Sunteți pe pagina 1din 3

PROBLEME PROPUSE CU FIIERE TEXT

1. Fisierul DATE.IN contine pe primul rand doua numere naturale nenule n


si v. Determinati numerele naturale mai mici decat n dat, care sunt
divizori ai valorii v. Scrieti numerele obtinute in fisierul REZ.OUT,
precizand eventual mesajul nu exista, daca e cazul.
2. Un numar este perfect daca este egal cu suma divizorilor sai fara el
insusi. Fisierul INTERVAL.IN contine doua numere naturale a si b. (daca
a>b, intershimbare). Scrieti in fisierul REZ.OUT toate numerele perfecte
din intervalul inchis [a;b].
3. Fisierul DATE.IN contine pe primul rand un numar natural nenul n, apoi
cele n numere obtinute la aruncarea succesiva a unui zar. Scrieti in
REZ.OUT de cate ori apare faa 6 si daca zarul este cumva masluit (daca
numarul de aparitii ale feei 6 este mai mare sau egal cu jumatate din
numarul total de aruncari).
4. Fisierul DATE.IN contine pe primul rand un numar n reprezentand un
numar par de carti de joc, iar pe randul al doilea se afla valorile inscrise
pe ele. Se impart cartile alternativ la doi jucatori. Determinati ce suma a
intrunit fiecare jucator si cine a castigat jocul (mesaj in caz de remiza).
5. Fisierul DATE.IN contine pe primul rand doua numere naturale nenule n
si k, iar pe al doilea rand n numere intregi. Afisati pe ecran cate dintre
cele n numere se divid cu k si au ultima cifra egala cu k.
6. Determinati numerele prime din intervalul [a,b]. Numerele a,b si k se
citesc de la tastatura si rezultatele se afiseaza in PRIME.OUT, cate k pe un
rand. Mesaj daca nu exista astfel de numere.
7. Determinati numerele de 4 cifre divizibile cu N dat de la tastatura.
Cifrele vor fi distincte doua cate doua iar rezultatele se afiseaza in
REZ.OUT.
8. Fisierul NR.TXT contine pe primul rand un numar n natural nenul, apoi
pe urmatoarele n randuri perechi de numere naturale nenule. Scrieti in
DIVIZORI.TXT pentru fiecare din perechi cate un rand cu: cele doua
numere si lista divizorilor comuni, astfel:
NR.TXT
4
25 16
30 28
8 12
13 70

REZ.OUT
Div. comuni pentru 25 si 16: 1
Div. comuni pentru 30 si 28: 1 2
Div. comuni pentru 8 si 32: 1 2 4 8
Div. comuni pentru 13 si 70: 1

9. De cate ori apare fiecare cifra zecimala in componena numerelor mai


mici sau egale decat N dat de la tastatura; afisarea in NUMARARE.TXT.
10. Determinati numerele simetrice de doua cifre, adica cele care au
proprietatea: rasturnatul patratului numarului este egal cu patratul
numarului rasturnat. Aceste numere se vor scrie in FIS.OUT.
11. Care sunt numerele de 3 cifre cu produsul cifrelor egal cu o valoare P
data. Citirea lui P de la tastatura, afisarea in PRODUS.TXT.
12. Dintre cele n numere situate in fisierul NR.TXT, afisati-le pe cele care
sunt echilibrate (au prima cifra egala cu ultima)
13. Se citesc n numere. Cate sunt pare, cate impare si cate au exact o
cifra? Citire din INTRARE.TXT, afisare rezultate in IESIRE.TXT.
14. Se citesc n numere din fisierul NUMERE.IN. Determinati suma S1 a
numerelor de pe pozitii impare (primul, al treilea, al cincilea, ...) si suma
S2 a numerelor de pe pozitii pare (al doilea, al patrulea, etc).
Aceste sume se vor afisa pe ecran.
15. Fisierul NOTE.IN contine pe primul rand un numar n, apoi n numere
reale reprezentand notele la Informatica ale clasei 9A. Determinati media
obtinuta de elevii promovati (nota >=5) si cati corigenti sunt ?
16. Se citesc n numere din fisierul DATE.IN. Cate sunt mai mari decat
zero, cate egale cu zero si cate mai mici decat zero, precum si procentul
reprezentat de fiecare categorie din numarul total de numere. Aceasta
statistica se va scrie cat mai frumos in STATIST.OUT.
17. Se citesc n numere reale reprezentand notele la BAC ale unui
absolvent. Sa se calculeze media sa si sa se precizeze daca e admis sau
nu (e admis daca fiecare nota e cel putin 5, iar media generala e cel putin
6). Citire din ELEV.IN, afisare pe ecran.
18. Afisati in PATRATE.OUT primele k patrate perfecte (k dat de la
tastatura) ex. k=6 => 0, 1, 4, 9, 16, 25
19*. Determinati toate reprezentarile lui n in suma de numere naturale
consecutive. Citire de la tastatura, afisare in CONSEC.OUT.
20. Afisati in FIBO.TXT primii n termeni din sirul lui Fibonacci:
1,1,2,3,5,8(n dat de la tastatura)
21. Se citesc n numere din fisierul DATE.IN. Scrieti in PARE.OUT numerele
pare iar in IMPARE.OUT pe cele impare.
Prevedeti pentru fiecare fisier mesajul Nu exista daca este cazul.