Sunteți pe pagina 1din 80

Departamentul: Descentralizare i

management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 14
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Elaborarea Proiectelor de ncadrare


pentru anul urmtor colar

COD: PO-13

EDIIA: 1

REVIZIA: 0

ACTUALIZARE: 24.01.2012

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
1.

Cod: PO-13

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

1.2

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela

Elaborat

Filip Crina

Colaboratori la
elaborare

ec. Ctan Simona


Dancu Liliana
1.3

prof. Buda Crina


Georgeta

Verificat

prof. Pop Mariana


1.4

2.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 14
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
responsabil cu
normarea n
ISJMM
consilier plan
colarizare reea colar
informatician
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

Semntura
4

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
ianuarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

3.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 14
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

Informare/
Aprobare

3.2

Informare/
Verificare

3.3

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare

Exemplar
nr.
2
1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM
Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
ianuarie
a.c.
ianuarie
a.c.

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

ianuarie
a.c.

ianuarie
a.c.

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Semntu
ra
7

CMRU

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

3.4

Informare/
Aplicare

Compartiment
Plan
colarizare
Reea colar

Consilier

Ctan
Simona

ianuarie
a.c.

3.5

Informare/
Aplicare/
Pregtire
arhivare

Xerox
(cam. 15)

umlan
Ioan

a.c.

3.6

Informare/
Aplicare

Compartiment
Salarizare
Normare

Consilier

Filip
Crina

ianuarie
a.c.

3.7

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare

UPJ

Directori

ianuarie
a.c.

SITE i
FORUM

3.8

Informare/
Aplicare

UPJ

ianuarie
a.c.

SITE

3.9

Informare/
Aplicare

3.
10

Informare/
Aplicare

Informatizare

Titularii de
sistem i Titulari
ai UPJ
Informatician la
Colegiul Tehnic
Transilvania
Baia Mare
Informatician

Bolo
Vasile
Dancu
Liliana

decembri
e
ianuarie
a.c.
februarie
a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
4.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 14
Exemplar nr.: 1

Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedur reglementeaz modul de elaborare a P de ctre UPJ din judeul Maramure,
supunerea spre aprobare CA al UPJ i spre verificare i validare CMISJ.

5.

Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure.

6.

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale


-

7.

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat
Legislaia MECTS cu privire la modificarea numelor unitilor colare i adresele cu privire la
aprobarea reelei colare de la nivelul judeului Maramure

Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

proiect de ncadrare (P)

3.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
reliefarea tuturor normelor din unitate n P pentru a.u.,
precum i asigurarea normelor titularilor, stabilirea TS care vor
intra n restrngere de activitate sau completare de catedr,
publicarea posturilor didactice/ a catedrelor vacante/
rezervate pentru etapele mobilitii personalului didactic
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 14
Exemplar nr.: 1

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

8.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
Aplicaia RES_UMANE
Comisia de Mobilitate de la nivelul ISJMM
Comisia de Mobilitate de la nivelul UPJ
Proiect de ncadrare
titular de sistem
anul curent colar
anul urmtor colar
Consoiu colar
Asociere Temporar
restrngere de activitate
Consiliu de Administraie

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

UPJ
CMRU
FORUM
SITE
ARU
CMISJ
CMUPJ
P
TS
a.c.
a.u.
C
AT
RA
CA

Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de elaborare a P cuprinde:
ARU actualizat (n format electronic) de ctre Bolo Vasile
P elaborat de CMUPJ i aprobat de ctre CA al UPJ, verificat i validat de ctre CMISJ
adresele ataate P de ntiinare a organizrii concursului n vederea stabilirii titularilor crora li se
restrnge catedra, funcie de P transmise de ctre UPJ
Anexa nr. 1 la P cuprinde C i AT
Anexa nr. 2 la P cuprinde planul de colarizare aprobat de ctre ISJMM
Anexa nr. 3 l aP cuprinde detalierea componenei catedrelor titularilor i a posturilor didactice/
catedrelor/ orelor rzlee libere pentru a.u.; pe lng cele menionate sunt cuprinse i lista orelor/
posturilor disponibile din cadrul UPJ pentru titularii din alt UPJ din C sau din alt UPJ din aceeai
localitate
Anexa nr. 4 la P lista TS aflate n completare de catedr sau n RA
Anexa nr. 5 la P lista posturilor didactice/ catedrelor i a orelor rzlee vacante pentru a.u.
Anexa nr. 6 la P lista posturilor didactice/ catedrelor i a orelor rzlee rezervate pentru a.u.
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU
conexiune Internet
P elaborate de ctre fiecare UPJ
ARU actualizat

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 14
Exemplar nr.: 1

Registrul de intrri al mobilitii personalului didactic (nregistrat n prealabil n Registrul de intrri


ieiri al ISJMM)
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Actualizare Aplicaie RES-UMANE (ARU). ntocmire i distribuire PO
CMRU ia legtura verbal cu Bolo Vasile n vederea actualizrii ARU. Bolo Vasile actualizeaz ARU i
o transmite CMRU n vederea publicrii pe SITE. CMRU public actualizarea pe SITE.
CMRU ntocmete prezenta PO, iar dup aprobarea de ctre conducerea ISJMM o public pe SITE n
format PDF.
Termen: decembrie ianuarie a.c.
Pasul 2
Elaborarea P
Pentru elaborarea P, UPJ va ine cont de urmtoarele:
a) Constituire norm titulari
UPJ constituie norma titularilor conform MOB. Nu vor aduga ore peste norma stabilit de lege
titularilor atta timp ct la nivelul localitii/ judeului exist titulari aflai n situaia completrii de
catedr sau RA.
Constituirea normei titularilor se face cu acordul cadrului didactic.
Pentru a constitui normele corect este nevoie ca directorii de UPJ care au titulari cu norma n mai
multe UPJ s colaboreze ntre ei prin adrese scrise, pentru a nu fi pltite titularilor ore n baz mai mult
dect este norma titularului, conform LEN-262(3). Recomandm unuia dintre directorii UPJ n care
cadrul didactic este titular (ca urmare a acordului verbal dintre directori) s emit o decizie de
constituire a normei pentru aceste cadre didactice.
n ce privete constituirea normei titularului dintr-un UPJ ntr-un alt UPJ unde nu este titular la
nivelul aceleiai localiti sau la nivelul C, recomandm directorilor s colaboreze ntre ei prin adrese
scrise pentru rezolvarea normelor titularilor n aceast etap de constituire a normei, pentru a nu-i
mai obliga s depun dosare n diverse perioade. Reformulm: un cadru didactic titular doar ntr-un
UPJ i se poate completa norma pn la numrul maxim de ore prevzut de lege ntr-un alt UPJ (n care
nu este titular), din aceeai localitate, n aceast etap de constituire norm. Recomandm, i n
acest caz, directorilor UPJ s emit decizii de constituire a normei. i n acest caz nu mai este nevoie a
atepta perioada de toamn, n care titularii s fie nevoii s-i ntocmeasc dosar de completarea
normei i s participe la diverse edine publice.
Recomandrile de emitere a deciziilor de constituire a normei titularilor s-au fcut doar pentru
constituirea normei n a.u.
b) ntregirea normei titularilor
Cadrele didactice titulare n dou sau mai multe UPJ pot solicita ntregirea normei la unele dintre
acestea printr-o cerere adresat CA al UPJ n cauz. CA al UPJ soluioneaz cererea de ntregire, iar
directorul UPJ emite decizia de ntregire a normei (decizie care va fi comunicat prin adres scris
tuturor UPJ unde a fost titular i naintea ntregirii normei). Depunerea cererii la CA al UPJ,
soluionarea n CA al UPJ i emiterea deciziei de ntregire de ctre director se face n etapa de
constituire a normelor/ de elaborare a P, respectiv n perioada de pn-n 25 ianuarie 2012. Dup
emiterea deciziei, aceasta se va transmite n cazul TS i pe email-ul mdcoroiu@yahoo.com scanat.
n P al UPJ aceste cadre didactice vor figura cu norma ntregit, conform noii decizii emise pentru
perioad nedeterminat de ctre director. Noua decizie de ntregire va fi trimis de ctre director n
regim de urgen tuturor UPJ-urilor unde a fost titular anterior emiterii deciziei.
c)

Transferarea TS care au fost detaai n interesul nvmntului pentru nesoluionarea RA

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 14
Exemplar nr.: 1

TS care au fost n RA n anul colar 2011-2012 i au fost rezolvai prin detaare n interesul
nvmntului pentru nesoluionarea RA, pot deveni titulari ai UPJ unde au fost detaai n a.c.,
ncepnd cu 01.09.2012 (adic din a.u.), n urmtoarele condiii:
depun o cerere la CA al UPJ de transfer pentru restrngere de activitate pn la data de 11
ianuarie 2012
CA al UPJ i comunic acordul/ refuzul pentru transfer cadrului didactic pn la data de 25
ianuarie 2012
tot pn la data de 25 ianuarie 2012, directorul UPJ transmite o adres la ISJMM (domnului
Coroiu Mircea Dumitru, cam. 9) cu urmtoarele ataamente.
acordul de transfer dat de CA al UPJ cadrului didactic
o copie a crii de identitate
copii dup documentele/ diplomele de studii, nsoite de copii dup foile matricole
o copie a ultimului act de numire (ultimele pot fi valabile numai cu precedentele)
o copie a deciziei de detaare pentru nesoluionarea restrngerii de activitate
o copie a procesului-verbal al CA al UPJ
acordul va fi transmis, obligatoriu, i UPJ de unde s-a fcut detaarea n aceeai perioad
CA al ISJMM analizeaz adresele UPJ pn la data de 8 februarie 2012, stabilind lista final a TS ce
vor fi transferai cu 01.09.2012
acestor cadre didactice li se vor emite decizii de transfer de ctre ISJMM (fr s mai depun
dosare suplimentare) n perioada de emitere a deciziilor de transfer pentru RA, respectiv pn-n
22 martie 2012
n P aceste cadre didactice vor figura cu norma ntreag la noul UPJ, conform aprobrii date de ctre
CA al UPJ i a deciziei ce va fi elaborat de ctre CMRU. Pentru emiterea deciziei, CMRU va supune
aporbrii CJ modelul de decizie i va ntocmi un referat privind emiterea deciziilor, pe care-l va supune
aprobrii CJ i conducerii ISJMM.
Noile posturi/ catedre ale acestor TS nu vor mai figura n Anexa nr. 5 a P ca vacante n UPJ n care s-au
transferat.
d) Completarea ARU de ctre fiecare UPJ
Fiecare UPJ va prelua actualizarea ARU de pe SITE Aplicaia RES-UMANE i o va completa conform
indicaiilor. Fiierele specifice (pe CD/ DVD sau stik; la ISJMM nu mai avem unitate de dischet) vor fi
predate o dat cu dou exemplare listate i semnate CMISJ. V rugm s v asigurai n prealabil c
pot fi copiate de pe CD/ DVD sau stik.
e) Anexele P
Prima pagin centralizatoare, cuprinde numrul de norme auxiliare i nedidactice la nivelul UPJ (se
introduc de mn), numrul de norme didactice i totalul acestora (se vor centraliza din Anexa nr. 3 la
P), precum i numele n clar al membrilor CA al UPJ care aprob P, precum i semnturile acestora. Se
vor marca prin nume i semntur i de ctre liderul de sindicat din UPJ, n caz contrar directorul UPJ
va meniona refuzul acestuia de a-l semna. Recomandm semnarea pentru elaborarea P de ctre
CMUPJ (n mod obligatoriu directorul) i obligatoriu - aprobarea P n CA al UPJ.
Anexa nr. 1 va cuprinde C n care coala este cuprins, respectiv toate UPJ din C pentru care CA ale
UPJ au semnat contractul specific. Recomandm ca prima coal care se va trece n aceast anex s
fie coala care va organiza concursul de ocupare a posturilor din cadrul C. O a doua opiune este AT
ntre UPJ-uri; i n acest caz vor trebui trecute toate UPJ-urile din AT. Dac coala nu opteaz pentru
includerea n C sau AT, aceast anex nu va conine nicio UPJ pentru c coala este hotrt s-i
organizeze singur concursul de ocupare a posturilor.
Anexa nr. 2 va cuprinde Planul de colarizare al UPJ, respectiv toate clasele/ grupele de elevi/
precolari cu care a funcionat coala n 2011-2012, precum i cele propuse pentru anul 2012-2013, pe
nivele/ clase/ forme de nvmnt/ filier/ profil/ calificare/ specializare, conform rezultatului
discuiilor dintre director i Comisia Judeean Plan colarizare. Se vor introduce de mn sau se vor
prelua din ce s-a transmis deja pe component la ISJMM.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 8 din 14
Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 3 cuprinde descrierea catedrelor titularilor de sistem i ai colii, precum i a catedrelor
vacante/ rezervate libere pentru anul 2012-2013. Dac pentru anul colar 2012-2013 UPJ a acordat un
concediu fr plata unui titular, atunci n aceast anex vom avea dou poziii, una n care va figura
titularul cu 18 ore i 0 norme i nc o poziie cu aceeai catedr 18 ore (o catedr cu numr: exemplu
CATEDRA_22) i 1 norm cu detaliile aferente (la detalii se va meniona numele titularului i starea de
rezervare a catedrei). Numrul de norme de aici se adun n Prima pagina centralizatoare la norme
didactice. n dreptul fiecrui titular vom scrie fie titular de sistem, fie titular al colii. Pentru posturile
vacante sau rezervate se va alege constituire norm la titular din alt UPJ (se va meniona la observaii
numele titularului pentru care se constituie norma i UPJ n care e titular), director/director adjunct,
vacant sau rezervat.
Pentru titularii n mai multe UPJ se vor menionate la rubrica Observaii fiecare UPJ unde mai are ore i
numrul de ore care l mai are n acel UPJ, conform comunicrii ntre directori prin adrese scrise
(exemplu: coala X 4h; Colegiul Y 9h; Liceul Tehnologic Z 1h).
n aceast anex vor fi cuprini toi titularii colii cu NUME I PRENUME la descrierea catedrei
titularilor, chiar dac este n RA nesoluionat de anul trecut. Practic, acesta rmne titularul colii
pn i d demisia sau pn se transfer n alt UPJ. n cazul n care un titular este n restrngere se va
trece la ore 0.01, iar la norme 0, pentru acest caz particular.
Atenie: titularii crora li s-a emis decizie de ntregire a normei vor figura cu norm doar n unitile n
care i-au fcut ntregirea, iar n UPJ-urile de unde a plecat devin ore libere, ore care figurau n norma
acestor titulari naintea ntregirii.
Pentru fiecare director/ director adjunct titular n propriul PJ se vor trece dou poziii (explicaie
fictiv: directorul are n obligaie 8 ore de matematic):
o poziie cu 18h, 1 norm ca titular cu alegerea disciplinei matematic;
o poziie cu 10h (diferena de la obligaie), 0.55 norme ca director/director adjunct cu alegerea
disciplinei matematic, ore care vor figura i n Anexa nr. 6.
Anexa nr. 4 cuprinde TS din UPJ crora nu li s-au putut constitui norma complet la nivelul C sau n alt
UPJ din aceeiai localitate, precum i TS aflai n RA. CA al UPJ hotrte care este modalitatea de
evaluare: evaluare prin punctaj (conform Mob-Anexa nr. 2) sau prin concurs:
evaluarea prin punctaj: se va trece n aceast anex doar cadrul didactic aflat n RA, dup ce UPJ a
stabilit deja care este aceast persoan;
evaluare prin concurs, conform MOB-46(5), se urmresc paii:
pas 1. - se trec n anex toate cadrele didactice titulare pe disciplina la care exist
restrngerea de activitate
pas 2. - toate Anexele 4a se listeaz ntr-un exemplar, pentru fiecare disciplin, conform
MOB-46(6). Unul din cele dou exemplare de pe coal rmne in ISJ, iar cellalt se ntoarce
n UPJ i va fi publicat n regim de urgen
pas 3. - se organizeaz concursul conform celor planificate i a MOB-46(6) n perioada
pn-n 13 februarie 2012
pas 4. - dup finalizarea concursului, UPJ prin director va transmite la ISJMM care cadre
didactice vor fi radiate din lista de la pas 1. Termenul de transmitere a adresei conform
creia se vor radia persoanele care nu sunt n RA este 13 februarie 2012, conform MOBAnexa 25, II-3b.
(pentru desemnarea reprezentantului ISJMM n comisia de evaluare se va lua legtura n
format scris cu inspectorul colar de specialitate n vederea desemnrii n scris a persoanei;
hotrrea a fost luat n edina CA al ISJMM din data de 10.01.2012)
Dac se va alege evaluare prin punctaj, atunci se va trece doar o persoan n Anexa nr. 4, TS aflat n
RA.
Dac se va alege evaluare prin concurs, atunci se vor trece toate cadrele didactice la acea disciplin n
Anexa nr. 4, urmnd ca UPJ prin director s transmit adresa de radiere a cadrelor care nu sunt n RA.
n aceast situaie, n Anexa nr. 3 se va trece aleator numrul de norme la cadrele didactice aflate n
RA, cu condiia ncadrrii n numrul de norme pe disciplina n cauz.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 9 din 14
Exemplar nr.: 1

Dac un cadru didactic este titular n mai multe coli i pe ansamblu pentru 2012-2013 are cel puin 9
ore, niciuna dintre colile n care este titular nu poate s-l dea n RA.
Anexa nr. 5 cuprinde lista posturilor/ catedrelor vacante. Catedrele sunt preluate dintre cele
constituite n Anexa nr. 3 i se completeaz nivelul de nvmnt, limba de predare, viabilitate, proba
practic etc. Aici se pot trece continuitile prin angajare pe perioad determinat.
Atenie: continuitate se poate acorda doar cadrului didactic care nu este titular. Tot aici se vor marca
tot prin continuitate (acolo unde este posibil) i cadrele didactice care urmeaz a fi titularizate
conform MOB-IV; repetm: acolo unde este posibil.
Anexa nr. 6 cuprinde lista posturilor/ catedrelor rezervate libere pentru anul colar 2012-2013.
Catedrele sunt preluate dintre cele constituite n Anexa nr. 3 i se completeaz nivelul de nvmnt,
limba de predare, viabilitate, proba practic etc. Recomandm directorilor s fac o sugestie cadrelor
didactice care intenioneaz s solicite tot felul de concedii (ndreptite, conform legii) s publice din
timp posturile rezervate acestora, pentru a nu se trezi n toamn c nu au persoan pe post/ catedr,
pentru c dup finalizarea repartizrii de ctre CMISJ din toamn, se pot face ncadrri doar prin plata
cu ora - n condiiile LEN-254(19) sau detari - n condiiile MOB-159.
n aceast anex, la rubrica Observaii va trebui s apar specificaiIle persoanei titulare pentru care se
rezerv postul: NUME TITULAR, SITUATIE, PANA CAND. Exemple de astfel de situaii:
pentru concediu fr plat o dat la 10 ani: POPESCU IOAN, CFP255-8, PN LA 13.05.2013;
pentru redactarea tezei de doctorat: POPESCU IOAN, CFP268-1, PN LA 01.03.2013;
pentru concediu pentru specializare: POPESCU IOAN, CFP279, PN LA DATA DE 31.08.2013;
pentru funciile de conducere sau de ndrumare i control n MECTS sau ISJ sau de demnitate
public: POPESCU IOAN, CONC255(1-4), PRIMAR PN LA 12.12.2014;
pentru predarea n strintate: POPESCU IOAN, CIV255(5), ITALIA PN LA 31.08.2012;
pentru concediu de ngrijire a copilului: POPESCU IOAN, CIC255(6), PN LA 23.05.2012;
pentru ndeplinirea unei funcii de conducere sau de ndrumare i control n cadrul MECTS sau ISJ
prin concurs: POPESCU IOAN, CONC255(1-4), I ISJMM PN LA 31.08.2013 sau POPESCU IOAN,
CONC255(1-4), DIR G TG LPU PN LA 25.09.2015.
Legat de acest ultim aspect facem precizarea c ntreg personalul didactic din ISJMM este angajat
prin detaare n acest an colar, niciun cadru didactic numit n funcie la ISJ Maramure nefiind
angajat prin concurs. Prin urmare, pn la certitudine, tuturor inspectorilor colari li se asigur
catedra conform legii, iar dac se pune problema RA la disciplina pe care este titular, intr n discuie
privind stabilirea cadrului didactic care va intra n RA alturi de toi ceilali colegi de specialitate
titulari. Idem pentru directorii fr concurs, le recomandm s nu-i treac catedra liber rezervat
n anex.
Tot la rubrica Observaii (att n Anexa nr. 5, ct i n Anexa nr. 6) este necesar s specificai dac avei
i alte date existente n MOB-Anexa nr. 1, avize i atestate, nvmnt alternativ, de exemplu: STEP
BY STEP ETC.
Precizarea final legat de anexele P se rezum la afirmaia: DOAR POSTURILE/ CATEDRELE DIN
ANEXELE NR. 5 I NR. 6 SE VOR PUBLICA N LISTA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/
REZERVATE PENTRU ANUL COLAR 2012-2013.
Atenie! Titularii nu pot beneficia de continuitate prin detaare, pentru c nu mai exist!
Prelungirea contractului se poate face conform MOB-11(6-9) [fostele continuiti prin suplinire] sau
conform MOB-62-63 i LEN-253 [titularizarea n coal].
Operrile pentru aceste ultime dou cazuri se vor realiza EFECTIV DUP ETAPA JUDEEAN DE
RESTRNGERE DE ACTIVITATE! Chiar dac nu le trecei n P i mai avei cazuri pe parcurs sau dorii s
renunai la unele dintre ele, se va putea realiza aceasta imediat dup efectuarea RA!
f) Posturi/ catedre aprute dup predarea P, implicit dup publicarea posturilor/ catedrelor
didactice libere pentru 2012-2013
Apariia oricrui post/ oricrei catedre libere pentru anul colar 2012-2013 se va face cu programare
n faa CMISJ, unde directorul va susine modificarea propus, adresa de modificare fiind nsoit de o
Not explicativ cu privire la acest aspect. Aceste probleme, dac sunt nejustificate, pot aduce dup

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 10 din 14
Exemplar nr.: 1

sine sancionarea directorului, avnd n vedere declaraia anterioar. Toate acestea le precizm avnd
ca temei respectarea Calendarului mobilitiii personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
aprobat prin ordin de ministru. Obligatoriu, i acestea vor trece prin etapa de aprobare a CA al UPJ.
g) Anexa nr. 2 la MOB
Detalierea criteriului IV din Anexa nr. 2 la MOB se va face imediat dup transmiterea prezentei adrese
n coli, dup prima edin a CA al ISJMM.
h) Supunerea spre aprobare a P
P elaborat de ctre CMUPJ va fi supus de ctre director aprobrii CA din UPJ.
Termen: 31 ianuarie a.c.
Termenul pentru emiterea deciziilor de transfer pentru RA: 22 martie a.c.
Pasul 3
Programarea prezentrii P n faa CMISJ
nainte de prezentarea P n faa CMISJ, P va trebui contrasemnat pentru confirmarea numrului de
norme de ctre Compartimentul Salarizare Normare, prin reprezentant Filip Crina.
Susinerea P n faa CMISJ se va face n Sala de edine a ISJMM, dup urmtorul program:
Data, orele
Unitile colare/ Consoriile colare
Mari , 31 ianuarie 2012,
colile Gimnaziale din Baia Mare
ntre orele 9.00-12.00
Mari , 31 ianuarie 2012,
Liceele, Colegiile, Grupurile colare din Baia Mare, Bariiu ntre orele 12.00-15.00
Blaga
Miercuri, 1 februarie 2012,
colile Gimnaziale din Sighetu Marmaiei, Crciuneti, Botiza,
ntre orele 9.00-12.00
Budeti, Clineti, Cmpulung la Tisa, Deseti, Leordina, Moisei,
Onceti, Poienile Izei, Remei, Rona de Jos, Rona de Sus,
Ruscova, Sarasu, Scel, Spna, Strmtura, Giuleti, Vadu Izei
Miercuri, 1 februarie 2012,
Liceele, Colegiile, Grupurile colare din Sighetu Marmaiei, Ocna
ntre orele 12.00-15.00
ugatag, Petrova, Bora, Vieu, Rozavlea, Slitea de Sus,
Repedea, Trgu Lpu, omcuta Mare, Seini, Ulmeni, Baia Sprie,
Cavnic, Tuii Mgheru
Joi, 2 februarie 2012,
colile Gimnaziale din Bora, Vieu de Sus, Dragomireti,
ntre orele 9.00-12.00
Brsana, Bistra, Crasna Vieului, Bogdan Vod, Ieud, Poienile de
Sub Munte, ieu, Vieu de Jos
Joi, 2 februarie 2012,
Grdiniele din ntreg judeul
ntre orele 12.00-15.00
Vineri, 3 februarie 2012,
colile Gimnaziale din Arduzel - Chelina, ieti, Ardusat, Arini,
ntre orele 9.00-12.00
Asuaju de Sus, Bia de Sub Codru, Bseti, Bicaz, Boiu Mare,
Cicrlu, Coa, Coltu, Grdani, Groi, Mireu Mare, Oara de
Sus, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Finteuu Mic,
Scleni, Slsig, Valea Chioarului, Dmcueni, Rohia, Biu,
Cerneti, Copalnic Mntur, Coroieni Vima Mic, Cupeni,
Dumbrvia, Groii ibleului, Lpu, Suciu de Sus
Vineri, 3 februarie 2012,
Unitile de nvmnt special i Unitile colare cu
ntre orele 12.00-15.00
personalitate juridic din nvmntul particular
n funcie de programul fiecrui director, se poate solicita CMISJ reprogramarea perioadei de
prezentare a P (n intervalul acelorai zile), de preferat n prima parte a perioadei din cele menionate.
Termen: 3 februarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 11 din 14
Exemplar nr.: 1

Pasul 4
Publicarea posturilor
n perioada 6-10 februarie 2012, toate posturile vor fi introduse n aplicaia MECTS. Zilnic, n formatul
Excel cunoscut, acestea vor fi postate pe forumul directorilor. V rugm s ne sesizai orice problem
aprut, n msura n care publicarea acestora pe pagina MECTS s nu trebuiasc s sufere ajustri.
Pentru responsabilizare, pn n data de 14 martie 2012, fiecare director va transmite la ISJ
Maramure o adres cu urmtorul coninut:
Certificm, prin prezenta, c toate posturile/ catedrele libere pentru anul colar 2012-2013 de la ......
au fost publicate conform Proiectului de ncadrare, n concordan cu Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2012-2013, aprobat
prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011 i cu Centralizatorul.
Atenie la MOB-38(7), posturile/ catedrele avizate de ctre ISJMM trebuie publicate n termen de cel
mult 3 (zile): la avizierul colii, n presa local i pe site-ul colii.
Termen: 14 martie a.c.
Pasul 5
Verificarea i validarea P
Compartimentul Salarizare - Normare din ISJMM, prin Filip Crina, verific normele din P elaborate de
ctre UPJ.
CMISJ verific i valideaz P i le centralizeaz datele din P n format electronic n vederea publicrii
posturilor didactice/ a catedrelor pe Internet. Dup verificare le nregistreaz n Registrul mobilitii
personalului didactic (care la rndul su este nregistrat n Registrul de intrri ieiri al ISJMM).
Persoana care prezint P se va asigura de aplicarea tampilei ISJMM la Secretariatul ISJMM.
P se consider finalizat dup ndeplinirea Pasului 7 de mai jos.
Termen: 3 februarie a.c.
Pasul 6
Consultarea CMRU
Pe toat durata elaborrii P, directorii sau cadrele didactice din judeul Maramure vor putea contacta
CMRU telefonic (0735.802.340) sau prin intermediul email-ului personal mdcoroiu@yahoo.com.
Termen: 3 februarie a.c.
Pasul 7
Revizuire P cu discrepane
Dup centralizare, CMRU va posta pe FORUM:
lista posturilor didactice/ catedrelor i a orelor rzlee vacante, centralizate din Anexele nr. 5
lista posturilor didactice/ catedrelor i a orelor rzlee rezervate, centralizate din Anexele nr. 6
lista TS aflai n completare de catedr, centralizate din Anexele nr. 4
lista TS aflai n RA, centralizate din Anexele nr. 4
Fiecare UPJ care are TS cu norm incomplet se va adresa n scris UPJ-ului din aceeai localitate/
acelai C care are ore vacante n vederea constituirii normei acelui titular. coala care are ore vacante
va reface ntreg P i-l va susine n faa CMISJ n data de 10 februarie a.c. CMISJ va relua procedura de
verificare, validare i nregistrare n Sala de edine a ISJMM.
Termen: 8 februarie a.c.
Pasul 8
Aplicaia on-line Titularizare
Dup centralizare, informaticianul ISJMM va introduce, mpreun cu CMRU toate posturile n Aplicaia
on-line Titularizare 2012, elaborat de ctre SIVECO, n parteneriat cu MECTS.
Termen: 13 februarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 12 din 14
Exemplar nr.: 1

Pasul 9
Lista posturilor/ catedrelor
Dup introducere, CMRU va nainta spre aprobare lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/
rezervate ctre CA al ISJMM.
Termen: 13 februarie a.c.
9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU ntocmete prezenta PO i o comunic n format PDF prin intermediul FORUM i SITE,
ntocmete modelul de P, posteaz pe SITE ARU actualizat, centralizeaz P elaborate de ctre
UPJ, nainteaz documentaia final spre legare la Xerox (cam. 15) i le pred mpreun la Comisia
de Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.2. Bolo Vasile actualizeaz ARU
9.3. Compartimentul Plan colarizare Reea colar nainteaz la CMRU reeaua colar pentru a.u.
9.4. UPJ nainteaz la CMRU P: 2 exemplare n format scris i n format electronic, reface P dac
paii de la pct. 8 nu sunt respectai n totalitate
9.5. CMUPJ elaboreaz P pe baza LEN i MOB i a prezentei proceduri
9.6. CMISJ verific, valideaz i nregistreaz P elaborate de ctre UPJ
9.7. Compartimentul Secretariat nregistreaz P i aplic tampila UPJ pe semnturile CMISJ
9.8. Xerox (cam. 15) leag P pe volume i le pregtete de arhivare, alturi de documentele
doveditoare predate de ctre CMRU
9.9. Comisia de Arhivare din ISJMM preia documentele finale de la CMRU i Xerox (cam. 15) i le
arhiveaz

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 13 din 14
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-13

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Denumirea
anexei
1

1.

CMUPJ

CA al UPJ

ISJMM

2.

Anexe 4a

CMUPJ

Conducerea
ISJMM

3.

Adrese UPJ
ulterioare
depunerii P

UPJ

CMISJ
CA al
ISJMM

SITE

Arhiva
ISJMM

a.u.

4.

5.

6.

Lista
posturilor
Modelul de
decizie
pentru
transferul
prin RA
Referat
privind
aprobarea
cadrului
legislativ
pentru
decizii

Elaborator

Aprob

Numr de
exemplare
4

Arhivare
Loc
Perioad
6
7
Arhiva
a.u.
ISJMM
Arhiva
ISJMM,
a.u.
Arhiva
UPJ
Arhiva
UPJ,
a.u.
Arhiva
ISJMM

Nr.
anex
0

Difuzare
5

Alte
elemente
8
-

UPJ

Conducerea
ISJMM

FORUM,
ulterior
cu
coduri
pe SITE

CMRU

CJ

Arhiva
ISJMM

a.u.

CMRU

Conducerea
ISJMM

Arhiva
ISJMM

a.u.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Elaborarea Proiectelor de ncadrare
pentru anul urmtor colar
Cod: PO-13

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 14 din 14
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
4
4
4
4
5
12
13
14

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 10
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Gestionarea Bazei de Date Naionale a


Educaiei (BDNE)
COD: PO-14
EDIIA: 1
REVIZIA: 0
ACTUALIZARE: 17.02.2012

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 10
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-14

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

1.2

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela

Elaborat

Colaboratori la
elaborare

ec. Ctan Simona


ing. Dancu Liliana

1.3

prof. Buda Crina


Georgeta

Verificat

prof. Pop Mariana


1.4

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
consilier plan
colarizare reea colar
informatician
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

Semntura
4

17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
ianuarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 10
Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Informare/
Aprobare

Informare/
Verificare

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare
Informare/
Operare/
Gestionare
Informare/
Operare/
Gestionare
Informare/
Operare/
Gestionare
Informare/
Operare/
Gestionare

Exemplar
nr.
2
1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
februarie
a.c.
februarie
a.c.

Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

februarie
a.c.

CMRU

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

februarie
a.c.

Informatizare

Informatician

Dancu
Liliana

februarie
a.c.

Consilier

Ctan
Simona

februarie
a.c.

Consilier

Filip
Crina

februarie
a.c.

1
1

Reea colar,
Caiete
Statistice
Plan
colarizare,
Normare

Semntu
ra
7

Contabilitate

Contabil ef

Cmpan
Maria

februarie
a.c.

Compartiment
Educaie
Permanent

Inspector colar

Du
Camelia

februarie
a.c.

Preedintele
CA/ Directori/
Secretari/
Informaticiani/
Analiti
programatori/
Ingineri de
sistem/
Administratori
patrimoniu

februarie
a.c.

SITE

februarie
a.c.

SITE

3.9

Informare/
Operare/
Gestionare

Consiliile de
Administraie
ale colilor cu
personalitate
juridic din
judeul
Maramure

3.1
0

Informare/
Aplicare

ntreg
personalul ISJ
Maramure

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

3.1
1

Informare/
Aplicare

Secretariat

Secretar

3.1
2

Informare/
Aplicare/

Juridic

Consilier juridic

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 10
Exemplar nr.: 1

Trle
Doina
Mrgine
anu
ioana
Mihaela
Ramona

februarie
a.c.
februarie
a.c.

4. Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedura reglementeaz modul de gestionare a BDNE de ctre operatorii din unitile
colare cu personalitate juridic din judeul Maramure, ncepnd cu anul 2011-2012.
5. Domeniul de aplicare
Activitatea pe care o implic gestionarea BDNE const n introducerea datelor n aplicaia informatic
BDNE, actualizarea datelor la timp i monitorizarea introducerii datelor de ctre toate UPJ.
Procedura va fi aplicat de ctre toate unitile colare cu personalitate juridic din judeul
Maramure prin director/ directori adjunci/ profesori titulari care au absolvite cursuri pe
competene IT (absolvent informatic, cursuri ECDL, AeL etc.)/ secretari/ informaticieni/ analiti
programatori/ ingineri de sistem/ contabili (administratori financiari)/ administratori patrimoniu
responsabili cu gestionarea BDNE la nivelul DCC, de ctre: Coroiu Mircea Dumitru, Dancu Liliana,
Cmpan Maria, Ctan Simona, Filip Crina, Du Camelia, Trle Doina responsabili cu gestionarea
BDNE la nivelul Inspectoratului colar Judeean Maramure, de ctre ntreg personalul ISJ Maramure
de a transmite reponsabililor orice modificare survenit pe componenta responsabil i care trebuie
operat n BDNE.
Activitatea managerial a inspectorului colar general i/ sau a directorului vor avea ca baz i datele
introduse n BDNE.
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
aplicaia on-line BDNE, elaborat de ctre SIVECO prin MECTS
materialele, manualele i suportul de curs, link-ul i forumul de discuii pentru DCC, postate pe
http://ha.bdne.edu.ro/bdne-client/
adresa MECTS/ DMPII, CNEE nr. 1944/ 03.11.2011
adresa MECTS/ DGEPV, DGMRUR, DGMPII nr. 30158/ 17.02.2012
orice alt adres/ notificare/ informare primit de ISJMM de la MECTS, pe aceast component

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 10
Exemplar nr.: 1

7. Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

3.

centru de colectare date


(DCC)

UPJ desemnat DCC

gestionare BDNE

ncrcare, gestionare i rspundere de corectitudinea i


completitudinea datelor din BDNE a tuturor unitilor colare
cu personalitate juridic din judeul Maramure, care devin
ncepnd cu anul colar 2011-2012 Centre Colectare a Datelor
din colile cu Personalitate Juridic

4.

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Baza de Date Naional a Educaiei
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate BDNE
anul curent colar
anul urmtor colar
responsabilul/ responsabilii cu gestionarea BDNE din cadrul DCC
responsabilul/ responsabilii cu gestionarea BDNE din cadrul ISJMM
consilierul juridic

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

UPJ
BDNE
FORUM
SITE
a.c.
a.u.
R-UPJ
R-ISJ
CJ

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 10
Exemplar nr.: 1

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de gestionare a BDNE cuprinde:
referatul scris cuprinznd cadrul legislativ de emitere a deciziei de numire a comisiei n ISJMM,
modelul de decizie, aprobat de CJ i decizia aprobat
copiile deciziilor de numire a comisiilor la ISJMM
datele introduse n BDNE
sarcinile pe departamente/ compartimente din ISJMM pe componenta gestionare BDNE
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul ISJMM i din UPJ
conexiune Internet
Registrul unic de decizii al inspectorului colar general
Registrul unic de decizii al directorului UPJ
faxuri
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Elaborare i distribuire PO
Prezenta PO va fi comunicat n format PDF pe SITE i pe FORUM, ori de cte ori sufer vreo
modificare.
Termen: 20 februarie a.c.
Pasul 2
Emiterea deciziilor comisiilor responsabile cu Gestionarea BDNE din ISJMM/ UPJ
Inspectorul colar general emite decizia privind numirea comisiei responsabile cu gestionarea BDNE la
nivelul judeului Maramure, prin CMRU. Comisia va avea 1-9 membri:
preedinte Pop Mariana (inspector colar general), responsabil comisie judeean
membri (R-ISJ):
o Coroiu Mircea Dumitru (IMRU), Dancu Liliana (informatician) responsabili suport tehnic
de specialitate
o Abraham Mihaiela (IMRU) plan colarizare, arhivare documente
o Du Camelia responsabil absene elevi, altele, comunic informaii ctre R-UPJ
o Ctan Simona resposabil reea colar, plan colarizare, caiete statistice
o Filip Crina responsabil normare, salarizare
o Cmpan Maria responsabil date financiare
o Trle Doina responsabil transmitere adrese de la MECTS
Directorul UPJ emite decizia privind numirea comisiei responsabile cu gestionarea BDNE la nivelul UPJ.
Comisia va avea 1-5 membri:
preedinte directorul UPJ, responsabil comisie UPJ
membri:
o directorul adjunct monitorizare activitate membri (dac exist aceast funcie la nivelul
UPJ; dac nu exist aceast calitate din comisie poate s dispar)
o secretarul/ secretarul ef responsabil pentru datele analitice (datele unitii colare,
datele nominale ale personalului angajat i ale elevilor) i pentru datele statistice (SC-uri
i alte date statistice)

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 10
Exemplar nr.: 1

informaticianul/ analistul programator/ inginerul de sistem responsabil suport tehnic


de specialitate
o contabilul/ contabilul ef responsabil date financiare
o cadre didactice responsabil cu absenele, altele
o n lipsa angajailor pe funciile de mai sus, acestea se pot atribui administratorului de
patrimoniu sau direct directorului
n decizie se vor meniona toate atribuiile, fiecare pe componenta de care rspunde, precum i:
numele colii n clar (fr diacritice i fr ghilimele)
cod potal
telefon unitate
email unitate
numele furnizorului de Internet
tip conexiune
numele, iniiala tatlui i prenumele R-UPJ, responsabil(i) cu DCC
funcia n unitate a R-UPJ
numrul de telefon mobil al R-UPJ
email al R-UPJ
Toate datele precizate mai sus vor fi menionate n decizia directorului obligatoriu.
Atribuiile pe fiecare membru vor fi trecute n fia postului angajatului, avnd caracter obligatoriu.
o

R-ISJ/ R-UPJ va pune la dispoziia auditorului intern toate datele necesare bunei desfurri a activitii
n bune condiii.
Inspectorul colar general i/ sau directorul va avea situaia statistic a unitilor pe care le
coordoneaz, centralizat pentru a lua decizii corecte, obiective i n cunotin de cauz.
Termen: 21 februarie a.c. (sau la modificarea reelei colare)
Pasul 3
User i Parol
Responsabilii cu suportul tehnic vor crea user i parol unice pentru fiecare UPJ i le vor nmna sub
semntur acestora printr-o adres scris.
Directorul UPJ sau un mputernicit va ridica adresa coninnd user i parola pentru UPJ de la ISJMM,
cam. 9 (de la responsabilii cu suportul tehnic).
Termen: 21 februarie a.c. (sau la adugarea de noi UPJ n reeaua colar)
Pasul 4
Comunicarea datelor persoanelor din comisie de ctre UPJ ctre ISJMM
Directorul UPJ comunic R-ISJ, n scris:
decizia de numire a comisiei responsabile cu Gestionarea BDNE (Directorul se va asigura de
transmiterea la ISJMM a deciziei ori de cte ori modific decizia de numire a R-UPJ. Decizia va fi
trimis cu adres de nsoire unui R-ISJ)
un tabel Excel cu urmtoarea structur
Nr.
Denumirea unitii
Calitatea
Numele i prenumele
Localitatea Judeul
crt.
colare
n comisie persoanei desemnate
Tabelul se va transmite i pe email-ul mdcoroiu@yahoo.com.
Tabelul n cauz va fi transmis i la MECTS, n format electronic n maxim 3 zile dup termenul stabilit
pentru UPJ.
Termen: 22 februarie a.c.
Pasul 5
Introducerea datelor n BDNE

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 8 din 10
Exemplar nr.: 1

Directorul i R-UPJ din DCC rspund de gestionarea BDNE, prin introducerea de date, conform
calendarului urmtor:
Nr.
Tip de date
Activitatea
Termen de ncrcare finalizare
crt.
1.
Analitice
Unitate colar Datele unitii colare
31 aug. pentru anul colar
urmtor
2.
Analitice
Personal Datele personalului angajat
1 nov. pentru anul colar curent
(cadre didactice, didactice auxiliare i
nedidactice)
Transferul cadrelor de la o coal la alta
ori de cte ori se ntmpl aceasta
4.
Analitice
Elevi Datele elevilor, inclusiv asocierea 1 dec. pentru anul colar curent
acestora la formaiunile de studiu (clase)
Transferul elevilor de la o coal la alta
sptmnal, pe msur ce s-a
acordat transferul (documentul de
transfer semnat de conducerile
celor dou coli se va opera n
BDNE cu monitorizarea de ctre
director)
6.
Sintetice
SC 0 Situaia operativ de nceput de
30 sep. pentru anul colar curent
an
7.
Sintetice
SC 1.1 nvmnt precolar
15 nov. pentru anul colar curent
8.
Sintetice
SC 2.1 nvmnt primar
15 nov. pentru anul colar curent
9.
Sintetice
SC 2.2 nvmnt primar
31 oct. pentru anul colar
anterior
10.
Sintetice
SC 3.1 nvmnt special primar
15 nov. pentru anul colar curent
11.
Sintetice
SC 4.1 nvmnt liceal
15 nov. pentru anul colar curent
12.
Sintetice
SC 4.2 nvmnt liceal
31 oct. pentru anul colar
anterior
13.
Sintetice
SC 5.1 nvmnt profesional i
15 nov. pentru anul colar curent
postliceal
14.
Sintetice
SC 5.2 nvmnt profesional i
31 oct. pentru anul colar
postliceal
anterior
15.
Sintetice
FIN ED Cheltuielile instituiilor de
31 oct. pentru anul colar
nvmnt
anterior
16.
Sintetice
SC statistic nceput de an Situaia
31 oct. pentru anul colar curent
statistic la nceput de an
17.
Sintetice
SC Absenteism Situaia absenelor
5 a lunii urmtoare pentru luna
anterioar
Orice modificare de calendare va fi anunat n prealabil de ctre un R-ISJ.
Termen: conform calendarului
Pasul 6
Monitorizare
Angajaii ISJMM transmit RI datele necesare componentei pe care este angajat n vederea actualizrii
BDNE pentru ISJMM.
R-UPJ/ R-ISJ introduc/ actualizeaz datele de care sunt responsabili n BDNE. n situaia n care datele
nu sunt introduse la termen persoanele rspunztoare vor fi sancionate, conform LEN i a fiei
postului, n care se va regsi aceast responsabilitate.
Monitorizarea activitii se face de ctre directorul UPJ, pentru R-UPJ i de ctre inspectorul colar
general al ISJMM, pentru R-ISJ.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)
Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 9 din 10
Exemplar nr.: 1

Directorul va monitoriza corelarea datelor introduse n BDNE cu toate celelalte raportri transmise
ISJMM, MECTS sau a altor instituii publice, fiind direct responsabil de comunicarea datelor identic
ctre toate instituiile colaboratoare, lucru care va fi precizat n fia postului acestuia (de acest lucru
rspunde CA al UPJ).
R-ISJ/ R-UPJ sunt obligai s participe la cursuri de formare pe componenta gestionrii BDNE, n
vederea contientizrii activitii specificate de procedur pentru luarea deciziilor celor mai bune
pentru unitate i pentru facilitarea la module ce vin n sprijinul activitii fiecruia dintre cei enumerai.
Termen: permanent
Pasul 7
Consultare BDNE
R-ISJ/ R-UPJ vor consulta zilnic BDNE n vederea introducerii/ actualizrii de date, specifice tipului de
documente aprute.
Directorul, prin R-UPJ se va asigura de introducerea periodic i la timp a tuturor datelor,
contineiznd necesitatea actualizrii zilnice a BDNE, pe toate componentele de care se fac
responsabili.
R-ISJ vor crea pe www.isjmm.ro, Mobilitate un subiect BDNE ce vor cuprinde toate urgenele venite de
la MECTS sau de la ali factori centrali pentru actualizarea datelor din BDNE.
Ritmicitatea analizei/ modificrii procedurii se face ori de cte ori este nevoie, funcie de modificarea
legislaiei i de adresele MECTS sau de la ali factori centrali implicai n aceast activitate.
Adresele de email ale ISJMM, oficiale pentru componenta BDNE, sunt isjmm@isjmm.ro i
mdcoroiu@yahoo.com. Pe aceast adres R-ISJ i R-UPJ vor comunica ntre ei privind orice problem
de natura introducerii datelor sau a avizrii de ctre ISJMM a aciunilor derulate n UPJ privind BDNE.
Termen: permanent
Pasul 8
Transfer elevi/ cadre didactice ntre UPJ
n cazul transferurilor de elevi/ cadre didactice de la un UPJ la altul (n cadrul judeului), UPJ primitoare
l va cuta n baz la nivel judeean i i-l va aronda.
n cazul transferul de elevi/ cadre didactie din Maramure n alt jude e nevoie de acordarea avizului
ISJMM.
n cazul transferului de elevi/ cadre didactice din alt jude n Maramure e nevoie de acordarea avizului
de ctre acel jude.
Pentru aceste situaii exist creat canalul de comunicare ntre R-UPJ i R-ISJ prin intermediul emailurilor de contact ale ISJMM.
Termen: la nevoie
9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
9.1. Inspectorul colar general aprob decizia de numire a comisiei judeene, este responsabilul
comisiei judeene
9.2. CMRU ntocmete procedura specific, comunic cu R-UPJ, ntocmete referatul i decizia de
nominalizare a comisiei
9.3. R-ISJ se achit de sarcinile trasate prin decizie
9.4. Directorul UPJ aprob decizia de numire a comisiei din UPJ, este responsabil de introducerea
corect i la timp a datelor n BDNE
9.5. UPJ nainteaz la CMRU documentele necesare
9.6. Compartimentul Secretariat comunic responsabilului din comisie orice solicitare venit de la
MECTS i responsabililor cu sportul tehnic n vederea postriii acesteia pe SITE
9.7. CJ avizeaz modelul de decizie i decizia elaborat

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea Bazei de Date Naionale a
Educaiei (BDNE)

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-14

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 10 din 10
Exemplar nr.: 1

9.8. R-ISJ desemnat; pregtete documentele pentru arhivare i le pred Comisiei de Arhiv din
ISJMM
10. Anexe, nregistrri, arhivri
Nr.
anex
0

Denumirea
anexei
1
Decizia de
numire a
comisiei
judeene
Deciziile de
numire a
comisiilor
din UPJ i
adresele
directorilor
de UPJ

1.

2.

Elaborator

Aprob

Numr de
exemplare
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

CMRU

Conducerea
ISJMM

membrii
comisiei

Arhiva
ISJMM

a.u.

UPJ

comisia
judeean

Arhiva
ISJMM

a.u.

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
4
4
4
5
6
9
10
10

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 9
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Revizuirea deciziilor titularilor de


sistem

COD: PO-15

EDIIA: 1

REVIZIA: 0

ACTUALIZARE: 24.01.2012

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
1.

Cod: PO-15

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

1.2

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela

Elaborat

Colaboratori la
elaborare

ec. Ctan Simona


Mrgineanu Ioana
Mihaela Ramona

1.3

prof. Buda Crina


Georgeta

Verificat

prof. Pop Mariana


1.4

2.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 9
Exemplar nr.: 1

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
consilier plan
colarizare reea colar

Semntura
4

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

consilier juridic
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
ianuarie a.c.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

3.

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 9
Exemplar nr.: 1

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

Informare/
Aprobare

3.2

Informare/
Verificare

3.3

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.
10

Informare/
Aplicare
Informare/
Operare/
Gestionare
Informare/
Aplicare
Informare/
Aplicare
Informare/
Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare
Informare/
Aplicare

Exemplar
nr.
2
1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM
Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

CMRU

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
ianuarie
a.c.
ianuarie
a.c.

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

ianuarie
a.c.

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

ianuarie
a.c.

ianuarie
a.c.

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Semntu
ra
7

Juiridc

Consilier juridic

Mrgine
anu
Ioana
Mihaela
Ramona

Reea colar

Consilier

Ctan
Simona

ianuarie
a.c.

Contabilitate

Contabil ef

Secretariat

Secretar ef

Cmpan
Maria
Trle
Doina

ianuarie
a.c.
ianuarie
a.c.

Xerox
(cam. 15)

umlan
Ioan

a.c.

UPJ

Directori

ianuarie
a.c.

SITE i
FORUM

UPJ

Titularii de
sistem

ianuarie
a.c.

SITE

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
4.

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 9
Exemplar nr.: 1

Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedura reglementeaz modul de desfurare a procesului de actualizare/ revizuire a
deciziilor de numire pe post pentru titularii sistemului naional de nvmnt, ncadrai n uniti de
nvmnt din judeul Maramure.

5.

Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure - pentru actualizarea/ revizuirea deciziilor de
numire/ transfer ale personalul didactic titular al sistemului naional de nvmnt, afectat de
restructurarea reelei colare, de transformarea unor uniti de nvmnt n uniti de alt nivel i de
schimbarea denumirii unitilor de nvmnt i la nivelul Inspectoratului colar Judeean Maramure
- n vederea emiterii deciziilor revizuite de numire ca titular al sistemului naional de nvmnt.

6.

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat i Punctul I din
Calendarul mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar
Legislaia MECTS cu privire la modificarea numelor unitilor colare i adresele cu privire la
aprobarea reelei colare de la nivelul judeului Maramure

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
7.

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 9
Exemplar nr.: 1

Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

titulari ai sistemului naional


de nvmnt
preuniversitar (TS)

3.

revizuire decizii titulari de


sistem

4.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
statutul de cadru didactic titular al sistemului naional de
nvmnt preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) i (2) din
LEN, este dovedit prin documentele de numire/ transferare/
repartizare pe post/ catedr - ordine de ministru, decizii ale
inspectorului colar general, dispoziii de repartizare - emise
de instituii abilitate n acest sens: MECTS, inspectorate
colare, comisii naionale de repartizare
refacerea deciziilor conform reelei colare aprobate pentru
anul urmtor colar, a MOB-22, 162 i a Calendarului
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

8.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
Compartimentul Plan colarizare - Reea colar
Baza de Date Naional a Educaiei
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
consilierul juridic al ISJMM
titulari ai sistemului naional de nvmnt din judeul Maramure
anul curent colar
anul urmtor colar

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

UPJ
CMRU
CPR
BDNE
FORUM
SITE
CJ
TS
a.c.
a.u.

Descrierea procedurii operaionale

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 9
Exemplar nr.: 1

8.1. Generaliti
PO de revizuire a deciziilor TS cuprinde:
referatul scris cuprinznd cadrul legislativ de emitere a noilor decizii, aprobat de conducerea
ISJMM, alturi de deciziile revizuite
modelul de decizie, aprobat de CJ
documentele doveditoare n vederea emiterii deciziilor revizuite, transmise la ISJMM de ctre UPJ
deciziile revizuite (originalul nmnat UPJ, copia rmne n arhiva ISJMM)
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
hrtie A4 pentru emiterea deciziilor de la Compartimentul Contabilitate
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU
conexiune Internet
Xeroxul de la cam. 15 din ISJMM
Registrul unic de decizii al inspectorului colar general
Registrul de intrri-ieiri al ISJMM
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
ntocmire i distribuire PO
CMRU ntocmete prezenta PO, iar dup aprobarea de ctre conducerea ISJMM o public pe SITE n
format PDF.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 2
Model decizie supus aprobrii
CMRU elaboreaz modelul de decizie pentru revizuire pe care l nainteaz spre avizare CJ.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 3
Reeaua colar pentru a.u.
CPR se va asigura c n BDNE va figura noua reea colar pentru anul urmtor colar (ncepnd de la
01.09). Reeaua colar va fi comunicat de ctre CPR ctre UPJ i CMRU prin intermediul site-ului
www.isjmm.ro, n vederea consemnrii pe deciziile revizuite a noilor denumiri de UPJ.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 4
Achiziionare hrtie A4 pentru emiterea deciziilor
Compartimentul Contabilitate va achiziiona topurile de hrtie, pe baza conform unui referat global pe
mobilitate, ntocmit de ctre CMRU i aprobat conform procedurii specifice elaborat la nivelul ISJMM.
Referatul n cauz va fi pstrat la Compartimentul Contabilitate. CMRU va prelua topurile de hrtie de
la Compartimentul Contabilitate n vederea emiterii deciziilor de revizuit i a adreselor de nsoire.
Termen: a.c.
Pasul 5
Transmitere documente doveditoare la CMRU de ctre UPJ
n baza MOB-22 i a Punctului I din Calendar UPJ verific ultimele acte de numire ale TS s concorde cu
denumirea pe care UPJ o va avea n a.u. Pentru fiecare TS care nu au actul de numire n concorda cu

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 9
Exemplar nr.: 1

numele unitii colare conform reelei colare difuzate de ctre CPR pentru a.u., UPJ va ntocmi un
dosar cu specificaiile de mai jos.
UPJ vor completa macheta01.xls (postat pe SITE) cu toi TS (fr cadrele didactice titularizare
conform art. 253 din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat n continuare
LEN, pentru aceste cadre didactice directorii vor revizui deciziile de repartizare), la care nu le concord
actul de numire conform numelui UPJ pentru a.u. i o va copia pe un CD/ DVD/ stik.
UPJ vor pregti ca dovezi pentru fiecare TS urmtoarele documente:
- ultimul act de numire valabil, pe care se va meniona Conform cu originalul, semntura directorului
i tampila UPJ n care funcioneaz TS aflat n aceast situaie
- copia documentului de studii cu meniunea Conform cu originalul, semnat i tampilat de ctre
director (care s dovedeasc schimbarea nivelului pe noua decizie numai n cazul modificrii nivelului
de nvmnt). Dac documentul de studii nu are precizat perioada studiilor, se va anexa i foaia
matricol cu aceeai meniune Conform cu originalul, semnat i tampilat de ctre directorul UPJ
- copia dup actul de identitate, din care s reias codul numeric personal
- copia actului de cstorie/ divor, n cazul schimbrii numelui TS.
Tabelul n format electronic i documentele precizate vor fi predate CMRU domnului Coroiu Mircea
Dumitru, cam. 9, conform termenelor prevzute de lege.
Pe noile decizii de numire vor aprea doar UPJ, fr a mai aprea i structura aferent unitii n cauz
(n macheta01.xls, n cmpul scoala_dupa se vor meniona doar UPJ-urile, iar n scoala_inainte se vor
meniona exact cum apar pe decizia veche; trebuie menionate toate colile din decizia veche n
cmpul scoala_inainte). Excepiile de la regul le vor constitui doar UPJ a cror mediu este diferit de
cel al structurilor nominalizate n vechea decizie, n acest caz trebuind s fie trecut i structura.
Termenul obligatoriu rmne cel din MOB: 5-23 decembrie a.c.
Pentru ieirea din termenul precizat, oricnd n ianuarie august a.c.
Pasul 6
Realizare referat de ctre CMRU
CMRU elaboreaz referatul care cuprinde cadrul legislativ privind revizuirea deciziilor TS i-l nainteaz
spre aprobare conducerii ISJMM. Documentului i va fi ataat i modelul de decizie aprobat de CJ.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 7
Elaborare decizii revizuite
CMRU elaboreaz deciziile revizuite ori de cte ori sunt transmise de UPJ pe parcursul a.c. i
nregistreaz n Registrul de decizii al inspectorului colar general. Inspectorii colari din CMRU
semneaz i le nainteaz - pe fiecare nsoit de o adres destinat UPJ i TS n cauz Compartimentul Secretariat, care nregistreaz adresele de nsoire n Registrul de intrri - ieiri
ISJMM.
Primul termen: 3-6 ianuarie a.c.
Al doilea termen: permanent pe parcursul a.c.

le
le
la
al

Pasul 8
nregistrare adrese de naintare la deciziile revizuite
Compartimentul Secretariat, dup ce nregistreaz adresele de nsoire a deciziilor, le trasmite:
CJ pentru a fi semnate,
conducerii ISJMM pentru a fi semnate,
dup care aplic tampila/ sigiliul ISJMM pe semntura coducerii i le nainteaz la Xerox pentru
fotocopierea tuturor acestor documente.
Primul termen: 3-6 ianuarie a.c.
Al doilea termen: permanent pe parcursul a.c.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 8 din 9
Exemplar nr.: 1

Pasul 9
Fotocopierea i distribuirea deciziilor revizuite
La cam. 15 a ISJMM (Xerox), dup fotocopiere, se vor nmna originalele deciziilor ctre UPJ sub
semntur. Meniunea pe verso la copie va cuprinde urmtoarele date: Am primit originalul, Numele
i prenumele, Funcia, Semntura.
UPJ au obligaia de a se prezenta dup decizii la cam. 15, domnul umlan Ioan, Xerox.
Termen: 2 sptmni 1 lun de la naintarea documentelor spre revizuire
Pasul 10
Pregtirea documentelor pentru arhivare
CMRU va nainta documentele doveditoare din coli la cam. 15 care, prin umlan Ioan, se va asigura
de legarea acestora n vederea arhivrii alturi de copiile deciziilor. Aceste documente vor fi predate
Comisiei de Arhivare din ISJMM.
Termen: a.u.
9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU ntocmete prezenta PO i o comunic n format PDF prin intermediul FORUM i SITE,
ntocmete modelul de decizie i-l va nainta la aprobare, ntocmete referatul de fundamentare
privind emiterea deciziilor revizuite i a adreselor de naintare a acestora, preia de la UPJ
documentele doveditoare, verific i emite deciziile i le nregistreaz, nainteaz deciziile
elaborate nsoite de adresele de naintare la Compartimentul Secretariat n vederea nregistrrii
celor din urm, nainteaz documentaia final spre legare la Xerox (cam. 15) i le pred mpreun
la Comisia de Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.2. Compartimentul Contabilitate preia referatul de necesitate aprobat, achiziioneaz topurile de
hrtie necesare emiterii deciziilor
9.3. CPR nainteaz la CMRU reeaua colar pentru a.u.
9.4. UPJ nainteaz la CMRU documentele doveditoare privind emiterea deciziilor de revizuit n
format electronic i scris, conform adresei primite de la CMRU
9.5. Compartimentul Secretariat preia i nregistreaz adresele de naintare la deciziile revizuite, le
nainteaz spre semnare ctre CJ i ctre conducerea ISJMM, pred deciziile semnate la cam. 15
(Xerox)
9.6. Xerox (cam. 15) fotocopiaz deciziile i adresele de naintare, le leag pe volume i le pregtete
de arhivare, alturi de documentele doveditoare predate de ctre CMRU
9.7. Conducerea ISJMM aprob referatul de necesitate global pe mobilitate privind achiziionarea de
topuri de hrtie, aprob referatul curprinznd cadrul legislativ privind emiterea deciziilor,
semneaz deciziile elaborate
9.8. Comisia de Arhivare din ISJMM preia documentele finale de la CMRU i Xerox (cam. 15) i le
arhiveaz

PROCEDURA OPERAIONAL:
Revizuirea deciziilor titularilor de sistem
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-15

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 9 din 9
Exemplar nr.: 1

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
anex
0

Denumirea
anexei
1
Macheta
macheta01.xls
Documentele
doveditoare
(fotocopii),
macheta
completat,
modelul de
decizie
aprobat
Deciziile
revizuite
Fotocopiile
deciziilor

1.

2.

3.
4.

Elaborator
2
CMRU

Aprob
3
Conducerea
ISJMM

Numr de
exemplare
4
1

Difuzare
5
FORUM,
SITE

UPJ

CMRU

CMRU

CMRU

Conducerea
ISJMM i CJ

UPJ

Xerox
(cam. 15)

CMRU

Arhivare
Loc
Perioad
6
7
Arhiva
a.u.
ISJMM

Alte
elemente
8
-

Arhiva
ISJMM

a.u.

TS

a.u.

Arhiva
ISJMM

a.u.

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
4
4
4
5
6
8
9
9

!"
"!
$
"#
#
$
"!
$ %
#

"

!"

"

"

!"

"!

& ' "#

'

" $%&#!&$#!$

"!

"!

15
#" !

!"
"!
$
"#
#
$
"$
$ %
#

"

!& '

%
) *

.
.#.

.#/

&

% 3#
.#1

% )

/1#5.#/5./
/1#5.#/5./

%
/1#5.#/5./
%

%4

/1#5.#/5./

%
/1#5.#/5./
7

*
:

/#.#

%
.
.

/1#5.#/5./

% 3# &
,

$& ,

/1#5.#/5./

% 3# 8
9

44 6
.#0

"!

15
#" !

% 3# &

/
% 3#
4
% 3# ) 6
4 6

"!

!"

% -%

4
0
;

1
# #

!"
"!
$
"#
#
$
"$ %
#

"

-& '

$
#

3
&

*
3

,>4 4

<

%
7

0#/

"!

15
#" !

.
.

3
% )

0#.

"!

!"

, %
3 .

4
&
,

# #
# #

;
;
;

;
;

? 3
%

# #

;
3
%
0#0

@
# #A

9
* %

4
>

6
0#1

?B

3
%

(C
# #
4-

0#2

0#<

0#=

0#E

3
%

3
%

9
* %
3

>

# #

4 6

*
*

6
3
%

D
A

$
# .2B

# #

*
*

>

# #A

,(
+
?B

3)
@
# #

,(

!"
"!
$
"#
#
$
"%
$ %
#

"

"!

"!

15
#" !

!"

%& ,
%

-"

;
;

:3
3

,>

?* (
%

) -

#
%

>
-

/&
% -"
;

>

7
%

6 --

-3 -%

?:

! #

;
;

>
>

"&

:
*

;
;

;
;

4+

4+
4

4
3

;
% )

( %

# .* /5..
3 # F1<* 51#5=#/552 %
% )
*
% )
# .0EF* //#5E#/55< %
;
%
)
% ) -%
(, # 21EE* /F#5F#/5.. %
?
4 (,
%

3
%

%
3

3
3
7

% )
-

4+
# F1<* 51#5=#/552
: -- C
%
%
;
%

!"
"!
$
"#
#
$
"/
$ %
#

"

2&

#
#

%
%

/#

A ?B

"!

15
#" !

2#

: -- C
7
- A >B

=#

- A (B

%
)
%

)
%

%
%
7
: -- C %
7
*
: -- C
;
: )
)
3 %
%
: -- C %
:
%
/*0
)

3- - %
%

%
%

1#

3
- :

$0#

-A B
:

E#

2&!&

<#

"!

!"

.#

: -- C
)
6 -C
?
:
: -- C %
3 %
%
: -- C
: -- C
- 3
055
G
055
%
%
G
.25 %
%
G
.55
*
%
: -- C %
G: )
:3
*3
3
*
% :
4 (,
$ : -- C
C
: (
,
3
@
) %
%
*
*
3- - %
7
: -- C %
%
%
7
*
%
: -- C
-:
-

!"
"!
$
"#
#
$
""
$ %
#

"

"!

"!

15
#" !

!"

2&$& ( )
#
#
.#
/#
0#
1#

%
,>4 4
4 (,

2#

<#
=#
E#
F#
.5#
..#
./#
.0#
.1#
.2#
.<#
.=#
.E#

%
%

4
4
: -- C

+
%

%
%
3 - %
4

+
,(
>
?

# .* /5..
4
- (
)
%
:
%
7
-

>

>
4

>
7
H )HHH# 7 # I 4 )
7
,>4 4
?

,%
-

% ) -%

C
# #
# #
(

>

3&
3&!&4
%

"
:

) -

>

?* (
?* (* >

3&$&5
%
1%

6C

3 %
%

4
>

$
- ;

,>4 4

,>4 4
:3

>

%
%

!"
"!
$
"#
#
$
"2
$ %
#

"

"!

"!

15
#" !

!"

3&-&6
" # $
4
3
(

%- % )

,>44

% ) - % ,( :

+#
"

# #

" # %
3

>

%
4
%%
4

3
)

%
%

: 3
,>44
*

(3

3
A%

"-#

,>44
; #$ #
3

% ) %
,>44#
,>44 :
%
:

3 >

,>44#
-

#
?

>

B#

& &

" # &

" # &'$'
>
?# +
6

>
#
%

"3
" $3

3
*
&&
&&

>
#7

- % , ( B# +
:
)

%
% % #
>
:
%
%
&

:3
>:
6
:3
%

>

>"
#
-

#
-

%
*

>
- ;

'( # A%

#
6 -

:
-

>
*

" # &'%'
J
6
% %

%-

*
# ''',

%
3
"3

''''
%

>

%
?B
%

'( #

:3
& &%

A
?
-: %
# #

K! "
''' #
-

''''L
%

:
-

-:

)
>

!"
"!
$
"#
#
$
"3
$ %
#

"

& &%

% )

" # &'-'
,>4 4
:
%
(
"

:
,>4 4 #
@

" # &'.'
%
3
(
"

,
?: # #
@

" # &'0'
- % %

%-

? ;

% )

>

?%

% )

; :

# 4

# #

,>4 4

# #

7
,>4 4 #
4 (, %

3
-

:3

?: # #
%
? %C -

%%
%

# #

# #
,>4 4

%
"!
15
#" !

# #

" # &'/'
4
% ) -% ,(
%
,>4 4 %
4
#
(
"
@

# #
*

" # &'&'
4
:
,>4 4 #
(
"

"!

!"

" $3
%

$
3
%

>

?:
4

:3

?:

:
4

(,#

"%

" # &'1'
,>4 4
% )
%
4
%
$ %
%
3 >
3
>
%
%- %

%
3$
,>4 4

,>4 4 %
,>4 4 #
)

#
: % %
>;

> ?

>
,>4 4

% )#
>;

#
(
" # !

" -#

"

&&

# !"

" # -'$'
+
>

(
-

-%
#

!"
"!
$
"#
#
$
"8
$ %
#

"
(

"- * (

>

@
-

: -- C
,>4 4
,
#2 #
* 7

%
3
3

(
% 3
(

,>4 4 % %

A# )

,>4 4

* %
>
*

!"
#2

#
2

)
+

&1;

#
" $3 * (

#&

'

<

;
1;
)

3
)

: )

6 9 !!!0/1
#

- % %

%
:

,>4 4
#

&&

,>4 4 %
%
&&

- %

:
%

% %

)
,>4 4 #
&&

(
,>4 4

% )

%-

" # -'/'

;
;

" # -'-'
%

- 4
"$3

&8 6 5 1
0
1&

& &

- %
"-#

" # -'.'
4
:

; *
<

$ %& "

"$3

:, 6 6 0

(
;

" # -'&'
3
( 4

5 ,

*
( &

(
+ +2
# )

#2 ! "
%

"!

15
#"!

"
>

) @

!
$# #
(

!"

"!

&&

" # -'%'
J )
6 9 !!"0%1

,
!"

,>4 4 #

>
3
%
% )
#
% ) -: 3

%
% %

>
,>4 4
>

%
(:

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!#
15
$ %
#"!
#

"
4

!"

)
(
" # .
'

-%
"-#

- %

&&

" # .'$'
>

=> ?

&

3
(

3 :
#

#FA

B#
#

(
"$3

& &

" # .'%'
,>4 4
% )
%
,>4 4 %
3
4
>
%
,>4 4 :
(
"$3
& &
" # .'&'
> % ))
% )-

,>4 4
>

#
>

,>4 4

%
(

"-#

& &

" # /
!$
+
3
?* (* >
># 3
)
$
4
#
@
)
)
(
,: A&
+
3
3 3
% ,(
)
(
"$3
&&
%

%
#

'( # A%

3
% ,( B

65
%

% ,(
+ )

3 #

" # 0
J

-!

$#!$
'
% %

;
(
" # 1
$

>:
%

#
"-!

#3 ##
6
#

&&

)
% %

3%

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!!
15
$ %
#"!
#

"
- : ; % )- %
%
%

#
%

- %
,>4 4 #
#
#

.#
"

%
B

2
3-

%
%

3-

#2

!"
-

% )C %
; 4

-%

(, C

-%

%
&!- $#

%
-%

9
#

.5
% ) %
.#

.5

)
%
,- %

*
#

,
)

"

%
2A
B % )
% %
%
% )
=A % B % )
%
% %
% )
%
-#
%
%
%
-* % ) %
#
06
7
#
(
#
# +
,
#
*
2
24
2
2'9 #
,
+2
##
#
#
8
4# )
,
+ ' 65
: )
,
#
*
4
; #
<
,

'7
# #2

)
)

%
,- %
4

7
: )

!!#0!% !/1"
B
)B
B
(
3

.5
-

% )
% )
% )
3
%

% %
%
-

.#
%
%
-#
9#

%
:

B
%

%
3

3
%

.6
7

7,

-#
7

#
.6
#
#
#2

8
7
#
*

%
%

+2
%-

%
% )

2#
3

3 "

'
%

: 6 9

3- %
6 9 !!#0!% !/1

3
% ,(

"%

2A
=A % B

2
%
:

" # =
-#

4 8%
$#!$ @

- !$

$#!$ @

!3 $2

$#!$ @

%
%
%

3
-

>
4,

#
#B

>

3
#

#
,

"
%

% )

,>4 4 A
+
)
,

#
*
#

2
)

) )
)
)+

)+
2
2

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!$
15
$ %
#"!
#

"
$#!$ @
:

$# $3

,#
-#
% )

.
# )

# ?
C 3
%

$
: %
%

B
(

, !"

3
3

:
-A

%
>

,#

: %
*
3

2#
%

3
#

>G
!"

%
!#

:
+

>G

#
$#!$ @
*%
#

!"

$#!$ @
$#!$ @
)

3-

% )

% )
,>4 4
3

.
"
$#!$ @ 3
"2
$#!$ @ :
.
3
$#!$ @
.
8
$#!$ @ 3
% : C %
% )
(
"%

A >
3 %
%

>

*
-

% %
; % %

>
3
-+

!2

$#!$
9

36

" # $@
&
%

#
:

%
% )

*
% A%

3
-:
J
5E"55
-

@:
%

>

3%
6 %

3
BG
-

>

3
#

3
:

B:
% )
-"
5F"55 @ :
.5"55 A $ 1
%%

% )
!$80! !"1N#

" # $$
! ,(
4
:
6
#J %
(
" ##

6 9 !!$0%1N :
:
B#
%3>
6
- % )
3
M
6 9 !$20-1N#
: )
: %
; % %- %
)
M
6 9
-

%
;

C
%C

,>4 4 @ %
3%
#
(
"%

>

;
%

% %
.
; % %

-#

% 3
$#!$
3
%

'
-

D
-

$A

# .2B
6

,>4 4 #

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!15
$ %
#"!
#

"

8& 5

F#.# 4
@:
%
:
,>4 4
% ) - ? % ,(
% +
%
%
% %
:

6
%

F#0#+

>
%

:
)

B
! >
>

+%
(

3 : C
,>4 4 @
:3
? % )%
,>4 4
F#<#
%
,
@:
7
4
%
(
F#=#D $ A
#.2B@ %
F#E#
6
,>4 4 @ %

>

?:

4
3

4
$

+
3

- %

% %
- %

%
,>4 4 :

7
% -

>

3
-A

,(

4
%
-

%
,>4 4 %
# .2B
% -: %
@:
4
,>4 4
3 : C
- 3 %

@
-3 %
( @ % )% %
-3 %
-

$A

?@:
:3
-%

>
3 : C

F#2#

- >: 3
? %
% ) - % ,(
%
(%

3 - %
D
,>4 4 :
6 >
6
% ,( %
3
- %

F#/#+

F#1#+
%

!"

3
C

%
%
4

*
- ?

6
6

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!%
15
$ %
#"!
#

"

!#&

B +
#
$-

?)
)

% )-

.
4

!"

%
1

<

6
#

.#

,>4 4

4
,(

6
,>4 4

=
1
:3

>

6
>

%
0#

>

%
3

,>4 4

;
?

'( #
/#

1
:3

;
?

6
,>4 4

##

,(

6
,>4 4

##

,(

6
,>4 4

##

7
1#

,>4 4

3
?: # #
%

(
>

>
:

2#

? 6 --

( #

>

>
%
% %

%
:
(

!"
"!
$ %
"!
"#
#
$ %
"!
"!/
15
$ %
#"!
#

"

!"

!!&
%

3
%

% )
%

%
%
.#
/#

<#
=#
E#
F#
.5#
..#

)
:

%
%

0#
1#
2#

.
%
%-

3
%

%
, %

%-

1
1

%
3

-A

- B %

%
3
%
%
$ :
%

%
%
) -

%
-%
6 -

: %

1
2

<
.0
.1
.2

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 11
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Soluionarea Restrngerilor de


Activitate

COD: PO-17

EDIIA: 1

REVIZIA: 0

ACTUALIZARE: 06.02.2012

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
1.

Cod: PO-17

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

Elaborat

1.2

Colaboratori la
elaborare

1.3

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela
Mrgineanu Ioana
Mihaela Ramona
prof. Buda Crina
Georgeta

Verificat

prof. Pop Mariana


1.4

2.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 11
Exemplar nr.: 1

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar

Semntura
4

06.02.2012
06.02.2012

consilier juridic
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012
06.02.2012

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
februarie a.c.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

3.

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

3.2

3.3

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare

3.4

3.5

3.6

Exemplar
nr.
2

Informare/
Aprobare

Informare/
Verificare

3.4

4.

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 11
Exemplar nr.: 1

Informare/
Aplicare
Informare/
Aplicare
Informare/
Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare

1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM
Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

CMRU

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
februarie
a.c.
februarie
a.c.

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

februarie
a.c.

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

februarie
a.c.

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Mrgine
anu
Ioana
Mihaela
Ramona
Trle
Doina

Semntu
ra
7

februarie
a.c.

Juridic

Consilier juridic

Secretariat

Secretar ef

Xerox
(cam. 15)

umlan
Ioan

a.c.

UPJ

Director

februarie
a.c.

februarie
a.c.

SITE i
FORUM

Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedura reglementeaz modul de soluionare a RA.

5.

Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure la care este ncadrat personal didactic care se
afl n RA i la ISJMM.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
6.

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale


-

7.

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 11
Exemplar nr.: 1

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat

Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

aplicaia RES-UMANE (ARU)

3.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

4.

titulari ai sistemului naional


de nvmnt
preuniversitar (TS)

5.

TS aflat n RA

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
aplicaie RES_UMANE dezvoltat de ctre Bolo Vasile,
informatician la Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare,
actualizat n vederea colectrii datelor privind pensionabilii cu
01.09 a.u.
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil
statutul de cadru didactic titular al sistemului naional de
nvmnt preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) i (2) din
LEN, este dovedit prin documentele de numire/ transferare/
repartizare pe post/ catedr - ordine de ministru, decizii ale
inspectorului colar general, dispoziii de repartizare - emise
de instituii abilitate n acest sens: MECTS, inspectorate
colare, comisii naionale de repartizare
TS care nu mai are post sau cel puin o jumtate de norm la
catedr pentru a.u.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 11
Exemplar nr.: 1

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

8.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
Aplicaia RES_UMANE
anul curent colar
anul urmtor colar
titular de sistem
Restrngere de Activitate
Comisia de Mobilitate din UPJ
Proiect de ncadrare
consilier juridic

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

UPJ
CMRU
FORUM
SITE
ARU
a.c.
a.u.
TS
RA
CMUPJ
P
CJ

Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de colectare a pensionabililor cu 01.09 a.u. cuprinde:
ARU actualizat (n format electronic) de ctre Bolo Vasile
bazele de date transmise de ctre UPJ ctre CMRU n format scris (Anexele 4 la P) i electronic
tabelul Excel centralizat cuprinznd lista TS aflai n RA a-u., publicat pe SITE i pe FORUM
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU
calculatoarele i imprimantele din cadrul UPJ
conexiune Internet
ARU
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Actualizare Aplicaie RES-UMANE
Elaborare i distribuire PO
CMRU ia legtura verbal cu Bolo Vasile n vederea actualizrii ARU. Bolo Vasile actualizeaz ARU i
o transmite CMRU n vederea publicrii pe SITE. CMRU public actualizarea pe SITE. Colectarea listei
TS care sunt n RA prin P pn la 3 februarie 2012.
Prezenta PO va fi comunicat n format PDF pe SITE i pe FORUM, ori de cte ori sufer vreo
modificare.
Termen: decembrie ianuarie a.c.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 11
Exemplar nr.: 1

Pasul 2
Participani la edina public destinat rezolvrii RA
Lista posturilor didactice/ catedrelor
Doar cadrele didactice titulare de sistem pot participa la edina public destinat rezolvrii RA (nu pot
participa cadrele didactice titulare ale colii sau cele angajate pe perioad determinat sau prin
suplinire). Lista TS din judeul Maramure va fi postat pe SITE.
n data de 15 februarie 2012 vor fi afiate att lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/
rezervate, ct i lista cadrelor didactice care sunt n RA. Listele vor fi aprobate n prealabil n edina CA
al ISJMM n 13 februarie 2012.
Termen: 8-15 februarie a.c.
Pasul 3
Ordinea de soluionare a RA n edina public informare legislativ
Confom MOB-57(1) soluionarea cererilor de transferare pentru RA se realizeaz n urmtoarea
ordine:
a) transfer consimit ntre UPJ, n baza acordurilor emise de conducerile UPJ privind transferul
consimit ntre UPJ, n ordinea descresctoare a punctajului;
b) soluionarea RA n cadrul UPJ, n ordinea descresctoare a punctajului;
c) soluionarea RA la nivelul C, cu respectarea MOB-57(3), n ordinea descresctoare a punctajului;
[MOB-57(3): au prioritate cadrele didactice care sunt titulare ale sistemului naional de
nvmnt n specialitatea postului/ catedrei solicitat(e) conform actului (deciziei) de numire/
transfer/ dispoziiei de repartizare n nvmnt];
d) soluionarea RA la nivelul aceleiai localiti, cu respectarea prevederilor MOB-57(3), n ordinea
descresctoare a punctajului;
e) soluionarea RA la nivelul judeului, cu respectarea prevederilor MOB-57(3), n ordinea
descresctoare a punctajului;
f) n situaia n care RA nu poate fi soluionat la nivelul judeului, RA se soluioneaz la UPJ din alte
judee, cu respectarea MOB-57(3), n ordinea descresctoare a punctajului.
n caz de egalitate, se aplic criteriile social-umanitare: soul/ soia cu activitate n nvmnt n
aceeai localitate, so/ soie cu domiciliul n localitate, prini cu domiciliul n localitate, motive de
sntate care nu permit prsirea localitii, situaie demonstrat prin certificat medical eliberat de
comisia de expertiz a capacitii de munc, soul/ soia ncadrai n nvmnt n funcii didactice sau
nedidactice, unic ntreintor de familie, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n
localitate etc.
Reamintim cadrelor didactice i directorilor de UPJ coninutul MOB-49(6): Personalul didactic titular
al sistemului naional de nvmnt care a fost transferat n etapa de RA 2012 revine pe postul
didactic/ catedra avut() anterior, n situaia n care, pn la 1 septembrie 2012, se constat c
postul didactic/ catedra a fost vacantat() sau renfiinat ori s-a renfiinat cel puin jumtate de
norm din catedra respectiv, directorul UPJ avnd obligaia s comunice n scris cadrului didactic
decizia de revenire pe postul/ catedra deinut() anterior. Posturile didactice/ catedrele eliberate se
ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu
respectarea prevederilor prezentei MOB..
Termen: permanent
Pasul 4
Transferul consimit, prevzut n MOB-57(1-a)
nainte de a participa la etapa propriu zis de RA, cadrele didactice aflate n RA, dup ce au vizualizat
lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, i pot depune la colile unde exist posturi/
catedre de interes dosarul de RA (conform MOB-Anexa22), precum i aprecierea sintetic a CA al UPJ
de unde a intrat n RA, n vederea obinerii consimmntului amintit, n perioada 16-22 februarie
2012.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 11
Exemplar nr.: 1

CMUPJ calculeaz punctajele i ierarhizeaz candidaii care i-au depus dosarele i nainteaz ctre CA
al UPJ propunerile nsoite de un raport scris. CA al UPJ valideaz propunerile, iar directorul UPJ emite
acordul privind transferul cadrului didactic n unitatea respectiv, precum i intiinarea n scris a
ISJMM asupra persoanei creia i-a acordat consimmntul [pentru fiecare post/ catedr o persoan,
nu mai multe] [vezi MOB-53(2): Comisia de mobilitate constituit, n acest sens, la nivelul unitii de
nvmnt verific dosarele, realizeaz, dac sunt mai multe cereri, ierarhizarea candidailor
conform punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie i
selecteaz candidatul a crui restrngere se realizeaz prin transfer prin consimmnt ntre uniti.
La selectarea candidatului, comisia trebuie s in seama dac persoana selectat ndeplinete
cerinele de studii i deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului.].
Termen: 16-27 februarie a.c.
Pasul 5
Depunerea dosarelor la ISJMM
Modele de cereri
Piese obligatorii la dosar
Depunerea dosarelor, conform Anexei nr. 22 la MOB, se va face la sediul ISJMM (sala de edine parter) n perioada 28 februarie 2 martie 2012 i n 6 martie 2012, ntre orele 09:00-14:00.
Reamintim cadrelor didactice i directorilor deopotriv, s nu uite c dosarul trebuie s aib un opis
cu toate filele din dosar numerotate i organizate conform cererii tip. Un candidat poate depune un
singur dosar.
n perioada 7-9 martie 2011 se vor afia punctajele cadrelor didactice la avizier i pe site-ul ISJ.
Contestaii la punctaje se vor putea depune la secretariatul ISJ Maramure n perioada 12-13 martie
2012.
n data de 14 martie 2012 n edina CA al ISJMM se vor soluiona contestaiile i se vor afia pe site
rezultatele finale.
Recomandm lecturarea cu atenie a deciziei de numire depuse n dosar; s-ar putea s fie valabil
numai cu precedenta acesteia; n acest caz se vor depune ambele n dosar.
La dosar, fiecare candidat va da o declaraie n care va meniona:

DECLARAIE
SUBSEMNATUL _____________________________, CADRU DIDACTIC TITULAR PE
POSTUL / CATEDRA DE ____________________________, DE LA UNITATEA COLAR
___________________________, DECLAR PE PROPRIE RSPUNDERE C DORESC S MI SE
CALCULEZE PUNCTAJE DISTINCTE LA URMTOARELE SPECIALITI PE CARE LE DEIN :
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
NTRUCT DORESC S POT OPTA PENTRU ORICARE DINTRE ACESTE DISCIPLINE .
TOTODAT, PRECIZEZ C N BAZA MOB-49(4-5) DORESC S SUSIN PROBA ORAL/ PRACTIC LA
DISCIPLINA / DISCIPLINELE : _________________________________________________
NOTA PE BAZA CREIA M -AM TITULARIZAT PRIN CONCURS / REPARTIIE GUVERNAMENTAL ESTE
________ LA DISCIPLINA ____________________________________ N ANUL
_________
BAIA MARE ,
______________________

SEMNTURA,

Toate modelele de cereri pentru aceast etap sunt postate pe site-ul www.isjmm.ro Mobilitate
Restrngere de activitate. Titularizare 253. Continuitate, precum i prezenta PO.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 8 din 11
Exemplar nr.: 1

Reamintim MOB-58(3): n cazul n care cadrul didactic titular al sistemului naional de nvmnt
preuniversitar nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public de transferare
prin RA, comisia i atribuie din oficiu un post didactic/ catedr vacant() la finalul sesiunii de
transferare pentru RA din lista afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor din prezenta
MOB. n cazul n care un cadru didactic titular al sistemului naional de nvmnt preuniverstar aflat
n RA refuz s-i ntocmeasc dosarul, conducerea unitii de nvmnt ntocmete dosarul
acestuia, iar comisia de mobilitate al inspectoratului colar i atribuie din oficiu un post didactic /
catedr vacant() la finalul sesiunii de transferare pentru RA din lista afiat, conform punctajului, cu
respectarea condiiilor din prezenta MOB. Cadrului didactic titular al sistemului naional de nvmnt
preuniversitar, aflat n RA cruia i s-a atribuit un post didactic/ catedr din oficiu i care nu se prezint
la postul/ catedra atribuit() i se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile legale privind concedierea
individual..
ATENIE! n dosar se va regsi n mod obligatoriu un act care s ateste nota obinut la concurs n
anul n care s-a titularizat n nvmnt cadrul didactic aflat n RA, respectiv media de la repartiia
guvernamental pentru cei care s-au titularizat n acest mod [vezi MOB-47].
Termen: 28 februarie - 6 martie a.c.
Pasul 6
Probele practice/ orale
n data de 7 martie 2012 se vor derula ncepnd cu orele 14:00 probele orale/ practice pentru posturi
nesimilare conform MOB-49(4), dup cum urmeaz:
Liceul de Art Baia Mare:
o limba i literatura romn (conform Anexei nr. 5 la MOB);
o arte muzic, desen, arhitectur (conform Anexei nr. 4 i nr. 10 la MOB);
Colegiul Naional Mihai Eminescu Baia Mare:
o limba ucrainean (conform Anexei nr. 5 la MOB);
Colegiul Naional Gheorghe incai Baia Mare:
o informatic (conform Anexei nr. 6 la MOB);
o limba englez (conform Anexei nr. 5 la MOB);
Palatul Copiilor Baia Mare:
o plalate i cluburi ale copiilor (conform Anexei nr. 7 la MOB);
Liceul cu Program Sportiv Clubul Sportiv colar Baia Mare:
o educaie fizic i sport specializat (conform Anexei nr. 9 la MOB);
Liceul Teoretic Nemeth Laszlo Baia Mare:
o limba german, limba maghiar, limba rromani (conform Anexei nr. 5 la MOB);
coala General pentru Copii cu Deficiene Nr. 2 Baia Mare:
o clase/ grupe/uniti pentru copii hipoacuzici i surzi (conform Anexei nr. 11 la MOB);
Centrul colar pentru Educaie Incluziv Baia Mare:
o pregtire instruire practic (conform Anexei nr. 8 la MOB);
o activiti de pre-profesionalizare (conform Anexei nr. 8 la MOB).
Rezultatele finale la probele orale/practice se vor afia la centrul desemnat, la finalizarea probei,
ulterior pe site-ul ISJ Maramure. Tabelele cuprinznd rezultatele candidailor se vor preda la CMRU
de ctre preedintele fiecrei comisii n ziua desfurrii probei. La aceste probe nu se pot depune
contestaii.
Pn n data de 6 martie 2012 CMRU va elabora referatul de emitere a deciziilor de nominalizare a
comisiilor pentru probele orale/ practice n vederea participrii la etapa de RA i deciziile n sine, care
vor fi predate n copie comisiilor.
Modelul de decizie va fi aprobat n prealabil de ctre CJ.
Termen: 6-7 martie a.c.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 9 din 11
Exemplar nr.: 1

Pasul 7
Punctajele acordate TS aflai n RA
Contestaii la punctaje
Punctajele acordate cadrelor didactice se vor afia la sediul ISJMM i pe SITE n 9 martie 2012.
n perioada 12-13 martie 2012 se pot depune la secretariatul ISJMM contestaii la punctajele
acordate. n 14 martie 2012 se soluioneaz contestaiile n CA al ISJMM i se public la avizier i pe
SITE punctajele finale.
Termen: 9-14 martie a.c.
Pasul 8
edina public de soluionare a RA
Afiare rezultate edin
Emitere decizii de transfer pentru RA
n 15 martie 2012 la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare (Sala Europa) se va derula edina
public de soluionare a RA, ncepnd cu ora 09:00. Avnd n vedere faptul c va fi un numr relativ
redus de persoane n sal, programarea o realizm pe discipline, dup cum urmeaz:
Disciplina posturilor/ catedrelor
de discutat
(numr RA n 2011)
Lmuriri legilsative la nceput de edin
Educaie fizic i sport (1)
1
Cluburi sportive colare (0)
2
Informatic (2)
3
Palate i cluburi ale copiilor (0)
Ingineri (1)
4
Maitri (1)
Educaie tehnologic (0)
Limba i literatura romn (8)
5
Limba latin (0)
6
Limba ucrainean matern (0)
Limba francez (1)
7
Limba spaniol (0)
Limba italian (0)
Limba englez (2)
8
Limba german modern (0)
Limba maghiar matern (0)
9
Limba rromani matern (0)
Limba german matern (0)
10
Arte muzic, desen (0)
11
Religie (1)
12
Matematic (9)
Fizic (2)
13
Chimie (1)
14
Biologie (4)
15
nvmnt special (5)
16
Istorie (2)
17
Geografie (2)
tiine socio-umane (0)
18
Educaie antreprenorial (0)
Nr.
crt.

Inspector

Ora aproximativ de ncepere a


edinei
09:00

Toma Simona
Mrie Iuliana
Bnic Amelia

09:15

Pop Livia
Todoran Valentina
Codrea Elvira - metodist
Banco Daniela
09:30
Freniu Marilena
Hitter Annamaria
Augustin Carmen
Hoban Florin
Maiorescu Gheorghe
Loghin Maria
Du Camelia
Pop Marcela
Vele Liviu
Gavra Adrian
Filip Pavel

09:45

09:50

10:30
10:45

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 10 din 11
Exemplar nr.: 1

Profesori n CAPP (0)


Cultur civic (0)
19
nvtori (22)
Coroiu Lioara
20
Educatoare (4)
Pop Marcela
n data de 16 martie 2012 vom afia la avizierul ISJMM i pe SITE rezultatele edinei. n perioada 1920 martie 2012 cadrele didactice pot depune contestaii la edin, iar n 21 martie 2012 se
soluioneaz contestaiile n CA al ISJMM. Tot n 21 martie 2012 vom publica rezultatele finale, dup
contestaii.
n data de 22 martie 2012 se va elabora referatul privind emiterea deciziilor TS soluionai i se vor
emite deciziile de transfer pentru RA urmnd ca n sptmna 26-30 martie 2012 s fie ridicate
deciziile de la cam. 15 (ISJMM) de ctre directorii UPJ care au semnat documentele din dosarele
depuse pentru soluionarea RA. Modelul de decizie va fi aprobat n prealabil de ctre CJ.
Termen: 16-30 martie a.c.
9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU poart tratative verbale cu Bolo Vasile privind actualizarea ARU, centralizeaz lista TS
aflai n RA, elaboreaz referatul privind emiterea deciziilor pentru comisiile de prob practic/
oral i a transferurilor prin RA, elaboreaz n nregistreaz deciziile de transfer pentru RA,
nainteaz documentaia final spre legare la Xerox (cam. 15) i le pred mpreun la Comisia de
Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.2. UPJ transmite prin Anexa nr. 4 a P lista TS aflai n RA, preia deciziile de la Xerox
9.3. Compartimentul Secretariat nregistreaz adresele de naintare ale deciziilor de transfer pentru
RA i se asigur de semnarea acestora de ctre conducerea ISJMM i de ctre CJ
9.4. Xerox (cam. 15) realizeaz fotocopii dup deciziile de transfer pentru RA i dup adresele de
naintare, preia documentaia final de la CMRU, o pregtete pentru arhivare i o pred
mpreun cu CMRU Comisiei de Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.5. Conducerea ISJMM aprob i semneaz deciziile de transfer pentru RA i adresele de nsoire a
acestora
9.6. Comisia de Arhivare din ISJMM preia documentele finale de la CMRU i Xerox (cam. 15) i le
arhiveaz

PROCEDURA OPERAIONAL:
Soluionarea Restrngerilor de Activitate
Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-17

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 11 din 11
Exemplar nr.: 1

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
anex
0
1.

2.

3.

Denumirea
anexei
1
Model
decizie de
transfer
pentru RA
Referat
privind
cadrul
legal de
emitere a
deciziilor
de transfer
pentru RA
Fotocopii
ale
deciziilor
de transfer
pentru RA
i ale
adreselor
de nsoire

Elaborator

Aprob

Numr de
exemplare
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

CMRU

CJ

Arhiva
ISJMM

a.u.

CMRU

Conducerea
ISJMM

Arhiva
ISJMM

a.u.

Xerox
ISJMM

CMRU

UPJ
(originalele)

Arhiva
ISJMM

a.u.

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
3
3
4
4
5
10
11
11

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure
Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Gestionarea listei titularilor de sistem


din judeul Maramure

COD: PO-18

EDIIA: 1

REVIZIA: 0

ACTUALIZARE: 24.01.2012

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
1.

Cod: PO-18

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

Elaborat

1.2

Colaboratori la
elaborare

1.3

Verificat

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela
prof. Buda Crina
Georgeta
prof. Pop Mariana

1.4

2.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 7
Exemplar nr.: 1

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

Semntura
4

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
ianuarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

3.

Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 7
Exemplar nr.: 1

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

3.2

3.3

2.1

2.2
4.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure

Exemplar
nr.
2

Informare/
Aprobare

Informare/
Verificare

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare
Informare/
Aplicare

1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM
Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
ianuarie
a.c.
ianuarie
a.c.

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

ianuarie
a.c.

ianuarie
a.c.

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Semntu
ra
7

CMRU

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

UPJ

Directori

ianuarie
a.c.

SITE i
FORUM

UPJ

Titularii de
sistem

ianuarie
a.c.

SITE

Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedur reglementeaz modul de gestionare a listei titularilor de sistem i actualizarea
permanent a acestei liste n concordan cu realitatea din judeul Maramure, respectiv cu actele de
numire ale cadrelor didactice.

5.

Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure i la ISJ Maramure.

6.

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

7.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure
Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 7
Exemplar nr.: 1

Legislaia MECTS cu privire la modificarea numelor unitilor colare i adresele cu privire la


aprobarea reelei colare de la nivelul judeului Maramure

Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

titulari ai sistemului naional


de nvmnt
preuniversitar (TS)

3.
4.

5.

lista titularilor de sistem


lista scurt
lista titularilor de sistem
lista complet

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
statutul de cadru didactic titular al sistemului naional de
nvmnt preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) i (2) din
LEN, este dovedit prin documentele de numire/ transferare/
repartizare pe post/ catedr - ordine de ministru, decizii ale
inspectorului colar general, dispoziii de repartizare - emise
de instituii abilitate n acest sens: MECTS, inspectorate
colare, comisii naionale de repartizare
lista titularilor de sistem fr datele personale, respectiv fr
CNP, adres, telefon, email
lista titularilor de sistem cu tot cu date personale
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure
Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 7
Exemplar nr.: 1

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

8.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
inspector colar pentru managementul resurselor umane
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
Lista titularilor de sistem lista scurt, sub forma titulari-de-sistem.xls
Lista titularilor de sistem lista complet, sub forma:
an-lun-zi-titulari-de-sistem.xls
titularii de sistem din judeul Maramure
anul curent colar
anul urmtor colar

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.

UPJ
IMRU
FORUM
SITE
LTS-S

11.

LTS-C

12.
13.
14.

TS
a.c.
a.u.

Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de gestionare a listei TS cuprinde:
macheta data-titulari-de-sistem.xls completat cu datele personale ale TS, care este de fapt LTS-C
macheta titulari-de-sistem.xls completat cu datele personale ale TS, care este de fapt LTS-S
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU i din cadrul administrativ al UPJ
conexiune Internet
deciziile TS
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Elaborare i distribuire PO
Prima elaborare a listei titularilor de sistem
CMRU ntocmete lista titularilor de sistem la data primei ediii a pezentei proceduri i Fia de
eviden a personalului didactic din nvmntul preuniversitar (Fia colii) elaborat de ctre fiecare
UPJ. CMRU creaz un fiier Excel cuprinznd toate datele, inclusiv datele personale, pentru TS.
Prezenta PO va fi postat pe FORUM i pe SITE n format PDF, ori de cte ori va suferi vreo modificare.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 2
Postarea listelor TS
CMRU realizeaz LTS-C i LTS-S.
CMRU posteaz pe FORUM LTS-C.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure
Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 7
Exemplar nr.: 1

CMRU posteaz pe SITE LTS-S.


Acesta este formatul de comunicare ctre UPJ i ctre titularii de sistem a datelor.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 3
Modificarea i transmiterea la CMRU a LTS-C de ctre UPJ
UPJ constat modificarea datelor din LTS-C, publicat pe FORUM, ca urmare a:
demisiei unui TS
decesului unui TS
ntregirii normei n propriul UPJ sau n alt UPJ
transferul TS n alt UPJ
schimbarea datelor personale ale unui TS
UPJ va modifica LTS-C publicat de CMRU pe FORUM dup cum urmeaz:
radiaz din LTS-C toi titularii care nu fac dovada titularizrii n propriul UPJ (dac la data
modificrii trebuie radiat un TS acesta se va colora n ntregime n fond rou)
modific celulele eronate cu noile date corecte i coloreaz numai celulele modificate cu fond
galben
adaug TS ca urmare a transferului TS pentru restrngere de activitate n propriul PJ, fr s-i
completeze numrul de ordine i-l coloreaz n galben
numrul de ordine nu va fi modificat sub nicio form de ctre UPJ
Fiierul Excel astfel modificat va fi transmis pe adresa mdcoroiu@yahoo.com.
Termen: permanent, pn la dispariiei persoanelor din LTS-C, ori de cte ori UPJ constat modificarea
LTS-C
Pasul 4
Feed-back pe email din partea CMRU pentru UPJ
CMRU va rspunde pe email de primire a mesajului, dup cum urmeaz:
mulumesc, care va avea semnificaia: LTS-C transmis de UPJ respect formatul precizat de
prezenta PO i este corect cum s-au modificat datele din punct de vedere tehnic
citii procedura specific, care va avea semnificaia: LTS-C transmis de UPJ nu respect formatul
precizat de prezenta PO, caz n care UPJ va reveni cu un alt email.
CMRU actualizeaz LTS-C i o public pe FORUM.
Din LTS-C, CMRU va realiza LTS-S pe care o va publica pe SITE.
Termen: maxim o lun de la primirea email-ului din UPJ
Pasul 5
Modificri instant a statutului TS
Paii de mai sus se repet de cte ori UPJ constat modificri n LTS-C, atta timp ct mai exist titulari
de sistem la nivelul judeului Maramure.
Termen: permanent
Pasul 6
Pregtirea pentru arhivare
La nceputul a.u., CMRU va lista lista de nceput a anului colar i o va nainta Comisiei de Arhiv din
ISJMM n vederea arhivrii acesteia.
Termen: septembrie a.u.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei titularilor de sistem din
judeul Maramure

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
9.

Cod: PO-18

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 7
Exemplar nr.: 1

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU ntocmete prezenta PO i o comunic n format PDF prin intermediul FORUM i SITE,
actualizeaz LTS-C i o posteaz pe FORUM, din ea LTS-S pe care o va posta pe SITE
9.2. UPJ nainteaz la CMRU un email cuprinznd modificrile la LTS-C conform prezentei PO
9.3. Conducerea ISJMM aprob prezenta PO
9.4. Comisia de Arhivare din ISJMM preia de la CMRU tabelul LTS-C n format scris i pe DVD i l
arhiveaz

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
anex
0

Denumirea
anexei
1
LTS-C (n
format
electronic)
LTS-C (n
format
electronic)
LTS-S (n
format
electronic)

1.

2.

3.

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

mdcoroiu@
yahoo.com

Arhiva
ISJMM

a.u.

FORUM

Arhiva
ISJMM

a.u.

SITE

Arhiva
ISJMM

a.u.

Elaborator

Aprob

Numr de
exemplare
4

UPJ

Director

CMRU

CMRU

CMRU

CMRU

Difuzare
5

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
3
3
3
4
5
7
7
7

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.
Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Gestionarea listei cadrelor didactice


care se pensioneaz pn la 01.09 a.u.

COD: PO-19

EDIIA: 1

REVIZIA: 0

ACTUALIZARE: 24.01.2012

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane
1.

Cod: PO-19

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1

2.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 7
Exemplar nr.: 1

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela

1.1

Elaborat

1.2

Colaboratori la
elaborare

1.3

Verificat

prof. Buda Crina


Georgeta

1.4

Aprobat

prof. Pop Mariana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general

Semntura
4

24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012

Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
ianuarie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

3.

Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 7
Exemplar nr.: 1

Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.

Exemplar
nr.
2

Informare/
Aprobare

Informare/
Verificare

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Aplicare
Informare/
Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare
Informare/
Aplicare

1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM
Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
ianuarie
a.c.
ianuarie
a.c.

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

ianuarie
a.c.

ianuarie
a.c.

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

CMRU

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

Secretariat

Secretar ef

Trle
Doina

ianuarie
a.c.

Xerox
(cam. 15)

umlan
Ioan

a.c.

UPJ

Director

ianuarie
a.c.

Informatician la
Colegiul Tehnic
Transilvania
Baia Mare

Bolo
Vasile

decembri
e
ianuarie
a.c.

Semntu
ra
7

SITE i
FORUM

Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedura reglementeaz modul de ntocmire de ctre UPJ din judeul Maramure, a listelor
cuprinznd personalul didactic titular care se pensioneaz pentru limit de vrst i la cerere anticipat
i anticipat parial, ncepnd cu 01.09 a.u.

5.

Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure la care este ncadrat personal didactic care se
pensioneaz pn la 01.09 a.u. i la ISJMM de publicare a acestei liste pe SITE i pe FORUM.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

6.

Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 7
Exemplar nr.: 1

Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale


-

7.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat
Legea pensiilor nr. 263/ 2010, modificat i completat

Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

pensionarea pn la 01.09
a.u.

3.

aplicaia RES-UMANE (ARU)

4.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
pensionare pentru limit de vrst/ anticipat/ anticipat
parial n condiiile legii
aplicaia RES-UMANE dezvoltat de ctre Bolo Vasile,
informatician la Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare,
actualizat n vederea colectrii datelor privind pensionabilii cu
01.09 a.u.
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.
Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 7
Exemplar nr.: 1

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

8.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
Aplicaia RES_UMANE
anul curent colar
anul urmtor colar

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UPJ
CMRU
FORUM
SITE
ARU
a.c.
a.u.

Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de colectare a pensionabililor cu 01.09 a.u. cuprinde:
ARU actualizat (n format electronic) de ctre Bolo Vasile
bazele de date transmise de ctre UPJ ctre CMRU n format scris i electronic
tabelul Excel centralizat cuprinznd pensionabilii cu 01.09 a.u., publicat pe SITE i pe FORUM
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU
conexiune Internet
ARU
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Actualizare Aplicaie RES-UMANE
Elaborare i distribuire PO
CMRU ia legtura verbal cu Bolo Vasile n vederea actualizrii ARU. Bolo Vasile actualizeaz ARU i
o transmite CMRU n vederea publicrii pe SITE. CMRU public actualizarea pe SITE.
Prezenta PO va fi publicat pe FORUM i pe SITE, ori de cte ori va suferi cte o modificare.
Termen: decembrie ianuarie a.c.
Pasul 2
Informare personal didactic i transmitere date ctre CMRU de ctre UPJ
Conform MOB-29 i Punctului II.1 din Calendar, UPJ, prin directori, aduce la cunotina Consiliului
Profesoral al UPJ MOB. UPJ gestioneaz pensionabilii cu 01.09 a.u. i nregistreaz la Secretariatul UPJ
cererile cadrelor didactice care doresc s se pensioneze la cerere cu 01.09 a.u. i completeaz ARU.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.
Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 7
Exemplar nr.: 1

Directorii UPJ care nu au certitudinea privind data pensionrii unor cadre didactice, din cauz
modificrilor legislative frecvente, se vor adresa n scris Casei Judeene de Pensii pentru pentru aflarea
punctului de vedere oficial.
Datele se completeaz n Aplicaia RES-UMANE Lista pensionari la limit de vrst/ la cerere n
format electronic (un fiier de forma 584977P_01.dbf, unde 584977 reprezint codul sirues al colii) i
n format listat, semnat i tampilat. UPJ transmite baza de date a pensionabililor cu 01.09 a.u. la
CMRU n format scris i electronic pe adresa mdcoroiu@yahoo.com.
Dac coala nu are niciun pensionabil n aceast list, ea se va trimite i n aceast stituaie dar fr
persoane; la listare va apare o pagin cu meniunea Nu exist cazuri. n acest caz, UPJ nu va crea o
adres nou pentru comunicarea la CMRU a lipsei pensionabililor, o va transmite pe cea rezultat,
inclusiv baza de date vid.
Termen: ianuarie a.c.
Pasul 3
Publicare list pensionabili cu 01.09 a.u.
CMRU posteaz pe FORUM, zilnic, lista UPJ care nu au trimis baza n format electronic.
CMRU, prin ARU, centralizeaz ntr-o list unic toi pensionabilii cu 01.09 a.u. Lista Excel a
pensionabililor cu 01.09 a.u. va fi publicat pe SITE de ctre CMRU.
La finalul perioadei va publica lista final.
Termen: 6 ianuarie a.c.
Pasul 4
Pregtire documente pentru arhivare
CMRU nainteaz documentele doveditoare la Xerox (cam. 15) care pregtete documentele pentru
arhivare. mpreun vor nainta documentele la Comisia de Arhivare din ISJMM.
Termen: a.u.
9.

Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU poart tratative verbale cu Bolo Vasile privind actualizarea ARU, preia de la UPJ bazele
de date n format scris i electronic, centralizeaz lista pensionabililor cu 01.09 a.u., nainteaz
documentaia final spre legare la Xerox (cam. 15) i le pred mpreun la Comisia de Arhivare din
cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.2. UPJ informeaz Consiliul Profesoral privind pensionarea cu 01.09 a.u., gestioneaz lista,
nainteaz la CMRU documentele scrise i electronice
9.3. Compartimentul Secretariat nregistreaz adresa privind pensionabilii cu 01.09 a.u.
9.4. Xerox (cam. 15) preia documentaia final de la CMRU, o pregtete pentru arihivare i o pred
mpreun cu CMRU Comisiei de Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.5. Conducerea ISJMM aprob i semneaz adresa de ntiinare care se trimite la UPJ
9.6. Comisia de Arhivare din ISJMM preia documentele finale de la CMRU i Xerox (cam. 15) i le
arhiveaz

PROCEDURA OPERAIONAL:
Gestionarea listei cadrelor didactice care
se pensioneaz pn la 01.09 a.u.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-19

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 7
Exemplar nr.: 1

10. Anexe, nregistrri, arhivri


Nr.
anex
0
1.

2.

Denumirea
anexei
1
Macheta
pensionarian.xls
Baza de date
a
penionabililor
cu 01.09 a.u.
n format
scris i
electronic

Elaborator
2

Aprob
3

Numr de
exemplare
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

CMRU

Conducerea
ISJMM

SITE

Arhiva
ISJMM

a.u.

UPJ

Director

CMRU

Arhiva
ISJMM

a.u.

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
3
3
4
4
5
6
7
7

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat
Cod: PO-20

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 1 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA: Titularizarea conform LEN-253 i


prelungirea contractelor pe durat determinat
COD: PO-20
EDIIA: 1
REVIZIA: 0
ACTUALIZARE: 17.02.2012

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 2 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-20

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
1.1

Elaborat

1.2

Colaboratori la
elaborare

1.3

Verificat

Numele i
prenumele
2
prof. Coroiu
Mircea Dumitru
prof. Abraham
Mihaiela
prof. Buda Crina
Georgeta
prof. Pop Mariana

1.4

Aprobat

prof. Vlaicu
Susana

Funcia

Data

3
inspector
colar
inspector
colar
inspector
colar, ef
Departament
inspector
colar general
inspector
colar general
adjunct

Semntura
4

17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012
17.02.2012

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia
n cadrul
ediiei
2.1.

1
Ediia 1

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

2
-

3
-

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau a
reviziei ediiei
4
martie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 3 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat
Cod: PO-20

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
1
3.1

Exemplar
nr.
2

Informare/
Aprobare

1
1

Compartiment
3
Conducerea
ISJMM

Funcia
4
Inspector colar
general
Inspector colar
general adjunct

Nume i
prenume
5
Pop
Mariana
Vlaicu
Susana

Data
primirii
6
februarie
a.c.
februarie
a.c.

3.2

Informare/
Verificare

Departamentul Descentralizare i management instituional, dezvoltarea resursei umane

3.3

Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare/
Pregtire
arhivare

CMRU

Inspector colar

Coroiu
Mircea
Dumitru

februarie
a.c.

3.4

Aplicare

Informatizare

Informatician

Dancu
Liliana

februarie
a.c.

Xerox
(cam. 15)

umlan
Ioan

a.c.

UPJ

Director

februarie
a.c.

3.5

3.6

Informare/
Aplicare/
Pregtire
arhivare
Informare/
Operare/
Gestionare
/ Aplicare

ef
Departament

Buda
Crina
Georgeta

februarie
a.c.

Semntu
ra
7

SITE i
FORUM

4. Scopul procedurii operaionale


Prezenta procedura reglementeaz modul de transmitere a titularizrilor conform LEN-253 i a
prelungirii contractelor pe durat determinat.
5. Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la toate UPJ din judeul Maramure la care este ncadrat personal didactic care se
afl n situaiile specificate.

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-20

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 4 din 7
Exemplar nr.: 1

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurale


-

Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat


OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/ control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial
OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea i completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n
anul colar urmtor, aprobat prin ordin de ministru, modificat i completat

7. Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura operaional


7. 1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.

Termenul

1.

procedura operaional (PO)

2.

unitate de nvmnt cu
personalitate juridic (UPJ)

3.

cadru didactic angajat (CDA)

Definiia i/ sau, dac e cazul, actul care definete termenul


prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie
urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat,
n vederea realizrii activitii cu privire la aspectul procedural
unitatea de nvmnt care este organizat i funcioneaz cu
minimum 300 de elevi; cu minimum 300 de elevi, precolari i
anteprecolari; cu minimum 150 de precolari i
anteprecolari; cu minimum 100 de elevi i / sau precolari n
cazul unitilor de nvmnt special; n baza unui act de
nfiinare/ funcionare, are cod fiscal, sigiliu/ tampil cu
nsemnele MECTS i denumirea exact a unitii de
nvmnt, stema Romniei, cont n Trezoreria Statului i
activitate financiar contabil
cadru didactic angajat pe perioad determinat de ctre UPJ,
pe baza contractului

7.2. Abrevieri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Abreverea

Termenul abreviat

PO
LEN
ISJMM
MECTS

procedura operaional
Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, modificat i completat
Inspectoratul colar Judeean Maramure
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar urmtor, aprobat prin ordin de
ministru, modificat i completat
unitate colar cu personalitate juridic
Compartimentul Managementul Resurselor Umane
Forumul directorilor de UPJ din judeul Maramure
pagina web www.isjmm.ro Mobilitate
anul curent colar
anul urmtor colar
cadru didactic angajat pe perioad determinat de ctre un UPJ

5.

MOB

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UPJ
CMRU
FORUM
SITE
a.c.
a.u.
CDA

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat
Cod: PO-20

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 5 din 7
Exemplar nr.: 1

8. Descrierea procedurii operaionale


8.1. Generaliti
PO de colectare a datelor privind titularizarea cu LEN-253 i prelungirea contractelor pe perioad
determinat cuprinde:
ntocmirea listelor cuprinznd cadrele didactice crora UPJ le acord titularizarea cu LEN-253
ntocmirea listelor cuprinznd cadrele didactice crora UPJ le prelungete contractul pe perioad
determinat
8.2. Resurse necesare
legislaia specific
calculatoarele i imprimantele din cadrul CMRU
calculatoarele i imprimantele din cadrul UPJ
conexiune Internet
dosare/ cereri candidai
registre de procese-verbale ale CA ale UPJ
8.3. Modul de lucru
Pasul 1
Elaborare i distribuire PO
Prezenta PO va fi comunicat n format PDF pe SITE i pe FORUM, ori de cte ori sufer vreo
modificare.
n lipsa CMRU, orice postare pe PO este fcut de ctre informaticianul ISJMM.
Termen: februarie a.c.

I. TITULARIZAREA N COAL, CONFORM LEN-253 I MOB-62-63


Pasul 2
Informare legislativ. Termene pentru interesai i UPJ
Cadrele didactice care se ncadreaz n LEN-253 i n MOB-62, 63:
depun cererea conform Anexei nr. 3 la MOB la UPJ/ UPJ-uri pn la data de 21 martie 2012
CA al UPJ analizeaz cererile i comunic la ISJMM acordul/ refuzul pn la 25 martie 2012 (dac
se transmite dup publicarea RA-final, e bine i mai repede)
CA al UPJ comunic cadrelor didactice solicitante acordul/ refuzul i motivul n scris pn la 22
martie 2012
eventualele contestaii se depun la CA al UPJ n termen de 2 zile lucrtoare de la comunicarea
refuzului de ctre UPJ
contestaiile se discut n CA al UPJ n perioada 26-29 martie 2012, inspectorul colar desemnat
de ctre ISJMM a participa la edina n care se discut contestaia este inspectorul colar de
zon care este desemnat de ctre ISJMM n edina de lucru cu inspectorii colari din data de 23
ianuarie 2012 (suntei rugai s luai legtura cu el din timp, dac avei asemenea cazuri). Dac CA
al UPJ acord titularizarea, n urma contestaiei, UPJ comunic ISJMM cazul n spe
CA al UPJ comunic contestatarului rspunsul pn la 30 martie 2012
dup rezolvarea contestaiilor directorii emit deciziile de titularizare i ncheie contractul
individual de munc
Termen: martie a.c.

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat
Cod: PO-20

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 6 din 7
Exemplar nr.: 1

Pasul 3
n sprijinul CA al UPJ
Pentru ca CA al UPJ s ia decizii n cunotin de cauz (vezi MOB-62, 63) vor avea nevoie de trei date
eseniale, postate pe www.isjmm.ro Mobilitate:
notele obinute de ctre candidai [la subiectul Note concursuri de ocupare post/ catedr]
Centralizatorul privind denumirea postului/ catedrei, specializrile care pot ocupa postul/ catedra
i disciplina de concurs pentru ocuparea postului/ catedrei [la subiectul Centralizator]
repartizrile din edinele publice n 2010 i 2011 [la subiectul Lista posturilor/ catedrelor ocupate
n cursul anilor colari 2010-2011 i 2011-2012 n edinele publice (din aplicaia MECTS)].
Termen: martie a.c.
Pasul 4
Comunicarea la ISJMM a titularizrilor n coal
Tabelele se trimit pe email mdcoroiu@yahoo.com, n format electronic i n scris semnat i tampilat
la ISJMM, cam. 9, Compartimentului Managementul Resurselor Umane, n termenele precizate.
Formatul de tabel este cel anexat prezentei: mm-tit-prel-2012.xls.
CMRU sau informaticianul ISJMM le posteaz pe SITE.
Termen: 25 martie a.c.

II. PRELUNGIREA CONTRACTELOR PE PERIOAD DETERMINAT, CONFORM MOB-111 (6b, 7, 8)


(vechile continuiti)
Pasul 5
Informare legislativ. Termene
E bine de tiut nc de la nceput c nu se pot acorda continuiti prin detaare titularilor, pentru c
etapa de detaare este ultima n calendar.
Cadrele didactice care se ncadreaz n MOB-111(6-b, 7 , 8):
depun cererea scris de mn sau a unui tipizat al UPJ (dac exist) la UPJ/ UPJ-uri pn la data de
21 martie 2012
CA al UPJ analizeaz cererile i comunic la ISJMM acordul/ refuzul pn la 28 martie 2012
CA al UPJ comunic cadrelor didactice solicitante acordul/ refuzul i motivul n scris pn la 30
martie 2012
nu exist contestaii pentru aceast etap
n aceste cazuri n mod normal - nu se mai emit noi decizii (de aceea nu o sa regsii n MOB
acest aspect), ci doar se prelungesc contractele individuale de munc; dac CA al UPJ n schimb hotrte ca directorul s emit decizia de repartizare pe postul didactic/ catedra pentru care a
acordat prelungirea contractului, acesta o poate emite n concordan cu hotrrea CA al UPJ
Termen: martie a.c.
Pasul 6
Comunicarea la ISJMM a prelungirii contractelor
Tabelele se trimit pe email mdcoroiu@yahoo.com, n format electronic i n scris semnat i tampilat
la ISJMM, cam. 9, Compartimentului Managementul Resurselor Umane.
Formatul de tabel este cel anexat prezentei: mm-tit-prel-2012.xls.
CMRU sau informaticianul ISJMM le posteaz pe SITE.
Termen: 28 martie a.c.

Ediia: 1
Nr. de exemplare: 1
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 1
Pagina: 7 din 7
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL:
Titularizarea conform LEN-253 i
prelungirea contractelor pe durat
determinat

Departamentul: Descentralizare i
management instituional,
dezvoltarea resursei umane

Cod: PO-20

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii


9.1. CMRU centralizeaz datele de la UPJ, conform termenelor i le public pe site
9.2. UPJ aprob titularizrile conform LEN-253 i prelugirile contractelor de munc pe perioad
determinat, transmite la ISJMM listele
9.3. Xerox (cam. 15) realizeaz fotocopii dup deciziile de transfer pentru RA i dup adresele de
naintare, preia documentaia final de la CMRU, o pregtete pentru arhivare i o pred
mpreun cu CMRU Comisiei de Arhivare din cadrul ISJMM n vederea arhivrii de cea din urm
9.4. Comisia de Arhivare din ISJMM preia documentele finale de la CMRU i Xerox (cam. 15) i le
arhiveaz
9.5. Informaticianul ISJMM posteaz documentele de interes pe SITE i pe FORUM
10. Anexe, nregistrri, arhivri
Nr.
anex
0
1.

Denumirea
anexei
1
Centralizarea
tabelului
mm-tit-prel2012.xls

Elaborator
2
CMRU

Aprob
3
Conducerea
ISJMM

Numr de
exemplare
4
1

Difuzare
5
UPJ, cadre
didactice

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

Arhiva
ISJMM

SITE

a.u.

11. Cuprins
Numrul
componentei n
cadrul procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare
Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurale
Definiii i prescutri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

1
2
2
3
3
3
4
4
5
7
7
7