Sunteți pe pagina 1din 1

Operator de date cu caracter personal notificat sub numrul 5287

CONSULATUL GENERAL AL ROMNIEI LA MNCHEN

Nr. _______/C/______/__________

Suma________/_____________

CERERE
pentru efectuarea de servicii consulare
Subsemnatul(a) __________________________________nscut/ la data de
________________, n localitatea___________________________________,
Romnia, avnd documentul de identitate_____________________, seria
__________, nr. _______________cu domiciliul n _____________, n
localitatea________________________,
strada_____________________,
nr.______,bl.______, sc.__, ap.__, jude/sector___________________, aflat
temporar n ____________________,localitatea_________________________,
strada_________________________ , nr.__________, avnd codul numeric
personal ________________telefon____________________________, rog s mi
se aprobe efectuarea urmtoarelor servicii consulare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Data______________
/.,;p=po=///;l.,kioppoiuytreqasdfgghjkl;/.,mnbvcxz
Semntura, __________________________
___________________
Datele personale pe care ni le furnizai sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
Romniei din strintate, prin exercitarea prerogativelor de autoritate public, n strict conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. V putei exercita
drepturile de acces, de interveniie i de opoziie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal n condi_iile prevzute de Legea nr. 677/2001,
printr-o cerere scris, datat i semnat, adresat Consulatului General al Romniei la Mnchen, sau Ministerului Afacerilor Externe al Romniei.