Sunteți pe pagina 1din 2

EXEMPLU

privind constructia unui imobil in vederea vanzarii


Varianta II constructia de apartamente si contractarea acestora din faza de proiect (prestari servicii)
Societatea Casa achizitioneaza terenuri intravilan in vederea constructiei unui ansamblu
rezidential.
Apartamentele construite se vand catre populatie dar si catre alte firme, prin contractare, din faza de
proiect.
La incheierea contractului, cumparatorul achita un avans de 20% din valoarea apartamentului, cand
constructia este finalizata in procent de 80% se mai achita 40%, iar la predarea locuintei la cheie,
diferenta de 40%.
Societatea cumpara in anul 2007, un teren in valoare de 500.000 lei, pe care va construi un bloc cu
50 de apartamente.
Constructia incepe in luna august 2007 si se va finaliza in iulie 2008.
Pretul unei locuinte este de 60.000 lei, fara TVA.
Din cele 50 de apartamente, 30 de apartamente sunt contractate pana la sfarsitul anului 2007.
Constructia imobilului atinge un stadiu de finalizare de 80% in luna aprilie 2008.
La 31.07.2008 are loc receptia imobilului.
In aceasta situatie lucrarile de constructie se organizeaza potrivit principiilor contabile generale care
reglementeaza activitatea de constructii bazata pe contracte ferme cu clientii.
Astfel, cheltuielile se inregistreaza pe masura producerii acestora, iar veniturile se raporteaza la
stadiul de executie al contractului.
Inregistrari contabile:
Anul 2007
Emiterea facturii de avans 20% (- 60.000 x 20% =12.000 lei), pentru fiecare apartament
contractat in parte
411 = 419 12.000
Clienti/analitic clienti Clienti creditori
si
4426 = 4427 2.280
T.V.A. deductibila T.V.A. colectata
Incasarea avansului de la clienti:
5121 = 411 12.000
Conturi la banci in lei "Clienti
Inregistrarea cheltuielilor in anul 2007:
6xx = % 790.050
Clasa a 6-a 2xx (Amortizare)
3xx (Stocuri)
4xx (Terti, Salarii)
Emiterea facturii la finele anului 2007, ca urmare a receptiei lucrarilor conform stadiului de
executie al acestora.
Determinarea stadiului de executie al contractului:
790.050 = 44,1%
1.791.120
Determinarea veniturilor la nivelul anului 2007, conform stadiului de executie (venituri facturate catre
client)
44,1% x 60.000 lei/apartament = 26.465,5lei/ apartament
Venituri totale ale anului 2007 (26465,5lei x 50 apartamente = 1.323.278,2 lei)
- Inregistrarea facturii emise pe fiecare apartament la sfarsitul anului 2007
411 = 704 26.465,5
Clienti Venituri din lucrari executate si
servicii prestate
- Compensarea avansului primit
419 = 411 12.000
Clienti creditori Clienti

Sold cont 411/ analitic client = 14.465,5 Profitul anului 2007 este de 533.222,2 lei (1.323.278,2
790.050).
Anul 2008
Inregistrarea costului lucrarilor in anul 2008:
6xx = % 1.001.070
Clasa a 6-a 2xx (Amortizare)
3xx (Stocuri)
4xx (Terti, Salarii)
Emiterea facturii de avans 40% in aprilie 2008 ( 60.000 x40% =24.000 lei/ apartament):
411 = 419 24.000
Clienti Clienti creditori
si
4426 = 4427 4.560
T.V.A. deductibila T.V.A. colectata
Incasarea facturii de avans:
5121 = 411 24.000
Conturi la banci in lei Clienti
Emiterea facturii la 31 iulie 2008 la finalizarea apartamentelor si predarea acestora la cheie.
In anul 2007 s-a recunoscut un venit de 26.465,5 lei/ apartament inseamna ca in anul 2008 venitul pe
fiecare apartament vandut va fi de 60.000 26.465,5 = 33.534,5 lei
411 = 704 33.534,5
Clienti Venituri din lucrari executate si
servicii prestate
Veniturile anului 2008 sunt de 33.534,5 x 50 = 1.676.725 lei.
Profitul anului 2008 este 1.676.725 1.001.070 = 675.655 lei.
Compensarea avansurilor primite si primirea restului de bani
Sold cont 411 /analitic = 14.465,5 + 33.534,5 = 48.000

% = 411 48.000
419 Clienti 36.000
Clienti creditori
5121 12.000
Conturi la banci in lei