Sunteți pe pagina 1din 7

ECONOMIE POLITICA SEMESTRUL 2

Data :28-02-2007
PIATA MONETARA
--Moneda , masa monetara si agregatele monetare
-MONEDA cuprinde ansamblul mijloacelor de plata care pot fi utilizate direct pt
efectuarea tranzactiilor de piata .
Moneda reprezinta principalul instrument de infaptuire a schimburilor intre agentii
economici.Nici un flux economic nu se poate desfasura fara participarea directa sau
indirecta a banilor.
Masa monetara consta in totalitatea instrumentelor de circulatie si de plata de care
dispune economia unei tari la un momendat sau in medie pe o perioada de timp .
Totalitatea componentelor sau ansamblul principiilor si normelor juridice economice si
institutionale care reglementeaza circulatia monetara in interiorul unei tari formeaza
sistemul monetar In ansamblul masei monetare s-au conturat dealungul timpului doua
componente :
-disponibilitatile monetare propiuzise ( biletele banci centrale , bacnotele , monedele
divizonare , moneda scripturala , cecurile la purtator ).
-disponibilitatile semimonetare ( depunerea la termen la trezorerie , efectele de comert
negociabile etc ).
Argumentul monetar desemneaza parti constitutive ale masei monetare si
semimonetare , ale instrumentelor de piata si de schimb in totalitatea lor , parti
autonome , prin functiie lor specifice si prin agentii bancari si financiari care le emit
si le gestioneaza .
Avem 4 agregate monetare :
-primul agregat monetar (M1) cuprinde monedele de divizionare , bacnotele si cecurile
la purtator .
-al doilea agregat monetar (M2) cuprinde pe langa (M1) corpurile pe livretele de
economii , depunerile pe termen scurt in conturi bancare , conturi de economii pt
locuiinte , deschise la banci.
-al treilea agregat monetar(M3) include pe (M2) plus devize si plasamente pe termen
nelimitat ex ( actiuni .., etc)
- al patrulea agregat monetar (L) cuprinde pe (M3) si alte lichiditati pe termen ,
negociabile cum sunt titlurile de pe pietele monetare emise de creditori nonbancari si
de agenti economici nonfinanciari.
Piata monetara , cererea si oferta de moneda .
Piata monetara este ansamblul tranzactiilor de moneda asa cum rezulta el din
confruntarea cereri cu oferta de moneda
Pe piata monetara actioneaza urmatorii agenti economici :
-statul
- banca centrala (sau de emisiune)
- sistemul bancar
- intreprinderile si gospodariile populatiei.
Cererea de moneda depinde de :
-volumul tranzactiilor de bunuri si servicii intermediate efectiv de catre moneda ;
- viteza de rotatie a bunurilor( numarul mediu de tranzactii pe care o unitate
monetara o mijloceste intr-o perioada data ).
M=P*T/V
M-masa monetara
P-pret
T- numarul de tranzactii
V- viteza de rotatie
-amploarea creditului de consum
-platile efectuate in contul creditelor ajunge la scadenta in perioada corespuzatoare .
Cantitatea de bani ceruta de agentii economici depinde atat de nivelul venitului
cat si de nivelul ratei dobanzii.
Oferta de moneda reprzinta cantitatea de moneda pusa la dispozitia agentilor
economici de catre sistemul bancar.
Biletele de banca intra in circulatie pe mai multe canale :
-pt alimentarea nevoilor de resurse financiare a statului ( fonduri de tezaur)
- biletele de banca sunt puse in circulatie pt plata devizelor straine
-biletele de banca intra in circulatie prin intermediulimprumuturilor bancilor
comerciale de la banca centrala .
Cea mai mare parte a monedei este creata de bancile comerciale pe piata
interbancara .
BANCILE si sistemul bancar contemporan ;;;;
-Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si
acorda credite .
Principala functie activa a banilor consta in acordarea de imprumuturi
solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara .
-Oalta functie a cancilor consta in pastrarea elasticitati mijloacelor de plata
(adaptarea cantitati de bilete de banca la nevoile pieti economice reale).
- O a treia functie activa a bancilor o constituie restrictionarea creditului.
Fcunctiile pasive ale bancilor se concretizeaza in primirea depunerilor pe care
le fac clientii .
Bancile ofera si o mare varietate de servicii cum ar fii :
-gestionarea conturilor deponentilor
-transmiterea de ordine bursei ...etc
Exista mai multe tipuri de banci :
-bancile de emisiune (banca centrala sau banca nationala la noi banca nationala a
Rommaniei) au rolul de a emite moneda si de a , asgura controlul asupra masei
monetare , de a acorda credite altor banci si de a coordona intreaga politica monetara
a statului.
- bancile comerciale de depozit care isi procura mijloacele financiare cu
restrangerea de depozit .
-banci de depozit propiuzise, care nu acorda imprumuturi decat pe termen scurt si
banci de acaceri care dispun de capitaluri propii insemnate si pot procura
mijloacele necesare finantari intreprinderilor prin emisiunea de actiuni si
obligatiuni.
-banci specializate pe anumite tipuri de activitati :
case de credit agricol , auto ...etc ;
banci de credit exterior .
Prima banca moderna a fost banca din Amsterdam (1609) si banca Angliei (1694)
Iar in Romania banca nationala a Moldovei (1857) si banca Romaniei (1866)

07-03-2007
Ce este creditul ????????
El a fost denumit de economistul roman Virgil Madgiaru , definindul astfel :
-creditul reprezinta valorificarea unei obligatii viitoare pt o afacere prezenta .
-creditul este o afacere in care prestatiunea si contraprestatiunea sunt separate in timp.
Creditul este de doua feluri :
--comercial (atunci cand marfurile se vand pe crdit de catre angrosisti catre migrosisti
sau vanzarile pe rate .
--credit financiar atunci cand se imprumuta o suma de bani de catre o persoana fizica
sau juridica pt o anumita perioada de timp .
In concordanta cu aceste categorii avem :-creditul comercial si – creditul financiar.
Creditul comercial se acorda prin intermediul unor harti(efecte de comert ) acestea
sunt :trata si biletul de ordin .
Trata (sau mai este numita si cambie ) este documentul prin care o persoana denumita
tradator da ordin altei persoane denumita tras sa achite la scadenta suma de bani
inscrisa in documentul respectiv unei a treia persoane denumita beneficiar.
Biletul de ordin este docuentul prin care debitorul se obliga sa plateasca la o anumita
data suma care reprezinta contravaloarea marfurilor cumparate pe credit .Durata unui
bilet de ordin este de regula de 90 de zile .

Dobanda:
Orce credit se acorda in schimbul unei recompense pt dreptul de folosinta a sumei
imprumutate intr-o anumita perioada de timp .
Dobanda este un excelent al capitalului dat cu imprumut ce revine propietarului sau sau
, altfel spus este o plata pt folosirea unei sume de bani intr—o perioada de timp .
Formele dobanzi:
-dobanda de pe piata monetara (se practica intre banci);
-dobanda bancara de baza (este aceea stabilita de banca nationala pt creditele pe care ea
le acorda altor banci si care constituie un punct de pornire pt celelelte banci din sistem
atunci cand acorda credite .
Dobanzile aplicate la banci si alte institutii financiare .
-dobanda pe piata obligatiunilor , este aceea pe care o acorda emitatorul de obligatiuni
cumparatorului acestora .
-dobanda practica de casele de economiii .
Masa si rata dobanzi :
Masa dobanzi reprezinta suma totala a dobanzi incasata de creditor(pers care acorda
imprumutul ) de la debitor(pers care preimeste imprumutul) pt o perioada fixa a
imprumutului stabilita prin contractul de imprumut .
Rata dobanzi, este o categorie economica care ilustreaza gradul de valorificare a
capitalului.
Rata dobanzi se calculeaza ca un raport intre dobanda *100/capital imprumutat,
d= (D/c)*100.
Rata nominala rata reala .
Rata nominala reprezinta rezultatul capitalului dintre dobanda si capitalul imprumutat
Rata reala reprezinta rezultatul raportului dintre dobanda din care sa scazut inflatia si
capitalul imprumutat.
Modul de calcul al ratei dobanzi ilustrat mai sus se refera la dobanda simpla , exista si
dobanda compusa (acea dobanda incasata la capitalul imprumutat la care se adauga
dobanda adaugata la acest capital.
Masa dobanzi compuse se calculeaza astfel:
Dc =Sc-C ; Sn=C(1+d)la puterea „n”
Sn=suma obtinuta de proprietar dupa „n” ani.
d =rata dobanzi anuale
n =nr de ani
C=capital imprumutat

Politica monetara:
Este o componenta a politici economice si reprezinta o actiune a statului asupra masei
monetare in vederea adaptari acesteia la nevoile de ansamblu ale statului..
Obiectivele politici monetare ::
-organizarea activitatilor bancare (in vederea asigurari protectiei deponentilor si a
desfasurari in conditiii normale a activitati de editare, a agentilor economici de catre
banci .
Politica monetara urmareste sa asigure echilibrul intre masa monetara si nevoile reale
ale economiei de moneda , nevoi determinate de volumul tranzactiilor care au loc in
economie , viteza de circulatie a banilor.
Instrumentele politici monetare sunt :
-emisiunea monetara are loc sub conducerea B.N.
-manevrarea ratei dobanzi(in sistemul bancar prin intermediul taxei scontului si
rescontului).
Scontul reprezinta actiunea prin care o banca plateste clientilor sai atunci cand
achizitioneaza efecte de comert ,( trate)si (bilete de ordin) inainte de scadenta , preluand
asupra ei creditul respectiv si incasand dobanda care revine pana la perioada scadenta .
Plafonul de credit care reprezinta acel mod de lucru prin care B.N stabileste limite
maxime de credite pt fiecare banca si prin aceasta poate limita expansiunea masei
monetare .
Piata sociala sau a capitalului reprezinta totalitatea tranzactiilor dintre agentii
economici al caror obiect il constituie titlurile de valoare .
Titlurile de valoare sunt inscrisuri emise in baza unor legi care dau posibilitatea
posesorului lor de a incasa anual un venit variabil sau fix .
Piata capitalului a aparut in sec al –XVI-lea odata cu zorile societati capitaliste.
Odata aparuta ea a largit baza de finantare a productiei , a dus la crearea capitalului
privat asociat sub forma societatilor pe actiuni .
A modificat modul de repartitie a veniturilor in sensul ca 1 salariat putea sa
dobandeasca venitul nu numai in urma unei activitati prestate dar si in urma investiri
economiiilor lui in cumpararea titlurilor de valoare .
Titluri de valoare :
Titluri de valoare ;
Actunea reprezinta o proprietate care confera posesorului dreptul la un venit anula de
regula variabil denumit divident care reprezinta o parte din profitul unitatilor emitente
a titlului de valoare respectiva .
Data :21-03-2007
Cresterea si dezvoltarea economica
-Evidentierea nivelului de dezvoltare economica a tendintelor acesteia precum si a
modului in care sunt utilizate resursele de care o tara dispune necesita evaluarea
activitatilor sociale de catre agenti economici in toate ramurile . In acest scop se
folosesc indicatorii macroeconomici determinati cu ajutorul sistemului de conturi
nationale (SCN)
Aceasta metodologie S.C.N. este un sistem de evidenta si analiza
macroeconomica in statistica tarilor cu economie de piata in statistica O.N.U. si a altor
institutii internationale prin care se asigura masurarea productiei nationale si a
principalelor sale componente , o reprezentare cantitativa agregata completa si coerenta a
realitati economice intr-o perioada de timp .
Indicatori din sistemul de conturi nationale .S.C.N . se calculeaza prin 3 metode :
-metoda productiei care consta in determinarea volumului productiei finale realizate in
tara in perioada respectiva.
Cãi de evaloare a produselor finale .
- se insumeazã numai valoarea produselor finale
- se insumeaza numai valoarea pe fiecare unitate o reprezinta , o adauga succesiv
pana la vanzarea produsului final .
-metoda venitului consta in insumarea veniturilor care remunereaza factori de
productie (salarii , rente , dobanzi , profituri) cu consumul capiatalului fix
(amaortizarea).
-metoda cheltuielilor consta in agregarea tuturor cheltuielilor pt achizitionarea
bunurilor care alcatuiesc productia finala .
Indicatorii macroeconomici:
- Produsul intern brut (PIB) masoara valoarea bruta de piata a bunurilor si
serviciilor finale produse in interiorul unei tari de catre agentii economici
autohtoni si straini intr-o anumita perioada de timp de regula 1 an .
PIB =PGB-CI
- Produsul intern net (PIN ) masoara valoarea neta de piata a bunurilr si
serviciilor finale produse de agentii economici interni intr-o perioada de timp,
de regula 1an .
P.I.N. = P.I.B. –Am(amortizarea [consumul de capital fix]).
- Produsul national brut (P.N.B.) exprima valoarea productiei finale brute de bunuri
si servicii obtinute de agentii economici nationali atat in interiorul tari respective
cat si din activitati desfasurate in alte tari .
P.N.B. =P.I.B. ±SVFS (soldul veniturilor factorilor in raport cu strainatatea ),
De regula PNB >PIB in tarile dezvoltate, iar in cele slab dezvoltate PIB>PNB.
- Produsul national net (PNN) exprima valoarea productiei finale nete de bunuri si
servicii obtinute de catre agentii economici nationali atat in interiorul tari
respective cat si din activitatea desfasurata in alte tari.
PNN –PNB –Am .
Indicatori pot fi calculati in preturi curente sau in preturile unui an de referinta .
PIB nominal exprima volumul bunurilor finale in preturile curente ale perioadei
de calcul , PIB real reflecta modificarea productiei fizice in economie prin
exprimarea tuturor bunurilor finale , produse in diferite perioade de timp , in preturile
unui an de referinta numite preturi constante sau preturi comparabile .
(deflator) PIB = PIB nominal /PIB real .
In realitate nu se calculeaza deflatorul PIB deoarece apar tot timpul produse noi
despre care nu se poate sti ce pret ar fi avut in anul de referinta .
Acesti indicatori macroeconomici pot fi calculati fie in preturile factorilor de
productie fie in preturile pieti( se adauga TVA si alte impozite ).
Produsul national net PNN calculat la la preturile factorilor se numeste venit
national .
CONCEPTUL DE CRESTERE ECONOMICA
In gandirea economica actuala sunt exprimate diferite puncte de vedere in legatura
cu cresterea si dezvoltarea economica .
Cresterea economica a unei tari reprezinta o marire a capacitati de a furniza , in
masura tot mai mare, de diferite bunuri economice.
Cresterea economica reprezinta procesul de sporire a dimensiunilor , rezultatelor
economice determinate de combinarea si folosirea factorilor de productie si reliefate
prin indicatorii macroeconomici, in termeni reali atat pe total cat si pe locuitirii.
Cresterea economica este un proces complex care vizeaza sistemul economic in
ansamblul sau si in dinamica sa prezentand o evolutie ascendenta pozitiva a
economiei nationale dar care nu exclude oscilatii conjuncturale sau regrese
economice temporare .
In legatura nemijlocita cu evolutia economica se afla conceptele de crestere
economica „0” si de crestere economica „negativa”.
- Cresterea economica „0” reflecta situatia in care rezultatele economice si populatia
totala sporesc in acelasi ritm iar nivelul rezultatelor pe locuitor ramane canstant .
Notiunea de crestere economica „0” a fost introdusa in 1973 in lucrarile membrilor
clubului de la Roma.
- Cresterea economica „negativa” reflecta situatia in care rezultatele
macroeconomice pe locuitor au o tendinta de scadere mentinanduse sub control
o serie de corelatii fundamentale de echilibru cu compromisuri acceptabile pe
planul eficientei economice si al nivelului de trai .
Majoritatea economistilor considera ca notiunile de crestere economica si dezvoltare
economica nu sunt opuse una alteia dar nici nu se suprapun.
Dezvoltarea economica pe langa cresterea economica presupune si modificari
structural-calitative in economia nationala si im calitatea vieti oamenilor .
Relatia dintre crestere si dezvoltare este ca de la parte la intreg .
In ultima perioada a aparut si conceptul de dezvoltare economica durabila care
reprezinta acea forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca
solidificarea cerintelor prezente de consum sa nu compromita sau sa prejudicieze pe
cele ale generatiilor viitoare .