Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Facultatea de Instalatii

Utilizarea energiei regenerabile

R. Popescu
Structura cursului
Generalitati
Informatii utile despre radiatia solara
Clasificarea si descrierea captatoarelor solare
Randamentul panourilor solare
Implementarea captatoarelor
Cateva cifre despre vanzarile de panouri
Producerea acm
Sisteme solare combinate
Incalzirea piscinelor
Climatizarea solara si sisteme desicante
Aspecte economice
Energia pe plan mondial
Populatia 1995-5,4 mld iar 2020-8 mld
Crestere necesar energie 65-95% pana in 2020 fata de consumurile de azi:
Consum petrol: 90 mil. barili/zi (crestere de 27 mil. barili/zi cat productia OPEC
de astazi)
Consum carbune: 7 mld. t/an (dublarea consum azi=rezerva Canada+Anglia de
astazi)
Consum gaze naturale: 4000 mld. Nm3/an (dublarea consumului de azi=rezerva
SUA astazi)
Cresterea capacitatii de producere a energiei (90% din tarile in curs de dezvoltare din
Asia si America Latina vor produce CO2 mai mult decat tarile dezvoltate in 1990)
73% din rezervele de petrol si 72% din cele de gaze naturale vor fi concentrate in
Orientul Mijlociu si Rusia
Trebuie realizate studii pentru utilizarea surselor regenerabile (solar+eolian)
Trebuie reduse pierderile de energie (masuri la nivel mondial si national+ ridicarea
nivelului de cunoastere al rolului energiei)
Este nevoie pana in 2020 de cca 30 000 mld$ pentru dezvoltare de proiecte
energetice, cu 50% mai mare decat PIB-ul mondial in 1990
Realizare de parteneriate la nivel de guvern, industrie si consumatori
Problemele lumii contemporane

Cresterea
populatiei

Consumul Conservarea
de energie mediului

Datorita Rezultate Masuri


Crearea conditiilor Tarile dezvoltate sa prolifereze
Revolutiei indusriale
normale de lucru tehnologia moderna
Amplificarea resurselor si
Imbunatatire conditii de Conservarea mediului ambiant
energiei
viata Schimbarea sistemului social prin
Consumuri mari de energie
Diferente mari intre introducerea noilor tehnologii in toate
Eliminarea de deseuri in bogati si saraci sectoarele vietii sociale
cantitati importante
Afectarea mediului Informarea si constientizarea populatiei
ambiant
Problema energetica- prezent si viitor

A. Politica energetica in tarile dezvoltate

Revizuire planuri nationale de producere si


consum de energie
Producerea de aparatura performanta
O noua politica a preturilor
Ajutoare financiare
Realizarea de regulamente si normative vizand
problema energiei
Restrictii impuse consumatorului privind confortul
termic
Obligatiile ce-I revin furnizorului de echipamente
Norme de baza cu grad de obligativitate (R,
randament, poluare, etc)
Problema energetica- prezent si viitor

B. Politica energetica in tarile in curs de dezvoltare

Exploatare rationala a resurselor energetice nationale


Planificare energetica, in concordanta cu planul de
dezvoltare al tarii
Reducerea cererilor de energie clasica
Masuri speciale in sectorul de constructii avand in vedere:
Consumurile energetice pentru nevoi gospodaresti se modifica
continuu (cresterea gradului de confort)
Consumurile energetice pentru sectorul tertiar se modifica dupa
gradul de dezvoltare a localitatilor
Consumul energetic pentru producerea materialelor de constructii
si instalatii trebuie sa scada
Mediul inconjurator trebuie protejat
Problema energetica- prezent si viitor

C. Romania

Din 1970 s-a inceput consumul exagerat de energie


Din 1970 s-au implementat sursele neconventionale de
energie (solar si eolian)
Dupa 1990 politica energetica s-a schimbat:
S-a pus accent pe asigurarea confortului termic
S-a inceput procesul de reabilitare (constructii si instalatii)
S-a creat Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
S-au infiintat Agentii Regionale pentru Protectia Mediului
S-au elaborat si sunt in curs de elaborare de norme, normative,
regulamente, etc
Legea 10/1995- Legea calitatii in constructii
Omul, cladirea si consumul de energie
Evolutia sistemelor de asigurare a conditiilor de microclimat din cladiri
Incalzirea locala
Incalzirea centralizata
Climatizarea
Evolutia societatii si a tehnicii a schimbat raportul dintre om si mediul de viata
Activitatea fizica depusa de om pentru producerea de energie termica sa fie redusa
Adaptarea la noile conditii de confort
Utilizarea cu eficienta ridicata a energiei termice
Costuri reduse in consumul energetic
Reactia omului fata de confortul termic tine seama de metabolism si nivel de
trai
Consumul de energie termica intr-o cladire este dependent de modul de
preparare si utilizare
Incalzire locala (consum redus, oameni mai economi)
Incalzire centrala (consum mai mare)
Ciclul vietii influenteaza confortul termic
Tinerii (preocupati de cresterea nivelului de trai)
Persoanele mature (35-50 ani)-preocupati de acumulari materiale
Batranii- preocupati de imbunatatirea confortului termic
Atitudinea fata de noutate
Locatarul doreste confort termic ridicat cu costuri reduse
Utilajele si aparatele sunt apreciate daca satisfac cerintele
Furnizorul de aparate trebuie sa tina cont de cost, utilitate si grad de poluare
Politica energetica in domeniul
instalatiilor dupa 1990 in Romania

Dezvoltarea
Cresterea gradului de confort termic in cladiri
Reabilitarea cladirilor vechi
Promovarea noului si eficientei in instalatii

Realizari in domenii ca:


Echipamente: materiale noi / utilaje / automatizare
Conceptie: sisteme moderne / metodologii de calcul / normative si
standarde / calcul automat
Executie: scule si aparate moderne / tehnologii noi
Exploatare: automatizarea proceselor
Calitatea in constructii: alinierea la normele europene /
agrementarea produselor

Dezvoltarea sectorului de instalatii in cladiri


Firme de specialitate cu profil complex: comercializare produse,
proiectare, executie, gestionare
Firme cu profil de specialitate: comercializare produse, proiectare
Conservarea energiei- Eficienta si
restrictii energetice
Criza energetica din 70 a pus in evidenta pe plan mondial doua aspecte
Dublarea consumului de energie ca urmare a lipsei eficientei ridicate a tehnologiilor
din acea perioada
Necesitatea protectiei mediului ambiant prin limitarea consumului de energie
Aparitia conceptului de conservare a energiei, politica energetica fiind
orientata spre gestiunea cererii de energie
Conceptele de baza ale conservarii energiei
Economisirea energiei de producatori si consumatori (supraincalzirea incaperilor,
utilaje functionand in gol, etc)
Utilizarea rationala a energiei (folosirea sistemelor de producere combinata energie
termica/electrica)
Promovarea surselor de energie neconventionala
Politica energetica consta in echilibrarea balantei cererii si ofertei de
energie in limitele acceptabile d.p.d.v. social si ecologic
Pana in anii 70 s-a actionat numai asupra ofertei ducand la consumuri nerationale
Dupa criza din 70 s-a trecut la consumuri rationale, tinand seama ca pentru instalarea
unei capacitati de producere a energiei de 1kW=1200$ SUA, in timp ce pentru a
economisi energie si evitarea unei surse de energie este necesar 400$ SUA
Politica energetica a tarilor continua si astazi pe doua directii
Tarile industrializate: economie de energie
Tarile de tranzitie: consumuri de energie ridicate din lipsa tehnologiilor avansate
datorita puterii economice scazute
Politica de eficienta energetica

Aplicarea politicii de eficienta energetica impune cunoasterea a doua elemente de baza:


capacitatea de adaptare a consumatorilor industriali
capacitatea de plata determinata de puterea de cumparare pentru consumatorii casnici
Structura politicii de eficienta energetica:
Cresterea motivatiei pentru investitii
Stimularea initiativelor de crestere a eficientei energetice in toate sectoarele de activitate (industrie,
locuinte, rezidential)
Educarea consumatorilor industrali si casnici
Constientizarea impactului asupra mediului ambiant prin reducerea consumurilor energetice
Masurile de promovare a politicii de eficienta energetica sunt:
Strategia conservarii energiei: programe, proiecte
Analize si bilanturi energetice: productie, distribute, consum
Promovarea cercetarii
Asistenta tehnica gratuita: diagnosticari, masurari, reglari
Instruirea personalului: agenti economici, personal tehnic
Legislatie: stabilirea de indicatori, acte normative
Sprijin financiar: modernizari, reabilitari, tehnologii noi
Relatii si contracte internationale: documentatii, consultanta, sprijin financiar
Obiectivele politicii de eficienta energetica:
Echilibrarea balantelor energetice: cerere si oferta
Sprijin pentru cresterea economica
Reducerea poluarii atmosferei
Cresterea confortului in cladiri
Acces la structurile si programele internationale
Scaderea cheltuielilor in valuta
Greutati in promovarea eficientei energetice

Tehnice
Lipsa echipamentelor performante
Lipsa cunostiintelor de gestionare energetica a consumatorilor
Lipsa cadrului adecvat de cercetare
Lipsa transferului tehnologic
Economice
Preturile de energie nu reflecta costurile
Lipsa unui control al preturilor
Interpretarea gresita a participarii energiei in pretul de cost al produselor
Financiare
Fonduri limitate pentru investitii in economia de energie
Lipsa unor licitatii financiare si fiscale pentru investitii
Alte prioritati nationale pentru investitii energetice
Institutionale
Luare de decizii inadecvate la nivel local si national
Lipsa legislatiei si a reglementarilor pentru eficienta energetica
Lipsa de norme cu caracter energetic
Lipsa gestionarii moderne in institutii si intreprinderi
Lipsa de consultanta economica si bancara
Evaluarea energiilor
neconventionale

Energie solara
Geotermala

Eoliana

Biomasa si biocombustibili

Marilor si fluviilor
Energia solara
Avantaje:
Exista in cantitati nelimitate
Gratuita
Nepoluanta
Cu anumite exceptii poate fi exploatata peste tot in lume
Poate fi utilizata pentru incalzire, acm, climatizare,
iluminat, etc
Dezavantaje
Este ciclica (zi/noapte, vara/iarna)
Este influentata de starea atmosferei
Costuri ridicate ale tehnologiei

Din energia solara doar 1/109 este receptionata de Pamant, aceasta


reprezentand cel mai mare potential energetic mondial
Energia geotermala
Reprezinta energia continuta in materia anorganica din
interiorul Pamantului, energie care se transmite apei
aflate in profunzimea scoartei terestre, atingand
temperaturi de 50-300 C

Dezavantaje
Existenta gazelor de tip metan, CO2, S si a
carbonatilor de calciu in cantitati mari
Areal mic de raspandire
Radioactivitatea apei geotermale
Costurile tehnologiei cu atat mai mari cu cat
potentialul e mai scazut
In capitala Islandei, Reykjavik, 87% din oras este incalzit pe baza energiei
geotermale dar exista instalatii mari si in SUA, Rusia, Italia
Energia eoliana

Reprezinta o derivatie a energiei solare (2% din


energia solara receptionata de Pamant)
Potentialul energiei eoliene este mult mai mare
decat consumul energetic mondial
Potentialul energetic eolian al Romaniei este intre
(120-150)x106 kWh/an
Zone preferate pentru amplasarea generatoarelor
eoliene: litoral si zone muntoase
Biomasa (Biocombustibilii)

Deseuri care pot fi prelucrate initial si


utilizate in centrale de ardere a deseurilor
Metanul este un biocombustibil rezultat din
procesul de fermentare anaeroba a
deseurilor organice (rezulta 0,6 Nm3gaz/kg
de deseuri organice)
Biogazul are 50-60% din puterea calorica a
gazelor naturale
Obiectivele generale ale alegerii
unei surse regenerabile
Alegerea sursei regenerabile cea mai potrivita
zonei geografice
Stabilirea potentialului energetic al sursei si
variatia acestuia diurna si sezoniera
Stabilirea necesarului de energie termica
(incalzire, racire, acm) al cladirii pe parcursul unui
an
Asigurarea unei surse auxiliare de energie, pentru
completarea varfurilor de sarcina sau a
perioadelor neacoperite de sursa regenerabila
Evaluarea investitiei pentru exploatarea sursei si
evaluarea timpului de recuperare al investitiei