Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI SI ABANDONULUI SCOLAR

ANUL COLAR
Nr.
crt
1.

2.

3.

Activitatea desfasurata
*Prelucrarea noului Regulament colar la clase i n
edinele cu prinii
*Monitorizarea frecventei elevilor la cursuri
Identificarea cauzelor care conduc la absenteism :
-chestionare aplicate elevilor
-discutii individuale cu elevii/parintii/invatatorii (dirig.)/
cadrele didactice
*Analiza acestor cauze in Consiliul Profesoral
*Stabilirea masurilor pentru inlaturarea lor:
-colaborarea intre membrii colectivului didactic
-tratarea unor teme specifice la orele de dirigentie
-informarea in scris a parintilor cu privire la situatia
scolara si disciplinara a elevilor
-evidentierea in fata colectivelor claselor a elevilor cu o
buna frecventa
-evidentierea in - vederea stimularii -a elevilor care isi
imbunatatesc frecventa la cursuri
-aplicarea sanctiunilor conform cu Regulamentul scolar
- adaptarea Regulamentului de Ordine Interioara la
obiectivele proiectului
Intalniri cu parintii pe tipuri de probleme si grupe de clase
in cadrul carora se vor discuta si probleme legate de
frecventa la cursuri
Prelucrarea noului Regulament colar n edinele cu
prinii pe clase

Locul desfasurarii

Unitatea scolara

Termen / Perioada

Sem.I Sem.II

Dup caz

Unitatea scolara
Unitatea scolara

Responsabilitati

n funcie de situaiile
concrete care apar
Sem.I
Conform graficului
edinelor cu

Directorul unitatii
Consilierul educativ
Invatatorii
Dirigintii
Profesorul Responsabil
cu freceventa

Directorul unitatii
Invatatorii
Profesorii diriginti
Directorul unitatii
Invatatorii

Lectorate cu parintii pe teme viznd eliminarea


absenteismului colar
4.

Participarea la activitati pe aceasta tema initiate de catre


I.S.J. Suceava

5.

Cunoasterea de catre elevi a prevederilor nationale


privind Protectia Copilului

6.

Dezbateri cu parintii privind :


-Drepturile copilului
-situatiile de abandon scolar determinate de folosirea
elevilor la diferite munci in familie si cunoasterea tuturor
riscurilor angajarii in munca a copiilor minori
Implicarea Politiei ,Primariei,Consiliului Local,Bisericii si
Consiliului Reprezentativ al parintilor in activitati de
prevenire a delincventei in randul elevilor

7.

8.

prinii

Dirigintii

Conform planificrii
ISJ
Sem.I Sem. II

Directorul unitatii
Consilierul educativ

Unitatea scolara

Sem.I
Sem.II

Directorul unitii
Consilierul educativ
Profesorii de cultur
civic

Unitatea scolara

Sem.I
Sem.II

Unitatea scolara

Sem.I
Sem.II

I.S.J.Suceava

Actiuni umanitare (initiative proprii ) pentru ajutorarea


copiilor care provin din familii sarace n vedera evitrii
absenteismului
-Oferirea de ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor
evenimente: (Craciun,Ziua copilului) cu sprijinul unor
sponsori.

Unitatea scolara
Sediul agentilor
economici

Sem.I
Sem.II

-Aciuni realizate conform Programelor de activiti


recomandate de MEC i ISJ

Unitatea colar

Sem.I
Sem.II

Directorul unitatii
Consilierul educativ
nvatatori
Diriginti
Directorul unitatii
Consilierul educativ
Primaria
Directorul unitatii
Consilierul educativ
Consiliul reprezentativ
al parintilor
Sponsori
Cadre didactice
Consilierul educativ
Cadre didactice

9.

10.

Director

Asigurarea unui climat atractiv si afectiv , motivant pentru


invatare si pentru stimularea elevilor de a venicu placere
la scoala:
-Organizarea de ore de consultatii pentru elevii in regres
scolar
-Asigurarea unor relatii optime profesor-elev fara a stirbi
prestigiul/autoritatea cadrelor didactice
-Implicarea tuturor elevilor in actiuni de infrumusetare a
scolii
Stimularea elevilor sa formuleze propuneri pentru oferta
educationala a scolii
-Antrenarea tuturor elevilor in activitatile din Calendarul
propriu de Activitati extracurriculare
-Integrarea corespunzatoare in colectivele claselor a
tuturor elevilor;evitatarea fenomenului de marginalizare
Combaterea violentei , educarea elevilor in spiritul
Tolerantei active.

Directorul unitatii
Unitatea scolara

Colectivul didactic
Sem.I
Sem.II
Consilierul educativ

Unitatea scolara
Muzee
Sedii ale unor
organizaii
nonguvernamentale ale
etniilor din zon

Director
Consilier educativ

Consilier Educativ