Sunteți pe pagina 1din 45

BUCLE INDUCTIVE

- PROIECTARE -

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


Cuprins
1. Criterii de selecție
2. Considerații legate de design
3. Parametrii
4. Abordarea la viteze reduse
5. Abordarea la viteze mari

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


1. Criterii de selecție

• Atunci când este necesară monitorizarea unei intersecții și a unui senzor


pentru detectarea unui vehicul într-o anumită aplicație, primul pas în
procesul de proiectare este de a determina tipul de senzor care va furniza
datele necesare sau aibă o funcționalitate cerută.

• Unele agenții au politici sau planuri standard în procesul de selecție a


senzorului. Dar pentru a fi eficiente, planurile/politicile standard trebuie să
fie actualizate pentru a reflecta starea actuală a practicii în domeniul de
aplicare a senzorului și a tehnologiei de transmisie a datelor.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design

• Selecția de senzori pentru o anumită aplicație de gestionare a traficului


depinde de:
– parametrii dați de senzor,
– precizia datelor,
– zona de detecție,
– suport de transmitere a datelor adecvat,
– instalare în locația specifică,
– cerințe specifice,
– costul inițial
– întreținerea care se va impune.
• Aceste criterii, separat sau în combinație, ar trebui să fie evaluate ca parte a
procesului de selecție senzorului.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.1. Selecția bazată pe tehnologia senzorului
• Tehnologia senzorilor și teoria de operare a acestora indică faptul că
principalele tipuri de senzori (buclă inductivă, senzori de prezență,
magnetometre și magnetometre-detectoare de prezență) sunt potrivite
pentru anumite aplicații, dar nu și pentru altele.

• De exemplu magnetometrele nu pot fi utilizate cu controllere care au nevoie


de acces cu întârzieri.
• Anumite magnetometre trebuiesc excluse din procesul de detecție a
prezenței deoarece nu pot detecta decât vehicule în mișcare.
• Buclele inductive nu sunt adecvate pentru anumite aplicații de semnalizare,
de exemplu buclele inductive lungi nu sunt potrivite pentru detecția de trafic
intens.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.1. Selecția bazată pe tehnologia senzorului

Mangetometru
Wireless

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.2. Selecția bazată pe aplicație
• Prin aplicarea senzorilor bazată pe experiențele anterioare, restrânge
selecția tipului de senzor.

• De exemplu, teoretic, atât buclele inductive cât și magnetometrele de


prezență pot fi aplicate în detecția unei zone mai mari, dar buclele inductive
sunt mai ieftine.
• În zone unde nu este importantă excluderea de detecții false, și e necesară o
detecție rudimentară a traficului, poate fi instalat orice senzor, ținând seama
de cost/durabilitate/timp de utilizare.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.3. Selecția bazată pe ”ușurința de instalare”

• În orașele mari, se optează de obicei la senzori radar cu microunde sau


senzori ultrasonici pentru că pot fi montați pe stâlpi deja existenți și nu
distrug pavajul sau nu întrerup traficul.

• Dezvoltările recente în domeniul senzorilor/camerelor încurajează din ce în


ce mai mult amplasarea senzorilor deasupra carosabilului.

• Recent, sunt încurajate mai mult orificiile simple (senzori simplii) în favoarea
canalelor pentru bucle inductive sau instalarea acestora în momentul în care
se face recondiționarea drumului.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.4. Selecția bazată pe mentenanță

• Majoritatea inginerilor de trafic cunosc costurile de mentenanță a senzorilor


bazându-se pe tehnologia pe care o folosesc.

• De exemplu, magnetometrele - detectoare de prezență – au reușit să își


mențină popularitatea din cauza compactității/durabilității acestuia ceea ce
duce la o viață mai lungă a acestuia, respectiv mentenanță scăzută.
• Electronica performată care este conectată la buclele inductive a schimbat
zona de erori spre buclele inductive în sine, erori de instalare a acestora sau
conexiunea cu acestea. Prin introducerea unor izolatori mai buni, duce la
costuri de mentenanță mai reduse (datorită frecvenței mai mici a
intervențiilor)

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


2. Considerații legate de design
2.5. Selecția bazată design

• Selecția senzorilor pentru detecția autovehiculelor într-o anumită intersecție


depinde de intervalele de timp impuse de controller și datele necesare
procesării. De aceea, intervalele de timp trebuie selectate devreme în
procesul de control.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


3. Parametrii

• În mod normal există minim trei parametri de control a unei intersecții


semaforizate:
– Perioada minimă de verde (interval inițial)
– Timpul de trecere (interval extensie)
– Perioada maximă de verde.

• Aceste intervale depind de tipul și configurația senzorilor instalați.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


3. Parametrii Timp total Verde

Perioadă
• Perioada minimă de Verde minimă de
Verde Interval Extensie

Majoritatea senzorilor vechi erau


senzori punctuali sau senzori de
presiune amplasați în carosabil.

Detecții
Buclele inductive (1.8 x 1.8 m) cu o
tehnologie perfecționată, poate de
asemenea să fie adaptată ca senzor
punctual.
Cu ajutorul senzorilor punctuali, Timp Perioada maximă de verde
perioada minimă de verde este
setată astfel încât vehiculele oprite
între detector și linia de oprire să
poată să poată intra în intersecție.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


3. Parametrii
• Perioada minimă de Verde

Distanță între senzor și Perioadă minimă de


linia de oprire Verde
(metri) (secunde)

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


3. Parametrii
• Timpul de trecere

• Acesta se calculează astfel încât autovehiculul să se poată deplasa de la


senzor la intersecție. Este important mai ales când aceștia sunt amplasați la
distanță față de linia de oprire.

• Trebuie ținut cont și de faptul că dacă, de exemplu buclele inductive sunt


montate adiacent, conexiunea buclei dinspre linia de centru poate induce
erori de numărare.

• Când se utilizează bulcle inductive lungi, mai ales pentru linia de virare la
stânga, timpul de trecere este setat la zero sau aproape de zero.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


3. Parametrii
• Perioada maximă de verde

• Această perioadă limitează intervalul de verde. Acesta începe în momentul în


care senzorul destinat detectează prezența unui autovehicul.

• În plus, pe lângă Perioada minimă de verde (interval inițial), Timpul de


trecere (interval extensie) și Perioada maximă de verde, mai există ca și
variabile: Densitatea de trafic, Timp inițial variabil sau Reducerea distanței
dintre autovehicule.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• Viteză redusă = mai mică de 55km/h

• Designul pentru senzorul de detecție depinde dacă controllerul a fost setat


pentru ”locking” sau ”nonlocking” sau ”CU STOCARE ÎN MEMORIE” sau ”FĂRĂ
STOCARE ÎN MEMORIE”

• CU STOCARE ÎN MEMORIE – Un autovehicul este stocat în memoria


controllerului pentru a declanșa culoarea Verde a semaforului, până când
cererea a fost satisfăcută (chiar dacă autovehiculul a părăsit banda pe
culoarea roșie, verde intermitent la dreapta)

• FĂRĂ STOCARE ÎN MEMORIE – în momentul în care vehiculul părăsește zona


de detecție, controlerul anulează cererea de Verde.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• SISTEM CU STOCARE ÎN MEMORIE
• Este asociat cu senzori de arii mici (bucle inductive 1.8 x 1.8 m) de obicei
cunoscut ca si control convențional.
• Avantaje – cost redus de instalare, nu elimină cererile greșite datorită virării
la dreapta pe culoarea roșie (verde intermitent).
Viteză Distanță senzor-linie Perioadă minimă de Timp adițional
[km/h] de oprire [m] Verde [s] [s]
24 12 9 3
32 18 11 3
40 24 12 3
48 30 13 3,5
56 41 14 3,5
64 52 16 3,5

La peste 72 km/h se recomandă mai multe bucle inductive.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• SISTEM FĂRĂ STOCARE ÎN MEMORIE

• Este de obicei utilizat în zonele mai mari cu bucle inductive de 1.8 x 15.2 m
• De asemenea mai este denumit ”control tip ocuparea buclei”

• Prezența vehiculelor elimină semnalele eronate deci evită semnalele verzi


inutile.

• Dezavantaje – preț inițial ridicat al senzorilor și a instalării acestora +


mentenanță.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• SISTEM FĂRĂ STOCARE ÎN MEMORIE

22,5 m
30 m

30 m

22,5 m

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• SISTEM FĂRĂ STOCARE ÎN MEMORIE
• Calculul lungimii minime a buclei inductive

𝐿 = 0.277 𝑆 ( 3 – 𝑃𝑇) – 5.5


L – Lungimea de detecție (a buclei), [m]
S – viteza autovehiculului, [km/h]
PT – timp până la extensie, [s]

Ex: la 50 km/h, L=0,277*50(3-1)-5,5, L = 8,35m – 22,2m

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• SISTEM FĂRĂ STOCARE ÎN MEMORIE

36

Timp până la extensie [s]


Lungimea de detecție [m] 30

24

18

12

0
8 16 24 32 40 48
Viteză [km/h]

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze mari
• Viteze mari = 56 km/k +++

• La viteze mari, există o serie de probleme care pot să apară:


– Este dificil pentru șofer să decidă dacă să oprească sau să treacă mai
departe pe culoarea galbenă a semaforului.
• O oprire bruscă poate duce la o coliziune din spate
• Dacă trece mai departe poate cauza un accident sau încălcarea
regulilor de circulație

• Există o zonă DILEMĂ

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• Determinarea zonei DILEMĂ

Viteză Distanță de intersecție de la Distanță de intersecție de la


[km/h] care 90% dintre șoferi care 10% dintre șoferi
opresc opresc
56 77 31
64 87 37
72 100 46
80 108 52
88 118 71

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• Determinarea zonei DILEMĂ

Zonă DILEMĂ
65 km/h

48 m 37 m

85 m

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


4. Abordarea la viteze reduse
• Determinarea zonei DILEMĂ
Pentru a asigura o oprire completă trebuie realizată următoarea relație:

• X – distanța față de linia de oprire la declanșarea culorii galbene [m]


• S – viteza de deplasare [m/s]
• t – timp de reacție [s]
• d – decelerație [m/s2]

d = 6 … 8,5 [m/s2 ] la autovehicule; d = 3,5 [m/s2 ] la camioane

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro


5. Abordarea la viteze mari
• Pentru a opri în siguranță și
comfort, decelerația nu trebuie
Nu poate
să depășească 1/3 … 1/2 *g
opri

• Deci există un spațiu Xs unde nu


se poate opri și un spațiu Xc de
unde nu mai pot prinde
culoarea galbenă.

• Dacă șoferul decide să


accelereze:
Nu poate
accelera

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 26


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă șoferul decide să accelereze:

Xc = X0 + S t + 0,5 a t2

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 27


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă șoferul decide să accelereze:

• Xc – distanța față de linia de oprire la declanșarea culorii galbene [m]


• S – viteza de deplasare [m/s]
• t – timp de reacție [s]
• a – accelerație [m/s2]
• Y – timp de galben [s]
• R – timp de trecere pe roșu [s]
• W – lungimea intersecției [m]
• L – lungimea autovehiculului [m]
• W+L = corecție pentru a aduce autovehiculul cu spatele dincolo de linia de
trecere

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 28


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă șoferul decide să accelereze:

• Dacă legislația în vigoare, presupune că autovehiculul nu trebuie să treacă de


intersecție în totalitate pe culoarea verde+galben, ci poate intra în intersecție
pe culoarea verde+galben, atunci corecția W+L nu se mai aplică sau se
înmulțește cu 0,5 sau 0,25.

• Între Xs și Xc pot exista următoarele relații:


Xs > Xc
Xs = Xc
Xs < Xc

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 29


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă Xs > Xc
• Zona de dilemă este în zona de suprapunere a Xs cu Xc

Nu poate opri
Nu poate accelera

Zona
dilemă

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 30


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă Xs = Xc
• Zona de dilemă și problemele acesteia dispar, ceea ce înseamnă că
autovehiculele din zona “nu poate accelera” pot opri în siguranță iar cele din
zona “nu poate opri” pot accelera pentru a trece de intersecție.

Nu poate opri
Nu poate accelera

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 31


5. Abordarea la viteze mari
• Dacă Xs < Xc
• Apare o zonă opțională între zona “nu poate accelera” și zona “nu poate opri”
de unde șoferii pot alege să treacă sau să oprească ÎN SIGURANȚĂ !!!

Nu poate opri
Nu poate accelera

Zonă opțională

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 32


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• Există mai multe metode de a elimina sau ameliora problemele zonei dilemă
prin amplasarea strategică a mai multor senzori de mare viteză.

• Există trei strategii generale utilizate:


– Sisteme cu extensia culorii verzi
– Sisteme de detecție cu cerere extinsă
– Sisteme cu detecție multiplă

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 33


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.1. Sisteme cu extensia culorii verzi

• Aceste sisteme se compun dintr-un ansamblu de doi senzori și un controller


logic auxiliar, care permite detecția autovehiculelor înainte de zona de dilemă
și dau date de extindere a culorii verzi controlerului pînă acestea trec de zona
de dilemă.

• În zonele de viteză mare, se poate opta pentru trei senzori (bucle inductive).

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 34


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.1. Sisteme cu extensia culorii verzi

Linia de oprire

Zona
dilemă

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 35


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.1. Sisteme cu extensia culorii verzi

• Calculul distanțelor de amplasare a senzorilor

• S – 85% din viteza de deplasare [m/s] • D – distanța de oprire [m]


• t – timp de reacție [s] • D2 – distanța de trecere [m]
• f – coeficient de frecare • D1 – distanța de separare între bucle [m]

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 36


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.1. Sisteme cu extensia culorii verzi

• După amplasarea buclelor, orice autovehicul care trece peste S1 declanșează


un temporizator care extinde timpul de verde până acesta ajunge si
declanșează senzorul S2 în timpul T1.
• Acest design nu asigură eliminarea în totalitate a problemelor datorate zonei
de dilemă.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 37


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.2. Sisteme de detecție cu cerere extinsă

• Acest sistem utilizează o buclă inductivă de prezență de 21 metri, amplasată


în amonte de linia de oprire și o buclă de extindere a culorii verzi, amplasată
la 75 – 150 metri de linia de oprire.

• D se calculează cu aceeași relație


• D2 = 21 m
• T1 este calculat din D1 folosind viteza S

• Timpul T1 este setat ca timp de extindere


a culorii verzi.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 38


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.2. Sisteme de detecție cu cerere extinsă

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 39


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.2. Sisteme de detecție cu cerere extinsă

• Designul corect al acestui sistem, asigură faptul că ultimul autovehicul și


vehiculele care circulă regulamentar nu sunt prinse în zona de dilemă.

• Bucla inductivă de prezență de 21 metri asigură faptul că autovehiculele


oprite în spatele liniei de oprire vor intra în intersecție.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 40


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.3. Sisteme cu detecție multiplă

• Dacă sistemul cu extensia culorii verzi folosește cel mult doi – trei
senzori/bucle inductive, acest sistem se pretează mai ales la viteze reduse.
• Pentru viteze mari, zona de dilemă se mărește și sunt necesari mai mulți
senzori (detecție multiplă).

• Există mai multe tehnici de determinare a distanțelor și a numărului de


senzori:
– Metoda Beierle (dezvoltată de Harvey Beierle)
– Metoda Winston-Salem
– Metoda SSITE

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 41


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.3. Sisteme cu detecție multiplă


– Metoda Beierle (dezvoltată de Harvey Beierle)

• Folosește un interval de extensie de 1 secundă, un controller cu stocare în


memorie iar ca și senzori, bucle inductive de detecție a prezenței de 1,8 x 1,8
metri.

• Cel mai îndepărtat senzor este amplasat la o distanță de oprire în siguranță


pentru cea mai mare viteză de apropiere (30 – 90 km/h).
• Următorul senzor este amplasat la o distanță de oprire pentru un vehicul cu
viteza de -16 km/h.
• Această procedură este aplicată până se ajunge la o distanță de sub 23 metri
de linia de oprire.
• Timpul maxim de verde este calculat astfel încât autovehicului dintre ultimul
și penultimul senzor să poată intra în intersecție.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 42


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.3. Sisteme cu detecție multiplă


– Metoda Beierle (dezvoltată de Harvey Beierle)
Linia de oprire
Linia de oprire

72 km/h
25m
42m
66m
80 km/h

16m
33m
54m
81m
88 km/h

25m
42m
66m
96m

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 43


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.3. Sisteme cu detecție multiplă


– Metoda Winston-Salem
La baza acestei metode stă metoda Beierle dar cu o amplasare diferită a
celui mai apropiat și a celui mai îndepărtat senzor pentru a putea detecta
viteze maxime de 97 km/h.

– Metoda SSITE
Folosește un proces iterativ, iar diferențele față de celelalte metode:
* timp de extensie 2 secunde,
* cea mai apropiată buclă se află pe linia de oprire.

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 44


6. Sisteme de ameliorare / eliminare a problemelor zonei de dilemă

• 2.3. Sisteme cu detecție multiplă


– Comparații
Metodă Beierle Winston-Salem SSITE
Tip controller Cu stocare Fără stocare Fără stocare
Tip senzor Prezență Prezență Prezență
Viteză S≤80 km/h S≤ 96 km/h S≤ 96 km/h
Cea mai îndepărtată distanță de oprire în distanță de oprire în distanță de oprire în
Buclă siguranță pentru 80 siguranță pentru 96 siguranță pentru 96
km/h km/h km/h
Cea mai apropiată 23 m 26 m 0m
buclă
Număr de bucle 𝑆 𝑆
inductive −1 −2 ≤6
10 10
𝑆
reprezintă partea întreagă din S/10, dar S [mi/h] 1mi/h = 1,6 km/h
10

Conf. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro 45