Sunteți pe pagina 1din 60

ISSN 2066-0197

ISSN L 1221-7050

INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC


NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

BULETIN STATISTIC DE

PREURI
PRICES STATISTICAL BULLETIN

CUPRINS

CONTENTS
Pagina
Page

Not metodologic ..............................................

Methodological note

Dinamica preurilor n luna aprilie 2012 ..............

22

Price dynamics in April 2012

1.

Modificarea preurilor - medie lunar ..................

27

Change of prices - monthly average

2.

Indicii preurilor de consum n luna aprilie


2012 fa de luna octombrie 1990 ......................

27

Consumer price indices in April 2012 as


against October 1990

3.

Indicele preurilor de consum (IPC) agregri speciale.................................................

27

Consumer price index (CPI) special aggregates

4.

Indicii preurilor de consum - Evoluia lunar n


anii 1990 - 2012 fa de luna anterioar .............

28

Consumer price indices - Monthly evolution in the


years 1990 - 2012 as against the previous month

5.

Indicii preurilor de consum - Evoluia lunar n


anii 1991 - 2012 fa de decembrie anul
precedent ............................................................

30

Consumer price indices - Monthly evolution in


the years 1991 - 2012 as against December
of the previous year

6.

Indicii preurilor de consum pe principalele


mrfuri i servicii .................................................

32

Consumer price indices by main goods and


services

7.

Indicii armonizai ai preurilor de consum pe


grupele de
mrfuri i servicii conform
clasificrii COICOP ............................................

36

Harmonized indices of consumer prices by


groups of goods and services according to
the COICOP classification

8.

Indicii preurilor principalelor produse agricole ...

42

Price indices for the main agricultural products

9.

Preurile medii i indicii preurilor la


principalele produse vndute n pieele
agroalimentare din municipiile reedin de
jude, n luna aprilie 2012 ..............................

44

Average prices and price indices for the


main products sold on agro-food markets
in
county residence municipalities, in
April 2012

Indicii preurilor principalelor produse care


reprezint consum intermediar
n agricultur ..........................................................

47

Price indices of main


consumed in agriculture

48

Industrial production price indices for total,


domestic
and non-domestic market by
activities (divisions) CANE Rev.2

56

Industrial production price indices for total,


domestic and non-domestic market by main
industrial groups

Indicii preurilor produciei industriale pe total


(piaa intern i piaa extern) pe activiti
(clase) CAEN Rev.2 ............................................

58

Industrial production price indices for total


(domestic and non-domestic market) by
activities (classes) CANE Rev.2

14.

Coeficieni de ponderare utilizai


n calculul IPPI ....................................................

74

Weighting coefficient
calculation

15.

Indicii de cost n construcii pe categorii de


obiecte i pe elemente de structur ....................

76

Construction cost indices by categories of


objects and elements of structure

16.

Indicii preurilor proprietilor rezideniale ...........

78

Residential property price indices

17.

Indicii preurilor produciei pentru servicii............

79

Production price indices for services

10.

11.

12.

13.

Indicii preurilor produciei industriale pe total,


piaa intern i piaa extern pe activiti
(diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................
Indicii preurilor produciei industriale pe total,
piaa intern i piaa extern pe marile grupe
industriale............................................................

goods

used

in

currently

the

PPI

Simboluri folosite n tabele


Symbols used in the tables

= nu e cazul
= data not applicable

...

= lips date
= data not available

= date confideniale
= confidential data

NOTA METODOLOGIC

METHODOLOGICAL NOTE

INDICELE PREURILOR DE CONSUM (IPC)

CONSUMER PRICE INDEX (CPI)

Indicele preurilor de consum (IPC) msoar


evoluia de ansamblu a preurilor mrfurilor
cumprate i a tarifelor serviciilor utilizate de ctre
populaie ntr-o anumit perioad (perioad curent),
fa de o perioad anterioar (perioad de baz sau
de referin). Indicele preurilor de consum se
calculeaz numai pentru elementele care intr n
consumul direct al populaiei, fiind excluse:
consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter
de investiii i acumulare, dobnzile pltite la credite,
ratele de asigurare, amenzile, impozitele etc., precum
i cheltuielile aferente plii muncii pentru producia
agricol a gospodriilor individuale.

The consumer price index measures the overall


evolution of prices for goods bought and for tariffs of
services used by the population during a certain
period (current period), as against a previous period
(basic or reference period). The consumer price index
is calculated only for the elements entering the
population
direct
consumption,
excluding:
consumption from own resources, expenditures for
investments and accumulation, interests paid for
credits, insurance rates, fines, taxes etc., as well as
expenditures paid for the agricultural production of
individual households.

Sursele de date

Data sources

1. nregistrarea preurilor i tarifelor practicate de


unitile comerciale sau prestatoare de servicii se
realizeaz printr-o cercetare selectiv organizat de
Institutul Naional de Statistic. Colectarea datelor,
asigurat de personal statistic specializat, se
efectueaz pe baza unor caiete-chestionar
corespunztoare grupelor de mrfuri (alimentare,
nealimentare) i servicii. Cercetarea statistic asupra
urmtoarele
preurilor de consum utilizeaz
eantioane:

1. The prices and tariffs used by commercial units and


by units providing services are registered by means of
a sampling survey carried out by the National
Institute of Statistics. The specialized statistical staff
ensures the data collection based on questionnairebooks corresponding to the groups of goods (food
and non-food) and services. The statistical survey on
consumer prices uses the following samples:

i) Eantionul de localiti - stabilit cu respectarea


restriciilor de reprezentativitate n funcie de numrul
de locuitori i de volumul desfacerilor de mrfuri i al
prestrilor de servicii. Acesta cuprinde 42 de localiti
din mediul urban din care au fost selectate 68 de
centre de cercetare.

i) Sample of localities - is established observing the


restrictions of representativity depending on the
number of inhabitants and the volume of goods
sales and provisions of services. It includes 42
localities from the urban area in which 68 research
centers were selected.

ii) Eantionul unitilor de observare - cuprinde


magazine i uniti prestatoare de servicii ctre
populaie din centrele de cercetare. Selecia s-a
bazat pe necesitatea asigurrii reprezentativitii din
punct de vedere al volumului desfacerilor de mrfuri
i al prestrilor de servicii. Unitile n care se
nregistreaz preurile/tarifele sunt meninute n
eantion, pe ct posibil, o perioad mai mare pentru
a asigura continuitatea i comparabilitatea n timp a
seriilor de date. Eantionul cuprinde circa 7100 de
uniti din care aproape 87% sunt proprietate privat.

ii) Sample of observation units - includes shops and


units rendering services to the population from
research centers. The selection was based on the
need to ensure the representativity from the viewpoint
of the volume of goods sales and provisions of
services. The units in which prices / tariffs are
recorded are kept in the sample, as much as possible,
for a longer period of time in order to ensure the
continuity and comparability of data series over time.
The sample includes about 7100 units of which 87%
represent private ownership.

Preurile/tarifele stabilite prin acte normative sau


note de negociere (energie termic, gaz metan i
preuri/tarife unice pe ar pentru energie electric,
transport pe calea ferat, aerian i fluvial, servicii
de coresponden i curierat, abonamente radio-TV)

The prices/tariffs established by normative


documents or negotiation notes (thermal energy,
methane gas, and unique prices/tariffs by country for
electric energy, rail, air and river transport, mail and
courier services, radio and TV subscriptions) are
5

sunt nregistrate pe baza informaiilor primite de la


unitile care le practic.

registered based on the information received from the


units setting them.

iii) Eantionul de mrfuri i servicii - cuprinde


sortimente care au o pondere semnificativ n
consumul populaiei. Nomenclatorul utilizat este
structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi i
sortimente astfel:
- grupa mrfurilor alimentare cuprinde 54 posturi cu
395 sortimente;
- grupa mrfurilor nealimentare cuprinde 111 posturi
cu 977 sortimente;
- grupa serviciilor cuprinde 49 posturi cu 448
sortimente.

iii) Sample of goods and services - includes items that


have an important weight in the population
consumption. The nomenclature used is divided into 3
aggregation levels: groups, positions and items as
follows:
- the group of food goods contains 54 positions with
395 items;
- the group of non-food goods contains 111 positions
with 977 items;
- the group of services contains 49 positions with
448 items.

Sortimentele se individualizeaz n teren prin varieti


de mrfuri i servicii.

The items are individualized in the field by varieties of


goods and services.

2. Informaiile colectate prin aceast cercetare sunt


completate cu cele provenite din cercetarea privind
preurile principalelor produse agricole vndute
de
productorii
particulari
pe
pieele
agroalimentare, asigurndu-se astfel acoperirea
principalelor surse de aprovizionare a populaiei.

2. To the information collected through this survey is


added the information resulting from the survey on
the prices for the main agricultural products
sold by private producers on agro-food markets,
thus covering the main supply sources of the
population.

Sistemul de ponderare

Weighting system

Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preurilor


de consum sunt obinute din Ancheta Bugetelor de
Familie (ABF) i rezult din structura cheltuielilor
medii lunare efectuate de o gospodrie pentru
cumprarea bunurilor i pentru plata serviciilor
necesare satisfacerii nevoilor de trai. Periodic se
analizeaz structura cheltuielilor efectuate de
populaie, iar cnd mutaiile intervenite sunt
semnificative, ponderile se actualizeaz. Astfel,
ncepnd din ianuarie 2012 n calculul IPC se
utilizeaz ponderile rezultate din structura cheltuielilor
medii efectuate de o gospodrie n anul 2010.

The weights used to calculate the consumer price


indices are obtained from the Household Budget
Survey (HBS) and result from the structure of
monthly average expenditure of a household for the
purchase of goods and the payment of services
necessary for meeting the living needs. The structure
of population expenditure is periodically analysed;
when changes are significant, weights are updated.
Thus, beginning with January 2012, the CPI is
calculated using the weights resulted from the
structure of a household average expenditure in 2010.

Metoda de calcul a IPC

CPI computation method

IPC se calculeaz ca un indice de tip Laspeyres cu


baz fix. ncepnd din ianuarie 2012, calculul
indicilor lunari cu baz fix se va face cu preurile
medii din anul 2010 (anul 2010=100) i ponderile
din acelai an determinate pe baza cheltuielilor
medii din Ancheta Bugetelor de Familie.

The CPI is calculated as a Laspeyres-type index


with a fixed base. Beginning with January 2012, the
monthly indices with fixed base are calculated using
the average prices of 2010 (2010 = 100) and the
weights of the same year resulting from the average
expenditure identified by the Household Budget
Survey.

Pentru asigurarea continuitii seriilor de indici


construii cu baze diferite s-a utilizat un coeficient de
racordare care permite legarea (racordarea) seriei
de indici lunari din anul 2012 cu baz 2010=100 la
seria de indici cu baz 2009=100. Coeficientul de
racordare s-a determinat ca raport ntre un indice de

With a view to ensuring the continuity in the indices


series built up with different bases, a junction
coefficient was used, enabling the linking (junction) of
the 2012 series of monthly indices (2010 = 100) to the
indices series with the base 2009 = 100. The junction
coefficient was calculated as a ratio between a
6

tip Laspeyres calculat pentru luna decembrie 2011 n


vechea baz (2009=100), i un altul de acelai tip i
pentru aceeai lun n noua baz (2010=100).
Compararea a doi indici calculai n baze diferite se
face raportnd indicele de comparat n noua baz
multiplicat cu coeficientul de racordare la indicele cu
care se compar calculat n vechea baz.

Laspeyres-type index computed for December 2011


with the old base (2009 = 100) and another one of the
same type and for the same month, with the new
base (2010 = 100). The comparison of two indices
computed with different bases is done by dividing the
index to be compared, with the new base, multiplied
by the junction coefficient, to the index with which it
should be compared, computed with the old base.

Metodologia de calcul a IPC n Romnia este


armonizat cu metodologia utilizat de Oficiul de
Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel
de clasificri, nomenclatoare, metode de eantionare
i de calcul. Clasificarea COICOP (Clasificarea
Consumului Individual pe Destinaii) convenit de
CEE/EUROSTAT/OECD asigur comparabilitatea
indicilor la nivel european. Ultima versiune a acestei
clasificri, adoptat n iulie 1999, este structurat pe
12 diviziuni detaliate n 39 grupe i 93 clase de
mrfuri i servicii i este utilizat din ianuarie 2000.

In Romania, the CPI computation methodology is


harmonized with that used by the Statistical Office of
the European Union (EUROSTAT) at the level of
classifications,
nomenclatures,
sampling
and
computation methods. The COICOP classification
(Classification of Individual Consumption by Purpose)
agreed by EEC/EUROSTAT/OECD ensures the
comparability of indices at European level. The latest
version of this classification, adopted in July 1999, is
structured into 12 divisions, broken down by in 39
groups and 93 classes of goods and services and is
used beginning with January 2000.

Indicii armonizai ai preurilor de consum pe grupe de


mrfuri i servicii conform clasificrii COICOP rezult
prin regruparea sortimentelor i a posturilor cuprinse
n nomenclatorul privind calculul indicelui preurilor de
consum la nivel naional n structura i coninutul
prevzut n COICOP.

The Harmonized Indices of Consumer Prices result


from regrouping the items and positions comprised in
the nomenclature for CPI computation at national
level, according to the structure and the content of
COICOP.

In anul 2012, intr n vigoare regulamentul CE


1114/2010 privind standardele minime pentru
calitatea ponderilor indicilor armonizai ai preurilor de
consum. Implementarea regulamentului nseamn
utilizarea datelor privind cheltuiala monetar de
consum final al gospodriilor din conturile naionale
aferente anului 2010 i a cheltuielilor din Ancheta
Bugetelor de Familie 2010 pentru calculul ponderilor
indicilor armonizai. Ponderile astfel calculate sunt
apoi actualizate la preurile lunii decembrie 2011.

In 2012, the Regulation (EU) No 1114/2010 as


regards minimum standards for the quality of the
HICP
weightings
enters
into
force.
The
implementation of the Regulation means that NA data
regarding the household final monetary consumption
expenditure in 2010 and expenditures from the
household budget surveys in 2010 shall be used for
calculating the weights of the harmonized indexes.
The weights calculated this way are then updated to
the prices of December 2011.

Rata lunar a inflaiei reprezint creterea preurilor


de consum ntr-o lun, fa de luna precedent.

The monthly inflation rate represents the increase


in consumer prices in one month as against the
previous month.

Rata medie lunar a inflaiei exprim media


creterilor lunare ale preurilor. Se calculeaz ca o
medie geometric a indicilor lunari ai preurilor de
consum cu baza n lan din care se scade baza de
comparaie egal cu 100.

The monthly average inflation rate expresses the


average of monthly price increases. It is calculated
as a geometrical mean of the monthly consumer
price indices with a chain base, from which the
comparison base equal to 100 is substracted.

Rata medie anual a inflaiei reprezint creterea


medie a preurilor de consum ntr-un an fa de anul
precedent.
Aceast rat se calculeaz ca un raport, exprimat
procentual, ntre indicele mediu al preurilor dintr-un
an i cel al anului precedent, din care se scade 100.

The yearly average inflation rate represents the


average increase in consumer prices in one year as
against the previous year.
This rate is calculated as a ratio, expressed in
percentages, between the average price index of
one year and that of the previous year, from which
7

La rndul lor, indicii medii ai preurilor din cei doi ani


se determin ca medii aritmetice simple ale indicilor
lunari din fiecare an, calculai fa de aceeai baz
(octombrie 1990 = 100).

100 is substracted. In their turn, the average price


indices of the two years are determined as simple
arithmetic means of the monthly indices for each
year, calculated as against the same base (October
1990 = 100).

Rata anual a inflaiei reprezint creterea preurilor


de consum ntr-o lun din anul curent, fa de
aceeai lun a anului precedent.
Se calculeaz ca un raport exprimat procentual, ntre
indicele preurilor dintr-o lun din anul curent i
indicele din luna corespunztoare a anului
precedent, calculai fa de aceeai baz, din care
se scade 100.

The yearly inflation rate represents the increase in


consumer prices in one month of the current year,
as against the same month of the previous year. It
is calculated as a ratio, expressed in percentages,
between the price index of one month of the current
year and the price index of the corresponding month
of the previous year, calculated as against the same
base, from which 100 is substracted.

Rata inflaiei la sfritul anului reprezint creterea


preurilor de consum n luna decembrie a unui an fa
de aceeai lun a anului precedent.
Rata se calculeaz pe baza produsului indicilor lunari
cu baza n lan raportai la 100. Din acest produs
exprimat n procente, se scade 100.

The inflation rate at the end of year represents


the consumer price increase in December of one
year as against the same month of the previous
year.
The inflation rate is calculated based on the product
of the monthly indices with a chain base, in relation
to 100. From this product, expressed in
percentages, 100 is substracted.

PREURILE I INDICII PREURILOR


PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE

PRICES AND PRICE INDICES OF THE MAIN


AGRICULTURAL PRODUCTS

Indicii preurilor produselor agricole msoar


evoluia de ansamblu a preurilor produselor agricole
vndute de productorii agricoli interni ntr-o anumit
perioad (denumit perioad curent) fa de o
perioad anterioar (denumit perioad de baz sau
de referin).

The price indices of the agricultural products


measure the overall evolution of prices for the
agricultural products sold by the domestic
agricultural producers during a certain period (called
current period) as against a previous period (called
basic or reference period).

Observarea i culegerea preurilor, care intr n


calcularea preurilor medii i a indicilor preurilor, se
realizeaz selectiv, pe canalele de vnzare
reprezentative, n funcie de natura produsului,
utiliznd un eantion de 100 piee agroalimentare, 50
oboare, circa 100 procesatori, circa 50 de comerciani
angrositi, circa 70 societi comerciale agricole i
uniti de cercetare i producie agricol.

The observation and collection of the prices that


are taken into account for the calculation of average
prices and price indices are performed selectively,
based on the representative sale channels,
depending on the products nature, using a sample
of 100 agro-food markets, 50 fairs, about 100
manufacturers, about 50 wholesalers, about 70
agricultural trading companies, agricultural research
and production units.

Eantionul
produselor
cuprinde
varietile
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe
baza caracteristicilor specifice: calitate, soi, mrime,
greutate, vrst, etc. i a celor mai comune condiii
de comercializare.

The sample of products comprises the varieties


that are representative for each product and which
are selected based on their specific characteristics:
quality, kind, size, weight and age, etc. and the
most commune marketing conditions.

nregistrarea preurilor se realizeaz cu frecven


sptmnal n pieele agroalimentare i lunar n
oboare, la procesatori, angrositi i la societile
comerciale agricole.

Prices are recorded with a weekly frequency within


the agro-food market and with a monthly frequency
as regards the fairs, manufacturers, wholesalers
and agricultural trading companies.

Preurile au urmtoarele caracteristici:

The prices have the following characteristics:

reflect
prima etap de comercializare a
produselor: vnzrile
directe
realizate
de
productorii agricoli sau achiziiile directe de la
productorii agricoli;
nu includ costurile de transport, stocare, etc;
nu cuprind subveniile pe produs;
nu cuprind TVA.

reflect the first stage of the products trading:


direct sales performed by agricultural producers
or direct purchases from agricultural producers;
do not include the cost of transport, storage, etc;
do not include the subsidies on product;
do not include VAT.

Sistemul de poderare i algoritmul de calcul

Weighting system and calculation algorithm

Indicii lunari ai preurilor produselor agricole sunt


agregai la diferite nivele de clasificare a produselor
(pn la obinerea indicelui pentru total produse
agricole), utiliznd formula de tip Laspeyres.

The monthly price indices of the agricultural


products are aggregated at different product
classification levels (till obtaining the index for total
agricultural products), using a Laspeyers-type
formula.

Sistemul de ponderi utilizat n calculul indicilor lunari


ai preurilor la nivel de produs se bazeaz pe date la
nivel de jude (cantiti) obinute din cercetarea
statistic Producia vegetal la principalele culturi n
anul 2005 - PVPC i din cercetarea statistic
Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2005
i producia animal obtinut n anul 2005 E.P.A.

The system of weights used in the calculation of


monthly price indices at product level is based on
the data by county level (quantities) resulted from
the statistical survey Crop production for main
crops in 2005- PVPC and from the statistical
survey Livestock at 1 December 2005 and animal
production in 2005 E.P.A.

Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregai


este obinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultur, reprezentnd valoarea de
vnzare
a
produselor
agricole
la
preul
productorului, n anul 2005.

The system of weights used in the calculation of


aggregate indices is obtained based on the data
resulted from the Economic Accounts for
Agricultural, represents the value of the sales of
products at producer prices.

Preurile
utilizate
n calculul
indicilor lunari
(2005 = 100) sunt preurile medii anuale ale
produselor agricole n perioada de baz (anul 2005)
i preurile lunare din anul curent, la nivelul canalelor
de vnzare reprezentative.

The prices used in the calculation of monthly indices


(2005 = 100) are the yearly average prices of
agricultural products during the basic period (year
2005) and the monthly prices of the current year, at
the level of the representative sale channels.

Preurile medii ale produselor vndute n pieele


agroalimentare, la nivel de localitate, sunt calculate
utiliznd media aritmetic simpl a preurilor
sptmnale.

The average prices for main products sold on the


agro-food markets, at locality level, are calculated
using the simple arithmetic mean of the weekly
prices.

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE


CARE REPREZINT CONSUM INTERMEDIAR N
AGRICULTUR

PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS


THAT
REPRESENT
INTERMEDIATE
CONSUMPTION IN AGRICULTURE

Indicii preurilor produselor care reprezint


consum intermediar in agricultur (input-uri)
msoar variaia preurilor de vnzare a acestor
produse ctre productorii agricoli interni, ntr-o
anumit perioad (denumit perioad curent) fa
de o perioad anterioar (denumit perioad de
baz sau perioad de referin).

The price indices for the products that represent


intermediate consumption in agriculture (inputs)
measure the variation of the prices at which these
products are sold to domestic agricultural producers
in a certain period (called current period) as
compared to a previous period (called base period
or reference period).

Observarea i culegerea preurilor, care intr n


calculul indicilor, se realizeaz selectiv, n funcie de
natura produsului, alegerea surselor reprezentative
de date realizndu-se la nivelul grupelor de produse.
Unitile de observare statistic reprezint acei
operatori economici care respect urmtoarele
criterii:

The observation and collection of the prices


which form part of the calculation of the indices are
performed selectively, depending on the nature of
the product, with the representative data sources
being chosen at the level of product groups. The
statistical observation units are the economic
operators that meet the following criteria:

desfoar activitate de producie i/sau de


comercializare de input-uri agricole (din producia
intern sau din import);
comercializeaz direct ctre consumatorii finali
productori agricoli (reprezint ultima verig n
lanul de distribuie);
realizeaz tranzacii cu un volum mare de
produse.

they produce and/or market agricultural inputs


(from the domestic production or from imports);
they sell the products directly to final customers
agricultural producers (who represent the last
link in the distribution chain);
they make transactions with a great volume of
products.

Eantionul utilizat cuprinde un numr de cca 200 de


uniti observate, pentru culegerea preurilor de
vnzare ale seminelor, ngrmintelor chimice,
produselor pentru protecia plantelor (pesticide),
medicamentelor i produselor de uz veterinar i
furajelor.

The sample used includes approximately 200 units


observed for the collection of the selling prices of
seeds, chemical fertilisers, plant protection products
(pesticides), medicines and products for veterinary
use and fodder.

Eantionul produselor care reprezint consum


intermediar in agricultur cuprinde sortimentele
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe
baza caracteristicilor specifice de calitate, compoziie
chimic, mrime, etc. i a celor mai comune condiii
de comercializare care trebuie meninute constante
n timp, deoarece acestea influeneaz nivelul i
dinamica preului produsului.

The sample of products that represent


intermediate consumption in agriculture includes
the representative assortments for each product,
selected on the basis of the specific characteristics
with regard to quality, chemical composition, size,
etc. and of the most common marketing conditions
which need to be kept constant over time as they
influence the level and dynamics of the price of the
product.

nregistrarea preurilor se realizeaz cu frecven


trimestrial.

Prices are recorded on a quarterly basis.

Preurile au urmtoarele caracteristici:

The prices have the following characteristics:

se refer la ultima etap de comercializare a


produselor:
toate
tranzaciile
n
care
cumpratorul este producatorul agricol;
reflect tranzaciile cu un volum mare de
produse;
includ costurile de transport, stocare, etc, de la
firma productoare sau de la comerciant la
exploataia agricol;
nu cuprind subveniile pe produs;
nu cuprind TVA.

they refer to the last product marketing stage: all


transactions in which the buyer is the
agricultural producer;
they reflect the transactions with a great volume
of products;
they include the costs related to transport,
storage, etc. from the producing company or the
trader to the agricultural holding;
they do not include subsidies on products;
they do not include the VAT.

Sistemul de poderare i algoritmul de calcul

Weighting system and calculation algorithm

Indicii trimestriali ai preurilor produselor care


reprezint consum intermediar in agricultur sunt
indici de tip Laspeyres i se calculeaz utiliznd
preurile medii anuale i cantitile vndute n anul
2005 (2005=100).

The quarterly indices of the prices of the


products
that
represent
intermediate
consumption in agriculture are Laspeyres-type
indices and are calculated using the annual average
prices and the quantities sold in 2005 (2005=100).
10

Pentru produsele ale cror preuri se colecteaz prin


ancheta statistic selectiv, se calculeaz indici la
nivel de grupri omogene, utiliznd preurile medii.
Indicele, n acest caz, este raportul ntre pretul mediu
al perioadei curente i preul mediu al perioadei de
referin.
Preurile medii se obin prin ponderarea preurilor la
nivel de sortiment cu cantitile din perioada de
baz anul 2005.
Indicii sunt agregai la diferite nivele de clasificare a
produselor (pn la obinerea indicelui global-pentru
total produse care reprezint consum intermediar in
agricultur), utiliznd un sistem de ponderi.

For the products for which prices are collected


through the sample survey, indices are calculated at
the level of homogenous groups, using the average
prices. In this case, the index is the ratio of the
average price during the current period to the
average price during the reference period.
The average prices are obtained by weighting the
prices at assortment level by quantities from base
period year 2005.
The indices are aggregated at various product
classification levels (until obtaining the overall index
for total products representing intermediate
consumption in agriculture), using a weighting
system.
The structure of the overall index includes
subgroups/groups of products for which data are not
collected (e.g. Energy and lubricants), as they come
from other statistical surveys conducted by the NIS
and represent either price indices already
aggregated at subgroup/group level or indices at
product level which are aggregated using weights,
up to the level imposed by the structure of the
overall index.

n structura indicelui global sunt cuprinse


subgrupe/grupe de produse pentru care nu se culeg
date (ex: Energie i lubrifiani), acestea provenind de
la alte cercetri statistice din cadrul INS i reprezint
fie indici de pre agregai deja la nivel de
subgrup/grup, fie indici la nivel de produse
componente care se agreg utiliznd ponderi, pn
la nivelul impus de structura indicelui global.

Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregai


este obinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultur, reprezentnd valoarea
anual a produselor care reprezint consum
intermediar n agricultur, n anul 2005.

The system of weights used for aggregate


indices is obtained from the data resulting from the
Economic Accounts for Agriculture, representing the
annual value of the products that account for
intermediate consumption in agriculture in 2005.

INDICELE
PREURILOR
INDUSTRIALE (IPPI)

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX (IPPI)

PRODUCIEI

Indicele preurilor produciei industriale msoar


evoluia de ansamblu a preurilor produselor/serviciilor
industriale fabricate i livrate n primul stadiu de
comercializare de productorii interni ntr-o anumit
perioad (denumit perioad curent) fa de o
perioad anterioar (denumit perioad de baz sau
de referin).
Sfera de cuprindere a indicelui preurilor produciei
industriale
este
reprezentat
de
ansamblul
produselor fabricate i comercializate (la intern i/sau
export) de ctre operatorii economici a cror
activitate principal se nscrie n cadrul diviziunilor
CAEN Rev.2: 05 36

The industrial production price index measures the


overall
evolution
of
prices
for
industrial
products/services manufactured and delivered
during the first marketing stage by domestic
producers during a certain period (called current
period) as against a previous period (called basic or
reference period).
The coverage of the industrial production price
index is represented by all the products
manufactured and sold (on the domestic and/or
non-domestic market) by economic operators
whose main activity is included in the CANE Rev.2
divisions: 05 36.

Variabila observat este preul asociat acestor


tranzacii care va fi determinat n funcie de vnztor
(operator economic), de specificul produsului supus
tranzacionrii, de tipul de cumprtor i de alte
caracteristici ale tranzaciei.

The observed variable represents the price


associated to these transactions, which is to be
determined depending on the seller (economic
operator), the specific nature of the product
destined for transaction, the type of buyer and other
characteristics of the transaction.

Numrul mare de tranzacii efectuate de operatorii


economici industriali, n cadrul economiei naionale,

The great number of transactions carried out by


industrial economic operators, within the national
11

face imposibil urmrirea lor n totalitate. De aceea,


observarea i culegerea preurilor de vnzare a
produselor industriale care intr n calculul indicelui
preurilor produciei industriale se realizeaz pe un
eantion reprezentativ de operatori economici n
cadrul fiecrei clase de activitate CAEN Rev.2, avnd
la baz un nomenclator unic de produse industriale.

economy, does not allow a full monitoring.


Therefore, the observation and collection of the
selling prices of the industrial products used to
calculate the industrial production price index are
carried out on a representative sample of economic
operators for each CANE Rev. 2 activity class,
based on a unique nomenclature of industrial
products.

Indicele preurilor produciei industriale acoper


aproape n totalitate sectoarele industriilor extractiv
i prelucrtoare, precum i sectorul energetic.

The industrial production price index almost fully


covers the mining and quarrying sector and the
manufacturing sector, as well as the energy sector.

n calculul indicelui conform Regulamentului CE nr.


1165/98 amendat cu Regulamentul Parlamentului
European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe
termen scurt, nu se cuprind:
 extracia minereurilor de uraniu i toriu;
 prelucrarea combustibililor nucleari;
 fabricarea armamentului i muniie;
 construcia de nave i brci;
 fabricarea de aeronave i nave spaiale;

 producia fabricat i livrat n cadrul aceluiai


operator economic (consumul intern).

According to EC Council Regulation No. 1165/98


amended by Parliament and Council Regulation No.
1158/2005 concerning short-term statistics, the
index calculation does not include:
 mining of uranium and thorium ores;
 processing of nuclear fuel;
 manufacture of weapons and ammunition;
 building of ships and boats
 manufacture of air and spacecraft and related
machinery;
 manufacture of military fighting vehicles;
 sewerage;
 waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery;
 remediation activities and other
waste
management services;
 production manufactured and delivered within
the same enterprise (domestic consumption).

Produsele fabricate de operatorii economici selectai


n eantion sunt tratate n mod diferit n funcie de
principalele destinaii ale acestora, piaa intern i
export.

The products manufactured by the economic


operators selected in the sample are treated
differently depending on their main destination,
domestic market and export.

Principalele nomenclatoare utilizate n calculul


indicelui preurilor produciei industriale sunt:

The main nomenclatures used in the calculation of


the industrial production price index are:

 Nomenclatorul operatorilor economici


Principala surs de date pentru construirea
eantionului de operatori economici o constituie
cercetarea statistic Ancheta Statistic Anual
(structural) n ntreprinderi (ASA) din anul 2005. Pe
baza datelor din aceast cercetare statistic,
operatorii economici sunt ordonai descresctor dup
cifra de afaceri n cadrul fiecrei clase de activitate
CAEN Rev.2, reinndu-se n eantion operatorii
economici a cror cifr de afaceri reprezint cel puin
60% din totalul clasei CAEN Rev.2.
Gradul de acoperire obinut este cuprins ntre 60% i
100%.
Conform principiului confidenialitii pentru ca datele
statistice s poat fi publicate acestea trebuie
obinute pe baza unui nomenclator format din minim

 Nomenclature of economic operators


The main data source for building up the sample of
economic operators is represented by the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey of 2005.
Based on the data from this statistical survey, the
economic operators are ordered in a descending
manner by turnover in each CANE Rev.2 activity
class. The economic operators whose turnover
represents at least 60% of the total CANE Rev.2
class are kept in the sample.
The coverage obtained is between 60% and 100%.
According to the confidentiality principle, for
statistical data to be published, they have to be
obtained based on a nomenclature formed of at last
3 economic operators. Therefore, for those CANE
Rev.2 activities for which the industrial production

 fabricarea vehiculelor militare de lupt;


 colectarea i epurarea apelor uzate;
 colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor;
activiti de recuperare a materialelor reciclabile;
 activiti i servicii de decontaminare;

12

trei operatori economici. De aceea pentru acele


activiti CAEN Rev.2 pentru care indicii preurilor
produciei industriale au fost calculai pe baza datelor
furnizate de un numr mai mic de trei operatori
economici, datele nu sunt publicate n acest buletin.

price indices were calculated based on the data


provided by less than three economic operators, the
data are not published in this bulletin.

 Nomenclatorul de produse
Urmrirea i nregistrarea preurilor sortimentelor
fabricate i livrate de operatorii economici din
eantion se va face pe baza unui nomenclator unic
de
produse
industriale

PRODROM
ce
caracterizeaz activitile B, C, D i E din CAEN Rev
2. Produsul cuprins n nomenclator reprezint primul
nivel de agregare a sortimentelor componente ce
produciei
caracterizeaz
micarea
preurilor
industriale.

 Nomenclature of products
The monitoring and recording of the prices of the
assortments manufactured and delivered by the
economic operators included in the sample will be
based on an unique nomenclature of industrial
products - PRODROM which characterises the
activity of sections B, C, D and E from CANE Rev.
2. The product included in the nomenclature
represents the first aggregation level of the
component
assortments
characterising
the
movement of industrial production prices.

 Nomenclatorul de sortimente
Sortimentul este un bun material care rezult dintr-un
proces tehnologic de fabricaie bine definit, avnd
caracteristici tehnico-funcionale specifice. Sortimentul
reprezint nivelul elementar la care se urmrete
preul asociat tranzaciilor.

 Nomenclature of assortments

Nomenclatorul de sortimente nu este unic pe ar, el


se realizeaz la nivelul fiecrei uniti de observare
de ctre specialitii statisticieni mpreun cu
specialitii din cadrul operatorului economic.

The assortment is a material good resulting from a


well-defined manufacturing technological process,
having
specific
technical
and
functional
characteristics. The assortment represents the
elementary level at which the price associated to
transactions is monitored.
The nomenclature of assortments is not unique at
national level; it is carried out at the level of each
observation unit by expert statisticians together with
the specialists within the economic operator.

Construirea sistemului de ponderare i algoritmul


de calcul

Building up the weighting system and the


calculation algorithm

Indicele preurilor produciei industriale este de tip


Laspeyres i se determin pe baza unui sistem de
ponderi constante.

The industrial production price index is a


Laspeyres-type index and is determined on the
basis of a system of constant weightings.

ncepnd cu anul 2009 Indicele preurilor produciei


industriale se calculeaz utiliznd clasificarea CAEN
Rev. 2.

Starting with 2009 the Industrial production price


index is calculated using the NACE Rev. 2
classification.

Sistemul de ponderi utilizat n calculul indicelui


preurilor produciei industriale se stabilete separat
pe destinaii, dup cum acesta servete la calculul
indicelui preurilor produciei industriale livrat pieei
interne sau indicelui preurilor produciei industriale
livrat la export. Valorile de ponderare pe destinaii
pentru toate nivelele de agregare s-au determinat din
Ancheta Statistic Anual (structural) n ntreprinderi
din anul 2005.

The system of weights used in the calculation of the


industrial production price index is established
separately by destinations, as it is used for the
calculation of the industrial production price index,
depending on whether the production is destined for
the domestic market or for export. The weighting
values by destinations for all aggregation levels
were set based on the Annual Statistical (Structural)
Business Survey of 2005.

Indicele preurilor produciei industriale pe total se


calculeaz ca medie aritmetic ponderat dintre
indicele preurilor produciei industriale livrat pe
piaa intern i indicele preurilor produciei
industriale livrat pe piaa extern, pe fiecare nivel de

The industrial production price indices for total is


calculated as a weighted arithmetic mean of the
industrial production price indices for domestic
market and the industrial production price indices
for non-domestic market, on each level of
13

agregare (clas, grup, diviziune, seciune, total


industrie).
Calculul indicilor de pre fa de luna precedent sau
fa de luna corespunztoare din anul precedent,
pornind de la indicii de pre cu baz fix (anul
2005=100), se realizeaz astfel:

aggregation (class, division, section, total industry).

Indicii de pre fa de luna precedent: prin


mprirea indicelui cu baz fix (anul 2005=100) al
lunii respective la indicele cu baz fix (anul
2005=100) al lunii precedente, nmulit cu 100;

Price indices as against the previous month:


by dividing the index with a fixed base (year
2005=100) of the respective month, to the index
with a fixed base (year 2005=100) of the previous
month, multiplied with 100;

Indicii de pre fa de luna corespunztoare din


anul precedent: prin mprirea indicelui cu baz fix
(anul 2005=100) al unei anumite luni din anul
respectiv la indicele cu baz fix (anul 2005=100) al
aceleiai luni din anul precedent, nmulit cu 100.

Price indices as against the same month of the

INDICELE COSTURILOR N CONSTRUCII

CONSTRUCTION COST INDEX

Indicele de cost n construcii este un indicator


statistic care msoar evoluia costurilor practicate la
realizarea lucrrilor de construcii executate ntr-o
anumit perioad fa de o perioad de referin.

The construction cost index is a statistical indicator


which measures the evolution of the costs used for
construction works performed during a certain
period as against a reference period.

Principalele nomenclatoare utilizate n calculul


indicelui costului lucrrilor de construcii sunt:

The main nomenclatures used in the calculation of


the construction cost index are:

Nomenclatorul lucrrilor de construcii pe


principalele categorii de lucrri i obiecte de
construcii.

The nomenclature of construction works by


of works
and main
main
categories
construction objects.

n timpul anului activitatea de construcii este urmrit


pe trei categorii principale de lucrri de
construcii:
- lucrri de construcii noi;
- lucrri de reparaii capitale;
- lucrri de ntreinere i reparaii curente.

During the year, the construction activity is


monitored taking into account the three main
categories of construction works:
- new construction works;
- capital repair works;
- current maintenance and repair works.

Construciile noi reprezint rezultatul acelor


activiti care determin direct crearea de noi spaii
(de locuit sau cu alt utilizare) sau crearea de noi
structuri la construciile civile existente.

The new construction works represent the result


of those activities which directly determine the
creation of new spaces (for housing or for other
use) or the creation of new structures for the
existing civil engineering.

Lucrrile de reparaii capitale reprezint complexul


de lucrri care se execut la cldiri i construcii
existente dup expirarea fiecrui ciclu de funcionare
prevzut n normativele tehnice i care au ca scop
asigurarea meninerii caracteristicilor tehnico-economice
pe ntreaga durat de serviciu normat.

The capital repair works are all works performed


for the existing buildings and construction after the
end of each functioning cycle foreseen by the
technical norms and which are aimed at ensuring
the maintenance of technical and economic features
throughout the standardized service duration.

The calculation of the price indices against the


previous month or against the same month of the
previous year, starting from the price indices with a
fixed base (year 2005=100), is done as follows:

previous year: by dividing the index with a fixed


base (year 2005=100) of one month from respective
year, to the index with a fixed base (year 2005=100)
of the same month of the previous year, multiplied
with 100.

14

Lucrrile de ntreinere i reparaii curente


reprezint ansamblul de operaii (lucrri curente de
zidrie, lucrri de vopsitorie, lucrri de nclzire i
climatizare, lucrri de instalaii de distribuire a gazului
etc.) ce se realizeaz la o construcie existent
pentru a se asigura continuitatea folosirii ei,
mpiedicarea unei uzuri rapide i prelungirea duratei
de funcionare.

The current maintenance and repair works


represent all the operations (current works of
masonry, painting, heating and air conditioning,
plumbing for gas distribution a.s.o.) performed on
an existing building in order to ensure the continuity
in using it, to prevent its quick wear and tear and to
prolong its service life.

Fiecare categorie de lucrare este mprit pe trei


tipuri de obiecte de construcii:
- cldiri rezideniale;
- cldiri nerezideniale;
- construcii inginereti.

Each category of works is broken down by three


types of construction objects:
- residential buildings;
- non-residential buildings;
- civil engineering.

Cldirile rezideniale sunt destinate n exclusivitate,


sau n principal, pentru locuit (peste 50% din spaiul
locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru
locuit). Cldirile pentru colectiviti (case de btrni,
orfelinate) se consider cldiri rezideniale.

The residential buildings are destined exclusively


or mainly for housing (over 50% of the housing
space or of the built volume is used for housing).
The institutional buildings (asylums, orphanages)
are considered residential buildings.

Cldirile
nerezideniale
sunt
destinate
n
exclusivitate, sau n principal, altor scopuri dect cele
rezideniale (magazine, cinematografe, birouri, spaii
administrative, cldiri industriale).

The non-residential buildings are destined


exclusively or mainly for other aims than residential
buildings (shops, cinemas, offices, administrative
spaces, industrial buildings).

Construciile inginereti reprezint acele obiecte de


construcii care nu ndeplinesc caracteristicile de
cldiri i au ca scop crearea condiiilor pentru
realizarea activitilor de producie sau desfurarea
activitilor social-culturale (drumuri, ci ferate,
poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.).

Civil engineering includes those construction


objects which do not have the same characteristics
as buildings and whose aim is to provide conditions
for performing production activities or carrying out
social and cultural activities (roads, railways,
bridges, aerodromes, stadiums, viaducts a.s.o.)

Nu se includ n activitatea de construcii:

The construction works do not include the


following:
- the capital repairs of equipment, which are
included in the industrial branch;
- the assembly of equipment and metallic
construction performed by the producing /
supplying industrial units.

- reparaiile capitale ale utilajelor care se includ


n ramura industrie;
- montajul
utilajului
i
construciilor
metalice executate de ctre ntreprinderile
"industriale" productoare / furnizoare.
Nomenclatorul agenilor economici

Nomenclature of economic units

Avnd n vedere c lucrrile de construcii executate


n antrepriz reprezint peste 75,0% din volumul total
al construciilor, n cercetarea statistic infraanual
sunt incluse acele ntreprinderi cu activitate principal
de construcii, care au o eviden proprie organizat,
respectiv cele ce execut lucrri n antrepriz.

Taking into account that the construction works


performed under contract represent over 75,0% of
the total volume of construction works. The
infra-annual statistical research includes the
enterprises whose main activity is construction,
which have their own accounting evidence and
those which perform construction works under
contract, respectively.

Algoritm de calcul

Calculation algorithm

Indicele de cost n construcii se calculeaz ca un


indice de tip Laspeyres cu baz fix.

The construction cost index is calculated as a


Laspeyres-type index with a fixed base.
15

Calculul indicilor de cost n construcii se face


utiliznd elementele de cheltuieli i ponderile aferente
anului 2005. Sistemul de ponderi utilizat n calculul
indicelui de cost n construcii se stabilete separat
pe fiecare categorie de lucrri, respectiv obiect. Ca
element de ponderare se folosete greutatea
specific (structura) a fiecrui element de cheltuial
fa de total.

The construction cost index is calculated using the


cost components and weights corresponding to the
year 2005. The weighting system used in the
calculation of the construction cost index is
established separately for each category of works
and objects, respectively. The specific weight
(structure) of each cost component as against the
total is used as a weighting element.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:


- materialele (reprezint valorile materialelor de
construcii);
- manopera (reprezint ctigurile salariale brute
lunare n ramura construcii);
- echipamentele (reprezint cheltuielile pentru
utilajele proprii, precum i cheltuielile cu
utilajele nchiriate);
- transportul (reprezint cheltuielile pentru
transportul materialului de la productor pn la
categoriei
de obiecte de
locul execuiei
construcii);
- cheltuielile
indirecte
(reprezint
salariile
personalului indirect productiv, cheltuielile de
aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia
ntreprinderii:
chirii,
energie,
birotic,
comunicaii).

The main cost components are:


- material cost (represents the value of
construction materials);
- labour cost (represents the monthly gross
wages for constructions);
- equipment cost (represents the expenditure for
own equipment as well as
for leased
equipment);
- transport cost (represents the expenditure
for the transport of the material from the
producer to the construction site);

Pe elemente de cheltuieli, indicii de pre de tip


Laspeyres folosii sunt:
- Indicele preurilor produciei industriale pentru
materiale de construcii (IPPI);
- Indicele costului forei de munc n construcii;
- IPPI pentru utilaje de construcii;
- IPPI pentru mijloace de transport;
- Indicele preurilor de consum.

The price indices of Laspeyres-type used for


each cost component are:
- Industrial production
price
index for
construction materials (IPPI);
- Labour force cost index in constructions;
- IPPI for construction equipment;
- IPPI for transport means;
- Consumer price index.

Indicii de cost n construcii sunt calculai ca medie


ponderat a indicilor de pre ai materialelor de
construcii, ai utilajelor din construcii, ai cheltuielilor
de transport i ai cheltuielilor indirecte precum i a
indicelui ctigului salarial nominal brut. Ponderile
utilizate pentru agregare reprezint structura
cheltuielilor n construcii rezultat pe baza
anchetelor
statistice
specifice
realizate
cu
periodicitate de 5 ani (ultima realizat pentru anul de
baz 2005).
Indicii de cost n construcii sunt calculai pe total
ramur construcii (seciunea F CAEN Rev.2), pe
elemente de structur (lucrri de construcii noi,
reparaii capitale i lucrri de intreinere i reparaii
curente) i pe tipuri de construcii (cldiri rezideniale,
cldiri nerezideniale i construcii inginereti).
Indicii de cost n construcii sunt provizorii i se
revizuiesc pe baza rectificrilor ce se efectueaz
retroactiv de ctre ntreprinderile din eantion, asupra
datelor furnizate anterior de ctre acestea.

Cost indices in construction are calculated as


weighted mean of construction materials price
indices, construction equipment indices, transport
expenditure and indirect expenditure as well as the
gross nominal earnings index. The weights used for
aggregation represent the expenditure structure in
construction based on specific statistical surveys
with 5 year periodicity (the last one was for the base
year 2005).

- indirect costs (represent the wages of indirectly


productive employees, supply expenditure,
storing expenditure, enterprises maintenance
expenditure: rents, energy, office consumables,
communications).

Cost indices in construction are calculated per total


construction branch (CANE Rev.2 F section), by
structure elements (new construction works, capital
repairs and maintenance works and current repairs)
and by construction type (residential buildings,
non-residential
buildings
and
engineering
construction).
Construction cost indices are provisional and are
revised based on rectification retroactively done by
sample enterprises, on data previously provided.
16

INDICII
PREURILOR
REZIDENIALE

PROPRIETILOR

RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES

Elaborarea metodologiei de calcul a nceput n


anul 2008 n baza unei colaborri ntre Institutul
Naional de Statistic (INS), Banca Naional a
Romniei (BNR) i Uniunea Naional a Notarilor
Publici din Romnia (UNNPR).

The development of the calculation methodology


started in 2008 in the framework of a collaboration
among the National Institute of Statistics (NIS), the
National Bank of Romania (NBR) and the National
Union of Notaries Public from Romania (NUNPR).

Obiectivul este de a msura evoluia trimestrial a


preurilor proprietilor rezideniale fa de anul 2009
(anul de ncepere al anchetei) i nu de a calcula
preul mediu pe metru ptrat sau o valoare medie pe
tranzacie n funcie de numrul de camere sau
suprafaa util.

The objective is to measure the quarterly evolution


of residential property prices as against the year
2009 (the starting year of the survey) and not to
calculate the average price per square metre or an
average value per transaction by number of rooms
or usable area of the property.

Colectarea datelor

Data collection

Modul standard de construire a unui indice de pre


este de a colecta preurile pentru exact acelai
produs sau sortiment n perioadele care urmeaz s
fie comparate. n practic, n cazul proprietilor
rezideniale, aceast metod standard ntmpin
dificulti de aplicare din mai multe considerente, i
anume:
- proprietile vndute n perioade diferite sunt
eterogene. Fiecare proprietate vndut poate fi
considerat un produs unic. Este greu s
similare
din
cauza
identifici
proprieti
diferenelor calitative care pot s apar i chiar a
locaiei unde este vndut proprietatea;
- tranzaciile cu aceeai proprietate sunt
sporadice. n ciuda aplicrii cu succes a
ajustrilor calitative, pot exista probleme n
construirea unui indice de pre tocmai datorit
incidenei sczute a revnzrilor;
- numrul redus de informaii/caracteristici ale
proprietilor vndute.

The standard method of building a price index is to


collect the prices in the periods to be compared for
the exact same product or item. In practice, in the
case of residential properties, this standard method
encounter difficulties in application due to several
reasons, namely:

n acest sens, n vederea stabilirii ct mai exact a


caracteristicilor care influeneaz preul tranzaciei au
fost solicitate i informaii cu privire la:

Considering this, in order to determine the


characteristics that influence the transaction price
as accurately as possible, the following information
was also requested:
location of the property;
year of construction;
type of building
o block of flats:
usable and built floor area
level at which the dwelling is located
o individual building:
usable and built area
land area
garage
other qualitative characteristics:
o type of dwelling
o comfort level

- the properties sold in different periods of time


are heterogeneous. Each property sold can be
considered as a unique item. It is difficult to
identify a similar property due to the qualitative
differences that may occur, even the location
where the property is sold;
- transactions with the same property are
sporadic. Despite the successful implementation
of quality adjustments, there may be problems
in building a price index precisely because of
the low incidence of resales;
- the reduced amount of information on/number of
characteristics of the sold properties.

locaia amplasrii imobilului;


anul construirii;
tipul cldirii:
o cldire de tip bloc
suprafaa util i construit;
nivelul la care se afl locuina;
o cldiri individuale
suprafaa utila i construit;
suprafaa teren;
garaj;
alte caracteristicii calitative:
o tipul locuinei;
o gradul de confort al locuinei;
17

o sistemul de nclzire;
o tipul de finisaj;
o starea de ntreinere a locuinei;
o materialele de construcie;
o amplasarea imobilului.

o
o
o
o
o

heating type
type of finishes
state of dwelling maintenance
construction materials
neighbourhood

Colectarea informaiilor a nceput din luna ianuarie


2009 i se realizeaz de ctre INS cu sprijinul tuturor
Camerelor Notarilor Publici care funcioneaz n plan
teritorial. Datele sunt colectate de la birourile
notariale pe baza unui chestionar electronic cu o
periodicitate lunar.
Variabila
colectat
prin
ancheta
preurilor
proprietailor rezideniale face referire la valoarea
declarat de pri n tranzaciile autentificate de ctre
notarii publici.

The data collection began in January 2009 and is


performed by the NIS with the support of all the
Chambers of Notaries Public serving the territorial
level. Data are collected through the notary offices
using an electronic questionnaire with monthly
periodicity.
The price variable collected through the survey on
residential property prices refers to the value
declared by both parties involved in the transactions
authorised by the notaries.

Metoda de calcul

Calculation method

Indicele este un indice agregat de tip Laspeyres, care


presupune msurarea evoluiei preurilor n perioada
curent fa de o perioad de baz (2009) pentru
cldiri de tip apartament, cldiri individuale i total
proprieti rezideniale.
Pentru calculul indicelui de pre pentru cldirile de tip
apartament au fost luate n considerare urmtoarele
criterii:
suprafaa util conform cu Legea nr. 114/96
privind locuinele, actualizat i revizuit;
expertizele privind valorile orientative de
evaluare a bunurilor imobiliare, ntocmite n
temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Pentru calculul indicelui de pre pentru cldirile
individuale au fost luate n considerare urmtoarele
criterii:
suprafaa util conform cu Legea nr. 114/96
privind locuinele, actualizat i revizuit;
expertizele privind valorile orientative de
evaluare a bunurilor imobiliare, ntocmite n
temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare;
suprafaa terenului adiacent locuinei s nu fie
mai mare de 10.000 metri ptrai.
innd cont de limitrile existente n cazul vnzrilor
proprietilor imobiliare, referitoare la modificrile
calitative care apar n timp, metoda folosit pentru
estimare a indicilor este metoda hedonic. Metoda
hedonic ia n considerare faptul c bunurile
eterogene pot fi descrise printr-un set de caracteristici
sau atribuii. n cazul locuinelor, acest set poate
include att caracteristici referitoare la strucutura
locuinei, ct i cele referitoare la locaia unde se afl
proprietatea. Dei nu exist o pia pentru evaluarea
acestor caracteristici (ele nu pot fi vndute separat),
cererea i oferta, n cazul proprietilor, determin

The index is a Laspeyres-type index which involves


measuring the evolution of prices in the current
period as against a base period (2009) for
apartment buildings, individual buildings and
residential properties overall.
In order to calculate the price index for apartments,
the following criteria have been taken into
consideration:
the usable area according to Law No 114/1996
on dwellings, updated and revised;
expert guidance on the indicative appraisal
values of real estate, provided under Law No
571/2003 on the Fiscal Code, as amended and
supplemented.
To calculate the price index for individual buildings,
the following criteria have been taken into
consideration:
the usable area according to Law No 114/1996
on dwellings, updated and revised;
expert guidance on the indicative appraisal
values of real estate, provided under Law No
571/2003 on the Fiscal Code, as amended and
supplemented;
the area of the land adjacent to the dwelling is to
be less than 10000 square metres.
Given the existing limitations for real estate sales,
the qualitative changes that occur over time, the
method used to estimate the indices is the hedonic
method. The hedonic method takes into account the
fact that the heterogeneous goods can be described
by a set of characteristics or attributes. In the case
of dwellings, this set may include both
characteristics related to the structure of the
dwelling and characteristics relating to the location
of the property. Although there is no market for the
evaluation of these characteristics (they can not be
sold separately), in the case of properties, supply
18

implicit contribuia marginal a caracteristicilor la


preurile proprietilor. Tehnicile de regresie pot fi
utilizate pentru estimarea acestor contribuii
marginale sau a preurilor implicite. Pentru a estima
contribuiile marginale a caracteristicilor luate n
considerare n descrierea preurilor proprietilor
rezideniale n Romnia a fost utilizat o funcie de
regresie logaritmic:

and demand determine by default the marginal


contribution of characteristics to the property prices.
The regression techniques can be used for the
estimation of these marginal contributions or the
default prices.
In order to estimate the marginal contributions of the
characteristics considered for describing the
residential property prices in Romania, the
logarithmic regression function was used:

ln pi = 1, ln si + j , * ci

ln pi = 1, ln si + j , * ci

Regula de baz n selectarea caracteristicilor a fost


existena unui numr de cel puin 20 de observaii pe
fiecare caracteristic n parte.
Pentru construirea funciei de regresie caracteristicile
luate n considerare au fost urmtoarele:

The basic rule in selecting the characteristics was


the existence of at least 20 observations for each
individual characteristic.
The characteristics which have been taken into
account for creating the regression function were
the following:
a. location where the dwelling is situated
i. capital city or rest of the country for
apartments in blocks;
ii. urban or rural area for individual
buildings.
For each locality, dummy variables taking
value 1 if the dwelling is situated in a certain
micro-location (district for flats in the capital
city, county in the other cases) or value 0
otherwise have been created;
b. year of construction: 5 dummy variables were
considered in relation to the year of
construction declared for the transacted
dwelling;
c. level at which the dwelling is located: 4 dummy
variables were considered depending on the
floor on which the dwelling is situated;
d. area of the dwelling: the natural logarithm
value for each area was considered;
e. type of apartment: 2 dummy variables were
created, one for each type of apartment
(detached, not-detached);
f. comfort type: dummy variables were created
for each type of comfort (superior, comfort
type I, type II, other categories);
g. heating type: dummy variables were created
for each heating type used in the sold
dwelling (central heating, own central
heating, air conditioning, etc);
h. type of finishes: 3 dummy variables were
built for the existing types (superior, normal,
without);
i. state of dwelling maintenance: 3 dummy
variables were created depending on the
statement of the seller/buyer (very good,
good, satisfactory);
j. neighbourhood: dummy variables were
created taking into account the location of the
dwelling (near the public transport network,
near shops, etc).

a. localitatea n care se afl locuina:


i. capital sau restul rii, n cazul
apartamentelor;
ii. mediu urban sau rural, n cazul cldirilor
individuale.
Pentru fiecare localitate au fost create variable
fictive (dummy) care iau valoarea 1, dac
locuina se afl ntr-o anumit microlocaie
(sector, n cazul apartamentelor din capital i
jude, n celelalte cazuri) sau 0 n caz contrar;
b. anul de construcie: au fost considerate 5
variabile fictive n funcie de anul de
construcie
declarat
pentru
locuina
tranzacionat;
c. nivelul la care se afl locuina: s-au considerat
4 variabile false n funcie de etajul la care se
afl locuina;
d. suprafaa locuinei: a fost considerat valoarea
logaritmului natural pentru fiecare suprafa;
e. tipul locuinei: au fost create dou variabile
fictive pentru fiecare tip de locuin
(decomandat sau nedecomandat);
f. confortul locuinei: au fost create variabile
fictive pentru fiecare tip de confort (superior,1,
2 sau altul);
g. sistemul de nclzire: au fost create variabile
fictive pentru fiecare sistem de nclzire folosit
n locuina vndut (nclzire centralizat,
central proprie, aer condiionat, etc.);
h. tipul de finisaj: au fost construie 3 variabile
fictive aferente tipurilor de finisaj considerate
(superior, normal i fr);
i. starea de ntreinere a locuinei: au fost create 3
variabile fictive n funcie de declaraia
vnztorului/cumprtorului (foarte bun,
bun i satisfctoare);
j. amplasarea locuinei: variabilele fictive create
au inut cont de amplasarea locuinei (aproape
de mijloacele de transport; aproape de
magazine, etc).
19

n urma aplicrii funciei de regresie, pentru toate


nregistrrile aferente anului 2009, au fost pstrate n
model numai caracteristicile al crui nivel de
semnificaie statistic a fost sub 0,05.
Modelul a fost aplicat pentru datele nregistrate n
cazul fiecrui trimestru, rezultnd astfel contribuiile
marginale trimestriale pentru fiecare caracteristic.

After applying the regression function to all the


records for the year 2009, only the characteristics
having the statistical level of significance below 0.05
were kept in the model.
The model was applied to the data recorded for
each quarter and the quarterly marginal
contributions for each characteristic were thus
obtained.
The formula for calculating price indices at location
level is a Laspeyres-type formula having as

Formula de calcul pentru indicii de pre la nivel de


locaie este de tip Laspeyres avnd ca factor
cantitativ

qi ,0 - numrul nregistrrilor pe fiecare

quantitative factor

caracteristic n anul de baz, iar ca factor calitativ marginale)


pe
fiecare
valorile
(contribuiile
caracteristic rezultat n trimestrul curent
respectiv n anul de baz

qi ,0 - the number of records on

each characteristic for the base year, and as


qualitative factor the values (marginal contributions)
on each characteristic obtained in the current

i , ,

quarter i , in the base year

i ,0 .

*q
*q

i,0 :

*q
IPPR =
*q

IPPR =

INDICELE PREURILOR PRODUCIEI PENTRU


SERVICII (IPPS)

PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES


(SPPI)

Indicii preurilor produciei pentru servicii


msoar evoluia de ansamblu a tarifelor practicate
de operatorii economici pentru serviciile furnizate de
acetia ntr-o anumit perioad (denumit perioad
curent) fa de o perioad anterioar (denumit
perioad de baz sau de referin).
Sfera de cuprindere a indicelui preurilor produciei
pentru servicii este reprezentat de ansamblul
activitilor desfurate de operatorii economici,
nregistrai la Registrul Comerului, a cror activitate
principal se nscrie n domeniul serviciilor.
Din punct de vedere al acoperirii geografice, indicii
preurilor produciei pentru servicii au acoperire
naional.
Principala variabil observat este tariful practicat de
operatorii economici selectai n eantion pentru cele
mai reprezentative activiti furnizate de acetia.
Tarifele nu includ taxa pe valoarea adugat (TVA).

The production price indices for services


measures the evolution of tariffs, charged by
economic operators for services provided by them
in a certain period (called current period) from an
earlier period (called basic or reference).

Nomenclatoare i clasificri
Urmrirea i nregistrarea tarifelor produciei pentru
servicii se realizeaz pe baza urmtoarele clasificri
i nomenclatoare:
Clasificarea Activitilor din Economia
Naional CAEN Rev.2;
Clasificarea produselor i serviciilor asociate
activitilor CPSA 2008;
Nomenclatorul
operatorilor
economici
selectai n eantion;
Nomenclatorul de activiti reprezentative n
cadrul produsului CPSA 2008/operator economic.

Nomenclatures and classifications


The monitoring and recording of production prices
(tariffs)
for
services
using
the
following
classifications and nomenclatures:
National
Classification
of
Economic
Activities - NACE Rev. 2;
Classification of products and services
activities - CPSA 2008;
Nomenclature of economic operators
selected in the sample;
Nomenclature of main activities by CPSA 2008
product/economic operator.

i,

i,0

i,0

i ,0

i,

i ,0

i,0

i,0

The coverage of the production price index for


services is represented by all the activities of
economic operators registered with the Trade
Register, whose main activity is included in the
services sector.
In terms of geographical coverage, production price
indices for services have national coverage.
The main variable is the observed rate charged by
operators, selected in the sample, for the most
representative activities provided.
Prices not include value added tax (VAT).

20

Principala surs de date pentru construirea


eantionului operatorilor economici o constituie
Ancheta Statistic Anual (structural) n ntreprinderi
(ASA) din anul 2007 (cu date aferente anului 2006).
Pentru a obine informaii i detalii suplimentare,
datele extrase din Ancheta Structural se conjug cu
cele existente n Registrul Statistic al ntreprinderilor
(REGIS).
Pe baza datelor din aceast cercetare statistic,
operatorii economici sunt ordonai descresctor dup
cifra de afaceri n cadrul fiecrei clase de activitate
reinndu-se n eantion operatorii economici a cror
cifr de afaceri cumulat pe clas reprezint cel puin
50% din totalul clasei.

The main data source for building up the sample of


economic operators is represented by the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey (SBS) of
2007 (with data for year 2006). In order to obtain
additional information and details, the data
extracted from the hand in hand with those in
Statistical Business Register (REGIS).

Sistemul de ponderare
Indicele preurilor produciei pentru servicii este de tip
Laspeyres i se determin pe baza unui sistem de
ponderi constante.
Valorile de ponderare s-au determinat din Ancheta
Statistic Anual (structural) n ntreprinderi (ASA)
din anul 2007 (cu date aferente anului 2006).

Weighting system
The producer price index for services is Laspeyres
type and is determined on the basis of a system of
constant weightings.
The weighting values were set based on the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey of 2007
(with data for year 2006).

Based on the data from this statistical survey, the


economic operators are ordered in a descending
manner by turnover in each activity class. The
economic operators whose turnover represents at
least 50% of the total class are kept in the sample.

21

DINAMICA PREURILOR N LUNA


APRILIE 2012

PRICE DYNAMICS IN APRIL 2012

Evoluia preurilor bunurilor i serviciilor de


consum n luna aprilie 2012 fa de luna martie
2012.

Evolution of prices for consumer goods and


services in April 2012 as against March 2012.

Rata inflaiei n luna aprilie 2012 fa de luna martie


2012 a fost 0,1%.

The inflation rate in April 2012 as against March 2012


was 0.1%.

Rata lunar a inflaiei n primele patru luni ale anului


2012 pe total i pe grupe de mrfuri i servicii este
prezentat n tabelul urmtor:

The monthly inflation rate in the first four months of


the year 2012 per total and by groups of goods and
services is presented in the following table:

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

January

February

March

April

Total

0,4

0,6

0,4

0,1

Mrfuri alimentare

0,3

1,2

0,6

-0,1

0,4

0,4

0,3

0,2

0,4

0,1

0,2

0,2

Food goods
Mrfuri nealimentare
Non-food goods
Servicii
Services

Preurile produselor din grupa de mrfuri alimentare


au sczut cu 0,1%. Scderi de preuri s-au nregistrat
la ou (-16,1%), legume i conserve de legume, lapte
de vac, miere de albine (-0,4%), brnz - total
(-0,3%). Au crescut preurile la fructe i conserve din
fructe (+2,0%), carne, preparate i conserve din
carne (+0,7%), alte produse alimentare, pete i
conserve din pete, buturi alcoolice, unt (+0,2%).

The products prices in the food goods group


decreased by 0.1%. Price decreases have been
observed for eggs (-16.1%), vegetables and tinned
vegetables, cow milk, honey (-0.4%), cheese-total
(-0.3%). Price increases have been registered for fruit
and tinned fruit (+2.0%), meat, tinned meat and meat
products (+0.7%), other food goods, fish and tinned
fish, alcoholic beverages, butter (+0.2%).

Preurile mrfurilor nealimentare au crescut cu 0,2%.


S-au observat creteri ale preurilor la combustibili
(+0,6%), energie termic (+0,2%), articole de igien,
cosmetice i medicale, tutun, igri, mbrcminte,
articole de galanterie, pasmanterie i mercerie,
nclminte, articole chimice, produse culturalsportive, produse de uz casnic, mobil, alte mrfuri
nealimentare (+0,1%).

The non-food goods prices increased by 0.2%.The


prices have been raised for fuels (+0.6%), heat
energy (+0.2%), hygienic, cosmetic and medical
articles, tobacco, cigarettes, clothing, hosiery, small
wares articles, trimmings, footwear, chemicals,
cultural-sports products, household appliances,
furniture, other non-food products (+0.1%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 0,2%. Creteri de


tarife s-au nregistrat n special pentru ngrijire
medical (+0,4%), telefon, alte servicii (+0,3%),
transport interurban, confecionat i reparat
mbrcminte i nclminte (+0,2%), ap, canal,
salubritate, cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli
cu nvmntul i turismul, restaurante, cafenele,
cantine (+0,1%).

The tariffs of services have been increased by 0.2%.


Increases have been registered mainly for medical
care (+0.4%), telephone, other services (+0.3%),
interurban transport, making and repairing clothing
and footwear (+0.2%), water, sewerage, sanitation,
cinemas, theatres, museums, expenditures for
education and tourism, restaurants, cafes, canteens
(+0.1%).

Evoluia preurilor bunurilor i serviciilor de


consum n luna aprilie 2012 fa de luna aprilie
2011.

Evolution of prices for consumer goods and


services in April 2012 as against April 2011.

Rata inflaiei n aprilie 2012 comparativ cu aceeai


lun a anului 2011 a fost 1,8%.

The inflation rate in April 2012 as compared to the


same month in 2011 was 1.8%.

Preurile mrfurilor alimentare au sczut cu 1,9%,


cele ale mrfurilor nealimentare au crescut cu 3,2%,
iar tarifele serviciilor s-au majorat cu 6,0%.

The food goods prices decreased by 1.9%, the


non-food goods prices increased by 3.2% and the
services tariffs have been raised by 6.0%.
22

n cadrul grupei de mrfuri alimentare, scderi


importante de preuri s-au nregistrat pentru
urmtoarele mrfuri: legume i conserve de legume
(-27,7%), fructe i conserve din fructe (-6,1%).
Creteri ale preurilor au fost la ou (+42,1%), cacao
i cafea (+3,1%), lapte i produse lactate (+2,5%),
alte produse alimentare (+2,4%), pete i conserve
din pete (+2,2%), carne, preparate i conserve din
carne (+2,0%), zahr, produse zaharoase i miere de
albine (+1,9%), buturi alcoolice (+1,4%), produse de
morrit i panificaie (+0,9%), ulei, slnin, grsimi
(+0,6%).

Within the food goods group, important price


decreases were registered for the following goods:
vegetables and tinned vegetables (-27.7%), fruit and
tinned fruit (-6.1%). Price increases have been
observed for eggs (+42.1%), cocoa and coffee
(+3.1%), milk and dairy products (+2.5%), other food
goods (+2.4%), fish and tinned fish (+2.2%), meat,
meat products and tinned meat (+2.0%), sugar,
confectioneries and honey (+1.9%), alcoholic
beverages (+1.4%), baking and milling products
(+0.9%), edible oil, bacon, fats (+0.6%).

Creterea preurilor la mrfurile nealimentare cu 3,2%


a fost determinat de creteri ale preurilor la energie
termic (+20,3%), combustibili (+6,6%), tutun, igri
(+5,5%), produse cultural-sportive (+2,2%), alte
mrfuri nealimentare (+1,7%), mbrcminte, articole
de galanterie, pasmanterie i mercerie, nclminte,
articole de igien, cosmetice (+1,6%), articole
chimice (+1,4%), produse de uz casnic, mobil
(+1,0%).
Scderi
s-au
nregistrat
pentru
medicamente (-0,1%).

The rise in the non-food goods prices by 3.2% was


induced by price increases for heat energy (+20.3%),
fuels (+6.6%), tobacco and cigarettes (+5.5%),
cultural-sports products (+2.2%), other non-food
products (+1.7%), clothing, hosiery, small wares
articles, trimmings, footwear, hygienic, cosmetic
articles (+1.6%), chemicals (+1.4%), household
appliances, furniture (+1.0%). Price decreases have
been registered for medicines (-0.1%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 6,0%, n principal n


cazul serviciilor de ap, canal, salubritate (+18,9%),
pentru pot i telecomunicaii (+5,2%). Creteri s-au
nregistrat i pentru transport interurban (+4,7%),
ngrijire medical (+3,2%), chirie (+2,8%), transport
urban (+2,6%), cinematografe, teatre, muzee,
cheltuieli cu nvmntul i turismul (+2,5%), alte
servicii (+2,0%), reparaii auto, electronice i lucrri
foto (+1,7%), alte servicii cu caracter industrial
(+1,6%), igien i cosmetic (+1,5%), restaurante,
cafenele,
cantine,
confecionat
i
reparat
mbrcminte i nclminte (+1,4%).

The services tariffs increased by 6.0%, mainly in the


case of the services of water, sewerage, sanitation
(+18.9%), mail and telecommunications (+5.2%).
Tariff raises have also been registered for: interurban
transport (+4.7%) medical care (+3.2%), rent (+2.8%),
urban transport (+2.6%), cinemas, theatres,
museums, expenditures for education and tourism
(+2.5%), other services (+2.0%), motor and electronic
repairs and photo works (+1.7%), other services of
industrial nature (+1.6%), hygiene and cosmetics
(+1.5%), restaurants, cafes, canteens, making and
repairing clothing and footwear (+1.4%).

Evoluia indicilor pariali, calculai prin excluderea din


IPC a anumitor componente, este prezentat n
tabelul de mai jos:

The evolution of partial indices, computed by


excluding some CPI components, is shown in the
table below:

Aprilie 2012 n % fa de:


April 2012 in % as against:
Martie 2012
March 2012
Total IPC

100,07

Total IPC exclusiv buturi

Total CPI
Total CPI excluding alcoholic

alcoolice i tutun

100,07

beverages and tobacco

Total IPC exclusiv combustibili

100,02

Total CPI excluding fuels

100,07

Total CPI excluding administered prices**

Total IPC exclusiv produsele


ale cror preuri sunt reglementate*

Prod use ale cro r preuri sunt reg lementate: med ica mente, ene rgie electric, gaze natura le, ene rgie termic, chirii sta bilite
d e a dmini straia local , ap, cana l, sa lubri tate, transpo rt urba n n comun , tran sp ort C.F.R., transpo rt pe ap , pot i curier,
a bona ment r adio- TV ,ser vicii de el ibera re ca rte de id entitate , per mis au to, paapo rt.
)

** The administered prices are: me dicines, ele ctric e nergy, gas, h eat en ergy, rent e stabl ish ed by l ocal governmen t, wa ter , sewerage ,
san ita tio n, urba n transpo rt, ra ilway, tr ansport b y inla nd waterway, post services, radi o-TV su bscr iption, services or th e i ssua nce
o f iden tity ca rds, drivin g l ice nces a nd passports.

23

Evoluia preurilor produselor agricole

Evolution of agricultural products prices

n luna aprilie 2012, comparativ cu luna


aprilie 2011, preurile produselor agricole au
sczut cu -18,3%.

Aceast scdere s-a datorat n principal produselor


vegetale ale cror preuri au avut o contribuie de
-21,1 puncte procentuale la evoluia pe ansamblu a
preurilor produselor agricole.
Produsele de origine animal au participat la aceast
evoluie a preurilor cu 2,8 puncte procentuale.

in April 2012, compared to April 2011, prices


of agricultural products decreased by -18.3%.

This decrease was mainly due to crop products,


whose prices had a contribution of -21.1 percentage
points to the overall evolution of agricultural
products prices.
The animal products contributed to this evolution of
prices by 2.8 percentage points.

Contribuia principalelor grupe de produse la evoluia preurilor produselor


agricole, n aprilie 2012 fa de aprilie 2011
Contribution of main groups products to the agricultural products prices
in April 2012 as against April 2011

PRODUSE ANIMALE
ANIMAL PRODUCTS

2,8

PRODUSE VEGETALE
CROP PRODUCTS

-21,1

-24,0 -21,0 -18,0 -15,0 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0

0,0

3,0

6,0

Preurile produselor vegetale au sczut cu -29,0%.


Aceast evoluie a preurilor nregistrat pe total
produse vegetale n luna aprilie 2012, fa de aceiai
lun a anului precedent, a fost determinat n
principal, de scderea preurilor la cartofi (-61,8%),
ceap uscat (-36,5%), varz de toamn (-31,2%),
gru (-20,3%), morcovi (-20,0%), porumb boabe
(-15,1%), mere de mas (-14,0%), orz i orzoaic
(-7,8%).
Creteri ale preurilor au fost la soia cu 19,6%,
floarea soarelui 7,9%.

The crop products prices decreased by -29.0%.


This evolution registered for the prices of crop
products, in April 2012 as against April 2011, was
mainly due to the price decreases for potatoes
(-61.8%), dry onion (-36.5%), autumn cabbage
(-31.2%), wheat (-20.3%), carrots (-20.0%), maize
(-15.1%), apples (-14.0%), two-row barley (-7.8%).

Preurile produselor animale au crescut cu 10,4%.


Evoluia acestor preuri s-a datorat n principal
creterii preurilor la ou de gin cu 51,6%, carne
de porcine - n greutate vie cu 14,2%, carne de ovine
- n greutate vie cu 9,4%, miere de albine cu 3,5%,
lapte de vac cu 3,2%.
Scderi ale preurilor au fost la carne de pasre - n
greutate vie cu (-6,4%), carne de bovine - n greutate
vie cu (-5,4%).

The prices of animal products increased by 10.4%.


This price evolution was basically due to the
increased in the prices of eggs by 51.6%, pork live
animal weight by 14.2%, mutton live animal weight
by 9.4%, honey by 3.5%, cow milk by 3.2%.

Evoluia preurilor produciei industriale

Evolution of industrial producer prices

Price increases were experienced for soy by 19.6%,


sunflowers by 7.9%.

Price decreases were experienced for poultry live


aimal weight by (-6.4%), beef live animal weight
by (-5.4%).

Fa de luna martie 2012, preurile produciei


industriale au crescut n luna aprilie 2012 cu
0,7%.

As against March 2012, the industrial


producer prices increased by 0.7% in April
2012.

Preurile produciei industriale n luna aprilie 2012


comparativ cu luna martie 2012, au nregistrat o
cretere pe total (produse destinate pieei interne i
pieei externe) cu 0,7%.

In April 2012, compared with March 2012, the


industrial producer prices experienced a total
increase of 0.7% (products intended for the
domestic and non-domestic market).

Contribuia la aceast cretere a avut-o att evoluia


ascendent a preurilor produciei industriale pe piaa
intern (au contribuit cu 0,35 puncte procentuale), ct
i a preurilor produciei industriale pe piaa extern
(au contribuit cu 0,33 puncte procentuale).

Contribution to this increase was the rising evolution


of both industrial producer prices: domestic market
(0.35 percentage points) and non-domestic market
(0.33 percentage points).
24

Contribuia pe cele dou piee (intern i extern) la evoluia IPPI


n luna aprilie 2012 com parativ cu luna m artie 2012
Contribution to IPPI evolution, by markets (domestic and non-domestic)
in April 2012 in comparison with the March 2012

0,33

0,0

0,1

0,2

PIAA EXTERN
NON-DOMESTIC MARKET

0,35

PIAA INTERN
DOMESTIC

0,4

0,5

0,3

0,6

0,7

0,8

Pe sectoare de activitate, n luna aprilie 2012 fa


de luna martie 2012, preurile produselor la producia
i furnizarea de energie electric i termic, gaze,
ap cald i aer condiionat i cele din industria
prelucrtoare au crescut cu 1,0%, respectiv 0,7%.
Preurile produselor din industria extractiv au sczut
cu 0,5%. Preurile produselor la distribuia apei;
salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de
decontaminare s-au situat la acelai nivel nregistrat
n luna anterioar.
n industria prelucrtoare, creteri semnificative de
preuri s-au nregistrat la produsele din ramurile:
tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor
(+2,9%), fabricarea produselor farmaceutice de baz
i a preparatelor farmaceutice (+2,1%), repararea,
ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor
(+1,7%), fabricarea produselor de cocserie i a
produselor obinute din prelucrarea ieiului (+1,4%),
fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a.
(+1,0%), fabricarea altor produse din minerale
nemetalice (+0,9%), fabricarea buturilor (+0,8%),
industria metalurgic (+0,8%).
Scderi de preuri au avut loc la produsele din
ramurile: alte activiti industriale n.c.a. (-0,5%),
prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn
i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din
paie i din alte materiale vegetale mpletite (-0,3%),
fabricarea altor mijloace de transport (-0,1%).

By sectors of activity, in April 2012 as against


March 2012, electricity, gas, steam and air
conditioning supply and manufacturing scored an
increase of 1.0%, respectively 0.7%. Mining and
quarrying scored a decrease of 0.5%. Water supply;
sewerage, waste management and remediation
have been to the same level registered for the
previous month.

Comparativ cu luna aprilie 2011 creteri de pre


s-au nregistrat la distribuia apei; salubritate,
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare
(+28,9%), n industria prelucrtoare (+6,9%), n
industria extractiv (+3,9%), la producia i furnizarea
de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer
condiionat (+3,5%).

As compared to April 2011, price increases were


registered for water supply; sewerage, waste
management and remediation activities (+28.9%),
manufacturing (+6.9%), mining and quarrying
(+3.9%), electricity, gas, steam and air conditioning
supply (+3.5%).

Pe marile grupe industriale creteri semnificative


de preuri se remarc la produsele din industria
energetic (+11,3%), industria bunurilor de uz curent
(+5,4%), industria bunurilor intermediare (+4,1%),
industria bunurilor de capital (+3,8%), industria
bunurilor de folosin ndelungat (+2,0%).

By main industrial groups, significant price


increases were experienced for the energy industry
(+11.3%), the non-durable consumer goods industry
(+5.4%), the intermediate goods industry (+4.1%), the
capital goods industry (+3.8%), the durable consumer
goods industry (+2.0%).

In manufacturing, price increases were registered


for: printing and reproduction of recorded media
(+2.9%), manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations (2.1%),
repair and installation of machinery and equipment
(+1.7%), manufacture of coke and refined petroleum
products (+1.4%), manufacture of machinery and
equipment n.e.c. (+1.0%), manufacture of other
non-metallic mineral products (+0.9%), manufacture
of beverages (+0.8%), manufacture of basic metals
(+0.8%).
Price decreases were registered for: other
manufacturing (-0.5%), manufacture of wood and of
products of wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and plainting
materials (-0.3%), manufacture of other transport
equipment (-0.1%).

25

Comparaii internaionale

International comparisons

Rata inflaiei la nivelul Uniunii Europene (UE-27)


nregistrat n luna aprilie 2012 comparativ cu luna
martie 2012 a fost de 0,5%.

The inflation rate at the European Union level


(EU-27) registered in April 2012 as against March
2012 was 0.5%.

Cele mai sczute niveluri ale ratei inflaiei din rile


membre ale Uniunii Europene (UE-27) au fost
nregistrate n Republica Ceh, Danemarca i Irlanda
(0,0%), Belgia i Germania (+0,1%). Cele mai ridicate
niveluri s-au nregistrat n Malta (+3,5%), Cipru
(+1,5%) i Slovenia (+1,2%).

The lowest levels of the inflation rate within the


Member States of the European Union (EU-27)
were reached in Czech Republic, Denmark and
Ireland (0.0%), Belgium and Germany (+0.1%). The
highest levels were registered in Malta (+3.5%),
Cyprus (+1.5%) and Slovenia (+1.2%).

n Romnia, rata inflaiei a fost de 0,1%, cu 0,4


puncte procentuale sub media UE-27.

In Romania, the inflation rate was 0.1%,


lower by 0.4 procentage points than the
EU-27 average.

2005 = 100
Dec.
2011
Dec.
2011

Ian.
2012
Jan.
2012

Feb.
2012
Feb.
2012

Mar.
2012
Mar.
2012

116,98

116,32

116,93

118,13

(BE, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LU, MT


NL, AT, PT, SK, SI, FI, EE)

114,41

113,49

114,05

Belgia / Belgium
Bulgaria / Bulgaria

116,79
142,15

115,48
142,65

117,5
114,3

Germania / Germany
Estonia / Estonia

Uniunea European/ European Union


Zona Euro/ Euro area *

Rata lunar
Apr. 2012
fa de
Mar. 2012
Monthly rates
Apr. 2012
as against
Mar. 2012

Apr.
2012
Apr.
2012

118,70 ep

0,5 ep

115,53

116,07

118,16
143,50

118,38
143,70

118,51
144,03

0,5 p
0,1

119,6
114,8

119,8
115,9

120,2
116,6

120,2
116,6

112,5
135,26

111,9
136,01

112,9
136,58

113,4
137,99

113,5
138,60

Irlanda / Ireland
Grecia / Greece

107,0
122,98

106,6
121,64

107,8
119,56

108,9
123,02

108,9
124,03

Spania / Spain
Frana / France

117,75
112,69

115,79
112,24

115,83
112,77

118,38
113,82

119,67
114,02

Italia / Italy
Cipru / Cyprus

116,3
117,82

114,2
116,20

114,4
116,69

117,3
118,36

118,3
120,10

Letonia / Latvia
Lituania / Lithuania

144,60
135,04

145,76
135,55

146,00
136,03

146,83
137,35

147,85
138,21

Luxemburg / Luxembourg
(Grand-Duch)

118,58

117,95

119,82

120,38

120,91

0,4

Ungaria / Hungary
Malta / Malta

136,55
114,24

139,77
112,99

140,56
113,72

141,68
115,39

142,81
119,48

0,8

Olanda / Netherlands
Austria / Austria

110,48

110,61

111,72

113,26

113,81

3,5
0,5 p

114,70
122,2

114,07
123,0

114,68
123,5

116,10
124,1

116,46
124,8

0,3 p

114,00
144,20

114,39
144,79

114,55
145,76

115,94
146,42

116,33
146,52

118,84
118,08

118,49
119,90

119,18
120,17

120,38
120,55

121,82
120,84

114,99
112,77

115,93
112,10

116,80
112,93

117,37
113,44

117,64
113,73

121,7

121,1

121,8

Republica Ceh / Czech Republic


Danemarca / Denmark

Polonia / Poland
Portugalia / Portugal
Romnia / Romania
Slovenia / Slovenia
Slovacia / Slovakia
Finlanda / Finland
Suedia / Sweden
Regatul Unit / United Kingdom

Sursa da tel or / Data sou rces: Eur ostat


r da te re vizuite/ revised data ; p date provizorii/ provision al data ; e date estima te/ estimated da ta
* 17 ri / coun tri es

26

0,2
0,0
0,0
0,1
0,4
0,0
0,8
1,1
0,2
0,9
1,5
0,7
0,6

0,6
0,3
0,1
1,2
0,2
0,2
0,3
:

MODIFICAREA PREURILOR - MEDIE LUNAR

1. CHANGE OF PRICES - MONTHLY AVERAGE

%
Total - rata inflaiei
Total - rate of inflation

Mrfuri alimentare
Food goods

Mrfuri nealimentare
Non-food goods

Servicii
Services

10,3
9,6
12,1
4,1
2,1
3,8
8,0
2,9
3,7
2,9
2,2
1,4
1,1
0,7
0,7
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,3
0,4

12,0
10,2
11,6
4,2
1,9
3,7
7,8
2,0
2,6
3,2
2,0
1,2
1,1
0,6
0,5
0,1
0,7
0,5
0,0
0,5
0,1
0,5

9,0
9,3
12,9
3,7
2,0
4,0
7,7
3,2
4,0
2,7
2,3
1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
0,3
0,5
0,6
0,8
0,4
0,3

9,1
8,4
11,8
4,7
2,9
3,6
9,7
4,4
5,7
2,7
2,6
1,6
1,2
0,7
1,0
0,4
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,2

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
aprilie / April - 2012

2.

INDICII PREURILOR DE CONSUM N LUNA APRILIE 2012 FA DE LUNA OCTOMBRIE 1990


CONSUMER PRICE INDICES IN APRIL 2012 AS AGAINST OCTOBER 1990
procente
percentage

TOTAL
Mrfuri alimentare / Food goods
Mrfuri nealimentare / Non-food goods
Servicii / Services

3.

384044,14
281578,45
415798,29
702875,39

INDICELE PREURILOR DE CONSUM (IPC) AGREGRI SPECIALE


CONSUMER PRICE INDEX (CPI) SPECIAL AGGREGATES
Aprilie 2012 fa de:
April 2012 as against:

TOTAL IPC
Total IPC exclusiv legume, fructe i ou
Total IPC exclusiv buturi alcoolice i tutun
Total IPC exclusiv combustibili
Total IPC exclusiv produsele ale cror preuri
sunt reglementate *
Total IPC exclusiv legume, fructe, ou, combustibili
i produsele ale cror preuri sunt reglementate
Total IPC exclusiv legume, fructe, ou, combustibili
i produsele ale cror preuri sunt reglementate,
buturi alcoolice i tutun

Martie

Decembrie

Aprilie

2012

2011

2011

March

December

April

2012

2011

2011

100,07
100,21
100,07
100,02

101,49
101,12
101,42
101,29

101,80
103,22
101,53
101,35

100,07

101,78

100,21

101,05

100,22

100,88

101,23 Total CPI excluding administered prices *


Total CPI excluding vegetables, fruit, eggs, fuels
102,44 and administered prices
Total CPI excluding vegetables, fruit, eggs, fuels
and administered prices, alcoholic beverages
102,11 and tobacco

*)

TOTAL CPI
Total CPI excluding vegetables, fruit and eggs
Total CPI excluding alcoholic beverages and tobacco
Total CPI excluding fuels

Produse ale cror preuri sunt reglementate: medicamente, energie electric, gaze naturale, energie termic, chirii stabilite de administraia local, ap, canal,
salubritate, transport urban n comun, transport C.F.R., transport pe ap, pot i curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis
auto, paaport.
*) The administered prices are: medicines, electric energy, gas, heat energy, rent established by local government,, water, sewerage, sanitation, urban transport,
railway, transport by inland waterway, post services, radio-TV subscription, services for the issuance of identity cards, driving licences and passports.

27

4.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1990 - 2012


fa de luna anterioar
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2012
as against the previous month

Anii
Years

Ian.
Jan.

Febr.
Feb.

Mar.
March

Apr.
April

Mai
May

Iun.
June

Iul.
July

Aug.
Aug.

Sept.
Sept.

Oct.
Oct.

Noi.
Nov.

Dec.
Dec.

luna anterioar / previous month = 100


TOTAL

1990

123,4

111,6

1991

114,8

107,0

106,6

126,5

105,1

102,0

109,5

111,2

107,3

110,4

110,9

113,7

1992

119,5

112,5

110,0

104,7

112,1

104,3

103,2

103,4

110,1

109,6

113,5

113,2

1993

111,5

108,2

109,2

110,0

130,4

105,5

113,2

110,8

110,9

116,3

114,2

107,4

1994

104,9

105,9

108,3

106,1

105,0

102,6

101,6

101,8

103,9

104,4

102,8

102,1

1995

102,0

101,4

100,9

101,6

101,1

101,3

102,6

101,0

101,6

103,5

104,1

103,7

1996

101,2

101,9

101,7

101,9

105,3

101,0

107,5

103,8

102,4

103,4

105,8

110,3

1997

113,7

118,8

130,7

106,9

104,3

102,3

100,7

103,5

103,3

106,5

104,3

104,5

1998

104,9

107,2

103,8

102,7

102,3

101,3

101,3

100,6

102,7

103,9

101,9

102,2

1999

103,0

102,9

106,4

104,8

105,3

105,1

101,7

101,2

103,2

104,2

104,0

102,9

2000

104,3

102,2

101,8

104,8

101,8

102,8

104,3

101,8

102,8

102,8

102,8

102,5

2001

103,7

102,3

102,0

102,7

101,7

101,6

101,3

102,2

101,9

102,4

102,7

102,2

2002

102,3

101,2

100,4

102,0

101,9

101,2

100,5

100,8

100,6

101,6

102,6

101,5

2003

101,3

100,8

101,1

101,1

100,5

100,9

101,2

100,3

102,1

101,5

101,4

101,2

2004

101,1

100,6

100,5

100,6

100,3

100,6

101,3

100,5

100,9

101,2

100,6

100,6

2005

100,8

100,6

100,3

101,8

100,3

100,3

101,0

100,1

100,6

100,9

101,2

100,5

2006

101,03 100,24 100,21 100,42 100,60 100,15 100,11

2007

100,20 100,04 100,07 100,52 100,64 100,14 100,29 100,86 101,08 100,97 100,93 100,64

2008

100,86 100,70 100,67 100,52 100,49 100,28 100,69

99,91 100,40 101,06 100,32 100,23

2009

101,24 100,88 100,50 100,27 100,01 100,20

99,81 100,39 100,44 100,67 100,32

2010

101,68 100,20 100,22 100,35 100,15 100,16 102,58 100,23 100,56 100,55 100,52 100,53

2011

100,77 100,77 100,60 100,66 100,21

2012

100,36 100,64 100,42 100,07

99,71

99,93
99,65

99,93 100,05 100,21 101,09 100,74

99,65

99,79 100,64 100,42 100,23

luna anterioar / previous month = 100


Mrfuri alimentare
Food goods

1990

120,4

105,1

1991

108,5

104,1

112,9

158,6

101,0

98,3

110,8

117,2

106,9

109,6

108,7

116,7

1992

121,7

112,4

107,9

106,2

116,3

104,5

101,1

101,6

112,1

110,8

114,6

115,0

1993

107,0

105,7

115,2

111,8

130,3

100,4

110,1

109,7

112,0

117,1

116,5

105,5

1994

103,9

106,9

111,1

105,9

105,5

101,1

100,6

100,4

105,0

104,9

103,2

102,6

1995

103,0

101,5

100,3

101,4

100,7

100,1

103,1

100,0

101,2

103,5

103,8

104,5

1996

101,1

101,9

101,5

102,4

106,9

100,6

105,4

101,9

102,3

103,6

105,8

111,9

1997

110,6

125,2

131,4

105,5

102,8

101,0

99,5

103,9

102,1

106,0

104,1

105,8

1998

104,5

107,7

102,5

102,1

100,7

100,0

99,0

99,0

102,7

101,6

101,8

102,5

1999

102,5

102,5

104,7

105,2

103,1

100,5

98,8

100,0

103,6

103,4

103,4

104,1

2000

106,8

103,1

102,4

102,3

101,9

103,7

105,2

101,2

103,0

103,1

102,9

103,0

2001

103,8

103,1

102,5

103,3

101,9

102,0

100,1

100,7

101,4

101,8

101,2

102,6

2002

102,5

100,7

100,5

102,3

102,3

101,5

99,0

100,3

100,1

100,9

102,2

102,7

2003

101,5

101,7

101,3

101,3

100,3

101,2

101,1

99,3

100,2

101,2

102,1

101,8

2004

100,4

100,8

100,7

100,3

100,0

100,4

100,8

100,2

100,7

100,9

100,9

101,1

100,5

100,3

100,0

100,1

100,4

100,2

100,0

100,2

101,2

101,2

101,1

2005

100,4

2006

100,32 100,55 100,42 100,45 100,08

2007

100,28

2008

100,80 100,38 100,55 101,05 100,53 100,32

99,32 100,20 100,33 101,14 100,73 100,52

2009

100,71 100,32 100,39 100,03

99,95

99,82

99,50

2010

100,43 100,24 100,17 100,02

99,91

99,94 101,92 100,38 100,82 100,82 100,88 100,76

2011

101,14 101,76 101,17 100,92 100,21

2012

100,32 101,21 100,64

99,97

99,55

98,76

99,15

99,34 100,05 101,29 101,15

99,95 100,49 100,23 100,32 100,56 101,68 101,94 101,30 101,17 100,92

99,89

28

98,66

98,05

98,94
98,61

99,84 100,15 100,41 100,34


98,82 100,81 100,54 100,36

4.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1990 - 2012


fa de luna anterioar - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2012
as against the previous month - continued

Anii
Years

Ian.
Jan.

Febr.
Feb.

Mar.
March

Apr.
April

Mai
May

Iun.
June

Iul.
July

Aug.
Aug.

Sept.
Sept.

Oct.
Oct.

Noi.
Nov.

Dec.
Dec.

luna anterioar / previous month = 100


Mrfuri nealimentare

1990

120,2

124,0

Non-food goods

1991

122,0

108,8

103,4

105,1

108,9

105,1

109,3

106,0

107,3

111,4

110,5

111,2

1992

119,6

114,1

111,8

103,5

109,6

104,2

104,6

104,9

107,9

108,7

112,3

111,1

1993

117,6

111,9

103,1

108,5

132,5

108,9

114,0

113,0

111,1

116,7

111,3

108,7

1994

105,7

104,7

104,9

106,3

104,1

103,2

102,7

102,8

102,7

103,6

102,6

101,4

1995

101,1

101,3

101,0

102,1

101,0

101,9

101,9

101,5

101,6

103,3

104,2

102,9

1996

101,5

101,8

101,5

101,3

103,9

101,4

110,0

105,0

102,1

103,2

106,8

110,2

1997

117,1

112,3

127,5

107,9

106,4

102,4

101,7

102,7

103,2

106,0

104,1

103,4

1998

102,8

107,0

105,2

102,3

104,1

102,6

102,6

101,9

101,8

105,1

101,9

101,9

1999

102,5

103,4

108,8

103,7

103,4

107,3

102,6

102,2

102,9

103,6

105,3

102,5

2000

102,4

101,3

101,2

105,3

101,9

103,0

103,9

102,1

103,1

102,3

103,5

102,4

2001

102,2

101,3

101,8

102,4

101,8

101,2

102,0

103,9

102,3

102,6

104,8

101,4

2002

102,4

101,6

100,0

101,6

101,4

100,8

101,5

101,0

101,1

102,4

103,0

100,7

2003

101,1

100,8

101,0

100,6

100,7

100,6

101,5

100,6

104,5

101,0

100,7

100,5

2004

101,8

100,5

100,3

100,7

100,5

100,6

102,1

100,6

101,0

101,5

101,0

100,4

2005

101,3

100,0

100,3

103,6

100,2

99,9

101,7

100,3

100,7

100,0

101,2

100,2

2006

101,88 100,16 100,11 100,38

2007

99,80

99,97 100,13 100,84

101,20 100,45 101,15 100,31 100,24 100,07 101,23 100,87


100,33 100,08 100,44 100,08 100,19 100,69 100,61 100,39

2008

100,37 101,08 100,67 100,46

2009

100,83 101,31 100,68 100,81 100,03 100,42 100,14 100,34 100,79 100,46 101,11 100,54

100,47 100,28 102,31 100,00 100,19 100,52

99,95

99,53

2010

103,20 100,24 100,38 100,56 100,20 100,16 103,08 100,04 100,34 100,29 100,38 100,55

2011

100,83 100,27 100,51 100,87 100,16 100,19 100,44 100,02 100,24 100,46 100,24 100,13

2012

100,40 100,40 100,32 100,17


luna anterioar / previous month = 100

Servicii

1990

Services

1991

104,4

108,0

103,5

118,5

107,6

103,7

106,2

109,2

108,7

1992

112,3

107,7

111,7

103,3

105,4

103,8

106,8

104,9

110,7

1993

109,8

105,0

108,6

107,8

123,8

114,9

121,9

107,5

1994

106,1

106,0

108,0

106,1

105,7

106,6

102,0

1995

101,1

101,6

103,6

100,9

102,6

104,0

1996

100,8

102,1

103,3

101,8

103,9

101,5

1997

114,4

116,7

138,4

109,3

103,3

1998

111,6

106,2

103,8

105,7

1999

106,0

102,7

105,0

2000

103,3

102,0

101,7

2001

107,0

102,4

2002

101,7

101,4

2003

101,1

98,7

100,8

101,6

100,7

100,5

100,6

102,1

2004

101,2

100,5

100,5

101,0

100,6

101,2

100,3

101,4

2005

100,6

102,5

100,2

101,5

101,0

101,0

100,7

100,0

101,2

2006

100,59

2007

101,04 100,38 100,16

99,80

102,31

2008

102,12 100,51 100,92

99,56

100,45 100,19

2009

103,27 101,03 100,33

99,55

100,11 100,43 100,32 100,32 100,51 100,94 100,14

2010

100,36 100,00

2011
2012

99,71

99,89 100,03

137,7

101,3

110,2

119,0

112,0

108,3

112,9

113,5

106,9

111,9

116,1

109,7

103,8

103,7

104,9

102,3

101,9

102,7

102,8

103,0

104,4

104,9

103,0

108,4

106,8

103,4

103,4

103,0

105,6

106,6

101,6

104,8

107,8

109,4

105,1

103,5

102,2

101,6

104,5

101,9

105,1

106,5

102,3

102,1

106,7

116,2

111,8

106,0

101,6

102,9

106,8

102,5

101,3

108,9

101,5

100,8

103,1

102,7

102,1

103,0

101,5

101,6

101,4

101,5

101,4

101,4

102,8

102,5

102,5

103,7

101,9

102,9

101,1

102,5

101,8

101,3

102,0

102,0

100,9

101,6

102,5

100,5

101,4

103,9

101,6

101,1

101,4

101,4

99,3

99,6

102,2

101,2

100,3

99,96 100,42

100,32 100,81 100,55 100,73 101,18 100,92 100,30


99,91

99,53

99,33 101,06 101,42 100,98 101,21 100,67


99,70

99,10 101,05 102,23 100,38 101,30


99,75

99,91 100,47

100,47 100,57 102,55 100,41 100,62 100,67 100,20 100,04

99,66

100,36 100,68 100,91 100,83 100,56 100,77 100,63 100,26

99,58

100,37 100,13 100,20 100,17

29

5.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1991 2012


fa de decembrie anul precedent
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 2012
as against December of the previous year

Anii
Years

Ian.
Jan.

Febr.
Feb.

Mar.
March

Apr.
April

Mai
May

Iun.
June

Iul.
July

Aug.
Aug.

Sept.
Sept.

Oct.
Oct.

Noi.
Nov.

Dec.
Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


TOTAL

1991

114,8

122,9

131,0

165,7

174,1

177,6

194,4

216,1

232,0

256,1

284,0

322,8

1992

119,5

134,4

147,9

154,8

173,5

180,9

186,6

192,9

212,5

232,8

264,3

299,2

1993

111,5

120,7

131,7

144,9

189,0

199,3

225,6

250,0

277,4

322,7

368,4

395,5
161,7

1994

104,9

111,1

120,3

127,5

133,9

137,4

139,5

142,0

147,5

154,1

158,4

1995

102,0

103,5

104,4

106,1

107,3

108,7

111,5

112,6

114,4

118,4

123,2

127,8

1996

101,2

103,1

104,9

106,9

112,7

113,8

122,4

127,0

130,1

134,5

142,2

156,9

1997

113,7

135,0

176,5

188,7

196,7

201,2

202,6

209,8

216,7

230,7

240,6

251,4

1998

104,9

112,4

116,6

119,8

122,5

124,1

125,7

126,5

130,0

135,0

137,6

140,6

1999

103,0

106,0

112,7

118,2

124,5

130,8

133,0

134,6

138,9

144,7

150,4

154,8

2000

104,3

106,6

108,5

113,7

115,7

119,0

124,1

126,4

129,9

133,5

137,3

140,7

2001

103,7

106,0

108,2

111,1

113,0

114,8

116,3

118,9

121,2

124,2

127,5

130,3

2002

102,3

103,5

103,9

106,0

108,0

109,3

109,8

110,7

111,4

113,2

116,1

117,8

2003

101,3

102,1

103,2

104,3

104,8

105,7

107,0

107,3

109,6

111,2

112,8

114,1

2004

101,1

101,7

102,2

102,8

103,1

103,7

105,1

105,6

106,6

107,9

108,6

109,3

2005

100,8

101,4

101,7

103,5

103,8

104,1

105,1

105,2

105,8

106,8

108,1

108,6

2006

101,03 101,27 101,48 101,91 102,52 102,67 102,78 102,71 102,76 102,98 104,10 104,87

2007

100,20 100,24 100,31 100,83 101,48 101,62 101,91 102,79 103,90 104,91 105,89 106,57

2008

100,86 101,57 102,25 102,78 103,28 103,57 104,28 104,19 104,61 105,72 106,06 106,30

2009

101,24 102,13 102,64 102,92 102,93 103,14 103,07 102,87 103,27 103,72 104,41 104,74

2010

101,68 101,88 102,10 102,46 102,61 102,77 105,42 105,66 106,25 106,83 107,39 107,96

2011

100,77 101,55 102,16 102,83 103,05 102,75 102,39 102,03 101,82 102,47 102,90 103,14

2012

100,36 101,00 101,42 101,49


decembrie anul precedent / December previous year = 100

Mrfuri alimentare

1991

108,5

113,0

127,5

202,2

204,3

200,9

222,6

260,9

279,0

305,7

332,4

387,7

Food goods

1992

121,7

136,8

147,6

156,7

182,2

190,3

192,3

195,4

219,0

242,6

278,1

319,7

1993

107,0

113,1

130,3

145,7

189,8

190,6

209,9

230,3

257,9

302,0

351,9

371,2

1994

103,9

111,1

123,3

130,7

137,9

139,4

140,2

140,8

147,8

155,1

160,1

164,3

1995

103,0

104,6

104,9

106,4

107,2

107,3

110,6

110,6

111,9

115,8

120,2

125,6

1996

101,1

103,0

104,5

107,0

114,5

115,2

121,3

123,7

126,6

131,1

138,7

155,2

1997

110,6

138,5

182,0

192,0

197,3

199,4

198,5

206,1

210,4

223,0

232,2

245,6

1998

104,5

112,5

115,3

117,8

118,6

118,5

117,4

116,3

119,3

121,3

123,4

126,5

1999

102,5

105,0

109,9

115,6

119,3

119,8

118,4

118,5

122,8

127,0

131,3

136,7

2000

106,8

110,0

112,7

115,2

117,4

121,8

128,1

129,6

133,5

137,6

141,5

145,8

2001

103,8

107,0

109,7

113,2

115,3

117,6

117,8

118,6

120,2

122,4

123,8

127,0

2002

102,5

103,2

103,7

106,1

108,5

110,1

109,0

109,3

109,4

110,4

112,8

115,8

2003

101,5

103,2

104,5

105,9

106,2

107,5

108,7

107,9

108,1

109,4

111,7

113,7

2004

100,4

101,2

101,9

102,2

102,2

102,6

103,4

103,6

104,3

105,2

106,2

107,4

2005

100,4

100,9

101,2

101,2

101,3

101,7

101,9

101,9

102,1

103,3

104,5

105,7

2006

100,32 100,87 101,29 101,75 101,83 101,37 100,11

2007

100,28 100,25 100,20 100,69 100,92 101,24 101,81 103,52 105,53 106,90 108,15 109,14

2008

100,80 101,18 101,74 102,81 103,35 103,68 102,98 103,19 103,53 104,71 105,47 106,02

2009

100,71 101,03 101,42 101,45 101,40 101,22 100,71

2010

100,43 100,67 100,84 100,86 100,77 100,71 102,64 103,03 103,87 104,73 105,65 106,45

2011

101,14 102,92 104,12 105,08 105,30 103,89 101,86 100,44

2012

100,32 101,53 102,18 102,07

30

99,26

99,64

98,60

99,48

98,65

99,92 101,07

99,63 100,04 100,38

99,25 100,05 100,59 100,95

5.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1991 2012


fa de decembrie anul precedent - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 2012
as against December of the previous year - continued

Anii
Years

Ian.
Jan.

Febr.
Feb.

Mar.
March

Apr.
April

Mai
May

Iun.
June

Iul.
July

Aug.
Aug.

Sept.
Sept.

Oct.
Oct.

Noi.
Nov.

Dec.
Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


Mrfuri nealimentare

1991

122,0

132,8

137,2

144,3

157,2

165,2

180,6

191,3

205,2

228,6

252,6

281,0

Non-food goods

1992

119,6

136,4

152,5

157,9

173,1

180,3

188,5

197,8

213,4

232,0

260,6

289,5

1993

117,6

131,5

135,6

147,0

194,9

212,1

241,9

273,2

303,4

354,2

394,2

428,6

1994

105,7

110,7

116,1

123,5

128,5

132,6

136,2

140,0

143,8

149,0

152,9

155,1

1995

101,1

102,4

103,4

105,5

106,6

108,6

110,7

112,4

114,2

118,0

122,9

126,5

1996

101,5

103,3

104,9

106,3

110,5

112,0

123,2

129,4

132,1

136,3

145,5

160,3

1997

117,1

131,5

167,7

181,0

192,5

197,1

200,5

206,0

212,5

225,4

234,6

242,6

1998

102,8

110,0

115,7

118,3

123,2

126,4

129,7

132,2

134,5

141,4

144,0

146,8

1999

102,5

106,0

115,3

119,6

123,7

132,7

136,1

139,1

143,2

148,3

156,2

160,2

2000

102,4

103,7

105,0

110,6

112,7

116,1

120,6

123,1

126,9

129,9

134,4

137,5

2001

102,2

103,5

105,4

108,0

109,9

111,2

113,4

117,8

120,6

123,7

129,6

131,4

2002

102,4

104,0

104,0

105,6

107,1

108,0

109,6

110,7

111,9

114,6

118,0

118,8

2003

101,1

101,9

102,9

103,5

104,2

104,8

106,4

107,0

111,8

112,9

113,7

114,3

2004

101,8

102,3

102,6

103,3

103,8

104,4

106,6

107,2

108,3

109,9

111,0

111,4

2005

101,3

101,3

101,6

105,3

105,5

105,4

107,2

107,5

108,3

108,3

109,6

109,8

2006

101,88 102,04 102,15 102,54 103,77 104,24 105,44 105,77 106,02 106,09 107,40 108,33

2007

99,80

99,77

99,90 100,74 101,07 101,15 101,60 101,68 101,87 102,57 103,20 103,60

2008

100,37 101,45 102,13 102,60 103,08 103,37 105,76 105,76 105,96 106,51 106,46 105,96

2009

100,83 102,15 102,84 103,67 103,70 104,14 104,29 104,64 105,47 105,96 107,14 107,72

2010

103,20 103,45 103,84 104,42 104,63 104,80 108,03 108,07 108,44 108,75 109,16 109,76

2011

100,83 101,10 101,62 102,50 102,66 102,86 103,31 103,33 103,58 104,06 104,31 104,45

2012

100,40 100,80 101,12 101,29


decembrie anul precedent / December previous year = 100

Servicii

1991

104,4

112,8

116,7

138,3

148,8

154,3

163,9

178,9

194,4

214,2

254,9

285,4

Services

1992

112,3

120,9

135,1

139,6

147,2

152,7

163,1

171,0

189,3

205,1

231,5

262,7

1993

109,8

115,2

125,1

134,9

167,0

191,8

233,9

251,4

268,8

300,7

349,1

382,8

1994

106,1

112,5

121,5

128,9

136,2

145,2

148,1

153,7

159,4

167,1

170,8

174,1

1995

101,1

102,7

106,4

107,4

110,1

114,5

117,6

121,0

124,6

130,1

136,4

140,4

1996

100,8

103,0

106,3

108,3

112,5

114,2

123,8

132,1

136,6

141,3

145,5

153,6

1997

114,4

133,6

184,9

202,0

208,7

222,5

226,1

236,9

255,2

279,3

293,6

303,9

1998

111,6

118,6

123,1

130,1

133,0

135,1

141,2

143,8

151,2

161,1

164,8

168,2

1999

106,0

108,8

114,3

122,0

141,7

158,5

168,0

170,7

175,6

187,6

192,3

194,7

2000

103,3

105,4

107,2

116,8

118,5

119,4

123,1

126,4

129,0

132,9

134,9

137,1

2001

107,0

109,6

111,1

112,8

114,3

116,0

119,3

122,3

125,3

130,0

132,4

136,2

2002

101,7

103,1

104,2

106,9

108,8

110,2

112,4

114,6

115,6

117,5

120,4

121,0

2003

101,1

99,8

100,6

102,2

102,9

103,4

104,0

106,2

107,7

111,9

113,7

115,0

2004

101,2

101,7

102,2

103,2

103,8

105,1

105,4

106,9

108,4

109,9

109,1

108,7

2005

100,6

103,1

103,3

104,9

105,9

107,0

107,8

107,8

109,1

111,5

112,8

113,1

2006

100,59 100,30 100,26 100,68 101,00 101,82 102,38 103,13 104,35 105,31 105,62 105,12

2007

101,04 101,42 101,58 101,38 103,72 103,63 102,94 104,03 105,51 106,54 107,83 108,55

2008

102,12 102,64 103,58 103,12 103,58 103,78 103,47 102,54 103,62 105,93 106,33 107,71

2009

103,27 104,33 104,67 104,20 104,31 104,76 105,10 105,44 105,98 106,98 107,13 106,86

2010

100,36 100,36 100,27 100,74 101,21 101,79 104,39 104,82 105,47 106,18 106,39 106,43

2011
2012

99,89

99,92

99,58

99,16

100,37 100,50 100,70 100,87

31

99,52 100,20 101,11 101,95 102,52 103,31 103,96 104,23

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES

Mrfuri / servicii

TOTAL
Mrfuri alimentare

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Aprilie 2012 n % fa de:


April 2012 in % as against:
martie

decembrie

aprilie

March

December

April

2012

2011

2011

10000

100,07

101,49

101,80

3721

99,89

102,07

98,06

din care:
Produse de morrit i panificaie

757

100,02

100,23

100,90

44

99,91

100,11

100,54

Food goods

Milling and baking products


of which:

din care:

Milling products
of which:

Fin

27

99,88

99,81

99,92

Mlai

17

99,98

100,61

101,58

Pine, produse de franzelrie,

Flour
Maize flour
Bread, loafy products, specialties,

specialiti, subproduse gru,


porumb, secar

TOTAL

of which:

din care:
Produse de morrit

Goods / services

wheat, maize,
618

100,04

100,25

100,96

545

100,03

100,23

100,88

Bread

Produse de franzelrie

20

100,04

100,23

100,89

Loafy products

Specialiti de panificaie

31

100,14

100,48

101,80

Baking specialties

385

99,62

108,36

72,28

din care:
Pine

Legume i conserve de legume

of which:

din care:
21

99,27

100,18

100,65

Cartofi

76

96,38

102,58

56,76

222

99,64

110,15

73,07

237

102,00

108,98

93,95

Alte legume i conserve

Fructe i conserve din fructe

Vegetables and tinned vegetables


of which:

Fasole boabe i alte leguminoase

de legume

rye subproducts

Bean and other leguminous


Potatoes
Other vegetables and tinned

din care:

vegetables
Fruit and tinned fruit
of which:

Fructe proaspete

117

101,66

108,39

91,17

Fresh fruit

Citrice i alte fructe meridionale

112

102,58

110,39

97,24

Citrus and other southern fruit

100,05

100,66

101,81

135

100,01

100,20

100,62

112

100,00

100,19

100,22

Edible oil

21

99,95

100,35

102,84

Margarine

Conserve din fructe


Ulei, slnin, grsimi
din care:
Ulei comestibil
Margarin

Edible oil, bacon, fats


of which:

Carne, preparate din carne i


conserve din carne

Tinned fruit

Meat, tinned meat and


899

100,66

101,15

102,00

din care:

meat products
of which:

Carne de bovine

90

100,22

101,12

102,09

Beef

Carne de porcine

223

100,02

100,34

101,19

Pork

Carne de pasre

238

100,18

100,39

100,88

Poultry

Preparate din carne

281

100,18

100,97

102,08

Meat products

Conserve din carne

15

100,14

101,04

101,93

Tinned meat

32

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Mrfuri / servicii

Pete i conserve din pete

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient
130

Aprilie 2012 n % fa de:


April 2012 in % as against:
martie

decembrie

aprilie

March

December

April

2012

2011

2011

100,16

101,02

102,15

din care:
Pete proaspt i congelat

Lapte i produse lactate

92

100,15

101,00

102,07

100,24

101,08

102,38

543

100,05

100,92

102,54

other fish products


Milk and dairy products
of which:

275

100,05

100,85

102,27

din care:
Lapte de vac

Fresh and frozen fish


Tinned fish and

din care:
Lapte total

Fish and tinned fish


of which:

Conserve din pete i alte


produse din pete

Goods / services

Milk total
of which:

44

99,56

101,53

103,10

Cow milk

124

99,75

100,92

103,05

Cheese total

Brnz de vac (telemea)

70

99,72

100,86

102,53

Cow cheese (cottage-cheese)

Brnz de oaie (telemea)

50

99,78

101,00

103,79

Sheep cheese (cottage-cheese)

19

100,17

101,13

103,13

62

83,94

106,71

142,10

Brnz total
din care:

Unt
Ou

of which:

Zahr, produse zaharoase i


miere de albine

Butter
Eggs
Sugar, confectioneries and

155

100,00

100,35

101,91

din care:

honey
of which:

Zahr

59

99,93

100,21

101,14

Sugar

Miere de albine

15

99,58

99,63

104,48

Honey

98

100,12

101,03

103,12

Cacao i cafea
din care:
Cafea
Buturi alcoolice

of which:
95

100,12

101,02

103,10

117

100,17

100,72

101,39

din care:
Vin

Bere
Alte produse alimentare
Mrfuri nealimentare

Coffee
Alcoholic beverages
of which:

23

100,11

100,85

101,84

20

100,14

100,64

101,33

71

100,19

100,68

101,25

203

100,23

101,18

102,41

Other food goods

4426

100,17

101,29

103,21

Non food goods

uic, rachiuri i alte buturi


alcoolice

Cocoa and coffee

Wine
Plum brandy, brandy and
other alcoholic beverages
Beer

din care:

of which:

mbrcminte,articole de galanterie,

Clothing, hosiery, small wares

mercerie, pasmanterie

377

100,09

100,54

101,59

din care:

articles, trimmings
of which:

esturi

100,06

100,47

101,40

Fabrics

Confecii

271

100,10

100,52

101,50

Wearing apparel

Tricotaje

83

100,06

100,60

101,89

Knitwear

33

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Mrfuri / servicii

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Aprilie 2012 n % fa de:


April 2012 in % as against:
martie

decembrie

aprilie

March

December

April

2012

2011

2011

Articole de galanterie, pasmanterie


i mercerie
nclminte

Hosiery, small
10

100,10

100,51

101,39

264

100,07

100,28

101,55

160

100,06

100,24

101,58

154

100,08

100,40

101,00

din care:
nclminte din piele
Produse de uz casnic, mobil

Goods / services

wares trimmings
Footwear
of which:

din care:

Upper leather footwear


Household appliances, furniture
of which:

Mobil

36

100,09

100,41

101,08

Furniture

Frigidere i congelatoare

12

100,04

100,16

100,46

Refrigerators and freezers

99,99

100,23

100,30

Washing machines

Maini de splat
Maini de aragaz,
butelii
Articole de menaj
Articole chimice

Cooking stoves and cylinders


3

100,06

100,20

100,72

for liquid oil gas

28

100,10

100,55

101,34

Household items

256

100,06

100,42

101,36

din care:
Lacuri i vopsele
Detergeni
Spun de rufe
Produse cultural - sportive

of which:
10

100,14

100,64

101,73

Varnishes and paints

174

100,04

100,35

101,28

Detergents

100,20

100,42

100,98

Linen soap

239

100,07

100,93

102,19

109

100,04

100,96

101,69

din care:
Cri, ziare, reviste

Articole de igien, cosmetice i medicale

Books, newspapers, magazines


Watches, audio-video apparatus,

71

100,12

100,99

102,32

59

100,05

100,80

103,03

648

100,13

100,35

100,58

Autoturisme, accesorii i
piese de schimb auto, velo

Cultural-sports products
of which:

Ceasuri, aparate audio - video,


articole sportive

Chemicals

sportive items
Cars, auto and bike accessories

din care:

and spare parts


Hygienic, cosmetic and medical articles
of which:

Articole de igien, cosmetice

243

100,10

100,67

101,58

Hygienic, cosmetic articles

Articole medicale

405

100,15

100,15

100,01

Medical articles

din care:
Medicamente

of which:
383

100,15

100,12

99,95

Medicines

Combustibili

826

100,57

103,58

106,60

Fuels

Tutun, igri

609

100,06

102,67

105,50

Tobacco, cigarettes
Electric energy, gas and central

Energie electric, gaze i nclzire central

966

100,02

99,91

102,65

520

100,00

100,00

100,00

din care:
Energie electric

heating
of which:

34

Electric energy

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Mrfuri / servicii

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Aprilie 2012 n % fa de:


April 2012 in % as against:
martie

decembrie

aprilie

March

December

April

2012

2011

2011

Goods / services

Gaze

328

100,00

100,00

100,00

Gas

Energie termic

118

100,16

99,36

120,30

Heat energy

87

100,07

100,91

101,68

Other non - food products

1853

100,17

100,87

106,03

Services

Alte mrfuri nealimentare


Servicii
din care:

of which:

Confecionat i reparat mbrcminte

Making and repairing clothing

i nclminte

19

100,15

100,49

101,44

and footwear

Chirie

95

100,09

100,72

102,78

Rent

267

100,11

101,29

118,89

Water, sewerage, sanitation

Ap, canal, salubritate


Cinematografe, teatre, muzee,
cheltuieli cu nvmntul i turismul

Cinemas, theatres, museums,


206

100,11

100,37

102,51

Reparaii auto, electronice i


lucrri foto

expenditures for education and tourism


Motor and electronic repairs

20

100,06

100,55

101,68

and photo works

ngrijire medical

102

100,38

101,37

103,16

Medical care

Igien i cosmetic

46

100,06

100,40

101,46

Hygiene and cosmetics

Transport urban

81

100,02

100,13

102,63

Urban transport

101

100,22

101,13

104,70

Interurban transport

Transport interurban
din care:

of which:

C.F.R.

100,00

100,00

119,68

Railway

Rutier

13

100,18

101,05

102,15

Road

Abonamente auto

56

100,25

101,32

102,62

Motor - subscriptions

100,26

101,14

106,78

Air

684

100,20

100,89

105,18

Aerian
Pot i telecomunicaii
din care:

Mail and telecommunications


of which:

100,00

100,00

100,00

Post services

Telefon

497

100,26

101,15

106,80

Telephone

Abonament radio, televiziune

185

100,03

100,12

100,42

Radio - TV subscription

Servicii potale

Restaurante, cafenele,
cantine

Restaurants, cafes,
102

100,07

100,43

101,40

Alte servicii cu caracter


industrial
Alte servicii

28

100,04

100,26

101,60

nature

102

100,33

101,27

102,00

Other services

din care:

of which:

Plata cazrii n uniti


hoteliere

canteens
Other services of industrial

Payment of accommodation
1

100,11

100,28

35

100,45

in hotel units

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


1)
CONFORM CLASIFICRII COICOP
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION
2005 = 100
2011

Cod

Mrfuri i servicii

TOTAL
Alimente i buturi nealcoolice
Alimente
Produse de morrit i panificaie
Carne, preparate i conserve
din carne
Pete i conserve din pete
Lapte, brnz i ou
Uleiuri i grsimi
Fructe
Legume inclusiv cartofi i
alte rdcinoase
Zahr, dulcea, miere, siropuri,
ciocolat i altele
Alte mrfuri alimentare
Buturi nealcoolice
Cafea, ceai i cacao
Ap mineral, buturi nealcoolice
i sucuri

2011

2012

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

March

April

143,75
136,37
137,60
137,12

144,06
136,66
137,88
137,47

143,65
134,77
135,83
137,60

143,13
132,06
132,89
137,72

142,64
130,15
130,82
137,81

142,34
128,55
129,08
137,86

143,26
129,62
130,22
137,97

143,86
130,34
130,97
138,01

144,20
130,81
131,47
138,04

144,79
131,25
131,89
138,21

145,76
133,18
133,91
138,25

146,42
134,21
134,98
138,32

146,52
133,98
134,73
138,35

117,88
117,19
137,63
155,84
141,37

118,02
117,42
136,83
156,08
147,12

118,11
117,49
136,58
156,28
147,66

118,21
117,59
136,85
156,35
139,58

118,24
117,65
137,70
156,57
124,60

118,36
117,80
139,00
156,77
121,35

118,49
118,01
140,31
156,94
125,18

118,66
118,23
141,92
156,90
124,34

118,87
118,50
143,88
156,75
121,44

119,07
118,89
144,07
157,03
122,53

119,29
119,15
147,34
157,13
128,17

119,48
119,51
150,56
157,20
129,97

120,24
119,71
146,38
157,23
132,64

187,91

186,11

165,23

140,87

128,99

111,49

117,08

121,74

124,53

125,86

133,42

135,90

135,37

146,13
120,81
119,37
117,27

147,23
120,98
119,79
117,61

147,55
121,19
120,03
118,12

147,71
121,33
120,22
118,47

147,80
121,55
120,39
118,71

147,85
121,75
120,64
118,98

147,99
121,92
120,78
119,16

148,13
122,10
120,96
119,35

148,40
122,40
121,18
119,65

148,61
122,66
121,87
120,34

148,65
122,79
122,09
120,52

148,92
122,96
122,44
120,71

148,88
123,08
122,70
120,87

Goods / services

Code

121,07

121,55

121,59

121,67

121,79

122,02

122,14

122,31

122,46

123,16

123,41

123,86

124,19

TOTAL
Food and non-alcoholic beverages
Food
Bread and cereals
Meat, tinned meat and meat
products
Fish and tinned fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables including potatoes and
other root crops
Sugar, jam, honey, syrups,
chocolate and confectioneries
Food products n.e.c.
Non-alcoholic beverages
Coffee, tea and cocoa
Mineral waters, soft drinks,
fruit and vegetable juices

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Buturi alcoolice i tutun


Buturi alcoolice
Buturi spirtoase
Vin
Bere
Tutun

261,32
120,17
129,56
118,67
116,92
312,06

262,88
120,32
129,61
118,90
117,06
314,17

263,24
120,41
129,79
119,12
117,08
314,62

267,58
120,41
129,83
119,19
117,05
320,63

267,39
120,57
129,89
119,24
117,27
320,31

267,11
120,71
130,19
119,40
117,36
319,86

267,19
120,77
130,26
119,54
117,39
319,93

267,50
120,88
130,34
119,62
117,52
320,33

267,78
120,98
130,45
119,77
117,59
320,67

269,68
121,31
130,62
120,32
117,93
323,62

272,33
121,48
130,88
120,51
118,03
328,14

272,95
121,65
131,10
120,69
118,16
329,02

273,21
121,84
131,28
120,84
118,39
329,23

Alcoholic beverages and tobacco


Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
Tobacco

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

3.
3.1.

mbrcminte i nclminte
esturi pentru mbrcminte,
articole de mbrcminte i
accesorii (inclusiv reparaii)
esturi pentru mbrcminte
mbrcminte
Alte articole de mbrcminte
i accesorii
Curtorie, reparaii de
mbrcminte
nclminte (inclusiv reparaii)

117,26

117,43

117,56

117,61

117,68

117,85

118,06

118,38

118,59

118,76

118,86

119,02

119,12

Clothing and footwear

3.

116,72
115,53
116,36

116,90
115,65
116,53

117,04
115,83
116,67

117,08
115,87
116,71

117,15
116,00
116,79

117,31
116,12
116,95

117,51
116,27
117,14

117,74
116,39
117,38

117,94
116,59
117,58

118,17
116,82
117,82

118,30
116,95
117,95

118,45
117,06
118,09

118,57
117,15
118,20

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3

115,68

115,86

115,99

116,06

116,16

116,26

116,43

116,62

116,75

116,97

117,09

117,26

117,37

135,89
118,07

136,18
118,26

136,31
118,36

136,37
118,43

136,40
118,48

136,45
118,67

136,83
118,91

136,87
119,35

136,99
119,57

137,11
119,63

137,39
119,66

137,64
119,83

137,95
119,91

Clothing (including repairs)


Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and
clothing accessories
Cleaning, repair of
clothing
Footwear (including repairs)

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
4.
4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
1)
1)

ntreinerea locuinei, ap,


electricitate, gaze i ali combustibili
Chirii
ntreinerea i repararea
locuinei
Materiale pentru ntreinerea i
repararea locuinei
Servicii pentru ntreinerea i
repararea locuinei
Furnizarea apei i alte servicii
referitoare la locuin
Electricitate, gaze i ali combustibili
Electricitate
Gaze naturale
Combustibil lichid
Combustibili solizi
Energie termic i ap cald menajer

164,57
241,47

165,07
241,38

165,24
242,39

166,29
243,04

167,50
243,30

168,39
244,53

170,28
246,40

172,03
246,70

173,17
246,41

173,45
247,11

173,58
247,54

173,88
247,98

174,08
248,19

119,33

119,43

119,68

119,78

119,94

120,17

120,36

120,47

120,58

120,84

120,96

121,11

121,22

114,62

114,73

114,90

114,99

115,12

115,35

115,45

115,56

115,64

115,99

116,13

116,30

116,45

126,79

126,86

127,27

127,39

127,61

127,84

128,19

128,29

128,49

128,58

128,63

128,75

128,79

230,83
155,77
135,93
172,08
150,06
136,99
192,79

233,75
156,01
135,93
172,46
148,75
136,97
194,44

233,86
156,15
135,93
172,98
149,50
136,95
194,41

243,26
156,19
135,93
173,19
151,19
136,89
194,41

252,49
156,49
135,93
173,86
151,60
136,94
195,49

255,79
157,10
135,93
175,68
152,80
137,40
195,55

258,42
159,04
135,93
176,19
155,10
137,67
215,45

263,53
160,55
135,93
176,52
155,52
138,85
228,72

270,23
161,10
135,93
176,56
156,45
139,44
233,43

273,35
160,71
135,93
176,40
157,09
139,45
230,63

273,76
160,75
135,93
176,56
157,37
139,45
230,65

273,91
161,12
135,93
177,52
157,65
139,48
231,55

274,20
161,32
135,93
178,12
157,65
139,49
231,93

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT).


Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

36

37

Housing, water, electricity, gas


and other fuels
Rents
Maintenance and repair of
the dwelling
Materials for the maintenance and
repair of the dwelling
Services for the maintenance and
repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous
services relating to the dwelling
Electricity, gas and other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy, hot water

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

3.1.4
3.2.
4.
4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


1)
CONFORM CLASIFICRII COICOP - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION - continued
2005 = 100
2011

Cod

5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

Mrfuri i servicii

Mobilier, echipament casnic i produse


pentru ntreinerea locuinei
Mobil, obiecte de mobilier i
decoraiuni, covoare i mochete,
reparaii de mobilier
Mobil i obiecte de mobilier
Covoare i mochete
Reparaii
de mobilier
Materiale textile pentru gospodrie
Aparate pentru nclzit i gtit,
frigidere, congelatoare
i altele (inclusiv
reparaii)
Frigidere, congelatoare, maini de
splat, de cusut, aspiratoare, aragaze
Alte aparate electrocasnice
Reparaii ale aparatelor
de uz gospodresc
Articole din sticl, porelan, ustensile
gospodreti
Unelte i accesorii pentru
cas i grdin
Bunuri i servicii pentru ntreinerea
curent a casei
Bunuri cu durat limitat de via
Servicii casnice i de ntreinere a
locuinei

2011

2012

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

March

April

113,21

113,36

113,46

113,54

113,63

113,76

113,91

114,00

114,11

114,32

114,38

114,50

114,58

112,97
112,96
111,78

113,15
113,09
112,08

113,25
113,19
112,17

113,31
113,24
112,29

113,38
113,30
112,35

113,43
113,36
112,37

113,51
113,45
112,43

113,57
113,52
112,45

113,75
113,71
112,61

113,86
113,84
112,67

113,97
113,94
112,80

114,10
114,07
112,91

114,18
114,17
112,92

124,95
112,71

125,10
112,90

125,44
113,07

125,44
113,14

125,81
113,21

125,86
113,33

125,97
113,44

126,08
113,53

126,25
113,67

126,34
113,97

126,35
114,14

126,56
114,33

126,92
114,41

Goods / services

Code

5.

116,89

117,16

117,35

117,41

117,41

117,56

117,95

118,03

118,17

118,28

118,32

118,37

118,43

114,25

114,37

114,45

114,51

114,62

114,76

114,88

114,97

115,07

115,23

115,37

115,58

115,68

113,42

113,52

113,59

113,68

113,80

113,91

114,00

114,04

114,16

114,56

114,68

114,82

115,01

116,57
115,14

116,73
115,29

116,86
115,41

116,96
115,52

117,07
115,63

117,26
115,81

117,46
116,00

117,56
116,09

117,66
116,19

117,92
116,44

117,96
116,48

118,07
116,60

118,14
116,66

148,49

149,08

149,25

149,31

149,35

149,65

150,41

150,71

150,84

151,01

151,17

151,27

151,31

Furnishings, household equipment and


routine maintenance of the house
Furniture, furnishings and
decorations, carpets and other floor
coverings and repairs
Furniture and furnishings
Carpets and other floor coverings
Repair of furniture, furnishings and
floor coverings
Household textiles
Heating and cooking appliances,
refrigerators,washing machines and similar
major household appliances (including
fittings and repairs)
Major household appliances
whether electric or not
Small electric household appliances
Repair of household
appliances
Glassware, tableware and household
utensils
Tools and equipment for house
and garden
Goods and services for routine
household maintenance
Non-durable household goods
Domestic services and home care
services

106,03

106,06

106,10

106,12

106,18

106,23

106,34

106,43

106,47

106,58

106,58

106,67

106,74

104,92
108,66

104,94
108,68

104,96
108,78

104,96
108,86

105,04
108,84

105,10
108,82

105,19
108,93

105,29
108,98

105,30
109,09

105,41
109,19

105,40
109,22

105,49
109,37

105,55
109,53

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

6.

Sntate

108,64

108,67

108,75

108,81

108,81

108,82

108,88

108,92

108,94

108,96

109,08

109,29

109,51

Health

6.

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.

Transport
Cumprri autovehicule
Autoturisme noi
Biciclete
Operaiuni legate de mijloacele de
transport personal
Pri componente i accesorii
Combustibili i lubrifiani
ntreinere i reparaii
Alte servicii legate de mijloacele de
transport personal
Servicii de transport
Transport de pasageri pe calea
ferat, inclusiv tramvai i metrou
Transport auto de pasageri
Transport aerian de pasageri
Transport fluvial de
pasageri
Alte cheltuieli legate de serviciile
de transport

153,05
110,22
109,50
110,17

152,89
110,32
109,59
110,32

153,97
111,62
111,00
110,87

155,14
112,17
111,61
111,01

155,30
112,47
111,91
111,27

156,50
113,03
112,51
111,57

157,49
113,81
113,36
111,86

156,68
114,25
113,85
111,94

156,59
113,85
113,39
111,89

158,50
114,40
113,96
112,14

159,55
114,69
114,25
112,30

160,72
115,03
114,59
112,53

161,32
115,06
114,61
112,84

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.

156,51
117,03
159,03
139,97

156,17
117,09
158,63
140,30

157,46
117,24
160,05
140,61

158,98
117,30
161,73
140,66

158,50
117,39
161,19
140,80

159,73
117,48
162,54
140,96

160,96
117,58
163,88
141,21

159,73
117,68
162,50
141,48

159,58
117,81
162,32
141,62

162,54
117,94
166,08
141,86

164,23
118,12
168,21
141,95

166,12
118,31
170,56
142,37

167,12
118,36
171,84
142,45

142,96
150,04

143,18
150,33

143,25
150,72

143,28
150,98

143,36
152,99

143,55
154,21

143,73
154,56

143,94
154,66

144,10
154,83

144,17
155,42

144,25
155,63

144,28
155,81

144,51
156,02

168,48
146,55
127,33

168,52
146,91
127,74

168,52
147,32
130,32

168,52
147,63
131,65

178,49
147,66
132,08

183,52
147,95
132,97

183,52
148,35
134,29

183,52
148,43
135,23

184,43
148,45
134,43

184,43
149,11
134,94

184,43
149,38
135,19

184,43
149,50
135,61

184,43
149,76
135,97

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

164,43

123,32

123,60

123,81

123,81

124,27

124,27

124,70

124,99

124,99

125,78

125,91

126,42

126,47

Transport
Purchase of vehicles
New motor cars
Bicycles
Operation of personal transport
equipment
Spare parts and accessories
Fuels and lubricants
Maintenance and repairs
Other services related to personal
transport equipment
Transport services
Passenger transport
by railway
Passenger transport by road
Passenger transport by air
Passenger transport by
inland waterway
Other purchased transport
services

Comunicaii
Servicii potale
Servicii telefonice i telegrafice

116,85
144,36
116,72

117,20
144,36
117,07

119,42
144,36
119,30

120,58
144,36
120,46

120,96
144,36
120,84

121,74
144,36
121,63

122,89
144,36
122,78

123,71
144,36
123,61

123,03
144,36
122,92

123,47
144,36
123,37

123,70
144,36
123,60

124,07
144,36
123,98

124,37
144,36
124,29

Communications
Postal services
Telephone and telefax services

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3.
1)

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT).

1)

Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

38

39

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


1)
CONFORM CLASIFICRII COICOP - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
1)
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION - continued
2005 = 100
2011

2011
Cod

Mrfuri i servicii

9.

Odihn, recreere i cultur

9.1.

Echipament audio-vizual, fotografic


i de procesare a informaiilor

9.1.1.

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

March

April

123,68

123,73

123,91

123,78

123,89

124,05

124,22

124,43

124,51

124,72

125,03

125,22

125,31

88,80

87,83

87,74

87,84

87,76

87,85

88,10

88,18

88,10

88,09

88,88

88,85

88,94

Recreation and culture

9.

Audio-visual, photographic and

9.1.

information processing equipment


recording and reproduction of

95,18

95,08

94,98

94,88

94,74

94,69

94,68

94,70

94,68

94,67

94,68

94,61

94,63

102,45

102,38

102,52

102,61

102,59

102,77

102,71

102,66

102,91

102,72

102,64

102,69

102,72

71,75

69,59

69,44

69,73

69,68

69,89

70,48

70,64

70,39

70,38

72,25

72,23

72,41

Suporturi de nregistrare

9.1.5.

Repararea echipamentului

106,35

106,30

106,25

106,25

106,22

106,26

106,37

106,47

106,51

106,76

106,77

106,85

106,87

118,41

118,55

118,65

118,68

118,75

118,77

118,87

118,89

118,97

119,08

119,15

119,23

119,27

112,61

112,66

112,66

112,72

112,72

112,94

112,94

112,94

113,04

113,43

113,43

113,70

113,71

Recording media

9.1.4.

Repair of audio-visual, photographic

9.1.5.

processing equipment
Other major durable goods for

Alte bunuri de folosin ndelungat


pentru recreere i cultur

9.1.3.

equipment

and information

audio-vizual, fotografic i de
procesare a informaiilor

9.1.2.

equipment and optical instruments


Information processing

Echipament de procesare

9.1.1.

sound and pictures


Photographic and cinematographical

Echipament fotografic i

9.1.4.

9.3.

Code

Equipment for the reception,

a informaiilor

9.2.

Goods / services

Echipament pentru recepionarea,

instrumente optice
9.1.3.

Aprilie

nregistrarea i reproducerea
imaginilor i sunetelor
9.1.2.

2012

9.2.

recreation and culture

Alte articole i echipamente pentru

Other recreational items

recreere, grdinrit

and equipment, gardens

9.3.

i animale de cas

115,93

115,84

115,69

115,55

115,68

115,94

116,18

116,43

116,71

117,34

117,79

118,30

118,19

and pets

9.3.1.

Jocuri i jucrii

114,61

114,76

114,95

115,05

115,17

115,34

115,43

115,56

115,70

115,98

116,11

116,27

116,36

Games and toys

9.3.1.

9.3.2.

Echipament pentru sport, camping

Equipment for sport, camping

9.3.2.

i recreere n aer liber

109,12

109,15

109,22

109,30

109,39

109,52

109,64

109,71

109,77

109,90

109,93

110,03

110,13

and open air recreation

9.3.3.

Grdinrit, plante i flori

119,19

118,66

117,86

117,18

117,32

117,79

118,28

118,79

119,37

120,38

121,19

122,07

121,75

Gardens, plants and flowers

9.3.3.

9.4.

Servicii culturale i de recreere

116,91

116,96

117,09

117,15

117,21

117,31

117,41

117,48

117,55

117,62

117,69

117,78

117,84

Recreational and cultural services

9.4.

9.4.1.

Servicii sportive i de recreere

125,55

125,65

125,92

126,07

126,10

126,19

126,38

126,48

126,95

127,07

127,21

127,41

127,43

Recreational and sporting services

9.4.1.

9.4.2.

Servicii culturale

116,27

116,31

116,42

116,47

116,53

116,64

116,72

116,79

116,80

116,86

116,92

116,99

117,06

Cultural services

9.4.2.

9.5.

Ziare, cri i produse de papetrie

161,91

162,67

163,09

161,96

162,06

162,36

162,48

163,05

163,07

163,85

163,93

164,50

164,57

Newspaper, books and stationery

9.5.

9.6.

Excursii

122,46

122,66

123,15

123,65

124,13

124,30

124,67

124,99

125,25

125,37

125,34

125,59

125,90

Package holidays

9.6.

10.

Educaie

145,42

145,58

145,61

145,66

145,67

146,12

148,69

149,36

149,45

149,57

149,60

149,62

149,68

Education

10.

11.

Restaurante i hoteluri

136,27

136,38

136,53

136,60

136,64

136,95

137,53

137,80

137,83

137,95

138,14

138,24

138,31

Restaurants and hotels

11.

11.1.

Servicii de alimentaie public

131,49

131,60

131,77

131,85

131,90

132,14

132,59

132,66

132,72

132,89

133,06

133,21

133,31

Catering services

11.1.

11.1.1.

Restaurante i cafenele

127,63

127,78

127,94

128,05

128,12

128,28

128,41

128,48

128,57

128,74

128,89

129,04

129,17

Restaurants and cafes

11.1.1.

11.1.2.

Cantine

143,53

143,53

143,70

143,70

143,70

144,15

145,54

145,59

145,59

145,76

145,95

146,09

146,09

Canteens

11.1.2.

11.2.

Cazare n uniti hoteliere

142,97

143,10

143,20

143,25

143,27

143,69

144,48

145,05

145,03

145,03

145,27

145,28

145,28

Accommodation services

11.2.

12.

Diverse bunuri i servicii

129,62

129,87

130,17

130,20

130,34

130,80

131,01

131,10

131,01

131,53

131,60

132,12

132,44

Miscellaneous goods and services

12.

12.1.

ngrijire personal

119,95

120,10

120,27

120,40

120,55

120,70

120,86

120,93

121,05

121,33

121,49

121,67

121,80

Personal care

12.1.

Hairdressing salons and personal

12.1.1.

142,27

142,66

142,83

143,04

143,23

143,30

143,64

143,67

143,77

144,06

144,09

144,26

144,35

113,99

114,19

114,34

114,53

114,63

114,79

114,73

114,93

114,88

115,32

115,25

115,61

115,92

116,86

116,98

117,16

117,28

117,42

117,57

117,72

117,79

117,92

118,19

118,39

118,57

118,70

for personal care

12.1.1.

Coafur, frizerie
i cosmetic

12.1.2.
12.1.3.

Electric appliances

Echipamente electrice pentru


ngrijire personal

12.1.2.

for personal care


Appliances, articles and products

Alte aparate, articole i produse


pentru ngrijire personal

grooming establishments

12.1.3.

12.3.

Obiecte personale

140,84

141,13

141,42

141,87

143,48

146,22

146,89

147,48

148,09

148,48

148,75

149,51

149,81

Personal effects n.e.c.

12.3.

12.7.

Alte servicii

122,07

122,13

122,20

122,23

122,26

122,28

122,28

122,31

122,38

122,43

122,45

122,47

122,48

Other services n.e.c.

12.7.

1)

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT)

1)

Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

40

41

8.

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE


PRICE INDICES FOR THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS
2005 = 100

Produsul

Anii

TOTAL

2011
2012

PRODUSE VEGETALE
Gru
Orz i orzoaic
Porumb boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui
Soia
Cartofi
Varz de toamn
Ceap uscat
Morcovi
Mere de mas
Pere de mas

PRODUSE ANIMALE
Carne de bovine n greutate vie
Carne de porcine n greutate vie
Carne de ovine n greutate vie
Carne de pasre n greutate vie
Ou pentru consum
Lapte de vac
Miere de albine

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

January

February

March

April

May

191,72

210,94

212,19

216,77

198,79

181,25

186,50

182,77

177,18

2011

228,99

256,94

258,39

269,69

2012

202,39

201,38

195,12

191.41

2011

261,05

289,38

280,35

271,85

2012

214,02

223,88

224,13

216.61

2011

219,55

249,20

248,03

246,85

2012

239,59

232,77

237,40

227.51

2011

251,11

318,06

284,19

296,94

2012

265,65

261,50

255,42

251.97

2011

192,07

193,57

195,58

194,93

2012

196,89

197,55

198,94

196.61

2011

239,38

258,12

227,20

223,01

2012

222,06

242,40

226,79

240.58

2011

227,68

223,62

227,13

222,95

2012

227,94

232,02

253,70

266.67

2011

236,24

264,12

301,49

317,41

2012

126,51

132,45

132,49

121.27

2011

191,36

225,97

261,33

303,02

2012

140,60

159,30

196,24

208.37

2011

214,57

240,37

254,79

264,64

2012

169,63

182,02

175,16

168.06

2011

169,62

179,86

186,09

197,95

2012

145,50

155,99

152,65

158.27

2011

133,64

136,71

154,52

180,81

2012

140,41

148,39

150,71

155.54

2011

206,01

249,78

268,45

2012

201,34

216,35

230,84

2011

145,06

146,49

144,39

142,38

2012

154,79

165,66

164,63

157.18

2011

148,14

148,26

154,19

168,77

2012

146,31

163,85

151,53

159.64

2011

111,38

112,27

111,22

111,31

2012

124,58

124,42

122,60

127.13

2011

158,26

261,08

196,80

176,53

2012

189,39

165,15

224,90

193.07

2011

101,18

93,84

97,51

101,69

2012

101,53

108,17

106,72

95,14

2011

164,10

158,03

137,76

118,21

2012

185,72

228,09

219,25

179.25

2011

172,34

176,54

176,29

173,35

2012

178,65

183,56

182,39

178.83

2011

156,00

157,02

162,23

164,33

2012

170,19

169,22

170,51

170.09

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

June

July

August

September

October

November

December

192,88

164,09

148,59

145,77

149,87

156,42

174,60

Product

2011

TOTAL

2012
252,13

217,60

172,03

150,14

145,43

150,06

157,47

185,69

2011

CROP PRODUCTS

2012
284,25

284,61

256,60

199,76

200,66

200,21

200,33

206,72

2011

Wheat

2012
238,59

253,53

230,50

236,74

227,09

222,75

225,22

233,01

2011

Barley and two-row barley

2012
302,50

313,83

304,75

303,13

263,24

245,24

248,03

247,74

2011

Maize

2012
197,06

194,99

193,54

194,48

195,72

196,24

197,02

196,31

2011

Dry beans

2012
216,51

223,41

224,75

211,90

203,26

206,27

212,21

215,31

2011

Sunflower

2012
216,45

230,13

232,06

220,55

219,20

210,18

218,61

221,35

2011

Soy

2012
313,04

266,25

149,84

134,18

135,05

127,94

129,42

127,54

2011

Potatoes

2012
-

88,65

89,81

93,34

121,78

2011

Autumn cabbage

2012
259,63

248,17

219,69

188,49

173,25

172,93

175,94

175,16

2011

Dry onion

2012
205,46

214,29

180,40

157,42

144,50

148,93

149,64

149,26

2011

Carrots

2012
192,11

160,66

149,23

149,10

143,91

142,29

2011

Apples

2012
-

181,92

182,74

189,97

198,16

200,58

2011

Pears

2012
136,59

141,53

141,30

143,62

147,07

149,32

153,93

156,88

2011

ANIMAL PRODUCTS

2012
157,61

160,64

161,94

161,19

165,08

156,28

153,95

151,85

2011

Beef live animal weight

2012
112,01

116,32

116,28

118,94

119,25

118,74

119,61

122,91

2011

Pork live animal weight

2012
150,36

191,62

203,84

209,44

171,27

161,28

172,53

164,85

2011

Mutton live animal weight

2012
97,62

121,62

103,26

108,33

126,29

119,79

109,07

102,96

2011

Poultry live animal weight

2012
106,48

112,15

123,06

131,39

138,99

157,07

181,62

199,66

2011

Eggs

2012
170,13

167,55

165,53

164,46

167,41

173,55

177,88

178,08

2011

Cow milk

2012
169,63

170,53

169,89

170,31

169,67

172,36

171,31

170,17

2011
2012

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

42

Years

43

Honey

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA APRILIE 2012
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN APRIL 2012

Municipii
Reedin de jude
Municipalities
county residence

Fasole uscat
Dry beans

Cartofi
Potatoes

Ceap uscat
Dry onion

Spanac
Spinach

Pre lei n % fa de
Pre lei n % fa de
Pre lei n % fa de
Pre lei n % fa de
(RON)/kg Martie 2012 (RON)/kg Martie 2012 (RON)/kg Martie 2012 (RON)/kg Martie 2012
Price
Price
Price
Price
In % as
In % as
In % as
In %
RON/kg
RON/kg
RON/kg
RON/kg
against
against
against
as against
March 2012
March 2012
March 2012
March 2012

ALBA IULIA

0,95

105,56

7,81

100,00

2,50

95,24

6,38

80,95

ALEXANDRIA

1,12

101,52

6,50

99,36

2,25

120,00

5,67

80,95

ARAD

1,19

98,44

6,43

93,28

2,13

106,25

4,50

63,16

BACU

0,89

97,28

5,31

96,59

1,50

100,00

4,25

63,98

BAIA MARE

0,93

86,05

6,50

100,00

2,00

100,00

6,31

84,87

BISTRIA

0,96

96,25

6,58

90,80

2,00

88,89

4,75

95,00

BOTOANI

0,74

105,71

5,50

101,15

1,35

90,00

5,00

83,33

BRILA

0,81

92,86

5,50

91,67

1,00

90,91

2,88

67,65

BRAOV

1,56

120,77

6,75

100,00

3,00

104,35

3,42

59,79

BUCURETI

1,13

91,57

7,30

102,19

2,18

91,58

3,40

56,31

BUZU

0,80

100,00

6,75

101,89

1,50

100,00

4,13

70,71

CLRAI

1,30

100,00

6,00

100,00

1,75

87,50

3,00

49,48

CLUJ NAPOCA

1,10

100,00

7,50

100,00

2,50

100,00

4,33

69,33
50,00

CONSTANA

1,15

92,00

6,38

97,61

1,50

80,00

4,00

CRAIOVA

1,00

94,12

5,50

100,00

1,10

95,65

4,50

DEVA

0,94

99,41

6,75

100,00

2,38

111,76

3,50

87,50

DROBETA TURNU SEVERIN

1,05

100,00

7,50

100,00

2,50

100,00

3,13

73,53

FOCANI

1,00

100,00

5,50

100,00

2,00

100,00

4,88

86,03

GALAI

0,93

100,67

5,75

92,00

1,43

81,43

2,75

53,47

GIURGIU

1,10

100,00

6,33

95,00

1,88

93,75

3,50

52,50

IAI

1,13

92,78

6,50

100,00

1,50

100,00

3,21

40,18
76,00

MIERCUREA CIUC

0,85

85,00

7,92

103,26

3,00

100,00

4,75

ORADEA

1,40

100,00

7,13

102,24

2,50

100,00

5,81

86,11

PIATRA NEAM

1,00

104,17

6,75

96,43

1,88

93,75

3,63

45,31

PITETI

1,10

100,00

6,33

100,00

2,00

100,00

3,06

54,69

PLOIETI

1,00

92,02

5,17

97,64

1,88

78,95

2,36

70,71

RMNICU VLCEA

0,90

100,00

6,36

97,07

2,00

109,59

2,75

44,00

REIA

1,16

93,00

6,50

108,33

2,50

117,65

4,88

66,10

SATU MARE

0,95

95,59

7,41

96,73

2,13

106,25

4,50

79,41
83,33

SFNTU GHEORGHE

1,00

84,21

6,33

94,06

3,00

100,00

3,75

SIBIU

0,98

94,58

4,96

96,01

3,00

100,00

4,00

SLATINA

1,00

95,24

6,08

99,21

1,35

88,52

3,56

68,67

SLOBOZIA

0,83

86,84

5,25

97,67

2,00

100,00

5,25

87,50

SUCEAVA

0,89

74,09

7,38

100,00

2,25

105,88

5,13

45,99

TRGOVITE

0,73

97,51

6,50

98,11

2,25

112,50

3,63

51,79

TRGU JIU

1,22

101,57

6,75

103,85

1,95

105,41

4,40

75,43

TRGU MURE

0,95

99,34

6,78

100,93

2,00

80,00

5,00

75,00

TIMIOARA

1,22

92,95

6,13

100,00

1,50

100,00

3,83

54,76

TULCEA

0,87

100,00

6,00

100,00

1,50

100,00

6,25

72,12

VASLUI

0,98

97,50

6,44

101,98

2,00

94,12

5,00

ZALU

1,00

95,24

7,50

100,00

2,50

100,00

5,25

61,76

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

44

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA APRILIE 2012 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN APRIL 2012 - continued

Municipii
Reedin de jude
Municipalities
county residence

Mere
Apples

Morcovi
Carots

Brnz din lapte de


oaie
Sheep milk chees

Lapte dulce
Milk

Pre lei n % fa de
Pre lei
Pre lei n % fa de
(RON)/kg Martie 2012 (RON)/kg Martie 2012 (RON)/litru
Price
In %
In % as
Price
Price
as against
against RON/litre
RON/kg
RON/kg
March 2012
March 2012

n % fa
de
Martie 2012
In % as
against
March 2012

Pre lei n % fa de
(RON)/kg Martie 2012
In % as
Price
against
RON/kg
March 2012

ALBA IULIA

3,00

100,00

2,88

105,80

3,00

100,00

20,25

112,50

ALEXANDRIA

2,25

90,00

2,38

92,93

2,38

95,00

12,50

73,53

ARAD

2,65

88,33

3,76

97,54

2,75

91,67

18,00

100,00

BACU

2,13

106,25

2,41

111,85

2,63

105,00

18,00

98,63

BAIA MARE

2,00

100,00

3,03

107,08

2,00

94,12

15,00

100,00

BISTRIA

2,00

88,89

2,10

105,00

2,50

100,00

13,00

BOTOANI

1,50

100,00

2,35

106,72

2,00

100,00

16,25

90,28

BRILA

1,88

125,00

2,68

94,71

2,50

90,91

19,13

95,63

BRAOV

2,25

100,00

2,33

89,42

3,00

100,00

18,25

100,00

BUCURETI

2,33

91,72

3,03

95,31

22,13

102,71

BUZU

2,25

100,00

2,75

101,54

3,00

100,00

22,00

100,00

CLRAI

2,38

118,75

3,38

93,10

3,00

100,00

14,75

105,36

CLUJ NAPOCA

2,50

100,00

2,46

100,85

2,50

100,00

19,50

102,63

CONSTANA

2,88

115,00

3,67

97,28

2,50

100,00

17,00

100,00

CRAIOVA

1,75

100,00

2,67

100,00

3,00

100,00

17,50

102,94

DEVA

2,38

111,76

3,50

103,70

2,50

100,00

21,50

97,73

DROBETA TURNU SEVERIN

2,50

100,00

2,92

100,00

3,00

100,00

19,00

100,00

FOCANI

1,90

100,00

3,12

100,00

3,00

100,00

18,00

100,00

GALAI

2,13

94,44

3,05

102,48

2,50

80,00

20,50

81,19

GIURGIU

2,00

100,00

3,09

100,73

2,75

91,67

15,00

96,77

IAI

2,63

105,00

3,00

115,38

2,38

100,00

14,25

96,61

MIERCUREA CIUC

3,00

100,00

2,57

96,86

3,00

100,00

20,00

100,00

ORADEA

2,75

100,00

3,00

102,86

3,00

100,00

18,00

100,00

PIATRA NEAM

1,75

100,00

2,92

110,24

2,50

100,00

17,00

95,77

PITETI

2,25

108,43

2,64

100,00

3,00

100,00

22,00

100,00

PLOIETI

2,31

115,63

2,21

97,25

2,50

100,00

20,00

100,00

RMNICU VLCEA

2,50

125,00

2,69

126,47

2,50

93,02

24,00

100,00

REIA

2,19

111,46

3,35

114,86

2,50

100,00

24,25

98,98

SATU MARE

2,50

100,00

2,35

95,59

2,50

100,00

20,00

100,00

SFNTU GHEORGHE

3,38

100,00

3,06

127,60

2,50

100,00

20,00

100,00

SIBIU

3,00

100,00

2,28

88,23

3,25

92,86

15,00

100,00

SLATINA

2,00

100,00

2,50

98,59

3,00

100,00

15,00

101,69

SLOBOZIA

2,50

105,26

2,10

100,00

2,50

100,00

16,00

100,00

SUCEAVA

2,38

118,75

3,26

100,41

2,50

100,00

16,50

108,20

TRGOVITE

2,13

141,67

2,33

98,43

3,00

100,00

22,50

94,74

TRGU JIU

2,43

101,04

2,80

106,67

3,00

100,00

15,50

100,00

TRGU MURE

2,25

100,00

2,80

112,00

3,00

100,00

16,00

103,23

TIMIOARA

2,00

100,00

3,10

105,77

3,00

100,00

18,00

100,00

TULCEA

2,50

100,00

3,19

100,00

3,00

100,00

20,00

100,00

VASLUI

2,25

105,88

2,33

105,66

2,50

100,00

ZALU

2,50

100,00

2,21

99,44

2,50

100,00

16,00

100,00

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

45

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA APRILIE 2012 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN APRIL 2012 - continued

Municipii
reedin de jude
Municipalities
county residence

Ou de gin
Hen eggs
Pre
lei (RON)/ buc.
Price
RON/piece

Miere de albine
Honey

n % fa de
Martie 2012
In % as against
March 2012

Pre
lei (RON)/ kg
Price
RON/kg

n % fa de
Martie 2012
In % as against
March 2012

ALBA IULIA

0,80

88,89

23,67

96,93

ALEXANDRIA

0,55

78,57

16,75

100,75

ARAD

0,58

82,14

22,63

95,43

BACU

0,85

91,89

18,83

103,67

BAIA MARE

0,63

65,79

21,67

100,00

BISTRIA

0,60

72,73

24,00

98,97

BOTOANI

0,70

82,35

18,67

99,56

BRILA

0,68

90,00

19,33

100,00

BRAOV

19,83

99,58

BUCURETI

22,17

98,40

0,53

65,63

22,67

100,00

BUZU
CLRAI

0,63

83,33

25,00

100,00

CLUJ NAPOCA

0,85

94,44

21,50

100,00

CONSTANA

0,75

68,97

23,33

100,00

CRAIOVA

0,70

87,50

21,50

100,00

DEVA

0,68

77,14

22,00

100,00

DROBETA TURNU SEVERIN

0,65

72,22

20,67

100,00

FOCANI

0,60

80,00

21,00

100,00

GALAI

0,53

61,76

17,67

77,37

GIURGIU

0,58

85,19

18,33

100,00

IAI

0,78

68,89

18,00

100,00

MIERCUREA CIUC

23,33

100,00

ORADEA

0,58

69,70

21,75

98,86

PIATRA NEAM

0,85

87,18

21,00

100,00

PITETI

0,53

65,63

18,50

100,00

PLOIETI

0,68

90,00

20,33

103,39

RMNICU VLCEA

0,48

54,29

21,00

100,00

REIA

0,75

71,43

22,33

99,26

SATU MARE

0,60

81,36

20,44

97,32

SFNTU GHEORGHE

1,00

17,67

100,00

SIBIU

0,68

95,12

17,13

97,86

SLATINA

0,50

66,67

15,67

100,00

SLOBOZIA

0,60

85,71

19,50

100,00

SUCEAVA

0,75

75,00

23,33

100,00

TRGOVITE

0,73

78,38

19,00

98,70

TRGU JIU

0,63

80,65

22,25

102,30

TRGU MURE

0,61

85,96

23,50

100,00

TIMIOARA

0,60

72,73

22,33

100,00

TULCEA

0,60

72,73

24,33

100,00

VASLUI

0,70

87,50

20,00

100,00

ZALU

0,70

73,68

23,00

100,00

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

46

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE CARE REPREZINT CONSUM INTERMEDIAR N AGRICULTUR


10. PRICE
INDICES OF THE MAIN GOODS CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE

2005 = 100
Anii
Years
TOTAL

Energie i lubrifiani

Semine

ngrminte chimice

ngrminte simple

ngrminte complexe

Produse pentru protecia plantelor

Fungicide

Insecticide

Erbicide

Furaje

Furaje simple

Furaje combinate

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

2011

162,79

2012

169,34

2011

161,40

2012

180,92

2011

142,63

2012

161,80

2011

141,38

2012

182,48

2011

125,51

2012

181,17

2011

149,04

2012

183,11

2011

118,69

2012

130,70

2011

102,23

2012

152,59

2011

136,90

2012

142,10

2011

118,07

2012

123,25

2011

232,46

2012

215,98

2011

247,31

2012

227,84

2011

162,41

2012

160,06

167,98

169,93

166,59

TOTAL

166,69

170,58

174,70

Energy and lubricants

136,73

152,46

145,73

Seeds

156,25

165,25

168,24

Chemical fertilizers

140,84

147,73

166,19

Straight fertilizers

163,69

173,71

169,23

Compound fertilizers

123,82

124,56

124,74

134,95

135,14

135,59

Fungicides

134,10

136,39

135,72

Insecticides

118,99

119,49

119,81

Herbicides

245,21

237,90

220,13

262,06

253,03

233,36

Straight feedingstuffs

165,72

166,53

157,76

Compound feedingstuffs

47

Plant protection products

Animal feedingstuffs

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2
2005 = 100

Cod
CAEN Rev. 2
T

05

06

07

08

09

10

11

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

158,60
156,39
164,53

159,75
157,32
166,29

161,42
158,60
168,98

161,10
158,08
169,21

162,51
159,18
171,46

163,07
159,56
172,51

163,76
160,40
172,79

164,27
161,04
172,95

Activiti (diviziuni)

Anii

Piaa

INDUSTRIE TOTAL

2011

Total
Intern
Extern

155,97
153,35
163,00

157,28
154,28
165,34

158,99
155,83
167,46

159,02
156,37
166,14

2012

Total
Intern
Extern

165,31
161,62
175,22

166,63
162,69
177,21

168,27
163,87
180,10

169,41
164,68
182,11

2011

Total
Intern
Extern

157,83
157,78
161,84

157,49
157,38
165,69

155,32
155,07
174,68

153,60
153,37
171,17

2012

Total
Intern
Extern

163,35
163,11
182,31

161,94
161,66
183,82

160,34
160,00
186,99

159,59
159,21
189,20

2011

Total
Intern
Extern

129,94
129,94
-

130,94
130,94
-

131,55
131,55
-

132,06
132,06
-

2012

Total
Intern
Extern

135,75
135,75
-

140,94
140,94
-

140,87
140,87
-

140,43
140,43
-

2011

Total
Intern
Extern

153,92
153,92
-

152,37
152,37
-

152,35
152,35
-

153,17
153,17
-

2012

Total
Intern
Extern

153,08
153,08
-

153,51
153,51
-

152,63
152,63
-

153,12
153,12
-

2011

Total
Intern
Extern

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

2012

Total
Intern
Extern

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

2011

Total
Intern
Extern

139,37
137,87
161,84

137,44
135,56
165,69

138,18
135,75
174,68

138,88
136,73
171,17

2012

Total
Intern
Extern

145,45
143,00
182,31

144,90
142,31
183,82

146,13
143,41
186,99

146,23
143,37
189,20

2011

Total
Intern
Extern

168,85
168,85
-

168,54
168,54
-

162,85
162,85
-

153,32
153,32
-

2012

Total
Intern
Extern

187,23
187,23
-

182,65
182,65
-

179,19
179,19
-

175,64
175,64
-

2011

Total
Intern
Extern

160,65
159,56
162,75

162,13
160,92
164,45

164,50
163,34
166,71

163,99
163,27
165,36

2012

Total
Intern
Extern

170,16
167,63
175,02

171,79
169,05
177,04

174,09
171,02
179,97

175,30
171,80
182,01

2011

Total
Intern
Extern

160,84
160,43
173,43

164,34
164,03
173,90

169,20
169,15
170,81

169,27
169,14
173,17

2012

Total
Intern
Extern

167,68
167,78
164,47

169,19
169,28
166,28

168,84
168,93
166,07

169,61
169,65
168,52

2011

Total
Intern
Extern

149,62
149,74
139,41

149,20
149,33
137,62

149,62
149,74
138,76

149,97
150,15
134,24

2012

Total
Intern
Extern

155,79
155,96
140,66

155,98
156,15
140,91

156,48
156,58
147,88

157,66
157,75
150,16

Industria extractiv

Extracia crbunelui superior


i inferior

Extracia petrolului brut


i a gazelor naturale

Extracia minereurilor metalifere

Alte activiti extractive

Activiti de servicii anexe


extraciei

Industria prelucrtoare

Industria alimentar

Fabricarea buturilor

154,16
153,96
169,68

132,83
132,83
-

151,44
151,44
-

c
c
-

140,50
138,56
169,68

160,50
160,50
-

163,36
163,14
163,79

169,53
169,46
171,59

150,42
150,61
133,66

155,18
154,97
171,66

132,85
132,85
-

151,38
151,38
-

c
c
-

143,11
141,21
171,66

167,49
167,49
-

164,73
164,32
165,52

170,07
170,06
170,25

150,82
150,98
136,50

156,79
156,55
175,73

133,13
133,13
-

151,04
151,04
-

c
c
-

142,01
139,77
175,73

169,39
169,39
-

166,73
165,95
168,24

170,51
170,56
168,89

151,07
151,21
138,86

157,69
157,46
175,84

133,04
133,04
-

150,95
150,95
-

c
c
-

141,68
139,41
175,84

173,74
173,74
-

166,16
165,00
168,37

169,74
169,81
167,51

150,91
151,05
138,80

158,27
158,03
176,88

133,16
133,16
-

151,32
151,32
-

c
c
-

141,57
139,22
176,88

179,84
179,84
-

167,80
166,12
171,01

169,77
169,91
165,57

151,63
151,78
138,88

160,45
160,24
176,92

133,32
133,32
-

151,51
151,51
-

c
c
-

142,45
140,15
176,92

188,94
188,94
-

168,36
166,40
172,12

169,15
169,29
164,73

152,68
152,82
140,00

159,72
159,49
177,97

134,58
134,58
-

150,72
150,72
-

c
c
-

143,37
141,07
177,97

188,22
188,22
-

169,07
167,36
172,34

169,06
169,19
164,98

155,05
155,22
140,09

162,84
162,62
179,85

134,45
134,45
-

151,63
151,63
-

c
c
-

143,82
141,42
179,85

193,46
193,46
-

168,81
166,88
172,50

169,11
169,25
164,92

155,46
155,66
138,23

Years

Activities (divisions)

Total
Domestic
Non-domestic

2011

INDUSTRY TOTAL

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Mining and quarrying

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Mining of coal and lignite

05

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Extraction of crude petroleum


and natural gas

06

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Mining of metal ores

07

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Other mining and quarrying

08

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Mining support service


activities

09

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacturing

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of food
products

10

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of beverages

11

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

48

Code

Market

49

CANE Rev. 2

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2005 = 100

Cod
CAEN Rev. 2
12

13

14

15

16

17

18

19

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

223,15
224,74
c

Activiti (diviziuni)

Anii

Piaa

Fabricarea produselor din tutun

2011

Total
Intern
Extern

234,95
236,74
c

234,95
236,74
c

235,51
237,31
c

223,15
224,74
c

2012

Total
Intern
Extern

228,15
229,83
c

228,16
229,84
c

228,18
229,84
c

228,18
229,84
c

2011

Total
Intern
Extern

148,12
139,53
156,99

149,28
139,90
158,96

149,46
141,54
157,64

151,80
143,13
160,76

2012

Total
Intern
Extern

160,20
149,68
171,07

160,58
150,27
171,22

161,43
151,18
172,02

162,47
151,53
173,77

2011

Total
Intern
Extern

182,03
160,48
192,02

183,48
163,54
192,72

183,67
164,02
192,78

181,50
163,90
189,66

2012

Total
Intern
Extern

191,56
168,73
202,13

192,59
170,25
202,94

194,64
170,18
205,97

195,33
169,40
207,34

Tbcirea i finisarea pieilor ;


fabricarea articolelor de voiaj
i marochinrie, harnaamentelor
i nclmintei; prepararea
i vopsirea blnurilor

2011

Total
Intern
Extern

184,25
168,07
192,08

184,39
169,93
191,38

187,26
173,23
194,04

186,82
174,00
193,02

2012

Total
Intern
Extern

201,30
189,29
207,11

201,83
189,67
207,71

202,54
191,68
207,80

203,72
192,30
209,25

Prelucrarea lemnului, fabricarea


produselor din lemn i plut,
cu excepia mobilei; fabricarea
articolelor din paie i din alte
materiale vegetale mpletite

2011

Total
Intern
Extern

137,06
135,93
138,73

138,28
138,47
138,00

138,61
139,24
137,67

137,52
138,37
136,25

2012

Total
Intern
Extern

146,14
146,92
144,99

147,28
147,64
146,75

148,11
148,02
148,24

147,69
147,36
148,19

2011

Total
Intern
Extern

159,37
158,04
165,97

158,78
157,87
163,28

157,87
157,18
161,27

158,95
157,71
165,08

2012

Total
Intern
Extern

168,17
167,70
170,49

170,04
169,54
172,50

170,36
170,33
170,51

171,31
171,12
172,26

2011

Total
Intern
Extern

154,20
157,25
c

155,11
158,19
c

155,96
159,14
c

153,53
156,65
c

2012

Total
Intern
Extern

168,26
171,64
c

168,58
172,00
c

169,69
173,18
c

174,55
178,20
c

2011

Total
Intern
Extern

207,27
218,21
192,12

206,43
215,21
194,28

218,67
225,68
208,95

218,49
227,03
206,66

2012

Total
Intern
Extern

236,78
245,67
224,46

245,67
252,49
236,22

259,63
266,51
250,09

263,25
266,75
258,40

Fabricarea produselor textile

Fabricarea articolelor
de mbrcminte

Fabricarea hrtiei i a produselor


din hrtie

Tiprire i reproducerea pe supori


a nregistrrilor

Fabricarea produselor de cocserie


i a produselor obinute
din prelucrarea ieiului

152,77
145,14
160,66

182,61
164,08
191,20

189,79
178,15
195,42

138,87
140,04
137,13

158,64
158,04
161,60

154,54
157,73
c

212,97
221,83
200,70

154,27
145,54
163,28

183,31
164,57
191,99

192,91
180,30
199,01

140,03
141,97
137,16

160,25
159,65
163,22

153,87
157,05
c

217,72
226,87
205,04

155,42
146,36
164,78

185,25
165,83
194,25

194,19
181,56
200,30

141,24
143,26
138,25

160,70
160,35
162,43

157,44
160,70
c

227,70
237,50
214,13

155,70
146,12
165,60

186,44
166,16
195,83

195,17
183,40
200,87

141,94
143,90
139,03

162,02
161,54
164,40

159,93
163,27
c

220,31
227,94
209,74

156,55
146,78
166,64

187,35
167,23
196,67

199,15
184,66
206,16

142,65
144,45
139,99

163,09
161,71
169,92

162,81
166,04
c

226,92
236,08
214,24

157,55
147,34
168,09

188,40
167,47
198,10

199,58
185,95
206,17

142,88
145,10
139,59

164,68
163,41
170,98

163,90
167,14
c

226,65
237,66
211,40

158,37
147,78
169,30

189,99
168,37
200,00

200,18
188,43
205,86

143,65
145,47
140,94

165,10
164,93
165,94

166,03
169,34
c

231,24
243,99
213,59

158,21
147,74
169,02

190,83
168,48
201,18

200,83
188,52
206,79

145,57
146,80
143,74

165,47
165,10
167,30

166,67
170,00
c

228,47
239,87
212,69

Years

Activities (divisions)

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of tobacco
products

12

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of textiles

13

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of wearing
apparel

14

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of leather and


related products

15

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

16

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Manufacture of wood and


of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting materials

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of paper and


paper products

17

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Printing and reproduction


of recorded media

18

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of coke and


refined petroleum products

19

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

50

Code

Market

51

CANE Rev. 2

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2005 = 100

Cod
CAEN Rev. 2
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Activiti (diviziuni)

Anii

Piaa

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Fabricarea substanelor
i a produselor chimice

2011

Total
Intern
Extern

139,66
129,76
155,88

140,41
131,38
155,21

141,22
132,83
154,97

138,87
132,41
149,45

138,61
133,51
146,96

141,11
135,75
149,88

142,82
136,78
152,73

142,97
136,83
153,04

146,84
136,74
163,39

153,02
138,95
176,07

149,01
139,53
164,54

149,82
139,05
167,47

2012

Total
Intern
Extern

152,06
139,32
172,94

151,53
139,74
170,86

153,19
142,26
171,10

153,78
142,13
172,87

2011

Total
Intern
Extern

221,44
233,45
88,68

222,34
234,25
90,72

222,02
234,25
86,85

222,07
234,55
84,09

2012

Total
Intern
Extern

225,59
237,47
94,22

228,06
240,07
95,35

228,14
240,11
95,79

232,86
244,97
99,05

2011

Total
Intern
Extern

128,22
121,77
147,47

129,96
123,75
148,51

131,04
124,80
149,66

132,09
125,93
150,49

2012

Total
Intern
Extern

137,13
130,08
158,16

137,63
130,12
160,04

138,80
131,52
160,54

139,46
132,04
161,60

2011

Total
Intern
Extern

129,31
122,50
168,96

129,66
122,44
171,68

128,33
120,61
173,26

128,03
120,39
172,53

2012

Total
Intern
Extern

129,79
121,46
178,28

130,50
121,99
180,04

131,95
122,95
184,35

133,11
124,24
184,77

2011

Total
Intern
Extern

169,92
180,74
162,01

176,06
184,88
169,61

177,39
185,95
171,13

176,34
187,57
168,12

2012

Total
Intern
Extern

176,31
182,36
171,89

178,04
185,63
172,48

180,20
187,68
174,73

181,56
189,42
175,81

Industria construciilor metalice


i a produselor din metal,
exclusiv maini, utilaje
i instalaii

2011

Total
Intern
Extern

155,06
155,33
153,97

157,51
157,88
156,03

158,37
158,33
158,52

159,99
159,49
162,03

2012

Total
Intern
Extern

164,88
163,20
171,67

165,18
163,43
172,28

165,74
164,06
172,54

166,22
164,67
172,50

Fabricarea calculatoarelor
i a produselor electronice
i optice

2011

Total
Intern
Extern

125,69
120,55
c

127,15
122,46
c

127,15
122,64
c

126,74
122,86
c

2012

Total
Intern
Extern

130,85
125,56
c

131,09
126,05
c

130,22
124,91
c

130,61
125,03
c

2011

Total
Intern
Extern

156,45
153,31
160,06

156,52
153,45
160,05

157,43
154,13
161,21

157,46
153,81
161,65

2012

Total
Intern
Extern

158,82
155,13
163,06

158,81
154,64
163,59

160,17
155,01
166,08

160,62
156,09
165,81

2011

Total
Intern
Extern

148,45
140,83
158,19

148,20
142,09
156,02

148,45
143,10
155,30

147,78
142,72
154,26

2012

Total
Intern
Extern

154,33
145,42
165,73

154,82
146,08
165,99

155,44
146,24
167,20

156,93
147,08
169,53

Fabricarea produselor
farmaceutice de baz i a
preparatelor farmaceutice

Fabricarea produselor
din cauciuc i mase plastice

Fabricarea altor produse


din minerale nemetalice

Industria metalurgic

Fabricarea echipamentelor
electrice

Fabricarea de maini, utilaje


i echipamente neclasificate
n alt parte

222,42
234,66
87,08

132,63
126,41
151,20

128,16
120,49
172,82

175,27
189,19
165,08

160,41
159,69
163,32

127,01
122,98
c

154,07
150,96
157,64

148,63
143,04
155,78

222,50
234,65
88,24

133,86
127,50
152,86

128,18
120,21
174,59

176,85
190,66
166,75

161,26
160,70
163,51

128,33
123,72
c

155,38
152,34
158,87

149,60
143,39
157,55

223,76
236,34
84,75

134,27
127,70
153,86

128,15
120,07
175,17

178,62
192,21
168,67

162,72
161,86
166,22

129,76
124,25
c

156,15
151,93
160,99

149,54
143,70
157,01

224,15
236,34
89,40

135,19
128,74
154,46

128,66
120,10
178,47

179,01
191,63
169,78

163,08
162,42
165,75

129,30
123,86
c

156,84
152,85
161,42

149,23
143,98
155,94

223,99
236,19
89,15

135,16
128,46
155,15

128,19
119,54
178,51

180,91
191,80
172,95

163,95
162,71
168,95

129,20
123,64
c

156,86
153,25
161,00

151,23
144,53
159,79

223,33
235,21
91,97

135,44
128,62
155,79

128,51
119,70
179,76

181,21
189,02
175,50

164,64
163,73
168,32

129,29
123,69
c

156,66
152,79
161,09

150,72
144,48
158,69

223,35
235,15
92,90

136,20
129,39
156,54

128,63
120,08
178,43

179,66
185,42
175,45

165,26
164,11
169,93

130,09
124,72
c

157,69
153,87
162,07

151,79
144,55
161,04

225,82
237,88
92,50

136,27
129,49
156,50

128,29
119,73
178,14

176,13
182,33
171,60

165,39
164,06
170,79

130,70
124,47
c

158,59
154,25
163,57

152,85
144,86
163,07

Market

Years

Activities (divisions)

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of chemicals
and chemical products

20

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

21

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Manufacture of basic
pharmaceutical products
and pharmaceutical
preparations

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of rubber
and plastic products

22

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of other
non-metallic mineral
products

23

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of basic metals

24

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of fabricated metal


products, except machinery
and equipment

25

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of computer,
electronic and optical products

26

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of electrical
equipment

27

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of machinery
and equipment not elsewhere
classified

28

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

52

Code

53

CANE Rev. 2

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2005 = 100

Cod
CAEN Rev. 2
29

30

31

32

33

35

36

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Activiti (diviziuni)

Anii

Piaa

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier, a remorcilor
i semiremorcilor

2011

Total
Intern
Extern

139,66
144,09
135,49

139,91
144,64
135,45

139,45
144,98
134,24

140,07
144,95
135,46

139,37
145,18
133,89

139,73
145,37
134,41

140,08
144,38
136,02

140,73
144,33
137,34

141,29
144,77
138,00

142,12
145,81
138,64

143,26
147,06
139,67

144,37
147,45
141,47

2012

Total
Intern
Extern

144,70
147,39
142,16

144,32
146,89
141,90

144,36
148,54
140,41

145,09
149,32
141,11

2011

Total
Intern
Extern

146,80
152,74
c

147,36
153,53
c

146,68
152,41
c

146,71
152,41
c

2012

Total
Intern
Extern

148,48
154,82
c

148,76
155,08
c

149,36
155,08
c

149,24
155,08
c

2011

Total
Intern
Extern

136,14
134,10
138,39

136,60
135,80
137,49

135,82
136,12
135,49

135,78
135,96
135,59

2012

Total
Intern
Extern

139,77
138,29
141,40

139,76
137,95
141,75

139,75
137,71
141,99

140,31
138,56
142,24

2011

Total
Intern
Extern

165,75
170,13
159,14

165,34
169,92
158,45

168,32
173,18
161,00

170,86
175,99
163,13

2012

Total
Intern
Extern

184,11
186,35
180,74

186,39
186,46
186,29

185,89
186,24
185,37

184,93
187,01
181,79

2011

Total
Intern
Extern

135,47
146,09
c

137,58
147,90
c

136,84
148,14
c

136,06
147,84
c

2012

Total
Intern
Extern

137,45
152,24
c

135,88
150,84
c

134,42
148,30
c

136,73
150,71
c

Producia i furnizarea
de energie electric i
termic, gaze, ap cald
i aer condiionat

2011

Total
Intern
Extern

131,43
130,32
c

132,41
130,24
c

132,05
130,05
c

135,04
133,09
c

2012

Total
Intern
Extern

138,23
137,10
c

138,92
137,81
c

138,45
137,33
c

139,81
138,72
c

Producia i furnizarea
de energie electric i
termic, gaze, ap cald
i aer condiionat

2011

Total
Intern
Extern

131,43
130,32
c

132,41
130,24
c

132,05
130,05
c

135,04
133,09
c

2012

Total
Intern
Extern

138,23
137,10
c

138,92
137,81
c

138,45
137,33
c

139,81
138,72
c

Distribuia apei; salubritate,


gestionarea deeurilor,
activiti de decontaminare

2011

Total
Intern
Extern

197,61
197,61
-

198,37
198,37
-

201,83
201,83
-

202,25
202,25
-

2012

Total
Intern
Extern

260,25
260,25
-

260,69
260,69
-

260,70
260,70
-

260,70
260,70
-

2011

Total
Intern
Extern

197,61
197,61
-

198,37
198,37
-

201,83
201,83
-

202,25
202,25
-

2012

Total
Intern
Extern

260,25
260,25
-

260,69
260,69
-

260,70
260,70
-

260,70
260,70
-

Fabricarea altor mijloace


de transport

Fabricarea de mobil

Alte activiti industriale n.c.a.

Repararea, ntreinerea
i instalarea mainilor
i echipamentelor

Captarea, tratarea
i distribuia apei

146,91
152,73
c

136,04
135,51
136,62

172,38
176,43
166,29

132,88
148,59
c

135,26
133,41
c

135,26
133,41
c

202,62
202,62
-

202,62
202,62
-

147,98
154,11
c

135,25
134,25
136,36

175,09
180,43
167,05

133,55
149,31
c

135,49
133,56
c

135,49
133,56
c

203,39
203,39
-

203,39
203,39
-

148,18
154,43
c

136,14
134,92
137,48

176,64
180,45
170,90

134,57
150,34
c

135,16
133,22
c

135,16
133,22
c

213,03
213,03
-

213,03
213,03
-

148,42
154,82
c

137,16
135,30
139,21

178,57
180,06
176,33

134,46
151,12
c

135,40
133,28
c

135,40
133,28
c

219,22
219,22
-

219,22
219,22
-

148,42
154,82
c

138,56
137,57
139,64

179,99
180,25
179,59

135,27
151,17
c

136,04
134,53
c

136,04
134,53
c

219,50
219,50
-

219,50
219,50
-

148,44
154,82
c

139,15
138,25
140,14

180,56
181,23
179,54

135,87
151,70
c

136,09
134,65
c

136,09
134,65
c

220,46
220,46
-

220,46
220,46
-

148,55
154,82
c

139,49
138,43
140,65

182,07
183,41
180,04

137,20
152,04
c

137,00
135,47
c

137,00
135,47
c

223,68
223,68
-

223,68
223,68
-

148,51
154,82
c

140,19
138,68
141,85

184,34
186,16
181,59

137,28
152,29
c

138,91
137,44
c

138,91
137,44
c

252,04
252,04
-

252,04
252,04
-

Market

Years

Activities (divisions)

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers

29

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of other
transport equipment

30

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Manufacture of furniture

31

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Other manufacturing

32

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Repair and installation of


machinery and equipment

33

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Electricity, gas, steam and


air conditioning supply

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Electricity, gas, steam and


air conditioning supply

35

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Water supply; sewerage,


waste management and
remediation activities

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Water collection, treatment


and supply

36

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

54

Code

55

CANE Rev. 2

12.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe marile grupe industriale
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET AND NON-DOMESTIC MARKET
by main industrial groups
2005 = 100

Cod
CAEN Rev. 2
T

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

158,60
156,39
164,53

159,75
157,32
166,29

161,42
158,60
168,98

161,10
158,08
169,21

162,51
159,18
171,46

163,07
159,56
172,51

163,76
160,40
172,79

164,27
161,04
172,95

Marile grupe industriale

Anii

Piaa

INDUSTRIE TOTAL

2011

Total
Intern
Extern

155,97
153,35
163,00

157,28
154,28
165,34

158,99
155,83
167,46

159,02
156,37
166,14

2012

Total
Intern
Extern

165,31
161,62
175,22

166,63
162,69
177,21

168,27
163,87
180,10

169,41
164,68
182,11

2011

Total
Intern
Extern

153,53
150,76
158,69

156,31
153,23
162,07

157,12
153,94
163,06

156,27
153,72
161,11

2012

Total
Intern
Extern

160,38
155,47
169,35

160,89
156,00
169,84

162,06
156,85
171,59

162,71
157,32
172,59

2011

Total
Intern
Extern

141,74
143,81
138,95

142,65
145,41
138,72

142,48
145,73
137,80

142,84
146,03
138,22

2012

Total
Intern
Extern

147,47
149,25
145,13

147,37
149,21
144,93

147,55
149,83
144,42

148,31
150,51
145,34

2011

Total
Intern
Extern

139,98
138,13
142,05

140,85
140,09
141,76

140,49
140,62
140,43

140,44
140,41
140,57

2012

Total
Intern
Extern

142,85
141,82
144,05

142,90
141,64
144,35

142,84
141,42
144,44

143,23
142,11
144,50

2011

Total
Intern
Extern

166,77
162,42
183,82

167,89
163,67
184,40

169,68
165,86
184,65

168,46
164,84
182,64

2012

Total
Intern
Extern

175,26
170,36
194,37

176,14
171,24
195,23

176,54
171,25
197,16

177,62
172,25
198,53

2011

Total
Intern
Extern

158,47
153,04
191,22

158,70
152,28
197,41

162,42
154,50
210,10

164,13
156,84
208,09

2012

Total
Intern
Extern

173,42
165,44
221,44

176,73
167,53
232,19

180,73
170,09
244,86

182,65
171,07
252,46

Industria bunurilor intermediare

Industria bunurilor de capital

Industria bunurilor de folosin


ndelungat

Industria bunurilor de uz curent

Industria energetic

156,25
154,61
159,45

142,62
146,37
137,16

138,39
137,90
138,98

169,26
165,47
184,09

162,45
155,84
202,28

157,55
155,76
161,00

143,35
146,99
138,04

138,74
138,31
139,28

170,01
166,02
185,60

164,08
157,02
206,57

158,53
156,33
162,72

143,88
147,15
139,12

140,08
138,81
141,52

171,33
167,18
187,51

167,25
159,35
214,89

158,70
156,07
163,65

144,21
147,39
139,61

141,02
139,49
142,73

171,91
167,63
188,67

165,27
157,58
211,60

159,90
156,01
167,09

144,90
147,66
140,96

142,06
141,18
143,09

172,77
168,25
190,41

167,72
160,14
213,38

160,99
155,91
170,27

145,55
148,59
141,19

142,53
141,75
143,47

173,34
168,71
191,39

167,71
160,61
210,52

160,12
155,41
168,73

146,49
149,28
142,51

142,81
141,91
143,85

174,28
169,57
192,64

169,72
162,55
212,94

159,85
155,44
167,90

147,26
149,44
144,26

143,49
142,09
145,07

174,77
169,94
193,62

170,85
164,01
212,08

Market

Years

Main industrial groups

Total
Domestic
Non-domestic

2011

INDUSTRY TOTAL

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Total
Domestic
Non-domestic

2011

Total
Domestic
Non-domestic

2012

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

56

57

Intermediate goods industry

Capital goods industry

Durable consumer goods


industry

Non-durable consumer
goods industry

Energy industry

Code
CANE Rev. 2
T

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

0520

Extracia crbunelui inferior

2011
2012

132,40
140,37

133,74
147,81

134,59
147,95

135,19
147,38

136,26

136,22

136,53

136,40

136,55

136,79

138,70

0610

Extracia petrolului brut

2011
2012

150,80
151,13

150,80
150,90

151,14
151,15

151,14
151,15

151,14

151,13

151,13

151,15

151,13

151,14

0620

Extracia gazelor naturale

2011
2012

156,33
154,59

153,59
155,53

153,28
153,78

154,74
154,64

151,67

151,57

150,97

150,80

151,46

0811

Extracia pietrei ornamentale i a pietrei


pentru construcii, extracia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei

2011
2012

136,76
147,14

137,34
147,34

138,14
147,37

137,44
148,13

137,63

138,88

139,56

139,54

0812

Extracia pietriului i nisipului; extracia


argilei i caolinului

2011
2012

136,57
137,23

132,56
135,94

132,83
136,49

132,94
135,18

133,89

138.27

135,34

0893

Extracia srii

2011
2012

147,11
154,11

147,88
154,55

149,91
159,37

149,09
162,46

148,60

148,27

0899

Alte activiti extractive neclasificate


n alt parte

2011
2012

154,13
211,01

154,19
210,72

154,36
211,14

179,74
211,14

209,15

0910

Activiti de servicii anexe extraciei


petrolului brut i gazelor naturale

2011
2012

168,85
187,23

168,54
182,65

162,85
179,19

153,32
175,64

1011

Prelucrarea i conservarea crnii

2011
2012

106,55
112,44

103,87
114,01

105,50
113,70

1012

Prelucrarea i conservarea crnii


de pasre

2011
2012

125,07
126,21

126,48
127,60

1013

Fabricarea produselor din carne


(inclusiv din carne de pasre)

2011
2012

129,76
142,60

1020

Prelucrarea i conservarea petelui,


crustaceelor i molutelor

2011
2012

1032

Fabricarea sucurilor de fructe i legume

1039

Code

Years

Activities (classes)

138,40

2011
2012

Mining of lignite

0520

151,14

151,14

2011
2012

Extraction of crude petroleum

0610

151,80

150,40

152,01

2011
2012

Extraction of natural gas

0620

140,42

140,70

141,23

142,26

2011
2012

Quarrying of ornamental and building


stone, limestone, gypsum, chalk
and slate

0811

134,67

134,06

135,02

136,45

136,85

2011
2012

Operation of gravel and sand pits;


mining of clays and kaolin

0812

150,19

150,42

150,81

151,95

152,02

152,04

2011
2012

Extraction of salt

0893

208,72

208,71

208,71

209,05

209,77

210,22

210,22

2011
2012

Other mining and quarrying


not elsewhere classified

0899

160,50

167,49

169,39

173,74

179,84

188,94

188,22

193,46

2011
2012

Support activities for petroleum and


natural gas extraction

0910

106,50
114,66

108,56

109,81

111,56

112,33

113,02

113,12

113,87

115,92

2011
2012

Processing and preserving of meat

1011

126,76
127,84

128,32
128,80

126,41

127,86

126,23

128,48

128,25

128,02

127,57

127,83

2011
2012

Processing and preserving


of poultry meat

1012

130,40
143,17

133,68
142,87

133,47
144,14

133,41

133,83

135,78

137,31

139,70

140,50

140,85

142,21

2011
2012

Production of meat an poultry


meat products

1013

110,20
c

110,33
c

110,32
c

110,81
c

109,33

120,20

120,78

120,63

122,43

124,39

125,23

124,77

2011
2012

Processing and preserving of fish,


crustaceans and molluscs

1020

2011
2012

112,78
124,04

112,78
124,04

112,78
124,04

112,78
134,27

119,26

119,26

119,26

119,26

119,26

119,26

119,26

124,04

2011
2012

Manufacture of fruit and


vegetable juice

1032

Prelucrarea i conservarea fructelor i


legumelor

2011
2012

110,75
118,63

111,56
122,36

112,78
122,54

113,28
122,81

114,66

116,62

116,63

116,64

117,29

117,44

117,52

117,71

2011
2012

Other processing and preserving of


fruit and vegetables

1039

1041

Fabricarea uleiurilor i grsimilor

2011
2012

191,49
173,37

195,58
175,21

193,99
173,12

190,56
175,27

188,75

187,80

187,11

185,22

177,97

176,11

174,04

173,81

2011
2012

Manufacture of oils and fats

1041

1042

Fabricarea margarinei i a altor produse


comestibile similare

2011
2012

154,57
179,63

157,40
180,63

160,10
180,95

159,99
182,57

161,60

162,87

164,21

174,52

173,47

173,58

173,44

173,63

2011
2012

Manufacture of margarine and similar


edible fats

1042

1051

Fabricarea produselor lactate i a


brnzeturilor

2011
2012

152,95
166,36

154,10
168,91

157,27
169,17

159,53
169,86

161,28

162,24

162,69

162,71

163,97

165,10

166,94

167,26

2011
2012

Operation of dairies and cheese


making

1051

1052

Fabricarea ngheatei

2011
2012

145,43
152,80

145,43
152,80

150,29
153,37

150,49
153,37

150,59

150,81

151,91

152,03

152,81

152,81

152,80

152,80

2011
2012

Manufacture of ice cream

1052

1061

Fabricarea produselor de morrit

2011
2012

226,42
202,27

246,67
211,68

267,38
211,84

265,45
211,87

260,97

257,95

252,70

243,51

237,10

225,46

220,63

215,65

2011
2012

Manufacture of grain mill products

1061

1062

Fabricarea amidonului i a produselor


din amidon

2011
2012

138,80
151,80

152,55
151,27

156,38
154,16

155,47
155,07

163,15

161,64

164,95

159,61

163,45

155,06

166,86

158,51

2011
2012

Manufacture of starches
and starch products

1062

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

58

59

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

1071

Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i


a produselor proaspete de patiserie

2011
2012

169,60
180,07

174,24
180,61

177,82
180,64

178,02
181,12

178,66

179,22

180,02

180,05

180,66

180,99

180,89

1072

Fabricarea biscuiilor i picoturilor; prjiturilor


i a produselor conservate de patisetie

2011
2012

191,16
205,68

196,23
208,37

205,20
205,12

204,11
204,95

202,46

203,32

206,44

205,80

208,66

208,71

1073

Fabricarea pastelor finoase alimentare


i a altor produse finoase similare

2011
2012

180,91
203,31

191,73
202,05

198,69
199,27

202,31
200,45

201,70

202,08

206,85

210,55

207,15

1081

Fabricarea zahrului

2011
2012

181,53
232,26

197,69
231,84

231,26
227,61

228,46
229,28

233,49

221,28

221,04

223,16

1082

Fabricarea produselor din cacao, a


ciocolatei i a produselor zaharoase

2011
2012

159,06
163,87

159,33
166,85

161,11
167,00

161,22
167,00

161,15

161,35

161,35

1083

Prelucrarea ceaiului i cafelei

2011
2012

175,47
198,18

175,02
198,52

175,23
198,70

179,34
198,75

179,68

186,99

1084

Fabricarea condimentelor i ingredientelor

2011
2012

306,11
321,61

306,66
321,63

313,12
321,91

313,25
321,93

313,96

1085

Fabricarea de mncruri preparate

2011
2012

119,34
123,43

119,25
123,84

119,72
123,84

120,46
123,84

1089

Fabricarea altor produse alimentare


neclasificate n alt parte

2011
2012

183,30
180,81

183,26
180,78

183,29
180,87

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana


animalelor de ferm

2011
2012

206,09
218,77

216,96
208,23

1101

Distilarea, rafinarea i mixarea


buturilor alcoolice

2011
2012

168,58
169,94

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

2011
2012

1104

Fabricarea altor buturi nedistilate,


obinute prin fermentare

1105

Code

Years

Activities (classes)

179,67

2011
2012

Manufacture of bread; manufacture of


frech pastry goods and cakes

1071

210,33

205,41

2011
2012

Manufacture of rusks and biscuits, of


preserved pastry goods and cakes

1072

203,93

203,38

203,40

2011
2012

Flour pastes and other similar


products manufacturing

1073

225,46

226,28

228,17

231,58

2011
2012

Manufacture of sugar

1081

162,14

163,25

163,27

163,87

163,87

2011
2012

Manufacture of cocoa, chocolate


and sugar confectionery

1082

192,66

192,66

192,68

193,75

194,66

198,02

2011
2012

Processing of tea and coffee

1083

326,56

327,19

327,72

327,75

324,62

324,63

324,87

2011
2012

Manufacture of condiments
and seasonings

1084

121,87

122,81

122,71

122,64

122,79

122,79

123,14

123,14

2011
2012

Manufacture of prepared meals


and dishes

1085

183,30
181,11

183,39

183,37

183,08

183,13

183,17

183,24

183,31

183,31

2011
2012

Manufacture of other food


products not elsewhere classified.

1089

224,58
209,78

225,93
211,58

226,39

234,72

230,94

207,62

211,99

212,49

208,80

218,55

2011
2012

Manufacture of prepared foods


for farm animals

1091

163,91
170,01

163,61
170,63

163,22
175,59

162,86

164,11

164,57

162,92

164,74

169,65

169,01

169,68

2011
2012

Distilling, rectifying and blending


of spirits

1101

137,68
135,17

130,10
135,25

133,82
136,78

134,22
139,14

135,13

135,03

136,51

135,21

136,64

137,41

135,19

134,12

2011
2012

Manufacture of wine from grape

1102

2011
2012

209,68
202,04

201,41
208,29

197,07
206,71

202,97
211,15

204,44

203,17

201,94

197,13

197,13

202,69

200,14

200,14

2011
2012

Manufacture of other non-distilled


fermented beverages

1104

Fabricarea berii

2011
2012

150,18
157,41

152,10
157,41

152,37
157,59

153,58
157,87

154,19

154,65

154,82

154,84

155,57

155,65

155,65

156,95

2011
2012

Manufacture of beer

1105

1107

Producia de buturi rcoritoare nealcoolice,


de ape minerale i alte ape mbuteliate

2011
2012

142,15
151,37

143,05
151,69

143,39
152,23

143,26
152,25

143,85

143,92

143,94

144,56

144,69

144,82

151,45

151,30

2011
2012

Manufacture of soft drinks; production of


mineral waters and other bottled waters

1107

1200

Fabricarea produselor din tutun

2011
2012

234,95
228,15

234,95
228,16

235,51
228,18

223,15
228,18

223,15

223,15

223,15

223,15

223,15

223,15

223,15

223,15

2011
2012

Manufacture of tobacco products

1200

1310

Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile

2011
2012

140,29
146,76

139,10
147,48

139,35
147,80

139,21
149,75

139,46

140,22

140,78

141,02

142,66

143,17

144,47

144,66

2011
2012

Preparation and spinning of textile fibres

1310

1320

Producia de esturi

2011
2012

142,38
158,63

142,53
158,92

144,82
160,61

152,34
161,07

153,30

153,45

155,59

156,65

157,22

157,63

158,17

158,11

2011
2012

Weaving of textiles

1320

1392

Fabricarea de articole din textile (cu excepia


mbrcmintei i lenjeriei de corp)

2011
2012

141,87
151,13

143,00
151,40

144,68
152,57

146,18
153,59

147,43

147,47

148,21

148,48

148,51

149,75

149,68

149,91

2011
2012

Manufacture of made-up textile articles


(except apparel)

1392

1394

Fabricarea de odgoane, frnghii


sfori i plase

2011
2012

126,01
126,64

126,58
126,75

126,65
126,75

126,65
126,75

126,64

126,64

126,64

126,64

126,64

126,64

126,64

126,64

2011
2012

Manufacture of cordage, rope,


twine and netting

1394

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

60

61

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

1395

Fabricarea de textile neesute i articole din


acestea, cu excepia confeciilor de mbrcminte

2011
2012

186,23
197,05

182,79
197,89

181,01
194,79

182,93
194,79

184,83

186,15

186,15

186,15

186,97

186,99

194,56

1396

Fabricarea de articole tehnice


i industriale din textile

2011
2012

138,72
148,15

138,72
150,51

138,72
150,74

138,72
150,71

139,38

143,79

143,93

144,10

144,14

147,37

1413

Fabricarea altor articole de mbrcmite


(exclusiv lenjerie de corp)

2011
2012

179,35
188,39

179,89
189,51

180,49
192,49

177,57
193,25

178,40

178,62

181,30

182,39

183,57

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

2011
2012

195,01
206,43

195,30
208,59

196,39
209,30

193,07
210,57

195,39

195,99

195,63

198,42

1419

Fabricarea altor articole de mbrcminte


i accesorii neclasificate n alt parte

2011
2012

214,23
221,38

216,97
221,57

216,23
222,98

213,30
223,22

215,83

218,92

220,19

1431

Fabricarea prin tricotare sau croetare a


ciorapilor i articolelor de galanterie

2011
2012

183,16
204,24

188,97
206,27

187,54
206,48

193,03
204,80

188,88

190,18

1439

Fabricarea prin tricotare sau croetare


a altor articole de mbrcminte

2011
2012

150,44
153,05

148,36
153,37

145,43
153,74

148,81
154,09

148,14

1512

Fabricarea articolelor de voiaj i


marochinrie, a articolelor de harnaament

2011
2012

186,18
196,72

184,30
196,76

187,37
195,71

186,98
197,05

1520

Fabricarea nclmintei

2011
2012

182,33
200,67

183,53
201,53

185,11
202,36

1610

Tierea i rindeluirea lemnului

2011
2012

135,97
145,07

136,86
146,92

1621

Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn

2011
2012

121,73
129,64

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie i


tmplrie pentru construcii

2011
2012

1712

Fabricarea hrtiei i cartonului

1721

Code

Years

Activities (classes)

194,56

2011
2012

Manufacture of non-wovens and articles


made from non-wovens, except apparel

1395

148,15

148,15

2011
2012

Manufacture of other technical


and industrial textiles

1396

185,48

187,37

188,02

2011
2012

Manufacture of other outerwear

1413

198,91

200,85

204,32

205,64

2011
2012

Manufacture of underwear

1414

220,60

221,54

218,59

217,72

220,20

2011
2012

Manufacture of other wearing apparel


and accessories

1419

191,41

192,07

194,89

196,36

201,98

203,73

2011
2012

Manufacture of knitted and


crocheted hosiery

1431

147,82

149,69

151,72

149,83

151,63

151,69

150,77

2011
2012

Manufacture of other knitted


and crocheted apparel

1439

189,11

193,70

191,38

191,97

193,09

193,37

194,96

195,71

2011
2012

Manufacture of luggage, handbags and the


like, saddlery and harness

1512

184,96
203,51

187,15

188,62

191,06

193,79

198,28

199,20

199,43

200,04

2011
2012

Manufacture of footwear

1520

136,64
148,22

135,29
147,86

137,08

137,24

138,14

139,63

140,49

140,86

141,94

144,78

2011
2012

Sawmilling and planning of wood

1610

123,93
130,14

122,90
131,13

123,94
130,78

123,67

125,58

125,94

125,90

126,05

125,42

125,94

126,38

2011
2012

Manufacture of veneer sheets and


wood-based panels

1621

158,60
170,65

160,13
170,89

163,51
170,57

160,87
169,68

161,62

164,84

167,52

167,04

168,11

168,81

169,02

170,51

2011
2012

Manufacture of other builders


carpentry and joinery

1623

2011
2012

150,81
164,12

147,49
165,47

147,82
165,55

151,37
171,33

152,76

155,15

156,60

158,20

161,83

163,38

161,67

161,11

2011
2012

Manufacture of paper and paperboard

1712

Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i


a ambalajelor din hrtie sau carton

2011
2012

140,99
148,79

140,33
151,51

138,28
151,99

137,60
148,82

136,41

138,37

139,37

141,37

142,05

144,16

146,58

147,31

2011
2012

Paper and deckled cardboard and paper


and cardboard boxes manufacturing

1721

1722

Fabricarea produselor de uz gospodresc


i sanitar, din hrtie sau carton

2011
2012

151,59
159,78

155,98
160,40

158,39
160,58

163,83
162,66

163,15

164,98

159,49

162,15

157,40

158,40

160,52

161,39

2011
2012

Manufacture of household and sanitary


goods and of toilet requisites

1722

1723

Fabricarea articolelor de papetrie

2011
2012

210,08
191,76

210,98
192,59

208,14
192,59

204,19
192,86

200,34

198,75

196,05

193,90

192,60

192,22

190,38

192,17

2011
2012

Manufacture of paper stationery

1723

1729

Fabricarea altor articole din hrtie


i carton neclasificate n alt parte

2011
2012

232,01
265,98

237,88
267,65

237,70
269,06

242,03
271,00

244,05

244,81

246,57

247,36

247,48

249,75

249,95

249,99

2011
2012

Manufacture of other articles of paper and


paperboard not elsewhere classified

1729

1812

Alte activiti de tiprire


neclasificate n alt parte

2011
2012

142,12
157,01

142,92
157,68

142,55
159,24

141,88
164,46

142,83

142,45

146,20

147,72

151,59

152,29

154,71

155,66

2011
2012

Other printing

1812

1920

Fabricarea produselor obinute


din prelucrarea ieiului

2011
2012

207,27
236,78

206,44
245,67

218,67
259,63

218,49
263,25

212,97

217,72

227,70

220,31

226,92

226,65

231,25

228,48

2011
2012

Manufacture of refined petroleum


products

1920

2011

Fabricarea gazelor industriale

2011
2012

94,30
87,33

94,26
86,92

93,12
88,05

93,16
88,04

93,34

93,29

87,69

87,92

88,00

87,54

87,58

87,28

2011
2012

Manufacture of industrial gases

2011

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

62

63

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

2012

Fabricarea coloranilor i a pigmenilor

2011
2012

138,71
142,92

139,26
143,62

139,93
143,31

139,45
143,48

134,85

134,46

133,99

134,32

134,67

134,67

134,85

2013

Fabricarea altor produse chimice


anorganice de baz

2011
2012

150,82
156,44

149,69
159,17

148,50
161,59

145,93
157,49

146,61

146,71

145,37

150,83

151,22

151,24

2014

Fabricarea altor produse chimice


organice de baz

2011
2012

176,34
177,80

180,63
179,77

185,70
182,55

181,97
185,61

176,82

181,67

178,52

178,06

179,21

2015

Fabricarea ngrmintelor i produselor


azotoase

2011
2012

185,38
210,48

184,92
202,04

183,27
201,26

171,31
207,36

165,75

175,03

180,76

174,15

2016

Fabricarea materialelor plastice n


forme primare

2011
2012

109,17
136,72

118,29
138,14

128,77
146,84

136,82
148,42

145,33

145,17

144,43

2020

Fabricarea pesticidelor i a altor produse


agrochimice

2011
2012

127,01
135,34

129,91
135,99

130,23
140,04

132,13
142,54

129,05

129,98

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor,


cernelii tipografice i masticurilor

2011
2012

112,95
120,97

114,12
122,02

113,39
123,93

114,64
124,01

115,81

2041

Fabricarea spunurilor, detergenilor i a


produselor de ntreinere

2011
2012

72,62
80,86

71,12
81,73

71,30
81,71

69,96
81,85

2042

Fabricarea parfumurilor i a produselor


cosmetice (de toalet)

2011
2012

128,10
135,84

135,76
136,50

135,09
141,03

2059

Fabricarea altor produse chimice


neclasificate n alt parte

2011
2012

148,32
161,16

148,32
161,16

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2011
2012

228,48
230,12

2211

Fabricarea anvelopelor i a camerelor de


aer; reaparea i refacerea anvelopelor

2011
2012

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Code

Years

Activities (classes)

134,67

2011
2012

Manufacture of dyes and pigments

2012

153,27

153,99

2011
2012

Manufacture of other inorganic basic


chemicals

2013

174,65

176,51

176,14

2011
2012

Manufacture of other organic basic


chemicals

2014

191,64

221,17

197,26

203,98

2011
2012

Manufacture of fertilisers and nitrogen


compounds

2015

143,19

142,53

143,35

145,61

137,19

2011
2012

Manufacture of plastics
in primary forms

2016

130,00

130,00

131,35

133,15

133,44

133,44

2011
2012

Manufacture of pesticides and other


agrochemical products

2020

116,92

119,39

119,95

120,64

120,66

121,61

122,07

2011
2012

Manufacture of paints, varnishes and


similar coatings, printing ink and mastics

2030

69,24

70,31

79,63

79,95

79,69

79,93

79,72

80,12

2011
2012

Manufacture of soap and detergents,


cleaning and polishing preparations

2041

135,94
141,80

136,03

135,40

135,38

135,16

135,08

135,56

135,38

135,45

2011
2012

Manufacture of perfumes and toilet


preparations

2042

149,79
161,16

149,79
161,16

150,94

151,17

151,17

151,20

151,20

160,15

161,16

161,16

2011
2012

Manufacture of other chemical products


not elsewhere classified

2059

229,59
230,38

229,33
230,45

229,78
236,12

229,95

230,12

231,13

231,34

231,14

230,14

230,13

230,47

2011
2012

Manufacture of pharmaceutical
preparations

2120

82,51
c

84,43
c

90,38
c

90,38
c

90,38

90,38

90,38

95,65

95,65

95,65

95,65

95,65

2011
2012

Manufacture of rubber tyres and tubes;


retreading and rebuilding of rubber tyres

2211

2011
2012

143,50
157,97

143,94
159,25

148,20
161,54

148,89
161,29

149,22

151,82

153,53

154,27

155,03

154,06

154,85

156,40

2011
2012

Manufacture of other rubber products

2219

Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i


profilelor din material plastic

2011
2012

130,38
138,59

133,21
138,65

133,31
138,81

135,16
143,48

135,78

138,52

139,03

139,07

137,31

138,33

138,67

138,44

2011
2012

Manufacture of plastic plates, sheets,


tubes and profiles

2221

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din


material plastic

2011
2012

137,42
142,44

140,33
142,82

140,27
143,21

141,28
143,17

142,70

142,60

140,84

141,52

141,87

142,16

143,38

143,00

2011
2012

Manufacture of plastic packing goods

2222

2223

Fabricarea articolelor din material plastic


pentru construcii

2011
2012

98,69
100,28

98,91
100,63

98,46
100,67

99,58
101,33

98,48

98,93

99,69

99,86

99,71

99,73

99,95

100,76

2011
2012

Manufacture of builders ware


of plastic

2223

2229

Fabricarea altor produse din material


plastic

2011
2012

147,33
161,05

148,49
161,32

148,14
165,05

149,75
167,26

152,27

154,27

155,57

154,69

155,51

155,52

157,06

157,26

2011
2012

Manufacture of other plastic products

2229

2312

Prelucrarea i fasonarea sticlei plate

2011
2012

105,57
103,74

100,88
101,46

100,48
105,92

102,14
106,98

102,26

101,49

103,45

104,00

105,57

103,50

103,98

104,33

2011
2012

Shaping and processing of flat glass

2312

2313

Fabricarea articolelor din sticl

2011
2012

143,82
147,86

149,98
150,11

149,98
151,33

149,77
152,72

149,94

149,19

149,24

148,41

149,32

148,95

147,94

147,75

2011
2012

Manufacture of hollow glass

2313

2320

Fabricarea de produse refractare

2011
2012

115,50
118,90

115,50
118,90

115,73
119,15

116,02
119,15

116,25

116,42

116,65

116,65

116,66

116,66

116,66

116,66

2011
2012

Manufacture of refractory products

2320

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

64

65

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

2331

Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic

2011
2012

110,43
103,24

112,89
104,78

112,19
106,93

111,99
106,93

109,48

110,41

107,56

108,06

104,01

104,45

104,16

2332

Fabricarea crmizilor, iglelor i altor


produse pentru construcii, din argil ars

2011
2012

131,67
134,76

131,52
135,45

132,77
139,35

131,92
139,31

131,91

132,20

133,90

134,23

134,72

135,82

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz


gospodresc i ornamental

2011
2012

172,99
185,22

174,54
186,50

177,01
187,01

175,59
188,17

176,15

178,68

179,49

180,30

181,94

2342

Fabricarea obiectelor sanitare din


ceramic

2011
2012

133,93
143,45

135,51
146,60

136,50
149,40

136,18
150,98

135,45

140,35

133,95

140,83

2343

Fabricarea izolatorilor i pieselor


izolante din ceramic

2011
2012

131,26
134,84

133,17
136,37

132,36
136,41

130,07
136,42

128,90

129,72

129,41

2351

Fabricarea cimentului

2011
2012

117,64
111,19

117,43
111,45

114,77
111,02

113,26
114,65

112,64

111,76

2352

Fabricarea varului i ipsosului

2011
2012

137,26
141,89

134,01
144,12

134,51
143,82

135,76
146,10

135,98

2361

Fabricarea elementelor din beton pentru


construcii

2011
2012

123,67
122,37

123,15
121,58

118,62
122,49

119,07
122,60

2363

Fabricarea betonului

2011
2012

108,60
108,64

109,35
109,55

109,04
110,32

2364

Fabricarea mortarului

2011
2012

117,71
121,64

118,44
124,73

2369

Fabricarea altor articole din beton,


ciment i ipsos

2011
2012

127,33
128,59

2391

Fabricarea produselor abrazive

2011
2012

2399

Fabricarea altor produse din minerale


nemetalice neclasificate n alt parte

2410

Code

Years

Activities (classes)

104,78

2011
2012

Manufacture of ceramic tiles and flags

2331

134,72

134,45

2011
2012

Manufacture of bricks, tiles and construction


products, in baked clay

2332

182,60

183,09

184,04

2011
2012

Manufacture of ceramic household and


ornamental articles

2341

141,02

140,56

140,51

139,70

2011
2012

Manufacture of ceramic sanitary


fixtures

2342

130,12

130,57

131,84

133,14

134,42

2011
2012

Manufacture of ceramic insulators


and insulating fittings

2343

110,43

109,67

109,10

108,55

109,09

107,46

2011
2012

Manufacture of cement

2351

136,06

137,02

139,17

138,78

140,56

141,07

136,66

2011
2012

Manufacture of lime and plaster

2352

118,36

118,85

118,92

119,75

119,76

121,87

121,98

121,49

2011
2012

Manufacture of concrete products


for construction purposes

2361

109,42
111,44

108,51

108,40

110,21

108,91

109,61

108,54

108,73

108,54

2011
2012

Manufacture of ready-mixed
concrete

2363

119,04
125,56

119,04
126,00

121,18

121,65

121,66

121,17

120,70

120,14

122,57

120,89

2011
2012

Manufacture of mortars

2364

130,95
128,41

131,83
129,96

133,98
128,83

134,80

134,08

133,78

132,60

131,59

132,55

134,06

128,67

2011
2012

Manufacture of other articles of concrete,


plaster and cement

2369

159,86
168,45

159,65
168,56

157,38
168,56

158,50
169,49

154,46

156,14

156,14

157,93

157,93

166,57

168,45

168,45

2011
2012

Production of abrasive products

2391

2011
2012

158,61
164,48

158,01
162,87

156,10
160,95

158,00
160,27

161,64

160,96

160,37

162,48

161,88

160,86

160,86

164,89

2011
2012

Manufacture of other non-metallic


mineral products not elsewhere classified

2399

Producia de metale feroase sub forme


primare i cea de feroaliaje

2011
2012

175,30
184,57

184,42
186,00

185,71
188,86

183,01
190,20

181,10

183,68

186,25

187,29

189,56

190,04

187,66

184,40

2011
2012

Manufacture of basic iron and steel


and of ferro-alloys

2410

2420

Producia de tuburi, evi, profile tubulare


i accesorii pentru acestea, din oel

2011
2012

166,81
178,65

169,86
181,33

174,41
182,29

177,46
182,31

173,10

175,48

174,63

176,18

179,64

180,75

180,91

177,44

2011
2012

Manufacture of tubes, pipes, hollow


profiles and related fittings, of steel

2420

2431

Tragere la rece a barelor

2011
2012

143,54
149,76

143,09
148,10

145,78
149,29

146,02
148,30

148,92

150,49

151,26

151,07

153,78

153,21

152,38

150,65

2011
2012

Cold drawing of bars

2431

2432

Laminare la rece a benzilor nguste

2011
2012

147,38
170,79

158,47
166,97

165,64
166,23

167,35
166,75

167,14

168,30

167,99

168,48

170,57

170,85

171,58

170,78

2011
2012

Cold rolling of narrow strip

2432

2433

Producia de profile obinute la rece

2011
2012

131,71
135,26

132,73
136,92

138,18
140,68

134,04
141,45

135,21

138,59

140,26

135,88

136,42

136,88

137,04

136,99

2011
2012

Cold forming or folding

2433

2434

Trefilarea firelor la rece

2011
2012

140,46
147,61

143,33
147,09

144,32
147,09

143,58
147,29

143,27

143,29

144,25

145,92

146,45

146,64

145,70

145,79

2011
2012

Cold drawing of wire

2434

2442

Metalurgia aluminiului

2011
2012

129,68
116,74

129,08
116,65

127,20
118,04

123,84
120,02

125,97

125,56

126,87

126,48

125,55

123,74

124,03

117,84

2011
2012

Aluminium production

2442

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

66

67

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

2444

Metalurgia cuprului

2011
2012

393,77
419,75

384,20
446,54

388,40
448,47

427,67
457,52

451,12

430,95

441,09

420,43

428,69

432,46

416,18

2451

Turnarea fontei

2011
2012

167,30
173,48

168,90
174,80

171,10
174,71

170,01
175,07

169,46

170,33

169,15

169,25

170,47

171,11

2452

Turnarea oelului

2011
2012

153,89
157,47

157,65
157,46

154,27
158,89

155,71
159,86

153,48

156,27

155,54

156,25

154,44

2511

Fabricarea de construcii metalice i pri


componente ale structurilor metalice

2011
2012

121,18
129,77

125,02
130,24

124,80
130,57

125,85
131,30

126,59

127,90

131,20

131,80

2512

Fabricarea de ui i ferestre din metal

2011
2012

224,50
237,46

224,90
238,27

226,33
241,21

228,56
239,37

228,62

230,44

228,62

2521

Producia de radiatoare i cazane


pentru nclzire central

2011
2012

251,43
273,10

258,85
264,93

261,20
279,62

264,22
286,99

265,30

261,16

2529

Producia de rezervoare, cisterne i


containere metalice

2011
2012

153,40
165,18

156,88
165,63

157,67
165,74

160,30
165,15

162,54

2550

Fabricarea produselor metalice obinute prin


deformare plastic; metalurgia pulberilor

2011
2012

152,98
171,84

165,05
172,14

162,08
172,64

172,82
172,53

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2011
2012

169,77
177,41

172,88
177,34

172,67
177,45

2573

Fabricarea uneltelor

2011
2012

151,57
173,53

154,75
172,92

2592

Fabricarea ambalajelor uoare din metal

2011
2012

116,62
128,83

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice;


fabricarea de lanuri i arcuri

2011
2012

2594

Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole


filetate; fabricarea de nituri i aibe

2599

Code

Years

Activities (classes)

415,98

2011
2012

Copper production

2444

172,20

172,73

2011
2012

Casting of iron

2451

155,05

155,36

156,05

2011
2012

Casting of steel

2452

132,08

132,88

133,03

133,47

2011
2012

Manufacture of metal structures and parts


of structures

2511

229,47

231,21

236,11

236,36

237,19

2011
2012

Manufacture of doors and windows


of metal

2512

266,01

274,17

263,06

270,34

271,24

262,55

2011
2012

Manufacture of central heating


radiators and boilers

2521

162,85

162,80

162,81

162,98

163,52

164,72

165,23

2011
2012

Manufacture of other tanks, reservoirs


and containers of metal

2529

171,97

172,56

172,16

167,60

172,99

174,35

175,50

171,63

2011
2012

Forging, pressing, stamping and roll-forming


of metal; powder matallurgy

2550

171,68
177,88

172,15

172,60

174,20

174,56

175,61

176,10

176,67

177,04

2011
2012

Manufacture of locks and hinges

2572

157,01
174,46

160,81
174,71

161,75

161,93

165,03

164,78

165,88

168,33

169,20

170,06

2011
2012

Manufacture of tools

2573

111,83
130,02

116,72
129,96

115,66
130,77

116,94

117,44

124,79

128,61

126,50

127,25

127,96

133,24

2011
2012

Manufacture of light metal packaging

2592

157,14
161,02

158,58
161,17

155,87
161,68

157,13
161,38

158,33

158,68

157,57

158,38

159,62

159,10

159,42

159,19

2011
2012

Manufacture of wire products,


chain and springs

2593

2011
2012

149,09
150,81

148,64
150,54

149,67
147,90

152,26
148,87

152,51

153,55

154,74

150,61

151,23

150,78

149,60

149,82

2011
2012

Manufacture of fasteners and screw machine


products

2594

Fabricarea altor articole din metal


neclasificate n alt parte

2011
2012

178,34
186,44

176,20
187,82

185,11
184,24

181,51
188,96

178,81

179,10

184,82

185,72

186,87

180,16

183,72

184,69

2011
2012

Manufacture of other fabricated metal


products not elsewhere classified

2599

2651

Fabricarea de instrumente i dispozitive


pentru msur, verificare, control, navigaie

2011
2012

135,06
142,02

135,41
143,26

136,01
140,42

132,46
140,27

133,55

134,60

135,38

135,64

135,93

136,32

137,16

136,87

2011
2012

Manufacture of instruments and appliances


for measuring, testing and navigation

2651

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor


i transformatoarelor electrice

2011
2012

153,66
163,55

152,79
161,88

151,12
166,70

151,24
167,01

151,01

152,22

152,99

153,42

153,31

154,11

157,18

157,41

2011
2012

Manufacture of electric motors,


generators and transformers

2711

2712

Fabricarea aparatelor de distribuie i


control a electricitii

2011
2012

167,81
165,84

165,15
164,40

165,96
165,36

166,31
167,95

164,18

161,76

161,36

161,18

161,22

160,06

160,87

162,67

2011
2012

Manufacture of electricity distribution


and control apparatus

2712

2720

Fabricarea de acumulatori i baterii

2011
2012

176,93
187,62

180,19
186,83

182,26
186,71

179,97
187,54

180,93

180,63

182,95

184,79

183,30

183,06

183,28

184,02

2011
2012

Manufacture of batteries and accumulators

2720

2732

Fabricarea altor fire i cabluri


electrice i electronice

2011
2012

173,16
178,34

172,28
180,59

177,16
184,21

178,97
184,30

178,66

179,20

178,34

179,81

178,92

177,06

179,46

182,19

2011
2012

Manufacture of other electronic and


electric wires and cables

2732

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru


fire i cabluri electrice i electronice

2011
2012

144,29
149,71

152,37
152,50

152,53
152,58

154,66
152,34

153,09

150,02

150,24

150,69

150,97

151,78

151,79

149,68

2011
2012

Manufacture of wiring devices

2733

2740

Fabricarea de echipamente electrice


de iluminat

2011
2012

140,80
143,37

140,11
143,93

139,70
144,01

138,65
144,30

138,69

140,34

141,64

143,07

142,42

143,72

143,89

143,52

2011
2012

Manufacture of electric lighting


equipment

2740

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

68

69

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2011
2012

119,18
118,71

119,32
118,82

119,61
118,88

119,72
118,95

119,72

119,48

119,76

119,69

119,79

119,85

119,88

2752

Fabricarea de echipamente casnice


neelectrice

2011
2012

209,48
210,25

214,28
210,38

215,87
210,38

215,28
210,52

191,59

201,53

208,31

209,93

209,93

210,25

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2011
2012

140,86
c

140,30
c

139,96
c

138,97
c

139,85

139,86

138,00

138,65

140,22

2813

Fabricarea de pompe i compresoare

2011
2012

161,54
171,56

161,29
172,26

161,54
174,83

162,30
174,77

163,53

164,32

164,70

165,32

2814

Fabricarea de articole de robinetrie

2011
2012

204,59
207,96

202,55
208,45

201,19
204,46

200,24
205,92

200,71

201,09

202,98

2815

Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor de


vitez i a elementelor mecanice de transmisie

2011
2012

126,09
135,42

127,73
131,91

123,84
132,14

123,01
133,03

123,60

128,31

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaie i


frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2011
2012

121,10
121,32

121,11
122,09

121,85
121,72

121,99
121,33

121,99

2829

Fabricarea altor maini i utilaje


de utilizare general neclasificate n alt parte

2011
2012

109,30
110,26

110,94
106,92

111,19
106,29

105,66
106,54

2830

Fabricarea mainilor i utilajelor pentru


agricultur i exploatri forestiere

2011
2012

134,33
145,39

134,99
148,04

137,13
150,20

2841

Fabricarea utilajelor i mainilor-unelte


pentru prelucrarea metalului

2011
2012

149,12
144,93

149,67
144,61

2849

Fabricarea altor maini-unelte


neclasificate n alt parte

2011
2012

144,56
148,89

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracie


i construcii

2011
2012

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport


rutier

2931

Code

Years

Activities (classes)

120,86

2011
2012

Manufacture of electric domestic


appliances

2751

210,25

210,25

2011
2012

Manufacture of non-electric domestic


appliances

2752

140,22

141,06

141,06

2011
2012

Manufacture of other electrical


equipment

2790

166,18

166,25

167,30

168,01

2011
2012

Manufacture of other pumps


and compressors

2813

203,36

204,52

204,52

206,42

207,96

2011
2012

Manufacture of other taps and valves

2814

128,43

126,10

129,47

129,31

131,16

131,73

2011
2012

Manufacture of bearings, gears, gearing


and driving elements

2815

121,83

122,29

122,69

122,86

121,78

121,38

121,17

2011
2012

Manufacture of non-domestic cooling and


ventilation equipment

2825

107,62

107,68

107,68

107,09

109,82

109,82

109,82

110,25

2011
2012

Manufacture of other general-purpose


machinery not elsewhere classified

2829

137,76
151,21

138,48

138,72

139,44

139,78

141,20

141,32

143,07

143,53

2011
2012

Manufacture of agricultural and forestry


machinery

2830

147,96
144,99

147,17
144,68

147,40

145,28

145,40

146,39

146,89

146,23

146,73

144,11

2011
2012

Manufacture of metal forming machinery

2841

144,76
151,74

142,57
152,31

142,35
152,10

142,69

143,67

145,05

145,14

145,83

149,05

149,36

149,11

2011
2012

Manufacture of other machine tools

2849

163,97
177,98

161,40
179,60

163,54
181,77

160,10
186,49

162,38

164,53

165,81

167,48

169,68

171,22

172,77

178,44

2011
2012

Manufacture of machinery for mining,


quarrying and construction

2892

2011
2012

135,80
140,65

136,38
139,91

136,58
138,68

136,57
141,89

136,39

136,84

136,59

136,78

137,47

138,37

140,61

141,71

2011
2012

Manufacture of motor vehicles

2910

Fabricarea de echipamente electrice i


electronice pentru autovehicule i pentru
motoare de autovehicule

2011
2012

170,22
175,03

168,61
175,12

167,05
176,07

167,23
174,38

167,32

167,47

168,46

172,07

173,22

173,50

173,63

174,92

2011
2012

Manufacture of electrical and electronic


equipment for motor vehicles

2931

2932

Fabricarea altor piese i accesorii pentru


autovehicule i pentru motoare de autovehicule

2011
2012

127,25
132,90

128,03
132,85

127,65
133,91

129,25
133,07

127,50

127,88

128,61

128,23

128,33

129,38

129,72

130,79

2011
2012

Manufacture of other parts and accessories


for motor vehicles

2932

3020

Fabricarea materialului rulant

2011
2012

148,91
150,37

149,21
150,49

148,51
151,11

148,54
150,98

148,75

149,86

150,06

150,30

150,30

150,33

150,44

150,39

2011
2012

Manufacture of railway locomotives


and rolling stock

3020

3101

Fabricarea de mobil pentru birouri


i magazine

2011
2012

145,24
154,38

148,53
155,37

148,31
156,02

148,07
157,65

147,33

147,54

147,76

149,99

150,67

152,02

153,62

154,57

2011
2012

Manufacture of office and shop furniture

3101

3102

Fabricarea de mobil pentru buctrii

2011
2012

141,47
146,75

142,50
146,58

143,45
147,57

143,04
147,65

141,30

142,00

142,82

142,97

145,55

145,80

146,49

147,37

2011
2012

Manufacture of kitchen furniture

3102

3103

Fabricarea de saltele i somiere

2011
2012

136,93
147,85

144,82
146,39

147,82
147,97

148,61
146,27

152,10

150,95

153,19

150,96

150,20

148,09

146,82

149,18

2011
2012

Manufacture of mattresses

3103

3109

Fabricarea de mobil
neclasificat n alt parte

2011
2012

134,87
137,68

134,87
137,59

133,90
137,44

133,89
137,93

134,28

133,33

134,27

135,23

136,70

137,27

137,47

138,11

2011
2012

Manufacture of other furniture

3109

CAEN Rev. 2

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

70

71

CANE Rev. 2

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2005 =100

Cod

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Activiti (clase)

Anii

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate i


instrumente medicale i stomatologice

2011
2012

109,61
110,54

110,07
112,25

109,36
113,45

109,01
112,41

108,88

110,15

109,78

112,41

112,13

111,60

111,89

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere


neclasificate n alt parte

2011
2012

203,52
232,78

203,68
236,82

208,72
237,03

213,71
236,91

214,49

219,91

222,52

224,57

226,40

227,33

3312

Repararea mainilor

2011
2012

146,91
155,15

146,94
155,59

147,16
155,42

147,62
161,42

149,21

149,79

150,92

151,92

151,99

3314

Repararea echipamentelor electrice

2011
2012

138,99
144,36

139,27
144,53

139,50
139,33

142,50
143,10

142,54

142,81

143,72

144,97

3317

Repararea i ntreinerea altor echipamente


de transport neclasificate n alt parte

2011
2012

153,95
155,57

153,95
155,57

154,53
155,57

154,53
155,82

154,53

154,84

154,84

3511

Producia de energie electric

2011
2012

121,31
143,13

121,00
144,57

120,80
143,08

131,29
147,52

132,69

133,35

3513

Distribuia energiei electrice

2011
2012

125,89
125,89

125,89
125,89

125,89
125,89

125,89
125,89

125,89

3514

Comercializarea energiei electrice

2011
2012

127,80
127,94

127,99
127,94

127,92
127,94

127,80
127,94

3522

Distribuia combustibililor gazoi,


prin conducte

2011
2012

147,21
147,27

146,56
148,18

146,35
148,71

3530

Furnizarea de abur i aer condiionat

2011
2012

150,45
161,23

150,60
163,10

3600

Captarea, tratarea i distribuia apei

2011
2012

197,61
260,25

198,37
260,69

CAEN Rev. 2

Activities (classes)

110,85

2011
2012

Manufacture of medical and dental instruments


and supplies

3250

229,30

233,37

2011
2012

Other manufacturing not elsewhere classifed

3299

152,10

152,46

153,79

2011
2012

Repair of machinery

3312

145,24

145,87

146,57

147,23

2011
2012

Repair of electrical equipment

3314

154,84

154,84

154,84

154,90

154,90

2011
2012

Repair and maintenance of other transport


equipment

3317

131,61

131,58

135,92

136,42

138,23

145,48

2011
2012

Production of electricity

3511

125,89

125,89

125,89

125,89

125,89

125,89

125,89

2011
2012

Distribution of electricity

3513

127,00

126,99

127,00

127,32

127,94

127,94

127,94

127,94

2011
2012

Trade of electricity

3514

146,20
148,73

146,91

146,05

145,97

146,33

146,46

146,63

146,69

147,11

2011
2012

Distribution of gaseous fuels


through mains

3522

150,26
162,93

154,67
162,85

154,66

156,60

156,61

156,73

157,11

156,26

158,78

159,20

2011
2012

Steam and air conditioning supply

3530

201,83
260,70

202,25
260,70

202,62

203,39

213,03

219,22

219,50

220,46

223,68

252,04

2011
2012

Water collection, treatment and supply

3600

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

72

Code

Years

73

CANE Rev. 2

COEFICIENI DE PONDERARE UTILIZAI N CALCULUL IPPI

14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION

Coeficieni de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN

Activiti (diviziuni)

Rev. 2

Cod

din care:
Total

Activities (divisions)

of which:

Rev. 2

Total

piaa intern
domestic market

piaa extern
non-domestic market

10000

7289

2711

70

70

208

Extracia minereurilor
metalifere

08

Alte activiti extractive

09

Activiti de servicii anexe


extraciei

TOTAL

INDUSTRIE TOTAL

05

Extracia crbunelui superior


i inferior

06

07

Extracia petrolului brut


i a gazelor naturale

CANE

INDUSTRY TOTAL

TOTAL

Mining of coal and


lignite

05

Extraction of crude petroleum


and natural gas

06

208

13

Mining of metal
ores

07

13
43

40

Other mining and quarrying

08

113

Mining support service


activities

09

116

Manufacture of food products

10

10

Industria alimentar

1017

985

32

11

Fabricarea buturilor

353

349

Manufacture of beverages

11

12

Fabricarea produselor
din tutun

153

Manufacture of tobacco
products

12

156

13

Fabricarea produselor textile

131

67

64

Manufacture of textiles

13

14

Fabricarea articolelor
de mbrcminte

134

289

Manufacture of wearing
apparel

14

423

Manufacture of leather and


related products

15

16

15

16

17

18

19

20

Tbcirea i finisarea pieilor;


fabricarea articolelor de voiaj
i marochinrie,
harnaamentelor
i nclmintei; prepararea
i vopsirea blnurilor

155

51

104

Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor
din lemn i plut, cu excepia
mobilei; fabricarea
articolelor din paie i din alte
materiale vegetale mpletite

311

186

125

Manufacture of wood and


of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting
materials

Fabricarea hrtiei i a
produselor din hrtie

84

17

Manufacture of paper and


paper products

17

101

96

Printing and reproduction


of recorded media

18

99

Manufacture of coke and


refined petroleum products

19

Manufacture of chemicals
and chemical products

20

Tiprire i reproducerea pe
supori a nregistrrilor
Fabricarea produselor de
cocserie i a produselor
obinute din prelucrarea
ieiului

916

532

384

Fabricarea substanelor
i a produselor chimice

443

275

168

74

COEFICIENI DE PONDERARE UTILIZAI N CALCULUL IPPI - continuare

14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION - continued


Coeficieni de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN

Activiti (diviziuni)

Rev. 2

21

22

23

Total
Total

Fabricarea produselor
farmaceutice de baz i a
preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor
din cauciuc i mase plastice

Cod

din care:

Activities (divisions)

of which:
piaa intern
domestic market

CANE
Rev. 2

piaa extern
non-domestic market
Manufacture of basic

21

pharmaceutical products
and pharmaceutical
preparations

72

66

227

76

Manufacture of rubber
and plastic products

22

303

Manufacture of other
non-metallic mineral
products

23

Fabricarea altor produse


din minerale
nemetalice

362

309

53

24

Industria metalurgic

816

345

471

Manufacture of basic metals

24

25

Industria construciilor
metalice i a produselor
din metal, exclusiv maini,
utilaje i instalaii

25

73

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery
and equipment
Manufacture of computer,
electronic and optical
products

26

26

27

28

29

30

181

134

47

Fabricarea echipamentelor
electrice

135

117

Manufacture of electrical
equipment

27

252

28

110

Manufacture of machinery
and equipment not
elsewhere classified

29

Fabricarea de maini, utilaje


i echipamente neclasificate
n alt parte
Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier,
a remorcilor i semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace
de transport
Fabricarea de mobil

32

Alte activiti industriale n.c.a.

33

Repararea, ntreinerea
i instalarea mainilor
i echipamentelor

36

297

Fabricarea calculatoarelor
i a produselor electronice
i optice

31

35

370

Producia i furnizarea
de energie electric i
termic, gaze, ap cald
i aer condiionat
Captarea, tratarea
i distribuia apei

251

141

634

308

326

Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers

38

25

Manufacture of other
transport equipment

30

63
257

135

122

Manufacture of furniture

31

38

23

15

Other manufacturing

32
33

35

Repair and installation


of machinery and
equipment
Electricity, gas, steam and
air conditioning supply

35

Water collection, treatment


and supply

36

88

53

1670

1634

36

88

88

75

INDICII DE COST N CONSTRUCII PE CATEGORII DE OBIECTE I PE ELEMENTE DE STRUCTUR

15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2005 = 100
Anii
CONSTRUCII - TOTAL

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

160,9

162,3

163,9

162,6

164,1

167,6

166,9

166,3

2011

155,6

157,2

158,8

161,3

2012

164,9

166,0

167,6

166,9

2011

151,8

155,9

155,2

159,2

2012

167,6

168,6

168,9

167,1

2011

153,4

155,4

156,8

158,6

2012

163,3

163,3

165,9

165,3

2011

159,4

160,7

162,6

165,4

2012

169,1

170,5

171,7

171,3

2011

155,0

156,4

158,0

160,8

2012

163,9

165,2

166,6

165,8

2011

155,9

157,1

159,0

160,3

2012

164,4

164,8

166,8

167,0

2011

155,6

157,6

158,8

160,9

2012

167,6

169,1

168,2

168,9

Years
2011

din care:
Costul materialelor

of which:
159,5

162,1

166,4

162,9

166,3

172,8

169,0

167,6

2011

Cldiri nerezideniale

Construcii inginereti

of total, by category of objects:


159,1

160,7

162,2

161,0

162,5

166,1

165,3

164,7

2011

Lucrri de reparaii capitale

Residential buildings

2012

164,9

166,4

167,7

166,7

168,1

171,8

170,6

171,1

2011

Non-residential buildings

2012

160,0

161,3

163,0

161,6

163,1

166,5

166,0

165,0

2011

Civil engineering

2012

din total, pe elemente de structur:


Lucrri de construcii noi

Material costs

2012

din total, pe categorii de obiecte:


Cldiri rezideniale

CONSTRUCTION - TOTAL

2012

of total, by elements of structure:

Lucrri de ntreinere i

2011

155,0

157,2

158,1

164,4

reparaii curente

2012

165,0

167,5

169,5

165,6

160,1

161,2

162,7

161,9

163,3

166,4

166,4

2011

New construction works

2012

162,6

164,2

163,2

163,8

165,0

169,0

164,1

170,0

2011

Capital repair works

2012

162,3

164,3

167,4

163,8

165,8

170,1

169,7

Datele pentru luna martie 2012 sunt rectificate, iar datele pentru luna aprilie 2012 sunt provizorii.
The data for March 2012 are rectified and the data for April 2012 are provisional.

76

166,7

77

163,4

2011

Maintenance and current

2012

repair works

INDICII PREURILOR PROPRIETILOR REZIDENIALE

16. RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES

2009 = 100
Anii
Years

Total

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

2010

95,23

94,04

91,11

88,29

2011

83,91

82,79

76,55

73,17

din care:
Apartamente

Bucureti

Restul rii

Case

Urban

Rural

Total

of which:
2010

95,58

94,18

91,27

88,01

2011

83,35

82,36

75,82

72,53

2010

92,58

91,60

90,76

84,24

2011

78,42

76,74

70,17

67,37

2010

98,43

96,63

91,75

91,59

2011

88,03

87,69

81,18

77,43

2010

93,08

93,16

90,14

89,96

2011

87,30

85,35

80,96

76,98

2010

93,09

93,65

89,87

89,75

2011

88,64

87,53

81,19

78,93

2010

93,07

92,27

90,64

90,34

2011

84,86

81,38

80,53

73,44

78

Apartments

Bucharest

Rest of the country

Houses

Urban

Rural

INDICII PREURILOR PRODUCIEI PENTRU SERVICII


17. PRODUCTION
PRICE INDICES FOR SERVICES
2006 = 100
Cod
CAEN
Rev. 2

Anii
Years

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

Code
CANE
Rev. 2

4942

Servicii de mutare

2010
2011

86,43
79,18

86,75
79,49

87,17
79,50

86,47
79,61

502

Transporturi maritime i

2010

95,38

107,85

105,64

101,06

costiere de marf

2011

84,88

77,91

81,56

88,78

Transporturi aeriene de marf

2010

109,24

111,32

113,66

115,00

2011

119,95

115,41

119,92

121,87

2010

113,96

114,16

114,55

2011

116,45

119,53

121,40

2010

110,76

112,80

114,10

113,50

Cargo handling

5224

2011

109,94

110,35

114,52

115,30

Activiti potale desfurate

2010

214,83

214,83

214,83

214,83

Postal activities under

531

sub obligativitatea serviciului

2011

214,83

214,83

214,83

214,83

5121

521

5224

531

Depozitri

Manipulri

61

62

4942

Sea and coastal freight

502

water transport
Freight air transport

5121

114,58

Warehousing and

521

121,40

storage

universal
532

Removal services

universal service
obligation

Alte activiti potale i

2010

166,94

166,98

167,14

167,16

Other postal and courier

de curier

2011

167,26

167,12

167,20

167,45

activities

532

Telecomunicaii

2010

116,04

117,76

119,27

119,11

Telecommunications

61

2011

117,42

113,95

117,14

119,16

Activiti de servicii n

2010

107,93

112,07

113,48

116,20

Computer programming,

62

tehnologia informaiei

2011

119,33

120,01

120,03

120,43

consultancy and related


activities

631

Activiti ale portalurilor web,

2010

103,47

103,49

90,57

90,84

Data processing, hosting

prelucrarea datelor,

2011

93,15

92,79

93,08

93,92

and related activities;

administrarea paginilor web

631

web portals

i activiti conexe
639

691

692

Alte activiti de servicii

2010

124,96

123,02

125,13

125,09

Other information service

informaionale

2011

126,17

131,91

132,06

132,48

activities

Activiti juridice

2010

121,14

122,83

125,77

125,69

Legal activities

691

2011

126,16

127,48

131,41

131,96

Activiti de contabilitate i

2010

134,50

135,33

136,70

136,73

Accounting, bookkeeping

692

audit financiare; consultan

2011

129,81

131,54

133,68

136,72

and auditing activities;

n domeniul fiscal
702

71

tax consultancy

Activiti de consultan n

2010

115,22

118,18

120,59

122,33

Management consultancy

management

2011

126,86

127,74

128,50

129,52

activities

Activiti de arhitectur i

2010

119,09

121,50

123,50

124,50

Architectural and engineering

inginerie; activiti de testri i

2011

121,45

123,03

128,03

128,69

activities; technical testing

analiz tehnic
73

78

80

812

639

702

71

and analysis

Publicitate i activiti de

2010

113,63

115,02

116,57

117,17

Advertising and market

studiere a pieei

2011

113,57

113,95

116,01

118,32

research
Employment activities

78

80

Activiti de servicii privind

2010

116,48

117,79

120,09

122,20

fora de munc

2011

121,28

126,53

127,23

127,91

Activiti de investigaii

2010

127,36

127,53

127,26

127,42

Security and

i protecie

2011

130,88

130,51

130,75

131,35

investigation activities

Activiti de curenie

2010

120,64

120,63

120,82

121,25

Cleaning activities

2011

123,89

124,15

120,42

120,07

Datele pentru Trim. III 2011 sunt rectificate. / The data for 3 rd quarter of 2011 are rectified.
Datele pentru Trim. IV 2011 sunt provizorii. / The data for 4 th quarter of 2011 are provisional.

79

73

812

S-ar putea să vă placă și