Sunteți pe pagina 1din 1

Alocatia de stat pentru copiii nscui n Republica Moldova

- Certificat natere copil - copie i original

- Buletine /Carti identitate parinti - copie i original

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dac se dorete plata n cont bancar)

- Dosar

- Adeverin de la Casa de Asigurri Sociale a Republicii Moldova

- Acordul celuilalt sot (declaraie scris de mn), dupa modelul de mai jos.

ATENIE!
Cetenii romni din Republica Moldova vor ataa la dosarul pentru alocaie de
stat acordul celuilalt so/soie/partener, completat dup urmtorul model:
DECLARATIE
Subsemnatul ________________________ , CNP: _____________ , document de
identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in:
_____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca
sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa
locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ ,
in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de
stat.
Nume si prenume: _____________________
Data:
Semnatura: ___________