Sunteți pe pagina 1din 100
Serghei Nikolaevict Lazarev SERIA »OMUL VIITORULUI” cartea a patra EDUCATIA PARINTILOR RASPUNSURI LA INTREBARI 2010 Serghei Nikolacvici Lazarev Lenonex Gyxyntero, Boensratne pormrenell ~ovserst cis. — Cane-Terep6ypr. 2008 poupo- ispunsuri Is fntrebisi. — Falicura Stanpress ‘Traducttor ~F- Angeloy Redactor ~L. Marcha, ‘Tiparal executat la Bet print Repraduceres integrals su parpal a tesla aceite cg ete posible rama eu acondal praia wes al autora de dept Tate dope ‘partn stort de deep. Aces carte nu ese un manual de media, Ebi ptr tne ai INTRODUCERE Pe cit de divest este lames in care elm, pe lea nowd — despre fap- rl energetic nou. Este vorba despre capir ea contratilor in percepia 4 evaluate lum ‘ste nerealabilt din sare. Ei ceucl sie urmeze, dar ulterior I ovindecttone. ccenused. Since elect pricep, tncercind st deschi parle, ca scum ar poteda 0 rath duce nto undue. aceasta se Inedmpli includ fapeula av sup yi revend 5 conte in exprimares cu picepee a pete Fir conflie mu poate exstadezvoltare. Viera familias neconl devine monaond gt incepe si se destrame, Oa ax constatat un adevar spl — soil cate se eat i prctegile tise in medie ou 10 ani ni srtimentle. Concluzia este dest de elementaris ni v8 reprima ddringele ivi 8s ‘tase doar moraltatea a seyiunileepose i epresive Expres aurea mediocritas” a devenit un loc commun, De fap, alea ddemijoc ese comportamencel care reuneste conta. Pacem spune ci reprimarea doringlor este ceva foarte Hi sisi sctionim imocl Prem spune cl acest reprimare este necesar. $i ne vom imbolnivi Dar putem face ast, incr contavile si coenise ~ reconcile 1c vom ineege o doringele ns neste 0 incercate primi de und putem inlocuiasemenes educate cu aj Tea face Sy dpe. Dar dc orb 1 procesul de tans acpi ei ‘Male fem au lua dciia si cedene gi si se supuni ‘nu numai in comportamentul exterior, i iin sinea lor, Dialectica fapeul ci, in forul nost inetos, ne per inchina numal teu si tebuie ef depindem de cele umes Si oxext ineamnd sf te sitesi pe tne In dependengs de celal. fn ial ca cambo, xi cedex bn fa adversarulalInsearnd 5 Fao, ole lide pe tid ee coe in fp edema cc, loin ene ier ror Cindi sypan lect arcnd i viind. Pin lind lle In hitb emo oxi ar pent tet rind gas indepinee doing re te Gy xa ene tp mal jor de obser Acsna ee sil masclin, Nc-o conduct poate fdr, Numero epee comprocis ‘confi face partener ot ma gre ananci contr, private re, ont scindeae, ov se dstug. Aceasta insearn’ ori dior, scandals, care, mai deveme sa ai ria, duc ia dintre oq sae iabice,omul gindey ne. El peadulea ince direc ise manifest ares, fined se mig fanatic cand dite, cd In ea opus (Ocunosting povesea nu demalt despre sora, care, dupa ce mi-a ec clea incereat si fe blind ca sopule. Dap cae ela Ineepue sho tateze de sus. Atunci ea a devenit aspe,istric, aInceput 5 se Iupte et el penteu orice nimic lor eau imbunatiit Eu spus acest st = De fap Inceputs- expect In hte rinduri era - omute, Femeiatrebuie a fe femeie, ar birbarul ~bichat ~ am rSspuns ya mea. — A neeput 0 ameniage cu ita, iogiunea de smerene”. Bal se neces ate rac ‘oemal prin sulle ules fe sere {et supreme. ae spiral compu Ae active, rebuie si conic fice ack avem mere igen de supuneteaextrioa. Pe femecie o ata bl schimbacea gradas I se imbogigesc repro nditea strategic, de aspectele rationale, ‘de gindic. La ea, material este mai important deci spirculul In acelagi timp tn ecea ce privet se posi ce un tacilan, far femeia ~ ca un stacy i fe normal exist ‘dp In urmi, ei nerge Fapeul of ier et practic nu 2 ferenj. Femela are 529% energie Feminind gi 48% mauling birbat ese inver. Diferenga de 496 dew sau femee, Dupi 15 CConfcrl tensiona se poate transforma in dstugerereciprocd. Ca ca ati se devo cit iubirea din sfleal nostra se contra, Candva, aceasta er un dat dela natu ~la vel le consringca femeia se Fag, ar brbacul \puremnie, Revbotiele aelncrecupte, privafia ‘Si caeadl in Durtnezeu, 38 sesimel absolut ‘Aceath liped de apirare Hunerct in faa re, care «eanaformatfernein i Ds jverele perversuni ~ toate aesea Sunt sre doar dows vaiance— Speck timp, ee accelert destrtmarea fal seingaadopedpoail absolu incorece ‘Macerialsmal funcyionesei foare bine atunci cind t pe Imartori Ino asemenea minune ch tare mult ag vr slo imple. fet cu dummnenronse ‘Cartena art arpa me ft de parc ma fa de joc. Pe parursl accstorcitera ile am anaiet din vas mes, am ga sm veut cana oli ere tom ‘pues se manifests ~ broadcnom mama. sti, chiar Ac ayteptarea meal cream dn cate din cid in cd, mi i citologic, unde mi aici-o tumoare. It ari rezutatele examen serecomanda operatieayi el confirma ci judecind dupa renultate- Te analizelor,trebule neapirat si fie cut ral concep despre lam ‘epi lor bey acum, fn ‘Aces este un proces eu caracerlgi. Hecate ie iar potsia valor materiale est una din componentle fe O fetcire de propor re aceste dou componente, fiverul a aplrut cao jet ‘De aces, informayia nu este medicament. Medicamentul ete le gerea moar. Ta ce st aleaga ~ om singus hots 5 pot Insinitosi, ie Ja preleger, csc toate ci Band zi, stimate Serghei Nikolaev ‘Vien i nplreigsc cu dumnesvoastrdo experient, probabil | gupetca Since pee 204 am ln dde21 gi de 16 ani, Sogul meu si cx mine locuim separat inet din prima noastei xi de cisnice, mal exact ela rimas i loculasch la {nama Ini Nu imi poate fertasingurul caz de itimitte cu un bi- jag, nck dinainte dea nef cunoseut. ‘La inceput am sufi, am plns, eu insima! au puteam s- iert arta, Sopul meu fine minee sini reprogeaz si acum, dar eu am injles cl exact aga a trebuit fe intimple. Am elpitat Hnigte i pace interioard, cota se face din voinga diving, mm ‘jung si le ye! alfel de-aIungul vie. Incere sii explic sora ‘meu ef suferinfele muse dat uite-aga degeaba, dar in wldzml timp cla devenit mai ages, -a indepictat gi mai malt. Uneori are E | serfulgeriti,iabueniei de dragoste, dar nu pentru mule timp, iar ‘aim apare ven acum sa mai adiugat gt impotenf Sigur ceva nu ein ordine cu mnoeings, puree, ‘mine. Incere simi rg. legenerae gi pletderea spira njlor mele este perculos pen finde omul nu degeaba ete get, Iepadarea de Dumner tea in aparatl ad re ir rincipala energie cu care se feral nose ete emanach 1 cal mal important fyi de Dumaczeu gi legicuri en neacceprarea i cea cea incmpla, ‘essa ee de fp slp cu Vo supe, ecco cToe. mai necceptaeavoingl supreme seamind simburele demonismul ‘Am reflecattndelung supra faprulu cum si Inv sh accept hururle ‘are sau Incimplatg care limi provoaed durere. $i soluia a venit pe neajeptae. Daci ceva sa intimplar yi rw nu o por schimba, true ‘condanini pe oamen Inseamna el saerifeul ma «fos pis 1 Punemo tnuchare: de ce fi este om cel mai geu sis des- part? Dac seim sine gindim, o 8 nedim scama lorie pienlece de eine, a (Gu et este nai aml, oat ese mai frumoseddragotea omeneas- ‘ch ov aie mai maled durere tncearcd omul. Numa cel care cede Tindura, Cel cae igelege nu numai cu consing, eX tube cel cate prin Ful de ase purt, prin modl de ‘ec incontinua in sine nevoa de comuniune ex in sme iubirea fy de Durmnezen ese © dect orice comuniune cu omul init. Tocmai reese fells desftare, pentru a pute Garis o sim rebate ca periodic swe abyji de a plcenlobignute “ie ponder supaabundenp, depsindritediuntoar, pe selmi eal int at a Geli In Duroc Ars eel care enh bie stain np plc ar ogy cil, pene cae tec eal 22 cin 4, uisind de Dummnezcu, atunci el poste deveni turbat de glo, su toate iy iubites de Dumneveu. Sopa uneia va fi sinc de Fastangi al cles dea ria ~ un agresor i de-a cacla— homosex Incepe of se schimbe. nte-un train, am invita si accept sual care mi cup de échilibra eu imi spun el primes aces ie. Funcjioneaza impecabil. $i inck ceva cu eit incere mal ‘mult si fin sub control pe fica mea de 16 ani, cu ait devine cali printer «sgl eo i ‘mai capricioasi se pune contra, Iarcind imi spun gi mie sie i bine, si lisin lucrurile si meargi de la sine, exept mare, pot Conta pe tne, parce hagheta magick — copia vine la mine si mt slrute cu o expresie de vinovigie pe fags. hhanajamenc ge. Dej ete ca cum onl a al cepede, ‘merge clare pe te au gio sk wearune pe fre adurse la ca Femela a sa prior pu labo " Dupit un timp am inceput ai ma gindesc la asta, am inceput s¥ anaizes si observ ce alceva se mai schimbase. Modal lai de & ‘eacfiona se schimbase, Reacia lalla anumite lucrui care inainte ficeau din el un monstra eu fafa inrogit trop vi Ince use si trateze lucrusil astea cx mor. Umbla prin casi gi glumes tint Tog il jignesc! - i murea de ineayteptati in extrema celaltal Lasa impresia ci el ‘modelul acesta ‘Nu ag putea spune of acum este absolut sindtos, mai bolnay, egiturt, dar ew exact aga le-am vizu de acest pril), vreau at vd mulgumese pentru fereugel~ af mal incereim 0 dad. A dou a trea sunt Serghei Nikolacvici, omentafi aceasta, v8 og! Secretele longev rk Douglas ind Iucrarileajung ria de tot, gine minte: poate Agi mai ria, ‘Niciodati cexprimisi tal, te preda, nu dezarma yine mint: Iucreazkasupra pra corpulul tiu,asupra viet tale. "Nucfi plerde niciodati simul amoral. Rade de tine insu, ide impreunit cu celal. ‘Alungd depresia, alg. Poarti-te cu ceili age cum ai vren ob te poarte el cu tse. [Nac crede ch a raliat tral ~ aloge-si urmitoral fel gi mergi ‘Nu euturor le este dath puteresuflteasc gi voinfi, dar gi cea mai mica vitorie te va sustine pe drumul spre bine. ‘Roagic-te, dar au ca Dummnezen si te vindece, ci ea sk te invege es pinto
    modul devia influengeastcongtinga nesinitoasiasupra lumii, sentimentle id compos ‘4 vindecisufletal unui om fis nogiuaee de giubire de Dum [Noyunea de sinitate na poate f concepucl fr sindtaea sufleclu, 2 Tubiren pl crim. Dar ext un vol de ‘inu-o dat, exited orzonear deschi accepta umilings, nedrepeatea, n= ‘care de obiee se nfipeiege prin vat re, cls blamare, ur canchiund. De chit cua cer epost damn fea cst ce imped ii nde oe ae seat gindu rsa, de Subeongint. pact inform tdeauna ~ dar we ascundeau in produsridicares la supraayé a espe stb, ex oF cl mse inden veda inter nous jal dep nose, mal deem sa ayo rye rn aes lume, Ca cose ap Tat Dumneze, Dc bes ep dde Dumnerou davoriel mental caracten ‘Daci omul au vies si suport suferingel sufleteyc, ya sufer cu spi tcl gicu trupul, De ce exedey ch acim pe lame se fnregitre ocrey- Spurl eo salveve $copi dicamente gi conteazd nurai peel, tune! acest proces se va prelung pana ica 3 get In subcongtentul cop orl Ee ir = gun a are lea, se posta nedrept ex dl. Indignaea gi nemuljumirea ese Imediat dupa ce aceaetacoboar in acele sea liga pe moarefnsptal. Se. s4..S ‘sur a unui cancer fd cauzeaparen ‘Citeva decent s-au comprimat in citeva secunde. Dack tata co- rect acest sverment, pute} modifica scenariul vest ului dunes Serghci Nikolaevici, muljumeset Dupi aparigia primel dumncavoasts cir, viaga mea a prins seas, Luctez asupra mea, Confirm ou coaviagere i sistemul dum- neavoastri este cfiient. “Explicag-mi vi rog de ce unit copii, mat ales bile, incep si vorbeasck tia? i de ce unit oament intra in comi sau in stare de inconstien- ste arta ~o paurd in cae dilema inte ‘moatte gi continuatea vie poate i rezolvai intr-un sens sau in celal? San exte dat pentru cei ce se afld Hing muribund? SNtazmer despre lume se poate eplasa ce strauleexteroate, Fa va idefl- legate de moare gt toad a radelor ga celor care sunt iim si Inelegem de ce au inceput st nei 193 pi cu probleme prihice. Noi vieim ef exe nce sf mergem mpotiva le- ‘Stimate Serghei Nikolaevici ‘Mam despartit de omal ‘mea, Am pierdut dovinja de vi 4 priusi tor ce era in viata ‘aproape cl au mi ridic din pat. ‘Nat mai duc nici la biseric, am mers consecvent 5 ani. Gum ies in init Ajuagi-mal fon ingelegeyi ck nu Tubiren nu poate fl un efemere. Or, eas punem el perdem periodic tor cea ce fioneari re f permane inpat fst va duce. ‘iebuie sf fle, Pek ele au ese dezvolrare. Total depinde tal nostr Dci ele ete peat, atuneiproblemele ne i- ‘pen om lege cu barn dup cleus, Acestom sete spinor eb Daci eneigetisml ex deja puter sine deslegim gs ale ‘tc puncte de vedere ssupra uncia a descare cu ideale, Vea sfubese un brat rumosefea pe care le potedi, Am incerat in toate acd iubiti omul cind vt di fvicie, aceasta este dragoste ome- easel. Dacd contin atunci cind prin ol vin nefeicin, livin’, Dum a ihc en inc we Si fndeh esexy gate mul ithipearchare nse bunnies vckel ies ubease.Flnded drags uu depinde de frumuse, nici de deeptate nic de puter sau de isincia mu se poate face pur fim into clip act aspiayi continu spre tubires Divind aes simimdnc va ‘expe ase dense repra in suflesul dumneavoast bi sacoul pe care See ve enimente foarte caldurose fi de sel De peste 30 de an sufi de bulimic sop meu e homosexual Fit noxtr ar putea aveayante si esindtot i armonioy? Gainbire. ms sacou fost mbrlcat de omul drag. Dar daci bib sacou cual, deagostea dumneavoatel va muri? avi fat de nou ‘Dak penta bert pence Yel eco in-an om asp epte ck petra dumacsroses oma drag este un pe Dumnezeu, med — ‘Si educate fermitae gi cu blindeye Ecsite fi nevoie de fubire tn sues Serghei Nikolaevii! ( ncrebare cam sugubeatS. Dupd ce am asculatinregistrarea dela colocvin, am rupt dou uembrele, am spart aproape tate pa- Ihatle gi farfurlle gi ne-atortaratinvazia molillr de bucitric. ‘Comentaf, vi rog,stuayia, ‘Ceay pura ava de comenta? Ini pres, Sort, deocandass tn ouch vi semnaleard unde probleme: Na i com is spunde veo leon: Apap ep {ulti 4-5 ani, Ia mine 4 la mul cunoscuti, primivara (in mai) apare o afectiane alergicd, foarte asemindtoare cu rieeala: nnecurge nasul,stinutim, avem o dusere acuti de ochi, dure in ft, eu extindere spre urechi De ce este legat,asupra cir aspect erp, procesele care at loc in subconyt ‘mal uj lubim.