Sunteți pe pagina 1din 12

ROMANIA

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

REGULAMENTUL PENTRU AUTORIZAREA


CONSTRUIRII SI AMPLASARII FIRMELOR SI RECLAMELOR
PUBLICITARE
CUPRINS
CAPITOLUL 1
DEFINITII
CLASIFICARI
CAPITOLUL 2
REGULAMENT DE AMPLASARE:
I
.FIRME
II.
RECLAME
III. ALTE FORME DE RECLAMA
IV. DISPOZITII GENERALE
V.SANCTIUNI

IV

CAPITOLUL 3
1.METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE
2.MODUL DE OBTINERE A LOCULUI DE AMPLASARE A
RECLAMELOR
CAPITOLUL 4
I.
II.

CONTINUTUL STUDIULUI PRIVIND AMPLASAREA


RECLAMELOR LA SOL
ZONIFICARI:
A.STRAZI SI ZONE CU RESTRICTII
RECLAMELOR PE DOMENIUL PUBLIC

PRIVIND AMPLASAREA

B.ZONIFICAREA ARTERELOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI


C.STRAZILE PE CARE SE POT AMPLASA PANOURI PUBLICITARE CU
SUPRAFATA MAI MARE DE 2,50MP/O FATA

REGULAMENTUL LOCAL PENTRU AUTORIZAREA


CONSTRUIRII SI AMPLASARII FIRMELOR SI RECLAMELOR
PUBLICITARE
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor ,modificata si completata de Legea nr.453/2001 si de Ordonanta
Guvernului Romaniei nr.5/2002, firmele si reclamele fac parte din categoria de
lucrari pentru care se elibereaza autorizatie de construire potrivit art.3,litera
g,fiind definite ca lucrari cu caracter provizoriu.
Aparitia (dupa anul 1990)unui numar foarte mare de investitori, avand
si calitatea de beneficiari ai firmelor si reclamelor, precum si a unui numar
mare de executanti de astfel de lucrari care, necunoscand prevederile legii, au
inceput sa amplaseze in mod haotic firme si reclame,a condus la necesitatea
elaborarii unui regulament care sa stabileasca normele dupa care se vor realiza
si amplasa firmele si diverse tipuri de reclame, metodologia de obtinere a
autorizatiei de construire, precum si modul de dezafectare a acestora.
Odata cu aprobarea Planului urbanistic General al Municipiului
Bucuresti prin H.C.G.M.B. nr.269/2000 si a regulamentului de urbanism al
acestuia , sunt detaliate zonele cu interdictii sau interzise, precum si modul de
solutionare a propunerilor .
CAPITOLUL 1
DEFINITII
1. FIRMA- reprezinta constructia pe care se poate inscriptiona
numele, denumirea comerciala,obiectul de activitate sau alte texte
specifice, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita
activitatea in cauza:firma se amplaseaza , in conditiile legii si ale
prezentului regulament, pe imobilele unde se desfasoara activitatea
in cauza.
2.RECLAMA reprezinta inscriptia prin care se emit informatii la
adresa unei persoane juridice sau a unui produs , carte, etc. cu scopul de a-i crea
renume, popularitate.
CLASIFICARI
1.FIRME:
A.Dupa felul suportului pe care se monteaza:
A.1.-amplasate pe cladiri
-A.1.1.-avand o singura functiune
-A.1.2.-cu mai multe functiuni
A.1.2.1.-locuinte+alte functiuni
A.1.2.2.-alte functiuni decat locuinte

A.2-amplasate pe teren (incinte mari sau cladiri retrase de la


aliniament)
-

A.2.1.-proprietate particulara sau a altor detinatori


A.2.2.-proprietate publica sau privata a municipiului

B.Dupa modul de iluminare


B.1.-luminoase
-B.1.1.-electronica-cinetica (dinamica)
-B.1.2.-lampi fluorescente statica
-cinetica(dinamica)
-B.1.3.-tuburi cu descarcare in gaze statica
-cinetica
B.2.-luminate indirect
B.3.-neluminate
III.

RECLAME
A Dupa felul suportului pe care se monteaza:
A.1 amplasate pe constructii
- A.1.1.-avand o singura functiune :-A.1.1.a-locuinta
- A.1.1.b.-alta decat
locuinta
-

A.1.2.- cu mai multe functiuni: -A.1.2.a.-locuinta+alte


functiuni
-A.1.2.b.-altele decat locuinte
A.1.3.-cabine telefonice,refugii ale statiilor de transport in
comun, ceasuri publice, stalpi de iluminat sau RATB

A.2.-amplasate pe teren (incinte mari sau cladiri retrase de la


aliniamet)
-A.2.1.-proprietate particulara sau a altor detinatori
-A.2.2.-proprietate privata a municipiului Bucuresti
-A.2.3.-domeniul public
A.3.-pe autovehicule
B. Dupa modul de iluminare
B.1.-luminoase
-B.1.1.-electronica:B.1.1.1.-cinetica(dinamica)
-B.1.2.-lampi fluorescente :B.1.2.1.-statica
B.1.2.2.-cinetica(dinamica)
-B.1.3.-tuburi cu descarcare in gaze -statica
-cinetica

B.2.-luminate indirect
B.3.-neluminate
C.Clasificarea tipurilor de reclame amplasate la sol
C.1.-panouri publicitare cu una sau mai multe fete pe suport propiu
-C.1.1.-cu suprafata de expunere <2,50 mp/ o fata (tip pilon)
-C.1.2.-cu suprafata de expunere>2,50 mp/ o fata
C.2.-semnale de reclama indicatoare
-C.2.1.-in consola pe un stalp
-C.2.2.-la care proiectia pe sol nu depaseste 0,50 x 0,50 m
C.3.-obiecte de reclama volumetrice ce ocupa la sol o suprafata >0,25 mp
C.4-panouri mobile (autoportante).
CAPITOLUL 2-REGULAMET DE AMPLASARE
1.FIRME
Art.1.
Firmele se amplaseaza pe fatada spatiului pe care il definesc, in locuri special
prevazute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural si constructiv.
Art.2
Pe cladirile de locuit avand spatii comerciale sau alte destinatii situate la
parter, parter si mezanin, firmele se vor amplasa numai pe fatadele corespunzatoare
acestor spatii.
EXCEPTII: In cazul cladirilor de locuit prevazute cu parapet plin si continuu la
balconul etajului I, se accepta amplasarea firmelor pe acesta numai cu acordul
asociatiei proprietarilor sau locatarilor apartamentelor respective.
Art. 3
Firmele pentru activitati ce se desfasoara temporar intr-un apartament de bloc
se vor amplasa (numai cu acordul asociatiei)in zona accesului la scara respectiva , sau
la nivelul parterului daca activitatea se desfasoara la parter.
Art. 4.
Firmele amplasate in consola (perpendicular pe fatada ) se vor monta la
inaltimea minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului .
Fata de planul fatadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea iesi
in consola cu maximum 1,20 m dar pastrand o distanta de minim 1,00 m fata de
planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor
(daca acestia exista )-pentru obiecte situate la mai putin de 6,00 m inaltime.

Art. 5
Copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate,ridicate de la nivelul
trotuarului cu minim 2,50 m si vor iesi din planul fatadei cu maxim 1,20 m 1,50 m ;
Ele vor pastra o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca acestia exista).
Art.6
Firmele luminoase nu vor fi amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere si
nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta.
Art.7
In cazul cladirilor prevazute cu o incinta imprejmuita, firmele pot fi amplasate pe
aliniamentul stradal paralel sau perpendicular fata de acesta in conditiile art.5 distanta
fata de elementele imprejmuirii va fi minim 15 cm.
a.copertina inscriptionata cu firma sau reclama
b.firma sau reclama in consola ancorata de cladire
c.firma sau reclama sustinuta de un suport amplasat in spatele imprejumirii

II RECLAME
A.Reclame amplasate pe cladiri
Art.8
Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor, se pot amplasa firme si
reclame care vor respecta prescriptiile din articolele anterioare.
Art.9.
Reclama amplasata pe fatada unui spatiu comercial va fi tratata diferentiat fata
de firma prin culoare, forma sau dimensiune.
Art.10
Se pot amplasa reclame (de mari dimensiuni)pe calcane sau fatadele si pe
terasele sau acoperisurile cladirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai
cu acordul proprietarilor.

Art.11
Reclamele definite la art.10 vor fi astfel alcatuite si amplasate incat sa nu
impiedice corecta funcionare a constructiilor si a elementelor acestora si fara afectarea
structurii de rezistenta a cladirilor.
Art.12.
Beneficiarul reclamei este responsabil,conform legii, de siguranta in
exploatare a constructiei (atat a reclamei cat si a cladirii pe care aceasta se
amplaseaza).
Art.13
In cazul reclamelor iluminate,reflectoarele se vor amplasa incat sa asigure o
iluminare uniforma si sa nu deranjeze traficul auto si pietonal fiind mascate de
elemente ale constructiei sau ale reclamei.Partea cea mai coborata a reflectoarelor va
fi la minim 3,00 m de la nivelul trotuarului.
Art.14.
Reclamele amplasate pe calcan (fatada)sau terasa (acoperis)se vor dimensiona
in functie de elementele arhitecturale ale constructiei.
Reclamele amplasate pe terase (acoperisuri) nu vor depasi inaltimea de 3,00 m la
constructiile care au inaltimea fatadei <15,00m, si vor fi de maxim 1/5 din inaltimea
fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m in cazul constructiilor mai inalte de 15,00 m.
Art.15
Se interzice amplasarea pe:
-cladirile ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice
-gardurile cimitirelor,lacaselor de cult si gradinilor publice
-copaci
Se admite amplasarea de reclame publicitare pe cladirile institutiilor de
invatamant, cultura sau alte asemenea, numai daca reclama are legatura cu obiectul de
activitate al institutiei respective si cu obtinerea acordului forului tutelar.
Se admite amplasarea de bannere publicitare pe imprejmuirile parcurilor si
gradinilor publice,pe durata determinata (max 30 zile)numai pentru evenimente
speciale de natura culturala,civica,sportiva.
B Reclame pe suport propriu amplasate la sol (pe teren)
Art.16
Reclamele (panouri publicitare)se vor adresa de regula pietonilor si se vor
amplasa in afara spatiului destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere.

-la minim 5,00 m de bordura carosabilului;


-la minim 2,40 m inaltime de la sol;
-cu distanta de minim 75,00 m intre doua panouri, pe portiunile de drum din
intravilan;
-cu distanta de minim100,00 m intre doua panouri, pe portiunile de drum din
extravilan;
-la minim 50,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru
benzi de circulatie;
-in afara curbelor cu vizibilitate redusa.
Art.18
Se interzice amplasarea si inscriptionarea de reclame:
-pe pasajele rutiere subterane si supraterane;
-pe stalpii ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie;
-pe carosabil;
-in curbe cu vizibilitate redusa si in zone de conflict cu evenimente rutiere
deosebite,stabilite prin grija Departamentului Servicii Publice-Serviciul Circulatie in
termen de 60 zile de la aprobarea prezentului regulament.
Art. 19
Pe strazile de categoria I,II,III, se pot amplasa panouri publicitare avand suprafata
<2,50 m/o fata, in urmatoarele conditii :
-la limita trotuarului spre aliniamentul stradal ;
-la minim 2,50m de la bordura carosabilului ;
- la minim 10,00 m de intersectia cu o strada de categoria II si IV si la minim 10,00 m
de semnalizarea reglementarii prioritatilor in intersectie ;
- la minim 50,00 m de intersectia cu o strada de categoria I si II si la minim 20,00 m
de semnalizarea reglementarii prioritatilor in intersectie ;
- in afara zonei semnalizarii rutiere ;
-cu distanta de minim 25,00 m intre doua panouri.
Art. 20
In zonele cu semnalizare rutiera si in apropierea intersectiilor nu se vor folosi in
alcatuirea panourilor publicitare forma si dimensiunile indicatoarelor rutiere,precum
si culorile in combinatii specifice semnalizarilor rutiere.
Art.21
Nu se vor amplasa panouri cu lumina dinamica in apropierea intersectiilor la distante
mai mici decat cele prevazute in art.17 si 19.
Art.22
Pe stalpii adiacenti carosadilului se vor monta semnalizari rutiere si indicatoare
conform STAS 1848 / 1-86 pentru spital, punct sanitar, benzinarie, alimentatie
publica, hotel ,etc. Amplasarea indicatoarelor se va face prin grija serviciilor
specializate.
Pe stalpii fara semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie se pot amplasa,
directionat spre trotuar, reclame ridicate la minim 4,00 m de la sol.
Distanta dintre panoul de reclama si elementul cel mai avansat al fatadei unei
constructii invecinata va fi de minim 1,50 m.

Art. 23
Pe trotuar se pot amplasa, langa cladire, panouri mobile (pliante) autoportante cu
dimensiuni 0,50 x 0,90 m numai in cazul trutoarelor cu o latime mai mare de 5,00 m.
Art.24
Se pot amplasa pe trotuar semnale (reclama)indicatoare :
-la distanta de minim 2,50 m de bordura carosabilului ;
-la minim 10,00 m de intersectia cu o strada de categoria III si IV si lsa minim 10,0 m
de la semnalizarea reglementarii prioritatilor in intersectie ;
-la minim 50,00 m de intersectia cu o strada de categoria I si II si la minim 20,00 m de
la semnalizarea reglementarii prioritatilor in intersectie ;
-la minim 3,00 de la fronturile construite
Art.25
Obiecte de reclama volumetrice sau ansambluri de panouri se pot amplasa numai dupa
intocmirea unui studiu ce se va aviza si aproba conform legii .
Art.26
Nu se vor amplasa panouri lublicitare in zone protejate care cuprind :
-cladiri monument si cu valoare arhitecturala si ambientala ;
-zone verzi cu caracter ornamental.
Art. 27
Amplasarea panourilor publicitare sau a reclamelor la sol se va face cu protejarea :
-spatiilor verzi amenajate ca atare ;
-arborilor aliniament stradal
-vegetatiei dendro-floricola existenta.
Art.28
La amplasarea firmelor si reclamelor publicitare pe imobilele monument istoric cu
valoarea arhitecturala si ambientala, parcuri,zone bogat plantate, este necesara
intocmirea unui studio de impact, care va fi avizat si aprobat in conditiile legii.Se
interzice amplasarea firmelor si reclamelor publicitare pe obiecte de arta
monumentala.
Art.29
In cazul realizarii de noi plantatii, acestea nu vor impiedica vizibilitatea panourilor
publicitare si semnalizarea rutiera .
Art.30
Se interzice amplasarea reclamelor sonore si luminoase care pot tulbura linistea
publica.
Art.31
In piete urbane, amplasarea panourilor publicitare se va face in baza unui proiect
urbanistic avizat si aprobat conform legii.

III.ALTE FORME DE RECLAMA


Art.32
Se pot amplasa esarfe (bannere publicitare)care vor cuprinde numai anunturi
privind evenimente culturale, economice, stiintifice, de interes local sau national.
Se interzice amplasarea de esarfe (bannere) peste carosabilul strazilor de
categoria I si II. Pentru strazile de categoria III si IV, amplasarea se va realiza pe baza
unui strudiu ce va fi aprobat in Consiliul Local.
Se pot amplasa astfel de esarfe (bannere)temporar, in lungul trotuarului, numai
in zonele unde nu se impiedica vizibilitatea unor constructii valoroase din punct de
vedere arhitectural.
Esarfele (bannerele) se vor amplasa la minim 5,00 m inaltime de la sol si vor fi
ancorate de stalpii stradali numai cu avizul detinatorilor acestora.
EXCEPTII :Se accepta amplasarea de esarfe(bannere) peste carosabilul starilor de
categoria I si II doar cu ocazia unor manifestari deosebite (sportive, comerciale,
culturale si alte asemenea )ce se desfasoara temporar pe anumite artere de circulatie ,
cu oprirea traficului auto.
Art. 33
Se pot amplasa temporar, pe perioada derularii unor manifestari culturale, comerciale
sau sportive, in incinte expozitionale sau piete de circulatie pietonala, stadioane,
complexe sportive si alte asemenea, baloane gonflabile purtatoare de reclame.
Art.34
Se pot amplasa reclame realizate cu materiale autocolante pe geamul vitrinelor
spatiilor cu alta destinatie, dar numai cu avizul comisie de specialitate a Consiliului
Local pentru suprafete de reclama >1,00 mp.
Art.35
Se pot amplasa pe trotuar ceasuri publice purtatoare de reclama, la distanta de minim
1,00 m de la limita carosabilului.
Art.36
Santierele in lucru pot fi imprejmuite cu panouri care sa fie si support pentru
reclama .In acest caz, dimensiunile reclamelor vor fi dictate de dimensiunea
imprejmuirii..Continutul reclamei va fi avizat in comisia de specialitate ori de cate ori
aceasta va fi schimbata.
Se pot amplasa reclame pe imprejmuiri realizate din panouri pline sau zidarie,
fara a depasi inaltimea acestora.
Art.37
Terenurile virane apartinand municipalitatii, de pe raza Sectorului 4, se pot
imprejmui pe tot conturul lor cu panouri de reclama provizorii.dimensiunea si forma
panourilor, prin exceptie de la art.19, poate depasi suprafata maxima de 2,50 mp si va
fi adaptata configuratiei locale .In aceste cazuri solicitantii vor plati numai taxa de
publicitate calculata conform Legii impozitelor si taxelor locale si vor asigura
intretinerea reclamei si a suportului acesteia.

Art.38
Folosirea vehiculelor speciale echipate pentru a face reclama pe teritoriul
sectorului 4 al municipiului Bucuresti se poate face in urmatoarele conditii :
-suprafata de publicitate amplasata pe un vehicul nu va depasi 16,00 mp ;
-nu se permite stationarea pe drumurile publice sau in locuri vizibile dinspre acestea ;
-este interzis ca aceste tipuri de vehicule sa circule in convoi mai mare de doua masini
si cu o viteza mai mare de jumatate din viteza admisubila pe tronsonul de strada ;
-inainte de a fi puse in circulatie aceste tipuri de vehicule se vor achita taxele de
publicitate.
IV DISPOZITII GENERALE
Art. 39
Autorizarea firmelor si reclamelor pe cladiri monument, cu valoare arhitecturala sau
ambientala, se va face numai cu avizul ministerului Culturii si Cultelor-Directia
Monumentelor Istorice.
Art.40
Se interzice folosirea in alcatuirea firmelor si reclamelor a textelor si
imaginilor are contravin normelor legale in vigoare sau care aduc atingere bunelor
moravuri.
Grafica si continutul firmelor si reclamelor vor fi avizate in comisia de
specialitate a Consiliului local.
Art.41
Se restrictioneaza amplasarea reclamelor pe strazile nominalizate in Cap.4 .II.A
Art.42
Este interzisa executarea si montarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in
prealabil a AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, eliberata in conformitate cu
prevederile Legii nr.50/1991 republicata, modificata si completata de Legea
nr.453/2001 si de Ordonanta Guvernului Romaniei nr.5/2002, art.3, lit.g.
Art.43
Certificatul de urbanism se elibereaza potrivit prezentului Regulament, iar
autorizatia de construire pe baza documentatiei intocmita potrivit prevederilor legale
Art.44
Nu se elibereaza autorizatie de construire pentru firme si reclame ce urmeaza
sa se amplaseze pe constructii neautorizate sau pe constructii la care au fost facute
interventii neautorizate conform legii, dupa anul 1990.
Art.45
Documentatiile pe baza carora se vor emite autorizatii de construire vor fi
intocmite de catre proiectant(persoane fizice sau juridice)care au autorizatie de
proiectare sau activitate de proiectare in statut.

10

Art.46
Prevederile regulamentului sunt valabile pentru toate arterele si cladirile din
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti .Modificarea unor reguli sau prevederi se poate
realiza numai in baza unei documentatii ce va fi avizata si aprobata conform legii.
Art.47
Schimbarea unor normative tehnice, aparitia unor normative tehnice noi, sau
alte normative, pot conduce, dupa caz, la modificarea unor parti sau a intregului
regulament.
Art. 48
Pentru cazurile ce nu se incadreaza in prezentul regulament se va elabora
proiect de detaliu ce va fi avizat si aprobat conform legii.
V. SANCTIUNI
Art.49
Contraventiile la prezentul regulament se sanctioneaza conform actelor
normative in vigoare.
Contravenientii vor fi obligati sa plateasca despagubiri pentru readucerea
terenului la starea anterioara comiterii contraventiei .
Administratia strazilor impreuna cu F.D.E.B si R.A.T .B. vor dezafecta
insemnele,tablitele,esarfele si alte reclame amplasate ilegal pe stalpii de lumina,
stalpii R.A.T.B.,copaci ,etc.
Art.50
Firmele si reclamele existente,autorizate, se vor mentine pana la expirarea
contractelor de inchiriere si reclama.
CAPITOLUL 3
1.METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE
3.1.1. AVIZARE
Documentatia cuprinzand grafica si amplasarea firmelor si reclamelor se
depune in vederea avizarii la serviciul de resort din cadrul D.U.A.T.
3.1.2.CERTIFICAT DE URBANISM
Se elibereaza de catre D.U.G.T. pe baza regulamentului local pentru alcatuirea si
amplasarea firmelor si reclamelor publicitare si a documentatiei tehnice intocmita
conform legii.
3.1.3.AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Se elibereaza pe baza regulamentului local pentru alcatuirea si amplasarea
firmelor si reclamelor publicitare, a certificatului de urbanism , a avizelor solicitate
prin acesta,a documentatiei de executie si cu achitarea taxelor conform legii.

11

2.MODUL DE OBTINERE A LOCULUI DE AMPLASARE A RECLAMELOR


3.2.1. RECLAME amplasate pe calcane(fatade) si pe terase (acoperisuri)
Contract incheiat cu proprietarii imobilului
3.2.2.RECLAME (PANOURI PUBLICITARE)amplasate la sol pe teren
Domeniul public si privat al municipiului
Amplasamentul se va obtine in conditiile stipulate de legislatia in vigoare si potrivit
legilor nr.215/2001 si nr.213/1998.
CAPITOLUL 4
1.CONTINUTUL STUDIULUI PRIVIND AMPLASAREA RECLAMELOR LA
SOL
PIESE SCRISE :
-memoriu de prezentare ;
-calcule economice ;
-avize de principiu de la detinatorii retelelor ;
-avizul Comisiei Tehnice de siguranta si fluenta circulatiei
PIESE DESENATE
-plan de incadrare in zona scara 1 :2000 ;
plan de situatie scara 1 :500 cu pozitia retelelor si a panoului fata de repede
identificabile ;
-plan coordonare retele APA NOVA, ROMTELECOM, ROMGAZ, CONEL,
METROREX, R.A.D.E.T
-fotografie cu marcarea panourilor (poza realizata dinspre carosabil)

12