Sunteți pe pagina 1din 67

RAPORT DE EVALUARE

1.1. CUPRINSUL

I. INTRODUCERE
1.1. CUPRINSUL
1.2. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCUZIILOR
IMPORTANTE
II. PREMISELE EVALUARII
2.1. IPOTEZE SPECIALE SI CONDITII LIMITATIVE
2.2. OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUARII.
INSTRUCTIUNILE EVALUARII.
2.3. BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE
2.4. DATA ESTIMARII VALORII
2.5. MONEDA RAPORTULUI
2.6. MODALITATI DE PLATA
2.7. INSPECTIA PROPRIETATII
2.8. SURSELE DE INFORMATII UTILIZATE
2.9. CLAUZA DE NEPUBLICARE
III. PREZENTAREA DATELOR
3.1. DESCRIEREA INTREPRINDERII
3.1.1. GENERALITATI
3.1.2. ASPECTE JURIDICE
3.1.3. ASPECTE COMERCIALE
3.1.4. ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATII OPERATIONALE
3.1.5. ASPECTE MANAGERIALE SI DE RESURSE UMANE
I. ASPECTE ALE RESURSELOR UMANE
II. ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI SI STRUCTURA
ORGANIZATORICA
3.1.6. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE
1. INDICATORI DE ECHILIBRU
2. INDICATORI DE EVOLUTIE
3. INDICATORI DE STRUCTURA
4. INDICATORI PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
5. INDICATORI DE FINANTARE
6. INDICATORI DE GESTIUNE
7. INDICATORI DE ACTIVITATE
8. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
9. EVOLUTIA INDICATORILOR DE BONITATE
3.1.7. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI. ANALIZA SWOT
3.2. ANALIZA PIETEI VALORILOR MOBILIARE.
TRANZACTII CU PARTICIPATII ALE INTREPRINDERII EVALUATE SI
CU PARTICIPATII COMPARABILE
IV. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE
4.1. METODOLOGIA DE EVALUARE
4.1.1. ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE
4.1.2. ABORDAREA PE BAZA DE VENIT
4.1.3. ABORDAREA PRIN COMPARATIE
4.2. RECONCILIEREA VALORILOR. VALOAREA ESTIMATA PROPUSA.
OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI

1.2. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE


SI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE
Obiectul evaluarii il reprezinta SC GALATIS SRL, cu sediul in
Galati, str. GEORGE COSBUC, nr. 13, care are ca obiect de activitate:
- comercializarea en-gros si cu amanuntul de produse indigene si
din import, industriale;
- prestari servicii si vanzarea la intern si la extern in domeniul
naval;
- reparatii la nave maritime si fluviale;
- intermediere, reprezentare pe baza de comision a firmelor
romanesti si straine;
- operatiuni de import - export;
- transport si expeditii de marfuri si persoane, intern si
international, maritim, fluvial, auto;
- prestari de servicii pentru populatie intern si international in
domeniul naval;
- operatiuni de agenturare a navelor;
- buncheraj - transport.
Data inspectiei: 20.12.2007
Ipoteze generale:
- Se presupune ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate
si ca se aplica un management competent al acesteia;
- Toate studiile ingineresti sunt presupuse a fi corecte;
- Se presupune ca au fost obtinute sau reinnoite toate
autorizatiile, licentele, certificatele de ocupare, aprobarile sau alte acte
solicitate de institutiile locale, regionale sau nationale, pentru fiecare
utilitate pe care se bazeaza estimarea valori;
- Noi am fost solicitati sa presupunem, in scopul acestei evaluari,
ca nu exista nici un fel de contaminati si costul activitatilor de
decontaminare nu afecteaza valoarea.
Valoarea obtinuta pe baza de active este: 244.936 RON
Valoarea obtinuta prin aborarea pe baza de venituri este: 2.540.046
RON
Valoarea finala estimata este: 244.936 RON

II PREMISELE EVALUARII
2.1. IPOTEZE SPECIALE SI CONDITII LIMITATIVE
IPOTEZE GENERALE
- Nu se asuma nici o raspundere pentru descrierea juridica pusa
la dispozitie sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau
de proprietate. Titlurile de proprietate ale cladirii-sediu si
3

autoturismului BMV M5 se presupun a fi valabile daca nu se specifica


altfel;
- Se presupune ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate
si ca se aplica un management competent al acesteia;
- Informatiile furnizate de terte parti sunt considerate de
incredere dar nu li se acorda garantii pentru acuratete;
- Toate studiile ingineresti sunt presupuse a fi corecte;
- Se presupune ca au fost obtinute sau reinnoite toate
autorizatiile, licentele, certificatele de ocupare, aprobarile sau alte acte
solicitate de institutiile locale, regionale sau nationale, pentru fiecare
utilitate pe care se bazeaza estimarea valori;
- Noi am fost solicitati sa presupunem, in scopul acestei evaluari,
ca nu exista nici un fel de contaminati si costul activitatilor de
decontaminare nu afecteaza valoarea;
- Noi nu am facut o expertiza tehnica a structurii de rezistenta,
nici nu am inspectat acele parti care sunt acoperite, neexpuse sau
inaccesibile, acestea fiind considerate in stare tehnica buna,
corespunzatoare unei exploatari normale.
CONDITII LIMITATIVE
- Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de
publicare;
- Evaluatorii, prin natura muflcii lor, nu vor fi solicitati sa ofere
consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura
cu proprietatea in chestiune daca nu au fost facute aranjamente in
aceasta privinta;
- Nici una din partile raportului nu vor fi difuzate public prin
reclama, relatii publice, stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice,
fara acordul scris si prealabil al evaluatorilor;
- Orice estimari ale valorii continute in raport se aplica intregii
proprietati si orice impartire sau divizare a totalului in valori fractionate
va invalida valoarea estimata daca acestea nu au fost stabilite in
raport;
- Previziunile, proiectiile sau estimarile continute in raport se
bazeaza pe conditiile curente de pe piata, pe factorii cererii si ofertei
anticipate pe termen scurt si sunt influentate de inexistenta inca a unei
economii stabile. Aceste schimbari sunt supuse conditiilor viitoare.
2.2. OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA
EVALUARII.
INSTRUCTIUNILE EVALUARII.
OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUARIT
Evaluarea SC GALATIS SRL are ca obiect evaluarea tuturor
activelor si pasivelor societatii in ansamblul lor in vederea obtinerii
unei valori de piata cat mai aproape de realitate. Rezultatul evaluarii se
va utiliza numai de catre conducerea societatii pentru a avea o
4

imagine reala a ceea ce reprezinta si valoreaza societatea in ansamblul


ei in vederea continuarii activitatii.
INSTRUCTIUNILE EVALUARTI:
- Numele clientului si a partii care a dat tematica : conducerea SC
GALATIS SRL reprezentata de dl. MARIN SERBAN;
- Scopul evaluarii : estimarea valorii de piata a societatii SC
GALATIS SRL in vederea continuarii activitatii;
- Ipoteze speciale : se regasesc expuse mai sus;
- Anexa: - copie dupa contractul de evaluare;
2.3. BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE
Baza de evaluare o constituie:
- Standardele Internationale de Evaluare,
- Standardele ANEVAR,
- Standardele Internationale de contabilitate, etc.
Tipul valorii estimate : in urma acestui raport de evaluare se
estimeaza valoarea
de piata a SC GALATIS SRL la data de 31.12.2007 in vederea
continuarii normale a activitatii sale economice.
2.4. DATA ESTIMARIT VALORII
Data evaluarii este: 31 decembrie 2007, este data la care se
aplica opinia evaluatorului in ceea ce priveste valoarea estimata;
Data raportului este: 30 martie 2008, este data la care se face
raportul de evaluare.
III PREZENTAREA DATELOR
3.1. DESCRIEREA INTREPRINDERII
3.1.1. GENERALITATI
Societatea care se evalueaza este SC GALATIS SRL, situata in
Galati, str. GEORGE COSBUC nr.13.
Societatea s-a infiintat in anul 1993, conform Legii nr. 30/1991
privind societatile comerciale, pe baza de contract de societate si
statut in forma autentica pentru o durata de activitate nedeteminata,
avand nr. La Registrul Comertului J17/527/1992.
Capitalul social initial a fost de 200 RON, divizat in 20 de parti
sociale egale, a cate 10 RON fiecare. Aportul fiecarui asociat la
capitalul social a fost:
-Marin Serban = 100 RON
- Matei Gabriel = 100 RON
5

Participarea la beneficii si pierderi a asociatilor este de 50%


pentru fiecare.
Administratorii societatii sunt: Marin Serban si Matei Gabriel,
avand mandatul pe 2 ani cu posibilitatea prelungiri sau revocarii in
baza hotararii adunarii generale a asociatilor.
Membrii fondatori sunt: Marin Serban si Matei Gabriel.
In anul 2003 s-a marit capitalul social de la 200 RON la
27.000.000 RON prin aducerea ca aport a unei cladiri proprietate a
membrilor fondatori care actual este sediul central al societatii.
Obiectul de activitate actual al societatii SC GALATIS SRL este
prestarea de servicii in domeniul naval.
Numarul actual de angajati este de 20 persoane.
Cifra de afaceri a evoluat din 2002 de la 947.430 RON la
3.838.228 in 2007.
3.1.2. ASPECTE JURIDICE
SC GALATIS SRL are urmatoarele aspecte juridice:
Contractul de inchiriere (locatie) - societatea are o locatie
inchiriat in Buzau.
Titlu de proprietate - societatea are in proprietate:
- cladirea - sediu de pe strada GEORGE COSBUC nr. 13 Galati,
aflata in proprietatea
fondatorilor si adusa ca aport la capitalul social (terenul pe care este
construita cladirea este in proprietatea fondatorilor ca persoane fizice
si nu face parte din patrimoniul societatii);
- autoturismul BMV M5;
Contractul de leasing - societatea are incheiate 5 contracte de
leasing pentru
rnijloace de transport astfel:
- Mercedes Vito - incheiat in 2003
- Mercedes Sprinter - incheiat in 2003
- Mercedes C 200 - incheiat in 2006
- Opel Astra - incheiat in 2006
- Dacia Double Cabine - incheiat in 2007
Societatea nu detine proprietate intelectuala (brevete, licente,
certificate de inventar, certificate de autor etc.)
Situatia creditelor acordate - nu a acordat credite.
Asigurari - societatea are facute asigurari la mijloacele de
transport si a platit primele de asigurare.
Dreptul fiscal SC GALATIS SRL este inregistrata la Administratia
Financiara a Municipiului Galati si are plati restante la data de
31.12.2007, 821.592 RON, din care:
- Furnizori restanti:
- peste 30 zile = 668.558 RON
6

- peste 90 zile = 0 RON


- peste 1 an = 0 RON
- Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale: total
6.956 RON, din care:
- contributii pentru asigurari sociale datorate de angajati: 620
RON
- contributii la fondul asigurarilor sociale de sanatate: 2.376
RON
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj: 180 RON
- Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri = 14 RON
- Obligatii restante fata de alti creditori = 4.450 RON
- Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat 2.158
RON
Dreptul muncii - societatea are contract colectiv de munca pentru
toti angajatii sai. Salariile au fost platite la timp. Exista anumite
restante la plata asigurarilor sociale si de sanatate, a fondului pentru
somaj, dar acestea sunt temporare.
Dreptul mediului - societatea prin activitatea ei nu a contaminat
terenul si amplasamentele invecinate. Societatea plateste taxa
aferenta protectiei mediului.
Dreptul societatilor comerciale - societatea s-a inflintat in 1993
pe baza de contract de societate si statut incheiate in forma autentica
in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Societatea nu
are filiale sau sucursale. Adunarea generala a actionarilor anual aproba
bilantul, contul de profit si pierdere anexele la bilant etc.
Litigii - societatea nu este implicata in nici un litigiu la instantele
judecatoresti sau la Arbitrajele pe langa Camera de comert si industrie.
3.1.3. ASPECTE COMERCIALE
Obiectivul princial al diagnosticului comercial li constituie
estimarea pietei societatii GALATIS SRL si a pozitiei pe piata. Analizele
din acest capitol constituie suportul previziunilor veniturilor viitoare si
deci utilizarii metodelor de evaluare bazate pe acestea.
Sunt analizate elementele care influenteaza activitatea
comerciala a societatii. Se va face o analiza a factorilor interni si
externi.
a) Analiza mediului extern este o analiza strategica a mediului in
care societatea isi desfasoara activitatea. Analiza se va concentra
asupra fortelor politice, economice, socio-culturale si tehnologice care
influenteaza activitatea intreprinderii. Trebuie evaluate 4 forte in scopul
identificarii amenintarilor si oprtunitatilor prin care mediul extern
influenteaza societatea noastra. Cele 4 forte sunt forte economice la
nivel macroeconomic (nu influenteaza activitatea comerciala a
societatii) si la nivel microeconomic (influenteaza intr-o anumita
7

masura activitatea); forte socio-culturale (se dezvolta interesul pentru


carti etc); forte politice (nu influenteaza activitatea societatii pentru ca
administratorii ei nu fac politica si nu sunt membrii ai vreunui partid);
forte tehnologice (evolutia tehnologiei influenteaza in sensul
achizitionarii de tehnologie moderna si vanzarii celei vechi).
b) Analiza mediului intern comercial contine urmatoarele
componente:
1. Produsele comercializate. Politica de produs
2. Analiza pietei
b)1. Produsele comercializate de SC GALATIS SRL sunt:
- materiale de constructii;
Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra activitatii
comerciale a societatii
analizate se poate prezenta o schema a ponderilor pe care le au
produsele, marfurile si servicile in total vanzari ale firmei pe 2007:
- venituri din vanzarea marfurilor = 527.930 RON;
- venituri din vanzarea produselor finite si servicii prestate =
3.310.298 RON.
Total cifra de afaceri = 3.838.228.
- venituri din vanzarea marfurilor/CA % = 13,75 %
- venituri din vanzarea produselor finite si servicii prestate/CA
% = 86,25 %
Se observa ca in totalul cifrei de afaceri venituri din vanzarea
produselor finite si servicii prestate detin ponderea majoritara ( 86,25
%) ceea ce arata ca are o activitate puternica de prestari servicii mult
ma dezvoltata decat vanzarea marfurilor.
b)2. Analiza pietei
Acest capitol este destinat analizei pietei pe care activeaza
societatea GALATIS SRL si poate fi structurata pe mai multe
subcapitole:
- Piata societatii: Societatea actioneaza pe o piata eterogena, in
care exista multi concurenti. De aceea, ea are o activitate diversificata
bazata pe comercializarea mai multor categorii de produse si marfuri si
prestare de servicii, din mai multe domenii de activitate, tocmai pentru
a contracara efectul esecului intr-un domeniu (segment de piata) si a
se relansa in alt domeniu astfel incat societatea in ansamblul ei sa
obtina profit si chiar sa se dezvolte. Societatea ofera pentru clientii
fideli care comercializeaza cantitati importante de marfuri rabaturi si
alte reduceri comerciale, sau ofera preturi cu reducere in anumite
perioade ale anului atunci cand nu prea au loc vanzari.
- Clientii societatii - se va prezenta in continuare structura
clientelei societatii, pe tipuri de clienti si ponderea pe care acestia o
detin in total venituri realizate de societate:
- persoane fizice = 0 RON;
- institutii bugetare = 190.268 RON;
8

- societati comerciale =3.054.938 RON.


- Total clienti (rd total cont 411) = 3.245.206 RON / 31.12.2007
Vom prezenta principalii clienti ai societatii GALATIS SRL:
- U.M, 12530 Galati = 95.134 RON (5,86%)
- S.C. MAREX = 27.180 RON (1,68%)
- S.C. NAVROM = 16.125 RON (0,99%)
- S.C. TEHNOCOR = 14.522 RON (0,90%)
- S.C. ROMNAV = 12.580 RON (0,78%)
- S.C. EMBOS = 8.421 RON (0,52%)
Total clienti (total rd ct 411) = 1.622.603 RON
- Clienti rau platnici sunt : Marex, Dalsimcar, Maces, Papimpet etc.
- clienti rau platnici la care scadenta a depasit 30 de zile sunt:Marex cu
7.000 RON, Papimpet cu 1.183 RON, etc.
Societatea are un numar mare de clienti ceea ce este un punct forte si
ii asigura desfacerea de produse si marfuri la nivelul impus de ea.
Deasemenea, institutiile publice reprezinta un procent mic din totalul
clientilor societatii (6,2%) ceea ce este un lucru bun deoarece acestea
sunt caracterizate prin instabilitate financiara.
b)3. Analiza activitatii si strategiei firmei
Din prezentarea produselor, pietei si mediului extern, urmeaza o
analiza a activitatii comerciale a societatii, vazuta prin prisma
strategiei aplicate, a istoricului vanzarilor, a strategiei de marketing
aplicata, detaliata pe cele 4 domenii ale mixului: politica de pret,
politica de distributie, politica de comunicare si politica de produs.
1. Activitatea de contractare-desfacere
Clientii sunt contractati de societate in functie de domeniul de
activitate, care sa coincida cu cel al societatii noastre si care ofera un
adaos comercial multumitor si o piata de desfacere stabila pentru
marfurile comercializate.
RON
Anul
Venituri din vanzarea produselor si
prestarea serviciilor
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri din subventii de exploatare

2006
577.5
34
169.8
92
0

2007
623.9
42
388.7
70
3.758

2006
1.506.8
30
440.60
0
0

2007
3.310.2
98
527.93
0
0

Din tabelul de mai sus se vede ca veniturile din vanzarea


produselor si prestarea serviciilor au crescut cu 8,04% in 2007 fata de
2006; cu 141,5% in 2006 fata de 2007 si cu 119,69% in 2007 fata de
2006; ceea ce arata ca societatea isi dezvolta activitatea de prestari
servicii, largindu-si domeniul de activitate.
Deasemenea, veniturile din vanzarea marfurilor au crescut in
2007 fata de 2006 cu 128,83%; in 2006 fata de 2007 cu 13,33%; in
9

2007 fata de 2006 cu 19,82%. Se observa cea mai mare crestere in


anul 2003 fata de 2002, apoi o crestere mai lenta a acestor venituri in
2007 fata de 2006, in present societatea ajungand la o anumita
stabilitate in vanzarea marfurilor.
Din totalul CA, veniturile din vanzarea marfurilor reprezinta
22,62% in 2006, 13,75% in 2007, obeservandu-se o evolutie usor
descendenta a acestora in favoarea serviciilor prestate (77,38% in
2006 si 86,25% in 2007).
2. Politica de pret
Societatea SC GALATIS SRL stabileste preturile produselor finite
obtinute astfel incat sa se acopere cheltuielile de productie si sa se
obtina si un profit in urma vanzarii lor.
Clientilor fideli care se aprovizioneaza cu cantitati mari de marfuri
li se acorda la anumite perioade rabaturi si alte reduceri promotionale.
3. Politica de distributie
Se analizeaza canalele de distributie ale societatii, modul in care
produsele finale, serviciile si marfurile ajung la clienti si/sau la
consumatorii finali.
Canalele de distributie ale societatii sunt:
- directe, prin unitati proprii de comercializare
- indirecte, prin intermediari si colaboratori.
4. Politica de promovare
Se urmaresc activitatile de comunicare realizate, publicitatea,
activitati de promovare a produselor proprii, relatiile cu publicul.
Publicitatea societatii se face prin pliante publicitare trimise
periodic clientilor vechi si potentiali pentru a face cunoscute ofertele
acesteia.
3.1.4. ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATII
OPERATIONALE
Diagnosticul operational are ca obiectiv estimarea
performantelor tehnice anterioare ale intreprinderii si identificarea
solutiilor de ordin tehnic care sa asigure viabilitatea si dezvoltarea
acesteia.
O structura posibila a diagnosticului operational cuprinde 7
componente:
1. Organizarea activitatii de exploatare
Societatea nu are o activitate productiva si nici ciclu de
exploatare tehnologic.
2. Capacitatea de productie si gradul de utilizare a capacitatii
Societatea nu are activitate productiva.
3. Activitatea tehnica de intretinere si reparatii
Personalul care asigura aceasta activitate este cel care utilizeaza
mijloacele de transport in special (soferii masinilor fac si activitate de
reparatii minore si de intretinere a masinilor pe care le conduc).
10

4. Asigurarea calitatii produselor


Societatea are un compartiment care efectueaza controlul
calitatii marfurilor comercializate. Acest compartiment cuprinde un
inginer-chimist care verifica pentru marfurile achzitionate certificatul
de calitate si de conformitate iar la randul lui emite certificate de
calitate si de garantie pentru marfurile vandute.
5. Activitatea de cercetare-dezvoltare
Societatea nu are o activitate de cercetare-dezvoltare.
6. Activitatea de aprovizionare
Acest capitol analizeaza modul in care este organizata activitatea
de aprovizionare, identificand factorii de decizie in acest proces, modul
in care se iau deciziile, factorii care sunt luati in alegerea furnizorilor,
politica de contractare, natura si volumul aprovizionarilor.
In continuare vom prezenta principalii furnizori ai societatii si
valoarea contractelor cu acestia in anul 2007:
- S.C. ATENA COM = 12.400.000 RON
- S.C. MITTAL STEEL SA = 24.100.000 RON
- S.C. FERO GROUP = 15.145.000 RON
- S.C. NAV TEHINIC = 15.135.000 RON
- S.C. SILVER SA = 12.445.500 RON
- S.C. MIDAVA SRL = 21.681.000 RON
Cea mai mare pondere in total marfuri aprovizionate o detin:
materialele de constructii, materialele pentru confectionarea
mobilierului si obiectele si materialele sanitare.
Aprovizionarea cu marfuri de la furnizori nu prezinta probleme
deoarece societatea GALATIS are mai multi fumizori si intotdeauna are
surse de aprovizionare in orice perioada a anului.
7. Informatizarea societatii
Societatea SC GALATIS SRL are un grad de informatizare destul
de ridicat, majoritatea compartimentelor functionale fiind dotate cu
tehnica de calcul.
Compartimentul financiar-contabil are o retea de calculatoare prin
care ruleaza un program ce cuprinde tot ciclul documentelor ce privesc
aprovizionarea, desfacerea, prestarea de servicii, productia etc.
Administratorii societatii sunt in legatura cu reteaua financiarcontabila pentru a verifica si coordona activitatea generala a societatii.

3.1.5. ASPECTE MANAGERIALE SI DE RESURSE


UMANE
I ASPECTE ALE RESURSELOR UMANE

11

1. Analiza dimensiunii si structurii potentialului uman


In 2007 SC GALATIS SRL a avut incadrate cu contract de munca
20 persoane repartizate astfel:
- 2 persoane = administratorii societatii,
- 1 persoana = inginer - chimist,
- 1 persoana = contabil - sef,
- 1 persoana = jurist,
- 1 persoana = contabil,
- 1 persoana = casier,
- 3 persoane = vanzatori,
- 2 persoane = soferi,
- 6 persoane = muncitori, caratori, etc,
- 2 persoane = gestionari.
Nivelul actual al personalului, in opinia conducerii societatii, este
conform nevoilor actuale ale activitatii sale. Exista doua categorii de
personal : management (5 pers.) si operativ (15 pers.)
O analiza calitativa a resursebor umane ale societatii implica o analiza
pe:
a) structura pe nivel de studii:
- studii liceale - 5 persoane;
- studii postliceale - 10 persoane;
- studii universitare - 5 persoane.
b) structura pe sexe:
- sex feminin - 10 persoane;
- sex masculin -10 persoane.
c) structura pe categorii de varsta:
- (20 - 30) ani 5 persoane;
-(31 - 40) ani - 10 persoane;
- (41 - 50) ani - 5 persoane.
2. Analiza comportamentului personalului
Se analizeaza:
- timpul de munca disponibil: este utilizat eficient, fara goluri de
activitate, acoperind programul zilnic de 8 ore de munca;
- mobilitatea personalului: personalul societatii nu are o fluctuatie
prea mare;
- gradul de conflictualitate dintre salariati: nu au existat greve iar
conflictul dintre salariati este la nivel minim.
3. Analiza nivelului de salarizare si motivare a personalului
Se realizeaza cu ajutorul unor indicatori specifici cum ar fi: nivelul
salariului si venitului salarial mediu brut in comparatie cu cel al
sectorului de activitate, zona sau economie: fiecare salariat este platit
corespunzator functiei pe care o detine in cadrul societatii:
- Adrninistratorii, contabilul-sef, inginerul-chimist, juristul sunt
salarizati la nivelul studiilor superioare pe care le detin si a vechimii
fiecaruia. In medie, salariul acestora depaseste nivelul salariulu mediu
12

pe economie de 760 RON;


- Vanzatorii, soferii, contabilul, gestinarii, muncitorii sunt
salarizati la nivelul studiilor medii si a vechimii fiecaruia dintre ei,
salariul depasind nivelul salariului minim brut pe tara de 370 RON
ajungand in functie de fiecare persoana pana la aproximativ 600 RON;
- Toti angajatii societatii primesc incepand cu luna iunie 2007
tichete de masa care insumeaza in medie 150 RON pe luna (valoare
tichet = 7,41 RON);
- Toti soferii, administratorii si contabilul-sef au primit, din contul
firmei, telefoane mobile pentru a face mai operativa activitatea zilnica.
4. Analiza conditiilor de munca
Se impune verificarea indeplinirii programelor de protectie a
muncii si de reducere a riscurilor:
- societatea are organizat un program de protectie a muncii;
- salariatii au fost selectionati la angajare in functie de
cunostintele si practica din domeniu, acestia fiind deja specializati prin
cursuri de perfectionare si specializare, scoli etc .
II ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI SI
STRUCTURA
ORGANIZATORICA
Acest diagnostic vizeaza modul de organizare a intreprinderii si
analizeaza calitatea managementului, procesul de conducere si a
echipei pentru a aprecia adecvarea acestora la cerintele dezvoltarii
viitoare. Ca tip de structura organizationala se pot distinge 2 modele:
mecanicist si organic, aceste doua concepte definind caracterul
organizatiei. Organizatiile se afla intre cele doua extreme fiind esential
ca starea in care se gasesc sa fie in concordanta cu mediul economic.
Intr-un mediu turbulent, ca al economiei noastre de piata,
organizatiile de tip organic sunt mai eficiente si mai adaptabile.
Organizatiile de tip mecanicist, caracteristice unui mediu stabil, au
dificultati in a se adapta.
Caracteristicile sistemelor de coordonare mecaniciste si organice
comparativ cu sistemul societatii noastre:
Mecanicist

Organic

Sarcinile sunt
divizate in parti
componente
specializate

Angajatii contribuie
activ la sarcinile
comune ale
compartimentului

Sarcinile sunt
definite rigid

Sarcinile se ajusteza si
se
redefinesc prin
intermediul
13

SC GALATIS SRL
Sarcinile sunt divizate in
parti specializate, dar cand
este nevoie angajatii se
pot ajuta in realizarea
sarcinilor comune
Sarcinile sunt trasate
general in functie de
conditiile prezente, dar se
pot adapta in functie de

interactiunii dintre
angajati

conditiile noi viitoare

Exista o ierarhie
stricta a
autoritatii si
controlului, exista
multe reguli

Ierarhia autoritatii si
controlul sunt mai
putin pronuntate,
exista putine reguli

Exista o ierarhie a
controlului si autoritatii,
dar nu foarte stricte,
regulile sunt generale

Cunoasterea si
controlul
sarcinilor
centralizate la
varf

Cunoasterea si
controlul sarcinilor
sunt localizate oriunde
in organizatie

Comunicarea are
loc pe verticala,
in special de sus
in jos

Comunicarea are loc


pe orizontala

Anumite sarcini, de o
importanta mai mica sunt
controlate la nivel
orizontal, dar sarcinile mai
importante sunt controlate
la nivel vertical
Comunicarea are loc pe
orizontala la nivelul sefilor
de sectii si apoi pe
verticala

3.1.6. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE


Diagnosticul financiar stabileste starea de sanatate economicofianciara a societatii noastre si stabileste posibilitatile de redresare in
viitor.
Diagnosticul financiar este rezultatul analizei financiare a
intreprinderii, care presupune parcurgerea unor etape si utilizarea unor
metode si procedee pentru realizarea obiectului ei.
Problematica analizei financiare, utila evaluarii intreprinderii,
avand in vedere si
exigentele standardelor intemationale si nationale de evaluare, poate fi
sistematizata:
1. Ana1iza echilibrului financiar;
2. Analiza indicatorilor de evolutie;
3. Analiza indicatorilor de structura;
4. Analiza structurii costurilor;
5. Analiza indicatorilor de finantare;
6. Analiza indicatorilor de gestiune;
7. Analiza indicatorilor de activitate;
8. Analiza indicatorilor economico-financiari;
9. Analiza indicatorilor de bonitate.
1. INDICATORI DE ECHILIBRU
Tabel 1 - Calculul indicatorilor de echilibru financiar
RON
14

Indicator\Anul
Capital Propriu
Datorii pe termen lung si
mediu
Active Imobilizate
Fond de Rulment Propriu
Fond de Rulment Net
Stocuri
Creante + ch.in avans
Datorii pe termen scurt
Necesar de Fond de
Rulment
Trezoreria Neta
Trezoreria Neta
Active de trezorerie
Pasive de trezorerie
Activ Circulant + ch.in
avans

Simb
ol
CPr

Formula

2006

2007

167.240

170.546

DTL

98.918

AI
FRPr
FRN
S
C
DTS

191.836
-24.596
-24.596
144.570
191.906
381.428

362.950
-192.404
-93.486
201.124
136.002
560.796

CPr - Al
FRPr+DTL

NFR

S+C-DTS

-44.952

-223.670

TN
TN
AT
PT

FRN-NFR
AT-PT

20.356
20.356
20.356
0

130.184
130.184
130.184
0

AC

S+C+AT

356.832

467.310

Calculele din Tabel 1 exemplificare:


2006: FRPr = CPr - AT = 167.240 - 191.836 = -24.596 RON
FRN = FRPr + DTL = -24.596 + 0 = -24.596 RON
FRN = AC - DTS = 356.832 - 381.428 = -24.596 RON
NFR = S + C - DTS = 144.570 + 191.906 - 381.428 = -44.952
RON
TN = FRN - NFR = -24.596 - (- 44.952) =20.356 RON
TN = AT - PT = 20.356 - 0 = 20.356 RON
Comentarii:
a) Pentru asigurarea echilibrului financiar al societatii comerciale este
necesar ca utilizarile durabile (activele imobilizate) sa fie acoperite din
resurse permanente (capitaluri permanente), iar daca ramane un
surplus in urma ciclului de finantare al investitiilor in imobilizari, acest
surplus poate fi rulat pentru finantarea activelor circulante, surplus
denumit Fond de rulment. FRN este expresia echilibrului financiar pe
termen lung (intre capitalurile permanente si activele imobilizate) care
contribuie si la mentinerea echilibrului financiar pe termen scurt, la
reducerea gradului de indatorare si la sporirea sigurantei unei societati
comerciale.
Din Tabel 1 se observa ca in toti anii, FRN are valoare negativa; aceast
lucru semnifica faptul ca o parte din resursele ciclice (pe termen scurt)
au fost absorbite pentru finantarea unor necesitati permanente, ceea
ce duce la cresterea gradului de insecuritate al societatii comerciale,
deoarece va interveni obligatia rambursarii sau achitarii datoriilor pe
15

termen scurt inainte ca imobilizarile intrate in patrimoniu sa degaje un


surplus de capacitate de autofinantare sub forma profitului si
amortizarii.
FRN = - 68.890 RON < 0
Din variatia FRN se observa ca in anul 2007 fata de 2006, FRN < 0.
Reducerea FRN cu 68.890 RON este determinata de cresterea mai
accentuata a activelor imobilizate (+171.114 RON) comparativ cu
cresterea capitalurilor permanente (+ 102.224 RON).
b) Necesarul de Fond de Rulment (NFR) pune in evidenta aspectele
calitative ale ciclului de exploatare, capacitatea societatii de a-si
echilibra nevoile ciclice din resurse ciclice. Necesarul de finantare a
ciclurilor de exploatare este asigurat in primul rand din resurse
temporare. Daca sursele temporare sunt mai mici decat alocarile
temporare, atunci intervine o nevoie temporara de resurse, denumita
Nevoie de Fond de Rulment.
NFR = -178.718 RON <0
Se observa ca variatia NFR are o valoare negativa ceea ce semnifica un
surplus temporar de resurse (datorii pe termen scurt) comparativ cu
nevoile temporare (active circulante).
Cauzele acestor situatii pot fi:
- accelerarea vitezei de rotatie a stocurilor,
- accelerarea incasarii creantelor,
- incetinirea achitarii datoriilor.
Se mai observa ca NFR < FRN ceea ce a evitat dezechilibrele, diferenta
reprezentand o Trezorerie neta pozitiva.
Din anul 2007 au avut loc investitii semnificative in active imobilizate
(AI = + 171.114 RON) iar societatea desfasoara o activitate rentabila.
Asistam la un proces continuu de crestere a FRN, care este rezultatul
autofinantarii, ca urmare a acumularilor succesive de profit
nerepartizat sub forma de dividende si amortizari.
Reducerea NFR de mai sus s-a datorat cresterii mai accentuate a
datoriilor pe termen scurt comparativ cu cresterea activelor circulante
(NFR = < 0, DTS = + 179.368 RON, AC = + 110.478 RON).
c) Trezoreria Neta a avut valori pozitive in toti anii de studiu, ceea ce
exprima un surplus banesc datorat faptului ca FRN > NFR, reflectand
un echilibru financiar
al societatii si un surplus monetar ce este expresia profitului net
realizat.
Acest surplus a fost plasat rentabil pana in prezent, altfel ar fi
influentat negative rentabilitatea capitalului.
TN = + 109.828 RON > 0
Se observa ca TN este din ce in ce mai mare, de la un an la altul, ceea
ce are un rol pozitiv in activitatea societatii, ramanand alocari de
trezorerie ce vor putea fi folosite pentru investitii in active imobilizate
sau pentru cumparari de marfuri, materi prime si vanzarea acestora
obtinand un profit mai mare.
16

In ansamblu societatea GALATIS are o evolutie buna a echilibrului


financiar si pe viitor va ajunge la o stabilitate financiara daca continua
in felul acesta.
2. INDICATORI DE EVOLUTIE
Tabel 2 - Calculul indicatorilor de evolutie (din contul de Profit si
Pierdere)
Nr.
Formul
Indicator
Simbol
2006
2007
crt.
a
Cifra de
1.947.43
1
CA
3.838.228
Afaceri
0
2.142.75
2
Venituri totale
VT
4.149.684
6
Cheltuieli
1.970.94
3
CT
3.985.444
totale
2
4
Rezultatul Brut
RB
VTCT
171.814
164.240
Impozit pe
5
IMP
42.954
41.060
profit
6
Rezultatul Net
RN
RBIMP 128.860
123.180
Numar
7
N
18
20
Personal
Comentarii:
Din Tabel 2 se observa urmatoarel:
1. Cifra de Afaceri a crescut
CA = 1.890.798 RON (a crescut cu 97,09 %)
Societatea a vandut cu fiecare an mai multe marfuri, produse finite si a
executat mai multe servicii. Societatea noastra si-a creat o piata de
desfacere, care tinde sa se stabilizeze din 2006 (are clienti fideli,
centre comerciale proprii de desfacere, un bar, agentie de turism etc.).
2. Veniturile totale au crescut
VT = 2.006.928 RON (a crescut cu 93,66 %)
Veniturile totale au evoluat ascendent, in anul 2007 au crescut mult
fata de 2006 (cu 93,66 %), societatea avand o activitate comerciala si
de prestari servicii mai ridicata fata de anii anteriori (veniturile din
exploatare reprezinta majoritatea veniturile obtinute de societate).
3. Cheltuielile totale au crescut
CT = 2.014.502 RON (a crescut cu 102,21 %)
Se observa ca cheltuielile totale au crescut mai mult fata de cresterea
veniturilor totale ceea ce a diminuat profitul brut

17

PB = -7.574 RON (a scazut cu 4,41%)


4. In perioada 2006 - 2007 societatea GALATIS a facut investitii in
active imobilizate corporale (a luat in leasing financiar mijloace de
transport, a cumparat mobiler nou etc.) si a vandut ce nu mai era
necesar (mijloace de transport uzate, mobilierul vechi etc.), a investit
in creante imobilizate; ceea ce dus la cresterea valorii activelor
imobilizate in totalul patrimoniului.
Odata cu aceste investitii au aparut si cheltuieli suplimentare cheltuieli
cu dobanzile aferente contractelor de leasing, cheltuieli cu amortizarile
si provizioanele aferente activelor intrate etc.
In perioada 2006 - 2007, veniturile totale nu au crescut la fel de mult
cum au crescut cheltuielile totale, ceea ce a determinat o reducere a
profitului brut in aceasta perioada.
In anul 2006, societatea nu a mai facut investitii de mare valoare (a
achizitionat echipamente tehnologice, aparatura birotica etc.),
veniturile totale au inceput sa creasca ca urmare a investitiilor din anii
trecuti, care au inceput sa degaje profit societatii, astfel: in 2007
societatea a obtinut un profit brut de 164.240 RON. De asemenea si
vanzarea de marfuri, produse finite si prestarea de servicii s-au aflat in
crestere aducand si ele profit.
5. Numarul de personal a evoluat
N = 2 pers. (a crescut cu 11,11 %)
Societatea s-a extins ca marime, cifra de afaceri a crescut iar numarul
de
personal necesar executarii in bune conditii a activitatii a crescut si el.
Concluzii: Societatea GALATIS are o evolutie buna a indicatorilor de
evolutie care au fost in crestere, iar din anul 2007 se observa o
stabilizare a cresterii acestora, societatea ajungand la un anumit grad
de maturitate.

3. INDICATORI DE STRUCTURA
Tabel 3 - Calculul indicatorilor de structura (pe baza de Bilant)
RON
Nr
.
Indicator
cr
t.
1 Total Activ

Simbol
TA

18

Formula

2006

2007

548.66

744.260

8
2

Activ lmobilizat

AT

191.83
6

362.950

Imobilizari
Necorporale

IN

Imobilizari Corporale

IC

182.35
8

351.990

Imobilizari financiare

IF

9.478

10.960

Stocuri

Marfuri

Mf

Clienti

CI

Ponderea activelor
8 imobilizate in
Total
Activ
Ponderea
imobilizarilor
9
Necorporale
- in Total Activ
- in Active
Imobilizate
Ponderea
imobilizarilor
10
corporale
- in Total Activ
- in Active
Imobilizate
Ponderea
imobilizarilor
11
financiare
- in Total Activ
- in Active
Imobilizate
Ponderea
12 stocurilor in Total
Activ

144.57
0
110.24
0
1.426.6
66

201.124
183.234
188.940

PAI

AI / TA *
100 (%)

34,96

48,77

PIN

IN / TA *
100 (%)

IN / AI *
100 (%)

IC / TA *
100 (%)

33,24

47,29

IC / AI *
100 (%)

95,06

96,98

IF / TA *
100 (%)

1,73

1,47

IF / AI *
100 (%)

4,94

3,02

S / TA *
100(%)

26,35

27,02

PIC

PIF

PS

19

13

Ponderea
marfurilor
- in Total Activ

PMf

- in stocuri
14

Active Circulante

AC

Ponderea
Activelor Circulante
in
Total Activ

PAC

16

Capital Social

CS

17

Ponderea
Capitalului Social in
Total Activ

PCS

Capital Propriu

CPr

Ponderea
Capitalului
Propriu in Total
Activ

PCPr

Capital Permanent

CPer

Ponderea
Capitalului
Permanent in
Total Activ

PCPer

15

18
19

20
21

22
23

Datorii
Ponderea
Datoriilor in Total
Activ

Mf / TA *
100 (%)

20,09

24,62

Mf / S *
100(%)

76,25

91,10

356.82
6

381.310

65,03

51,23

58.000

58.000

10,57

7,79

167.24
0

170.546

30,48

22,91

167.24
0

183.464

30,48

24,65

381.42
8

560.796

69,52

75,35

AC / TA *
100 (%)

CS / TA *
100 (%)

CPr / TA *
100(%)

Cper / TA *
100 (%)

D
D / TA *
100(%)

PD

Comentarii:

20

1. Total Activ (TA) a evoluat pozitiv de la 548.668 RON in anul 2006 la


744.260 RON in anul 2007 (au crescut activele imobilizate corporale si
financiare, au crescut stocurile, au crescut disponibilitatile banesti).
2. Ponderea activelor imobilizate (PAI) in Total activ a avut o evolutie
sinuoasa, astfel: PAI 2006 = 34,96 %; PAI 2007 = 48,77 % (a crescut
pentru ca s-au luat in leasing rnijloace de transport).
3. Ponderea Imobilizarilor Necorporale (PIN): PIN 2006 = PIN 2007 = 0.
Imobilizarile necorporale reprezinta o parte foarte mica, neglijabila, in
Total activ.
4. Ponderea Imobilizarilor Corporale (PIC) in Total activ a evoluat astfel:
PIC 2006 = 33,24 %; PIC 2007 = 47,29 % (a crescut datorita
investitiilor in leasing de mijloace de transport, cumpararii de
echipamente, calculatoare etc.). In total Active Imobilizate, PIC 2006 =
95,06 % si PIC 2007 = 96,98 % (reprezinta majoritatea activelor).
5. Ponderea imobilizarilor financiare (PIF) in Total activ a evoluat astfel:
PIF 2006 = 1,73%; PIF 2007 = 1,47 % (a crescut deoarece s-au facut
investitii in titluri imobilizate).
6. Ponderea stocurilor in Total activ a avut o evolutie crescatoare astfel
: PS 2006 =
26,35 %; PS 2007 = 27,02 % ceea ce arata ca activitatea comerciala a
societatii s-a marit cu fiecare an.
7. In totalul stocurilor marfurile reprezinta ponderea cea mai mare: PMf
2006 = 76,25 % crescand in 2007 la 91,10 % . Se observa o anumita
stabilizare la ponderea marfurilor in total stocurilor. Acest lucru reflecta
o stabilizare a pietei de desfacere mentinandu-se la un nivel ridicat.
8. Ponderea activelor circulante in Total activ a scazut de la 65,03 % in
2006 la
51,23 % in 2007 aratand ca activitatea comerciala a societatii este
bine conturata.
9. Ponderea capitalului social in total activ a scazut de la 10,57 % in
2006, la
7,79 % in 2007 deoarece capitalul social a ramas constant (58.000
RON) in vreme ce Total Activ a crescut.
l0. Ponderea Capitalului propriu in Total activ a scazut de la 30,48 % in
2006, la 22,91 % in 2007 deoarece cresterea rezervelor si a profitului a
fost mai mica decat cresterea Activului total.

21

11. Ponderea Capitalului permanent in Total activ a avut o evolutie


crescatoare in 2006 = 30,48 %, in 2007 = 24,65 %.
12. Ponderea Datoriilor in Total activ a evoluat ascendent pentru ca au
crescut datoriile pe termen scurt aferente furnizorilor neplatiti,
diferitelor bugete etc. Aceste datorii sunt temporare avand scadenta
de pana la 90 zile, astfel: PD 2006 = 69,52 %; PD 2007 = 75,35 %.
Concluzii:
In ansamblu, societatea GALATIS a cunoscut o crestere a stocunilor
(Activele circulante in general) in defavoarea activelor imobilizate,
reprezentand o dezvoltare a activitatii comerciale.
Totodata, in Pasiv, se observa o scadere a capitalurilor permanente in
raport cu datoriile pe termen scunt care sunt in crestere si sunt de
natura temporara, acest lucru fiind caracteristic domeniului comercial
in care isi desfasoara societatea activitatea.

4. INDICATOR1 PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERERE


Tabel 4 - Structura costurilor
RON
Nr
.
cr
t.

Indicator

Simb
ol

Cifra de Afaceri

CA

Cheltuieli totale, din


care:

CT

- cheltuieli salariale

Ch.s

- costuri materii prime


- costul marfurilor
vandute
- Amortisment

- Lucrari si servicii
executate de terti
Ponderea

Formula

2006

2007

1.947.4
30
1.970.9
42

3.838.2
28
3.985.4
44
142.84
6
651.21
2
1.921.4
12
114.17
8
2.202.8
96

37.364

Ch.m
p
Ch.mf
v

80.566
3.100

Am.

12.960

LS

1.524.2
16

PCA
22

(%)

cheltuielilor in
Cifra de Afaceri:
- a cheltuielilor totale

PCT

- a cheltuielilor salariale

PChs

- a costurilor cu materiile
prime
- a costului marfurilor
vandute

PChm
p
PCmf
v

-a
amortismentului

PAm

- a lucrarilor si
serviciilor
executate de terti

PLS

CT / CA
*100
Chs/CA
*100
Chmp/CA
*100
Cmfv/CA
*100
Am / CA
*100
LS / CA
*100

101,21

103,84

1,92

3,72

4,14

16,97

0,16

50,06

0,67

2,97

78,27

57,39

Cornentarii
1. Cifra de afaceri a evoluat de la 1.947.430 in 2006 la 3.838.228 in
2007. Totodata si cheltuielile totale au evoluat crescator. In anul 2007
societatea si-a consolidat piata de desfacere si a investit intr-o
cantitate mare de marfuri comercializate.
2. Cheltuielile totale in Cifra de afaceri au evoluat pozitiv astfel: PCT
2006 = 101,21%; PCT 2007 = 103,84%.
3. Din categoria cheltuielilor, cea mai mare pondere o au lucrarile si
serviciile executate de terti: PLS 2006 = 78,27 % si PLS 2007 = 57,39
%.
4. Deasemenea au crescut cheltuielile cu materiile prime in Cifra de
afaceri:
PCrnp2006 = 4,14 % si PCmp2007 = 16,97 %.
5. Cheltuielile salariale au o pondere crescatoare in total Cifra de
afaceri:
PCS 2006 = 1,92 % si PCS 2007 = 3,72 %; ceea ce ne duce la
concluzia ca volumul vanzarilor a crescut mult mai mult decat au
crescut cheltuielile salariale rezultand o eficienta mai mare a factorului
munca.
6. Cel mai mic procent in total cheltuieli il reprezinta Amortizarea
imobilizarilor pentru ca au intrat in patrirnoniu active imobilizate.

23

5. INDICATORI DE FINANTARE
Tabel 5 - Calculul indicatorilor de finantare
RON
Nr
.
cr
t.

Indicator

Formula

2006

2007

Cpr / Cper
Dtl

167.2
40
191.8
36
0,87
167.2
40
1
0

183.46
4
362.95
0
0,51
170.54
6
0,93
0

Cpr / Dtl

356.8
32
381.4
28
0,94
144.5
70
0,56
20.35
6
548.6
68

381.31
0
560.79
6
0,68
201.12
4
0,32

Capital Permanent

Cper

Active Imobilizate

AI

Strucura finantarii

Cper / AI

Capital Propriu

5
6

Autonomia Financiara
Datorii pe termen lung
Independenta
Financiara

Cpr

Acive Curente(AC)

Ac

Pasive Curente (Dts)

Pc

10 Lichiditatea Generala

Ac / Pc

11 Stocuri
12 Lichiditatea Curenta
13 Disponibilitati
14 Total Activ

S
(Ac-S) / Pc
Disp.
TA

44.184
744.26
0

15 Lichiditatea la vedere

(Disp /
Pc)*100(%)

0,05

0,08

16 Fond de Rulment Net

Cper - AI

24.59
6

179.48
6

FRN / Ac

0,07

0,47

FRN / S

0,17

0,89

Finantarea activelor
curente
18 Finantarea stocurilor
17

Comentarii:

24

1. Se observa ca structura finantarii (Cper / AI) are o evolutie


descrescatoare: in
2006 = 0,87; in 2007 = 0,51 ceea ce arata ca scade capacitatea
capitalului permanent de a acoperi activele imobilizate.
2. Autonomia financiara (Af) (Cpr / Cper) are o evolutie buna : in 2006
Af = 1 (este un aspect bun faptul ca Cpr = Cper si deci nu exista datorii
pe termen lung) ; in 2007 Af = 0,93 > 0,3 este un nivel satisfacator
pentru asigurarea echilibrului financiar, capitalul propriu reprezinta
93% din capitalul permanent. Investitiile de mijloace fixe prin leasing
au fost facute pentru ca societatea sa isi dezvolte activitatea
comerciala. Anul 2007 a fost un an cu un profit mai mic deoarece s-au
facut investitii mari.
3. Independenta financiara (If) (Cpr / Dtl) s-a mentinut la acelasi nivel
atat in anul 2006, cat si in anul 2007 If = 0 (nu exista datorii pe termen
lung).
4. Lichiditatea generala (Lg) semnifica capacitatea societatii de a
transforma elementele de activ in bani. Lg a crescut: Lg 2006 = 0,94 ;
Lg 2007 = 0,68, dar valoarea Lg < 1,2 ceea ce este nesatisfacator in
aceasta perioada. Totusi apropierea Lg de 1,2 este posibila in urmatorul
an datorita extinderii activitatii.
5. Lichiditatea curenta (Lc) are o evolutie descrescatoare < 0,65 ceea
ce este nesatisfacator: Lc 2006 = 0,56 ; Lc 2007 = 0,32, dar exista
posibilitatea redresarii in viitorul apropiat.
6. Lichiditatea la vedere (imediata) (Lv) reprezinta capacitatea
societatii de a achita datoriile exigibile imediat pe baza
disponibilitatilor banesti existente. Lv a evoluat ascendent : Lv 2006 =
0,05 ; Lv 2007 = 0,08, Lv < 0,2 ceea ce este nesatisfacator.
7. Finantarea activelor curente: FRN are valori negative. Daca luam
valoarea absoluta a FRN: Fac 2006 = 0,07 < 0,2 care reprezinta o
valoare nesatisfacatoare; Fac 2007 = 0,47 inclusa in intervalul [0,2;
0,5] care este o valoare buna.
8. Finantarea stocurilor (Fs) : Fs 2006 = 0,17; Fs 2007 = 0,89; Fs >
0,66 reprezentand valoare buna; Fs < 0,33 reprezentand valoare
nesatisfacatoare.
6. INDICATORI DE GESTIUNE
Tabel 6 - Calculul indicatorilor de gestiune
RON
25

Nr.
Indicator

crt
.
1

Cifra de afaceri

Stocuri

Durata de rotatie a
stocurilor

Creante

Durata de incasare a
creantelor

Datorii curente
(pe TS)

Durata de achitare a
obligatiilor

Formul
a

2006

2007

1.947.4
30
144.570

3.838.22
8
201.124

27

19

Cr

191.906

136.002

(Cr / CA)
*360(zil
e)

35

13

Dc

381.428

560.796

(Dc /
CA)
*360(zil
e)

71

53

CA
S
(S / CA)
*360(zil
e)

Cornentarii:
1. Rotatia stocurilor arata numarul de rotatii intr-o perioada data (de
regula un an) sau durata in zile a unei rotatii in raport cu CA (respectiv
volumul vanzarilor). Se observa ca durata de rotatie a stocurilor a
scazut de la 27 zile in 2006, la 19 zile in 2007. Accelerarea vitezei de
rotatie inseamna recuperarea mai rapida a capitalului investit in stocuri
(reducerea duratei unei rotatii). Conform uzantelor internationale se
considera normala o durata a rotatiei de 45 zile.
2. Durata de incasare a creantelor indica numarul mediu de zile in care
se incaseaza creantele (debite de la clienti) in corelatie cu CA. Se
observa ca Durata de incasare a creantelor a scazut de la 35 zile in
2006 (apreciere satisfacatoare), la 13 zile in 2007 fiind un rezultat bun
al acestui indicator: <= 30zile.
3. Durata de achitare a obligatiilor indica numarul de zile in care se
achita obligatiile in corelatie cu CA. Se observa ca acest indicator a fost
in 2007 de 71 zile, in 2007 a scazut la 53 zile. Acest lucru este bun,
creantele incasandu-se mai repede decat se platesc obligatiile.

26

7. INDICATORI DE ACTIVITATE
Tabel 7 - Calculul indicatorilor de activitati
RON
Nr.
crt
.

Indicator

Cifra de afaceri

Indice de crestere a
CA

Valoarea adaugata

Numar salariati
Cheltuieli cu
personalul
Productivitatea
muncii pe baza VA
Remunerarea
factorului munca
Amortismentul (ch.
cu amortizarile)
Cheltuieli cu
impozite si taxe (Ct.
635,691)
Dobanzi
Remunerarea
macroeconomiei
Remunerarea
capitalului
imprumutat
Profit Net
Capital de
autofinantare
Remunerarea
intreprinderii

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Formula

2006

2007

1.947.43 3.838.22
0
8

CA
(Cai / Cai1)
*100 (%)
VA = Cs+
Am+Imp
+Dob+PN
N (pers.)

197,09

276.356

555.620

18

20

37.364

142.846

15.353

27.781

13,52

25,71

Am

12.960

114.178

Imp

56.360

46.008

Dob
(Imp / VA)
*100 (%)

40.812

129.408

20.39

8,28

(Dob / VA)
*100 (%)

14,77

23,29

PN

128.860

123.180

PN+Am

141.820

237.358

[(PN +
Am)/VA]

51,32

42,72

Cs
VA / N
(RON/an)
(Cs / VA)
*100 (%)

27

*100 (%)

Comentarii:
1. CA a evoluat ascendent, dar indicele de crestere al CA a fost 197,09
% in 2007 fata de 2006. In perioada 2006 - 2007 societatea GALATIS sia extins activitatea comerciala, acest lucru observandu-se in cresterea
CA.
2. Valoarea adaugata (VA) reprezinta un plus de valoare adus de
societate prin activitatea pe care o desfasoara. Se observa ca VA a
crescut de la 276.356 RON in 2006 la 555.620 RON in 2007.
3. Productivitatea muncii pe baza VA a crescut de la un an la altul
astfel: in 2006 era 15.353 RON crescand in 2007 la 27.781 RON, acest
lucru fiind bun pentru societate.
4. Remunerarea factorului munca a crescut in 2007 (25,71 %).
5. Cheltuielile cu amortizarea au crescut de la 12.960 RON in 2006 la
114.178 RON in 2007, datorita investitiilor in active imobilizate
corporale facute.
6. Cheltuielile cu impozitele si taxele au scazut putin de la 56.360 RON
in 2006 la 46.008 RON in 2007.
7. Dobanzile au crescut de la 40.812 RON in 2006 la 129.408 RON in
2007 datorita platii dobanzii aferenta contractelor de leasing incheiate.
8. Remunerarea macroeconomiei a scazut de la 20,39 % in 2006 la
8,28 % in
2007; impozitele au scazut in ponderea VA.
9. Remunerarea capitalului imprumutat reprezinta ponderea dobanzilor
in total VA. Se observa ca acest indicator a crescut in 2007 la 23,29 %
de la 14,77 % in 2006, ceea ce arata ca ponderea dobazilor in total VA
a crescut.
10. Profitul Net (PN) de la 128.860 RON in 2006 a scazut la 123.180
RON in 2007.
11. Capitalul de autofinantare reprezentat de Amortizare si Profitul
Net, a crescut de la 141.820 RON la 237.358 RON in 2007 datorita

28

cresterii conjugate a celor doua elemente de autofinantare a societatii.


12. Remunerarea intreprinderii a scazut de la 51,32 % in 2006 la 42,72
% in 2007, ceea ce reprezinta o situatie nesatisfacatoare.
Concluzie: pe ansamblu, societatea a cunoscut evolutii pozitive la toti
indicatorii de activitate.
8. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Tabel 8 - Indicatori economico-financiari semnificativi
RON
Nr
.
cr
t.
1

Indicator

Indicele CA:
- baza fixa
- baza mobila

Formula
CAi
/CA04
*100
CAi / CAi1
*100

Productivitatea muncii

CA / N

Lichiditate generala

Solvabilitate patrimoniala

Ac / Pc
Cpr /
(Cpr+
Crts)

Innoirea capitalului social


5 din
amortisment
6 Raportul datorii / creante
7 Raportul datorii / CA
Venituri lunare salariale
8
medii
Salariul minim pe
9
economie
Indicele productivitatii
10 muncii:
- baza fixa
- baza mobila
11 Indicele veniturilor

CS / Am
(ani)
D / Cr
D / CA
(Vs / N)
*12
Smin
(Wi /
W04)
*100 (%)
(Wi / Wi1)
*100 (%)
(Vsi /
29

2006

2007

100

197,0
9

197,0
9

108.1
90
0,94

191.9
12
0,68

4,48

0.51

1,99
0,20

4,12
0.15

8.852

2.380

2.850

3.100

100

180,9
5

180,9
5

100

179,3

lunare salariale:
- baza fixa
- baza mobila

Vs04)
*100 (%)
(Vsi / Vsi1)
*100 (%)

179,3
1

Cornentarii
1. Fata de anul 2006, CA a evoluat in 2007 cu 197,09 %.
2. Lichiditatea generala a scazut sieste sub 1,2 care este un nivel
satisfacator.
3. Solvabilitatea patrimoniala este 1 in 2006 si 2007 ceea ce arata ca
societate nu a avut credite pe termen scurt.
4. Innoirea capitalului social din amortisment se face din ce in ce mai
repede: de la aproxirnativ 5 ani in 2006 la mai putin de l an in 2007
(0,51 ani).
5. Raportul Datorii/Creante a evoluat de la 1,99 in 2006 la 4,12 in 2007
deoarece au cresut datoriile pe termen mediu si lung reprezentate de
contractele de leasing financiar.
6. Raportul Datorii/CA a scazut putin de la 0,20 in 2006 la 0,15 in 2007,
ceea ce arata ca ponderea datoriilor in total CA este foarte mica.
7. Veniturile lunare salariale medii sunt peste media salariului minim
pe economie, dar nu cu mult.
8. Indicele productivitatii muncii, baza fixa 2006 a crescut cu 180,95%
in 2007, ceea ce este un lucru bun pentru societate.
9. Indicele veniturilor salariale lunare, baza fixa 2006 a crecut cu
179,31% in 2007.
9. EVOLUTIA INDICATORILOR DE BONITATE
Tabel 9 Calculul indicatorilor de bonitate (metodologie bancara)
RON
Nr
.
cr
t.

Indicator

Formula

30

2006

2007

Profit Brut

Pb

Cifra de Afaceri

CA

3
4
5

7
8
9

(Pb / CA)
*100
Cpr

8,82

4,28

167.240

170.546

Crpts

Credite pe
termen
scurt
Solvabilitate
generala
Activ circulante
Valoarea
marfurilor
Datorii pe termen

Cpr + Crpts

167.240

170.546

Cpr /
(Cpr+Crpts)
Ac

356.832

381.310

Vmf

110.240

183.234

Dpts

381.428

560.796

1,14

0,91

381.428
548.668

560.796
744.260

69,52

75,35

2.142.7
56
1.970.9
42

4.149.6
84
3.985.4
44

1,09

1,04

scurt
Lichiditate
generala
Datorii totale
Total Activ
Grad de
indatorare

(Ac +0 ,7*
Vmf) / Dpts
D
TA
(D / TA)*
100 (%)

15

Venituri Totale

VT

16

Cheltuieli Totale

CT

17

Grad de
acoperire

12
13
14

164.240
3.838.2
28

Rentabilitate
comerciala bruta
Capital propriu
Credite pe
termen
scurt
Capital propriu +

10
11

171.814
1.947.4
30

(VT/CT)*
100 (%)

Comentarii:
1. Rentabilitatea comerciala bruta a scazut de la 8,82% in 2006 la
4,28% in 2007.
2. Lichiditatea generala are valori bune > 0,8.
3. Gradul de indatorare a crescut: in 2006 era de 69,52%,a crescut in
2007 la 75,35%. Gradul de indatorare este cam mare, societatea face
31

un efort extraordinar pentru a-si plati datoriile pe termen lung si


mediu.
4. Gradul de acoperire a scazut putin de la 1,09 in 2006 la 1,04 in
2007. Gradul de acoperire >1 ceea ce arata ca societatea a obtinut
profit in acesti ani.
3.1.7 CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI. ANALIZA SWOT.
In procesul de evaluare a unei intreprinderi, pe langa diagnosticul pe
componente (juridic, productie, piata si concurenta, calitatea
productiei, personal, financiar) o mare importanta o are diagnosticul
global care sintetizeaza situatia intreprinderii.
Prin diagnostic se identifica punctele tari si punctele slabe in
activitatea intreprinderii si cauzele lor.
MODELUL SWOT - DE DIAGNOSTIC GLOBAL
(puncte tari, puncte slabe, oportunitati si
riscuri)
(strengths, weaknesses, opportunities and
threats)
Modelul SWOT cuprinde 5 componente: resurse, relatii, activitati,
rezultate si eficienta. Modelul se poate prezenta sub forma unui tabel:

Nr
.
cr
t.

Compon
enta

RESURS
E:
- umane

- mijloace
fixe

Puncte tari
- asigurarea
cu personal
calificat si
serios

- grad ridicat
de
dotare cu
mijloace de
trasport
marfa, cu
mobilier

Puncte
slabe
- o pondere

Oportunit
ati

- se pot
recruta
redusa a
tineri bine
personalulu pregatiti
i financiarcontabil
- cheltuieli
- tendinta
mari cu
de
amortizare crestere a
a
activitatii
mijloacelor comeriale
fixe ceea
ce
32

Riscuri

- nivelul
redus al
salariilor

acentuarea
concurente
i

modern, cu
calculatoare
etc.

- active
circulante

- resurse
financiare

2 RELATII:
- interne

- posibilitati
bune de
aprovizionare
de la
furnizoni;
- durata de
rotatie este
buna (19 zile
< 45zile)

- capitalul de
autofinantare
(PN+Am)
este in
crestere,
rezulta
cresterea
capitalului
propriu;
- durata de
incasare a
creantelor >
durata de
achitare a
datoriilor
(13 zile >53
zile in 2007)
- grad de
conflictualitat
e
redus dintre
salariati si
conducere;
- buna
organizare
a activitatii
comerciale (e
aprovizionare

detemina
un
profit mai
mic

- stocuri
mari de
marfuri si
produse

- lichiditatea
generala
este sub
nivelul de
1,2 care este
satisfacator
(0,91 in
2007);
- ponderea
datoriilor in
total active
reprezinta
75,35% in
2007
- lipsa unui
compartime
nt de
cercetaredezvoltare;
- personal
financiarcontabil
insuficient
comparativ
cu
dezvoltarea
33

- tendinta
de crestere
a cererii pe
piata

- extinderea
activitatii
comerciala
si obtinerea
unui profit
cat mai
mare

accentuare
a
concurente
i;
- scaderea
puterii de
cumparare

- blocaj
financiar;
- dobanzi
ridicate

- o mai buna competito


organizare a ri mai
bine
activtati
organizati
finaciarcontabile

si
desfacere)

concurenta

- ecologice

ACTIVITAT
I:
comerciale
3
de
aproviziona
re si
desfacere

- prestari
servicii si
poductie

4 REZULTATE:
- Cifra de
Afaceri in
crestere

- in mare
masura
marfurile
comercializat
e si serviciile
prestate sunt
competitive
- sunt
rezolvate
problemele
de poluare
- numar mare
de
furniori;
- numar mare
de
clienti;
- a crescut
volumul
vanzarilor
(CA)

- serviciile
sunt in
diverse
domenii
de activitate
(transport
marfuri,
turism etc);
- volumul
vanzarilor de
marfuri,
produse,
prestari
servicii este
mare si in
crestere;
- creste
profitul din

actuala a
societatii
- anumite
activitati
comerciale
nu sunt
rentabile
(vanzarile de
carte)

aprovizionar
ea de
marfuri greu
vandabile

- nu este
bine
conturata
organizare
a serviciilor
de prestat
- cheltuieli
mari cu
procurarea
marfurilor

34

- renuntarea
la
activitatile
nerentabile;
- acapararea
de noi
domenii de
comercializa
re pe piata

- exista pe
piata
multe
firme
competiti
ve

- renuntarea
la marfurile
nerentabine

- exista pe
piata
multe
firme
concurent
e
competiti
ve

-o
organizare
mai buna a
prestarii
serviciilor si
dezvoltarea
lor viitoare
acapararea
de noi piete
de
desfacere

- firme
concurent
e in
domeniu

concurent
a
mare in
domeniul
comercial

exploatare

- Profit

EFICIENTA:
5
Productivitat
ea muncii
(CA / N)

Remunerarea
intreprinderii
(PN+Am)/VA
* 100

- Lichiditatea
generala
(Lg)
(Ac/Pc)

- are valori
pozitive si
este in
crestere

reinvestirea
profitului
pentru
dezvoltarea

- creste
impozitul
pe profit
datorat

- a crescut
in 2007 fata
de
2006 cu
aproape
100%

activitatii si
obtinerea
de
reduceri la
impozitul
pe
profit

salarizarea
personalulu
i este
destul de
slaba in
raport cu
rezultatele
obtinute de

societate
- cheltuieli
mari cu
amortizare
- a crescut in a Mijl. fixe
timp pentru
care pot
ca a crescut determina
capitalul de
reducerea
autofinantar profitului
e mai repede net, trebuie
ca VA
sa se
mentina o
corelatie
intre ele

- este in
crestere, in
2007 fiind
de 0,91
care este
un nivel

- datoriile
pe termen
scurt sunt
destul de
mari
(furnizori,
35

concurent
a mare

- parasirea
- marirea
salariilor in
functie de
rezultatul
obtinut

societatii
de catre
personalul
nemultumi
t de
salarizare

- se poate
reinvesti
capitalul de
autofinanta
re in
dezvoltarea

concurent
a este
mare

activitatii
comerciale
a
societatii

- cresterea
activelor
circulante
mai mult
decat
pasivele

imposibilitate
a platii
datoriilor pe
termen scurt
daca Lg scade

satisfacato
r

Rentabilitate
a comerciala
bruta (Rcb)
(Pb/CA*100)

- a evoluat
crescator

impozite sit
axe, datorii
la bugetele
de stat)
- s-a
investit in
mijloace
fixe luate in
leasing
astfel incat
in 2007
profitul brut
a scazut
datorita
cresterii
mari a
amortizarii
mijloacelor
fixe

circulante

- cresterea
profitului
brut mai
mult decat
cresterea
Cifrei de
afaceni si
reinvestire
a
profitului

mai mult

- daca profitul
creste mai
putin decat
creste CA
atunci va
exista
imposibilitate
a
dezvoltarii
viitoare a
activitatii
societatii

3.2 ANALIZA PIETEI VALORILOR MOBILIARE.


TRANZACTII CU
PARTICIPATII ALE INTREPRINDERII EVALUATE SI
CU
PARTICIPATII COMPARABILE
Societatea GALATIS SRL nu este cotata pe piata valorilor mobiliare.
IV ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE
4.1. METODOLOGIA DE EVALUARE
4.1.1. ABORDAREA PE BAZA DE ACTIVE
Abordarea pe baza de active, cunoscuta si sub denumirile de
abordare patrimoniala, abordare pe baza de costuri sau abordare prin
cost de inlocuire consta in corectarea valorilor contabile ale activelor
individuale si datoriilor societatii in sensul transformarii acestora in
valori de piata.
Conform SEV 5 - Evaluarea intreprinderii, abordarea pe baza de
active consta in estimarea valorii unei intreprinderi si/sau participatii
la capital utilizand 4 metode bazate pe valoarea de piata a activelor
individuale ale intreprinderii, minus datoriile.
36

In aceasta abordare sunt incluse doua metode de evaluare:


- metoda activului net corectat (ANC);
- metoda valorii de lichidare sau activului net de lichidare (ANL).
In evaluarea societatii GALATIS SRL vom aplica metoda ANC, care
presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- obtinerea bilantului si a balantei de verificare la 31.12.2007;
- verificarea existentei faptice a bunurilor si a datorlilor
inregistrale in bilant;
- evaluarea activelor si datoriilor, care inseamna fie preluarea
valorii contabile
daca nu sunt justificate corectii asupra valorii lor, fie transformarea
valorii contabile a unor active si datorii in valoare de piata;
- evaluarea activelor si datoriilor neinregistrate in bilant,
depistate la data evaluarii;
- elaborarea bilantului economic si calcularea Activului Net
Corectat.

I. Evaluarea activelor
1.1.

Evaluarea activelor imobilizate

Imobilizarile necorporale
Standardul international de evaluare GN4 - Intangible Assets
defineste activele necorporale astfel :Active care se manifesta prin
caracteristicile lor economice; ele nu au substanta fizica; ele genereaza
drepturi si avantaje pentru proprietarul lor, in mod obisnuit genereaza
venit pentru proprietarul lor.
Activele necorporale ale societatii GALATIS fac parte din
categoria proprietatii intelectuale (licente, software de calculator etc.).
Activele necorporale se evalueaza din premisa de continuare a
utilizarii in activitatea normala de exploatare, intr-un viitor previzibil,
impreuna cu celelalte active ale societatii.
Valoarea actuala a activelor necorporale din evidenta societatii
GALATIS este cea din contabilitate.
Imobilizarile corporale - cele mai reprezentative sunt: cladirea centru de afaceri, mijloacele de transport luate in leasing financiar,
mijlocul de transport proprietate, mobilierul si aparatura birotica etc.
Evaluarea cladirii - centru de afaceri
Valoarea cladirii - centru de afaceri de 20.900 RON din
contabilitate a fost determinata pe baza unui raport de expertiza
tehnica efectuata in anul 1999, luna 05; in vederea maririi capitalului
37

social al societatii. (acest raport de expertiza tehnica este anexat la


prezentul raport de evaluare). Cladirea este amortizata liniar din
momentul intrarii in patrimoniu (luna 05.1999), ajungand la
31.12.2007 la o amortizare cumulata de 2.183 RON (Durata consumata
= 79 luni, Durata ramasa de amortizat = 521 luni, Dur. de viata
economica =50 ani = 600 luni).
Pentru a estima valoarea actuala a cladirii - centru de afaceri se
va utiliza abordarea prin costuri, in cadrul acesteia se va determina
Costul de inlocuire folosind Metoda Costurilor Segregate. La acest
raport de evaluare am anexat un deviz estimativ cu preturi actuale ale
materialelor folosite pentru construirea unei cladiri - centru de afaceri
identice cu cea supusa evaluarii.
Din Devizul estimativ anexat am selectat si cumulat elementele
constructiei pe baza duratelor de viata lunga, medie si scurta, atribuind
acestora coeficienti de uzura fizica in functie de aceste durate de viata.
Procentele de uzura fizica mici sunt specifice elementelor constructiei
care au inglobate materiale cu durate de viata fizica mare si procente
de uzuri mari pentru elementele cladirii care contin materiale cu
durate de viata scurta.

Cladire - centru de afaceri - Costuri Segregate


Tabel 1
Nr
.
cr
t.

4
5

U
M

Element de constructie

Sap. man. in spatii limit. sub 1m


cu sprij. si evac. man. in pam.
cu umid. nat. la adanc.0,0 1,5m
T. mijlo.
Cofraje pt. beton in elevatie din
panouri refol. din scanduri la
ziduri drepte incl. sprijinirile
Cofraje din panouri refol. din
scanduri la constructii cu
H<20m la placi si grinzi
Montare armaturi din otel beton
D<l8mm in fundatii izolate cu
distantieri din mase plastice
Confect. armat. fasonare bare
pt. fundatii izol. continui si
38

Can
ti
Costuri
Selec
directe
tie
tat
-RON
e

Mc

22

164

1-4

Mp

125

1.007

1-4

Mp

225

1.817

1-4

Kg

189
6

367

1-4

4.098

1-4

Kg

189
6

Ob
s.

10

11

12

13

14

15

Nr
.
Cr
t.
16

radiere in atel. cent.Ob.37 D=10


- l6mm
Montare armat. la constr,
H<35m din bare in grinzi si
stalpi D<18mm placi D<10mm
cu dist. din plast.
Confect. aramt. pt. pereti grinzi
stalpi diafragme la constr. obis.
in atel. centraliz. ob.37 D=1016mm
Turnare beton simplu in fundatii
(continue, izolate) si socluri cu
volum <3 mc
Tumare beton armat la constr.
cu H<35 m, in plansee (grinzi,
stalpi, placi) cu gros. placii > 10
cm
Zidarie din caramida tip GVP la
constr.H<35m,format 24xll5x88
mm, cal. A
Zidarie din blocuri BCa la constr.
H < 35 m, 20 cm grosime, cu
blocuri GBN 50/650 in vrac
Tencuieli interioare, driscuite, la
stalpi, pereti executate manual
pe zidarie, de 20 cm grosime
Tencuieli interioare driscuite, la
tavane plane, in grosime medie
de 2 cm
Strat suport pt. pardoseli din
mortar ciment M 100-T, de 3 cm
grosime, cu fata driscuita fin
Pardoseli din placi de gresie
ceramica una culoare si forma in
suprafete < 60 cmp/buc

Element de constructie

Glet de ipsos pe tencuiala


int. driscuita de 3 mm

Kg

250
0

498

1-4

Kg

250
0

5.376

1-4

Mc

15

3.245

1-4

Mc

18,
5

4.409

Mc

39

12.933

Mc

21

4.927

Mp

140

1.275

Mp

162

1.623

Mp

165

1.345

Mp

175

7.544

Can
ti
UM
tat
e
Mp 302

39

Costuri
directeRON

Selectie
depreci
ere

1.185

Ob
s.

17

18

19

20

21

22

grosime execut. cu pasta


ipsos la pereti si stalpi
Rep. tenc. int. in jurul
tocurilor si pervazelor cu
mortar var ciment marca
1 0-T cu spaletii drepti
intre 15 - 25 cm la
Vopsitorie cu vopsea pe
baza de acetat polivinil pt.
interior pe tencuieli
existente
Ferestre din aluminiu la
constructi cu H < 10 m cu
suprafata tocului <3 mp
Usi din lemn simple
interioare intr-un canat pe
captuseli
Rep. tenc. ext. dris. din
gros. la caic de 2 cm cu
mortar de var ciment
marca 10 T
Instalatie electrica parter

Instalatie sanitara si
incalzire
Total cheltuieli directe
Costuri indirecte
Total
TVA
Total ch. directe si ch.
indirecte
Alte chelt. directe (taxe,
impozite)
Profit firma constructii
Valoare
23

80

327

Mp

320

1.995

Mp

48

10.463

Mp

22

4.034

Mp

125

1.020

1.527

11

2.831

13

Ans
.
Ans
.

74.012
8.311
82.323
82.323
4.023
4.317
90.663

Valoarea actualizata a cladirii dupa 6 ani jumatate de la punerea


in functiune este de 90.663 RON la 31.12.2007. In continuare vom
stabili ponderea elementelor de constructie in costul total, respectiv in
cheltuielile directe si indirecte.
Se va analiza apoi uzura fizica pentru elementele de constructie
si de instalatie in functie de durata de viata a materialelor ce compun
aceste elemente.
40

In tabelul urmator este prezentata aceasta analiza, din care


rezulta costul de inlocuire, uzurile si valorile ramase actualizate.
Tabel cu ponderea si starea tehnica de uzura a
elementelor
de constructii si instalatii
Tabel 2
Nr
.
Cr
t.

Definire element de
constructie /
instalatie

Fundatii cladire
(nr.crt. Tabel 1:de la 1 la
8)

Structura beton cladire


(nr.crt. Tabel 1: 9)

Inchidere cu zidarie
(nr.crt. Tabel 1: 10, 11)

Finisaj interior la pereti


(nr.crt. Tabel 1:12 -18)

Finisaj exterior
(nr.crt.Tabel 1: 21)

Tamplarie aluminiu
(nr.crt. Tabel 1: 19)

Tamplarie lemn
(nr.crt. Tabel 1: 20)

Instalatie electrica
(nr.crt. Tabel 1: 22)

Rapor
t/
pond
ere
(RON)
18.43
3*/
82.32
3
4.905
/
82.32
3
19.86
6/
82.32
3
17.01
3/
82.32
3
1.135
/
82.32
3
11.63
8/
82.32
3
4.487
/
82.32
3
1.699
/
82.32
41

Pond. in
cost
total

Valoar
Depreci
ea
ere
ramas
(%)
a
(RON)

22,39%

3,6%

17.769

5,96%

3%

4.757

24,13%

4%

19.071

20,67%

5,6%

16.060

1,38%

7,3%

1.052

14,14%

6%

10.940

5,45%

8%

4.128

2,06%

13,2%

1.475

Instalatie sanitara si
incalzire
(nr. crt. Tabel 1: 23)
TOTAL:

3
3.149
/
82.32
3
82.32
3

3,82%

100%

6%

2.960

4,99 %

78.21
2

* 18.433 RON = 16.572 RON x 82.323 RON / 74.012 RON


16.572 RON = suma valorilor elementelor din tabel 1 col. Costuri
directe de la
nr. crt. 1 la 8
4,99 % =100 - (78.212 / 82.323)* 100 reprezinta deprecierea cladirii pe
ansamblu elemente
Restul sumei de amortizat = alte ch. directe + profit firma de constr.
4.023 RON + 4.317 RON = 8.340 RON
Amortizarea cumulata din restul sumei de amortizat = 8.340 RON x
(600 luni - 521 luni)/ 600 luni = 1.098 RON
Valoarea ramasa actualizata a cladirii - centru de afaceri la data
de 31.12.2007 = 78.212 + 1.098 = 79.310 RON
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoarea ramasa
actualizata a cladirii si valoarea contabila neta 79.310 RON - (20.900
RON 2.182 RON) = + 60.593 RON
Evaluarea mijloacelor de transport luate in leasing financiar
In cazul leasingului financiar, locatarul preia toate riscurile si
obligatiile aferente dreptului de proprietate, activele luate in leasing
financiar fiind considerate parte componenta a patrimoniului societatii.
Activele luate in leasing sunt evaluate separat de obligatiile
contractuale, astfel ca pot aparea diferente intre valoarea recunoscuta
in bilantul economic pentru activele respective si valoarea actuala a
datoriilor catre locator (societatea de leasing), ce depinde mai ales de
evolutia pe piata a nivelului ratelor de dobanda.
Evaluarea Mercedes Vito 108 CDI leasing
- Data intrarii : 23.04.2003
- Pret unitar (contract) : 16.522
42

Valoare reziduala : 3.304,4


Valoare contabila: 16.522 - 3.304,4 =13.2 17,6
Durata de leasing : 36 luni (luna 05.2003 - luna 04.2006)
Durata de utilizare normala: 6 ani
Avans leasing = 3.304,4
Rata leasing/an = 347,4 1 / luna x 12 luni = 4.168,92 / an

Se va calcula valoarea actuala a obligatiilor de plata catre


societatea de leasing (Vo) luand in considerare marimea ratelor de
plata anuale si nivelul ratei de dobanda pentru creditele pe termen
lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe
piata la 31.12.2007 (rata dobanzii este de 8%/an).
V0 = (347,41 x 8 luni) / (1 + 0,08)1 + (347,41 x 12 luni) / (1 +
2
0,08) + (347,41 x
12 luni) / (1 + 0,08)3 + (347,41 x 4 luni) / (1 + 0,08)4 +
Avans + Vrez.
V0 = 2.779,28/1,08 + 4.168,92/1,1664 + 4.168,92/1,2597 +
1389,64/1,3605 +
3.304,4 + 3.304,4
V0 = 17.087,25
Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din
contract: l6.522
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoarea activului
si valoarea actuala a obligatiilor de plata catre societatea de leasing
(V0):
ANC = 16.522 - 17.087,25 = - 565,25
Valoarea 1 / 31.12.2007 = 39.410 lei
ANC =- 565,25 x 39.410 lei/ = - 22.276.502 lei
ANC se va micsora cu 22.276.502 lei pentru Mercedes Vito 108
CDI - leasing.
Evaluarea Mercedes Sprinter - leasing
-

Data intrarii : 19.11.2003


Pret unitar (contract) : 24.480
Valoare reziduala : 4.896
Valoare contabila : 24.480 - 4.896 = 19.584
Durata de leasing: 36 luni (luna 12.2003 - luna 11.2006)
Durata de utilizare normala : 6 ani
Avans leasing = 12.240
Rata leasing/an = 277,77 /luna x 12 luni = 3.333,24 /an
Se va calcula valoarea actuala a obligatiilor de plata catre
societatea de leasing (Vo) luand in considerare marimea ratelor de
plata anuale si nivelui ratei de dobanda pentru creditele pe termen
lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe
piata la 31.12.2007 (rata dobanzii este de 8 % /an).
43

V0 = (277,77 x 1 luna) / (1 + 0,08)1 + (277,77 x 12 luni) / (1 +


0,08) + (277,77 x
12 luni) / (1 + 0,08)3 + (277,77 x 11 luni) / (1 + 0,08)4 +
Avans + Vrez.
V0 = 277,77 / 1,08 + 3.333,24 / 1,1664 + 3.333,24 / 1,2597 +
3.055,47 / 1,3605 +
12.240 + 4.896
V0 = 25.142,81
Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din
contract: 24.480
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoarea activului
si valoarea actuala a obligatiilor de plata catre societatea de leasing
(Vo):
ANC = 24.480 - 25.142,81 = - 662,81
Valoarea 1 / 31.12.2007 = 39.410 lei
ANC = -662,81 x 39.410 lei/ = -26.121.342 lei
ANC se va micsora cu 26.121.342 lei pentru Mercedes Sprinter leasing.
2

Evaluarea Opel Vectra - leasing


- Data intrarii: 13.05.2006
- Pret unitar (contract): 14.762
- Valoare reziduala : 2.732
- Valoare contabila: 14.762 - 2.732 = 12.030
- Durata de leasing : 24 luni (luna 06.2006 - luna 05.2006)
- Durata de utilizare normala: 5 ani
- Avans leasing = 11.067
- Rata leasing/an (Credit + dobanda) = 84 /luna x 12 luni = 1.008
/an (asigurarea se trece separat pe cheltuielile perioadei)
Se va calcula valoarea actuala a obligatiilor de plata catre
societatea de leasing
(Vo) luand in considerare marimea ratelor de plata anuale si nivelul
ratei de dobanda
pentru creditele pe termen lung in euro contractate de intreprinderi din
acelasi domeniu de pe piata la 31.12.2007 (rata dobanzii este de
8%/an).
Vo = (84 x 7 luni) / (1 + 0,08)1 + (84 x 12 luni) / (1 + 0,08)2 + (84
x 5 luni) / (1 +
0,08)3 + Avans + Vrez.
V0 = 588 / 1,08 + 1008 / 1,1664 + 420 / 1,2597 + 2.732 +
11.067
V0 = 15.523,05
Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din
contract: 14.762
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoarea activului
si valoarea actuala a obligatiilor de plata catre societatea de leasing
44

(Vo):
ANC = 14.762 - 15.523,05 = - 761,05
Valoarea 1 /31.12.2007 = 39.410 lei
ANC = - 761,05 x 39.410 1ei/ = - 29.992.980 lei
ANC se va micsora cu 29.992,980 lei pentru Opel Vectra - leasing.

Evaluarea Mercedes C200 CDI - leasing


- Data intrarii : 05.08.2006
- Pret unitar (contract) : 28.985
- Valoare reziduala: 5.797
- Valoare contabila : 28.985 - 5.797 = 23.188
- Durata de leasing : 33 luni (luna 12.2006 - luna 05.2007)
- Durata de utilizare normala: 5 ani
- Avans leasing (Rata 1) = 2.898,5
- Rata 2 = 1.449,25
- Rata 3 = 4.347,75
- Rata leasing/an(capital + dobanda) = 641,79 /luna x 12 luni =
7.701,48 /an
Se va calcula valoarea actuala a obligatiilor de plata catre
societatea de leasing (Vo) luand in considerare marimea ratelor de
plata anuale si nivelul ratei de dobanda pentru creditele pe termen
lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe
piata la 31.12.2007 (rata dobanzii este de 8%/an).
V0 = (641,79 x 1 luna) / (1 +0,08)1 + (641,79 x 12 luni) / (1 +
0,08)2 + (641,79 x 12
luni) / (1 + 0,08)3 + (641,79 x 5 luni) / (1 + 0,08)4 + Avans
+ Rata 2 + Rata3 + Vrez.
V0 = 641,79 / 1,08 + 7.701,48 / 1,1664 + 7.701,48 / 1,2597 +
3.208,95 / 1,3605 +
2.898,5 + 1.449,25 + 4.347,75 + 5.797
V0 = 24.365,92
Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din
contract: 28.985 .
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoarea activulti si
valoarea actuala a obligatiilor de plata catre societatea de leasing (V0):
ANC = 28.895 - 24.364,92 = + 4.620,08
Valoarea 1/31.12.2007 = 39.4l0 lei
ANC = + 4.620,08 x 39.410 1ei/ = +182.077.353 lei
ANC se va mari cu 182.077.353 lei pentru Mercedes C200 CDI 1easing.
Evaluarea Dacia Papuc Double Cabine - leasing

45

- Data intrarii : 07.06.2007


- Pret unitar (contract) : 4.975
- Valoare reziduala : 995
- Valoare contabila : 4.975 - 995 = 3.980
- Durata de leasing: 36 luni (luna 07.2007 - luna 06.2008)
- Durata de utilizare normala: 5 ani
- Avans leasing = 0
- Rata leasing/an (Capital + dobanda) = 105,51 /luna x 12 luni = 1 .
266,12 /an (lunar se plateste o parte din valoarea reziduala : 27,64
/luna la care nu se percepe dobanda)
Se va calcula valoarea actuala a obligatiilor de plata catre
societatea de leasing (Vo) luand in considerare marimea ratelor de
plata anuale si nivelul ratei de dobanda pentru creditele pe termen
lung in euro contractate de intreprinderi din acelasi domeniu de pe
piata la 31.12.2007 (rata dobanzii este de 8%/an).
V0 = (105,51 x 6 luni) / (1 + 0,08)1 + (105,51 x 12 luni) / (1 +
0,08)2 + (105,51 x
12 luni) / (1 + 0,08)3 + (105,51 x 6 luni) / (1 + 0,08)4 +
Avans + Vrez.
V0 = 633,06 / 1,08 + 1.266,12 / 1,1164 + 1.266,12 / 1,2597 +
633,06 / 1,3605 + 0 +
995
V0 = 586,16 + 1.085,49 + 1.005,09 + 465,31 + 995
V0 = 4.137,07
Presupunem ca valoarea de piata este egala cu pretul unitar din
contract: 4.975
ANC va fi corectat cu diferenta existenta intre valoatea activului
si valoarea actuala a obligatiilor de plata catre societatea de leasing
(Vo):
ANC = 4.975 - 4,137,07 = + 837,93
Valoarea 1/31.12.2007 = 39.410 lei
ANC = + 837,93 x 39.410 1ei/ = + 33.022.821 lei
ANC se va mari cu 33.022.821 lei pentru Dacia Papuc Double
Cabine - leasing.
Evaluarea mijloacelor de transport - proprietate a
societatii: BMV M5
- Dataintrarii: 20.01.2002
- Valoare contabila: 10.000 RON
- Durata de utilizare normala : 6 ani (72 luni)
- Amortizare/an = 138.889 RON/luna x l2luni = 1.666.667 RON/an
- Amortizare cumulate/3l.12.2007 = 6.527.778 RON (Dur. de amort.
cumulata = 47 luni)
- Ramas de amortizat/31.12.2007 = 3.472.222 RON (25 luni)

46

Pentru evaluarea BMV-ului M5 se va folosi metoda de evatuare


prin cost.
Principiul care sta la baza evaluarii consta in estimarea costului
de inlocuire net
(CIN) si deprecierii cumulate.
Gradul de uzura fizica = durata consumata / durata totala de
utilizare normala x 100
= 47 luni / 72 luni x 100 = 65,27%
CIN = CIB x (1 - Grad de uzura / 100)
Unde : CIN este costul de inlocuire net
CIB este costul de inlocuire brut
CIB este extras de pe piata si este definit ca totalitatea cheltuielilor
legate de achizitionarea unui mijloc fix nou, similare celui evaluat,
inclusiv cele legate de montare si punere in functiune.
Metoda de evaluare a CIB este metoda asimilarii: asimilarea
obiectului evaluat
cu unul sau alte obiecte tranzactionate curent pe piata, pe baza
caracteristicilor tehnice, a parametrilor functionali, a consumurilor
specifice, CIB fiind valoarea de tranzactie cea mai scazuta din cele de
pe piata:
- Mercedes 207 - s-a tranzactionat pe piata second-hand la pretul
initar de 13.000 RON in decembrie 2007, avand o vechime de 5 ani, in
stare medie;
- Mercedes 208 - s-a tranzactionat pe piata second-hand la pretul
unitar de 20.500 RON in decembrie 2007, avand o vechime de 3 ani, in
stare buna.
Subiect
BMV M5
Pret
vanzare

BMV M5

BMV M5

13.000 RON

20.500 RON

Standard (cor.
0%)
+ 25%

3 ani (cor. 25%)


Buna (cor.
10%)
Standard (cor.
0%)
- 35%

16.250 RON

13.325 RON

Vechime

4 ani

5 ani (cor. +
25%)

Stare

Medie

Medie (cor. 0%)

Accesorii
Corectii %
Pret
vanzare
corectat
(CIB)

Standard

16.200 RON

47

Pentru alegerea CIB se considera varianta cu cele mai putine


corectii in valori absolute: Prima varianta CIB 16.250 RON
Mercedes 207 se evalueaza dupa urmatoarea calculatie:
R
d.
1
2
3

Durata de viata normala


Durata consumata / 31.12.2007
Costul de inlocuire brut (CIB)

Depreciere fizica nerecuperabila

Grad de depreciere fizica (%)

6
7
8

BMV M5

Formula

Valoarea ramasa - deprecierea


fizica
Valoarea de piata (CIN in cazul
nostru)
Gradul de depreciere real
estimat

Amortizarea
cumulata
Rd.4 / Rd.3
*100
(100 - Rd.5) *
Rd.3

Valoarea
(RON)
72 luni
47 luni
16.250
6.528
40,17 %
9.722

Rd. 6

9.722

[1 - (Rd.7 /
Rd.3)]
*100

40,17 %

Nu avem depreciere functionala si nici depreciere din cauze externe.


ANC = Valoarea de piata - (Valoarea nominala - Amortizarea
cumulata)
= 9.722 - (10.000 6.528) = 9.722 3.472
= + 6.250 RON
ANC se va mari cu 6.250 RON pentru BMV M5.
Evaluarea mobilierului si aparaturii birotice
Evaluarea mobilierului
Mobilierul soietatii GALATIS SRL a fost achizitionat in anul 2003
pe 15 ianuarie, durata de utilizare normala este de 3 ani (36 luni:
februarie 2003 - ianuarie 2006), valoarea de intrare in contabilitate
este de 800 RON. Amortizarea / an este de 266 RON. Amortizarea /
luna este 22 RON. Amortizarea cumulata / 31.12.2007 este 35 luni x 22
RON / luna = 778 RON. Durata ramasa de amortizat / 31.12.2007 este
1 luna.
Pentru evaluarea mobilierului se utilizeaza abordarea prin cost:
metoda asimilarii, reprezentand asimilarea obiectulul evaluat cu unul
similar tranzactionat pe piata, CIB este valoarea de tranzactie cea mai
scazuta.
CIB / 31.12.2007 = 1.500 RON este valoarea pe piata a unui
48

mobilier similar tranzactionat pe piata second-hand.


Gradul de uzura fizica = (durata consumata / durata totala de
utilizare normala)x100
CIN = CIB x (1 - Grad de uzura fizica / 100) = CIB x [1 - (36 luni -1
luna) / 36 luni]
= 1.500 x (1 35 / 36) = 42 RON
ANC = CIN - (Valoarea nominala - Amortizarea cumulata) = 42 (800 - 778)
= + 19 RON
ANC se va mari cu 19 RON pentru mobilier.
Evaluarea aparaturii birotice
Societatea GALATIS SRL are in dotare: Sistem Pentium II
2000MHz - 2 bucati si Sistem Pentium III 3000MHz - 1 bucata.
Evaluare Sistem Pentium II 2000MHz
Data achizitiei: mai 2006
Valoarea de intrare = 2.022 RON
Durata de utilizare normala = 3 ani (36 luni) (iunie 2006 - mai 2007)
Amortizarea / an = 674 RON
Amortizarea / luna = 56 RON
Amortizarea cumulate / 31.12.2007 = 1.067 RON
Durata ramasa de amortizat = 17 luni
Pentru evaluarea Sistemului Pentium II 2000MHz se utilizeaza
abordarea prin cost: metoda asimilari, reprezentand asimilarea
obiectului evalua cu unul similar tranzactionat pe piata, CIB este
valoarea de tranzactie cea mai scazuta.
CIB / 31.12.2007 = 2.500 RON este valoarea pe piata a unul
Sistem Pentium II 2000MHz similar tranzactionat pe piata.
Gradul de uzura fizica = (durata consumata / durata totala de
utilizare normala)x100
CIN = CIB x (1 - Grad de uzura fizica / 100) = CIB x [1 - (36 luni
-17 luni) / 3 luni]
= 1.181 RON
ANC = CIN - (Valoarea nominala - Amortizarea cumulata)
= 1.181 - (2.022 1.067) = + 226 RON
ANC se va mari cu 226 RON pentru 1 bucata Sistem Pentium II
2000MHz.
Evaluare Sistem Pentium III 3000MHz
Data achizitiei: iulie 2007
Valoarea de intrare = 3.670 RON
Durata de utilizare normala = 3 ani (36 luni) (august 2007 - iulie 2008)
Amortizarea / an = 1.223 RON
49

Amortizarea / luna = 102 RON


Amortizarea cumulate / 31.12.2007 = 510 RON
Durata ramasa de amortizat = 31 luni
Pentru evaluarea Sistemului Pentium III 3000MHz se utilizeaza
abordarea prin cost: metoda asimilarii, reprezentand asimilarea
obiectului evaluat cu unul similar tranzactionat pe piata, CIB este
valoarea de tranzactie cea mai scazuta.
CIB / 31.12.2007 = 4.000 RON este valoarea pe piata a unui
Sistem Pentium III 3000MHz similar tranzactionat pe piata.
Gradul de uzura fizica = (durata consumata / durata totala de
utilizare normala)x100
CIN = CIB x (1 - Grad de uzura fizica /100) = CIB x [1- (36 luni 31 luni) /36 luni]
= 3.220 RON
ANC = CIN - (Valoarea nominala - Amortizarea cumulata)
= 3.220 - (3.670 - 510) = + 59 RON
ANC se va mari cu 59 RON pentru 1 bucata Sistem Pentium III
3000MHz.
Evaluare Sistem Pentium Sistel V cu accesorii (scanner, fax,
imprimanta laser A4)
Data achizitiei: octombrie 2007
Valoarea de intrare = 9.632 RON
Durata de utilizare normala = 3 ani (36 luni) (noiembrie 2007 octombrie 2008)
Amortizarea / an = 3.211 RON
Amortizarea / luna = 268 RON
Amortizarea curnulata / 31.12.2007 = 483 RON
Durata ramasa de amortizat = 34 luni
Pentru evaluarea Sistemului Pentium Sistel V cu accesorii se
utilizeaza abordarea prin cost: metoda asimilarii, reprezentand
asimilarea obiectulul evaluat cu unul similar tranzactionat pe piata, CIB
este valoarea de tranzactie cea mai scazuta.
CIB / 31.12.2007 = 9.700 RON este valoarea pe piata a unui
Sisem Pentium SistelV cu accesorii, similar tranzactionat pe piata.
Gradul de uzura fizica = (durata consumata / durata totala de
utilizare normala)x100
CIN = CIB x (1 - Grad de uzura fizica/100) = CIB x [1 - (36 luni - 2
luni) / 36 luni]
= 9.118 RON
ANC = CIN - (Valoarea nominala - Amortizarea cumulata)
= 9.700 - (9.632 - 483) = - 31 RON
ANC se va micsora cu 31 RON pentru 1 bucata Sistem Pentium
Sistel V cu accesorii.

50

Evaluarea echipamentelor tehnologice si instalatiilor de masurare,


control si reglare
Echipamentele tehnologice si instalatiile de masurare, control si
reglare sunt amortizate integral, iar valoarea lor nominala este de
20.466 RON, (amortizarea cumulata este 20.466 RON), valoarea lor
actuala este cea din contabilitate.
Imobilizarile financiare
In bilantul societatii exista contul 267 Creante imobilizate in
valoare de 1.974 RON si contul 2678 Alte creante inobilizate in
valoare de 8.986 RON. Acestea nu sunt supuse amortizarii.
Ele reprezinta :
- garantii chirii = 7.048 RON;
- garantii lucrare = 2.000 RON;
- garantii electricitate, etc. = 1.912 RON.
Total creante imobilizate = 10.960 RON, au o incasare certa, iar
valoarea lor nu trebuie actualizata deoarece reprezinta valoarea reala,
din bilant.
1.2. Eva/uarea active/or circulante
Evaluarea stocurilor
In bilant la 31.12.2007 stocurile au valoarea de 201.124 RON.
Conform IAS 2 : stocurile sunt active:
- detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a
activitatii in curs de productie in vederea unei vanzari in aceleasi
conditii ca mai sus;
- sub forma de materie prima, materiale si alte consumabile ce
urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de
servicii.
Societatea foloseste metoda FIFO de evaluare a stocurilor.
La 31.12.2007, societatea are in stoc combustibil, piese de
schimb, marfuri, ambalaje, in valoare totala de 201.124 RON.
Marfurile si ambalajele sunt aferente unor contracte ferme,
valoarea lor de piata fiind cea din contract, care este egala cu valoarea
din bilant.
Combustibilul si piesele de schimb sunt folosite pentru
continuarea activitatii comerciale a societatii si reprezinta reserve
temporare.
Concluzia este ca stocurile sunt evaluate la valoarea nominala
din contabilitate = 201.124 RON care reprezinta valoarea actuala a
acestora.

51

Evaluarea creantelor
Creantele reprezinta active lichide curente ce rezulta in urma
vanzarilor pe credit, cu ridicata sau cu amanuntul.
Creantele societatii au termen de plata < 30 zile. In cadrul
clientilor rau-platnici figureaza firmele Marex 7 000 RON - cu scadenta
depasita de 30 zile dar < 60 zile;
Papimpet = 1.183 RON - cu scadenta depasila de 30 zile dar < 60 zile.
La aceste firme rau-platnice, in vederea evaluaril corecte a
creantelor lor, se aplica o reducere de 10% pentru o intarziere cuprinsa
intre 30 si 60 zile:
- Pentru Marex: Valoarea creantei = 7.000 RON;
Valoarea reevaluata = 7.000 RON * (1 - 10%) = 6.300
RON.
- Pentru Papimpet: Valoarea creantei = 1.183 RON;
Valoarea revaluata = 1.183 RON * (1 - 10%) =
1.065 RON.
Total creante in bilant = 136.002
Ajustari = - 818 RON
Valoarea reevaluata = 135.184 RON.
Evaluarea disponibilitatilor
Disponibilitatile societatii sunt cuprinse in: conturi curente la
banci in lei, casa, alte valori - tichete de masa, avansuri de trezorerie.
Disponibilitatile sunt exprimate in preturi de piala, societatea nu
detine disponibilitati in valuta ceea ce inseamna ca valoarea nominala
din bilant este si valoare actuala a disponibilitatilor: 44.184 RON.
Evaluarea cheltuielilor inregistrate in avans
Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta cheltuieli certe si sunt
aferente contractelor de leasing financiar, valoarea lor nominala
reprezinta valoarea actuala a acestora si nu necesita ajustari.
II. Evaluarea pasivelor
Evaluarea datoriilor platite intr-o perioada < 1 an
Acest tip de datorii reprezinta datorii catre furnizori cu scadenta
< 30 zile; datorii catre bugetul asigurarilor sociale, catre bugetul
fondurilor speciale, impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de
stat, alti creditori.
Societatea are datorii precis determinate, datorii legate de
personal, datorii la bugetul de stat, local, etc in valoare de 560.796
RON care reprezinta valoarea actuala a acestor datorii ne mai

52

necesitand ajustari.
Evaluarea datoriilor platite intr-o perioada > 1 an
Societatea nu are datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an
inscrise in bilant.
Evaluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
Societatea nu are provizioane pentru riscuri si cheltuieli inscrise
in bilant.
Evaluarea veniturilor constatate in avans
Societatea nu are inscrise in bilant venituri in avans.
Evaluarea terenului pe care este construita cladirea
Evaluarea terenului este facuta cu titlu infornativ pentru ca
proprietarul acestuia sa stie cat valoreaza. Terenul pe care este
construita cladirea - sediu nu este in evidenta contabila a societatii
GALATIS, de aceea valoarea acestuia nu va influenta valoarea
intreprinderii.
Conform standardelor de evaluare pentru evaluarea terenurilor se
pot utiliza sase metode. Conform SEV 4.06 Evaluarea proprietatii
imobiliare, metodele de evaluare a terenurilor sunt:
- tehnica comparatiei vanzarilor;
- repartizarea (alocarea);
- extractia (abstractia);
- tehnica parcelarii;
- tehnica reziduala a terenului;
- capitalizarea rentei funciare.
Pentru cazul de fata in evaluarea terenului pe care este
construita cladirea - sediu vom aplica metoda comparatiei directe.
Fisa de date teren de evaluat
Adresa : Galati, Str. GEORGE COSBUC, nr. 13, situat pe o strada
principala, zona 1
Suprafata: 480 mp;
Proprietar: persoana fizica;
Sarcini asupra proprietatii: nu sunt;
Utilizare: comercial;
Data evaluarii: 31.12.2007;
Scopul evaluarii: pentru continuarea activitatii;
Categoria de valoare adecvata scopului : valoarea de piata.
53

rata de crestere a populatiei: lenta;


rata somajului: in crestere;
raportul cerere - oferta: echilibrat;
functii economice ale localitatii : complexe.

Amplasare:
- intravilanul localitatii Galati;
- localizare : pe o artera principala;
- distanta fata de centrul orasului : cca. 12 km - Est;
- acces la proprietate (teren) : pe o artera principala;
- acces la mijloacele de transport in comun : autobuze, trolee, maxitaxi;
- perspectiva zonei : in dezvoltare;
- poluare: sonora si gaze esapare.
Utilitati:
- retele publice ale localitatii si acces la ele: energie electrica, telefonie,
apa, canalizare, gaze, termoficare, drumuri asfaltate.
Caracteristici:
- fizice: - topografie teren plat;
- suprafata : 480 mp;
- forma si dimensiuni:
neregulata (trapezoidala);
deschidere foarte favorabila la strada principala.
- stare : liber;
- poluare sonor si reziduri gazoase;
- vecinatati : civilizat;
- nu are posibilitati de extindere;
- normal la fundare.
- economice : utilizare comerciala si personala.
Detinere:
- proprietar : persoana fizica;
- document proprietate: act de vanzare - cumparare, documente de
carte funciara si cadastru;
- sarcini : nu sunt.
In tabelul urmator sunt prezentate sintetic date si caracteristici
ale terenurilor comparabile, informatii luate de pe piata imobiliara
locala.
Date si
caracteristici
Data / pret
tranzactie
Suprafata

Teren 1

Teren 2

Iulie 2007
45 / mp
980 mp

Septembrie 2007
65 / mp
750 mp

54

Dreptul de
proprietate
transmis
Conditiile de
finantare
Conditiile de
vanzare
Conditiile pietei
Restrictii legale

Localizare orientare

Echipare tehnico
- edilitara a
zonei
Vecinatati

Liber, integral

Liber, integral

La piata (cash)

La piata (cash)

Independent

Independent

- 5 luni
Conform plan de
urbanism general si
zonal
Amplasament colt
la intersectiaa doua
artere principale,
deschidere
foarte favorabila,
poluare sonora si
gaze esapare auto
Energie electrica, apa
-canalizare, gaze,
termoficare, telefonie,
drum asfaltat
Civilizat

- 3 luni
Conform plan de
urbanism general si
zonal
Amplasament pe
artera principala,
deschidere
foarte favorabila,
poluare sonora si
gaze esapare auto
Energie electrica, apa
-canalizare, gaze,
termoficare, telefonie,
drum asfaltat
Civilizat

Instrumentul de lucru pentru efectuarea corectiilor este grila


datelor de piata, care are pe verticala linii cu elementele de
comparatie, pe prima coloana terenul de evaluat, iar pe celelalte
coloane terenurile comparabile. In partea de jos a grilei se analizeaza
rezultatele cuprinzand corectiile in valoare absoluta si in procente din
pretul de vanzare. Tranzactiile care au necesitat cele mai putine
corectii vor fi vizate pentru alegerea valorii finale. Criteriul de
comparatie este : pret / mp.
METODA COMPARATIEI DIRECTE
Grila datelor de piata

RON
Elemente de
comparatie

Teren de
evaluat

Pret / Data vanzarii

55

Teren 1

Teren 2

174 RON /mp


Iulie 2007
(45 /mp)

257 RON /mp


Sept. 2006
(65 /mp)

Curs valutar
1) Dreptul de
proprietate
transmis
Corectie
Pret corectat
2) Conditiile de
finantare
Corectie
Pret corectat
3) Conditiile de
vanzare
Corectie
Pret corectat
4) Conditiile pietei
Corectie diferenta curs
valutar (raport)
Pret corectat
5) Restrictii legale
de utilizare
Coractie

38.700 lei /
Liber, integral

39.600 lei /
Liber, integral

0
174
La piata
(cash)
0
174

0
257
La piata
(cash)
0
257

Independent
0

Independent
0

174

257

31.12.2007
39.410 lei /

5 luni
1,018 (+ 32)

3 luni
0,995 (-12)

Conform plan
de urbanism
general
si zonal

177
Conform plan
de urbanism
general
si zonal
177

256
Conform plan
de urbanism
general
si zonal
256

Liber, integral

La piata
(cash)

Independent

Pret corectat

6) Localizare orientare
(Dupa ce s-au aplicat
corectiile pentru
conditiile de vanzare si
conditiile
pietei se compara
perechea
1 cub 2 care difera intre
ele prin aceasta
caracteristica)
256 177 = 789 RON

Zona 1,
semicentral,
amplasament
pe artera
principala,
deschidere
foarte
favorabila,
poluare
sonora si
gaze
esapare auto

Corectie
56

Zona 1,
semicentral,
amplasame
nt
colt la
intersectia
a doua
artere
principale,
deschidere
foarte
favorabila,
poluare
sonora si
gaze
esapare
auto

Zona 1,
semicentral,
amplasament
pe artera
principala,
deschidere
foarte
favorabila,
poluare
sonora si
gaze
esapare auto

Pret corectat
7) Echipare tehnico edilitara
a zonei
Corectie
Pret corectat
8) Vecinatati
Corectie
Pret corectat
Corectie totala bruta

+788,5
256

256

Da

Da

Da

Civilizat

2.562
Civilizat
0
256

2.562
Civilizat
0
256

820,5

12

47%

0,5%

Valoare
absoluta
totala
% din pret
vanzare

Numar corectii

Valoarea terenului estimata prin aceasta metoda este de


122.880 RON (256 RON /mp x 480 mp) sau 31.200 (65 /mp x 480
mp), avand ca baza comparabila 2 care a necesitat numarul minim de
corectii, cu valoarea absoluta cea mai mica.
Terenul fiind proprietatea administratorului si nu a societatii, nu
va influenta valoarea activului net corectat.
SINTEZA APLICARII METODEI ANC
In urma parcurgerii tuturor etapelor de evaluare a categoriilor de
active care necesita corectii fata de valoarea lor contabila, ca si a
datoriilor; sinteza corectiilor si calcularea Activului Net Corectat se face
in tabelul urmator:
Nr
.
cr
t.

Valori
Ia
31.12.2
007
(miilei)

Ajusta
ri
(miilei
)

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

351.990

Imobilizari financiare

10.960

0
+81.0
14
0

Specificatie

57

Valori
ajusta
te
(miilei
)
4=2
+3
0
433.00
4
10.960

Active Imobilizate - total


(1+2+3)

362.950

+
81.014

Stocuri

201.124

Creante

136.002

-818

Investitii financiare pe termen scurt


Casa si conturi la banci
Active Circulante - total
(5+6+7+8)
Cheltuieli in avans

7
8

0
44.184

0
0

381.310

-818

10

Datorii platite < 1 an

11

560.796

12

179.486

-818

13

183.464

14

Active circulante nete, Datorii


curente nete
(9+10-11-16)
Total active - Datorii curente
(4+12)
Datorii platite > 1 an
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Venituri inregistrate in avans
ACTIV NET CONTABIL
(13-14-15)
ACTIV NET CORECTAT
(13-14-15)

+80.1
96
0

443.96
4
201.12
4
135.18
4
0
44.184
380.49
2
0
560.79
6
180.30
4
263.66
0
0

15

16

17

183.464

18

263.6
60

Prin Metoda ANC se calculeaza valoarea capitalului actionarilor,


reprezentand 263.660 RON actualizat.

4.1.2. ABORDAREA PE BAZA DE VENIT


Conform SEV 5 - Evaluarea intreprinderii, abordata pe baza de
venit este definita ca fiind: calea generala de determinare a valorii
unei intreprinderi, participatii la aceasta sau a unei actiuni care
utilizeaza una sau mai multe metode prin care valoarea este calculata
prin convertirea castigurilor anticipate (prin tehnica actualizarii /
capitalizarii).
Cele doua metode inscrise in aceasta abordare sunt:
- Metoda cash-flow-ului net actualizat (sau fluxul de numerar
aciualizat) - CFNact;
- Metoda capitalizarii venitului.
58

METODA CASH-FLOW-ULUI NET ACTUALIZAT CFNact


Esenta metodei este explicata in Recomandarea nr.10 - Analiza
DCF din componenta Standardelor Internationale de Evaluare, 2003 :
Modelele cash-flow-ului net actualizat sunt structurate in functie de
durata lor (uzual sunt cuprinse intre 5 - 10 ani) si de frecventa (lunara,
trimestriala, anuala) a producerii unui cash-flow rezonabil, ca si a unei
valori terminale bazate in general pe venitul net anual obtenabil in
primul an dupa incheierea perioadei de previziune.
Conform standardelor de evaluare a intreprinderii, in metoda
CFNact, cash- flow-ul net este estimat pentru fiecare an din perioada
de previziune explicita (5 - 10 ani). Acest cash-flow este transformat in
valoare a capitalului prin aplicarea tehnicilor de actualizare, cu ajutorul
unei rate de actualizare. Aceasta metoda se aplica numai in situatia in
care intreprinderea evaluata va genera, intr-o perioada de previziune
explicita un cash-flow net anual de marime inegala, deoarece
societatea noastra supusa evaluarii SC GALATIS SRL este in perioada
de tranzitie, de dezvoltare, nefiind ajunsa la maturitate si stabilitate
economica.
In forma sintetica, valoarea intreprinderii (V0) calculata prin
metoda CFNact este:
n
V0 = CFNI / (1 + k)p + Vterminn / (1 + k)n
p=1
unde : V0 = valoarea intreprinderii (valoarea capitalului investit)
p = numarul de ani ai perioadei de previziune explicita
CFNI = cash-flow net disponibil pentru investitori
Vtermin = valoarea terminala la finele anului n
k = rata de actualizare

Ipoteze speciale:
- societatea nu are in proprietate active care nu sunt necesare
exploatarii (active redundante), deci nu exista cash-flow net in afara
exploatarii;
- tipul de cash-flow utilizat este CFNI;
- durata explicita este de 7 ani (2006 - 2012);
- Cifra de afaceri neta (CA) in anul 2007 (de baza) este de 3.838.228
59

RON;
- Previziunile se fac in termeni nominali;
- Societatea se finanteaza 30% prin capitaluri proprii si 70% prin
leasing financiar;
- Costul capitalului actionarilor este de 20%, iar rata nominala a
dobanzii pentru contractele de leasing financiar este de 15% (media
lor);
- Costul nominal al capitalului propriu a fost stabilit la 20%;
- Creditele pe termen mediu si lung = 0 (2006-2007);
- Amortizarea AF / CA (%) = 114.178 / 3.838.228 * 100 = 2,97% = 3%;
- Cresterea perpetua sperata a CFNI din anul 2012 la infinit: g = 5%;
- Cota de impozit pe profit = 25%;
- Ipotezele pentru calcule sunt prezentate in continuare si in Tabel 1.
1. Previziunea Cifrei de Afaceri:
Se va folosi previziunea CA pe etape de evolutie in cazul
societatii:
- in cei sapte ani ai perioadei de previziune explicita (2006 2012), CA va inregistra o descrestere a cresterii anuale (stadiul de
tranzitie) pana la finele perioadei de previziune explicite, astfel:
- in 2006 CA va creste cu 30% fata de 2007;
- in 2007 CA va creste cu 20% fata de 2006:
- in 2008 CA va creste cu 15% fata de 2007;
- in 2009 CA va creste cu 10% fata de 2008;
- in 2010 CA va creste cu 8% fata de 2009;
- in 2011 CA va creste cu 7% fata de 2010;
- in 2012 CA va creste cu 6% fata de 2011.
- in perioada de previziune nonexplicita (de la finele anului 2012
la infinit), CA va creste cu 4% pe fiecare an, in mod constant (din 2013
la infinit);
- Cheltuielile aferente CA in anul de baza (2007) sunt:
- Cheltuielile aferente CA = 3.623.598 RON, din care:
Cheltuieli privind marfurile = 1.921.412 RON;
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea AF =
1.658.978 RON;
Amortizari si provizioane aferenta AF = 43.208 RON;
- Cheltuielile de exploatare aferente CA / CA (%) = 3.623.598 /
3.838.228 * 100 = 94,41 % = 94 %
2. Previziunea cheltuielilor de capital (investitii):
- sensul cheltuielilor de capital este cel de investitii in active corporale
si necorprale
necesare pentru realizarea CA previzionate;
- cheltuielile de capital se determina prin cuantificarea volumului
investitiilor de
60

capital (in cazul nostru de leasing financiar) pe baza unui procent al


acestora in CA:
Datorii ce trebuie platite pe o perioada > 1 an (leasing financiar) / CA
(%)(2007)
= 0 / 3.838.228 * 100 = 0 %
3. Previziunea modificarii anuale a FRN:
Este metoda calculata in mod direct, pe baza unei ponderi
normale a FRN in CA neta; aceasta pondere, selectata ca ipoteza de
previziune are ca punct de sprijin nivelul uzual al ponderii FRN in CA a
intreprinderilor similare, care este de 2%.
S-a ales aceasta metoda pentru ca FRN in 2007 = - 93.486 RON
< 0 datorita valorii unor active circulante si pasive curente anormale la
data bilantului, ponderea FRN in CA are valoare negativa, aceasta
solutie nefiind corecta.
4. Valoarea terminala a intreprinderii:
- este denumita si valoare reziduala, valoare finala sau valoare
continua.
Conform IAS 16.6 Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe
care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la
sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a
costurilor de cesiune previzionate.
O definitie posibila pentru valoarea terninala a unei intreprinderi
este:
Valoarea terminala reprezinta tipul de valoare a capitalului investit in
intreprindere la finele ultimului an al perioadei de previziune explicita.
Premisa valorii terminale este continuitatea activitatii normale de
exploatare dupa expirarea duratei de previziune explicita.
Metoda de estimare a valorii terminale este Metoda capitalizarii
cash-flow-ului net, metoda adecvata societatii noastre care ajunge la
maturitate la sfasitul perioadei de previziune explicita (anul 2012).
Formula de estimare a Valorii terminale este formula lui Gordon
Shapiro:
Vtermin = CFNp+1 / (k - g)
Unde: CFNp+1 = cash-flow-ul net al primului an care urmeza dupa
perioada de previziune
explicita;
k = rata de actualizare;
g = rata anuala previzionata pentru cresterea perpetua a CFN in
perioada de

61

previziune nonexplicita.
5. Stabilirea nivelului ratei g:
Factorii avuti in vedere sunt:
- conditiile economice generale, care sunt bune din anul 2012 la infinit;
- cresterea previzionata a domeniului de activitate al societatii noastre
domeniul comercial si de servicii;
- previziunea managementului referitoare la veniturile viitoare
(veniturile sunt in crestere);
- cresterea PIB pe ramura in trecut (3%);
- rata inflatiei, din 2012 se preconizeaza la 2%.
Formula de calcul a g este:
gn = gr + f
Unde : gn = rata g in termeni nominali
gr = rata g in termeni reali
f = rata inflatiei
In cazul societatii noastre : gn = 3% + 2% = 5% = g
6. Stabilirea ratei de actualizare (k) sau costul capitalului
actionarilor:
Costul capitalului propriu poarta numele de rata de actualizare.
Utilizata pentru actualizarea cash-flow-ului net disponibi lpentru
actionari (CFNA), kc reflecta rata rentabilitatii realizata in trecutul
apropiat.
Din punct de vedere conceptual, rata nominala de actualizare
(kcn) este determinata astfel:
kcn = rata reala de baza fara risc (aferenta imprumuturilor din
emisiunea de
obligatiuni guvernamentale (10%))
+ rata anuala previzionata a inflatiei (7%)
+ riscul (cuprins intre l-5%)(in cazul nostru este un risc
mediu de 3% datorita
unui mediu concurential destul de puternic)
= 10% + 7% + 3% = 20% reprezinta rata de actualizare a
capitalului propriu
7. Costul capitalului imprumutat (kd)
Capitalul imprumutat reprezinta imprumuturi facute de
intreprindere pe o perioada mai mare de timp, cu o rata a dobanzii
prestabilite in contract si cu drept de plata preferential fata de
recompensa actionarilor, ceea ce inseanma ca kd < kcn.
Societatea are contracte de leasing financiar cu o rata a dobanzii
62

de d = 15% (media lor).


Trebuie luata in considerare si economia de impozit asupra
dobanzii, care este o cheltuiala deductibila:
kd = d x (1 - s) = 15% x (1 - 25%) = 11,25% < kcn = 15%
unde : d = rata dobanzii la creditele contractate (in cazul nostru la
contractele de leasing
financiar)
s = cota de impozit pe profit al intreprinderii
8. Calcularea cmpc - costul mediu ponderat al capitalului:
Societatea Primanav este o societate cu raspundere limitata si nu
are actiuni.
cmpc = kcn x ponderea Capital propriu / Capital permanent + dx
(1 - s) x ponderea
Datorii pe termen lung si mediu / Capital permanent
cmpc = 20% x 30% + 15% x (l - 25%) x 70%
cmpc = 13,87 % = 14%
IPOTEZE PENTRU PREVIZIUNEA CASH-FLOW-ULUI
NET
PENTRU INVESTITORI (CFNI)
Tabel 1

Indice de
crestere a CA
Cheltuieli de
exploatare / CA
(%)
Amortizare / CA
(%)
Investitii / CA
(%) (FRN / CA)
FRN / CA
(%)
Cota impozit /
profit (%)
Ratade actualizare
- reflecta cmpc
(%)

Actu
al
200
7

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

1,3

1,2

1,1
5

1,1

1,0
8

1,0
7

1,0
6

1,0
4

96

95

95

94

94

93

92

92

92

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2.5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

25

25

25

25

25

25

25

25.

25

14

14

14

14

14

14

14

14

14

63

PREVIZIUNEA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE DIN


EXPLOATARE
Tabel 2
Actual
2006
2007

RON
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CA
neta
norma
lizata

3.838.2
28

4.989.6
96

5.987.6
36

6.885.7
81

7.574.3
59

8.180.3
08

8.752.9
29

9.278.1
05

9.649.2
29

Ch de
expl.

3.694.5
68

4.802.9
38

5.763.5
26

6.628.0
54

7.290.8
60

7.874.1
29

8.425.3
18

8.930.8
37

9.288.0
70

Amort
.
Profit
brut
din
expl.
Impozi
t
pe
profit
Profit
net
din
expl.

114.17
8

148.43
1

178.11
8

204.83
6

225.31
9

243.34
5

260.37
9

276.00
2

287.04
2

164.24
0

213.51
2

256.21
4

294.64
7

324.11
1

350.04
0

374.54
3

397.01
5

412.89
6

41.060

53.378

64.054

73.662

81.028

87.510

93.636

99.254

103.22
4

123.18
0

160.13
4

192.16
1

220.98
5

243.08
3

262.53
0

280.90
7

297.76
2

309.67
2

Profitul brut din exploatare creste cu acceasi rata de crestere a CA (din


Tabel 1)
CALCULAREA CRESTERII ANUALE A FRN

CA
neta
FRN/CA

Tabel 3
Actual
2007
3.838.2
28
- 0,025

RON
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.989.6
96
0,015

5.987.6
36
0,015

6.885.7
81
0,015

7.574.3
59
0,015

8.180.3
08
0,015

8.752.9
29
0,015

9.278.1
05
0,015

9.649.2
29
0,015

64

FRN

93.486

Crester
ea
FRN

74.845

89.815

103.28
7

113.61
5

122.70
5

131.29
4

139.17
2

144.73
8

168.33
1

14.970

13.472

10.328

9.090

8.589

7.878

5.566

PREVIZIUNEA CFNI SI CALCULAREA VALORII


CAPITALULUI
INVESTIT SI CAPITALULUI ACTIONARILOR
Tabel 4
RON
Profit net
din expl.

Pne

Amort.

Am

Cashflow
brut
(CFb)
Investitii
de
capital
(Ic=FRN)
Crestere
FRN
CFNI*
Factor
de
actualiza
re
a = 14%
CFNI
actualiza
t

Pne+A
m

2006
160.1
34
148.4
31

2007
192.1
61
178.1
18

2008
220.9
85
204.8
36

2009
243.0
83
225.3
19

2010
262.5
30
243.3
45

2011
280.9
07
260.3
79

2012
297.7
62
276.0
02

2013
309.6
72
287.0
42

308.5
65

370.2
79

425.8
21

468.4
02

505.8
75

541.2
86

573.7
64

596.7
14

74.84
5

89.81
5

103.2
87

113.6
15

122.7
05

131.2
94

139.1
72

144.7
38

168.3
31
65.38
9

14.97
0
265.4
94

13.47
2
309.0
62

10.32
8
344.4
59

9.090

8.589

7.878

5.566

374.0
80

401.4
03

426.7
14

446.4
10

0,877

0,769

0,674
9

0,592

0,519

0,455
6

0,399
6

57.34
6

204.1
65

208.5
86

203.9
20

194.1
48

182.8
79

170.5
15

65

Suma
CFNI act.
Valoare
terminal
a
Factor de
actualiar
evaloarea
terminal
a
Valoare
terminal
a
actualiza
ta
CFN in
afara
expl.
Valoarea
capitalul
ui
investit
(V0)
Credite
pe
termen
lung
(leasing)
Valoarea
capitalul
ui
actionari
Nr. parti
sociale
Valoarea
unei
parti
sociale

1.221.5
59
4.960.1
11

0,3505

1.738.5
19

*CFNI = CFb Ic (FRN) - Cresterea FRN


V terminala = CFNI2012 / (k-g) =
446.410 RON / (14%-5%)
= 4.960.111 RON
Vo = VCI = CFNI act + V terminala +
CFN in afara expl
= 2.960.078 RON
VCA = VCI - Credite pe termen lung
(leasing)
= 2.960.078 RON

2.960.0
78

2.960.0
78

100
29.600

Prin metoda bazata pe venit metoda cash-flow-ului net actualizat,


valoarea intreprinderii GALATIS este :
2.960.078 RON si reprezinta valoarea
capitalului investit, iar valoarea
capitalului actionarilor este de
2.960.078 RON.
4.1.3.
ABORDAREA PRIN COMPARATIE
Acest tip de abordare nu este
posibila in cazul nostru deoarece este
foarte greu sa gasesti o alta societate
66

care sa fie similara societatii supuse evaluarii pentru a putea face


comparatiile necesare.
4.2. RECONCILIEREA VALORILOR.
VALOAREA ESTIMATA PROPUSA,
OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI
Prin metoda bazata pe active - Metoda ANC, valoarea capitalului
actionarilor este de 263.660 RON;
Prin metoda bazata pe venit - Metoda CFNact, valoarea
capitalului actionarilor este de 2.960.078 RON.
Valoarea propusa de evaluatori este 263.660 RON.
Concluziile evaluatorilor:
Valoarea estimata a societatii GALATIS SRL in vederea
continuarii normale a activitatii economice este de: 263.660 RON la
data de 31.12.2007.
Comisia de evaluatori, a ajuns la concluzia ca valoarea estimata
prin metoda ANC reflecta cel mai bine valoarea actuala a societatii
GALATIS conform scopului evaluarii : pentru continuarea normala a
activitatii economice.

67