Sunteți pe pagina 1din 20

1 BORDEROU

1
2
3
4
5

FOAIE DE CAPAT ...........................................................................................


BORDEROU.................................................................................................... 2
PIESE DESENATE ......................................................................................... 3
STANDARDE SI NORMATIVE .................................................................... 4
MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE..................................... 5
5.1
Date generale............................................................................................ 5
5.2
Baze de calcul ........................................................................................... 5
5.3
Parametrii climatici ................................................................................. 5
5.4
Parametrii de calcul iarna ....................................................................... 5
5.5
Rezistente termice .................................................................................... 6
5.6
Rezultate................................................................................................... 6
5.7
Descrierea instalatie de incalzire. ............................................................ 6
5.8
Verificarea instalatiilor de incalzire........................................................ 8
MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE.......................................... 9
6.1
Standarde si normative............................................................................ 9
6.2
Solutia proiectului...................................................................................10
6.2.1
Instalatie de alimentare apa rece/calda. .........................................10
6.2.2
Instalatii de canalizare ....................................................................10
BREVIAR DE CALCUL................................................................................12
7.1
Debitul calcul pentru apa rece................................................................12
7.2
Debitul de calcul pentru apele uzate menajer........................................13
7.3
Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire ............................14
LISTA CANTITATI DE LUCRARI..............................................................16
8.1 Cladire...........................................................................................................16
8.1.1 Instalatii de incalzire/racire...................................................................16
8.1.2 Centrala termica ....................................................................................16
8.1.3 Sanitare ..................................................................................................18
8.2 Lucrari de amenajare exterioara .................................................................20
DATELE TEHNICE ......................................................................................21

3 PIESE DESENATE
1
2
3
4

Instalatii sanitare apa calda/rece parter


Instalatii sanitare apa calda/rece mansarda
Instalatii sanitare scurgere parter
Instalatii sanitare scurgere mansarda

IS 01
IS 02
IS 03
IS 04

Instalatii sanitare schema coloanelor

IS 05

Instalatii sanitare plan de situatie

IS 06

Sistem de incalzire si racire parter

IT 07

Sectiune langitudinala BB

IT 08

Sistem de incalzire si racire mansarda

IT 09

10 Sectiuni

IT 10

11 Centrala termica cu schema functionala

IT 11

4 STANDARDE SI NORMATIVE
La baza intocmirii proiectului stau urmatoarele STAS-uri si normative:

Legea nr.10/1995
Legea nr.50/1991
Legea nr.123/2007
Legea nr. 137/1995

STAS 901
STAS 1156
STAS 1180
STAS 1730

STAS 8374/1
STAS 8374/2
STAS 9220
STAS 10009

H.G. 273/1994
Normativ I5/1
Normativ I5/2
Normativ I13
Normativ I13/1
Normativ C 142
Normativ P118
Normativ C16
Normativ C 56
Normativ C125
Instructiuni P121
Instructiuni P 122
Prescriptii C 31
Prescriptii C 37
-

STAS 1733
STAS 2028
STAS 2250
STAS 3417
STAS 4791
STAS 6156
STAS 6648/1
STAS 6648/2
STAS 6793
STAS 7076
STAS 7451
STAS 7656
STAS 7836/1
STAS 7836/2
STAS 7901

STAS 11754
STAS 12025/1
SR 404/1
SR ISO 1167
SR 1907/1
SR 1907/2
SR EN 1507
SR 3589
SR ISO 5996
SR ISO 7005/1
SR EN ISO 7730
SR EN 12097
SR EN 12220
SR EN 13180
SR EN 13446

5 MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE


5.1

Date generale

Prezentul proiect cuprinde dimensionarea instalaiei interioare de nclzire si


racire cu ajutorul ventiloconvectoarelor montate in spatiul intre plafon si tavan fals
pentru obiectivul Construire ateliere de productie in regim de inaltime P+M,
beneficiar fiind Fundatia Pentru Voi din Timisoara , str. Bacalbasa nr. 69-65 A.

5.2

Baze de calcul

La data ntocmirii prezentului proiect, destinaiile spatiilor prevzute n imobil


sunt in principal urmtoarele:
Chicineta
Atelier de creaie
Scri
Grupuri sanitare
Birouri
La stabilirea soluiilor pentru instalaiile termice, s-au avut in vedere, conform
temei de proiectare urmtorii parametrii de calcul:
5.3

Parametrii climatici

Conform standardelor romneti in vigoare pentru localitatea Timisoara SR


1907/1,2-1997 avem urmtoarele:
- Zona eolieana
IV
- Zona climatic
II
- Viteza vantului
5 [m/s]
5.4

Parametrii de calcul iarna

Temperatura exterioar

Te= -15 [C]

Temperatura interioara
Denumire
Bucatarii
Scari holuri
Grupuri sanitare
Camere pentru baie ,dusuri
Camere de locuit

Ti
20 [C]
15 [C]
15 [C]
22 C
20 C

5.5

Rezistente termice

Rezistenta termica a elementelor de construcie care delimiteaz cldirea


Perete exterior
Perete interior
Pardoseala peste sol
Acoperis
Fererstre exterioare
Usi exterioare

5.6

2.551 [m2K/W]
0.900 [m2K/W]
3.341 [m2K/W]
3.638 [m2K/W]
0.350 [m2K/W]
0.833 [m2K/W]

Rezultate

Pentru perioada de iarna a rezultat un necesar de incalzire total de 17.102 kW din


care :

5.7

Parter
Mansarda

10.461 [kW]
6.641 [kW]

Descrierea instalatie de incalzire.

Pentru a asigura parametrii necesari realizrii microclimatului interior pe tot


parcursul anului, s-a propus varianta cu instalatii de climatizare cu
ventiloconvectoare.
Temperaturile ce se vor realiza n aceste spaii sunt de 21C 1 C pe
perioada de iarn i de 24C 1 C pe perioada de var.. In plafonul fals al fiecarei
ncperi se vor amplasa unitatile interioare ale instalatiilor de climatizare care vor
asigura , prin recircularea aerului din ncpere , sarcina de rcire i de nclzire. Aerul
tratat este introdus direct n ncpere cu tubulatura de ventilatie executat din ALP si
grile de tip liniar montate cat mai aproapa de ventiloconvectoare. Recircularea aerului
din interior se realizeaz prin grile, fara tubulatura , prin spatiul de deasupra
plafonului fals . Fac exceptia grupurilor sanitare si spatiu de birouri la mansarda, unde
legatura intre grilele de aspiratie si refulare este realizat cu tubulatura de ventilatie
executat din ALP. Pentru evitarea pierderilor de presiune, lungimea tubulaturilor
trebuie sa fie cat mai scurta si sectiunea cat mai mare.
Spatiul de deasupra fiecarei incaperi trebuie bine etansat, siliconat, pentru a se
evita amestecarea aerului dintre zone.
Zonele care trebuie sa fie separate intre ele sunt:
La parter
- Birou director
- Birou administrativ
- Grupurile sanitare

La etaj
- Spatiu de birouri
- Sala de sedinte
- Grupurilor sanitare.
Separarea grupurilor sanitare trebuie efectuat cu mare atentie, evitand
amestecarea aerului intre grup sanitar si incaperile invecinate.
Astfel s-au prevazut 6 ventiloconvectoare, pe parter si 4 la mansarda, asa cum
este amplasat pe plansa de incalzire si racire parter si mansarda.
Racirea agentului termic care alimenteaza ventiloconvectoarele pe timp de
vara este asigurat cu un chiller 28 kW, aseazat in exteriorul cladirii pe o platforma de
beton. Chillerul este prevazut cu Filtru Y, robinet sferic de inchidere si doua supape
de sens, conform schemei functionale. Agentul termic care circula intre
ventiloconvectoare si chiller este glycol pentru a se evita inghetarea in timpul ierni.
Incalzirea agentului termic care alimenteaza ventiloconvectoarele pe timp de
iarna se va face de la o centrala termica proprie, amplasata la parterul cladirii.
Centrala va fi echipata cu un cazan de incalzire in condensare, destinata doar
incalzirii, cu posibilitate de producere de apa calda, prin cuplare la un boiler indirect,
avand capacitatea de 28 kW, functionand pe combustibil gazos. Cazanul mai are in
componenta pompa de circulatie pentru incalzire, vas de expansiune si supapa de
siguranta. Pentru preparaea apei calde menajere sa va monta un boiler cu incalzire
indirecta cu o serpentina, avand capacitatea de 150 l. Automatizarea cazanului permite
producerea A.C.M. cu prioritate fata de incalzire.
Centrala termica va mai avea in componenta urmatoarele elemente:
- Vas de expansiune dupa circuitul de incalzire
- Vas de expansiune pe circuitul de apa calda menajera
- Pompa de circulatie montat pe circuitul de incalzire
- Schimbator de caldura in placi.
Alimentarea cu apa a cazanului se va realiza prin intermediul unui filtru de
impuritati, filtru decalcinator si un alimentator automat.
Circuitul de incalzire este separate de circuitul de racire iar transferul termic
este indeplinit prin schimbatorul de caldura in placi de 38 kW. Circularea agentului
termic in ventiloconvectoare, in sezonul de incalzire este asigurat cu o pompa de
circulatie. Sensul agentului termic este realizat cu 4 supape de sens, doua montate la
schimbatorul de caldura, si doua la chiller , conform schemei de functionare.
Pentru a controla regimul de temperatura in birou administrativ, birou director,
atelier de creatie, sala de sedinte si spatiu de birouri, se monteaza pe
ventiloconvectoare cate o vana cu 3 cai, motorizat si un panou de comanda in fiecare
incapere. Distributia agentului termic catre unitati se face prin tevi de cupru rigide
izolate.
Condensul de la unitatile interioare este evacuat prin intermediul unei conducte de
PP32 izolat termic, care se racordeaza la reteaua de canalizare, conform proiectului
desenat. In atelierul de creatie, birou directorial, birou administrativ, la intrare in
cladire si spatiu de birouri, ventiloconvectorele sunt prevazute cu pompe de condens,
pentru a asigura scurgerea condensului catre reteaua de canalizare.

5.8

Verificarea instalatiilor de incalzire

Verificarea instalatiilor de incalzire se face prin urmatoarele probe:

Proba la rece, obligatorie pentru intreaga instalatie, se face in scopul


verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor instalatiei de
incalzire si consta in umplerea instalatiei cu apa si incercarea la presiune.
Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de
comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei
agentului termic.
Proba de eficacitate se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai
dupa ce toata cladirea a fost terminata, avind ca scop verificarea realizarii
in incaperi a gradului de incalzire prevazut in proiect.

Intocmit:
Ing. Pter Ferenc

MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

Prezentul memoriu trateaza solutionarea instalatiilor pentru Construire ateliere


de productie in regim de inaltime P+M beneficiar fiind Fundatia Pentru Voi din
Timisoara . str. Bacalbasa nr. 69-65 A
-

Instalatiile sanitare cuprind:


alimentarea cu apa rece potabila
alimentarea cu apa calda menajera
retea interioara de canalizare a apelor uzate menajere
retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajere
evacuarea apelor pluviale de pe platforma

6.1 Standarde si normative


La baza intocmirii proiectului s-au respectat urmatoarele:
Legea nr.10/1995
Legea nr.50/1991
Legea nr.123/2007
Legea nr. 137/1995
H.G. 273/1994
Normativ I1
Normativ I9
Normativ I9/1
Normativ I44
Normativ P118
Normativ NTPA 002
Normativ C16
Normativ C 56
Normativ C300
STAS 696
STAS 1156
SR ISO 1167
STAS 1180
STAS 1478

STAS 1730
STAS 1733
STAS 1795
STAS 2250
STAS 2308
STAS 2448
STAS 3226
STAS 4162/1
STAS 4162/2
STAS 4791
STAS 6002
STAS 6054
STAS 7076
STAS 7451
STAS 7656
STAS 7836/1
STAS 7836/2
STAS 7901
-

STAS 8374/1
STAS 8374/2
STAS 9220
STAS 9570/1
STAS 9824/5
STAS 10827
STAS 11754
STAS 12025/1
SR 404/1
SR 1343/1
SR ISO 3459
SR 3589/8
SR 4163/1
SR 4163/2
SR 4163/3
SR ISO 5996
SR ISO 7005/1
SR 8591
SR 10898

6.2

Solutia proiectului

6.2.1

Instalatie de alimentare apa rece/calda.

Sursa de ap rece este din reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii


Timisoara. Atat apele uzate menajere cat i cele pluviale se vor colecta n cminele de
canalizare din incinta obiectivului. Apele uzate menajere si cele pluviale vor fi
deversate in reteaua publica de canalizare a localitatii Timisoara.
Cladirea va fi alimentat cu apa rece potabila de la reteaua stardala printr-o
conducta cu diametrul de D 1.1/4 (PEHD 40 mm) ce se va monta sub adancime de
inghet. Conducta se va patrunde in imobil prin spatiul destinat centralei termice.
Conducta se va ramifica, o ramura alimentand baile de la parter si chicineta, iar
cealalta ramura va alimenta baile amplasate la mansarda. Distributia apei reci si calde
se va poza in tavanul fals, in pardosea, si in peretele despartitoare. Dimensionarea
conductelor s-a realizat conform STAS 1478 90, tinind seama de tipul obiectelor
sanitare care se alimenteaza. Pentru ficare grup sanitar s-au prevazut robineti de
inchidere, montati ingropat, fiind prevazuta si o usa de vizitare pentru accesul la
acestia. Intreaga distributie se realizeaza din teava de cupru. Toate tevile sunt izolate
anti-condens grosime de 9 mm.
Apa calda va fi produsa de catre un cazan de gaz sau de peleti, prin
intermediul unui boiler cu serpentine. Conductele de apa calda vor urma traseul
conductelor de apa rece.

6.2.2

Instalatii de canalizare

Instalaia interioar de canalizare a apelor uzate s-a dimensionat conform


STAS 1795, determinnd debitul de calcul prin nsumarea debitului stabilit n funcie
de echivalenii de debit la scurgere, cu debitul maxim de scurgere aferent tronsonului
respectiv, urmrindu-se respectarea gradului de umplere maxim admis al conductelor,
a vitezei reale de scurgere, precum i asigurarea pantelor de montaj impuse de STAS
1795.
Diametrele conductelor de canalizare s-a ales din condiii constructive i s-au
verificat hidraulic astfel:
-la conductele verticale viteza real s fie mai mic dect viteza maxim
admis;
-la conductele orizontale viteza real s fie mai mare dect viteza minim de
autocurire(0,7m/s) i mai mic dect viteza maxim admis (vmin vr vmax) i
gradul de umplere s fie mai mic dect gradul de uplere maxim admis u umax;
Pentru realizarea instalaiei interioare de canalizare se vor utiliza tuburi i piese din
polipropilen. La execuie se vor respecta ntocmai prevederile normativului pentru
instalaii sanitare I.9-94.

10

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se face cu conducte


de polipropilena pozate in pardosea, in spatiu de tavan fals sau ingropate in perete
conform proiecte desenate.
Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se face prin intermediul
jgheaburi si burlane montat la exteriorul cladirii care se leaga la reteaua exterioara de
canalizare. Debitul total de apa ce este colectata de pe acoperusul cladirii este de
8.829 l/s. Apele meteorice de pe acoperis fiind considerata conventional curate sunt
evacuate impreuna cu apele uzate menajera.

11

BREVIAR DE CALCUL

7.1

Debitul calcul pentru apa rece

In conformitate cu stas 1478-90-Alimentarea cu apa la Constructii civile si


industriale-pentru consumatori propusi de benificiar au rezultat urmatorii echivalenti
de debit pentru apa rece.
Parter

Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7

Denumire punctului de
consum
Cada de dus
Lavoar
Rezervor de closet
Pisoar
Spalator
Masina de spalatt vase
Masina de spalat rufe

Echuvalenti de
debit
[E]
0.5
0.35
0.75
0.17
0.5
0.5
0.85

Nr
armaturi
[n]
2
7
5
1
1
1
1

Echuvalenti de
debit
[E]
0.35
0.75
0.17

Nr
armaturi
[n]
5
3
1

E*n
1
2.45
3.75
0.17
0.5
0.5
0.85
9.22

Mansarda

Nr.crt
1
2
3

Denumire punctului de
consum
Lavoar
Rezervor de closet
Pisoar
Total E

E*n
1.75
2.25
0.17
4.17

13.39

In conformitatea cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distributia apei


pentru cladirile administrative, social-culturale si grupurile sanitare se determina cu
relatia

q c := 0.30 E

qc Debitul de calcul

[l/s]
E Echivalent de debit

Rezulta qc= 1.12 l/s

12

Conform STAS 1478 Valorile vitezelor recomandate pentru dimensionarea


conductelor de alimentare cu apa rece sau calda pentru consumul menajer, in functie
de diametrelor nominale ale conductelor

vc=1 m/s
La debitul de calcul si din vitezele recomandate a rezultat o conducta de
bransament de D 1.1/4 (PEHD 40 mm)
7.2

Debitul de calcul pentru apele uzate menajer

In conformitate cu STAS 1795-87- Alimentarea cu apa la Constructii civile si


industriale pentru consumatori propusi de beneficiar au rezultat urmatorii echivalenti
de debit pentru canalizare:
Parter

Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7

Denumire punctului de
consum
Cada de dus
Lavoar
Closet
Pisoar
Spalator
Masina de spalatt vase
Masina de spalat rufe

Debit
specific
qs [l/sec]
0.33
0.17
2
1.15
0.5
0.66
0.5

Echuvalenti
de debit
[E]
1
0.5
6
3.5
1.5
2
1.5

Nr
armaturi
[n]
2
7
5
1
1
1
1

Debit
specific
qs [l/sec]
0.17
2
1.15

Echuvalenti
de debit
[E]
0.5
6
3.5

Nr
armaturi
[n]
5
3
1

E*n
2
3.5
30
3.5
1.5
2
1.5
44

Mansarda

Nr.crt
1
2
3

Denumire punctului de
consum
Lavoar
Closet
Pisoar
Total E

E*n
2.5
18
3.5
24

68

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare in conformitate cu STAS


1795-95
Se calculeaza relatia:

q c := q cs + q smax

13

In care:

qcs debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale

qsmax debitul specific cu valoarea cea mai mare care se evacueaza in

obiectelor sanitare si ale punctelor de consum. [l/s]


tronsonul de conducta considerat. [l/s]

q cs := 0.31 E
- E=68
- qcs=2.55
- qsmax=2
- qc=4.55 l/s
7.3

Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

In conformitate cu STAS 1795 debitul de calcul al apei meteorice qcm se calculeaza


cu relatia

q cm := i S
- qcm= Debitul de calcul apei meteorice
- i = Intensitatea de calcul a ploii l/s*ha
- = Coeficientul de curgere a apei meteorice de pe suprafata
-S = Suprafata de calcul avand coeficientul de curgere
Intensitatea ploii de calcul functie de frecventa normata a ploii si de durata se
determina prin diagrame sau din tabele de calcul
Frecventa ploii (f) de calcul este normata (STAS 1846) in functie de importanta
obiectivelor respective si consecintele ce le-ar avea pentru cladiri eventualele
nepreluari de catre reteaua de canalizare a apelor provenite din precipitatii.
Durata de calcul a ploii (t) se stabileste prin apreciere si se verifica prin calcul
dupa alegerea diametrelor conductelor cu relatia.

t := tcs +

L
v

tcs= Timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafata receptoare si timpul de


scurgere prin coloanele instalatiei interioare de canalizre pluviala.

14

L = Distanta cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie in conductele


orizontale de canalizare pana la sectiunea de control
V = Viteza de curgere a apei
L = 24 m
i = 450 l/s*ha
v = 50m/min
= 0.90
S = 218 m2
Rezulta
qcm = 8.829 l/s

Intocmit:
Ing. Pter Ferenc

15

8 LISTA CANTITATI DE LUCRARI

8.1 Cladire
8.1.1 Instalatii de incalzire/racire
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24

Denumire
Chiller Clint CHA/K 101 ST Aqualogic 28.6
kW
Robint sferic ollandez 1"
Robinet sferic 1" nr 2
Supape de sens 1"
Filtru Y 1"
Ventiloconvector Clint FIW/IO 12
Ventiloconvector Clint FIW/IO 32
Ventiloconvector Clint FIW/IO 33
Ventiloconvector Clint FIW/IO 63
Ventil 3 cai motorizat
Aerisitor automat
Robint sferic 1/2"
Pompa de condens
Grilaj de ventilatie 200x500
Grilaj de ventilatie 150x500
Grilaj de ventilatie 150x800
Grilaj de ventilatie 150x1500
Panou de comanda Siemens RAB 10
Teava Cu D 28 in bare+Izolatie
Tv PPR D 25 in bare + izolatie
Tv PPR D 20 in bare + izolatie
Teava PP D 32
Cot PP D 32

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml
ml
buc

1
2
1
2
1
3
1
2
4
7
10
20
9
8
2
5
7
6
36
70
90
80
40

16

8.1.2 Centrala termica

Centrala termica
Nr.crt

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Denumire
Centrala termica 36 kW in condensare
Tip Ariston Genius premium system (sau
asemanator)
Boiler indirect cu o serpentina 150 L
Vas de expansiune 8 L
Vas de expansiune 6 L
Schimbator de caldura in placi 38 kW
Pompa de circulatie tip Grundfos UPS 3255
Q=2m3/hr P=30kPa (sau asemanator)
Filtru de apa 1"
Filtru de apa pentru centrala 1/2"
Filtru magnetic 3/4"
Filtru Y 3/4"
Aerisitor automat
Manometru
Supape de sens 1"
Supape de sens 1/2"
Supape de sens 3/4"
Supap de siguranta 3 bar
Alimentator automat cu manometru
Robinet ollandez 3/4"
Robinet ollandez 1"
Robinet nr 1 1/2"
Robinet ollandez 1/2"

UM

Cant

buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
7
7
5
2

17

8.1.3 Sanitare

Apa cald rece


Nr.crt
1
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumire
Tv PPR D 20 in bare+izolatie
Tv PPR D 25 in bare+izolatie
Tv PPR D 32 in bare+izolatie
Tv PPR D 40 in bare+izolatie
Robinet sferic 3/4" nr 2
Robinet sferic 3/4" nr
Robinet sferic 1/2" nr 2
Usa de vizitare ABS 20x20 cm
Cot PPR D 20
Cot PPR D 25
Cot PPR D 32
Cot PPR D 40
Mufa PPR D20
Mufa PPR D 25
Teu PPR D20
Teu PPR D25
Teu PPR D35
Teu PPR D 40
Adaptor 1/2" D20 PPR FI

UM
ml
ml
ml
ml
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cant
90
40
25
9
6
2
4
6
150
60
20
5
60
30
30
30
10
5
40

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cant
50
20
50
24
25
6
13
20
15
16
1
24
6
8
5
1
1

Scurgere
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denumire
Tv PP D 50 L 500
Tv PP D 70 L 500
Tv PP D 110 L 500
Cot PP D 32 45'
Cot PP D 32 90'
Cot PP D 50 45'
Cot PP D 50 90'
Cot PP D 110 45'
Cot PP D 110 90'
Ram 45' D 50
Ram. PP D110-d50 45'
Reductii D 50-d32
Ram. PP D50-d5045'
Ram 45' 110-110
Ram dublu 45' 110-110
Sifon de pardosea d 50
Capat pentru aerisire d 110

18

Obiecte sanitare

Nr.crt
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
28

Denumire
Lavoar Tip Mondial 600x470 cu
semipiedestal sau asemanator
Bateria monocomanda pentru Lavoar tip
Grohe
Racord flexibil pentru Baterie 1/2"L 350
Sifon pt lavoar
Set de dus
Bateria dus
Rigole de dus tip viega sau asemanator
Vase de closet Tip mondial sau asemanator
Rezervor closet montat la semiinaltime,
inclusiv sistem de golire tip Geberit
Capac WC
Robinet coltar 3/8"
Racord flexibil pentru robinet 3/8" l 350
Pisoar tip Mondial seria Saval
Bateria pisoar cu temporizator
Scurgere pentru pisoar
Spalator dublu de bucatarie 1000x550
Sifon dublu pentru spalator
Bateria monocomanda pentru spalator
Bara de sustinere in WC-urile cu handicap
Port prosop
Dozator de sapun
Dozator de hartie igienica
Oglinda 800x600

UM

Cant

buc

12

buc
buc
set
buc
buc
buc
buc

12
24
12
2
2
2
8

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
set
buc
buc
buc
buc

8
8
8
8
2
2
2
1
1
1
2
2
11
8
12

19

8.2 Lucrari de amenajare exterioara

Exterioarele
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumire
Camin de colectare cu capac necarosabil
Camin apometru cu capac necarosabil
Apometru 5m3/hr
Robinet de inchidere 3/4"
Camin de distirbutie
Robinet 11/4"
Camin de vizitare
PVG Kg D 100
PVC Kg D 125
Tv PEHD D 40
Tv PEHD D 32
Teava PEHD D 25
Robinet de servici 3/4"
Sapatura pamant
Umplutura pamant
Nisip

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
ml
ml
ml
buc
mc
mc
mc

Cant
1
1
1
2
1
3
4
10
85
70
60
21
1
120
95
18

Intocmit
Ing Peter Ferenc

20

9 DATELE TEHNICE
Nr.crt.

Denumire

Chiller Clint
CHA/K
101 ST
Aqualogic

Ventiloconvector
Clint FIW/IO 12

Ventiloconvector
Clint FIW/IO 32

Ventiloconvector
Clint FIW/IO 33

Ventiloconvector
Clint FIW/IO 63

Centrala termica
Tip Ariston
Genius premium
system

Datele tehnici
Putere de racire 28.6
Putere electrica la compresor 10.7
Numar compresor 1
Ventilator
Numar ventilator 1
Debit de aer 4.4
Puterea nominala ventilatorului 1.04
Pompa
Puterea nominala al pompei 0.55
Presiuinea statica 181
Putere de racire 0.95
Racire sensibila 0.90
Debitul volumic al apei 163
Pierdere de presune 2.1
Putere de incalzire 2.61
Debitul volumic al apei 224
Pierdere de presune 1.6
Putere de racire 2.02
Racire sensibila 1.69
Debitul volumic al apei 347
Pierdere de presune 11.4
Putere de incalzire 5.06
Debitul volumic al apei 435
Pierdere de presune 8.6
Putere de racire 2.47
Racire sensibila 1.96
Debitul volumic al apei 425
Pierdere de presune 8.0
Putere de incalzire 5.7
Debitul volumic al apei 490
Pierdere de presune 6.0
Putere de racire 5.09
Racire sensibila 3.86
Debitul volumic al apei 875
Pierdere de presune 8.0
Putere de incalzire 11.69
Debitul volumic al apei 1005
Pierdere de presune 5.9
Incalzire, cu posibilitate de producere
de apa calda prin cuplare la un boiler
indirect
Tehnica condensarii
Tiraj fortat - camera etansa 24 - 30
Nivel de zgomot 45.7

Unit. de mas.
kW
kW
buc
buc
m3/hr
kW
kW
kPa
kW
kW
l/h
kPa
kW
l/h
kPa
kW
kW
l/h
kPa
kW
l/h
kPa
kW
kW
l/h
kPa
kW
l/h
kPa
kW
kW
l/h
kPa
kW
l/h
kPa

Buc

1
kW
db

Intocmit: Ing. Peter Ferenc


21