Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru 2 – structura alternativa

1. Se dă un număr natural cu 4 cifre. Să se afişeze mesajul DA dacă numărul dat este palindrom şi NU
în caz contrar.

2. Se dă un număr natural cu 3 cifre. Să se afişeze mesajul DA dacă există un număr strict mai mare
decât numărul dat cu aceleaşi cifre şi NU în caz contrar.

3. Se dă un număr natural cu 4 cifre. Să se afişeze mesajul DA dacă numărul este echilibrat şi NU în caz
contrar. Un număr este echilibrat dacă are număr egal de cifre pare şi impare.

4. Se dau 4 numere naturale. Să se determine câte dintre numerele date au exact 2 cifre.

5. Dându-se trei valori întregi a, b, c, determinați și afișați minimul lor.

6. Se dau 4 numere întregi. Să se determine cel mai mic şi cel mai mare număr dintre cele date.

7. Fiind date trei numere reale a, b, c, să se precizeze dacă ele pot forma laturile unui triunghi. Dacă
da, să se afişeze aria triunghiului, în caz contrar un mesaj.
𝑎
8. Fiind date trei numere naturale nenule a, b, x, să se verifice dacă fracţia se simplifică cu x. În caz
𝑏
afirmativ se va afişa fracţia simplificată, în caz contrar un mesaj.

9. Să se verifice dacă un număr natural dat este pătrat perfect și să se afișeze un mesaj corespunzător.

10. Se dă un număr natural cu 4 cifre. Să se afişeze cea mai mică cifră pară a numărului dat sau
valoarea -1 dacă numărul nu conţine cifre pare.

11. Se dă un număr natural cu 4 cifre. Să se afişeze cea mai mare cifră impară a numărului dat sau
mesajul NU EXISTĂ dacă numărul nu conţine cifre impare.

12. Se citesc de la tastatură patru numere reale. Să se afişeze valoarea v, definită astfel:

a  b, dacă c  d

v  a  b, dacă c  d
a * (b  1), dacă c  d

13. Fie funcţia f : R → R, definită astfel:

 x 2  3, x  3

f ( x)   x  1, 3  x  25
 x 2  5 x  6, x  25

unde x este o valoare reală citită de la tastatură. Să se calculeze valoarea

funcției în punctul x dat.

14. Se dă n număr natural. Să se calculeze valoarea expresiei:

E=1-2+3-4+5-6+….n.

15. Se dă k număr natural. Să se determine ultima cifră a numărului 2k.

16. Se dă n număr natural nenul. Să se determine al n-lea termen din şirul 1, -2, 3, -4, 5, -6, ….
17. Se dă n număr natural nenul. Să se determine al n-lea termen din şirul 0, 2, 4, 6, 8, 10, ….

18. Se dau trei numere naturale cu câte trei cifre fiecare. Să se determine numărul care are suma
cifrelor cea mai mare. Dacă există mai multe astfel de numere, se va afişa oricare dintre ele.

19. Se citesc de la tastatură coordonatele unui punct în plan x (abscisa) și y (ordonata). Stabiliți dacă
punctul se află pe una dintre axele de coordonate, pe una dintre bisectoare sau se află în afara axelor și
bisectoarelor și afișați un mesaj corespunzător.

20. Se citesc de la tastatură două numere întregi reprezentând coordonatele carteziene ale unui punct
în plan. Să se determine în ce cadran se găseşte punctul dat.

21. Se citesc de la tastatură măsurile a două unghiuri exprimate în grade, minute și secunde.

a. calculați și afișați măsura în grade, minute și secunde a unghiului obținut prin suma celor două
unghiuri date

b. calculați și afișați măsura în grade, minute și secunde a unghiului obtinut prin diferența celor două
unghiuri date.

22. Dându-se timpul plecării din stație a unui autobuz (ora, minutul, secunda) şi durata drumului în
secunde, să se afişeze timpul sosirii (ora, minutul, secunda) în următoarea stație.

23. Se citesc de la tastatură două numere naturale. Dacă numerele sunt divizibile cu 7, să se calculeze
suma lor şi să se afişeze. În caz contrar să se interschimbe şi să se afişeze noile valori.

S-ar putea să vă placă și