Sunteți pe pagina 1din 1
7. Povesteste o intimplare real sau imaginara al cArei personaj principal si treacd printr-o proba (0 compunere de 20-25 de riinduri. Cerinte: sé alegi un titlu potrivit si expresiv; sA folosesti naratiunea (povestirea) si descrierea ; si incadrezi actiunea in timp si spatiu; sf realizezi portretul fizic si moral al unui persona; si respecfi suecesiunea logica a intamplatilor; sf utilizezi un limbaj literar, expresiv; sd respecfi precizarea privind numarul de randuris sf respecti regulile de ortografie si punctuatie. RRR KA KAS 60 p (40 de punete pentru confinut, 20 de punete pentru redactare) Se acorda din oficiu 10 puncte. TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII SI SE POT REZOLVA iN ORICE ORDINE!!! SUBIECT MATEMATICA (Bp) 1. a) Calculafi 2016 - 4 x {2015-2 x [2014-9 4(510: 6 +204: 4)}- 23-3}. b) Aflati numerele aD, Stiind c& cifiele lor a si b verifica egalitatea: [(24:4:b+6):7+8]:9 (ip) 2. Aflati suma tuturor numerelor naturale care impértite la 9 dau restul egal cu dublul cétului, (Bp) 3. Diferenta a dowd numere naturale este 2016, Dac& miegoram primul numar eu 4 gi-l marim pe al doilea cu 2, atunci primul numér va fi de patru orl mai mare decat al doilea numar. Aflafi oumerele, (G.M.B. nr. 3/2016) (2p) 4. Se considera girul: 1,2, 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 14, a) Gasiti o regula de formare a termenilor girului gi scriefj al 25-lea termen al sirului b) Aflati suma primilor 20 de termeni ai girului Se acorda 1p din oficiu,

S-ar putea să vă placă și