Sunteți pe pagina 1din 3

Notiunea si clasificarea bunurilor

Notiunea de bun - se poate folosi in doua sensuri. Astfel, avem un sens restrans cand
prin bunuri intelegem toate lucrurile asupra carora pot exista drepturi patrimoniale iar in
celalalt sens, sensul larg se desemneaza atat lucrurile cat si drepturile privitoare la
acestea.
Prin art. 535 definitia spune ca bunurile: sunt bunurile, corporale sau incorporale, care
constituie obiectul unui drept patrimonial.
Patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor care apartin unei persoane fizice sau
juridice.

latura activa formata din drepturi;

latura pasiva formata din obligatii;

daca patrimoniul are mai multe drepturi decat obligatii, este un patrimoniu
excedentar;

daca patrimoniul are mai multe obligatii decat drepturi, este un patrimoniu
deficitar
Clasificarea bunurilor:
1.Bunuri imobile si mobile: Este una dintre cele mai importante clasificari care
exista.Aceasta clasificare se face in functie de natura bunurilor si de calificarea data de
lege.
Bunuri imobile :

sunt bunuri imobile prin natura lor terenuri, izvoare, plantatii prinse in radacini,
orice lucru fixat in pamant cu caracter permanent;

sunt bunuri imobile prin destinatie acele bunuri care prin natura lor sunt lucruri
mobile insa data fiind destinatia lor stabilita de proprietar, legea le considera
imobile;

sunt bunuri imobile prin determinarea legii acele drepturi reale imobiliare precum
si actiunile in justitie care au ca scop valorificarea unui drept real asupra unui lucru
imobil.
Bunurile mobile :

sunt bunuri mobile prin natura lor acele lucruri pe care legea nu le considerea
imobile (sunt incluse si undele electromagnetice precum si energia). Bunuri mobile
prin anticipatie reprezinta bogatii ale solulului si subsolului, fructele neculese.
Plantatiile si constructiile cuprinse in sol devin mobile prin anticipatie atunci cand
prin vointa partilor sunt privite in natura lor individuala, in vederea detasarii lor.

bunuri mobile prin determinarea legii sunt acele drepturi reale asupra unui bun
mobil, toate drepturile de creanta, drepturi intelectuale, drepturile in justitie
referitoare la un drept mobiliar.

Aceasta clasificare prezinta importanta datorita regimului juridic diferit aplicat celor doua
categorii astfel:
1.

Pentru bunurile imobile, posesia poate duce la uzucapiune (un mod de


dobandire al proprietatii printr-o posesie indelungata). Pentru bunurile mobile
posesia exprima o prezumtie a titlului de proprietate, sau poate duce la
uzucapiune.
2. Publicitatea imobiliara se face pentru bunurile imobile prin intermediul Cartii
Funciare.
3. Instrainarea anumitor drepturi este supusa unor cerinte mai riguroase.
4. Executarea silita difera de la un bun imobil sau mobil.
2.Bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil:
Bunurile aflate in circuitul civil sunt bunurile care circula in mod liber, fara restrictii, de
genul bani, alimente etc.Bunurile cu regim special de circulatie, sunt acele bunuri care
circula in circuitul civila insa cu anumite conditii (obiecte de cult, arme etc).Bunurile
scose din circuitul civil sunt acele bunuri care nu pot fi dobandite si intrainate sau
inalienabile (bunuri din proprietatea publica, plaja, mare, spatiu aerian, aer).
Importanta acestei clasificari consta in apercierea valabilitatii actelor.
3.Bunuri fungibile si bunuri nefungibile: Se refera la bunurile care pot fi sau nu
inlocuite.
Bunurile fungibile - sunt acele bunuri determinate dupa numar, masura sau greutate,
astfel incat pot fi inlocuite unele prin altele in executarea unei obligatii.
Bunurile nefungibile - sunt acele bunuri care nu pot fi inlocuite unele cu altele datorita
trasaturilor lor specifice.
Caracterul de fungibil sau nefungibil nu este dat numai de natura bunului, ci insasi de
vointa partilor, in sensul ca vointa partilor poate trasnforma un bun fungibil intr-un bun
nefungibil. Importanta acestei clasificari vizeaza executarea bunului, daca bunurile sunt
fungibile se considera executata obligatia in momentul predarii si unui alt bun insa cu
aceleasi specificatii, iar daca este un bun nefungibil se considera obligatia executata
doar daca se restituie acel bun.
4.Dupa modul in care isi pierd sau nu substanta la prima folosire sunt bunuri :
a)
consumptibile la prima lor folosire se va folosi din substanta bunului (bani,
alimente, benzina);
b)
neconsumptibile acel bun care poate fi folosit in mod repetat fara sa fie
necesar consumarea substantei (terenurile, masinile, cladirile);
5.Dupa modul in care produc sau nu fructe sunt bunuri :

a)
bunuri furgifere in mod periodic si fara consumarea substantei lor, dau nastere
altor bunuri numite fructe;
b)
bunuri nefrugifere sunt bunuri care nu au insusirea de a da nastere altor
fructe, in mod peridioc si fara consumarea substantei lor.
6.Dupa calitatea bunurilor de a putea fi sau nu impartite, fara sa isi schimbe
destinatia,sunt bunuri :
a)
b)

bunuri divizibile pot fi impartite in natura fara sa isi modifice destinatia;


bunuri indivizibile nu pot fi impartite fara sa isi modifice destinatia economica.

Daca bunul este divizibil va fi impartit intre coproprietari potrivit cotei parti a fiecaruia.
Daca bunul este indivizibil, se atribuie unuia dintre coproprietari obligatia de a plati o
sulta celuilalt, fie bunul este vandut la licitatie si pretul se imparte intre coproprietari.
7.In functie de corelatia dintre ele exista bunuri :
a)
bunuri principale pot fi folosite in mod independent;
b)
bunuri accesorii acel bun care a fost destinat, in mod stabil si exclusiv,
intrebuintarii economice a altui bun.
Intr-un act juridic soarta accesoriului urmeaza soarta principalului.
8.Dupa individualizarea bunurilor:
a)
b)

individual determinate /certe/specie trasaturi specific;


generic determinate / de gen trasaturi generale;