Sunteți pe pagina 1din 14

Normarea tehnic

Norma de timp cuprinde totalitatea timpilor productivi ai executorului precum i timpi de intreruperi reglementate, pentru efectuarea unei lucrri cu intensitate normal i n condiii tehnicooraganizatorice precizate. ntre norma de timp i norma de producie exist o legtur direct exprimat prin relaia:
N" = "p n !t # + t a + !t dt + t do + !t to + t on

$nde:

"p timp de pregtire%ncheiere& t# timp de #az& ta timp a'uttor& tdt timp de deservire tehnic tdo timp de deservire organizatoric tto timp de ntreruperi condiionate de tehnologie i organizare ton timp de odihna si necesitati fiziologice n lotul optim de piese 3.6.1 Normarea timpului de pregtire-ncgeiere

(.).). pregtirea curent a lucrrii, ta#. *.(*+), "p) =)-,( min om (.)... operaii suplimentare: montarea i demontarea v/rfului de centrare: "p. = 0,* min om deplasarea i fixarea ppuii mo#ile: "p1 =) min om aezarea mai multor cuite n dispozitivul port%cuit i reglarea la cot: "p2 =1 3.6.2 aezarea i reglarea lunetei: "p* = * min om
min om

Normarea timpilor ajuttori timpul a'uttor pentru prinderea i desprinderea piesei: ) n universal cu strngere manual: t a) = 0,2 min om !ta# *.(-+3, . ntre v/rfuri cu lunet: t a) = 0,* min om timpul a'uttor pentru ntoarcerea piesei se ia din ta#el i se nmulete cu 0,4 timpii a'uttori pentru comanda mainii, montarea i demontarea sculelor, ta. ) schim#area turaiei: t a. = 0,) min om . schim#area avansului: t a. = 0,) min om rotirea port cuitului: t a. = 0,)* min om 2 #locarea !de#locarea saniei: t a. = 0,.* min om * pornirea !oprirea motorului: t a. = 0,0* min om
1

(...). (.....

(...1. (...2. 3.6.3

pornirea !oprirea universalului: t a. = 0,) min om 3 potrivirea flcilor lunetei i a suprafeei de prelucrat: t a. = 0,2 min om montarea cuitului pentru strun'ire longitudinal exterioar: t a. = 0,3 min om 4 demontarea cuitului pt. strun'ire longitudinal exterioar: t a. = 0,2 min om )0 montarea cuitului pentru filetare: t a. = 0,- min om )) demonatarea cuitului pentru filetare: t a. = 0,* min om
(

centrare cuite: t a. = 0,1 min om )1 str/ngere cuite: t a. = 0,. min om timpii a'uttori pentru complexe de mnuiri de faz !*.3*+3, ) regla' la cot, strun'ire longitudinal: t a1 = 0,.* min om . regla' la cot, strun'ire frontal: t a1 = 0,. min om
).

dup discul gradat fr msurare preala#il: t a1 = 0,1 min om 15 pentru lungime longitudinal exterioar: t a1 = 0,.* min om dup discul gradat cu msurare preala#il 2 strun'ire longitudinal exterioar: t a1 = 0,** min om 25 srun'ire frontal, retezare: t a1 = 0,* min om cu o achie de pro# * pentru strun'ire longitudinal exterioar: t a1 = ),. min om *5 pentru strun'ire frontal: t a1 = ) min om
1

cu doua achii de pro#: t a1 = ),- min om timpi a'uttori pentru msurri de control: ta2 !ta# *.3-.+3, msurare cu u#ler ) p/n la *0 mm: t a2 = 0,.. min om . p/n la )00 mm: t a2 = 0,.* min om
(

p/n la .00 mm: t a2 = 0,1 min om 2 p/n la 100 mm: t a2 = 0,11 min om * p/n la *00 mm: t a2 = 0,1( min om msurare cu micrometrul de exterior: ( p/n la *0 mm: t a2 = 0,.) min om 3 p/n la )00 mm: t a2 = 0,.. min om p/n la .00 mm: t a2 = 0,. min om 4 p/n la 100 mm: t a2 = 0,.( min om )0 p/n la*00 min: t a2 = 0,1) min om
1

Normarea timpilor de deservire tehnic i organizatoric

n ta#elul *.34+3, sunt date procente de tdt si tdo din ti,:

t dt = .,*
t do =

t# )00

) t# )00

3.6.4

Normarea timpilor de odihn i necesitti ireti

6in ta#elul *.-0+3, timpii de odihn i necesiti fireti sunt dai n procente, deci:
t on = ) "op )00

a. Normarea tehnic la strunjire !trunjire de degroare 7entru supraa 8( avem urmtorul regim:
t=

l !: + :) + : . + : 1 i i = +min, ; 8 n l lungimea cursei de lucru a sculei n sensul avansului ; viteza de avans +mm9min, i Numrul de treceri& i < ) : lungimea suprafeei prelucrate, : < )* +mm, :) lungimea de ptrundere, :) < l +mm, :. distana de depire, :. < !0 = * mm :. < 0 :1 lungimea suprafeei prelucrate pentru o achie de pro#, :1 < !0=)0 mm, rezult c :1 < 2 mm 8 avansul, 8 < 0,.* mm9rot n turaia, t < )(00 rot9min rezult c :
"impul de #az: t # =
t# = !)* +) + 2 ) = 0,0* min 0,.* )(00
t a = t ai

* mm, 8 = 0,.* mm9rot, n = )(00 rot9min .

"impul a'uttor, ta

t a) = 0,* min, t a. =),)* min, t a1 = 0,** min, t a2 = 0,.1 min,

t a = .,2. min

"impul operativ
"op = t # + t a

"op = .,23 min

7entru suprafaa 81: t = 1,.- mm& 8 = 0,.* mm9rot & n = )(00 rot9min "impul de #az:
t# = !.( +) + 2 ) = 0,03* min 0,.* )(00

"imp a'uttor:
t a = 0,1( + 0,2 + 0,.* + 0,0* + 0,) + 0,1 + 0,.. = ),(- min

"imp operativ:

"op =),3* min

7entru suprafaa 82: "imp de #az :


t# =

!)* +) + 0,* ) = 0,02) min 0,.* )(00

"imp a'uttor :
t a = 0,.* + 0,0* + 0,) + 0,1 + 0,.. = 0,4. min

"imp operativ:
"op = 0,43

mi Normarea de timp N" pentru operaia de strun'ire de degroare : "p timp de pregtirencheiere "p = )* + 0,* + 1 + - +). + 3 !) + 2 + 1 = 2),* min "imp de #az : t # = t # t # = 0,0* + 0,-( + 0,03* + 0,02) = ),0.( min "impul operativ: "op = "op "op = .,23 + 1,0. +),3* + 0,43 = -,.) min "impul de deservire%tehnic: t dt =
t dt = .,* ),0.( = 0,0.* min )00 ) t# )00 .,* t# )00

"imp de deservire%prganizatoric: t do =
) ),0.( = 0,0) min )00 . "op "impul de odihn: t on = )00 . t on = -,.) = 0,)( min )00 t dt =

Norma de timp:
N" = 2),* + -,.) + 0,0.* + 0,0) + 0,)( = 24,4 min )

!trunjirea de inisare 8 < 0,)1 mm9rot& n < )(00 rot9min& 8uprafaa 8( :


t# = !)* +) + 2 ) = 0,04( min 0,)1 )(00 t a = .,2 min

min 8uprafaa 81 : t # =),(( min t a = .,)( min

"op = .,24

"op = 1,-. min

8uprafaa 8* : t # = 0,)2 min t a =),(- min "op =),0. min "imp de #az:

"op> = "op = .,24 + 1,-. +),-. +),0. = 4,)* min t # = t # = 0,04( +),(( + 0,)2 + 0,) = 1,-* min

"imp de deservire tehnic:


t dt = .,* 1,-* = 0,04( min )00 ) 1,-* = 0,01- min )00 . 4,)* = 0,.. min )00 4,)* + 1,-* + 0,04( + 0,01- + 0,.. = )1,)12 min )

"imp de deservire organizatoric:


t do =

"imp de odihn:
t on =

Norma de timp
N" =

!trunjire rontal "impul de pregtire%ncheiere: "p =)* +- = .1 min "impul de #az: .0 6 + . . + . . . = 0,)) min , rezult c t = . t# = # 0,)1 )(00 8 n "impul a'uttor: ta = t a = ),0) +),)) + 0,1* + 0,. = .,(3 min "imp operativ: "op = .,3- min "impul de deservire tehnic :
t dt = .,* 0,)) = 0,00. min )00 ) 0,.3 = 0,00) min )00

"impul de deservire organizatoric:


t do =

"impul de odihn:
t on = . .,3- = 0,0** min )00

Norma de timp:
N" = .1 + .,3- + 0,0. + 0,00) + 0,0** = .*,-2 min )

". Normarea tehnic la rezarea canalului de pan "impul de pregtire%ncheiere: "p =)- min "impul de #az: t # = 0,0( min "impul a'uttor: t a = t a , rezult c t a = 0,)4 +),0) + 0,. + 0,0- + 0,0* = ),*3 min "impul de deservire tehnic: t dt = *,* t # t dt = *,* 0,0( = 0,11 min "impul de deservire organizatoric:
t do = ),. t # t do = 0,0)4 min )00 1 "op t on = 0,0* min )00 )+ 0,0( + ),*3 + 0,11 + 0,)4 + 0,0* = .0,0.4 min )

"impul de odihn:
t on =

Norma de timp:
N" =

c. Normarea iletrii pe strung "impul de pregtire%ncheiere: "p =- min "impul de #az:


t# = : + !. 1 7 n p

: lungimea poriunii filetate, : < 12) mm& p pasul filetului, p < 2& n turaia piesei, n < )(00 rot9min
t #) =

12) + 1 2 = 0,0( min, pentru o trecere )(00 2


n n gd

"impul pentru napoierea cruciorului:


t gd = t #

n n gd % este raportul dintre turaia n a axului principal la cursa de lucru i turaia ngd la

cursa de ntoarcere.

t gd) = 0,0(

) = 0,02- min pentru o trecere ),.*

Numrul de treceri < 3, pentru degroare ? 2, pentru finisare < )) treceri. t gd = t gd) )) = 0,02- )) = 0,*1 min t # = t #) )) = 0,0( )) = 0,(( min "impii a'uttori: t a) = 0,)3 min
5 t a. = t 5a. + t 5a.

t 5a. = 0,). 4 = ),04 min 5 t 5a. = 0,11 . = 0,(( min t a. = ),3* min

t a = t a = 0,)3 +),3* = ),4. min

"impul operativ:
"op = t # + t a "op = 0,(( +),4. = .,*- min

"impul de deservire tehnic:


t dt = .,* t # t dt = 0,0)( min )00 1 "op t do = 0,01* min )00 + 0,(( + 0,*1 + .,4) + 0,0)( + 0,01* = )),.* min )

"impul de deservire organizatoric :


t do =

Norma de timp:
N" =

d. Normarea iletrii cu iliera "impul de pregtire%ncheiere : "p =)* min "impul de #az :
: : t# = n p + n p i ) : = :) + : . + : 1

:) lungimea poriunii filetate, +mm, :. < !)=1 p lungimea de ptrundere, +mm, :1 < !0,*=. p lungimea de ieire, +mm, p pasul filetului n turaia micrii principale n) turaia micrii de retragere a filierei i numrul de treceri : < )) mm, p < ) mm, i < ), n < )00 rot9min, n) < ).* rot9min
)) )) t# = + = 0,. min )00 ).*

"impii a'uttori legai de faz : t a) = 0,)) min

t a. = 0,).) min !montarea filierei t a1 = 0,03 min !comanda strungului t a2 = 0,0.. min !alegerea regimului de achire t a = 0,)) + 0,).) + 0,03 + 0,0.. = 0,1. min

"impul de deservire tehnic :


t dt = .,* t # t dt = 0,00* min )00

"impul de deservire organizatoric : t do = 0,00* min "impul de odihn : t on = 0,01( min Norma de timp :
N" = )* + 0,. + 0,1. + 0,00* + 0,00* + 0,01( = )*,*(( min )

e. Normarea recti icrii e#terioare "impul de pregtire%ncheiere : "p = 3 +)0 + .,( = )4,( min "impul de #az : A @ t# = c 8l n p @ < ),1& 8l < 0,0)* rot9min& np < 200 rot9min& Ac < )(3 Bm
t #)0 = )(3 ),1 )0 %1 =),13 min 0,0)* 200

t #)( =

: Ac @ 8: n p 8 t

: < :?!0,.=0,2 C D : < 12) ? 0,1 C 10 < 11. mm 8t < 0,0)2 ? 0,* C 0,4* < 0,00( mm9curs
t #)( = 11. )(3 ),* )0 1 = .,1) mm )* 200 0,00(

"impul a'uttor :
t a) = 0,(1 min t a. = 0,02 + 0,01 + 0,02 + 0,01 = 0,)2 min t a * = 0,2( min t a = ),.1 min
t a = t a

"impul de deservire tehnic : t dt5 =),( min t dt = 0,). min "impul de deservire organizatoric : t do = 0,03 min

"impul operativ : "op =1,*2 min "impul de odihn : t on = 0,) min Norma de timp :
N" = )4,( + ),13 + .,-) + ),.1 + 0,0). + 0,03 + 0,) = .(,)3 min )

. Normarea opera$iei de centruire "impul de pregtire%ncheiere: "p = 1,*2 min "impul de #az: t # = 0,( min "impul a'uttor : t a = t a) + t a. + t a* = 0,(( min "impul de deservire tehnic : t dt = 0,) min "impul de deservire organizatoric : t do = 0,0) min "impul de odihn i necesitti fireti : t on = 0,02 min Norma de timp :
N" = 2),* + 0,( + 0,(( + 0,0) + 0,0) + 0,02 = 2.,-. min )

g. Normarea controlului inal Eerificarea dimensiunilor : t #) = .,42 min Eerificarea canalului de pan : t #. = 0,-2 min Eerificarea rugozitii : t #1 = 0,42 min "impul de #az : "impul a'uttor : t a = .,* min "impul de deservire%tehnic : t dt = 0,003 min "impul de pregtire%ncheiere : "p =)* min

t # = t # t # = .,42 + 0,-2 + 0,42 = 2,3. min

"impul de odihn : t on = 0,.) min Norma de timp :


N" = )* + 2,3. + .,* + 0,03 + 0,.) = ..,213 min )

Norma de timp pentru mtregul reper:


N "total = *),-4 + *.,--2 + .*,-2 + .0,0.4 + )),.* + )*,*(( + .(,)3 + ..,213 N "total = ..(,0(( min.
N "total = N "

3.% !tudiul tehnico & economic

3.%.1. 'alculul tehnico-economic Numrul variantelor economice care se pot ntocmi pentru prelucrarea prin achiere este dat de relaia: E<N $nde: E numrul variantelor de procese tehnologice& N numrul de operaii necesare prelucrrii unui produs& 6in toate variantele se alege cea optim care asigur realizarea piesei n condiii tehnice impuse de documentaie, la preul cel mai mic cu un volum de timp c/t mai redus. Alegerea se face n funcie de urmtorii indici tehnico%economici: 'oe icientul timpului de "az( '" Fste dat de raportul : t G# = # "$ t # timpul de #az, +min, "$ timpul unitar, +min, "impul unitar al undei operaii este dat de diferena:
"$ = N " "p

N" norma de timp afferent operaiei, +min, "p timpul de pregtire%ncheiere, +min, 8e poate scrie deci: t# G# = N " "p Hin/nd cont de datele o#inute n capitolul EI JNormarea tehnicK, nlocuind n relaia de mai sus vom o#ine: 8trun'ire de degroare: t # < ),). min& N" < *),-4 min& "p < 2),* min
G #) = ),). = 0,)03 *),-4 2),*

8trun'ire de finisare:
G #. = 1,-3 = 0,114 *.,--2 2),* 0,)) = 0,01.*,-2 .1 0,0( = 0,.4 .0,0.4 )0,(( = 0,0( )),.* -

8trun'ire frontal :
G #1 =

>rezarea canalului de pan :


G #2 =

>iletare pe strung:
G #* =

>iletare cu filier:

G #( =

0,. = 0,)0( )*,*(( )* *,* = 0,3((,*3

Lectificare exterioar :
G #3 =

Gentruirea:
G #- = 0,( = 0,2*2 2.,-. % 2),* 2,3. = 0,(12 3,21

Gontrol final:
G #4 =

6in analiza tehnico%economic efectuat pe #aza coefiecientului timpului de #az, rezult c timpul de #az reprezint o pondere destul de sczut din timpul unitar al operaiei la toate operaiile de mai sus. Greterea coeficientului timpului de #az se poate face prin micarea timpilor a'uttori i a timpilor de deservire sau prin suprapunerea acestora peste timpul de #az. 'oe icientul de continuitate n unc$ionarea 'c a mainii unelte ) t# t Gc = # & t e = t # + t a & G c = te t# + ta 8trun'ire de degroare: t # < ),). min & t a < .,2. min &
),). = 0,1) ),). + .,2. 8trun'ire de finisare: t # < 1,-3 min & t a < 4,01 min 1,-3 G c. = = 0,1 1,-3 + 4,01 8trun'ire frontal: t # < 0,)) min & t a < .,(3 min 0,)) G c1 = = 0,01 0,)) + .,(3 >rezarea canalului de pan: t # < 0,0( min & t a < ),*3 min G c) = 0,0( = 0,01( 0,0( +),*3 >iletare pe strung: t # < 0,(( min & t a < ),4. min 0,(( G c* = = 0,.* 0,(( +),4. >iletarea cu filiera: t # < 0,. min& t a < 0,1. min G c2 = G c( = 0,. = 0,10,. + 0,1.

Lectificare exterioar: t # < *,0* min& t a < ),.1 min


*,0* = 0,-02 *,0* +),.1 Gentruire: t # < 0,( min& t a < 0,(( min 0,( G c- = = 0,-02 0,( + 0,(( G c3 =

Gontrol final: t # < 2,3. min& t a < .,* min


G c4 = 2,3. = 0,(*1 2,3. + .,*

'oe icientul de utilizare a materialului( 'm


Gm = g M

g greutatea piesei finite, n Ng& M greutatea semifa#ricatului, n Ng&


M = O E Gm =

O Ep

O Esemif

Ep Es

).*((1,3 mm Es 313-4,3 mm1 Gm < 0,*4 Goeficientul de utilizare admis este mai mic dec/t coeficientul de utilizare al materialului. 7entru micorarea acestuia !Gc se vor folosi semifa#ricatele cali#rate pentru reducerea adaosului de prelucrare. a. *roductivitatea muncii (0 "8G Ns = +#uc9schim#, N" "8G durata unui schim#, "8G < +- ore, N " norma de timp, N " < ..(,0(( +min, ". *re$ul de cost( *c 7reul de cost reprezint indicile principal de apreciere a economicitii fa#ricaiei: 7c = P + 8 + L +lei, P costul materialului P = m M % m) N !M g +lei, m costul la un Ng de material, 1,4 lei9Ng M greutatea semifa#ricatului, M < 0,4- Ng m) costul uni @g de deeuri din materialul utilizat, m) < ),- lei9@g N coeficientul de utilizare a deeurilor, N < 0,g greutatea piesei finite, g < 0,* Ng P = 1,4 0,4- % ),- 0,- !0,4- 0,*- = 1,.2 +lei, 8 retri#uia muncitorilor producitivi
8 = N "i 8i

Ep

N "i norma de timp pe #ucat la operaia QiK 8i retri#uia tarifar, orar pentru operaia QiK corespunztoare categoriei operatorului

8trun'irea de degroare:
8) = *),-4 (,1* = *,24) +lei9ora, (0

8trun'irea de finisare:
8. = *.,-2 3 = (,)(4 +lei9ora, (0 .*,-2 3 = .,3)1 +lei9ora, (0 2.,-. (,1 = 2,24( +lei9ora, (0 )),.* 3 = ),1). +lei9ora, (0 )*,**( 3 = ),-)( +lei9ora, (0 .(,)3 3,4* = 1,2(3 +lei9ora, (0 .0,0.4 (,1 = .,)01 +lei9ora, (0 ..,213 4,4 = 1,30. +lei9ora, (0

8trun'ire frontal:
81 =

Gentruire:
82 =

>iletare pe strung:
8* =

>iletare pe filier:
8( =

Lectificare:
83 =

>rezare canal de pan:


8- =

Gontrol final:
84 =
8 = 11,0-

+lei, L cheltuieli generale ale seciei de producie G L = a )00 8 Ga L= )00 = 1,0. G a 8 8e o#ine:

7c = 1,.2 + 11,0- + 1,0. G a = 1(,1. + 1,0. G a