Sunteți pe pagina 1din 11

Seminar 2

Realizarea sistemelor informatice


pentru management

Definiia li ajului UML


Metamodelul UML
Diagrame
Mecanisme de extensie
Ce este UML?
UML = Unified Modeling Language

Limbaj de notaii pentru spe ifi area, o struirea, vizualizarea i


documentarea sistemelor software.
Co i ele ai u e pra ti i do e iul o struirii diagra elor
din ultimii 50 de ani.
Sta dardizeaz otaiile, dar u sta ilete odul are a estea s fie
folosite.
Nu este o metodologie, poate fi folosit ca vocabular pentru
metodologii.
Ofer flexi ilitate dezvoltatorilor, asigur d a elai ti p
o siste .
Este u sta dard dezvoltat i trei ut de Object Management Group.
Li aje de spe ifi are a eri elor

Categorii de li aje de spe ifi are a eri elor


fu ie de ivelul de for alizare
Istoria UML

2011 UML 2.4.1


Ele e te de az ale UML
1. Meta odel pe tru odelarea orie tat o ie t
Set oere t de defi iii ale u or o epte i a relaiilor di tre ele;
Se defi ete, folosi d o si tax pre is, fie are ele e t utilizat
modelare (exemplu: definirea unei clase);
Limbaj suport pentru transmiterea modelelor vizuale ntre diferite
instrumente;
Are o arhite tur pe patru iveluri.

Strat Descriere Exemplu


meta-metamodel Defi ete li ajul pe tru Concepte abstracte din care
specificarearea metamodelelor. este derivat metamodelul.
metamodel Defi ete limbajul pentru Co epte: Clas, Atri ut,
specificarea modelului. Operaie, Co po e t
model Defi ete limbajul folosit pentru Concepte: Student, Materie,
descrierea domeniului analizat. Client, Produs, Co a d
obiectele Defi es i for aii despre Exemple: Student #3456,
utilizatorului obiectele domeniului analizat. Materia #0512
Metamodelul UML

M3
Meta-metamodel,
Clas Asociere
Meta-Object Facility (MOF)

<<instan a>> <<instan a>>

M2 Metamodel UML,
Clas Asociere Clase pentru toate
elementele UML

M1
1 Model UML,
Client *
Co a d
model definit de utilizator

M0
Model executabil
Ele e te de az ale UML
2. Tipuri de diagrame
Elemente de baz ale UML
3. Mecanisme de extensie
Stereotipurile ara terizeaz u ele e t di odel sau o relaie tre
ele e te exist sterotipuri predefi ite .
Comentariile (notele) descriu suplimentar un element din model.
Contrngerile li iteaz utilizarea u ui ele e t di odel.
Valori etichetate reprezi t atri ute defi ite pe tru u stereotip.
Profilele perso alizeaz eta odelul prin o stru ii are su t
spe ifi e u ui a u it do e iu, platfor sau etod de dezvoltare.

Aprofundai eca is ele de exte sie ale UML!


Co epte ge erale ale odelrii orie tate o ie t
Abstractizare - reprezentarea sub forma obiectelor a ceva concret
sau a stra t di lu ea real tr-o a ier folositoare pe tru
rezolvarea unei anumite probleme.
Obiectul co ine:
Stuctur i for aio al: atributele sale (care pot fi statice sau
dinamice);
Comportament: ce poate face un obiect, ce se poate face cu un
obiect;
Identitate: asigur faptul c obiectul este unic.
ncapsulare:
Se expu e i terfaa u se foloses o ie tele ;
Se as u d: i ple e tarea o porta e tului di i terfa i
structura obiectului.
Perspective asupra sistemului
Stati
Diagrame de:
Clase
Obiecte
Stru tur o pus
Componente
Desfurare

Fu io al
Di a i
Diagrame de:
Cazuri de utilizare Diagrame de:
A tiviti Stare
I tera iu i de a sa lu Se ve
Comunicare
Timp

Diagrama de pachete structurare/modularizare


Diagrama de profile - extinderea limbajului
Ele e te de az ale UML

Care parte a unei metodologii poate fi UML?


Cine trei e sta dardul UML?
Care su t ele dou ari tipuri de diagra e UML?
La care nivel din meta-model utilizatorul i defi ete propriul
model UML?
Care este rolul perspectivelor multiple asupra sistemului?
De ce este necesar apsularea?