Sunteți pe pagina 1din 8

Ansamblul proceselor de munca desfasura in organizatie se

impart in : de management si de executie.


Acceptiunile generale atribuite managementului sunt:
discplina stiintifica, cariera profesionala, proces,
persoana sau grupul de persoane centru de decizie
(1,2,4,5) (1,2,3,4)
Ansamblu actiunilor prin care se stabilesc obiectivele firmei
pe termen scurt, mediu si lung , se formeaza modalitatile de
actiune in vederea realizarii acestora si se fundamenteaza
necesara de resurse umane, defineste funtia de: prevedere
Ansamblul proceselor prin care se determina personalul
organizatiei sa contribuie la realizarea obiectivelor stabilite,
pe baza luarii in considerare a factorilor motivationali,
defineste functia de: antrenare
Abordarea statistica a organizatiei si a proceselor ei,
abordarea bazata pe latura tehnica, ignorand rolul factorului
uman si abordarea mecanica, rigida, deaorece vede
organizatia fara relatia cu mediul ambiant, reprezinta limite
ale scolii: clasice
Abordare cu prioritate a activitatilor incluse in functiunea de
resurse umane a organizatiei , aducand o critica severe scolii
clasice , reprezinta caracteristicile scolii: sociologice
Abrdarea deciziilor in mod individual, lipsa delegrarii de
autoritate si responsabilitate, control si directivitate excesive,
definesc: stilul de management autoritar
Abordarea care subordoneaza intreaga derulare a vietii
organizationale realizarii performantelor, procesele de munca
fiind modalitatile prin care se ating scopurile propuse
corespunde temei: functionale

Activitatea menita sa in mod complet, complex si la timp a


materiilor prime, materialelor etc., necesare desfasurarii fara
intrerupere si in bune conditii a procesului de productie,
defineste una din activitatile componente ale functiunii
comerciale: aprovizionarea
Activitatea ce vizeaza livrarea produselor, serviciilor, precum
si incasarea contravalorii acestora , deci trecerea produselor si
serviciilor din sfera productiei in sfera circulatiei , defineste
una din activitatile componente ale functiunii comerciale:
vanzarea
Ansamblul activitatilor prin care se asigura resurselor
necesare
indeplinirii
obiectivelor
organizatiei
si
se
inregistreaza si evidentiaza rezultatele economice ale
acestuia, defineste functionea: financiar-contabila
Activitatile: financiara, contabila, precum si controlul financiar
de gestiune, apartin functiunii: financiar- contabila
Ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei in
domeniul asigurarii si dezvoltarii resurselor umane in vederea
realizarii obiectivelor organizatiei , defineste functiunea : de
resurse umane
Ansamblul proceselor artificiale, a valorilor si conceptiilor de
baza, a modurilor de gandire si comportament acceptate in
general intr-o organizatie ca baza comuna de actiune,
defineste : comportamentul organizational.
Alegerea unei alternative de actiune din mai multe posibile in
vederea realizarii unuia sau mai multor abiective, defineste :
decizia in general
Afirmatia conform careia , decizia trebuie sa se incadreze in
perioada optima de elaborare si operationalizare, se refera la
una din cerintele de rationalitate: sa fie oportuna

Abordarea potrivit careia angajatii dispun de posibilitati


sporite de control care le permite nu numai buna realizare a
obiectivelor atribuite ci si controlul asupra nivelului si modului
de realizare a propriilor interese corespunde temei:
democratice

Afirmatia conform careia decizia trebuie sa prezinte continutul


situatiei decizionale, astfel incat sa nu dea nastere la
interpretari, se refera la una din cerintele de rationalitate :
.........................

Ansamblul de elemente , organizat pe baza legaturilor de


interconditionare, a carui functionare permite atingerea unor
obiective exprima conceptul de : sistem

Atacarea adversarului in momentul , maniera si locul pentru


care nu este pregatit exprima cerinte ale principiului :
concentrarii

Atunci
cand
rezultatul
interactiunilor
dintre
partile
componente produce un efect mai mare decat suma efectelor
generate de fiecare element luat in parte efectul este
de .................................

Ansamblul persoanelor si a subdiviziunilor organizatorice


astfel constituie si conexate incat sa asigure realizarea
obiectivelor fundamentale si derivate ale organizatiei,
defineste: structura organizatorica

Ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei in


vederea descoperirii de idei noi si a transformarii acestora in
noutati utile, defineste functiunea: de cercetare
dezvoltare.

Ansamblul
de
obiective,
sarcini,
comportamente
si
respabilitati, desemnate pe o perioada fiecarei persoane din
organizatie, defineste: postul

Ansamblul activitatilor prin care se transforma materiile


prime, materialele in produse sau servicii in vederea realizarii
obiectivelor organanizatiei, defineste functiunea :
de
productie
Ansamblul activitatilor prin care se procura
mijloacele
necesare dezvoltarii
activitatii organizatiei
si se
comercializeaza produsele sau serviciile acesteia defineste
functionalitate de : comerciala

Ansamblul legaturilor care se stabilesc intre componentele


structurii, instituite prin reglementari oficiale desemneaza:
relatiile de management
Ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii
orizontale la aceesi distanta fata de managementul de nivel
superior, defineste: nivelul ierarhic

Ansamblul grupurilor si a relatiilor interumane, de natura


voluntara ce caracterizeaza raporturile socio-profesionale
stabilite relativ spontan intre membrii uneo organizatii in
vederea satisfacerii unor interese individuale defineste :
structura informala
Ansamblul persoanelor care desfasoara activitati omogene
si/sau complementare in vederea realizarii aceloras obiective
derivate si subordonate nemijlocit unui manager desemneaza:
comportamentul
Ansamblul datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor
informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a
informatiei menite sa contribuie la fundamentarea, stabilirea
si realizarea sistemului de obiective ale organizatiei,
defineste: sistemul informational
Comunicarea bilaterala si multilaterala si ascultarea activa,
sunt activitati compomente ale functiei de : coordonare
Cand, cum si unse se realizaeaza obiectivele? Reprezinta
intrebarea la care trebuie sa rs functia de : coordonare
Care sunt rezultatele exercitarii corespunzatoare ale f-tiei de
control reglare in cadrul unei organiz:
eliminarea
disfunctionalitatilor
si
restabilirea
echilibrului
organizatiei
Curentul specific lit.de spec., perceput mai intai ca o sursa
eco. De timp si resurse, cresterii, productivitatii muncii, pt ca
ulterior sa fie asociat practicilor negative de exploatare
salbatica a muncitorului in profilul patronului, este: taylorist
Cunostintele de specialitate , cerute de formatia de
baza(medic,inginer, profesor)
si o serie de cunostinte
specifice derularii corecte a actului managerial, denota:
dubla profisionalizare a managerilor
Cunostintele managerilor cu privire la instrumentarul de
planificare pe termen lung, mediu si scurt, a metodelor si
tehnicilor de organizare a activitatii si a muncii;
managementul personalului; managementul timpului, se
refera la : cunostinte managerile
Clasificarea liderilor in : lideri formali si lideri informali, este
dupa urmatorul criteriu: autoritatea acordata
Clasificarea liderilor in autocratic si democratic neimplicat
este dupa urmatoarul criteriu: din perspectiva autoritatii
exercitate
Corespunzator obiectivelor proprii isi organizeaza singura
activitatea,
se
autoconduce,
se
autofinanteaza
si
autogestioneaza,
integrandu-se
organic
in
ansamblul
economiei nationale caracterizeaza organizatia ca un
organism: cu reglare proprie
Cand ansamblul activi.specifice acestuia se desfasoara in
cadrul organizatiei respective, inseamna ca functiunea se afla
in situatia: reala
Criteriul care cere gruparea intr-o functiune a acelor activitati
intre care se afla relatii de completare reciproca sau
auxiliaritate este: ................
Cercetarea, proiectarea si modernizarea serviciilor conform
tendintelor pietei, repr. activitati specifice functiunii: de
cercetare dezvoltare

Ansamblul de date care aduc beneficiarului un plus de


cunoastere privind organizatia si mediul ei, si careil ofera
elemente de noutate necesare indeplinirii obiectivelor
individuale, se refera la : informatie
Ansamblul datelor , informatiilor , deciziilor, referitoare la una
sau mai multe activitati specifice, vehiculate pe trasee
prestabilite cu o anumita viteza si pe anumiti suporti
informationali, defineste: fluxul informational
Adaptarea nivelului de prelucrare a modului de prezentare, a
timpului de furnizare la cerintele emitentilor si furnizorilor,
raspunde cerintei de rationalitate a sistemului informatinal
de : adaptabilitate

Componentele culturale care dau substanta manifestarilor si


evenimentelor organizate de grupuri in interiorul si in afara
organizatiei, bazate pe obisnuinte, traditii, reguli nescrise,
sunt produse artificiale: de comportament
Convingerile exprimate prin propozitii generale privind
functionarea mediului in care evolueaza grupul reprezinta:
credinte
Culturile de tip panza de paianjen, templu, retea , roi, sunt
grupuri dupa criteriul: configuratiei
Culturile organizationale clasificate dupa performantele care
le genereaza sunt : pozitive / negative
Culturile care promoveaza birocratia, centralizarea excesiva,
interesele corporatiste, ignorarea intereselor clientilor,
rezistenta la schimbare sunt de tip: templu
Cultura in care individul detine rolul central, organizatia este
subordonata intereselor individuale putand fi parasita oricand,
este de tip: macho, roi
Culturile caracterizate prin omoginitatea valorilor ,
perspective care ofera motivare pozitiva, conceptii de baza
orientate spre consultare, decizie de grup si cooperare sunt :
pozitive
Cultura nationala , factorii tehnici si tehnologici , factorii
juridici , repr. Pt cultura organizationala , factori: externi
Compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele propuse cu
scopul depistarii abaterilor, pe baza carora se trag concluzii pt
viitor, se refera la etapa de: evaluare a rezultatelor
Componenta strategica prin care se asigura identitatea
organizatiei, diferentierea de competitori prin asocierea cu un
produs, proces, tehnologic defineste: viziunea strategica
Componenta strategiei care clarifica directia pe care o va
urma organizatia, precizand natura afacerii prin asocierea cu
un produs sau proces tehnologic, capabil sa satisfaca o nevoie
specifica a consumatorului/client defineste:
misunea
organizatiei
Crearea deloberata a unor particularitati in realizarea si
vanzarea produselor si serviciilor capabile sa asigure firmei un
atu in comparatie cu intreprinderile concurente defineste :
avantaj competitiv

Conditia de baza pt ca un avantaj obtinut la un moment dat


de o firma sa fie consifderat avantaj competitiv este ca el sa
fie: de durata

Elaborarea si punerea in functiune a regulilor si procedurilor


de desfasurare unitara a activitatilor din intreaga organizatie
este parametrul care se refera la: standartizare

Continutul postului este dat de : obiective, sarcini,


responsabile

Exprimarea noutatii fenomenelor si proceselor din diverse


pct de vedere economic, social, uman, etc , rs cerintei de
rationalitate a sistemului informational de: complexitate

Capacitatea sistemului informational de ase adapta rapid la


modificarile produse in mediul intern sau extern al organizatiei
este forma de exprimare a parametrului: flexibilitatea
Functionalitatea optima a oricarui tip de organizatie, este
asigurata de doua importante categorii de procese de munca:
de management si de executie
F-tiile M. IDENTIFICATE DE h. Fayol in lucrarea sa
Administratia industriala si generala sunt : a prevedea, a
organiza, a comanda, a coordona, a controla
Factorii determinati de componentele politice, juridice,
economice sau sociale ale mediului organizatiei, definesc :
factori externi
Factorul care indica preferinta managerilor fata de traditie,
rutina, conservatorism, sau dimpotriva, deschiderea catre
cunostintele actualizate oferite de stiinta M , SE REFERA LA :
metode si tehnice de M UTILIZATE in raport cu
subordonatii
Factorul de generalizare a unor grupe de posturi
asemanatoare din pct de vedere al autoritatii si
responsabilitatii este : fuctia
Forma de dezinformare prin care se culeg, prelucreaza si
transmit, in mod neindetionat mesaje eronate, este:
distrorsiunea
Existenta unui organ intern care centralizeaza culegerea si
prelucrarea informatiilor, adoptate deciziilor pt existenta si
functionarea ansamblului, corespunde unei imagini asupra
organizatiei : neurologice

Exprimarea sintetica si clara a mesajului, a elementelor de


noutate, a specificului situatiilor, rs cerintei de rationalitate a
sistemului informational de: concizie si claritate
Extragerea si conservarea substan.informat. cu semnificatie
ot istoricul, prezentul si perspectiva organizatiei, rs cerintei de
rationalitate a sistemului informational de : fiabilitate
S
Selectati din urmatoarele variante definitia managementului
ca proces: repr. activitatea care, desfasurata intr-o
firma , minister, ramura sau economie, poate conduce
la stagnare, succes sau dezastru
Selectati din urmatoarele variante, definia managementului in
acceptiunea de cariera profesionala : repr. optiunea
individuala a unor persoane de a practica M
ca
profesie
Selectati din urmatoarele variante definia M, CA DISCIPLINA
stiintifica:
ofera ansamblul de cunostinte necesare
formarii managerilor si orientarii muncii lor
Selectati din urmatoarele variante definia M CA STIINTA:
studiaza procesul
de
management
in vederea
sistematizarii si generalizarii unor concepte, legi,
principii, reguli a conceperii de noi sisteme, metode si
tehnici ce conduc la cresterea eficientei activitatii
desfasurate
Selectati tripla determinare a relatiilor de management:
socio-economica, tehnico-materiala, socio-umana

Elementele culturale legate de mediul exterior al firmei care


se refera la posibilitatile ei dezvoltare, la pozitia in raport cu
competitorii
intr-un
anumit
orizont
temporal
repr:
perspectivele organizatiei

Stiinta economica de sinteza, ca un puternic caracter


interdisciplinar
si
aplicativ,
centrata
asupra
omului
organizational, reprezinta trasaturi ale: managementului
organizatiei

Enuntul conform caruia, in elaborarea deciziei se utilizeaza


metode si tehnici adaptate realitatilor din cadrul firmei, se
refera la una din cerintele de rationalitate:
sa fie
fundamentala stiintific

Stabilirea rezultatelor finale care urmeaza sa fie realizate:


precizarea
si
repartizarea
obiectivelor
pe
fiecare
compartiment, conceperea politicii de orietare si coordonare,
repr. obiective ale f-tiei de: ........................

Enuntul conform careia, decizia treb sa fie adaptata de M, in


ale carei sarcini cade, se refera la una sin cerintele de
rationalitate: sa fie imputernicita

Selectati din urmatoarele variante , rezultatele f-tiei de


organizare: structura organizatorica, sistemul decizional
(1,2.5)

Enuntul potrivit careia, decizia treb sa cuprinda toate


elementele necesare intelegerii complete si implementarii:
obiectiv, resurse, termene, responsabil, se refera la
una din cerintele de rationalitateP sa fie completa

Satisfactia sau insatisfactia in munca a angajatilor si


exercitarea eficienta atat a f-iilor anterioare cat si a functiei de
control-reglare, repr,rezultatele exercitarii corespunzatoare a
functiei : coordonare

Enuntul potrivit careia decizia nu trebuie sa contrazica ci sa


sustina politica generala a firmei, in caz contrat decizia
creeaza indecizie, intarziere, nesiguranta, pasivitate, se refera
la una din cerintele de rationalitate : sa se incadreze in
ansamblul deciziilor adoptate anterior

Selectati din urmatoarele variante, principalele activitati


componente ale functiei de antrenare: motivarea pozitiva, si
m. Negativa
Stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si
intelectuala, a comportamentelor acestora, precum si
gruparea lor pe posturi, formatii de munca, comportamente si

atribuirea lor personalului corespunzator anumitor criterii


eco.tehnice si sociale in vederea realizarii in cat mai bune
conditii a obiectivelor stabilite prin prevedere, defineste f-tia
de: organizare
Scoala repr. prin Frederick W. Taylor, Henry Fayol si Hentry
Ford este: clasica
Scaoal care arata necesitatea ca medotele de management
sa fie adaptate specificului oamenilor condusi si descopera pt
prima oara organizarea informala, repr. 2 dintre conditiile
scolii: sociologice (elton M)
Scoala se situeaza in primul plan cercetarilor sale factorului
uman, este: sociologica
Scoala se
sistemica

promoveaza

conceptului

de

sinergie

este:

Scoala ce ia in considerare circumstantele , aspectele ale


procesului de managament , generate de situatiile concrete
cu care se confrunta, repr.contributie a scolii: contextuale
Selectati din urmatoarele variante, tipurile de manageri
clasificati dupa nivelul ierarhic la care se situeaza postul:
manageri de nivelul inferior, mediu, superior
Selectati din urmatoarele variante, tipurile de manageri
clasificati dupa natura activitatii coordonate: manageri
funtionali si generali
Selectati din urmatoarele variante , calitatile personale si
interpersonale pe care ar trebui sa le detina un managerL
abilitati de comunicare, stabilire si mentinere, intuitie
si flexibilitate in relatiile cu clientii, beneficiarii si
membrii organizatiei
Stilurile de management democrat, autoritat si participativautoritat se clasifica astfel dupa : autoritarism
Stilul de leadership, caracterizat prin supravegherea stricta a
subordinatilor, sentiment de teama insuflat acestora, frica
actionand ca modalitate de control, este: autocratic
Stilul de leadership, caracterizat prin faptul ca in limitele unor
directii generale de actiune stabilite de top-management, se
acorda libertate de actiune angajatilor este:
laissezfaire/democratic
Sunt
componentele
ale
perspectivele
organizatiei,
individuale

culturii
valorile,

organizationale:
perspectivele

Selectati din urmatoarele formulari pe cea care nu respecta


cerintele de rationalitate ale deciziei de management: sa fie
flexibila
Selectati din urmatoarele variante, deciziile clasificate dupa
orizontul de timp: strategice, tactice, curente

fiecare domeniu de activitate este definitia data de strategia


de: M Porter
Strategiile de crestere, neutrale, defensive sunt strategii la
nivelul: firmei
Strategia in care obiectivele se fixeaza la un nivel superior,
cantitativ, fata de perioadele anterioare este de tip: de
crestere
Strategia in care nivelul obiectivelor este redus in mod
intentionat de scopul menajarii si intarii avantajelor obtinute
si a regenerarii resurselor, fiind practicata ulterio unui efort
investitional intens, este de tip: neutrala de consolidare
Strategia in care obiectivele sunt similare celor anterioare,
eventual, corectate cu rata inflatiei si care cere
supravegherea atenta a mediului si o mare capacitate de
reactie la schimbarile acestuia, este de tip: neutrala de
continuitate
Strategiile adoptate in scopul redresarii situatiei financiare a
organizatiei care trece printr-o faza de declin si care , in
aplicare parcurg, in general doua faze: contractia si
consolidarea sunt de tip: defensive , de redresare
Strategia practicata ca ultima solutie si preferabila
falimentului, care presupune riscul subevaluarii si/sau riscul
pierderii oportunitatiide a vinde la valoarea reala, este de tip:
defensiva, de lichidare partiala
Strategiile care se bazeaza pe o dinamica pozitiva a
organizatiei prin care se combina activitati, afaceri, resurse
diferite si considerabile sunt clasificate dupa criteriul:
portofoliu
Strategia care focalizeaza eforturile spre un produs, o familie
de produse, o piata, o tehnologie, o industrie iar avantajele
evidente sunt legate de posibilitatile de alocare eficienta a
resurselor si de coordonare este : de concentrare
Selectati
parametrii
de
caracterizare
organizatorice:
standartizarea,
formalizarea, centralizarea autoritatii

ai
structurii
specializarea,

Structurile organizatorice de tip ierarhic, functional si ierarhicfunctional se clasifica dupa criteriul : morfologic
Structura informala este alcatuita din : grupuri, norme de
comportament, lideri, roluri
Structura constituita in mod voluntar, ca urmare a unor
raporturi
socio-profesionale
spontane
care
urmaresc
satisfacerea unor interese individuale, definiste structura:
informala
Selectati din urmatoarele formulari pe cea care nu se refera la
cerintele de rationalitate privind informatia: frecventa
I

Strategia a fost definita complex ca plan de actiune,


stratagema, model de comportament, mod de pozitionare a
firmei in mediu, perspectiva, de: H Mintzberg
Stabilirea acordarii fundamentale pt obtinerea avantajului
competitiv urmarit de firma, abordate din care decurge
ansamblul actiunilor pe care trebuie sa le desfasoare firma in

Identificati din urmatoarele formulari factorul care a general


ecolutia rapida a MANAGEMENTULUI: imbunatatirea masiva
a sistemilor globale de comunicatie
Identificati din urmatoarele formulari factorul care a generat
evolutia rapida a managemntului: capacitatea crescuta a
firmelor de a concura intre ele

Identificati din urmatoarele formulari factorul care a generat


evolutia rapaida a managementului:
o puternica
interconexiune
intre
popoarele
lumii
datorita
comertului crescut si prin dezvoltarea calatoriilor si
transportului aerian

Ipostaza in care decizia cere rationamente produnde,


informatii multe si diverse, metode complexe intrucat
obiectivele vizeaza aspecte multiple din viata organizatiei, iar
efectele se vor resimti intr-un orizont temporal indelungat,
este de: proces decizional

Identificati din urmatoarele formulari factorul care a generat


evolutia rapida a managementului: dezv. Rapida a
tehnologiei microelectronice, capacitatea crescuta a
firmelor de a concura intre ele, intrarea pe piata a unor
firme cu costuri reduse, din tarile asiatice, care au
concurtt cu formele de traditie din Occident

Informatiile endogene si exogenese clasifica astfel dupa:


provenienta

Instrumentele de investigare in timp, cu ajutorul carora se


corecteaza si se desprind tendintele viitoare ale proceselor
eco.tehnice, demografice, intr-un orizont temporal de 10-15
ani, se refera la : prognoze
Identificarea f-tiilor M, relevarea calitatii fizice, morale,mentale
si educationale necesare managementului si formularea unor
principii specifice managementului, repr.contributii aduse
dezvoltarii managementului, de catre: henry fayol
Influenta asupra proceselor de actiune; dubla profesionalizare,
caracterul creator al muncii desfasurate, autoritarismul, sunt
caracteristici atribuite: managerilor
Inteligenta, capacitatea de a recunoaste si accepta noul,
imaginatia, capacitatea de prevedere, sunt calitati cerute
managerului grupate in functie de: intelect

n organizarea acestei functiuni este necesar ca managerul sa


asigure in permanenta un echilibru intre interesele salariatilor,
obiectivelor si reyultatele organizatiei, se refera la functiunea
de: de resurse umane
n aceasta etapa, rolul decidentului este de a identifica o
problema deciyionala si de a o diferentia de una
nedecizionala, selectati varianta corecta : identificarea si
definire a problemei
n cadrul acestei etape, decidentul trebuie sa tina seama de
posibilitatea divizarii in grupuri, a criteriilor, precum si de
proprietatea de dependenta si independenta a acestora,
selectati varianta corecta: stabilire a criteriilor si a
obiectivelor decizionale
n aceasta etapa, are loc alegerea variantei optime, din mai
multe cai de actiune, a uneia care corespunde cel mai bine
criteriilor utiliyate, selectati varianta corecta: alegere a
variantei optime
P

Inteligenta, increderea in sine, energia, spiritul dominator,


onestitatea si integritatea, reprezinta trasaturi specifice:
liderului
Impactul leadership=ului asupra culturii organizational,
vizeaza: dezv.unoi noi viziuni, precum si a altor valori
cu scopul de a sustine competitivitatea pe termen
lung;
Intre mijloacele de munca, materiile prime si materialele
utilizate se stabilesc relatii de interdependenta care contribuie
la atingerea obiectivelor fundamentale ale organizatiei
exprima trasatura organizatiei de organism : tehnicomaterial
Intrarile (utilaje, materii prime, materiale, combustibili,
informatii, bani, forta de munca) , procesele de productie si
iesirile (produse. Servicii, bani si informatii)
destinate
sistemilor din care fac parte materializeaza trasatura
organizatiei ca sistem: deschis
Initiatorul conceptului de functiune a fost: henry ford
Indivizii care in virtutea personalitatii, actelor sau atitudinilor
intra in memoria colectiva, oferind organizatiei o anumita
identitate, repr. eroii
Ideiile si actiunile tipice impartasite de membrii unei
organizatii care-i ajuta sa actioneze adecvat intr-o situatie
data se refera la: perspectivele indivizilor
Ipostaza in care decizia declanseaza actiuni pt rezolvarea unor
probleme cunoscute, de anvengura redusa, a caror frecventa
este ridicata, in care rutina devine un avantaj prin plusul de
experienta acumulat in timp, este de: act decizional

Procesul in care managerul opereaza cu 3 elemente


fundamentale- idei, lucruri si oameni, realizand prin altii
obiective propuse, reprezinta definitia managementului
propusa de: A Mackensie
Procesele determinate din pct de vedere cantitativ care dau
consecinta obiectului de activitate al organizatiei, se refera la
: procesele de executie
Prognozarea, planificarea si programarea
component ale functiei de: prevedere

sunt

activitati

Printre precursorii stiintei managementului nu se numara:


Henry Fayol
Principalele scoli care au marcat evolutia managementului ca
stiinta sunt: clasica, sociologica, cantitativa, sistemica,
contextuala
Principiului organizerii muncii, ce a permis divizarea
activitatilor si operatiilor, precum si specializarea personalului,
reprezinta contributii aduse de scoala: clasica
Persoana care exercita f-tiile managementului in virtutea
obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor
specific functiei pe care o ocupa, defineste: managerul
Persoana care, in virtutea trasaturilor de personalitate si a
calitatilor intelectuale, obtine accesul la putere influentand
comportamentulaltor indivizi, defineste: liderul
Previzionarea functionarii firmei, reprezinta activitate specifica
functiunii: de cercetare-dezvoltate

Programarea, lansarea si fabricarea produselor/ prestarii


serviciilor, reprezinta activitatii specific functiunii: de
productie
Preferintele sau atitudinile collective fata de nevoile sociale si
idealurile generale de acestea, care se impugn membrilor
organizatiei, se refera la : valori
Procesul constient de alegere a unei alternative de actiune din
mai multe posibile in vederea realizarii unui obiectiv prin a
carei aplicare este influentat comportamentul cel putin unei
alte personae decat decidentul, defineste : decizia de
management
Proectia ceea ce se intentioneaza a fi organizatia intr-un viitor
indenlungat si adesea, neprecizat, prin care se pune in
evident arta managementului dar si capacitatea managerului,
strateg de o prefigure perspectivele dezvoltarii firmei, de cele
mai multe ori, ignorandu-I starea prezenta reprezinta:
viziunea strategic
Potentialul de care dispune sau la care poate avea acces firma
pt realizarea strategiei defineste : resurse strategice
Prelucrarea initiative in exploatarea avantajului concurential,
ocuparea campului de lupta si slabirea fortei adversarului,
exprima cerinte ale principalului: ofensivei
Parametrul ce releva modul de urmarire si gradul de realizare
al obiectivelor, defineste:
Procesul de oficializare, prin documente scrise, a regulilor,
procedurilor si interactiunilor din cadrul organizatiei defineste:
formalizarea
Parametrul care reflecta diviziunea muncii, sim pe aceasta
baza , impartirea sarcinilor si operatiilor pe diferite posturi se
refera la : specializare
Procesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a
unor date si informatii este: redundata
Prezentarea informatiei in volumul , structura si nivelul de
prelucrare cerute la un moment dat rs cerintei de rationalitate
a sistemului informational de: oportunitate

Managerul care stabileste obiective, strategiile si politicikle


repr.organizatia in raport cu administratia locala si sau cetrala,
fiind raspunzator de procesele decizionale de ansamblu ale
organiz. Defineste: managerul de nivel superior
Managerii responsabili ai unoor demenii specializate in
operatiuni,
cum
ar
fi:
contabilitate,
personal,
financia,marketing: manageri functionali
Modificarea fundamentala a culturii este posibila numai in
cazul schimbarii: conceptiilor de baza
Modalitatile prin care se pot fi rezolvate obiectivele strategice,
indicand directiile posibile de dezvoltare ale firmei repr.
Optiunile strategice
Modificarea totala say partiala a unui mesaj, in mod
intentional, pe parcursul inregistrarii, prelucrarii si/sau
transmiterii datelor si informatiilor repr. Filtrajul
R
Raporturile care se stabilesc intre componentii unei organizatii
si intre acestea si compononetii altor organizatii in procesele
previzionarii, prganizarii, antrenarii si evaluarii activitatilor
desfasurate, repr. Definia: relatiilor de management
Reprezinta functiuni ale firmei: cercetarea-dezvoltarea,
productia, conerciala, financiar-contabila, de personal
Recrutarea ,selectia, incadrarea, integrarea profesionala,
evaluarea performantelor individuale, formarea si desvoltarea
personalului, repr. Activitati specifice functiunii: comerciala/
de resurse umane
Reprezinta un obiectiv principal al managerilor:
corelare intre functiuni

o buna

Reprezentarile si ideile managementului de varf cu privire la


organizatie, angajatii, partenerii de afaceri, exprimate prin
pareri de la sine intelese considerate ca atarare,definesc:
concepte de baza
Regulile specifice de comportament care se aplica tuturor
membrilor organizatiei si care deriva din valori si credinte
contribuie: norme de compotament

G
Generate de desfasurarea proceselor de management;
determinate de dimenisunea organizatiei, complexitatea
produselor sau lucrarilor efectuate in cadrul organizatiei, de
nivelul dotarii tehnice a organizatiei, constituie caracteristici
le: relatiilor de management
Grupul de persoane care contribuie la realizarea in comun a
unui scop, folosind mijloace specifice defineste: ..................
M

Raporturile care se stabilesc intre functii aflate pe acelasi


nivel ierarhic, dar care se fla intre componente diferite,
definesc functia de: cooperare
Reuniunea unui numar restrans de indivizi pe perioade scurte,
ca urmare a unor relatii de natura afectiva pt satisfacerea
unor nevoi idividuale desemneaza: grupul informal
Reflectarea corecta a proceselor si fenomenelor din diverse
puncte de vedere, economi, social, uman- rs cerintei de
rationalitate a sistemului informational de: complexitate

M este un proces social..., iar procesul consta in planificare,


control, coordinare si motivatie reprezinta definia M ca proces
propusa in anul `1957 de : E.F.L Brench

Reflectarea situatiilor ,faptelor, fenomenelor in evolutia si


indicarea tendintelor viitoare, rs cerintei de rationalitate a
sistemului informational de : dinamism

Manifestarea
calitatilor,cunostintele,
aptitudinilor
de
management in relatiile cu subordonatii , omologii aau sefii
desemneaza: stilul de management

L
Liderul desemnat oficial , investit cu autoritate formala
atribuita postului, ce poate directiona membrii grupului

folosind ca mecanisme de influentare


structurarea, este: liderul formal

cosideratia

si

Organizarea activitatilor de baza, organizarea muncii si


organizarea managementului sunt activitati componente ale
fuctiei, de: organizare

Liderul cu aparatie spontana , ce poate afla in una din


urmatoarele ipostaze: lider de misune, socio-ecmotional, este:
liderul informal

Organizatia tratata ca pe un organism viu, aflata intro stransa


legatura cu mediul reprezinta contributii ale scolii: sistemice

Liderul care decide singur, dicteaza, nu se refera decat la sine


si un grup, de ordine, dar nu participa la munca, este: din
perspectiva autoritatii exercitate

Organizatia considerata un mecanism ale carui rotite trebuie


unse si plasate pe locul lor corespunde unei viziuni in care
organizatia este: un mecanism

Liderul ce suprema creativitatea si obliga grupul sa se


plafoneze este: liderul autocratic

Organizatia considerata un sistem biologic care se adapteaza


la mediul sau corespunde perspectivei in care ea este: un
mecanism viu

Liderul ce anima grupul, partici[a si se considera parte


componenta a echipei este: liderul democratic- patriarhul
Liderul ce sustine relatiile interpersonale , creativitatea si
obtine astfel un randament bun al echipei, este: liderul
democratic
Lideruk ce repr.o autoritate, retrasa, care nu ajunge sa
coaguleze efortul colectiv, este: liderul neimplicat
Liderul care genereaza tensiuni in interiorul echipei, unde
performanta si nivelul de satisfactie sunt scazute, este:
liderul neimplicat
Liderul orientat catre propria imagine, ce se considera
purtatorul unei idei si proiecte marete, dand dovada de mare
agresivitate, orientate spre actiune este: liderul nacisist
Liderul marcat de dorinta de a avea lucruri si oameni,
netolerand nici o rezistenta, asteptand de la colaboratori
pasivitatea si supunere, este : liderul posesiv
Liderul ce reprezinta individul adult si implinit ce respecta
personalitatea celorllati, care este ascultat dar nu temut, ce-si
pune intreaga energie in serviciul comunitatii, este: liderul
intelept
Leadershi-ul , urmareste:
viziunii pe termen lung

dezvoltarea si comunicarea

Locul in care guverneaza ; unde indivizii se aliaza sau se opun


in incercarea de a-si apara interesele, corespunde unei viziuni
in care organizatia este: sistem politic
Locul in care angajatii desfasoara procesele de munca sau
intelectuale, generate de noi produse, lucrari sau servicii
exprima trasatura organizatiei de organism: socio-economic
Locul in care psihicul umna se manifesta, locul in care
pasiunile se pot exprima, aducatoare de satisfactii sau de
angoase , corespunde unei imagini a organizatiei: ...........
Limbajele, sloganuri, povestiri, mituri prin care se vehiculeaza
mesaje esentiale, ale culturii organizatiei fac parte din
produsele artificiale: verbale
O
Obiectul de studiu al managementului organizatiei este
reprezentat de: relatiile umane aparute in organizatiei,
indiferent de natura sau dimensiunea activitatii prin
procesele de manegement

Organizatia care incorporeaza resurse umane , materiale,


financiare si informationale intre care se stabilesc legaturi
multipli si stabile prin care se asigura
functionalitatea
exprima trasaturi de organism: complex
Organizatia isi adapteaza necontenit functiile , conform
evolutiei pietei, sub impulsul progresului tehnic, al factorilor
entogeni si exogeni, ceea ce exprima trasatura organizatiei de
organism: adaptiv sau dinami
Organizatia privita ca un grup , o comunitatea care-si creeaza
propriile valori si relatiile cu apartenenta, corespunde
imaginii: antropologice
Organizatia este mijlocul prin care gurpul dominant incearca
sa-si consolideze si perceptueze dominatia, corespunde
imaginii: ideologice
Organizatia considerata o masina proiectata sa realizeze
sarcini si ibiective precise , ignorand relatiile cu mediul extern
exprima viziunea asupra organizatiei ca sistem: inchis
Organizatia aflata in relatii de inderdependenta cu mediul in
care actioneaza, considerata un subsistem al sistemului
economiei nationale eprima viziunea asupra organizatiei ca
sistem: deschis
Ofera o perspectiva mai larga, permit evaluarea unui nr mare
de informatii si variante, discutiile clarifica problemele
reducand
astfel
incertitudinea,
discutiile
stimuleaza
creativitate, reprezinta avantaje ale deciziei: de grup
U
Utilizarea unor concepte, notiuni, metode, tehnici predominat
eco.cu un interes exagerat asupra activ.de productie, in care ftiile m.exercitate prioritar sunt organizarea si contrulul ,
reprezinta caracteristice scolii: clasice
Utilizarea unor cunostinte apartinind matematicii, statisticii,
analizei eco. Accent pus pe functii de prevedere si control
reglarem fiind cek mai des adoptate, caracteristici ale scolii:
cantitative
Urmatorii factori: autoritarismul, directivitatea, relatia cu
subordonatii, orientarea fata de problemele subordonatilor,
metode si tehnicile de managementutilizat influenteaza:
stilul de management
Urmatoarele elemente: produsele artificiale,actorii, eroii,
perspectivele indivizilor in organizatie, apartine: partii
vizibile si accesibile a culturii organizationale

T
Teoriile x si y au fost elbarote in cadrul scolii: sociologice
Teoriile comportamentului
douglas mc gregor

uman

au

fost

elaborate

de:

Tendinta de a supralicita rolul resursei umane, in cadrul


organizatiei, reprezinta limita a scolii: sociologice
Tendinta de abordare mecanica a fenomenelor si proceselor
de management , ceea ce nu poate fi exprimat matematic si
statistic este ignorat , repr.limite ale scoloo: cantitative
Totalitatea activ, desfasurate de personalul de o anumita
specialitate in scopul realizarii obiectivelor derivat de gradul ii,
rezulte din obiectivele generala ale organizatiei, definestE:
functiunea
Traiectul parcurs de date informatii deciizii de la emitator la
destinar , defineste: circuit informational
N
Noua abordare a managementului in care se considera fiecare
dintre scolilee anterioare de management, poate fi folosita ,
valorizata, in fucntie de specificul situatiei in care se
desfasoara procesul de managemtn, repr.contributie a scolii:
contingente
Nu este trasatura a mangerilor: influenta directa asupra
productiei
Numarul de persoane aflate in directia subordonare a unui
manager este: ponderea ierrarhica
Nivelurile de performanta pe care organizatia urmareste sa le
realizeze pe termen lung, directionandu-i activitatile catre
rezultatatele cheie specifice , repr.: obiectivele strategice