Sunteți pe pagina 1din 144

664

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DE NVMNT, DOMENIILE I
SPECIALIZRILE, PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU NCADRAREA PERSONALULUI
DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM I DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAIONAL DE DEFINITIVARE N NVMNT
2017
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
I CERCETRII TIINIFICE

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

PREGTIRE I INSTRUIRE PRACTIC


665
Aria curricular: TEHNOLOGII,
Discipline tehnologice
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de nvmnt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul Programa -
nvmnt preuniversitar candidailor de a se nscrie i de a participa la concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar i la prob de concurs/
examenul naional de definitivare n nvmnt Disciplina pentru
examenul naional de
Nivel de definitivare n
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Nr. nvmnt universitar de scurt
nvmnt lung nvmnt
principal de ncadrare) domeniul crt. Specializarea durat
preuniversitar durat
1. Tehnologia construciilor de maini x
2. Maini-unelte i scule x
3. Mecanic fin x
4. Maini hidraulice i pneumatice x
5. Utilajul i tehnologia sudrii x
6. Motoare termice x
7. Mecatronic x
8. Utilaje i instalaii de proces x
9. Echipamente de proces x
10. Utilaj tehnologic chimic x
11. Utilaj chimic i petrochimic x
12. Utilaje i instalaii portuare x
13. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentar x
14. Utilaj petrolier x MECANIC
15. Utilaj tehnologic pentru industria uoar x (programa aprobat prin ordinul
1. Mecanic / Mecanic 16. Utilaj chimic x ministrului educaiei, cercetrii,
(Anexa 1 /Anexa 1.1) tineretului i sportului nr. 5620 /
17. Utilaj pentru industria lemnului x
2010)
18. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
2. Mecanic/Metalurgie
19. Utilaj tehnologic petrochimie i de rafinrii x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.)
20. Utilaje i ingineria proceselor chimice x /
3. Mecanic/Mecanic agricol 21. Inginerie chimic (absolveni din profilul Mecano - chimic)* x
nvmnt liceal / 22. Utilaj tehnologic petrolier x
(Anexa 1 / Anexa 1.3)
nvmnt
profesional
1.1 Mecanic 23. Utilaj tehnologic petrolier de schel x MECANIC
4. Mecanic/ Mecanic n 24. Instalaii frigorifice x (SPECIALITATE I
construcii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 25. Roboi industriali x DIDACTICA
26. Utilaj tehnologic x SPECIALITII),
5. Mecanic / Mecanic nave ELEMENTE DE
27. Maini i instalaii miniere x
(Anexa 1 / Anexa 1.5) PEDAGOGIE I
28. Mecanic i inginerie mecanic x PSIHOLOGIE
6. Mecanic / Petrol i gaze 29. Construcii aerospaiale x (programele pentru examenul
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 30. Sisteme de propulsie x naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul
31. Tribologie x ministrului educaiei i cercetrii
32. Maini unelte x tiinifice nr. 5558 / 2015)
33. Aeronave x
34. Ingineria i managementul sistemelor de producie x
35. Ingineria sistemelor de producie x
36. Inginerie economic n domeniul mecanic x
37. Maini i echipamente termice x
38. Maini termice x
39. Tehnologia sudrii x
40. Ingineria sudrii x
41. Tehnologii i echipamente neconvenionale x
42. Productic x
43. Utilaj tehnologic textil i de pielrie x
44. Mecanic aplicat x
45. Utilaje pentru textile i pielrie x

*Specializarea Inginerie chimic din profilul Mecano chimic se asimileaz cu specializarea Utilaje i ingineria proceselor chimice
666
46. Maini i sisteme hidraulice i pneumatice x
47. Maini i echipamente miniere x
48. Inginerie mecanic x
49. Inginerie mecanic (n limbi strine) x
50. Maini i sisteme de producie x
51. Ingineria i managementul fabricrii mainilor i utilajelor x
52. Autovehicule rutiere x
53. Automobile x
54. Aeronave i motoare de aviaie x
55. Utilaj tehnologic minier x
1.1 Mecanic 56. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei i hrtiei x
57. Design industrial x
58. Design industrial product design x
59. Ingineria i managementul calitii x
60. Frigotehnie x
61. Inginerie medical x
62. Managementul i ingineria sistemelor de producie - chimie x
63. Inginerie economic industrial x
64. Inginerie managerial x
65. Ingineria transporturilor x
66. Managementul i ingineria sistemelor de producie x
67. Turnarea metalelor x
68. Prepararea substanelor minerale utile x
69. Exploatri miniere subterane i la zi x
70. Exploatri miniere subterane x
71. Deformri plastice i tratamente termice x
MECANIC
72. Metalurgie extractiv x
73. tiina i ingineria materialelor x (programa aprobat prin
74. Ingineria proceselor siderurgice x ordinul ministrului educaiei,
1. Mecanic / Mecanic cercetrii, tineretului i
75. Prelucrri metalurgice x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 76. Elaborarea fontei i a oelului x sportului nr. 5620 / 2010)
77. Metalurgie turntorie x
2. Mecanic/Metalurgie 78. Turntorie x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 79. Metalurgie neferoas x /
80. Mine x
nvmnt 3. Mecanic/Mecanic agricol 81. tiina materialelor x
1.2. Mecanic /
liceal / (Anexa 1 / Anexa 1.3) 82. Furnale i oeluri x
nvmnt
Metalurgie
83. Furnale i oelrii x MECANIC
profesional 4. Mecanic/ Mecanic n 84. Prelucrri plastice i tratamente termice x (SPECIALITATE I
construcii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 85. Inginerie minier x DIDACTICA
86. Ingineria materialelor x SPECIALITII),
5. Mecanic / Mecanic nave (Anexa 1 87. Ingineria materialelor (n limbi strine) x ELEMENTE DE
/ Anexa 1.5) 88. Ingineria proceselor metalurgice x PEDAGOGIE I
89. Ingineria procesrii materialelor x PSIHOLOGIE
6. Mecanic / Petrol i gaze 90. Exploatri miniere n subteran x (programele pentru examenul
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 91. Exploatri miniere la zi x naional de definitivare n
92. Siderurgie x nvmnt aprobate prin
93. Turntorie de font, oel i metale neferoase x ordinul ministrului educaiei
94. Maini i utilaje de prelucrare la cald x i cercetrii tiinifice nr.
95. Utilaj tehnologic pentru prelucrri la cald x 5558 / 2015)
96. Utilaje pentru prelucrri la cald x
97. Ingineria i managementul procesrii materialelor x
98. Tractoare x
99. Mecanic agricol x
100. Maini i instalaii agricole x
101. Construcii de maini agricole x
102. Maini i instalaii pentru prelucrarea produselor agricole x
103. Maini i instalaii pentru agricultur i industria alimentar x
1.3. Mecanic /
104. Utilaj tehnologic pentru pstrarea i prelucrarea produselor de origine vegetal i zootehnic x
Mecanic agricol
105. Utilaj tehnologic pentru pstrarea i prelucrarea produselor vegetale i zootehnice x
106. Utilaje pentru prelucrarea i pstrarea produselor agro-alimentare x
107. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
108. Ingineria sistemelor biotehnice i ecologice x
109. Blindate, automobile i tractoare x
110. Automobile i tractoare x
111. Topografie minier x
112. Inginerie tehnologic i mecanizare n construcii x
113. Maini i utilaje pentru construcii x
114. Utilaje pentru construcii x
1.4. Mecanic /
115. Topografie x
Mecanic n
116. Utilaje pentru industria materialelor de construcii x
construcii
117. Ingineria i managementul resurselor tehnologice n construcii x
118. Material rulant x
119. Material rulant de cale ferat x
120. Utilaj tehnologic pentru construcii x
667
121. Mecanic nave x
122. Nave i instalaii de bord x
123. Mecanica aeronave i motoare x
1. Mecanic / Mecanic 124. Nave - Construcii corp nave x MECANIC
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 1.5. Mecanic / 125. Echipamente navale x
Mecanic nave 126. Instalaii navale de bord x
(programa aprobat prin ordinul ministrului
2. Mecanic/Metalurgie educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
127. Nave i inginerie oceanic x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 128. Nave x nr. 5620 / 2010)
Construcii navale
3. Mecanic/Mecanic agricol
129.
130. Instalaii i echipamente navale
x
x
/
nvmnt liceal / (Anexa 1 / Anexa 1.3)
131. Utilaj petrolier de foraj extracie x MECANIC
nvmnt profesional
132. Utilaj pentru transportul i depozitarea produselor petroliere x (SPECIALITATE I DIDACTICA
4. Mecanic/ Mecanic n
construcii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 133. Utilaje pentru transportul i depozitarea hidrocarburilor x SPECIALITII), ELEMENTE
134. Inginerie de petrol i gaze x DE PEDAGOGIE I
5. Mecanic / Mecanic nave 135. Forajul sondelor i exploatarea x PSIHOLOGIE
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1.6. Mecanic / Petrol i 136. Zcminte de petrol i gaze x (programele pentru examenul naional de
gaze 137. Forajul sondelor i exploatarea zcmintelor de petrol i gaze x definitivare n nvmnt aprobate prin
6. Mecanic / Petrol i gaze 138. Maini i utilaje pentru schel x ordinul ministrului educaiei i cercetrii
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 139. Maini i utilaje petroliere pentru schel x tiinifice nr. 5558 / 2015)
140. Utilaje petroliere i petrochimice x
141. Exploatarea utilajelor petroliere i petrochimice x
142. Transportul, depozitarea i distribuia hidrocarburilor x
143. Maini electrice x
144. Aparate electrice x
145. Acionri electrice x
146. Instalaii electrice, tehnologii electromagnetice x
147. Electrotehnic x ELECTROTEHNIC,
148. Instalaii electrice i speciale de aviaie x ELECTROMECANIC
149. Construcii electrotehnice x (programa aprobat prin ordinul ministrului
150. Electrotehnic general x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
1. Electrotehnic, 151. Electrotehnic general (n limbi strine) x
nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / 152. Instalaii i echipamente navale x
Electrotehnic 153. Metrologie i sisteme de msurare x /
nvmnt liceal / (Anexa 2 / Anexa 2.1) 2.1. Electrotehnic, 154. Inginerie electric i calculatoare x ELECTROTEHNIC,
nvmnt profesional Electromecanic / 155. Inginerie electric i calculatoare (n limbi strine) x ELECTROMECANIC
2. Electrotehnic, Electrotehnic 156. Echipamente i instalaii de bord x (SPECIALITATE I DIDACTICA
Electromecanic / 157. Inginerie economic n domeniul electric x SPECIALITII), ELEMENTE
Electromecanic Inginerie matematic
158. x DE PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 159. Instalaii electrice x PSIHOLOGIE
160. Maini i aparate electrice x (programele pentru examenul naional de
161. Reele electrice x definitivare n nvmnt aprobate prin
162. Tehnologie electromagnetic x ordinul ministrului educaiei i cercetrii
163. Echipamente i instalaii de aviaie x tiinifice nr. 5558 / 2015)
164. Electrotehnologii x
165. Metrologie n industria electric x
166. Inginerie economic n energetic i electrotehnic x
167. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
168. Electromecanic x
169. Electromecanic (n limbi strine) x
170. Electromecanic petrol i gaze x
171. Electromecanic minier x
172. Ingineria sistemelor electromecanice x
ELECTROTEHNIC,
173. Traciune electric x ELECTROMECANIC
2.2. Electrotehnic, (programa aprobat prin ordinul ministrului
174. Electromecanic aparate de msur i automatizri x
Electromecanic / educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
175. Electromecanic tehnologic x
1. Electrotehnic, Electromecanic
176. Electromecanic petrolier x nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / 177. Electromecanic naval x
Electrotehnic /
178. Mecatronic x
nvmnt liceal / (Anexa 2 / Anexa 2.1) ELECTROTEHNIC,
179. Roboi industriali x
nvmnt profesional ELECTROMECANIC
180. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
2. Electrotehnic, (SPECIALITATE I DIDACTICA
Electromecanic / 181. Sisteme electromecanice avansate** x
182. Electroenergetic x SPECIALITII), ELEMENTE
Electromecanic
183. Termoenergetic x DE PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa 2.2)
184. Hidroenergetic x PSIHOLOGIE
3. Energetic / 185. Centrale termoelectrice x (programele pentru examenul naional de
Electroenergetic, 186. Centrale hidroelectrice x definitivare n nvmnt aprobate prin
Termoenergetic, 187. Centrale nuclearoelectrice x ordinul ministrului educaiei i cercetrii
Hidroenergetic tiinifice nr. 5558 / 2015)
188. Energetic industrial x
189. Energetic x
190. Informatizarea i conducerea proceselor energetice x
191. Energetic nuclear x
668
192. Maini electrice x
193. Aparate electrice x
194. Acionri electrice x
195. Instalaii electrice, tehnologii electromagnetice x
196. Electrotehnic x
197. Instalaii electrice i speciale de aviaie x
198. Construcii electrotehnice x
199. Electrotehnic general x
200. Electrotehnic general (n limbi strine) x
201. Instalaii i echipamente navale x
202. Metrologie i sisteme de msurare x
2.1. Electrotehnic, 203. Inginerie electric i calculatoare x
Electromecanic / 204. Inginerie electric i calculatoare (n limbi strine) x
Electrotehnic 205. Echipamente i instalaii de bord x
206. Inginerie economic n domeniul electric x
207. Inginerie matematic x
208. Instalaii electrice x
209. Maini i aparate electrice x
210. Reele electrice x ENERGETIC
211. Tehnologie electromagnetic x (programa aprobat prin ordinul
212. Echipamente i instalaii de aviaie x ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 /
213. Electrotehnologii x
2010)
214. Metrologie n industria electric x
215. Inginerie economic n energetic i electrotehnic x
Energetic/ 216. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
/
Electroenergetic, ENERGETIC
nvmnt liceal / 217. Electromecanic x (SPECIALITATE I
nvmnt profesional Termoenergetic,
218. Electromecanic (n limbi strine) x DIDACTICA
Hidroenergetic SPECIALITII),
(Anexa 3) 219. Electromecanic petrol i gaze x
ELEMENTE DE
220. Electromecanic minier x
PEDAGOGIE I
221. Ingineria sistemelor electromecanice x PSIHOLOGIE
222. Traciune electric x (programele pentru examenul
2.2. Electrotehnic, naional de definitivare n
223. Electromecanic aparate de msur i automatizri x
Electromecanic / nvmnt aprobate prin ordinul
224. Electromecanic tehnologic x ministrului educaiei i cercetrii
Electromecanic
225. Electromecanic petrolier x tiinifice nr. 5558 / 2015)
226. Electromecanic naval x
227. Mecatronic x
228. Roboi industriali x
229. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
230. Sisteme electromecanice avansate** x
231. Electroenergetic x
232. Termoenergetic x
233. Hidroenergetic x
234. Centrale termoelectrice x
235. Centrale hidroelectrice x
3. Energetic /
236. Centrale nuclearoelectrice x
Electroenergetic,
237. Energetic industrial x
Termoenergetic,
238. Energetic x
Hidroenergetic
239. Reele electrice x
240. Informatizarea i conducerea proceselor energetice x
241. Energetic nuclear x
242. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
243. Inginerie economic n energetic i electrotehnic x
669
244. Electronic x
245. Automatizri i calculatoare x
246. Automatic i informatic industrial x
247. Sisteme cu microprocesoare x
248. Electronic aplicat x ELECTRONIC,
249. Microelectronic x AUTOMATIZRI,
250. Automatic x TELECOMUNICAII
1. Electronic i 251. Electronic i informatic industrial x (programa aprobat prin ordinul
automatizri / 252. Radiotehnic x
ministrului educaiei, cercetrii,
Electronic i 253. Echipamente i sisteme electronice militare x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
automatizri 4.1. Electronic i /
254. Microtehnologii x ELECTRONIC,
(Anexa 4 / Anexa 4.1) automatizri /
255. Automatic i informatic aplicat x AUTOMATIZRI,
Electronic i
256. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x TELECOMUNICAII
2. Electronic i Automatizri (SPECIALITATE I DIDACTICA
automatizri/ 257. Radioelectronic (militar) x
SPECIALITII), ELEMENTE
Telecomunicaii 258. Radioelectronic de radiolocaie (militar) x
DE PEDAGOGIE I
(Anexa 4 / Anexa 4.2) 259. Automatizri x PSIHOLOGIE
260. Automatic i informatic economic x (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
261. Automatizri industriale i conducerea roboilor x ordinul ministrului educaiei i cercetrii
nvmnt liceal /
262. Roboi industriali x tiinifice nr. 5558 / 2015)
nvmnt profesional
263. Calculatoare x
264. Automatic i calculatoare x
265. Componeni i dispozitive electronice x
266. Inginerie economic n domeniul electric x
267. Telecomunicaii x ELECTRONIC,
268. Electronic i telecomunicaii x AUTOMATIZRI,
269. Electronic i telecomunicaii (n limbi strine) x TELECOMUNICAII
1. Electronic i 270. Comunicaii x (programa aprobat prin ordinul
automatizri / 271. Comunicaii (n limbi strine) x ministrului educaiei, cercetrii,
Electronic i 272. Telecomenzi i electronic n transporturi x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
automatizri /
4.2. Electronic i 273. Telefonie - telegrafie x ELECTRONIC,
(Anexa 4 / Anexa 4.1)
automatizri/ 274. Transmisiuni (militar) x AUTOMATIZRI,
Telecomunicaii 275. Telecomenzi feroviare x TELECOMUNICAII
2. Electronic i (SPECIALITATE I DIDACTICA
automatizri/ SPECIALITII), ELEMENTE
Telecomunicaii DE PEDAGOGIE I
(Anexa 4 / Anexa 4.2) PSIHOLOGIE
276. Componeni i dispozitive electronice x (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
670
277. Filatur x
278. estorie x FILATUR ESTORIE
279. Filatur - estorie x FINISAJ TEXTIL
280. Finisaj textil x (programa aprobat prin ordinul ministrului
281. Finisare chimic textil x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
282. Tehnologia chimic a produselor textile, pielii i nlocuitorilor x 5620 / 2010)
Textile/ Filatur /
nvmnt liceal / 5.1. Textile/ Filatur 283. Tehnologia firelor i esturilor x
i estorie, finisaj FILATUR ESTORIE FINISAJ
nvmnt profesional i estorie, finisaj 284. Tehnologie chimic textil x
textil (Anexa 5/ TEXTIL
textil 285. Tehnologii textile x
(SPECIALITATE I DIDACTICA
Anexa 5.1.)
286. Utilaj tehnologic textil i de pielrie x SPECIALITII), ELEMENTE DE
287. Tehnologia mecanic a filrii i eserii x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
288. Inginerie economic n industria de textile-pielrie x (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
289. Inginerie economic industrial x ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
290. Ingineria sistemelor de producie x 5558 / 2015)
291. Ingineria prelucrrii materialelor polimerice, textile i compozite x
292. Confecii textile x
293. Tricotaje x CONFECII TEXTILE TRICOTAJE-
294. Finisaj textil x FINISAJ TEXTIL
295. Finisare chimic textil x (programa aprobat prin ordinul ministrului
296. Finisaj textil, confecii textile, tricotaje x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
297. Ingineria confeciilor textile x 5620 / 2010)
298. Tehnologia chimic a produselor textile, pielii i nlocuitorilor x
Textile/ Tricotaje 299. Tehnologia tricoturilor i confeciilor x /
i confecii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje 300. Tehnologia tricotajelor i confeciilor x
finisaj textil i confecii textile, 301. Tricotaje Confecii x
(Anexa 5 / finisaj textil 302. Tricotaje Confecii textile x CONFECII TEXTILE TRICOTAJE-
Anexa 5.2.) 303. Tehnologia confeciilor din esturi i tricoturi x FINISAJ TEXTIL
304. Tricotaje, confecii textile x (SPECIALITATE I DIDACTICA
305. Tehnologie chimic textil x SPECIALITII), ELEMENTE DE
306. Utilaj tehnologic textil i de pielrie x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
nvmnt liceal / (programele pentru examenul naional de
307. Inginerie economic n industria de textile-pielrie x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
nvmnt profesional
308. Inginerie economic industrial x ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
309. Ingineria sistemelor de producie x 5558 / 2015)
310. Ingineria prelucrrii materialelor polimerice, textile i compozite x
311. Prelucrarea produselor din piele i nlocuitori x CONFECII PIELE
312. Confecionarea produselor din piele i nlocuitori x (programa aprobat prin ordinul ministrului
313. Confecii din piele i nlocuitori x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
314. Tehnologia confeciilor din piele i nlocuitori x 5620 / 2010)
315. Tehnologia pieilor, blnurilor i nlocuitorilor de piele x
Pielrie / /
316. Tehnologia chimic a produselor textile, pielii i nlocuitorilor x
Confecii piele 5.3. Pielrie / CONFECII PIELE
317. Tehnologie chimic i confecii din piele x
(Anexa 5 / Confecii piele (SPECIALITATE I DIDACTICA
318. Tehnologia chimic a produselor din piele i nlocuitori x
Anexa 5.3.) SPECIALITII), ELEMENTE DE
319. Tehnologia chimic a pieilor, blnurilor i nlocuitorilor x
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
320. Utilaj tehnologic textil i de pielrie x (programele pentru examenul naional de
321. Tehnologia tricoturilor i confeciilor x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
322. Inginerie economic industrial x ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
323. Inginerie economic n industria de textile-pielrie x 5558 / 2015)

324. Construcii ci ferate drumuri i poduri x


325. Geodezie x
326. Construcii civile, industriale i agricole x CONSTRUCII
327. Construcii hidrotehnice x (programa aprobat prin ordinul ministrului
328. Inginerie matematic x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
329. Cadastru x 5620 / 2010)
Construcii i 330. Topografie minier x /
nvmnt liceal / lucrri publice/ 6.1. Construcii i Inginerie urban, construcia i gestiunea localitilor
331. x CONSTRUCII
nvmnt profesional Construcii lucrri publice/ Construcii miniere
332. x (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcii 333. Inginerie civil x SPECIALITII), ELEMENTE DE
Anexa 6.1) Inginerie civil (n limbi strine)
334. x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
335. mbuntiri funciare i dezvoltare rural x (programele pentru examenul naional de
336. Organizarea i economia construciilor x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
337. Drumuri i poduri x
5558 / 2015)
338. mbuntiri funciare x
339. Tehnica edilitar x
671
340. Tehnologia construciilor x CONSTRUCII
341. Ci ferate, drumuri i poduri x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
342. Construcii i fortificaii x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010 )
Construcii i 343. Inginerie urban i dezvoltare regional x
/
lucrri publice/ 6.1. Construcii i 344. Ingineria i managementul lucrrilor de construcii x
CONSTRUCII
Construcii lucrri publice/ 345. Inginerie economic n construcii x
(SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcii 346. Topogeodezie i automatizarea asigurrii topogeodezice x
347. Hidrotehnic agricol x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
Anexa 6.1)
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
nvmnt (programele pentru examenul naional de definitivare n
348. Inginerie sanitar i protecia mediului x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
liceal /
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
nvmnt
349. Instalaii pentru construcii x INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
profesional
350. Instalaii i echipamente pentru protecia atmosferei x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010 )
/
Construcii i lucrri publice/ 6.2. Construcii i lucrri
INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
Instalaii pentru construcii publice / (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 6 / Anexa 6.2) Instalaii pentru construcii 351. Instalaii pentru construcii - pompieri x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
352. Chimie industrial inginerie chimic x
353. Tehnologia prelucrrii petrolului i petrochimie x
354. Tehnologia substanelor organice x
355. Tehnologia compuilor macromoleculari x
356. Petrochimie x
357. Petrochimie i carbochimie x
358. Chimie alimentar x
359. Tehnologie chimic anorganic x
360. tiina i ingineria materialelor oxidice x CHIMIE INDUSTRIAL
361. Inginerie chimic x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
362. Inginerie chimic (n limbi strine) x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010 )
363. Tehnologie chimic x
364. Tehnologia substanelor anorganice x
nvmnt /
365. Ingineria prelucrrii produselor naturale x
liceal / Chimie industrial
366. Inginerie biochimic x
nvmnt (Anexa 7) 7. Chimie industrial
profesional
367. Tehnologia materialelor de construcii x CHIMIE INDUSTRIAL
368. Tehnologia silicailor i a compuilor oxidici x (SPECIALITATE I DIDACTICA
369. Tehnologie chimic organic x SPECIALITII), ELEMENTE DE
370. Utilaje i ingineria proceselor chimice x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
371. Prelucrarea petrolului, petrochimie i carbochimie x (programele pentru examenul naional de definitivare n
372. Tehnologia celulozei, hrtiei i fibrelor artificiale x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
373. Ingineria i chimia substanelor organice x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
374. Ingineria i chimia substanelor anorganice x
375. Ingineria i chimia compuilor macromoleculari x
376. Tehnologii carbochimice x
377. Ingineria i tehnologia fabricaiei hrtiei x
378. Inginerie economic n industria chimic i de materiale x
379. Informatica sistemelor chimice x
380. Tehnologia celulozei, hrtiei, poligrafie i fibre x
381. Tehnologia i chimizarea petrolului i gazelor x
672
382. Protecia mediului x
383. Ecologie x
384. Ecologie i protecia mediului x
385. Biologie x
386. Biologie - Agricultur x
387. Biologie - tiine agricole x
388. Biologie Chimie x
389. Chimie Biologie x
390. Biologie Geografie x
391. Geografie - Biologie x
392. Biologie - Ecologie x
393. Geografie tiina mediului x
394. Ingineria mediului x
395. Amenajri pentru protecia apei i solului x
396. Ingineria mediului agricol x
397. Ingineria mediului n energetic x
398. Ingineria mediului n minerit i metalurgie x
399. Ingineria i protecia mediului x
400. Ingineria i protecia mediului n industrie x
401. tiina mediului x
402. Tehnologia substanelor anorganice x
403. Tehnologie chimic anorganic x
404. Tehnologie chimic organic x
405. Protecia i valorificarea resurselor biologice** x
406. Resurse biologice i productivitatea lor** x PROTECIA
407. Managementul mediului** x MEDIULUI
408. Tehnologia substanelor organice x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
409. Tehnologia compuilor macromoleculari x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
410. Tehnologia silicailor i a compuilor oxidici x
nvmnt
411. Inginerie biochimic x /
liceal /
Protecia mediului 412. Inginerie sanitar i protecia mediului x
nvmnt 8. Protecia mediului
(Anexa 8) 413. Biologie Geologie x PROTECIA
profesional
414. Geologie - Biologie x MEDIULUI
415. Tehnologia i biotehnologia proteciei mediului x (SPECIALITATE I DIDACTICA
416. Tehnologii i biotehnologii n protecia mediului x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
417. Ingineria sistemelor biotehnice i ecologice x I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
418. Ingineria proteciei mediului n industria chimic i petrochimic x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
419. Ingineria proteciei mediului n industria chimic i petrochimie x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
420. Ingineria i protecia mediului n industria chimic i petrochimie x
421. Ingineria i chimia substanelor anorganice x
422. Ingineria i chimia compuilor macromoleculari x
423. Ingineria i chimia substanelor organice x
424. Ingineria i protecia mediului n agricultur x
425. Ingineria mediului n spaiul funciar x
426. Fizica mediului x
427. Fizica mediului ambiant x
428. tiina i ingineria materialelor oxidice x
429. Tehnologia celulozei, hrtiei i fibrelor artificiale x
430. Chimia mediului x
431. Geografia mediului x
432. Cercetarea mediului nconjurtor x
433. Ingineria mediului n minerit x
434. Ingineria proteciei i depolurii mediului x
435. Ingineria mediului industrial x
436. Gestionarea prelucrarea i valorificarea deeurilor x
437. Chimie x
438. Chimie (n limbi strine) x
439. Biochimie x
440. Biochimie tehnologic x
441. Chimie - Fizic x
673
442. Fizic Chimie x
443. Fizic x
444. Fizic (n limbi strine) x
445. Fizic tehnologic x
446. Geografie x
447. Biofizic x
PROTECIA
448. Hidrotehnic agricol x
MEDIULUI
449. Geologie x
450. Geologie Geografie x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
451. Geologie minier x
nvmnt 452. Geologie petrolier x
453. Geologie tehnic x /
liceal /
Protecia mediului 454. Geochimie x
nvmnt 8. Protecia mediului
(Anexa 8) 455. Geofizic x PROTECIA
profesional
456. Inginerie geologic i geofizic x MEDIULUI
457. Inginer geolog - geofizician x (SPECIALITATE I DIDACTICA
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
458. Protecia mediului n contextul legislaiei europene** x
I PSIHOLOGIE
459. Tehnologia prelucrrii petrolului i petrochimie x (programele pentru examenul naional de definitivare n
460. Utilaje i ingineria proceselor chimice x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
461. Inginerie chimic x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
462. Inginerie chimic (n limbi strine) x
463. Tehnologia celulozei, hrtiei, poligrafie i fibre x
464. Protecia mediului n industrie** x
465. Poluare i protecia mediului** x
466. Dezvoltare durabil i protecia biodiversitii** x
674
467. Analiza i controlul produselor agroalimentare x
468. Chimie alimentar x
469. Controlul i expertiza produselor alimentare x
470. Extracte i aditivi agroalimentari x
471. Extracte i aditivi naturali alimentari x
472. Industrii alimentare x
473. Industrii fermentative, conserve i lapte x
474. Ingineria produselor alimentare x
475. Inspecie i legislaie fitosanitar i zoo-veterinar x
476. Pescuit oceanic x INDUSTRIE
477. Pescuit i acvacultur x ALIMENTAR
478. Pescuit, acvacultur i industrializarea petelui x (programa aprobat prin ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620
479. Piscicultur x
nvmnt / 2010)
480. Tehnic piscicol x
liceal / Industrie 481. Tehnologia compuilor macromoleculari x /
9. Industrie
nvmnt alimentar 482. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x INDUSTRIE
alimentar ALIMENTAR
profesional (Anexa 9) 483. Tehnologia produselor alimentare x
(SPECIALITATE I DIDACTICA
484. Tehnologia i chimia produselor alimentare x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
485. Tehnologia i controlul calitii produselor alimentare x
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
486. Tehnologia i valorificarea produselor agricole x (programele pentru examenul naional de definitivare
487. Tehnologie i control n alimentaie public i turism x n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
488. Tehnologie i control n alimentaie public i turism** x educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
489. Tehnologii alimentare x
490. Biotehnologie aplicat x
491. Managementul calitii produselor agroalimentare** x
492. Tehnologia i controlul produselor alimentare x
Realizarea produselor alimentare n corelare cu protecia consumatorului i a
493. x
mediului**
494. Realizarea produselor alimentare n corelare cu protecia consumatorului** x
495. Sisteme integrate de procesare i aditivare agroalimentar** x
496. Horticultur x
497. Agromontanologie x
498. Pedologie - Agrochimie x AGRICULTUR HORTICULTUR
499. Inginerie genetic n agricultur x (programa aprobat prin ordinul ministrului
500. Biologie - Agricultur x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620
501. Montanologie x / 2010)
502. Tehnologia i valorificarea produselor agricole x
Agricultur, 503. Agronomie x /
10. Agricultur,
Horticultur 504. Agricultur Inginerie managerial x
Horticultur
(Anexa 10) 505. tiinele solului x AGRICULTUR HORTICULTUR
506. Inginerie economic n agricultur x (SPECIALITATE I DIDACTICA
507. Managementul dezvoltrii rurale i inginerie economic n agricultur x SPECIALITII), ELEMENTE DE
nvmnt 508. Inginerie managerial x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare
liceal / 509. Peisagistic x n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
nvmnt 510. Biotehnologii agricole x educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
profesional 511. Biologie - tiine agricole x
512. Agricultur durabil** x
513. Veterinar x VETERINAR
514. Medicin veterinar x (programa aprobat prin ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620
/ 2010)
/
Veterinar VETERINAR
11. Veterinar
(Anexa 11) (SPECIALITATE I DIDACTICA
515. Biotehnologii medical-veterinare x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare
n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
675
516. Zootehnie x ZOOTEHNIE
517. Tehnic piscicol x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
518. Inspecie i legislaie fitosanitar i zoo-veterinar x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
519. Pescuit, acvacultur i industrializarea petelui x /
Zootehnie 520. Pescuit i acvacultur x ZOOTEHNIE
12. Zootehnie
(Anexa 12) 521. Biotehnologii agricole x (SPECIALITATE I DIDACTICA
522. Biotehnologii ( n agricultur) x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
523. Biotehnologii n zootehnie x I PSIHOLOGIE
524. Piscicultur x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
525. Pescuit oceanic x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

526. Silvicultur x SILVICULTUR


527. Exploatri forestiere x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
528. Exploatarea pdurilor i transporturi forestiere x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
nvmnt /
liceal / SILVICULTUR
Silvicultur
nvmnt 13. Silvicultur
(Anexa 13) (SPECIALITATE I DIDACTICA
profesional
529. Silvicultur i exploatri forestiere x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
530. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
531. tiina i tehnologia lemnului x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
532. Mobil i produse finite din lemn x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
533. Proiectarea mobilei i a produselor finite din lemn x
534. Prelucrarea lemnului x /
Prelucrarea
14. Prelucrarea 535. Industrializarea lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului
lemnului 536. Tehnologia prelucrrii lemnului x (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 14)
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
537. Tehnologii moderne n prelucrarea lemnului** x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
676
538. Finane Contabilitate x
539. Finane i bnci x
540. Contabilitate i informatic de gestiune x
541. Gestiune, contabilitate i control financiar x
542. Management x
543. Management** x
544. Economia industriilor, construciilor i transporturilor x
545. Economia industriei, construciilor i transporturilor x
546. Administraie public x
547. Relaii economice internaionale x
548. Economia ntreprinderii x
549. Cibernetic i previziune economic x ECONOMIC,
550. Planificare i cibernetic economic x ADMINISTRATIV,
551. Cibernetic economic x POT
552. Cibernetic i informatic economic x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
553. Informatic economic x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
554. Marketing x
nvmnt Economic, administrativ, 555. Comer x
/
15.1. Economic,
liceal / comer i servicii / 556. Inginerie economic x
administrativ, comer
nvmnt Economic, 557. Merceologie x
i servicii / Economic, ECONOMIC,
profesional administrativ, pot 558. Economia comerului, turismului i serviciilor x
administrativ, pot ADMINISTRATIV,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 559. Economie agrar i contabilitate x
560. Economie agroalimentar x POT
561. Economia agroalimentar i a mediului x (SPECIALITATE I DIDACTICA
562. Finane i asigurri x SPECIALITII), ELEMENTE DE
563. Gestiunea afacerilor x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
564. Bnci i burse de valori x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
565. Conducerea unitilor comerciale i de turism x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
566. Contabilitate x
567. Contabilitate i economie agrar x
568. Economia produciei agricole i silvice x
569. Economia produciei alimentare x
570. Economia i gestiunea produciei agroalimentare x
571. Economia turismului x
572. Financiar contabil i administrativ x
573. Finane x
574. Merceologia produselor industriale x
575. Afaceri europene i management de programe** x
576. Management industrial** x
677
577. Finane, bnci, contabilitate x
578. Finanele i contabilitatea unitilor administrativ teritoriale** x
579. Ingineria i gestiunea sistemelor agricole x
580. Ingineria i managementul sistemelor de producie x
581. Inginerie economic n domeniul electric x
582. Inginerie economic n domeniul mecanic x
583. Inginerie economic n industria chimic i de materiale x
584. Inginerie economic n industria de textile-pielrie x
585. Inginerie economic i managementul agroturistic x
586. Inginerie managerial x
587. Management financiar - contabil x
588. Management financiar bancar x ECONOMIC,
589. Management public european** x ADMINISTRATIV,
590. Management n industrie x POT
591. Managementul dezvoltrii i amenajrii rurale x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
592. Managementul firmei x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
593. Managementul sistemelor tehnico economice x
nvmnt Economic, administrativ, 594. Marketing i economia serviciilor x
15.1. Economic, /
liceal / comer i servicii / 595. Turism - Servicii x
administrativ, comer
nvmnt Economic, 596. Turism i Servicii x
i servicii / Economic, ECONOMIC,
profesional administrativ, pot 597. Economia ntreprinderii (n limbi strine) x
administrativ, pot ADMINISTRATIV,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 598. Agricultur Inginerie managerial x
POT
599. Contabilitate i audit financiar n firmele de comer, turism i servicii** x (SPECIALITATE I DIDACTICA
600. Contabilitatea i gestiunea ntreprinderii** x SPECIALITII), ELEMENTE DE
601. Dimensiunea european a managementului organizaiei** x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
602. Fiscalitatea n context comunitar** x (programele pentru examenul naional de definitivare n
603. Strategii i politici economice europene** x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
604. Strategii i politici de management i marketing ale firmei** x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
605. Marketingul serviciilor** x
606. Managementul produciei agroalimentare i economia mediului x
607. Sisteme informaionale pentru afaceri** x
608. Economia industriei, construciilor i transporturilor x
609. Managementul sistemelor calitii** x
610. Administrarea afacerilor** x
611. Turism internaional** x
612. Marketing i management n afaceri** x
613. Sisteme de marketing** x
614. Turism i amenajare turistic** x
615. Executive master of business administration** x
678
616. Inginerie economic n agricultur x
617. Management n economia turismului i comerului internaional x
618. Inginerie economic n energetic i electrotehnic x
619. Inginerie i management agroturistic x
620. Managementul afacerilor x
621. Administrarea afacerilor x
622. Asisten managerial x
623. Management economico financiar (militar) x
624. Managementul organizaiei (militar) x
625. Management social x
626. Management financiar contabil i administrativ x
627. Statistic social-economic x
628. Statistic i previziune economic x
629. Finane, contabilitate, informatic x
630. Finane, contabilitate i informatic x
631. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
632. Inginerie economic n construcii x
633. Inginerie economic n domeniul transporturilor x
634. Inginerie economic industrial x
635. Finane i gestiunea afacerilor x
636. Finane i contabilitate x
637. Gestiunea afacerilor (n limbi strine) x
638. Gestiunea i analiza financiar a ntreprinderilor x
639. Gestiunea financiar a ntreprinderii x
640. Marketing i economia afacerilor x
641. Management Marketing x
642. Management i marketing x
643. Informatic i contabilitate x
644. Expertize contabile i control financiar x ECONOMIC,
645. Economie general x ADMINISTRATIV,
646. Economie i administrarea afacerilor ntreprinderii x POT
647. Economia mediului x
648. Economie i sociologie rural x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
649. tiine economice x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
650. Politici economice x
nvmnt Economic, administrativ, 651. Tranzacii internaionale x /
15.1. Economic,
liceal / comer i servicii / 652. Relaii comerciale i financiar-bancare interne i internaionale x
administrativ, comer
nvmnt Economic,
i servicii / Economic,
653. Relaii comerciale i financiar-bancare x
administrativ, pot 654. Comer exterior x ECONOMIC,
profesional administrativ, pot
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 655. Managementul afacerilor economice x ADMINISTRATIV,
656. Management i marketing n afaceri economice x POT
657. Marketing i comer exterior x (SPECIALITATE I DIDACTICA
658. Management i turism x SPECIALITII), ELEMENTE DE
659. Management - Turism x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
660. Economia turismului intern i internaional x (programele pentru examenul naional de definitivare n
661. Economia industriei x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
662. Relaii internaionale i studii europene x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
663. Managementul instituiilor europene x
664. Management turistic i comercial x
665. Management turistic, hotelier i comercial x
666. Management turistic i hotelier x
667. Management n industrie, construcii i transporturi x
668. Management n comer i turism x
669. Audit i control de gestiune x
670. Managementul dezvoltrii rurale i inginerie economic n agricultur x
671. Management economic** x
672. Finane - Credit x
673. Managementul ntreprinderii x
674. Management industrial x
675. tiine administrative** x
676. Merceologie i managementul calitii x
677. Economia agroalimentar x
678. Ingineria sistemelor de producie x
679. Economie i gestiune financiar bancar** x
680. Economia serviciilor de alimentaie public i turism x
681. Economia i dreptul afacerilor x
682. Economie mondial x
683. Management n construcii, transporturi i telecomunicaii x
684. Studii comerciale i financiar-bancare x
685. Managementul i ingineria sistemelor de producie - chimie x
686. Economia industriei, construciei i transporturilor x
687. Economie matematic x
688. Economie - Pedagogie x
689. Management n administraie i servicii publice** x
690. Managementul produciei alimentare i economia mediului x
679
691. Marketing x
692. Comer x COMER
693. Merceologie x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
694. Economia comerului, turismului i serviciilor x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
695. Relaii economice internaionale x
15.2. Economic,
696. Management x
nvmnt administrativ, /
15.2. Economic, 697. Management** x
liceal / comer i
administrativ, comer 698. Gestiunea afacerilor x
nvmnt servicii / Comer
i servicii / Comer i 699. Management - Marketing x COMER
profesional i servicii 700. Management - Turism x
(Anexa 15 / Anexa 15.2.)
servicii (SPECIALITATE I DIDACTICA
701. Management financiar - contabil x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
702. Management financiar contabil i administrativ x
703. Management financiar bancar x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
704. Management turistic i comercial x
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
705. Management turistic, hotelier i comercial x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
706. Managementul firmei x
707. Merceologie i managementul calitii x
708. Relaii comerciale i financiar - bancare interne i internaionale x
709. Management i marketing x
710. Comer exterior x
711. Marketing i comer exterior x
712. Relaii comerciale i financiar-bancare x
713. Managementul comerului i turismului x
714. Management n economia turismului i comerului internaional x
715. Tranzacii internaionale x
716. Managementul afacerilor x
717. Managementul afacerilor economice x
718. Management i marketing n afaceri economice x COMER
719. Management economico financiar (militar) x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
720. Managementul organizaiei (militar) x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
721. Gestiunea afacerilor (n limbi strine) x
15.2. Economic,
722. Administrarea afacerilor x
administrativ, /
15.2. Economic, 723. Marketing i economia afacerilor x
comer i Management i turism
administrativ, comer 724. x
servicii / Comer Management n comer i turism
i servicii / Comer i 725. x COMER
i servicii 726. Management economic** x
(Anexa 15 / Anexa 15.2.)
servicii (SPECIALITATE I DIDACTICA
727. Management n administraie i servicii publice** x
728. Marketing i economia serviciilor x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
nvmnt 729. Managementul ntreprinderii x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
liceal / (programele pentru examenul naional de definitivare n
730. Studii comerciale i financiar-bancare x
nvmnt nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
731. Dimensiunea european a managementului organizaiei** x
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
profesional 732. Contabilitate i audit financiar n firmele de comer, turism i servicii** x
733. Strategii i politici de management i marketing ale firmei** x
734. Marketingul serviciilor** x
735. Merceologia produselor industriale x
736. Management n industrie x
737. Economia produciei agricole i silvice x
738. Managementul sistemelor calitii** x
739. Administrarea afacerilor** x
740. Marketing i management n afaceri** x
741. Sisteme de marketing** x
742. Executive master of business administration** x
743. Drept x DREPT
744. tiine juridice i administrative x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
745. tiine juridice x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
746. Drept comunitar x
747. Economia i dreptul afacerilor x /
Economic, administrativ, 15.3. Economic,
DREPT
comer i servicii / Drept administrativ, comer i
(SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) servicii / Drept
SPECIALITII), ELEMENTE DE
748. Drept i relaii internaionale x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
680
749. Analiza i controlul produselor agroalimentare x
750. Chimie alimentar x
751. Controlul i expertiza produselor alimentare x
752. Economia serviciilor de alimentaie public i turism x
753. Economia i gestiunea produciei agroalimentare x
754. Economia agroalimentar x
755. Economie agroalimentar x
756. Economia agroalimentar i a mediului x
757. Economia produciei alimentare x
758. Extracte i aditivi agroalimentari x
759. Extracte i aditivi naturali alimentari x
760. Industrii alimentare x
761. Industrii fermentative, conserve i lapte x ALIMENTAIE PUBLIC
762. Ingineria produselor alimentare x
763. Inginerie i management agroturistic x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
764. Inginerie i management n alimentaie public i agroturism x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
765. Inginerie i management n alimentaie public i turism x
nvmnt 766. Inspecie i legislaie fitosanitar i zoo-veterinar x /
liceal / Alimentaie public i 16.1. Alimentaie public 767. Pescuit oceanic x
nvmnt turism / Alimentaie public i turism / Alimentaie 768. Pescuit i acvacultur x
profesional (Anexa 16 / Anexa 16.1.) public 769. Pescuit, acvacultur i industrializarea petelui x ALIMENTAIE PUBLIC
770. Piscicultur x (SPECIALITATE I DIDACTICA
771. Tehnic piscicol x SPECIALITII), ELEMENTE DE
772. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
773. Tehnologia produselor alimentare x (programele pentru examenul naional de definitivare n
774. Tehnologia i chimia produselor alimentare x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
775. Tehnologia i controlul calitii produselor alimentare x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
776. Tehnologia i valorificarea produselor agricole x
777. Tehnologie i control n alimentaie public i turism x
778. Tehnologie i control n alimentaie public i turism** x
779. Tehnologii alimentare x
780. Biotehnologii industriale x
781. Managementul calitii produselor agroalimentare** x
Management performant n alimentaie public, agroturism i protecia
782. x
consumatorului**
783. Tehnologia i controlul produselor alimentare x
784. Realizarea produselor alimentare n corelare cu protecia consumatorului** x
Realizarea produselor alimentare n corelare cu protecia consumatorului i a
785. x
mediului**
681
786. Turism i servicii x
787. Marketing x
788. Management x
789. Management** x
790. Economia serviciilor de alimentaie public i turism x
791. Economia comerului, turismului i serviciilor x
792. Gestiunea afacerilor x
793. Management financiar - contabil x
794. Management turistic i hotelier x
795. Managementul comerului i turismului x
796. Turism - Servicii x
797. Management n economia turismului i comerului internaional x
798. Management turistic i comercial x
799. Management turistic, hotelier i comercial x
800. Inginerie i management n alimentaie public i turism x
801. Inginerie i management n alimentaie public i agroturism x
802. Managementul afacerilor n industria hotelier x
803. Management i turism x
804. Management Turism x
805. Management i marketing x
806. Management Marketing x TURISM I SERVICII
807. Marketing i economia serviciilor x (programa aprobat prin ordinul ministrului
808. Inginerie i management agroturistic x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
809. Inginerie economic i managementul agroturistic x 5620 / 2010)
810. Managementul afacerilor x
811. Gestiunea afacerilor (n limbi strine) x
nvmnt /
liceal / Alimentaie public 16.2. Alimentaie 812. Management financiar contabil i administrativ x
nvmnt i turism / Turism public i turism / 813. Marketing i economia afacerilor x
profesional (Anexa 16 / Anexa 16.2.) Turism 814. Managementul afacerilor economice x TURISM I SERVICII
815. Management i marketing n afaceri economice x (SPECIALITATE I DIDACTICA
816. Marketing i comer exterior x SPECIALITII), ELEMENTE DE
817. Turism x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
818. Economia turismului x (programele pentru examenul naional de
819. Economia turismului intern i internaional x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
820. Management n comer i turism x ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
821. Geografia turismului x 5558 / 2015)
822. Management economic** x
823. Managementul ntreprinderii x
824. Dezvoltare i promovare turistic** x
825. Economia serviciilor de alimentaie public i turism x
826. Tehnologie i control n alimentaie public i turism x
827. Tehnologie i control n alimentaie public i turism** x
828. Inginerie i management n alimentaie public i turism x
829. Inginerie i management n alimentaie public i agroturism x
830. Managementul firmei x
831. Organizarea i amenajarea spaiului turistic** x
832. Management performant n alimentaie public, agroturism i protecia consumatorului** x
833. Geografia turismului, turism i integrare regional** x
834. Managementul sistemelor calitii** x
835. Turism internaional** x
836. Administrarea afacerilor** x
837. Sisteme de marketing** x
838. Marketing i management n afaceri** x

839. Turism i amenajare turistic** x


840. Ingineria autovehiculelor x TRANSPORTURI
841. Ingineria sistemelor de circulaie rutier x RUTIERE
842. Tehnica transporturilor x
(programa aprobat prin ordinul ministrului
843. Automobile x
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
844. Automobile i tractoare x
nvmnt 5620 / 2010)
845. Blindate, automobile i tractoare x
liceal / Transporturi / 846. Ingineria sistemelor de circulaie x /
17.1 Transporturi/
nvmnt Transporturi rutiere 847. Ingineria transporturilor x TRANSPORTURI RUTIERE
Transporturi rutiere
profesional (Anexa 17 / Anexa 17.1) 848. Maini i echipamente termice x (SPECIALITATE I DIDACTICA
849. Mecanic agricol x SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
850. Construcii de maini agricole x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
682
851. Material rulant de cale ferat x TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ /
17.2 Transporturi/
Transporturi feroviare TRANSPORTURI FEROVIARE
Transporturi feroviare 852. Material rulant x
(Anexa 17 / Anexa 17.2) (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
853. Exploatarea porturilor i a navelor x TRANSPORTURI NAVALE
854. Mecanic nave x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
855. Navigaie i transport fluvial x i sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ 856. Navigaie i transport maritim x
17.3. Transporturi / /
Transporturi navale 857. Transporturi navale x
Transporturi navale TRANSPORTURI NAVALE
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 858. Navigaie x
859. Navigaie, hidrografie i echipamente navale x
(SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
860. Navigaie, hidrografie i transport maritim x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
861. Exploatri portuare x prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
862. Aeronautic x TRANSPORTURI AERONAUTICE
863. Aeronave x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
nvmnt 864. Inginerie i management aeronautic x i sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ 865. Aeronave i armament, rachete (militar) x
liceal / 17.4 Transporturi/ /
nvmnt Transporturi aeronautice TRANSPORTURI AERONAUTICE
Transporturi aeronautice
profesional (Anexa 17 / Anexa 17.4) (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
866. Aeronave i motoare de aviaie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
867. Tehnici poligrafice x TEHNICI POLIGRAFICE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
Media i i sportului nr. 5620 / 2010)
poligrafie/Tehnici 18.1 Media i poligrafie / /
poligrafice Tehnici poligrafice 868. Tehnologia celulozei, hrtiei, poligrafie i fibre x TEHNICI POLIGRAFICE
(Anexa 18 / Anexa 18.1) (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
869. Tehnici cinematografice i de televiziune x TEHNICI CINEMATOGRAFICE I DE TELEVIZIUNE
870. Operatorie de film i televiziune x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
Media i 871. Imagine film i T.V. x i sportului nr. 5620 / 2010)
18.2 Media i
poligrafie/Tehnici /
poligrafie/Tehnici
cinematografice i de
cinematografice i de TEHNICI POLIGRAFICE
televiziune (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
televiziune 872. Imagine film i televiziune x
(Anexa 18 / Anexa 18.2) ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

873. Biologie x
874. Biologie - tiine agricole x
875. Biologie - Chimie x
876. Biologie Geografie x
877. Biologie - Agricultur x ESTETICA I NGRIJIREA CORPULUI OMENESC
878. Chimie - Biologie x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
nvmnt 879. Geografie - Biologie x
i sportului nr. 5620 / 2010)
880. Tehnologia substanelor organice x
liceal / Estetica i igiena corpului /
19. Estetica i igiena 881. Tehnologie chimic organic x
nvmnt omenesc
corpului omenesc 882. Ingineria i chimia substanelor organice x ESTETICA I NGRIJIREA CORPULUI OMENESC
profesional (Anexa 19)
883. Biologie - Geologie x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
884. Biologie aplicat n agricultur x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele
885. Geologie - Biologie x pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
886. Tehnologia chimic a produselor textile, pielii i nlocuitorilor x
887. Inginerie biochimic x
888. Biochimie x
889. Biochimie tehnologic x
890. Biofizic x
683
891. Medicin general x MEDICIN GENERAL
892. Pediatrie x (programa aprobat prin ordinul ministrului
893. Asisten medical x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
894. Moae x 5620 / 2010)
895. Stomatologie x /
20.1. Sntate i asisten 896. Medicin naturist x
Medicin general MEDICIN GENERAL
pedagogic / Medicin 897. Kinetoterapie x
(Anexa 20 / Anexa 20.1) (SPECIALITATE I DIDACTICA
general 898. Substane bioactive i biotehnologie medical x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
899. Biomateriale i tehnologie protetic x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
nvmnt 5558 / 2015)
postliceal 900. Farmacie x FARMACIE
901. Biologie x (programa aprobat prin ordinul ministrului
902. Chimie x educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
903. Biologie - Chimie x 5620 / 2010)
904. Chimie - Biologie x /
905. Biochimie x
Farmacie 20.2. Sntate i asisten FARMACIE
906. Inginerie biochimic x
(Anexa 20 / Anexa 20.2) pedagogic / Farmacie (SPECIALITATE I DIDACTICA
907. Biochimie tehnologic x
SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
908. Substane bioactive i biotehnologie medical x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
684
1. Medicin general / 909. Biologie x
Anatomia i fiziologia 910. Biochimie x
omului 911. Ecologie x
912. Ecologie i protecia mediului x
2. Medicin general / 913. Biologie - tiine agricole x
Educaie pentru 914. Biologie - Chimie x
sntate BIOLOGIE 915. Biologie Geografie x BIOLOGIE
916. Biologie - Agricultur x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
3. Medicin general /
917. Biologie - Geologie x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Anatomia i fiziologia
918. Biologie aplicat n agricultur x /
omului Educaie
nvmnt pentru sntate 919. Protecia mediului x BIOLOGIE
postliceal 920. Biochimie tehnologic x (SPECIALITATE I DIDACTICA
4. Farmacie / Elemente 921. Biologie - Ecologie x SPECIALITII), ELEMENTE DE
de botanic FIZIC 922. Biofizic x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele pentru
923. Chimie - Biologie x examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin
CHIMIE ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 /
5. Farmacie / Noiuni 924. Biochimie tehnologic x 2015)
de anatomie i GEOGRAFIE 925. Geografie - Biologie x
fiziologie uman

6. Farmacie /
GEOLOGIE 926. Geologie - Biologie x
Elemente de botanic
Noiuni de anatomie
i fiziologie uman
927. Biochimie x BIOLOGIE
1. Medicin general / BIOLOGIE
928. Biologie - Chimie x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
Biochimie 929. Biochimie tehnologic x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
2. Medicin general / BIOLOGIE
nvmnt
Educaie pentru (SPECIALITATE I DIDACTICA
postliceal
sntate - Biochimie CHIMIE SPECIALITII), ELEMENTE DE
930. Chimie - Biologie x
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele pentru
3. Farmacie / examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin
Biochimie ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 /
2015)
931. Fizic x
932. Fizic (n limbi strine) x
933. Fizic medical x
934. Fizica materialelor x
935. Fizica mediului x
936. Fizica mediului ambiant x FIZIC
FIZIC 937. Biofizic x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
938. Fizic Chimie x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
939. Fizic informatic x
Medicin general / 940. Fizic tehnologic x /
nvmnt 941. Fizic - Informatic x FIZIC
Biofizic i imagistic
postliceal Fizic - Matematic (SPECIALITATE I DIDACTICA
medical 942. x
943. Fizica teoretic x SPECIALITII), ELEMENTE DE
TIINE APLICATE 944. Inginerie fizic x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate prin
MATEMATIC 945. Matematic Fizic x
ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 /
946. Chimie Fizic x 2015)
CHIMIE
947. Chimie Fizic (+ militar) x
CHIMIE
948. Chimie Fizic x
UNIVERSITARI
949. Biomateriale i tehnologie protetic x
MEDICIN
950. Substane bioactive i biotehnologie medical x
685
951. Marketing x
952. Comer x
953. Merceologie x
954. Economia comerului, turismului i serviciilor x
955. Relaii economice internaionale x
956. Management x
957. Management** x
958. Gestiunea afacerilor x
959. Management - Marketing x
960. Management - Turism x
961. Management financiar - contabil x
962. Management financiar contabil i administrativ x
963. Management financiar bancar x
964. Management turistic i comercial x
965. Management turistic, hotelier i comercial x
966. Managementul firmei x
967. Merceologie i managementul calitii x
968. Relaii comerciale i financiar - bancare interne i internaionale x ECONOMIC,
969. Management i marketing x ADMINISTRATIV,
970. Comer exterior x POT
971. Marketing i comer exterior x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
1. Medicin general / 972. Relaii comerciale i financiar-bancare x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Management i 973. Managementul comerului i turismului x
legislaie sanitar 974. Management n economia turismului i comerului internaional x /
Economic, administrativ,
nvmnt
comer i servicii / 975. Tranzacii internaionale x
postliceal Economic, administrativ, 976. Managementul afacerilor x ECONOMIC,
2. Farmacie / pot
Managementul 977. Managementul afacerilor economice x ADMINISTRATIV,
financiar farmaceutic i 978. Management i marketing n afaceri economice x POT
legislaie 979. Management economico financiar (militar) x (SPECIALITATE I DIDACTICA
980. Managementul organizaiei (militar) x SPECIALITII), ELEMENTE DE
981. Gestiunea afacerilor (n limbi strine) x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
982. Administrarea afacerilor x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
983. Administraie public x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
984. Marketing i economia afacerilor x
985. Management i turism x
986. Management n comer i turism x
987. Management economic** x
988. Marketing i economia serviciilor x
989. Managementul ntreprinderii x
990. Studii comerciale i financiar-bancare x
991. Strategii i politici de management i marketing ale firmei** x
992. Marketingul serviciilor** x
993. Afaceri europene i management de programe** x
994. Managementul sistemelor calitii** x
995. Administrarea afacerilor** x
996. Management n industrie x
997. Turism internaional** x
998. Sisteme de marketing** x
999. Marketing i management n afaceri** x
1000. Executive master of business administration** x
686
1001. Marketing x
1002. Comer x
1003. Merceologie x
1004. Economia comerului, turismului i serviciilor x
1005. Relaii economice internaionale x
1006. Management x
1007. Management** x
1008. Gestiunea afacerilor x
1009. Management - Marketing x
1010. Management - Turism x
1011. Management financiar - contabil x
1012. Management financiar contabil i administrativ x
1013. Management financiar bancar x
1014. Management turistic i comercial x
1015. Management turistic, hotelier i comercial x
1016. Managementul firmei x
1017. Merceologie i managementul calitii x
1018. Relaii comerciale i financiar - bancare interne i internaionale x
1019. Management i marketing x COMER
1020. Comer exterior x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1. Medicin general / 1021. Marketing i comer exterior x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Managementul proiectelor 1022. Relaii comerciale i financiar-bancare x
de sntate 1023. Managementul comerului i turismului x
15.2. Economic, /
1024. Management n economia turismului i comerului internaional x
nvmnt postliceal administrativ, comer
2. Farmacie / 1025. Tranzacii internaionale x
i servicii / Comer i COMER
Managementul calitii 1026. Managementul afacerilor x
servicii (SPECIALITATE I DIDACTICA
1027. Managementul afacerilor economice x
3. Farmacie / SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1028. Management i marketing n afaceri economice x I PSIHOLOGIE
Managementul proiectelor 1029. Management economico financiar (militar) x (programele pentru examenul naional de definitivare n
1030. Managementul organizaiei (militar) x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1031. Gestiunea afacerilor (n limbi strine) x tiinifice nr. 5558 / 2015)
1032. Administrarea afacerilor x
1033. Marketing i economia afacerilor x
1034. Management i turism x
1035. Management n comer i turism x
1036. Management economic** x
1037. Marketing i economia serviciilor x
1038. Managementul ntreprinderii x
1039. Studii comerciale i financiar-bancare x
1040. Strategii i politici de management i marketing ale firmei** x
1041. Marketingul serviciilor** x
1042. Merceologia produselor industriale x
1043. Management n industrie x
1044. Economia produciei agricole i silvice x
1045. Managementul sistemelor calitii** x
1046. Administrarea afacerilor** x
1047. Sisteme de marketing** x
1048. Marketing i management n afaceri** x
1049. Executive master of business administration** x
687

1050. Tehnologia construciilor de maini x


1051. Maini-unelte i scule x
1052. Mecanic fin x
1053. Maini hidraulice i pneumatice x
1. Mecanic / Mecanic 1054. Utilaj tehnologic x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 1055. Maini i instalaii miniere x
1056. Tehnologia sudrii x
2. Mecanic/Metalurgie 1057. Tehnologia prelucrrii la rece x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1058. Tehnologia prelucrrii materialelor x
1.1 Mecanic MECANIC
1059. Tehnologia prelucrrii metalelor x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
3. Mecanic / Mecanic 1060. Tehnologii de mecanic fin x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
agricol 1061. Utilaj pentru industria lemnului x
(Anexa 1/Anexa 1.3) 1062. Exploatarea mainilor i utilajelor x
1063. Exploatarea mainilor textile x
nvmnt 1064. Autovehicule rutiere x /
4. Mecanic / Mecanic 1065. Automobile x
profesional
n 1066. Exploatarea echipamentelor turistice x
construcii (Anexa 1 / MECANIC
1067. Design industrial x
Anexa 1.4) (SPECIALITATE I DIDACTICA
1068. Tehnologia construciilor de maini de grele x
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1069. Turnarea metalelor x I PSIHOLOGIE
5. Mecanic / Mecanic 1070. Turntorie x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nave 1071. Deformri plastice i tratamente termice x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1072. Controlul proceselor metalurgice x tiinifice nr. 5558 / 2015)
1.2. Mecanic / 1073. Furnale i oelrii x
6. Mecanic / Petrol i Metalurgie 1074. Tehnologii metalurgice x
gaze 1075. Tehnologii n industria extractiv x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1076. Materiale i defectoscopie x
1077. Mine x
1078. Metalurgie neferoas x
1.3. Mecanic /
1079. Exploatarea fermelor agricole x
Mecanic agricol
1. Mecanic / Mecanic 1.4. Mecanic/ 1080. Utilaj tehnologic pentru construcii x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) Mecanic n 1081. Utilaje pentru industria materialelor de construcii x
construcii 1082. Maini i utilaje pentru construcii x MECANIC
2. Mecanic/Metalurgie 1083. Topografie x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1.4. Mecanic/ (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Mecanic n 1084. Topografie minier x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
3. Mecanic / Mecanic construcii
agricol 1085. Mecanizarea construciilor x
(Anexa 1/Anexa 1.3) 1086. Construcii i montaje nave x /
nvmnt 1.5. Mecanic / 1087. Construcii i montaj de nave x
profesional 4. Mecanic / Mecanic n Mecanic nave 1088. Instalaii navale de bord x
construcii (Anexa 1 / Anexa 1089. Construcia corpului de nav x MECANIC
1.4) 1090. Utilaj chimic i petrochimic x (SPECIALITATE I DIDACTICA
1.6. Mecanic /
1091. Utilaj chimic, petrochimic i petrolier x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Petrol i gaze
5. Mecanic / Mecanic 1092. Exploatarea utilajelor petroliere i petrochimice x I PSIHOLOGIE
nave 1093. Foraj i extracie x (programele pentru examenul naional de definitivare n
(Anexa 1 / Anexa 1.5) nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1.6. Mecanic / 1094. Exploatarea i valorificarea gazelor naturale x tiinifice nr. 5558 / 2015)
Petrol i gaze 1095. Exploatarea utilajelor petroliere i petrochimice x
6. Mecanic / Petrol i gaze
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1096. Forajul sondelor i exploatarea zcmintelor de petrol i gaze x

1097. Maini electrice x ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC


1. Electrotehnic, 1098. Aparate electrice x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Electromecanic / 2.1. Electrotehnic,
1099. Acionri electrice x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Electrotehnic Electromecanic /
1100. Instalaii electrice x /
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnic
nvmnt 1101. Electrotehnic x ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC
profesional 1102. Controlul calitii i metrologie x (SPECIALITATE I DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electromecanic
1103. x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Electromecanic / 2.2. Electrotehnic, 1104. Electromecanic minier x I PSIHOLOGIE
Electromecanic Electromecanic / (programele pentru examenul naional de definitivare n
1105. Electromecanic naval x
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanic nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1106. Echipamente electrocasnice x tiinifice nr. 5558 / 2015)
688
Electrotehnic, 1107. Electromecanic tehnologic x
2.2. Electrotehnic,
Electromecanic /
Electromecanic /
Electromecanic (Anexa 2 1108. Exploatare maini i utilaje x ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC
Electromecanic
/ Anexa 2.2) (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
1. Electrotehnic, 1109. Maini i aparate electrice x i sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / /
Electrotehnic (Anexa 2 / ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC
Anexa 2.1) Electrotehnic, (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
Electromecanic / ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
2. Electrotehnic, Electrotehnic 1110. Reele electrice x
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
Electromecanic / prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
Electromecanic (Anexa 2
/ Anexa 2.2)
1111. Hidroenergetic x ENERGETIC
1112. Electroenergetic x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
Energetic/ 1113. Termoenergetic x i sportului nr. 5620 / 2010)
nvmnt profesional 3. Energetic / Energetic industrial
Electroenergetic, 1114. x
/
Electroenergetic,
Termoenergetic, 1115. Centrale termice i hidroelectrice x
Termoenergetic, ENERGETIC
Hidroenergetic 1116. Reele electrice x
Hidroenergetic (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
(Anexa 3) 1117. Transportul i distribuia energiei electrice x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
1118. Centrale termo- i hidroelectrice x (programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
1119. Centrale termoelectrice x prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

1120. Electronic x ELECTRONIC, AUTOMATIZRI,


Electronic i 4.1. Electronic i Electronic aplicat
automatizri / Electronic automatizri /
1121. x TELECOMUNICAII
1122. Automatizri i calculatoare x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i automatizri Electronic i
1123. Automatizri x
(Anexa 4 / Anexa 4.1) Automatizri i sportului nr. 5620 / 2010)
1124. Automatizri industriale x /
1125. Telecomunicaii x ELECTRONIC, AUTOMATIZRI, TELECOMUNICAII
Electronic i
4.2. Electronic i 1126. Electronic i telecomunicaii x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
automatizri/
automatizri / ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
Telecomunicaii
Telecomunicaii 1127. Telefonie - telegrafie x (programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
(Anexa 4 / Anexa 4.2)
prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

1128. Tehnologia firelor i esturilor x FILATUR ESTORIE FINISAJ TEXTIL


1129. Finisare chimic textil x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
Textile/ Filatur i sportului nr. 5620 / 2010)
5.1. Textile/ Filatur /
i estorie, finisaj
nvmnt profesional i estorie, finisaj
textil (Anexa 5 /Anexa FILATUR ESTORIE FINISAJ TEXTIL
textil
5.1.) 1130. Finisarea produselor textile x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
1131. Tehnologia tricoturilor x CONFECII TEXTILE TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1132. Confecii - Textile x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
Textile/ Tricotaje i sportului nr. 5620 / 2010)
i confecii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje 1133. Finisare chimic textil x /
finisaj textil i confecii textile, CONFECII TEXTILE TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
(Anexa 5 / finisaj textil 1134. Tehnologia confeciilor din esturi i tricoturi x
(SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
Anexa 5.2.) 1135. Tehnologia tricoturilor i confeciilor x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
1136. Tehnologia tricoturilor i confeciilor textile x prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
nvmnt profesional
1137. Tehnologia confeciilor din piele x CONFECII PIELE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului nr. 5620 / 2010)
Pielrie / /
5.3. Pielrie /
Confecii piele CONFECII PIELE
Confecii piele 1138. Tbcrie x
(Anexa 5 / Anexa 5.3.) (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt aprobate
prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
689
1139. Construcii civile, industriale i agricole x
1140. Construcii ci ferate drumuri i poduri x
1141. Construcii hidrotehnice x
1142. Drumuri i poduri x
CONSTRUCII
1143. mbuntiri funciare x
1144. Organizarea i economia construciilor x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Construcii i 1145. Topografie x
1146. Topografie minier x /
lucrri publice/ 6.1 Construcii i
nvmnt profesional 1147. Cadastru x CONSTRUCII
Construcii lucrri publice/
1148. Tehnica edilitar x (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcii SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Anexa 6.1) 1149. Tehnologia construciilor x
I PSIHOLOGIE
1150. Lucrri edilitare x (programele pentru examenul naional de definitivare n
1151. Ci ferate i lucrri de art x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1152. Construcii i lucrri hidrotehnice x tiinifice nr. 5558 / 2015)
1153. Amenajarea teritoriului agricol x
1154. Construcii i ntreinere feroviar x
1155. Construcii civile i industriale x
1156. Instalaii x INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Construcii i lucrri /
6.2. Construcii i
publice/
lucrri publice / INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
Instalaii pentru Instalaii n construcii
nvmnt profesional Instalaii pentru 1157. x (SPECIALITATE I DIDACTICA
construcii
construcii SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
(Anexa 6 / Anexa 6.2)
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1158. Tehnologie chimic organic x CHIMIE INDUSTRIAL
1159. Tehnologia substanelor organice x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1160. Tehnologia compuilor macromoleculari x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1161. Chimie alimentar x
1162. Tehnologie chimic anorganic x
1163. Tehnologia substanelor anorganice x /
Chimie industrial 1164. Tehnologie chimic x
nvmnt profesional 7. Chimie industrial
(Anexa 7) 1165. Tehnologia materialelor de construcii x CHIMIE INDUSTRIAL
1166. Tehnologia silicailor i a compuilor oxidici x (SPECIALITATE I DIDACTICA
1167. Tehnologia maselor plastice x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
1168. Tehnologia prelucrrii petrolului i petrochimie x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1169. Tehnologia i chimia produselor alimentare x INDUSTRIE
1170. Tehnologia i controlul calitii produselor alimentare x ALIMENTAR
1171. Chimie alimentar x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1172. Tehnologii alimentare x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1173. Tehnologia produselor alimentare x
1174. Morrit i panificaie x
1175. Tehnologii extractive n industria alimentar x /
Industrie
8. Industrie Managementul prelucrrii produselor alimentare
nvmnt profesional alimentar 1176. x
alimentar 1177. Tehnologia produselor alimentare de origine animal x INDUSTRIE
(Anexa 9)
1178. Tehnologia laptelui i produselor lactate x ALIMENTAR
1179. Tehnologia crnii i produselor din carne x (SPECIALITATE I DIDACTICA
1180. Tehnologia vinului i produselor derivate x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1181. Managementul prelucrrii i valorificrii produselor agroalimentare x I PSIHOLOGIE
1182. Industrii alimentare de origine animal x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1183. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetal x tiinifice nr. 5558 / 2015)
690
1184. Protecia plantelor x AGRICULTUR HORTICULTUR
1185. Legumicultur i floricultur x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1186. Pomicultur i viticultur x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1187. Legumicultur - Floricultur x
1188. Viticultur - Pomicultur x
1189. Peisagistic x /
Agricultur,
9. Agricultur,
Horticultur
Horticultur AGRICULTUR HORTICULTUR
(Anexa 10)
(SPECIALITATE I DIDACTICA
1190. Arhitectura peisajului x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1191. Veterinar x VETERINAR
1192. Igien i laborator veterinar x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1193. Clinic i farmacie veterinar x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Veterinar VETERINAR
10. Veterinar (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 11)
1194. Tehnic veterinar x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1195. Tehnologii piscicole x ZOOTEHNIE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)

nvmnt profesional
/
Zootehnie ZOOTEHNIE
11. Zootehnie
(Anexa 12) 1196. Creterea animalelor x (SPECIALITATE I DIDACTICA
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1197. Tehnologia exploatrilor forestiere x SILVICULTUR
1198. Tehnologii de exploatare forestier x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1199. Tehnica culturilor silvice x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Silvicultur SILVICULTUR
12. Silvicultur
(Anexa 13) (SPECIALITATE I DIDACTICA
1200. Cinegetic x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1201. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
1202. Tehnologia prelucrrii lemnului x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Prelucrarea
13. Prelucrarea PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului
lemnului (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 14) 1203. Industrializarea lemnului x
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
691
1204. Contabilitate i gestiune financiar x
1205. Gestiune economic i teritorial x
1206. Contabilitate x
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POT
1207. Gestiune bancar x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Economic, administrativ, 14.1. Economic, 1208. Dezvoltare economic regional x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
comer i servicii / administrativ, comer 1209. Management i afaceri n agricultur x /
Economic, administrativ, i servicii / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POT
pot Economic, 1210. Economia ntreprinderii x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, pot 1211. Economia comerului x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt
1212. Comunicaii i exploatare potal x aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
nvmnt profesional 1213. Fabricaie i management n industria mic i mijlocie x
1214. Economia mediului x
1215. Organizarea i gestiunea produciei x
COMER
1216. Conducerea unitilor comerciale i de turism x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Economic, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
administrativ, 14.2. Economic, /
comer i servicii / administrativ, comer
COMER
Comer i servicii / Comer i
1217. Comer exterior x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
i servicii servicii
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(Anexa 15 / Anexa 15.2) (programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt
aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)

1218. Tehnologia i chimia produselor alimentare x ALIMENTAIE PUBLIC


1219. Tehnologia i controlul calitii produselor alimentare x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1220. Tehnologii alimentare x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Alimentaie public i 1221. Tehnologia produselor alimentare x /
15.1. Alimentaie
turism / 1222. Tehnologia produselor alimentare de origine animal x
public i turism / ALIMENTAIE PUBLIC
Alimentaie public Tehnologia produselor alimentare de origine vegetal
Alimentaie public 1223. x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
(Anexa 16 / Anexa 16.1) Morrit i panificaie
1224. x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt
1225. Tehnologii extractive n industria alimentar x aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
nvmnt profesional 1226. Agroturism x TURISM I SERVICII
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Alimentaie public 15.2. Alimentaie /
i turism / Turism public i turism TURISM I SERVICII (SPECIALITATE I
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) /Turism 1227. Turism x DIDACTICA SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt
aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)

1228. Transporturi auto x TRANSPORTURI


1229. Autovehicule rutiere x RUTIERE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1230. Automobile x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi / 1231. Trafic urban x /
16.1 Transporturi /
nvmnt profesional Transporturi rutiere
TRANSPORTURI RUTIERE
Transporturi rutiere
(Anexa 17 / Anexa 17.1)
(SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
1232. Tehnologia transporturilor x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n nvmnt
aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.
5558 / 2015)
692
1233. Navigaie i exploatarea navei x TRANSPORTURI NAVALE
1234. Navigaie, transport fluvial i maritim x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/
16..3. Transporturi / TRANSPORTURI NAVALE
Transporturi navale (SPECIALITATE I DIDACTICA
Transporturi navale
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 1235. Navigaie i transport fluvial x SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii
nvmnt profesional tiinifice nr. 5558 / 2015)
1236. Avioane i motoare x TRANSPORTURI AERONAUTICE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ 16.4 Transporturi/ /
Transporturi aeronautice Transporturi TRANSPORTURI AERONAUTICE
1237. Aeronave i armament, rachete (militar) x (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

TEHNICI POLIGRAFICE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Media i /
17.1 Media i
poligrafie/Tehnici TEHNICI POLIGRAFICE
poligrafie / Tehnici 1238. Tehnici poligrafice x
poligrafice (SPECIALITATE I DIDACTICA
poligrafice
(Anexa 18 / Anexa 18.1) SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
nvmnt profesional TEHNICI CINEMATOGRAFICE I DE
1239. Tehnici cinematografice i de televiziune x
TELEVIZIUNE
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Media i tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
17.2 Media i /
poligrafie/Tehnici
poligrafie/Tehnici TEHNICI CINEMATOGRAFICE I DE
cinematografice i de
cinematografice i de TELEVIZIUNE
televiziune 1240. Tehnologii audio, video i multimedia x
televiziune (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 18 / Anexa 18.2)
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)

EDUCAIE TEHNOLOGIC
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1241. Educaie tehnologic ** x x
/
18. Educaie
nvmnt gimnazial Educaie tehnologic
tehnologic
EDUCAIE TEHNOLOGIC
(SPECIALITATE I DIDACTICA
SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1242. Educaie tehnologic i tehnologii asistate de calculator** x
I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
693
1243. Biologie i Educaie tehnologic (studii postuniversitare) x
1244. Biochimie i Educaie tehnologic (studii postuniversitare) x
1245. Ecologie i Educaie tehnologic (studii postuniversitare) x
Ecologie i protecia mediului i Educaie tehnologic
1246. x
(studii postuniversitare)
Biologie - tiine agricole i Educaie tehnologic (studii
1247. x EDUCAIE TEHNOLOGIC
postuniversitare)
Biologie Chimie i Educaie tehnologic (studii (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
1248. x
postuniversitare) tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Biologie Geografie i Educaie tehnologic (studii
1249. x
postuniversitare) /
Educaie tehnologic Biologie Agricultur i Educaie tehnologic (studii
nvmnt gimnazial Biologie 1250. x
Biologie (*) postuniversitare) EDUCAIE TEHNOLOGIC
Biologie Geologie i Educaie tehnologic (studii (SPECIALITATE I DIDACTICA
1251. x
postuniversitare) SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Biologie aplicat n agricultur i Educaie tehnologic I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
1252. x definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
(studii postuniversitare)
educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
Protecia mediului i Educaie tehnologic (studii
1253. x
postuniversitare)
Biochimie tehnologic i Educaie tehnologic (studii
1254. x
postuniversitare)
Biologie Ecologie i Educaie tehnologic (studii
1255. x
postuniversitare)

Fizic 1256. Biofizic i Educaie tehnologic (studii postuniversitare) x


EDUCAIE TEHNOLOGIC
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
Chimie Biologie i Educaie tehnologic (studii tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1257. x
postuniversitare)
Chimie
/
Educaie tehnologic Biochimie tehnologic i Educaie tehnologic (studii
nvmnt gimnazial 1258. x
Biologie (*) postuniversitare)
EDUCAIE TEHNOLOGIC
(SPECIALITATE I DIDACTICA
Geografie Biologie i Educaie tehnologic (studii SPECIALITII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Geografie 1259. x
postuniversitare) I PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin ordinul ministrului
Geologie - Biologie i Educaie tehnologic (studii educaiei i cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
Geologie 1260. x
postuniversitare)

(*) Numai pentru mediul rural

** Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa ntr-o nou specializare sau
programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, n conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare.
*** Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul special candidaii trebuie s se ncadreze n condiiile prevzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare ori n cele prevzute n Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar.

Not. La specializrile nominalizate mai sus se adaug:


(1) Toate specializrile similare absolvite nainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puin un an i jumtate/cu minimum 90 de credite aprobate de Ministerul Educaiei Naionale, care dau dreptul de
a profesa ntr-o nou specializare similar uneia dintre cele nominalizate mai sus i programele de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, n conformitate
cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
694
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de nvmnt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se nscrie i de
nvmnt preuniversitar Programa -
a participa la concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar i la examenul naional de definitivare n nvmnt
prob de concurs/
Studii
Domeniul pentru Nivelul de studii Disciplina pentru examenul
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Domeniul Nr. universitar
Nivel studiile naional de definitivare n
principal de ncadrare) domeniul fundamental crt. e de
universitare de licen Specializarea nvmnt
licen
1261. Construcii aerospaiale x
IINGINERIE
1262. Sisteme de propulsie x
AEROSPAIAL
1263. Aeronave i motoare de aviaie x
1264. Tehnologia construciilor de maini x
1265. Maini unelte i sisteme de producie x
1266. Ingineria sudrii x
INGINERIE
1267. Design industrial x
INDUSTRIAL
1268. Ingineria i managementul calitii x
1269. Ingineria securitii n industrie x
1270. Nanotehnologii i sisteme neconvenionale x
1271. Sisteme i echipamente termice x
1272. Maini i sisteme hidraulice i pneumatice x
1273. Mecanic fin i nanotehnologii x
1274. Maini i echipamente miniere x
1275. Inginerie mecanic x
1276. Maini i instalaii pentru agricultur i industrie alimentar x
1277. Utilaje petroliere i petrochimice x
1278. Utilaje pentru transportul i depozitarea hidrocarburilor x
INGINERIE
1. Mecanic / Mecanic 1279. Echipamente pentru procese industriale x
TIINE MECANIC MECANIC
(Anexa 1 / Anexa 1.1) Mecanic 1280. Utilaje tehnologice pentru construcii x
INGINERETI (programa aprobat prin ordinul
1281. Ingineria i managementul resurselor tehnologice n construcii x ministrului educaiei, cercetrii,
2. Mecanic / Metalurgie 1282. Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie x tineretului i sportului nr. 5620 /
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1283. Utilaje pentru textile i pielrie x 2010)
1284. Autovehicule rutiere x
3. Mecanic /
1285. Vehicule pentru transportul feroviar x
Mecanic agricol
(Anexa 1 / Anexa 1.3) 1286. Utilaje i instalaii portuare x /
1287. Sisteme de blindate i autovehicule rutiere x
nvmnt Inginerie economic n domeniul mecanic
4. Mecanic / INGINERIE I 1288. x
profesional MECANIC
Mecanic n construcii MANAGEMENT 1289. Inginerie economic industrial x
(SPECIALITATE I
(Anexa 1 / Anexa 1.4) MECATRONIC I 1290. Mecatronic x DIDACTICA
ROBOTIC 1291. Robotic x SPECIALITII),
5. Mecanic / 1292. Construcii de autovehicule x ELEMENTE DE
Mecanic nave
1293. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule x PEDAGOGIE I
(Anexa 1 / Anexa 1.5) INGINERIA
1294. Autovehicule rutiere x PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR (programele pentru examenul naional
6. Mecanic / 1295. Echipamente i sisteme de comand i control pentru autovehicule x
de definitivare n nvmnt aprobate
Petrol i gaze 1296. Blindate, automobile i tractoare x prin ordinul ministrului educaiei i
(Anexa 1 / Anexa 1.6) TIINE cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERETI 1297. Inginerie medical x
APLICATE
1298. tiina materialelor x
INGINERIA
1299. Ingineria elaborrii materialelor metalice x
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
1300. Ingineria procesrii materialelor metalice x
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I 1301. Inginerie minier x
GAZE 1302. Prepararea substanelor minerale utile x
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru agricultur i industria
AGRICOLE I AGRONOMIE 1303. x
Mecanic agricol alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n 1304. Topografie minier x
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL 1305. Sisteme i echipamente navale x
Mecanic / TIINE I NAVIGIE 1306. Arhitectur naval x
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR 1307. Sisteme i echipamente navale x
NAVAL 1308. Arhitectur naval x
Mecanic / TIINE MINE, PETROL I 1309. Inginerie de petrol i gaze x
Petrol i gaze INGINERETI GAZE 1310. Transportul, depozitarea i distribuia hidrocarburilor x
695
IINGINERIE
1311. Echipamente i instalaii de aviaie x
AEROSPAIAL
1312. Sisteme electrice x
1313. Electronic de putere i acionri electrice x
INGINERIE ELECTRIC 1314. Instrumentaie i achiziii de date x
Electrotehnic, 1315. Inginerie electric i calculatoare x ELECTROTEHNIC,
TIINE ELECTROMECANIC
Electromecanic / 1316. Electrotehnic x
INGINERETI
Electrotehnic INGINERIE I (programa aprobat prin ordinul
1317. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x ministrului educaiei, cercetrii,
MANAGEMENT
tineretului i sportului nr. 5620 /
INGINERIA
1. Electrotehnic, 1318. Echipamente i sisteme de comand i control pentru autovehicule x 2010)
AUTOVEHICULELOR
Electromecanic / TIINE INGINERETI /
Electrotehnic 1319. Inginerie medical x ELECTROTEHNIC,
APLICATE
(Anexa 2 / Anexa 2.1) INGINERIE ELECTRIC 1320. Electromecanic x ELECTROMECANIC
nvmnt (SPECIALITATE I
profesional Electrotehnic, MECATRONIC I 1321. Mecatronic x
2. Electrotehnic, TIINE DIDACTICA
Electromecanic / ROBOTIC 1322. Robotic x
Electromecanic / INGINERETI SPECIALITII),
Electromecanic INGINERIE MARITIM
Electromecanic 1323. Electromecanic naval x ELEMENTE DE
I NAVIGAIE
(Anexa 2 / Anexa 2.2) PEDAGOGIE I
1324. Ingineria sistemelor electroenergetice x PSIHOLOGIE
1325. Hidroenergetic x (programele pentru examenul
INGINERIE 1326. Termoenergetic x naional de definitivare n nvmnt
ENERGETIC aprobate prin ordinul ministrului
Energetic / 1327. Energetic i tehnologii nucleare x
educaiei i cercetrii tiinifice nr.
Electroenergetic, TIINE 1328. Managementul energiei x 5558 / 2015)
Termoenergetic, INGINERETI 1329. Energetic industrial x
Hidroenergetic INGINERIE I
1330. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE
1331. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
INDUSTRIAL
IINGINERIE
1332. Echipamente i instalaii de aviaie x
AEROSPAIAL
1333. Sisteme electrice x
1334. Electronic de putere i acionri electrice x
INGINERIE ELECTRIC 1335. Instrumentaie i achiziii de date x
Electrotehnic, 1336. Inginerie electric i calculatoare x ENERGETIC
TIINE (programa aprobat prin ordinul
Electromecanic / 1337. Electrotehnic x
INGINERETI ministrului educaiei, cercetrii,
Electrotehnic INGINERIE I
1338. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x tineretului i sportului nr. 5620 /
MANAGEMENT
2010)
INGINERIA
1339. Echipamente i sisteme de comand i control pentru autovehicule x
AUTOVEHICULELOR
TIINE INGINERETI /
Energetic/ 1340. Inginerie medical x
APLICATE
Electroenergetic, INGINERIE ELECTRIC 1341. Electromecanic x ENERGETIC
nvmnt
Termoenergetic, Electrotehnic, MECATRONIC I 1342. Mecatronic x (SPECIALITATE I
profesional TIINE
Hidroenergetic Electromecanic / ROBOTIC 1343. Robotic x DIDACTICA
(Anexa 3) INGINERETI SPECIALITII),
Electromecanic INGINERIE MARITIM
1344. Electromecanic naval x ELEMENTE DE
I NAVIGAIE
1345. Ingineria sistemelor electroenergetice x PEDAGOGIE I
PSIHOLOGIE
1346. Hidroenergetic x (programele pentru examenul
INGINERIE 1347. Termoenergetic x naional de definitivare n nvmnt
Energetic / ENERGETIC 1348. Energetic i tehnologii nucleare x aprobate prin ordinul ministrului
Electroenergetic, TIINE educaiei i cercetrii tiinifice nr.
1349. Managementul energiei x
5558 / 2015)
Termoenergetic, INGINERETI 1350. Energetic industrial x
Hidroenergetic INGINERIE I
1351. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE
1352. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
INDUSTRIAL
696
1353. Electronic aplicat x ELECTRONIC,
INGINERIE ELECTORNIC I
TELECOMUNICAII
1354. Microelectronic, optoelectronic i nanotehnologii x AUTOMATIZRI,
1355. Echipamente i sisteme electronice militare x TELECOMUNICAII
1. Electronic i 1356. Automatic i informatic aplicat x (programa aprobat prin ordinul
automatizri / Electronic i Echipamente pentru modelare, simulare i conducere ministrului educaiei, cercetrii,
Electronic i automatizri / TIINE INGINERIA SISTEMELOR 1357.
informatizat a aciunilor de lupt
x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
automatizri Electronic i INGINERETI
(Anexa 4 /
1358. Ingineria sistemelor multimedia x /
Automatizri Inginerie economic n domeniul electric, electronic i ELECTRONIC,
nvmnt Anexa 4.1) INGINERIE I MANAGEMENT 1359. x
profesional energetic AUTOMATIZRI,
2. Electronic i 1360. Calculatoare x TELECOMUNICAII
CALCULATOARE I TEHNOLOGIA (SPECIALITATE I
automatizri/ Calculatoare i sisteme informatice pentru aprare i securitate
INFORMAIEI 1361. x DIDACTICA SPECIALITII),
Telecomunicaii naional
(Anexa 4 / 1362. Tehnologii i sisteme de telecomunicaii x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Electronic i I PSIHOLOGIE
Anexa 4.2) 1363. Reele i software de telecomunicaii x
automatizri/ TIINE INGINERIE ELECTORNIC I (programele pentru examenul naional de
Telecomunicaii INGINERETI TELECOMUNICAII 1364. Telecomenzi i electronic n transporturi x definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
1365. Transmisiuni x
tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMIC 1366. Tehnologie chimic textil x FILATUR ESTORIE
Ingineria prelucrrii materialelor polimerice, textile i FINISAJ TEXTIL
1367. x
compozite (programa aprobat prin ordinul
1368. Design industrial x ministrului educaiei, cercetrii,
1369. Tehnologia tricotajelor i confeciilor x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)

Textile/ Filatur
/
Textile/ Filatur FILATUR ESTORIE
i estorie, finisaj TIINE
i estorie, finisaj FINISAJ TEXTIL
textil (Anexa 5/ INGINERETI INGINERIE INDUSTRIAL
Anexa 5.1.)
textil (SPECIALITATE I
DIDACTICA SPECIALITII),
1370. Tehnologia i designul produselor textile x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMIC 1371. Tehnologie chimic textil x CONFECII TEXTILE
Ingineria prelucrrii materialelor polimerice, textile i TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1372. x
compozite (programa aprobat prin ordinul
1373. Design industrial x ministrului educaiei, cercetrii,
1374. Tehnologia i designul produselor textile x tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)

nvmnt Textile/ Tricotaje /


i confecii textile, Textile/ Tricotaje
profesional TIINE
finisaj textil i confecii textile, CONFECII TEXTILE
INGINERETI INGINERIE INDUSTRIAL
(Anexa 5 / finisaj textil TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
Anexa 5.2.) (SPECIALITATE I
1375. Tehnologia tricotajelor i confeciilor x DIDACTICA SPECIALITII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMIC 1376. Tehnologia chimic a produselor din piele i nlocuitori x CONFECII PIELE
1377. Design industrial x (programa aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Pielrie /
CONFECII PIELE
Confecii piele Pielrie / TIINE
(SPECIALITATE I
(Anexa 5 / Confecii piele INGINERETI INGINERIE INDUSTRIAL
1378. Tehnologia i designul confeciilor din piele i nlocuitori x DIDACTICA SPECIALITII),
Anexa 5.3.)
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
697
1379. Msurtori terestre i cadastru x
GEODEZIE
TIINE 1380. Topogeodezie i automatizarea asigurrii topogeodezice x
INGINERETI 1381. Msurtori terestre i cadastru x CONSTRUCII
INGINERIE GEODEZIC
1382. Topogeodezie i automatizarea asigurrii topogeodezice x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
1383. Construcii civile, industriale i agricole x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
Construcii i 1384. Ci ferate, drumuri i poduri x
/
lucrri publice/ Construcii i 1385. Amenajri i construcii hidrotehnice x
CONSTRUCII
Construcii lucrri publice/ 1386. Construcii i fortificaii x
(SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcii INGINERIE CIVIL 1387. Construcii miniere x
TIINE SPECIALITII), ELEMENTE DE
Anexa 6.1) 1388. mbuntiri funciare i dezvoltare rural x
INGINERETI
1389. Inginerie civil x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
1390. Inginerie urban i dezvoltare regional x
nvmnt 1391. Infrastructura transporturilor metropolitane x
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
profesional cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE I MANAGEMENT 1392. Inginerie economic n construcii x
MINE, PETROL I GAZE 1393. Topografie minier x
1394. Instalaii pentru construcii x INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
INSTALAII 1395. Instalaii i echipamente pentru protecia atmosferei x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
Construcii i lucrri cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1396. Instalaii pentru construcii - pompieri x
publice/ Construcii i
Instalaii pentru lucrri publice / TIINE
1397. Instalaii pentru construcii x /
Instalaii i echipamente pentru protecia atmosferei INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
construcii Instalaii pentru INGINERETI 1398. x
(SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
(Anexa 6 / construcii INGINERIA INSTALAIILOR ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
Anexa 6.2) 1399. Instalaii pentru construcii - pompieri x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
1400. Ingineria substanelor anorganice i protecia mediului x
1401. Chimia i ingineria substanelor organice, petrochimie i carbochimie x
1402. Chimie militar x
CHIMIE INDUSTRIAL
1403. tiina i ingineria materialelor oxidice i nanomateriale x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
1404. tiina i ingineria polimerilor x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1405. Ingineria i informatica proceselor chimice i biochimice x
INGINERIE CHIMIC
Chimie industrial
Chimie TIINE 1406. Inginerie chimic x /
(Anexa 7) INGINERETI CHIMIE INDUSTRIAL
industrial 1407. Inginerie biochimic x
(SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
1408. Ingineria fabricaiei hrtiei x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
1409. Chimie alimentar i tehnologii biochimice x (programele pentru examenul naional de definitivare n
1410. Prelucrarea petrolului i petrochimie x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
1411. Ingineria prelucrrii materialelor polimerice, textile i compozite x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE I MANAGEMENT 1412. Inginerie economic n industria chimic i de materiale x
INGINERIA MEDIULUI 1413. Ingineria i protecia mediului n industria chimic i petrochimic x
TIINE CHIMIE 1414. Biochimie tehnologic x
EXACTE FIZIC 1415. Biofizic x
1416. Biochimie x
BIOLOGIE
1417. Biologie x
1418. Ecologie i protecia mediului x
1419. Chimia mediului x
nvmnt TIINA MEDIULUI 1420. Geografia mediului x
profesional TIINE ALE
NATURII 1421. Fizica mediului x
1422. tiina mediului x
1423. Geologie x
GEOLOGIE PROTECIA MEDIULUI
1424. Geochimie x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
GEOGRAFIE 1425. Hidrologie i meteorologie x
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1426. Ingineria substanelor anorganice i protecia mediului x
Protecia mediului
/
Protecia mediului INGINERIE CHIMIC 1427. Inginerie biochimic x
(Anexa 8) PROTECIA MEDIULUI
1428. Ingineria i informatica proceselor chimice i biochimice x (SPECIALITATE I DIDACTICA SPECIALITII),
INGINERIE CIVIL 1429. Inginerie sanitar i protecia mediului x ELEMENTE DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
1430. Ingineria i protecia mediului n industrie x (programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
1431. Ingineria sistemelor biotehnice i ecologice x
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
1432. Ingineria i protecia mediului n industria chimic i petrochimic x
TIINE 1433. Ingineria i protecia mediului n agricultur x
INGINERETI INGINERIA MEDIULUI
1434. Ingineria dezvoltrii rurale durabile x
1435. Ingineria mediului x
1436. Ingineria valorificrii deeurilor x
1437. Inginerie geologic x
1438. Geologia resurselor miniere x
INGINERIE GEOLOGIC
1439. Geologia resurselor petroliere x
1440. Geofizic x
698
1441. Chimie alimentar i tehnologii biochimice x
1442. Extracte i aditivi naturali alimentari x INDUSTRIE
INGINERIE CHIMIC
1443. Controlul i expertiza produselor alimentare x ALIMENTAR
1444. Controlul i securitatea produselor alimentare x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
TIINE 1445. Pescuit i industrializarea petelui x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERETI INGINERIE INDUSTRIAL 1446. Ingineria produselor alimentare x /
Industrie
nvmnt Industrie 1447. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x INDUSTRIE
alimentar
profesional alimentar 1448. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAR
(Anexa 9)
1449. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x (SPECIALITATE I DIDACTICA
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE SPECIALITII), ELEMENTE DE
1450. Controlul i expertiza produselor alimentare x
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
1451. Pescuit i industrializarea petelui x (programele pentru examenul naional de definitivare n
TIINE nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
AGRICOLE I BIOTEHNOLOGII 1452. Biotehnologii pentru industria alimentar x cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
SILVICE
1453. Agricultur x
AGRICULTUR HORTICULTUR
1454. tiinele solului x
AGRONOMIE
1455. Montanologie x
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
TIINE 1456. Protecia plantelor x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
AGRICOLE I 1457. Horticultur x /
Agricultur, HORTICULTUR
Agricultur, SILVICE
Peisagistic
AGRICULTUR HORTICULTUR
Horticultur 1458. x
Horticultur (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 10) 1459. Inginerie genetic n agricultur x
BIOTEHNOLOGII SPECIALITII), ELEMENTE DE
1460. Biotehnologii agricole x
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
INGINERIE INDUSTRIAL 1461. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x (programele pentru examenul naional de definitivare n
TIINE
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1462. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
INGINERETI cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE I MANAGEMENT 1463. Inginerie economic n agricultur x
VETERINAR
(programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
TIINE
Veterinar VETERINAR
Veterinar AGRICOLE I BIOTEHNOLOGII 1464. Biotehnologii medical - veterinare x
(Anexa 11) (SPECIALITATE I DIDACTICA
SILVICE
SPECIALITII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
TIINE INGINERIE INDUSTRIAL 1465. Pescuit i industrializarea petelui x ZOOTEHNIE
nvmnt
profesional INGINERETI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1466. Pescuit i industrializarea petelui x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
1467. Zootehnie x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
ZOOTEHNIE
1468. Piscicultur i acvacultur x /
Zootehnie 1469. Biotehnologii agricole x ZOOTEHNIE
(Anexa 12)
Zootehnie TIINE (SPECIALITATE I DIDACTICA
AGRICOLE I SPECIALITII), ELEMENTE DE
SILVICE BIOTEHNOLOGII PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
1470. Biotehnologii pentru industria alimentar x
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
TIINE 1471. Silvicultur x SILVICULTUR
Silvicultur
(Anexa 13)
Silvicultur AGRICOLE I SILVICULTUR 1472. Exploatri forestiere x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
SILVICE 1473. Cinegetic x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1474. Ingineria prelucrrii lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
INGINERIE INDUSTRIAL
1475. Ingineria produselor finite din lemn x (programa aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
1476. Ingineria prelucrrii lemnului x cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
1477. Ingineria prelucrrii lemnului (n limba englez) x /
Prelucrarea
Prelucrarea TIINE PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului (SPECIALITATE I DIDACTICA
lemnului INGINERETI
(Anexa 14) INGINERIE FORESTIER SPECIALITII), ELEMENTE DE
1478. Ingineria produselor finite din lemn x PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 / 2015)
699
1479. Economie general x
1480. Economie agroalimentar x
1481. Economia mediului x
ECONOMIE
1482. Economie i comunicare economic n afaceri x
1483. Economie agroalimentar i a mediului x
1484. Economie general i comunicare economic x
1485. Administrarea afacerilor x
TIINE
1486. Administrarea afacerilor (n limbi strine) x
ECONOMICE
1487. Economia ntreprinderii x
1488. Economia comerului, turismului i serviciilor x
1489. Merceologie i managementul calitii x
ADMINISTRAREA AFACERILOR
1490. Economia firmei x
ECONOMIC,
1491. Economia comerului, turismului, serviciilor i managementul calitii x
ADMINISTRATIV,
1492. Administrarea afacerilor n servicii de ospitalitate x
POT
Administrarea afacerilor n comer, turism, servicii, merceologie i
1493.
managementul calitii
x (programa aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii,
FINANE 1494. Finane i bnci x tineretului i sportului nr. 5620 /
CONTABILITATE 1495. Contabilitate i informatic de gestiune x 2010)
1496. Cibernetic economic x
STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC 1497. Statistic i previziune economic x /
Economic,
1498. Informatic economic x
Economic, administrativ, administrativ,
comer i servicii / comer 1499. Cibernetic economic x ECONOMIC,
TIINE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC
Economic, i servicii / 1500. Statistic i previziune economic x ADMINISTRATIV,
ECONOMICE ECONOMIC
administrativ, pot Economic, 1501. Informatic economic x POT
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, 1502. Economie internaional x (SPECIALITATE I
pot DIDACTICA
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE 1503. Afaceri internaionale x
1504. Economie i afaceri internaionale x SPECIALITII),
1505. Management x ELEMENTE DE
MANAGEMENT PEDAGOGIE I
1506. Managementul dezvoltrii rurale durabile x
PSIHOLOGIE
MARKETING 1507. Marketing x (programele pentru examenul
nvmnt
profesional 1508. Administraie public x naional de definitivare n
TIINE 1509. Administraie european x nvmnt aprobate prin ordinul
SOCIALE I TIINE ADMINISTRATIVE ministrului educaiei i cercetrii
POLITICE 1510. Asisten managerial i secretariat x tiinifice nr. 5558 / 2015)
1511. Servicii i politici de sntate public x
1512. Inginerie economic industrial x
1513. Inginerie economic n domeniul mecanic x
1514. Inginerie economic n construcii x
TIINE 1515. Inginerie i management naval i portuar x
INGINERIE I MANAGEMENT
INGINERETI 1516. Inginerie economic n domeniul transporturilor x
1517. Inginerie economic n domeniul electric, electronic i energetic x
1518. Inginerie economic n industria chimic i de materiale x
1519. Inginerie economic n agricultur x
TIINE 1520. Management economico - financiar x
MILITARE I TIINE MILITARE I INFORMAII
INFORMAII 1521. Managementul organizaiei x
1522. Administrarea afacerilor x COMER
1523. Administrarea afacerilor (n limbi strine) x (programa aprobat prin ordinul
1524. Economia comerului, turismului i serviciilor x ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 /
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1525. Merceologie i managementul calitii x
2010)
1526. Economia comerului, turismului, serviciilor i managementul calitii x
15.2. Economic, /
1527. Administrarea afacerilor n servicii de ospitalitate x
administrativ, Economic, TIINE COMER
Administrarea afacerilor n comer, turism, servicii, merceologie, i
comer i administrativ, ECONOMICE 1528. x (SPECIALITATE I
managementul calitii
servicii / Comer comer DIDACTICA
MANAGEMENT 1529. Management x
i servicii i servicii / Comer SPECIALITII),
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) i servicii MARKETING 1530. Marketing x ELEMENTE DE
1531. Economie internaional x PEDAGOGIE I
ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE 1532. Afaceri internaionale x PSIHOLOGIE
1533. Economie i afaceri internaionale x (programele pentru examenul
naional de definitivare n
TIINE 1534. Management economico - financiar x
nvmnt aprobate prin ordinul
MILITARE I TIINE MILITARE I INFORMAII ministrului educaiei i cercetrii
INFORMAII 1535. Managementul organizaiei x
tiinifice nr. 5558 / 2015)
700
1536. Controlul i expertiza produselor alimentare x ALIMENTAIE PUBLIC
1537. Controlul i securitatea produselor alimentare x (programa aprobat prin ordinul
INGINERIE CHIMIC ministrului educaiei, cercetrii,
1538. Chimie alimentar i tehnologii biochimice x
tineretului i sportului nr. 5620 /
1539. Extracte i aditivi naturali alimentari x
2010)
1540. Ingineria produselor alimentare x
INGINERIE INDUSTRIAL 1541. Pescuit i industrializarea petelui x
TIINE /
1542. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x
INGINERETI
Alimentaie public i INGINERIE I MANAGEMENT 1543. Inginerie i management n alimentaia public i agroturism x
nvmnt Alimentaie 1544. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAIE PUBLIC
turism /
profesional public i turism / (SPECIALITATE I
Alimentaie public 1545. Tehnologia prelucrrii produselor agricole x
Alimentaie public INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE DIDACTICA
(Anexa 16 / Anexa 16.1) 1546. Controlul i expertiza produselor alimentare x
SPECIALITII),
1547. Pescuit i industrializarea petelui x ELEMENTE DE
TIINE INGINERETI APLICATE 1548. Biotehnologii industriale x PEDAGOGIE I
1549. Economie agroalimentar x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
TIINE naional de definitivare n
ECONOMIE
ECONOMICE 1550. Economie agroalimentar i a mediului x nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1551. Drept x DREPT
1552. Drept comunitar x (programa aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii,
x
tineretului i sportului nr. 5620 /
2010)
/
DREPT
Economic,
Economic, administrativ, (SPECIALITATE I
administrativ, TIINE
comer i servicii / Drept DREPT DIDACTICA
comer i servicii / JURIDICE
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) 1553. Ordine i siguran public SPECIALITII),
Drept
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
nvmnt 1554. Economia comerului, turismului i serviciilor x TURISM I SERVICII
profesional 1555. Economia comerului, turismului, serviciilor i managementul calitii x (programa aprobat prin ordinul
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1556. Administrarea afacerilor n servicii de ospitalitate x ministrului educaiei, cercetrii,
TIINE tineretului i sportului nr. 5620 /
Administrarea afacerilor n comer, turism, servicii, merceologie i
ECONOMICE 1557. x 2010)
managementul calitii
MANAGEMENT 1558. Management x
/
MARKETING 1559. Marketing x
Alimentaie public 1560. Inginerie i management n alimentaia public i agroturism x
Alimentaie TURISM I SERVICII
i turism / Turism
public i turism / (SPECIALITATE I
(Anexa 16 / Anexa Turism DIDACTICA
16.2.) SPECIALITII),
TIINE ELEMENTE DE
INGINERIE I MANAGEMENT PEDAGOGIE I
INGINERETI 1561. Inginerie i management n industria turismului x
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
701
INGINERIA TRANSPORTURILOR 1562. Ingineria transporturilor i a traficului x TRANSPORTURI
1563. Autovehicule rutiere x RUTIERE
INGINERIE MECANIC (programa aprobat prin ordinul ministrului
1564. Sisteme de blindate i autovehicule rutiere x
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 5620 / 2010)
Transporturi / Transporturi/ /
TIINE
Transporturi rutiere Transporturi TRANSPORTURI RUTIERE
INGINERETI
(Anexa 17 / Anexa 17.1) rutiere (SPECIALITATE I DIDACTICA
INGINERIE I MANAGEMENT 1565. Inginerie economic n domeniul transporturilor x SPECIALITII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
nvmnt ordinul ministrului educaiei i cercetrii
profesional tiinifice nr. 5558 / 2015)
TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa aprobat prin ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/ Transporturi/
TIINE TRANSPORTURI FEROVIARE
Transporturi feroviare Transporturi INGINERIE MECANIC 1566. Vehicule pentru transportul feroviar x
INGINERETI (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.2) feroviare
SPECIALITII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
1567. Navigaie i transport maritim i fluvial x TRANSPORTURI NAVALE
INGINERIE NAVAL I NAVIGIE 1568. Hidrografie i echipamente navale x (programa aprobat prin ordinul ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
1569. Sisteme i echipamente navale x
nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/ Transporturi /
TIINE TRANSPORTURI NAVALE
Transporturi navale Transporturi
INGINERETI (SPECIALITATE I DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.3) navale
INGINERIE I MANAGEMENT 1570. Inginerie i management naval i portuar x SPECIALITII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
nvmnt ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
profesional
1571. Inginerie i management aeronautic x aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5620 /
1572. Navigaie aerian x
2010)
/
TRANSPORTURI
Transporturi/ Transporturi / AERONAUTICE
TIINE
Transporturi aeronautice Transporturi IINGINERIE AEROSPAIAL (SPECIALITATE I DIDACTICA
INGINERETI
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice 1573. Air Navigationa x SPECIALITII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE I PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naional de
definitivare n nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
702
TEHNICI
CINEMATOGRAFICE I DE
TELEVIZIUNE
(programa aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
Media i TEHNICI
Media i
poligrafie/Tehnici CINEMATOGRAFICE I DE
nvmnt poligrafie / Tehnici TIINE
cinematografice i de INGINERIA SISTEMELOR 1574. Ingineria sistemelor multimedia x TELEVIZIUNE
profesional cinematografice i INGINERETI
televiziune (SPECIALITATE I
de televiziune
(Anexa 18 / Anexa 18.2) DIDACTICA
SPECIALITII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE I
PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
ESTETICA I NGRIJIREA
1575. Biochimie x CORPULUI OMENESC
TIINE ALE
BIOLOGIE (programa aprobat prin ordinul
NATURII ministrului educaiei, cercetrii,
1576. Biologie x
tineretului i sportului nr. 5620 / 2010)
/
ESTETICA I NGRIJIREA
Estetica i igiena corpului Estetica i CORPULUI OMENESC
nvmnt
omenesc igiena corpului (SPECIALITATE I
profesional
(Anexa 19) omenesc DIDACTICA
TIINE SPECIALITII),
CHIMIE 1577. Biochimie tehnologic x ELEMENTE DE
EXACTE
PEDAGOGIE I
PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul special candidaii trebuie s se ncadreze n condiiile prevzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare ori n cele prevzute n Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar.

Not. n mod excepional, n lipsa absolvenilor cu studii universitare de lung durat sau studii universitare de masterat/master, n nvmntul liceal obligatoriu pot fi ncadrai, pe perioad
determinat, absolvenii ciclului I de studii universitare de licen cu specializrile n profilul postului, nominalizate mai sus.
703
Studii absolvite, cu diplom, la instituii de nvmnt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se nscrie i de a participa la Programa -
nvmnt preuniversitar
concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar i la examenul naional de definitivare n nvmnt prob de concurs/
Post/Catedr Nivelul de Studii Disciplina pentru
Specializarea din cadrul domeniului pentru
(Disciplina Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile studii universitare de examenul naional
Nivel studiile Domeniul de licen
principal de domeniul fundamental universitare de licen
universitare de licen
masterat/ de definitivare n
ncadrare) Programul de studii de master acreditat master nvmnt
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i industrie
alimentar
1. Mecanic /
Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic
Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 /
INGINERIE hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) (programa aprobat prin
MECANIC Echipamente pentru procese industriale
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic educaiei, cercetrii,
INGINERETI Ingineria i managementul resurselor
Metalurgie tineretului i sportului
tehnologice n construcii
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 1. Avionic i navigaie aerospaial
Anexa 1.2.)
Utilaje pentru textile i pielrie 2. Grafic inginereasc i design
3. Mecanic/
Autovehicule rutiere 3. Inginerie i management
Mecanic
Vehicule pentru transportul feroviar
Utilaje i instalaii portuare
aerospaial /
agricol 4. Ingineria sistemelor aeronautice
Sisteme de blindate i autovehicule rutiere
(Anexa 1 / 5. Management aeronautic
nvmnt INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic
Anexa 1.3) 6. Propulsie aerospaial, zgomot i MECANIC
liceal/ MANAGEMENT Inginerie economic industrial IINGINERIE
AEROSPAIAL
emisii poluante x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/ MECATRONIC Mecatronic
7. Propulsie aerospaial i protecia I DIDACTICA
profesional Mecanic n I ROBOTIC Robotic
mediului SPECIALITII),
construcii Construcii de autovehicule
8. Sisteme complexe pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Ingineria sistemelor de propulsie pentru
inginerie aerospaial PEDAGOGIE I
Anexa 1.4) autovehicule
INGINERIA 9. Structuri aeronautice i spaiale PSIHOLOGIE
Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR 10. Software n ingineria aerospaial (programele pentru
5. Mecanic / Echipamente i sisteme de comand i control
Mecanic nave pentru autovehicule 11. Tehnologii spaiale examenul naional de
definitivare n
(Anexa 1 / Blindate, automobile i tractoare nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5) Inginerie medical ordinul ministrului
TIINE INGINERETI educaiei i cercetrii
Informatic industrial
6. Mecanic / APLICATE tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Informatic aplicat n ingineria materialelor
2015)
(Anexa 1 / tiina materialelor
INGINERIA
Anexa 1.6) Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE agricultur i industria alimentar
Mecanic agricol
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic /
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
704
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL 1. Analiza structurilor mecanice
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini 2. Analiz i proiectare asistat n ingineria industrial
3. Calitate i certificare n construciile sudate
Maini unelte i sisteme de producie
4. Concepia integrat a sistemelor tehnologice
Ingineria sudrii
INGINERIE 5. Conception intgre des systmes
Design industrial
INDUSTRIAL technologiques
Ingineria i managementul calitii 6. Conception intgre des systmes technologiques
Ingineria securitii n industrie 7. Concepia i fabricaia asistat de calculator
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale 8. Concepie, fabricaie i management, asistate de
Sisteme i echipamente termice calculator
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice 9. Concepie i fabricaie integrate cu calculatorul
Mecanic fin i nanotehnologii 10. Concepie i management n productic
Maini i echipamente miniere 11. Design industrial i produse inovative
Inginerie mecanic 12. Design industrial
13. Design de produs pentru dezvoltare durabil i
Maini i instalaii pentru agricultur i
protecia mediului
industrie alimentar
14. Design industrial i sisteme de producie CNC
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice 15. Echipamente pentru reabilitare i tehnologie
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea asistiv
(Anexa 1 / INGINERIE hidrocarburilor 16. Echipamente pentru terapii de recuperare MECANIC
Anexa 1.1) MECANIC Echipamente pentru procese industriale 17. Evaluarea calitii materialelor i produselor (programa aprobat prin
18. Fabric digital
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic 19. Digital factory educaiei, cercetrii,
INGINERETI Ingineria i managementul resurselor
Metalurgie 20. Fabricaie virtual n procedee de deformare tineretului i sportului
tehnologice n construcii
(Anexa 1 / plastic nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 21. Virtual Fabrication in Metal Forming (n limba
Utilaje pentru textile i pielrie englez)
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere 22. Grafic inginereasc i design
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar 23. Grafic inginereasc i desen /
agricol Utilaje i instalaii portuare 24. Grafic i design industrial
nvmnt (Anexa 1 / Sisteme de blindate i autovehicule rutiere 25. Grafic i modelare computerizat
liceal/
Anexa 1.3)
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic IINGINERIE
26. Ingineria calitii MECANIC
27. Inginerie avansat asistat de calculator x (SPECIALITATE
nvmnt MANAGEMENT Inginerie economic industrial INDUSTRIAL
4. Mecanic/ 28. Ingineria calitii sistemelor tehnologice I DIDACTICA
profesional Mecanic n MECATRONIC Mecatronic 29. Ingineria calitii i securitatea muncii
I ROBOTIC Robotic SPECIALITII),
construcii 30. Ingineria fabricaiei inovative
Construcii de autovehicule ELEMENTE DE
(Anexa 1 / 31. Ingineria produselor din materiale polimerice i
Anexa 1.4) Ingineria sistemelor de propulsie pentru compozite PEDAGOGIE I
autovehicule 32. Ingineria proiectrii i fabricrii produselor PSIHOLOGIE
INGINERIA (programele pentru
5. Mecanic / Autovehicule rutiere 33. Ingineria sistemelor flexibile de fabricaie
AUTOVEHICULELOR examenul naional de
Mecanic nave Echipamente i sisteme de comand i 34. Ingineria sistemelor integrate de fabricaie
definitivare n
(Anexa 1 / control pentru autovehicule 35. Ingineria sistemelor industriale nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5) Blindate, automobile i tractoare 36. Inginerie des systemes industriels ordinul ministrului
37. Ingineria sudrii materialelor avansate educaiei i cercetrii
Informatic industrial
6. Mecanic / TIINE INGINERETI 38. Ingineria i managementul proceselor de sudare i tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Informatic aplicat n ingineria materialelor control 2015)
APLICATE
(Anexa 1 / Inginerie medical 39. Ingineria i managementul fabricaiei produselor
Anexa 1.6) tiina materialelor 40. Ingineria si managementul sistemelor integrate de
INGINERIA Ingineria elaborrii materialelor metalice fabricaie
Mecanic / TIINE MATERIALELOR 41. Ingineria i managementul serviciilor
Ingineria procesrii materialelor metalice 42. Inginerie integrat
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier 43. Inginerie i management n fabricaia mecanic
GAZE Prepararea substanelor minerale utile 44. Ingineria nanostructurilor i proceselor
TIINE neconvenionale
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru 45. Inginerie virtual i fabricaie competitiv
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar 46. Virtual Engineering for Competitive Manufacturing
SILVICE
(n limba englez)
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I 47. Ingineria securitii i sntii n munc
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE 48. Ingineria i managementul resurselor tehnologice
construcii
n industrie
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE 49. Ingineria i managementul proceselor de sudare
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI i control
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
50. Logistic industrial
NAVAL Arhitectur naval 51. Industrial logistics
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
705

Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIAL
Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice 52. Management n industria sudrii
Mecanic fin i nanotehnologii 53. Managementul asigurrii calitii
Maini i echipamente miniere 54. Managementul calitii
Inginerie mecanic 55. Managementul calitii in inginerie industriala
Maini i instalaii pentru agricultur i 56. Managementul i ingineria calitii
industrie alimentar 57. Managementul ciclului de via al produsului
Utilaje petroliere i petrochimice 58. Managementul produciei industriale
1. Mecanic /
59. Managementul i tehnologia produciei
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea 60. Managementul i ingineria ntreprinderilor
(Anexa 1 / hidrocarburilor industriale virtuale MECANIC
Anexa 1.1) INGINERIE MECANIC
Echipamente pentru procese industriale 61. Managementul ntreprinderilor industriale virtuale (programa aprobat prin
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii 62. Maini i sisteme de producie ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic educaiei, cercetrii,
INGINERETI Ingineria i managementul resurselor 63. Modelarea i simularea sistemelor mecanice mobile
Metalurgie tineretului i sportului
tehnologice n construcii 64. Metode moderne de proiectare n ingineria
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
sistemelor i tribosistemelor mecanice
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie
65. Metode i tehnici avansate de proiectare a
Utilaje pentru textile i pielrie produselor
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere 66. Optimizarea i informatizarea proceselor i /
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar echipamentelor de fabricaie
agricol
Utilaje i instalaii portuare 67. Optimizarea proceselor i echipamentelor
nvmnt (Anexa 1 /
Sisteme de blindate i autovehicule rutiere tehnologice
liceal/
Anexa 1.3)
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic IINGINERIE 68. Procedee productive de sudare n mediu de gaze MECANIC
x (SPECIALITATE
nvmnt MANAGEMENT Inginerie economic industrial INDUSTRIAL protectoare
4. Mecanic/ I DIDACTICA
profesional MECATRONIC Mecatronic 69. Procese de producie inovative i managementul
Mecanic n SPECIALITII),
I ROBOTIC Robotic tehnologic
construcii
70. Innovative Produktionsprozesse und ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Construcii de autovehicule
Technologische Management (n limba german) PEDAGOGIE I
Anexa 1.4) Ingineria sistemelor de propulsie pentru 71. Producia sistemelor industriale PSIHOLOGIE
autovehicule 72. Productica sistemelor industriale
INGINERIA (programele pentru
5. Mecanic / Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR 73. Proiectare i fabricaie asistate de calculator examenul naional de
Mecanic nave Echipamente i sisteme de comand i 74. Proiectarea asistat de calculator a sistemelor de definitivare n
(Anexa 1 / nvmnt aprobate prin
control pentru autovehicule fabricaie
Anexa 1.5)
Blindate, automobile i tractoare 75. Robotizarea proceselor de sudare ordinul ministrului
76. Sisteme CAD-CAE-CAM n deformarea plastic educaiei i cercetrii
6. Mecanic / Informatic industrial
TIINE INGINERETI 77. CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Informatic aplicat n ingineria materialelor 2015)
APLICATE 78. Sisteme micromecanice
(Anexa 1 / Inginerie medical 79. Sisteme i tehnologii inteligente de fabricaie
Anexa 1.6) tiina materialelor 80. Intelligent manufacturing systems and technologies
INGINERIA Ingineria elaborrii materialelor metalice 81. Sigurana i integritatea structurilor
Mecanic / TIINE MATERIALELOR 82. Strategii n asigurarea calitii n industrie
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI 83. Structura, programarea i mentenana sistemelor
Inginerie minier CNC
MINE, PETROL I GAZE
Prepararea substanelor minerale utile 84. Tehnologii avansate de fabricaie
TIINE 85. Tehnologii moderne de fabricaie
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE 86. Tehnologii i echipamente moderne de prelucrare
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE
Mecanic n MINE, PETROL I GAZE Topografie minier
INGINERETI
construcii
INGINERIE NAVAL I Sisteme i echipamente navale
TIINE
Mecanic / NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic /
INGINERETI MINE, PETROL I GAZE Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze
hidrocarburilor
706

Construcii aerospaiale 1. Analiza asistat de calculator a dinamicii mainilor


IINGINERIE i echipamentelor tehnologice
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie 2. Analiza structurilor mecanice
Tehnologia construciilor de maini 3. Aplicaii industriale prin simulare si expertiz
Maini unelte i sisteme de producie 4. Concepie integrat n ingineria mecanic
Ingineria sudrii 5. Concepii integrate n ingineria mecanic
INGINERIE 6. Controlul zgomotelor i vibraiilor
Design industrial
INDUSTRIAL 7. Consultan n proiectarea sistemelor mecanice
Ingineria i managementul calitii 8. Dezvoltarea i optimizarea sistemelor tehnice i
Ingineria securitii n industrie tehnologice agroalimentare i turistice
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale 9. Diagnoze i expertize tehnice n ingineria mecanic
Sisteme i echipamente termice 10. Dinamica i vibraiile mainilor i utilajelor
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice 11. Dinamica mainilor i structurilor mecanice
Mecanic fin i nanotehnologii 12. Echipamente pentru dezafectarea/demolarea
Maini i echipamente miniere construciilor i reciclarea materialelor
Inginerie mecanic 13. Echipamente tehnologice pentru
Maini i instalaii pentru agricultur i dezafectarea/demolarea construciilor i reciclarea
industrie alimentar materialelor
Utilaje petroliere i petrochimice 14. Echipamente i instalaii industriale
1. Mecanic / 15. Echipamente i instalaii pentru industria
Utilaje pentru transportul i depozitarea
Mecanic materialelor de construcii
INGINERIE hidrocarburilor
(Anexa 1 /
MECANIC Echipamente pentru procese industriale
16. Ecobiotehnologii agricole i alimentare MECANIC
Anexa 1.1) 17. Energoecologie n domeniul termic i al vehiculelor (programa aprobat prin
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii de transport
Mecanic Ingineria i managementul resurselor ordinul ministrului
2. Mecanic/ INGINERETI 18. Energii regenerabile educaiei, cercetrii,
Metalurgie tehnologice n construcii 19. Expertize i diagnoze tehnice n ingineria mecanic tineretului i sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 20. Evaluarea riscului, siguranei i integritii nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile i pielrie echipamentelor sub presiune
Autovehicule rutiere 21. Fenomene de interaciune vehicul - cale de rulare
3. Mecanic/ Vehicule pentru transportul feroviar 22. Hidrodinamica mainilor i sistemelor
Mecanic Utilaje i instalaii portuare hidromecanice /
agricol Sisteme de blindate i autovehicule rutiere 23. Ingineria calitii i mediului n industriile de proces
(Anexa 1 / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic 24. Ingineria exploatrii optimale a utilajului petrolier
nvmnt
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economic industrial IINGINERIE
25. Ingineria relaiilor de munc, sntate i securitate MECANIC
MECATRONIC Mecatronic n munc x (SPECIALITATE
nvmnt MECANIC
4. Mecanic/ I ROBOTIC 26. Ingineria sistemelor de transport i depozitare a I DIDACTICA
profesional Robotic
Mecanic n hidrocarburilor SPECIALITII),
Construcii de autovehicule
construcii 27. Ingineria i managementul sistemelor i
Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 / echipamentelor termice
Anexa 1.4) autovehicule 28. Ingineria i managementul procesrii i pstrrii PEDAGOGIE I
INGINERIA PSIHOLOGIE
Autovehicule rutiere produselor agroalimentare
AUTOVEHICULELOR (programele pentru
5. Mecanic / Echipamente i sisteme de comand i 29. Ingineria biosistemelor mecanice pentru agricultur
examenul naional de
Mecanic nave control pentru autovehicule i industria alimentar definitivare n
(Anexa 1 / Blindate, automobile i tractoare 30. Ingineria biosistemelor n agricultur i industrie nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5) Informatic industrial alimentar ordinul ministrului
TIINE INGINERETI 31. Ingineria mediului i managementul calitii n educaiei i cercetrii
Informatic aplicat n ingineria materialelor
6. Mecanic / APLICATE domeniul feroviar tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Inginerie medical 32. Ingineria resurselor regenerabile de energie 2015)
(Anexa 1 / tiina materialelor 33. Ingineria i managementul calitii i mediului
INGINERIA
Anexa 1.6) Ingineria elaborrii materialelor metalice 34. Inginerie i proiectare asistate de calculator pentru
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice maini i structuri mecanice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier 35. Inginerie mecanic avansat
GAZE Prepararea substanelor minerale utile 36. Inginerie mecanic asistat de calculator
TIINE 37. Inginerie mecanic de precizie
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru 38. Inginerie de precizie si managementul calitii
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar 39. Instalaii i echipamente de proces n minerit
SILVICE
Mecanic/ 40. Instalaii i echipamente pentru procese mecanice
TIINE MINE, PETROL I 41. Managementul calitii proceselor tehnologice
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE 42. Managementul mentenanei sistemelor mecanice
construcii
43. Managementul riscului i ingineria fiabilitii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE utilajului petrolier i petrochimic
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI 44. Managementul i gestionarea situaiilor de urgen
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale 45. Managementul i optimizarea echipamentelor de
NAVAL Arhitectur naval proces
Inginerie de petrol i gaze 46. Managementul energiei termice
TIINE 47. Maini termice, frigotehnie i climatizare
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia 48. Mecanica fluidelor aplicat
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor 49. Mecanic de precizie
707
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme
neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic 50. Metode avansate de proiectare i analiz n ingineria
Maini i instalaii pentru agricultur i mecanic
industrie alimentar 51. Metode moderne de proiectare i fabricare a utilajului
1. Mecanic /
Utilaje petroliere i petrochimice petrochimic i de rafinrie
Mecanic
Utilaje pentru transportul i depozitarea 52. Metode numerice si experimentale in proiectarea
(Anexa 1 /
hidrocarburilor structurilor din industria de petrol i gaze MECANIC
Anexa 1.1) INGINERIE (programa aprobat prin
Echipamente pentru procese industriale 53. Modelare avansat i informatic n inginerie
MECANIC
Utilaje tehnologice pentru construcii mecanic ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE educaiei, cercetrii,
Mecanic Ingineria i managementul resurselor 54. Modelare i simulare n ingineria mecanic
Metalurgie INGINERETI tineretului i sportului
tehnologice n construcii 55. Modelarea i simularea sistemelor mecanice mobile
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Utilaje tehnologice pentru textile i 56. Optimizarea fabricaiei echipamentelor de proces
Anexa 1.2.)
pielrie 57. Optimizarea tehnologiilor portuare i a funcionrii
Utilaje pentru textile i pielrie utilajelor
3. Mecanic/
58. Optimizarea sistemelor si echipamentelor termice i
Mecanic Autovehicule rutiere
frigorifice
/
agricol Vehicule pentru transportul feroviar
59. Proiectarea mainilor i echipamentelor
nvmnt (Anexa 1 / Utilaje i instalaii portuare
60. Reabilitarea structurilor, materialelor i mediului
liceal/
Anexa 1.3) Sisteme de blindate i autovehicule IINGINERIE 61. Sigurana i integritatea structurilor MECANIC
rutiere x (SPECIALITATE
nvmnt MECANIC 62. Simulare i testare n inginerie mecanic
4. Mecanic/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic I DIDACTICA
profesional 63. Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor
Mecanic n Inginerie economic industrial
MANAGEMENT feroviare SPECIALITII),
construcii Mecatronic
MECATRONIC 64. Sisteme feroviare moderne ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
I ROBOTIC Robotic 65. Sisteme industriale pentru tehnologii moderne PEDAGOGIE I
Anexa 1.4)
Construcii de autovehicule 66. Sisteme integrate pentru fabricaia agroalimentar PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 67. Sisteme hidraulice i pneumatice avansate (programele pentru
5. Mecanic /
autovehicule 68. Sisteme hidro-pneumatice avansate examenul naional de
Mecanic nave INGINERIA definitivare n
Autovehicule rutiere 69. Sisteme mecanice avansate
(Anexa 1 / nvmnt aprobate
AUTOVEHICULELOR 70. Sisteme i echipamente termice i protecia mediului
Anexa 1.5) Echipamente i sisteme de comand i
71. Sisteme de transport pe calea ferat prin ordinul ministrului
control pentru autovehicule educaiei i cercetrii
72. Tehnici nepoluante n industria agroalimentar
6. Mecanic / Blindate, automobile i tractoare tiinifice nr. 5558 /
73. Termomecanica echipamentelor pentru procese
Petrol i gaze Informatic industrial 2015)
industriale
(Anexa 1 / TIINE INGINERETI 74. Tehnologii avansate de fabricare i proiectare a
Informatic aplicat n ingineria materialelor
Anexa 1.6) APLICATE
Inginerie medical utilajului petrolier de foraj-extractie
75. Vehicule feroviare pentru mari viteze
tiina materialelor
INGINERIA 76. Vehicule feroviare de mare vitez
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
708
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie 1. Analiza structurilor mecanice
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini 2. Consultan n proiectarea sistemelor
Maini unelte i sisteme de producie mecanice
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial 3. Ingineria sistemelor industriale
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie 4. Ingineria i managementul sistemelor de
Nanotehnologii i sisteme producie
neconvenionale
Sisteme i echipamente termice 5. Ingineria i managementul calitii
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice 6. Ingineria calitii
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere 7. Ingineria i managementul sistemelor
Inginerie mecanic calitii
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar 8. Ingineria i managementul sistemelor de
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice fabricaie
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor 9. Ingineria i managementul sistemelor MECANIC
Anexa 1.1) INGINERIE
Echipamente pentru procese industriale logistice (programa aprobat prin
MECANIC
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic 10. Inginerie i management n domeniul educaiei, cercetrii,
INGINERETI Ingineria i managementul resurselor
Metalurgie autovehiculelor tineretului i sportului
tehnologice n construcii
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i
pielrie 11. Ingineria i managementul produciei
3. Mecanic/ Utilaje pentru textile i pielrie utilajului petrolier i petrochimic
Mecanic Autovehicule rutiere /
agricol Vehicule pentru transportul feroviar 12. Ingineria i managementul sistemelor
(Anexa 1 / Utilaje i instalaii portuare industriale de combustie
nvmnt
Anexa 1.3) Sisteme de blindate i autovehicule MECANIC
liceal/ INGINERIE I
rutiere 13. Ingineria i managementul produciei x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/ Inginerie economic n domeniul mecanic
MANAGEMENT
INGINERIE I materialelor metalice I DIDACTICA
profesional Mecanic n MANAGEMENT Inginerie economic industrial SPECIALITII),
construcii MECATRONIC Mecatronic 14. Ingineria i managementul sistemelor ELEMENTE DE
(Anexa 1 / I ROBOTIC Robotic mecanice
Anexa 1.4) PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie 15. Ingineria i managementul producerii (programele pentru
5. Mecanic /
pentru autovehicule materialelor metalice examenul naional de
Mecanic nave INGINERIA definitivare n
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR nvmnt aprobate
Anexa 1.5) Echipamente i sisteme de comand i prin ordinul ministrului
control pentru autovehicule 16. Inginerie i management naval i portuar educaiei i cercetrii
6. Mecanic / Blindate, automobile i tractoare tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze 17. Inovare i tehnologie integrativ 2015)
Informatic industrial
(Anexa 1 / TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor
Anexa 1.6) APLICATE 18. Inovare i tehnologie integrativ (n limba
Inginerie medical englez)
tiina materialelor
INGINERIA Ingineria elaborrii materialelor metalice 19. Logistic
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI 20. Managementul sistemelor industriale de
MINE, PETROL I Inginerie minier
producie i servicii
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor 21. Managementul sistemelor logistice
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/ TIINE 22. Managementul logisticii
MINE, PETROL I
Mecanic n INGINERETI Topografie minier
construcii
GAZE 23. Managementul produciei i al logisticii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE 24. Managementul produciei i logisticii
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval 25. Managementul securitii i condiiilor de
TIINE Inginerie de petrol i gaze asigurare a sntii n munc
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
709
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme
neconvenionale 1. Comunicare organizaional n
Sisteme i echipamente termice mecatronic
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
2. Ergoinginerie n mecatronic
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic 3. Echipamente i tehnici miniaturale
Maini i instalaii pentru agricultur i avansate
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice 4. Informatica mediilor virtuale
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) INGINERIE 5. Ingineria calitii n mecatronic i
MECANIC Echipamente pentru procese industriale (programa aprobat prin
robotic
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI Ingineria i managementul resurselor
tehnologice n construcii 6. Ingineria mecatronic n optometrie tineretului i sportului
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i
pielrie 7. Ingineria sistemelor mecatronice
3. Mecanic/ Utilaje pentru textile i pielrie
Mecanic Autovehicule rutiere
8. Implanturi, proteze i evaluare /
agricol Vehicule pentru transportul feroviar
(Anexa 1 / Utilaje i instalaii portuare biomecanic
nvmnt
liceal/
Anexa 1.3) Sisteme de blindate i autovehicule
MECATRONIC MECANIC
nvmnt
rutiere
I ROBOTIC
9. Mecatronic avansat x (SPECIALITATE
4. Mecanic/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic I DIDACTICA
profesional Mecanic n MANAGEMENT Inginerie economic industrial 10. Mecatronic aplicat SPECIALITII),
construcii MECATRONIC Mecatronic ELEMENTE DE
(Anexa 1 / I ROBOTIC Robotic
Anexa 1.4) 11. Robotic PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor de propulsie (programele pentru
5. Mecanic /
pentru autovehicule 12. Sisteme mecatronice avansate examenul naional de
Mecanic nave
INGINERIA definitivare n
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere nvmnt aprobate
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente i sisteme de comand i 13. Sisteme mecatronice avansate (n prin ordinul ministrului
control pentru autovehicule limba englez) educaiei i cercetrii
6. Mecanic / Blindate, automobile i tractoare tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze 2015)
Informatic industrial 14. Sisteme mecatronice pentru industrie
(Anexa 1 / TIINE INGINERETI
Anexa 1.6) APLICATE
Informatic aplicat n ingineria materialelor i medicin
Inginerie medical
tiina materialelor 15. Sisteme de conducere n robotic
INGINERIA Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice 16. Sisteme robotizate
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile 17. Sisteme robotice cu inteligen
Mecanic/
TIINE
Exploatarea mainilor i instalaiilor artificial
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
710
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie 1. Autovehiculul i mediul
Nanotehnologii i sisteme 2. Automobilul i mediul
neconvenionale 3. Autovehiculul i tehnologiile
Sisteme i echipamente termice viitorului
Maini i sisteme hidraulice i 4. Cercetare i dezvoltare n ingineria
pneumatice autovehiculelor
Mecanic fin i nanotehnologii 5. Concepia i managementul proiectrii
Maini i echipamente miniere automobilului
Inginerie mecanic 6. Concepia i proiectarea autovehiculelor
Maini i instalaii pentru agricultur i moderne
industrie alimentar 7. Construcia i exploatarea
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice autovehiculelor rutiere
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea 8. Echipamente i tehnologii n ingineria
(Anexa 1 / hidrocarburilor
autovehiculelor
MECANIC
Anexa 1.1) INGINERIE
MECANIC
Echipamente pentru procese industriale 9. Exploatarea tehnic a autovehiculelor (programa aprobat prin
Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE rutiere
Mecanic Ingineria i managementul resurselor educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI 10. Ingineria sistemelor de propulsie pentru tineretului i sportului
(Anexa 1 / tehnologice n construcii autovehicule
Utilaje tehnologice pentru textile i nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) 11. Ingineria asistat pentru autoturisme
pielrie 12. Ingineria automobilelor pentru o
3. Mecanic/ Utilaje pentru textile i pielrie mobilitate durabil
Mecanic Autovehicule rutiere 13. Ingineria automobilelor pentru o /
agricol Vehicule pentru transportul feroviar mobilitate durabil (n limba englez)
nvmnt (Anexa 1 / Utilaje i instalaii portuare 14. Ingineria sistemelor de propulsie pentru
liceal/
Anexa 1.3) Sisteme de blindate i autovehicule INGINERIA autovehicule MECANIC
rutiere x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/
AUTOVEHICULELOR 15. Inginerie virtual n proiectarea
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic I DIDACTICA
profesional Mecanic n autovehiculelor
MANAGEMENT Inginerie economic industrial 16. Logistica transporturilor rutiere SPECIALITII),
construcii
MECATRONIC Mecatronic 17. Managementul calitii n industria de ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4)
I ROBOTIC Robotic automobile PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule 18. Optimizarea constructiv a PSIHOLOGIE
(programele pentru
5. Mecanic / Ingineria sistemelor de propulsie autoturismelor
examenul naional de
Mecanic nave pentru autovehicule 19. Optimizarea sistemelor de transport definitivare n
(Anexa 1 / INGINERIA
Autovehicule rutiere 20. Optimizarea sistemelor de transport nvmnt aprobate
Anexa 1.5) AUTOVEHICULELOR
Echipamente i sisteme de comand i rutier prin ordinul ministrului
control pentru autovehicule 21. Proiectarea modern a autovehiculelor educaiei i cercetrii
6. Mecanic / tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze
Blindate, automobile i tractoare rutiere
2015)
Informatic industrial 22. Securitate rutier, transport i
(Anexa 1 /
TIINE INGINERETI interaciunea cu mediul
Anexa 1.6) Informatic aplicat n ingineria materialelor
APLICATE 23. Sigurana i performanele circulaiei
Inginerie medical
rutiere
tiina materialelor 24. Sisteme mecanice avansate cu aplicaii n
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice industria de autovehicule
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice 25. Sistemica transporturilor autopropulsate
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier 26. Sisteme i tehnologii avansate in
GAZE Prepararea substanelor minerale utile domeniul autovehiculelor
TIINE 27. Sistemul integrat om - autovehicul
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor
AGRICOLE I AGRONOMIE mediu
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE 28. Trafic rutier i evaluarea accidentelor de
Mecanic/ circulaie
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE I NAVIGIE
Mecanic / Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
711
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme
neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Tehnologia transportului, depozitrii i
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Utilaje pentru transportul i depozitarea distribuiei hidrocarburilor
Mecanic
hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANIC
Anexa 1.1) Echipamente pentru procese industriale 2. Inginerie de zcmnt
MECANIC (programa aprobat prin
Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE
Mecanic Ingineria i managementul resurselor 3. Ingineria gazelor naturale educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI
tehnologice n construcii tineretului i sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile i nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) 4. Ingineria i managementul gazelor
pielrie
Utilaje pentru textile i pielrie naturale
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere
Mecanic
Vehicule pentru transportul feroviar 5. Forajul sondelor /
agricol
Utilaje i instalaii portuare
nvmnt (Anexa 1 /
Sisteme de blindate i autovehicule 6. Extracia petrolului
liceal/
Anexa 1.3)
rutiere MINE, PETROL I MECANIC
x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/ Inginerie economic n domeniul mecanic
GAZE
INGINERIE I 7. Management n industria petrolier I DIDACTICA
profesional Mecanic n MANAGEMENT Inginerie economic industrial SPECIALITII),
construcii
MECATRONIC Mecatronic 8. Managementul securitii i sntii n ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4) I ROBOTIC Robotic munc PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule PSIHOLOGIE
(programele pentru
5. Mecanic / Ingineria sistemelor de propulsie 9. Securitatea i reabilitarea perimetrelor examenul naional de
Mecanic nave pentru autovehicule definitivare n
(Anexa 1 / INGINERIA
Autovehicule rutiere
miniere
AUTOVEHICULELOR nvmnt aprobate
Anexa 1.5) Echipamente i sisteme de comand i prin ordinul ministrului
control pentru autovehicule 10. Tehnologia transportului, depozitrii educaiei i cercetrii
6. Mecanic / i distribuiei hidrocarburilor tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Blindate, automobile i tractoare 2015)
(Anexa 1 / Informatic industrial
TIINE INGINERETI 11. Topografie minier informatizat i
Anexa 1.6) Informatic aplicat n ingineria materialelor
APLICATE
Inginerie medical cadastru
tiina materialelor
INGINERIA Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/ TIINE
MINE, PETROL I
Mecanic n INGINERETI Topografie minier
GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE
Mecanic / I NAVIGIE Arhitectur naval
INGINERETI
Mecanic nave ARHITECTUR Sisteme i echipamente navale
NAVAL Arhitectur naval
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
712
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIAL
Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 / INGINERIE hidrocarburilor
MECANIC
Anexa 1.1) MECANIC Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcii (programa aprobat prin
2. Mecanic/ TIINE Ingineria i managementul resurselor
ordinul ministrului
Mecanic educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI tehnologice n construcii
(Anexa 1 / tineretului i sportului nr.
Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 5620 / 2010)
Anexa 1.2.)
Utilaje pentru textile i pielrie
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar /
agricol Utilaje i instalaii portuare
nvmnt (Anexa 1 / Sisteme de blindate i autovehicule rutiere 1. Arhitectur naval
Anexa 1.3)
liceal/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic INGINERIE NAVAL I
x MECANIC
nvmnt 4. Mecanic/
MANAGEMENT Inginerie economic industrial NAVIGIE 2. Ingineria i managementul sistemelor (SPECIALITATE I
profesional Mecanic n MECATRONIC Mecatronic i echipamentelor navale DIDACTICA
construcii I ROBOTIC Robotic SPECIALITII),
(Anexa 1 / Construcii de autovehicule ELEMENTE DE
Anexa 1.4) PEDAGOGIE I
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
PSIHOLOGIE
5. Mecanic / autovehicule (programele pentru
INGINERIA
Mecanic nave Autovehicule rutiere examenul naional de
AUTOVEHICULELOR
(Anexa 1 / Echipamente i sisteme de comand i definitivare n nvmnt
Anexa 1.5) control pentru autovehicule aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i
Blindate, automobile i tractoare
6. Mecanic / cercetrii tiinifice nr.
Informatic industrial 5558 / 2015)
Petrol i gaze TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor
(Anexa 1 / APLICATE
Anexa 1.6) Inginerie medical
tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
713
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIAL
Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 / INGINERIE hidrocarburilor
MECANIC
Anexa 1.1) MECANIC Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcii (programa aprobat prin
2. Mecanic/ TIINE Ingineria i managementul resurselor
ordinul ministrului
Mecanic educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI tehnologice n construcii
(Anexa 1 / tineretului i sportului nr.
Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 5620 / 2010)
Anexa 1.2.)
Utilaje pentru textile i pielrie
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar 1. Concepte moderne de inginerie mecanic /
agricol Utilaje i instalaii portuare naval
nvmnt (Anexa 1 / Sisteme de blindate i autovehicule rutiere 2. Inginerie i management n domeniul
Anexa 1.3)
liceal/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic INGINERIE MARIN I maritim i portuar MECANIC
x
nvmnt 4. Mecanic/
MANAGEMENT Inginerie economic industrial NAVIGIE 3. Transport maritim - aspecte economice i (SPECIALITATE I
profesional Mecanic n Mecatronic juridice DIDACTICA
MECATRONIC
construcii I ROBOTIC Robotic
4. Transport maritim SPECIALITII),
(Anexa 1 / 5. tiine nautice ELEMENTE DE
Construcii de autovehicule
Anexa 1.4) PEDAGOGIE I
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
PSIHOLOGIE
5. Mecanic / autovehicule (programele pentru
INGINERIA
Mecanic nave Autovehicule rutiere examenul naional de
AUTOVEHICULELOR
(Anexa 1 / Echipamente i sisteme de comand i definitivare n nvmnt
Anexa 1.5) control pentru autovehicule aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i
Blindate, automobile i tractoare
6. Mecanic / cercetrii tiinifice nr.
Informatic industrial 5558 / 2015)
Petrol i gaze TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor
(Anexa 1 / APLICATE
Anexa 1.6) Inginerie medical
tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
714
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIAL
Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 /
INGINERIE hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) (programa aprobat prin
MECANIC Echipamente pentru procese industriale
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI Ingineria i managementul resurselor
tineretului i sportului
(Anexa 1 / tehnologice n construcii
Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.)
Utilaje pentru textile i pielrie 1. Arhitectur naval
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar
2. Arhitectur naval (n limba /
agricol Utilaje i instalaii portuare
(Anexa 1 / Sisteme de blindate i autovehicule rutiere englez)
nvmnt
liceal/
Anexa 1.3) INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic ARHITECTUR MECANIC
nvmnt MANAGEMENT Inginerie economic industrial NAVAL
3. Tehnologii avansate n construcii x (SPECIALITATE
4. Mecanic/ Mecatronic navale (n limba englez) I DIDACTICA
profesional MECATRONIC
Mecanic n
I ROBOTIC Robotic SPECIALITII),
construcii
(Anexa 1 / Construcii de autovehicule 4. Ingineria i managementul ELEMENTE DE
Anexa 1.4) Ingineria sistemelor de propulsie pentru sistemelor i echipamentelor navale PEDAGOGIE I
autovehicule PSIHOLOGIE
5. Mecanic / INGINERIA (programele pentru
Autovehicule rutiere examenul naional de
Mecanic nave AUTOVEHICULELOR
Echipamente i sisteme de comand i definitivare n
(Anexa 1 / control pentru autovehicule nvmnt aprobate
Anexa 1.5)
Blindate, automobile i tractoare prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii
6. Mecanic / Informatic industrial
TIINE INGINERETI tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Informatic aplicat n ingineria materialelor 2015)
APLICATE
(Anexa 1 / Inginerie medical
Anexa 1.6) tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
715
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme
neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 /
INGINERIE
hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) Echipamente pentru procese industriale (programa aprobat prin
MECANIC
Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE Ingineria i managementul resurselor educaiei, cercetrii,
Mecanic
Metalurgie INGINERETI tehnologice n construcii tineretului i sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile i nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) pielrie
Utilaje pentru textile i pielrie
3. Mecanic/
Mecanic
Autovehicule rutiere
Vehicule pentru transportul feroviar
/
agricol
Utilaje i instalaii portuare 1. Logistica transporturilor
nvmnt (Anexa 1 /
Sisteme de blindate i autovehicule 2. Management n transporturi
liceal/
Anexa 1.3)
rutiere INGINERIA MECANIC
nvmnt TRANSPORTURILOR
3. Transport i trafic urban x (SPECIALITATE
4. Mecanic/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic 4. Tehnici avansate n transportul I DIDACTICA
profesional Mecanic n MANAGEMENT rutier SPECIALITII),
construcii Inginerie economic industrial
MECATRONIC Mecatronic ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4) I ROBOTIC Robotic PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule PSIHOLOGIE
(programele pentru
5. Mecanic / Ingineria sistemelor de propulsie examenul naional de
Mecanic nave pentru autovehicule definitivare n
(Anexa 1 / INGINERIA nvmnt aprobate prin
Autovehicule rutiere
Anexa 1.5) AUTOVEHICULELOR ordinul ministrului
Echipamente i sisteme de comand i
educaiei i cercetrii
6. Mecanic / control pentru autovehicule tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Blindate, automobile i tractoare 2015)
(Anexa 1 / Informatic industrial
Anexa 1.6) TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor
APLICATE
Inginerie medical
tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
716
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme
neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i
pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 /
INGINERIE
hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) Echipamente pentru procese industriale (programa aprobat prin
MECANIC
Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE educaiei, cercetrii,
Mecanic Ingineria i managementul resurselor
Metalurgie INGINERETI tehnologice n construcii tineretului i sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile i nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) pielrie
Utilaje pentru textile i pielrie
3. Mecanic/
Mecanic
Autovehicule rutiere
Vehicule pentru transportul feroviar
/
agricol
(Anexa 1 / Utilaje i instalaii portuare
nvmnt Sisteme de blindate i autovehicule
1. Biomateriale metalice
liceal/
Anexa 1.3)
TIINE INGINERETI 2. Inginerie medical MECANIC
rutiere x
nvmnt APLICATE 3. Optometrie avansat (SPECIALITATE
4. Mecanic/ INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic I DIDACTICA
profesional Mecanic n 4. Tehnologii optice
MANAGEMENT Inginerie economic industrial SPECIALITII),
construcii
MECATRONIC Mecatronic ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4) I ROBOTIC Robotic PEDAGOGIE I
Construcii de autovehicule PSIHOLOGIE
(programele pentru
5. Mecanic / Ingineria sistemelor de propulsie examenul naional de
Mecanic nave pentru autovehicule definitivare n
(Anexa 1 / INGINERIA
Autovehicule rutiere nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5) AUTOVEHICULELOR
Echipamente i sisteme de comand i ordinul ministrului
control pentru autovehicule educaiei i cercetrii
6. Mecanic / tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Blindate, automobile i tractoare 2015)
(Anexa 1 / Informatic industrial
Anexa 1.6) TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor
APLICATE
Inginerie medical
tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol pentru agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/
TIINE MINE, PETROL I
Mecanic n Topografie minier
INGINERETI GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
717
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini 1. Biomateriale
Maini unelte i sisteme de producie 2. Cercetarea i expertizarea materialelor
Ingineria sudrii speciale
INGINERIE
Design industrial 3. Controlul calitii i al procesrii
INDUSTRIAL materialelor
Ingineria i managementul calitii
4. Ingineria i managementul materialelor
Ingineria securitii n industrie
avansate metalice, ceramice i compozite
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale 5. Ingineria i managementul fabricaiei de
Sisteme i echipamente termice piese turnate
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice 6. Ingineria i managementul procesrii
Mecanic fin i nanotehnologii avansate a materialelor
Maini i echipamente miniere 7. Managementul laboratoarelor de ncercri
Inginerie mecanic i evaluri ale materialelor
Maini i instalaii pentru agricultur i 8. Materiale avansate
industrie alimentar 9. Materiale avansate i tehnici de analiz
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
experimental
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
10. Materiale metalice avansate
(Anexa 1 /
INGINERIE hidrocarburilor
11. Materiale i tehnologii avansate
MECANIC
Anexa 1.1) (programa aprobat prin
MECANIC Echipamente pentru procese industriale 12. Materiale i tehnologii avansate pentru
TIINE Utilaje tehnologice pentru construcii industria autovehiculelor ordinul ministrului
2. Mecanic/ Mecanic educaiei, cercetrii,
Metalurgie INGINERETI Ingineria i managementul resurselor 13. Materiale pentru construcii tineretului i sportului
(Anexa 1 / tehnologice n construcii 14. Materiale, micro- i nanotehnologii nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie 15. Metode i procedee moderne n ingineria
Utilaje pentru textile i pielrie materialelor
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere 16. Metalurgia pulberilor i materiale avansate
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar 17. Nanotehnologii i materiale /
agricol Utilaje i instalaii portuare multifuncionale
(Anexa 1 / 18. Obinerea, procesarea i caracterizarea
nvmnt Sisteme de blindate i autovehicule rutiere
liceal/
Anexa 1.3)
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic INGINERIA nanomaterialelor metalice MECANIC
x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/ MANAGEMENT Inginerie economic industrial MATERIALELOR 19. Procese performante pentru calitatea
profesional MECATRONIC Mecatronic materialelor i a mediului n metalurgie I DIDACTICA
Mecanic n
I ROBOTIC Robotic 20. Procedee avansate de obinere a SPECIALITII),
construcii
materialelor metalice ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Construcii de autovehicule
Anexa 1.4) 21. Procedee avansate de procesare a PEDAGOGIE I
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
materialelor metalice PSIHOLOGIE
autovehicule (programele pentru
5. Mecanic / INGINERIA
Autovehicule rutiere 22. Procedee de obinere a materialelor
examenul naional de
Mecanic nave AUTOVEHICULELOR speciale
Echipamente i sisteme de comand i definitivare n
(Anexa 1 / 23. Procesarea materialelor metalice prin nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5) control pentru autovehicule
procedee speciale ordinul ministrului
Blindate, automobile i tractoare educaiei i cercetrii
24. Sinteza i procesarea materialelor metalice
6. Mecanic / Informatic industrial
speciale tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze TIINE INGINERETI
Informatic aplicat n ingineria materialelor 25. Structura fin a materialelor metalice 2015)
(Anexa 1 / APLICATE
Inginerie medical 26. Substane, materiale i sisteme
Anexa 1.6)
tiina materialelor biocompatibile
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice 27. Sudarea i asigurarea calitii materialelor
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice 28. tiina i managementul ncercrii
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier materialelor
GAZE Prepararea substanelor minerale utile 29. tiina i expertizarea materialelor
TIINE metalice avansate
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru 30. tiina i managementul testrii
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE materialelor
Mecanic/ TIINE 31. Tehnici avansate n ingineria procesrii
MINE, PETROL I
Mecanic n INGINERETI Topografie minier materialelor
GAZE
construcii 32. Tehnici avansate de obinere i
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale caracterizare a nanomaterialelor
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval 33. Tehnici avansate pentru procesarea
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval materialelor metalice
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
718
Construcii aerospaiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAIAL
Aeronave i motoare de aviaie
Tehnologia construciilor de maini
Maini unelte i sisteme de producie
Ingineria sudrii
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIAL
Ingineria i managementul calitii
Ingineria securitii n industrie
Nanotehnologii i sisteme neconvenionale
Sisteme i echipamente termice
Maini i sisteme hidraulice i pneumatice
Mecanic fin i nanotehnologii
Maini i echipamente miniere
Inginerie mecanic
Maini i instalaii pentru agricultur i
industrie alimentar
1. Mecanic / Utilaje petroliere i petrochimice
Mecanic Utilaje pentru transportul i depozitarea
(Anexa 1 / INGINERIE hidrocarburilor MECANIC
Anexa 1.1) MECANIC Echipamente pentru procese industriale (programa aprobat prin
Utilaje tehnologice pentru construcii ordinul ministrului
2. Mecanic/ TIINE educaiei, cercetrii,
Mecanic Ingineria i managementul resurselor
Metalurgie INGINERETI tineretului i sportului
tehnologice n construcii
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile i pielrie
Utilaje pentru textile i pielrie
3. Mecanic/ Autovehicule rutiere
Mecanic Vehicule pentru transportul feroviar /
agricol Utilaje i instalaii portuare 1. Inginerie pentru sisteme mecanice
nvmnt (Anexa 1 / Sisteme de blindate i autovehicule rutiere INGINERIE DE speciale de aprare i securitate
liceal/
Anexa 1.3) INGINERIE I Inginerie economic n domeniul mecanic ARMAMENT, MECANIC
MANAGEMENT Inginerie economic industrial x (SPECIALITATE
nvmnt 4. Mecanic/
RACHETE I 2. Tehnologii i management n
MECATRONIC Mecatronic MUNIII I DIDACTICA
profesional Mecanic n structurile logistice pentru aprare i SPECIALITII),
I ROBOTIC Robotic
construcii securitate
Construcii de autovehicule ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4) Ingineria sistemelor de propulsie pentru PEDAGOGIE I
autovehicule PSIHOLOGIE
INGINERIA (programele pentru
5. Mecanic / Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR examenul naional de
Mecanic nave Echipamente i sisteme de comand i definitivare n
(Anexa 1 / control pentru autovehicule nvmnt aprobate prin
Anexa 1.5)
Blindate, automobile i tractoare ordinul ministrului
educaiei i cercetrii
6. Mecanic / Informatic industrial
TIINE INGINERETI tiinifice nr. 5558 /
Petrol i gaze Informatic aplicat n ingineria materialelor 2015)
APLICATE
(Anexa 1 / Inginerie medical
Anexa 1.6) tiina materialelor
INGINERIA
Ingineria elaborrii materialelor metalice
Mecanic / TIINE MATERIALELOR
Ingineria procesrii materialelor metalice
Metalurgie INGINERETI
MINE, PETROL I Inginerie minier
GAZE Prepararea substanelor minerale utile
TIINE
Mecanic/ Exploatarea mainilor i instalaiilor pentru
AGRICOLE I AGRONOMIE
Mecanic agricol agricultur i industria alimentar
SILVICE
Mecanic/ TIINE
MINE, PETROL I
Mecanic n INGINERETI Topografie minier
GAZE
construcii
INGINERIE NAVAL Sisteme i echipamente navale
Mecanic / TIINE I NAVIGIE Arhitectur naval
Mecanic nave INGINERETI ARHITECTUR Arhitectur naval
NAVAL Sisteme i echipamente navale
TIINE Inginerie de petrol i gaze
Mecanic / MINE, PETROL I
INGINERETI Transportul, depozitarea i distribuia
Petrol i gaze GAZE
hidrocarburilor
719
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare ELECTROTEHNIC,
TIINE
Electromecanic / Electrotehnic ELECTROMECANIC
INGINERETI
Electrotehnic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul (programa aprobat prin
MANAGEMENT electric, electronic i energetic ordinul ministrului educaiei,
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 1. Avionic i navigaie sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / TIINE Informatic aplicat n inginerie
Electrotehnic electric
aerospaial /
INGINERETI ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa APLICATE Inginerie medical 2. Ingineria sistemelor aeronautice
nvmnt 3. Sisteme complexe pentru ELECTROMECANIC
2.1) INGINERIE
liceal/ Electromecanic IINGINERIE (SPECIALITATE I
nvmnt ELECTRIC
AEROSPAIAL
inginerie aerospaial x
DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic 4. Structuri aeronautice i spaiale
profesional TIINE SPECIALITII),
Electromecanic / Electromecanic / ROBOTIC Robotic 5. Software n ingineria
Electromecanic INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE aerospaial PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa MARITIM I Electromecanic naval
2.2) NAVIGAIE
6. Tehnologii spaiale PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
Termoenergetic ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE
cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
720
IINGINERIE 1. Advanced electrical systems
Echipamente i instalaii de aviaie 2. Analiza i modelarea sistemelor electromagnetice
AEROSPAIAL
Sisteme electrice 3. Auditul, expertizarea i managementul proiectelor n
energetic
Electronic de putere i acionri
4. Conversia energiei i controlul micrii
INGINERIE electrice 5. Calitatea energiei i compatibilitate electromagnetic n
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date sisteme electrice
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare 6. Calitate i compatibilitate electromagnetic n sisteme
TIINE Electrotehnic i acionri electrice
Electromecanic /
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 7. Dezvoltarea aplicaiilor n ingineria electric
Electrotehnic
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 8. Electronic de putere i acionri electrice inteligente
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i 9. Electronic de putere i sisteme avansate de conversie
10. Electrotehnic i electronic de putere
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
11. Exploatarea instalaiilor electrice industriale
TIINE Informatic aplicat n inginerie 12. Ingineria produselor electrotehnice ELECTROTEHNIC,
INGINERETI electric 13. Ingineria produselor i serviciilor n electrotehnic ELECTROMECANIC
APLICATE Inginerie medical 14. Informatic n ingineria electric (programa aprobat prin
INGINERIE 15. Inginerie electric avansat ordinul ministrului educaiei,
Electromecanic 16. Inginerie i management n domeniul electric cercetrii, tineretului i
ELECTRIC
1. Electrotehnic, 17. Inginerie electric aplicat n protecia i
Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / TIINE managementul mediului
Electromecanic / ROBOTIC Robotic 18. Inginerie electric i informatic aplicat /
Electrotehnic INGINERETI
Electromecanic INGINERIE 19. Instrumentaie i sisteme avansate de msurare ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa MARITIM I Electromecanic naval 20. Managementul sistemelor electroenergetice moderne
nvmnt ELECTROMECANIC
2.1) NAVIGAIE 21. Modelarea i optimizarea echipamentelor electrice
liceal/ INGINERIE (SPECIALITATE I
22. Modelarea, simularea i proiectarea sistemelor x
nvmnt Ingineria sistemelor electroenergetice ELECTRIC DIDACTICA
2. Electrotehnic, Hidroenergetic
electromecanice
profesional 23. Nano-i microsisteme electromagnetice SPECIALITII),
Electromecanic /
INGINERIE Termoenergetic 24. Sisteme de monitorizare i control n inginerie electric ELEMENTE DE
Electromecanic
ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 25. Sisteme de conversie a energiei PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa 26. Sisteme i structuri electrice avansate
Managementul energiei PSIHOLOGIE
2.2) 27. Sisteme moderne n acionri electromecanice (programele pentru examenul
Energetic industrial 28. Sisteme electrice avansate naional de definitivare n
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 29. Sisteme electrice avansate (n limba englez) nvmnt aprobate prin
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 30. Sisteme electromecanice ordinul ministrului educaiei i
31. Sisteme electromecanice complexe cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / 32. Sisteme informatice de monitorizare a mediului 2015)
Electroenergetic, TIINE 33. Sisteme avansate n inginerie electric
Termoenergetic, INGINERETI 34. Sisteme avansate de utilizare industrial a energiei
electrice
Hidroenergetic
35. Sisteme i echipamente moderne n producerea i
utilizarea energiei
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 36. Sisteme inteligente de instrumentaie i msurare
INDUSTRIAL regenerabile 37. Tehnici avansate de inginerie electromecanic
38. Tehnici avansate n maini i acionri electrice
39. Tehnici informatice n ingineria electric
40. Tehnici i echipamente moderne n inginerie electric
41. Tehnici moderne de proiectare asistat de calculator n
inginerie electric
42. Utilizarea eficient a energiei i surse regenerabile
43. Utilizarea raional a energiei i surse regenerabile
721
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare
TIINE Electrotehnic ELECTROTEHNIC,
Electromecanic /
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
Electrotehnic ELECTROMECANIC
MANAGEMENT electric, electronic i energetic (programa aprobat prin
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand ordinul ministrului educaiei,
AUTOVEHICULELOR i control pentru autovehicule 1. Ingineria produselor cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, sportului nr. 5620 / 2010)
Informatic aplicat n inginerie electrotehnice
Electromecanic / TIINE INGINERETI
Electrotehnic APLICATE
electric 2. Management i comunicare n /
Inginerie medical inginerie ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa
nvmnt INGINERIE 3. Ingineria i managementul ELECTROMECANIC
2.1) Electromecanic
liceal/ ELECTRIC INGINERIE I (SPECIALITATE I
nvmnt MANAGEMENT
calitii x
DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic
profesional TIINE 4. Ingineria calitii SPECIALITII),
Electromecanic / Electromecanic / ROBOTIC Robotic
Electromecanic
INGINERETI 5. Ingineria i managementul ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE
MARITIM I Electromecanic naval sistemelor calitii PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa
2.2) NAVIGAIE 6. Managementul sistemelor PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor energetice naional de definitivare n
electroenergetice nvmnt aprobate prin
Hidroenergetic ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC 2015)
Energetic i tehnologii nucleare
Electroenergetic, TIINE
Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice 1. Comunicare organizaional n
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date mecatronic
Inginerie electric i calculatoare 2. Ergoinginerie n mecatronic
Electrotehnic,
TIINE Electrotehnic 3. Echipamente i tehnici ELECTROTEHNIC,
Electromecanic /
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
miniaturale avansate ELECTROMECANIC
Electrotehnic
electric, electronic i energetic 4. Informatica mediilor virtuale
MANAGEMENT (programa aprobat prin
5. Ingineria calitii n mecatronic ordinul ministrului educaiei,
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand
i control pentru autovehicule
i robotic cercetrii, tineretului i
AUTOVEHICULELOR
1. Electrotehnic, 6. Ingineria mecatronic n sportului nr. 5620 / 2010)
Informatic aplicat n inginerie
Electromecanic / TIINE INGINERETI optometrie
electric /
Electrotehnic APLICATE 7. Ingineria sistemelor mecatronice
Inginerie medical ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa 8. Implanturi, proteze i evaluare
nvmnt INGINERIE ELECTROMECANIC
2.1) Electromecanic biomecanic
liceal/ ELECTRIC MECATRONIC I (SPECIALITATE I
9. Mecatronic avansat x
nvmnt Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic ROBOTIC DIDACTICA
2. Electrotehnic, TIINE 10. Mecatronic aplicat
profesional
Electromecanic / ROBOTIC Robotic SPECIALITII),
Electromecanic / INGINERETI 11. Robotic
Electromecanic ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE 12. Sisteme mecatronice avansate
MARITIM I Electromecanic naval PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa 13. Sisteme mecatronice avansate
NAVIGAIE PSIHOLOGIE
2.2) (n limba englez) (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor 14. Sisteme mecatronice pentru naional de definitivare n
electroenergetice industrie i medicin nvmnt aprobate prin
Hidroenergetic 15. Sisteme de conducere n ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic robotic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC 16. Sisteme robotizate 2015)
Energetic i tehnologii nucleare
Electroenergetic, TIINE 17. Sisteme robotice cu inteligen
Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI artificial
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
722
IINGINERIE 1. Auditul sistemelor energetice
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL 2. Conducerea i informatizarea
Sisteme electrice proceselor termo i electroenergetice
Electronic de putere i acionri
3. Conducerea sistemelor
electrice
INGINERIE ELECTRIC electroenergetice
Instrumentaie i achiziii de date
Inginerie electric i calculatoare 4. Echipamente i tehnologii
Electrotehnic,
TIINE Electrotehnic moderne n energetic
Electromecanic /
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 5. Energii regenerabile
Electrotehnic
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 6. Energii regenerabile Energia ELECTROTEHNIC,
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i solar ELECTROMECANIC
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 7. Energetic avansat
Informatic aplicat n inginerie (programa aprobat prin
TIINE INGINERETI 8. Eficiena energetic ordinul ministrului educaiei,
electric 9. Gestiunea proceselor energetice
APLICATE cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, Inginerie medical 10. Hidraulic tehnic i hidro- sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / INGINERIE ELECTRIC Electromecanic energtic
Electrotehnic, Mecatronic /
Electrotehnic TIINE MECATRONIC I 11. Ingineria sistemelor electro-
Electromecanic / ROBOTIC Robotic ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa INGINERETI energetice
nvmnt Electromecanic INGINERIE MARITIM ELECTROMECANIC
2.1) Electromecanic naval 12. Inginerie nuclear
liceal/ I NAVIGAIE INGINERIE (SPECIALITATE I
13. Inginerie i management n x
nvmnt Ingineria sistemelor electroenergetice ENERGETIC DIDACTICA
2. Electrotehnic, domeniul energetic
profesional Hidroenergetic SPECIALITII),
Electromecanic / 14. Monitorizarea i analiza
Termoenergetic ELEMENTE DE
Electromecanic funcionrii sistemelor
INGINERIE ENERGETIC
Energetic i tehnologii nucleare PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa electroenergetice
PSIHOLOGIE
2.2) Managementul energiei 15. Managementul sistemelor de (programele pentru examenul
Energetic industrial energie naional de definitivare n
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 16. Management, energie, mediu nvmnt aprobate prin
Energetic / MANAGEMENT electric, electronic i energetic 17. Managementul sistemelor ordinul ministrului educaiei i
Electroenergetic, TIINE electroenergetice moderne cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Termoenergetic, INGINERETI 18. Sisteme energetice informatizate 2015)
Hidroenergetic 19. Sisteme electroenergetice
performante
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 20. Sisteme termoenergetice
INDUSTRIAL regenerabile 21. Sisteme moderne pentru
conducerea proceselor energetice
22. Surse regenerabile de energie
23. Tehnologii avansate de producere
a energiei
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
electrice
INGINERIE ELECTRIC ELECTROTEHNIC,
Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare ELECTROMECANIC
TIINE Electrotehnic (programa aprobat prin
Electromecanic /
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul ordinul ministrului educaiei,
Electrotehnic
MANAGEMENT electric, electronic i energetic cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
Informatic aplicat n inginerie
/
Electrotehnic
TIINE INGINERETI
electric 1. Echipamente i tehnologii n ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa
nvmnt APLICATE ingineria autovehiculelor ELECTROMECANIC
2.1) Inginerie medical
liceal/ INGINERIA (SPECIALITATE I
INGINERIE ELECTRIC Electromecanic x
nvmnt AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme i tehnologii avansate n DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic
profesional TIINE domeniul autovehiculelor SPECIALITII),
Electromecanic / Electromecanic / ROBOTIC Robotic
INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic Electromecanic INGINERIE MARITIM
Electromecanic naval
I NAVIGAIE PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa
Ingineria sistemelor electroenergetice PSIHOLOGIE
2.2) (programele pentru examenul
Hidroenergetic
naional de definitivare n
Termoenergetic nvmnt aprobate prin
Energetic / INGINERIE ENERGETIC
Energetic i tehnologii nucleare ordinul ministrului educaiei i
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial
2015)
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
723
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare
TIINE ELECTROTEHNIC,
Electromecanic / Electrotehnic
INGINERETI ELECTROMECANIC
Electrotehnic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic (programa aprobat prin
ordinul ministrului educaiei,
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / Informatic aplicat n inginerie
TIINE INGINERETI /
Electrotehnic electric
APLICATE 1. Sisteme ncorporate pentru ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa Inginerie medical
nvmnt domeniul auto ELECTROMECANIC
2.1) INGINERIE INGINERIA
liceal/ Electromecanic (SPECIALITATE I
nvmnt ELECTRIC SISTEMELOR 2. Sisteme ncorporate pentru x
DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic domeniul auto (n limba englez)
profesional TIINE SPECIALITII),
Electromecanic / Electromecanic / ROBOTIC Robotic 3. Automotive embedded software
INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic Electromecanic INGINERIE PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa MARITIM I Electromecanic naval PSIHOLOGIE
2.2) NAVIGAIE (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare
TIINE ELECTROTEHNIC,
Electromecanic / Electrotehnic
INGINERETI ELECTROMECANIC
Electrotehnic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic (programa aprobat prin
ordinul ministrului educaiei,
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand i cercetrii, tineretului i
1. Electrotehnic, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanic / Informatic aplicat n inginerie
TIINE INGINERETI /
Electrotehnic electric
APLICATE ELECTROTEHNIC,
(Anexa 2 / Anexa Inginerie medical
nvmnt INGINERIE ELECTROMECANIC
2.1) INGINERIE
liceal/ Electromecanic MARIN I (SPECIALITATE I
nvmnt ELECTRIC NAVIGAIE
Sisteme electromecanice navale x
DIDACTICA
2. Electrotehnic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic
profesional TIINE SPECIALITII),
Electromecanic / Electromecanic / ROBOTIC Robotic
INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic Electromecanic INGINERIE PEDAGOGIE I
(Anexa 2 / Anexa MARITIM I Electromecanic naval PSIHOLOGIE
2.2) NAVIGAIE (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
724
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Electrotehnic, Inginerie electric i calculatoare ENERGETIC
TIINE Electrotehnic
Electromecanic / (programa aprobat prin
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
Electrotehnic ordinul ministrului educaiei,
MANAGEMENT electric, electronic i energetic cercetrii, tineretului i
INGINERIA Echipamente i sisteme de comand sportului nr. 5620 / 2010)
AUTOVEHICULELOR i control pentru autovehicule
1. Avionic i navigaie
TIINE Informatic aplicat n inginerie
electric
aerospaial /
INGINERETI
Energetic/ APLICATE Inginerie medical
2. Ingineria sistemelor aeronautice
nvmnt Electroenergetic, 3. Sisteme complexe pentru ENERGETIC
INGINERIE IINGINERIE
liceal/
Termoenergetic, ELECTRIC
Electromecanic inginerie aerospaial x (SPECIALITATE I
nvmnt AEROSPAIAL DIDACTICA
profesional Hidroenergetic Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic 4. Structuri aeronautice i spaiale
(Anexa 3) TIINE SPECIALITII),
Electromecanic / ROBOTIC Robotic 5. Software n ingineria
INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE aerospaial PEDAGOGIE I
MARITIM I Electromecanic naval
6. Tehnologii spaiale PSIHOLOGIE
NAVIGAIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
INGINERIE Termoenergetic ordinul ministrului educaiei i
Energetic / ENERGETIC cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic i tehnologii nucleare
2015)
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
725
IINGINERIE Echipamente i instalaii de 1. Advanced electrical systems
AEROSPAIAL aviaie 2. Analiza i modelarea sistemelor electromagnetice
Sisteme electrice 3. Auditul, expertizarea i managementul proiectelor
n energetic
Electronic de putere i acionri
4. Conversia energiei i controlul micrii
INGINERIE electrice 5. Calitatea energiei i compatibilitate
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date electromagnetic n sisteme electrice
Inginerie electric i calculatoare 6. Calitate i compatibilitate electromagnetic n
Electrotehnic, Electrotehnic sisteme i acionri electrice
TIINE
Electromecanic / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 7. Dezvoltarea aplicaiilor n ingineria electric
INGINERETI
Electrotehnic MANAGEMENT electric, electronic i energetic 8. Electronic de putere i acionri electrice
Echipamente i sisteme de inteligente
INGINERIA 9. Electronic de putere i sisteme avansate de
comand i control pentru
AUTOVEHICULELOR conversie
autovehicule 10. Electrotehnic i electronic de putere
Informatic aplicat n 11. Exploatarea instalaiilor electrice industriale
TIINE INGINERETI
inginerie electric 12. Ingineria produselor electrotehnice ENERGETIC
APLICATE 13. Ingineria produselor i serviciilor n electrotehnic
Inginerie medical (programa aprobat prin
14. Informatic n ingineria electric
INGINERIE ordinul ministrului educaiei,
Electromecanic 15. Inginerie electric avansat
ELECTRIC 16. Inginerie i management n domeniul electric cercetrii, tineretului i
Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic 17. Inginerie electric aplicat n protecia i sportului nr. 5620 / 2010)
TIINE
Electromecanic / ROBOTIC Robotic managementul mediului
INGINERETI
Electromecanic INGINERIE 18. Inginerie electric i informatic aplicat
/
MARITIM I Electromecanic naval 19. Instrumentaie i sisteme avansate de msurare
Energetic/ NAVIGAIE 20. Managementul sistemelor electroenergetice
nvmnt Electroenergetic, Ingineria sistemelor
moderne ENERGETIC
liceal/ INGINERIE 21. Modelarea i optimizarea echipamentelor electrice (SPECIALITATE I
Termoenergetic, electroenergetice 22. Modelarea, simularea i proiectarea sistemelor x
nvmnt ELECTRIC DIDACTICA
profesional Hidroenergetic Hidroenergetic electromecanice
(Anexa 3) INGINERIE 23. Nano-i microsisteme electromagnetice SPECIALITII),
Termoenergetic
ENERGETIC 24. Sisteme de monitorizare i control n inginerie ELEMENTE DE
Energetic i tehnologii nucleare
electric PEDAGOGIE I
Managementul energiei 25. Sisteme de conversie a energiei PSIHOLOGIE
Energetic industrial 26. Sisteme i structuri electrice avansate (programele pentru examenul
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 27. Sisteme moderne n acionri electromecanice naional de definitivare n
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 28. Sisteme electrice avansate nvmnt aprobate prin
29. Sisteme electrice avansate (n limba englez) ordinul ministrului educaiei i
30. Sisteme electromecanice cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / 31. Sisteme electromecanice complexe 2015)
Electroenergetic, TIINE 32. Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Termoenergetic, INGINERETI 33. Sisteme avansate n inginerie electric
34. Sisteme avansate de utilizare industrial a energiei
Hidroenergetic
electrice
35. Sisteme i echipamente moderne n producerea i
utilizarea energiei
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 36. Sisteme inteligente de instrumentaie i msurare
INDUSTRIAL regenerabile 37. Tehnici avansate de inginerie electromecanic
38. Tehnici avansate n maini i acionri electrice
39. Tehnici informatice n ingineria electric
40. Tehnici i echipamente moderne n inginerie
electric
41. Tehnici moderne de proiectare asistat de
calculator n inginerie electric
42. Utilizarea eficient a energiei i surse regenerabile
43. Utilizarea raional a energiei i surse regenerabile
726
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
electrice
INGINERIE ELECTRIC
Instrumentaie i achiziii de date
Inginerie electric i calculatoare ENERGETIC
Electrotehnic, Electrotehnic
TIINE (programa aprobat prin
Electromecanic / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
INGINERETI ordinul ministrului educaiei,
Electrotehnic MANAGEMENT electric, electronic i energetic cercetrii, tineretului i
Echipamente i sisteme de sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIA
comand i control pentru
AUTOVEHICULELOR 1. Ingineria produselor electrotehnice
autovehicule
Informatic aplicat n inginerie 2. Management i comunicare n /
TIINE INGINERETI inginerie
Energetic/ electric
nvmnt Electroenergetic,
APLICATE
Inginerie medical 3. Ingineria i managementul calitii ENERGETIC
liceal/ INGINERIE I (SPECIALITATE I
nvmnt
Termoenergetic, INGINERIE ELECTRIC Electromecanic MANAGEMENT
4. Ingineria calitii x
Hidroenergetic DIDACTICA
profesional Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic 5. Ingineria i managementul
(Anexa 3) TIINE SPECIALITII),
Electromecanic / ROBOTIC Robotic sistemelor calitii
INGINERETI ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE MARITIM 6. Managementul sistemelor
Electromecanic naval PEDAGOGIE I
I NAVIGAIE
energetice PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor
(programele pentru examenul
electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
INGINERIE Termoenergetic ordinul ministrului educaiei i
Energetic / ENERGETIC cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic i tehnologii nucleare
Electroenergetic, TIINE 2015)
Termoenergetic, INGINERETI Managementul energiei
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
IINGINERIE
Echipamente i instalaii de aviaie
AEROSPAIAL
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
1. Comunicare organizaional n
electrice mecatronic
INGINERIE ELECTRIC
Instrumentaie i achiziii de date 2. Ergoinginerie n mecatronic
Inginerie electric i calculatoare 3. Echipamente i tehnici miniaturale ENERGETIC
Electrotehnic, Electrotehnic
TIINE avansate (programa aprobat prin
Electromecanic / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
INGINERETI 4. Informatica mediilor virtuale ordinul ministrului educaiei,
Electrotehnic MANAGEMENT electric, electronic i energetic cercetrii, tineretului i
Echipamente i sisteme de 5. Ingineria calitii n mecatronic i
sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIA
comand i control pentru robotic
AUTOVEHICULELOR
autovehicule 6. Ingineria mecatronic n
Informatic aplicat n inginerie
/
TIINE INGINERETI
optometrie
Energetic/ electric 7. Ingineria sistemelor mecatronice
nvmnt Electroenergetic,
APLICATE
Inginerie medical ENERGETIC
liceal/ MECATRONIC 8. Implanturi, proteze i evaluare (SPECIALITATE I
Termoenergetic, INGINERIE ELECTRIC Electromecanic x
nvmnt
Hidroenergetic
I ROBOTIC biomecanic DIDACTICA
profesional Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic
(Anexa 3) Electromecanic /
TIINE
ROBOTIC Robotic
9. Mecatronic avansat SPECIALITII),
INGINERETI 10. Mecatronic aplicat ELEMENTE DE
Electromecanic INGINERIE MARITIM
Electromecanic naval 11. Robotic PEDAGOGIE I
I NAVIGAIE
PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor 12. Sisteme mecatronice avansate (programele pentru examenul
electroenergetice 13. Sisteme mecatronice avansate (n naional de definitivare n
Hidroenergetic limba englez) nvmnt aprobate prin
INGINERIE Termoenergetic ordinul ministrului educaiei i
Energetic / ENERGETIC 14. Sisteme mecatronice pentru cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic i tehnologii nucleare industrie i medicin
Electroenergetic, TIINE 2015)
Termoenergetic, INGINERETI Managementul energiei 15. Sisteme de conducere n robotic
Hidroenergetic Energetic industrial 16. Sisteme robotizate
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
17. Sisteme robotice cu inteligen
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii artificial
INDUSTRIAL regenerabile
727
IINGINERIE Echipamente i instalaii de 1. Auditul sistemelor energetice
AEROSPAIAL aviaie 2. Conducerea i informatizarea
Sisteme electrice 3. proceselor termo i electroenergetice
Electronic de putere i acionri 4. Conducerea sistemelor
electrice electroenergetice
INGINERIE ELECTRIC
Instrumentaie i achiziii de date 5. Echipamente i tehnologii moderne n
Inginerie electric i calculatoare energetic
Electrotehnic, Electrotehnic ENERGETIC
TIINE 6. Energii regenerabile
Electromecanic / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
INGINERETI 7. Energii regenerabile Energia solar (programa aprobat prin
Electrotehnic MANAGEMENT electric, electronic i energetic 8. Energetic avansat ordinul ministrului educaiei,
Echipamente i sisteme de 9. Eficiena energetic cercetrii, tineretului i
INGINERIA
comand i control pentru sportului nr. 5620 / 2010)
AUTOVEHICULELOR 10. Gestiunea proceselor energetice
autovehicule
11. Hidraulic tehnic i hidro-energtic
Informatic aplicat n
TIINE INGINERETI 12. Ingineria sistemelor electro- /
inginerie electric energetice
APLICATE
Energetic/ Inginerie medical
nvmnt 13. Inginerie nuclear ENERGETIC
Electroenergetic, INGINERIE ELECTRIC Electromecanic
liceal/ INGINERIE 14. Inginerie i management n domeniul (SPECIALITATE I
Termoenergetic, Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic x
nvmnt TIINE ENERGETIC energetic DIDACTICA
Hidroenergetic Electromecanic / ROBOTIC Robotic
profesional
INGINERETI 15. Informatic aplicat n energetic SPECIALITII),
(Anexa 3) Electromecanic INGINERIE MARITIM
Electromecanic naval 16. Monitorizarea i analiza funcionrii ELEMENTE DE
I NAVIGAIE sistemelor electroenergetice PEDAGOGIE I
Ingineria sistemelor 17. Managementul sistemelor de energie
electroenergetice
PSIHOLOGIE
18. Management, energie, mediu (programele pentru examenul
Hidroenergetic 19. Managementul sistemelor naional de definitivare n
INGINERIE Termoenergetic nvmnt aprobate prin
electroenergetice moderne
ENERGETIC ordinul ministrului educaiei i
Energetic i tehnologii nucleare 20. Sisteme energetice informatizate
Energetic / cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Electroenergetic, TIINE Managementul energiei 21. Sisteme electroenergetice 2015)
Termoenergetic, INGINERETI Energetic industrial performante
Hidroenergetic INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 22. Sisteme termoenergetice
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 23. Sisteme moderne pentru conducerea
proceselor energetice
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 24. Surse regenerabile de energie
INDUSTRIAL regenerabile 25. Tehnologii avansate de producere a
energiei
IINGINERIE Echipamente i instalaii de
AEROSPAIAL aviaie
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
electrice
INGINERIE ELECTRIC
Instrumentaie i achiziii de date
Inginerie electric i calculatoare
ENERGETIC
Electrotehnic, Electrotehnic
TIINE (programa aprobat prin
Electromecanic / INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
INGINERETI ordinul ministrului educaiei,
Electrotehnic MANAGEMENT electric, electronic i energetic cercetrii, tineretului i
Echipamente i sisteme de
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comand i control pentru
AUTOVEHICULELOR
autovehicule
Informatic aplicat n /
TIINE INGINERETI inginerie electric 1. Echipamente i tehnologii n ingineria
Energetic/
nvmnt APLICATE autovehiculelor ENERGETIC
Electroenergetic, Inginerie medical
liceal/ INGINERIA (SPECIALITATE I
Termoenergetic, x
nvmnt INGINERIE ELECTRIC Electromecanic AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme i tehnologii avansate n DIDACTICA
profesional Hidroenergetic
Electrotehnic, MECATRONIC I Mecatronic domeniul autovehiculelor SPECIALITII),
(Anexa 3) TIINE
Electromecanic / ROBOTIC Robotic ELEMENTE DE
INGINERETI
Electromecanic INGINERIE MARITIM PEDAGOGIE I
Electromecanic naval
I NAVIGAIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naional de definitivare n
Hidroenergetic nvmnt aprobate prin
INGINERIE ordinul ministrului educaiei i
Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC
Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE
Termoenergetic, INGINERETI Managementul energiei
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
728
IINGINERIE Echipamente i instalaii de
AEROSPAIAL aviaie
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Inginerie electric i calculatoare
Electrotehnic, Electrotehnic ENERGETIC
TIINE
Electromecanic / (programa aprobat prin
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
Electrotehnic electric, electronic i energetic ordinul ministrului educaiei,
MANAGEMENT
Echipamente i sisteme de cercetrii, tineretului i
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comand i control pentru
AUTOVEHICULELOR autovehicule 1. Sisteme ncorporate pentru
Informatic aplicat n domeniul auto /
TIINE INGINERETI
inginerie electric
Energetic/ APLICATE
nvmnt Inginerie medical 2. Sisteme ncorporate pentru ENERGETIC
Electroenergetic, INGINERIA
liceal/
Termoenergetic, INGINERIE
Electromecanic SISTEMELOR domeniul auto (n limba x (SPECIALITATE I
nvmnt ELECTRIC DIDACTICA
profesional Hidroenergetic Electrotehnic, englez)
(Anexa 3) TIINE MECATRONIC I Mecatronic SPECIALITII),
Electromecanic /
INGINERETI ROBOTIC Robotic ELEMENTE DE
Electromecanic 3. Automotive embedded
INGINERIE MARITIM PEDAGOGIE I
Electromecanic naval software
I NAVIGAIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin
Hidroenergetic
ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE
Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
IINGINERIE Echipamente i instalaii de
AEROSPAIAL aviaie
Sisteme electrice
Electronic de putere i acionri
INGINERIE electrice
ELECTRIC Instrumentaie i achiziii de date
Inginerie electric i calculatoare
Electrotehnic, Electrotehnic ENERGETIC
TIINE
Electromecanic / (programa aprobat prin
INGINERETI INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
Electrotehnic electric, electronic i energetic ordinul ministrului educaiei,
MANAGEMENT
Echipamente i sisteme de cercetrii, tineretului i
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comand i control pentru
AUTOVEHICULELOR autovehicule
Informatic aplicat n /
TIINE INGINERETI
inginerie electric
Energetic/ APLICATE
nvmnt Inginerie medical ENERGETIC
Electroenergetic, INGINERIE MARIN I
liceal/
Termoenergetic, INGINERIE
Electromecanic NAVIGAIE Sisteme electromecanice navale x (SPECIALITATE I
nvmnt ELECTRIC DIDACTICA
profesional Hidroenergetic Electrotehnic,
(Anexa 3) TIINE MECATRONIC I Mecatronic SPECIALITII),
Electromecanic /
INGINERETI ROBOTIC Robotic ELEMENTE DE
Electromecanic
INGINERIE MARITIM PEDAGOGIE I
Electromecanic naval
I NAVIGAIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naional de definitivare n
nvmnt aprobate prin
Hidroenergetic
ordinul ministrului educaiei i
INGINERIE Termoenergetic cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Energetic / ENERGETIC Energetic i tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetic, TIINE
Managementul energiei
Termoenergetic, INGINERETI
Hidroenergetic Energetic industrial
INGINERIE I Inginerie economic n domeniul
MANAGEMENT electric, electronic i energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIAL regenerabile
729
Electronic aplicat 1. Achiziia i prelucrarea datelor
INGINERIE Microelectronic, 2. Automatica sistemelor complexe
ELECTRONIC I optoelectronic i 3. Automatica i informatica industrial
TELECOMUNICAII nanotehnologii 4. Automatic avansat,
productic i informatic industrial
Echipamente i sisteme 5. Automatizri avansate
electronice militare 6. Automatizri i sisteme inteligente
Automatic i informatic 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
aplicat conducerea automat i managementul
Echipamente pentru ntreprinderilor
INGINERIA
modelare, simulare i 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
Electronic i SISTEMELOR
conducere informatizat a ntreprinderi
automatizri / 9. Comanda avansat a sistemelor
TIINE aciunilor de lupt
Electronic i complexe
INGINERETI Ingineria sistemelor
Automatizri 10. Comanda avansat a sistemelor
multimedia
complexe (n limba francez)
Inginerie economic n 11. Conducerea avansat a proceselor
INGINERIE I
domeniul electric, electronic industriale
MANAGEMENT
i energetic 12. Control avansat i sisteme n timp real
Calculatoare 13. Controlul avansat al proceselor
CALCULATOARE I
Calculatoare i sisteme 14. Informatic aplicat
TEHNOLOGIA 15. Informatic aplicat n ingineria
informatice pentru aprare i
INFORMAIEI
securitate naional sistemelor complexe
Matematic i informatic 16. Informatic aplicat n conducerea
TIINE INGINERETI avansat
ELECTRONIC,
aplicat n inginerie AUTOMATIZRI,
APLICATE 17. Ingineria sistemelor automate
Inginerie medical 18. Ingineria conducerii avansate a TELECOMUNICAII
Tehnologii i sisteme de fabricaiei (programa aprobat prin ordinul
telecomunicaii 19. Ingineria calculatoarelor i controlul ministrului educaiei, cercetrii,
1. Electronic i Reele i software de proceselor tineretului i sportului nr. 5620 /
automatizri / telecomunicaii 20. Ingineria i managementul serviciilor 2010)
Electronic i
Telecomenzi i electronic 21. Service engineering and management /
automatizri 22. Ingineria i managementul sistemelor
n transporturi ELECTRONIC,
nvmnt (Anexa 4 / de afaceri
INGINERIA AUTOMATIZRI,
liceal/ Anexa 4.1) 23. Modele matematice n inginerie
SISTEMELOR x TELECOMUNICAII
nvmnt 24. Managementul proiectelor tehnice i
(SPECIALITATE I
profesional 2. Electronic i tehnologice
25. Managementul i protecia informaiei DIDACTICA
automatizri/ SPECIALITII),
Telecomunicaii 26. Prelucrri complexe de semnal n
aplicaii multimedia ELEMENTE DE
(Anexa 4 /
27. Tehnologii informatice n ingineria PEDAGOGIE I
Anexa 4.2)
sistemelor PSIHOLOGIE
28. Sisteme informatice integrate (programele pentru examenul
29. Sisteme informatice de conducere naional de definitivare n
avansat nvmnt aprobate prin ordinul
30. Sisteme informatice aplicate n ministrului educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE producie i servicii
Electronic i 31. Sisteme de control ncorporate
TIINE ELECTRONIC I
automatizri/ 32. Sisteme i control automat
INGINERETI TELECOMUNICAII
Telecomunicaii 33. Sisteme i control automat (n limba
englez)
Transmisiuni 34. Systems and control
35. Sisteme informatice complexe
36. Sisteme informatice n ngrijirea
sntii
37. Sisteme informatice n medicin
38. Sisteme inteligente de conducere
39. Sisteme automate avansate
40. Sisteme automate de conducere a
proceselor industriale
41. Sisteme avansate n automatic i
tehnologii informatice
42. Sisteme i tehnologii informatice
43. Sisteme ncorporate pentru domeniul
auto
44. Sisteme ncorporate pentru domeniul
auto (n limba englez)
45. Automotive embedded software
46. Tehnici avansate in domeniul
sistemelor i semnalelor
730
Electronic aplicat 1. Administrarea bazelor de date
INGINERIE Microelectronic, 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ELECTRONIC I optoelectronic i 3. Arta vizual, design i imagine publicitar asistate de
TELECOMUNICAII nanotehnologii calculator
4. Calculatoare ncorporate
Echipamente i sisteme 5. Complemente de tiina calculatoarelor
electronice militare 6. e-Government
Automatic i informatic 7. e-Guvernare
aplicat 8. Grafic, multimedia i realitate virtual
Echipamente pentru 9. Ingineria calculatoarelor i comunicaiilor
INGINERIA
modelare, simulare i 10. Computer and comunication engineering
Electronic i SISTEMELOR
conducere informatizat a 11. Inginerie software
automatizri / 12. Ingineria sistemelor de programe
TIINE aciunilor de lupt
Electronic i 13. Software engineering
INGINERETI Ingineria sistemelor
Automatizri 14. Ingineria calculatoarelor
multimedia
15. Computer engineering
Inginerie economic n 16. Imagistic, bioinformatic i siteme complexe
INGINERIE I
domeniul electric, 17. Ingineria sistemelor internet
MANAGEMENT
electronic i energetic 18. Ingineria calculatoarelor n aplicaii industriale
Calculatoare 19. Ingineria informaiei si a sistemelor de calcul
CALCULATOARE I
Calculatoare i sisteme 20. Informatic biomedical
TEHNOLOGIA
informatice pentru aprare 21. Biomedical informatics
INFORMAIEI 22. Inteligen artificial
i securitate naional ELECTRONIC,
TIINE Matematic i informatic 23. Inteligen i viziune artificial
24. Sisteme informatice pentru comer electronic AUTOMATIZRI,
INGINERETI aplicat n inginerie TELECOMUNICAII
25. Information system for e-bussines
APLICATE Inginerie medical 26. Management informatic n industrie i administraie (programa aprobat prin
Tehnologii i sisteme de 27. Management n tehnologia informaiei ordinul ministrului educaiei,
1. Electronic i telecomunicaii 28. Management, inovare i tehnologii ale sistemelor cercetrii, tineretului i
automatizri / Reele i software de colaborative sportului nr. 5620 / 2010)
Electronic i telecomunicaii 29. Management, inovation et technologies des systemes /
automatizri Telecomenzi i collaboritifs ELECTRONIC,
electronic n transporturi 30. Reele de comunicaii i sisteme distribuite
nvmnt (Anexa 4 / CALCULATOARE AUTOMATIZRI,
31. Reele de calculatoare si comunicaii
liceal/ Anexa 4.1) I TEHNOLGIA TELECOMUNICAII
32. Computer and Communication Networks x
nvmnt INFORMAIEI 33. Securitatea sistemelor de calcul (SPECIALITATE I
profesional 2. Electronic i 34. Securitatea tehnologiei informaiei DIDACTICA
automatizri/ 35. Securitatea reelelor informatice complexe SPECIALITII),
Telecomunicaii 36. Servicii software avansate ELEMENTE DE
(Anexa 4 / 37. Sisteme inteligente PEDAGOGIE I
Anexa 4.2) 38. Sisteme inteligente si vederea artificiala PSIHOLOGIE
39. Sisteme de calcul paralele si distribuite (programele pentru examenul
40. Parallel and distributed computer naional de definitivare n
41. Sisteme distribuite i tehnologii web nvmnt aprobate prin
42. Sisteme software avansate ordinul ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558 /
43. Distributed systems and web technologies
INGINERIE 2015)
Electronic i 44. Sisteme ncorporate
TIINE ELECTRONIC I 45. Sisteme de calcul avansate
automatizri/
INGINERETI TELECOMUNICAII 46. Sisteme nglobate avansate
Telecomunicaii
47. Sisteme informatice pentru comer electronic
48. Information system for e-business
Transmisiuni 49. tiina i ingineria calculatoarelor
50. Advanced Computing Systems
51. Embedded Systems
52. tiina calculatoarelor n inginerie
53. Tehnologia informaiei
54. Information technology
55. Tehnologia informaiei n economie
56. Tehnologia informaiei i a comunicaiilor n
educaie
57. Tehnologia informaiei i multimedia
58. Tehnologii i aplicaii informatice
59. Tehnologii informatice avansate
60. Tehnici avansate de grafic de calculator,
multimedia i realitatea virtual
61. Tehnici avansate pentru imagistica digital
62. Tehnici de analiz, modelare i simulare pentru
imagistic, bioinformatic i sisteme complexe
63. Tehnici i tehnologii informatice aplicate
731
Electronic aplicat 1. Advanced Microelectronics (n limba englez)
INGINERIE 2. Circuite i sisteme integrate
ELECTRONIC I Microelectronic, optoelectronic
i nanotehnologii 3. Circuite i sisteme integrate de comunicaii
TELECOMUNICAII 4. Comunicaii mobile
Echipamente i sisteme electronice
militare 5. Comunicaii multimedia
Automatic i informatic aplicat 6. Electronica surselor autonome de energie electric
Echipamente pentru modelare, 7. Electronic i informatic aplicat
INGINERIA
simulare i conducere 8. Electronic i informatic medical
Electronic i SISTEMELOR
informatizat a aciunilor de lupt 9. Electronic medical i tehnologia informaiei
automatizri /
TIINE medicale
Electronic i Ingineria sistemelor multimedia
INGINERETI 10. Electronic biomedical
Automatizri INGINERIE I Inginerie economic n domeniul 11. Electronica sistemelor inteligente
MANAGEMENT electric, electronic i energetic 12. Heterotehnologii n industria electronic
Calculatoare 13. Ingineria calitii i siguranei n funcionare n
CALCULATOARE I
Calculatoare i sisteme informatice electronic i telecomunicaii
TEHNOLOGIA
pentru aprare i securitate 14. Ingineria informaiei i a sistemelor de calcul
INFORMAIEI
naional 15. Inginerie electronic
TIINE Matematic i informatic 16. Inginerie electronic i sisteme inteligente
INGINERETI aplicat n inginerie 17. Ingineria reelelor de telecomunicaii
APLICATE Inginerie medical 18. Instrumentaie electronic
Tehnologii i sisteme de 19. Managementul serviciilor i reelelor
telecomunicaii 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (n limba
Reele i software de englez)
telecomunicaii 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru
Telecomenzi i electronic n comunicaii (n limba englez)
22. Microsisteme
ELECTRONIC,
transporturi AUTOMATIZRI,
23. Microelectronica i nanoelectronica
24. Modelarea, simularea i proiectarea sistemelor TELECOMUNICAII
electromecanice (programa aprobat prin
25. Modelarea i simularea sistemelor mecanice mobile ordinul ministrului educaiei,
26. Optoelectronica cercetrii, tineretului i
1. Electronic i
27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate sportului nr. 5620 / 2010)
automatizri /
28. Prelucrarea semnalelor n electronic i /
Electronic i
telecomunicaii ELECTRONIC,
automatizri
29. Prelucrarea semnalelor AUTOMATIZRI,
nvmnt (Anexa 4 / INGINERIE
30. Prelucrarea semnalelor (n limba francez)
liceal/ Anexa 4.1) ELECTRONIC I TELECOMUNICAII
31. Prelucrarea semnalelor i a imaginilor x
nvmnt TELECOMUNICAII (SPECIALITATE I
32. Traitement du signal et des images (n limba
profesional 2. Electronic i DIDACTICA
francez)
automatizri/ SPECIALITII),
33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaii
Telecomunicaii ELEMENTE DE
34. Traitement du signal
(Anexa 4 / PEDAGOGIE I
35. Reele de comunicaii
Anexa 4.2)
36. Reele integrate de telecomunicaii PSIHOLOGIE
37. Radiocomunicaii digitale (programele pentru examenul
38. Sisteme electronice avansate naional de definitivare n
INGINERIE nvmnt aprobate prin
Electronic i 39. Sisteme electronice i de comunicaii integrate
TIINE ELECTRONIC I 40. Sisteme electronice inteligente i informatic ordinul ministrului educaiei i
automatizri/
INGINERETI TELECOMUNICAII cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Telecomunicaii industrial
2015)
41. Sisteme avansate n electronica aplicat
Transmisiuni 42. Sisteme avansate de telecomunicaii, prelucrarea i
transmisia informaiei
43. Sisteme electronice de procesare paralel i distribuit
44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
industriale
45. Sisteme electronice pentru telemsurare i
teleconducere
46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
48. Sisteme inteligente pentru transporturi
49. Sisteme integrate de comunicaii cu aplicaii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
51. Tehnologii audio-video i telecomunicaii
52. Tehnici avansate n electronic
53. Tehnici avansate de imagistic digital
54. Tehnologii multimedia
55. Tehnologii multimedia n aplicaii de biometrie i
securitatea informaiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaii medicale
57. Tehnologii multimedia pentru producia de coninut
n domeniul audiovizualului i comunicaiilor
58. Tehnologii integrate avansate n electronica auto
59. Telecomunicaii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaii
732
INGINERIE
Tehnologie chimic textil FILATUR
CHIMIC
Ingineria prelucrrii
ESTORIE
Textile/ Filatur materialelor polimerice, textile FINISAJ TEXTIL
i estorie, TIINE i compozite INGINERIE (programa aprobat prin
Ecodesign n finisarea textilelor x ordinul ministrului educaiei,
finisaj INGINERETI INGINERIE Design industrial CHIMIC
cercetrii, tineretului i
textil INDUSTRIAL Tehnologia tricotajelor i
sportului nr. 5620 / 2010)
confeciilor
Tehnologia i designul /
Textile/ produselor textile FILATUR
nvmnt Filatur ESTORIE
INGINERIE
Tehnologie chimic textil
1. Asigurarea calitii n domeniul textile-pielrie
liceal/ i estorie, CHIMIC FINISAJ TEXTIL
2. Controlul i expertiza produselor textile (SPECIALITATE I
nvmnt finisaj Ingineria prelucrrii 3. Design industrial textil
profesional textil (Anexa 5/ DIDACTICA
materialelor polimerice, textile 4. Design vestimentar
Anexa 5.1.) SPECIALITII),
i compozite 5. Ingineria i designul produselor textile i din piele
Textile/ Filatur ELEMENTE DE
Design industrial 6. Managementul calitii i protecia PEDAGOGIE I
i estorie, TIINE Tehnologia tricotajelor i INGINERIE
consumatorului n domeniul textile-pielrie x PSIHOLOGIE
finisaj INGINERETI INGINERIE confeciilor INDUSTRIAL
textil INDUSTRIAL
7. Optimizarea tehnologiilor textile (programele pentru
8. Proiectarea i modelarea mbrcmintei examenul naional de
definitivare n nvmnt
Tehnologia i designul 9. Sisteme inovative de producie n confecii aprobate prin ordinul
produselor textile 10. Textile avansate ministrului educaiei i
11. Tehnologii performante de tricotare cercetrii tiinifice nr. 5558
12. Tehnologia textilelor inteligente / 2015)
INGINERIE CONFECII
Tehnologie chimic textil
CHIMIC TEXTILE
Ingineria prelucrrii TRICOTAJE-FINISAJ
Textile/ materialelor polimerice, textile TEXTIL
Tricotaje
TIINE i compozite INGINERIE (programa aprobat prin
i confecii Ecodesign n finisarea textilelor x
INGINERETI INGINERIE Design industrial CHIMIC ordinul ministrului educaiei,
textile, cercetrii, tineretului i
INDUSTRIAL Tehnologia i designul
finisaj textil sportului nr. 5620 / 2010)
produselor textile
Tehnologia tricotajelor i /
Textile/ confeciilor CONFECII
Tricotaje INGINERIE TEXTILE
nvmnt Tehnologie chimic textil 1. Asigurarea calitii n domeniul textile-pielrie
i confecii CHIMIC TRICOTAJE-FINISAJ
liceal/ 2. Controlul i expertiza produselor textile
textile, Ingineria prelucrrii TEXTIL
nvmnt 3. Design industrial textil
finisaj textil materialelor polimerice, textile (SPECIALITATE I
profesional 4. Design vestimentar
(Anexa 5 / i compozite DIDACTICA
Anexa 5.2.) Textile/ Design industrial 5. Ingineria i designul produselor textile i din piele SPECIALITII),
Tricotaje Tehnologia i designul 6. Managementul calitii i protecia consumatorului ELEMENTE DE
TIINE INGINERIE PEDAGOGIE I
i confecii n domeniul textile-pielrie x
INGINERETI INGINERIE produselor textile INDUSTRIAL
textile, 7. Optimizarea tehnologiilor textile PSIHOLOGIE
INDUSTRIAL (programele pentru
finisaj textil 8. Proiectarea i modelarea mbrcmintei
examenul naional de
Tehnologia tricotajelor i
9. Sisteme inovative de producie n confecii definitivare n nvmnt
confeciilor 10. Textile avansate aprobate prin ordinul
11. Tehnologii performante de tricotare ministrului educaiei i
12. Tehnologia textilelor inteligente cercetrii tiinifice nr. 5558
/ 2015)
Tehnologia chimic a CONFECII PIELE
INGINERIE
produselor din piele i (programa aprobat prin
CHIMIC
nlocuitori ordinul ministrului educaiei,
Design industrial cercetrii, tineretului i
sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Asigurarea calitii n domeniul textile-pielrie CONFECII PIELE
Pielrie / 2. Dezvoltri n proiectarea produselor de (SPECIALITATE I
nvmnt
Confecii piele Pielrie / TIINE INGINERIE nclminte i marochinrie DIDACTICA
liceal/
x SPECIALITII),
nvmnt (Anexa 5 / Confecii piele INGINERETI INDUSTRIAL 3. Ingineria i designul produselor textile i din piele
INGINERIE Tehnologia i designul ELEMENTE DE
profesional Anexa 5.3.)
INDUSTRIAL confeciilor din piele i
4. Managementul calitii i protecia consumatorului
PEDAGOGIE I
nlocuitori n domeniul textile-pielrie PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naional de
definitivare n nvmnt
aprobate prin ordinul
ministrului educaiei i
cercetrii tiinifice nr. 5558
/ 2015)
733
Msurtori terestre i
cadastru
GEODEZIE Topogeodezie i
automatizarea asigurrii
TIINE topogeodezice
INGINERETI Msurtori terestre i
cadastru 1. Cadastru i evaluarea bunurilor CONSTRUCII
INGINERIE
Topogeodezie i (programa aprobat prin
GEODEZIC imobile
automatizarea asigurrii ordinul ministrului educaiei,
topogeodezice cercetrii, tineretului i
Construcii civile, 2. Geomatica sportului nr. 5620 / 2010)
industriale i agricole /
Ci ferate, drumuri i 3. Geomatic i cartografie CONSTRUCII
Construcii i poduri
nvmnt (SPECIALITATE I
lucrri publice/ Construcii i Amenajri i construcii
liceal/ INGINERIE 4. Prelucrarea i analiza datelor DIDACTICA
Construcii lucrri publice/ x
nvmnt
(Anexa 6/ Construcii
hidrotehnice GEODEZIC geospaiale SPECIALITII),
profesional Construcii i fortificaii ELEMENTE DE
Anexa 6.1)
INGINERIE Construcii miniere 5. Sisteme informaionale n cadastru i PEDAGOGIE I
CIVIL mbuntiri funciare i PSIHOLOGIE
publicitate imobiliar
TIINE dezvoltare rural (programele pentru examenul
naional de definitivare n
INGINERETI Inginerie civil
6. Sisteme informaionale cadastrale i nvmnt aprobate prin
Inginerie urban i ordinul ministrului educaiei i
dezvoltare regional management imobiliar cercetrii tiinifice nr. 5558 /
Infrastructura 2015)
transporturilor
metropolitane
INGINERIE I Inginerie economic n
MANAGEMENT construcii
MINE, PETROL
Topografie minier
I GAZE
734
Msurtori terestre i 1. Construcii durabile de beton
cadastru 2. Dezvoltare durabil
GEODEZIE Topogeodezie i 3. Dezvoltare durabil - Audit energetic i securitate la
automatizarea asigurrii incendiu a cldirilor
TIINE topogeodezice 4. Dezvoltare urban i regional
INGINERETI Msurtori terestre i 5. ECO Infrastructuri pentru transporturi i lucrri de art
cadastru 6. Evaluarea i dezvoltarea proprietilor imobiliare
INGINERIE 7. Evaluare i administrare imobiliar
Topogeodezie i
GEODEZIC
automatizarea asigurrii 8. Infrastructuri moderne pentru transporturi
topogeodezice 9. Infrastructuri pentru transporturi
Construcii civile, 10. Ingineria cldirilor
industriale i agricole 11. Ingineria structurilor de construcii
Ci ferate, drumuri i 12. Inginerie structural
poduri 13. Inginerie structural (n limba englez)
Amenajri i construcii 14. Structural engineering
hidrotehnice 15. Inginerie geotehnic
16. Inginerie hidraulic CONSTRUCII
Construcii i fortificaii
17. Ingineria infrastructurii transporturilor (programa aprobat prin
INGINERIE Construcii miniere 18. Inginerie costier ordinul ministrului
CIVIL mbuntiri funciare i 19. Ingineria i managementul resurselor de ap educaiei, cercetrii,
dezvoltare rural 20. Ingineria sistemelor hidrotehnice tineretului i sportului
Inginerie civil 21. Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile nr. 5620 / 2010)
Inginerie urban i 22. Inginerie hidrotehnic /
dezvoltare regional 23. Ingineria proiectrii construciilor miniere CONSTRUCII
Construcii i Infrastructura 24. Inginerie i reabilitare rural durabil (SPECIALITATE
nvmnt 25. Ingineria proteciei mediului
lucrri publice/ Construcii i transporturilor I DIDACTICA
liceal/ INGINERIE
Construcii lucrri publice/ metropolitane 26. Ingineria tehnologiilor speciale x SPECIALITII),
nvmnt INGINERIE I Inginerie economic n CIVIL 27. Management i tehnologii speciale n construcii
(Anexa 6/ Construcii ELEMENTE DE
profesional construcii
Anexa 6.1) MANAGEMENT 28. Managementul proiectelor i evaluarea proprietii PEDAGOGIE I
29. Managementul resurselor de ap PSIHOLOGIE
30. Materiale i produse performante pentru construcii (programele pentru
TIINE 31. Modernizare energetic n mediul construit examenul naional de
INGINERETI 32. Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative i definitivare n
nvmnt aprobate prin
hidroedilitare ordinul ministrului
33. Optimizarea exploatrii sistemelor de inginerie sanitar i educaiei i cercetrii
protecia mediului tiinifice nr. 5558 /
34. Optimizarea sistemelor hidrotehnice 2015)
35. Proiectarea avansat a structurilor metalice i compozite
36. Proiectarea avansat a structurilor metalice i
compozite (n limba englez)
MINE, PETROL 37. Advanced design of steel and composite structures
Topografie minier
I GAZE 38. Patologia i reabilitarea construciilor
39. Proiectarea construciilor civile i industriale n zone
seismice
40. Poduri i tuneluri
41. Reabilitarea construciilor
42. Reabilitarea i creterea siguranei construciilor
43. Structuri
44. Sisteme de fundare pentru construcii speciale
45. Sustainable constructions under natural hazard and
catastrophic events
46. Tehnologia i managementul lucrrilor de construcii
47. Tehnologii avansate pentru tratarea apei
735
Msurtori terestre i 1. Construcii durabile de beton
cadastru 2. Dezvoltare durabil
GEODEZIE Topogeodezie i 3. Dezvoltare durabil - Audit energetic i securitate la
automatizarea asigurrii incendiu a cldirilor
TIINE topogeodezice 4. Dezvoltare urban i regional
INGINERETI Msurtori terestre i 5. ECO Infrastructuri pentru transporturi i lucrri de art
cadastru 6. Evaluarea i dezvoltarea proprietilor imobiliare
INGINERIE 7. Evaluare i administrare imobiliar
Topogeodezie i
GEODEZIC
automatizarea asigurrii 8. Infrastructuri moderne pentru transporturi
topogeodezice 9. Infrastructuri pentru transporturi
Construcii civile, 10. Ingineria cldirilor
industriale i agricole 11. Ingineria structurilor de construcii
Ci ferate, drumuri i 12. Inginerie structural
poduri 13. Inginerie structural (n limba englez)
Amenajri i construcii 14. Structural engineering
hidrotehnice 15. Inginerie geotehnic
16. Inginerie hidraulic
Construcii i fortificaii
17. Ingineria infrastructurii transporturilor
INGINERIE Construcii miniere 18. Inginerie costier CONSTRUCII
CIVIL mbuntiri funciare i 19. Ingineria i managementul resurselor de ap (programa aprobat
dezvoltare rural 20. Ingineria sistemelor hidrotehnice prin ordinul ministrului
Inginerie civil educaiei, cercetrii,
21. Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile tineretului i sportului
Inginerie urban i 22. Inginerie hidrotehnic
nr. 5620 / 2010)
dezvoltare regional 23. Ingineria proiectrii construciilor miniere
Infrastructura 24. Inginerie i reabilitare rural durabil /
transporturilor 25. Ingineria proteciei mediului CONSTRUCII
Construcii i (SPECIALITATE
nvmnt metropolitane 26. Ingineria tehnologiilor speciale
lucrri publice/ Construcii i INGINERIE I Inginerie economic n INGINERIE 27. Ingineria tehnologiilor speciale n construcii I DIDACTICA
liceal/
Construcii lucrri publice/ construcii CIVIL I 28. Interaciuni n mediul construit x SPECIALITII),
nvmnt MANAGEMENT
(Anexa 6/ Construcii INSTALAII 29. Interactions in the built enviroment ELEMENTE DE
profesional
Anexa 6.1) 30. Management i tehnologii speciale n construcii PEDAGOGIE I
31. Managementul proiectelor i evaluarea proprietii PSIHOLOGIE
(programele pentru
TIINE 32. Managementul resurselor de ap examenul naional de
INGINERETI 33. Materiale i produse performante pentru construcii definitivare n
34. Modernizare energetic n mediul construit nvmnt aprobate
35. Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative i prin ordinul ministrului
hidroedilitare educaiei i cercetrii
tiinifice nr. 5558 /
36. Optimizarea exploatrii sistemelor de inginerie sanitar i
2015)
protecia mediului
37. Optimizarea sistemelor hidrotehnice
38. Proiectarea avansat a structurilor metalice i compozite
39. Proiectarea avansat a structurilor metalice i
MINE, PETROL
Topografie minier compozite (n limba englez)
I GAZE
40. Advanced design of steel and composite structures
41. Patologia i reabilitarea construciilor
42. Proiectarea construciilor civile i industriale n zone
seismice
43. Poduri i tuneluri
44. Reabilitarea construciilor
45. Reabilitarea i creterea siguranei construciilor
46. Structuri
47. Sisteme de fundare pentru construcii speciale
48. Sustainable constructions under natural hazard and
catastrophic events
49. Tehnologia i managementul lucrrilor de construcii
50. Tehnologii avansate pentru tratarea apei
736
Msurtori terestre i
cadastru
GEODEZIE Topogeodezie i
automatizarea asigurrii
TIINE topogeodezice
INGINERETI Msurtori terestre i
cadastru CONSTRUCII
INGINERIE
Topogeodezie i (programa aprobat prin
GEODEZIC
automatizarea asigurrii ordinul ministrului educaiei,
topogeodezice cercetrii, tineretului i
Construcii civile, sportului nr. 5620 / 2010)
industriale i agricole /
Ci ferate, drumuri i CONSTRUCII
1. Ingineria i managementul proiectelor
poduri (SPECIALITATE I
Construcii i Amenajri i construcii
de construcii
INGINERIE I DIDACTICA
lucrri publice/ hidrotehnice x
MANAGEMENT