Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai

Facultatea de Litere
coala Doctoral de Studii Filologice
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
MODULUL LITERAR
TEMATICA
1. ESTETICA, POETICA, STILISTICA, STIINTA TEXTULUI. DELIMITARI CONCEPTUALE. DIRECTII SI ORIENTARI
MODERNE
2. RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR. ORIENTARI SI TEORII MODERNE
3. INTERPRETAREA TEXTULUI LITERAR. POZITII TEORETICE MODERNE. TEHNICI DE INTERPRETARE ALE
TEXTULUI LITERAR
4. NARATOLOGIE. PRINCIPII, DISTINCTII, CONCEPTE. DIRECTII SI ORIENTARI N EXEGEZA ACTUALA
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA
Stefan Avadanei, Introduction to Poetics, Iasi, I-II, 1999, 2002.
M. Bahtin, Probleme de literatura si estetica. Traducere de Nicolae Iliescu, prefata de Marian Vasile,
Univers, Bucuresti, 1982.
Wayne C. Booth, Retorica romanului. n romneste de Alina Clej si Stefan Stoenescu, Univers, Bucuresti,
1976.
Jean Burgos, Pentru o poetica a imaginarului. Traducere de Gabriela Duda si Micaela Gulea, prefata de
Gabriela Duda, Univers, Bucuresti, 1988.
Umberto Eco, Lector in fabula. Cooperarea interpretativa n textele narative. n romneste de Marina
Spalas, prefata de Cornel Mihai Ionescu, Univers, Bucuresti, 1991.
Dumitru Irimia Introducere n stilistica, Polirom, Iasi, 1999.
Hans Robert Jauss, Experienta estetica si hermeneutica literara. Traducere si prefata de Andrei Corbea,
Univers, Bucuresti, 1983.
Jaap Lintvelt, ncercare de tipologie narativa. Punctul de vedere. Teorie si analiza. Traducere de Angela
Martin, studiu introductiv de Mircea Martin, Univers, Bucuresti, 1994.
Irina Mavrodin, Poetica si poietica, Univers, Bucuresti, 1982.
Val Panaitescu (coord.), Terminologie poetica si retorica. Literatura, poetica si stilistica, Editura
Universitatii, Iasi, 1994.
Heinrich F. Plett, Stiinta textului si analiza de text. Semiotica, lingvistica, retorica. n romneste de
Speranta Stanescu, Univers, Bucuresti, 1983.
Paul Ricoeur, Metafora vie. Traducere si cuvnt nainte de Irina Mavrodin, Univers, Bucuresti, 1984.
*** Poetica si stilistica, orientari moderne. Prolegomene si antologie de Mihai Nasta si Sorin
Alexandrescu, Univers, Bucuresti, 1972.
*** Pentru o teorie a textului. Antologie Tel Quel (1960-1971). Introducere, antologie si traducere de
Adriana Babeti si Delia Sepetean-Vasiliu, Univers, Bucuresti, 1980.
Al. Sndulescu (coord.), Dicionar de termeni literari, Ed. Acad. RSR, Bucureti, 1976.
R. Wellek, A. Warren, Teoria literaturii, EPLU, Bucureti, 1967.
PROBELE DE EXAMEN:
- proba orala, care va consta din raspunsul la ntrebari formulatede comisie (din tematica de
mai sus) si din prezentarea de catre candidat a intentiilor sale de cercetare stiintifica.
Decan,
prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuitaru

Director,
prof.univ.dr. Lcrmioara Petrescu