Sunteți pe pagina 1din 19

DOCTRINA I DEONTOLOGIE

Categoria XII
Problemele: 41, 53, 69, 79.

41. Care sunt Standardele Internaionale de Calitate ?


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului profesional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si
proceduri care sa faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a
cerintelor

etice

relevante:

integritatea,

obiectivitatea,

competenta

profesionala,

confidentialiatea, profesionalismul si independenta;


Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea
performantei, capacitatile, competentele, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control
al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa
implementeze prevederile standardelor internationale de calitate.

53. Explicati relatia dintre etica si calitatea n profesia contabila


Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii
potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.
Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor
furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac
regulile de etica impuse de acest statut privilegiat.
Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de
performanta, satisfacerea interesului general.
Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor.
Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membri CECCAR,
printr-o sanatoasa si libera concurenta.

Calitatea lucrarilor presupune:

Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a castiga;

Selectarea lucrarilor pentru colaboratori;

Programarea lucrarilor;

Studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;

Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;

Calitatea si continutul raportului;

Pastrarea secretului profesional.

Practic, etica i calitatea trebuie s reprezinte profesionistul contabil, s fie o caracteristic


definitorie a acestuia, dar, n acelai timp, pentru a performa prin serviciile oferite, este
necesar ca i clienii s manifeste interes, receptivitate, s pun la dispoziie documentele i
informaiile solicitate n termen i de o calitate corespunztoare.
Comportamentul ETIC i CALITATEA serviciilor oferite clienilor reprezint CHEIA
dezvoltrii durabile a afacerilor, a meninerii, promovrii i consolidrii imaginii ca partener
de ncredere n mediul de afaceri. Astfel, se poate obine ceea ce este cel mai greu de
dobndit n afaceri, respectiv buna reputaie, renumele profesionistului contabil.

69. Care sunt atributiile Consiliul Superior?


Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt
alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Corpului, solicitand avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei;
regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele
favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe
baza Codului etic IFAC;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;

e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de


contabil autorizat;
f) vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si de
contabil autorizat sa fie aplicate strict;
g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; aproba metodologia de elaborare
a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari
destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din
cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate
de Comisia superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si
verigilor organizatorice ale Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare
a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre
toti membrii Corpului;
m) analizeaza activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina, experti
contabili, si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura disciplinara; pentru
presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina, experti contabili, rezultatele
analizei sunt prezentate Conferintei Nationale, care hotaraste;
n) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile
Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

79. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale
unui membru al Corpului?
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului
Finantelor Publice sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de
conducere si control ale Corpului;
b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta
Nationala;
c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a
normelor Corpului referitoare la publicitate;
4

d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala


reglementate prin normele emise de Corp;
e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara
contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea
profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat;
f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;
g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata
cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor;
h) fapta membrului Corpului de a nu depune in termenele stabilite, la filiala de care
apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui
consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz;
i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;
j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai
Corpului documentele privind activitatea profesionala;
k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, in relatiile cu
Corpul sau cu tertii;
l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti
de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi
fost consultati;
m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia
efectuarii lucrarilor pentru terti;
n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii
serviciilor profesionale;
o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale
Corpului.

CONTABILITATE
Categoriile I - XI - din anul II
Problemele: 9, 15, 27, 38.

Problema nr. 9
Societatea comercial X acord salariailor sume reprezentnd participare la profit la
nivelul a 10% din profitul net. Profitul net al societii n anul N se ridic la suma de 200.000
lei. n anul N+1 Adunarea General decide modul de repartizare a profitului cuvenit ca prime
reprezentnd participarea salariailor la profit.
Rezolvare:
Repartizarea profitului net ca prime reprezentand participarea salariatilor la profit:
-

Inregistrare contabila
117

424

20.000 lei

424

5121

20.000 lei

Problema nr. 15
Societatea Comercial C constituie n anul curent N un provizion pentru garanii
n sum de 48.000 u.m.n. n anul urmtor N + 1 se efectueaz lucrri de reparaii la bunurile
aflate n perioad de garanie, constnd n: cheltuieli cu materiile prime 20.000 u.m.n,
cheltuieli cu piese de schimb 13.000 i cheltuieli cu salariile 8.000 u.m.n.
Rezolvare:
Anul N Inregistrare constituire provizion:
6812

1512

48.000 u.m.n.

Anul N+1 Inregistrare lucrari de reparatii:


601

301

20.000 u.m.n.

6024

3024

13.000 u.m.n.

624

421

8.000 u.m.n.

Total cheltuieli cu bunurile aflate in perioada de garantie: 41.000 u.m.n.


- inregistrare anulare provizion:
1512

7812

41.000 u.m.n.

Problema nr. 27
Societatea execut lucrri de reparaii unui client extern, valoarea facturii fiind de 4.
000 $, la cursul de schimb de 3,7 lei/$. Incasarea contravalorii facturii externe:
a) se realizeaz n aceeai perioad contabil prin contul de la banc la cursul de 3,5 lei/$;
b) nu se realizeaz pn la finele perioadei contabile iar cursul de schimb la finele perioadei
contabile este de 3,85 lei/$.
Rezolvare:
-

Inregistrarea valorii facturii:


4111

704

14.800 lei

(4.000 euro x3.7 lei)

a) Curs de schimb 3.5 lei in aceeasi perioada contabila


5124

4111

14.000 lei

665

4111

800 lei

(4.000 euro x3.5 lei)

b) Curs de schimb 3.85 lei la finele perioadei contabile se inregistreaza regularizarea


soldului din contul 4111
765

4111

600 lei

(4.000 euro x 3.85 lei - 14.800

lei )

Problema nr. 38
n cursul unei luni (Li), o unitate patrimonial nregistreaz urmtoarele operaiuni de
intrare i ieire privind un element stocabil sistematizat n ordine cronologic n tabelul nr. 1.
Operaiile de intrare i ieire n decursul unei luni

Data operatiei

Stoc la 01.Li
Intrri la 07.Li
Ieiri la 11.Li
Ieiri la 15.Li
Intrri la 18.Li
Ieiri la 25.Li
TOTAL STOC LA 31.Li

Intrari
Pre unitar
de
Cantiti
cumprare
(buc)
(lei)
150
157
750
177
250
*
1.000

Ieiri
(buc)

Stoc
(buc)

800
450
350
1.600

1.000
1.750
950
500
750
400
400

S se determine i s se nregistreze n contabilitate valoarea consumului total de


materii prime, utiliznd metoda costului mediu ponderat global al tuturor intrrilor
(CMPTi).
8

Rezolvare:
Metoda costului mediu ponderat global al tuturor intrrilor dintr-o perioad (CMPTI),
presupune determinarea mediei ponderate a costurilor, periodic, de regul la sfritul lunii,
dup urmtoarea relaie:
d

Vi+ Ii
i=1
d

CMPTI=

Si+ Ci
i =1

unde: Vi, Si, reprezint soldul valoric i respectiv stocul cantitativ de la nceputul
perioadei de gestiune, Ii, Ci, reprezint intrrile valorice i cantitative care au avut loc n
cursul perioadei de gestiune.
Vi = 150 lei x 1000 buc = 150.000 lei
Ii = (157 lei x 750 buc) + (177 lei x 250 buc) = 117.750 + 44.250 = 162.000 lei
Si = 1000 buc
Ci = 750 buc + 250 buc = 1000 buc
CMPTI = (150.000 + 162.000)/(1000+1000) = 312.000/2000 = 156 lei
Valoarea consumului total de materii prime = Iesiri x CMPTI = 1600 buc x 11.56 lei =
18.496 lei.
Inregistrare contabila a valorii consumului total de materii prime:
601

301

18.496 lei.

ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN


Categoria X
Problema nr. 10

10

10. Care sunt msurile organizatorice ce preced inventarierea


propriu-zis pe care trebuie s le ia conducerea entitii?
Pregtirea inventarierii este o etap premergtoare inventarierii propriu-zise, de care
depinde eficiena celorlalte lucrri care vor urma. In cadrul acestei etape se iau o serie de
msuri organizatorice i se execut unele lucrri cu caracter contabil. n cadrul lucrrilor de
natur organizatoric se pot meniona:
1) Numirea prin decizie scris, dat de administratorul societii sau ordonatorul de
credite, a unei comisii centrale de inventariere (dac este cazul) i a unui numr de comisii de
inventariere. Comisia centrala va coordona comisiile de inventariere constituite n funcie de
numrul de gestiuni ce urmeaz a fi inventariate. Aceste comisii trebuie s fie constituite din
cel puin dou persoane.
La unitile mici inventarierea poate fi executat de ctre o singur persoan.
Prin uniti mici se nelege: persoanele fizice care au calitate de comerciant sau
societile comerciale al cror numr de salariai este redus, iar valorile materiale care
trebuiesc inventariate nu depesc plafonul stabilit de ctre administratorul societii32. Din
comisia de inventariere fac parte persoane cu pregtire corespunztoare, economic i tehnic.
Nu pot face parte din comisia de inventariere gestionarii depozitelor supuse inventarierii i
nici contabilii care in evidena gestiunilor respective.
Membrii comisiei de inventariere nu pot fi nlocuii dect n cazuri bine ntemeiate i
numai prin decizia scris a celor care i-au numit.
2) Pentru o bun desfurare a operaiunilor de inventariere, administratorii,
ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii patrimoniului trebuie s ia
msuri n vederea crerii tuturor condiiilor optime de lucru comisiei de inventariere, cum ar
fi:
- organizarea depozitrii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni,
codificarea acestora i ntocmirea etichetelor de raft;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se
inventariaz;
- dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate pentru cntrire, msurare etc.,
cu mijloace de identificare (cataloage, mostre etc.);
- asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate a unor persoane
competente din cadrul entitii sau din afara acesteia care au obligaia s semneze listele de
inventariere pentru atestarea realitii datelor nscrise n acestea;

11

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spaiilor


inventariate;
- dotarea gestiunilor cu dou rnduri de ncuietori diferite.
3) Comisia de inventariere trebuie s ntreprind urtoarele aciuni:
a. s cear gestionarului o declaraie scris din care s rezulte dac:
- gestioneaz valori materiale i n alte locuri de depozitare;
- are n gestiune i alte bunuri ce aparin terilor, primite cu sau fr documente;
- are plusuri sau lipsuri n gestiune despre a cror cantitate sau valoare are cunotin;
- are valori nerecepionate sau livrate pentru care nu s-au ntocmit documentele
aferente;
- a primit sau eliberat valori materiale fr documente legale;
- deine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor aflate n
gestiunea sa;
- are documente de primire-eliberare care n-au fost operat n evidena gestiunii sau
care nu au fost predate la contabilitate, n acest sens se specifica felul i numrul ultimelor
documente de intrare/ieire a bunurilor sau valorilor din gestiune.
b. s identifice toate locurile unde exist valori ce urmeaz a fi inventariate;
Dac bunurile ce urmeaz a fi inventariate sunt gestionate de ctre o singura persoana
i sunt depozitate n locuri diferite, se sigileaz toate cile de acces cu excepia locului n care
ncepe inventarierea, care se sigileaz numai la sfritul zilei.
c. s asigure, n prezena gestionarului, nchiderea i sigilarea cilor de acces n
gestiuni, ori de cte ori se ntrerup operaiile de inventariere i se prsete gestiunea;
d. s verifice numerarul din cas i s stabileasc suma ncasrilor din ziua curent,
solicitnd ntocmirea monetarului (la gestiunile cu vnzare cu amnuntul) i depunerea
acestuia la casieria central a entitii;
e. s controleze dac toate instrumentele i aparatele de msur sau cntrire au fost
verificate i dac sunt n bun stare de funcionare;
f. s solicite:
- sistarea operaiunilor de intrare/ieire a bunurilor din gestiune. Daca sistarea 68 nu
poate avea loc, operaiunile se desfoar numai n prezenta comisiei de inventariere care va
meniona pe documentele respective primit/eliberat n timpul inventarierii".
- predarea la magazii i la depozite pe baza documentelor, a tuturor pieselor,
ansamblurilor i agregatelor a cror prelucrare s-a terminat;
- colectarea din secii sau ateliere a produselor reziduale i a deeurilor.

12

In paralel cu aceste lucrri pregtitoare de natura organizatorica se efectueaz lucrri


pregtitoare de natur contabil, cum sunt:
a. asigurarea nregistrrii tuturor operaiunilor n contabilitatea sintetic, analitic i n
evidena operativ condus n cadrul gestiunilor (fie de magazie, rapoarte de gestiune);
b. verificarea exactitii nregistrrilor prin confruntarea informaiilor din contabilitate
cu cele din evidena operativ i prin ntocmirea balanelor de verificare sintetice i analitice;
c. ridicarea de la gestiune a tuturor evidenelor operative i vizarea lor dup ultima
operaiune (fie de magazie, benzi de la casele de marcat, rapoarte de gestiune etc.).
n cazul n care gestionarul lipsete la data stabilit pentru nceperea inventarierii,
comisia de inventariere sigileaz cile de acces n gestiune i anun conducerea entitii.
Conducerea entitii are obligaia sa l anune pe gestionar despre ziua la care trebuie s se
prezinte pentru nceperea inventarierii.
Dac gestionarul sau reprezentantul su legal nu se prezint la data i ora fixat,
conducerea numete prin decizie scris o alt persoan care l reprezint pe gestionar pe
parcursul inventarierii.

13

FISCALITATEA INTREPRINDERII
Categoria IX
Problemele: 91, 98, 110, 122, 133, 145, 156, 161

14

Problema nr. 91:


O societate comerciala detine in proprietatea sa o cladire cu o valoare de inventar de
1.000.000 lei cu o durata normala de utilizare de 30 de ani. Dupa 5 ani, proprietarul cladirii
inchiriaza constructia respectiva unei societatii comerciale pentru o perioada de 7 ani. Pentru a
folosi cladirea, chiriasul efectueaza lucrari de investitii in valoare de 100.000 lei.
Care este perioada pe durata careia chiriasul poate deduce amortizarea fiscala ?
a) 7 ani, durata contractului de inchiriere;
b) 12,5 ani, o jumatate din durata normala ramasa de utilizare ;
c) pe primul an de inchiriere ;
d) zero ani, intrucat chiriasul nu este proprietarul cladirii;
e) 25 de ani, durata normala ramasa de utilizare;
f) 2 ani , intrucat proprietarul a calculat si a dedus amortizarea pe o perioada de 5 ani
cat timp a fost utilizata de acesta.
Raspunsul corect este: a) 7 ani

Problema nr. 98:


Care este perioada de amortizare fiscala a fondului de comert?
a) nu se amortizeaza;
b) 10 ani;
c) pe perioada egala cu perioada luata in calculul amortizarii contabile;
d) 20 de ani;
e) pe perioada de utilizare a acestuia;
f) 50 ani.
Raspuns corect : a) nu se amortizeaza.

15

Problema nr. 110:


La o societate comercial s-au nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari:
Total venituri impozabile..................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ...................................................................................7.000 lei
Din care:
- cheltuieli de protocol ..............................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit .............................................340 lei
S se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, tiind c societatea
este pltitoare de impozit pe profit i nepltitoare de TVA.
Rezolvare:
Suma inregistrata in contabilitate cu cheltuielile de protocol = 200 lei
Total venituri din balanta contabila = 10.000 lei
Total cheltuieli din balanta contabila = 7.000 200 340 = 6.460 lei
Cheltuieli de protocol deductibile = 10.000 6.640 = 3.540 x 2% = 70.8 lei

Problema nr. 122:


O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras, in anul fiscal 2013, un apartament
situat intr-un imobil cu doua etaje, fiecare etaj cu doua apartamente, construit in anul 1990, cu
peretii din beton armat, cu instalatii de apa, canalizare, electrice si de incalzire, in suprafata
construita desfasurata de 57 m 2. Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,
zona D, cu un coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2013,
stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2, iar plata
impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2013 (prin hotararea consiliului local,
pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in
Codul fiscal, de 10%).
Rezolvare:
Suprafaa construit desfurat = 57 mp
Valoare impozabil iniial = 57 mp x 669 lei/mp = 38.133 lei
Conform tabelului coeficientul de corecie = 2,10

16

Valoare impozabil dup aplicarea coeficientului de corecie = 38.133x2,10= 80.079


lei
Impozit = 0,1% x 80.079 = 80 lei
Bonificatie = 10% x 80 = 8 lei
Impozit de plata = 80 8 = 72 lei.

Problema nr. 133:


Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se
efectueaz.
Rezolvare:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Problema nr. 145 :


O organizaie nonprofit realizeaz urmtoarele venituri:
- venituri din cotizaiile i taxele de nscriere a membrilor 15.000 lei;
- venituri din donaii si sponsorizari 21.000 lei;
- venituri din fonduri europene nerambursabile 25.000 lei;
- venituri din activiti comerciale 15.000 lei.
Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:
-cheltuieli aferente activitatii nonprofit 40.000 lei
-cheltuieli aferente activitilor comerciale 8.000 lei.
Cursul de schimb este 1 euro = 4,3 lei.
S se determine impozitul pe profit.
Rezolvare :
Pentru veniturile din cotizaiile membrilor, donaii i sponsorizri i finanri
nerambursabile de la Uniunea European organizaia non-profit este scutit de plata
impozitului pe profit.
Organizaiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din
activiti economice ce nu depesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte
venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

17

Limita veniturilor scutite, din activiti economice este minimul dintre: 15.000 euro i
10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:
15.000 euro = 15.000 x 4,3 = 64.500 lei
10% (15.000 + 21.000 + 25.000) = 6.100 lei
- veniturile din activiti economice sunt scutite n limita a 6.100 lei, pentru restul de 8.900 lei
datorndu-se impozit pe profit.
Organizaia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde
cuantumului veniturilor impozabile.
Profitul activitilor economice = Veconomice Ch.economice = 15.000 8000 = 7000 lei.
Profitul aferent veniturilor impozabile = 7000 x (6100/15000) = 2.870 lei
Impozit pe profit = 16% x 2.870 = 459 lei

Problema nr. 156:


Valoarea contabila a unui brevet este de 12.000 lei, durata normala de functionare este
de 5 ani. Din punct de vedere contabil, brevetul se amortizeaz degresiv, iar din punct de
vedere fiscal, utilajul se amortizeaz liniar. Precizai efectul asupra rezultatului fiscal.
Rezolvare:
Cota de amortizare liniar = 100 / 5 = 20%
Cota de amortizare degresiv = 20% x 1,5 = 30%
Amortizare an 1:

1200030%=3600

Amortizare an 2:

(12000-3600)x30%=2520

Amortizare an 3:

(12000-3600-2520)x30%=1764

Amortizare liniara: 12000 : 5 = 2400/an


Rezulta din anul 3 se trece la amortizarea liniara.
Amortizare an 3: 5880:3=1960/an
Tabloul de amortizare este prezentat n continuare:
VALOARE
AN

CONTABILA

VALOARE FISCALA

AMORTIZARE /AN

AMORTIZARE/AN

18

1
2
3
4
5
Total

3600
2520
1960
1960
1960
12.000

2400
2400
2400
2400
2400
12.000

Observam ca in anii 1 si 2, rezultatul fiscal este mai mic, cheltuiala cu amortizarea


contabila fiind mai mare. Amortizarea contabil va fi tratat drept cheltuial nedeductibil, n
timp ce amortizarea fiscal intr n categoria deducerilor. Ambele valori au rubrici distincte n
declaraia privind impozitul pe profit.

Problema nr. 161:


O persoana fizica are venituri din pensie de 180 lei/luna. In plus, obtine venituri in
suma de 40 lei lunar din dobinzi aferente depozitelor 50 lei. Determinati din punctul de vedere
al deducerii personale daca persoana fizica poate fi considerata persoana aflata in intretinere.
Rezolvare:
Persoana in intreinere poate fi soia/soul, copiii sau ali membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soului/soiei acestuia pan la gradul al doilea inclusiv, ale crei
venituri, impozabile i neimpozabile, nu depesc 250 lei lunar.
Total venituri = 180 + 40 = 220 lei/luna.
Subiectul problemei poate fi considerat persoana aflata in intretinere deoarece nu
depaseste plafonul de 250 lei venit lunar.

19

S-ar putea să vă placă și