Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrarea nr 1.

Calculul tasarii unei fundatii izolate elastic asezate pe un


teren de fundare alcatuit din loess

Sa se calculeze tasarea fundatiei isolate elastice asezate pe un teren de fundare de


pamant sensibil la umezire cunoscandu-se urmatoarele date de intrare:
-

Adancimea la inghet: 0.80 m


Dimensiunile in plan ale fundatiei: 4x4 m2
Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare sunt:
Denumirea pamantului: loess prafos galben
Greutatea volumica in stare naturala: 15.5 kN/m3
Umiditatea in stare naturala: 16%
Porozitate in stare naturala: 47%
Modul de deformatie edometric pe intervalul 200-300kPa: 500 kPa
Indice de consistenta: Ic=0.8
Unghiul de frecare interna =26
Coeziune: 9 kPa
Fundatia este actionata de urmatoarele grupari de incarcari:
Gruparea fundamentala
N=1702 kN
M=252 N
H=182 N
Gruparea speciala
N=1302 kN
M=402 kN
H=292 kN
Tasarea fundatiei se va calcula folosind urmatoarele metode:
1. Metoda insumarii tasarilor straturilor elementare
2. Metoda data de teoria elasticitatii
3. Metoda stratului echivalent

Lucrarea va cuprinde:
A. Parte scrisa:
1. Scurta prezentare a metodelor de calcul
2. Note de calcul referitoare la calculul tasarilor fundatiei folosind cele trei metode
B. Parte desenata
1. Diagrame de variatie a eforturilor cu adancimea, curbe, etc.
1. Metoda insumarii tasarilor straturilor elementare

Tasarea absoluta probabila a fundatiilor izolate sau continue se calculeaza in functie


de dimensiunile in plan ale fundatiilor si de conditiile de stratificatie de pe amplasament.
Tasarea absoluta probabila se calculeaza prin metoda insumarii pe straturi elementare.
In acest caz pamantul stratificat situat sub nivelul talpii de fundare se imparte in
straturi elementare, pana la adancimea corespunzatoare limitei inferioare a zonei active

zo

fiecare strat elementar se constituie din pamant omogen si trebuie sa aiba grosimea mai mica
decat 0.4*B.

0 .4 B 0 .4 4 1 .6 m
Aleg h = 1.00 m
Zona activa in cuprinsul careia se calculeaza tasarea straturilor se limiteaza la

adancimea

zo

sub talpa fundatiei, la care valoarea efortului unitar vertical

datorat

gz
incarcarii fundatiei devine mai mic decat 10% din presiunea geologica

la adancimea

respectiva
z 0.1*gz
pn
Efortul unitar net mediu

pe talpa fundatiei se calculeaza cu relatiile:

p n et p Df

p = Q/A = N/A = 1707/16 = 106.69 kN/m2

15.5 KN / m 3

pn = 106.69 15.5*0.8=94.29 kPa


Presiunea geologica la cota z se calculeaza cu relatia:

gzi = *z [kPa]
Pe verticala centrului fundatiei, la limitele de separate ale straturilor elementare, se
calculeaza eforturile unitare vertical datorate presiunii nete transmise de talpa fundatiei, cu
relatia:

zi = 0 * pn [kPa]
unde:

o
coeficient de distributie al eforturilor verticale in centrul fundatiei, pentru presiuni
uniform distribuite pe talpa, functie de L/B si z/B;
pn - efortul unitar net mediu pe talpa fundatiei (kPa)
Tasarea absoluta probabila a fundatiei se calculeaza cu relatia:

zimed hi
cm
Ei
i 1
n

S 100

, unde:
- coeficient de corectie = 0.8

zimed
efortul vertical mediu in stratul elementar i calculat cu relatia:

med
zi

zisup ziinf

kPa
2

zisup , ziinf
efortul unitar la limita superioara, inferioara a stratului i;
hi
grosimea stratului elementar i (m);
Ei
modul de deformatie liniara al stratului elementar i (kPa);
n

numarul de straturi elementare c

Conform tabelul 7 din STAS 3300/2-85: L/B =4/4=1


z/B = Df/B = 1.5/4 = 0.35
Prin interpolare rezulta: 0=0.82
z/B
L/B=1
0.2
0.96
0.375
0.82
0.4
0.8
z/B=(Df+h)/B =2.5/4 = 0.6; 0=0.61
z/B=(Df+2*h)/B=3.5/4 = 0.875
Prin interpolare rezulta 0 =0.41

z/B

L/B=1
0.8
0.45
0.875
0.41
1
0.34
z/B=(Df+3*h)/B= 4.5/4 = 1.125
Prin interpolare rezulta 0 =0.28

z/B

L/B=1
1.2
0.26
1.125
0.28
1.4
0.20
z/B=(Df+4*h)/B= 5.5/4 = 1.375
Prin interpolare rezulta 0= 0.21

z/B

L/B=1
1.2
0.26
1.375
0.21
1.4
0.20
z/B=(Df+5*h)/B= 6.5/4 = 1.625
Prin interpolare rezulta 0= 0.157

z/B

L/B=1
1.6
0.16
1.625
0.157
2
0.11
z
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5

15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

gzi (kPa)
23.25
38.75
54.25
69.75
85.25
100.75

0
0.82
0.61
0.41
0.28
0.21
0.157

pn
94.29
94.29
94.29
94.29
94.29
94.29

zi (kPa)
77.31
57.51
38.65
26.40
19.80
14.80

Nr.strat
1
2
3
4
5

s=si=0.93+0.66+0.45+0.32+0.24=2.60 cm
La distanta de 6.00 m fata de talpa fundatiei s-a indeplinit conditia: z 0.2* gz
14.80 kPa<0.2*100.75 = 20.15 kPa

zimed
67.41
48.08
32.5
23.1
17.30

si(cm)
0.93
0.66
0.45
0.32
0.24

2. Metoda data de teoria elasticitatii


In cazul unei fundatii care transmite la teren o incarcare uniform repartizata P , se
poate aplica solutia lui Schleicher:
pBk(1 2 )
S=
Eech
unde:
- p - presiunea neta sub talpa fundatiei;
- B - latimea fundatiei;
- K - coeficient care depinde de forma si rigiditatea fundatiei si de pozitia punctului a
carui tasare se calculeaza (s-a determinat din NP 112- 04, tabelul A15, prin
interpolare);
- - coeficientul lui Poisson; =0.30;
- Eec h - modulul de deformatie liniara (medie ponderata).

z = 6.5 m
B=4m
L / B = 4/4= 1
z / B = 6.5/4= 1.625

Astfel:

K = 0.578.
2

S=

pBk(1 )
=
Eech

94.29

kN
2
4 m0.578(10.3 )
mp
=0.0341 m=3.41 cm
5800 kN /mp

3. Metoda stratului echivalent


Se va neglija greutatea proprie a terenului si deformatiile laterale, metoda considerand un
strat echivalent de grosime he, a carui tasare sub fundatia data sa fie egala cu tasarea stratului
real de grosime infinita.
Tasarea specifica a stratului echivalent rezulta din urmatoarea relatie:
p
2 2
s e = (1
)h
E
1 e
Tasarea stratului real, de grosime, este:
1 2
sr =
pbw
E
Din conditia se=sr, se obtine he:
( 1 )2
he =
w b=B b
12

b este semilungimea suprafetei in contact cu terenul=B/2=2 m


Coeficientii B se iau din tabelul 8.5: B0 = 1.58
Coeficientul contractiei transversale: =0.35 (pentru loess)

he =

( 1 )2
w b=B b=1.58 2 m=3.16 m
12

Cunoscand tasarea he, tasarea se determina cu relatia:


kN
94.29
pn
m2
s= b B=
2m 1.58=0.0513 m=5.13 cm
M
kN
5800
m2