Sunteți pe pagina 1din 43

ELABORAT DE:

GOSAV ELENA
Regim juridic PF
Date de identificare GOSAV
ELENA
Data intocmirii: 20.12.2011

PLAN DE AFACERI

DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CERNEA MIHAELA


1

A .1 Euro=4.3165 Lei
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solicitantului
Gosav Elena - Persoana Fizica
Date de identificare ale acestuia
CNP: 2910310360011
Obiectul de activitate*
Cod CAEN: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
oleaginoase
Forma juridic a solicitantului
Persoana Fizica
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
Gosav Elena
CI:TC 250124
CNP: 2910310360011
Tel: 0742640557
II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE
Istoricul activitii
1 Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 112, n situaia n care
solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole

Gosav Elena,necasatorita, am luat contact cu activitatile din domeniul agricol in anul 2009,cand am lucrat ca muncitor necalificat la
SC GOSMAR SRL Tulcea.
Fiind absolventa a Colegiului Dobrogean Spiru Haret conform certificatului de Absolvire a Liceului Nr 65/1.07.2010 si a Cursului
de Calificare Profesionala,organizat de catre Camera Agricola Judeteana Tulcea conform Certificatului de Calificare Profesionala Nr
3810/25.112010 in meseria de lucrator in cultura plantelor, am considerat de cuviinta sa preiau conducerea exploatatiei agricole prin
infiintare arendand teren in suprafata de 29.50 ha in zona Cerna.
In prezent, exploatatia agricola detinuta de mine are in componenta 29.50 ha teren arabil care in anul agricol 2010-2011au fost
semanate cu grau 9.50 ha,floarea-soarelui 4ha,rapita 10 ha,porumb 1.50 ha,pepeni verzi si galbeni 4 ha si 0.50 ha vie ha conform Printscreenului eliberat de APIA.Mentionez ca terenul il detin in arenda conform Tabelului Centralizator al contractelor de arenda Nr
1437/18.04.2011 eliberat de Primaria Cerna.
Eroziunea solului, in special eroziunea solului prin apa, este un fenomen larg raspandit in Romania, fenomen a carui manifestare pe
termen lung, reduce viabilitatea fermelor si aduce daune mediului inconjurator. Promovarea Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (BCAM)
relevante pentru combaterea eroziunii solului reprezinta un pas important pentru inlaturarea acestei amenintari, prin adoptarea unor practici
de agro-mediu ce vizeaza conservarea solului si a apei.
Riscul de eroziune este crescut si de faptul ca multe terenuri sunt lasate descoperite pe timpul iernii, de aceea una dintre cele mai
simple masuri de conservare a solului este incurajarea utilizarii asa numitelor culturi verzi. Acestea sunt semanate imediat dupa recoltare si
protejeaza solul pe timpul iernii asigurand acoperirea acestuia cu vegetatie.
Acest pachet de conservare a apei are de asemenea potentialul de a diminua riscul scurgerilor de nutrienti, in special a azotului, in
timpul iernii. Pachetul poate astfel contribui la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa de a asigura o buna stare ecologica si chimica a
tuturor apelor.
Avand in vedere aceste lucruri si ca terenul este situat in podisul Cernei, zona arida si cu stratul roca-mama la suprafata,am considerat
ca este necesar sa accesez aceasta masura de agro-mediu-P4(culturi verzi), pe o suprafata de 8.50 ha.
Activitatile de mecanizare in exploatatie (arat, discuit, semanat , prasit, erbicidat, fertilizat, recoltat) sunt efectuate cu terti, exploatatia
neavand in dotare utilaje agricole.
Dupa semnarea contractului de finantare si obtinerea transei I a ajutorului nerambursabil voi achizitiona 14ha teren arabil in zona
Cerna.
Bazele de producie ale solicitantului
Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt.

1.
2.

Localitate/
Jude

Cerna

Suprafaa agricol total


n folosin
(arend/concesiune
)
29.50

Din care:

proprietate

Arabil
29.50

Puni

Fnee

Pomi

Vii

Alte
categorii

TOTAL

29.50

29.50

Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr
Crt

Localitate/
Jude

Nr. animale deinute

Cabaline

Bovine

Ovine

Caprine

Psri
Nr.
Porcine

Familii de
albine
Nr.

Alte
specii

1.
2.
.....
TOTAL

Dotrile fermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) n anul 0
Nr
Crt
1.
2.
.....
Total
1.
2.
3.
.....
Total
1.
.....
Total
1.
2.
3.

Detaliere
Numr
I. Cldiri pentru producia vegetal
Magazie cereale
Remiz utilaje

II. Cldiri pentru producia zootehnic


Grajduri
Saivane
Padocuri

III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)


Pensiune agroturistic

IV. Maini i utilaje agricole


Tractoare
Combine
Semntoare paioase
Plug

Suprafaa
(mp)

Capacitate

4.
5.
Total

Disc

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA


In sectorul agricol este necesara o reforma structurala majora ce necesita un sprijin financiar acordat pe baza de proiecte si programe
eligibile pentru fondurile europene si comunitare care sa asigure restructurarea si competitivitatea la nivelul tarilor membre UE. Avand in
vedere aceste aspecte m-am orientat spre dezvoltarea unei exploatatii pentru cultura cerealelor si a plantelor tehnice, cu potential de
productie mediu care au asigurata valorificarea imediata dupa recoltare si la preturi care asigura acoperirea costurilor de productie cu o
rezerva pentru inceperea unui nou ciclu de productie.
OBIECTIVUL GENERAL al acestui proiect corespunde cu obiectivul masurii de imbunatatire si crestere a competitivitatii sectorului
agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri in activitatile agricole din spatiul rural.
Avand in vedere ca generatia tanara de fermieri poate sa indeplineasca mai usor cerintele pe care societatea le solicita profesiei de
agricultor si totodata si pe cele cerute prin Regulamentele Politicii Agricole Comune: securitatea alimentara, igiena si bunastarea animalelor,
diversificare, obtinere de produse locale de calitate superioara, constientizarea rolului pe care il joaca agricultura in combaterea schimbarilor
de clima, crearea de locuri de munca si crestere economica in mediul rural, Gosav Elena, intentionez dezvoltarea acestei ferme vegetale intro exploatatie agricola cu eficienta economica obtinuta din cultura plantelor si in special a pepenilor, cerealelor si plantelor tehnice.
OBIECTIVUL SPECIFIC al masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri.D-ra Gosav Elena ,
intentioneaz sa dezvolt exploatatia agricola in localitatea Cerna .Astfel daca in prezent exploatez o suprafata de 29.50 ha conform extasului
de la APIA, in viitor intentionez sa creasc suprafata prin cumpararea a14 ha teren arabil, schimband si structura de culturi in functie de
cerintele pietei.
Cresterea veniturilor si a eficientei economice in ferma se va realiza prin:
Aplicarea unor tehnologii eficiente de cultura a plantelor si cresterea calitatii produselor agricole conform cerintelor pietei.In cadrul
fermei se vor utiliza doar seminte din soiuri certificate din punct de vedere fitosanitar
Reducerea pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiei agricole
Noile tehnologii moderne de cultura au caracter ameliorativ asupra solului favorizand refacerea calitatii acestuia,solicitantul accesand
si masuri de agro-mediu P4
Cresterea dimensiunii fermei prin cumparare de teren arabil

OBIECTIVUL OPERATIONAL este indeplinit intrucat am preluat exploatatia agricola in anul 2011 devenind astfel un tanar fermier care
incepe pentru prima data o activitate agricola ca sef de exploatatie si prin oportunitatile oferite de PNDR 2007-2013 , respectiv prin Masura
112 Instalarea Tinerilor Fermieri a intocmit documentatia nesesara pentru accesarea sprijinului oferit prin Masura mai sus mentionata.
4

Sprijinul va fi utilizat pentru dezvoltarea acestei ferme vegetale prin redimensionarea exploatatiei cumparand teren arabil .In acest fel va
contribui la dezvoltarea economica si cresterea rentabilitatii activitatii de cultura a plantelor.

Detalierea investiiilor necesare pentru atingerea obiectivelor, inclusiv date tehnice, pri desenate, anexate.
Obiectul investiiei

Suprafaa/Numr/Capacitate

Valoare
(lei)

Date tehnice
(dup caz)

Achizitionarea de teren arabil

14

14x4000

Teren arabil

Total

14

56000

Am stabilit ca obiectiv prioritar achizitionarea de teren arabil deoarece, aplicarea tehnologiilor de cultura performante, nu se pot
realiza decat prin respectarea asolamentelor, aplicarea de ingrasaminte, erbicide, insecto-fungicide si amendamente , fara riscul ca terenul sa
fie instrainat, prin vanzare de catre arendator.
Diferenta ajutorului public nerambursabil obtinut, fata de costul investitiei ,va fi folosit in achizitionarea de seminte certificate si im-puturi
necesare procesului de productie al fermei.
Investitia propusa presupune investirea partiala (32%) a sprijinului nerambursabil solicitat iar diferenta ajutorului public
nerambursabil obtinut, fata de costul investitiei ,va fi folosit in achizitionarea de seminte certificate si im-puturi necesare procesului de
productie al fermei.
IV. SCHIMBRI DE MANAGEMENT I PREGTIRE PROFESIONAL SOLICITAT
Exploatatia agricola va fi condusa de Gosav Elena, solicitanta a acestui proiect care inainte de semnarea contractului de finantare ma
voi autoriza ca Persoana Fizica Autorizata cu activitate COD CAEN 0111 conform angajamentului. Ca reprezentant legal voi intocmi un
plan de cultura pe 5 ani, putandu-se realiza astfel un asolament cat mai eficient care are o influenta benefica asupra productiei prin reducerea
gradului de infestare cu buruieni, boli si daunatori, acumularea apei si elementelor nutritive in sol, precum si prin asigurarea timpului
necesar pentru pregatirea terenului si realizarea semanatului in perioada optima.
De asemenea, intentioneaz ca pe viitor sa cumpar 14 ha teren arabil cu surse atrase din sprijin nerambursabil prin Masura 112.
Cresterea suprafetei utilizate prin achizitionarea de teren arabil va concura la obtinerea de productii superioare din punct de vedere
cantitativ si calitativ. Costul mediu de productie se va diminua de la an la an, ca urmare a cresterii eficientei utilizarii suprafetelor agricole.
Schimbarile de management vor avea in vedere:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi
5

Ajustarea profilului , nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei (schimbarea structurii de culturi) Ma bazez si pe faptul ca cele
4 culturi pe care le voi obtine sunt in concordanta cu cerintele pietei: grau pentru panificatie, rapita la export pentru biodiesel , floarea
soarelui pentru ulei si pepeni verzi si galbeni pentru consumul uman-cerinta de legume fructe autohtone fiind din ce in ce mai mare
Adaptarea exploatatiei la standardele comunitare si cresterea veniturilor exploatatiei agricole(creste eficienta exploatatiei prin
cresterea productivitatii in exploatatie ca urmare a utilizarii de hibrizi de inalta productivitate, datorita aplicarii unor lucrari mecanice
de calitate conform tenhologiilor de cultura, cresterea suprafetei exploatatiei)
Cresterea calitatii produselor obtinute vor stimula concurenta pe piata locala a produselor

Pentru lucrarile de semanat, fertilizat,vor fi implicati membrii familiei, incarcat baloti de paie si eliberarea terenului cultivat cu grau se va
face de catre crescatorii de ovine din zona care valorifica aceste produse secundare in ferma proprie ,plata facandu-se in contra partida, iar
lucrarile mecanizate le voi efectua cu terti.
Pregatirea profesionala pe care o voi urma pe MASURA 111 - Formare profesionala,Informare si difuzare de cunostinte este
managementul durabil a terenurilor agricole considerand ca este cursul de care am nevoie pentru a gestiona exploatatia in conditiile de
eficienta maxima, pentru aprofundarea problemelor privind diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii
productiei, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele UE, aplicarea cunostintelor privind
protectia mediului , managementul durabil al terenurilor agricole si gestionarea durabila a resurselor naturale.Voi obtine competente care sa
asigure desfasurarea eficienta a activitatilor care urmaresc obtinerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optima a resurselor. Acest
curs va contribui la formarea si perfectionarea mea in domeniul afacerilor agricole in corelatie cu cerintele pietei muncii,mai precis sa-mi
formez abilitati si deprinderi practice care sa-mi permita integrarea corespunzatoare in munca, asigurarea unor competente care sa certifice
nivelul de calificare atins in domeniu, sa activez responsabil si cu profesionalism in administrarea terenurilor agricole.

Obiectivul
Cresterea veniturilor fermei
prin aplicarea de tehnologii
noi si performante

Perioada propusa
2012-2016

Observaii
Se vor folosi doar seminte
din soiuri certificate din
punct de vedere fitosanitar,
achizitionare a 14 ha teren
arabil, inscrierea in
Cooperativa Agricola
Montana Natural D&D duce
la o valorificare superioara a
productiei
6

Cresterea dimensiunii
economice a fermei vegetale
cu peste 4 UDE
Cresterea competitivitatii
sectorului agricol prin
dezvoltarea fermei conduse
de tanarul fermier
Achizitionare a 14 ha teren
arabil

2012-2013 anul I de
implementare

Pregatire profesionala
Masura 111

2012-2013

Cresterea suprafetei de teren


prin cumparare a 14 ha teren
arabil

2012-2016

2012-2013

V. TIPUL I CANTITATEA
OPORTUNITILE DE PIA

Se va achizitiona teren arabil


necesar desfasurarii
activitatii agricole,
Managementul exploatatiior
agricole

PRODUSELOR

OBINUTE N TIMPUL I DUP RESTRUCTURARE, INCLUSIV

1. Pentru exploataiile agricole vegetale


Planul de cultur inclusiv pentru suprafee cultivate cu furaje
Denumire
cultur

An 0
Suprafa*
(ha)

An 1
Producie
(tone)**

Suprafa
(ha)

An 2
Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

An 3
Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

An 4
Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

An 5
Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

Gru

9.50

20

15

20

15

30

Floarea
soarelui
Rapita
Pepeni
Porumb
Vie
TOTAL

18

10

18

10

10
4
1.50
0.50
29.50

5
0.50

13
5
0.50

5
0.50

13
5
0.50

5
0.50

Producie
(tone)

* n funcie de sesiunea de depunere anul 0 reprezint anul anterior i respectiv anul curent n care se depune proiectul. n anul 0 vor fi
prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate.
**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur.

Intrucat zona Cerna este o zona arida se preteaza foarte bine culturile de toamna (grau, rapita) in detrimentul celor de primavara, care
necesita precipitatii mai bogate.De acest lucru si de faptul ca floarea soarelui nu se poate cultiva decat cel mult doi ani la rand pe aceeasi
parcela de teren am tinut cont la realizarea planului de cultura, cu respectarea angajamentului de agro-mediu P4 pe cele 8.50 ha de floarea
soarelui.
Dupa restructurare ,tinand cont ca voi cumpara teren arabil marind suprafata exploatatiei, cantiatea productiei va fi mai mare, , va
putea fi valorificata superior prin Cooperativa Agricola Montana Natural D&D a carui membru sunt, scutind astfel costul depozitarii
acesteia.
Ma bazez si pe faptul ca cele 4 culturi pe care le voi obtine sunt in concordanta cu cerintele pietei: grau pentru panificatie, rapita la
export pentru biodiesel , floarea soarelui pentru ulei si pepeni verzi si galbeni pentru consumul uman - cerinta de legume fructe autohtone
fiind din ce in ce mai mare.
2. Pentru exploataiile zootehnice i mixte:
Planul de producie al fermei zootehnice
Nr.
crt
1

2
3
4
5

SPECIFICARE

An 0
Cap

Prod.

An 1
Cap

Prod.

An 2
Cap

Bovine total, din care:


juninci
vaci de lapte
tineret bovin
Porcine
Ovine i caprine
Psri
Alte specii

Prod.

An 3
Cap

Prod.

An 4
Cap

Prod.

An 5
Cap

Prod.

VI. CALCULUL UNITII DE DIMENSIUNE ECONOMIC (UDE)

Activitate
vegetal
animalier
TOTAL

Unitatea de dimensiune Unitatea de dimensiune


economic a fermei n
economic a fermei n
anul 0
anul int
21.382
27.259
0
0
21.382
27.259

Unitatea de Dimensiune Economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiune economic este de 1.200 Euro.
Se va calcula totalul UDE din producia vegetal i/sau zootehnic pentru anul 0 i respectiv pentru anul int, conform seciunii
specifice din Cererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei.
Dimensiune Economic a exploataiei n anul int trebuie s fie de peste 10 UDE i mai mare cu 4 UDE fa de anul 0.

Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei.
Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE,fara zecimale, fara rotunjire)

6 UDE

12.000Euro

21 6=15

15 X 4.000=60.000Euro

TOTAL

V = 12.000 + 15 X 4.000Euro=72.000 Euro

Daca: V >40.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 40.000.Euro


V<=40.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata).

V =172.660 Lei/ 40.000 Euro


Toate costurile vor fi exprimate n lei.
1 Euro = 4.3165lei
Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri
publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU


Trebuie avut in vedere ca factorii de vegetatie actioneaza in complex fiind intr-o permanenta inter-dependenta.Obtinerea unor
productii mari si de calitate este posibila numai la o aprovizionare corespunzatoare a plantelor cu elemente minerale si asigurarea unor relatii
optime intre toti factorii de mediu.Valorificarea la un nivel corespunzator a potentialului genetic presupune cunoastrea particularitatilor
nutriei minerale si a rolului fiziologic pe care il joaca fiecare macro si micro element in parte.Astfel administrarea ingrasamintelor se va
realiza in functie de necesitatile plantelor, de perioada de vegetatie dar si de compozitia chimica a produsului utilizat astfel incat sa nu
administram cantitati mai mari care nu vor fi utilizate de plante si care vor determina cresterea cheltuielilor/unitate de produs dar si o crestere
a rezidurilor chimice la nivelul solului. Chimizarea ca factor de cea mai mare eficienta a cresterii recoltelor, s-a dovedit a fi factorul cel mai
distructiv mai ales in cazul unei folosiri nerationale a substantelor chimice.De aceea se va face o fertilizare faziala a solului cu ingrasaminte
si mai ales a celor cu grad ridicat de solibilizare cu sunt ingrasaminte cu azot. Produsele cu solubilizare lenta(ingrasamintele cu fosfor) vor fi
administrate odata cu pregatirea de baza a solului.
Terenurile agricole cultivate constituie un mediu specific, unde speciile de plante dominante sunt inlocuite cu regularitate.Numarul
speciilor cultivate este limitat, de aceea din punct de vedere al diversitatii biologice se considera ca au o mare importanta anumite activitati
antropice sau practici agricole prietenoase fata de mediul inconjurator pe care le voi aplica si anume:
Evitarea efectuarii araurilor timpurii pe un sol prea umed care conduce la compactarea solului, afectand modul de viata al
organismelor care traiesc in sol
10

Folosirea cat mai redusa a agregatelor agricole agresive (frexe, grape, cultivatoare) pentru afanarea si maruntirea solului, care pot
afecta si ucide organismele din sol
Aprovizionarea solului cu materiale organice stimuland activitatea benefica a ramelor(accesez masuri de agro-mediuP4)
Efecuarea lucrarilor solului cat mai devreme posibil pentru a permite animalelor salbatice sa revina in habitatul lor natural
Masinile de recoltat vor fi dotate cu dispozitive de alarma pentru indepartarea animalelor
Pe timpul iernii, terenul arabil va fi acoperit cu culturi de toamn pe cel puin 20% din suprafaa
Lucrrile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cuplante pritoare, se efectueaz de-a lungul curbelor de nivel;
Standarde pentru meninerea coninutului de materie organic n sol, prinaplicarea unor practici agricole corespunztoare:
Floarea soarelui - nu voi cultiva pe aceeai parcel mai mult de doi ani consecutiv;
Nu voi arde miritile i a resturile vegetale pe terenul arabil decat cu acordul autoritii competente pentru protecia mediului;

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI


Ca in orice activitate de productie exista riscuri in procesul de aprovizionare cu input-uri, de desfacere a productiilor obtinute si nu in
ultimul rand riscuri privind modul de organizare si desfasurare a activitatilor agricole tinand cont si de experienta fermierului. Astfel putem
avea surprize privind aprovizionarea cu input-uri de buna calitate, la timpul optim, tinand cont de faptul ca exploatatia este de dimensiune nu
foarte mare si experienta scazuta a tanarului fermier in relatia cu furnizorii.
In ceea ce priveste aprovizionarea cu input-uri mai pot aparea probleme primavara sau toamna in timpul campaniei cand cererea de
input-uri este mare si distanta relativ mare fata de un centru comercial determina sincope in transportul si aprovizionarea cu produse.
Avand in vedere existenta pe piata a unor produse similare concurente, voi urmari , prin activitatile promotionale, stimularea cererii
pentru produsele oferite prin accentul pus pe conditiile de prezentare ale acestora, care pot facilita identificarea lor in masa ofertei, in acest
scop m-am inscris in Cooperativa Agricola Montana Natural D&D.
Problemele privind funcionalitatea economiei de pia difer de la o ar la alta. n rile cu o economie consolidat se ridic mai
ales probleme privind perfecionarea mecanismelor pieei. ntr-un numr relativ mai mare de ri, problemele sunt mai complexe i vizeaz
att procesul de formare a sistemului de piee, ct i modernizarea funcionrii lui. n aceast categorie de ri se include i ara noastr,
aflat n faza de finalizare a procesului de edificare a unei economii de pia reale, funcionale, condiie indispensabil a integrrii n U.E.
Toate produsele realizate sunt afectate, n diferite grade, de comerul internaional. Presiunea din partea concurenilor internaionali i
regionali a crescut considerabil n ultimii cinci ani.
Una din particularitile producii agricole, cu implicaii n rentabilittatea acestei activiti, o constituie faptul c, costurile aferente
obinerii unei producii agricole se realizeaz pe parcursul unui an agricol care, n unele cazuri, ncepe n vara (rapia) sau n toamna anului
calendaristic anterior (orz, grau etc), iar producia i respectiv veniturile se obin odat pe an.
Riscurile care pot aparea in strategia de aprovizionare sunt in limite normale pentru o exploatatie de asemenea dimensiuni.
Avand in vedere specificul activitatii din agricultura, voi avea in vedere existenta unor riscuri la care este supusa activitatea :
11

aparitia de calamitati naturale ( seceta, grindina, ploi torentiale, etc );


cresterea nejustificata a preturilor la input-uri;
scaderea preturilor de valorificare a produselor agricole obtinute sub nivelul de cost, etc
Dar tinand cont de toate aceste riscuri pe care mi le asum si ma oblig ca printr-un management bun sa le diminuez.
IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE I ETAPE
Obiectivul
Cresterea veniturilor fermei
prin aplicarea de tehnologii
noi si performante

Perioada propusa
2012-2016

Observaii
Se vor folosi doar seminte
din soiuri certificate din
punct de vedere fitosanitar,
cumpararea a 14 ha teren
arabil, inscrierea in
Cooperativa Agricola
Montana Natural D&D duce
la o valorificare superioara a
productiei

Cresterea dimensiunii
economice a fermei vegetale
cu peste 4 UDE
Cresterea competitivitatii
sectorului agricol prin
dezvoltarea fermei conduse
de tanarul fermier
Cumpararea a 14 ha teren
arabil

2012-2013 anul I de
implementare

Cresterea suprafetei de teren


prin cumparare a 14 ha teren
arabil

Pregatire profesionala
Masura 111

2012-2013

2012-2016

2012-2013

Se va cumpara teren necesar


desfasurarii activitatii
agricole,
Managementul exploatatiior
agricole

12

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE


Indicatori

An 0

An 1

Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT

13

An 2

An 3

An 4

An 5

Grau neirigat
Productie medie 3,50 t/ha
INDICATORI
UM
Valoare productiei
subventii
TOTAL VENITURI
TOTAL
CHELTUIELI din
care
Pt productia
principala
I.Cheltuieli
Materiale(1+2+3)
1.ch. cu materii
prime si materiale
2.ch. cu lucrarile
mecanizate
3.ch de
aprovizionare(3%1.
)
II. Cheltuieli cu
forta de munca
III. Alte cheltuieli
1.Cheltuieli
generale
2.Arenda
PROFIT

VALOARE

to
ha

600
630

ha

866

20ha
70to
ANUL
I

15 ha
52 to
ANUL
II

20 ha
70 to
ANUL
III

612
ha

612

ha

400

ha
200
12
ha

ha

254
4

ha

250

14

15 ha
52to
ANUL
IV

30 ha
105 to
ANUL
V

Floarea Soarelui neirigat


Productie medie 1900kg/ha

18 ha
34 to

INDICATORI
Valoare productiei
subventii
TOTAL
VENITURI
TOTAL
CHELTUIELI din
care
Pt
productia
principala
I.Cheltuieli
Materiale(1+2+3)
1.ch. cu materii
prime si materiale
2.ch. cu lucrarile
mecanizate
3.ch
de
aprovizionare(3%1
)
II. Cheltuieli cu
forta de munca

UM
to
ha

VALOARE
1500
630

ha

815

ha

560

ha

560

ha

350

ha

200

ha

III. Alte cheltuieli


1.Cheltuieli
generale
2.Arenda
PROFIT

ha

255
5

ha

250

10ha
19 to

18ha
34to

10

15

10ha
19 t

8ha
15t

Rapita ulei
Productie medie 1700kg/ha
INDICATORI
UM
Valoare productiei
subventii
TOTAL
VENITURI
TOTAL
CHELTUIELI din
care
Pt
productia
principala
I.Cheltuieli
Materiale(1+2+3)
1.ch. cu materii
prime si materiale
2.ch. cu lucrarile
mecanizate
3.ch
de
aprovizionare(3%1
)
II. Cheltuieli cu
forta de munca
III. Alte cheltuieli
1.Cheltuieli
generale
3.Arenda
PROFIT

to
ha

0
VALOARE

13 ha
0
22 to
ANUL ANUL
I
II

13ha
0
0
22to
0
ANUL ANUL ANUL
III
IV
V

1400
630
620
365

ha

365

ha

160

ha

200
5

ha

ha

255
5

ha

250

16

Orz neirigat
Productie medie 3.5 t/ha
INDICATORI
UM
Valoare productiei
subventii
TOTAL VENITURI
TOTAL
CHELTUIELI din
care
Pt productia
principala
I.Cheltuieli
Materiale(1+2+3)
1.ch. cu materii
prime si materiale
2.ch. cu lucrarile
mecanizate
3.ch de
aprovizionare(3%1.
)
II. Cheltuieli cu
forta de munca
III. Alte cheltuieli
1.Cheltuieli
generale
2.Arenda
PROFIT

40 ha
140 to
ANUL
II

30 ha
105 to
ANUL
III

17.45 ha 17.45 ha
61to
61 to
ANUL ANUL
IV
V

81900

84000
25200
109200

63000
18900
81900

36600
10994
47594

36600
10994
47594

866

25980

34640

25980

15111

15111

612

18360

24480

18360

10679

10679

ha

612

18360

24480

18360

10679

10679

ha

400

12000

16000

12000

6980

6980

to
ha
ha

30ha
105to
VALOARE ANUL
I
63000
600
18900
630

ha

6000

8000

6000

3490

3490

200
12

360

480

360

209

209

ha

ha

254
4

7620
120

10160
160

7620
120

4432
70

4432
70

ha

250

7500
55920

10000
74560

7500
55920

4362
32483

4362
32483

17

XI.

DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia.


Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele Msurii 121 i se va preciza
capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiect sunt
n acord cu potenialul agricol al zonei. Dup caz, se va meniona locurile de munc nou create.
2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitarveterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz
(pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea
produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
Adresa
Produs
Valoare
materii prime/materiale
furnizat i
aproximativ
auxiliare/produse/servici
cantitate
(Lei)
i
aproximativ

Nr.crt

% din total
achiziii

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare
% din vnzri
adresa)
(Lei)

1
2
18

3
4. Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experien profesional), relevante pentru
proiect
5. Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numrul, valoarea i caracteristicile
tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce
urmeaz a fi achiziionate prin Msura 121 (achiziiile trebuie s fie fundamentate n funcie de capacitatea de
producie existent i/sau prognozat).
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Numr
buci

Valoare
fr TVA
(Lei)

TVA
(Lei)

Total cu
TVA
(Lei)

TOTAL

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan de cultur pe perioada de cinci ani,
plan de producie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnic i altele).
6. Durata de realizare (luni) i etape principale
Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti. Se vor evideia investiiile referitoare la adaptarea la
standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de graie.
7. Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform
legislaiei n vigoare (HG nr.28/09.01.2008). (Detaliai cheltuielile eligibile i neeligibile pe elemente).
n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP
i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.
n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor atasa trei oferte
pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 15.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care
se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 15.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare. Atenie: la
19

dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul
i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofert).
ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire sunt definite dup cum urmeaz:
Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin
treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.
Trebuie avute n vedere urmtoarele:
Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz cel puin:
Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);
SAU
Se modific tehnologia aplicat iniial;
SAU
Se modific natura produciei.

8. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de ....LEI ajutorul public nerambursabil este de LEI:
Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finanare public = .%
Cheltuieli eligibile
(Lei)
Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finanare pentru completarea
necesarului de finanare din care:
- autofinanare
- mprumuturi
20

Cheltuieli neeligibile
(Lei)
Euro

Total
(Lei)
Euro

TOTAL PROIECT
Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a Msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei
publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului
ntocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului.
9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (LEI), Valoare eligibil (LEI);
Durata de realizare (luni) nsotit de graficul de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti;
Capaciti de producie rezultate ca urmare a investiiei (n uniti fizice).
ATENIE! Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabiliii economice ca obiectiv pentru
mbuntirea perfomanei generale a exploataiei agricole, va completa Anexele B (pentru SRL ) sau Anexele C pentru
(PFA).
10. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice.
10.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)
Prognoza veniturilor ;
Prognoza cheltuielilor;
Proiecia Contului de profit i pierdere;
Bilan sintetic previzionat ;
Flux de numerar ;
Indicatori financiari.
ATENIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor - Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilan - Anexa
B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioad de cinci ani de la darea n exploatare a
investiiei din proiect, respectiv de la finalizarea investiiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).
21

10.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)


Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA NTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE


10.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)
Atenie: Prognozele vor fi ntocmite pornind de la situaiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor i evoluia capacitii de producie cu vnzrile cantitative i valorice
previzionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic
existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei
- corelarea dintre vnzrile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de
vnzare ncheiate/n curs de a fi ncheiate;
- modul n care au fost previzionate celelalte venituri prognozate.
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul (n cazul n care
solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descris prin proiect)
Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor i evoluia capacitii de producie cu valorile previzionate pe categorii
de cheltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.

22

n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale studiului ;
- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de
cumprare ncheiate/n curs de a fi ncheiate ;
- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea cheltuielilor i au influen relevanta.
Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul. n cazul n care solicitantul
obine venituri i suport cheltuieli din alte activiti dect cea descrisa prin proiect)
Proiecia Contului de profit i pierdere
n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul Cont de profit i pierdere ncheiat de societate, anexat la
Cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs, aceast coloan nu se completeaz).
Se va completa anexa B3 rndurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobnzile (att pentru
creditul ce urmeaz a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din proiect (dac este cazul), ct i pentru soldul
creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de
afaceri , restul rndurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face meniuni privind valorile previzionate i
se vor corela cu alte informaii (exemplu : cheltuielile privind dobnzile).
Bilan sintetic previzionat
Se vor face precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare a posturilor din bilan.
Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:
- n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilan ncheiat de societate anexat la Cererea de
finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs aceast coloan nu se completeaz);
- valorile activelor imobilizate noi achiziionate se vor aduga la cele existente (daca este cazul), din acestea se
scad valorile activelor imobilizate vndute n perioada respectiv;
- valoarea amortizrii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adaug amortizarea calculat
pentru activele imobilizate noi achiziionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizrile prevzute n
Contul de profit i pierdere);
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelat cu specificul activitii desfurate
(durata procesului de fabricaie, etc.) i alte elemente considerate relevante.
- casa i conturi la bnci se preia valoarea rezultat n Fluxul de numerar aferent aceleiai perioade din linia S;

23

datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an se previzioneaz n funcie de termenele de plat ale
furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la
asigurrile sociale aferente activitii.
datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an se previzioneaz n funcie de soldul i graficul de
rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (dac este cazul), de soldul i graficul de plat a datoriilor
reealonate (dac este cazul); se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari/asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instiuii financiare.
subvenii pentru investiii - se nscriu soldul existent/previzionat (daca este cazul) i ncasrile primite prin
programul FEADR;
capitalurile proprii se nscriu sumele rezultate ca urmare a majorrilor de capital social prevzute, rezultatul
exerciiului (acesta se repartizeaz ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmnd s fac
parte din rezerve n anul urmtor), rezervele deja constituite i alocrile suplimentare din rezultatul exerciiului
financiar precedent;
se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar.

Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (anexele B5,
B6 si B7(vezi atenionarea de mai jos) desfurate lunar) i pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dup implementarea
proiectului.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- se va urmri corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuni;
- atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ !
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea elementelor fluxului de numerar si au
influenta relevanta.
Atenie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii Contractului de
finanare i prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri
noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de
execuie este de 2 ani.
Indicatori financiari

24

Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea i viabilitatea
investiiei ce urmeaz a fi promovat. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea
investiiei, n preuri constante.
ncadrarea anumitor indicatori n limitele stabilite de APDRP (menionate att n aceast seciune a Memoriului justificativ,
ct i n Anexa B9 din Cererea de finanare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121 (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor
face din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).

Modul de calcul i baremurile limita care trebuie respectate sunt urmtoarele:


1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului.
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al
solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de
preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1
Prognoza Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An
5).
3. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitii curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n funcie de domeniul de activitate i de consumurile
specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor rndul Cheltuieli pentru exploatare - total
aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din
exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluai
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula:
rRe

Re
100
Ve

25

5. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).
Se calculeaz astfel :

Dr

VI
1

12

( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12

Unde :
Se consider ca n anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.
6. Rata rentabilitii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluai
Se calculeaz astfel :

rRc

Flux _ exp loatare


100
VI

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluai;
RAFN Flux de numerar din exploatare/ (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 rndul P Flux
activitatea de exploatare care se mparte la rndul C Total ieiri de lichiditi prin finanare .
8. Rata ndatorrii pe termen mediu i lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluai;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
rI

TDi
100
TAi

unde :
TDi= total datorii pe termen mediu i lung in anul i ;
26

de numerar din

TAi= total active n anul i ;


9. Rata de actualizare este de 8%, folosit pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de
ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se
impune introducerea unei aproximri unitare)
10. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:
5
12
FN i
FN i exp lt
VAN

VI

i
1 r i 6 (1 r ) i
i 1
FNi = flux de lichiditi net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiiei ;
11. Disponibil de numerar la sfritul perioadei (rndul S , din anexa , B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv n
anii de previzionare evaluai Se preiau valorile din rndul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,
, Total An 5).
n aceast parte a Memoriului justificativ se vor ataa sheet-urile din seciunea economic a Cererii de finanare Anexa B1 la Anexa B9 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare,
inclusiv proiectul).

27

10.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)


Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare
Se vor completa anexele C1, C2 i C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli)
aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare.
Detalierea se face pe luni de implementare.
Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementare!
ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 2 ani de la data ncheierii contractului
de finanare pentru investiiile n achiziiile simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de
transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii.
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1- 5 de previziune
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de previziune!
Indicatori financiari
ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Memoriului
justificativ pentru accesarea Msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv pentru
anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121. n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor efectua din
anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).
Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excetia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ.
Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:
28

1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului;
2. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare a
investiiei (exprimat n ani);
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1,2, pentru anii evaluai;
4. Valoarea actualizat net (VAN) trebuie sa fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din
anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.
ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa
C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

29

C2
XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII
1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia.
Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele Msurii 121 i se va preciza
capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiect sunt
n acord cu potenialul agricol al zonei.
2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitarveterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz
(pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
3. Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea
produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
Adresa
Produs
Valoare
prime/materiale
furnizat i
aproximativ
auxiliare/produse/servicii
cantitate
(Lei)
aproximativ

Nr.crt

% din
total
achiziii

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare
% din vnzri
adresa)
(Lei)

1
2
2 Seciunea C a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care prevede

lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole

30

3
4. Date tehnice ale investiiei
4.1. Date generale
Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investiiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz
s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare;
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor
freatice, date climatice) dac investiia o impune.
4.2. Caracteristicile principale ale construciilor
Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul
construit;
Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.
4.3.Structura constructiv
Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare
i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.
4.4. Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
Situaia existent a utilitilor i analiza acestora
Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate.
Instalaii aferente construciilor
Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc.
5. Avize i acorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.
31

6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor


ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate
utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numrul i valoarea utilajelor/
echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea
necesitii acestora (utilizai formatul tabelar prezentat mai jos).
Nr
crt

Denumire/Tip
utilaj/echipamen
t

Numr
buci

Valoare fr
TVA
(Lei)

TVA
(Lei)

Total cu TVA
(Lei)

1
2
3
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan de cultur pe o perioad de cinci ani,
plan de producie pe o perioad de cinci ani pentru ferma zootehnic i altele).
7. Durata de realizare (luni) i etape principale
Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti.
n procesul de estimare a duratei de execuie a obiectivelor de construcii i a planificrii activitilor, ncepnd cu data semnrii
contractului de finanare cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua n calcul i perioadele de
timp nefavorabil realizrii investiiilor.
Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de
graie.
8. Devizele investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n
vigoare (HG nr. 28/09.01.2008).
Valoarea total a investiiei cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n
vigoare (HG 28/09.01.2008). n cazul n care apar cheltuieli eligibile i neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate,
(pe categorii de cheltuieli, eligibile si neeligibile).

32

Nu sunt permise att cheltuieli eligibile ct i neeligibile n cadrul cap. 4.1. Construcii i instalaii fr a se detalia pe devize
pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/instalaiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor
preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.
n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP
i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.
n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor ataa trei oferte
pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 15.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care
se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 15.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare.
ATENIE! La dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd
preul, furnizorul i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/ofert).
Pentru lucrri, proiectantul va declara sursa de preuri folosit.
ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire sunt definite dupa cum urmeaz:
Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin
treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.
Trebuie avute n vedere urmtoarele meniuni:
Cheltuielile aferente construirii unei cldiri noi, care nlocuiete una existent avnd o vechime mai mare de 30 (treizeci
de ani) SUNT eligibile; Daca cldirea existent propus pentru nlocuire are o vechime mai mic de 30 ani, cheltuielile
NU sunt eligibile. n acest caz, se va depune documentul care s certifice vechimea cldirii;
Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz
cel puin:
- Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect);
SAU
- Se modific tehnologia aplicat iniial;
SAU
33

- Se modific natura produciei.


Cheltuielile aferente renovrii unei cldiri sunt eligibile NUMAI dac acestea reprezint cel puin 50% din valoarea noii
cldiri.
9. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de ....LEI, ajutorul public nerambursabil este de .. LEI.
Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finanare public = .%
Cheltuieli
eligibile
(Lei)

Euro

Cheltuieli
neeligibile
Eur
(Lei)
o

Total
(Lei)

Eur
o

Ajutor public nerambursabil


Sursele de finanare pentru completarea necesarului de finanare
din care:
- autofinanare
- mprumuturi
TOTAL PROIECT
Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe
pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului
ntocmit de solicitant;
Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului.
10. Date privind fora de munc i managementul proiectului (se vor prezenta elemente n plus fa de cele prezentate n
cadrul seciunii A a planului de afaceri), referitoare la:
a. Fora de munc
Total personal existent ..
din care personal de execuie
..
34

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


Locuri de munc nou-create. ..
b. Management
Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experiena profesional), relevante pentru proiect.
Prile desenate

Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000);


Plan general (1:5.000-1:500);
Plan de situaie cu amplasarea reelelor de utiliti, surse de ap i receptori ape uzate (1:1.000-1:500);
Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii;
Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.

11. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice.
Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabilitii economice ca obiectiv pentru mbuntirea
perfomanei generale a exploataiilor agricole, va completa Anexele B pentru SRL sau Anexele C pentru PFA.
11.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)

Prognoza veniturilor;
Prognoza cheltuielilor;
Proiecia Contului de profit i pierdere;
Bilan sintetic previzionat;
Flux de numerar;
Indicatori financiari.
ATENIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor - Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilan - Anexa
B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioad de cinci ani de la darea n exploatare a
investiiei din proiect, respectiv de la finalizarea investiiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).
35

11.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)


Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA NTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE


11.1 Proiecii financiare pentru SRL (Anexe B)
Atenie: Prognozele vor fi ntocmite pornind de la situaiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor i evoluia capacitii de producie cu vnzrile cantitative i valorice
previzionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic
existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei
- corelarea dintre vnzrile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de
vnzare ncheiate/n curs de a fi ncheiate;
- modul n care au fost previzionate celelalte venituri prognozate.
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul (n cazul n care
solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descris prin proiect)
Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor i evoluia capacitii de producie cu valorile previzionate pe categorii
de cheltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale studiului ;
36

- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitii de producie i precontracte/contracte de


cumprare ncheiate/n curs de a fi ncheiate ;
- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea cheltuielilor i au influen relevanta.
Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul. n cazul n care solicitantul
obine venituri i suport cheltuieli din alte activiti dect cea descrisa prin proiect)
Proiecia Contului de profit i pierdere
n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul Cont de profit i pierdere ncheiat de societate, anexat la
Cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs, aceast coloan nu se completeaz).
Se va completa anexa B3 rndurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobnzile (att pentru
creditul ce urmeaz a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din proiect (dac este cazul), ct i pentru soldul
creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de
afaceri , restul rndurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face meniuni privind valorile previzionate i
se vor corela cu alte informaii (exemplu : cheltuielile privind dobnzile).
Bilan sintetic previzionat
Se vor face precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare a posturilor din bilan.
Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:
- n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilan ncheiat de societate anexat la Cererea de
finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs aceast coloan nu se completeaz);
- valorile activelor imobilizate noi achiziionate se vor aduga la cele existente (daca este cazul), din acestea se
scad valorile activelor imobilizate vndute n perioada respectiv;
- valoarea amortizrii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adaug amortizarea calculat
pentru activele imobilizate noi achiziionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizrile prevzute n
Contul de profit i pierdere);
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelat cu specificul activitii desfurate
(durata procesului de fabricaie, etc.) i alte elemente considerate relevante.
- casa i conturi la bnci se preia valoarea rezultat n Fluxul de numerar aferent aceleiai perioade din linia S;
- datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an se previzioneaz n funcie de termenele de plat ale
furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la
asigurrile sociale aferente activitii.

37

datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an se previzioneaz n funcie de soldul i graficul de
rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (dac este cazul), de soldul i graficul de plat a datoriilor
reealonate (dac este cazul); se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari/asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instiuii financiare.
subvenii pentru investiii - se nscriu soldul existent/previzionat (daca este cazul) i ncasrile primite prin
programul FEADR;
capitalurile proprii se nscriu sumele rezultate ca urmare a majorrilor de capital social prevzute, rezultatul
exerciiului (acesta se repartizeaz ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmnd s fac
parte din rezerve n anul urmtor), rezervele deja constituite i alocrile suplimentare din rezultatul exerciiului
financiar precedent;
se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar.

Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (anexele B5,
B6 si B7(vezi atenionarea de mai jos) desfurate lunar) i pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dup implementarea
proiectului.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la baza realizrii previzionrii :
- se va urmri corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuni;
- atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ !
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea elementelor fluxului de numerar si au
influenta relevanta.
Atenie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii Contractului de
finanare i prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri
noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de
execuie este de 2 ani.
Indicatori financiari
Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea i viabilitatea
investiiei ce urmeaz a fi promovat. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea
investiiei, n preuri constante.

38

ncadrarea anumitor indicatori n limitele stabilite de APDRP (menionate att n aceast seciune a Memoriului justificativ,
ct i n Anexa B9 din Cererea de finanare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121 (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor
face din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).

Modul de calcul i baremurile limita care trebuie respectate sunt urmtoarele:


a. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului.
b. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al
solicitantului. Se calculeaz pornind de la fizic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de preuri/tarife
pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza
Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
c. Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitii curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n funcie de domeniul de activitate i de consumurile
specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor rndul Cheltuieli pentru exploatare - total
aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
d. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din
exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluai
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula:
rRe

Re
100
Ve

e. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).
Se calculeaz astfel :
39

Dr

VI
1

12

( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12

Unde :
Se consider ca n anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.
f. Rata rentabilitii capitalului investit (r Rc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluai
Se calculeaz astfel :

rRc

Flux _ exp loatare


100
VI

g. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluai;
RAFN Flux de numerar din exploatare/ (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 rndul P Flux
activitatea de exploatare care se mparte la rndul C Total ieiri de lichiditi prin finanare .
h. Rata ndatorrii pe termen mediu i lung (r I) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluai;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
rI

TDi
100
TAi

unde :
TDi= total datorii pe termen mediu i lung in anul i ;
TAi= total active n anul i ;
i. Rata de actualizare este de 8%, folosit pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
40

de numerar din

unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de
ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se
impune introducerea unei aproximri unitare)
j. Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:
5
12
FN i
FN i exp lt
VAN

VI

i
1 r i 6 (1 r ) i
i 1
FNi = flux de lichiditi net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiiei ;
k. Disponibil de numerar la sfritul perioadei (rndul S , din anexa, B8 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii
de previzionare evaluai. Se preiau valorile din rndul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,, Total
An 5).
n aceast parte a Memoriului justificativ se vor ataa sheet-urile din seciunea economic a Cererii de finanare Anexa B1 la Anexa B9 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare,
inclusiv proiectul).
11.2 Proiecii financiare pentru PFA (Anexe C)
Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare;
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune;
Indicatori financiari.
Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare

41

Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/plii)
aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare.
Detalierea se face pe luni de implementare.
ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementare!
ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de
finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri
noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de
execuie este de 2 ani.
Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de
previziune!
Indicatori financiari
ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Studiului
de Fezabilitate pentru accesarea Msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv
pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente msurii 121. (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor face
din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului).
Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excepia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ.
Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:
Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului;
Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare
a investiiei (exprimat n ani);
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1, 2, pentru anii evaluai;
42

Valoarea actualizat net (VAN) trebuie s fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din
anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.

ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a Cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa
C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

43