Sunteți pe pagina 1din 5

Funcia de gradul al doilea

1. Se consider funcia f : [ 0,1] , f ( x ) =


x 2 . S se determine mulimea valorilor funciei f .
2. Fie funcia f : , f ( x ) = mx 2 8 x 3 , unde m este un numr real nenul. S se determine
m tiind c valoarea maxim a funciei f este egal cu 5.
3. Fie funciile f , g : , f ( x ) = x 2 x + 1 i g ( x )= x + 4 . S se calculeze coordonatele
punctelor de intersecie a graficelor funciilor f i g .
4.
Se
consider
funcia
f : , f ( x ) =
x 2 25 .
f ( 5) f ( 4 ) ... f (0) ... f ( 4 ) f ( 5) .

se

calculeze

5. S se determine m tiind c parabola asociat funciei f : , f ( x ) = x 2 mx + m 1


este tangent axei Ox .
6. Fie funcia f : , f ( x ) = x 2 + 5 x + m + 6 . S se determine valorile reale ale lui m tiind c
f ( x ) 0 , pentru oricare x .
7. Se consider funcia f : , f ( x ) = x 2 3x + 2 . S se calculeze f ( f ( 0 ) ) f ( 2 ) .
8. Se consider funcia f : , f ( x ) = x 2 3x + 2 . S se calculeze f ( 0 ) f (1) ... f ( 2009 ) .
9. S se determine m {1} , tiind c abscisa punctului de minim al graficului funciei

f : , f ( x ) = ( m 1) x 2 ( m + 2 ) x + 1 este egal cu 2.
10. S se calculeze distana dintre punctele de intersecie ale graficului funciei f : ,
x 2 + 2 x + 8 cu axa Ox .
f ( x) =
11. S se calculeze distana dintre punctele de intersecie ale graficului funciei f : ,
f ( x ) = x 2 8 x + 7 cu axa Ox .
12. S se determine coordonatele punctului de intersecie a dreptei de ecuaie y = 4 cu graficul
funciei f : , f ( x ) = x 2 6 x + 5 .
13. S se determine valorile reale ale lui m , tiind c valoarea minim a funciei f : ,
1
f ( x ) = x 2 mx + m 1 este egal cu .
4
14. S se determine funcia de gradul al doilea f : , f ( x ) =x 2 ( 2m + 1) x + 3, m , al
7
.
2
15. S se demonstreze c parabola asociat funciei f : , f ( x ) = x 2 2mx + m 2 + 1 este

crei grafic are abscisa egal cu

situat deasupra axei Ox , oricare ar fi m .


16. Se consider funcia f : , f ( x ) =x 2 11x + 30 . S se calculeze f (0) f (1) ... f ( 6 ) .
17. S se determine numerele reale m pentru care minimul funciei
1
f ( x ) = x 2 + mx + 2 este egal cu .
4
18. S se determine coordonatele vrfului parabolei asociate funciei
f ( x ) = x2 + 4 x 5 .

f :,

f :,

19. S se determine numerele reale m pentru care punctul A( m, 1) aparine graficului funciei
f : , f ( x ) = x 2 3x + 1 .
20. Se consider funcia f : , f ( x ) = x 2 2 x + 4 . S se determine valorile numrului real
m pentru care punctul A( m, 4) aparine graficului funciei f .
1

21. S se determine funcia de gradul al II-lea al crei grafic conine punctele A(1;3), B(0;5) i
C ( 1;11) .
22. S se determine m astfel nct x 2 ( m 3) x + m 3 > 0 , pentru orice x real.
23. S se determine m * astfel nct graficul funciei f : , f ( x =
) mx 2 x + 1 s conin
punctul A(2,3) .
24. S se determine valorile reale ale numrului m tiind c valoarea minim a funciei f : ,
f ( x ) =x 2 2mx + 3m este egal cu 2 .
25. S se determine valorile reale nenule ale lui m
f : , f ( x ) = mx 2 ( m + 1) x + 1 este tangent axei Ox .

pentru care graficul funciei

26. S se determine m , tiind c valoarea maxim a funciei f ( x ) =


x 2 + 2 x m + 3 este
egal cu 10.
27. S se determine punctele de intersecie a graficului funciei f : , f ( x=
) x 2 1 cu axele
de coordonate.
28. S se determine valorile reale nenule ale numrului m astfel nct graficul funciei
f : , f ( x ) = x 2 ( m 1) x m s fie tangent axei Ox .
29. S se determine m astfel nct minimul funciei f : , f ( x ) = x 2 mx + m s fie
egal cu 1.
30. S se arate c vrful parabolei asociate funciei f : , f ( x ) = x 2 2 x + 2 are
coordonatele egale.
31. S se determine coordonatele punctelor de intersecie a graficelor f , g : ,
f ( x ) = x 2 3x 1 i g ( x )= x + 4 .
32.

se

oricare ar fi m , parabola
f ( x ) = x mx + m + 1 este situat deasupra axei Ox .
2

arate

asociat

funciei

f :,

33. Se consider funcia f : , f ( x ) =


x 2 + 4 x + 6 . S se arate c f ( x ) f ( 2 ) , oricare ar
fi x .
34. S se demonstreze c parabola asociat funciei f : , f ( x ) = x 2 4 x + 4 este tangent
axei Ox .
35. Se consider

funcia

f : , f ( x ) = x 2 3 x + 2 .

se

calculeze

produsul

f ( 2 ) f ( 1) f (0) f (1) f ( 2 ) .
36. S se determine m astfel nct minimul funciei f : , f ( x ) = x 2 + mx + 2 s fie egal
cu 2 .
37. Se consider funcia f : , f ( x ) = x 2 4 x + 3 . S se demonstreze c f ( x ) 1 , oricare
ar fi numrul real x .
38.
S
se
determine
coordonatele
2
f : , f ( x ) = 4 x 12 x + 9 .

vrfului

parabolei

asociate

funciei

1
39. Se consider funcia f : , f ( x )= ( m 2 1) x 2 + m + 1 . S se arate c f (1) , oricare
4
ar fi m .
Ecuaia de gradul al doilea
1 1
1. S se calculeze
0.
+ , tiind c x1 i x2 sunt soluiile ecuaiei x 2 x 2 =
x1 x2
2

2. S se calculeze x1 + x2 + x1 x2 , tiind c x1 i x2 sunt soluiile ecuaiei x 2 2 x 2 =


0.
3. S se determine m astfel nct ecuaia x 2 + 2mx + 4m =
0 s aib soluii reale.
4. Se consider funcia f : , f ( x ) =
2 x 1 . S se determine soluiile reale ale ecuaiei
f 2 ( x ) + 2 f ( x ) 3 =.
0
5. S se determine m , tiind c soluiile x1 , x2 ale ecuaiei x 2 ( 2m + 1) x + 3m =
0 verific
relaia x1 + x2 + x1 x2 =.
11

6. S se demonstreze c dac a * , atunci ecuaia ax 2 ( 2a + 1) x + a + 1 =


0 are dou soluii reale
distincte.
7. S se determine o ecuaie de gradul al II-lea ale crei soluii x1 i x2 verific relaiile x1 + x2 =
1
i x1 x2 = 2 .
8. S se demonstreze c ecuaia x 2 2 x + 1 + a 2 =0 nu admite soluii reale, oricare ar fi a * .
9. S se determine o ecuaie de gradul al II-lea ale crei soluii x1 i x2 verific simultan relaiile
x1 + x2 =
2 i x1 x2 = 3 .
10. S se demonstreze c pentru orice numr real a , ecuaia de gradul al doilea
x 2 ( 2sin a ) x + 1 cos2 a =0 admite soluii reale egale.
11. Se consider ecuaia x 2 + 3x 5 =
0 cu soluiile x1 i x2 . S se calculeze x12 + x 22 .
12. Ecuaia x 2 + mx + 2 =
0 are soluiile x1 i x2 . S se determine valorile reale ale lui m pentru
1
1
3
care
+
=
.
x1 + 1 x2 + 1
4
13. S se formeze o ecuaie de gradul al doilea, tiind c aceasta are soluiile x1 = 2 i x2 = 3 .
14. Ecuaia x 2 x + m =
0 are soluiile x1 i x2 . S se determine numrul real m pentru care

( x1 + x2 )

5.
2 x1 x2 =

15. S se determine valorile reale ale numrului m pentru care x = 5 este soluie a ecuaiei
m 2 ( x 1) = x 3m + 2 .
16. S se determine valorile reale ale parametrului m tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei

x 2 + ( m 1) x + 3 =
0 verific egalitatea x1 = 3x2 .

17. S se determine valorile reale ale parametrului m tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei
7.
0 verific egalitatea x1 + x2 + x1 x2 =
x 2 ( m 2 + 3) x + 3 =

18. S se determine valorile reale ale parametrului m astfel nct ecuaia x 2 + mx + 9 =


0 s admit
dou soluii reale egale.
19. S se arate c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei x 2 x 1 =
0 verific relaia x12 + x 22 = x1 + x2 + 2 .
20. S se determine valorile reale ale numrului m , tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei
x 2 mx + m + 2 =
0 verific relaia 2x1 x=
x1 + x2 .
2
1 1
+ .
x1 x2
22. S se determine valorile reale ale lui m , tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei

21. tiind c x1 i x2 sunt soluiile ecuaiei x 2 2009 x + 1 =


0 , s se calculeze

0.
x 2 mx m 6 =
0 verific relaia 4 ( x1 + x2 ) + x1 x2 =

23. S se determine m , tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei x 2 + 2 x + 6m 1 =


0 verific
relaia x1 + x2 =
x1 x2 .

24. S se demonstreze c pentru orice m ecuaia x 2 + mx m 2 1 =


0 are dou soluii reale
distincte.
25. S se arate c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei x 2 2mx + m 2 1 =
0 verific relaia

x1 x2 ( x1 + x2 ) + 2 0 , pentru orice m .

26. S se arate c mulimea x x 2 ( 2m + 1) x + m 2 + m =


0 are dou elemente, oricare ar fi
m .
27. S se formeze o ecuaie de gradul al doilea ale crei soluii x1 i x2 verific relaiile

11
x1 + x2 =

1 1 11 .
x + x =
30
1
2
28. S se determine valorile parametrului real m , tiind c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei

x 2 ( m 1) x m =
0 verific relaia x1 + =
x2 2 ( x1 x2 + 4 ) .

29. Ecuaia x 2 + ax a 1 =,
0 cu a are soluiile x1 i x2 . S se arate c expresia x1 + x2 x1 x2
nu depinde de a .
30. S se arate c soluiile x1 i x2 ale ecuaiei x 2 ( m + 1) x + m = 0, m verific relaia
x1 + x2 x1 x2 =
1.
31. S se determine m astfel nct ecuaia x 2 x + m =
0 s admit soluii de semne contrare.
2
32. S se arate c produsul soluiilor reale ale ecuaiei mx 2009 x m =
0 este constant, oricare ar
*
fi m .
33. Se consider funciile f , g : , f ( x ) = 4 x 2 4 x + 1, g ( x ) = 2 x 1 . S se rezolve n
mulimea numerelor reale ecuaia f ( x ) + 2 g ( x ) =
1 .
34. S se determine numrul real m astfel nct soluiile ecuaiei x 2 mx 1 =
0 s fie numere
reale opuse.
35. S se determine parametrul real m astfel nct soluiile ecuaiei x 2 3x + m =
0 s fie inverse
una alteia.
36. S se determine m * astfel nct soluiile reale ale ecuaiei x 2 3x + m =
0 s aib semne
opuse.
Inecuaia de gradul al doilea
1. S se rezolve n mulimea numerelor ntregi inecuaia x 2 5 x + 5 1 .
2
2. S se determine soluiile ntregi ale inecuaiei ( x 1) + x 7 < 0 .
2x + 3
1.
x + x +1
4. Se consider funciile f , g : , f ( x ) = 3x 2 3x + 1 i g ( x )= x 1 . S se determine soluiile

3. S se determine soluiile reale ale inecuaiei

reale ale ecuaiei f ( x ) = g ( x ) .


5. S se arate c ( x 1)( x 2 ) > x 3 , oricare ar fi x .
6. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia ( 2 x 1) 9 .
2

7. S se determine soluiile reale ale inecuaiei x 2 9 0 .


8. Se consider funcia f : , f ( x ) =
x 2 + 3 . S se rezolve inecuaia f ( x ) 12 .
9. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia ( x 2 )( x + 1) 3 ( x + 1) .
10. S se determine valorile reale ale lui x pentru care x ( x 1) x + 15 .
4

11. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia x 2 5 x + 6 0 .


12. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia ( 2 x 1)( x + 1) x + 11 .
13. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia ( x 2 1) ( x + 1) 0 .
14. S se determine mulimea A =

{x x

+ x2<0 .

S-ar putea să vă placă și