Sunteți pe pagina 1din 1

Circuite de protectie utilizate pentru protectia centralelor eoliene la apartitia unor defecte

in reteaua de alimentare
Creterea cererii de energie electric a condus la dezvoltarea tehnologiilor de producere a
energiei electrice din surse sustenabile, cum ar fi energia eolian. Energia eolian are multiple
avantaje: nu produce gaze de ser, este disponibil pe tot globul, gratuit, indigen, inepuizabil
i economic. Producnd energie electric cu ajutorul turbinelor eoliene se pot asigura cu energie
zone izolate.