Sunteți pe pagina 1din 8

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul

se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
privind modificarea i completarea anexei nr. 43 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ANEXE

Avndnvedereprevederileart.21i22dinOrdonanaGuvernuluinr.81/2003privindreevaluareai
amortizareaactivelorfixeaflatenpatrimoniulinstituiilorpublice,aprobatprinLegeanr.493/2003,cu
modificrileicompletrileulterioare,
ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,alart.8alin.(1),art.10alin.(2),art.20alin.
(1)iart.22dinLegeanr.213/1998privindbunurileproprietatepublic,cumodificrileicompletrile
ulterioare,ialart.863lit.c)id),art.864,art.867alin.(1)iart.868alin.(1)dinLegeanr.287/2009
privindCodulcivil,republicat,cumodificrileulterioare,
Guvernul Romnieiadoptprezentahotrre.
Art. 1.-Seaprobnscriereaninventarulcentralizatalbunurilordindomeniulpublicalstatuluiidarea
nadministrareaServiciuluiRomndeInformaiiaunorimobiledobnditedestatulromnncondiiile
legii,avnddateledeidentificareprevzutenanexanr.1.
Art. 2.-(1)Seaprobtransferulunuiimobildindomeniulprivatalstatuluindomeniulpublicalstatului
inadministrareaServiciuluiRomndeInformaii,avnddateledeidentificareprevzutenanexanr.2.
(2)Seaprobnscriereaninventarulcentralizatalbunurilordindomeniulpublicalstatuluiaimobilului
prevzutlaalin.(1).
Art. 3.-Seaprobscoatereadininventarulcentralizatalbunurilordindomeniulpublicalstatuluiaunei
pridintr-unimobilaflatnadministrareaServiciuluiRomndeInformaii,avnddateledeidentificare
prevzutenanexanr.3,caurmarearetrocedriictrepersoanelendreptite,ncondiiilelegii.
Art. 4.-Seaprobmodificareavalorilordeinventaraleunorimobileaflatendomeniulpublicalstatului
inadministrareaServiciuluiRomndeInformaii,avnddateledeidentificareprevzutenanexanr.4,
caurmareaefecturiiunorlucrrideinvestiiipusenfunciune.
Art. 5.-Seaprobmodificareavalorilordeinventaraleunorimobileaflatendomeniulpublicalstatului
inadministrareaServiciuluiRomndeInformaii,avnddateledeidentificareprevzutenanexanr.5,
caurmareareevalurii.
Art. 6.-ServiciulRomndeInformaii,mpreuncuMinisterulFinanelorPublice,vaoperamodificrile
corespunztoarealeanexeinr.43laHotrreaGuvernuluinr.1.705/2006pentruaprobareainventarului
centralizatalbunurilordindomeniulpublicalstatului,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art. 7.-Anexelenr.1-5facparteintegrantdinprezentahotrre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO

Contrasemneaz:
DirectorulServiciuluiRomndeInformaii,
Eduard Raul Hellvig
Ministrulfinanelorpublice,

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

Anca Dana Dragu

Bucureti,18mai2016.
Nr.361.
SUMAR:

ANEXANr.1Dateledeidentificarealeimobilelorcaresenscriuninventarulcentralizatal
bunurilordindomeniulpublicalstatuluiisedaunadministrareaServiciuluiRomndeInformaii
ANEXANr.2Dateledeidentificarealeimobiluluicaresetransferdindomeniulprivatalstatului
ndomeniulpublicalstatuluiinadministrareaServiciuluiRomndeInformaiiicaresenscrie
ninventarulcentralizatalbunurilordindomeniulpublicalstatului
ANEXANr.3Dateledeidentificarealepriidinimobilcaresescoatedininventarulcentralizatal
bunurilordindomeniulpublicalstatului,caurmarearetrocedriictrepersoanelendreptite,n
condiiilelegii
ANEXANr.4Dateledeidentificarealeimobilelorlacaresemodificvaloriledeinventar,ca
urmareaefecturiiunorlucrrideinvestiiipusenfunciune
ANEXANr.5Dateledeidentificarealeimobilelorlacareseactualizeazvaloriledeinventar,ca
urmareareevalurii
ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se nscriu n inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
i se dau n administrarea Serviciului Romn de Informaii

Codfiscal

1.Ordonatorprincipaldecredite

4204305

Serviciu

2.Ordonatorsecundardecredite

4.Regiiautonomeicompanii/societinaionalesubordonate
ordonatoruluiprincipal

3.Ordonatorteriardecredite

CLASA:8Bunuripublicedestat

GRUPA8.19:Bunuridestinateaprriinaionaleicudestinaiespecial
Elementedeidentificare

Nr. Nr. Codulde Tip


Descrierea
Denumirea
Vecinti
crt. MFP clasificare bun
tehnic
1

8.19.01. Imobil Locuin


de
intervenie

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Adresa
Judeul
Bihor

Valoarea
Anul
de
dobndirii/drii
inventar
nfolosin
-lei2015

211.000

Baza
legal

Contract
devnzare

cumprare
nr.2.001
din
Pagina 2

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

8.19.01. Imobil

Sediu

Sediu

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

Judeul
BistriaNsud

2015

266.259

8.19.01. Imobil

Judeul
Dmbovia

2015

229.982

8.19.01. Imobil Locuin


de
intervenie

Judeul
Galai

2015

117.306

8.19.01. Imobil

Judeul
Vlcea

2015

35.260

Teren

14.12.2015

Contract
devnzare

cumprare
nr.3.203
din
14.12.2015

Contract
devnzare
nr.3.701
din
16.12.2015

Contract
dedonaie
nr.2.700
din
20.11.2015

Contract
dedonaie
nr.3.760
din
10.08.2015

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se transfer din domeniul privat al statului n domeniul public al statului i n
administrarea Serviciului Romn de Informaii i care se nscrie n inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului

Codfiscal

1.Ordonatorprincipaldecredite

Denumire

4204305

2.Ordonatorsecundardecredite

4.Regiiautonomeicompanii/societinaionalesubordonate
ordonatoruluiprincipal

3.Ordonatorteriardecredite

ServiciulRomn
Informaii

CLASA:8Bunuripublicedestat

GRUPA8.19:Bunuridestinateaprriinaionaleicudestinaiespecial
Elementedeidentificare

Valoarea
Anul
Nr. Codulde Tip
Descrierea
de
Denumirea
Vecinti Adresa dobndirii/drii
MFP clasificare bun
tehnic
inventar
nfolosin
-lei-

8.19.01. Imobil Locuin

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Judeul

1994

30.717

Situaiajuridic

Baza
legal

Contract
Pagina 3

Admin

Admin

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

de
intervenie

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

Vlcea

devnzare
cumprare
nr.13.035
din
27.12.1994
ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale prii din imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, ca urmare a retrocedrii ctre persoanele ndreptite, n condiiile legii
Valoarea
Valoarea
Valoarea
de
deinventar
deinventar
inventar
Numr
Denumirea abunului
care
careiese
MFP/Codulde bunuluii aflatn
rmnen
din
clasificare
adresa
domeniul
domeniul
domeniul
public
public
public
-lei-lei-lei-

Temeiul
legaln
bazacruia
sescoate
bunuldin
domeniul
publical
statului

Descrierea
Ordonatorul/
tehnica
Administratorul
priidin
delacarese
imobil
scoatebunul
careiese
dindomeniul
din
publical
domeniul
statului
public

105.981
Cminde 12.912.918 934.028 11.978.890 Decizia
Terencu
Serviciul
(parial)/8.19.01. garnizoan
civilnr. suprafaa
Romnde
-judeul
178Adin
de
Informaii
Ilfov
15.04.2014 3.425,35 (CUI4204305)
aCuriide
mp
Apel
Bucureti,
irevocabil;
Dispoziia
nr.68din
04.08.2015
a
directorului
Serviciului
Romnde
Informaii,
definitiv

ANEXA Nr. 4

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor la care se modific valorile de inventar, ca urmare a efecturii unor lucrri de
investiii puse n funciune

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

Codfiscal

1.Ordonatorprincipaldecredite

Denumire

4204305

2.Ordonatorsecundardecredite

4.Regiiautonomeicompanii/societinaionale
subordonateordonatoruluiprincipal

3.Ordonatorteriardecredite

ServiciulRomnde
Informaii

CLASA:8Bunuripublicedestat

GRUPA8.19:Bunuridestinateaprriinaionaleicudestinaiespecial
Elementedeidentificare

Nr.
Codulde
Nr.MFP
Denumirea
crt.
clasificare

Adresa

Valoareade
inventar
-lei-

114.202

8.19.01.

Sediu

Judeul
Constana

9.027.846

105.936

8.19.01.

Sediu

Municipiul
Bucureti

53.511.308

144.742

8.19.01.

Sediu

Municipiul
Bucureti

47.813.274

Bazalegal
Autorizaiedeconstruirenr.2
din26.03.2015,proceseverbalederecepiela
terminarealucrrilornr.4.105
din30.06.2015,nr.4.106din
30.06.2015,nr.4.108din
22.09.2015
Autorizaiedeconstruirenr.5
din11.07.2012,
Proces-verbalderecepiela
terminarealucrrilornr.4.104
din29.05.2015
Autorizaiedeconstruirenr.4
din12.11.2014,proceseverbalederecepiela
terminarealucrrilornr.
1.218.185din29.06.2015i
nr.1.218.186din29.06.2015;
Proces-verbalderecepiela
terminarealucrrilornr.
1.218.187din29.06.2015

ANEXA Nr. 5

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor la care se actualizeaz valorile de inventar, ca urmare a reevalurii

Codfiscal

1.Ordonatorprincipaldecredite
2.Ordonatorsecundardecredite
3.Ordonatorteriardecredite

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Denumire

4204305

ServiciulRomnde
Informaii

Pagina 5

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

4.Regiiautonomeicompanii/societinaionale
subordonateordonatoruluiprincipal

CLASA:8Bunuripublicedestat

GRUPA8.19:Bunuridestinateaprriinaionaleicudestinaiespecial
Nr.
crt.

Nr.MFP

Codulde
clasificare

35.524

35.537

0
2
4

35.525
35.538

103.779

105.281

6
8

105.235
105.384

Elementedeidentificare
Denumirea

Adresa

Valoareadeinventar
-lei-

8.19.01.

Sediu

JudeulIlfov

321.751

8.19.01.

Sediu

JudeulBotoani

311.005

Sediu

JudeulPrahova

347.032

8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.

Teren
Teren
Sediu
Sediu
Sediu

105.385

8.19.01.

Sediu

10

105.386

8.19.01.

Sediu

11

105.387

8.19.01.

Sediu

12

105.388

8.19.01.

Sediu

13

105.389

8.19.01.

Sediu

14

105.413

8.19.01.

16

105.433

8.19.01.

15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

105.417
105.434
105.544
105.551
105.750
105.815
105.817
105.872
105.873
105.887
105.888

8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

JudeulIlfov

JudeulBotoani

62.154

689.632

JudeulArad

4.979.698

JudeulCaraSeverin

996.079

JudeulBihor

7.883.150

JudeulCaraSeverin

1.355.420

JudeulCaraSeverin

19.956

JudeulCaraSeverin

52.786

JudeulCaraSeverin

6.872

JudeulCaraSeverin

39.824

Sediu

JudeulClrai

8.630.485

Sediu

JudeulCluj

67.938

Sediu
Sediu

JudeulCluj
JudeulCluj

1.432.700
616.460

Sediu

JudeulGiurgiu

2.924.093

Sediu

JudeulPrahova

116.829

Sediu

JudeulSuceava

Sediu
Sediu
Sediu
Sediu
Sediu
Sediu

JudeulGorj

3.521.250

JudeulSuceava

2.547.526

JudeulTulcea

1.122.954

JudeulVaslui

787.170

JudeulTulcea
JudeulVaslui

38.442

314.521
504.216

Pagina 6

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

27

105.889

8.19.01.

Sediu

29

105.907

8.19.01.

Sediu

28
30
31
32
33
34
35

105.905
105.923
105.924
105.925
105.926
105.968
106.001

8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.

JudeulVlcea

2.564.345

Sediu

JudeulVrancea

3.416.140

Sediu

JudeulVrancea

30.110

Sediu
Sediu

JudeulAlba

147.148

8.19.01.

Sediu

39

150.292

8.19.01.

Sediu

41
42

153.300
155.499
155.510

8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.

JudeulVrancea
Municipiul
Bucureti

37

40

JudeulVrancea

Locuinde
intervenie

8.19.01.
8.19.01.

JudeulVlcea

Cmindegarnizoan JudeulConstana

144.533
148.982

481.277

Sediu

36
38

JudeulVaslui

Sediu

979.112

1.874.208
63.782

8.820.844
824.301

Municipiul
Bucureti

1.207.128

Sediu

JudeulBotoani

128.647

Sediu

JudeulTimi

7.831

JudeulVlcea

77.395.298

Sediu

JudeulVaslui

10.906.284

Locuinde
intervenie

JudeulArad

95.041

Locuinde
intervenie

JudeulArad

JudeulBihor

79.034

Locuinde
intervenie

JudeulArad

17.796.464
190.445

43

155.511

8.19.01.

44

155.512

8.19.01.

Cabinetmedical

46

155.521

8.19.01.

Sediu

JudeulBotoani

14.985

48

155.533

8.19.01.

Locuinde
intervenie

JudeulClrai

72.315

45
47

155.518
155.522

8.19.01.

JudeulBotoani

75.512

8.19.01.

Cabinetmedical

29.745

Locuinde
intervenie

JudeulCluj

136.264

JudeulCluj

85.203

Locuinde
intervenie

JudeulDmbovia

21.945

Locuinde
intervenie

JudeulGiurgiu

49

155.535

8.19.01.

50

155.536

8.19.01.

51

155.542

8.19.01.

52

155.543

8.19.01.

Cabinetmedical

JudeulDmbovia

36.225

54

155.547

8.19.01.

JudeulGiurgiu

71.536

55

155.548

8.19.01.

Locuinde
intervenie

JudeulGiurgiu

140.761

53

155.546

8.19.01.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Locuinde
intervenie

Cabinetmedical

24.816

Pagina 7

Hotarire 361 18-05-2016 Guvernul


se aplica de la: 26-mai-2016 - Text prelucrat de UltraTech Group

56

155.580

8.19.01.

57

155.599

8.19.01.

58

155.600

8.19.01.

60

155.602

8.19.01.

61

155.603

8.19.01.

63

155.605

8.19.01.

59

62

155.601

155.604

Locuinde
intervenie

JudeulPrahova

220.768

Locuinde
intervenie

JudeulTimi

103.753

Sediu

Locuinde
intervenie

JudeulTimi

JudeulTulcea

480.953

Locuinde
intervenie

JudeulTulcea

6.849

8.19.01.

Sediu

Cabinetmedical

JudeulTulcea

Locuinde
intervenie

JudeulTulcea

17.864

JudeulVaslui

103.500

Locuinde
intervenie

JudeulVlcea

68.624

Locuinde
intervenie

JudeulVlcea

21.842

Sediu
Sediu

JudeulVaslui

Sediu

JudeulBihor

85.828

JudeulVlcea

185.658

Sediu

JudeulGorj

JudeulCaraSeverin

365.043

8.19.01.

64

155.606

8.19.01.

65

155.608

8.19.01.

66

158.496

8.19.01.

68

158.510

8.19.01.

67
69
70

158.500
159.683
160.714

Monitorul Oficial 400 26-mai-2016

8.19.01.
8.19.01.
8.19.01.

71

160.719

8.19.01.

72

160.881

8.19.01.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Teren
Locuinde
intervenie
Sediu

68.184

36.646

149.349
231.411

JudeulTimi

143.861

Municipiul
Bucureti

7.063.227

Pagina 8