Sunteți pe pagina 1din 62

ORDIN Nr.

1559/2016 din 29 iulie 2016


pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i
electrice hibrid plug-in
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 5 august 2016
Lund n considerare Referatul de aprobare al Administraiei Fondului pentru Mediu nr.
666/IJ din 28 iulie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staii de
rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plug-in,
innd cont de prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 13 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, cu modificrile i completrile
ulterioare,
ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprob Ghidul de finanare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i
electrice hibrid plug-in, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul mediului, apelor i pdurilor,
Cristiana Paca Palmer
Bucureti, 29 iulie 2016.
Nr. 1.559.

ANEX
GHID DE FINANARE
a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plug-in
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Ghidul de finanare
(1) Ghidul de finanare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plugin, denumit n continuare ghid, constituie un suport informativ, avnd rolul de a furniza
informaii eseniale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i
electrice hibrid plug-in, denumit n continuare Program.
(2) Ghidul conine dispoziii privind:
a) scopul, obiectivele i indicatorii de performan ai Programului;
b) eligibilitatea solicitantului finanrii, a proiectului propus i a cheltuielilor acestuia;
c) condiiile i termenele de analiz, evaluare, selectare, aprobare, implementare i decontare
a proiectului propus.
ART. 2
Obiectul, scopul, obiectivele i indicatorii de performan ai Programului
(1) Obiectul Programului l reprezint dezvoltarea infrastructurii de alimentare a
autovehiculelor cu energie electric.
(2) Scopul Programului l reprezint stimularea utilizrii autovehiculelor electrice i electrice
hibrid plug-in i contribuirea la atingerea intei, cu titlu indicativ de pn la 6.000 de staii de
rencrcare accesibile publicului, pn n anul 2020.
(3) Programul vizeaz dezvoltarea transportului ecologic.
(4) Indicatorii de performan ai Programului sunt:
a) numrul de staii de rencrcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la
numrul de autovehicule electrice i electrice hibrid plug-in nmatriculate pe teritoriul
Romniei;
b) numrul de autovehicule electrice i electrice hibrid plug-in nmatriculate ncepnd cu
deschiderea sesiunii de finanare.
ART. 3
Sursa de finanare pentru derularea Programului
(1) Finanarea Programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat
conform legii.

(3) Suma alocat sesiunii se aprob prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului
pentru Mediu i se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de
finanare.
ART. 4
Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - persoana juridic eligibil, care a ncheiat contract cu autoritatea;
c) cerere de finanare nerambursabil - formular completat conform modelului prevzut n
anexa nr. 1 i depus n cadrul sesiunii de depunere de ctre solicitant, n vederea obinerii
finanrii;
d) cererea de tragere - solicitare a beneficiarului adresat n scris Autoritii, n baza creia
se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate i prevzute prin contractul de finanare
nerambursabil; cererea de tragere constituie anexa nr. 2 la contractul de finanare;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de servicii, produse
sau lucrri necesare implementrii proiectului sub condiia ndeplinirii n mod cumulativ a
criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;
f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de servicii,
produse sau lucrri necesare implementrii proiectului i care nu sunt suportate din bugetul
Programului, nendeplinind condiia prevzut la lit. e);
g) contribuie proprie - valoarea integral a cheltuielilor neeligibile i partea cheltuielilor
eligibile necesare implementrii proiectului, susinut de ctre beneficiar din surse financiare
proprii;
h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie ndeplinite cumulativ de ctre
solicitant pentru obinerea finanrii;
i) criterii de selecie - normele sau principiile pe baza crora proiectul este analizat i selectat
n vederea avizrii i aprobrii finanrii;
j) dosar de finanare - cererea de finanare definit la lit. c), nsoit de ntreaga documentaie
care trebuie depus de ctre solicitant n vederea analizrii, selectrii, avizrii i aprobrii de
ctre Autoritate;
k) operator economic - orice entitate implicat ntr-o activitate economic, nfiinat n baza
Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
l) persoan eligibil - solicitantul care ndeplinete criteriile de eligibilitate;
m) punct de rencrcare - nseamn o interfa care este capabil s ncarce, pe rnd, cte un
vehicul electric;
n) sesiune de depunere - perioad de timp determinat, etap a sesiunii de finanare, pe
parcursul creia se poate depune la registratura Autoritii;
o) sesiune de finanare - perioad de timp determinat i organizat etapizat de ctre
Autoritate; data deschiderii sesiunii de finanare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar
data nchiderii sesiunii de finanare coincide cu data aprobrii finanrii proiectului;
p) solicitant - persoana juridic prevzut la art. 9, care a depus dosar de finanare la sediul
Autoritii;
q) staie de rencrcare - este elementul central al infrastructurii de rencrcare autovehicule
electrice i electrice hibrid plug-in care furnizeaz energia electric necesar rencrcrii prin
intermediul a unu, dou sau trei puncte de rencrcare;

r) punct de rencrcare sau de realimentare accesibil publicului - punct de rencrcare sau de


realimentare care furnizeaz energie electric i care ofer utilizatorilor un acces
nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare,
utilizare i plat;
s) punct de rencrcare cu putere normal - punct de rencrcare care permite un transfer de
energie electric ctre un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere egal cu 22 kW
curent alternativ;
) punct de rencrcare cu putere nalt - punct de rencrcare care permite un transfer de
energie electric ctre un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare de 22
kW curent continuu sau curent alternativ;
t) vehicul electric hibrid plug-in - vehicul hibrid care, pentru a-i asigura propulsia mecanic,
preia energie din dou surse de energie stocat, montate pe vehicul: un combustibil consumabil,
respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator,
volant/generator etc.) i care are o surs de alimentare extern - plug-in;
) vehicul electric - vehicul electric propulsat de un motor electric cu energie furnizat de
baterii rencrcabile, alimentate de o surs extern de energie electric.
ART. 5
Organizarea sesiunii de finanare
(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanare, n limita sumei alocate n
condiiile prevzute la art. 3.
(2) Pentru organizarea sesiunii de finanare, prin dispoziia preedintelui Autoritii, se
stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanare;
b) suma alocat sesiunii de finanare.
(3) Dispoziia preedintelui prevzut la alin. (2) se public pe pagina de internet a
Autoritii, cu cel puin 30 de zile nainte de data deschiderii sesiunii de finanare.
ART. 6
Etapele sesiunii de finanare
Etapele sesiunii de finanare sunt urmtoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritii a ghidului i a anunului de deschidere a
sesiunii de finanare;
b) depunerea dosarelor de finanare;
c) analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor aferente
conform grilei prevzute n anexa nr. 2;
d) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformitii modului de depunere a
cererii de finanare i a documentelor aferente;
e) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformitii
modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor aferente;
f) soluionarea contestaiilor ca urmare a analizei conformitii modului de depunere a cererii
de finanare i a documentelor aferente;
g) analiza conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului din punct de vedere
juridic, conform anexelor nr. 3.1 - 3.3, i analiza din punct de vedere economic i tehnic a
conformitii documentelor i eligibilitii solicitantului, conform anexei nr. 4;
h) avizarea dosarelor de finanare propuse spre selectare;
i) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare avizate i respinse;
j) soluionarea contestaiilor i avizarea contestaiilor acceptate;

k) aprobarea finanrii proiectelor avizate;


l) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare aprobate;
m) ncheierea contractelor de finanare;
n) implementarea proiectului.
CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului i a proiectului, depunerea dosarului de finanare
ART. 7
Cuantumul finanrii
(1) Finanarea se acord n cadrul unei sesiuni pn la 900.000 lei per solicitant, reprezentnd
pn la 80% din cheltuielile eligibile.
(2) Suma maxim finanat de Autoritate va fi:
a) 11.250 lei pentru o staie de rencrcare cu putere normal;
b) 157.500 lei pentru o staie de rencrcare cu putere nalt n curent continuu;
c) 13.500 lei pentru o staie de rencrcare cu putere nalt n curent alternativ.
ART. 8
Tipuri de proiecte finanate prin Program
Prin Program se finaneaz staiile de rencrcare a autovehiculelor electrice i electrice
hibrid plug-in:
a) cu putere normal, echipate cel puin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul EN62196-2;
b) cu putere nalt curent alternativ, echipate cel puin cu prize sau conectori de tip 2 pentru
vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
c) cu putere nalt curent continuu, echipate cel puin cu conectori ai sistemului de
rencrcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.
ART. 9
Categorii de solicitani eligibili
(1) Sub rezerva ndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a
participa n cadrul Programului urmtoarele categorii de persoane juridice romne:
a) unitile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorial a
municipiului, care are un numr mai mare de 50.000 de locuitori;
b) instituiile publice care au sediul sau structuri funcionale pe raza unitilor administrativteritoriale prevzute la lit. a);
c) operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitilor
administrativ-teritoriale prevzute la lit. a), precum i operatorii economici care au sediul social
sau puncte de lucru cu acces direct la autostrzi, drumuri europene i drumuri naionale.
(2) Sunt eligibili solicitanii prevzui la alin. (1) care ndeplinesc criteriile de eligibilitate
prevzute la art. 10.
ART. 10
Criterii de eligibilitate
(1) Pot fi finanate prin Program proiectele depuse de ctre persoanele juridice prevzute la
art. 9 care:
a) acioneaz n nume propriu;
b) sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizeaz proiectul; imobilul este
liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti, nu

face obiectul vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face
obiectul procedurii de expropriere pentru cauz de utilitate public;
c) nu se afl n stare de insolven sau faliment, nu se afl n procedur de executare silit, nu
se afl ntr-o alt situaie similar legal reglementat;
d) nu sunt nregistrate cu fapte sancionate de legislaia financiar i fiscal;
e) nu au desfurat i nu desfoar activiti care ncalc dispoziiile legale privind protecia
mediului i nu sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului;
f) au ndeplinite obligaiile de plat a taxelor, impozitelor i amenzilor ctre bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale n vigoare;
g) nu au obinut i nu sunt pe cale s obin finanare prin proiecte ori programe finanate din
alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiiei care urmeaz a fi
realizat prin program, potrivit declaraiei din cererea de finanare;
h) ajutorul de minimis solicitat nu urmeaz a fi utilizat pentru desfurarea de activiti n
unul dintre sectoarele prevzute n cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis - pentru solicitanii care desfoar i declar activiti
economice n anexa nr. 8;
i) valoarea total a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioad de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia depune dosar de
finanare), cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate n baza schemei de minimis, nu
depete plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum i plafonul stabilit
prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea
articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de
minimis acordate ntreprinderilor care presteaz servicii de interes economic general - inclusiv
pentru solicitanii care dein calitatea de ntreprindere unic conform declaraiei pe propria
rspundere din anexa nr. 5.
(2) n cazul n care imobilul, respectiv terenul este n administrarea unei alte persoane
juridice dect proprietarul acestuia, solicitant eligibil n cadrul Programului este administratorul
imobilului.
(3) n situaia n care solicitantul are calitatea de ntreprindere unic, aa cum este definit la
art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013,
valoarea total a ajutoarelor de minimis se va calcula prin nsumarea ajutoarelor de minimis
acordate pe o perioad de 3 ani consecutivi ntreprinderilor care fac parte din ntreprinderea
unic respectiv.
(4) Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depi sumele maxime prevzute la art. 7
dect n condiiile n care diferena este susinut de solicitant.
(5) Un solicitant poate depune o singur cerere de finanare n cadrul aceleiai sesiuni.
ART. 11
Criterii de eligibilitate a proiectului
(1) Este eligibil proiectul care ndeplinete cumulativ urmtoarele criterii:
a) staiile de rencrcare respect:
1. standardul EN62196-2 pentru staiile cu putere normal;
2. standardele EN62196-2 i EN62196-3 pentru staiile cu putere nalt;

b) asigur un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu numrul staiilor de rencrcare
solicitate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor electrice i electrice hibrid plug-in,
marcate corespunztor;
c) prevede instalarea fiecrei staii de rencrcare pe unul dintre amplasamentele eligibile
astfel:
1. parcri publice;
2. parcri destinate sau care deservesc baze sportive, sli de spectacole, uniti hoteliere,
centre comerciale, staii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gri;
3. parcri (spaii) cu acces direct la autostrzi, drumuri europene i drumuri naionale staiile de rencrcare cu putere nalt mai mare de 22 kw;
d) asigur accesul permanent i nediscriminatoriu publicului la staiile de rencrcare
instalate prin proiect;
e) prevede semnalizarea corespunztoare a spaiilor n care sunt instalate staiile de
rencrcare cu urmtorul panou de informare:
_____________________________
|
__________
|
|
| ______ |
|_|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |______| |
\ /
|
|
| ______ |
| |
|
|
| | _____| |__ | |
|
|
| ||___
_ \ | |
|
|
| | ___|
| | || |
|
|
| ||_____ | | || |
|
|
| |______| | | || |
|
|
|
| | || |
|
|
| __
__ | | || |
|
|
| \ \ / / | | || |
|
|
| \ \/ / | | || |
|
|
|
\ /
| \____/
|
| ___|
\/
|________
|
| |_______________________|
|
|_____________________________|
| Proiect finanat din Fondul |
| pentru mediu
|
|_____________________________|

Figura 1Lex: Panou de informare


ART. 12
Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziia de staii de rencrcare a autovehiculelor electrice i electrice hibrid plug-in;
b) cheltuieli cu montajul staiilor de rencrcare;
c) cheltuielile efectuate pentru realizarea i instalarea panoului de informare;
d) taxa pe valoarea adugat aferent proiectului pentru autoriti publice locale i instituii
publice n condiiile n care aceasta a fost solicitat i nu este recuperabil, rambursabil sau
compensat prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
(2) Cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat (TVA) nu sunt eligibile pentru finanarea din
Fondul pentru mediu n cazul solicitanilor operatori economici.

(3) Cheltuielile aferente branamentului la reeaua de energie electric nu sunt eligibile


pentru finanarea din Fondul pentru mediu.
(4) Pentru lucrrile de montaj profitul i TVA-ul aferent acestuia nu sunt eligibile.
(5) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dup semnarea contractului de
finanare nerambursabil.
ART. 13
Eligibilitatea dosarului de finanare
Este eligibil dosarul care respect cumulativ urmtoarele condiii:
a) cererea de finanare este completat prin tehnoredactare computerizat; nu se accept
cereri de finanare cu tersturi sau completri fcute manual;
b) documentele depuse de solicitant sunt legate/ndosariate, numerotate i opisate;
c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanare, sub forma solicitat de ghid i
n perioada de valabilitate.
ART. 14
Coninutul dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - uniti administrativ-teritoriale trebuie s
cuprind:
a) formularul cererii de finanare nerambursabil, prevzut n anexa nr. 1, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b) mputernicirea notarial sau orice document administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este
semnat de ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoan juridic, de ctre
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat;
d) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de finanare, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor
Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial i are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
g) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
h) declaraie pe propria rspundere din care s rezulte dac TVA-ul aferent proiectului este
sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor
legale;
i) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii trei ani,
respectiv doi ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr. 5;

j) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n


anexa nr. 8, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care
solicitantul i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de
denumirea acestora n cazul solicitanilor care desfoar i declar activiti economice);
k) hotrrea consiliului local privind aplicarea la Program, n copie certificat "conform cu
originalul" de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale; hotrrea trebuie s conin:
1. acordul cu privire la contractarea finanrii i persoana desemnat s reprezinte solicitantul
n relaia cu Autoritatea;
2. acordul privind punerea la dispoziie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare, vecinti), cu indicarea documentului care atest regimul juridic al terenului;
3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4. angajamentul privind ntocmirea documentaiei de achiziie public, organizarea i
derularea procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate cu prevederile
legale n vigoare privind achiziiile publice;
5. acordul privind asigurarea i susinerea unei contribuii financiare proprii la realizarea
proiectului;
l) extras de carte funciar pentru informare, inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanare, n original;
m) n cazul n care imobilul este dat n administrare, solicitantul, respectiv administratorul
imobilului va depune hotrrea consiliului local/hotrrea consiliului general sau hotrrea
guvernului, dup caz, privind darea n administrare a imobilului, n copie certificat "conform
cu originalul".
(2) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - instituii publice trebuie s cuprind:
a) formularul cererii de finanare nerambursabil, prevzut n anexa nr. 1, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b) mputernicirea notarial sau orice document administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este
semnat de ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoan juridic, de ctre
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat;
d) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de finanare, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor
Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial i are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
g) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial va fi implementat proiectul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;

h) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele


solicitantului, de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
i) declaraie pe propria rspundere din care s rezulte dac TVA-ul aferent proiectului este
sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor
legale;
j) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr. 5;
k) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n
anexa nr. 8, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care
solicitantul i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de
denumirea acestora n cazul solicitanilor care desfoar i declar activiti economice);
l) hotrrea/decizia/ordinul organelor de decizie privind participarea la Program, n original;
documentul trebuie s conin:
1. acordul cu privire la contractarea finanrii i persoana desemnat s reprezinte solicitantul
n relaia cu Autoritatea;
2. acordul privind punerea la dispoziie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare, vecinti), cu indicarea documentului care atest regimul juridic al terenului;
3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4. angajamentul privind ntocmirea documentaiei de achiziie public, organizarea i
derularea procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate cu prevederile
legale n vigoare privind achiziiile publice;
5. acordul privind asigurarea i susinerea unei contribuii financiare proprii la realizarea
proiectului;
m) documentul care atest acordul scris al Ministerului Finanelor Publice sau al autoritii
administraiei publice locale, dup caz, cu privire la contractarea finanrii, dac imobilul pe
care urmeaz a fi implementat proiectul face parte din domeniul public al statului/domeniul
public al autoritii administraiei publice locale, n copii certificate "conform cu originalul", pe
fiecare pagin;
n) extras de carte funciar pentru informare, inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanare, n original;
o) n cazul n care imobilul este dat n administrare, solicitantul, respectiv administratorul
imobilului va depune hotrrea guvernului privind darea n administrare a imobilului, n copie;
p) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziia, dup caz) prin care a fost numit/validat
conductorul instituiei publice, n copie certificat "conform cu originalul".
(3) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - operatori economici trebuie s cuprind:
a) formularul cererii de finanare nerambursabil, prevzut n anexa nr. 1, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b) mputernicirea notarial, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este semnat
de ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului de ctre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului, n original sau n copie legalizat;

d) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de ctre organul teritorial de


specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de finanare, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor
Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial i are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
g) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz
teritorial va fi implementat proiectul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
h) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
i) documentul care atest prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), dac
solicitantul intr sub incidena Regulamentului (UE) nr. 360/2012;
j) extras de carte funciar pentru informare (inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanare, n original;
k) contract de administrare asupra imobilului din care s reias dreptul de administrare al
solicitantului asupra terenului, pentru o perioad de cel puin 3 ani de la data depunerii cererii
de finanare la Autoritate, n copie certificat "conform cu originalul", dac este cazul;
l) acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la
amplasarea staiilor de rencrcare, n original, dac este cazul;
m) certificatul constatator emis de ctre oficiul registrului comerului de pe lng tribunalul
n a crui raz teritorial i are sediul social solicitantul, n original sau n copie legalizat, nu
mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se accept formatul
electronic a certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;
n) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de ctre organul teritorial
de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat;
o) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr. 5;
p) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n
anexa nr. 8, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care
solicitantul i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de
denumirea acestora).
ART. 15
Depunerea dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare, coninnd toate documentele obligatorii menionate n prezentul
ghid, va fi depus la registratura Autoritii, n dou exemplare (copie i original), n plic sigilat,
iar solicitantul va nscrie pe plic urmtoarele informaii:

a) denumirea complet i adresa sa complet;


b) titlul programului: "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plugin";
c) sesiunea de depunere.
(2) Dosarul de finanare poate fi transmis prin orice modalitate care asigur confirmarea
recepionrii acestuia de ctre Autoritate n interiorul perioadei sesiunii de depunere.
ART. 16
Respingerea dosarului de finanare
Atrag respingerea dosarului de finanare:
a) formularul cererii de finanare, anexele i documentele care sunt ilizibile sau care conin
tersturi ori modificri, precum i cele incomplete sau care conin date i informaii care se
dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alt form dect cea solicitat sau
neprezentarea la termenul stabilit ori ieirea sa din perioada de valabilitate, precum i
constatarea de neconcordane n cuprinsul documentelor prezentate;
c) nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
d) nendeplinirea oricrei condiii din cele prevzute la art. 13.
CAPITOLUL III
Verificarea conformitii, analiza, selectarea cererilor de finanare i acordarea
finanrii
ART. 17
Verificarea conformitii, analiza i selectarea cererilor de finanare
(1) Dup primirea cererilor de finanare, Comisia de analiz i selectare procedeaz la:
a) deschiderea plicurilor coninnd dosarul de finanare al solicitantului;
b) analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor
aferente, prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ghid;
c) proiectele care nu ndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de
finanare i a documentelor aferente, prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ghid, nu trec n etapa
urmtoare de analiz;
d) analiza conformitii juridice, economice i tehnice i a eligibilitii
solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformitii juridice, economice i
tehnice i a eligibilitii solicitantului/proiectului, prevzute n anexele nr. 3.1 - 3.3 i 4 la
prezentul ghid.
(2) Fiecare cerere de finanare i documentele aferente sunt analizate de ctre trei evaluatori;
se va considera rezultat final cel care ntrunete ponderea minim de 2/3.
(3) Finanarea proiectelor se realizeaz n limita fondurilor disponibile alocate Programului i
n ordinea nregistrrii cererilor de finanare la Autoritate.
(4) n baza grilelor ntocmite de evaluatori preedintele comisiei nainteaz Comitetului
director spre avizare/respingere cererile depuse n cadrul sesiunii.
(5) Proiectele care ndeplinesc criteriile de eligibilitate n urma analizei i evalurii tehnice se
includ ntr-un centralizator, n ordinea depunerii la sediul Autoritii, pn la convergena sumei
alocate sesiunii, i vor fi propuse Comitetului director spre avizare.

(6) n centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza urmtoarele: valoarea
eligibil a proiectului, suma propus spre finanare i procentul pe care l reprezint din
valoarea eligibil.
(7) Proiectele respinse n urma analizei conformitii administrative i a eligibilitii, precum
i cele propuse spre neselectare ca urmare a depirii sumei alocate sesiunii se includ ntr-un alt
centralizator.
ART. 18
Aprobarea dosarelor de finanare
(1) Dup avizare, Comitetul director al Autoritii propune spre aprobare Comitetului de
avizare al Autoritii centralizatorul cuprinznd proiectele avizate.
(2) Comitetul director al Autoritii aprob centralizatorul privind proiectele respinse.
ART. 19
Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotrrii Comitetului de avizare al Autoritii privind proiectele aprobate,
respectiv centralizatorul cuprinznd proiectele respinse se realizeaz prin postarea pe site-ul
Autoritii.
ART. 20
Contestaii
(1) Solicitanii care nu sunt de acord cu soluia Comitetului director/Comitetului de avizare
pot depune contestaie privind decizia.
(2) Contestaia, formulat n scris, se nregistreaz la Autoritate n termen de 5 zile lucrtoare
de la data comunicrii rezultatelor, respectiv de la data publicrii pe pagina de internet a
Autoritii a listei solicitanilor respini.
(3) Contestaia poate fi transmis prin orice mijloc care asigur confirmarea recepionrii
acesteia de ctre Autoritate n interiorul termenului prevzut la alin. (2).
(4) La data recepionrii contestaiei, aceasta primete de la registratura Autoritii un numr
unic de nregistrare.
(5) Contestaia trebuie s cuprind:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numrul unic de nregistrare atribuit de ctre registratura Autoritii dosarului de finanare;
c) obiectul contestaiei;
d) motivele de fapt i de drept pe care se ntemeiaz;
e) numele i prenumele reprezentantului legal ori ale mputernicitului acestuia, semntura i
tampila.
(6) Comisia de soluionare a contestaiilor, numit prin dispoziie a preedintelui Autoritii,
analizeaz motivele respingerii i nainteaz Comitetului director propunerea de admitere sau
respingere a contestaiei.
(7) Soluionarea contestaiilor formulate se face n termen de maximum 10 zile lucrtoare de
la expirarea termenului prevzut la alin. (2).
ART. 21
Perfectarea i acordarea finanrii
(1) n vederea ncheierii contractului, Autoritatea transmite scrisoare prin care informeaz
solicitantul cu privire la perioada n care trebuie s se prezinte pentru ncheierea contractului,
precum i documentele ce trebuie prezentate de ctre acesta.

(2) Neprezentarea n termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei stabilite n scrisoarea


menionat la alin. (1) constituie renunare la finanare, solicitantul nemaiavnd dreptul de a
ncheia contractul de finanare.
(3) Modelul contractului pentru finanare nerambursabil este prevzut n anexa nr. 7 la
prezentul ghid. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, n condiiile n care
modificarea este esenial pentru ndeplinirea contractului i atingerea scopului i obiectivelor
Programului.
(4) Contractul pentru finanare se ntocmete n dou exemplare originale, cte unul pentru
fiecare parte.
(5) Contractul pentru finanare intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre prile
contractante sau la data prevzut n acesta, iar durata de realizare va fi cea solicitat prin
cererea de finanare, dar nu mai mare de 12 luni.
(6) Durata maxim de realizare a proiectului, stabilit n cadrul contractului pentru finanare,
este de 12 luni. Prin excepie, n baza unei motivri, durata de realizare a proiectului poate fi
prelungit cu acordul Comitetului director al Autoritii.
(7) Valoarea aprobat spre finanare nu va putea fi suplimentat fa de cea aprobat iniial,
beneficiarul trebuind s asigure din surse proprii finalizarea investiiei.
ART. 22
Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Personalul Autoritii cu atribuii n implementarea proiectelor verific modul de
implementare a proiectului de ctre beneficiarul finanrii, n conformitate cu prevederile
contractuale.
(2) Decontarea se va face ntr-o singur tran, iar cererea de tragere va fi depus n interiorul
duratei de realizare a proiectului.
(3) Autoritatea nu acord pli n avans i finaneaz cheltuieli eligibile angajate, efectuate i
ale cror documente aferente sunt emise dup semnarea contractului pentru finanare.
(4) Beneficiarul este obligat s fac dovada achitrii tranei din finanare, n termen de 30 de
zile de la efectuarea plii de ctre Autoritate, odat cu depunerea raportului de finalizare;
modelul de raport este prevzut n anexa nr. 6.
ART. 23
Documente obligatorii necesare decontrii
Beneficiarul finanrii depune la sediul Autoritii cereri de tragere, nsoite de urmtoarele
documente obligatorii:
a) contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii acestora
- n copii certificate "conform cu originalul", ncheiate n conformitate cu reglementrile n
vigoare. Dac acestea sunt redactate ntr-o limb strin, acestea vor fi nsoite de traducerea
semnat de traductor autorizat;
b) declaraia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale n
vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice, n original;
c) factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al
realitii, regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat",
conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor meniona i numrul i data contractului de achiziie
n baza cruia se va emite. Dac factura este redactat ntr-o limb strin, aceasta va fi nsoit
de traducerea autorizat n original;

d) documentele bancare privind achitarea contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile


aferente facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate - copii certificate "conform cu originalul";
e) certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau n
copie legalizat;
f) certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n
original sau n copie legalizat;
g) certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau n
copie legalizat;
h) certificat de calitate i garanie emis de productor pentru bunurile livrate, n copie
"conform cu originalul";
i) declaraie de conformitate pentru bunurile livrate, n copie "conform cu originalul";
j) documente de transport, dac este cazul;
k) certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice;
l) fi tehnic/document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale
punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere;
m) alte documente relevante solicitate de Autoritate.
ART. 24
Condiii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
(1) La cererea de tragere, Autoritatea finaneaz suma cheltuielilor eligibile n limita
procentului aprobat (n urma verificrii documentelor justificative).
(2) Beneficiarul este obligat s prezinte, n original sau n copie, orice document solicitat i
care are legtur cu proiectul finanat din Fondul pentru mediu.
ART. 25
Achiziiile publice
(1) ntreaga responsabilitate pentru ntocmirea documentaiei de achiziie public,
organizarea i derularea procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate
cu prevederile legale n vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n
materie de investiii publice revine beneficiarului.
(2) La stabilirea condiiilor contractelor de achiziie, beneficiarul finanrii trebuie s aib n
vedere faptul c Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli
eligibile stabilite.
ART. 26
Reguli de publicitate
Beneficiarul finanrii este obligat s instaleze panoul de informare prevzut n modelul din
ghid la locul de implementare al proiectului i s l menin i s l ntrein n bun stare pe
toat durata de implementare i monitorizare a proiectului.
ART. 27
Publicarea informaiilor relevante privind Programul
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente relevante n
legtur cu Programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, la seciunea "Informaii
privind Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plug-in".

(2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la


Program sunt cele transmise sub form de comunicate de pres din partea Ministerului
Mediului, Apelor i Pdurilor i Administraiei Fondului pentru Mediu.
ART. 28
Pstrarea documentelor de ctre Autoritate
(1) Autoritatea pstreaz documentele gestionate n cadrul programului, n conformitate cu
legislaia n vigoare i cu normele sale interne.
(2) Documentaia depus de ctre solicitant, care a fost aprobat, nu se restituie. Pe baz de
solicitare scris, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
(3) Pe baz de solicitare scris, Autoritatea poate restitui dosarul de finanare n condiiile n
care acesta a fost respins; cererea de finanare, precum i declaraiile pe propria rspundere nu
pot face obiectul restituirii.
ART. 29
Monitorizare
(1) n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data aprobrii de ctre Comitetul de avizare a
finanrii solicitanilor acceptai, prevzui la art. 9 alin. (1), comisia de acceptare elaboreaz i
transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementrii proiectelor din cadrul
Autoritii lista solicitanilor acceptai, care se supun reglementrilor privind ajutoarele de
minimis, cu atributele de identificare ale acestora, numele i prenumele reprezentanilor legali,
codurile CAEN ale activitilor principale i codurile CAEN ale activitilor pentru care au fost
solicitate finanrile, precum i cuantumul sumelor aprobate spre finanare.
(2) Structura de specialitate responsabil cu monitorizarea implementrii proiectelor din
cadrul Autoritii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaii i/sau
documente relevante n legtur cu finanarea solicitanilor operatori economici n baza schemei
de minimis.
(3) Beneficiarul este obligat s menin investiia realizat n cadrul Programului pentru o
perioad de cel puin un an dup finalizarea sa.
(4) n perioada de monitorizare, stabilit prin contractul de finanare nerambursabil,
beneficiarul va ntocmi i va transmite, din 6 n 6 luni de la finalizarea proiectului, un raport
referitor la funcionalitatea i derularea activitilor.
(5) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat n cazul n care obiectivele finanate
nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum i n cazul n care acestea au fost nstrinate,
gajate sau ipotecate, n timpul derulrii proiectului i dup finalizarea proiectului, pe o perioad
de un an.
(6) n situaia n care, n urma procesului de analiz, solicitantul prevzut la art. (9) alin. (1)
lit. c) este declarat eligibil i este acceptat spre finanare, Autoritatea, prin structura de
specialitate responsabil cu monitorizarea implementrii proiectelor, comunic n scris acestuia
cuantumul ajutorului care poate fi acordat i caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire
expres la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

ANEXA 1
la ghidul de finanare
CERERE DE FINANARE NERAMBURSABIL
A. Date generale
Titlul proiectului .......................................................
Denumirea solicitantului .................................................
Forma juridic de organizare .............................................
Codul de nregistrare fiscal ............................................
Adresa sediului social ...................................................
Adresa punctelor de lucru ................................................
Adresa la care se implementeaz proiectul ................................
Reprezentant legal (numele i prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. .......,
CNP ................, tel.: ...........
Responsabil de proiect (numele i prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. .......,
CNP .................., tel.: .........
B. Finanare solicitat
Solicitantul ......................................., prin reprezentantul legal ..........................., solicit o
finanare nerambursabil n sum de .......................... lei (n litere ............................),
reprezentnd ......................% din valoarea total eligibil a proiectului, pe un termen de ...........
luni.
Valoarea total a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ..................
lei (n litere ..................).
Contribuia proprie reprezint ......% din valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului
i va fi susinut financiar, din surse proprii, n cuantum de ................................... lei (n litere
...........................).
Cheltuielile neeligibile necesare realizrii n cuantum de ........................... lei vor fi susinute
financiar din surse proprii.
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Curent alternativ/Curent continuu
B - Standard respectat de staia de rencrcare
C - Amplasamentul staiei de identificare prin ..... (Se vor preciza
documentul de identificare a amplasamentului i adresa acestuia.)
D - Nr. de locuri de parcare propuse
E - Cheltuieli cu achiziia
F - Cheltuieli cu montajul
G - Cheltuieli pentru realizarea panoului de informare/amplasament
H - Ale cheltuieli necesare investiiei
______________________________________________________________________________
|Nr. |Tipul
|Puterea| A | B |Nr. | C | D|
E
|
F
|
G
|
H
|
|crt.|staiei |staiei|
|
|buc.|
| |________|________|________|________|
|
|de
|de
|
|
|
|
| |fr|cu |fr|cu |fr|cu |fr|cu |
|
|ncrcare|ncr- |
|
|
|
| |TVA |TVA|TVA |TVA|TVA |TVA|TVA |TVA|
|
|
|care
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_______|___|___|____|___|__|____|___|____|___|____|___|____|___|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_______|___|___|____|___|__|____|___|____|___|____|___|____|___|

|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_______|___|___|____|___|__|____|___|____|___|____|___|____|___|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_______|___|___|____|___|__|____|___|____|___|____|___|____|___|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_______|___|___|____|___|__|____|___|____|___|____|___|____|___|
| Total investiie
|
|______________________________________________________________________________|
| Valoarea finanri solicitate
|
|______________________________________________________________________________|

C. Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul, ..................................................., avnd datele de identificare menionate la lit.
A. "Date generale", reprezentant legal al solicitantului ............................................., declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
a) am depus dosarul de finanare n nume propriu;
b) avem ndeplinite obligaiile exigibile de ctre bugetul de stat, bugetul local i bugetul
fondului pentru mediu;
c) nu suntem nregistrai cu fapte sancionate de legislaia financiar i fiscal;
d) n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat
pentru infraciuni mpotriva mediului, prin hotrre judectoreasc definitiv;
e) nu ne aflm n stare de insolven, conform prevederilor legale, i nu face obiectul unei
proceduri legale pentru declararea sa n stare de insolven;
f) activitile pentru care solicit finanarea prin Proiectul .......................................... nu fac
obiectul unui alt program de finanare;
g) am depus ntreaga documentaie, conform cerinelor "Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staiilor de rencrcare
pentru vehicule electrice i electrice hibrid plug-in" (Program), aprobat prin .......................;
h) finanarea nerambursabil solicitat, n situaia aprobrii i acordrii, va fi utilizat n mod
exclusiv pentru scopurile declarate n prezenta cerere de finanare i n celelalte documente
cuprinse n dosarul de finanare;
i) am luat cunotin de faptul c prezentarea eronat sau fals a datelor i informaiilor
coninute n prezenta cerere de finanare i n celelalte documente cuprinse n dosarul de
finanare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la
returnarea integral a sumei primite ca finanare n cadrul Proiectului ..............................;
j) terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului se afl n:
_
|_|
_
- proprietatea solicitantului*) |_|;
- administrarea

-----------*) Necompletarea lit. j) atrage respingerea cererii de finanare.


k) terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul
unui litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti, nu face obiectul vreunei
revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de
expropriere pentru cauz de utilitate public;

l) suprafaa pus la dispoziie pentru implementarea proiectului are una dintre urmtoarele
destinaii actual:
_
1. parcri publice; |_|
2. parcri destinate sau care deservesc: baze sportive, sli de spectacole,
uniti hoteliere, centre comerciale, staii de alimentare cu combustibili,
_
aeroporturi, gri; |_|
3. parcri (spaii) cu acces direct la autostrzi, drumuri europene i
drumuri naionale - staiile de rencrcare cu putere nalt mai mare de
_
22 kw; |_|

m) staiile de rencrcare instalate prin Program vor permite accesul permanent i


nediscriminatoriu publicului;
n) staiile de rencrcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunztore cu
urmtorul panou de informare care va fi meninut i ntreinut n bun stare pe toat durata de
implementare i monitorizare a proiectului:
_____________________________
|
__________
|
|
| ______ |
|_|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |______| |
\ /
|
|
| ______ |
| |
|
|
| | _____| |__ | |
|
|
| ||___
_ \ | |
|
|
| | ___|
| | || |
|
|
| ||_____ | | || |
|
|
| |______| | | || |
|
|
|
| | || |
|
|
| __
__ | | || |
|
|
| \ \ / / | | || |
|
|
| \ \/ / | | || |
|
|
|
\ /
| \____/
|
| ___|
\/
|________
|
| |_______________________|
|
|_____________________________|
| Proiect finanat din Fondul |
| pentru mediu
|
|_____________________________|

Figura 2Lex: Panou de informare


o) staiile de rencrcare vor fi instalate pe amplasamente eligibile, aa cum acestea sunt
definite la art. 11 alin. (1) lit. c) din ghidul de finanare;
p) staiile de rencrcare instalate vor respecta standardele EN62196-2 i EN62196-3 pentru
staiile cu putere normal i nalt;
q) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu
numrului staiilor de rencrcare solicitate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor
electrice i electrice hibrid plug-in i marcate corespunztor.
Subsemnatul, ........................................................, nelegnd c orice omisiune sau
incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje patrimoniale sau de
orice alt natur este pedepsit conform legii, declar c nu am furnizat informaii false n

documentele prezentate i mi asum responsabilitatea datelor coninute n prezenta cerere de


finanare i n toate celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare depus, inclusiv
documentele financiare, garantnd, de asemenea, c datele furnizate sunt actuale, reale, corecte
i complete.
Prin semnarea prezentei cereri de finanare i aplicarea tampilei confirmm c am neles i
ne-am nsuit n integralitate coninutul acesteia.
Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal
..........................................................................
Semntura reprezentantului legal i tampila solicitantului
..........................................................................
Numele, prenumele i funcia responsabilului de proiect
..........................................................................
Semntura responsabilului de proiect

ANEXA 2
la ghidul de finanare
GRIL
pentru analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor
aferente
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare:
...................
Suma solicitat: .................................... (lei)
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Conformitate
| ndeplinire | Observaii |
|crt.|
| criterii
|
|
|
|
|_____________|____________|
|
|
| Da | Nu |
|
|____|______________________________________________|______|______|____________|
| 1 | Dosarul a fost depus n cadrul sesiunii de
|
|
|
|
|
| depunere.
|
|
|
|
|____|______________________________________________|______|______|____________|
| 2 | Dosarul conine dou exemplare: original i |
|
|
|
|
| copie.
|
|
|
|
|____|______________________________________________|______|______|____________|
| 3 | Exemplarul depus n copie este conform cu
|
|
|
|
|
| exemplarul depus n original.
|
|
|
|
|____|______________________________________________|______|______|____________|
| 4 | Documentele depuse de solicitani sunt
|
|
|
|
|
| legate, numerotate i opisate.
|
|
|
|
|____|______________________________________________|______|______|____________|

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
NOT:
Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
................................
(numele i prenumele)
Semntura: .......................
Data: ............................

Persoana care completeaz prezenta anex poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv
preedintele i secretarul.

ANEXA 3.1
la ghidul de finanare
GRIL
de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului - unitate administrativ-teritorial
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de
finanare: ...........
______________________________________________________________________________
| Conformitate
|
ndeplinirea criteriului de eligibilitate
|
| administrativ i
|__________________________________________________|
| criterii de eligibilitate | Evaluator 1
|
Evaluator 2 | Evaluator 3
|
|
|________________|________________|________________|
|
|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|
|___________________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
|
I. CONFORMITATE
|
|______________________________________________________________________________|
|
1.| Dosarul de finanare
|
|
| al solicitantului
|
|
| cuprinde:
|
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.1.| Cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform formularului| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzut n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 1 la ghid,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original, semnat| | |
| | |
| | |
|
|
| i tampilat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre reprezentantul| | |
| | |
| | |
|
|
| legal sau de ctre | | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicitul
| | |
| | |
| | |
|
|
| acestuia;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.2.| mputernicirea
| | |
| | |
| | |
|
|
| notarial sau orice | | |
| | |
| | |
|
|
| document
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrativ de
| | |
| | |
| | |
|
|
| reprezentare emis de| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre reprezentantul| | |
| | |
| | |
|
|
| legal n condiiile | | |
| | |
| | |
|
|
| legii, n original, | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru cazul n care| | |
| | |
| | |
|
|
| cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| este semnat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre o persoan
| | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicit;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.3.| Hotrrea
| | |
| | |
| | |
|
|
| consiliului local
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind aplicarea la| | |
| | |
| | |
|
|
| Program, n copie
| | |
| | |
| | |
|
|
| certificat "conform| | |
| | |
| | |
|
|
| cu originalul" de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre secretarul
| | |
| | |
| | |
|

|
| unitii
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrativ| | |
| | |
| | |
|
|
| teritoriale;
| | |
| | |
| | |
|
|
| hotrrea trebuie s| | |
| | |
| | |
|
|
| conin:
| | |
| | |
| | |
|
|
| - acordul cu privire| | |
| | |
| | |
|
|
| la contractarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanrii i
| | |
| | |
| | |
|
|
| persoana desemnat | | |
| | |
| | |
|
|
| s reprezinte
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul n
| | |
| | |
| | |
|
|
| relaia cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| Autoritate;
| | |
| | |
| | |
|
|
| - acordul privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| punerea la
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziie pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului a
| | |
| | |
| | |
|
|
| terenului
| | |
| | |
| | |
|
|
| (suprafa,
| | |
| | |
| | |
|
|
| identificare,
| | |
| | |
| | |
|
|
| vecinti), cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| indicarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| documentului care
| | |
| | |
| | |
|
|
| atest regimul
| | |
| | |
| | |
|
|
| juridic al
| | |
| | |
| | |
|
|
| terenului;
| | |
| | |
| | |
|
|
| - angajamentul
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind ntocmirea | | |
| | |
| | |
|
|
| documentaiei de
| | |
| | |
| | |
|
|
| achiziie public, | | |
| | |
| | |
|
|
| organizarea i
| | |
| | |
| | |
|
|
| derularea procedurii| | |
| | |
| | |
|
|
| de achiziie public| | |
| | |
| | |
|
|
| i realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| lucrrilor n
| | |
| | |
| | |
|
|
| conformitate cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| prevederile legale | | |
| | |
| | |
|
|
| n vigoare privind | | |
| | |
| | |
|
|
| achiziiile publice;| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.4.| Extras de carte
| | |
| | |
| | |
|
|
| funciar pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| informare (inclusiv | | |
| | |
| | |
|
|
| planul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| amplasament i
| | |
| | |
| | |
|
|
| delimitare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului), nu mai | | |
| | |
| | |
|
|
| vechi de 30 zile la | | |
| | |
| | |
|
|
| data depunerii
| | |
| | |
| | |
|
|
| dosarului de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.5.| n cazul n care
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilul este dat n| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare,
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul
| | |
| | |
| | |
|
|
| (administratorul
| | |
| | |
| | |
|

|
| imobilului) va
| | |
| | |
| | |
|
|
| depune hotrrea
| | |
| | |
| | |
|
|
| consiliului local/ | | |
| | |
| | |
|
|
| hotrrea
| | |
| | |
| | |
|
|
| consiliului general | | |
| | |
| | |
|
|
| sau hotrrea
| | |
| | |
| | |
|
|
| guvernului, dup
| | |
| | |
| | |
|
|
| caz, privind darea | | |
| | |
| | |
|
|
| n administrare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului, n copie| | |
| | |
| | |
|
|
| certificat "conform| | |
| | |
| | |
|
|
| cu originalul".
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
______________________________________________________________________________
|
II. ELIGIBILITATE
|
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.| Terenul pus la
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziie pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului este
| | |
| | |
| | |
|
|
| liber de sarcini, nu| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul unui | | |
| | |
| | |
|
|
| litigiu n curs de | | |
| | |
| | |
|
|
| soluionare la
| | |
| | |
| | |
|
|
| instanele
| | |
| | |
| | |
|
|
| judectoreti, nu
| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| vreunei revendicri | | |
| | |
| | |
|
|
| potrivit unei legi | | |
| | |
| | |
|
|
| speciale sau
| | |
| | |
| | |
|
|
| dreptului comun, nu | | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| procedurii de
| | |
| | |
| | |
|
|
| expropriere pentru | | |
| | |
| | |
|
|
| cauz de utilitate | | |
| | |
| | |
|
|
| public, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.2.| Nu a obinut i nu | | |
| | |
| | |
|
|
| este pe cale s
| | |
| | |
| | |
|
|
| obin finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| prin proiecte ori
| | |
| | |
| | |
|
|
| programe finanate | | |
| | |
| | |
|
|
| din alte fonduri
| | |
| | |
| | |
|
|
| publice, inclusiv
| | |
| | |
| | |
|
|
| fonduri comunitare, | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| investiiei care
| | |
| | |
| | |
|
|
| urmeaz a fi
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizat prin
| | |
| | |
| | |
|
|
| Program, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|

|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.3.| Nu se afl n stare | | |
| | |
| | |
|
|
| de insolven,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform prevederilor| | |
| | |
| | |
|
|
| legale, i nu face | | |
| | |
| | |
|
|
| obiectul unei
| | |
| | |
| | |
|
|
| proceduri legale
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru declararea sa| | |
| | |
| | |
|
|
| n stare de
| | |
| | |
| | |
|
|
| insolven conform | | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.4.| Nu a desfurat i | | |
| | |
| | |
|
|
| nu va desfura
| | |
| | |
| | |
|
|
| activiti care
| | |
| | |
| | |
|
|
| ncalc dispoziiile| | |
| | |
| | |
|
|
| legale privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| protecia mediului | | |
| | |
| | |
|
|
| i nu sponsorizeaz | | |
| | |
| | |
|
|
| activiti cu efect | | |
| | |
| | |
|
|
| negativ asupra
| | |
| | |
| | |
|
|
| mediului conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|

Concluzii:
______________________________________________________________________________
| Consilier juridic 1
| Consilier juridic 2
| Consilier juridic 3
|
|____________________________|_______________________|_________________________|
| Rezultatul
|
| Rezultatul |
| Rezultatul |
|
| analizei
|
| analizei
|
| analizei
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Numele i
|
|
|
|
|
|
| prenumele
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Data i
|
|
|
|
|
|
| semntura
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei
va fi completat de ctre preedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul
de finanare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT

Preedintele Comisiei de analiz i selectare


..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile
de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3.

ANEXA 3.2
la ghidul de finanare
GRIL
de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului - instituie public
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de
finanare: ...........
______________________________________________________________________________
| Conformitate
|
ndeplinirea criteriului de eligibilitate
|
| administrativ i
|__________________________________________________|
| criterii de eligibilitate | Evaluator 1
|
Evaluator 2 | Evaluator 3
|
|
|________________|________________|________________|
|
|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|
|___________________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
|
I. CONFORMITATE
|
|______________________________________________________________________________|
|
1.| Dosarul de finanare
|
|
| al solicitantului
|
|
| cuprinde:
|
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.1.| Cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform formularului| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzut n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 1 la ghid,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original, semnat| | |
| | |
| | |
|
|
| i tampilat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre reprezentantul| | |
| | |
| | |
|
|
| legal sau de ctre | | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicitul
| | |
| | |
| | |
|
|
| acestuia;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.2.| mputernicirea
| | |
| | |
| | |
|
|
| notarial sau orice | | |
| | |
| | |
|
|
| document
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrativ de
| | |
| | |
| | |
|
|
| reprezentare emis de| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre reprezentantul| | |
| | |
| | |
|
|
| legal n condiiile | | |
| | |
| | |
|
|
| legii, n original, | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru cazul n care| | |
| | |
| | |
|
|
| cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| este semnat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre o persoan
| | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicit;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.3.| Hotrrea/Decizia/ | | |
| | |
| | |
|
|
| Ordinul organelor de| | |
| | |
| | |
|
|
| decizie privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| participarea la
| | |
| | |
| | |
|
|
| Program, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original; documentul| | |
| | |
| | |
|
|
| trebuie s conin: | | |
| | |
| | |
|

|
| - acordul cu privire| | |
| | |
| | |
|
|
| la contractarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanrii i
| | |
| | |
| | |
|
|
| persoana desemnat | | |
| | |
| | |
|
|
| s reprezinte
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul n
| | |
| | |
| | |
|
|
| relaia cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| Autoritatea;
| | |
| | |
| | |
|
|
| - acordul privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| punerea la
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziie pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului a
| | |
| | |
| | |
|
|
| terenului
| | |
| | |
| | |
|
|
| (suprafa,
| | |
| | |
| | |
|
|
| identificare,
| | |
| | |
| | |
|
|
| vecinti), cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| indicarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| documentului care
| | |
| | |
| | |
|
|
| atest regimul
| | |
| | |
| | |
|
|
| juridic al
| | |
| | |
| | |
|
|
| terenului;
| | |
| | |
| | |
|
|
| - angajamentul
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind ntocmirea | | |
| | |
| | |
|
|
| documentaiei de
| | |
| | |
| | |
|
|
| achiziie public, | | |
| | |
| | |
|
|
| organizarea i
| | |
| | |
| | |
|
|
| derularea procedurii| | |
| | |
| | |
|
|
| de achiziie public| | |
| | |
| | |
|
|
| i realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| lucrrilor n
| | |
| | |
| | |
|
|
| conformitate cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| prevederile legale | | |
| | |
| | |
|
|
| n vigoare privind | | |
| | |
| | |
|
|
| achiziiile publice;| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.4.| Documentul care
| | |
| | |
| | |
|
|
| atest acordul scris| | |
| | |
| | |
|
|
| al Ministerului
| | |
| | |
| | |
|
|
| Finanelor Publice | | |
| | |
| | |
|
|
| sau al autoritii | | |
| | |
| | |
|
|
| administraiei
| | |
| | |
| | |
|
|
| publice locale, dup| | |
| | |
| | |
|
|
| caz, cu privire la | | |
| | |
| | |
|
|
| contractarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanrii, dac
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilul pe care
| | |
| | |
| | |
|
|
| urmeaz a fi
| | |
| | |
| | |
|
|
| implementat
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectul face parte| | |
| | |
| | |
|
|
| din domeniul public | | |
| | |
| | |
|
|
| al statului/domeniul| | |
| | |
| | |
|
|
| public al
| | |
| | |
| | |
|
|
| autoritii
| | |
| | |
| | |
|
|
| administraiei
| | |
| | |
| | |
|
|
| publice locale, n | | |
| | |
| | |
|
|
| copii certificate
| | |
| | |
| | |
|
|
| "conform cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| originalul", pe
| | |
| | |
| | |
|

|
| fiecare pagin;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.5.| Extras de carte
| | |
| | |
| | |
|
|
| funciar pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| informare (inclusiv | | |
| | |
| | |
|
|
| planul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| amplasament i
| | |
| | |
| | |
|
|
| delimitare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului), nu mai | | |
| | |
| | |
|
|
| vechi de 30 de zile | | |
| | |
| | |
|
|
| la data depunerii
| | |
| | |
| | |
|
|
| dosarului de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.6.| n cazul n care
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilul este dat n| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare,
| | |
| | |
| | |
|
|
| hotrrea Guvernului| | |
| | |
| | |
|
|
| privind darea n
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.7.| Documentul care
| | |
| | |
| | |
|
|
| atest dreptul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului pe care | | |
| | |
| | |
|
|
| se implementeaz
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectul (n cazul | | |
| | |
| | |
|
|
| prezentrii
| | |
| | |
| | |
|
|
| inventarului
| | |
| | |
| | |
|
|
| bunurilor aparinnd| | |
| | |
| | |
|
|
| domeniului public al| | |
| | |
| | |
|
|
| unitii
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrativ| | |
| | |
| | |
|
|
| teritoriale sau n | | |
| | |
| | |
|
|
| situaia n care din| | |
| | |
| | |
|
|
| extrasul de carte
| | |
| | |
| | |
|
|
| funciar nu rezult | | |
| | |
| | |
|
|
| acest drept), n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie certificat
| | |
| | |
| | |
|
|
| "conform cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| originalul", pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| fiecare pagin;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.8.| Actul administrativ | | |
| | |
| | |
|
|
| (ordinul/decizia/
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziia, dup
| | |
| | |
| | |
|
|
| caz) prin care a
| | |
| | |
| | |
|
|
| fost numit/validat | | |
| | |
| | |
|
|
| conductorul
| | |
| | |
| | |
|
|
| instituiei publice,| | |
| | |
| | |
|
|
| n copie certificat| | |
| | |
| | |
|
|
| "conform cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| originalul".
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
______________________________________________________________________________
|
II. ELIGIBILITATE
|

|______________________________________________________________________________|
| 2.1.| Terenul pus la
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziie pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului este
| | |
| | |
| | |
|
|
| liber de sarcini, nu| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul unui | | |
| | |
| | |
|
|
| litigiu n curs de | | |
| | |
| | |
|
|
| soluionare la
| | |
| | |
| | |
|
|
| instanele
| | |
| | |
| | |
|
|
| judectoreti, nu
| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| vreunei revendicri | | |
| | |
| | |
|
|
| potrivit unei legi | | |
| | |
| | |
|
|
| speciale sau
| | |
| | |
| | |
|
|
| dreptului comun, nu | | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| procedurii de
| | |
| | |
| | |
|
|
| expropriere pentru | | |
| | |
| | |
|
|
| cauz de utilitate | | |
| | |
| | |
|
|
| public, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.2.| Nu a obinut i nu | | |
| | |
| | |
|
|
| este pe cale s
| | |
| | |
| | |
|
|
| obin finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| prin proiecte ori
| | |
| | |
| | |
|
|
| programe finanate | | |
| | |
| | |
|
|
| din alte fonduri
| | |
| | |
| | |
|
|
| publice, inclusiv
| | |
| | |
| | |
|
|
| fonduri comunitare, | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| investiiei care
| | |
| | |
| | |
|
|
| urmeaz a fi
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizat prin
| | |
| | |
| | |
|
|
| Program, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.3.| Nu se afl n stare | | |
| | |
| | |
|
|
| de insolven,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform prevederilor| | |
| | |
| | |
|
|
| legale, i nu face | | |
| | |
| | |
|
|
| obiectul unei
| | |
| | |
| | |
|
|
| proceduri legale
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru declararea sa| | |
| | |
| | |
|
|
| n stare de
| | |
| | |
| | |
|
|
| insolven conform | | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|

|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.4.| Nu a desfurat i | | |
| | |
| | |
|
|
| nu va desfura
| | |
| | |
| | |
|
|
| activiti care
| | |
| | |
| | |
|
|
| ncalc dispoziiile| | |
| | |
| | |
|
|
| legale privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| protecia mediului | | |
| | |
| | |
|
|
| i nu sponsorizeaz | | |
| | |
| | |
|
|
| activiti cu efect | | |
| | |
| | |
|
|
| negativ asupra
| | |
| | |
| | |
|
|
| mediului, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|

Concluzii:
______________________________________________________________________________
| Consilier juridic 1
| Consilier juridic 2
| Consilier juridic 3
|
|____________________________|_______________________|_________________________|
| Rezultatul
|
| Rezultatul |
| Rezultatul |
|
| analizei
|
| analizei
|
| analizei
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Numele i
|
|
|
|
|
|
| prenumele
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Data i
|
|
|
|
|
|
| semntura
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei
va fi completat de ctre preedintele Comisie conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul de
finanare;
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.............................................
(numele i prenumele)
Semntura: .................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile
de rigoare.

2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.


3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3.

ANEXA 3.3
la ghidul de finanare
GRIL
de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului - operator economic
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de
finanare: ...........
______________________________________________________________________________
| Conformitate
|
ndeplinirea criteriului de eligibilitate
|
| administrativ i
|__________________________________________________|
| criterii de eligibilitate | Evaluator 1
|
Evaluator 2 | Evaluator 3
|
|
|________________|________________|________________|
|
|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|
|___________________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
|
I. CONFORMITATE
|
|______________________________________________________________________________|
|
1.| Dosarul de finanare
|
|
| al solicitantului
|
|
| cuprinde:
|
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.1.| Cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform formularului| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzut n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 1 la ghid,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original, semnat| | |
| | |
| | |
|
|
| i tampilat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre reprezentantul| | |
| | |
| | |
|
|
| legal sau de ctre | | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicitul
| | |
| | |
| | |
|
|
| acestuia;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.2.| mputernicirea
| | |
| | |
| | |
|
|
| notarial, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original, pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| cazul n care
| | |
| | |
| | |
|
|
| cererea de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| este semnat de
| | |
| | |
| | |
|
|
| ctre o persoan
| | |
| | |
| | |
|
|
| mputernicit;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.3.| Extras de carte
| | |
| | |
| | |
|
|
| funciar pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| informare (inclusiv | | |
| | |
| | |
|
|
| planul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| amplasament i
| | |
| | |
| | |
|
|
| delimitare a
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului), nu mai | | |
| | |
| | |
|
|
| vechi de 30 de zile | | |
| | |
| | |
|
|
| la data depunerii
| | |
| | |
| | |
|
|
| dosarului de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original;
| | |
| | |
| | |
|

|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.4.| Contract de
| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare asupra | | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului din care | | |
| | |
| | |
|
|
| s reias dreptul de| | |
| | |
| | |
|
|
| administrare al
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului
| | |
| | |
| | |
|
|
| asupra terenului,
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru o perioad de| | |
| | |
| | |
|
|
| cel puin 3 ani de | | |
| | |
| | |
|
|
| la data depunerii
| | |
| | |
| | |
|
|
| cererii de finanare| | |
| | |
| | |
|
|
| la Autoritate, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie certificat
| | |
| | |
| | |
|
|
| "conform cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| originalul", dac
| | |
| | |
| | |
|
|
| este cazul;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.5.| Acordul scris al
| | |
| | |
| | |
|
|
| proprietarului
| | |
| | |
| | |
|
|
| imobilului pe care | | |
| | |
| | |
|
|
| se va implementa
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectul, referitor| | |
| | |
| | |
|
|
| la amplasarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| staiilor de
| | |
| | |
| | |
|
|
| rencrcare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original, dac este | | |
| | |
| | |
|
|
| cazul;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.6.| Certificatul
| | |
| | |
| | |
|
|
| constatator emis de | | |
| | |
| | |
|
|
| ctre oficiul
| | |
| | |
| | |
|
|
| registrului
| | |
| | |
| | |
|
|
| comerului de pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| lng tribunalul n | | |
| | |
| | |
|
|
| a crui raz
| | |
| | |
| | |
|
|
| teritorial i are | | |
| | |
| | |
|
|
| sediul social
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original sau n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat,
| | |
| | |
| | |
|
|
| nu mai vechi de 30 | | |
| | |
| | |
|
|
| de zile la data
| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului | | |
| | |
| | |
|
|
| de acceptare; nu se | | |
| | |
| | |
|
|
| accept formatul
| | |
| | |
| | |
|
|
| electronic a
| | |
| | |
| | |
|
|
| certificatului
| | |
| | |
| | |
|
|
| constatator, emis de| | |
| | |
| | |
|
|
| Serviciul INFOCERT; | | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.7.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| cazier judiciar al | | |
| | |
| | |
|
|
| reprezentantului
| | |
| | |
| | |
|
|
| legal, eliberat de | | |
| | |
| | |
|
|
| ctre organul
| | |
| | |
| | |
|
|
| teritorial de
| | |
| | |
| | |
|
|
| specialitate al
| | |
| | |
| | |
|
|
| Ministerului
| | |
| | |
| | |
|

|
| Afacerilor Interne, | | |
| | |
| | |
|
|
| n termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului | | |
| | |
| | |
|
|
| de acceptare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original sau n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.8.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| cazier judiciar al | | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului,
| | |
| | |
| | |
|
|
| eliberat de ctre
| | |
| | |
| | |
|
|
| organul teritorial | | |
| | |
| | |
|
|
| de specialitate al | | |
| | |
| | |
|
|
| Ministerului
| | |
| | |
| | |
|
|
| Afacerilor Interne, | | |
| | |
| | |
|
|
| n termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului | | |
| | |
| | |
|
|
| de finanare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original sau n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
______________________________________________________________________________
|
II. ELIGIBILITATE
|
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.| Terenul pus la
| | |
| | |
| | |
|
|
| dispoziie pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului este
| | |
| | |
| | |
|
|
| liber de sarcini, nu| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul unui | | |
| | |
| | |
|
|
| litigiu n curs de | | |
| | |
| | |
|
|
| soluionare la
| | |
| | |
| | |
|
|
| instanele
| | |
| | |
| | |
|
|
| judectoreti, nu
| | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| vreunei revendicri | | |
| | |
| | |
|
|
| potrivit unei legi | | |
| | |
| | |
|
|
| speciale sau
| | |
| | |
| | |
|
|
| dreptului comun, nu | | |
| | |
| | |
|
|
| face obiectul
| | |
| | |
| | |
|
|
| procedurii de
| | |
| | |
| | |
|
|
| expropriere pentru | | |
| | |
| | |
|
|
| cauz de utilitate | | |
| | |
| | |
|
|
| public, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.2.| Nu a obinut i nu | | |
| | |
| | |
|
|
| este pe cale s
| | |
| | |
| | |
|
|
| obin finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| prin proiecte ori
| | |
| | |
| | |
|
|
| programe finanate | | |
| | |
| | |
|
|
| din alte fonduri
| | |
| | |
| | |
|

|
| publice, inclusiv
| | |
| | |
| | |
|
|
| fonduri comunitare, | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| investiiei care
| | |
| | |
| | |
|
|
| urmeaz a fi
| | |
| | |
| | |
|
|
| realizat prin
| | |
| | |
| | |
|
|
| Program, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.3.| Nu se afl n stare | | |
| | |
| | |
|
|
| de insolven,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform prevederilor| | |
| | |
| | |
|
|
| legale, i nu face | | |
| | |
| | |
|
|
| obiectul unei
| | |
| | |
| | |
|
|
| proceduri legale
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru declararea sa| | |
| | |
| | |
|
|
| n stare de
| | |
| | |
| | |
|
|
| insolven, conform | | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.4.| Nu a desfurat i | | |
| | |
| | |
|
|
| nu va desfura
| | |
| | |
| | |
|
|
| activiti care
| | |
| | |
| | |
|
|
| ncalc dispoziiile| | |
| | |
| | |
|
|
| legale privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| protecia mediului | | |
| | |
| | |
|
|
| i nu sponsorizeaz | | |
| | |
| | |
|
|
| activiti cu efect | | |
| | |
| | |
|
|
| negativ asupra
| | |
| | |
| | |
|
|
| mediului, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| declaraiei pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare
| | |
| | |
| | |
|
|
| nerambursabil lit. | | |
| | |
| | |
|
|
| C.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.5.| Reprezentantul legal| | |
| | |
| | |
|
|
| nu figureaz cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| fapte nscrise n
| | |
| | |
| | |
|
|
| cazierul judiciar. | | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.6.| Solicitantul nu
| | |
| | |
| | |
|
|
| figureaz cu fapte | | |
| | |
| | |
|
|
| nscrise n cazierul| | |
| | |
| | |
|
|
| judiciar.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|

Concluzii:

______________________________________________________________________________
| Consilier juridic 1
| Consilier juridic 2
| Consilier juridic 3
|
|____________________________|_______________________|_________________________|
| Rezultatul
|
| Rezultatul |
| Rezultatul |
|
| analizei
|
| analizei
|
| analizei
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Numele i
|
|
|
|
|
|
| prenumele
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Data i
|
|
|
|
|
|
| semntura
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei
va fi completat de ctre preedintele Comisiei conform art. 17, alin. (2) teza a doua din ghidul
de finanare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare
.............................................
(numele i prenumele)
Semntura: .................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile
de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3.

ANEXA 4
la ghidul de finanare
GRILA
de evaluare din punct de vedere economic i tehnic a conformitii documentelor i
eligibilitii solicitantului unitate administrativ-teritorial, instituie public i operator
economic
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de
finanare: ...........
Suma solicitat: ....................................... (lei)
______________________________________________________________________________
| Conformitate
|
ndeplinirea criteriului de eligibilitate
|
| administrativ i
|__________________________________________________|
| criterii de eligibilitate | Evaluator 1
|
Evaluator 2 | Evaluator 3
|
|
|________________|________________|________________|
|
|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|Da|Nu|Comentarii|
|___________________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
|
I. CONFORMITATE
|
|______________________________________________________________________________|
|
1.| Dosarul de finanare
|
|
| al solicitantului
|
|
| cuprinde:
|
|_____|________________________________________________________________________|
| 1.1.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| cazier fiscal emis | | |
| | |
| | |
|
|
| pe numele
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului
| | |
| | |
| | |
|
|
| persoan juridic, | | |
| | |
| | |
|
|
| de ctre organul
| | |
| | |
| | |
|
|
| teritorial de
| | |
| | |
| | |
|
|
| specialitate al
| | |
| | |
| | |
|
|
| Ministerului
| | |
| | |
| | |
|
|
| Finanelor Publice, | | |
| | |
| | |
|
|
| n termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului | | |
| | |
| | |
|
|
| de acceptare, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original sau n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.2.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| atestare fiscal
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind obligaiile | | |
| | |
| | |
|
|
| de plat ctre
| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetul de stat,
| | |
| | |
| | |
|
|
| emis pe numele
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului, de | | |
| | |
| | |
|
|
| ctre organul
| | |
| | |
| | |
|
|
| teritorial de
| | |
| | |
| | |
|
|
| specialitate al
| | |
| | |
| | |
|
|
| Ministerului
| | |
| | |
| | |
|
|
| Finanelor Publice, | | |
| | |
| | |
|
|
| n termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|

|
| depunerii dosarului,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original sau n | | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.3.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| atestare fiscal
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind impozitele | | |
| | |
| | |
|
|
| i taxele locale i | | |
| | |
| | |
|
|
| alte venituri ale
| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetului local,
| | |
| | |
| | |
|
|
| emis pe numele
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului, de | | |
| | |
| | |
|
|
| ctre autoritatea
| | |
| | |
| | |
|
|
| public local n a | | |
| | |
| | |
|
|
| crei raz
| | |
| | |
| | |
|
|
| teritorial i are | | |
| | |
| | |
|
|
| sediul solicitantul,| | |
| | |
| | |
|
|
| n termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original sau n | | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.4.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| atestare fiscal
| | |
| | |
| | |
|
|
| privind impozitele | | |
| | |
| | |
|
|
| i taxele locale i | | |
| | |
| | |
|
|
| alte venituri ale
| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetului local,
| | |
| | |
| | |
|
|
| emis de ctre
| | |
| | |
| | |
|
|
| autoritatea public | | |
| | |
| | |
|
|
| local n a crei
| | |
| | |
| | |
|
|
| raz teritorial va | | |
| | |
| | |
|
|
| fi implementat
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectul, n termen| | |
| | |
| | |
|
|
| de valabilitate la | | |
| | |
| | |
|
|
| data depunerii
| | |
| | |
| | |
|
|
| dosarului, n
| | |
| | |
| | |
|
|
| original sau n
| | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.5.| Certificatul de
| | |
| | |
| | |
|
|
| atestare privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| obligaiile la
| | |
| | |
| | |
|
|
| Fondul pentru mediu,| | |
| | |
| | |
|
|
| emis pe numele
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantului, de | | |
| | |
| | |
|
|
| ctre Autoritate, n| | |
| | |
| | |
|
|
| termen de
| | |
| | |
| | |
|
|
| valabilitate la data| | |
| | |
| | |
|
|
| depunerii dosarului,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original sau n | | |
| | |
| | |
|
|
| copie legalizat;
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.6.| Declaraie pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| din care s rezulte | | |
| | |
| | |
|
|
| dac TVA-ul aferent | | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului este
| | |
| | |
| | |
|

|
| recuperabil,
| | |
| | |
| | |
|
|
| rambursabil sau
| | |
| | |
| | |
|
|
| compensat prin orice| | |
| | |
| | |
|
|
| mijloace conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| prevederilor legale;| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.7.| Declaraia pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere | | |
| | |
| | |
|
|
| privind ajutoarele | | |
| | |
| | |
|
|
| de minimis obinute | | |
| | |
| | |
|
|
| n ultimii 3 ani,
| | |
| | |
| | |
|
|
| respectiv 2 ani
| | |
| | |
| | |
|
|
| fiscali precedeni | | |
| | |
| | |
|
|
| i anul fiscal n
| | |
| | |
| | |
|
|
| cursul cruia
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul depune | | |
| | |
| | |
|
|
| dosar de finanare, | | |
| | |
| | |
|
|
| semnat i
| | |
| | |
| | |
|
|
| tampilat de ctre | | |
| | |
| | |
|
|
| reprezentantul
| | |
| | |
| | |
|
|
| legal, n original, | | |
| | |
| | |
|
|
| conform formularului| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzut n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 5 la
| | |
| | |
| | |
|
|
| ghidul de finanare;| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.8.| Declaraia pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| propria rspundere a| | |
| | |
| | |
|
|
| reprezentantului
| | |
| | |
| | |
|
|
| legal, conform
| | |
| | |
| | |
|
|
| formularului
| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzut n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 8 la
| | |
| | |
| | |
|
|
| ghidul de finanare,| | |
| | |
| | |
|
|
| n original, care
| | |
| | |
| | |
|
|
| trebuie s conin | | |
| | |
| | |
|
|
| activitile
| | |
| | |
| | |
|
|
| principale i
| | |
| | |
| | |
|
|
| sectoarele n care | | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul i
| | |
| | |
| | |
|
|
| desfoar efectiv | | |
| | |
| | |
|
|
| activitatea (se vor | | |
| | |
| | |
|
|
| meniona codurile
| | |
| | |
| | |
|
|
| CAEN nsoite de
| | |
| | |
| | |
|
|
| denumirea acestora);| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 1.9.| Documentul care
| | |
| | |
| | |
|
|
| atest prestarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| unui serviciu de
| | |
| | |
| | |
|
|
| interes economic
| | |
| | |
| | |
|
|
| general (SIEG), dac| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul intr | | |
| | |
| | |
|
|
| sub incidena
| | |
| | |
| | |
|
|
| Regulamentului (UE) | | |
| | |
| | |
|
|
| nr. 360/2012.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
______________________________________________________________________________
|
II. ELIGIBILITATE
|
|______________________________________________________________________________|

| 2.1.| Are ndeplinite


| | |
| | |
| | |
|
|
| obligaiile de plat| | |
| | |
| | |
|
|
| a taxelor,
| | |
| | |
| | |
|
|
| impozitelor,
| | |
| | |
| | |
|
|
| amenzilor i
| | |
| | |
| | |
|
|
| contribuiilor ctre| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetul de stat,
| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetele locale,
| | |
| | |
| | |
|
|
| bugetul Fondului
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru mediu,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform prevederilor| | |
| | |
| | |
|
|
| legale n vigoare. | | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.2.| Nu este nregistrat| | |
| | |
| | |
|
|
| cu fapte sancionate| | |
| | |
| | |
|
|
| de legislaia
| | |
| | |
| | |
|
|
| financiar i
| | |
| | |
| | |
|
|
| fiscal.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.3.| Conform declaraiei | | |
| | |
| | |
|
|
| pe propria
| | |
| | |
| | |
|
|
| rspundere de la
| | |
| | |
| | |
|
|
| pct. 1.6, TVA-ul
| | |
| | |
| | |
|
|
| este eligibil.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.4.| Ajutorul de minimis | | |
| | |
| | |
|
|
| solicitat nu urmeaz| | |
| | |
| | |
|
|
| a fi utilizat pentru| | |
| | |
| | |
|
|
| desfurarea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| activiti n unul | | |
| | |
| | |
|
|
| dintre sectoarele
| | |
| | |
| | |
|
|
| prevzute n
| | |
| | |
| | |
|
|
| cuprinsul anexei 1 | | |
| | |
| | |
|
|
| la Tratatul privind | | |
| | |
| | |
|
|
| funcionarea Uniunii| | |
| | |
| | |
|
|
| Europene, cu
| | |
| | |
| | |
|
|
| respectarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| Regulamentului (UE) | | |
| | |
| | |
|
|
| nr. 1.407/2013 | | |
| | |
| | |
|
|
| pentru solicitanii | | |
| | |
| | |
|
|
| care desfoar i | | |
| | |
| | |
|
|
| declar activiti | | |
| | |
| | |
|
|
| economice n
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 8 la
| | |
| | |
| | |
|
|
| ghidul de finanare.| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.5.| Valoarea total a
| | |
| | |
| | |
|
|
| ajutoarelor de
| | |
| | |
| | |
|
|
| minimis de care
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitantul a
| | |
| | |
| | |
|
|
| beneficiat pe o
| | |
| | |
| | |
|
|
| perioad de 3 ani
| | |
| | |
| | |
|
|
| consecutivi (2 ani | | |
| | |
| | |
|
|
| fiscali precedeni | | |
| | |
| | |
|
|
| i anul fiscal n
| | |
| | |
| | |
|
|
| cursul cruia depune| | |
| | |
| | |
|
|
| dosar de finanare),| | |
| | |
| | |
|
|
| cumulat cu valoarea| | |
| | |
| | |
|
|
| alocrii financiare | | |
| | |
| | |
|

|
| acordate n baza
| | |
| | |
| | |
|
|
| schemei de minimis, | | |
| | |
| | |
|
|
| nu depete
| | |
| | |
| | |
|
|
| plafonul stabilit
| | |
| | |
| | |
|
|
| prin Regulamentul
| | |
| | |
| | |
|
|
| (UE) nr. 1.407/2013,| | |
| | |
| | |
|
|
| precum i plafonul | | |
| | |
| | |
|
|
| stabilit prin
| | |
| | |
| | |
|
|
| Regulamentul (UE)
| | |
| | |
| | |
|
|
| nr. 360/2012 | | |
| | |
| | |
|
|
| inclusiv pentru
| | |
| | |
| | |
|
|
| solicitanii care
| | |
| | |
| | |
|
|
| dein calitatea de | | |
| | |
| | |
|
|
| ntreprindere unic | | |
| | |
| | |
|
|
| conform declaraiei | | |
| | |
| | |
|
|
| pe propria
| | |
| | |
| | |
|
|
| rspundere din
| | |
| | |
| | |
|
|
| anexa nr. 5 la
| | |
| | |
| | |
|
|
| ghidul de finanare.| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.6.| Proiectul presupune | | |
| | |
| | |
|
|
| instalarea de puncte| | |
| | |
| | |
|
|
| de rencrcare
| | |
| | |
| | |
|
|
| eligibile prevzute | | |
| | |
| | |
|
|
| la art. 8.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.7.| Proiectul presupune | | |
| | |
| | |
|
|
| instalarea de staii| | |
| | |
| | |
|
|
| de rencrcare pe
| | |
| | |
| | |
|
|
| amplasamente
| | |
| | |
| | |
|
|
| eligibile prevzute | | |
| | |
| | |
|
|
| la art. 11 alin. (1)| | |
| | |
| | |
|
|
| lit. c) din ghidul | | |
| | |
| | |
|
|
| de finanare,
| | |
| | |
| | |
|
|
| conform declaraiei | | |
| | |
| | |
|
|
| din cererea de
| | |
| | |
| | |
|
|
| finanare.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.8.| Proiectul asigur
| | |
| | |
| | |
|
|
| numrul de locuri de| | |
| | |
| | |
|
|
| parcare prevzute la| | |
| | |
| | |
|
|
| art. 11 alin. (1)
| | |
| | |
| | |
|
|
| lit. b) din ghidul | | |
| | |
| | |
|
|
| de finanare.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
| 2.9.| Hotrrea
| | |
| | |
| | |
|
|
| consiliului local/ | | |
| | |
| | |
|
|
| organelor de decizie| | |
| | |
| | |
|
|
| privind aplicarea la| | |
| | |
| | |
|
|
| Program conine
| | |
| | |
| | |
|
|
| aprobarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| indicatorilor
| | |
| | |
| | |
|
|
| tehnico-economici
| | |
| | |
| | |
|
|
| pentru obiectivele | | |
| | |
| | |
|
|
| de investiii din
| | |
| | |
| | |
|
|
| cadrul proiectului | | |
| | |
| | |
|
|
| respectiv.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
|2.10.| Hotrrea
| | |
| | |
| | |
|

|
| consiliului local/ | | |
| | |
| | |
|
|
| organelor de decizie| | |
| | |
| | |
|
|
| privind aplicarea la| | |
| | |
| | |
|
|
| Program conine
| | |
| | |
| | |
|
|
| acordul privind
| | |
| | |
| | |
|
|
| asigurarea i
| | |
| | |
| | |
|
|
| susinerea unei
| | |
| | |
| | |
|
|
| contribuii
| | |
| | |
| | |
|
|
| financiare proprii | | |
| | |
| | |
|
|
| la realizarea
| | |
| | |
| | |
|
|
| proiectului.
| | |
| | |
| | |
|
|_____|_____________________|__|__|__________|__|__|__________|__|__|__________|
______________________________________________________________________________
|
III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI
|
|______________________________________________________________________________|
|
3 | Cheltuieli eligibile
| Lei |
| Lei |
| Lei |
|
|_____|_________________________________________|_____|___|_____|____|_____|___|
| 3.1.| Valoarea total a cheltuielilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| eligibile
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________________________________________|_____|___|_____|____|_____|___|
| 3.2.| Valoarea total a cheltuielilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| neeligibile
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________________________________________|_____|___|_____|____|_____|___|
| 3.3.| Valoarea propus spre finanare
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________________________________________|_____|___|_____|____|_____|___|

Concluzii: Evaluatorii economiti vor analiza urmtoarele puncte din gril: 1.1 - 1.9 i 2.1 2.5.
______________________________________________________________________________
| Evaluator economist 1
| Evaluator economist 2 | Evaluator economist 3
|
|____________________________|_______________________|_________________________|
| Rezultatul
|
| Rezultatul |
| Rezultatul |
|
| analizei
|
| analizei
|
| analizei
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Numele i
|
|
|
|
|
|
| prenumele
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Data i
|
|
|
|
|
|
| semntura
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|

Evaluatorii tehnici vor analiza urmtoarele puncte din gril: 2.6 - 2.10 i 3.
______________________________________________________________________________
| Evaluator tehnic 1
| Evaluator tehnic 2
| Evaluator tehnic 3
|
|____________________________|_______________________|_________________________|
| Rezultatul
|
| Rezultatul |
| Rezultatul |
|
| analizei
|
| analizei
|
| analizei
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Numele i
|
|
|
|
|
|
| prenumele
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|
| Data i
|
|
|
|
|
|
| semntura
|
|
|
|
|
|
|______________|_____________|____________|__________|____________|____________|

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi
completat de ctre preedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul de
finanare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
.............................................
(numele i prenumele)
Semntura: .................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile
de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3.
4. Pct. 1.4 este valabil n cazul solicitanilor instituii publice i operatori economici, dac
este cazul.
5. Pct. 1.6, 2.3, 2.9 i 2.10 se aplic n cazul solicitanilor uniti administrativ-teritoriale i
instituii publice.
6. Pct. 1.9 se aplic n cazul solicitanilor care presteaz SIEG.

ANEXA 5
la ghidul de finanare
DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE
a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
Subsemnatul, ........................................, cod numeric personal ............................., posesor al
actului de identitate tip ............. seria ........ nr. ..............., eliberat de ctre
............................................. la data de ..........................., avnd domiciliul/reedina la adresa
......................................, n calitate de reprezentant legal al ............................, operator
economic nregistrat/nregistrat n registrul comerului cu nr. de ordine ......./.../..., cod de
identificare fiscal ..............., cunoscnd prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru
modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 20/2015, cu modificrile ulterioare, i ale actelor normative subsecvente, precum
i dispoziiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare,
privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere urmtoarele:
I. Am beneficiat de ajutor de minimis n ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n
cursul cruia am depus dosarul de finanare) de la Administraia Fondului pentru Mediu i/sau
de la alt furnizor de ajutor de stat:
_
_
NU |_| DA |_|, dup cum urmeaz:

I.1. anul .........................................,


trana 1 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.2. anul .........................................,
trana 1 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.3. anul ..........................................
trana 1 ................ lei
data acordrii ....................................,

sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;


trana 2 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" .............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ............................. .
_
_
II. Declarm c deinem |_| DA/|_| NU calitatea de ntreprindere unic, aa
cum este definit n art. 2 alin. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013,
regsindu-ne n cel puin una dintre urmtoarele relaii:

a) ntreprinderea deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei
alte ntreprinderi;
b) ntreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
c) ntreprinderea are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) ntreprinderea care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz
singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective.
De asemenea, declarm c ntreprinderile cu care ntreinem cel puin una dintre relaiile de
mai sus au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
I.1. anul .........................................,
trana 1 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................... lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............... lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.2. anul .........................................,
trana 1 ................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" .............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.3. anul .......................................
trana 1 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;

trana 2 ................ lei


data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ............................. .
NOT:
Ajutoarele de minimis acordate prin prezenta declaraie pot fi cumulate cu ajutoarele de
minimis acordate n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, n limita plafonului
stabilit n regulamentul respectiv.
Data .....................
Reprezentant legal
Numele i prenumele
..........................
Semntura i tampila
..........................

ANEXA 6
la ghidul de finanare
Nr. de nregistrare Autoritate ....................
RAPORT DE FINALIZARE
Denumire beneficiar:
Denumirea complet: ......................................................
Forma de organizare: .....................................................
Adresa: ..................................................................
Tel/Fax/E-mail: ..........................................................
A. Date generale ale proiectului
Titlul proiectului: ......................................................
Durata proiectului (nr. luni): ...........................................
Data semnrii contractului pentru finanare: .............................
Valoarea contractului pentru finanare: ..................................
Data nceperii proiectului: ..............................................
Data finalizrii proiectului: ............................................
______________________________________________________________________________
|Nr. | Cereri de | Factur | Decont
| Contribuie | Ordin de | Valoare
|
|crt.| tragere
| fiscal | Autoritate | proprie
| plat nr. | neeligibil|
|
|
| nr.
|
| beneficiar |
|
|
|____|___________|_________|____________|_____________|___________|____________|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_________|____________|_____________|___________|____________|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_________|____________|_____________|___________|____________|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_________|____________|_____________|___________|____________|

B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizat


C. Rezultatele proiectului
mbuntirea calitii mediului ambiant n urma implementrii proiectului (nr. de
autovehicule ncrcate sau care se anticipeaz c se vor ncrca etc.)
..........................................................................
D. Analiza postimplementare
D1. Factori majori care au afectat derularea i rezultatele implementrii proiectului
(Dac au existat, comentai modul n care aceti factori au influenat derularea i rezultatele
implementrii proiectului.)
Factori care au determinat ntrzieri n derularea activitilor proiectului ...................
Factori care au afectat ndeplinirea obiectivelor proiectului ............
Factori care au determinat modificri n structura aprobat a bugetului proiectului ..............

Factori care au influenat pozitiv proiectul .............................


D2. Aciuni de promovare a rezultatelor proiectului (activiti de promovare, materiale
promoionale, prezentri n pagini web etc.)
..........................................................................
Reprezentant legal autorizat:
Numele i prenumele reprezentantului legal al societii/organizaiei ..............
Funcia: .................................................................
Semntura i tampila: ...................................................
Coordonatorul proiectului:
Numele i prenumele: .....................................................
Funcia: .................................................................
Semntura: ...............................................................

ANEXA 7
la ghidul de finanare
CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL
Nr. ...... din .................
ntre:
Prile contractante
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n municipiul Bucureti, Splaiul
Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscal 14715650, cont nr.
............................................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureti, reprezentat legal
prin .................................. - preedinte, n calitate de finanator, denumit n continuare
Autoritate,
i
...................................., cu sediul/sediul social n ..........................................................., cod
de identificare fiscal ..............., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul ............................. cu nr. ......./..../.........., cont nr. .................., deschis la Trezoreria
......................................, reprezentat legal prin ......................................................., care
mputernicete pe ........................................, n calitate de beneficiar, denumit n continuare
Beneficiar, a intervenit urmtorul contract de finanare nerambursabil, denumit n continuare
contract:
ART. 1
Obiectul contractului
1. Autoritatea acord Beneficiarului o finanare nerambursabil, denumit n continuare
finanare, n sum de pn la ..................... lei, reprezentnd .............% din valoarea
cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului viznd achiziia i montajul unui numr de
...................... staii de rencrcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice i electrice
hibrid plug-in, denumite n continuare staii de rencrcare, la adresa/adresele (locul/locurile de
implementare):
a) ...................................;
b) ...................................;
c) ....................................
(...).
2. Finanarea se acord numai pentru cheltuielile eligibile prevzute n anexa nr. 1 la
prezentul contract i numai n limita sumei prevzute la art. 1 pct. 1.
3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac sunt ndeplinite urmtoarele criterii
generale:
a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt n conformitate cu principiile unui
management financiar corespunztor, respectiv utilizarea eficient a banilor i realizarea unui
raport optim cost-beneficiu;
b) sunt realizate dup semnarea contractului de finanare i pe perioada de execuie a
proiectului;
c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile i pot fi dovedite prin documente
originale.

4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenele de curs valutar etc., nu


constituie cheltuieli eligibile.
5. Beneficiarul accept finanarea i se angajeaz s desfoare proiectul pe propria
rspundere.
ART. 2
Destinaia finanrii
Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligndu-se s o
utilizeze integral i numai n acest scop, conform cererii de finanare.
ART. 3
Durata contractului i perioada de utilizare a finanrii
1. Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ambele pri i i nceteaz
valabilitatea la mplinirea unui termen de un an de la data depunerii la Autoritate a raportului de
finalizare.
2. Termenul de un an prevzut la pct. 1 constituie perioad de monitorizare.
3. Durata de realizare a proiectului, conform cererii de finanare, este de .......... luni de la data
intrrii n vigoare a prezentului contract.
4. n caz justificat, pe baza solicitrii motivate a Beneficiarului, durata de realizare a
proiectului poate fi prelungit, dar numai cu acordul Comitetului director al Autoritii.
ART. 4
Modalitatea de plat
1. Utilizarea finanrii de ctre Beneficiar se poate face numai dup ndeplinirea de ctre
acesta a tuturor condiiilor prevzute n prezentul contract.
2. Plata se efectueaz ntr-o singur tran, prin debitarea contului de trezorerie al Autoritii,
pe msura tragerii sumei i prin creditarea contului nr. ........................, deschis de ctre
Beneficiar la Trezoreria ......................................, numai pe baz de cerere de tragere, conform
modelului prevzut n anexa nr. 2, nsoit de documentele justificative prevzute n anexa nr.
3, n condiiile n care cererea de tragere i documentaia aferent sunt complete i corect
ntocmite.
3. Cererea de tragere se depune i se nregistreaz la Autoritate la data de ..................... .
4. Orice plat excedentar efectuat de ctre Autoritate constituie plat necuvenit, iar
Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data
confirmrii de primire a notificrii din partea Autoritii.
5. Suma neutilizat la finalul execuiei proiectului se consider anulat i finanarea se
diminueaz n mod corespunztor.
ART. 5
Obligaiile Beneficiarului
Beneficiarul are urmtoarele obligaii:
1. s foloseasc finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost acordat;
2. s asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului;
3. s asigure executarea proiectului cu diligena necesar i eficien, n conformitate cu
prezentul contract, precum i cu legislaia n vigoare i standardele de mediu aplicabile;
4. s respecte prevederile legislaiei n vigoare privind achiziiile publice, pentru
achiziionarea de bunuri, servicii sau lucrri din finanarea acordat;
5. s fie singurul rspunztor n faa Autoritii pentru implementarea proiectului;

6. s furnizeze i s transmit Autoritii orice informaie sau documente relevante pentru


prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de ctre aceasta, n termen de maximum 7 zile de
la cerere;
7. s plteasc toate taxele, impozitele, contribuiile i amenzile pe care le datoreaz potrivit
reglementrilor legale;
8. s utilizeze i s conserve staiile de rencrcare achiziionate n baza prezentului contract
cu diligenele unui bun proprietar i s le menin n funciune pe o perioad de minimum 3 ani
de la data finalizrii proiectului; s nu nstrineze, gajeze sau ipotecheze i s nu constituie vreo
alt sarcin asupra staiilor de rencrcare finanate n baza prezentului contract, n timpul
derulrii proiectului i n perioada de monitorizare;
9. s permit reprezentanilor Autoritii i ai instituiilor cu atribuii de verificare i control
accesul la imobilul n/pe care se realizeaz proiectul i la amplasamentul proiectului pentru
inspectarea activitilor ce se realizeaz din finanarea acordat; s permit personalului
Autoritii s controleze modul n care Beneficiarul ndeplinete obiectivele proiectului, pe
ntreaga perioad de monitorizare;
10. s ntocmeasc i s transmit Autoritii, n termen de 30 de zile de la efectuarea plii
cererii de tragere, un raport de finalizare privind realizarea proiectului; n acelai termen,
Beneficiarul se oblig s fac dovada achitrii tranei de finanare, inclusiv, dac este cazul, a
contribuiei proprii;
11. s ntocmeasc i s remit Autoritii, din 6 n 6 luni, n perioada de monitorizare, un
raport referitor la rezultatele obinute prin funcionarea staiilor de rencrcare;
12. s introduc n gestiunea proprie staiile de rencrcare achiziionate n baza prezentului
contract i s le inscripioneze cu sintagma "Finanat din Fondul pentru mediu";
13. s nu sponsorizeze/finaneze activiti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;
14. s notifice Autoritatea i s prezinte documentele corespunztoare, n termen de 7 zile de
la apariia urmtoarelor situaii:
a) modificri ale formei de organizare i/sau proprietate, modificri ale atributelor de
identificare, modificri cu privire la actele constitutive i/sau la informaiile furnizate
Autoritii n cererea de finanare sau pe parcursul derulrii prezentului contract;
b) deschiderea procedurii de insolven, faliment, reorganizare judiciar, executare silit sau
a oricrei altei proceduri similare;
c) orice intenie de reorganizare prin fuziune, divizare etc.;
15. s suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i orice alte cheltuieli
ocazionate de pregtirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea i terminarea prezentului
contract i a tuturor documentelor i activitilor aferente;
16. s permit accesul permanent i nediscriminatoriu publicului pentru staiile de rencrcare
instalate prin Program;
17. s semnalizeze corespunztor cu urmtorul panou de informare, care va fi meninut i
ntreinut n bun stare pe toat durata de implementare i monitorizare a proiectului, staiile de
rencrcare instalate prin Program:
_____________________________
|
__________
|
|
| ______ |
|_|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| |______| |
\ /
|
|
| ______ |
| |
|

|
| | _____| |__ | |
|
|
| ||___
_ \ | |
|
|
| | ___|
| | || |
|
|
| ||_____ | | || |
|
|
| |______| | | || |
|
|
|
| | || |
|
|
| __
__ | | || |
|
|
| \ \ / / | | || |
|
|
| \ \/ / | | || |
|
|
|
\ /
| \____/
|
| ___|
\/
|________
|
| |_______________________|
|
|_____________________________|
| Proiect finanat din Fondul |
| pentru mediu
|
|_____________________________|

Figura 3Lex: Panou de informare


18. s instaleze staiile de rencrcare pe amplasamente eligibile, aa cum acestea sunt
definite la art. 11 alin. (1) lit. c) din Ghidul de finanare;
19. s respecte standardele EN62196-2 i EN62196-3 pentru staiile cu putere normal i
nalt instalate prin Program;
20. s asigure un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu numrul staiilor de
rencrcare instalate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor electrice i electrice hibrid
plug-in, marcate corespunztor.
ART. 6
Obligaiile Autoritii
Autoritatea are urmtoarele obligaii:
1. s asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract, n limita
fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse n
bugetul anual al acesteia;
2. s pun la dispoziia Beneficiarului informaiile legate de finanare.
ART. 7
Cazuri de culp
1. Nerespectarea de ctre Beneficiar a oricreia din obligaiile sale asumate prin prezentul
contract constituie caz de culp.
2. Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale Beneficiarului:
a) face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu proiectul, stabilite
printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
c) mpotriva Beneficiarului a fost demarat procedura de executare silit sau a fost instituit
o msur asigurtorie potrivit legii civile sau penale;
d) situaia economico-financiar a Beneficiarului nu mai asigur condiii de realizare a
proiectului;
e) nedepunerea cererii de tragere la data prevzut la art. 4 pct. 3.
3. Autoritatea va notifica Beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp
i, n cazul n care deficienele menionate n notificare nu sunt nlturate n maximum 30 de

zile de la data notificrii, Autoritatea are dreptul s ia urmtoarele msuri, fr punerea n


ntrziere i fr nicio alt formalitate prealabil:
a) sistarea temporar a utilizrii finanrii pn la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiv i rezilierea unilateral, fr nicio alt formalitate prealabil, a
contractului cu recuperarea sumelor virate ctre Beneficiar, n condiiile Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 8
ncetarea contractului
1. De drept:
a) la data prevzut sau n termenul stipulat n contract;
b) n cazul imposibilitii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunare, cu
un preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interveniei unui act de autoritate;
d) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i
care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrar instituiei i interesului public; acest fapt va fi notificat
Beneficiarului n termen de 10 zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de
la momentul n care Autoritatea a avut cunotin de apariia unor astfel de circumstane.
2. Prin reziliere, la iniiativa Autoritii, n urmtoarele condiii:
a) Beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract, inclusiv n cazul
nedepunerii cererii de decontare la data stabilit conform art. 4 pct. 3;
b) n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp prevzute la art. 7 pct. 2.
3. Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecin restituirea de ctre
acesta a finanrii primite, n termenul precizat n notificare/ntiinarea de plat, sub form de
plat de daune-interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil acordat,
la care se adaug dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul dobnzii de referin a Bncii
Naionale a Romniei, calculat de la data plii.
4. Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele financiare directe sau
indirecte antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la iniiativa sa
(inclusiv majorri de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor bugetare).
5. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare, Beneficiarul nu este
obligat la plata de daune-interese.
6. n cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilit conform art. 4 pct. 3, contractul
se reziliaz fr alte notificri prealabile.
7. Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele finanate
nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt meninute n funciune o perioad de
minimum un an de la data finalizrii proiectului.
ART. 9
Fora major i cazul fortuit
1. Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i
insurmontabil, intervenit dup ncheierea contractului i care mpiedic prile s i execute,
total sau parial, obligaiile contractuale.
2. Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a) s notifice fora major celeilalte pri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) s transmit, n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului
considerat a fi caz de for major, certificatul de for major emis de autoritatea competent;

c) s comunice data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;


d) s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
3. Dac nu se procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, partea care invoc
fora major va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa notificrii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
5. Fora major, comunicat i dovedit n condiiile art. 9 pct. 2, exonereaz de rspundere
partea care o invoc.
6. Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se estimeaz c va/vor dura mai
mult de 3 luni, prile se oblig s negocieze cu bun-credin n vederea identificrii soluiei
celei mai bune:
a) ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte dauneinterese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic i n cazul fortuit.
ART. 10
Alte clauze
1. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa
pe parcursul derulrii proiectului, Autoritatea fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
2. n nicio circumstan i din niciun motiv Autoritatea nu poate fi tras la rspundere i
obligat la plata de daune-interese pe durata desfurrii proiectului i ca urmare Autoritatea nu
va accepta nicio cerere de despgubire sau pli suplimentare.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz costuri suplimentare, acestea vor fi
acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
4. Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta
nu pot face obiectul cesiunii.
5. Beneficiarul va adopta o conduit adecvat prin care va evita conflictul de interese i va
informa imediat Autoritatea despre orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere
unui astfel de conflict.
6. Autoritatea i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor i
informaiilor legate de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate numai
autoritilor competente, n condiiile legii, sau unor tere pri numai cu acordul prilor
prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual rezultate n urma implementrii proiectului, precum
i alte documente legate de proiect vor rmne n patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea
Autoritii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit i dup cum consider necesar
informaia cuprins n rapoartele proiectului, precum i rezultatele obinute, oricare ar fi forma
acestora.
8. Beneficiarul are obligaia de a despgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate
cheltuielile efectuate mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea
unor drepturi de proprietate intelectual (brevete de invenie, mrci nregistrate, desene sau
modele industriale, drepturi de autor) legate de activitile necesare implementrii proiectului i
daune-interese, costuri, taxe i alte cheltuieli de orice natur, aferente violrii dreptului de
proprietate intelectual.
9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea s publice date privind rezultatele implementrii
proiectului.

10. Neexercitarea de ctre Autoritate a oricrui drept prevzut n prezentul contract nu


constituie o renunare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricnd, pn la
stingerea tuturor obligaiilor Beneficiarului fa de aceasta.
11. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modificri ale legislaiei aplicabile,
prile au obligaia s depun toate diligenele, conform noilor reglementri, astfel nct s nu
se abat de la obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
ART. 11
Jurisdicie
1. Orice nenelegere rezultnd din interpretarea i/sau executarea prezentului contract se va
rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil.
2. n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune spre soluionare
instanei judectoreti de drept comun n a crei raz teritorial i are sediul Autoritatea.
ART. 12
Notificri
1. Orice notificare sau solicitare n baza prezentului contract se va face n scris, la
urmtoarele adrese:
a) pentru Autoritate: municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6;
b) pentru Beneficiar: ..............................
2. n cazul n care Beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a schimbat
adresa, aceasta va fi comunicat n scris la Autoritate.
3. Notificrile fcute Beneficiarului la adresele menionate la pct. 1 sau 2 se consider a fi
aduse la cunotina acestuia.
4. Notificrile se pot transmite i pe fax, la numerele ................................... pentru Autoritate
i la numrul ................................ pentru Beneficiar, cu condiia ca acestea s fie confirmate
ulterior.
ART. 13
Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate i/sau completate numai cu
acordul prilor, consemnat ntr-un act adiional.
2. Prin excepie de la prevederile pct. 1, nu este necesar ntocmirea unui act adiional pentru
modificrile aduse la data depunerii cererii de tragere prevzute la art. 4 pct. 3.
3. Cererea de modificare a contractului va fi adresat Autoritii cu minimum 10 zile naintea
datei la care se dorete s se opereze modificarea, cu excepia cazurilor bine ntemeiate i
justificate de ctre Beneficiar.
ART. 14
Dispoziii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i
executat conform legislaiei romne i guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur, noi,
reprezentanii legali ai Beneficiarului, am luat cunotin de prevederile Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n declaraii.
3. Anexele nr. 1 - 3, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept, fac parte
integrant din prezentul contract.

4. Prezentul contract a fost redactat n dou exemplare originale, ambele avnd valoare
juridic egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
5. Prezentul contract a fost semnat la data de .............., n dou exemplare, ambele avnd
valoare juridic egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
....................................
Direcia general de administrare
fiscal i gestiune financiar
Director general,
....................................
Direcia economic
Director,
....................................
Direcia juridic i resurse umane
Director,
....................................
Direcia general proiecte
Director general,
....................................
Direcia implementare proiecte
Director,
....................................
Avizat
Consilier juridic,
....................................
Referent de specialitate,
....................................

Beneficiar,
............................

ANEXA 1
la Contractul de finanare nerambursabil nr. ..../.........
CAPITOLE I SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
______________________________________________________________________________
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
....................................
Direcia general de administrare
fiscal i gestiune financiar
Director general,
....................................
Direcia economic
Director,
....................................
Direcia juridic i resurse umane
Director,
....................................
Direcia general proiecte
Director general,
....................................
Direcia implementare proiecte
Director,
....................................
Avizat
Consilier juridic,
....................................
Referent de specialitate,
....................................

Beneficiar,
............................

ANEXA 2
la Contractul de finanare nerambursabil nr. ...../..........
Nr. de nregistrare la Autoritate ......./.............../...............
CERERE DE TRAGERE
Denumirea complet a Beneficiarului ........................
Forma de organizare ........................................
Forma de proprietate ................................... (public/privat)
nregistrat/nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul .............. cu
nr. de ordine ....../...../.........., cod de identificare fiscal ............, cont nr. .........., deschis la
Trezoreria .......................... .
Adresa sediului social: localitatea ..........................., str. .............................................. nr. ......,
bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeul/sectorul ............, cod potal .........., telefon (fix i mobil)
................., fax ..............., e-mail ............, website .............
Reprezentat/Reprezentat legal de .........., n calitate de .........., prin .....................
Reprezentant legal/mputernicit al reprezentantului legal ........................, cod numeric
personal ................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de ctre
............................ la data de ..............., domiciliat/cu reedina n localitatea ................, str.
........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .............., cod potal
......., telefon (fix i mobil) ................, fax ................., e-mail .....................
n baza Contractului de finanare nerambursabil nr. ....../......./......., v rugm s aprobai
prezenta cerere de tragere pentru suma de .......... lei (n cifre i litere).
Prezenta cerere este nsoit de:
1. contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii acestora
- n copii certificate "conform cu originalul", ncheiate n conformitate cu reglementrile n
vigoare. Dac acestea sunt redactate ntr-o limb strin, acestea vor fi nsoite de traducerea
semnat de traductor autorizat;
2. declaraia reprezentantului legal al Beneficiarului privind respectarea prevederilor legale n
vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice n original;
3. factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al
realitii, regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat",
conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor meniona i numrul i data contractului de achiziie
n baza cruia se va emite. Dac factura este redactat ntr-o limb strin, aceasta va fi nsoit
de traducerea semnat de traductor autorizat;
4. documentele bancare privind achitarea contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile
aferente facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate - copii certificate "conform cu originalul";
5. certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau n
copie legalizat;

6. certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n


original sau n copie legalizat;
7. certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau n
copie legalizat;
8. certificat de calitate i garanie emis de productor, pentru bunurile livrate, n copie
"conform cu originalul";
9. declaraie de conformitate pentru bunurile livrate, n copie "conform cu originalul";
10. documente de transport, dac este cazul;
11. certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice;
12. fi tehnic/document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale
punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere.
Subsemnatul, ............................., declar c am luat cunotin de prevederile Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n
declaraii, i garantez c documentele depuse n vederea decontrii respect cerinele Ghidului
de finanare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: staii de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid plug-in.
Reprezentant legal:
Numele i prenumele ................
Funcia ............................
Semntura ..........................
Data ...............................
L.S.
Aprobat de Administraia Fondului
pentru Mediu:
Preedinte
Numele i prenumele ...............
Semntura .........................
L.S.
Direcia general de administrare
fiscal i gestiune financiar
Director general
Numele i prenumele ...............
Semntura .........................

Direcia economic
Director
Numele i prenumele ................
Semntura ..........................
Direcia general proiecte
Director general
Numele i prenumele ................
Semntura ..........................
Direcia implementare proiecte
Director
Numele i prenumele ................
Semntura ..........................
Semntura ..........................
ef serviciu
Numele i prenumele ................
Semntura ..........................
Referent de specialitate
Numele i prenumele ................
Semntura ..........................

ANEXA 3
la Contractul de finanare nerambursabil nr. ...../........
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
pentru efectuarea decontrii de ctre Autoritate i care nsoesc cererea de tragere
1. Contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii
acestora - n copii certificate "conform cu originalul", ncheiate n conformitate cu
reglementrile n vigoare. Dac acestea sunt redactate ntr-o limb strin, acestea vor fi nsoite
de traducerea semnat de traductor autorizat.
2. Declaraia reprezentantului legal al Beneficiarului privind respectarea prevederilor legale
n vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice, n original
3. Factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al
realitii, regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat",
conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor publice, iar pe aceasta se va meniona i numrul i data contractului de achiziie n
baza cruia se va emite. Dac factura este redactat ntr-o limb strin, aceasta va fi nsoit de
traducerea semnat de traductor autorizat.
4. Documentele bancare privind achitarea contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile
aferente facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate - copii certificate "conform cu originalul"
5. Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau n
copie legalizat
6. Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n
original sau n copie legalizat
7. Certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau n
copie legalizat
8. Certificat de calitate i garanie emis de productor, pentru bunurile livrate, n copie
conform cu originalul
9. Declaraie de conformitate pentru bunurile livrate, n copie "conform cu originalul"
10. Documente de transport, dac este cazul
11. Certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice
12. Fi tehnic/Document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale
punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere
13. Alte documente relevante solicitate de Autoritate

ANEXA 8
la ghidul de finanare
DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE
a reprezentantului legal privind domeniile de activitate ale solicitantului
Subsemnatul, .................................., CNP .........................., posesor al CI/BI seria ...... nr.
..........., eliberat de ctre ............... la data de ......................, avnd domiciliul/reedina la adresa
............................., n calitate de reprezentant legal al ....................., nregistrat n registrul
comerului cu nr. de ordine ....../.........../.........., CIF ............................., cunoscnd prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul
ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 20/2015, cu modificrile ulterioare, i ale
actelor normative subsecvente, precum i dispoziiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificrile i completrile
ulterioare, privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c desfurm activiti
economice
_
_
|_| DA/|_| NU astfel:

- domeniile de activitate principale sunt urmtoarele:


(Se vor preciza codurile CAEN i denumirea acestora.).
- sectoarele n care ne desfurm efectiv activitatea sunt urmtoarele:
(Se vor preciza codurile CAEN i denumirea acestora.).
Data ...........................
Reprezentant legal/mputernicit
Numele i prenumele
...................................
Semntura i tampila
---------------