Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul
_____________,
salariat
al
_________________, avand functia de _____________________
rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru
perioada _________ _____________.

Data _________

NUMELE SI SEMNATURA