6 n cazul n care o cldire de locuit nu dispune de o surs de alimentare
cu ap su)icient pentru splare i cldirea instalaiei- se va
utiliza un robinet e8terior de incendiu- n acest caz se va cere
avizul autoritilor n domeniu
5!
l
SC3@4A <@ 597AC757> ' 4=<>. <@ F7.T9A9@
.@ G@A <A
7iK. AL
1 7i4r# ")(l in"@
2 P",'&
A R&%"rd )le8ibil
M R"*in9) d( i-"l&r)
5 R"*inr) dt r(Nl&E
6 M&n",(9r#
H B&r" ,&6n(9i%&
6 S&% dn 'l&.)i% D5 2 5 #E
/ Suport ."%
1 R"*n)) 6"lir(
A. A%$i#n(& 'r(1(n)i10 d( 'r")(%$i( & in.)&l&$i(i
5entru protecia contra depunerilor de calcar i a coroziunii
conductelor se vor )olosi substane )uncie de metalele din
care este
alctuit instalaia i anume menionm cteva6
- 5C'0 cu un doza; 0S indi)erent de tipul instalaieiI durata de
via a instalaiei n urma e)ecturii tratamentului este de &#
aniI
- Ao8al ' cu un doza; de minimum %S indi)erent de tipul
instalaiei- dac ea conine elemente din aluminiuI durata de
via a tratamentului ' + aniI
- )luid caloporteur FC'& 1baza neto8ic monopropilen glTcol2 '
este un produs complet care asigur i protecia contra
ngheuluiI doza;ul minim recomandat pentru a bene)icia de
protecie complet este &,S 1protecie antigel U
'%#LC26durata de via a instalaiei n urma e)ecturii
tratamentului este de &# ani
- antigel FC'% 1baza neto8ic monopropTlen glTcol2 se
utilizeaz pentru instalaiile care nu conin aluminiuI atunci
cnd se dorete o protecie contra ngheului sub &,S sau
peste 0#S se recomand utilizarea acestui antigel de baz
mpreun cu protectorul de coroziune 5C'0 n diverse
concentraii )uncie de gradul de protecie dorit6 durata de
via a instalaiei n urma e)ecturii tratamentului mi8t FC'% i
5C'0 este de &# ani Se recomand ca utilizarea antigelului
s se )ac numai n instalaii care au )ost per)ect curate
Se recomand un control cel puin o dat pe an a instalaiilor
tratate contra depunerilor de calcar i a coroziunii e)ectund6
- p3'ul cu benzile de hrtie p3 sau cu un p3 neutru6
- doza;ul de produsI
- doza;ul de antigel cu un re)ractometru
*!
7IAnr.1O
TRATAMENTE DE CUR>IRE C4IMIC l PROTECIE
ANTICOROSI; A INSTALAIILOR ECISTENTE DE
5NC>L=IRE LA CL>DIRI DE LOCUIT INDI;IDUALE SAU
5NIRUITE DOTATE CU SURS> PROPRIE DE C>LDUR>
Tratamentul de curire i protecie a instalaiilor de nclzire la cldiri cu
surs proprie implic n mod obligatoriu ! aciuni6
- aciune chimic ' operaie de curire avnd drept scop
obinerea unor instalaii curate )r depuneri nainte de cltire i
protecieI
- aciune mecanic hidraulic ' splarea i cltirea au drept scop
eliminarea nmolului i a altor resturi aprute dup aciunea
chimic6
- aciune preventiv de protecie ' adugarea unui protector
1inhibator2 de coroziune n adaosul de ap de umplere )inal
pentru prote;area instalaiei contra aciunilor ne)aste ale
coroziunii i depunerilor de calcar n scopul economisirii energiei
i creterii randamentului corpurilor de nclzire
- Controlul strii generale a instalaiei de nclzire central
- 7nstalaia trebuie s )ie )uncional i per)ect etan
- 7n)ormare privind cantitile de ap de adaos pentru a estima
valoarea pierderilor6 aportul regulat de ap introduce n
instalaie o8igen i sruri care au drept e)ect mrirea
coroziunii deci a producerii de ml hidro8id- provoac
depuneri de calcar i ml n cazan
Cnaintea e)ecturii tratamentelor de instalaiei de
nclzire trebuie realizat6
curire i protecie a
- @stimarea strii generale a instalaiei
pentru a estima gradul depunerilor de calcar
MControlul calitii apei din instalaie
Se ia un eantion de ap din instalaie i se analizeaz valoarea 53
mirosul apei culoarea apei abundena de mal- conductivitatea- coninutul n
ioni de cloruri sul)at i eventual de nitrai ast)el6
- 53'ul apei sczut M$ ' $, arat c apa este coroziv pentru
conductele de =.I
- mirosul de mucegai de putred este semnul c instalaia este
poluat biologic6
- culoare roietic a apei sau a malului este semnul coroziunii prin
o8igenare6
- procentul de cloruri M ,# mg"% ' duneaz conductelor de oel
alamei i aluminiului6
- coninutul de sul)ai ioni de nitrai i amoniac ' sunt duntori
conductelor din cupru i alam6
- sul)aii sunt duntori oelului i )ontei n sensul c acetia
permit dezvoltarea bacteriilor anaerobice sul)at reductoare
produc un gaz 3IS ce antreneaz o coroziune puternic6
- concentrare de sruri solubile cu coninut de clor i sul) poate )i
cauzat de ctre adaosurile repetate de ap
M Eeri)icarea dispozitivelor de e8pansiune 1E@2
M Easele de e8pansiune
<ac e8pansiunea instalaiei este asigurat cu un vas de e8pansiune
deschis n aer liber se recomand suprimarea lor i locuirea cu un vas de
e8pansiune nchis sub presiune de azot- pentru a elimina accesul aerului care
va contamina apa din instalaie
Easul de e8pansiune trebuie golit separat nainte de golirea instalaiei
pentru a evita ca nmolul algele i alte impuriti dezvoltate
*,
Cn acesta- s ptrund n instalaie- producnd bloca;e i o poluare biologic
Cn scopul n care se pstreaz vasul de e8pansiune- se va veri)ica starea sa-
se va cura i dezin)ecta )olosind o perie i o soluie de bio8id AV'/ sau AV'
%%
<up tratamentul de)initiv i umplerea instalaiei- se veri)ic prezena n apa
instalaiei a produsului de tratament ntr'o bun concentraie- i dac este
necesar- pentru a asigura protecia instalaiei- se cori;eaz situaia adugnd
un produs de tratare direct n interiorul vasului
' 9ezervor cu grup de meninerea presiunii 14odul de e8pansiune2
Se controleaz starea intern a rezervorului i se procedeaz la curirea
sa
Cn cazul n care presiunea din vas este asigurat cu aer comprimat- un strat
de para)in servete la izolarea supra)eei libere a lichidului pentru a evita
o8igenarea apei
Cn acest caz- se va izola vasul nainte de golirea instalaiei pentru a evita
ptrunderea para)inei n instalaie i producerea bloca;elor
5entru ntreinere ' bene)iciarul are obligaia de a aduga n vas semestrial
sau anual- o mic doz de produs bio8id AV:'/ sau AV:'%% pentru a menine
apa sterilizat n timp- iar n cazul n care instalaia este tratat cu antigel- se
va veri)ica concentraia de antigel pe care o conine apa din instalaie pentru
a'i garanta protecia contra ngheului
Cn ceea ce privete rezervorul modulului de e8pansiune- bene)iciarul va trata
apa pe care o conine cu un produs de protecie de)initiv ntr'o bun
concentraie
Eeri)icarea etaneitii instalaiei
4odi)icrile aduse instalaiei pentru repunerea sa n )unciune- renovare sau
modi)icare se vor e)ectua naintea operaiilor de curire
*+
Se va veri)ica6
- starea garniturilor de etanare ale vanelor6
- starea )izic i accesul la robineii lor de la baza coloanelor 1dac
e8ist2I
- starea robinetelor de aerisireI
- dac e8ist o surs de alimentare cu ap n apropiere cu un
debit i presiune su)iciente- pentru branarea )urtunelor suple i
pentru realizarea alimentriiI
- dac e8ist unul sau mai multe cmine de canalizare capabile s
absoarb volumul apelor provenite din golirea i cltirea
instalaiei
- Se pregtete instalaia con))ig0
- Se estimeaz volumul apei din instalaie
- Se introduce cantitatea de substan detartrant 1e8lC '&#2
pentru a obine doza;ul ales 1%'&S2 n )uncie de starea instalaiei
i dup umplere se las s )uncioneze instalaia n mod normal
timp de &'! sptmni 1se poate lsa produsul n instalaie peste
o lun de zile- )r nici un risc2
- <ac instalaia este )oarte murdar- se va proceda n dou
etape6 se introduce %S soluia detartrant 1e8lC ' &#2 i se las
s )uncioneze instalaia una sau dou sptmni Apoi se
golete instalaia ' se introduce %'&S substan i se las din
nou s )uncioneze instalaia timp de & sau ! sptmni
- Controlul concentraiei
Cnainte de golire se msoar concentraia real a produsului
detartrant cu aparatur de msur
4surarea se e)ectueaz n diverse pri ale instalaiei- se va veri)ica
repartizarea produsului n ntreaga instalaie i se va putea determina volum
e8act de ap pe care l conine instalaia
**
1. A%$i#n(& d( %#r0$ir( %<i,i%0 ,Jl#l#i /n
in.)&l&$iil( (@i.)(n)(
'(n)r# (li,in&r(&
@vacuarc
7i6. B SC4EMA DE PRINCIPIU PENTRU CURIREA INSTALAIEI
DE 5NCL=IRE
- A. INSTALAIE DE 5NCL=IRE LA CLDIRI DE
LOCUIT INDI;IDUALE SAU 5NIRUITE DOTATE CA
SURSA PROPRIE DE CLDUR P UOR ACCESIBIL
M <etartrarea"dezo8idarea separat a cazanelor
'Cazane vechi
<ac acestea au )ost bine ntreinute- se procedeaz la renovarea lor
aplicnd un tratament de detartrare"dezo8idare separat i anume6
- Cantitatea de ap e8act este indicat de )abricantul
cazanelor
- Se va utiliza produsul <S'0# 1acid n pudr2 Cu e8cepia
instalaiilor cu un grad important de impuriti- un doza; de
%#S din volumul de ap al cazanului este su)icient
Se va veri)ica6
- 7zolarea cazanului cu robinei per)ect etani6 dac nu este
cazul- se va deconecta cazanul de instalaie
- Golirea rapid i e)icace a cazanului 1poziionare i
diametru su)icient a robinetului de golire2 uor i )r risc
- @8istena unui loc de evacuare a apelor uzate
Soluia % ' Cazanul este echipat cu pomp de recirculare
permind )uncionarea prin ea nsi- se va veri)ica6
- Starea vasului de e8pansiune- cu supapa de siguran
- @8istena unui robinet de aerisire capabil s evacueze
gazele ce se vor produce n timpul tratamentului
- 5osibilitatea orientrii spumei de acid care s'ar putea
produce pentru a evita scurgerea pe supra)ee sau
compozani- producnd distrugerea lor
- Alimentarea independent a cazanului
So lutia & ' Cazanul nu este echipat cu pomp de recirculare
Cn cazul n care nu e8ist posibilitatea )uncionrii cazanului
prin el nsui se va utiliza o pomp independent provizorie
*/
Cn general debitul acestei pompe trebuie s )ie cel puin egal cu %#'
%,S din debitul nominal al cazanului
Se va veri)ica ca punctele de siguran enumerate mai sus sunt
respectate
2. A%$i#n(& ,(%&n"<idr&#li%0 2 .'0l&r(& <idr&#li%0 +i %l0)ir(&
in.)&l&$i(i d( /n%0l-ir( (@i.)(n)( l& %l0diri d( l"%#i) indi1id#&l(
Cazul A ' 7nstalaii de nclzire simple uor accesibile
=peraiile de splare hidraulic i cltirea instalaiei de nclzire la
cldiri de locuit individuale i niruite con))ig0 sunt6
% Se opresc cazanul i pompa
Se golete instalaia
Se racordeaz robineii de golire 1c2 cu un )urtun )le8ibil la un
robinet de ap i la evacuare ntr'un loc capabil s absoarb tot
debitul de ap
& Splarea hidraulic a circuitului de radiatoare
Faza %6
- se nchid robineii tuturor radiatoarelor- n a)ar de radiatorul cel
mai ndeprtatI
- se deschide robinetul de alimentare cu ap rece i se racordeaz
la instalaie con))ig0 i se las s curg pn ce apa iese cu un
debit constant- curat i cu un p3 neutru sau o conductivitate
egal cu cea a orauluiI
- se nchide robinetul radiatorului cel mai ndeprtat i se deschide
robinetul radiatorului urmtorI
- se procedeaz ast)el- radiator dup radiator pn la ultimul
radiator
Fig &
Se inverseaz branarea )urtunelor )le8ibile pentru a
alimenta radiatoarele prin retur i se spal procednd
ca la )aza %
Faza !6
Se repet operaiile de la )aza %
! Splarea hidraulic a cazanului
Se nchid robineii tuturor radiatoarelor sau robinetilor de izolare a
reelei dac e8ist
M Se deschid robineii 1%2 i 1c2 i robinetul de golire al cazanului
1punct inutil n cazul unui cazan mural clasic cu serpentin2
M Se deschide robinetul de alimentare cu apI apa trebuie s
curg cu debit mare pn iese curat
M Se inverseaz )urtunele pentru a se asigura de cltirea corect
a cazanului de toate impuritile depuse la baz- aa cum s'a
e8plicitat n Faza & i Faza !
Cn cazul n care se schimb cazanul dup operaia de curire- se
demonteaz cazanul i se e)ectueaz splarea utiliznd evile de tur i
retur ale instalaiei care sunt libere pentru a lega )urtunele )le8ibile
Cazul : ' 7nstalaie de nclzire comple8 cu probleme
Cn cazul unor instalaii de nclzire comple8e e8istente di)icil de splat sau n
care unele radiatoare n'au )uncionat- operaia de splare hidraulic i cltire
se )ace con))ig, prin montarea n derivaie pe colectorul de retur general a
unui "modul de )iltrare" con))ig! i !G avnd drept scop absorbirea impuritilor
care ar putea e8ista dup splare i datorit acestui )apt s )ie antrenate n
circulaie
4odulul de )iltrare este echipat cu un sac al crui grad de )iltrare poate varia
ntre ,',# nm i o bar magnetic
$%
4odulul de )iltrare )uncioneaz ca "un rinichi" terminnd progresiv
curirea instalaiei )r pierderi de ap
A=TD6 n cazul n care o cldire de locuit nu dispune de o surs
de alimentare cu ap su)icient pentru splare i cldirea
instalaiei- se va utiliza un robinet e8terior de incendiu n
acest caz se va cere avizul autoritilor n domeniu
A. A%$i#n(& 'r(1(n)i10 d( 'r")(%$i( & in.)&l&$i(i
5entru protecia contra depunerilor de calcar i a coroziunii
conductelor se vor )olosi substane )uncie de metalele din care
este alctuit instalaia i anume menionm6
- 5C'0 cu un doza; 0S indi)erent de tipul instalaieiI
durata de via a instalaiei n urma e)ecturii
tratamentului este de &# aniI
- Ao8al ' cu un doza; de minimum %S indi)erent de
tipul instalaiei- dac ea conine elemente din
aluminiuI durata de via a tratamentului ' + aniI
- )luid caloporteur FC'& 1baza neto8ic monopropilen
glTcol2 ' este un produs complet- care asigur i
protecia contra ngheuluiI doza;ul minim
recomandat pentru a bene)icia de protecie complet
este &,S 1protecie antigel U '%#LC2I durata de via
a instalaiei n urma e)ecturii tratamentului este de
&# ani
- antigel FC'% 1baza neto8ic monopropTlen glTcol2 se
utilizeaz pentru instalaiile care nu conin aluminiuI
atunci cnd se dorete o protecie contra ngheului
sub &,S sau peste 0#S se recomand utilizarea
acestui antigel de baz mpreun cu protectorul de
coroziune 5C'0 n diverse concentraii )uncie de
gradul de protecie doritI durata de via a instalaiei
n urma e)ecturii tratamentului mi8t FC'% i 5C'0
este de &# ani
Se recomand ca utilizarea antigelului s se )ac numai
n instalaii care au )ost per)ect curate-
$!
Se recomand un control cel puin o dat pe an a instalaiilor tratate contra depunerilor
de calcar i a coroziunii e)ectund6
- p3'ul cu benzile de hrtie p3 sau cu un p3 neutru6
- doza;ul de produs6
- doza;ul de antigel cu un re)ractometru
F67A nr.8
ROBINETE CU TERMOSTAT
D",(ni#l d( #)ili-&r(
9obinetele cu dublu regla; cu termostat se pot utiliza pentru orice sistem de nclzire central pn la temperatura apei de
ma8%&#LC- pe conducta de tur
5entru a realiza o temperatur dorit a aerului din ncpere pe baza )olosirii unui anumit debit de agent termic prin corpurile de
nclzire- acestea trebuie echipate cu r"*in()( %# )(r,".)&).
9obinetul cu termostat este asigurat contra scoaterii ntmpltoare sau voite a capului cu termostat sau a butonului de reglare
9obinetele cu termostat asigur pierderi mici de presiune- dispunnd de o curb caracteristic de curgere avanta;oas
@8ist posibilitatea reglrii debitului masic al apei i repartizrii optime dup necesitile temperaturii dorite n ncperi de ctre
locatari prin setarea termostatului
Cn scopul utilizrii corecte de ctre consumator a robinetelor cu termostat se va )ace o in)ormare a utilizatorului 1locatarului2
asupra termostatului i posibilitatea testrii lui
Prin%i'i# d( 9#n%$i"n&r(
Corpul termostatului conine un )luid care se dilat cnd temperatura din camer crete i se contract cnd temperatura din
camer scade
Cnd )luidul din senzorul termostatului se dilat 1ca urmare a creterii temperaturii n camer2 ventilul robinetului este mpins
treptat spre scaun- diminund debitul de ap cald prin radiator Cnd )luidul se contract 1ca urmare a scderii temperaturii
din camer2 ventilul se va ridica debitul prin radiator crete ' n mod simplu- automat i )r consum energetic
$,
Alegerea locului de montare a senzorului termostatic se )ace )uncie de poziia de montare a radiatorului con))ig+ i anume6
' de regul ' senzorul termostatic este amplasat n interiorul corpului termostatlcI
' n unele situaii termostatul cu senzorul ncorporat nu poate determina corect temperatura din camer- ntruct
cldura dega;at de conducte i radiator in)lueneaz elementul sensibil de e8emplu n cazul radiatoarelor
amplasate ntr'o ni sub pervazul )erestrei- ascuns n spatele draperiei- senzorul termostatic se monteaz la
captul unui tub capilar lung de & m amplasat pe perete ntr'un loc unde poate msura corect temperatura
interioar
<ac accesul la radiator pentru acionarea termostatului este di)icil- se poate utiliza un dispozitiv de acionare cu
senzor ncorporat- montat pe perete- la distana de $ m la captul unui tub capilar racordat la robinetul de radiator
n scopul evitrii accesului neautorizat la termostatele radiatoarelor i a nchiderii acestora- e8ist posibilitatea
utilizrii termostatelor cu limitri de temperatur in)erioar i superioar 1H+ H&+LC2 care pot )i blocate cu dispozitive speciale
Toi senzorii termostatelor deschid automat ventilul robinetului de reglare atunci cnd se atinge n camer
temperatura minim de gard
E@(%#$i(
9obinetele cu termostat pot )i e8ecutate n mai multe variante )uncie de poziia de monta; pe radiator i de tipul
instalaiei monotubular i bitubular
Firmele )urnizoare livreaz robinete cu termostat pentru toate tipurile de sisteme de nclzire ntr'o gam larg de
dimensiuni
9obinetul cu termostat cu e8ecuie tip bT'pass se monteaz pe radiatoare de nclzire monotub care asigur trecerea
debitului neutilizat mai departe n sistemul de nclzire
$+
9obinetele cu termostat n e8ecuie tip drept sau col se monteaz pe
radiatoare n sistemele de nclzire bitub echipate cu dispozitive de presetare
5resetarea o)er posibilitatea echilibrrii hidraulice a instalatiilor de nclzire
asigurnd alimentarea cu agent termic a tuturor consumatorilor con)orm
necesarului de cldur al acestora i calculului de echilibrare hidraulic
e)ectuat de proiectant
5resetarea se )ace cu a;utorul unui inel montat pe robinet )r
utilizarea unor scule speciale <up presetare se monteaz capul termostat
5resetarea se )ace o singur dat 1la punerea n )unciune2 cu
e8cepia situaiilor cnd are loc o modi)icare a sistemului iniial Cnd senzorul
este montat inelul de presetare este ascuns ast)el nct nu e8ist acces la
modi)icarea poziiei acestuia i dezechilibrarea instalaiei
7IA nr.A
REPARTITORUL DE CLDUR
(eneraliti
9epartitorul de cldur este un aparat modern care permite punerea
n eviden a consumurilor pariale dintr'o instalaie de nclzire central
Temperatura este un parametru care servete cunoaterii aparatului
de energie al corpurilor de nclzire pe care sunt montate repartitoarele de
cldur6 aportul de energie se cunoate prin integrarea n timp
Cn practic se utilizeaz dou tipuri de repartitoare6
- repartitoare )uncionnd pe principiul evaporrii )r energie
au8iliar6
- repartitoare )uncionnd cu mrimi electrice
Prin%i'i#l d( 9#n%$i"n&r(
9epartitoarele )uncionnd prin evaporare sunt aparate n care se
provoac evaporarea unui lichid sub e)ectul temperaturii i duratei aportului de
energie care se transmite printr'un contact termic cu supra)aa cald a corpului
de nclzire
Eolumul de )luid evaporat reprezint ' n anumite condiii cantitatea de
cldur dat de corpul de nclzire
D(.%ri(r(& %"n.)r#%)i10
9epartitorul de cldur )uncionnd prin evaporare se compune con))ig* din6
- plac )rontal cu scal gradat
- placa de baz6
$/
- rigla de vizualizare6
- )lacon cu lichid de evaporare i sigilii
<up o perioad de utilizare de %& luni se cltete )laconul nvechit
i se nlocuiete cu un )lacon nou plin Flaconul citit se astup i se aaz n
al doilea loca
Se utilizeaz ca element de comparaie pentru msurtoarea care
urmeaz dup urmtoarele %& luni
)adranul indicator
4rimea indicat citit perpendicular reprezint nlimea lichidului
n dreptul scalei msurat de la punctul zero al scalei 7ndicaia nu are
semni)icaie )izic 5rin multiplicarea indicaiei cu un )actor de echivalare se
obine valoarea nemi;locit a consumului
4rimea indicat reprezint cantitatea cu care a sczut nivelul
)luidului sub punctul de nul 5entru a cunoate consumul mrirea indicat se
multiplic cu )actorul global de echivalare
M"d d( #)ili-&r(
>tilizarea sistemului de mprire a cheltuielilor pe baza repartitoarelor cu
evaporare este posibil n urmtoarele condiii6
- stare tehnic a instalaiei s permit echiparea cu repartitoare6
- instalaia s )ie e8ploatat corespunztor
Cn principiu- repartitoarele se monteaz numai la acele instalaii care
deservesc cel puin doi utilizatori- alimentai de la aceeai instalaie n acest
caz- se monteaz repartitoare pe toate corpurile de nclzire care se
alimenteaz de la aceeai instalaie
Cn cazul unor corpuri de nclzire care sunt inaccesibile din cauza modului de
montare puterea poate )i estimat prin calcul
Aumrul corpurilor de nclzire care nu se echipeaz cu repartitoare trebuie s
se ncadreze ntr'o proporie de &,S din supra)a total locuit
/#
5entru utilizarea repartitoarelor corpurile de nclzire vor )i prevzute
n mod obligatoriu cu robinet cu termostat
M"d d( #)ili-&r( & r('&r)i)"&r(l"r %# (1&'"r&r(
% .a monta ;
M 9ecepia echipamentului de nclzire6
- e8aminarea vizual a corpului de nclzire6
- dimensiunile geometrice i identi)icarea corpurilor de nclzire6
- identi)icarea puterilor termice i a locurilor de monta;6
- identi)icarea temperaturii medii a instalaiei de nclzire
M @valuarea parametrilor tehnici6
- identi)icarea coe)icientului global de trans)er O
M 4ontarea repartitoarelor6
- identi)icarea mi;loacelor a;uttoare necesare6
- precizarea cu e8actitate a punctului de montare pe corpul
de nclzire6
- montarea elementelor de prindere adecvate6
- montarea repartitorului pe corpul de nclzire
M 5unerea n e8ploatare a repartitoarelor6
- veri)icarea e8istenei riglei de vizualizare6
- veri)icarea strii )luidului n )laconul de msurare6
- destuparea )laconului i aezarea n loca6
- asamblarea aparatului i sigilarea
/%
& .a citire
Citirea indicaiilor repartitorului6
- veri)icarea vizual a integritii aparatului6
- veri)icarea )ermitii prinderii repartitorului6
- veri)icarea integritii sigiliului6
- veri)icarea corectitudinii de amplasare pe
corpul de nclzire6
- citirea indicaiilor )laconului 1din dreapta2
4rimea indicaiei )laconului ' AN reprezint
distana dintre nlimea lichidului n teaca
)laconului i reperul "=" 1tig*2
M Cnlocuirea )luidului 1din %& n %& luni2
- demontarea tuturor )lacoanelor i astuparea lor6
- instalarea )lacoanelor noi pline i destupate6
- )lacoanele e8pirate se monteaz in al doilea loca
M Calculul cheltuielilor pentru nclzirea spaiilor6
- calcularea cheltuielilor dup prescripiile de calcul6
- evaluarea situaiilor speciale
-relucrarea datelor
9ecepionarea atent a instalaiei i respectarea prescripiilor de
montare a repartitoarelor reprezint principalele elemente necesare
repartizrii corect a cheltuielilor
5entru )iecare corp al instalaiei de nclzire se vor identi)ica6
Forma corpului <imensiunile
corpurilor de nclzire6
' nlime 132
' lungime 1.2 sau lungimea unui element 1G.2 i numrul
acestora (GB) sau pasul ndoiturilor 1S.2 i numrul
acestora 1SB26
' Aumrul repartitorului
' Fabricantul corpului de nclzire
- Anul de )abricaie al corpului de nclzire
- Forme speciale de montare
5entru calculul cheltuielilor n )uncie de consum indicaiile citite pe
repartitoare 1AN2 se nmulesc cu un coe)icient de echivalare
Fiecare repartitor in parte este asociat cu un coe)icient global O
O U OW 8 OC- 8 OT
unde6
/0
OG' )actorul de echivalare al puterii corpurilor de nclzire este
un numr adimensional reprezentnd raportul dintre
puterea declarat con)orm normativelor din n EEatt i
%===
in cazul lungimii unui corp de nclzire . U &### mm se
vor utiliza & repartitoare
in aceast situaie indicaiile ambelor repartitoare se
nmulesc cu %"& OW
Oc ' )actorul de echivalare al trans)erului de cldur la )luidul
de msur6 acest )actor scoate n eviden trans)erul
intim de cldur de la agentul termic la )luidul de
msur innd seama de )orma constructiv di)erit a
corpurilor de nclzire con)orm normelor )abricantului
de repartitoare
OT ' )actor de echivalare pentru ncperile cu temperaturi
interioare mai mici care se abat de la temperatura
luat ca baz de calcul de &#
#
C X &
C
C de regul OTU%
la temperaturi mai mici sczute de %+GC se calculeaz
dup )ormula6
OT U OTW 8 OTC
unde6
OTW ' )actor care pune n eviden modi)icarea puterii
termice a corpului de nclzire prin abatere de
la %+LC )uncie de temperaturile agentului termic
OTC ' )actor care pune n eviden modi)icarea
)luidului de msur ca urmare a puterii termice
radiante a corpului de nclzire
M"n)&I
Strngerea repartitoarelor pe corpurile de nclzire trebuie s
prezinte siguran pe o perioad ndelungat
/,
.ocul de prindere trebuie s )ie pe coordonata
orizontal la mi;locul corpului de nclzire
Cnlimea locului de strngere se a)l n cazul
radiatoarelor cu curgere vertical ntre +# i $#S din
nlimea corpului de nclzire 1din elemente- eava sau plate2
msurat de la baza in)erioar pn la mi;locul repartitorului
1)ig$2
Cn cazul echiprii corpurilor de nclzire cu robinete
cu termostat locul de montare prescris se a)l la *,S din
nlimea corpului de nlimea corpului de nclzire 1se admit
unele e8cepii n cazul corpurilor de nclzire cu lungime mic2
Cn cazul corpului de nclzire care depesc
lungimea de &### mm este necesar montarea a dou
repartitoare 5oziia de montare a repartitoarelor prezentat n
)ig$
5rinderea repartitoarelor de cldur se poate realiza n
dou variante prin elemente )iletate- sau sudur )uncie de
tipul constructiv al corpului de nclzire
/+
7IA nr.B
EC4ILIBRAREA 4IDRAULIC l TERMIC A INSTALAIILOR DE
5NCL=IRE CENTRAL
<ispozitivele utilizate pentru procedeul de echilibrare-
)unciunile lor- domeniul de utilizare i avanta;ele utilizrii sunt prezentate
n tabelul &
CONDI I I DE MONTA: A DI SPO=I TI ;ELOR DE
EC4ILIBRARE
2 R"*in() d( (%<ili*r&r( l& *&-& %"l"&n(Q 1)ig/2
- Acces uor la dispozitiv
- Comoditate de aezare 1n urma reabilitrii instalaiilor2 pe
conductele apropiate de perei s e8iste posibilitatea unei
demontri uoare i sigure a mecanismului
- Amplasarea dispozitivului cu respectarea condiiilor6
- n amonte ' diametrul evii s )ie egal sau eventual mai
mare cu dispozitivulI
- n amonte ' lungimea dreapt naintea robinetului s nu )ie
mai mic de cinci ori diametruG conductei
- 9espectarea sensului de curgere al )luidului indicat pe
dispozitiv
- 5oziia vanei 1orizontal- vertical- nclinat nu are in)luen
asupra preciziei msurrii2
2 M&n+"n d( ,0.#r&r( 1)ig%#2
- Se monteaz la un sistem de conducte cu acelai
diametru
- Amplasarea manonului de msurare cu respectarea
condiiilor6
- n amonte ' lungimea dreapt naintea manonului s
)ie apro8imativ de cinci ori diametrul conductei
- Sensul de curgere al )luidului este indi)erent
- 5oziia manonului s asigure acces uor la prizele de
presiune
2 M"d#l d( r(6l&r( 1 ) i g %%2
- 4odulul de reglare se instaleaz pe toate corpurile de
nclzire la dreapta sau la stnga corpului
- Totdeauna sunt echipate cu piulie demontabile pe partea de
intrare a )luidului
- .a monta; trebuie respectat sensul de curgere gravat pe
modul
- 5oziia modulului 1orizontal- vertical sau nclinat2 nu are
in)luen asupra )uncionrii
2 R"*in() )(r,".)&)i% T4ERMO +i ROBI 1)ig%&2
9obinetul termostatic T3@94= i 9=:7 se instaleaz ca un robinet
termostatic sau manual pe intrarea n corpurile de nclzire 1radiatoare2
- 4ontarea se e)ectueaz )ie pe partea stng )ie pe partea
dreapt a corpurilor de nclzire 1vezi )ig/- %#2
- .a monta;- robinetul termostatic trebuie plasat orizontal i nu
trebuie s )ie izolat de aerul din ncpere de un obstacol n
)a 1msu- perdea2 care s permit buna circulaie a aerului n
ncpere
2 R&%"rd#l d( ,0.#r&r(
- 9acordul de msurare se instaleaz pe toate corpurile de
nclzire la stnga sau dreapta corpului
- .a monta;- trebuie respectat sensul curgerii gravat pe
dispozitiv

/$
//
%##
%
& ! 0 , +
Apara' M 4soar cu Aparat
tul citire direct portabil
Aparat utilizat Fig %0 debitul de agent care per'
pentru termic pe toate mite a)ia'
ansam' echipamentele rea elec'
blul tronic in'
gamei
de
stantanee
i regla;ul
echili'
brri
debitului
de agent
termic
care trece
prin
instalaie
1coloane-
corpuri2
Fia %!
4odul termic de apartament

Aparat de msura cu citire directa a debitului de
agent termic
%#+ %#
*
7IA nr.5
CONTORI=AREA ENER3IEI TERMICE LA NI;EL DE BLOC LA
CLDIRI DE LOCUIT ECISTENTE DCON7.SC 12G6E
Amena;ri constructive
Amena;rile constructive pentru amplasarea contoarelor de energie
termic sunt necesare pentru cazurile cnd nu se poate gsi spaiul necesar i
adecvat pentru monta;ul contoarelor n interiorul cldirii pe care o deservesc
Acestea di)er de la caz la caz- )uncie de locul ales pentru monta; i de modul
n care acesta satis)ace condiiile tehnice necesare monta;ului6
a ' Contoare amplasate n subsolul cldirii6 soluia se aplic n
cazul n care cldirea are subsol tehnic- iar punctul de
racord al instalaiei interioare la conductele de distan sau
la reele se a)l la nivelul subsolului- contoarele se vor monta
n subsol 1pl%-&2
b ' Contoarele amplasate la nivelul parterului6 soluia se aplic n
cazul n care cldirea nu are subsol tehnic- iar racordurile
instalaiilor interioare la reelele e8terioare i distribuia se a)l
la nivelul parterului racordurilor care s permit monta;ul
contoarelor 1pl!2
c ' Contoare amplasate n nie special amena;ateI soluia
se aplic n urmtoarele soluii 1pi!26
'' cldirea nu are subsol tehnic- distribuia energiei termice se
realizeaz la nivelul solului sau al parterului i nu e8ist
spaiu disponibil la parter pentru montarea contoarelorI
' cldirea nu are subsol tehnic i distribuia este realizat prin
pmnt n canale vizitabileI
' cldirea are subsol tehnic- dar acesta nu ndeplinete
condiiile tehnice necesare pentru montarea aparaturii
%#$
1umiditate mare prezena apei n subsol- imposibilitatea
asigurrii securitii i integrrii aparaturii26 alte situaii care
reclam construirea unei nie cutii metalice sau tablou
pentru contoare
d ' Contoarele amplasate n cmine special amena;ate 1pi02I
soluia se aplic n urmtoarele situaii6 cldirea nu are subsol
tehnic- racordul la conductele de distan se a)l n e8teriorul
cldirii- iar distribuia se )ace prin pmntI
- cldirea nu are subsol tehnic- instalaiile de distribuie sunt la
nivelul parterului- iar subsolul nu permite utilizarea unui
spaiu din cadrul parterului- sau nu e8ist spaiu disponibil la
parter pentru montarea conductelorI
- cldirea are subsol tehnic- dar acesta nu ndeplinete condiiile
tehnice necesare pentru montarea aparaturii 1umiditate mare-
prezena apei n subsol- imposibilitatea asigurrii securitii i
integrrii aparaturii- imposibilitatea asigurrii unui acces sigur2
iar soluia cu ni sau cutie metalic nu poate )i adoptat
Se recomand ca locul de monta; al contorului de energie
termic s )ie subsolul sau parterul cldirii- sau o ni montat la
interior sau n e8terior
<ac nu e8ist posibilitatea alegerii unui ast)el de spaiu- se
recurge la construirea cminelor de contoare
.a alegerea tipului de contor de energie termic trebuie
respectate urmtoarele condiii6
- contoarele trebuie s respecte prevederile standardelor n vigoare i
normelor naionale de metrologie ale :94. care sunt n
con)ormitate cu normele internaionale elaborate de =rganizaia
7nternaional de 4etrologie .egal 1=l4.2I
- contoarele s )uncioneze ntr'o clas de precizie care s satis)ac
necesitile concrete ale aplicaieiI compatibilitate ntre condiiile
concrete de utilizare ale contorului i prescripiile productorului ast)el
nct s se
%#/
asigure )uncionarea ndelungat n clasa de precizie n
care a )ost construit- cu costuri de e8ploatare minimeI
- costul contorizrii s )ie compatibil- determinarea
acestuia e)ectundu'se printr'un compromis pre '
per)ormanI
- e)ectele introducerii sistemului de msur 1n )urnitur
complet2 asupra regimului de )uncionare a instalaiei
s )ie minimI
- sistemul s )ie )iabil i credibil ast)el nct s permit
stabilirea unor relaii normale ntre )urnizor i bene)iciar
<etalii de monta; a contoarelor de energie termic 1pi,2
5entru nregistrarea corect a consumurilor de energie termic-
schema de monta; a sistemului de contorizare a energiei termice se
compune din urmtoarele pri componente6
' contor de debit 1debitmetru2 ' msoar debitul i volumul
de ap care trece prin instalaii i care trebuie montat pe
racordul la conducta de distan ' tur 1ap cald /,LC2I
' dou sonde de temperatur 1traductoare-
termorezistene2 care se monteaz una pe conducta de
tur i una pe conducta de returI
' integratorul electric sau electronic ' care este conceput s
se monteze pe perete- n dulapuri sau pe ine suportI
' un )iltru de impuriti care se monteaz n amonte de
contorI
' o poriune de conduct dreapt n amonte i n aval de
contor )r schimbri de direcie- a crui lungime este
indicat de productor i con)irmat prin aprobarea de
modelI
' robinete de separare n amonte i aval de contorI
' un tu pentru montarea manometrului i un tu pentru
montarea unui termometru
Cn plana , este prezentat un detaliu de monta; de contor de energie
termic con)orm SC ##%'/+ "Soluii'cadru pentru montarea contoarelor de
instalaii sanitare i de nclzire din cldiri e8istente"
%%#
7IA nr.6
SC4EME DE INSTALAII INTERIOARE CU INDI;IDUALI=AREA
5NCL=IRII COLECTI;E 2 UTILI=>ND SURSE PROPRII DE
PRODUCERE A A3ENTULUI TERMIC
5roducerea locala 1surse proprii2 a cldurii n centrale i puncte
termice reprezint o alternativ la producerea centralizat i prezint
urmtoarele avanta;e6
- reducerea consumului de energie termic i a cheltuielilor
a)erente gestionrii propriiI
- satis)acerea n mai mare msur a cerinelor
- consumatorilor )uncie de condiiile localeI creterea
randamentelor de distribuie a agentului termic
Schemele de instalaii interioare de nclzire la cldirile de locuit
utiliznd surse proprii de producere a agentului termic con)orm "Soluii cadru
pentru instalaii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de producere a
agentului termic" se clasi)ic n6
- scheme de distribuie la nivelul blocului i scriiI
- scheme de distribuie de apartament i surs termic de bloc
1. S%<(,( d( di.)ri*#$i( l& ni1(l d( *l"% .&# .%&r0
Schemele de distribuie se adopt n )uncie de urmtorii
- tipul sursei de agent termic 1central termic sau punct
termic de bloc sau de scar2I
- numrul de tronsoane al bloculuiI
- partiul de arhitectur al )iecrui tronson 1numrul i
amplasarea apartamentelor pe nivel2I
- spaiul disponibil din casa scrii
Cn scopul realizrii distribuiei individuale de apartament cu
posibilitatea de msurare i reglare local a parametrilor- sistemul de distribuie
cel mai ridicat este distribuia in)erioar cu circulaie )orat- bitub sau monotub
<istribuia in)erioar este pre)erat distribuiei superioare- datorit
posibilitilor de amplasare n subsol- n spaii de )olosin comun )r
necesiti estetice deosebite
Coloanele se amplaseaz n casa scrii- n ghene sau nie special
amena;ate
Funcie de numrul de apartamente pe care le alimenteaz o grup
de coloane tur ' retur- la acestea e8ist unul sau mai multe racorduri la
)iecare nivel- cte unul pentru )iecare apartament pe care se monteaz 1con)
plane +- *26 robinete de izolareI contoare de cldur
2. S%<(,( d( di.)ri*#$i( d( &'&r)&,(n) +i .#r.0 )(r,i%0
d( *l"% D'#n%) )(r,i% .&# %(n)r&l0 )(r,i%0E
Cn scopul evidenierii consumurilor de energie termic pe
apartament i posibilitii de regla; individual- se promoveaz distribuia
orizontal a instalaiei de nclzire n interiorul apartamentului
Funcie de modul de compartimentare a apartamentului- de poziia
corpurilor de nclzire- de numrul i tipul conductelor utilizate- distribuia la
nivelul apartamentului poate )i6
- bitubular rami)icat clasicI
- bitubular cu distribuitor ' colectorI
- monotubular cu radiatoarele n derivaieI
- bitubular cu modul termic de apartamentI
- monotubular cu modul termic de apartament i
- distribuitor' colector
<istribuia orizontal a instalaiei de nclzire n apartament impune o
serie de probleme i anume6
- din punct de vedere arhitectural 1modul de realizare a
pardoselilor- plintelor- nielor- ghenelor2I
- din punct de vedere al )uncionrii corecte privind
dezaerisirea instalaiei n toate punctele de schimbare de nivel
%%*
)actori6
7IA nr.H
SC4EME DE ALIMENTARE CU A3ENT TERMIC
PENTRU 5NCL=IRE CU CONTORI=ARE
PE APARTAMENT DCON7. SC 22GFE
Contorizarea energiei termice n apartamentele blocurilor de locuine
se poate realiza prin utilizarea urmtoarelor scheme de alimentare cu agent
termic con)orm SC ##&'/$ "Soluii cadru de contorizare a consumurilor de
ap- gaze naturale i energie termic a)erente instalaiilor din blocurile de
locuine"6
&. S%<(,& d( &li,(n)&r( %# &6(n) )(r,i% '(n)r# /n%0l-ir( /n
.i.)(, ,"n")#*#l&r %# %"n)"ri-&r( d( &'&r)&,(n) D'l2F, GE
5entru aplicarea acestei scheme se )ac urmtoarele
recomandri constructive i )uncionale6
% Coloanele cu plecarea din distribuia in)erioar pot s
alimenteze %'& apartamente pe eta;- prin cte o conduct proprie
)iecrui apartament Aceste coloane sunt montate n cte o caset sau
ni special amena;at cu spaii corespunztoare 1puncte de
distribuie2
& Conductele de distribuie orizontale se pot monta n
interiorul apartamentului- n spaiul dintre placa de beton i pardoseala
)init sau n plint
! <up alimentarea corpurilor de nclzire- con)orm schemeiY
monotubulare- se va realiza racordarea la conducta de ntoarcere a
coloanei
0 5e conducta de ntoarcere se prevede un contor de energie
termic- iar pe conducta de ducere un electroventil cu dou ci
%&#
comandat de un termostat amplasat ntr'o camer de re)erin a
apartamentului
, <istribuia monotub )olosete- de regul- conducte din
material plastic rezistent la temperatura agentului termic- iar protecia
este de tip eava n eava- n )uncie de mrimea apartamentului se pot
realiza una sau mai multe bucle de distribuie monotub care
alimenteaz un numr de corpuri de nclzire 9acordarea corpurilor la
bucl este n paralel
+ @chilibrarea hidraulic a buclelor se realizeaz cu un
robinet de reglare amplasat pe bucla de ntoarcere cu prize de
msurare a debitului i presiunii
* Aparatele i armturile se vor racorda prin intermediul unor
)itinguri speciale- montate n caseta sau nia de pe nivel pentru )iecare
coloan vertical
$ .a )iecare corp de nclzire se prevede un robinet special
cu 0 ci- avnd & ci la corpul de nclzire i & ci la conducta
monotub- cu posibiliti de reglare 1Se poate monta i un e;ector tip
Eenturi2
/ Traseul buclelor monotub se alege ast)el nct s nu se
intersecteze n apartament cu alte instalaii
%# .a realizarea schemei monotub este necesar s se
consume ntregul ecart de temperatur ntre intrarea i ieirea din
)iecare corp de nclzire
%% .a probarea instalaiei se va urmri asigurarea etaneitii
nainte de ngroparea instataiilor n straturile pardoselii sau nainte de
montarea lor n plint prin probe la cald i la rece
%& Alimentarea corpurilor de nclzire con)orm schemei
monotubulare- se va realiza racordarea instalaiei de nclzire a
apartamentului la conducta de ntoarcere a coloanei
%&%
%! Cn nia de montare se poate prevedea o butelie de egalizare
a presiunii i o pomp de circulaie pe retur cu armturile a)erente n situaia
n care se dorete realizarea unor regla;e )ine cantitative i calitative la nivel
de apartament
*. S%<(,& d( &li,(n)&r( %# &6(n) )(r,i% /n .i.)(,
*i)#*#l&r %# %"n)"ri-&r( d( &'&r)&,(n) D'i.1, 1 1 E
5entru aplicarea acestei scheme se )ac urmtoarele
recomand constructive i )uncionale6
% Folosirea distribuitoarelor ' colectoarelor n interiorul
apartamentului presupune o schem de distribuie orizontal
bitubular
& .egarea corpurilor de nclzire la conducta de tur i retur se
)ace cu racorduri )i8e i independente
! <istribuitoarele ' colectoarele se amplaseaz ntr'un punct
de control cu acces uor i dup caz- se prevd i contoare
0 <in distribuitoarele ' colectoarele de apartament se
alimenteaz separat )iecare corp de nclzire
, Fiecare corp de nclzire este racordat )r discontinuiti
cu a;utorul unor conducte de diametru mic de polietilen reticular- din
polibutan sau din cupru
+ 5entru realizarea unui control ct mai e)icient al
parametrilor agentului termic- ansamblurile distribuitor ' colector pot )i
prevzute cu robinete cu trei ci pentru realizarea amestecului tur'
retur- comandate de termostate de ambian
* Pozarea conductelor se poate )ace pe planeul de beton al
nivelului curent n grosimea stratului de )inisa; al pardoselii cu luarea
unor msuri de protecie n zona uilor
$ 7nstalaiile de nclzire cu distribuie de nivel e8ecutate cu
conducte din polietilen necesit e8ecutarea probei de presiune n
dou )aze6
- )az preliminar- n care se admite- de regul- o scdere de
presiune de #-% bar ", minute- )r pierderi de ap pe la
mbinriI
- proba propriu'zis- cu o durat de & ore- la care se admite o
pierdere de presiune de ma8im #-% bar"or- )r pierderi de
ap <e regul- presiunea de prob este de %- , 8 presiunea de
serviciu
/ Golirea instalaiei de nclzire se poate realiza prin
racordarea la tuul de golire al colectorului a unei surse portabile de
aer comprimat- de mic capacitate i evacuare apei la cel mai apropiat
obiect sanitar cu a;utorul unui )urtun racordat la tuul de golire al
distribuitorului
%# 5entru cldirile locuite n mod continuu n perioada de
iarn- la care nu e8ist pericolul de nghe se poate renuna la golirea
instalaiei
%% <ezaerisirea instalaiei implic dezaerisirea tuturor
circuitelor i corpurilor de nclzire Toate corpurile de nclzire vor )i
dotate cu ventile automate de dezaerisire <e asemenea- vor )i
montate ventile automate de dezaerisire- att pe distribuitor- ct i pe
colector ca i n punctele cele mai nalte ale instalaiei- acordnd
atenie pantelor conductelor- pentru evitarea )ormrii unor saci de aer

%&& %&!
7IA nr.F
SURSE LOCALE DE PRODUCERE A A3ENTULUI TERMIC
5roducerea local a cldirii n centrale i puncte termice este o
alternativ la producerea centralizat i prezint urmtoarele avanta;e6
- reducerea consumului de energie termic i a cheltuielilor
a)erente gestionrii propriiI
- satis)acerea n mai mare msur a cerinelor
consumatorilor )uncie de condiiile localeI
- creterea randamentelor de distribuie a agentului termic
&. C(n)r&l0 )(r,i%0 d( *l"% .&# .%&r0
5roducerea agentului termic cu surs local central termic de bloc
sau scar se realizeaz con) G5 #,% "Ghid de proiectare- e8ecuie i
e8ploatare a centralelor termice mici"
Centrala termic de bloc sau scar produce agent termic necesar
nclzirii de ap cald cu temperatura ma8im /,LC i opional preparrii
apei calde de consum pentru apartamentele a)erente blocului sau scrii
5repararea apei calde de consum mena;er se poate )ace6
- n centrala termic )olosind agentul termic al instalaiei de
nclzire sau alte surseI
- local n apartamente
Schema )uncional de centrale termice de bloc sau scar se
stabilete con)orm "Ghid de proiectare- e8ecuie i e8ploatare a centralelor
termice mici ' G5 #,%"- avnd n vedere urmtoarele aspecte6
- natura consumului 1nclzire sau nclzire i ap cald de
consum26
- valoarea sarcinii termice i numrul de cazaneI
%&$

- gradul de automatizare al )uncionriiI
- caracteristicile tehnice ale echipamentelor i
recomandrile productorilorI
- natura combustibilului
5rezentm cu caracter de recomandare- cteva scheme )uncionale
de principiu6
2 S%<(,& 1 ' Central termic cu % cazan pentru nclzire-
cu regla;ul prin acionarea asupra arztorului 1pi%&2I
2 S%<(,& 2 ' Centrala termic cu un cazan pentru nclzire
i prepararea apei calde de consum- cu circuite separate de
nclzire 1pi%!2I
2 S%<(,& A ' Central termic cu un cazan pentru nclzire
i ap cald de consum- cu regla;ul sarcinii termice prin amestec
cu robinet cu ! ci 1pi%02I
2 S%<(,& B ' Central termic cu & cazane pentru nclzire
i ap cald de consum cu pompe de circulaie pe cazan- butelie
de egalizarea presiunilor i pompe de circulaie pe )iecare coloan
1pl%,
l
2
*. Mi%r"%(n)r&l0 d( &'&r)&,(n)
Centrala termic de apartament este centrala n care se produce
agentul termic pentru nclzire i eventual a apei calde de consum pentru un
singur apartament
n cadrul unei cldiri multi)amiliare- )iecare apartament poate )i dotat
cu o central termic de apartament ntr'un echipament monobloc
.a alegerea tipului de central se va consulta "Ghidul de proiectare-
e8ecuie i e8ploatare a centralelor termice mici" G5 #,% avndu'se n vedere
urmtoarele criterii6
- randament ridicat 1mai mare de $$S2I
8!
- )uncionare ecologicI
- combaterea zgomotului i vibraiilor6
- automatizarea complet a )uncionrii i a proteciei n caz de
avarieI
- concentrarea ma;oritii echipamentelor speci)ice unei centrale
termice 1pomp de circulaie- schimbtor de cldur pentru
prepararea apei calde de consum- vas de e8pansiune nchis-
elemente de siguran i automatizare2 ntr'un echipament
monoblocI
- dimensiune redus- design modern
%. P#n%) )(r,i% d( *l"% .&# d( .%&r0
5unctul termic de bloc este punctul termic n care se prepar cu
a;utorul agentului termic primar )urnizat de o central de cvartal sau de
termo)icare6
- numai agent termic pentru nclzireI
- ap cald de consum i agent termic pentru nclzire
5repararea apei calde se poate )ace )ie la nivelul punctului termic-
)ie la nivel de apartament
Schema )uncional a unui punct termic de bloc sau de scar se )ace
innd seama de6
- natura consumului 1numai nclzire- numai ap calda de
consum sau ambele consumuri2I
- natura i caracteristicile agentului termic )urnizat de
centrala termic de termo)icare sau cvartal 1ap cald- ap
supranclzit- abur- temperaturi- presiuni2I
- valoarea sarcinii termiceI
- variaia consumului de ap caldI -
- gradul de automatizare n )uncionareI
- caracteristicile tehnice ale echipamentelor i
recomandrile productorilor i de comun acord cu
)urnizorul de agent termic
Cn lucrarea "Soluii cadru pentru instalaii interioare de nclzire utiliznd
noi sisteme de producere a agentului termic" SC ##, ' sunt prezentate
schemele )uncionale de principiu pentru punctele termice de bloc sau scar
pentru di)erite variante de consumuri- surse i grad de automatizare i anume6
S%<(,& 1 ' 5unct termic pentru nclzire i pentru prepararea apei
calde de consum ntr'o treapt- cu schimbtor de cldur n paralel cu
instalaia de nclzire 1pi%+2
S%<(,& 2 ' 5unct termic de bloc pentru nclzire i preparare ap
cald de consum n regim instantaneu- cu racordare la centrala termic de
cvartal 1pi%*2
S%<(,& A ' 5unct termic de preparare agent termic pentru nclzire
cu schimbtor n contracurent i cu boiler pentru prepararea apei calde de
consum racordat n paralel cu instalaia de nclzire 1pi%$2
S%<(,& B ' 5unct termic de bloc sau scar pentru nclzire i
preparare ap cald de consum cu schimbtoare de cldur racordate n
paralel cu reeaua de termo)icare 1pi%/2
S%<(,& 5 ' 5unct termic de bloc cu modul pentru preparare agent
termic nclzire i ap cald de consum 1pi&#2

9#
%!
%