Sunteți pe pagina 1din 3

INDICATORII CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL DE URGENŢĂ (pentru staţii, substaţii)

 

CAPITOLUL I.

DREPTURILE PACIENTULUI

 
     

Unitatea

 

Nr.

Indicator şi definiţie

 

Formulă de calculare

de

Interpretare

 

sură

1.1

P pl – Adresarea de către pacienţi a plângerilor administraţiei

P pl = (N pl : N p ) x 100 N pl – Numărul de plângeri adresate administraţiei N p – Numărul de solicitări

Procent

Nesatisfacţia relativă a pacienţilor de calitatea serviciului AMU

1.2

P pl.is – Adresarea de către pacienţi a plîngerilor în instanţele superioare

P pl.is = (N pl.is : N p ) x 100

Procent

Nesatisfacţia absolută a pacienţilor de calita- tea serviciului AMU

N

pl.is – Număr de plângeri adresate instanţelor

 

superioare

N p – Numărul de solicitări

 

1.3

P pls – Soluţionarea de către administraţie a plângerilor în înteresele pacienţilor

P pls = [N pls : (N pl +N pl.is )] x 100

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a soluţiona plângerile pacienţilor

N pls – Numărul de plângeri soluţionate de administraţie

 

în

interesele pacienţilor

N

pl.is – Numărul de plângeri adresate instanţelor

 

superioare

N

pl – Numărul de plângeri adresate administraţiei

 

CAPITOLUL II.

PRACTICI INSTITUŢIONALE

 

2.1

I pds – Implementarea planului de dezvoltare strategică

I pds = (N adsi : N adsp ) x 100 N adsi – Numărul de activităţi de dezvoltare strategică

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a implemen- ta planul de dezvoltare strategică

implementate

N adsp – Numărul de activităţi de dezvoltare strategică

planificate

 

2.2

I pcc – Implementarea planului de control a calităţii

I pcc = (N acci : N accp ) x 100 N acci – Numărul de activităţi de control a calităţii

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a implemen- ta planul de control a calităţii

implementate

N accp – Numărul de activităţi de control a calităţii

planificate

 

2.3

I pcr – Implementarea planului de control a riscurilor

I pcr = (N acri : N acrp ) x 100 N acri – Numărul de activităţi de control a riscurilor

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a implemen- ta planul de control a riscurilor

implementate

N acrp – Numărul de activităţi de control a riscurilor

planificate

 

2.4

I pud – Implementarea planului de utilizare a deşeurilor medicale şi gospodăreşti

I pud = (N audi : N audp ) x 100 N audi – Numărul de activităţi de utilizare a deşeurilor implementate N audp – Numărul de activităţi de utilizare a deşeurilor planificate

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a implemen- ta planul de utilizare a deşeurilor medicale şi gospodăreşti

2.5

I prd – Implementarea planului de reacţionare la dezastre

I prd = (N ardi : N ardp ) x 100 N ardi – Numărul de activităţi de reacţionare la dezastru implementate N ardp – Numărul de activităţi de reacţionare la dezastru planificate

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a implemen- ta planul de reacţio- nare la dezastre

2.6

R tr – Respectarea termenelor de raportare în instanţele ierarhic superioare

R tr = (N rpt : N rp ) x 100 N rpt – Numărul de rapoarte prezentate la timp N rp – Numărul de rapoarte prezentate

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a prezenta rapoartele solicitate la timp

2.7

T agc – Timpul de ajungere la caz (de la solicitare la sosire)

T agc = (T agc 1 + T agc 2 … + T agc n ) : N c

Număr

Operativitatea reacţio- rii serviciului de urgenţă la necesităţile populaţiei

T agc – Timpul de de ajungere la caz N c – Numărul de cazuri în lotul de investigare

(ore,

 

minute)

2.8

Nsol/1000 – Numărul de solicitări la 1000 populaţie

Nsol/1000 = ( Nsef : N p ) x 1000

Număr

Operativitatea reacţio- rii personalului me- dical de gardă la nece- sităţile pacientului

Nsef – Numărul de solicitări efectuate N p – Numărul de populaţie în sectorul deservit

2.9

I mp – Frecvenţa maladiilor la personal, asociate cu exercitarea obligaţiilor funcţionale

I ap = (N ap : N p ) x 100 N mp – Numărul de cazuri de maladii la personal aso- ciate cu exercitarea obligaţiilor funcţionale N p – Numărul total de personal

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a asigura condiţiile inofensive de muncă pentru personalul medical

2.10

I ap – Frecvenţa accidentelor la locul de lucru la personal

I ap = (N ap : N p ) x 100 N ap – Numărul de cazuri de accidente la locul de lucru la personal N p – Numărul total de personal

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a asigura respectarea tehnicii securităţii

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

3.1

P ac – Corespunderea angajaţilor cerinţelor de calificare profesională

P ac = (N ac : N ae ) x 100 N ac – Numărul de angajaţi care corespund cerinţelor de calificare profesională N ae – Numărul de angajaţi evaluaţi

Procent

Resursele umane calificate disponibile

3.2

P af – Antrenarea angajaţilor în activităţi de formare

P af = (N af : N a ) x 100 N ac – Numărul de angajaţi antrenaţi în activităţi de formare N a – Numărul de angajaţi planificaţi

Procent

Perfecţionarea calificării resurselor umane

3.3

P aa – Prezenţa condiţiilor adecvate de muncă

P aa = (N aa : N a ) x 100 N aa – Numărul de angajaţi care muncesc în condiţii adecvate N a – Numărul total de angajaţi

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a crea anga- jaţilor condiţii adecva- te de muncă

3.4

P sa – Rata de schimbare a angajaţilor

P sa = [(N a + N e1 ) : 2] : Nfa x 100 N a – Numărul de angajaţi în timpul anului N e1 – Numărul de eliberaţi în timpul anului Nfa – Numărul de personal la finele anului

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a cointeresa angajaţii să activeze în cadrul instituţiei

 

CAPITOLUL IV. BAZA TEHNICO – MATERIALĂ ŞI MEDIUL INSTITUŢIEI

 

4.1

P ims – Calitatea mediului cu destinaţie medicală

P ims = (N ims : N im ) x 100 N ims – Numărul de încăperi cu destinaţie medicală care corespund standardelor în vigoare N im – Numărul de încăperi cu destinaţie medicală în cadrul instituţiei

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a menţine un mediu adecvat pentru personal

4.2

P ins – Calitatea mediului cu destinaţie nemedicală

P ins = (N ins : N in ) x 100 N ins – Numărul de încăperi cu destinaţie nemedicală care corespund standardelor în vigoare N in – Numărul de încăperi cu destinaţie nemedicală

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a menţine un mediu adecvat necesi- tăţilor nemedicale ale personalului

4.3

P uemf – Funcţionalitatea echipamentului medical

P uemf = (N uemf : N uem ) x 100 N uemf – Numărul de unităţi de echipament medical funcţional N uem – Numărul de unităţi de echipament medical

Procent

Capacitatea adminis- traţiei de a menţine echipamentul medical în stare funcţională