Sunteți pe pagina 1din 8

Totalizarea 2 BM

CS (Complement Simplu)
1) Transmiterea IG se baseaza:
- replicare si mitoza
2) Realizarea IG se bazeaza pe:
- transcriptie si translatie
3) Pastrarea IG se bazeaza pe:
- reparatie
4) Gena ADN-polimerazei:
- codifica pt sinteza ADN-polimeraz
5) Gena Met-ARNt
- codifica sinteza ARNt pt metionina
6) Gena ARNr 285:
- codifica pt sinteza ARNr 285
7) Gena catalazei:
- codifica pt sinteza catalazei
8) Gena COL1A1:
- codifica pt sinteza colagenului
9) Gena H2B:
- codifica pt sinteza histonei H2B
10) Gena peptidil-transferaza:
- codifica pt sinteza peptid-transferazei
11) Gena INSR:
- codifica pt sinteza receptorului insulinic
12) Produsul transcript genelor nucleare este:
- pre ARN
13) Produsul translatiei este:
- polipeptidul
14) Transcriptia asigura:
- realizarea IG
15) Translatia asigura:
- realizarea IG
16) Replicarea asigura:
- transmiterea IG
17) Reparatia asigura:
- pastrarea IG
18) Perioadele ciclului celular caracteristice neuronului sunt:
- GO
19) Perioadele ciclului celular caracteristice hepatocitului sunt:
- GO; si in anumite conditii G1>S>G2>Mitoza
20) Perioadele ciclului celular caracteristice celulelor STEM sunt:
1

21)
22)
23)

24)
25)

- G1>S>G2>Mitoza
La ecuatorul celulei sunt identificati 23 bivalenti in:
- metafaza meiozei reductionale
La ecuatorul celulei sunt identificati 46 CRS bicromatidieni in:
- metafaza mitozei celuleor somatice
La formarea complexului de initiere a transcriptiei principalii participanti actioneaza
in ordinea urmatoare:
- TFIID, A, B F, ARN-polimeraza II, E, H.
Exonii genelor de clasa II se caracterizeaza:
- contin informatia despre un domeniu proteic
Celula ce intra in meioza este:
- gametocitul I

Totalizarea II BM
CM (Complement Multiplu)
1) Elementele ale genelor de clasa I:
promotor, partial transcris
terminator
secvente codante
secvente necodante
SIT + 1
2) CM. Elemente ale genelor de clasa I:
promotor, netranscris
2

3)

4)

5)

6)

7)

8)

secventa lider
secvente codante
secvente necodante
terminator
situs poli A
enhanceri si silenceri
Elemente ale genelor de clasa III:
terminator
secvente necodante
secvente codante
promotor, transcris
SIT + 1
Etape ale expresiei genei ARNr 5S pot fi:
transcriptia
processingul pre ARN
Etape ale expresiei H+ - ATPazei pot fi:
maturizarea polipeptidului
sptincingul
translatia
transferul ARNm din nucleu in citoplasma
poliA-adenilarea
CAP-area
processingul pre ARN
transcriptia
Etape ale expresiei genelor ARNt pot fi:
transcriptia
processingul pre ARN
transferul ARNt din nucleu in citoplasma
Etape ale expresiei Insulinei pot fi:
transcriptia
translatia
CAP-are
poliA-adenilare
spicing
transferul ARNm din nucleu in citoplasma
maturizarea polipeptidului
Etape are reparatiei BER pot fi:
complementarea goluliu cu dNTP
legarea fragm. cu reintregirea mol de ADN
inlaturarea bazei modificate
3

inlaturarea nucleotidului fara baza


identificarea bazei modificate
9) Etape ale reparatiei NER pot fi:
identificarea dimerului pirimidinic
inlaturarea fragmentului polinucleotidi cu eroare
completarea golului
ligarea fragmentului cu reintregirea molegulei de ADN
10) Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNr 185; 5, 85; 285.
ARN-polimeraza I
UBF
GTP
ATP
ADN
11) Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNt
ADN
CTP
UTP
ARN-polimeraza III
TFIIIA

12) Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor codificatoare de


proteine-histone
ARN-polimeraza III
TFII-A
ATP
UTP
ADN
13) Selectati componentele aparatului de transcriptie a genei pentru Insulina
ADN
UTP
CTP
ARN-polimeraza II
TAFS TFIID
14) Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor pentru actina:
ARN-polimeraza II
4

15)

16)

17)

18)

19)

CTP
UTP
ATP
ADN
Selectati componentele aparatului de transcriptie a genei p+Ca+ATPaza
ADN
ARN-polimeraza II
TFIIA
TAFS
ATP
CTP
UTP
GTP
Selectati componentele aparatului de procesare a ARNm
poly A-polimeraza
G-transferaza
U5
U1
GTP
ATP
pre ARNm
Selectati componentele aparatului de - - - replicare
ADN
ATP
dATP
ADN-polimeraza
Helicaza
Primaza
proteine SSB
Selectati componentele aparatului de replicare:
Topoizomeraza
ORI
CTP
dCTP
ADNpolimeraza
ADN
Selectati componentele aparatalui de reparatie NER
ADN cu un dimer pirimidinic
ADN polimeraza
endonucleaza
5

dATP
dGTP
dCTP
20) Selectati componentele aparatului de reparatie BER
ADN cu o baza modificata
ADN -polimeraza
ADN-ligaza
dATP
dCTP
dGTP
21) Selectati componentele aparatului de trans
Ala
Val
SER
GTP
ATP
ARNt
ARNm
22) Selectati compon aparatului de translatie
ribozom
ARNm
ARNt
Val
Met
Pro
His
A&g
Trp
23) Selectati componentele aparatului de translatie
Situs A
Situs P
Situs R
Situs T
24) Selectati componentele aparatului de translatie
Val-ARNt
Ser-ARNt-Sintetaza
peptidil-transferaza
4OS
6OS
6

RF
CIF3
25) Evenimentele profazei mitotice sunt:
condesarea CRS
formarea fusului de diviziune
26) Formula CRS 2n=4C este caracteristica celulelor in perioadele:
metafaza mitozei
metafaza I
profaza I
profaza mitozei
G2
S
27) Formula CRS 2n=2C este caract celulelor in perioadele
G1
Anafaza II
28) Selectati proprietatile codului genetic
colinear
fara virgule
nesuprapus
multiplu
degenerat
specific
tripiet
universal
29) La un pacient cu diabet zaharat lipseste insulina. Evaluati cauzele posibile:
mutatii in boxa CAAT
mutatii in secvente poli A
defect la unul din TFII
defectul G-transferazei
mutatii in secventa lider
mutatii in boxa CATA
30) Pacientul C.N. sufera de diabet determinat de defectul receptorului insulinic (RINS).
Evaluati cauzele posibile ale defectului:
defect RNPU1
defect in maturizarea RINS
mutatii in unul din intronii genei
muatii in unul din exonii genei
31) ADN-polimeraza participa la urmatoarele procese:
Replicarea ADN nuclear
7

Replicarea ADN mitocondrial


Reparatia NER
Reparatia BER
Reparatia replicativa
Formarea legaturilor fosfodiesterice
polimerizarea dNTP
32) Telomeraza
formeaza legaturi fosfodiesterice
alungeste capatul 3 al ADN-ului cromozomial
polimerizeaza dNTP
citeste o matrita ARN
este o ADN polimeraza
33) Celulele supuse apoptozei sunt:
neuroni
celulele epiteliale
celulele embrionare
celulele endoteliale
celulele epidermisiului
hepatocitea
34) Apoptoza este caracteristica
senescentei
perioadei postnatale
celulelor tumorilor penigne
celuleor somatice normale
perioadei prenatale
35) Ochiul replicativ contine:
2 catene lider
2 helicaze antisens
mai multe ADN-polimeraze
mai multe fragmente okazaki