Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTARE FUNDATIILOR

IZOLATE
- PROIECT -

Cecan Paul
Grupa 3131

TEMA PROIECTULUI

Sa se proiecteze fundatia izolata pentru stalpul de mai jos:

A.

Piese scrise: - Tema Proiectului


-Breviar de calcul
B. Piese desenate:- Plan
Armare+Sectiune Transversala

MEMORIU TEHNIC
Pentru realizarea fundatiei isolate sub stalpul
de dimensiuni 40x30 cm, s-a procedat astfel:
-S-a realizat predimensionarea blocului de
beton simplu astfel incat efectul actiunilor de
proiectare sa fie mai mic sau cel mult egal cu
rezistenta de calcul a terenului de fundare.
-S-a realizat de asemenea predimensionarea
cuzinetului din betomn armat.
-Dupa predimensionarea dimensiunilor blocului
de beton sia le cuzinetului s-a facut verificarea
la capacitate portanta care se face in starea
limita ultima GEO, in stare drenata
-S-a armat cuzinetul , prin determianrea
armaturii de rezistenta necesara preluarii
momentului incovoietor determinat in
sectiunile din jurul stalpului.