Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD

RAPORT
privind implementarea Planului anual de implementare
al Strategiei de Dezvoltare Regional Nord
n perioada ianuarie-iunie 2016

Bli, 2016

CUPRINS
ABREVIERI/ACRONIME

SUMAR EXECUTIV

OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE

MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local

1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional de infrastructur

1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul DRL/MDS/AAC

MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS i AAC


1.2.1 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC

MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice

1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice

1.3.2 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de


energie regenerabile

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE

MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane

2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic

MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri

10

2.2.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii economiei

10

2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri

10

2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional

12

MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic

12

2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN

12

2.3.2 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea
infrastructurii de cercetare i inovare

12

MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice

13

2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului

13

2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea turismului n RDN

14

2.4.3 Promovarea potenialului turistic regional

14

MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc


din RDN

14

2.5.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul capitalului uman din RDN

14

OBIECTIV 3. GUVERNAN MBUNTIT N DOMENIUL DEZVOLTRII


REGIONALE

14

MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de


dezvoltare regional

14

3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional

14

3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor


regionali

14

3.1.3 Desfurarea Apelului propuneri de proiecte 3

15

MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor


i atragerea investiiilor

16

3.2.1 Instruirea i informarea membrilor CRD Nord

16

3.2.2 Formarea continu a specialitilor ADR Nord

16

3.2.3 Acordarea suportului APL n revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de


planificare strategic

17

3.2.4 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i atragerea surselor financiare pentru
proiectele regionale din fondurile internaionale

17

3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )

17

MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali

20

3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i

20

internaionali
3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii
regionale, naionale i internaionale

21

ACTIVITI OPERAIONALE

22

MSURA 4.1Asigurarea secretariatului CRD

22

4.1.1 Organizarea i desfurarea edinelor CRD Nord

22

MSURA 4.2 Managementul instituional

22

4.2.1 Coordonarea activitii Ageniei

22

4.2.2 Planificarea anual, lunar

22

4.2.3 Monitorizarea i evaluarea politicii de dezvoltare regional

22

4.2.4 Desfurarea operaiunilor financiare

22

4.2.5 Desfurarea procedurilor de achiziii publice

23

4.2.6 Asigurarea transparenei activitii ADR Nord

25

CONCLUZII

26

ANEXE
1. Monitorizarea surselor de finanare privind implementarea proiectelor pentru perioada
ianuarie-iunie 2016
2. Raport privind dezvoltarea capacitilor colaboratorilor ADR Nord pe perioada
semestrului I al anului 2016
3. Lista indicatorilor de progres n dezvoltarea regional pentru perioada ianuarie-iunie 2016
4. Nota informativ privind executarea bugetului ADR Nord n perioada ianuarie-iunie 2016
5. Executarea bugetului (cheltuieli i economii) pe surse de finanare ale ADR Nord n
perioada ianuarie-iunie 2016

ABREVIERI I ACRONIME
AAC
ADR Nord
APL
APP III
AEE
AITT
APP
BD
CCI
CNCDR
CPP
CPV
CR
CRD Nord
DGDR
DRL
DR
DUP
EE
FNDR
GIS
GIZ
GL
M&E
MDS
MDRC
MO
ONG
ODIMM
PAI
POR Nord
PEBM
PSI
RDC
RDN
RDS
SDR Nord
SDSE
SNDR
UAT
VARAM
ZEL

Aprovizionarea cu Ap i Canalizare
Agenia de Dezvoltare Regional Nord
Administraia Public Local
Apel de propuneri de proiecte III
Agenia pentru Eficien Energetic
Agenia pentru Inovaii i Transfer Tehnologic
Agenia Proprietii Publice
Baza de Date
Camera de Comer i Industrie
Consiliul Naional de Coordonare a Dezvoltrii Regionale
Concepte de proiecte posibile
Concepte de proiecte viabile
Consiliul Raional
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
Direcia General Dezvoltare Regional
Drumurile Regionale i Locale
Dezvoltare Regional
Documentul Unic de Program
Eficiena Energetic
Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional
Sisteme Geografice Informatice
Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei
Grup de lucru
Monitorizarea i Evaluarea
Managementul deeurilor solide
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
Manualul Operaional
Organizaie neguvernamental
Organizaia pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici i Mijlocii
Planul Anual de Implementare al SDR
Planul Operaional al Regiunii Nord
Proiectul Energie i Biomas n Moldova
Planificare Sectorial Integrat
Regiunea de Dezvoltare Centru
Regiunea de Dezvoltare Nord
Regiunea de Dezvoltare Sud
Strategia de Dezvoltare Regional Nord
Strategii de Dezvoltare Socio-Economice
Strategia Naional de Dezvoltare Regional
Uniti Administrativ Teritoriale
Ministerul proteciei Mediului i Dezvoltrii Regionale din Letonia
Zona Economic Liber

SUMAR EXECUTIV

Prezentul Raport semestrial privind implementare SDR Nord 2016-2020 este elaborat pentru
perioada 01.01.2016 30.06.2016 i reflect toate activitile instituionale ale Ageniei,
activitile procesului de dezvoltare regional, de suport n elaborarea i promovarea proiectelor
regionale, de asigurare a transparenei decizionale i financiare n conformitate cu Planul anual de
implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltrii regionale i
reieind din obiectivele principale pentru anul 2016:

Obiectivele principale pentru anul 2016

Asigurarea accesului la servicii i utiliti publice calitative prin implementarea proiectelor de


infrastructur fizic

Facilitarea creterii economice sustenabile n regiune prin promovarea potenialului socioeconomic al RDN i atragerea investiiilor n regiune;

mbuntirea Guvernanei n RDN


Rezultate scontate n urma implementrii activitilor planificate:

1 SDR Nord 2016-2020 aprobat

10 proiecte n proces de implementare din sursele FNDR i din alte surse

2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale

1 Concurs al propunerilor de proiecte din Sursele FNDR desfurat.

9 vizite de studiu peste hotare.

OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE


MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local
1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional
Implementarea proiectelor regionale de infrastructur fizic din sursele FNDR
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
conform Deciziei CNCDR nr. 03/16 din 10.03.2016. Din ele, 3 proiecte se refer la Obiectivul 1
Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local.
Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanare din sursele FNDR pentru anul 2016 i
suma necesar pentru finalizarea activitilor de implementare a proiectelor n anul curent este
indicat n tabelul de mai jos:

Nr
d/o

1.

2.

3.

Nr.
proiect
ului
implem
entat /
n
derular
e (2014)

Denumirea proiectului

0846

Renovarea sectorului de
drum
L-20
BriceniGrimncui, frontiera cu
Ucraina
0760
Aprovizionarea cu ap
potabil i canalizare a
locuitorilor
satelor
Risipeni i Boca i a
instituiilor de
menire
social-cultural (Fleti)
Crearea condiiilor de
aprovizionare
cu
ap
potabil i canalizare a
locuitorilor com. Parcani,
Ocolina
i
Rdi
Cerenov
din
r-nul
Soroca
Total proiecte la Obiectivul 1
finanate din sursele FNDR

Costul
total
al
proiectul
ui
din
sursele
FNDR
(mii lei)
40 763, 90

Suma
total
alocat n
2013 2014
(mii lei)

Alocat n
2016
prin
Decizia3/
16 din
10.03.16
(mii lei

Valorificat
n anul
2016
(mii lei)

Perioada de
implementa
re/
finalizate

24 999.9

15 764.0

1 159,55

2014-2016

11 776,07

7 384.19

4 391.88

464,23

2014-2016

27 105,48

0,00

5 125.22

2015-2016

79 645.45

32 384.09

25 281.1

1623,78

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regional, n perioada semestrului I al


anului 2016, au fost desfurate 3 vizite de monitorizare n teren n scopul monitorizrii lucrrilor
de construcie/ montaj la obiecte i desfurate 2 edine de lucru. Totodat, sptmnal sunt
solicitate Note informative de la responsabilii tehnici contractai cu privire la situaia n teren la zi
n cadrul proiectelor.

Implementarea proiectelor de infrastructur cu surse externe de finanare


Proiectele finanate din mijloacele Ageniei de Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ),
implementate de ADR Nord:
Programul: Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova
n anul 2016, ADR Nord continu implementarea a 2 proiecte finanate din sursele Guvernului
German prin intermediul GIZ, n valoare de 17 713,33 mii lei conform Suplimentului nr.4 din
09.02.2016 la Acordul de finanare nr. 81155779 din 10.12.2012 dup cum urmeaz:
Nr
d/o
Denumirea proiectului

1.

mbuntirea
serviciilor
de
aprovizionare cu ap i canalizare n
raionul Rcani

mbuntirea managementului
deeurilor solide n r-ul Floreti .
Total proiecte finanate din sursele GIZ

2.

Costul total
al
proiectului
din sursele
GIZ (mii
lei)
17 713,33

Suma
total
alocat
n 2011
2015
(mii lei)
7 820,02

Alocat n
2016
(mii lei)

Valorificat
n anul
2016
(mii lei)

Perioada de
implementa
re

9 893,31

1 101,73

2014-2016

2446,41

2 446.41

2014-2016

20 159,74

7820.02

12 339.72

1 101,73

2014-2016

Urmeaz ca n anul 2016 s se finalizeze implementarea proiectului mbuntirea serviciilor de


aprovizionare cu ap i canalizare n raionul Rcani. Precizm c proiectul este constituit din 3
subproiecte din care un subproiect (Construcia reelelor de canalizare n com. Costeti) a fost
finalizat n anul 2015. Subproiectul Construcia reelelor de canalizare n s. Duruitoarea Veche a
fost iniiat n anul 2016 i n luna iunie a.c. au fost finalizate lucrrile de construcie, respectiv
urmeaz organizarea recepiei la terminarea lucrrilor i finale. Subproiectul Construcia Staiei de
epurare din Costeti a fost iniiat n luna iunie 2016, respectiv urmeaz ca operatorul economic s
execute lucrrile de construcii conform documentaiei tehnice.
Proiectul mbuntirea managementului deeurilor solide n r-ul Floreti a fost iniiat spre
implementare n anul 2012 prin intermediul ADR Centru, unde au fost achiziionate echipamente,
utilaj i construite platforme pentru colectarea deeurilor.
ncepnd cu anul 2014 acest proiect a fost preluat de ADR Nord, respectiv pentru perioada 20142015 nu au fost alocate mijloace financiare pentru investiia fizic, dar au fost efectuate activiti
de asisten tehnic. n anul 2016 conform Suplimentului nr.4 din 09.02.2016 la Acordul de
finanare nr. 81155779 din 10.12.2012 au fost alocate de ctre Guvernul German 110 mii euro
pentru achiziionarea a 2 autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor Respectiv n
perioada de raportare au fost organizate procedurile de achiziie public, iar la data de 10.06.2016
a fost semnat contractul de achiziionare a bunurilor.
7

n perioada de raportare au fost actualizate planurile de implementare pentru proiectele aprobate


spre finanare. De asemenea pentru 2 proiecte PI RAUT i com. Parcani au fost actualizate
matricele cadrului logic, indicatorii, planurile de implementare conform modelului elaborat de
ctre GIZ n baza sistemului de monitorizare i evaluare bazat pe rezultate. Procedurile de achiziii
din cadrul proiectelor finanate din sursele FNDR i GIZ au fost efectuate conform prevederilor
legislaiei n vigoare i Manualului operaional al ADR.
ADR Nord va perfecta, n anul 2016 documentaia standard pentru achiziia necesitilor de bunuri,
servicii i lucrri planificate n bugetul propriu i n bugetul proiectelor.
Pentru monitorizarea implementrii proiectelor, n anul 2016 au fost utilizate urmtoarele
instrumente:
a.

Verificarea lunar a actelor de recepie a lucrrilor prezentate;

b.

16 vizite de lucru desfurate la locul de implementare a proiectelor;

c.

9 edine de lucru desfurate n cadrul proiectelor n implementare.

n perioada semestrului I, 2016, ADR Nord a monitorizat 6 proiecte finalizate (finanate din
sursele FNDR), ce se afl la etapa post implementar. n cadrul proiectelor au fost solicitate de la
beneficiari Note informative privind activitile realizate i problemele cu care se confrunt APL n
perioada post-implementar, de asemenea s-a solicitat prezentarea Planurilor de aciuni privind
asigurarea durabilitii aprobate de consiliul local, pentru cele 6 proiecte finanate din sursele
FNDR.
Asigurarea transparenei procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regional
n vederea asigurrii transparenei procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regional,
ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate i note de pres, avize), rapoarte, a
organizat vizite n teren, ntruniri informative, mese rotunde.
1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul DRL/MDS/AAC
n rezultatul implementrii Programului Regional Sectorial de Management al Deeurilor Solide
(PRS MDS) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, n semestrul I al anului 2016, s-a identificat
terenul predestinat construciei depozitului regional pentru zona nr. 2. Ulterior s-a aprobat Decizia
Consiliului orenesc Dondueni, cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea Centrului de
management integrat al deeurilor.
Pentru zona nr. 1 s-a desfurat edina grupului de lucru, n cadrul creia s-a iniiat colectarea
datelor i informaiilor privind managementul deeurilor solide de a lansa procesul de selectare a
terenului pentru depozitul regional de deeuri.

De asemenea conform prevederilor PRS n AAC, cu suportul partenerilor GIZ s-a desfurat
edina grupului de lucru pentru examinarea rezultatelor obinute i planificarea activitilor
privind elaborarea studiului de fezabilitate n baza conceptului de proiect viabil (CPV) Bli.
MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS, AAC
1.2.1 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC
n scopul realizrii PRS n domeniile MDS i AAC, precum i a msurii privind optimizarea
serviciilor publice n domeniul MDS, AAC n a doua jumtate al anului 2016 se vor desfura
edine regionale, vizite de studii la proiectele i practicile pozitive de CIC cu participarea APL din
RDN. Tot n aceast perioad, cu suportul proiectului MSPL, implementat de GIZ, precum i altor
parteneri de dezvoltare n RDN, se vor desfura sesiuni de instruire prestatorilor de servicii i
APL n domeniul gestionrii serviciilor publice n AAC i MDS.
MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice n RDN
1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice
Pe parcursul perioadei de raportare Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei a negociat
finanarea din partea Delegaiei Uniunii Europene, a CPV dezvoltate n cadrul PRS-lor. Respectiv
urmeaz elaborarea criteriilor de selectare a CPV pentru care vor fi elaborate rapoartele de audit
energetic i documentaia tehnic.
1.3.2 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de
energie regenerabile
n primul semestru al anului curent, la solicitarea Proiectului Energie i Biomas n Moldova,
ADR Nord a facilitat organizarea seminarului regional cu tematica Achiziii publice de
biocombustibil solid. Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea capacitilor APL n domeniul
achiziiilor publice. Beneficiarii seminarului au fost 25 reprezentani ai APL care sunt nemijlocit
implicai n desfurarea procesului de achiziii publice a biocombustibilului solid.

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE


MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane
2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic
Unul din obiectivele politicii de dezvoltare regional l constituie eliminarea disparitilor de
dezvoltare intra i inter-regionale. Astfel o nou abordare n acest sens, l constituie politicile de
urbanizare. n acest sens, pentru a doua jumtate al anului 2016 este planificat elaborarea analizei
ex-ante privind identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic din RDN, fapt ce
va deschide noi perspective pentru atragerea investiiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii

fizice, serviciilor publice i altor sfere importante pentru mbuntirea nivelului de trai al
populaiei att din zonele urbane a RDN, ct i celor rurale limitrofe.
MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri
2.2.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii economiei
n scopul facilitrii creterii economice sustenabile n regiune, n semestrul I al anului curent, a fost
iniiat procesul de elaborarea a Programului Regional Sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii
infrastructurii de afaceri. n acest sens, au fost parcuri urmtoii pai:
1. A fost creat grupul de lucru sectorial n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri.
2. n data de 13 aprilie 2016 a avut loc prima edin a grupului de lucru regional sectorial pentru
elaborarea PRS n domeniul dezvoltrii infrastructurii de
afaceri n RDN, la care au participat 35 de persoane:
reprezentani ADR Nord, APL, ONG, experi n domeniul
infrastructurii de afaceri din Letonia. n cadrul edinei a
fost prezentat Planul de aciuni de elaborare a PRS n
domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri, Cadrului
normativ i strategic al sectorului economie din Republica Moldova, precum i potenialului
economic al RDN. Au fost prezentate informaii utile cu privire la experiena letonilor n crearea
infrastructurii de afaceri i susinerea micului business n oraele i regiunile din Letonia. Tot n
cadrul edinei au fost stabilite obiectivul general i obiectivele specifice ale programului regional
sectorial.
3. n data de 5 mai 2016 a avut loc edin comun cu persoanele responsabile din cadrul ME i
MDRC/ADR, n cadrul creia au fost stabilite gradul de intervenie, aciunile i paii de viitor al
ADR-lor pentru elaborarea PRS.
La moment se lucreaz asupra analizei situaiei curente la domeniul respectiv, inclusiv asupra
elaborrii unui chestionar, prin care vor fi identificte gradul de atractivitate a localitilor din punct
de vedere al infrastructurii de afaceri deja existente i din punct de vedere al existenei unor
terenuri potrivite pentru dezvoltarea de structuri suport pentru afaceri.
2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Implementarea proiectelor regionale n domeniul economic din sursele FNDR
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
conform Deciziei CNCDR nr. 03/16 din 10.03.2016. Din ele, 3 proiecte se refer la Obiectivul 2
Creterea economic sustenabil n RDN.
Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanare din sursele FNDR pentru anul 2016 i
suma necesar pentru finalizarea activitilor de implementare a proiectelor n anul curent este
indicat n tabelul de mai jos:
10

Nr
d/o

Nr.
proiect
ului
implem
entat /
n
derular
e (2014)

Denumirea proiectului

Susinerea
dezvoltrii
sectorului industrial n
RDN prin reabilitarea i
modernizarea
i
infrastructura de ap i
canalizare pentru Parcul
Industrial pe teritoriul
S.A. "Rut" mun. Bli
2.
0745
Conectarea
parcului
Industrial
Edine
la
infrastructura de acces i
utilitile publice
3.
0748
Centru Creativ Inovativ
PRO Cariera (Otaci)
Total proiecte la Obiectivul 2 finanate
din sursele FNDR
1.

0739

Costul
total
al
proiectu
lui
din
sursele
FNDR
(mii lei)
14 440,00

Suma
Alocat n Valorificat
total
2016
n 2016
alocat
(mii lei)
(mii lei)
n 2013 2015
(mii lei)

Perioada
de
implemen
tare
/
finalizate

4 784, 30

2 804.64

1 238,5

2014-2016

12 362,92

2 500, 00

6 862,92

3 000,0

2014-2016

22 222,87

325,523

17618,47

1 747,37

2014-2015

48 985,79

7 609,82

27286,03

5985,87

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regional, n perioada semestrului I al


anului 2016, au fost desfurate 10 vizite de monitorizare n teren n scopul monitorizrii lucrrilor
de construcie/ montaj la obiecte i desfurate 5 edine de lucru. De asemenea s-a desfurat 1
edin de coordonare n cadrul proiectului din or. Otaci, unde a fost suprapus Documentaia
tehnic de proiect cu situaia din teren i semnat Ordinul de ncepere a lucrrilor. Totodat,
sptmnal sunt solicitate Note informative de la responsabilii tehnici contractai cu privire la
situaia n teren la zi n cadrul proiectelor.
Proiect n domeniul economic finanat din sursele Guvernului Romn
Agenia de Dezvoltare Regional Nord n parteneriat cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Construciilor a depus Cererea de finanare: Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabil a
sectorului apicol n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova i a fost acceptat spre
finanare din sursele Guvernului Romn. Respectiv, n anul 2015 a fost iniiat implementarea
proiectului dat. n anul 2016 urmeaz implementarea activitilor proiectului conform Planului de
aciuni.
Nr.
Ord.

Denumirea proiectului

1.

Crearea sistemului integrat de


dezvoltare durabil a sectorului
apicol
n
Regiunea
de

Costul total al
proiectului din
sursele Guvernului
Romn, mii lei

Valorificat
proiect, mii lei

Perioada de
implementare

3 3745,85

385,13

2015-2016

11

Dezvoltare Nord a Republicii


Moldova
Not:Calculat la cursul BNM din 16.11.2015 -21,45 lei

Pentru implementarea cu succes a proiectului de dezvoltare regional, n perioada semestrului I al


anului 2016, au fost desfurate 3 vizite de monitorizare n teren pentru planificarea activitilor la
obiect. De asemenea s-a desfurat 1 edin de coordonare n cadrul proiectului din or. Edine
(apicultura), unde a fost suprapus Documentaia tehnic de proiect cu situaia din teren i semnate
1 Ordin de ncepere a lucrrilor. Menionm c n perioada specificat, n cadrul proiectului
finanat prin intermediul Guvernului Romniei, au fost organizate i desfurate proceduri de
achiziii publice pentru achiziionarea de lucrri i utilaje pentru finalizarea Centrului apicol.
2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional
n vederea promovrii potenialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii
regionali, naionali i internaionali pentru a identifica domeniile tangeniale de activitate a
ntreprinderilor din RDN ce ar provoca interes pentru investitori. n acest sens, au fost organizate
un ir de evenimente de anvergur regional i naional: Ziua Europei n RDN, Forumul regional
de business cu genericul Simplificarea procedurilor de lansare i desfurare a activitii de
ntreprinztor, atelierul de lucru cu genericul Implementarea politicilor de eficien energetic
i regenerabile n Regiunea de Dezvoltare Nord, dezbaterile publice "Potenialul turistic din
raionul Drochia provocri i oportuniti". Scopul principal al organizrii evenimentelor descrise
mai sus a constituit promovarea potenialul economic i investiional regional. La fel, n cadrul
evenimentelor organizate de ADR Nord au fost organizate vizite la ntreprinderi i la agenii
economici din regiune.
n primul semestru al anului, ADR Nord a continuat s promoveze potenialul economic, social i
cultural al RDN pe reeaua Internet: www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc.
precum i n cadrul diferitor evenimente unde au fost diseminate seturi de promovare a RDN.
MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic
2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN
ntru realizarea obiectivului naional dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare, n
perioada de referin s-a iniiat procesul de elaborare a unui studiu n domeniul inovaiilor i
transferului tehnologic n RDN, pentru diagnosticarea potenialului de specializare inteligent a
economiei, care ar crea produse noi i servicii ce vor genera noi locuri de munc, cretere
economic i implicit competitivitate. Activitatea de cercetare a domeniului este efectuat cu
suportul Universitii de Stat A. Russo din Bli.
2.3.2 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea
infrastructurii de cercetare i inovare

12

n scopul crerii parteneriatelor i reelei de cercetare n RDN, Agenia a facilitat dialogul dintre
Universitatea de Stat A. Russo din Bli i primria municipiului Bli n vederea elaborrii i
respectiv aplicrii la concursul din FNDR a unui proiect cu aspect regional n domeniul cercetrii
i inovrii.
De asemenea, ADR Nord n parteneriat cu Universitatea de Stat A. Russo din Bli planific
pentru a doua jumtate a anului 2016 organizarea unei conferine internaionale Competitivitatea
regional bazat pe cercetare, inovare i transfer tehnologic, unde vor fi invitai cercettori,
antreprenori, factori interesai din regiune ar i de peste hotare. Materialele conferinei vor fi
publicate ntr-o ediie special.
MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice
2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului
n scopul facilitrii dezvoltrii tursimului n RDN, n semstrul I al anului curent a fost iniiat
procesul de elaborarea a Programului Regional Sectorila (PRS) n domeniul dezvoltrii
atractivitii turismului. n acest sens, au fost parcuri urmtorii pai:
1.

A fost creat grupul de lucru sectorial n domeniul dezvoltrii atractivitii turismului.

2.

n data de 03 martie 2016 a avut loc edina comun cu persoanele responsabile din cadrul

ATM i MDRC/ADR, unde au fost stabilite gradul de intervenie, aciunile i paii de viitor al
ADR-lor pentru elaborarea Programului regional sectorial.
3.

n data de 14 aprilie 2016 s-a desfurat prima edin a grupului de lucru regional n

domeniul dezvoltrii atractivitii turismului, la care au participat 39 persoane, inclusiv


reprezentani ADR Nord, APL, ONG, experi n domeniul
infrastructurii de afaceri din Letonia. n cadrul edinei a fost
prezentat Planul de aciuni de elaborare a PRS n domeniul
dezvoltrii atractivitii turistice, Cadrul normativ i strategic
al sectorului economie din Republica Moldova, precum i
potenialului turistic al RDN. Au fost prezentate practicile de
succes a partenerilor de dezvoltare din Letonia n sectorul
turism. Tot n cadrul edinei au fost stabilite obiectivul general i obiectivele specifice ale
programului regional sectorial. Actualmente se lucreaz asupra analizei situaiei curente al
sectorului respectiv.
Totodat, menionm c, Agenia primete suport n elaborarea PRS-ului n domeniului turismului
din patea partenerilor letoni, care organizeaz n perioada 25-29 iulie o coal de var pentru
ADR-uri i APL-uri n domeniul turistic. Pe lng suportul din partea partenerilor letoni, Agenia
mai beneficiaz i de asisten tehnic din partea Oficiul Marealului voievodatului Wielkopolska
care ii ofer expertiz n elaborarea strategiilor n domeniul turistic.
13

2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea turismului n RDN

Implementarea proiectelor regionale n domeniul turismului din sursele FNDR

La moment nu sunt finanri pentru acest domeniu de intervenie.


2.4.3 Promovarea potenialului turistic regional
n anul de referin ADR Nord va promova potenialul turistic i evenimentele culturale n cadrul
diferitor evenimente de anvergur: Festivalului Mierii (Bli/Edine), Festivalului Mrului
(Soroca), Festivalul Cartofului (Briceni) etc. Toate acestea vor fi promovate pe msura
desfurrii evenimentelor, n a doua jumtate al anului 2016.
MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc din
RDN
2.5.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul capitalului uman din RDN
Din perspectiva dezvoltrii performanelor i capacitilor competitive a forei de munc n RDN,
pentru a doua jumtate al anului 2016 s-a planificat elaborarea unui studiu n domeniul capitalului
uman din RDN. Activitatea va demara cu suportul partenerilor ADR Nord: Universitatea de stat
A. Russo din Bli i ADR Vest, Romnia. Studiul se va axa pe analiza gamei variate de
specialiti n funcie de nevoile reale de pe piaa forei de munc sigur, domeniul real de activitate
dup terminarea studiilor universitare, precum i analiza recuperrii investiiei prin acoperirea
posturilor cu persoane deja pregtite profesional.
OBIECTIV

3.

GUVERNAN

MBUNTIT

DOMENIUL

DEZVOLTRII

REGIONALE
MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare
regional
3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional
n scopul realizrii obiectivelor SNDR, ADR Nord a naintat MDRC propuneri de modificare i
completare a actelor normative n vederea mbuntirii i eficientizrii activitii instituiilor de
dezvoltare regional i implementrii politicii de DR.
3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor
regionali
n perioada de referin specialitii ADR Nord au contribuit la elaborarea i dezvoltarea
instrumentelor de monitorizare a politicilor i proiectelor regionale prin actualizarea bazei de date
regionale i Profilului socio-economic al RDN cu ultimile date publicate de BNS, prin elaborarea
hrilor tematice cu utilizarea sistemul GIS, precum i prin elaborarea propunerilor privind
perfecionarea mecanismului de monitorizare a politicii regionale.

14

De asemenea s-a participat la o serie de activiti n cadrul proiectilului STATREG mbuntirea


statisticii regionale n Republica Moldova finanat de Uniunea European.
3.1.3 Desfurarea Apelului propuneri de proiecte III
La data de 15 martie 2016, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor a lansat concursul de
aplicare a proiectelor pentru finanare din Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional (FNDR)
printr-un comunicat de pres.
n rezultatul lansrii Concursului Propunerilor de Proiecte pentru perioada 2017-2020, n Regiunea
de Dezvoltare Nord au fost desfurate 3 sesiuni de instruire pentru Administraiile Publice Locale
de nivelul I i II.
Prima sesiune de instruire s-a desfurat la data de 24 martie pentru subzona Bli, unde au
participat APL-le din componena r-lor Sngerei, Fleti, Glodeni, Rcani i mun. Bli. Cea de-a
doua sesiune de instruire s-a desfurat n or. Edine, la data de 25 martie 2016, unde au participat
APL-le din componena r-lor Edine, Dondueni, Ocnia, Briceni. La data de 30 martie 2016 s-a
desfurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-lor din componena r-lor
Soroca, Floreti i Drochia. n urma sesiunilor de informare, au parvenit solicitri de consultare
individual, iar pn la data de 08.04.16 au fost oferite 66 consultri de ctre specialitii ADR
Nord.
Menionm c n cadrul celor trei sesiuni de informare au participat 226 de persoane, unde fost
adresate ntrebri cu privire la situaia CPV-lor i soarta pe viitor a proiectelor incluse n DUP
2013-2015, care nu au fost aprobate spre finanare pn n prezent. Cele mai puine ntrebri au fost
adresate n microregiunea Bli, iar n microregiunea Soroca au fost adresate cele mai multe
ntrebri cu privire la ncadrarea propunerilor de proiecte n abordrile complexe conform PRS-lor.
n rezultatul Concursului Propunerilor de Proiecte, la data de 03 mai 2016, termenul limit de
depunere a Notelor Conceptuale, la ADR Nord au fost depuse 54 Note Conceptuale. La data de 04
mai 2016, ora 10.00 s-a desfurat edina pentru evaluarea Notelor Conceptuale de ctre Comisia
administrativ format din reprezentanii MDRC, ADR Nord, preedintele i vicepreedintele
CRD Nord.
Drept rezultat al evalurii administrative, pentru etapa a II-a a Concursului au fost admise 50 Note
Conceptuale. Notele Conceptuale respinse nu au ntrunit condiiile stipulate n Instruciunea pentru
utilizatori i anume - criteriile eliminatorii stipulate n Grila de evaluare, propunerea de proiect nu
corespund cu principiile Programelor Regionale Sectoriale.
La edina CRD Nord, organizat la data de 19.05.2016, au fost aprobate 41 de Note Conceptuale
ce au trecut n etapa II a CPP 2016. Respectiv pentru aplicanii a cror note conceptuale au acces n
etapa II au fost desfurate 4 sesiuni de instruire n perioada 07-10 iunie 2016, pe domenii de
intervenie.

15

Prima sesiune de instruire s-a desfurat la data de 07 iunie pentru aplicanii notelor conceptuale pe
domeniile de intervenie Infrastructura drumurilor regionale i locale i Managementul deeurilor
solide. La sesiunea de informare au fost prezeni 14 participani, reprezentnd 8 APL- uri.
Cea de-a doua sesiune de instruire s-a desfurat la data de 08 iunie pentru aplicanii notelor
conceptuale n domeniul Aprovizionare cu ap i sanitaie. La sesiunea de informare au fost
prezeni 18 participani, reprezentnd 10 APL- uri.
La data de 09 iunie 2016 s-a desfurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-lor
aplicani ai notelor conceptuale pentru domeniul de intervenie dezvoltarea infrastructurii de
afaceri. La sesiunea de informare au fost prezeni 12 participani, reprezentnd 7 APL- uri.
Cea de-a patra sesiune de informare s-a desfurat la data de 10 iunie i au participat aplicanii
notelor conceptuale pentru domeniile de intervenie Eficiena energetic a cldirilor publice i
Sporirea atractivitii turistice. La sesiunea de informare au fost prezeni 7 participani,
reprezentnd 4 APL- uri.
n rezultatul CPPIII se va elabora Planul investiional cu lista de concepte de proiecte ce vor fi
propuse pentru finanare la FNDR i alte fonduri naionale i internaionale.
Conform cadrului normativ al dezvoltrii regionale, i n urma celui de al III-lea Apel de propuneri
de proiecte va fi elaborat POR Nord pentru perioada anilor 2016-2018, care dup consultri
publice va fi naintat spre aprobare la edina CRD Nord.
MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor i
atragerea investiiilor
3.2.1 Instruirea i informarea membrilor CRD Nord
Activitatea va fi realizat n semestrul II al anului 2016.
3.2.2 Formarea continu a specialitilor ADR Nord
n primul semestru al anului 2016, colaboratorii ADR Nord au participat la diverse seminare de
instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de ctre partenerii naionali i internaionali n
scopul consolidrii capacitilor profesionale i dezvoltarea noilor abiliti n diverse domenii
complementare domeniului DR (Anexa 2).
Organizarea ct i participarea specialitilor ageniei la activitile destinate dezvoltrii
capacitilor, vin n susinerea procesului de perfecionare continu a acestora i asigurarea
continuitii procesului de dezvoltare regional.
n scopul asigurrii formrii specialitilor ADR sunt folosite resursele financiare din:
a) mijloace alocate de partenerii de dezvoltare: proiecte de instruire finanate integral sau parial
de organisme internaionale; proiecte realizate de organizaii necomerciale/asociaii obteti;

16

b) mijloace suplimentare parvenite din memorandumuri/acorduri de colaborare ntre instituii, n


care sunt incluse activiti de instruire, schimb de experien, vizite de studii etc.
3.2.3 Acordarea suportului APL n revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de
planificare strategic
Pe parcursul sem.I al anului curent s-a facilitat procesul de planificare local n baza politicilor de
dezvoltare regionale. Astfel la solicitarea CR Rcani din RDN s-a acordat asisten tehnic n
procesul de elaborare a SDSE a raionului Rcani, care a fost aprobat n luna mai 2016.
De asemenea s-a analizat i avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondueni.
3.2.4 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i atragerea surselor financiare pentru
proiectele regionale din fondurile internaionale
Activitile de instruire, iniiate n anul 2015, la solicitarea APL din RDN axate pe Consolidarea
capacitilor APL din RDN managementul proiectelor, au fost desfurate i n anul 2016.
n contextul desfurrii APP III, a fost oferit consultan beneficiarilor din regiune n elaborarea
proiectelor regionale. n acest sens au fost organizate edine de informare privind criteriile de
eligibilitate, au fost colectate CP, respectndu-se toate procedurile prevzute n MO al FNDR.
ADR Nord e elaborat un calendar al Apelurilor i concursurilor de propuneri de proiecte din
fonduri naionale i internaionale, unde Agenia i APL-urile sunt eligibile, pentru a putea
planifica din timp elaborarea eventual a proiectelor de dezvoltare. Astfel pe parcursul primului
semestru al anului 2016 acest calendar a fost actualizat i plasat pe pagina web a Ageniei.
Conceptele de proiecte noi elaborate, precum i cele din POR Nord care nu au acoperire financiar
au fost promovate i pe site-ul www.adrnord.md, la rubrica trg de proiecte on-line, att n limba
romn ct i n limba englez, astfel informnd donatorii despre proiectele aflate lista n de
ateptare pentru finanare.
De asemenea, specialitii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate
la concursurile de proiecte anunate de ctre instituiile donatoare (Guvernul Romniei, Cehiei,
Poloniei, SUA etc.).
3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )
Un factor oportun pentru dezvoltarea capacitilor membrilor CRD Nord, APL-urilor i ADR Nord
sunt vizitele de studiu att peste hotarele rii, ct i n interiorul ei. Preluarea experienei i bunelor
practici motiveaz i stimuleaz actorii regionali. Experiena partenerilor de dezvoltare ajut la
sporirea dezvoltrii regionale i la evitarea eecurilor, care pot aprea n proces.
n acest context, n primul semestrul al anului 2016 au avut urmtoarele vizite de studiu:
1-5 februarie 2016, Romnia. Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, efa Seciei planificare
strategic i programare dna. Inga Cojocaru, i decanul Facultii de Drept i tiine Sociale de la
17

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli, Igor Cojocaru, au efectuat o vizit de lucru n oraul
Braov, Romnia, unde s-au ntlnit, n incinta Consiliului Judeean Braov, cu vicepreedintele
Claudiu Coman i cu eful Direciei Generale de Administraie Public, Mihai Pascu.
reprezentanii Regiunii de Dezvoltare Nord s-au familiarizat cu practicile de succes ale judeului
Braov n domeniul planificrii durabile i atragerii investiiilor i au stabilit mpreun cu noii
parteneri romni domenii de colaborare pe viitor, planificnd activiti comune n anul 2016.
n perioada 04-08 aprilie 2016, specialistul ADR Nord, dna. Mariana Cebotari a efectuat o
vizit de studiu la DG REGIO, autoritate responsabil de politica regional, Bruxelles,
EUROSTAT, autoritate statistic a UE, Luxemburg i ESPON, promotorul reelei europene de
observatoare teritoriale, Luxemburg. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea experienei UE n
domeniul politicilor regionale, utilizarea statisticilor n elaborarea de politici de dezvoltare
regional.
n perioada 7-9 aprilie 2016, directorul Ageniei de Dezvoltare Regional, Ion Bodrug, l-a
nsoit pe ministrul Dezvoltrii Regionale i Construciilor,
Vasile Btca, n cadrul unei vizite de lucru n Letonia, care a
avut drept scop s consolideze cooperarea bilateral dintre
Republica Moldova i Republica Letonia pe segmentul
dezvoltrii regionale, implementarea proiectelor, schimbul de
bune practici, dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni i
iniierea realizrii unor proiecte de dezvoltare comune.
n perioada 20-23 aprilie 2016, specialitii ADR Nord, dna. Stela Buzuleac i dna. Olga
Sicora, au efectuat o vizit de studiu n judeele Iai, Bacu si Braov cu tematica Experiena
Romniei privind implementarea proiectelor de dezvoltare rural prin intermediul iniiativei
LEADER i practica de formare i implementare a Grupurilor de Aciune Local (GAL).
Directorul Ageniei ADR Nord, Ion Bodrug, a efectuat n perioada 23-24 mai 2016 o vizit de
lucru la Bratislava, Slovacia. Delegaia din Republica Moldova a fost condus de ctre Anatol
Usati, viceministru al Dezvoltrii Regionale i Construciilor, coordonator al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunrii (SUERD) pentru Republica Moldova. n cadrul ntrunirii au participat
reprezentani ai instituiilor i ageniilor finanatoare, promotori de proiecte din regiunea Dunrii,
actori publici implicai n Strategia UE pentru Regiunea Dunrii.
n perioada 1-2 iunie 2016, directorul Ageniei de Dezvoltare
Regional, Ion Bodrug, l-a nsoit pe ministrul Dezvoltrii
Regionale i Construciilor, Vasile Btca, i a participat la
Forumul German Habitat, organizat de ctre Ministerul Federal
pentru Cooperare Economic i Dezvoltare (BMZ) i statul
federal Berlin. Scopul Forumului a constituit prezentarea i
18

dezbaterea soluiilor durabile la provocrile urbane, examinarea strategiilor eficiente de promovare


a dezvoltrii urbane durabile, precum i discutarea viziunilor i strategiilor pentru asigurarea
durabilitii i siguranei.
26 iunie - 02 iulie 2016, Polonia. Specialistul ADR Nord, dna Stela Buzuleac a participat ntro vizit de studiu n Polonia n vederea abordrii aspectelor legate de dezvoltarea regional i
cooperarea transfrontalier, bazate pe experiena din cadrul Programului de cooperare
Transfrontalier Polonia- Slovacia.
O echip de 16 apicultori din nordul Republicii Moldova au participat n perioada 27 iunie - 1
iulie la o vizit de studiu n Romnia organizat n cadrul
proiectului-pilot

de

dezvoltare

regional

Crearea

sistemului integrat de dezvoltare durabil a sectorului


apicol n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii
Moldova implementat de ADR Nord i finanat de
Guvernul Romniei prin intermediul Asistenei oficiale
pentru dezvoltare a Romniei. Apicultorii au fost nsoii de
ctre eful Seciei managementul proiectelor a ADR Nord, Constantin Bndiu.
n perioada 29 iunie-1 iulie 2016, dna. Maria Prisacari, ef Serviciu cooperare i atragerea
investiiilor, a participat la Conferina internaional SCORUS (Standing Committee on Regional
and Urban Statistics) n Lisabona, Portugalia. Conferina a abordat dezvoltarea i progresul
statisticilor regionale i urbane n domeniul de aplicare al aspectelor transversale prezentate n
agendele europene i mondiale.
Totodat o serie de actori internaionali au vizitat Agenia de Dezvoltare Regional Nord n
perioada raportat:
Bli, 11 februarie 2016. Un seminar de informare despre rolul, misiunea i activitile
Grupurilor de aciune local n promovarea dezvoltrii economice n zonele rurale din Estonia a
avut loc n incinta ADR Nord. La eveniment au participat reprezentani ai autoritilor publice
locale, ai societii civile i ai mediului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord. Oficialii i
experii din cadrul Reelei Naionale Rurale din Estonia le-au vorbit participanilor la eveniment
despre principiile i procedurile de activitate ale Grupurilor de aciune local pentru dezvoltare
rural.
O delegaie din componena creia au fcut parte apte reprezentani din cadrul mai multor
instituii de nvmnt i organizaii obteti de tineret din Letonia a efectuat, n perioada 9-10
februarie 2016, o vizit n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, dorind s se
informeze despre suportul oferit de Letonia rii noastre n domeniul dezvoltrii regionale.
Bli, 19 aprilie 2016. Altea Sa Regal Principele Radu al Romniei a efectuat o vizit la
Agenia de Dezvoltare Regional Nord, interesndu-se cu acest prilej de climatul de afaceri din
19

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, precum i de proiectele de dezvoltare


regional realizate de ADR Nord n ultimii cinci ani. nsoit de o delegaie format din oficialiti
ale oraului Cluj-Napoca i comuna Svrin, judeul Arad, precum i de o delegaie de oameni de
afaceri din Transilvania, Altea Sa Regal Principele Radu a ncurajat n discursul su dezvoltarea
relaiilor economice ntre regiunile din Romnia i cele din Republica Moldova.
O delegaie din Letonia din componena creia fac parte 10 reprezentani ai autoritilor
centrale, locale i antreprenori au participat, n perioada 13-14 aprilie, la edinele Grupurilor de
lucru pentru elaborarea Programelor regionale sectoriale (PRS) n domeniile Infrastructura de
afaceri i Turism n Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) a Republicii Moldova.
La data de 30 mai 2016, o delegaie din cadrul ambasadei Cehe n RM i Ageniei Cehe
pentru Dezvoltare a vizitat Agenia de Dezvoltare Regional Nord, pentru monitorizarea
proiectului Dezvoltarea planificrii strategice n Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova",
finanat din sursele Guvernului Republicii Cehe.
MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali
3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i
internaionali
Regionali
n vederea promovrii potenialului regional, ADR Nord a colaborat cu administraiile publice
locale din RDN precum i cu partenerii regionali cum ar fi: USB A. Russo, ZEL Bli, CCI din
RDN, Consulatul Romniei la Bli, ONG, etc.
Naionali
Reieind din faptul c ADR Nord are experien pozitiv de colaborare cu partenerii: AITT,
IEG, ODIMM, AEE, Bncile comerciale i alii, n anul 2016 partenerii naionali au fost invitai s
participe la evenimentele importante organizate de ADR Nord.
La fel colaboratorii ADR Nord au participat la evenimentele ce provoac interes pentru regiune,
organizate de ctre partenerii naionali.
Internaionali
Cooperarea cu partenerii din Letonia a fost orientat spre realizarea activitilor comune cu
partenerii naionali, regionali i internaionali, n baza acordurilor de colaborare ncheiate dintre
APL, antreprenori, instituii de nvmnt, ONG i a planurilor comune pentru a. 2016. n acest
sens, partenerii letoni au oferit suport n elaborarea PRS-urilor n domeniul turismului i
infrastructurii de afaceri.
n anul 2014 a fost iniiat colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea
dintre regiuni a nceput prin implementarea unui proiect comun ntitulat Managementul
20

proiectului - instrument al dezvoltrii locale i regionale. Experiena Regiunii Wielkopolska pentru


Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova. Datorit rezultatelor obinute, ADR Nord mpreun cu
voievodatul a iniiat elaborarea unui alt proiect intitulat Suport n dezvoltarea turismului rural
sustenabil n Regiunea de Dezvoltare Nord propus spre finanare n cadrul programului Polish
Aid. Chiar dac proiectul nu a obinut finanare, Oficiul Marealului Regiuniii Wielkopolska i-a
oferit suportul n implementarea acestui proiect cu resurse proprii.
ADR Nord a colaborat cu partenerii cehi n vederea implementrii proiectului Dezvoltarea
planificrii strategice n Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova. n acest sens, n perioada
raportat, au avut loc doua sesiuni de instruire n domeniul utilizrii GIS. Totodat, au fost
elaborate doua manuale Manual Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord i
Manualul utilizatorului QGIS.
ADR Nord a nceput colaborarea cu Agenia de Dezvoltare Durabil din Judeul Braov prin
elaborarea unui Plan de Activiti comun pentru anul 2016.
ADR Nord a iniiat colaborarea cu Grupul de Aciune Local estonian - LAG Prnu Bay
Partnership prin elaborarea unui proiect comun n domeniul turismului rural. Rezultatele aplicrii
proiectului urmeaz a fi anunate n a doua perioad a anului 2016.
ADR Nord colaboreaz cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia n vederea
elaborrii proiectului Danube RES pentru Programul Dunrean. Menionm c proiectul a trecut
etapa1 i respectiv a fost aplicat cu pentru etapa 2 a acestui apel.
3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii
regionale, naionale i internaionale
n perioada raportat ADR Nord a pus bazele colaborrii cu o serie de instituii naionale i
internaionale. Astfel:
(ADR) Nord i Regiunea de Planificare Vidzeme din Letonia au semnat un acord de intenie n
contextul bunelor relaii de colaborare dintre Republica Moldova i Republica Letonia.
Evenimentul a avut loc la data de 9 aprilie 2016, la Jrmala, n contextul vizitei de lucru n Letonia
a ministrului Dezvoltrii Regionale i Construciilor, Vasile Btca.
Bli, 19 mai 2016. La edina Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Agenia de
Dezvoltare Regional Nord a ncheiat, n contextul Zilelor Europei n Republica Moldova, un
acord de colaborare cu Agenia de Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, Romnia.
ADR Nord i Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia au ncheiat luni, 20
iunie, un acord de colaborare. Prin semnarea acestui acord, ADR Nord, reprezentat de directorul
Ion Bodrug, i Institutul Selecia, reprezentat de directorul Valeriu Vozian, i-au propus s
realizeze i s dezvolte programe comune, specifice domeniului dezvoltrii regionale i
capacitilor instituionale.
21

n al doilea semestru al anului 2016 se va continua facilitarea ncheierii acordorilor de parteneriat


ntre instituiile regionalei i instituiile similare din ambele ri, acordurile fiind semnate n cadrul
Zilelor RDN, ed. 4.

ACTIVITI OPERAIONALE
MSURA 4.1 Asigurarea secretariatului CRD Nord
4.1.1 Organizarea i desfurarea edinelor CRD Nord
Pe parcursul sem. I al anului 2016 ADR Nord a asigurat secretariatul CRD Nord i buna organizare
a 2 edine ale Consiliului, n cadrul crora s-au luat 12 decizii inclusiv cea de aprobare a SDR
Nord 2016-2020.
MSURA 4.2 Managementul instituional
4.2.1 Coordonarea activitii Ageniei
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost asigurat un
management eficient al Ageniei cu gestionarea optimal
att a resurselor umane, ct i a mijloacelor financiare. S-a acordat importan maxim activitilor
de formare i dezvoltare a resurselor umane, evaluarea performanelor profesionale i motivarea
personalului
4.2.2 Planificarea anual, lunar
La finele anului de referin va fi elaborat Planul anual de implementare a SDR Nord pentru anul
2017, care va trasa continuitatea activitilor n anul ce va urma. De asemenea, n baza planului
anual se vor elabora i planuri lunare de activitate, care vor reflecta n detalii aciunile i
evenimentele organizate de Agenie.
4.2.3 Monitorizarea i evaluarea politicii de dezvoltare regional
Conform legislaiei n vigoare, cerinelor MO, trimestrial / semestrial / anual se vor elabora i
remite ctre MDRC spre evaluare rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare
proiectelor, a PAI al SDR Nord i POR Nord,al PRS (AAC, MDS, EE a cldirilor publice, DRL),
inclusiv rapoarte privind monitorizarea trimestrial a mijloacelor de finanare (FNDR, ali
poteniali donatori).
4.2.4 Desfurarea operaiunilor financiare
Elaborarea planului anual de finanare al ADR Nord.
Procesul de planificare financiar al Ageniei a inclus o serie de activiti orientate spre atingerea
obiectivelor propuse n anul 2016:

22

- Analiza activitilor din Planul Operaional i identificarea cheltuielilor necesare (costurilor)


pentru finanare i structurarea necesitailor de finanare pe articole de cheltuieli i pe surse de
finanare;
- Definitivarea planului de finanare pe cheltuieli operaionale ale ADR, coordonarea cu
specialistul n achiziii publice;
- Elaborarea planului de finanare pe proiecte n baza graficului de ndeplinire a volumului de
lucrri si servicii, bunuri;
- Elaborarea planului general de finanare consolidat pe ADR i a notei explicative la planurile de
finanare;
- Coordonarea bugetelor ADR de ctre CRD, MDRC i aprobarea de ctre CNCDR.
Recepionarea, verificarea i prelucrarea documentelor primare se refer la:
-

Elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bneti pe proiecte (cu includerea

documentelor obligatorii pentru prezentare i persoanele responsabile);


-

Procesarea documentelor primare prezentate i verificarea lor (operaional i proiecte).

Evidena contabil i valorificarea mijloacelor financiare se va efectua:


-

n baza informaiei actualizate au fost iniiate transferurile planificate, n corespundere cu

volumul de lucru, servicii ndeplinite, inclusiv necesitile operaionale contractate;


-

Actualizarea informaiei ce ine de finanarea proiectelor i coordonarea cu managerii de

proiecte.
Planificarea cheltuielilor operaionale ale ADR Nord.
Cheltuielile operaionale ale ADR Nord rezult din bugetul anual aprobat al Ageniei de ctre CRD
Nord i MDRC.
n baza bugetului, grupurile de lucru pentru achiziiile de bunuri, servicii i lucrri pentru
necesitile Ageniei vor programa n planurile unice de achiziie sumele acordate, procedurile
aplicate, tipurile de bunuri, servicii, lucrri ce vor fi contractate.
4.2.5 Desfurarea procedurilor de achiziii publice
n semestrul I al anului 2016 au fost realizate urmtoarele aciuni:

Elaborarea caietelor de sarcini a proiectelor (la bunuri, servicii, lucrri) aprobate spre finanare

n 2016:
-

Caiet de sarcini lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini

Caiet de sarcini aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul Soroca

Caiet de sarcini utilaje apicole


23

Caiet de sarcini autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor

Executarea procedurilor de achiziii i ncheierea contractelor pentru proiectele finanate n

2016:
-

Lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini contract ncheiat n valoare de

750 891,68 lei cu TVA la cota zero. Se execut lucrrile.


-

Utilaje apicole licitaia este publicat. Va avea loc deschiderea ofertelor.

Aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul Soroca licitaia este

publicat. Va avea loc deschiderea ofertelor.


-

Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor contract ncheiat n valoare de 2

446 408,28 lei cu TVA la cota zero. Va avea loc livrarea mainilor.

ntocmirea dosarelor procedurilor de achiziii publice:

Licitaia 16/00732 Lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini procedur

anulat
-

Concursul 16/01048 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5)

Licitaia 16/01114 Lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini

Licitaia 16/260416 Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor procedur

anulat
-

Licitaia 16/250516 Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor

Aciunile planificate dar nerealizate:


Raportarea semestrial a procedurilor de valoare mic. Cauza: la 31 mai 2016 a intrat n vigoare
noul regulament cu privire la achiziiile publice de valoare mic, conform acestuia Autoritatea
contractant este obligat s ntocmeasc i s prezinte anual, pn la data de 1 februarie a anului
urmtor, inclusiv n varianta electronic, Ageniei de Achiziii Publice o dare de seam privind
contractele de achiziii publice de valoare mic semnate i nregistrate n perioada de referin.
Elaborarea rspunsurilor la demersuri i contestaii referitor de achiziii publice. Cauza:
demersuri i contestaii nu au fost.
Elaborarea planului de achiziii al ADR Nord. Cauza: nu este aprobat bugetul de stat pentru
anul 2016, nu este aprobat bugetul operaional al ageniei. Pentru moment este utilizat provizoriu
cu aplicarea modificrilor n acesta, planul de achiziii din anul 2015. n acelai timp au fost
publicate 4 anunuri de intenie pentru 4 proceduri de achiziii: Autospeciale de colectare a
deeurilor 7+1 m3 cu compactor, procurarea produselor petroliere (benzina premium A95,
motorina euro5), utilaje apicole, servicii de supraveghere tehnic la Aprovizionarea cu ap potabil
i canalizare din s. epilova, raionul Soroca
24

4.2.6 Asigurarea transparenei activitii ADR Nord


Activitile de comunicare realizate n primul semestru al anului n curs au reieit din planul anual
al ADR Nord pentru 2016. Principalele obiective n acest au fost (1) promovarea RDN i a
activitilor ADR Nord; (2) asigurarea transparenei privind valorificarea FNDR.
Informare i transparen. ADR Nord a difuzat informaii de interes public privind activitile
sale. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md ) au fost publicate rapoartele de activitate
semestriale i anuale, decizii i procese-verbale din cadrul edinelor CRD Nord, precum i alte
informaii oficiale de interes public. ADR Nord a monitoriza periodic mass-media regional i
naional ce a relatat despre activitile din domeniul dezvoltrii regionale.
Relaiile cu mass-media au fost meninute prin intermediul comunicatelor de pres, invitaiilor
pentru jurnaliti, vizitelor informative, site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord, prin
organizarea evenimentelor cu invitarea presei.
n primul semestru al anului 2016, ADR Nord a organizat i a desfurat evenimente comune cu
reprezentanii APL, membrii CRD Nord, membri ONG: mese rotunde, conferine, ateliere de
lucru, traininguri, vizite de studiu etc. Reieind din importana acestor evenimente, am meninut n
permanen contactul cu reprezentanii mass-media prin invitaii la evenimente, comunicate / note
de pres. n acest sens, am elaborat i difuzat 73 de comunicate de pres, 5 anunuri (de angajare,
la concursuri), 2 invitaii la edinele CRD Nord. Astfel, pe site-ul www.adrnord.md, instrument de
comunicare de baz al ADR Nord, am nregistrat 35.393 de vizitatori unici i 239.081 de accesri
repetate.
Menionm, n acest context, articolul de sintez despre activitatea ADR Nord n 2015, difuzat la
nceputul anului 2016 prin intermediul canalelor de comunicare ale ADR Nord i mass-media,
administrarea tehnic i editorial a site-urilor www.adrnord.md i www.inforegio.md;
actualizarea rubricii Proiecte de dezvoltare de pe site-ul ADR Nord.
O importan deosebit am acordat reflectrii n spaiul public a lansrii i desfurrii Concursului
de selectare a proiectelor de dezvoltare regional pentru perioada anilor 2017-2020 ce vor fi
finanate din sursele FNDR. n acest sens am elaborat i difuzat prin intermediul canalelor de
comunicare ale ADR Nord i mass-media 18 articole i 5 materiale informative radiofonice.
n privina vizibilitii activitilor ADR Nord pe reelele de socializare, menionm n mod special
pagina de Facebook a ADR Nord (fb.com/adrnord), apreciat de peste 1330 de internaui interesai
de subiectul dezvoltrii regionale (53% femei; 46% brbai). n primul semestru al anului n
curs, informaia partajat prin intermediul paginii menionate a adunat circa 8.500 de aprecieri.
Pentru mbuntirea comunicrii dintre ADR-uri, MDRC i GIZ, dar i pentru edificarea
capacitilor de comunicare pentru angajaii MDRC i ADR-uri, n perioada 30 iunie 1 iulie a
fost organizat un atelier de lucru cu genericul Tehnici de scriere i editare a comunicatului de
25

pres. Fotografia de pres. Evenimentul a fost organizat n cadrul proiectului MSPL, implementat
de GIZ.
Ct privete elaborarea materialelor promoionale / informative, au fost elaborate 2 panouri
informative (unul din metal i altul din plastic) n cadrul proiectului Centrul Creativ-Inovativ
PRO Cariera (Otaci), precum i un panou informativ (plastic) n cadrul proiectului mbuntirea
managementului deeurilor solide n raionul Floreti.

CONCLUZII
Semestrul I al anului 2016 a fost o perioad productiv pentru activitatea ADR Nord. Activitile
desfurate n vederea ndeplinirii obiectivelor dezvoltrii regionale au reieit din prevederile
Planul anual de implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltrii
regionale i reieind din obiectivele principale pentru anul 2016.
n comparaie cu perioada similar a anului trecut, a crescut simitor numrul i nivelul de
profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activitilor organizate i a nivelului de
implementare a proiectelor.
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
2 proiecte finanate din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ i 1 proiect finanat din
sursele Guvernului Romn. Agenia a valorificat mijloace financiare n mrime de 7 609,65 mii lei
din mijloacele Fondului Naional de Dezvoltare Regional (FNDR), ceea ce reprezint 12,8% din
suma de 59 418,18 mii lei, planificat pentru anul 2016. Precizm c operatorii economici au
ndeplinit lucrri n valoare de 18 084,28 mii lei ceea ce reprezint 30,44 %.
ADR Nord a desfurat multiple activiti importante n contextul dezvoltrii regionale. Astfel a
fost organizat 2 edine a grupurilor de lucru regionale sectoriale pentru elaborarea PRS n
domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri i n domeniul dezvoltrii atractivitii tursimului n
RDN, unde au fost stabilite obiectivul general i obiectivele specifice ale programelor sectoriale.
A fost asigurat secretariatul i buna organizare a 2 edine CRD Nord, n cadrul crora s-au luat 12
decizii, inclusiv cea de aprobare a SDR Nord 2016-2020.
Pe parcursul semestrului I, la solicitarea CR, specialitii ADR Nord au acordat suport consultativ
la elaborarea SDSE CR Rcani, care a fost aprobat n luna mai 2016. De asemenea s-a analizat i
avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondueni.

n contextul desfurrii APP III, a fost oferit consultan beneficiarilor din regiune n elaborarea
proiectelor regionale. n acest sens au fost organizate edine de informare privind criteriile de
eligibilitate, au fost colectate CP, respectndu-se toate procedurile prevzute n MO al FNDR.

26

De asemenea, n scopul facilitrii atragerii investiiilor, specialitii ADR Nord au

elaborat

concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunate de ctre


instituiile donatoare (Guvernul Romniei, Cehiei, Poloniei, SUA etc.).
n vederea promovrii potenialului regional, au fost consolidate relaiile cu partenerii regionali,
naionali i internaionali deja existeni. Totodat, a fost iniiat colaborarea cu Agenia de
Dezvoltare Durabil din Judeul Braov prin elaborarea unui Plan de Activiti comun pentru anul
2016, cu Grupul de Aciune Local estonian - LAG Prnu Bay Partnership prin elaborarea unui
proiect comun n domeniul turismului rural, cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia
n vederea elaborrii proiectului Danube RES pentru Programul Dunrean.
De asemenea, n contextul dezvoltrii i consolidrii capacitilor n primul semestrul 2015 au avut
loc 9 vizite de studiu ale specialitilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova n rile:
Romnia, Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia.
Totodat Regiunea a fost vizitat de o serie de actori internaionali din: Estonia, Letonia, Rusia,
Cehia.

Director ADR Nord

Ion BODRUG

EXECUTORI:

Inga COJOCARU, ef Secie planificare strategic i programare


Constantin BNDIU, ef Secie management proiecte
Svetlana BAZATIN, ef Secie finane i achiziii
Ion URUCIUC, specialist n comunicare
Ion ILIEV, jurist / specialist cadre

COORDONAT:

Director DGDR,

Valerian BNZARU__________

ef adjunct al DGDR,

Igor MALAI

ef Direcie politic i cooperare regional,

Valentina API __________

ef Direcie relaii cu instituiile de dezvoltare regional, Victor CAUN


ef Secie statistic regional

__________

__________

Violeta EVTODIENCO_______

27