Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul __________________________________________________
Avnd

CNP

_________________________________

candidez

pentru

admiterea la UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM


ION MINCU, sesiunea iulie / septembrie 2016, la:
FACULTATEA DE ____________________________________________
SPECIALIZAREA: ____________________________________________
Menionez c sunt /nu sunt student la alt facultate i am beneficiat/nu am
beneficiat de subvenie de la bugetul de stat.

Declar pe propria rspundere c datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Data:

Semntura candidatului _____________________