Sunteți pe pagina 1din 2

Energie Consult Srl

Contract de prestri servicii


pentru lucrri de proiectare de arhitectur
nr. .........../...................
Art.1 ntre Societatea comercial ETA ENERGIE CONSULT SRL, cu sediul n Trgu-Mure,
str.Libertii nr.1 cod potal 540031, telefon/fax 0265-266920 nr.nreg. ORC J26/754/1999,
CIF 12467027, cod IBAN RO31RNCB0193015978290001 deschis la BCR Tg-Mure, reprezentat
prin administrator ing. Lszai Ferencz, denumit n continuare PRESTATOR DE SERVICII i
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
se ncheie urmtorul Contract:
Art. 2 Prestatorul se oblig s
asigure: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............
Art. 3 Preul lucrrilor care fac obiectul prezentului contract este de .................................................... RON.
Art. 4 Termen de predare a
lucrrii: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............
Art. 5 Plata lucrrilor se va efectua conform prevederilor legale cu privire la decontarea bancar. n
cazul nendeplinirii n termen de 30 zile de la data scadenei obligaiei privind plata preului
lucrrii, debitorul va plti o penalitate de 0,25 % pentru fiecare zi de ntrziere.
Art. 6 Beneficiarul se oblig s pun la dispoziia Prestatorului de servicii, toate datele i informaiile
necesare pentru realizarea lucrrii, obiectul prezentului contract.
Art. 7 Contractul se adapteaz prin acte adiionale privind costul lucrrilor i termenelor de predare, la orice
modificare de coninut, aprut pe parcursul elaborrii lucrrilor, precum i a ntrzierilor n
furnizarea datelor solicitate.
Art. 8 Predarea lucrrilor se efectueaz la sediul prestatorului de servicii sau prin pot de prestator de
servicii, data predrii fiind data depunerii la pot. La predarea efectiv a lucrrilor, beneficiarul i
prestatorul de servicii verific executarea lucrrilor prevzute n contract, consemnnd constatarea
ntr-un proces verbal de predare-primire. Se poate efectua i autorecepie.
Art. 9 Litigiile aprute ntre pri, dac ele nu au putut fi rezolvate pe cale amiabil, vor fi soluionate la
instanele judectoreti din Tg.Mure.
Art.10 Prezentul contract ntr n vigoare din ziua semnrii sale de ctre beneficiar, care este obligat s
restituie la prestatorul de servicii n 2 zile de la primire.
Art.11 Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor pri.
ncheiat la data de ..................................., n 2 exemplare, din care 1 exemplar pentru Beneficiar i 1
exemplar pentru Prestatorul de servicii.
SC ETA ENERGIE CONSULT SRL

BENEFICIAR

Energie Consult Srl


ADMINISTRATOR
arh. Lszai Ferencz-Bendegz

...........................................................
...........................................................