Sunteți pe pagina 1din 55

J!

Costuri de reconstructie
, - Costuri de nlocuire ~
Cldiri cu structuri pe cadre, anexe gospodreti, structuri MiTek i construcii speciale ~

~
Autor: ing. Corneliu chiopu, MAA
Colectiv de redacie: ing. Carmen Panait, Violeta Mihulin, Mihail Ioan chiopu ~

Editor: IROVAL - CERCETRI N EVALUARE SRL ~


Bucureti, Str. Scrltescu nr. 7, sector 1
~
Tel: 0213112782; 021 3156564
Fax: 3213111340 ~
E-mail: daniela.moldoveanu@anevar.ro
~

Copyright 2014 Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia (ANEVAR). Toate drepturile rezervate. ~

Nicio parte a acestei publicaii nu poate fi reprodus, stocat sau transmis sub orice form sau prin orice mijloace, electronic, mecanic, fotocopiere, de ~
nregistrare, de scanare sau de alt tip, cu excepia celor permise n conformitate cu art. 33, din Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor i drepturile
conexe, fr acordul prealabil n scris al editorului. ~

~
~
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
CHIOPU, CORNELIU ~
Costnri de reconstrucie - Costuri de nlocuire: cldiri pe cadre, anexe
gospodreti, structuri MiTek, construcii speciale / Corneliu chiopu. - ~
Bucureti: Editura IROV AL, 2014
ISBN 978-606-8316-20-8 ~

657.47:624+728 ~
.~

~
~

I
Z ~.I
~
L-
'.d
,

L-~
i~ CUPRINS
''''3
L
iI-~-'
Pag.

['~ CUVNT INAINTE.., ... ,............................................................................................................................................................................................................................. 9

i:~
~---,~
CAPITOLUL 1 - CLDIRI CU STRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT......................................................................................................................................
GENERALITI............................................ .................................................................................................................................... .......................................................
11
13
I~.-"~
ii::---:-:j 1.1 INFRASTRUCTURI PENTRU O CLDIRE P+1 E+Mp............................................................................................................... ........................................................ 14
r~ 1.1.1 Infrastructur fr subsol................... ....... .................. ........................... ............. ......................... .................................. ..... .................... 14
~ :-=--j
1.1.2 Infrastructur cu subsol amenajat ca garaj i boxe depozitare...... ........ ................ ...... .......... .............................. .................. .......................... 15
I~"-~
1.2 INFRASTRUCTURI CU SUBSOLURI CU FUNCIUNI DE PARCRI SUBTERANE LA CLDIRI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU REGIM DE lNL IME
I~':':d
~~ P+5E+Et, P+8E+Et i P+1 OEI................... ............ .............. ...................... .................. ..... .................... ............................... ............................ 17
~':-:c::-i
1.2.1 Subsol cu un nivel de parcare .................................................................................................................................................................................................. 17
r'~- 1.2.2 Subsol cu dou niveluri de parcare ................................................................................................................................. ........................................................ 18
.~-"'---j 1.2.3 Subsol cu un nivel de parcare auto prevzut cu platforme cu elevatoare ...................................................................... ...................... .............................. ..... 20
I~"" 1.3 SUPRASTRUCTUR PE CADRE DIN BETON ARMAT......................................................................................... ......................................................
fcj
~C'::~
1.3.1 Suprastructur pe cadre cu regim de nlime P + 1E .............................................................................................................................................................
1.3.2 Suprastructur pe cadre cu regim de nlime P+1 E+Mpa~'al...................................................................................................................................................
21
21
22
1- 1.4 SUPRASTRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 5,8,10 ETAJE I ETAJ TEHNiC....................................................................................... 23

i::-a 1.4.1 Suprastructur cu P+5E+Eteho', ........................................................................................................................................ .....................................................


1.4.1.1 Suprastructur P+5E+Eteho '" cu 2 deschideri i 4 travei..................................................................... . . ...................... .............................
23
23
~=,.:~
1.4.1.2 Suprastructur P+5E+Eteho 'c cu 3 deschideri i 5 travei ...................................................................................... ........................................................ 24
r~-
1.4.2 Suprastructuri P+8/1 OE+Et cu 3 deschideri i 5 travei, cu 1 pu de lift i o scar principal............................................ .................... .................................... 25
i~='=j 1.4.2.1 Suprastructur cu regim de nlime P+8E+Et, cu 3 deschideri i 5 travei, cu 1 pu de lift i o scar principal ....................................................... 26
i1~"'~ 1.4.2.2 Suprastructur cu regim de nlime P+10E+Et, cu 3 deschideri i 5 travei, cu 1 pu de lift i o scar principal. .................................................... 26
r:~~
1.4.2.3 Pu de lift i o scar secundar, la suprastructura pe cadre ...................................................................................... ................................................. 27
i~3 1.4.2.4 Instalaie electric de for pentru alimentare lifturi + camera troliu....................................................................................................... 27
1.5 lNCHIDERI PERIMETRALE I COMPARTIMENTRIINTERIOARE LA STRUCTURILE PE CADRE DIN BETON ARMAT ........ ,................................................ 28
!I"c':J:3

12~
1.5.1 lnchideri perimetrale ........................................................................................................................................................ ....... .................................................. 28
1.5.2 Comparlimentri interioare ...... .................................................................................................................................................. ............................................... 29
1.6 CLDIRI PARTER PE CADRE DIN BETON ARMAT PENTRU BAZINE DE lNOT OLiMPICE I SEMIOLIMPICE ........................................................................ 30
(~
'..:::':~ 1.6.1 Cldire cu deschiderea de 12 m aferent bazinului de not semiolimpic................................................................................................................................. 31
Structur i finisaj bazin semiolimpic (25 m x 12 m)...................................................................................................................................... 31
~~?-J3
1.6.2 Cldire cu deschiderea de 26 m aferent bazinului de not olimpic ........................................................................................................................................ 32
:~:?D Structur i finisaj bazin olimpic (50 m x 20 m) ........................................................................................................................................................................ 32

tllia
'"'....,....-
pag. 3

1.7 EXEMPLE DE CALCUL. .................................................................................................................................................................................................


Cldire P+1 E fr subsol ...................................................................................................................................................................................................................
Cldire S+P cu subsol pentru garaje i boxe ....................................................................................................................................................................................
Structur i compartimentri cldire P+1E+Mp .................................................................................................................................................................................
Cldire Sp+1 E+Mp ............................................................................................................................................................................................................................
Cldire St+1 E+Mp .............................................................................................................................................................................................................................
Cldire cu regim de nlime S+P+5E+E','olc cu subsol amenajat pentru parcri autoturisme .........................................................................................................
Structur P+5E cu subsol pe 1 niveL ........................................................................................................................................................
Structur P+5E cu subsol pe 2 niveluri. ........................................... .
Structur P+5E cu garaje tip celul cu elevator .......................................................................................................................................... .
Cldire cu regim de nlime S+P+8E+Ete 'olc cu subsol amenajat pentru parcri autoturisme .........................................................................................................
Structur S+P+8E+E telmlc cu parcare la subsol pe un niveL .................................................................................. '" .................................... .
Structur S+P+8E+E"hoIC cu parcare la subsol pe 2 niveluri. ............................................................................................................ .
Structur S+P+8E+E"holc cu parcare la subsol tip celul, cu elevator ............................................................................................................. .
Cldire cu regim de nlime S+P+8E+E"holc, cu subsol pe un nivel, cu 3 puuri de lift i o cas de scar secundar ........................................................ .
Cldire parter pentru bazin de not semiolimpic ...............................................................................................................................................................................

CAPITOLUL 2- CLDIRI SITUATE PE TERENURI N PANT............................................................................................................................................................


2.1 TERASAMENTE EXECUTATE LA TERENURILE 1N PANT ................................................................................................................................
2.2 STRUCTURA PE CADRE DIN BETON ARMAT A CLDIRII AMPLASATE PE TEREN 1N PANT ...............................................................................................
2.3 EXEMPLE DE CALCUL .....................................................................................................................................................................................................................

CAPITOLUL 3 - ANEXE GOSPODRETI ............................................................................................................................................................................................


3.1 GRAJDURI PENTRU ANIMALE MARI.. .............................................................................................................................................................................................
3.1.1 Grajduri cu pereii din lemn i nvelitoare n 5 variante constructive ........................................................................................................................................
3.1.2 Grajduri cu pereii din zidrie i nvelitoare n 5 variante constructive .....................................................................................................................................
3.2 MAGAZII DIN SCNDURI, PANOURI OSB, PAIANT, CRMID, B.C.A., CU lNVELITORI UOARE .......................................................................................
3.2.1 Magazii cu structuri lemn ecarisatfrotund i nchideri cu scnduri i plci OSB ................................................................................................
3.2.2 Magazie cu ziduri din crmid sau b.c.a ...... '" ........................................................................................................................................
3.2.31nvelitori la magazii pozate pe astereala din scnduri sau pozate fr astereaI ...............................................................................................
3.3 GARAJ PENTRU UN AUTOTURISM CU STRUCTURA DIN ZiDRIE .............................................................................................................................................
3.3.1 Garaj 1 autoturism cu blocuri BCA 24 cm grosime i plac de beton arma!.. ................................................................................................... .
3.3.2 Garaj 1 autoturism cu zidrie crmid 24 cm grosime i plac de beton arma!.. ................................................................................................................. .
3.3.3 Garaj 1 autoturism cu zidrie crmid/B.C.A. fr plac de belon armat... ................................................................................................... .
3.3.4 Elemente de finisaj i instalaii funcionale aferente construcie garaj ....... o .................................................................................................... .

-nl'lU 4
,

3.4 CLDIRI PENTRU BUCTRII DE VAR ........................................................................................................................................................,............................... 57


3.5 EXEMPLU DE CALCUL COSTURI RECONSTRUCIE AFERENTE ANEXELOR GOSPODRETI............................................................................................. 59

CAPITOLUL 4 - CLDIRI PE CADRE METALICE ................................................................................................................................................................................. 61


4.1 STRUCTURI METALICE ALE HALELOR INDUSTRIALE................................................................................................................................................................. 63
4.1.1 STRUCTURI METALICE PARTER, CU 1 DESCHIDERE....................................................................................................................................................... 63
4.1.1.1 HALE METALICE CU O DESCHIDERE, DIN PROFILE HEA, HEB, IPE .................................................................................................................... 63
STRUCTUR HALA METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 14 m; NLIMEA STLPI LOR Hs = 4 m; Hs = 6 m ...................................................... 64
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (deschiderea O = 14 m, Hs = 4 m; Hs = 6 m) ........................... 64
STRUCTUR HAL METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 15 m; NLIMEA STLPI LOR Hs = 4 m; Hs = 6 m ...................................................... 64
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideriperimetrale i lrantan (O = 15 m, Hs = 4 m; Hs = 6 m) ................................................ 64
STRUCTUR HALA METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 18 m; NLIMEA STLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m .............................................. ...... 65
Structur metalic inclusiv contravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (O = 18 m i Hs = 6 m) .............................................................. 65
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (O = 18 m i Hs = 8 m) .............................................................. 65
Slruclur melalic inclusiv canlravnluiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 18 m i Hs = 10 m) ............................................................. 65
STRUCTUR HALA METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 20 m; NLIMEA STLPILOR Hs= 6 m, 8 m, 10 m ...................................................... 66
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 20 m, Hs = 6 m) ................................................................. 66
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 20 m, Hs = 8 m) ................................................................. 66
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (0= 20 m, Hs = 10 m) ............................................................... 66
STRUCTUR HAL METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 22 m; NLIMEA STLPI LOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m..................................................... 67
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lranton (0= 22 m, Hs = 6 m) ................................................................. 67
Structur metalic inclusiv contravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (0= 22 m, Hs = 8 m) ................................................................. 67
Structur metalic inclusiv cantravnluiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 22 m, Hs = 10 m) ............................................................... 67
STRUCTUR HAL METALlC CU 1 DESCHIDERE O = 24 m; NLIMEA STLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m...................................................... 68
Structur metalic inclusiv contravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (0= 24 m, Hs = 6 m) ................................................................. 68
Structur melalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimelrale i Irantan (0= 24 m, Hs = 8 m) ................................................................. 68
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pa ne, inchideri perimetrale i lrantan (0= 24 m, Hs = 10 m) ............................................................... 68
STRUCTUR HAL METALlC CU 1 DESCHIDERE 0= 27 m; NLIMEA STLPI LOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m..................................................... 69
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pa ne, inchideri perimetrale i Irantan (0= 27 m, Hs = 6 m) ................................................................. 69
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimelrale i Irantan (0= 27 m, Hs = 8 m) ................................................................. 69
Structur metalic inclusiv contravnluiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 27 m, Hs = 10 m) ............................................................... 69
STRUCTUR HALA METALICA CU 1 DESCHIDERE O = 30 m; NLIMEA STLPILOR Hs = 6 m, 8 m, 10 m..................................................... 70
Structur metalic inclusiv contravnluiri, pane, inchideri perimetrale i Irantan (0= 30 m, Hs = 6 m) ................................................................. 70
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pa ne, inchideri perimetrale i lrantan (0= 30 m, Hs = 8 m) ................................................................. 70
Structur metalic inclusiv cantravntuiri, pane, inchideri perimetrale i lrantan (0= 30 m, Hs = 10 m) ............................................................... 70

pag.5
<

~ .-.~

n--
=,
4.1.1.2 HALE CU 1 DESCHIDERE, DIN EUROPROFILE ZINCATE ........................................................................................................................................ 71
Structuri europrofile zincate cu 1 deschidere ................................................................................................................................................................. 71
4.1.1.3 HALAZOOTEHNIC DIN EUROPROFILE ZINCATE .................................................................................................................................................. 73 "
= =
Hal zootehnic cu structur din europrolile zincate cu O 14 m i Hs 4 m ............................................................................................................. 73 ;r,'
~J

4.1.2 STRUCTURI METALICE CU 2 DESCHIDERI ........................................................................................................................................................................ 74


4.1.2.1 HALE METALICE CU 2 DESCHIDERI DIN PROFILE HEA, HEB, IPE ................................................................................................... . 74 !:!
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 14 m, Hs = 4 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs = 10 m) 75
C
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 15 m, Hs = 4 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs = 10 m) 76
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 18 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 77 lE
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 20 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 78
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 22 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 79 lE
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 24 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 80
E
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 27 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 81
Structur metalic 2 deschideri inclusiv contravntuiri, pane, nchideri perimetrale i Ironton (O = 30 m, Hs = 6 m, Hs = 8 m, Hs 10 m) ................ . 82 E
4.1.2.2 HALE CU 2 DESCHIDERI DIN EUROPROFILE ZINCATE .......................................................................................................................................... 83
= =
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (O 8 m, Hs 4 m, 5 m) .................................................................................................. . 83 E
= =
Structuri europrolile zincate cu 2 deschideri (O 10 m, Hs 4 m, 5 m) ....................................................................................................................... 84
~
= =
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (O 12 m, Hs 4 m, 5 m) .................................................................................................. 84
= =
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (O 14 m, Hs 4 m, 5 m) ....................................................................................................................... 85 ~;~
= =
Structuri europrofile zincate cu 2 deschideri (O 15 m, Hs 6 m, 8 m) ................................................................................................. 85 I
~",
4.1.3 ELEMENTE STRUCTURALE EXISTENTE lN INTERIORUL HALEI: PLANEU B.C.A.,SCAR METALlC, PU LIFT MARF 2 STAII .................... . 86 -, I
4.1.4 STRUCTURI PE CADRE METALICE MULTIETAJATE DIN PROFILE HEA, HEB i IPE ....................................................................................................... 87
~~
,
Cldire cu structur pe cadre metalice, multietajat ................................................................................................................................................................ 87
Elemente structurale Iift+scri acces ....................................................................................................................................................................................... 87 ~2
,I
4.2 lNCHIDERI DIN PANOURI IZOLATOARE ALE HALELOR INDUSTRIALE -lNVELITORI. .............................................................................................................. 88 I,
4.2.1 lNVELITORI DIN PANOURIISOPAN CU TERMOIZOLAIE DIN POLISTIREN ..................................................................................................................... 89 ~
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 40 mm ..................................................................................................... 89 I
.~
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 50 mm ...................................................................................................., 89
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 60 mm ............................................................................................................................. 90 .~
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 80 mm ................................................................................................ , ..... . 90
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 100 mm .......................................................................................................................... 91 ~
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din polistiren de 120 mm ..................................................................................................... 91
~
4.2.21NVELITORI DIN PANOURIISOPAN CU TERMOIZOLAIE DIN SPUM POLIURETANIC .............................................................................................. 92
l!>velitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din spum poliuretanic de 40 mm .......................................................................................................... 92 ~
lnvelitoare din panouri izolatoare cu termoizolaie din spum poliuretanic de 50 mm ......................... , ............................................................ , 92
~
pag.6 ~: ,
}J(lb" -r
,

CAPITOLUL 5 - SISTEME CONSTRUCTIVE DIN LEMN - SISTEM MiTek-MULTICUI........................................................................................................................ 111


5.1 STRUCTURI DIN LEMN REALIZATE N SISTEM MiTek-MULTICUI.............................................................................................................................................. 113
Cas din lemn P+M: structura, nchiderile din OSB i vat mineral, arpanta tip MiTek .................................................................................................................. 114
Cldire agricol din lemn cu cadre tip MiTek ....................................................................................................................................................................................... 115
5.2 STRUCTUR MANSARD CU LUCARNE REALIZAT N SISTEM MiTek - MULTICUI................................................................................................................. 116
5.3 FERME CIRCULARE DIN LEMN EXECUTATE N SISTEM MiTek - MULTICUI I NVELITORI METALICE ................................................................................ 117

CAPITOLUL 6 - CONSTRUCII SPECIALE ........................................................................................................................................................................................... 119


6.1 ZIDURI DE SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA TERENURILOR N PANT ................................................................................................................................. 121
Ziduri de sprijin din beton armat.......................................................................................................................................................................................................... 122
Zid de sprijin cu beton simplu ............................................................................................................................................................................................................. 122
Ziduri de sprijin din piatr de ru fixat cu mortar............................................................................................................................................................................... 122
6.2 INSTALAIE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A LlFTURILOR -INSTALAIE DE FOR 380 V ............................................................................. 123
6.3 PISCINE EXTERIOARE ...................................................................................................................................................................................................................... 124
6.4 PODEE RUTIERE ............................................................................................................................................................................................................................. 125
Podee tubulare i ovoidale (lime drum 5 m i 7 m).......................................................................................................................................................................... 126
Podee dalate cu infrastructur total monolit (lime drum 5 m i 7 m) ................................................................................................................................................ 127
Podee cu infrastructur monolit + cadre prefabricate i sistem rutier (lime drum 5 m i 7 m) ........................................................................................................ 128
Podee cu infrastructur cadre prefabricate i sistem rutier (lime drum 5 m i 7 m) ........................................................................................................................ 129
6.5 REELE EXTERIOARE DE GAZE...................................................................................................................................................................................................... 130
Sptur traseu gaze ........................................................................................................................................................................................................ ... ........ ........ 130
Trasee aeriene de branamente gaze din eav tras vopsit,n interiorul cldirii ............................................................................................................................. 130
Trasee subterane pentru gaze cu eav PEHD-SDR11 ,n exteriorul cldirii ....................................................................................................................................... 131
Trasee subterane pentru gaze cu eava de oel tras fr sudur, n exteriorul cIdirii...................................................................................................................... 131

ANEXE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 133


ANEXA I Costul unitar al finisajelor de faad .......................................................................................................................................................................................... 133
ANEXA II Gradul de intensitate seismic pe localiti. Coeficienii de corecie pentru distana de transport i nivelul treptei de salarizare ........................................... 134
ANEXA III Costuri unitare ale subsistemelor: nvelitori, terase, finisaj i instalaii funcionale cldiri rezideniale.................................................................................... 137
ANEXA IV Costurile unitare ale construciilor speciale din interiorul halelor........................................................................................................................................... 138
ANEXA V Analiza deprecierii fizice prin metoda vrst efectiv - durat de via util......................................................................................................................... 140

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................................................................................................................................... 142

pag.8

CUVNT NAINTE

"Vine o clip cnd va trebui s alegi ntre


a ntoarce pagina i a nchide cartea."
Josh Jameson

Aceast carte a fost scris ca o completare a cata[oage[or [ i II i include costurile de reconstrucie i de n[ocuire ale unor cldiri cu sisteme constructive diferite de

~
cele prezentate, cu subsisteme moderne adaptate [a funciunile cldirii i cu elemente ale subsisteme[or realizate cu materiale actuale.
De asemenea, sunt prezentate costurile c[diriior cu subso[u[ utilizat ca spaiu pentru parcarea autoturisme[or, costurile pentru cldiri de natura anexelor
~23
gospodreti i
1-'
i"",-'!
sistemele constructive structurale realizate n sistem MiTek - Mu[ticui.
Pentru fiecare dintre aceste capitole au fost utilizate planuri de execuie pentru care s-au realizat antemsurtori, bazate pe costuri ale elementelor componente,
.~~ deduse pe baza articolelor de deviz din [ndicatoare[e Republicane Ts, C, E, S, [, D, V, Iz, W1 i G, elaborate de [NCERC i aprobate de Inspectoratul de Statn Construcii.

t~ Tabe[e[e precizeaz costurile pentru materiale, manoper i utilaje Itransport, cu precizarea coeficientului de recapitu[aie che[tuieli directe i indirecte.

",,:;3 Excepie
de [a aceast regul a fost aceea n care s-au prezentat costurile pentru anexele gospodreti, unde costurile prezentate n tabele reprezint cheltuielile
[:c directe de [a totalul A.
23
ii n capitolult sunt prezentate:
costurile aferente unor cldiri pe cadre din beton armat proiectate pe baza normativu[ui NP007-1997, n varianta cu subsistemu[ infrastructur fr subsol i n
varianta cu subsistemu[ infrastructur cu subsol utilizat ca garaj i boxe;
",~i2l costurile pentru subsistemu[ suprastructur pe cadre din beton armat cu regim de n[ime P+5E, P+8E i P+10E [a care subso[uri[e au funciuni de parcri

!.~ subterane;
costurile aferente nchiderilor perimetra[e ale structurilor pe cadre din beton armat i, de asemenea, costurile pereilor de compartimentare interioar. Au fost
~'","" prezentate costurile structurilor din beton armat ale puurilor de lift i ale scrilor secundare din beton armat;
I!"'"<':;::=
costurile aferente unor cldiri pe cadre de beton armat cu regim de n[ime parter n care sunt prezentate separat costurile aferente bazine[or de not o[impice i
3 semiolimpice i ale dependine[or acestora.
n capitolul 2 sunt prezentate costurile cldirilor situate pe terenuri n pant. Sunt prezentate costurile volumului de terasamente n funcie de n[imea medie a
stratu[ui excavat i variante constructive ale subsisteme[or infrastructur i suprastructur pentru cldirile situate pe terenurile n pant.
n capitolul 3 sunt prezentate costurile de reconstrucie pentru anexe gospodreti de tipul grajdurilor, magaziilor i cldiri cu funciuni de buctrii de var. Sunt
prezentate variante ale structurii de rezisten, a nvelitorilor, a finisaje[or i a insta[aiilor funcionale.
''':''''!j
1-_- n capitolul 4 sunt prezentate costurile structurilor pe cadre metalice realizate din europrafi[e de tip HEA, HEM, HEM i [PE, precum i pe cadre metalice din
europrofile zincate. Aceste cadre metalice au fost prezentate n dou variante: cu o deschidere sau dou deschideri de [a 14,0 m [a 30,0 m, cu n[imi ale ha[e[or [a partea
superioar a st[pi[or de [a 4 m [a 10 m.

i8 Sunt prezentate costurile aferente nchideri[or exterioare ale ha[e[or cu panouri izo[atoare cu grasimi ale termoizo[aiei de [a 40 mm [a 120 mm, att pentru acoperi,
ct i pentru perei.

pag.9
~
I
,

o-
Costul nchiderilor exterioare, din panouri termoizolatoare, sunt prezentate n varianta termoizolaiei cu polistiren i n varianta termoizolaiei cu spum poliuretanic.
Sunt prezentate costurile aferente compartimentrilor interioare, finisajului interior, ale instalaiilor funcionale.
La acest capitol sunt prezentate costuri aferente tmplriei suprafeelor vitrate pentru acoperi i pentru pereii exteriori.
in capitolul 5 sunt prezentate costuri ale sistemelor structurale din lemn sistem MiTek - Multicui. Costurile de reconstrucie sunt prezentate pentru subsistemul
structur de rezisten, pentru subsistemul nchideri structurale ale mansardei, pentru subsistemul structur susinere nvelitori.
in capitolul 6 sunt prezentate costurile de reconstrucie pentru construcii speciale: instalaie de for (380 V) pentru lifturi, ziduri de sprijin, piscine exterioare,
podee aferente drumurilor comunale i intercomunale, trasee de alimentare cu gaze.
in anexe sunt prezentate:
o
anexa I - Costurile unitare ale finisajelor de faad, la nivelul august 2014 - august 2015;
anexa II - Gradul de intensitate seismic pe localiti. Coeficienii de corecie pentru distana de transport i nivelul treptei de salarizare;
anexa 111- Costuri unitare ale subsistemelor: nvelitori, terase, flnisaj i instala~i func~onale cldiri reziden~ale, la nivelul august 2014- august 2015;
anexa IV - Costurile unitare ale construciilor speciale din interiorul halelor industriale, la nivelul august 2014 - august 2015;
anexa V - Analiza deprecierii fizice prin metoda vrst efectiv-durat de via util.
Catalogul III - Costuri de reconstrucie - Costuri de nlocuire, prezint, la finalul fiecrui capitol, exemple de calcul al costului de reconstrucie sau al costului de
nlocuire pentru tipurile de construcii care fac obiectul capitolului. Pentru unele dintre exemple s-au utilizat costuri preluate din catalogul I sau catalogul II, costuri care
trebuie indexate cu indicii de actualizare august 2014 - august 2015. Deoarece nivelul de salarizare luat n calcul este nivelul III, iar distana de transport este de 10 Km,
exemplele de calcul au avut n vedere i coreciile de distan i coreciile aferente nivelului de salarizare din localitatea n care este amplasat subiectul evalurii.
n Catalogul III calculele au avut la baz fiierul de preuri ale materialelor i ale chiriilor de utilaje i de transport care includ indicii de actualizare pentru perioada
august 2014 - august 2015.
Mulumesc colectivului IROVAL - CERCETRI N EVALUARE, precum i colegilor evaluatori care au sugerat prezentarea costurilor de reconstrucie pentru sisteme
constructive moderne.

ing. Corneliu chiopu

I
pag.10
.1
,--'"-,,,-,.,_.,-.,-,.,-,.,-,.,-.,-,.,-,.,-,.,-,.,-,,,-,._._._.~~-'_._,-

mmMMMMM~M~~M~m~&~U~n~~
~
.....
~

!
~

(')
r-
c
-:cc
-
(')
c
cn
~
:c
c(')
~
c o
:c "U
"tJ --;
m
(') o
r
c
r
C
:c -"
m
-c
Z
DJ
m
~
oz

:c
:s:
~
~,_.".,"=.=i""=-~(]

,
Capitolul I

CAPITOLUL 1 - CLDIRI CU STRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT

Generaliti

Structurile pe cadre de beton armat sunt structurile la care ncrcrile gravitaionale (greuti proprii + utile) i ncrcrile orizontale din sarcini seismice se transmit
fundaiilor prin sistemul spaial de stlpi i grinzi.
Structurile n cadre din beton armat pot fi utilizate la cldiri cu nlime mic, 1-2 niveluri, precum i la cele cu nlimi mari (recomandat 8-10 niveluri) datorit lipsei
relative de rigiditate la deplasarea lateral. Elementele structurale sunt: stlpii, grinzile, nodurile i plcile de beton armat, care ndeplinesc rolul de diafragm orizontal.
Pentru cldirile pe cadre din beton armat cu nlime mic (1-2 niveluri) subsistemul infrastructur fr subsol este de tipul fundaiilor izolate sub stlpi i grinzi de
rezemare pentru nchiderile perimetrale. Costul infrastructurii unor astfel de fundaii se poate prelua din Catalogul I "Costuri de reconstrucie - Costuri de nlocuire - Cldiri
rezidentiale", la pagina 11, tipul FI.
, Pentru infrastructuri cu subsol total/parial se pot utiliza informaiile de la pag. 13 din acelai Catalog 1. In cazul subsolurilor care au funciuni de garaje i boxe vor fi
prezentate, n cadrul acestui capitol, informaii pentru costul/mp. Conform STAS 4908-1985, la suprafaa desfurat construit (Sdc) a suprastructurii cldirii se va aduga
suprafaa construit sau suprafaa desfurat construit a subsolurilor cu funciuni de parcri subterane.
Pentru cldirile nalte (4-8-10 niveluri) cu structuri pe cadre din beton armat, subsolurile cldirii sunt de tip cutie rigid cu perei de beton arma!. La cldirile cu subsol
avnd nlimea h " 1,8 m, denumite subsoluri tehnice, costurile subsistemului infrastructur vor fi cuprinse n costul ntregii el diri, dar fr s fie ataat i costul subsol ului.
Deci pentru cldirile la care subsol urile au nlimea h" 1,8 m, cataloagele nu vor prezenta aceste costuri.
Costurile subsistem ului infrastructur cu subsol pentru spaiile de depozitare aferente spaiilor comerciale situate la parter de bloc, pentru cldirile de birouri, pentru
~
-"~
hoteluri, pentru pensiuni sunt prezentate n Catalogul" "Costuri de reconstrucie - costuri de nlocuire. Cldiri industriale, comerciale i agricole. Construcii speciale".
In acest volum sunt prezentate costurile structurii subsolurilor cu destinaia parcri subterane, n 3 variante, i, de asemenea, costurile finisajului i ale instalaiilor
Si':j
,::-,....... funcionale minim obligatorii pentru utilizarea fr riscul cauzat de noxele eliberate de funcionarea autoturismelor.
Structurile pe cadre din beton armat multietajate se realizeaz de regul monolit (execuie n antier) pe baza unui proiect avizat care s respecte indicaiile
o normativului de seism P100-1/2006 i STAS 10107/90.
Subsistemul suprastructur pe cadre din beton armat are o serie de avantaje, cum ar fi:
flexibilitatea amenajrii spaiilor interioare, deoarece pereii de compartimentare cu grosimi de 24-30 cm nu au rol structural, ca n cazul structurilor pe zidrie
portant, ci doar un rol n asigurarea confortului fonic i termic;
pereii de nchidere perimetral pot fi perei din bca sau din porotherm de diferite grosimi, n funcie de condiiile impuse prin proiect sistemului de protecie
termic;
posibilitatea de a demola un perete, fr s fie afectat stabilitatea cldiri;
timp de execuie mai mic comparativ cu timpul de execuie a unei structuri pe zidrie portant;
costul/mp al unei structuri pe cadre este mai mic comparativ cu costul unei structuri pe zidrie portant.
Ca dezavantaj al structurilor pe cadre din beton armat ar fi lipsa unor rigiditi suficiente pentru mpingerile laterale, n cazul seismelor de grad 7, 8 i 9, motiv pentru
care se realizeaz i diafragme de beton arma!.
n cazul cadrelor de beton armat cu regim P+8/10E, diafragmele puurilor de lift contribuie la sporirea rigiditilor, la apropierea centrului maselor de centrul de
rigiditate.
Pentru cldirile pe cadre din beton armat prezentate n acest catalog, costurile/mp ale subsistemului suprastructur de rezisten sunt calculate n dou variante: cu
dou deschideri i cu trei deschideri, numrul traveelor fiind determinat prin proiectare, astfel nct centrul maselor i centrul de rigiditate s se. nscrie n "smburele central".
In cazul cldirilor pe cadre din beton armat cu subsol tehnic (h " 1,8 m) sau cu subsol cu diverse funciuni (h " 1,8 m) stlpii de cadru sunt "mbrcai" parial n
pereii de beton armat exteriori cldirii i parial sau deloc n interiorul cuvei de protecie antiseismic. Aceast soluie mbuntete considerabil comportarea cldirii la
sarcini dinamice din seism.
In cazul cldirilor comerciale cu subsistemul suprastructur de rezisten pe cadre de beton armat pot fi necesare puuri de lift suplimentare pentru transportul
persoanelor sau a mrfii i, obligatoriu, o scar secundar, numit scar de serviciu.

pag.13
IJ:'
,1
:1 <

Cldiri cu structuri De cadre din beton armat .,..

1.1. INFRASTRUCTURI PENTRU O CLDIRE P + 1E + Mp


..-
~
1.1.1. Infrastructur fr subsol
~
Infrastructurile pe cadre din beton armat fr subsol sunt realizate din
FI
fundaii de tip izolat situate sub fiecare stlp al suprastructurii (Fi), iar perimetral, din !!
fundaii continui (Fc) pentru asigurarea rezemrii zidurilor de nchidere.
n cazul infrastructurilor fr subsol, dimensiunea fundaiilor este impus de !!
natura terenului de fundare, de mrimea cldirii, de sarcina seismic i de
FI
adncimea minim de nghe caracteristic localitii n care este amplasat
~
cldirea.
~
Pentru mbuntirea
confortului termic, la pardoseala de beton slab armat,
naintea turnrii betonului se placheaz cu polistiren extrudat de 5-8 cm grosime. ~
Tabelul urmtor prezint costurile pentru trei variante de infrastructuri cu
fundaii izolate. ~

~
~
INFRASTRUCTURA FARA SUBSOL- FUNDATII IZOLATE SUB STALPI SI GRINZI LAZIDURILE DE INCHIDERE .
1 Eu = 4.43 Lei
11P SISTEM TIP SUBSISlEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iellbuc) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
~
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lellrnp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro I mp
CLADIRE IN FRASTR. Vl 6-9 IS CAD REV1 169,3 130.9 24.7 324,9 1,5780 512,7 1,085 556,3 125,6 ~
FARA IN FRASTR. V2 6-9 ISCADREV2 188,8 143,4 26,9 359.1 1,5780 566,7 1,085 614.8 138.8
SUBSOL INFRASTR.V3 6-9 ISCADREV3 209,5 158,0 29,2 396,7 1,5780 626,0 1,085 679,2 153,3 !!
(1) Coeficientul de recapitu[a~e din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri ~
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul 111 de salarizare
~
Alegerea tipului de infrastructur cu fundaii izolate presupune utilizarea tabelelor "Propuneri de asamblare a nivelurilor n funcie de gradul seismic" din catalogul I ~
"Cldiri rezideniale",de la paginile 57 i 58. Tabelul de mai sus prezint costuri stabilite la nivelul anului 2014, care includ TVA de 24%.
~

~
pag.14 ~
,
!:,~Ci Capitolul 1

!~ 1.1.2. Infrastructur cu subsol amenajat ca garaj i boxe depozitare


!~ n cazul cldirilor cu structura pe cadre din beton armat i cu subsol total. cu boxe i spaiu de parcare autoturisme. costul infrastructurii subsolului este determinat
I de: costul pantei de acces auto. (determinat de cota terenului fa de cota 0.00 a cldirii). al scrii de acces de la subsol la parter i al instalaiilor de alimentare cu utiiitile
j=:3 minime impuse.
Suprafaa spaiilor de parcare se compune din suprafaa de circulaie i de realizare a manevrelor autoturism ului, precum i din suprafaa de parcare propriu-zis.
'",=3
;!;:3 II ETAJ 1 II ETAJ 1 II
!3 tt
II
li
- .
..
i .." -- sc,t(R.<i~ f=oARTER

II" Il USA, GARAJ np

1=-'3
t:Q::rD
RULOU
II RIGOLA TIP
ADUADREN
ii
L
"'::3
II
Il PARTER
IIII
'1
II
PARTER
li
I
---
--- PARDOSEALA DUROSTONE

!~.-
/1 ~
r;~ ~"'2.15 T hr;, .. l,aOm

r'="j SUSSOL BOXA

1-""'
[~

~S3
.~
,,"___';L_Lf
'{f:=

a -O,OO
.".
SUBSOL

lli:1l
PARDOSEALA DUROSTONE
hpsl.aOm
BOXA

h~
t~,;;;;

, C:;"'l Descriere
\_--;;:.~
Structura de rezisten a subsolului este realizat ca o cuv de protecie antiseismic, cu pereii subsolului hidroizolai i protejai, cu fundaii de tipul grinzilor
rigide, cu grinda de susinere a planeului peste subsol la nlimea de 2,15 m fa de cota pardoselii subsolului (impus de normele de stingere a incendiilor). Accesul de la
i_~a~
subsol la parterul cldirii se realizeaz pe o scar din beton arma!.
,._J Costul de reconstrucie al structurii de rezisten a cldirii se obine prin nsumarea costului de reconstrucie al infrastructurii cu costul de reconstrucie al
'-~
-~
suprastructurii cldirii. n tabelul urmtor prezentm costullmp al structurii i, de asemenea, costul finisajului aferent garajului, boxelor.
Finisajul interior al subsol ului este redus, pereii de beton sunt netencuii, la fel i tavanul, boxele sunt realizate din perei uori de rigips, cu ui de tip armonic.
~23
Boxele au aerisiri pe 2 ferestre din pvc cu geam termopan cu dimensiunile 30 x 60 cm. Accesul n subsol al autoturismelor se realizeaz pe o u de tip rulou. n faa uii
este realizat o rigol de preluare a apelor pluviale, de tip aquadren.
t~
Instalaii funcionale - subsolul are o instalaie de iluminat cu 4 lmpi fiuorescente de tip FIA 1 x 20 W, cu trasee aparente i 2 prize monofazate.

I~ Accesul la subsol este realizat printr-o construcie special (Ia exteriorul cldirii) i deci, nu intr n costul cldirii.
n tabelul urmtor sunt prezentate costurile/mp ale structurii de rezisten a subsolului, finisajului i instalaiilor electrice funcionale ale acestuia. Costurile sunt
t~ determinate la nivelul anului 2014 i includ TVA-ul de 24%.

~
15ii
I'~-
.'DII
:'~
pag. 15
-'1
'1

,
Cldiri cu structuri pe cadre <lin beton armat ;;;~

se;
; ::,1 INFRASTRUCTURA CU SUBSOL AMENAJAT CU GARAJ SI BOXE 1. -
Eu- =
- 4.43 ---
-, -- Lei
II! TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iellmp) TQTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COSTTOTAL cu T.V.A.(3) /Cr
I,

--
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lel/mp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro I mp
UBSOLCU INFRASTRUCTURA 69 GARAJSUBS 421.6 329.4 84,0 835,0 1.4948 1.248,2 1,085 1.354,3 305,7
GARAJ SI FINISAJ INTERIOR 69 FINGARAJ 182,6 63,2 5,1 250,9 1.4889 373,6 1,085 405,3 91,5
!~

:l'
!i
,
BOXE ELECTRICE FUNCT. 6-9 ELGARAJ 17,2 24.4 0,1 41,7 1,5025 62,7 1,085 68,0 15,3 =
, TOTAL 1.827,5 412,5
!II (1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productiv! i beneficiu Y:J"

(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare r:T

""'
n cazul cldirilor cu subsol parial se va determina costul fundaiei izolate (V1, V2, V3) pentru suprafaa fr subsol, utiliznd tabelul fundaiilor fr subsol, i tabelul "'"
pentru costul fundaiei cu subsol, pentru suprafaa construit a subsolului cldirii.
r.J
S-a considerat c acest subsol nu are instalaie sanitar i de nclzire. n cazul n care n subsolul ci dirii este montat o chiuvet se va prelua costul acesteia de la
Catalogul I pag. 251, poziia 22. n
Costul traseului/mi pentru alimentare cu ap i pentru scurgerea apei menajere se preia din cartea "Metoda Costurilor Segregate", paginile 248, 249 la care se va
face corecia pentru TVA de la 19% la 24%. ~:l

Costul rampei care permite accesul autoturism ului la subsol poate fi preluat din tabelul costului construciilor speciale de tip drumuri, din Catalogul II "Costuri de
reconstrucie - Costuri de nlocuire. Cldiri industriale, comerciale i agricole. Construcii speciale", de la pag. 199, indexat cu indicii pentru 2014-2015.

pag. 16
,
II~=

l3
'1"'' L, ..~ Capitolul l

1.2. INFRASTRUCTURI CU SUBSOLURI CU FUNCTIUNI DE PARCRI SUBTERANE LA CLDIRI PE CADRE DIN BETON ARMAT
CU REGIM DE NLIME P+5E+Et, P+8E+Et i 'p+ 1OE+Et
1-
~~
3
1.2.1. Subsol cu un nivel de parcare

!o'd Pentru subsol urile cu funciuni de parcri autoturisme dimensiunile de baz pentru necesarul de spaiu rezult din dimensiunile unui autoturism, ale spaiului necesar

!~
pentru circulaie rectilinie i In curbe la intrri i ieiri din parcaje. la aceste suprafee se adaug suprafeele aferente casei scrii care face legtura cu supra structura
cldirii.
n STAS 4908-1985, Cldiri civile, industriale i agricole. Arii i volume convenionale se menioneaz c suprafeele subsoluri/ar cu destinaia strict de garaje
13
_. 7 ... intr n calculul suprafeei desfurate construite a cldirii (Sdc). Costul subsolului se estimeaz separat i se adaug la costul cldirii.
i n continuare prezentm costurile structurii de rezisten a unui subsol cu un nivel de parcare subteran, a unui subsol cu 2 niveluri de parcare subteran (unde

r=
~
suprafaa de parcare dirijat i suprafaa de circulaie rectilinie impun luarea In calcul a unei suprafee aferente unui autoturism, de 22 mp) i a unei parcri subterane cu 2-3

.I,,-.~::3
platforme supraetajate, cu celul betonat aferent elevatorului.
...",::;3 Pentru subsolul cu funciuni de parcare autoturisme s-a conceput sistemul structural care s respecte normele de utilizare. Acest sistem structural ine cont de
.=;;! spaiul de parcare i de manevr a autoturismului, de nlimea liber sub tubulatura de ventilaie i de echilibrul maselor i rigiditilor cuvei de protecie antiseismic .
'-::.~
n figurile de mai jos se prezint planul i seciunea transversal a unui subsol cu structura pe cadre din beton armat, cu funciuni de parcare.

!=;3
r-' .~ ri
::-:3
'- N
-J
r~. k::j':--
'6Ybd,!jl,
~
I

!~::3 .
i
,
1. ar "=-f

[~ ~
:1'. ---=--;,
-,'=f~,
I '_' Li tn;nlJ
-..;.~ =-~\

[d
~2~
'llll;:ITd
: 1- T _' .. .,.__
ED:J '
' f "
1:3 ',1. .. .."' bLQ!l1 "
,

!23
,-<'

r1'0::9 bNI'I m920r llJ'QC rocnn.tl Ct1 GVISVlE Vl1.!o.ulI:IlaNE

I~
Descrierea subsolului
. ..
I-~
Structura de rezisten a subsolului a fost conceput ca o cuv de beton armat cu stlpi i diafragme de beton armat. Fundaia subsol ului este de tip radier general.
..
r.~
i~
Pereiiexteriori ai subsolului sunt hidroizolai i protejai pe contur cu polistiren exlrudat de 5 cm grosime. Stlpii de cadru au nlimea de 2,5 m, iar Inlimea liber sub tubulatura
de ventilaie este de 2,0 m.la subsol se poate ajunge pe o scar din beton armat sau cu 1 sau 2 lifturi.
L
f~
Finisajul interior este minim, cu pereii din beton aparent, cu pardoseala din material rezistent la trafic auto i la uleiuri (durostone), cu uile de acces pe casa scrii
de tip antifoc, iar ua de acces auto la subsol de tip rulant.

I~
~ pag. 17
T
!t
I
il.
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat
~-::i
Instalaiile funcionale n cazul subsolurilor n care se parcheaz mai mult de 10 autoturisme, normele de protecie impun instalaii electrice cu protecie, instalaie .t- ~ i
de stins incendiu i trasee de ventilaie cu tubulatur de tabl zincat.
ln cazul parcrilor auto cu 2 niveluri suprafaa de parcare pentru autoturism crete la 26,7 mp. ~'i
Pentru subsoluri cu parcaje subterane pe 2 niveluri, atunci cnd numrul autoturismelor parcate este mai mare de 50, se impun amenajri sanitare: 1 Wc+1 lav.+1
chiuvet pt. personalul de ntreinere, 1 Wc+1 lavoar, pentru femei i 1 Wc + 1 lavoar + 2 pisoare, pentru brbai. ~'i
ln tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale unui subsol cu un nivel de parcare la care, pe baza normelor impuse, sunt executate lucrri de instalaii de
siguran, precum cele de protecie la incendii i de eliminare a noxelor de eapament.
.~ '~i

~ 'i
ln calculul costului/mp al cldirii nu intr costul rampei de acces la subsol, aceasta fiind considerat o construcie special.

INFRASTRUCTURA CU SUBSOL ------


AMENAJAT
--- CA PARCARE 1 Eu = 4.43 Lei
. 'i
~.
-<~- 11
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
!'!I
INFRASTR. INFRASTRUCTURA
SEISMIC
6-9 ISSUBAUTO
materiale
481,6
manopera
229,6
utilaje+transp.
130,5
DIRECTE
841,7
RECAPIT.(1 )
1,4902
DEVIZ(lei/mp)
1.254,3
INDIRECTE(2)
1,085
lei/mp
1.360,9
Euro I mp
307,2 .~ 'i
SLOCAP. FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113,5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41,5
.~ ~i
CU ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16,7 0,1 27,0 1,5057 40,7 1,085 44.1 10,0
PARCARI SANITARE SAPARCARI 6,3 6,6 0,1 13,0 1,5019 19,5 1,085 21,2 4,8 .~ oi
AUTO VENTILATII WPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30,1 1,085 32,6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
i beneficiu
~i
~I
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare
~I
I
Aceste costuri au fost obinute pe baza devizelor analitice pe categorii de lucrri cunoscnd preul resurselor materiale, chiria orar a utilajelor i nivelul III de
I
salarizare la nivelul anului 2014 i TVA-ul de 24% inclus. ~i
ln evalurile ce se vor efectua n perioada ianuarie - iulie 2015 costurile prezentate nu vor fi indexate cu indicii afereni perioadei. ~J

.. I
1.2.2. Subsol cu dou niveluri de parcare ~.

~,
ln cazul n care cldirea are un subsol cu dou niveluri, amenajat pentru locuri de parcare, costurile/mp, fiind analizate funcie de suprafaa desfurat construit,
acestea vor fi diferite de cele ale subsolului cu un nivel, fiind mai reduse.
De asemenea, numrul autoturismelor posibil a fi parcate va fi mai redus datorit rampei de acces ctre subsolulll. ~'

~
~.

~
pag.18 iL
,
1=
",,,,1 Capitolul I

!3
.'=
,,-~

.==
",.~
?h,!!;;RCv.,o:Rl::

,~,!(Im
fAAH~..~ i.:l.o.C:R~ "...}lTC.Cl.foo:f'J.:

'23
;---.
CO!';>U'icll.''''''_=U~n..~
Itile:iW_='"
~1<"';;'<:;"':'''.:

r'.!I:lS:!I>CIo$..t

=-~
=a
-~
o.o.oom
S"'l
-~

1: .=:i
._~

~.30m
..-.~::3
~
.:s:L..

.53
In tabelul de mai jos sunt prezentate costurile aferente subsolului cu dou niveluri, cu funciuni de parcare autoturisme .
~

'..=3 Din analiza comparativ a costurilor infrastructurii, se constat c pentru subsolul cu dou niveluri, costul/mp este mai mic. Dar se impune a fi luat n considerare
faptul c, pentru aceste adncimi de spturi, se execut perei mulai, considerai construcii speciale.
'23
INFRASTRUCTURA PE 2 NIVELURI PENTRU PARCARE SUBTERANA --
1. Eu = 4.43
-, - - Lei
--

-~ npSISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL OEFALCARE COSTURI CONF. DeVIZ (Iei/mp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL cu T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utllaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1 ) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2). lei/mp Euro I mp
":r"l SUBSOL INFRASTRUCTURA 6-9 PARC2SUBS 417,8 223,9 100,3 742,0 1,5122 1.122,1 1,085 1.217,4 274,8
BLOC FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113,5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41,5
B CU PARCARI ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16,7 0,1 27,0 1,5057 40,7 1,085 44,1 10,0
AUTOTURISME SANITARE SAPARCARI 6,3 6,6 0,1 13,0 1,5019 19,5 1,085 21,2 4,8
29 VENTILATlI WPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30,1 1,085 32,6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
23 (2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare
23
23
~~
, .. ~ pag. 19
i ,
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat
-""'"
"...
1.2.3. Subsol cu nivel de parcare auto prevzut cu platforme cu elevatoare ~

!F:(

Utiliznd platforme mobile cu elevatoare, n subso[u[ cu garaje se pot parca 2-3 autoturisme, unul peste cellalt. Acionarea e[evatoru[ui este electric, iar, n cazul n ~

care nu funcioneaz reeaua de alimentare cu energie electric, se poate folosi o pomp hidraulic manual. In
Acest sistem de parcare prin suprapunere pe platforme de tip e[evator permite utilizarea spaiului din subsol de ctre un numr mai mare de autoturisme, comparativ ~

cu celelalte sisteme. E[evatoare[e sunt utilaje, deci costul acestora nu intr n costul cldirii, ci n valoarea de pia a proprietii imobiliare; de asemenea, nici insta[aiile ;s'I
electrice de for, de alimentare cu tensiuni de 380 V. ~,

Prezentm mai jos un subsol cu parcri autoturisme pe platforme mobile.


:n

rn[", ~rn
"] l-t~1
:.1 y ~:,.! 8
~l1.".... 1"" I
il T"I

r
1

,-,
..
n


~
"
'n ~"!.I:
,~

.....
~.,

- .f(~. ~'i\
"\--L.....J
fie: 0.) r,

, lFrHB'
-_.~ _~g!1 I"".I'~L~
,,:! 1 i ! I ,\
=
~
)'--

5,30 - 5,40
~
,
~I~~""'"
j;~
---;:_
.
.
:it, ,."';
........ ,. - ':.....-_.~----
:r-I

:0--1

Costuri[e/mp de subsol pentru parcarea auto cu elevatoare sunt mai mari, dar costul/[oc parcare autoturism este mai mic.
In tabelul de mai jos v prezentm costurile unui subsol destinat parcrii suprapuse a autotunsme[or. In acest subsol este necesar executarea unei
compartimentri aferent utilaje[or de tip compresoare pentru asigurarea funcionrii pe sistem hidraulic a e[evatoare[or.

SUBSOL CU UN NIVEL PENTRU


- - - --- PARCARE AUTO PE PLATFORME CU ELEVATOARE 1 Eu . Lei
= 4.43
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TDTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3) I
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lel/mp) INDIRECTE(2) lei/rnp Euro/mp
SUBSOL INFRASTRUCTURA 69 PARCELEVA 554,6 425.7 131,4 1.111,7 1,5222 1.692,2 1,085 1.836,1 414,5
I

I
-,
I
BLOC FINISAJ INTERIOR FGARAJSUB 73,3 35,4 4,8 113.5 1,4914 169,3 1,085 183,7 41.5
CU PARCARI ELECTRICE FUNCT. ELPARCARI 10,2 16.7 0,1 27,0 1.5057 40,7 1,085 44,1 10,0
AUTOTURISME SANITARE SAPARCARI 6.3 6,6 0,1 13,0 1.5019 19,5 1,085 21,2 4,8
VENTlLATII WPARCARI 10,2 9,6 0,1 19,9 1,5111 30.1 1,085 32.6 7,4
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier. taxe pentru autorizaii, branamente, verificri "'-.-'

(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nive!ullll de salarizare

l_ !

pag.20 CI

.,
,
CaDitolul I

1.3. SUPRASTRUCTUR PE CADRE DIN BETON ARMAT

1.3.1. Suprastructur pe cadre cu regim de nlime P+1E

11-'il
i:S"',,
\,! '. \~
-,~ rT~
li,1...G.am.
$,,'>01
~Ii '1 "",'I=---'
~1/
Tr4=;j
_Ii i;;r;:
l' l'
""i"'!.I-II
ii
I
-ro :"! ......"",.. .
....... "... '/

--
J\ ~-"'"''

i!II
ii'"
\\ li
)I
Ii
ii
1,(
~ I~
~ 1-- - /1' -
(1 _

.-,-. ". .
~I
"-

ci _t
ii~ \s,.,~1
'~I , --,
~'"
~

!l "<\Ti [ /-- ,
, " ..... - " ' " .!7s ~,,",,,,Q"

, ~T

~r:1
, ,
s"",,! """",,, ..
"'=;=~-=='"': i
r
j :
:!
\>j
~~
~
"
!I I
f(:' ""-
~~

.
s,"', ...
-.....,
I
I

II>
I

.
]i \
I! ' : i'
-
" 1. _ .....

,
:i \ ii
ils",,, ~ G"." 5,.,,,,
,-- I
J' ....""""''''-/i ! '~/I L-
"~
~
~:

'LJ
II

!
\ , _ . - . , " " .......

IHFRA~TR~CTURA
~
! i
L-J /'....=.===~
' I vi,=-
la

PLAN COFRAG PlANSEU
PlAN ETAJ
PLAN PARTER

Prezentm n continuare costul subsistem ului suprastructur pe cadre de beton armat pentru varianta cldiri individuale rezidentiale cu regim de nlime P+E i P+E
+M. n costul suprastructurii nu sunt cuprinse costurile nchiderilor perimetrale si ale compartimentrilor interioare care utilizeaz materiale cu durat de viat fizic mare
(excepie fac compartimentrile uoare din gipscarton). nchiderile i compartimentrile sunt elemente ale subsistemului suprastructur, sunt nestructurale i au ca scop
protecia interiorului cldirii de mediul exterior, asigurarea confortului fonic, termic i rezisten la foc etc. Fiind posibile diferite variante pentru nchideri i pentru
compartimentri, costul acestora se va calcula separat pe baza suprafeei construite (Sc) sau a suprafeei desfurate construite (Sdc).
=i=i
"'~ Urmtorul tabel prezint costurile unei cldiri pe cadre din beton armat cu regim de nlime P+1 E cu 2 deschideri i 2 travei. Tabelul prezint costurile
suprastructurii de rezisten, fr nchideri exterioare i compartimentri interioare, pentru gradele de intensitate seismic 6, 7, 8 i 9.
Suprastructura cldirilor pe cadre din beton armat a fost dimensionat pe baza normativului de calcul NP007/2006, cu respectarea STAS 10107/90 i a normativului
de calcul la seism P100/2006. Stlpii de cadru i planeul de beton armat ce reazem pe grinzile de cadru au fost dimensionate pentru combinaia de ncrcri la sarcini
normate pentru gradele de intensitate seismic 6-9. ntruct construciile cu funciuni rezideniale sunt proiectate pentru un confort sporit, n calculul costului suprastructurii
au fost introduse i costurile pentru 10 mp de balcoane (fr a influena mrimea Sc i a Sdc).
Scara de acces la etaj este n 2 rampe i pod est de odihn intermediar.

pag.21
Cldiri cu structuri De cadre din beton armat
, _
;;;;..

SUPRASTRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT CLADIRE P+1E EXCLUSIV INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI 1 Eu = 4.43 Lei
...-
llPSISTEM
CLDIRE
TIP SUBSISTEM GRAD
SEISMIC
SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DeVIZ (Ieilmp)
materiale manopera utilaje+transp.
TOTALCHE.
DIRECTE
COEF.
RECAPIT.
TOTAL COST COEF. CHELT.
DEV1Z(Jel/mp) INDIRECTE
COST TOTAL CU T.V.A.
leJ/mp Eurolmp ---
SUPRASTRUCTUR
STRUCTUR SUPRASTRUCTUR 7
6 CADRE1386-E1
SSCADRE7-E1
137,8
144,0
95,9
98,1
12,0
12,3
245,7
254,4
1,4946
1,4944
367,2
380,2
1,085
1,085
398,4
412,5
89,9
93,1 -
"",.

(1) Coeficientul de
SUPRASTRUCTUR
SUPRASTRUCTUR
recapitulaie
8
9
CADRE1386-E1
SSCADRE9-E1
150,1
162,4
100,3
104,7
12,7
13,4
263,1
280,5
din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi
1,4942
1,4945
393,1
419,2
i beneficiu
1,085
1,085
426,5
454,8
96,3
102,7 -
;r2"

!n
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare

1,3.2_ Suprastructur pe cadre cu regim de nlime P+ 1 E+Mpa~ia"


-..-,..,...
n figurile de mai jos prezentm O structur pe cadre din beton armat cu regim de nlime P+1 E+Mpa~;ai. TI

rl
s....
~
~ -' ,,' ............... _.......... ~ rl

~
~ ~
- " ::- 1

~>:" l1"J j r x= 101 7


'~rrf
[;;l
::-'
~.

[:;;l E:TA..I1 'e


___ 2.7!l. "" :::-
~-)

~-I:::::::::::,JI a:1l ~. -- ;--1

_ ........~.:;.. __~>"'" l~' _~.-r-"~~'"


-'-1""'=2.1 ...

- . ---- . . . . .
PARTER
~
- ..0::~ ~...------
~F'.~~p'
-_o - -< - - - - - . -

'< .::--- ____________. O,; """OoQonl;'i ;:::'-_J

. .- =--
-->~~ --#""",=--
o.~ O"~
~,

1
~~
I ;;'-1
..... ~---.J L ~,

X=i
n cazul n care peste etajul cldirii este construit o mansard, costul elementelor structurale se determin pe baza costului structurii pe cadre pentru zona
perimetral aferent unei nlimi a stlpilor structurali de 1,20 m i pentru 3 stlpi din beton armat cu nlimea de 2,50 m. Pe capetele stlpilor cu nlimea de 2,5 m L
rezem coama arpantei din lemn.
FI
Structura de lemn a arpantei nu se ia n calculul costului suprastructurii cldirii, ci a costului nvelitorii. De asemenea, costul nchiderii perimetrale din zidrie ~-'

porotherm sau bca nu este inclus n costul suprastructurii.


Se constat c o astfel de suprastructur are un costlmp mai mic dect cel al suprastruclurii din beton armat cu acelai regim de nlime, P+1 E+Mp.
f '
~,

L:
o~~

pag.22
e!
u
,
!~. 'i Capitolul!

I.~
.
.. '----'!I
n tabelul de mai jos sunt prezentate costurile/mp ale suprastructurii pe cadre din beton armat, cu regim de nlime parter, etaj i mansard. Costurile nu conin
!=3 costul nchiderilor perimetrale i cel al compartimentrilor interioare.

!~ SUPRASTRUCTURA PE CADRE A UNEI CLADIRI P+ 1ETAJ+ Mp EXCLUSIV


.. -- INCHIDERI
._ . SI COMPARTIMENTARI 1 Eu = 4.43 Lei
!=3 TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF.DEVIZ (Ieilmp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)

t~
SEISMIC materiale rnanopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(leilmp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro I mp

SUPRASTRUCTUR 6 SSCLPEM6 140,3 36,1 1,9 178,3 14,946 266,5 1,085 289,1 65,3
I STRUCTUR SUPRASTRUCTUR 7 SSCLPEM7 120,8 87,6 13,0 221,4 14,945 330,9 1,085 359,0 81,0
SUPRASTRUCTUR 8 SSCLPEM8 125,7 90,9 13,5 230,1 14,944 343,9 1,085 373,1 84,2

j': SUPRASTRUCTUR
(1) Coeficientul de recapitulaie
9 SSCLPEM9
din devizul analitic se aplic
130,6 94,2 14,0 238,8
pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata
14,944 356,9
salariailor
1,085 387,2
indirect productivi i beneficiu
87,4

(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
"
[~3
(3) Calculele sau efectuat pentru distana de transport de 10 km ', nivelul III de salarizare
"0.,3
!~3
.--
"'.::3
1.4. SUPRASTRUCTURI PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 5, 8, 10 ETAJE

1.4.1. Suprastructur cu P+5E+Etehnic


I ETAJ TEHNIC

"".=
'_.--c::::!
-"".'=
.-
[-=
ilC::3
Suprastructurile pe cadre din beton armat cu mai mult de 4 niveluri impun prezena unui lift pentru transportul pe vertical a persoanelor, de asemenea, un subsol de
tipul cuvei de protecie antiseismic din beton armat i un nivel tehnic situat deasupra ultimului etaj al cldirii, nivelul tehnic fiind utilizat pentru camera troliului liftului i pentru
ncperi cu alte utilizri dect cea de locui!.

I;~
Cldirile cu structura pe cadre din beton armat se apreciaz de evaluator pe criteriul numrului de deschideri, a numrului de travei i a numrului de niveluri.
Costul/mp al suprastructurii cldirii este determinat pe baza suprafeei desfurate construite (Sdc).

"'::'~
! 1.4.1.1. Suprastructur P+SE+Etehnic, cu 2 deschideri i 4 trave;

!~ Structura pe cadre din beton armat prezentat n continuare este o structur pe cadre din beton armat cu 2 deschideri, 4 travei i etaj tehnic, dotat cu lift pentru
transport de persoane.
3
:~
~
~
~ pag.23
i

.: .. _,. r-"'".
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat

~' :1 '"-"'-.. . . , II II
.II ~/
. '

'~~l'G_
. '1

'"'-r
. 1
!
"11_'h~"~ II
r-"'-"
I
~'
I
'1
", I
i
'1 rG'" ,. ".'.IiII '"
~: ,~" "/
--==~--
I
, .. ,.
I
.~
~:
!IT>
1~ ; ii II~'"
y,',/,1: i,III'II"I1i'!III~"~
il
n
~{ II I I'I_J:
~,
,;, - !I'1 IIIIIII!I
/ '""
[1:
.~
"
il pe,e~ hft.cara rampe ~hp ~ ,. om

~L-. . .""'- ......'


~"
i I "~
l. ." .. L'" ,. !/ .. ,. 1.' ,. ~."
,====!====!~r==~'"
-"
o!r---- @
I
l~l
'" ~

Costurile unei structuri de acest tip (exclusiv nchiderile perimetrale i compartimentrile interioare) au fost calculate pentru localiti n care gradul de intensitate
seismic este 6,7,8, i 9,
Suprastructura pe cadre din beton armat, avnd regim de nlime parter+5 etaje+etaj tehnic, are 2 deschideri i 4 travei, iar cadrele de la etajul tehnic au 1
deschidere i 2 travei i nlimea liber de 2,55 m. Planeele peste fiecare dintre etaje sunt din beton armat i reazem pe stlpi prin intermediul grinzilor de cadru. Scara
de acces pe nivel este din beton armat cu ramp intermediar, iar pentru transportul pe vertical a persoanelor exist structura unui pu de lift din beton armat
n tabelul urmtor sunt prezentate calculele aferente costurilor/mp pentru varianta P+5E cu 2 deschideri i 4 travei.

SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+5E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 2 DESCHIDERI SI4 TRAVEI 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTALCHE, COEF, TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp} INDIRECTE(2) lei/mp Euro / mp

SUPRASTRUCTUR 6 SUPRAP5E6 150,0 97,6 14,5 262,1 1,4939 391,6 1,085 424,8 95,9
STRUCTURii SUPRASTRUCTUR 7 SUPRAP5E7 170,1 110,7 17,3 298,1 1,4939 445,3 1,085 483,2 109,1
SUPRASTRUCTUR 8 SUPRAP5E8 190,2 132,7 20,2 343,1 1,4938 512,5 1,085 556,1 125,5
SUPRASTRUCTUR 9 SUPRAP5E9 230,3 167,3 30,3 427,9 1,4938 639,2 1,085 693,5 156,6
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri

(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul 111 de salarizare

1.4.1.2. Suprastructur pe cadre P+5E+Etehnic cu 3 deschideri i 5 travei

Tabelul urmtor prezint costurile pentru o structur cu acelai regim de nlime, ca n paragraful anterior, dar cu 3 deschideri i 5 travei, cu o scar de acces pe
nivel i un singur pu de lift. Dup cum se observ costul/mp al suprastructurii pe cadre din beton armat cu 3 deschideri i 5 travei este mai mic dect n cazul cadrelor cu 2
deschideri i 4 travei. Aceasta se datoreaz configuraiei structurii care permite o reducere (nu foarte important) a dimensiunii stlpilor de cadru.

pag. 24
,
~3
....ce. Caoitolul 1

!:3
.
'~c:;;J
~
--;,
~

I~
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM

SUPRASTRUCTUR
STRUCTURii SUPRASTRUCTUR
SUPRASTRUCTUR
GRAD
SEISMIC

6
7
8
SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+5E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI5 TRAVEI
SIMBOL

SUPRAP5E6
SUPRAP5E7
SUPRAP5E8
DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp)
materiale
157,1
185,5
173,6
manopera
102,6
120,4
112,0
utilaje+transp.
15,4
16,7
18,1
TOTALCHE.
DIRECTE
275,1
322,6
303,7
COEF.
RECAPIT.(1)
1,4939
1,4939
1,4938
TOTAL COST COEF. CHELT.
DEVIZ(lei/mp)
411,0
481,9
453,7
INDIRECTE(2)
1,085
1,085
1,085
445,9
522,9
492,2
--- = 4.43
1. Eu

lei Imp
-, -- Lei
COST TOTAL CU T.V.A.(3)
Euro I mp
100,7
118,0
111,1

&-3 SUPRASTRUCTUR 9 SUPRAP5E9 190,1 121,4 20,8 332,3 1,4938 496,4 1,085 538,6
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficIu
121,6

(3 (2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri

~
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare

IIIL3 1.4.2. Suprastructuri P + 8/1 DE + Et cu 3 deschideri i 5 travei, cu pu de lift i o singur scar principal
!;;",3 Suprastructura cldirilor pe cadre din beton armat cu regim de nlime parter i 8-10 etaje este promovat prin proiectare la cldirile de locuit sau la cldirile cu
1- funciuni comerciale i se recomand atunci cnd se dorete punerea n valoare a unei intersecii, a unui teren liber cu dimensiuni limitate, dar de cele mai multe ori, pentru

i~~ flexibilitatea circulaiei interioare care trebuie pus n valoare (cldiri de birouri-open space, sedii de firme, hoteluri etc.) ori pentru funcionarea unui cldiri comerciale de tipul
parcrilor supraterane multietajate.
[:3 In cazul cldirilor cu structuri pe cadre din beton armat cu funciuni comerciale se impune prezena unei scri suplimentare i, de asemenea, a unui numr
suplimentar de puuri de lift, de regul, grupate.
'"';;:~3 La structurile pe cadre din beton armat, stlpii de cadru au seciune variabil, aceast seciune micorndu-se ctre etajele superioare ale cldirii. Toate aceste

1::: 3 precizri au fost luate 1n calcul, dar varietatea situaiilor din teren a impus ca unele elemente din componena suprastructurii s fie prezentate separat i adugate costului
cldirii prezentate n continuare. De regul, pentru cazurile n care vom avea scar secundar sau mai multe puuri de lift costurile acestora se vor ataa la costurile structurii

...~--:i
~.:.~
de baz .

!=c_""
[::~
I~
i~ -_/ /
-:..:

! '/
" IIT

~
:t::J=- P+8 E P+1D E

i~ pag.25
I~

.
<
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat
-
;;;;...
l!

II
II
1.4.2.1. Suprastructur cu regim de nlime P+SE+Etehnle, cu 3 deschideri i 5 travei, cu1 pu de lift i o scar

n tabelul de mai jos vom prezenta costurile unei suprastructuri pe cadre din beton armat, pentru gradele 6, 7, 8 i 9 seismic, cu prezena unei singure scri de acces
------
,Il i a unui singur pu de lift
~r

il"1'
,j:1 ::r'''!"
SUPRASTRUCTURA CLADIRE P+8E PE CADRE DIN BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI5 TRAVEI CU 1 PUT LIFT SI O SCARA 1 Eu = 4,43 Lei

,
'.'.'
TIP SISTEM I TIP SUBSISTEM I GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
)r"",!"
'Iii SEISMIC materiale DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lel/mp) INDIRECTE(2)
h'1 manopera utilaje+transp. lel/mp Euro/mp
,1
" SUPRASTRUCTURA 6 CADREBE3D5T6 179,7 112,9 19,7 312,3 1,4939 466,5 1,085 506,2 114,3 ~ ..
STRUCTU~SUPRASTRUCTURA 7 CADRE8E3D5T7 193,0 117,5 22,1 332,6 1,4939 496,9 1.085 539,1 121,7
SUPRASTRUCTUR 8 CADRE8E3D5T8 206,3 122,1 24,5 352,9 1,4928 526,8 1,085 571,6 129,0 ::r::-r
SUPRASTRUCTUR 9 CADRE8E3D5T9 232.9 131,3 29,3 393,5 1,4938 587,8 1,085 637,8 144,0
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, piata salariailor indirect productivi i beneficiu ::lt::T

(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
:::-:-1
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare

:::--1'

1.4.2.2. Suprastructur cu regim de nlime P+10E+E'ehnle, cu 3 deschideri i 5 travei, cu 1 pu de lift i o scar


1: :':-"1

n tabelul de mai jos vom prezenta costurile unei suprastructuri pe cadre din beton armat, pentru gradele 6, 7, 8 i 9 seismic, cu prezena unei singure scri de acces
'Ii i a unui singur pu de lift ='1
=,
'l'i
.~ I
II, SUPRASTRUCTURACLADIRE P+10E PE CADRE DE BETON ARMAT CU 3 DESCHIDERI SI5 TRAVEI CU 1 PUT LIFT SI O SCARA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM I TIP SUBSISTEM I GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Ieilmp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT.
,
COST TOTAL CU T.V.A.(3)

I SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro I mp
I TSUPRASTRUCTUR 6 CADRE10E6 178,9 112,3 19,6 310,8 1,4939 464,3 1,085 503.8 113,7
I STRUCTU -SUPRASTRUCTUR 7 CADRE10E7 188,9 113,1 20,5 322,5 1,4939 481,8 1,085 522,7 118,0
SUPRASTRUCTUR 8 CADRE10E8 200,1 119,5 22,3 341,9 1,4928 510,4 1,085 553,8 125,0
SUPRASTRUCTURA 9 211,2 539,7 1,085
r CADRE10E9 126,4 23,7 361,3 1,4938 585,6
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
132,2

(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
'i
! (3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul]11 de salarizare

Analiznd comparativ costurile/mp ale subsistemului suprastructur pentru cldirea cu 8 etaje i pentru cldirea cu 10 etaje, se constat un cost mai redus/mp '"
pentru cldireacu 1O etaje.

l,
pag.26
...Ii
~~-~--------~-~-~~~~--~---~~--- ------------- --------_._--~~---:~-
".~_;_'E=_~._.,

,
Capitolul I

1.4.2.3. Pu de lift i scar secundar, la suprastructura pe cadre

n cazul cldirilor cu funciuni comerciale (birouri, hoteluri etc.) cu structura pe cadre din beton cu mai mult de 4 niveluri, se constat existena unei scri secundare
pentru acces personal de serviciu sau de evacuare (n caz de incendiu). Scrile sunt cu 2 rampe i podest de odihn. Se gsesc, de asemenea, 2-3 lifturi suplimentare care
asigur transportul pe vertical, iar casele de lift au pereti din beton armat i sunt dimensionate pentru lifturi de 6-8 persoane.
n tabelul de mai jos prezentm costul/etaj pentru un pu de lift suplimentar i, de asemenea, costul/etaj a unei case de scar secundar. n condiiile analizei
suprastructurii cldirii aceste costuri suplimentare trebuie prezentate separat.

COSTURI PE ETAJ AFERENTE UNEI SCARI SECUNDARE SI UNUI PUT DE LIFT SUPLIMENTAR 1 Eu = 4,43 Lei
TIP SISTEM I TIP SUBSISTEM I CaSTI SIMBOL DEFALCARE COSTURI CQNF. DEVIZ (Iei/mp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL cu T.V.A.(3)
SUC. materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(l) DEVIZ(Jei/mp) INDIRECTE(2) leii mp Euro I mp
PUT LIFT PT.1ETAJ 1 SUC PUTLlFT 1.558,90 1.373,80 286,00 3.218,70 1,5240 4.905,30 1,085 5.322,25 1.201,41
SUPRASTR. Ip+8E+ETJ.TEHNIC 9SUC 47.900,24 10.812,701
P+10E+ETJ.TEHNIC 11 SUC 58.544,74 13.215,52
se. SECUND.1ETAJ 1SUC SCARAMON 815,10 785,20 196,40 1.796,70 1,5243 2.738,71 1,085 2.971,50 670,77'
SUPRASTR. Ip+8E+ETJ.TEHNIC 9 SUC 26.743,50 6.036,91
P+10E+ETJ.TEHNIC 11 SUC 32.686,50 7.378,44
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizuJ analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 krn i nivelul III de salarizare

1.4.2.4. Instalaie electric de for pentru alimentare lifturi i camer de tro/iu


Pentru transportul pe vertical, lifturile de persoane sunt alimentate pe circuite electrice de for separate, ale cror costuri sunt calculate n funcie de numrul de
staii. Acestea sunt construcii speciale; costul acestora se ia n calculul valorii de pia a proprietii imobiliare, determinate prin abordarea prin cost.
O instalaie de for (380 V) este considerat o construcie special. Pentru o cldire de parter i 8 etaje sau parter i 10 etaje, costul instalaiei pe un etaj se va
multiplica cu 9, respectiv 11 staii.

COSTURIINSTALATIE ELECTRICA ALIMENTARE LlFTURI+CAMERA TROLIU 1 Eu = 4,43 Lei


TIP SISTEM ,1 TIP SUBSISTEM NUMAR SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/ml) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
CTII SPECIALE STATII LIFT materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/CL. INDIRECTE(2) lei ICLAD. I Euro I CLAD.
1 statie+cota af.cam.troJiu 1 EL380-1E 85,0 53,2 0,2 138,4 1,5223 210,6 1,085 228,5 51,6
IFT+CAMERAI ELECTR.LlFT PERS. 9 EL380V-8E 764,7 478,4 2,2 1.245,3 1,5223 1.895,7 1,085 2.056,9 I 464,3
TROLIU I ELECTR.LlFT PERS. 11 EL380V-10E 760,7 417,2 2,1 1.180,0 1,5223 1.796,3 1,085 1.949,0 I 440,0
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autoriza~i, branamente, verificri
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare

pag. 27
,
111
1: I
~i
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat

l'
1.5. NCHIDERI PERIMETRALE I COMPARTIMENTRIINTERIOARE LA STRUCTURILE PE CADRE DIN BETON ARMAT ~
I
-
,I 1.5.1. nchideri perimetrale ii!-
I
nchiderile pe exterior ale cldirii cu structur pe cadre din beton armat sunt de regul realizate din blocuri de bca sau din crmid porotherm. Argumentele pentru ~-
:1 utilizarea acestor materiale sunt: greutatea specific mai mic comparativ cu zidria de crmid plin i rezistena la transfer termic mai bun. Grosimea zidurilor de I
I nchidere poate fi de 24 cm sau de 30 cm. ~
Zidurile de nchidere perimetral ale cldirilor pe cadre din beton armat sunt ziduri nearmate pentru cldirile situate n localitile n care gradul de intensitate
I seismic este 6 sau 7, i sunt ziduri armate la cldirile din localitile cu gradul 8 sau 9 de intensitate seismic. Costurile prezentate n tabelul de mai jos au fost stabilite la ~
!
nivelul anului 2014 i includ TVA de 24%. Pentru cldirile amplasate n localiti cu gradele 8 i 9 de intensitate seismic, zidria de nchidere din bca sau crmid
porotherm este o zidrie armat. ~

~
~--.

SlSTEM CENlCO"""Ef<llOARIEI CE 5TRUCTUAAOE BETONAAUAT


~
Gf!A08~9SeIS"IC._,q .. _.

SISTEM DE ANCORAREAZlOARIEI DE STRUCTURA DE BETON ARMAT ~

~
INCHIDERI PERIMETRALE CLADIRE CU STRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT 1 Eu = 4.43 Lei
TIP SISTEM GROSIME GRAD SIMBOL DEFAlCARE COSTURI CQNF. DEVIZ (Iel/mp) TQTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A. ~
NCHIDERE ZID NCHIDERE SEISMIC materiale manopera utuaje+transp. DIRECTE RECAPIT. OeVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei/mp Euro I mp
BCA24 cm 6-7 ZBCA2467 51,0 15.1 8.8 74.9 1.5628 117.1 1.085 127.0 28,7 ~
BCA BCA30 cm 6-7 ZBCA3067 63,0 18,6 9.7 91,3 1,5628 142,7 1,085 154,8 34,9
BCA24 cm 8-9 ZBCA2489 54,1 16,4 9.0 79,5 1,5671 124,6 1,085 135,2 30,5 ~
BCA30 cm 8-9 ZBCA3089 66.2 20,3 9,8 96,3 1,5670 150,9 1,085 163,7 37,0
POROTERM 24 cm 6-7 ZPOR2467 55,6 22,8 17,7 96,1 1,5664 150,5 1,085 163,3 36,9
~
POROTERM POROTERM 30 cm 6-7 ZPOR3067 67,8 28,2 22,9 118,9 1,5664 186,2 1,085 202,1 45,6
~
POROTERM 24 cm 8-9 ZPOR2489 73,4 23,4 18,1 114,9 1,5648 179,8 1,085 195,1 44,0
POROTERM 30 cm 8-9 ZPOR3089 89,8 28,5 24,8 143,1 1,5648 223,9 1,085 243,0 54,8
~
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri ~
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare
~

~
pag.28
~
-------- ---------
,
!=~ Caoitolul 1
I=-_
E
t-- _
~
1.6.2. Compartimentri interioare

Compartimentrile interioare ale structurilor pe cadre din beton armat se execut de regul din blocuri de zidrie porotherm, din blocuri sau plci din bca sau
1:C~~ combinaii ale acestor materiale (zidria de crmid la pereii grupurilor sanitare).
I-~ Pentru compartimentare se utilizeaz i structura din plci de rigips (gipscarton) fixat pe profile zincate. La aceti perei de compartimentare izolaia fonic se
,:'=-] realizeaz din saltele de vat mineral de 10 cm grosime.

!~~~
Plcile de rigips (gipscarton) se produc n trei variante, funcie de umiditatea ncperii: albe pentru umiditate < 66%, verzi pentru umiditate> de 66%. Pentru
ncperile la care se impune i protecie la foc, plcile din rigips (gipscarton), fixate pe structura de profile zincate, au una dintre fee de culoare roz.
Pereii de compartimentare din plci de rigips au 12,5 mm grosime. Pentru mbuntirea confortului fonic, pe structura de susinere din profile zincate se pot fixa
r-'~
cte 2 p~ci de gipscarton de fiecare parte. Pentru mrirea rezistenei la foc de la 30 minute la 60 minute, se vor fixa cte 2 plci de rigips de culoare roz.
Cl In tabelul urmtor sunt prezentate costurile unitare ale zidriei de compartimentare din bca, crmid sau crmid porotherm. Costul finisajului zidriei nu a fost
['~
luat n calcul. Costul compartimentrii din plci gipscarton se refer la structura metalic din profile zincate de susinere i la plcile de gipscarton fixate.
s::r-l
L_
'I~. ,-,:i
..
l;::::i~
[-
i~~j
(:~~

1,",_-
1..-1
[-~

r~~--" 7:
COM PARTIM ENTARI INTERIOARE LA CLADIRE CU STRUCTURA PE CADRE DIN BETON ARM AT 1 Er.r = 4.43 Lei
1_",; __
"",,:;2 TIP SISlEM TIP SUBSISlEM GRAD SIMBOL DEFALCME COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTAl... CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHEL T. COST TOTAL CU TVA(3)

COMP.ARTIMENTARE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIREC1E{2) lei I mp Euro I mp
f="i';:j
[_.~
BCA 20 cmi 10 cm 6-9 COMRlCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
BCA+ZIDCAR 20 cmi 12,5 cm 6-9 COMRlCAZ 23,4 6,0 2,5 31,9 1,5614 49,8 1,085 54,0 12,2
l~::r=l POROTERM 20 cmsi 10 cm 6-9 COMPORO 21,8 8,0 4,6 34,4 1,5667 53,9 1,085 58,5 13,2
[-~
alb/alb+alb/verde 6-9 COMPRIGI 13,0 3,3 0,9 17,2 1,5644 26,9 1,085 29,2 6,6
16,::3 RlGIPS 1placa roz-rez.la foc 6-9 RlGFOC 14,2 3,3 0,9 18,4 1,5644 28,8 1,085 31,2 7,1

l~ 2 placi alb/alb+verde
2 placi roz la foc
6-9
6-9
2COMPRIGI
2R1GFOC
19,6
19,9
4,3
4,3
1,1
1,1
25,0
25,3
1,5644
1,5644
39,1
39,6
1,085
1,085
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
42,4
42,9
9,6
9,7

E3 (2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri
t
~ (3) calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarjzare

t ATENIE!!! n acest capitol sunt prezentate doar costurile unitare ale subsistemelor infrastructur, suprastructur, nchideri perimetrale i compartimentri
~
le interioare. Costurile unitare ale celorlalte subsisteme constructive ale unei cldiri pe cadre de beton armat: nchideri superioare, finisaje i instalaii funcionale,
determinate la nivelul anului 2014, cu TVA inclus, sunt prezentate n anexele I i III.

E
r pag.29
'1.
-----,--------

<
,1,
--F'-~~
~I
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat -,

~:
1.6. CLDIRI PARTER PE CADRE DIN BETON ARMAT PENTRU BAZINE DE NOT OLIMPICE I SEMIOLIMPICE
III
"
:.~~i Cldirile parter pentru acoperirea bazinelor semiolimpice (25 m x 10 m) au structura pe cadre din beton armat cu fundaii izolate sub stlpi i fundaii pentru zidurile
II:
de nchidere perimetrale. Structura are deschiderea de 12 m, lungimea de 42 m (7 travei de 6 m) i nltimea de 6 m. Acoperiul este din prefabricate de beton armat ce
l' ~~
reazem pe grinzile longitudinale. nchiderea perimetral este realizat din blocuri bca i ferestre pvc cu geam termopan. n interiorul acestei cldiri este realizat bazinul de
II not din beton armat, cu pereii din beton armat hidroizolai la exterior, cu radier de beton armat, realizat n pant, astfel nct bazinul s satisfac condiiile impuse de ~..
il adncime, de la 1,35 m la 1,65 m.

~i Cldirea parter pentru acoperirea bazinului olimpic cu 8 piste (50 m x 20 m) are structura pe cadre din beton armat cu fundaii izolate sub stlpi i fundaii pentru
zidurile de nchidere perimetrale. Structura are deschiderea de 28 m, lungimea de 66 m (11 travei de 6 m) i nltimea de 6 m. Acoperiul este din prefabricate de beton E.
armat, ce reazem pe ferme cu zbrele din beton precomprimat, ce reazem pe stlpii de cadru. Structura are i'grinzi longitudinale de 6 m. nchiderea perimetral este ~

If realizat din blocuri b.c.a. i ferestre pvc cu geam termopan. n interiorul acestei cldiri este realizat bazinul de not cu pereii din beton armat, hidroizolai la exterior, cu
I:r
~
,

radier de beton armat, realizat n pant, astfel nct bazinul s satisfac condiiile impuse de adncime, de la 1,65 m la 2,50 m.
EI
E:
iTI
:.--,

ilr
:;....-.,
1,
, '

I f':
[~

~
Din cauza unor posibile diferene dintre mrimea cldirilor i dimensiunile bazinului de not, pentru corecta determinare a costurilor structurii recomand evaluatorilor ~;!
s stabileasc separat suprafaa construit a cldirii i separat suprafaa structurii bazinului, unde costul/mp este calculat pe baza suprafeei luciului de ap. Aceast
abordare a fost impus de diversitatea mrimii bazinelor de noI.
n cldirea piscinei acoperite sunt construite compartimentri pentru spaiile pentru circulaie, spaiile pentru vestiare i grupuri sanitare pentru femei i brbai,
"1
~"

sau ne, ncperi ale instructorilor de not, sli ale mainilor, ncperi administrative. n analiza costurilor pentru aceste spaii se vor avea n vedere o serie de condiii impuse
~
de normativele de funcionare i utilizare ale bazinelor de not
n cazul cldirilor pentru bazine semiolimpice sunt: 4 grupuri sanitare, 4 cabine du, 1 camer a instructorilor, vestiare pentru brbai i femei, cu cte 30 dulapuri de
gardero~ pentru fiecare dintre vestiare. Pentru aceste spaii este necesar o suprafaa de minim 120 mp.
~
In cazul cldirilor pentru bazine olimpice sunt: sli de vestiare, sli pentru masaj, grupuri sanitare, camere administrative, culoar de acces pentru spectatori.
Grupurile sanitare pentru spectatori sunt grupuri sanitare dotate cu lavoare, Wc-uri i pisoare. ~J
Tabelul urmtor prezint costurile unitare pe subsisteme aferente structurii cldirii cu deschidere de 12 m, structurii unui bazin semiolimpic de not, finisajului
i:.
bazin ului n 2 variante, cu liner i faian i cu gresie vitrifiat. Sunt prezente finisajele i instalaiile funcionale separat pentru spaiul zonei bazinului i pentru spaiul cu ...... i

dependinele (vestiare, duuri, grupuri sanitare, sala de acces).


Nu sunt cuprinse n costul de reconstrucie al cldirii utilajele i instalaiile, aferente nclzirii apei de splare i dezinfeciei, instalaia de filtrare i clorizare, i de
a:r
~,

recirculare a apel. (Codul de clasificare aferent grupei 2 - instalaii conf. HG 2139/2004 -2.1.25.1.)
kl
Aceste utilaje i instalaii se vor evalua conform metodelor de evaluare a bunurilor mobile. ~,

~
pag.30 ~
1. ,
Si
t
Caoitolull

. .~-;;J
.:_~
CLADIRE CU DESCHIDEREA DE 12 M AFERENTA BAZINULUI DE INOT SEMIOLIM PIC COST/MPSc 1 Eu = 4.43
-, -- Lei
~

[-=3
11P TIP SUBSISTEM GR'" SIMBOL DEFAl..C/oRE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOT.6L CHE. COEF . TOTPL COST COEF. CHEL T. COST TOTAl.. CU TV1(3)

.-
,.--.-;;,
. ..:;,
SISTEM

CLDIRE D = 12 m
STRUCTIJRA, INCHIDERI,
PLANEU ACOPERI

STRUCTURA, NCHIDERI,
SEISMIC

7
STRD12H66

STRD12H67
materiale
645,2

671,8
manopera

384,6

400,4
utllaje+lransp.

91,0

94,7
DIRECTE

1.120,8

1.166,9
REC.l!PIT.(1) DEVIZ{lei/mp)

1,4570

1,4570
1.632,9

1.700,2
INDIRECTE(2)

1,085

1,085
lei I mp

1.771,7

1.844,7
Euro I mp

399,9

416,4
SlRUCTURA PLANEU ACOPERI

rr- 3
3
INCHIDERI SI

A.ANEU ACOPERIS
TERASA NECIRC.
STRUCTURA, NCHIDERI,
PLANEU ACOPERI
STRUC1URA, NCHIDERI,
PLANEU ACOPERI

TERASA NECIRCULAB.
8

6-9
STRD12H68

STRD12H69

TERNECIRC
701,7

762,2

125,0
418,3

454,4

138,0
99,0

107,5

20,5
1.219,0

1.324,1

283,5
1,4570

1,4570

1,4650
1.776,1

1.929,2

415,3
1,085

1,085

1,085
1.927,0

2.093,2

450,6
435,0

472,5

101,7
;e-..". COMPARTM. COMPARTDEPENDINTE 6-9 COMPBCA 15,9 5,6 2,0 23,5 1,5629 36,7 1,085 39,9 9,0
[~
FINISAJ FIN-ZONA CLAD. BAZIN 6-9 FINBAZSEO 72,3 104,6 2,2 179,1 1,5304 274,1 1,085 297,4 67,1

t::i!
..f'-
~
INCLUSIV FATADA RN-ZONA DEPENDINTE
INSTAl. ELEClRCE ELEClRCE Cl. BAZIN
6-9
6-9
FINDEPSEO
ELCLSEOl
255,6
27,0
245,6
14,5
2,6
0,1
503,8
41,6
1,5265
1,5209
769,1
63,3
1,085
1,085
834,4
68,6
188,4
15,5
ELEC-ZONA DEPENDINTE 6-9 ELDEPBSEO 30,9 70,8 0,2 101,9 1,5349 156,4 1,085 169,7 38,3
..o~
SANrrARE SANrrARE CL. BAZIN 6-9 SABASEOl 49,8 24,9 0,9 75,6 1,5201 114,9 1,085 124,7 28,1
[- SANrr. ZONA DEPENDINTE 6-9 SADEPBSEO 52,6 53,3 2,0 107,9 1,5268 164,7 1,085 178,7 40,3

f:2il INCALZIRE INCALZIRE Cl. BAZIN


INCALZ.ZONA DEPENDINTE
6-9
6-9
IBAZSEO
IDEPSEO
40,4
48,3
49,3
47,6
6,6
4,1
96,3
100,0
1,5275
1,5259
147,1
152,6
1,085
1,085
159,6
165,6
36,0
37,4
..~--~

~.ClQ
- STRUCTURA SI RNISAJ BAZIN SEMIOLIMPIC
np CONSTRUCIE TIP SUBSISTEM GR'" SIMBOL DEFAlC.aRE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTAl CHE. COEF.
COSTIMP LUCIU APA
TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU TV1{3)

i~''iIi SlRUCTURA BAZIN


SEISMIC
6-9
materiale manopera utllaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ{lei/mp) INDIRECTE(2) leii mp Euro I mp
209,8
RSClN300 310,5 145,6 114,5 570,6 1,5170 856,6 1,085 929,4
[:3 B/IZIN SEMIOLlMP!C FINISAJ GRES.VrrRF.
FINISAJ CU LlNER
6-9
6-9
RNSEMIOl
LlNERSEMIOL
402,0
278,9
123,8
111,4
0,9
2,1
526,7
392,4
1,5169
1,5138
799,0
594,0
1,085
1,085
866,9
644,5
195,7
145,5
i:;;;iIj (1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficIu
(2) Coeficientul cheltuienlor indirecte se aplic pentru a se lua 1 calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branarrente, verificri
i~ (3) calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarIzare

i;;'~~
ir"-=
I=::!:l Cldirea bazinului olimpic are structura pe cadre din beton armat, cu acoperiul susinut de ferme precomprimate de 26 m, cu nchiderea de la partea superioar cu
chesoane prefabricate ce reazem pe fermele precomprimate. Perimetral cldirea este nchis cu perei de bca de 24 cm grosime, cu suprafee vitrate de panouri de

i3 ferestre fixe din pvc cu geam termopan. Terasa este de tip necirculabil. Finisajul exterior este tip strop. Finisajul interior este difereniat pe zona bazinului, cu pereii placai
perimetral la h=1,8 cu faian i vopsitorii acrilice, tavanul tencuit i zugrvit acrilic. Pardoseala este placat cu gresie antiderapant. Instalaiile funcionale sunt diferite n

C zona bazinului de cele situate n zona dependinelor. Camera n care sunt amplasate utilajele i instalaiile tehnologice este finisat simplu cu pereii tencuii i zugrvii, cu
pardose.?la sclivisit. Ua de acces este o u metali.c vopsit.

r
il~?,!
In tabelul urmtor sunt prezentate: costul/mp al unei cldiri cu deschiderea de 26 m, costul/mp luciu de ap al unui bazin cu dimensiuni olimpice 50 m x 20 m cu 8
culoare, precum i costurile/mp ale instalaiilor aferente zonei bazinului i costurile/mp ale suprafeei construite zonei dependinelor.

t
r pag.31
,
Cldiri cu structuri pe cadre din beton annat ~

CLADIRE CU DESCHIDERE DE 26 M AFERENTA BAZINULUI DE INOT OLiMPIC COST/MPSc


--- - - 1 Eu = 4.43 Lei -.
m':1

TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEF.ALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (lei/mp) TOTAl.. CHE. COEF. TOTAL COST CQEF. CHELT. COST TOTAL. CU T.V.A .-,
~,

I STRUCruRA, NCHIDERI,
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE lei I mp Euro I mp
rl

I STRUCTURA CU PLANEU ACOPERI


STRUCTURA, NCHIDERI,
6 STR26GR6 758,0 426,3 120,8 1.305,1 1,4570 1.901,5 1,085

1,085
2.063,2 465,7 ~,

INCHIDERI SI PLANEU ACOPERI


7 STR26GR7 789,2 443,8 125,8 1.358,8 1,4570 1.979,8 2.148,1 484,9 T"I

STRUCTURA, INCHIDERI,
1 FLANEU ACOPERIS PLANEU ACOPERI 8 STR26GRB 824,4 463,6 131,4 1.419,4 1,4570 2.068,1 1,085 2.243,9 506,5 !:ri

i!
TERASA NECIRC.
COMPARllM
STRUCTURA, NCHIDERI,
PLANEU ACOPERI

TERASA NECIRCULAB.
COMPARr. ZONA DEPEND.
9

6-9
6-9
STR26GR9

TERNECIRC
COMPBCA
895,5

125,0
15,9
503,6

138,0
5,6
142,7

20,5
2,0
1.541,8

283,5
23,5
1,4570

1,4650
1,5629
2.246,4

415,3
36,7
1,085

1,085
1,085
2.437,3

450,6
39,9
550,2

101,7
9,0
r

"
I FINISAJ FIN.ZONA CLAD. BAZIN 6-9 FINBAZSEO 72,3 104,6 2,2 179,1 1,5304 274,1 1,085 297,4 67,1

I FIN.ZONA DEPENDINlE 6-9 FINDEPSEO 255,6 245,6 2,6 503,8 1,5265 769,1 1,085 834,4 188,4 I ,,-

I
~
INSTAL. ELECTRICE ELECTRICE Cl. BAZIN
ELECTRZONA DEPENDINTE
6-9
6-9
ELCLSEOl
ELDEPSSEO
27,0
30,9
14,5
70,8
0,1
0,2
41,6
101,9
1,5209
1,5349
63,3
156,4
1,085
1,085
68,6
169,7
15,5
38,3
I

I
SANrrARE SANrrARE CL. BAZIN 6-9 SABASEOl 49,8 24,9 0,9 75,6 1,5201 114,9 1,085 124,7 28,1
r
SANrr. ZONA DEPENDINlE 6-9 SADEPBSEO 52,6 53,3 2,0 107,9 1,5268 164,7 1,085 178,7 40,3
INCALZIRE INCALZIRE CL. BAZIN 6-9 IBAZSEO 40,4 49,3 6,6 96,3 1,5275 147,1 1,085 159,6 36,0
T
INCALZ.ZONADEPENDINlE 6-9 IDEPSEO 48,3 47,6 4,1 100,0 1,5259 152,6 1,085 165,6 37,4
---
STRUCTURA SI ANISAJ BAZIN OLiMPIC COST/MP LUCIU APA 'Z-
TIP CONSlRUClE TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCJlRE COSTURI CONF. DeVIZ (Iei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAl COST CQEF. CHEL T. COSTTOTJ\I... CU T.V.A
SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lellmp) INDIRECTE lei I mp Euro I mp
BAZIN SllRUCllLRA BAZIN 6-9 PlSCIN1000 280,7 122,5 108,1 511,3 1,5170 775,6 1,085 841,6 190,0
OllMPC FINISAJ CU UNER 6-9 INERSEMIOl 231,4 86,1 2,1 319,6 1,5138 483,8 1,085 524,9 118,5
FINISAJ GRES. VrrRlF. 6-9 FINOUMP 333,6 95,0 0,9 429,5 1,5156 651,0 1,085 706,3 159,4
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua n calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branarrente, verificri
(3) calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare

:::

I
t'.
' ;
pag.32
;le

'"
~
~~
,
Capitolul 1

i~
iI'~~
1.7. EXEMPLE DE CALCUL COSTURI STRUCTUR + NCHIDERI + COMPARTIMENTRI (FR FINISAJ I INSTALAII FUNCIONALE)

r-'c!! Cldire P+ 1 E fr subsol

~ Cldirea analizat este situat ntr-o localitate de gradul 8 seismic, care are structura pe cadre din beton armat i regim de nlime P+1 E (parter+etaj). Infrastructura
[ este realizat cu fundaii izolate tip V2 (cap. 1.1.1. din catalogul 1) i fundaii continui perimetrale pentru rezemarea nchiderilor nestructurale. Planeul peste parter este din
I(:::::;.3. beton armat, iar scara este n dou ram pe, cu podest intermediar. nchiderea perimetral este realizat cu blocuri bca de 24 cm grosime, iar compartimentarea interioar
este realizat cu perei din bca i din zidrie n zona grupurilor sanitare. Conform calculelor din tabelul de mai jos costul infrastructurii, suprastructurii, nchiderilor i
i~ compartimentrii este de 127.380,90 IeI.
n subsolul tabelului este expus calculul costului de reconstruire (comparativ) pentru o cldire cu fundaii izolate cu o structur pe zidrie portant realizat din blocuri
r~ bca. Costul de reconstructie de nou este de 136.963,08 IeI.
Concluzie: n situaia n care subiectul evalurii este o cldire cu structur pe zidrie portant, pentru determinarea costului de nlocuire de nou se poate alege ca

r
i~
cldire echivalent, modern, o cldire pe cadre din beton arma!.

CLADIRE P+1 E FARA SUBSOL ANALIZA COMPARATIVA STR. CADRE BETON ARM PORTANTA CU BeA
Suprafaa Corecie

i~ Nr. ef. I .
Tip subsistem (Simbol)
I construi'"
(mp)
Cost/mp Total cosi catalog CorecIe distan (1) manopere
(2
Cosi tolal corectat

F=CxDxE
;'':3 42.414,30
ISCADRE V2 69,00 614,70 42.414,30 1,000 1,0000

I~:~
OTAl. 42.414.30

..f:=:l
Suprafa.\a Casti m ti . . Coreclie,
construit P P Tolal cost catalog Corecie distan (1) manoperz
Nr.cr. I Tipsubsislem (simbol) (mp) parter (2) I Cost total corectat I
_".
A B C=AxB O I F=CxDxE
29.428,50 1,000 1,0000 -l 29.428,50

r:=
iI~'~ 2
3
BCA2489
COMPBCAZ
ITOTAl PARTER
I 69,00
69,00
I 135~20
54,00
I 9.328,80
3.726,00
1,000
1,000
1,0000
1,0000 3.726,00
42,483,30

i~"~ Suprafaa Corecie

i~~
Nr. CL

,
.. (.
TIp subsistem simbol)
r construit
(mp)
A
69,00
C

B
{

426,50
I
ost'Jm,Pt P Totalcostcatalog
e a
Corecie distant (1)

C=AxB
29.428,50
D
1,000
manoper~
(2)
E
1,0000 l
I Cost total corectat I
F-CxDxE
29.428,50

i~'~
69,00 135,20 9.328,80 1,000
3 69,00 54,00 3.726,00 1,000 1,0000 r-- 3.726,00
OTAl ETAJ 42.483,30
.=.~
f'CC.!!l TOTAL ::HHUGTUHA
cost Imp Sdc = 138 MP
IIMt:N IAHI
208,4
127,380,5
923,05

i~
IN CAZUL STRUCTURII PE ZIDARIE PORTANTA din BCA
FI-V2 69,00 673,60 46.478,59 1,000 1,000 46.478,59
2 BCA24-5CARA 69,00 656,14 45.273,59 1,000 1,000 45.273,59

.-.~
""'.:9 3 BCA24- 69,00 655,23 45.210,90 1,000 1,000 45.210,90
4 TOTAL 136.963,08
costlmp Sdc = 138 MP 224,0 992,49

.-r~ ECONOMIE DE 9.582,18 2.163,0 Euro


_.

1,000 din coloanele 0(1) si E(2) precizeaza ca distanta de transport este de 10 Km si nivelul de salarizare 111

j!!

F pag.33

" .'-~.
- - ------- ~------_. ._---- ~

<

Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat ==


Cldire rezidenial S+ P cu subsol pentru garaje i boxe
...
_.
are regim de nltime Cldirea analizat
subsol total i parter i este situat ntr-o "'"
II II
",J.,1, ETAJ' II I '
'1' ti--- -- d --- -.- ~. ,. localitate de gradul 8 de intensitate seismic, Cldirea are structura pe cadre din beton -

li._
li ii
i', ,,"om
ii"~ ..-
I I , -s,.u
""fil armat Efi
Cldirea are subsol total cu functiuni de garaj pentru 2 autoturisme i boxe, Din
"'"
-.
il II
I[ --- L- __.~~o"o~+ , ~ nsumarea costurilor aferente structurii sUbsolului i parterului, cu cele ale nchiderilor ,.,
m "",..1 - :;;;.-
perimetrale i compartimentrilor interioare, costul de nou (infrastructur + suprastructur + -
--o---~III .~'.. '".~ ~ CC' FF( : compartiment!i) este de: 178.868,70 le!, .
i"J1 . . _, _,. ze,
~ I ~ .om t:=L':!1lI 1/ ;;;;- Anailzand costurile pentru o cladire cu structura pe zldane portanta din blocuri bca, -.
~-.. 9" '-=~O""o.:o. I cu subsol total (specific structurii pe zidrie portant), se constat un cost de reconstrucie de ,...,
nou de 224.888,50 lei. ...;;.
Concluzie: In cazul n care evaluatorul determin costul de nou prin metoda costului de reconstrucie, iar apoi determin costul de nou i prin metoda
costului de nlocuire, diferena rezultat poate fi considerat depreciere funcional cauzat din supradimensionare i este o depreciere funcional nerecuperabil. "'"

CLADIRE S+P PENTRU GARAJE+80XE ANALIZA COMPARATIV A STR CADRE BETON ARMAT -STR.ZIDARIE PORTANT A CU BeA :!'C'I
Suprafaa Corecie -=-.
~ b' t ('~ 1) construit Cost I rrp Total cost catalog Corectie distan (1) rranoper Cost total corectat ...,.,.... ,
Nr.cr. ,'psuslsemslIlI.,10 (mp) . (2) ~,

A B C=AxB D E F CxDxE
1 ISSUBAUTO 69,00 1.360,90 93.902,10 1,000 1,0000 93.902,10 7-'
TOTAL JNFRASTRUCUR 93.902.10
Suprafaa Ca ti f Corecie ::::--:1
Nr.cr.
~ b' t ('~ ') construit s rtrrpr IP Total cost catalog Corecie distan (1) manoper Cost total corectat >=.:..t
,lpsussemslI'IJO (rrp) pae (2)
A B C=AxB D F-CxDxE :::~ 1
1 CADRE 138 69,00 426,50 29.428,50 1.000 1,0000 29.428,50
2 BCA2489 69,00 135.20 9.328,80 1.000 1,0000 9.328,80 ~
3 CQMPBCAZ 69,00 54.00 3.726,00 1.000 1,0000 3.726,00
TOTAL PARTER 42.483,30 -= I
Suprafaa Co ti ti Corecie
Nr. er.
~ b' t ('~ 1) construit s ta~ p Totalcostcatalog Corectiedistant(1) manoper Cost total corectat
,Ip su SIS em SIIILJO (rrp) e j . (2) :::- I

A B C=AxB D E F-CxDxE
, 1 CADRE138 69,00 426.50 29.428,50 1,000 1,0000 29.428,50 "1' 1
2 BCA2489 69,00 135.20 9.328,80 1 .000 1,0000 9.328,80
3 CQMPBCAZ 69.00 54,00 3.726,00 1.000 1,0000 3.726,00 ~ I
TOT AL El' AJ 1 42.483,30
TOTAL STRUcrURA +INCHIDERI +COMPARTtMENTARI 178.868,70 " ,
cost/mp Sdc =138 MP 292,6 1.296,15 -,
IN CAZUL STRUCTURII PEZIDARIEPORTANTA din BCA
1 FSUBSTOT 69,00 1.948.00 134.412.00 1,000 1.000 134.412,00 ::: I
2 BCA24-SCARA 69.00 656,14 45.273,59 1,000 1,000 45.273.59
I 3 BCA24- 69,00 655,23 45.210,90 1,000 1,000 45.210,90 :::. I
I 4 TOTAL 224.896,49
i costlmp Sdc = 138 MP 367,90 1.629,68 =I
ECONOMIE DE 46.027.80 10.390,0
1,000 din coloanele D(1) si E(2) precizeaza ca distanta de transport este de 10 Km si nio..elul de salarizare III

~M ~,
~

1.
,
Caoitolull

Structur i compartimentri cldire P+1E+Mp

Exemplul de calcul pentru costul de reconstruire de nou a unei cldiri cu structura pe cadre din beton armat, fr subsol,
avnd regim de nlime P+1 E+Mp (parter, etaj i parial mansard) cu zidrie din bca de 24 cm grosime situat ntr-o localitate de
gradul 8 de intensitate seismic, este prezentat comparativ cu costul de reconstruire de nou a unei cldiri cu structur pe zidrie
portant cu blocuri porotherm de 24 cm grosime.
Se constat, o diferen foarte mic ntre costul unei structuri pe cadre din beton armat cu nchideri i compartimentri din
bca i costul unei structuri pe zidrie portant din blocuri porotherm. Aceast diferen este de 4.579,2 lei - adic 17,9 lei/mp.
Costul Infrastructurii cldirii pe zidrie portant a fost preluat din catalogul 1- Cldiri rezideniale pentru o fundaie tip V3, iar
pentru structura pe cadre din beton armat a fost preluat costul unitar al fundaiei de tip V2. Costurile din catalogul I au fost
actualizate cu indicii pentru perioada 2014-2015.
Indicii 1,000 din coloanele D i E sunt indicii pentru distana de transport de 10 Km i pentru nivelul de salarizare III.

CLADIRE REZIDENTIALA P+1 E+M p ANALIZA COM PARATIV A CU STRUCTURA PEZIDARIE PORTANTA CU POROTERM
Suprafaa Corecie
Costl fT'll tip
construit Total cost catalog Corecie distan (1) rranoper Cost total corectat
Nr. er. TIp subsistem (sirrbol) fundaie
(fT'll) (2)
A B C=AxB D E F-CxDxE
1 ISCADREV2 96,00 614,70 59.011.20 1,000 1,0000 59.011,20
TOTALINFRASTRUCUR 59.011,20
Suprafaa Corecie
Cost I fT'll tip
construit Total cost catalog Corecie distan (1) manoper Cost total corectat
Nr. er. Tip subsistem (sirrbol) parter
(fT'll) (2)
A B C=AxB D E F-CxDxE
1 SSCLPEM8 256,00 373,10 95.513,60 1,000 1,0000 95.513,60
2 ZBCA2489 256,00 135,20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20
3 COMPBCAZ 224,00 54,00 12.096,00 1,000 1,0000 12.096,00
TOTAL PARTER+ETJ+MANS. 142.220,80
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 202.960,00
cost Imp Sc = 256 MP 179,0 792,8
IN CAZUL STRUCTURII PE ZIDARIE PORTANT A
Fl-V3 96,00 734,20 70.483,20 1,000 1,000 70.483,20
2 8ZPOROT24ES 192,00 611,50 117.408,00 1,000 1,000 117.408,00
3 ZPOROT24M 64,00 307,00 19.648,00 1,000 1,000 19.648,00
4 TOTAL 207.539,20
cost Imp Sdc=256mp 183,9 Eu/mp 810,71ei/mp
ECONOMIE 3.175,20 lei 716,8 Eu

pag.35
Cldiri cu structuri pe cadre din beton armat ""'-' I
.
~ I
Cldire Sp+P+1E+Mp ~i
Costurile infrastructurii unei cldiri amplasate ntr-o localitate cu gradul 8 de intensitate seismic, cu subsol partial - garaj auto i ale suprastructurii cu regim de
nllime P+1 E+Mp pe cadre de beton armat, precum i costurile nchiderii perimetrale i ale compartimentrii interioare sunt redate n tabelul urmtor: ~i
CLADIRE REZIDENTIALA
- - - - - - - - - -cu
- - SUBSOL
- - - - - - -PARTIAL.
- - ----,------._,----

Suprafata
---------------_._--
PARTER. ETAJ SI

Cost I mp tip
MANSARDA PARTIAL ---

Corecie
le i
i
construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. cr. fundaie manoper
~
Tip subsistem (simbol) (2)

.I
(mp)
A B C-AxB O E F CxDxE
1 ISCADREV2 32,00 614,70 19.670,40 1,000 1,0000 19.670,40 ~
2
TOTALINFRASTRUCuR
GARAJSUBS 64,00

Suprafaa
1.360,90 87.097.60 1,000 1,0000 87.097,60
,', "'106.768,00 '.c.:
~ .I
Cost I mp tip
Nr. cr. Tip subsistem (simbol)
construit
parter
Total cost catalog Corecie distan (1)
Corecie
manoper (2)
Cost total corectat ~
(mp)
A B C-AxB D F-CxDxE ~
1 SSCLPEM8 256.00 373,10 95.513,60 1,000 1.0000 95.513,60
2 ZBCA2489 256,00 135.20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20 iiii
3 COMPBCAZ 224,00 54,00 12.096.00 1,000 1,0000 12.096,00
TOTAL PARTER+ETJ+MANS. C', 142.,220,80 ~
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 248.988,80
cosUmp Sdc= 320 MP 175,6 Eu/mp 778,1 lei ~
Cldire SI+P+1E+Mp ~
Costurile infrastructurii unei cldiri cu subsol total - garaj auto i ale suprastructurii cu regim de nllime P+1 E+Mp, pe cadre de beton armat, precum i costurile
nchiderii perimetrale i ale compartimentrii interioare sunt redate n tabelul urmtor: ~

ClADIRE REZIDENTIAlA
--- - - - - - - - - - - - - -cu
- - SUBSOLTOTAL.
- - - - - - - - - - - , -PARTER. ETAJ
-------,- -_._._-----------------
- - - - SI MANSARDA PARTIAL
Suprafaa
Cost I mp tip Corecie
~
construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) fundaie manoper (2)
(mp)
~
A B C=AxB O E F-CxDxE
1 GARAJSUBS 96,00 1.354,30 130.012,80 1,000 1,0000 130.012,80
~
TOTALINFRASTRUCuR '130.012,80
Suprafaa
Casti mp tip Corecie ~
construit Total cost catalog Corecie distant (1) Cost total corectat
Nr. cr. Tip subsistem (simbol) parter manoper (2)
(mp)
A B C-AxB O F-CxDxE
~
1 SSCPEM8 256,00 373.10 95.513,60 1,000 1,0000 95.513,60
2 BCA2489 256,00 135,20 34.611,20 1,000 1,0000 34.611,20
~
3 COMPBCAZ 256,00 54,00 13.824,00 1,000 1,0000 13.824,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA
" ~
'143.948,80
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 273.961,60
~
cost/mp Sdc= 352 MP 175,7 778,3 lei
iii
~

pag.36 Iru
~
1_ ,
L __ ~
Capitolul!

I~
'"25
Cldire cu regim de nlime subsol cu parcri autoturisme, parter, 5 etaje i etaj tehnic

Cldirea este de tip bloc de locuine, fiind amplasat ntr-o localitate cu gradul 8 seismic, cu regim de nlime St+P+SE+Et, cu structura pe cadre din beton armat i
L cu nchideri din blocuri bea, iar compartimentrile din blocuri bea cu ziduri de crmid la grupurile sanitare.
L~ Tabelele de calcul pentru costuri sunt prezentate n 3 variante: 1 cu un subsol amenajat pentru parcare autoturisme, 2 cu un subsol pe dou niveluri amenajat
pentru parcare autoturisme i 3 cu un subsol amenajat pentru parcri n sistem cu elevator.
1t;:3 SIRl.CT1..A\Pf5E ro CW'AE LAs.m::t..FE lN N\H.

eL-
STRUCTURA P+5E CU GARAJE LA SUBSOL PE DOUA NIVELURI
d S,pa'$
cr:rstruI Ca!/nj) Tda a:stmacg a:..q;edstoj (1)
Cl:qe
Suprafata
construit Cost/mp Tolal cos! catalog Corecie distant (1)
Corec~e
CosI loial corectat
N-.O: TrpSL.b:istan(srrtd) Cat"'" amJa manoper (2)
(nj) rrer>q>'lO (~ Nr. er. Tip subsistem (simbol)
(mp)
',":3 A B C>M3 o i<C<OE B O E F=CxDxE

,::z~
1 mscuro 2B'\00 t:rom "".= 1.1XXl 1.=
E

""...,,'" 1 PARC2SUBS
A
576,00 1.217,40 """"
701.222,40 1,000 1,0000 701.222,40

I-=-~
rorl!l.l>fIlIlSIRI.Wl
S,pa'$
""...,,'" TOTAlINFRASTRUCUR
Suprafata
701.222,40

Cl:qe Casti mptip Coreclie


'-:3 cr:rstruI Ca!/nj) Tda ccstc:aacg a:..q;edstoj (1)
rrer>q>'lO (~
eo:ttcta co:e:iEt
Tip subsistem (simbol)
construit
parter
Total cosI catalog Coreclie dislani (1)
manoper (2)
Cosllotal corectat

I~
N-.a. lipstb3s1:ern(sntd) Nr.cr.
(nj) (mp)
A B C>M3 o F""'" A B C""" O F=CxDxE
[- 1
2
9.WA!E! t= 49Z'" Effi.9:0,CD 1.1XXl 1.= 1Il5lID,00 1 SUPRA5E8
BCA2489
1.800,00 492,20
135,20
885.960,00
243.360,00
1,000
1,000
1.0000
1,0000
885.960,00
243.360,OG
BC.OlIl3 t= 135;'" au3'O,(D 1.1XXl 1.= 2<133'0,00 2 1.800.00
1 ::TJ1I

,--
I~ 3 a:t.m:<Z ta:Qoo 54.00 fIlZJJ,OO 1.1XXl 1.= 97.20000 3 COMPBCAZ 1.800,00 54.00 97.200,00 1,000 1,0000 97.20G,00
IrorI!l.Sl.FfIISIR.!:Il 1=00 TOTAL SUPRASTRUCTURA 1.226.520,00 -
s=i
lUI'tLSIRJC1UlA-IIl'OiDllll.ca.P_MNTtR 1.618459,2JJ TOTAL STRUCTURA +INCHIOERI +COMPARTIMENTARI 1.927.742,40
R'ET/fJP Sjc::;2.can~ PRET/MP Sdc =2.376 MP 183,1 811,3
, :::a 175,0 715,1

I~
f~
I~ STRlJC1URA--P+5E
--- CU GARAJE llPCELULACU
- - - - - - - - ELEV
- ATOR

I~ Nr. er. Tip subsistem(simbol)


Suprafaa
a:mstruit Cost/mp Totaloostcatatog Corecie distan (1)
Corec~e
manoper (2)
Cost total corectat
r ::r.Ji (mp) I

le- 1 PARCELEVAT
A
288,00
B
1.836.10
C>AxB
528.796,80
O
1,000
E
1.0000
F=CxDxE
528.796,80
I

I
I~ OTAL INFRASTRUCUR
Suprafaa
528.796,80 I

l~
Corecie
oonstruit Cost/mp Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr.a. Tip subsistem (simbol) manoper (2)
(mp)
;23 A B C>AxB O F-CxDxE

L 1 SUPRASE8 1.BOO.00 492,20 885.960,00 1.000 1,0000 885.960,00

"23 2 BCA2489 1.800,00 13S,20 243.360,00 1.000 1,0000 243.360,00

I 3 COMOBCAZ 1.BOO.00 54,00 97.200,00 1,000 1,0000 97.200,00

i'~
OTAI. SUPAASlRUC'TURA 1.226.520,00
--
TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTIMENTARI 1.755.316,80
PRET/MP
r~
Sdc= 2.008MP 189,8 840,7

Indicii 1,000 din colanele O i E reprezint indicii pentru distana de transport, de 10 km, respecUv, nivelul III de salarizare.

~ pag.37


,
Cldiri cu Structuri pe cadre din beton armat S
....._.J

,..,
~
Cldire pe cadre din beton armat cu regim de nlime S+P+8E+Etehnlc cu subsol cu garaje - 3 variante
Cldire cu subsol pe un nivel cu 3 puuri de lift i o cas de scar secundar
'"
~

Costurile de reconstrucie ale infrastructurii cu garaje se vor stabili separat de costurile suprastructurii i se vor aduga acestora. Costurile suprastructurii vor fi ,...,
nsumate cu costurile nchiderii perimetrale i ale compartimentrilor interioare. Costurile suprastructurii includ un pu de lift i o singur scar, precum i nchideri "'.'-.J

perimetrale i compartimentri. La acestea se vor ataa costurile celor 2 puuri de lift i ale unei scri secundare. j;-o.l

CLDlREP+8ECU PARCARE LA SUBSOL PEUN tava. CLDlREP+8ECU PARCARE LA SUBSOL PE2 NlVa.UR1
r-- I
Suprafaa Suprafaa
Corec~e Corecie
construa Cost! rrp Tolal cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat construit Cost! rrp Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr.cr. Trp subsistem (slrrboij rranoper (2) Nr. cr. lip subsistem (sirrboD rranoper (2)
(rrp) (rrp) r'
~J

A B C=AxB D E F=CxDxE A B C=AxB D E F=CxDxE


1 ISSUBAUTO 540,00 1.360,90 734.886.00 1,000 1,0000 734.886,00 1 PARC2SUBS 1.080,00 1217,40 1.314.792,00 1,000 1,0000 1.314.792,00 r"
TOTALlt.fRASTRUCUR TOTAL INFRASTRUCURA 1.314.792,00 ""'.:..>
734.886,00
Suprafaa Suprafaa

Trp subsistem (sirrbol)


constru~ Cost! rrp Tolal cost calalog Corecie distan (1)
Corec~e
manoper (2)
Cost tolal corectat
Nr. cr. lip subsistem (sirrboij
construit Costlrrp Total cost catalog Corecie distan (1)
Coreclie
rranoper (2)
Cost tolal corectat C.!
Nr.cr.
(rrp) (rrp)
A B C=AxB D F=CxDxE A B C=AxB D F=CxDxE E~
,
1 CADREBE3D8T8
BCA2489
4.932,00
4.932,00
571.60
135,20
2.819.131,20
666.806.40
1,000
1,000
1,0000
1.0000
2.819.131,20
666.806,40
,
1 CADREBE3D8T8
BCA2489
4.932,00
4.932,00
571,60
135,20
2.819.131,20
666.806,40
1,000
1.000
1,0000
1,0000
2.819.131,20
666.806,40
t~
3 COMPBCAZ 4.932,00 54.00 266.328,00 1.000 1,0000 266.328,00 3 COMPBCAZ 4.932,00 54,00 266.328,00 1,000 1,0000 266.328,00
~UPRASTRUCTURA 3.752.265,60
TOTALSUPRASTRUCTURA
TOTAL STRUCTURA ,INCHIDERI ,COMPARTIMENTARI
3.752.265,60
4.4B7.151,60 TOTAL STRUCTURA ,INCHIDERI ,COMPART1MENTARI 5.067.057,60
E:
PRET IMP Sdc. 5472 MP PRETIMP Sdc =6.012 MP 190,3 842,8
L~
185,1 820,0
CLDlAEP+8ECUUNNV8.. PARCAAELA SUBSOL, 3 LlFTURl

Suprafaa
CLDlREP+8ECU PARCARE LA SUBSOL TIP CB.ULA CU a.EV ATOR

Corec~e
Suprafata
construit1i CostllTl
SI CASA DESCARA SS:UNDARA

Total cosi catalog Corec~e distan (1)


Corecie
Cost total corectat
c:
constru~ Cost! rrp Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat /It. cr. lip subsistem (sirrboQ rmnoper (2)
manoper (2) (",,1
Nr. cr. Tip subsistem {sirrboij
(rrp)
A B C=A'B D E F=CxDxE L:
A B C=AxB D E F=CxDxE
ISSUBAurO 1.360,90 734.886.00 1.000 1,0000 734.886,00
I 1 540,00
1 PARCE.EVAT 540,00 1.836,10 991.494,00 1.000 1,0000 991.494,00 TOTAL INFRASTRUCURA 734.886,00 [:
TOTAL INFRASTFIlICUR 991.494,00 Suprafata Corecie
Suprafaa COrlstrlJit1i CostlrTl Total cost catalo9 Corec~e distan (1) Cost total corectat
CO!1struft
Coslfrrp tip
Total cos! catalog Corecie distan (1)
Corecie
Cost total corectat
Nr. cr. lip subsistem (sirmoQ
1",,1
rmnoper (2) Q
Nr. cr. lip subsistem (sirrboij parter manoper (2) F--exDxE
(rrp) A B C=AxB D

A B C=AxB D F=CxDxE 1
2
CADREBEJD8T8
8CA2489
4.932,00
4.932,00
571,60
135,20
2.819.131,20
666.806,40
1,000
1,000
1.0000
1,0000
2.819.131,20
666.806,40
L:
, 1 CADREBE3D8T8
BCA2489
4.932,00
4.932,00
571,6Q
135,20
2.819.131,20
666.806,40
1.000
1,000
1,0000
1,0000
2.819.131,20
666.806,40
3
4
COMPBCAZ
PurLIFT
4.932,00
2 buc
54,00
47.900,25
266.328.00
95.800,50
1,000
1,000
1,0000
1,0000
266.328,00
95.800,50 f:
3 COMPBCAZ 4.93~00 54.00 266.328,00 1.000 1,0000 266.328,00
5 SACARAMON 1 buc 26.743,50 26.743,50 1,000 1,0000 26.743,50
TOTAL SUPRASTRUCTURA 3.752.265,60 TOTALSUPRASTRUCTURA 3.874.809,60 E~
TOTAL STRUCTURA ,INCHIDERI ,COMPART1MENTARI 4.743.759,60 TOTAL STRUCTURA +INCHIDERI +COMPARTlMENTARI 4.609.695,60
> PRETIMP Sdc.5472 MP 195,7 866,9 PREfIMP Sdc =5472 MP 190,2 842,4 r,
., ,
Indicii 1,000 din colanele D i E reprezint indicii pentru distana de transport, de 10 km, respectiv nivelul III de salarizare. f:-f
"'1-.'

r,
""._'
pag.38 liU
"J . ..J
,
6t~ Caoitolull

.::.21
Cldire parter pentru bazin de not semiolimpie

F
':-3
Cldirea are infrastructura pe cadre din beton armat, cu deschiderea de 12 m, acoperiul pe grinzi precomprimate i chesoane, cu fundaii izolate sub stlpii de
cadru, cu nchiderea perimetral executat cu blocuri bca i ferestre fixe din aluminiu, cu geam termopan, pe trei laturi i un perete plin pe frontonul cldirii.
Finisajul slii bazin ului semiolimpic este realizat prin pereii tencuii, placai cu faian la nlimea de 1,5 m i zugrvii n rest, cu tavanul din gipscarton verde,
!=f3 zugrvit acrilic. Pardoseala este placat cu gresie antiderapant.

.--03 evacuare.
Instalaia electric funcional a slii bazinului este realizat cu corpuri de iluminat de tip fluorescent i trasee de cureni slabi pentru sonorizare, antiefracie i

Instalaia sanitar a slii bazin ului are 4 duuri i 2 grupuri sanitare cu Wc i lavoar.

f~3 Instalaia de nclzire i ventilaie este realizat pe corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor, iar tubulatura de ventilaie este din tabl zincat, montat suspendat
de tavanul de beton i mascat de tavanul de gipscarton.
Finisajul spaiilor dependinelor este diversificat, zugrvit acrilic i parial placat cu faian, pe culoare, iar sala de acces, placat cu faian pn la tavan, la vestiare
iI~3 i la grupurile sanitare. Pardoseala este din gresie antiderapant pe toat suprafaa.
I~
~::;:::-~;~
Instalaiile funcionale au fost dimensionate pentru funciunile ncperilor din zona dependine lor.
Suprafaa total construit (Se) este de 630 mp, din care 430 mp aparin zonei bazin ului i 200 mp dependinelor.

L;;;;;I
.:=:..:~

I~ Suprafaa
Corecie
I

.~~ construit Cost /mp Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat i

r
.~
Nr. ef. Tip subsistem (simbol)
(mp)
A B C=AxB D
manoper

E
(2)

F=CxDxE

!~
1 STRD12H68 630,00 1.927,00 1.214.010,00 1,000 1,0000 1.214.010,00 I

2 PISCIN300 300,00 929,40 278.820,00 1.000 1,0000 278.820,00

1-
!I~
3
4
ANSEMIOL
TERNECIRC
300,00
630,00
866,90
450,6
286.077,00
283.878.00
1.000
1,000
1,0000
1.0000
286.077,00
283.878,00

1'5-'"
11--:.....:.;::1
5
6
COMPBCA
ANBAZSEO
200,00
430,00
39,9
297,4
7.980,00
127.882,00
1,000
1,000
1,0000
1,0000
7.980,00
127.882,00
ISiii 7 ANDEPSEO 200,00 834,4 166.880,00 1,000 1,0000 166.880,00

i--
i3
8
9
B.CLSEOL
B.DEPBSEO
430,00
200,00
68,6
169,7
29.498,00
33.940,00
1,000
1,000
1,0000
1,0000
29.498,00
33.940,00
124,7 1,000 1,0000
I~.
10 SABASEOL 430,00 53.621,00 53.621,00
._~
11 SADEPBSEO 200,00 178,7 35.740,00 1,000 1,0000 35.740,00

I 12 IBAZSEO 430,00
200,00
159,60
165,60
68.628,00
33.120,00
1,000
1,000
1,0000
1,0000
68.628,00
33.120,00
i~
13 IDEPSEO
TOTAL COSTI MP 4.159 lei/mp 1-939 Eu/mp cu TVA 3.4651ei/mp -782 Eu/mp fara TVA 2.620.074,00
ie Indicii 1,000 din colanele D i E reprezint indicii pentru distana de transport, de 10 km, respectiv pentru nivelurI/[ de salarizare.
I.~
. .
,~

Ib
ii~

l~
tW pag. 39
,
',);;UJ.(jJlwmrlWiill--illJOO-@-M-Mlill-llfill!-~'ll'1'1"" ,

~.
"'.o

()
r
c
-:co
-
CI)
-
-f
C

-f ()
m "U
"tJ
m --1
-f o
r
m c
:o r
m 1\.)
Z
c
:o
-)
-Z
"tJ

Z
-1
c
'.
,
Caoitolu12

CAPITOLUL 2 - CLDIRI SITUATE PE TERENURI N PANT

2.1 TERASAMENTE EXECUTATE LA TERENURI N PANT

Un teren n pant majoreaz valoarea de pia a proprietii imobiliare din cauza costului suplimentar al terasamentelor necesare a fi efectuate pentru orizontalizarea
acestuia. Suprafaa platformei orizontale de teren va fi mai mare dect suprafaa proiectat la sol a cldirii (Se) din cauza necesitii respectrii condiiilor minime de lucru.
Suprafaa orizontal luat n calcul a fost calculat astfel nct s fie asigurat spaiul minim de circulaie pentru muncitori i spaiul minim pentru depozitarea materialelor.
n cazul evalurii pentru raportare financiar, evaluatorul trebuie s in cont de faptul c nregistrarea acestui cost n balana de mijloace fixe trebuie s
se fac n contul grupei 21-lmobilizri corporale - cont 2112 - Amenajri terenuri. De asemenea, acest cost suplimentar nu intr n valoarea impozabil a cldirii.
n plus o cas construit pe un teren n pant impune o cale de acces la strad, un
.......2,50 ..
,
sistem foarte bun de drenaj, fundaii solide i construirea unui zid de sprijin (construcie
PORm il special) pentru consolidarea terenului i eliminarea riscului de alunecare a terenului.
f =_O,30m
CT~
; '"
ti t
f
~
i
I
Pentru obinerea nlimii medii a spturii, evaluatorul va determina suprafaa terenului
I n pant ce se impune orizontalizat. Se va determina suprafaa pe baza formulei:
t"
Suprafaa platformei:

r\ i
cn,"'.O,JOm

Spl.';' Lu x La
llJi
~!
unde:
, 'j;
~
'> La =limea casei + 6ml
.~
a1- Lu =lungimea casei + 6ml
1\ ._',
CTs=-O,JOm

~ LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - J

Lu

Cunoscnd nlimea zidului de sprijin fa de suprafaa terenului natural orizontalizat se poate calcula volumul terasamentului pe baza formulei:
V _ Hz;dxLuxLa .
teras. - 2

precum i nlimea medie a adncimii spturii, prin mprirea la suprafaa platformei orizontale:
H Vteras.
med =-W
n tabelul urmtor sunt precizate costurile/mp ale spturii (90% mecanizate+10% manuale) i ale transportului pmntului la 1Km distan, pentru diferite grosimi
ale stratului de pmnt necesar pentru orizontalizarea terenului pe care se va construi cldirea.
nlimea medie a volumului terasamentului este n funcie de nlimea zidului de sprijin fa de suprafaa orizontal a terenului, nainte de a fi sistematizat prin
betonare sau prin placare cu dale.

pag.43
,:1 <
I
1"

li.:
]1, 1
Cldiri situate pe terenuri n pant
~i
Ei
i,
::111
;,!
!'i
i COSTURITERASAMENTE
.
~
--- EXECUTATE LA
-~-
.. _...
.. TERENURILE IN - .......
--- PANTA 1 E
.-~-~,~ ...
4.43 Le" --
~E
PEi
TIP C-TII TIP SUBSISTEM PRET SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DeVIZ (Ielfmp) TOTAL eHI:. COEF. TOTAL COST CQEF. eHE LT. COST TOTAL CU T.V.A.(3)
I SPECIALE ERASAM.TEREN PANTA IMP materiale I rnanopera I utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lellmp) INDIRECTE(2) lellmp I Euro !mp

ii" TERASAMENTE Hs =0,25 m TERASAM25 0,0 I 1,8 I 2,2 4,0 1,4967 6,0 1,085 6,5 I 1,5
ii TIP C-TII ~E TIP SUBSISTEM PRET SIMBOL DEFAl.CARE COSTURI CONF. DEVIZ (lel/mp) TOTAL eHE. COEF. TOTAL COST CQEF.CHELT. COSTTOTALCU T.V.A.
E'
j,:
r, SPECIAl.E ERASAM.TEREN PANTA
TERASAMENTE Hs - 0,50 m
IMP
TERASAM50
materiale
0,0
I manopera
2,7
I
I
utllaje+transp.
3,3
DIRECTE
6,0
RECAPIT.
1,4967
DE VIZ(I elim p)
9,0
INDIRECTE
1,085
lei Imp
9,7
I Euro/mp
2,2
I
I ~,
I
Il'
TI PC-TII
SPECIALE
~E TIP SUBSISTEM
ERASAM.TEREN PANTA
PRET
IMP
SIMBOL. DEFALCARE COST1J RI CONF. DEVIZ (leilmp)
materiale I manopera I ulilaje+transp.
TOTAL CHE.
DIRECTE
COEF.
RECAPJT.
TOTAL. COST
DEVIZ~elfmp)
COEF. CHE L.T.
INDIRECTE
COSTTOTALCU T.V.A.
lel/mp I Euro Imp
I
I
I

l'1:
TERASAMENTE Hs= 0,75 m

TI PC-TII ~E TIP SUBSISTEM PRET


TERASAM75
SIMBOL
0,0 3,5 I
DEFALCARE COST1JRI CONF. DEVIZ (lelfmp)
4,4 7,9
TOTAL. CHE.
1,4967
COEF.
11,8
TOTAL COST
1,085
COEF.CHELT.
12,8
COSTTOTALCU T.V.A.
2,9
~i
; SPECIALE ERASAM.TEREN PANTA IMP materiale I manopera I utllaje+lransp. DIRECTE RECAPIT. DEVIZ(lellmp) INDIRECTE lel/mp I Euro Imp E'
T ERASAMEN TE Hs- 1,00 m

TIP C-TII ~E TIP SUBSISTEM PRET


TERASAM100
SIMBOL
0,0 I 4,4 I
DEFALCARE COST1JRI CONF. DEV IZ (Iel/mp)
5,0 9,4
TOTAL CHE.
1,4967
COEF.
14,1
TOTAL COST
1,085
COEF. CHEL.T.
15,3
COSTTOTAL.CU T.V.A.
3,4
~,
I
1:
I
SPECIALE ERASAM.TEREN PANTA IMP materiale I manopera I utllaje+transp. DIRECTE RECAPJT. DEVIZ~elfmp) INDIRECTE lel/mp Euro/mp
I
,e"p",',~e d', de,'", ",UUc ,e ,pUc pe,'," che'ru'eU'e co",',"c!o,"'" pe,u, pcoc,,,,e, de ,",lte, ",'e, p"te ,,'ee"(l1o, ',d',ec! p"d'C'" ' be,efic',
TERASAMENTE HS-1,25 m TERASAM125 0,0 5,3 I 6,6 11,9 1,4967 17,8 1,085 19,3 I 4,4
~,
il'
!

,,
I (1) Coefiole,tu' de
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua in calcul cheltulelJle de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificrI I
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelul III de salarizare
~,

~,
I
2.2 STRUCTURA PE CADRE DE BETON ARMAT AL CLDIRII AMPLASATE PE TEREN N PANT
n cazul n care structura de rezisten pe cadre din beton armat este situat pe un teren n pant, n afara costurilor aferente terasamentelor, fundaiile fr subsol
I
~
au costuri suplimentare cauzate de modificarea adncimii fundaiilor i implicit a nlimii elevaiilor. Execuia infrastructurii unei cldiri amplasat pe un teren n pant impune
ca dimensiunile fundaiilor pe direcia transversal s aib n vedere i ncrcri orizontale, ~
Costul suprastructurii cldirii din cadre de beton armat cu regim de nlime parter i etaj a fost determinat pentru un cadru la care distana interax s~a micorat de la
3,5 m la 3,0 m, iar dimensiunile elementelor de cadru (stlpii i grinzile) au fost majorate. ~
:,rin majorarea rigiditii elementelor structurale ale subsistemului suprastructur, s-a majorat i costul/mp al suprastructurii cldirii.
In tabelul de mai jos sunt prezentate costurile unei cldiri cu regim de nlime parter i etaj, cu structura pe cadre din beton armat, situat pe un teren n pant. ~
Infrastructura are costul de reconstrucie unitar mai mare comparativ cu al fundaiilor situate pe un teren orizontal, ca urmare a modificrilor de dimensiuni impuse de
asigurarea condiiilor de stabilitate i a comportrii n timp, ~
De asemenea, tabelul prezint costurile subsistemului suprastructur pentru cazul n care cldirile sunt construite n localiti cu grad de intensitate seismic 6-9,
~
STRUCTURA CLADIRE PE CADRE DIN BETON ARMAT,
-- ,-AMPLASATA PE TERENURI IN PANTA 1 Eu = 4.43 lei
TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTALCHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAL CU T.V.A.(3) ~
SEISMIC materiale manopera utllaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei/mp Euro Imp
INFRASTRUCTUR FUNDPANTA 262,9 276,4 20,3 559.6 1.5780 882,9 1,085 958,0 216,3 ~
SUPRASTRUCTUR 6 SSCADRE6 144,8 104,7 15,6 265.1 1.5760 417,8 1,085 453,3 102.3
STRUCTURi SUPRASTRUCTUR 7 SSCADRE7 146,1 105,3 15,7 267,1 1,5760 420,9 1,085 456.7 103.1 ~
SUPRASTRUCTUR 8 SSCADRE-8 147,4 105,8 15,8 269,0 1,5760 423,9 1,085 460.0 103,8
SUPRASTRUCTUR 9 SSCADRE9 152,8 109,6 16.0 278,4 1,5760 438,8 1,085 476,1 107,5 ~
(1) Coeficientul de recapitulaie din devizul analitic se aplic pentru cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariailor indirect productivi i beneficiu
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplic pentru a se lua Tn calcul cheltuielile de proiectare, organizare de antier, taxe pentru autorizaii, branamente, verificri ~
(3) Calculele s-au efectuat pentru distana de transport de 10 km i nivelullJl de salarizare
fiii
~

pag,44
E-
it.
,
Caoitolul2

2.3 EXEMPLE DE CALCUL

Exemplul 1
Analiza costurilor unei cldiri cu funciuni rezideniale executat pe un teren n pant transfer evaluatorilor informaii importante privind costurile subsistem ului
structur cldire difereniat pentru infrastructur i suprastructur. Independent de costul cldirii, evaluatorul va trebui s pun n eviden i costurile construciilor speciale
(ziduri de sprijin, terasamente i drenuri) ce se impun a fi realizate pentru asigurarea stabilitii acesteia.

terasa ci.eulabila
~
s=- ~

{ {
~ !!!!!! ~
mmllffillliillili <':,..,..~<> CI

RI :i<ll'iulrnn3tumJ:>

~:(c.
. \
rasa Clrcu a I a

;;;
.~ PAPTe~
TERASA ULAB'LA

iAR,"4l
G i - 1t;
~

=gJ!Il ~ " =
,~""
PARTER

"i; ~1"~.''':':' .:::::: .::::::::::


. ~:.:-:::~"~
1
CURT'" INTERIOARA

.....-..
URTE 'NTERIOAR

h- "1' II . ~:.) (

-: .... :.:.: ........~''"''''re"''"'M'"m,7 _


.

~~
- . ,

,
..... &"RU.

"-' ~
.''''= ...._._.
L ..J
~

l"C

I

I
~
PTeP

i
iH'~
O
I
{ Q~~ ~
-'''''"',
I I lin-'
,~~..,

.-:>upralaa
Cost I mp tip Corecie
Tip o-tie speciala construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. ef. fundaie rranoper (2)
(sitTbol) (mp)
A B C=AxB O E F-CxDxE
1 TERASAM50 533,00 9,70 5.170,10 1,006 0,982 5.107,50
5.107,50
Suprafaa
Cost I rr:p tip Corecie
Tip subsistem construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. ef. fundaie rranoper (2)
cladire (simbol) (mp)
A B C=AxB O E F CxDxE
2 FSUBSTOT 100,00 1.948,00 194.800,00 1,006 0,982 192:441,36
3 FUNDPANTA 180,00 958,00 172.440,00 1,006 0,982 170.352,10
TOTAL INFRAS'IRUCTIJRA 362.793,46
Suprafaa
Cost I mp Corecie
TIp subsistem construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corecta1
Nr. cr. cldiretip P+E manoper (2)
cladire (simbol) (mp)
A B C=AxB O F CxDxE
1 SSCADRE-8 380.00 460,00 174.800,00 1,006 0,9820 172.683.S2
2 ZBCA3089 380,00 163,70 62.206,00 1.006 0,9820 61.452,81
3 =MPBCAZ 480,00 54,00 25.920.00 1,006 0,9820 25.606.16
TOTALSUPRASTRUCTURA 259.742,49
------
TOTAL Sdc =480,0 mp 627.643,5 lei
costuri /mp 1307,6 lei/m p 295,2 Eu/mp
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km. Corectia de manopera(2)-O,982 este pentru nivelul Il de salarizare

pag.45
,
Cldiri situate pe terenuri n pant

Cldirile au structurile realizate diferit, una cu regim de nlime subsol, parter i etaj, iar cealalt cu regim de nlime parter. ntre cele dou cldiri au fost executate
fundaiicontinui cu scopul asigurrii conlucrrii n eventualitatea unor mpingeri necontrolate a terenului:
Cldirea 1 are subsol total, parter i etaj, structura pe cadre din beton armat, iar cldirea 2 are grinzi rigide de fundare (fundaii de suprafa), cu sptura la
adncimea minim de nghe i bineneles pn la atingerea unei cote la care terenul este apreciat ca fiind un teren bun pentru sarcini fundamentale ,ge calcul.
Suprastructura este realizat pe cadre din beton armat, cu planee din beton armat monolit, ce reazem pe stlpi prin intermediul grinzilor de beton armat. Inchiderile
perimetrale sunt realizate din ziduri nestructurale (bca sau poroterm), iar compartimentrile, n diverse variante.
n vederea calculrii costului de nlocuire se va prezenta un tabel de calcul care s cuprind i nchiderea perimetral nestructural i compartimentarea interioar.
n exemplul 1, considerm nchiderea perimetral din blocuri bca de 30 cm grosime, iar compartimentarea din blocuri bca de 20 cm grosime i zidrie de crmid
de 12,5 cm la grupurile sanitare. Locatia cldirii este n gradul 8 de intensitate seismic.
La evaluarea pentru raportare financiar costul amenajrii terenului, de 5.107,50 lei, va fi nregistrat de ctre ,!!conomistul (contabilul) societii
beneficiare n contul 2112 - amenajri terenuri. Conform Codului fiscal, acest cost nu intr n valoarea impozabil a cldirii. Impreun cu valoarea terenului din
contul 211 ntr n valoarea de pia a proprietii imobiliare.

Exemplul 2
=
Suprafaa construit este Sc 280 mp, iar suprafaa desfurat construit este Sdc 480 mp. =
Lucrrile de terasamente s-au efectuat pentru o adncime medie de 125 cm, pe ntreaga suprafa construit de 253 mp suplimentat cu 300 mp suprafa adiacent pentru
asigurarea spaiilor de lucru, n total 533 mp. Subsolul cldirii are 124 mp, iar parterul 118 mp. Suprastructura pe cadre din beton armat de la parter, fr scar, are suprafaa
de 24 mp. Costul suprastructurii are ataat i costul nchiderilor perimetrale i al compartimentrilor interioare realizate din blocuri b.c.a. Suprastructura pe zidrie portant
cu crmid porotherm are 94 mp. Costul infrastructurii i al suprastructurii pe zidrie portant a fost analizat pe baza informaiilor de cost/mp din Catalogul 1, Cldiri
rezideniale, iar costurile/mp ale structurii pe cadre din beton armat, i ale nchiderilor i compartimentrilor au fost preluate din tabelele din Catalogul III (pg. 28, 29).
Subsolul are cota -2,55 fa de cota 0,00, iar de la subsol la parter se poate ajunge pe 2 scri.

.2.551

SECTIUNE

!
SUBSOL PARTER

pag.46
r
..-"--3
,
Caoitolul2

rr-~ nalt
n seciune este trasat cu linie punctat linia de pant a terenului nainte de amenajare, la imaginea subsol cota pardoselii (-2,55), iar parterul prezint cota 0,00 i zona
a camerei de zi cu scara de acces la supanta unde se afl locul de luat masa.
n tabelul urmtor sunt determinate costurile pentru terasamente, care nu intr n costul cldirii, fiind construcii speciale, ci doar n valoarea de pia a proprietii
imobiliare. Aceste costuri nu vor fi nregistrate n contul 2112 i conform codului fiscal, nu sunt impozita bile.

F
(-=3
Gosturilelmp preluate din Gatalogull i prezentate n tabel au fost actualizate cu indicii de actualizare pentru anul 2014-2015.
Gosturile pentru scrile exterioare de acces, platformele dalate, zidurile de sprijin, mprejmuirile, reelele exterioare de alimentare cu ap, energie electric i
scurgerea apelor menajere vor fi determinate separat i vor fi nregistrate ca i costuri ale construciilor speciale.
Gostul terasamentelor de 10.162,35 lei se va nregistra n contul contabil 2112 conf. legislaiei i intr n costul total al construciilor speciale ce se nscriu n grupa I-
f3 a de mijloace fixe, conform HG 2139/2004, alturi de costul cldirii.

i~3 Suprafaa
Costl mptip Corecie

ic 3
-
Nr. er.
Tip c-tie speciala
(sirrbol)
construit
(mp)
A
fundaie

B
Total cost catalog

C=AxB
Corecie distan

O
(1)
rranoper

E
(2)
Cost total corectat

F=CxDxE

f:
[3
1 1ERASAM125 533,00 19,30 10.286,90 1,006 0,982 10.162,35
10.162,35
Suprafaa
Costl mp tip Corecie

[=3 Nr. er.


Tip subsistem
(sirrbol)
construit
(mp)
fundaie
Total cost catalog Corecie distan (1)
rranoper (2)
Cost total corectat

f=~
A B C=AxB O E F=CxDxE
2 FSUBSTOT 124,00 1.948,00 241.552,00 1,006 0,982 238.627,29

f3 3 GRFUNV3
TOTAL INFRASTRUCUR
32,00 974,50 31.184,00 1,006 0,982 30.806,42
269.433,71 .

r=
0 -'-"

Tip subsistem
Suprafaa
construit
Costlmp
cldire Corecie distan
Corecie

f3
tip Total cost catalog (1) Cost total corectati
Nr. er. rranoper (2)
(sirrbol) (mp) Pt-1E
A B C=AxB O F=CxDxE

i~ 1
2
SSCADRE-8
ZPOROT30PFS
24,00
94,00
460,00
686,00
11.040,00
64.484,00
1,006
1,006
0,9820
0,9820
10.906,33
63.703,23
I
I

i;3 3 ZPOR3089 24,00 243,00 5.832,00 1,006 0,9820 5.761,39


,
4 COMPORO 24,00 58,50 1.404,00 1,006 0,9820 1.387.00

t~ TOTAL SUPRASTRUCTURA
- - .. - - - - - - - - - -
81.757,94
- -

.s:......~ TOTAL STRUCTURA sdc=242 mp 3S1.191,6Iei


r-
,~-~
costuri/mp 1.451,2 lei/mp 327,6 Eulmp
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km. Corectia de manopera(2)-O,982 este pentru nivelul II de salarizare
r-
r:-mW
r-
r.1!
I~

~_:---
1:-
~
pag.47

1
,
Cldiri situate De terenuri n oant

I Exemplul 3
Cldirea are structura realizat pe un teren n pant cu diferena de nivel de 2,0 m, deci o medie a terasamentelor de 1,0 m, cu structura parterului pe zidrie
,1
portant din crmid porotherm de 30 cm grosime, cu parter cu scar i pod mansardat din lemn ecarisat. Planeul peste parter este din beton, iar cel peste etaj este din
il grinzi de lemn ecarisat (STRCABL pag.164 - Catalog [[ actualizat cu indicii de actualizare 2014-2015).
ii Suprafaa terasamentelor aferente cldirii este de 360 mp, suprafaa construit (Sc) este de 144 mp, iar suprafaa desfurat construit (Sdc) este de 276 mp.
"
Costul/mp al structurii nu include costul terasamentelor considerate amenajri ale terenului (construcii speciale).

ilil L'i)._L_.
"I, 1;4%
h
"
ii
il

I!
!I
li
IIII
I Suprafaa
Cost I rrp tip Corecie
lip c-tii speciale construit Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. er. fundaie manoper (2)
(sirmal) (mp)

,! 1 TERASAM100
A
360.00
B
15.30
C=AxB
5.508,00
D
1,006
E
0,982
F CxDxE
5.441.31
5.441,31
:1
fI Suprafaa
Cost I mp tip Corecie
:1:1 Nr. er.
lip subsistem construit
fundaie
Total cost catalog Corecie distan (1)
manoper (2)
Cost total corectat
(sirmal) (mp)
ii" A B C=AxB D E F-CxDxE
2 GRFUNV3 144.00 974.50 140.328,00 1,006 0.982 138.628,91
TOTAL INFRASTRUCuR 138.628,91
Suprafaa Cost I mp
Corecie
Tip subsistem construit cldire tip Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
Nr. er. manoper (2)
(sirmal) (mp) P+-1E
A B C=AxB D F-CxDxE
1 8ZPOROT30PS 144,00 686,60 98.870,40 1,006 0,9820 97,673,28
2 STRCABL 132,00 465.00 61.380,00 1,006 0,9820 60.636.81
TOTALSUPRASTRUCTURA 158.310,09
TOTAL STRUCTURA Sdc= 276 mp 296.939,0 lei
1.075,9Iei/mp 242,9 BJ/mp
Corectia de distanta(1)- 1,006 este pentru distanta de 20 km Corectia de rranopera(2)-O.982 este pentru nivelul II de salarizare

pag.48

'-
z
m
>< "
I
m i
1;
G) ~
"'U
-1
oCI)
"C o
r
o C
c r
"
"
c
lJ
w '1'
ii
I
II
m
.q,
-f
-
;i'
1"
",'
,

==
.-.~

I~-:
~'---: CAPITOLUL 3 - ANEXE GOSPODRETI
CaDitolul3

3.1. GRAJDURI PENTRU ANIMALE MARI

3.1.1. Grajduri cu pereii din lemn i nvelitoare n 5 variante constructive

I
,"""fi, 'o.,
I
,~
I I pardoseala lut compactat

IW
I tavan grinzi lemn cu $canduri

n~.
I~
I~ tavan grinzi lemn cu scanduri
pardoseala lut compaela!
rdoseaJa lut compactal
/ / perete lemn
----
,/

I /'U~,d Igl1e~
,/
ac~
1"
sammale pasaj trecere
1/\1
usa dulghereasca
acces an'lmale

Fundaia grajdului este realizat din piatr de ru fixat cu mortar de ciment, cu elevaie de 30 cm i adncime de 50 cm.
Pe fundaia de piatr este fixat talpa casei din lemn cioplit, pe aceast talp sunt fixai n sistem cep i scobitur + dorm, stlpi din lemn cu nlimea de 2,5 m. La partea
superioar a stlpilor sunt fixate grinzile ecarisate din lemn cioplit care susin tavanul din scnduri. Tot pe aceste grinzi reazem i arpanta din lemn rotund, cu cpriori, de
asemenea, din lemn rotund (fr coaj). Pe cpriori sunt fixate "leuri", pe care reazem igla ceramic. Materialullemnos poate fi protejat prin ungere cu ulei ars, creuzot,
var nestins etc. Pardoseala este din lut compactat, peste care se aeaz paie care se evacueaz la cteva zile de utilizare. Protejarea lemnului i pardoseala+uile
dulghereti sunt incluse n costul structurii.
Construirea acestor grajduri se face cu materiale cumprate din apropiere sau crate de pe marginea rului (piatra de fundaie), de ctre persoane din aceiai
localitate, tocmii pentru o zi de munc. Din acest motiv costurile aferente cldirii vor fi doar cele directe.

pag.51
,
Anexe gospodresti
-
~.

CLADIRE GRAJD CU STRUCTURA DELEMN CU 5 VARIANTE DE INVELITORl 1 Eu =4.43 lei -"'"


TIP SISTEM
CLPDIRE
TIP SUBSISTEM GRAD
SEISMIC
SIMBOL DEFAlCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iel/mp)

materiale manopera utilaje+transp.


TOTAl CHE.

DIRECTE
COEF. TOTAl. COST COEF. CHEL T.
RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2)
COST TOTAl CU T.V.A

lei I mp Euro I mp
-
.,-.

'!"""J
GRAJD STRUCTURA +FINISAJ 6-9 GRAJDLEMN 96,8 168,1 39,3 304,2 1,0000 304,0 1,000 304,2 68,7 -'-.J

DIN INVELfTTIGL.PRORL 6-9 SATFSPR 88,9 43,7 4,2 136,8 1,0000 136,8 1,000 136,8 30,9 T-!
~,

GRINZI INVELfTTIGL.SOLZI 6-9 SATJ1A 248,8 49,6 2,7 301,1 1,0000 301,1 1,000 301,1 68,0
LEMN INVELfT SfTA 6-9 SfTA 174,5 81,7 1,8 258,0 1,0000 258,0 1,000 258,0 58,2 :;1
~-.

CU INVELfT.AZBOCIMENT 6-9 SAAZB 103,1 50,7 2,2 156,0 1,0000 156,0 1,000 156,0 35,2
.Y" 1
INVELfTOARE INVELfT.CARTON ASF 6-9 SARPAST 71,2 35,5 2,3 109,0 1,0000 109,0 1,000 109,0 24,6 ~,

NOTE
- ::-.\
(1)-Cldirea se execut ih mediu rural, totdeauna ih regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000 ~,

(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de.antier, proiectare i branarrente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000. :;:" 1
~,

Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte materiale.
=-,
'"""-_J

3.1.2. Grajduri cu pereii din zidrie i nvelitoare n 5 variante constructive =----1


~

n tabelul de mai jos prezentm costurile unui grajd la care pereii sunt din zidrie de crmid, planeul este din lemn, iar finisajele se rezum la pardoseala de lut i
uile dulghereti. Pereii interiori i exteriori nu sunt tencuii. '"
~

~
~,
,
CLADIRE GRAJD CU STRUCTURA DE ZIDARIE CU 5 VARIANTE DE INVELITORl -- =4.43
1. Eu -, - - lei
-~-
:c,
~

TIP SISTEM TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFAlCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Ieilmp) TOTAl CHE. COEF. TOTAl. COST COEF. CHELT. COSTTOTAl. CU T.V.A.
CLPDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lelimp) INDIRECTE(2) leiI mp Euro I mp :c,
.~

GRAJO STRUCTURA +FINISAJ 6-9 GRAJZID 431,9 239,0 81,9 752,8 1,0000 752,8 1,000 752,8 169,9
o ,
DIN INVELfT TJGL.PROFIL 6-9 SATFSPR 88,9 43,7 4,2 136,8 1,0000 136,8 1,000 .136,8 30,9 ~

CRMID INVELfT TJGL.SOLZI 6-9 SATJ1A 248,8 49,6 2,7 301,1 1,0000 301,1 1,000 301,1 68,0 :::-. L

CU INVELfT SfTA 6-9 SfTA 174,5 81,7 1,8 258,0 1,0000 258,0 1,000 258,0 58,2
INVELfTOARE INVELfT.AZBOCIMENT 6-9 SAAZB 103,1 50,7 2,2 156,0 1,0000 156,0 1,000 156,0 35,2
INVELfT.CARTON ASF 6-9 SARPAST 71,2 35,5 2,3 109,0 1,0000 109,0 1,000 109,0 24,6
~
NOTE
(1 )-CIdirea se execut l mediu rural, totdeauna il regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000 ,.. L
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branarrente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte rrateriale.

II'

pag.52 ~
,
!_~ CavitoIuI3

!~~ 3.2. MAGAZll DIN SCNDURI, PANOURI OSB, PAIANT, CRMID, B.C.A., CU NVELITORI UOARE
!~~ Magaziile din scnduri pe fundaii din piatr au pereii fixai pe structur din lemn rotund, cu planeu din scnduri sau fr planeu. La aceste magazii TnveJitoarea

[~
este realizat din materiale uoare, azbociment ondulat, tabl cutat/ondulat zincat, carton asfaltat pe astereal sau din azbociment ondulat sau tabl zincat ondulatI
cutat pe pane fr astereal. Pardoseala este din pmnt compactat sau beton simplu, ua de acces este dulghereasc, iar i1uminatul se realizeaz pe o fereastr cu
ochiuri fixe. Nu se pune problema asigurrii confortului termic.

!-~
[::3
!-:3
!~
~~~~~~J
!';(
i.~,-
:".,;(L-Ji /
:J{]--:":":~~---ll,;;;,t{
!::::3
[ MAGAZII CU STRUCTURI
- - LEMN ECARlSAT/ROTUNDSIINCHIDERI- CU. SCANDURI SI -- - - - ose
- PLACI -- EXCL. ACOPERIS 1 E1J =4.43Le i
"~3
---- ---~
-

!3 TIP

CLPlJIAE
TIP SUBSISTEM GRAD
SEISMIC
SIMBOL DEFPLCARE COSTURI CONF. DEVIZ

materiale manopera
Oeilmp)
utJlaJe+transp.
TOTAl CHE.
DIRECTE
COEF. TOTAl COST COEF. CHELT.
REe""'T.)1, DEV/Z(leilmp) INDIRECTE(2)
COST TOTAl.. CU T. V.A
leiI mp Euro I mp

1:3 MAG.PERETI STRLEMN ECARJSAT


SCANDURI STR LEMN ROTLND
6-9
6-9
IW\GLECAR
MAGLROTLND
105,8
75,3
53,2
52,5
1,0
0,9
160,0
128,7
1,0000
1,0000
160,0
128,7
1,000
1,000
160,0
128,7
36,1
29,1

1=:3 MAG.PERETI STRLEMN ECARISAT


R.ACIOSB STRLEMN ROTLND
6-9
69
MAGLECAR
MAGLROSB
120,8
90,2
56,7
46,0
1,0
0,9
178,5
137,1
1,0000
1,0000
178,5
137,1
1,000
1,000
178,5
137,1
68,0
58,2
[~~
--:::::--.:.:..!:j
NOTE .

(i)-CIdirea se execut il rrediu rural, totdeauna fi regie proprie, deci nu exist cheltuiell indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000

!=3 (2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte materiale.
[.,.
:;::::-,.;::::J

!~3
MAGAZIE CU ZIDURI DIN CARAMIDA SAU e.C.A 1 E1J =4.43 le i
TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFAlCAFl.E COSTURI CONF. DEVIZ (Iel/mp) TOTAl.. CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAl.. CU T.V.A
1_
__=.:!lll
CLDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+lransp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZOel/mp) INDIRECTE(2) leii mp Euro I mp
MAGAZIE STRUCT.CARAMIDA 6--9 GARAJZID 317,7 104,9 56,6 479.2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
1= CUZIDARIE STRUCTLRA.B.C.A. 6-9 GARAJBCA 183,5 85,9 46,9 316,3 1,0000 316,3 1,000 316,3 71,4

r-
iI_~l1iI

ii-::mt
NOTE
(1)-Qdirea se execut l mediu rural, totdeauna D1 regie proprie, deci nu ex:ist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000

,-
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
1--- Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte materiale.

I ::::rno
I~
pag.53

~
,
Anexe llosvodresti
8
Magaziile cu pereii din zidrie de crmid plin sau cu zidrie din blocuri bca au fundaie de beton simplu, iar structural au la partea superioar a zidurilor o E
centur de beton slab armat pe care reazem nvelitoarea cu sau fr aste real.
~
",',7;:;;F.77"ZZL!"Z%~;t~,;//i
-"T....;.lll't."~CUT"~<OI'OUlATM'''~ - .;i::..tJ tabla culatalndul.fixata ~e sipet
~

.
SlIoI9Ol tTZNONO _-F::'

~:~~. :w~r ,:~:~tl


li

e
;;;;;;;;:jf!!!:.ii{:ff1i?/fl:/f;dJ ~

!
Variantele des ntlnite de nvelitori cu astereal sunt: f
carton asfaltat fixat pe ipci de lemn de rinoase,
plci de azbociment ondulat fixat pe ipci din lemn de rinoase,
tabl plan zincat cu faluri, fixat direct pe astereal,
tabl ondulat/cutat zincat, fixat pe ipci de lemn de rinoase.

nvelitorile fr astereal sunt


plci de azbociment ondulat fixate pe ipci ce reazem pe grinzile de lemn ale structurii magaziei,
tabl ondulat/cutat zincat fixat pe ipci ce reazem pe grinzile de lemn ale structurii magaziei.

Aceste tipuri de nvelitori vor putea fi utilizate i la alte anexe gospodreti, precum garaje auto, buctrie de var, chiocuri, foioare etc.
n tabelul urmtor prezentm costurile/mp pentru nvelitorile posibil a fi utilizate la magazii.

INVB.ITORl LA MAGAZII POZATE PE ASTEREALA DlNSCANDURI SAU POZATE FARA ASTEREALA 1 Eu = 4,43 Lei
TIP l1P SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Ieilmp) TOTAl.. CHE. CDEF. TOTAl.. COST COEF. CHELT. CDSTTOTAl.. CU T.V.A
INVELITOME SEISMIC materiale manopera utilale+transp. DIRECTE RECIII'IT.(1) DEVIZ(leifmp) INDIRECTE(2) lei 1 mp Euro {mp
INVB.ITOARE ASTER. +CARr.ASF. 6-9 INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4
PE ASTER +AZBOCIM 6-9 INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5
ASTEREALA ASTER.TBL.FLANA Zn 6-9 ITZNFLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 45,3 1,000 45,3 10,2
ASTERZn.ONDICUT 6-9 ITZNOND 68,2 21,8 0,7 90,7 1,0000 90,7 1,000 90,7 20,5
INVB.IT. FARA AZBOCIMENf OND. 6-9 INVFAAZB 11,7 10,3 0,5 22,5 1,0000 22,5 1,000 22,5 5,1
ASTEREALA TABL.zn.ONDICUTAT 6-9 INVFATZNO 57,5 18,1 0,6 76,2 1,0000 76,2 1,000 76,2 17,2
NOTE
(i)-Cldirea se execut h rrediu rural, totdeauna l regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte materiale.

pag.54
,
I
r~3 Cavitolul3

,~~
(~ 3.3. GARAJ PENTRU UN AUTOTURISM, CU STRUCTURA DIN ZIDRIE

F:
j',3
VARI.'.NTAFARAC~NTURA

Pentru stabilirea costurilor de reconstrucie a structurii de rezisten a unui garaj aferent parcrii
unui autoturism, am ales dou variante:
j=-:3
.ff.~ I 11
!,/.0 ;
""~""""'~ - zidrie de crmid sau zidrie din blocuri b.c.a. cu planeu din beton armat,

11,i~i!"'- " . : PL'l7j,;~'::/


.
r':Zl e zidrie din crmid sau zidrie din blocuri b.c.a. fr plac din beton arma!.
In tabelul de mai jos prezentm costurile/mp ale unui garaj pentru un autoturism la care pereii de

::li"'S"L ,~
nchidere executai din blocuri bca, reazem pe o fundaie continu din beton simplu i fr stlpiori de
//
zloAfiE CA RAMIDA beton armat, la gradul 6 seismic, i cu fundaii continui de beton simplu i cuzinei armai, pentru gradul
/ ' /-' /
/' seismic 7, 8 i 9. Peste structura pereilor este executat o plac din beton armat de 10 cm grosime.
-"'~k'G
(J{,j(, y Pardoseala din beton simplu, de 10 cm grosime, este cuprins n costul structurii, deoarece este un
11:;;b?' .'i'~L'CEIV,
' ./ element cu via lung.
..J 'lwPARDOSEALA
8ETO.N I y/
U I //'
""'"-'--J

GARAJ 1 AUTOTURISM CU BLOCURI BCA 24 CM GROSIME SI PLACA BETON ARMAT 1Eu =4.43 Lei
TIP TIP SUBSISTEM GRPD SIMBOL DEFALC,ARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTAL CHE. COEF. TOTAL COST CQEF. CHELT. COST TOTIt.. CU T.V.A

CLDJRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lel/mp) INDIRECTE(2) lei I rnp Euro I mp
GARAJ AUTO STRB.C.A. GR6 6 GARAJBCA6 286,2 141,7 59,1 487,0 1,0000 487,0 1,000 487,0 109,9
CU STRB.C.A. GR7 7 GARAJBCA7 315,9 161,7 59,7 537,3 1,0000 537,3 1,000 537,3 121,3
PLACA BETON STRB.C.A. GR8 8 GARAJBCA8 345,6 181,7 60,3 587,6 1,0000 587,6 1,000 587,6 132,6
STRB.C.A. GR9 9 GARAJBCA9 375,6 201,0 60,4 637,0 1,0000 637,0 1,000 637,0 143,8
NOTE
(1)-CIdirea se execut l mediu rural, totdeauna h regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbociment i alte rrateriale.

Pentru garajele individuale de autoturisme executate din zidrie de crmid plin costurile structurii sunt mai mari cu peste 30%.
Costurile structurii au fost analizate pentru un garaj asemntor celui executat cu zidrie din blocuri bca, cu elemente structurale de aceleai dimensiuni.

pag.55
,
I
Anexe gomvdreti
~"f~i
E::--"
GARAJ 1 AUTOTURISM CU ZIOARIE CARAM IOA 24 CM GROSIM ESI PLACA BETON ARMAT 1 Eu =4.43 Lei
1
GRAD SIMBOL TOTAl.. COST COEF. CHELT.
~i
TIP TIP SUBSISTEM DEFALCPRE COSTURI CONF. DeVIZ (Ielfmp) TOTPL CHE. COEF. CQSTTOTAl.. CU T.V.A

CLPllIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(leifmp) INDIRECTE(2) lei 1 mp Euro I mp
GARAJ AUTO SlRCARAMIDA GR6
CU SlRCARAMIDA GR7
6
7
GARAJCR6
GARAJCR7
420.3
450,3
168,2
184,7
68,8
71,6
657,3
706,6
1,0000
1,0000
657,3
706,6
1,000
1,000
657,3
706,6
148,4
159,5
f!::i
PLACA BETON SlRCARAMIDA GR8
i<Cr
8 GARAJCR8 480,2 201,2 74,3 755,7 1,0000 755,7 1,000 755,7 170,6 ~,

SlRCARAMIDA GR9 9 GARAJCR8 510,2 217,7 77,1 805,0 1,0000 805,0 1,000 805,0 181,7
NOTE
~~
(1)-Cldirea se execut h mediu rural, totdeauna l regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000 '=-r
~.
(2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branamente. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
piatr igl, azbocirnent i alte rrateriale.
.... ,
~
Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu de ru, ."
--~

~I
,"",
Pentru garajele individuale cu pereii din blocuri bca sau din zidrie de crmid plin, dar la care planeul nu este din beton armat am considerat necesar
prezentarea unui tabel al costurilor structurii i ale variantelor posibile de nchidere la partea superioar. ~,
~.,

Aceste variante de nvelitoare au fost prezentate separat deoarece duratele de via ale materialelor sunt mai mici comparativ cu zidria i betonul.
E:
GARAJ 1 AUTOTURISM CU -ZIDARlECARAMIOAlB.C.A.
------- --- -----._--- .. --FARA
.. - - -PLACA
- - - - .. BETON ARMAT
- - - - - - .. ----

TIP TIP SUBSISTEM GRAD SIMBOL DEFAlCME COSTURI CONF. DEVIZ (Ieifmp) TOTAl. CHE. COEF. TOTAl COST COEF. CHELT. COST TOTAl. CU T.V.A f}
CLPDIRE SEISMIC materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) OEVIZ(leIJmp) INDIRECTE(2) lei I mp Euro I mp
it' I
GARAJ AUTO STRUCT.CARAMIDA 6-9 GARAJZID 317,7 104,9 56,6 479,2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
FARA PLACA STRUCTURA.B.C.A. 6<9 GARAJBCA 183,5 85,9 46,9 316,3 1,0000 316,3 1,000 316,3 71,4 e: I
SE AOAUGA TIPUL DE INVELITOARE EXISTENT IN TEREN
INV8JfOARE ASTER.+CARr.ASF. 6-9 INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4 [-~;
PE ASTER. +AZBOCIM 6-9 INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5
ASTEREALA ASTER.TBL.PLA NA Zn 6-9 ITZNPLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 . 45,3 1,000 45,3 10,2 f'
"il! INVELIT. FARA
ASTER.Zn.OND/CUT
AZBOCIMENT OND.
ASTEREALA TABL.Zn.ONDICUTAT
6<9
6-9
6-9
ITZNOND
INVFAAZB
INVFATZNO
68,2
11,7
57,5
21,8
10,3
18,1
0,7
0,5
0,6
90,7
22,5
76,2
1,0000
1,0000
1,0000
90,7
22,5
76,2
1,000
1,000
1,000
90,7
22,5
76,2
20,5
5,1
17,2
.',
~; ,
~,
NOTE
(1)-Odirea se execut in rrediu rural, totdeauna i1 regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000 n;
Il) _,
II il
1\ (2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branarrente. Coeficientul cheJtuieli indirecte este 1,000.
II, Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, ~gl, azbocirrent i alte materiale.
"
l'
II
II'
D ,
II':1
'f:,
u ,
I I11

iil pag.56 ,,
,-,
,
q Capitolul 3

b' Jj
Pentru subsistemul finisaj i instalaii funcionale vom prezenta costurile n urmtoarele variante:
1 - tencuieli interioare i exterioare, cu spoial de var peste tencuielile interioare, ui metalice vopsite, lamp cu incandescen cu ntreruptor. Peste planeul de
:.::::lJ
beton este executat o hidroizolaie simpl fr termoizolaie. Tavanul la interior nu este tencuit i nici pardoseala nu este sclivisit. Exist un corp de iluminat cu
incandescen.
:-..:;] 2 - garajul nu este tencuit la interior, ci numai la exterior, uile sunt metalice, vopsite i exist un corp de iluminat cu incandescen i hidroizolaie pe planeul din
lemn.
~ 3 - Nu sunt executate tencuieli interioare sau exterioare, costul finisajului este dat de costul hidroizolaiei planeu lui de beton armat i de costul uilor metalice
vopsite. Nu exist corp de iluminat cu incandescen.
=-3 La garajele cu nvelitori sunt posibile finisajele propuse i prezentate n tabelul de mai jos, cu excepia hidroizolaiei care se ntlnete la garajele cu plac de beton.
, _Cc;;l Primele trei elemente ale cldirii garaj autoturisme au costurile calculate pentru 1 mp de suprafa construit, iar ultimele dou, la bucat.
;::~

c",:-:il 8.EMENTE DEANISAJ SI INSTALATII FUNCTIONALEAFERENTEGARAJULUI cost/mp - =4.43


1.Eu , Lei

r~ TIPSUBSISTEM TIP SUBSISTEM UlM SIMBOL DEFPl.CARE coSTURI coNF. DEVIZ (Iel/mp) TOTPI. CHE. COEF. TOTPI. COST COEF. CHELT. COSTTOTPI. cu T.V.A

"'-;3 materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECPl'IT.(1) DEVIZ(lel/mp) INDIRECTE(2) leilmp Euro/mp

F3
E--:~
I'--~
F[NISAJ
[NTERIOR+
EXTERIOR
FATADA GARAJ
F[NISAJ [NTERlOR
H[DROIZOLA-nE
MP
MP
MP
S1ROP
B1S
[OFTERMO
29,0
8,7
42,2
84,7
45,3
14,9
1,1
0,9
3,4
114,8
54,9
60,5
1,0000
1,0000
1,0000
114,8
54,9
60,5
1,000
1,000
1,000
114,8
54,9
60,5
25,9
12,4
13,7
,

costlbuc.
C'':::C-'iij TIPSUBSISTEM TIP SUBSISTEM UiM SIMBOL DEFALCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/buc) TOTPI. CHE. COEF. TOTPI. COST CQEF. CHELT. COST TOTAl.. CU T.V.A

I:~
L:..03
materIale manopera utilaJe+transp. DIRECTE RECPl'IT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei/buc Euro/buc
TMFLRlE USI MEfALICE 2,5X2, 1 BUC UMP2 437,0 124,0 1,0 562,0 1,0000 562,0 1,000 562,0 126,9
L-
t::;-:.Ii:ll. INST.8..FUNCT. 1 CORP [LUMINCAND. BUC ELFT 11,0 29,0 0,0 40,0 1,0000 40,0 1,000 40,0 9,0

C~ NOTE

r--
t="lllI (1)-Odirea se execut 111 rrediu rural, totdeauna 11 regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000
(2)-Nu sunt che[tuieli pentru organizare de antier, proiectare i branalTl3nte. Coeficientu[ cheltuieli indirecte este 1,000.

f'lll Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbocimant i alte rrateriale.

i='~
.~ .. ~
3.4. CLDIRI PENTRU BUCTRII DE VAR
,=-"----"
._:;::!'I
r-~ Cldirile amenajate ca buctrii de var sunt anexe gospodreti, care se gsesc att n mediu urban, unde curtea permite, ct i n mediu rural. Aceste cldiri sunt
.:=::-:rri construite din materiale locale, la dimensiuni constructive care s permit pregtirea mncrii, amplasarea unor obiecte electrocasni~e, ct i spaiu pentru servi rea
r-~ mncriL Aceste buctrii de var sunt alipite cldirii de locuit sau sunt localizate la o mic distan de aceasta.
i::::-iI Pentru prepararea hranei, suprafaa recomandat este de aproximativ 4,0 mp [a care se poate aduga suprafaa de 2,6 mp pentru 2 persoane, 4,0 mp pentru 4
I=-- persoane i 11 mp pentru 6 persoane. Deci, suprafaa util pentru o buctrie de var poate avea minim 6,6 mp i maxim 15,0 mp. Ca sistem constructiv, buctria de var
I....c:cm poate avea structura din lemn, din paiant sau din crmid. Acoperiul este de tip uor, cu diverse tipuri de nvelitori. Finisaju[ interior este dependent de tipul structurii
C
~::I:I
cldirii, dar insta[aiile funcionale trebuie s asigure un minim de confort, iluminat i prize monofazate, pe ct posibil alimentarea cu ap i scurgerea apelor menajere.

1--
.Smt pag.57
1-
,
~
Anexe gosDodresti
"'"
~

De regul, buctriile de var sunt executate cu fore proprii, costurile fiind determinate de costul materialelor i al manoperei directe. La finisajul buctriei cu
structura pe zidrie este inclus tencuiala, zugrveala, covorul pvc pe suport textil i 1 mp faian la zona chiuvetei. La pereii din paiant, este inclus tencuiala var-ipsos cu
" ""
l"
i
li
spoiala de var, covor pvc, iar la structura de lemn, pardoseala din pvc i placajul pe interior, cu materiallemnos, al pereilor perimetrali. Pentru instalaiile electrice funcionale
sunt stabilite costuri pentru un corp de iluminat cu incandescen i 2 prize monofazate, iar pentru instalaia sanitar funcional o chiuvet de font emailat cu alimentare
cu ap i scurgerea apei menajere.
rJ
~

II In tabelul urmtor se gsesc costurile pe subsisteme ale anexei gospodreti tip buctrie de var. II
i,!
:1

SISTEM E CONSTRUCTIVE AFERENTE BUCAT ARiB DE v ARA COST/MPSc 1. -Eu =


-- 4.43
"'-- lei
--- rl

TIP SUBSISTEM UlM SIMBOL DEF.Al..CARE COSTIJRI CONF. DeVIZ (lei/mp) TOTAl.. CHE. COEF. TOTAL COST COEF. CHELT. COST TOTAl.. CU T. V.A

-,
TIP
SUBSISTEM materiale manopera utllaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(leilmp) INDIRECTE(2) leiI mp Euro I rnp :r,
ZID.24+PLACA BErON MP BUCZID24 317,7 104,9 56,6 479,2 1,0000 479,2 1,000 479,2 108,2
STRPAIANTA MP RPAIANTA 147,2 238,6 16,3 402,1 1,0000 402,1 1,000 402,1 90,8 n
STRUcruRA
STRLEMN ECARiSAT MP LEMNECAR 105,8 53,2 1,0 160,0 1,0000 160,0 1,000 160,0 36,1
T1
STRLEMN ROTUND MP LEMNROT 75,3 52,5 0,9 128,7 1,0000 128,7 1,000 128,7 29,1 ~,

ACOPERISURI PENTRU BUCATARII DiN lEM N ECARISAT SAU LEMN ROTUND


TIP TIP SUBSISTEM UlM SIMBOL OEFALCARE COSTIJRI CONF. DEVIZ (Iei/mp) TOTPL CHE. COEF. TOTAl.. COST COEF. CHELT. COST TOTAl.. CU T.V.A -.
n

SUBSISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECAPIT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIRECTE(2) lei I mp Euro I mp ::--1
ASlEREALA+CA.ASF. MP INVCA400 19,7 8,4 0,3 28,4 1,0000 28,4 1,000 28,4 6,4

ACOPERIS
ASlER. +AZBOCIMENT MP INVAZBO 22,5 14,7 0,6 37,8 1,0000 37,8 1,000 37,8 8,5 -,
~,

ASlER. +TBL.PL.ZINC. MP rrzNPLAN 27,4 17,3 0,6 45,3 1,0000 45,3 1,000 45,3 10,2
ASlER. +TBL.ZINC.ON. MP rrzNOND 68,2 21,8 0,7 90,7 1,0000 90,7 1,000 90,7 20,5 :::;:'"1
~,

ANiSAJ INTERIOR SI EXTERIOR LA BUCATARII DE VARA


,!:I
TIP lIP SUBSISTEM UlM SIMBOL DEFAlCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iellmp) TOTAl CHE. COEF. TOTAl COST COEF. CHELT. COST TOTAl CU T.V.A ~

SUBSISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECPf'IT.(1) DEVIZ(lei/mp) INDIREClE(2) lei Imp Euro I mp

CL.zID.+PL.BErON FINBUCZID 320,3 1,7 1,0000 1,000 489,4 110,5 =-1


FINISAJ MP 167,4 489,4 489,4
i
INTERIOR STRPAIANTA MP FINPAIANTA 102,0 89,0 0,2 191,2 1,0000 191,2 1,000 191,2 43,2
I L EXTERIOR_ STRLEMN MP FINBUCLEMN 77,0 23,0 0,2 100,2 1,0000 100,2 1,000 100,2 22,6
=-,
~,

-------
'1
INSTALATII FUNCTIONAlE ELECTRICE SI SAi'lTARE COST/BUC
I''II,ii: TIP lIP SUBSISTEM UlM SIMBOL DEFAlCARE COSTURI CONF. DEVIZ (Iei/buc) TOTAl.. CHE. COEF. TOTAl COST COEF. CHEL T. COST TOTAl.. CU T.V.A
:! SUBSISTEM materiale manopera utilaje+transp. DIRECTE RECPf'IT.(1) DEVIZ(lei/buc) INDIRECTE(2) lei/buc Euro/buc I
" I
"~ I INSTAL. ELECTR 1BEC+2PRlZE BUC ELBUCAT 21,1 24,0 0,0 45,1 1,0000 45,1 1,000 45,1 10,2
FUNCTlONALE SANfT.CHIWErA BUC SABUCAT
-
147,0 22,0 0,0 169,0 1,0000 169,000 1,000 169,0 38,1
NOTE
(1)-Odirea se execut h ITEdiu rural, totdeauna h regie proprie, deci nu exist cheltuieli indirecte. Coeficientul de recapitulaie este 1,0000 -,
'lil (2)-Nu sunt cheltuieli pentru organizare de antier, proiectare i branalTEnte. Coeficientul cheltuieli indirecte este 1,000.
11'
I
1 Cheltuielile de transport sunt aferente transportului de agregate, aprovizionare cu piatr de ru, igl, azbocilTEnt i alte rrateriale.

-
~ 1
,

,"
pag.58 I

~II ~
1. ,
~Sl Capitolul 3

I~
.e ,,:1 , AFERENTE ANEXELOR GOSPODRETI
3.5 EXEMPLU DE CALCUL COSTURI RECONSTRUCTIE
!~3
,

I~- Anexele gospodreti situate In incinta unei proprieti imobiliare amplasat Intr-o localitate rural sun!: 1) grajdul cu structura din zidrie, cu Invelitoarea din igl
profilat fr astereal, 2) o magazie din scnduri fixate pe lemn rotund i acoperi din azbociment ondulat, 3) o buctrie de var cu structura din paiant cu acoperi din
.~
f-~ azbociment, pereii interiori i exteriori tencuii i spoii cu var, cu tmplrie de lemn la o fereastr i o u cu tblii. Acoperiul este din azbociment ondulat. Buctria are un
corp de iluminat cu incandescen, 2 prize i o chiuvet din font emailat .
j
4) Garajul este din zidrie de bca, cu acoperi din azbociment ondulat, este finisat pe exterior, avnd tencuiala cu strop de ciment, are u metalic vopsit, iar
I'0,,3 acoperiul este din azbociment ondulat.
n tabelul de mai jos prezentm tabelul costurilor de reconstrucie pentru fiecare cldire, de tip anexe gospodreti.
I
i~3 Suprafaa
Corecie
.::-cl Tip subsistem construit Cost / rrp Total cost catalog Corecie distan (1) Cost total corectat
r-~ Nr. er.
(sirrbol) (mp)
rranoper (2)

3
t[o:l
C--''''
1
2
GRAJDZID
SATPSPR
A
42,00
42,00
B
752,80
136,80
C=AxB
31.617,60
5.745,60
D
1,000
1,000
1,0000
1,0000
F-CxDxE
31.617,60
5.745,60
TOTAL GRAJD 42,00 37.363,20 1,000 1,0000 37.363,20
t~2:l 1 MAGLROTUND 20,00 128,70 2.574,00 1,000 1,0000 2.574,00
.c-c::3 2 INVAZBP 20,00 37,80 756,00 1,000 1,0000 756,00

!,,:n TOTAL MAGAZIE 20,00 3.330,00 1,000 1,0000 3.330,00

c___ 2
1 RPAIANTA
INVAZBP
16,00
16,00
402,10
37,80
6.433,60
604,80
1,000
1,000
1,0000
1,0000
6.433,60
604,80

t~ 3
4
ANPAIANTA
8..BUCAT
16,00
1,00
191,30
45,10
3.060,80
45,10
1,000
1,000
1,0000
1,0000
3.060,80
45,10

i:~
.::::q
5 SABUCAT
TOTAL BUCATARIE
1,00
16,00
169,00 169,00
10.313,30
1,000
1,000
1,0000
1,0000
169,00
10.313,30
r~ 1 GARAJBCA 17,00 316,30 5.377,10 1,000 1,0000 5.377,10
ilc-~ 2 INVAZBO 17,00 37,80 642,60 1,000 1,0000 642,60
3 STROP 17,00 114,80 1.951,60 1,000 1,0000 1.951,60
'-=--;;:;;l UMP2 1,00 562,00 562,00 1,000 1,0000 562,00
i~
4
TOTAL GARAJ 17,00 8.533,30 8.533,30
;, '9 COST TOTAL ANEXE GOSPODARESTI 59.539,80
I~,,",,,,
.~
Corectia de distanta(1)-1,OO este pentru distanta de transport de 10 km. Corectia de rranopera(2) este pentru nivelul III de salarizare

!~
IiI~
I~
.::;::mJi

~
h '
pag.S9

S-ar putea să vă placă și