Sunteți pe pagina 1din 6

PrimriamunicipiuluiCraiova

ServiciulA.I.D.
Nr...................2007

Seaprob,
Ordonatorprincipaldecredite
PRIMAR

ec.AntonieSolomon

CAIETDESARCINI
REFACERESTRATUZURASFALT,NGROSIMEDE3CM,
TROTUAREINLOCUITBORDURIVECHICUBORDURINOI
20X25CM
Peurmtoarelestrzi:
Str.AlexandruMacedonscki
Str.MihaiViteazul

I. Domeniuldeaplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplic la executarea, controlul calitii i recepia


lucrrilor mbrcminilor rutiere din beton asfaltic de 3cm pentru trotuareinlocuitborduri
vechicubordurinoi20x25cm.
II. Descrierealucrrilor
1. Condiiideexecuie:

Avnd n vedere starea actual a trotuarelor mai sus menionate datorate degradrilor
evolutive sub aciunea factorilor climaterici, este necesara executarea lucrrilor de ntreinere
specificetipuluidembrcminteatrotuarelor,nvedereaaduceriiacestoralaostarenormal
deexploatare,caresasiguresiguranaiconfortulcirculaieipietonale.
Tipuldelucrrispecificedentreinerepropuseafilicitatesunt:
Lucrri de reparaii i ntreinere trotuare cu covoare bituminoase n grosime de 3 cm,
executate la cald, cu aternere manual i nlocuit borduri vechi cu borduri noi 20x25 cm,
lucrricecuprindprepararea,aternereaitransportulmixturilorasfalticelaloculdepunerein
oper,reparareacaseteitrotuaruluinzoneledeteriorate(undeestecazul).
Mixtura asfaltic utilizat pentru stratul de uzur va fi beton asfalticcuagregatmrunt,
bogat n criblur, Ba8 sau Ba16a, aplicat peste mbrcminile existente sau pe un strat din
balast.
Materialulrezultatdindecapareambrcminilorbituminoasevechidinmixturiasfaltice
degradate precum i bordurile vechi recuperate vor fi transportate la depozitul societilor de
drumuri,pebazdeavizdeexpediieisemnturdepredareprimire.
Termenuldeexecuieallucrrilorvafide30zile,ncondiiinormaledelucru,pentru
cantitile fizice contractate, n baza unei dispoziii de ncepere a lucrrilor emise de ctre
persoanajuridicaachizitoare.
La primirea amplasamentului, executantul are obligaia de a anuna n scris data de
nceperealucrrii,deintorilordereeledeutilitipublice,pentruasigurareadectreacetia
aasisteneitehnicepetotparcursulexecuiei,cuprivirelarepoziionareanplanvertical,dup
caz, a capacelor cminelor de vizitare, gurilor de scurgere a apelor pluviale, a cminelor de
vaneirsufltorilordegazedepetraseeleexistenteivorntocmiprocesverbalcunumrul
acestoraipoziionarealorpeamplasamentulrespectiv.
Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data
(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf

Procesulverbal va fi obligatoriu predat diriginteluideantierpentruataarealaCartea


tehnicaconstruciei.
Persoana juridic achizitoare are dreptul de a supraveghea desfurarea lucrrilor n
conformitatecuprevederilecontractului.Acesteiaisevaasiguraaccesullaloculdemunca,n
ateliere,depoziteioriundeserealizeazactivitilegatederealizareaobligaiilorcontractuale.
Persoana juridic achizitoare este autorizat s emit dispoziii pe care le consider
necesarepentruexecutarealucrrilor,curespectareadrepturilorcontractantului.
Dispoziiile se adreseaz, n principiu, contractantului i responsabilului tehnic cu
execuialucrrilor,cuexcepiacazurilorincaretrebuiesseintervinmpotrivaunuipericol
iminentsaudeclarat.
Persoaneijuridiceachizitoaretrebuiesisecomunicenumeleresponsabiluluitehniccu
execuia lucrrilor, atestat tehnicoprofesional, care s verifice lucrrile din partea
contractantului.
Lucrrile trebuie s fie ncepute la termenul stabilit n contract, derulate conform
graficuluigeneralderealizarealucrriloriterminatelatermenulstabilit.
Dac antierul nu este dotat n modcorespunztorisuficientcuutilaje,materialesau
dac fora de munc este insuficient pentru a asigura ritmul convenit, persoana juridic
achizitoare va cere contractantului s ia msurile necesare pentru a putea respecta termenul
realizriicontractului.
Dac contractantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i
ndeplinete ndatoririle privind dotarea cu utilaje, fora de munc, persoana juridica
achizitoare este ndreptita si fixeze contractantului un termen pn la care activitatea s
intrennormalislavertizezec,ncazulneconformrii,laexpirareatermenuluistabilit,i
vareziliacontractul.
III. Tehnologie de execuie

decaparedembrcminiasfaltice,manual
curirea manual a stratului suport in vederea aplicrii mbrcminilor asfaltice i
stropireacuap
ncrcareamanualsaumecanicamaterialuluirezultatdindecapare
transportulautoalmaterialuluirezultatdindecapare
preparareamixturiiasfalticeinstaiiANG,LPX,Teltomat
transportulmixturilorasfalticeiaamorsajului
executarea casetei trotuarului (sptur i fundaie balast 10 cm grosime), unde este
cazul
diluarea suspensiei de bitum filerizat i reamestecarea ei la locul de punere in oper
precumiaemulsieicationice
amorsareasuprafeelorinvedereaaterneriimixturilorasfaltice
aternereamanualamixturilorasfaltice
cilindrareamecanicamixturilorasfaltice
compactareamanualaporiunilorinaccesibilepentrucilindrulcompactor
mprtiereaunuistratfindenisip
semnalizarearutier
demontatbordurivechi
montatbordurinoi20x25cmpebetondeciment
transportcuautomateriale(bordurivechi,bordurinoiibeton)
Not:
Sevorrespectapanteledescurgereaapeictrerigole.
IV.Recepialucrrilor
Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data
(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf

Recepiapefaz
Recepia pe faz se face n timpul i dup pregtirea platformei. n urma recepiei se
ncheieprocesverbaldelucrriascunse.
Recepialaterminarealucrrilor
Recepiapreliminarseefectueazatuncicndtoatelucrrileprevzutendocumentaie
sunt complet terminate. Comisia de recepie examineaz lucrrile fa de prevederile
proiectului privind condiiile tehnice i de calitate a execuiei, constatrile consemnate n
timpulexecuieidebeneficiar,proiectantsaualteorganedecontrolprecumiprocesulverbal
derecepiepefaz.nurmarecepieisencheieprocesulverbalderecepiepreliminar.
Recepiafinal
Recepiafinalseefectueazdupexpirareaperioadeidegaranieisevafaceconform
prevederilorlegalenvigoareianormativuluiC2292.
V.Impliciiasupramediuluinconjurtor
Din punct de vedere al mediului nconjurtor lucrrile proiectate nu creeaz
disfuncionalitifadesituaiaexistent.
Lucrrile de modernizare a drumurilor nu reprezint i nu produc surse de poluare a
apelor, aerului, solului i subsolului, nu produc vibraii i radiaii. De asemenea nu produc
poluarea ecosistemelor terestre i acvatice, a aezrilor umane i a altor obiective de interes
publicinuproducsubstanetoxicepericuloasesaudeoricealtnatur.
VIMsuridetehnicasecuritiimunciiistingereaincendiilor
Actenormativecesevorrespecta
Pe toata perioada executrii lucrrilor de ntreinere a mbrcmini rutiere se vor
respectaprevederiledinurmtoareleactenormative:
Legeanr.319/2006Legeasecuritiiisntiinmunc
Hotrrenr.1425/11.10.2006pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiisntiiisecuritiinmuncnr.319/2006
H.G.nr.300/2006privindcerineleminimedesecuritateisntatepentruantierele
temporaresaumobile
H.G.nr.971/2006privindcerineleminimedesecuritatei/saudesntatelalocul
demunc
H.G. 1028/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
dectrelucrtoriaechipamentelorindividualedeprotecielaloculdemunc
H.G. nr. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de
afeciunidorsolombare
H.G.nr.1091/2006privindcerineleminimedesecuritateisntatepentruloculde
munc
Norme metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a
restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona drumului public
i/saupentruprotejareadrumuluialeM.T./M.I.nr.411/1112/2000.
VII. Reglementri tehnice compatibile cu reglementrile comunitii europene SR
6978
1. Natura,calitateaipreparareamaterialelor:
A.Agregate
A.2.Agregatepentrumbrcminibituminoase
A.2.1. Pentru mbrcmini bituminoase se utilizeaz un amestec se sorturi din
urmtoareleagregatenaturaleneprelucratesauprelucrate:
nisipnaturalsaurezultatdinconcasareaagregatelorderuSTAS6622001,04,4
8sau08pentruBADCP3103sau08pentruBA8a,BA16a,BA25a.
Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data
(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf

nisip de concasare i criblur 4 8, 8 16, 16 25, conform SR 667/97 pentru BA8a,


BA16a,BA25a,BAR16a,BAD16a
pietrirezultatdinconcasareaagregatelorderu,sorturile816,1631,831conform
STAS6622001(completatcugarddespargeredemin.50%pentruBADPC31)
pietrisorturile816,1631,sau831conformSTAS6622001pentruBADPS31
A.2.2.Limiteleprocentelordeagregatenaturaledinagregatultotalsaudateintabelul2.
A.2.3. Granulozitatea agregatelor naturale este cuprins pentru fiecare tip de mixtur
asfaltic.
B.Filer
Cafilersevafolosifileruldecalcarcaretrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
fineea(prifine0,09mm)
min80%
umiditate
max2%
C.Liani
Pentru realizarea mbrcminilor asfaltice i straturilor de baz din mixturi asfaltice se
folosescurmtoareletipuridebitum:
bitumtipD50/80inzoneleclimaticecalde
bitumtipD80/120inzoneleclimaticereci
Condiiiletehnicepecaretrebuieslendeplineascbitumul.
Bitumuladitivatsefoloseteinfunciedeadezivitatealuilaagregatelefolosite.
Adezivitatemaimicde80%ladrumurileclasatehnicIiIIistrzicategoriaI.
Adezivitatemaimicde75%ladrumurileclasatehnicIIIiIVistrzicategII,IIIiIV.
2.Controlulcalitiinaintedeaprobare
Bitum
penetraiela250CSTAS42/68
punctdenmuiereconformSR60/2002
Criblur
naturmineralogic(examinarevizual)
granulozitateSTAS730/89
coeficientdeformSTAS730/89
coninutdeprifinesub0,09mmSTAS730/89
Pietri
naturamineralogic(examinarevizual)
granulozitateSTAS730/89
coeficientdeformSTAS730/89
coninutdeprifinesub0,09mmSTAS730/89
partelevigabilSTAS4606/80
graddespargerepentrupietridinconcasareaagregatelorderuSTAS730/89
Nisipnatural
naturapetrograficimineralogicSTAS6200/81(pentruroc)
granulozitateSTAS730/89
coninutdeimpuriti humus
- corpuristrineSTAS4606/80
- micaliber
- echivalentdenisipSTAS730/89
Nisipdeconcasare
naturapetrograficimineralogicSTAS6200/81(pentruroc)
STAS9110/87(pentruproduse)
granulozitateSTAS730/89
coninutdegranulepeciurulsuperior(3,15mm),STAS730/89
Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data
(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf

coninutdeimpuriti corpuristrineSTAS4606/80
coeficientdeactivitateSTAS730/89
Filer
coninutdecarbonatdecalciuSTAS4605/9/72
umiditateSTAS539/79
granulozitateSTAS539/79
coeficientdehidrofilieSTAS539/79
Savur08
naturamineralogicexaminarevizual
granulozitateSTAS730/89
corpuristrineSTAS4606/80
3. Moduldefabricarealstraturilor
Procentealesorturilorcomponentedinagregatultotal
Coninutoptimdeliant pentrustratuldebaz
pentrumbrcmini
Raportulfilerbitumserecomandintrelimitele:
1,11,5pentruBA8a,BA16a
1,41,6pentruBAR16
0,91,5pentruBA25
0,21,0pentruBAD25,BADPC31,BADPS31
4. Caracteristicilefizicomecanicealemixturilorasfaltice
Caracteristicile fizico mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie s ndeplineasc in
timpulstudiuluidelaboratoriintimpulcontroalelordefabricaiecondiiilepentrustratulde
bazipentrumbrcmini.
5. Fabricareamixturilorasfaltice
Temperaturamixturilorasfalticelaieireadinstaii:
1600C1800C
mixturicubitumD60/80
0
0
155 C170 C
mixturicubitumD80/100
0
0
150 C160 C
mixturicubitumD100/120
Valoarea acesteia va fi stabilit in aa fel nct s se obin temperatura cerut la
aternere,inndcontdercireacarearelocintimpultransportului.
Mixturileasfalticesuntsupusencrcrilorpreliminaredeinformare.
6. Transportulmixturilorasfaltice
Transportul pe antier a mixturii asfaltice se efectueaz cu autocamioane cu bene
metalice,caresfiecuratedeoricecorpstrinnaintedencrcare.
Volumulmijloacelordetransportpentrupunereainoperestedeterminatdedebitulde
funcionarealstaieideaanaturnctsnuavemntreruperi.
7. Lucrripregtitoare
a) Pregtireastratuluisuport.
naintedeaternereamixturii,stratulsuportdefundaiivafibinecurat
ncazulunuistratsuportnecorespunztorinprofiltransversalsaucudenivelri,
sevorluamsuriderectificareiaducerelacotadinproiect.
b) Amorsarea
Laexecutareastraturilorbituminoasesevoramorsarosturiledelucruistratulsuportcu
oemulsiedebitumcationiccurupererapid,bitumtiatsaualteproduseagrementatetehnic.
Stratulsuportsevaamorsaobligatoriuinurmtoarelorcazuri:
stratdelegturpestratuldebazdinmixturbituminoas
Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data
(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf

stratdeuzurpestratuldelegtur,cndseexecutlaintervalmaimarede3ziledela
execuia stratului de legtur. Dup amorsare se ateapt timpul necesar pentru ruperea I
uscareaemulsieicationice,evaporareasolventuluidinbitumultiat.
Aplicareaamorsajuluitrebuiesasigurermnereaa0,30,5kg/mpbitumpur.
Amorsareasefaceinfaafinisorului,laodistanmax100m.
c) Aternerea
Mixturaasfaltictrebuieaternutcontinuupetoatlungimeaprogramataseexecutain
ziuarespectiv.
Aternerea mixturilor se face n timpul clduros, la temperaturi peste 100C, n perioada
martienoiembrieincondiiileunuitimpuscat.
Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, funcie de tipul liantului,
temperaturile.
Viteza de aternere trebuie s fie adaptat cadenei de sosire a mixturilor de la staie,
evitndusepectposibilntreruperile.
d) Rosturilongitudinaleitransversale
e) Rosturile longitudinale i transversale trebuie s fie regulate i etane. La reluarea
lucrului pe aceeai band sau pe band adiacent zonele aferente rostului de lucru se taie pe
toatlungimeaigrosimeastratuluiastfelnctsrezulteosuprafaverticalprecis.
n cazul rostului longitudinalalstratuluidebazsaustratuluidelegturcndbenzile
adiacenteseexecutinaceeaizi,tiereanumaiestenecesar.
Suprafaa nou creat prin tiere se va amorsa, iar mixtura pentru banda adiacent se
aterne depind rostul cu 5 10cm, acest surplus mpingnduse napoi cu o raclet, astfel
nctsaparrostul,dupcareseefectueazcompactareapenouaband.
Rosturile de lucru longitudinale i transversale se vor decala unul fa de cellalt cu
minimum10cm.
Legtura transversal dintre un strat de asfalt nou i unul existent se va face dup
decapareamixturiidinstratulvechipeozoncupantde0,5%.Inplan,liniilededecaparese
recomandsfieinformdeV,la450.
f) Compactarea
Pentru obinerea gradului de compactare (min 96%) se consider un numr de treceri
minim,funciedeatelieruldecompactareitipulmixturiimenionat.
Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectunduse n zona rostului
dintrebenziapoilamargineamaijoassprecearidicat.

Directoradj.D.T.I.G.C.,
ing.SeverBordu

efServiciuA.I.D.,
inspCricorianNicu

ntocmit,
ing.AdrianaCmpeanu

Serviciul ImagineC:\Documents andSettings\Virgil\Desktop\caietedesarcini\CAIETSARCINITrot2.rtf"dd/MM/yyh:mm\\Said1\D\Docs\Licitatii_AID2006\LicitatieEtapaI2006\CSTrotBvdDecebal.rtfD:\Docs\Licitatii_AID\LicitatieStrazi2005_etI\CSTrotBvdDacia.rtf\\Duatlp2004\Data


(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf:ssAM/PM"\*MERGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtfGEFORMAT \\Duatlp2004\Data(E)\Docs\Licitatii\LicitatieStrazi2005_et1\CSTrotBvdDacia.rtf