Sunteți pe pagina 1din 24

1. Specificati dimensiunile principale ale navei (~10 marimi).

2. Specificati ce rapoarte intre dimensiunile navei exista si precizati valorile uzuale ale acestora.

3. Ce rapoarte intre lungime si lime (L/B) sunt caracteristice pentru diferite tipuri de nave. (se regaseste la pct.2)
4. Precizati coeficientii de finite ai ariilor si valorile uzuale ale acestora.

5. Precizati coeficientii de finite ai volumelor si valorile uzuale ale acestora.

6. La determinarea lungimii navei se recomanda ca aceasta sa fie determinata in functie de anumiti


parametri, precizati-i. (Precizarea parametrilor la L navei)

7. Precizati ce criterii se folosesc la verificarea lungimii navei.

8. Precizati ce pasi trebuie urmati pentru determinarea latimii navei.

9. Precizati ce pasi trebuie urmati pentru determinarea pescajului si inaltimii de constructive a navei.

10.Ce influenta are inaltimea de constructie asupra caracteristicilor generale ale navei, dar bordul liber?

11.Precizati ce pasi trebuie urmati pentru determinarea coeficientilor bloc si prismatic a navei.

12.Planul de forme; curbele planului de forme.

13.Functii de aproximare. Semnificatia fizica a curbelor Spline

14. Descrierea analitica a formelor, exemplificati cum se genereaza un corp de nava cu un set de curbe
(Taylor, Weinblum sau Iacovlev).

10

15. Definirea caracteristicilor generale ale navei.

11

12

16. Definirea formelor in zona centrala a navei.

13

17. Definirea formelor prova - forme de etrave

18. Definirea formelor prova - forme sectiuni transversale.

14

19. Definirea formelor prova - forma liniilor de apa in prova.

15

20. Definirea formelor prova - forma bulb

16

17

21. Definirea formelor pupa tipuri pupa

18

22. Definirea formelor pupa Recomandari de proiectare - Separarea curentului la pupa.

23. Definirea formelor pupa Recomandari de proiectare - Efectul de suctiune al elicei.

19

24. Definirea formelor pupa Recomandari de proiectare - Amplasarea propulsorului fata de corpul navei

20

25. Metode de proiectare a navei. Proiectarea pe linii

26. Metode de proiectare a navei. Proiectarea prin metoda interpolarii si metoda modificarii pescajului

21

27. Metode de proiectare a navei. Proiectarea prin metoda modificarii zonei cilindrice

22

28. Metode de proiectare a navei. Proiectarea prin metoda pozitiei cuplelor si a liniilor de apa.

23

24