Sunteți pe pagina 1din 19
S.C. Automobile DACIA SA. jul de Administratic de gestiune S.C. Automobile DACIA S.A. Consiliul de Adm Raport de gestiune 31 decembrie 2014 S.C, Automobile DACIA SA Consiliul de Administratie Raport de gestiune 31 decembrie 2014 CUPRINS CAP. 1 Evolutiaactivitatii S.C. Automobile DACIA. pe anul 2014 1. Mediul economic 2. Comercializare 3. Produetie 4. Resurse umane 5. Investii Subventii pentru investiti 6. Politica privind protectia mediului 7. Activ net 8. Activitatea financiara CAP. IF Pozitia financiara la sfirsitul anului 2014 1. Active 2. Datorit italul propriu 4. Repartizare profit previzibila a S.C. Automobile DACIA CAP. IV. Conitol intern si Mana mental riscului CAP, V Situatia aetiunilor de Administeatie Raport de gest 31 decembrie 2014 CAP. 1 EVOLUTIA ACTIVITATH 8.C, AUTOMOBILE DACIA S.A. S.C. Automobile DACIA S.A., societate pe acfiuni, a fost inflinfata in anul 1990 si are sediul social in strada Uzinei_ne. 1, din oragul Mioveni, judequl Arges, Roménia, Societatea este inregistrata la Camera de Comer} si Industrie cu numarul de ordine J03/81/1991. atribuit la data de 13.02.1991 si define certificatul de Tnregistrare in scopuri de TVA RO160796, seria B Nr.012559. Societatea RENAULT SA detine pachetul majoritar de actiuni la S.C. Automobile DACIA S.A. (99.4270). RENAULT S.A , cu sediul social in Franja, este dejinatoare a multiple filiale, impreuna constituind un grup ‘multinational, Dacia flind a dove mared a Grupului Renault Domeniul principal de activitate pentru S.C. Automobile DACIA este fabriearea de persoane si uiltare produse in eadrul uzinei de la Mioven -omercializarea vehiculelor Nomenclatorul de produse si serviei al S.C. Automobile DACIA in 2014 se prezin astieh + autovehicule DACIA in variantele Logan, Logan MCV, Dacia Sandero si Dacia Duster; coleeti de piese si accesorii pentru autovehicule (CKD) : piese de sehimb pentru toata gama de autovehicule; piese de prim montaj c a produce, la standarde de calitate Renault si la eosturi reduse, © gama de vehicule robuste,fiabile si accesibile ca prey pentcu elientil romani si strain 1, MEDIUL NOMIC Pentru a pune in evidenta caracteristicile mediului economic in care activeazA S.C. Automobile DACIA prezentain in continuare principalii indieatori macrocconomici Evolutia inflatiet ("%) este caracterizata prin indicele preturilor de consum din Romania (IPCR) stabilit de Comisia Najionala de Statistica mEvolutia 295,5% Preturilor de Consum ‘Anu 2010, 2011 Este primut an in care rata anuala a inflatie’ a caborat sub 186, S.C, Automobile DACIA SA. Raport de gestiune 31 decembrie 2014 Paritate RON/USD, RON/ EURO. 60) rau de schinb medi URO/RON so 420 ann age 4S Aa aan Tan desc al de a0 363 Anut 352 Rows [RON 30 2010 2808 20 2011 1307 87 10 2013 ine oo 2014 @ 8 8 gg 2 zg a a's RR R 8 RR RR RR Cursul de schimb RON/EURO [a final 2014 a integistrat apreciere lejera comparativ cu cea din 2013 si in medic, 0 usoara decepreciere comparativ cu 2013, favorizand exporturile. Datele Institutului National de Statistica arata o erestere 2.9%. ermeni reali a produsului intern brut al Romaniei de Exporturile au reprezentat unul din motoarele de crestere pentru tara noasted si au Tnregistrat in anul 2014 un record absolut de 52 miliarde euro, Dacia flind lider pe aceasta piata a exporturilor. ‘Mediul de afaceri Me de afaeeri din tara noastra a fost influentat favorabil de urmatorit Factor + cresterea produsulu intern brut + inflata in curs de normatizare = pata interna in erestere ~ — lajera devalorizare a Teului a favorizat exporturite = potentialul important de dezvoltare al agricul suetic + avantajul competitiv in termen de salarizare si ealificare a fortei de munca + ivelul de trai in crestere turismului si sectorului In sens negativ au influentat urmatoriifactori: incapacitatea gestionarii corespunzatoare a fondurilor curopene = infrastructura = eiigrarea masiva a fortei de munca califieata si in special a tinerilor Crejterea absorbjiei fondurilor europene, continuarea proiectelor de investtii in infrastructura, reducerea numarului de personal calificat cafe emigreaza, sunt si vor trebui sa ramana prioritati ce vor contribui ta imbunatatirea mediului de afaceri din Romania, In acest context ciffa de alaceri a Automobile Dacia a inregistrat 0 erestere usoara in 2014 comparativ cu 2013 chiar daca volumul productiei comercializate a seazut compartiv cu anul anterior ‘Vanzarile pe piata din Romania au erescut in 2014 comparativ cu 2013, fiind sustinute, ea si in anul precedent atat de aplicarea programului de reinnoire a parcului auto cat si de o crestere a cererii de vehicule noi din partea persoanelor juridice. Desi au inregistrat o usoara scadere, vanzarile pe pietele externe continua sa fi si pretul vehicnlelor maren Dacia, sustinute de calitatea,Habilitates Raport de gestiune 31 decembrie 2014 Mediu fiseal Rominia a conti at si in 2014 procesul de adaptare a legislatie’ nationale Ia directivele Uniunii Europene. Anu! 2014 s-a caracterizat prin continuarea aplicarii unor masuri fiscale menite sa sprijine mediul de afaceri: ea CAS si acordarea facilitatiéfiscale privind profitul reinvestit find doua masuei importante prin care s-a wrarea unui ritm ridicat de crestere economica pe termen lung si dezvoltarea unei economiii ‘competitive. Pe de alta parte, modiicarea frecventa a legisla ‘cu impact negatiy asupra mediului de afaceri fiseale si introducerea unor noi impozite constituie elen 2. COMERCIALIZARE S.C. Automobile S.A. a realizat in anul 2014 0 ciffa de afaceri de 18.833 milioane lei, cu 2.34 % mai mare decdt cea realizata in anul 2013, lei 2013 2014 20142013 VANZARI AUTO. 10.072 10.233 1.60% Intern BI 953, Extern 9341 9.380) VANZARI PIESE SCHIMB 518, 523, intern 265 259 extern 250) 264 VANZARI PIESE MECANICE on 979) 1568% intern "4 116 56,76" extern 398, 863 44.31% VANZARI CKD 6.350 6.255 21.50%. VANZARIALTELE 3 843, 631% TOTAL 18.402 18.833 234% Contributia vanzarilor de autovehicule 54.3% din ili externa, de 30.37% Vanzarile de coleetii (CKD) au inregistrat 0 usoara diminuare de 1.50% comparativ cu anul 2013, Vanzarile de piese mecanice au cunoscut o crestere imporianta de 45.68% pe total, alimentata atit de eresterea la 56,7686, cit sila extern cu 44,31% fata de anul 2013. realizarea ciftei de alaceria fost de 10.233 milioane lei (reprezentand de afaceri), in erestere cu 1,60% fata de anul 2013, Comparativ eu vanzarile de vehicule pe piata Fe au inregistrat o usoara diminuare de 0.65%, vanzarile de vehicule la intern au inregistrat 0 crestere Cita de afaceri realizata din alte activitati a inregistrat o crestere de 6,319% comparativ cw anul precedent S.C. Automobile DACIA SA, Consitiul de A Raport de gestiune 31 decembrie 2014 jor in perionda 201 int astfel: NUMAR 2013 2014 201472013 VEHICULE DACIA LOGAN Berlina 6970 : 6.970 DACIA DUSTER. 87.356 5976, “71.380 DACIA DUSTER FAZA Il 32.418 158.245 125.827 DACIA SANDERO Il 46.210 20,309 25.901 DACIA SANDERO I STEPWAY 67.645 24.213, BAZ - DACIA LOGAN I 84.838 77448 “7394 DACIA LOGAN MCV I 17.740 42.630 24.890 TOTAL VEMCULE 33.177 338.817 4360 CKD in unitati de vehicule DACIA LOGAN Berlina 157.480 68.017 DACIA SANDERO 3603518 139.818 DACIA DUSTER 289.731 212.208 DAGIA LOGAN Pick-up 18.810 18.291 DACIA LOGAN MCV 77.085 78.488 DAGIA LOGAN Fourgon VAN 7.818, 9.734 DACIA SANDERO I 43.675 183.46 139,786 DACIA LOGAN IL 11.186 122.330. TT LODGY 160.876 45.386 “TVTADO KANGOO 40.177 29.748 “1029 LBIA (Aviovay) 59.608 79.095 1987 Dokker 76.737 76.737 TOTAL CKD 1232.71 1.061.313 “171.401 ‘Vainzarile totale de autovehicule DACIA se ridiea in anul 2014 la 338.817 unitai in seadere cu 4.360 unital ata de anul 2013. Cu 174.221 unitaqi vindute, Duster si-a mentinut suecesul de piata, in 2014 vanzandu-se eu 54.447 unitati mai ‘mult deeat in anul precedent, Duster a reprezentat 51,422 din totalal vanzirilor. Crestere importanta (140,308) au inregistrat si vanzavrile de autovehicule Dacia Logan MCV faza Il, volumul de vehicule vandute fiind de 42.630 unitat, adicd 12,58% din total vanzari vehicule, In anal 2014, Automobite Dacia a comercializat la export colectii de piese si accesorii pentru autovehicule, totale find de 1.061.313 eolectit echivalent vehicule, in scadere cu 171.401 unitati comparativ ew S.C. Automobile DACIA SA n de Admin Raport de ge 31 decembris ©2014 3. PRODUCTIE Comparativ cu 2013, in 2014 productia de vehicule a inregistrat 0 usora seadere (4,015 vehicule). Structura productiei pe tip in perioada 2013+ 2014 se prezinta astel EHICULE, 2013 2014 201472013 DACIA LOGAN Berlina 6.966 : 6.966 DACIA LOGAN MCV 1 = =r DACIA LOGAN MCV I 17.581 42.631 25.050 DACIA DUSTER 87.359 15.975 “7 38 DACIA DUSTER II 32.236 158.275 126.059 DACIA SANDERO II 46.231 20.310) 25.521 DACIA SANDERO II STEPWAY 67.650 24.218) aaa DACIA LOGAN IL 84.850) 77.450 -7.400 Total 32.874 338.859) 4015 4. RESURSE UMANE, Direetia Resurse Umane elaboreaza si pune Tn practic’ politica de resurse umane la nivelul Grupului prin: . urarea resurselor umane nevesare . rea calificdri si nivelului de competente necesare intregului personal © ameliorarea continu a securtaqii munci gi sanatayii salariatior area si yestionarea unui sistem de promovare a inovarii partici ative in cadrul Grupului Dacia, Axele prioritare care au vizat politica de resurse umane in anul 2014 au Fost ‘+ managementul alocarit fortei de munca © formarea personatului + dezvoltarea talentelor bazata pe diversitate, atragere tale © sporirea salariatior, le, parteneriate pe diverse teme: sjjamentului salariailor prin managementul performantei si motivarea corespunzitoare a In conformitate eu preveder incetat contractul indi Comtactului Coleetiv de Munea si procedurilor interne, in cursul anului 2014 au dual de munca, cu benefieii banesti, 185 salariaji: ADSA. Evolutia efectivetor de personal . aga cum este prezentata in tabelul de mai jos, regrupeaza si influentele davorate ngajaritor, pierderilor naturale si migearlor interne. Societe Ne salar i 2013, 2014 20142013 S.C. Automobile DACIA S.A Tea) Tas 70 S.C. Automobile DACIA SA Consiliul de Adm port de gestiune 31 decembrie 2014 5. INVESTITH, SUBVENTH PENTRU INVESTITIL INVESTITIL Evolutia investifilor corporate in anul 2014 comparativ cu 2013 a fost urmatoarea mil. lei Explica 2013 2014 ‘A. Tnvestifinin curs de realizare la | Tanuarie (valoare bruta) 47 333,88 B. Costul investifilor efectuate in cursul anului 550,82 342,26 C. Puner’ in funeyiune in eursul anului 1.060,35 429,49 = presaj 02 17,86 = caroserie 128,09 1,72 - vopsitorie 2.02 8.88 = montaj ge! 37.16 9.26 + informatica si tehniea de ealeul 2.90 113 inginerie.cercetare.d 6.05 5.70 luminiw 59,04 19.08 = motor.cutit vitez 225,70 99,47 + logistica 8.89 7.08 = comercial Ot 0 = POE uilaje furnizori 29.64 ~altele 0.76 = mentenanja 529 -RIR Las -Matrije DACIA, B71 -utilaje specitice UMD 40.02 -Mecanica DACIA (punti) 96,17 -Presate Dacia 0 -calitate 287 D. Valoarea investtilor nepuse in functiune fa data de 31 decembrie 246,64 (valoare bruta) E- Investiit in curs (valoare bruta) ce urmeazi a fi puse in funeqiune 246,64 in perioada urmatoare, din care: + presaj = vopsitorie ~ montaj general ~turatorie aluminiu logisticw informatiea,tehnica de = POE utilaje furnizori -RIR -motor,cutii viteza inginerie, cercetare, dezy produs ntenanta Matrite DACIA Presate DACIA calitate utile speci ce UMD, -altele nica DACIA (punt) 94.40 S.C. Automobile DACIA SA Consiliul de Administragie Raport de gestiune 31 decembrie 2014 Evolutia investtilor necorporate in anul 2014 a fost urmatoarea: rib. lei 2013, 2014 nevorporale in curs de realizare 0.55 018 B. Costul investtiilor necorporale realizate in ccursul anului 0.43 327 C. Puneri in funcyiune 0,80 338 + licenge 042 2,36 + programe informatice 0,38 1,02 D, Valoarea investitiilor necorporale nepuse in funcfiune la 31 decembrie care’ 0417 0,06 = licenge 0 0,06 = programe informatice 0417 0 ENTRU INVESTITIE La sfarsitul anului 2014 se inregistrau subventii incasate in suma de 136.131.S07 lei 2013: 134.920.104 le), pentru care sea inregistrat, pina fa aceasta data, amortizare pentru imobilizarile subventionate in sma de 77,015,182 lei (2013: 63,889,832 le), subvemtia neta flind de $9,116,325 lei (2013: 71.030.272 lei). 1014 Automobile Dacia a beneficiat de subventi astfet au fost aprobate subventii pentru urmatoarele proiecte italii Automobile Dacia de a rispunde noilor eeringe ale pict = *Cresterea capa prin produse atirea proiectelor - etapa esentiala in objinerea fondurilor nerambursabile © urmare a Cererilor de rambursare aferente proiectelor, soeietatea a incasat urmatoarele subventi = 1,092 mii lei pentru proiectul “Eficienta ene = 378 mii lei pentru proicetul “Cresterea capacitajii Automobile Dacia de a rispunde noilor eeringe ale piejei prin produse inovative - 839 mii lei_pentra proicctul “Pregatirea proiectelor - etapa esenfiala in objinerea fondurilor rnerambursabile" ry La 31 decembrie 2014, Societatea are semnate proiecte de finantare care se refera la investiti in curs asumate a caror valoare bu de $8.268.051 lei, Din totalul acestor investii valoarea finantata este de 33.44.853 lei Totodata, Societatea a integistrat pana la 31 Decembrie 2014 investiit in valoare de 327.496.000 lei aferente unor proiecte pentru care au fost primite subventii in valoare de 129,940,000 lei, proieete care la data bikantului se aflau inea sub monitorizarea autoritatilor finantatoar, S.C, Automobile DACIA SA. Con: Raport de gestiune 31 decembrie 2014 6. POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUL Politica de me platformet DACIA 2014 are In baza politica de dezvoltare durabila a avand ca obiectiv asocierea la imperativele economice, sociale si de mediu. ‘upului Renault Angajamentul nostru se bazeazd pe urmatoarele prineipii major + Respectarca exigentelor legale gi a altor exigente aplicabile aspeciclor de mediu ale activittilor, produselor ‘sau servietilor. + Perenizarea yi ameliorarea in permanent a sistemului nostru de management de mediu intarindu-l prin ade7iunea tuturor colaboratorilor $i prestatorilor. + Diminuarea impacturitor de mediu (deseuri, emisié atmosferice, evacuari apoase, ete) prin finerea sub control a procesetor si instalatilor, si integrarea preveniii poluatior ined din concept + Dezyoltarea unui demers permanent de pastrare a resurselor naturale, + Garantarea e& furnizorii i prestatorii respect politica, obiectivele gi exigentele privind medi = Munca in perfect transparenga cu administra si parle interesate. ~ € Automobil conforma Managementul de mediu in anul 2014 de la Dacia a avutin vedere prevenirea polutrilor accidentale concomitent ‘cu diminuarea impacturifor asupra-mediului, In acest context, investitile de mediu in anul 2014 in valoare de 5,007.33 mii lei, au urmait + Moderizare rejele sistatie apa potabila: Sistem gestiune tehni = Reabilitare eanalizari ape uzate si tratare ape uzate: Instaltie tratare ape uzate vopsitorie: ul Motoare);, ~ Refele de apa pentru incendiu si sisteme de detectie a incendiilor Realizare refea apa hidrani Centralizat de stingere Incendiu; Mijloace de colectare deseuri si stocare deseuri: Adaptare zone de stoca de span in vederea transportului = Instalatiiaspiratiinoxe: Etuva aplicare ceara - modificare sistem de evacuare noxe: = Economisirea resurselor nat transformare electrice nizarea comunicarii de medi, Dacia detine autorizatia i ta de mediu nr 114 revizuita in 03/03/2011 si nu are oblig scalizata fas & potabilizare apa; = Modemizare Turn de racire - Carter Cilindru (departam Montare instalatit SPRINKLERE: e intermediare deseuri pentru bene fale: Sistem gestiume tehnica eentralizata GPC ~ Aer comprimat si Posturi de In perioada 09.06 -12.06.2014, pe platiorma Dacia, la Centrul Logistic RIR — ILN, depozitul de deseuri de la Davidesti, Matrije Dacia, Presate Dacia gi Centrul de Piese de Schimb de Ia Oarja s-a derulat auditul de supraveghere Exten SGS ISO 14001 Auditorii au certificat faptul c& Sistemul de Management de Mediu este conform cu exigentele normei ISO 14001, remarcand progresul in ceca ce priveste implicarea, standardizarea, curdjenia generals, reactivitatea tuturor celor implica, dar si faptul c& Sistemul de Management de Mediu este efieace. Bune practic’ notate de auditori + Volumul investtilor dedicate reducerii poluarii generate si atingerii conformarii cu cerintele legale de medi = Competenta echipei coordonatoare a SMM: Fe a personalului in problematical = Gradul de implie izarea sistemului de comunieare interna; = Reactivitatea sistemului pentru tratarea anomaliilor sau neconformitstilor de mediu: = Integrarea actinilor de control ope nilor stabilite tional pentru activitatile generatoare de aspecte de mediu in cadrul ivelul posturilor de lucru (standardizarea postului de lucru): -a si curtenia la posturile de Iueru = Performantele de mediu objinute Wo S.C. Automobile DACIA SA Consitiul de Administratie Raport de gest 3B decembrie 2014 7. ACTIV NET La sfirsitul anului 2014 activul net se ridi cu 1,16% fata de sf jul anului 2013, iil ei NER (n Activ Perioada ‘Total active | Total datorii_| fond de net 31.12.2013 7291 3.634 2. 3.687 8. ACTIVITATEA FINANCIARA Contul de profit si picrdere Contul de profit si pierdere al S.C, Automobile B ica S.A se prezinta in perioada 2013-2014 ast: Abatere DENUMIREA INDICATORILOR dec.13 deel 14idec2013, Citra de afacert 18.402 | __‘18.883 2 Productia vinduta 2419 13.095 10.27% Venituri din vinzarea marfurilor S983 5.138 TI2% VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL, din care: 233% Productia vinduta 10.27% Venituri din vinzarea marfuritor “T2% Vartatia siocurilor 3B “D1 30% Alle venituri din exploatare 3 % ‘CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL din care: 18055 2.22% Cheltuieli ew materile prime st materialele 10.173 410% consumable Alle cheliuieli materiale 109 “12.80% Alte cheliuieli din afara (eu energia sr apay 119 630% Gheltiel privind marfurite 0a “102% CheltufelT eu personalul 1067 1.089 2.06% Alte cheltwieli de exploatare 138 1507 480% TAT DIN EXPLOATARE -Profit oo) 59 699% ~Pierdere S.C. Automobile DACIA SA. Consitiul de Administ Raport de gest 31 decembrie 2014 Abatere DENUMIREA INDICATORILOR dec.13 deet4 | dec.201-4/dec.2013 VENITURI FINANCIARE-TOTAL din care 1 19 -20,13% Venituri din dobanzi 7 i =35,29% Alte venituri inaneiare 13 108 “18.18% ‘CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL din eare: 6 7 8.05% ‘Cheltuieli privind dobanzile 2 Alte cheliiel Hnanetare 2s “29,78% REZULTAT FINANCIAR ou 8] =4021% [ REZULTATUL CURENT _ Profit 332 01 20,78% “Pierdere - - VENITURI TOTALE, 18.633 19.035 216% CHELTUIELI TOTALE 18301 TRO3 182% REZULTATUL BRUT Profit Z 332 401 20,78% “Pierdere IMPOZITUL PE PROFIT. 2» 680,00% VENIT DIN IMPOZIT AMANAT (cont 791) REZULTATUL NET AL EXERCITIULUT “Profit 37 372 10,39% “Pierdere ~ Datele din anul 2014 si anul 2013 sunt comparabile deoarece s-au aplicat aceleasi standarde contabile Cresterea considerabila a productici vandute cu 10.27% compensata cu diminuarea yeniturilor din vanzarea marfurilor 14,12% a dus lao crestere moderata a cifrei de afaceri cu 2.34% comparativ cu 2013, Rezultatul din exploatare se ridica in 2014 la 459 mifioane lei. in erestere cu 6,99 % fata de anul precedent. Rezultatul financiar a inregistrat o ameliorare a deprecierii fata de anul precedent, valoarea pietderii din activitatea finaneiara fiind de $8 mili. 1 in special de fluctuatiile cursului de schimb valutar si a. volumulut tranzactilor in devize Intrucat Automobile Dacia a optat in scop fiscal pentru metoda de amortizare acelerata a aectivelor la punerea in Fianctiune in anu! 2013 nu a datorat impozit pe profit. In anul 2014 impozitul pe profit inregistrat este de 29 mil ei fiind influentat favorabil de deducerile in vigoare, S.C, Automobile DACIA SA. Consitiul de Adn Raport de gestiune 31 decembrie 2014 CAP. HT POZITI VANCIARA LA_31 DECEMBRIE 2014 BILANTUL INCHEIAT LA 31/12/2014 mil ei TNDICATORT Sria201s | si.t2a014 acriy X__ACTIVE IMOBILIZATE sor 3a 1. IMOBILIZARI NECORPORALE, 1 1 TE_IMOBILIZARI CORPORATE 3.639 334 Teerenuri siconstruet 1320 1286 Tastalattehnive st magia 1959 780 SAME insta ie 15 Tavansuri ua 255 TH_IMOBILIZART FINANCIARE a 7 in care Scr deinute a enitie alate = 378 B__ACTIVE CIRCULANTE 3580 3a T_STOCURT 357 380 Th_CREANTE 1707 307 TH_TNVESTITI FINANCIARE TV. CASA SI CONTURITA BANGI Tae 190 ©_CHELTUIELT IN AVANS 0 5 TOTAL ACTIV Tr Tse PASIV D__ CAPITAL SI REZERVE CAPITAL TE 25 T_Din care: capital subseris virsat Ta 250 T_ PRIME LEGATE DE CAPITAL, z z TH REZERVE DIN REEVALUARE sod ( a os old D WV. REZERVE 27 3 Rezerve legate 2H 260 Alte reeenve 6 7 V__REZULTATUL REPORTAT Profit reportar 7 z Pierderea neacoperita v v Vic REAULTATUL ENERCINULUE Profit w 3 TOTAL CAPITALURT Sm 3087 E_DATORI CE TREBUIE PLATITE INTICO PER. DE UN AN Sa 3140 e datorate institution de ered 7 ° Davoritcomerciale—furnizort uae 2078 “Alte datori,inclusiv datoriifisealesialie dat, pt sigur welale 16H 168 T__DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR.O PER>1 AN 165 162 G. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SE CHELTUIELI 118) 100 VENITURHIN AVANS 7 ia TOTAL, PASIV 7a Tas? S.C, Automobile DACIA Sa, Consiliul de Ad Raport de gestiune 31 decembrie 2014 Evaluarea pozitiei financiare se realizeaza prin analiza activelor, datoriilor si capitalului propriu, 1. ACTIVE Activele imobilizate Evolutia activelor imobitizate in 2014 se prezinta astfel: Nbatere INDICATORI 31.12.2013 | 31.12.2014 % 1 IMOBILIZARI NECORPORALE T T 0% 1, IMOBILIZART CORPORALE, 3.639 3304 “673% 1 Terenuri si construct 1320 1286 “258% 2.Tstalati tel 1.959 1810 “607% S.Alte Tnstalat 18 1S | __ 16.07% “Avansuri si imobiliziiri corporale in curs 322 =26,02% Ti, IMOBILIZARI FINANCIARE, or 277 |__354,10% din care: Actiuni definute Ia entitigile afiiate 38 274 | 372.41% AL_ACTIVE IMOBILIZATE 3701 3672 078% 4m totalul activelor imobilizate ponderea este detinuta de imobilizarile corporate cu 92.43% urmate de cele financiare cu 7.54% si de imobilizarile necorporale cu 0,03 %, O erestere importanta au inreyistrat-o imobiliza uurmare a achizitionarii a 48,95% din actiunile Renault Tehnologie Roumanie in aul 2014 Activele circu: aia activelor frculante la 31/12/2014, se prezinta astfel mil le INDICATORI 31.12.2014 % STOCURT 150 SHAS% NTE 1.502 =15,00% = _Creane 1352 =189% = Alte ereante 150 “61% INVESTITH FINANCIARE z = : CASA SI CONTURI LA BANCT 1490 31% ACTIVE CIRCULANTE 3a72 302% Comparativ eu 31.12.2013, la 31.12.2014 se constata o scadere a activelor cireulante totale eu 302%, datorata seaderit creantelor cu 15% urmare a demersului de ineasare la termen, Creangele comerciale au inregistrat 0 scadere de 1.89% iar celelalte creante (in special ereante fiseale) au eunoscut scadere cu 61.44% in comparatie cu anul precedent. Aceasta s-a datorat incasarii creantelor fiscale (TVA de recuperat si-a micsorat soldul cu 199 mil lei, iar ereanta de impozit pe profit din 2013 in suma de 39 mil lei a fost recuperata in totalitate). Creantele comereiale sunt recunoscute si in wecolectabile, Provizionul este constituit a facturilor minus provizioanele pentru sumele a dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele, incasabile sunt integistrate pe cheltuieli cand sunt idemtficate Creantele Stocurile ccunpscut o erestere de 34.45% fia de 2013, aceasta datorindu-se in principal cresterii stocului de piese S.C, Automobile DACIA SA Consitiul de Administ Raport de gestiune cumparate, eresterii volumului productiei in curs de executie si impactului fuziunii cu societatii Matrte Ds 1 ianuarie 2014. SAdela Costul stocurilor include toate costurile suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se wasese in prezem, respectiv ~ materi prime: costul standard valabil pentru un an, Diferenta dintre costul standard si cel din comanda’ costal ‘actual se inregistreaza in "Diferente de pret aferente materilor prime/POE”; = materialele consumabile sunt valorizate la cost mediu ponderat = productia in curs: valoare material plus valoarea de transformare; Produetia in curs de executie se determina prin invemtarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tchnice de constatare a gradului de Finalizare sau a stadiului de efectuare a operatillor tehnologice si evaluarea aeestuia pe baza costurile de productie, ~ produsele finite: la costul de fabricatie format din costul materialelor directe si cel eu manopera plus cheltuielile indirecte atribuibile, Disponibilitqile banesti sunt plasate in cea mai mare parte in depozite bancare pe crestere de 2.34 % atingdnd valoarea de 1.490 milioane lei, men scurt si au inregistrat 0 2. DATORIL Situafia datoriitor a 31/12/2014, se prezinth astfel mil tei Abatere INDICATOR % DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN 3304 3140 [4.96% ime daforate institujilor de credit : Z 7 Datorit comerciale —fumnizort Ss 2975) Avansunt ineasae in coniul comenzilor 5 30 | 500,00% Efecte de comer] de plitit, 35 = ‘Alte datori, inclusiv datorifiscale sv alte datorit penta cry Bs. 1157% asigurari sociale DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAT 163 12 | 061% MARE DE UN AN Datorii comersiale —Tumizon 7 = Alte daiorit, inclusiv datori fiseale stale datorii pentru 163 Ta] 061% asigurari sociale In toalul datorilor ce trebuie plate into perionda de un an, ponderea este definuta de datorile comerciate ew un procent de 94.75%. inreaga valoare a datorilor comerciale tebe pita in ma pagn de wn an Datoriile comercale sunt inregistrate fa valoarea de cost care repvezinttvaloarca juste a datorie ce va fi pitta in viitor pentru bunurile si servieile prime. Volumul datoriilor ce trebuiese platite intr-0 perioada de un an a inregistrat In sfirsitul anului 2014 o seadere de aproximativ 5% comparativ cu 2013, aceasta datorind e reprezinta datorii comerciale-furnizori, pe cand celelalte datori, inclusiv se scaderii cu 5,35% a sumelor gistrato crestere de 11.57%, ale, au ine Soldul datorilor comerei eu 2013, le-furnizori a seazut ca urmare a miesorarié volumului achizitiilor de la furnizori comparativ Societatea are in desfasurare un contract de natura Ieasingului financiar (163 milioane lermen mai mare de un an) pentru un depozit logistic situat in Oarja, judetul 15 ani, cu posibilitatea prelungir datorie ce trebuie platita pe ges, Durata totala a contractului este de ‘u 14 ani (2x7 ani). Conform contractului, Socictatea plateste o ehirie anuala de 3,9 joane EUR, platibila trimestral, in avans si care este indesata anual pe baa indicelui EU HCIP;,valoarea reziduala S.C, Automobil Consiliul de Ad Raport de gest 31 decembrie 2014 DACIA SA. Conform tratamentului de leasing financiar pare totala de 163 milioane | 3. CAPITALUL PROPRIU Situatia eapitalurilor proprii la 31/1 2014, se Societatea a inregistrat in contabilitate cladirea si terenul alferent, in care sunt amortizate liniar pe durata contractului prezinta ast: mil lei INDICATORT 312.2013] 31.12.2014 ‘CAPITAL SOCIAL 2542 PRIME LEGATE DE CAPITAL 2 REZERVE DIN REEVALUARE - sold C a3 REZERVE 297 32 241 260 Alte rezerve 56 Za REZULTATUL REPORTAT Profit reportat 0 2 Pierderea neacoperita _ Vi_ REZULTATUL EXERCITIULUL Profit 337 372 Repartizarea profitalui 7 36 CAPITALUL PROPRIU 3.634 3687 4, REPARTIZARE PROFIT In exervitiul finaneiar 2014 Automobile Dacia a im strat un profit net de 371.670.1 5 lei. Repau izarea profitulul aferent anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014 nu a fost inca decisa. Pana la aceasta data, in conformitate cu ccerintele statutare, Societatea a facut urmatoarele alocari din rezultatul exereitiulu finaneiar incheiat la 31 decembrie 2014 + rezerva le = rezerva di metodologice de aplicare (par Dilerenta de 335,634.959 lei urm: ragraful a fost introdus prin punetul 2 din Ordor 2a a fi repartizata ulterior aprobarii situatilor financiare ein suma de 19,982,925 lei conform L31/90 art, 183-(1) si Codului Fiscal art, 22 profit reinvestit de 16.0: 91 lei conform Codului F cal art.19 indice 4,aliniatul 6, snta de urgenta nr.19/2014), normele 16 S.C. Automobile DACIA SA. Consitiul de Administratie Raport de gestiune 31 decembrie 2014 CAP. HI EVOLUTIA PREVIZIBILA A S.C. AUTOMOBILE SC Automobile Daeia estimeaz pentru urmatorii trei ani = mentinerea povitiei de leader pe piata vehiculelor marea Dacia, ametiorarea imaginit de marca Renault si cresterea nivelul de satisfactie globala a clientilor pentru toata gama de vehicule produses cresterea productivita = maximizarea rezultatelor in conditile redresari imeseriilor specifice industriei de automobile. = garantarea compettivitatit industriale prin noi proiecte d aulo si profitand de detinerea in Romania a tuturor CAP.IV CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUI 1, CONTROL INTERN Automobile Dacia a implementat un sistem de control intern, in coerenta eu sistemul de control Renault care include vitati de prevenire / detectare a evenimentelor si riscurilor nedorite precum: frauds, erori, daune, neconformitate, tranzac{ii neautorizate si denaturdri in cadrul raportiri fin Demersul de control intern pus in aplicare acoperd toate domeniile si ate activititile soviet Prioritaite sale sunt = conformitatea cu legile, reglementarile + fiabilitatea si pertinent = conirolul riscurilor pe care compania I faja de alte parti interesate: riscurile de fraud recomandarilor formulate de Directiile Centrale RENAULT: Audit Intern, Control al Riscului jormele interne ale societiqi; inciare, contabile si dk F put nformatiior fi uestiunes senera in exereitarea activitilor sale faja de_partenerii sai i = reducerea expuner = punerea in Intern si Manageme Componentele sistemului de control intern al societauii sunt: Element Deseriere Existenja unui mediv de control reprezinta premiza pentru un sistem control Medial de eonerol tain intern eficient. AUTOMOBILE DACIA a implementat valorile si principiile grupului (ex. etiea), precum si masuri organizatorice (angajarea in cresterea competitivitati, stabilirea de responsabilitati clare in paralel cu un demers de simplificare, respectarea Manualului de Delegare a Autoritii..). oate activititie si procese ‘au ficut obiectul unei evaluari a riscuritor cu ajutoral demersului de cartograliere a riscurilor, flind preva reluarea a demersului de cartografiere la inceputul anului 2015, aferente societa Activitajite si masurile de control (precum separarea de sarcini, Activitati rol pentru de control penta proba, drepturi de acces IT) sunt de implementate riscurilor siexecutate pentru a reduce riscurile semnificative de proces si conformitate Documentatie si informare _ Documentarea principalelor procese si proceduri, care, la randul si, contine 0 deseriere a activitajilor de control-cheie efectuate. Monitorizare si audit Conducerea companici si funetia de Audit Intern evalueazi implementarea V2 sistemulai de crmtro) intern S.C, Automobile DACIA SA Consitiul de Ad Raport de gestiune 31 decembrie 2014 2. MANAGEMENTUL RISCULUI Sistemul de management al riscurilor la Automobile Dacia are tei nivele organizate tip piramida, Primul nivel de control inter este asigurat de citre manager’ impreuna cu toti colaboratorii si consta in identificarea si ppunerea in practica de controale cheie in vedere asigurdrii bunei funclionari a activitiilor si evitarea riscurilor. AL Il-Iea nivel de control intern este dat in principal de Strueturile de Special Proteetia Muncii, Protectia Mediului et) si consta in ~ dezvoltarea si punerea in practica de chestionare de autoevaluare in vederea idemtificirii zonelor cu un nivel de contro! insuficient; ~ realizarea de controale de conformitate in vederea asiguraii respectirii normelor si prevederilor interne si ie (Calitate, Securitate Generala, Al Ill-lea nivel de control este asigurat de auditoriiinterni, care prin misiw sistemul de control pus in aplicare, de audit verifica eficacitatea si eficienta Drectia Generale [Consitul de Administrate a i + Comitet de Etca si Conformitae (°C) ernst st contoae poraice com Alaturi de Comitetul de Ftica (pilotat de Directia Juridica), in anul 2014 a fost pus in aplicare C ‘de Control Intern care are ea principale objective: = evaluarea eficacitati dispozitivului de management al riscurilor side control intern = stabiliren strat cetul de Riscuri si {ide management al riscurilor. In anul 2014 Directile societaqii(directia Financiara, comerciala, fabricatie, logistca, inginerie, resurse umane, servicti de intteprindere, cumparari si informatica) au fost auditate conform planului anual de audit intern, In urma acestor misiuni de audit intern au fost stabilite planuri de actiune pentru a se asigura implementarea recomandirilor si Imbundtaqirea nivelului de control intern S.C. Automobile DACIA SA de Administratie ort de gestiune 31 decembrie 2014 CAP.V SITUATIA ACTIUNILOR S.C AUTOMOBILE DACIA Capital social al $.C, Automobile DACIA S.A la data de 31/12/2014 corespunde unui numar de 25.417.199.387 actiuni comune, nominative cu valoarea nominala de 0,1 leiactiune ‘La sférgitul anutui in Registrul Aetionarilor sunt inregistrayi urmatorii actionai Acfionar Numir acti Procent capital social % RENAULTS.A, 9A27%, Altiach 143.656310 |_0573% Total 25.417.199,387 100 Contabilitatii nr. 82/1991 Prezentul raport a fost intocmit in conformitate eu prevederile OMFP 3055/2009 si republicata Financiare Individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanfelor Publice nr. 3055/2009 eu modificarile ulterioare. Consiliul de Administragic PRESEDINTE MAURE NICOLAS JEAN ETIENNE 19